ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN"

Transcriptie

1 OPLEIDEN IN SCHOOL ZELFEVALUATIEKADER OPLEIDEN IN SCHOOL ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN OPLEIDEN IN SCHOOL Er zijn instrumenten beschikbaar waarmee u de kwaliteit van opleiden in school (OIS) in beeld kunt brengen. We spreken gemakshalve over ZEK, dat staat voor zelfevaluatiekader. De zelfevaluatie biedt u de mogelijkheid een heldere ontwikkelagenda voor de toekomst op te stellen. WELKE UITGANGSPUNTEN HEEFT ZEK? het proces staat centraal en de uitvoerders worden betrokken bij de evaluatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg en maatwerk is mogelijk. onze aanpak sluit nauw aan bij andere ZEK-trajecten in het onderwijs (www.zekonderwijs.nl). we sluiten aan bij het toezicht door de Inspectie van het onderwijs. instrumenten zijn gedigitaliseerd, wat de verwerking vereenvoudigt. aanpak en instrumenten zijn beproefd in de praktijk. De bruikbaarheid is aangetoond. kader en instrumenten zijn afgestemd op het accreditatiekader van het Nederlands Vlaamse accreditatieorgaan (NVAO). 1

2 HOE PAKKEN WE DE ZELFEVALUATIE AAN? U voert de zelfevaluatie zelf uit. Ervaring leert dat deze taak bij iemand wordt belegd: een kwaliteitscoördinator. De kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de bewaking van het proces tot en met de fase van het opstellen van een ontwikkelagenda (verbeterplan). De zelfevaluatie verloopt in de volgende zes stappen: STAP 1: STARTGESPREK In een startgesprek krijgt u antwoord op een aantal vragen die te maken hebben met een goed verloop van de zelfevaluatie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de volgende vragen: wat is uw doel van de zelfevaluatie en wat zijn uw verwachtingen daarbij? wat is uw uitgangssituatie wat betreft kwaliteitszorg en activiteiten op het terrein van zelfevaluatie. Dus wat doet u al allemaal? welke groepen wilt u bij de zelfevaluatie betrekken? Bij dit startgesprek zijn in elk geval het management (opdrachtgever) en de kwaliteitscoördinator aanwezig. STAP 2: VOORBEREIDING In deze fase gaat de kwaliteitscoördinator de feitelijke zelfevaluatie voorbereiden en inrichten. Dat betekent dat hij al dan niet in overleg met anderen - een aantal keuzes maakt of ter besluitvorming voorbereidt: welke actuele gegevens zijn al beschikbaar op basis van andere instrumenten? welke standaarden worden in de zelfevaluatie betrokken: welke kunnen worden weggelaten en welke moeten worden toegevoegd en worden ontwikkeld? welke groepen en personen worden bij de zelfevaluatie betrokken om gegevens en oordelen aan te dragen? welke analyses wilt u na afloop van de zelfevaluatie kunnen maken. Zicht op deze analyses maakt het mogelijk groepen toegesneden te benaderen? welke documenten maken onderdeel uit van een dossier zelfevaluatie en zijn beschikbaar? hoe gaat de zelfevaluatie georganiseerd worden: een tijdpad met het vroegtijdig vastleggen van een aantal activiteiten en tijdstippen? STAP 3: UITVOERING In deze fase worden de instrumenten uitgezet. De lijsten worden digitaal afgenomen, het gaat immers om een kwaliteitsbeeld. De lijsten kunnen overal en op elke computer worden ingevuld (web based). 2

3 STAP 4: ANALYSE Als voorbereiding op stap 5 zijn de gegevens per groep verwerkt en geanalyseerd en in een voorlopig rapport vastgelegd. STAP 5: CONSENTGESPREK In deze fase organiseert de kwaliteitscoördinator een (of meer) consentgesprek(ken) met deelnemers aan de zelfevaluatie. Het gaat er bij het consentgesprek om binnen een groep te komen tot overeenstemming (consent) over het oordeel van de groep. Het gesprek is vooral gericht op verschillen in beoordelingen. Het consentgesprek biedt de mogelijkheid om elkaar te overtuigen met argumenten en feiten. Daarnaast benut u het gesprek om consent te bereiken over de gewenste verbeterpunten (ontwikkelagenda). STAP 6: AFSLUITING De kwaliteitscoördinator stelt nu het definitieve rapport op met conclusies en een ontwikkelagenda. Hij stuurt dit rapport aan leden die hebben deelgenomen aan de consentbesprekingen. Zij kunnen feitelijke onjuistheden corrigeren. Vervolgens wordt het rapport definitief gemaakt. De inhoud van het rapport kan dienst doen bij het opstellen of aanpassen van de (eerstvolgende) plannen. Ook vormt het rapport de basis voor een eventuele audit. WELKE INSTRUMENTEN KUNNEN WIJ GEBRUIKEN? Informatie over de standaarden wordt verzameld met behulp van een set aan instrumenten. Het gaat om de volgende instrumenten: 1 Lijst opleidingscoördinator. 2 Lijst opleidingsmentoren. 3 Lijst leraren. 4 Lijst opleidingsinstituut. 5 Documentenanalyse De instrumenten 1,2,3 en 4 zijn gedigitaliseerd en maken deel uit van de webunit. De documentenanalyse is beschikbaar in hard copy. BEGELEIDING EN SUPPORT Voor de huur van een webunit, waarin de web based instrumenten zijn opgeslagen en waarmee gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt, wordt 300 (ex BTW) in rekening gebracht. Voor het kunnen beschikken over het kader, het draaiboek (stappenplan) en de hard copy instrumenten worden geen kosten in rekening gebracht. Voor algemene informatie, aanmelding en voor inhoudelijke vragen over ZEK en de werkwijze kunt u contact opnemen met Cor Hoffmans ( tel of via de website In de bijlage treft u aanvullende informatie aan over ZEK OIS. 3

4 BIJLAGE WELKE FUNCTIES GEEFT U AAN DE ZELFEVALUATIE? U kunt ZEK gebruiken op uw eigen wijze. En u kunt ZEK op maat inrichten. We onderscheiden al dan niet in combinatie - de volgende functies van ZEK: een signaalfunctie: standaarden en indicatoren zijn knipperlichten op een controlepaneel. Met ZEK kunt u sterke en zwakke punten signaleren in OIS; een evaluatiefunctie: met indicatoren toont u aan in hoeverre standaarden worden gehaald; een dialoogfunctie: u kunt ZEK gebruiken om het gesprek over OIS gestructureerd te voeren; een planningsfunctie: aan de hand van indicatoren kunt u het effect van verbeteringen nagaan. een verantwoordingsfunctie: u kunt de resultaten van ZEK benutten voor uw verantwoording. IS ZEK PRAKTISCH BRUIKBAAR? ZEK is samen met opleidingsscholen en opleidingsinstituten ontwikkeld op basis van de bestaande inzichten over OIS. Vervolgens is ZEK getoetst en verder uitgewerkt in een aantal ontwerpsituaties. Verder kunt u: het ZEK naadloos aan laten sluiten op uw eigen praktijken en instrumenten; uw eigen keuzes maken uit standaarden en instrumenten en hieraan standaarden en instrumenten toevoegen. Dit garandeert een optimale bruikbaarheid van het ZEK. WELKE STANDAARDEN ZIJN ER? Wij gebruiken standaarden en indicatoren. Een standaard is een omschrijving van een gewenste kwaliteit, een streefbeeld dus. Het begrip standaard verwijst ook naar een maatstaf die gehanteerd kan worden bij het zelf vaststellen van de kwaliteit. Een indicator is een aanwijzing over iets. Via een indicator geeft men dus een indicatie van de kwaliteit van een standaard. Ten slotte gebruiken we het begrip domein als een ordeningskader voor de standaarden. 4

5 Standaarden voor het domein leer- en begeleidingsproces (7) Goede OIS betekent dat het leer- en begeleidingsproces van hoge kwaliteit zijn. In de interactie tussen lerende en begeleiders worden de meeste effecten gerealiseerd. Voor het leer- en begeleidingsproces zijn zeven standaarden geformuleerd: (1) krachtige leeromgeving. (2) persoonlijke ontwikkeling. (3) leren in de praktijk. (4) passend onderwijs. (5) deskundigheid opleidingscoördinator. (6) deskundigheid opleidingsmentoren. (7) deskundigheid opleiders. Standaarden voor het domein condities Om het begeleidingsproces positief te ondersteunen, zijn gunstige condities noodzakelijk. Voor de condities zijn drie standaarden geformuleerd: (8) visie en beleid. (9) beoordeling. (10) kwaliteitszorg. Standaarden voor het domein opbrengsten Goede OIS betekent dat opbrengsten worden gerealiseerd voor de lerenden en voor de scholen. Voor de opbrengsten zijn twee standaarden geformuleerd. (11) resultaten leraren. (12) opbrengsten scholen. Standaarden voor het domein relaties opleidingsschool-opleidingsinstituut Bij OIS zijn altijd diverse partijen betrokken. Een goede afstemming van activiteiten is gewenst. Voor de relatie met het opleidingsinstituut zijn drie standaarden geformuleerd: (13) afstemming. (14) mede vormgeving. (15) structurele samenwerking. 5

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS School : Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 27MK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLEIN STATIONNETJE BASISSCHOOL ERASMUS, LOC. STATIONSSTR. Locatie(s) :Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs Drs. Cor Hoffmans INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 VRAAGSTELLING EN WERKWIJZE 4 3 BEVINDINGEN 7

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo

Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo leren inspireren Projectgroep GBZM Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie