Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?"

Transcriptie

1 ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste graad een algemene vorming krijgen en naargelang de aanleg en mogelijkheden van de leerling kan men in de volgende jaren/graden doorgroeien naar verdere richtingen: ASO of Algemeen Secundair Onderwijs Voor een volledig overzicht van deze algemeen vormende studierichtingen, die de perfecte voorbereiding zijn voor hogere studies, verwijzen wij u naar het schoolorganigram. TSO of Technisch Secundair Onderwijs Dit zijn technische studierichtingen, waarvan het Atheneum eerder de zachte richtingen aanbiedt: Lichamelijke Opvoeding en Sport Handel met informatica Informaticabeheer BSO of Beroeps Secundair Onderwijs Ook hier biedt de school eerder zachte studierichtingen aan die perfect voorbereiden op een beroep in de zorgsector : Verzorging Voeding Verzorging Kinderzorg en Thuis- en Bejaardenzorg Maar uiteraard biedt onze school meer, veel meer dan louter studierichtingen. We stellen ons tot taak de leerlingen te motiveren in hun studies zodat ze resultaten behalen die hen in staat stellen zonder problemen hogere studies aan te vatten. Mochten er onderweg toch problemen opduiken, dan staan studiebegeleiding en inhaallessen ter beschikking. Daarnaast zijn er een reeks activiteiten die de leerlingen de mogelijkheid bieden hun aanleg en persoonlijkheid te ontwikkelen. Enkele voorbeelden: huiswerkklas; het bijwonen van toneel- en bioscoopvoorstellingen; (succesvolle) deelname aan opstel -en wetenschappelijke wedstrijden; de GWP (Geïntegreerde Werk Periode), d.i. een periode van meestal een week, waarin de leerlingen buiten hun gewone schoolomgeving (Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, ) een andere wereld leren ontdekken. Leren leren Smartschool, gebruik van het digitaal leerplatform 1 Algemene info

2 Studieadvies en inschrijvingen Dit is steeds mogelijk tijdens de schooluren; mits telefonische afspraak ook buiten deze uren. Tijdens de zomervakantie kan dit tot en met 5 juli en vanaf 16 augustus, telkens van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Middagpauze: lunch op school of thuis In de middagpauze kunnen leerlingen op school warm eten, een belegd broodje bestellen of een zelf meegebracht lunchpakket gebruiken. Er worden ook frisdranken en soep aangeboden tegen volgende prijzen: Warme maaltijd 4,50 Belegd broodje vanaf 3,00 Frisdrank 0,80 Soep 0,80 Eventuele aanpassingen van deze prijzen zijn mogelijk daar wij zelf afhankelijk zijn van de prijzen die we onze leveranciers moeten betalen. De leerlingen mogen over de middag de school niet verlaten, tenzij ze een schriftelijke toestemming van de ouders hebben om thuis of bij een persoon belast met toezicht, te gaan eten. Organisatie van de schooldag lesuur van tot 1 08u15 09u u05 09u55 ochtendpauze 3 10u05 10u u55 11u u45 12u35 middagmaal en -pauze A 13u25 14u15 B 14u15 15u05 C 15u05 15u55 Leerboeken en schoolbenodigdheden, schoolkosten Schriften en schoolgerei Worden door de leerlingen zelf aangekocht. Leerboeken-werkschriften De leerboeken kunnen in bruikleen verkregen worden. Hiervoor rekent de school het zgn. boekengeld aan. In dit boekengeld zitten ook de kosten vervat die de school maakt voor de aankoop en het gebruik van werkschriften voor de leerlingen, agenda, toets- en examenbladen en de kopieën, naslagwerken voor in de klas of mediatheek. Het bedrag dat u hiervoor dient te betalen, hangt af van de studierichting en kan in één maal betaald worden of na afspraak met de verantwoordelijke van het boekenfonds in verschillende betalingsschijven gebeuren. De boekhouding van deze boekengelden kan op eenvoudig verzoek op school worden ingekeken. Andere schoolkosten Buiten dit boekengeld kunnen er nog bijkomende kosten zijn voor bijvoorbeeld didactische uitstappen, gebruikte materialen in de praktijkklassen, aankoop van ingrediënten voor de kooklessen, Huur van kastje De leerlingen hebben ook de mogelijkheid om een kastje te huren, waarin zij hun schoolbenodigdheden kunnen opbergen. Hiervoor wordt voor een schooljaar 25,00 euro gevraagd (20,00 euro huurprijs en 5,00 euro waarborg). Praktische inlichtingen

3 Schoolverzekering De leerlingen zijn door de schoolverzekering gedekt tegen alle mogelijke ongevallen, niet alleen op school, maar ook op de normale weg van en naar school. Afwezigheden Een nieuwe wet op de afwezigheden op school verplicht ons nauwlettend toe te zien op de afwezigheden van de leerlingen. En dat doen wij dan ook. De besluiten van deze wet worden uitgebreid uitgelegd in het schoolreglement. Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer Het Gemeenschapsonderwijs respecteert alle levensopvattingen en bijgevolg zijn lessen in verschillende religies of levensopvattingen mogelijk. CLB Het Centrum voor LeerlingenBegeleiding bevindt zich rechtover de school. CLB van het GO! Eikelstraat Eeklo Tel.09/ Fax.09/ Website: U kan in het CLB terecht van maandag tot en met vrijdag telkens van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u (na 16u op afspraak). Dit centrum werkt nauw samen met de school en biedt hulp bij studiemethode, verzorgt studiebegeleiding, geeft info over studiemogelijkheden in het Hoger Onderwijs en begeleidt leerlingen bij problemen van allerlei aard. 3 Praktische inlichtingen

4 Eerste jaar A-stroom Eerste jaar Latijn Wetenschappelijk Werk Techniek Eerste jaar B-stroom Aantal uren BASISVORMING OPTIES Godsdienst/Zedenleer 2 Aardrijkskunde 1 Frans 2 Geschiedenis 1 Lichamelijke opvoeding 2 Muzikale opvoeding 1 Natuurwetenschappen 2 Nederlands 5 Plastische opvoeding 2 Wiskunde 4 Techniek 6 Techniek 4 Totaal 32 BASISVORMING OPTIES Godsdienst/Zedenleer Aardrijkskunde Engels Frans Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Plastische opvoeding Wiskunde Techniek Latijn 4 Wetenschappelijk Werk 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Seminarie Leren leren en leren kiezen Techniek Totaal Tweede jaar Tweede jaar A-stroom Tweede jaar B-stroom BASISVORMING OPTIES Aantal uren Godsdienst/Zedenleer 2 Aardrijkskunde 1 Frans 2 Geschiedenis 1 Lichamelijke opvoeding 3 Natuurwetenschappen 1 Nederlands 3 Plastische opvoeding 1 Wiskunde 2 Oefeningen mode 7 Oefeningen verzorging 3 Oefeningen voeding 4 mode 2 Verzorgingstechnieken 1 Voeding 1 Totaal 34 BASISVORMING OPTIES Basis Complement Latijn Moderne Wetenschappen met Sport Moderne Wetenschappen met dactylo Godsdienst/Zedenleer Aardrijkskunde Engels Frans Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Plastische opvoeding Wiskunde Techniek Latijn 4 Wetenschappelijk Werk Economie 2 2 Sport 2 Aardrijkskunde 1 Dactylografie 1 Totaal Lessentabellen eerste graad

5 Godsdienst eerste leerjaar, basisvorming, 2u per week tweede leerjaar, basisvorming, 2u per week Vertrekkend vanuit je eigen levensloop leer je meer over de hoogtepunten in een leven, over verlangen en hoop, uitdagingen Je leert hoe in verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen belangrijke momenten gevierd worden. over de betekenis en het belang van een gemeenschap. Je krijgt inzicht in begrippen als eenzaamheid, sekte, klas, gezin, kliek, ras, natie, belangengroep Je leert de eigenheid kennen van je geloofsgemeenschap. Ook begrippen als solidariteit en engagement komen aan bod. Vertrekkend van je eigen levensverhaal leer je het belang kennen van verhalen en leer je ze kritisch benaderen. Welke verhalen boeien ons, hebben ze invloed op ons leven? Je leert dat alle grote levensbeschouwingen een verhaal met een boodschap hebben. Vertrekkend van je eigen ervaringen in een groep leer je meer eerste leerjaar, basisvorming, 2u per week tweede leerjaar, basisvorming, 2u per week In de lessen NCZ werk je rond onderwerpen die iedereen aanbelangen. Je ontdekt wat er vandaag in de wereld allemaal gebeurt (=actualiteit). De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:geweld en vandalisme, het milieu, de gevolgen van roken, lichaamstaal, de puberteit, verschillende gezinsvormen, omgaan met emoties, vriendschap, liefde en seksualiteit, armoede, dierenmishandeling, merkkledij, het belang van de wetenschap, het ontstaan van de aarde, kinderrechten, 5 Niet-confessionele zedenleer eerste leerjaar A, basisvorming, 2u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 1u per week In dit vak wordt de leerstof Wereldoriëntatie Ruimte van het basisonderwijs verder uitgediept. In dit vak vertrek je van waarnemingen en metingen in je eigen omgeving (landschap, reliëf, weer, bevolking...) of tijdens een bezoek aan een natuurgebied, het bevolkingsregister van de gemeente Weer en klimaat. Een omgeving die je zelf niet kan bezoeken leer je kennen via foto s, video s Je vertrekt van een bericht in de krant of op TV om over het weer, een natuurramp te leren. Je leert kaarten, plattegronden, grafieken gebruiken en eventueel zelf maken. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: Het eigen milieu (stad, landschap ) wordt vergeleken met andere landschappen in Vlaanderen, België, Europa of een ander werelddeel. Je verneemt meer over lengte- en mensenrechten, verdraagzaamheid, omgaan met de media, het belang van muziek, bijgeloof...we vertrekken vanuit het principe van de vrije meningsuiting. Je leert ook uitleggen waarom je een bepaald standpunt inneemt en verdedigt. Je leert kritisch zijn en je leert eerst nadenken en dan pas spreken. Je leert discussiëren in een open, verdraagzame en eerlijke sfeer. Aardrijkskunde breedteligging. Je leert over oriënteringsmiddelen zoals kaarten, plattegronden, zon, poolster, kompas Je oefent deze vaardigheden in door een zoekopdracht tijdens een uitstap, een zoekspel in de klas Verschillende weerelementen en klimaattypes worden besproken (bijv. het koel gematigd klimaat met zachte winter in West-Europa ). Je merkt hoe de verschillende weer- en klimaattypes de plantengroei en de activiteiten van mens en dier beïnvloeden. Het natuurlandschap. Je leert onder andere over de waarde, het beheer en de bescherming van natuurlandschappen. Reliëf, bodem en ondergrond. Je leert de verschillende reliëfvormen kennen: hooggebergten, plateau, rivierlandschap Je leert over de werking van stromend water: erosie, transport, afzetting, vervuiling Je verneemt meer over soorten gesteenten (bijv. via proeven op stenen) en hun economisch nut. Je leert over de bodem en de landbouwmogelijkheden. Ook natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, lawines kunnen aan bod komen. Vakkeninfo

6 Natuurwetenschappen eerste leerjaar A, basisvorming, 1u per week In dit vak wordt de leerstof Wereldoriëntatie Natuur van het basisonderwijs verder uitgediept. De toenemende kennis in de wetenschappen beïnvloedt sterk ons dagelijks leven. In de biotechnologie bijvoorbeeld wil men bruikbare producten maken voor de mens bijv. voedsel via het manipuleren van planten, dieren Dit kan als uitgangspunt dienen voor het aanleren van belangrijke begrippen en processen en het aanleren van de wetenschappelijke methode. De volgende onderwerpen komen aan bod in het eerste leerjaar: De natuurobservatie binnen en buiten de klas (bijv. tijdens uitstappen) vormt de basis voor natuur- en milieugerichte vorming. Je bestudeert de bouw van levende wezens: cel, weefsel, orgaan, stelsel Je verneemt meer over de onderdelen en het gebruik van een microscoop zodat je zelf een cel kan bestuderen. Je leert over de verschillende organen en stelsels van de mens (spijsvertering, ademhaling, voortplanting, spieren ). Je bestudeert de bouw van een zaadplant, de kenmerken van bladeren Je verneemt meer over de voedselketen. Ook milieubewust gedrag, milieubescherming en milieuverstoring (bodem -, water- en luchtvervuiling ) komen aan bod. De studie van de mens moet leiden tot een verantwoorde houding in verband met de gezondheid. In het gedeelte over voortplanting, groei en ontwikkeling leer je over geslachtsorganen, menstruatiecyclus, zaadlozing, bevruchting, embryonale ontwikkeling, geboorte, seksualiteit, regeling van de voortplanting (voorbehoedsmiddelen), voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen In het gedeelte over steun en beweging bij de mens leer je over het spier -, beender- en zenuwstelsel, de bouw en functie van het geraamte en over de gezondheidszorg (correcte lichaamshouding, voorkomen en verzorgen van letsels ). De bestaande biologie wordt aangevuld met onderwerpen uit de fysica en chemie. ENGELS. eerste leerjaar A, basisvorming, 2u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 2u per week De eenvoudige mondelinge communicatie staat voorop: het durven en willen spreken. Je vertrekt van je eigen leef- en fantasiewereld. In de les wisselen luisteren, spreken, lezen en schrijven elkaar af. Je leert voldoende basiselementen om gesprekken in het Engels te begrijpen en eraan deel te nemen. Als inleiding op echte gesprekken kan je bijvoorbeeld jezelf en je familie voorstellen, iets kopen, de weg vragen en tonen In de klas moet je zoveel mogelijk Engels spreken. Je leert de hoofdzaken begrijpen van korte teksten in een eenvoudige taal. Je leert eenvoudige tekstjes op een correcte manier schrijven. Je maakt je ook kennis met de Engelse cultuur: schrijvers, bezienswaardigheden in Londen (Big Ben, Tower Bridge ). F R A N S eerste leerjaar A, basisvorming, 4u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 3u per week In de les wisselen luisteren, spreken, lezen en schrijven elkaar af. Bij het aanleren van een vreemde taal staat de mondelinge communicatie voorop. Je leert woordenschat: woorden uitspreken, schrijven, vertalen en gebruiken. Je leert werkwoorden op een correcte mannier vervoegen. Je leert teksten duidelijk, vlot en correct lezen. Na het beluisteren van een tekst wordt met vraagjes (meestal meerkeuzevragen) getest of je de inhoud begrepen hebt. Aan de hand tekeningen, vraagjes... leer je korte opstelletjes in gespreksvorm maken. Je leert voldoende basiselementen om gesprekken in het Frans te begrijpen en eraan deel te nemen. Als inleiding op echte gesprekken kan je bijvoorbeeld jezelf en je familie voorstellen, iets kopen, de weg vragen en tonen In de klas moet je zoveel mogelijk Frans spreken als oefening op wat je geleerd hebt en om je kennis in de praktijk te toetsen. Vakkeninfo

7 Geschiedenis eerste leerjaar A, basisvorming, 1u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 2u per week In dit vak wordt de leerstof Wereldoriëntatie Tijd en Ruimte van het basisonderwijs verder uitgediept. De verschillende soorten bronnen komen aan bod: ongeschreven (mondelinge verhalen, grotschilderingen, vazen ) en geschreven (affiches, dagboeken ). Je leert de bronnen indelen en hun betrouwbaarheid beoordelen. Je leert de gebruikelijke Westerse indeling in perioden: Prehistorie, Oude Nabije Oosten, Klassieke Oudheid, Middeleeuwen, Nieuwe Tijd, Eigen Tijd. Zo kan je belangrijke historische feiten en gebeurtenissen op een tijdslijn plaatsen. Je leert deze gebeurtenissen situeren op historische kaarten. Zo stel je vast dat grenzen en grondgebieden voortdurend veranderen. Je leert verbanden leggen tussen de problemen in de verschillende samenlevingen, ook in onze huidige maatschappij. Enkele voorbeelden: migratie en het probleem van de confrontatie tussen verschillende culturen de rol van grondstoffen en water in samenlevingen de verhouding tussen bestuurders en onderdanen Je overloopt de belangrijkste periodes in de geschiedenis en je gaat dieper in op minstens twee samenlevingen. Bijvoorbeeld de Egyptische beschaving: het belang van de Nijl, de betekenis van de piramides De Griekse en Romeinse beschaving: het belang van de Middellandse zee, de regeringsvorm als voorloper van onze huidige democratie, het rechtssysteem, de bouwkunst De Middeleeuwse samenleving, de feodaliteit (leenstelsel) en het ontstaan van de steden en de stedelijke economie De Nieuwe Tijden en de ontdekkingsreizen met zijn gevolgen, bijvoorbeeld slavernij De Nieuwste Tijden: het ontstaan van de USA, de Franse Revolutie De wereldoorlogen: Hitler en het nazisme, de opkomst van dictaturen, de koude oorlog, de atoombom op Hiroshima Lichamelijke opvoeding en sport eerste leerjaar A en B, basisvorming, 2u per week en 2u keuzegedeelte tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 2u per week beroepsvoorbereidend leerjaar, basisvorming, 3u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisoptie moderne wetenschappen, 2u per week (in dit keuzevak worden de verschillende onderdelen verder uitgediept) In het vak LO leer je goed bewegen en ontwikkel je een gezonde en veilige levensstijl. In het onderdeel gymnastiek leer je hangen, steunen, zwaaien aan toestellen en beheerst landen. In atletiek doe je aan verspringen en hoogspringen. In de balsporten kunnen voetbal, handbal, basketbal, volleybal, badminton aan bod komen. Je leert hoe je veilig kunt vallen, je evenwicht bewaren en elkaar bekampen in duw- en trekspelen. Je leert 50 meter zwemmen in schoolslag of crawl. Je doet ook oefeningen onder water zwemmen, drijven, duiken In dans leer je basisbewegingen uit volksdans, jazzdans of andere zoals hiphop, streetdance Je leert expressief bewegen en plezier beleven in groep. In de lessen LO wordt ook gewerkt aan de vorming van je gedrag en je sociale vaardigheden. Je leert op een aangename manier omgaan met al je klasgenoten tijdens spel- en wedstrijdsituaties, omgaan met fair play, winnen en/of verliezen, je inzetten en volhouden bij moeilijkere opdrachten en je eigen grenzen verleggen, je mogelijkheden en beperkingen juist inschatten, afspraken en regels toepassen en leiding aanvaarden de belangrijkste regels van hygiëne en lichaamsverzorging toepassen. Muzikale opvoeding eerste leerjaar A, basisvorming en keuzegedeelte, 1u per week Dit vak bouwt verder op de ervaringen die je verworven hebt in het vak muzische vorming in de lagere school. Je leert gericht luisteren naar wereldmuziek (ook de eigen volksmuziek). Zo krijg je inzicht in het belang van muziek voor de eigenheid van een volk. Je leert de voornaamste muziektechnische aspecten bij het beluisteren van muziekfragmenten (melodie, ritme, bezetting, toonhoogte ). Je leert ook de verschillende stemsoorten (sopraan, bas ) en instrumentengroepen in het orkest onderscheiden. Je verneemt hoe beeld en geluid elkaar kunnen beïnvloeden (popcultuur, videoclips ). Zo krijg je meer inzicht in de hedendaagse muziek. De persoonlijke ervaringen die je opdoet bij het luisteren leer je verwoorden. Je leert musiceren door te zingen. Je verneemt ook meer over de achtergrond van de aangeleerde liederen. Je leert eenvoudige stukjes spelen met instrumenten. Je leert eigen creaties en die van anderen beoordelen. In het keuzegedeelte worden deze onderwerpen verder uitgediept en uitgebreid. Meewerken aan vakoverschrijdende projecten kan op het programma staan. Je leert ook beter omgaan met de PC (zoekrobotten, cdrom ). 7 Vakkeninfo

8 Nederlands eerste leerjaar A, basisvorming, 5u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 5u per week In de les wisselen luisteren, spreken, lezen en schrijven elkaar af. Je leert informatie mondeling en schriftelijk verwerken en overdragen. Met creatieve taken en spelletjes beleef je plezier aan taal. Zo leer je correct en vlot communiceren in het algemeen Nederlands. Luisteren en spreken. Je leert belangrijke informatie selecteren uit verschillende soorten teksten. Zo leer je de gedachtegang van een spreker volgen. Je leert zonder vooroordelen luisteren, een ander laten uitspreken Je leert een standpunt verwoorden en toelichten. Je oefent dit in discussies met medeleerlingen, in een uiteenzetting door de leraar, in een jeugdprogramma op radio of TV, in een telefoongesprek Lezen en schrijven. Je leert verschillende soorten teksten lezen en beoordelen, bv. brieven, reclameteksten, advertenties, informatieve teksten Je leert je geschreven teksten verzorgen op het gebied van handschrift, spelling, indeling en lay-out. Je past dit toe bij het invullen van formulieren, het maken van verslagen Je leert een schrijfplan opstellen, een woordenboek gebruiken, een schema maken Je leert verbindings- en verwijswoorden herkennen, enkelvoudige en samengestelde zinnen Plastische opvoeding eerste leerjaar A, basisvorming en keuzegedeelte, 1u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 1u per week eerste leerjaar B, basisvorming 2u per week, keuzegedeelte 1u per week beroepsvoorbereidend leerjaar, basisvorming 1u per week Je leert observeren met het blote oog. Je leert tekenen wat je ziet (waarnemingstekenen). Zo krijg je meer inzicht in het proces van zien en waarnemen. Ook ruimtelijk tekenen komt aan bod: het lijkt alsof je dan de dingen kan vastpakken. Je leert dat je werk bepaald wordt door het soort materiaal dat je gebruikt. Je leert werken met potlood, krijt, houtskool, Oost-Indische inkt, acrylverf, plakkaatverf, waterverf, penselen, verschillende soorten tekenpapier Je leert de verschillende materialen creatief hanteren. Je leert dat een tekening is opgebouwd uit punten, lijnen, vlakken, licht en donker. Je leert figuren zien in vlekken of vlakken. Iedereen kan vormen en structuren bedenken en ontdekken door zijn fantasie te gebruiken. Je leert hoe je kleuren kan gebruiken om iets uit te drukken. Je leert kleuren mengen Je leert verschillende technieken op het vlak van schilderen, tekenen, boetseren... Je leert hoe een collage ontstaat. Je leert over kunstenaars en kunststromingen. Je leert kritisch kijken naar de verschillende beeldvormen: stilleven, landschap, portret, abstract. Wiskunde eerste leerjaar A, basisvorming, 5u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 4u per week In dit vak vertrek je van definities, eigenschappen, rekenregels en tekenregels. De studie van de taal der wiskunde is nodig om vlot oefeningen te kunnen maken. Je leert een rekentoestel zinvol gebruiken. De leerstof kan opgedeeld worden in twee grote onderdelen: getallenleer en meetkunde. Getallenleer. De uit het basisonderwijs gekende natuurlijke getallen en breuken worden nu ook gebruikt met een minteken. Zo bekomt men de volledige verzameling van gehele en rationale getallen (getallen die je als een breuk kunt schrijven).met al deze getallen oefen je de vier hoofdbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen), de machtsverheffing en de vierkantsworteltrekking. Vervolgens maak je oefeningen met combinaties van deze bewerkingen en haakjes. In het eerste jaar maak je ook kennis met letters en onbekenden. Je leert bewerkingen en eigenschappen meer algemeen schrijven en vergelijkingen oplossen. In het tweede jaar komen enkele inleidende begrippen uit de statistiek (tabellen, diagrammen en grafieken) aan bod. Meetkunde. Als je de meetkundige grondbegrippen (punt, rechte, lijnstuk, ) onder de knie hebt, maak je de overstap van het vlak naar de ruimte. Naast vlakke figuren (driehoeken, vierhoeken, schijf, ) zullen dus ook ruimtefiguren (kubus, piramide, cilinder, ) bestudeerd worden. In het basisonderwijs leerde je de omtrek en de oppervlakte van enkele vlakke figuren berekenen. In het tweede jaar zal je ook de inhoud en oppervlakte van ruimtefiguren berekenen. Je gaat op zoek naar symmetrie in vlakke figuren en leren vlakke figuren loodrecht spiegelen, puntspiegelen, verschuiven en draaien. Vakkeninfo

9 Techniek eerste leerjaar A, basisvorming 2u per week, en keuzegedeelte, 2 of 4u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 2u per week In dit vak wordt de leerstof Wereldoriëntatie Technologische vorming van het basisonderwijs verder uitgediept. Techniek wordt opgedeeld in 7 contexten. In de basisvorming wordt ook tijd besteed aan het leren werken met een computer en eventueel aan onderwerpen uit de context energie (zie de beschrijvingen hieronder). In het keuzegedeelte kan de school meer aandacht besteden aan die contexten die verband houden met de studierichtingen die ze na het eerste leerjaar aanbiedt (bijv. context bouwwerken indien je later een studierichting met bouw op school kan volgen). Realisaties en doe-activiteiten komen hier meer aan bod. De 7 contexten zijn: bouwwerken: over de eigen woning, meten, isolatie, stabiliteit, beveiliging van woningen energie: de elektrische kring, de verschillende soorten energie (zon, wind, water, elektrische centrale ), kracht- en bewegingoverbrenging (tandwiel, hefboom ), huishoudelijke toepassingen (elektrische apparaten, verwarmingsinstallatie ) en veiligheid (gevaren van elektriciteit ) gebruiksvoorwerpen: hoe worden ze gemaakt en uit welke grondstoffen gezondheid: over apparaten en toestellen ter verbetering van het zicht, het gehoor, de fitness, onderzoeksinstrumenten (stethoscoop, bloeddrukmeter ), medische beeldvorming (echografie, radiodiagnose ), beroepen informatie en communicatie:- communicatie gaat over zenden en ontvangen van tekst, geluid en beeld; over telefoon, GSM, GPS - digitale technieken als logische poorten, tellereenheid en sturingen- ICT (informatie en communicatietechnologie): computersystemen, internet, tekstverwerking, rekenblad, eventueel tekenpakket en multimedia transport of vervoer over land, door de lucht en over water voeding: productie (telen en/of kweken, milieuaspecten zoals bemesting, insecticiden ) verwerking (bereidingstechnieken, kwaliteitscontrole ), distributie (verpakking, transport, recyclage ) en bewaring (methoden, middelen, hygiëne ). 9 Vakkeninfo

10 Latijn eerste leerjaar A, keuzegedeelte Latijn, 4u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisopties Latijn, 4u per week Klassieke talen richten zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en literatuur. De cursussen hebben een taalkundig en een cultuurhistorisch doel. Alhoewel Latijn een dode taal is, heeft ze eeuwenlang onze cultuur beïnvloed. Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans stammen rechtstreeks af uit het Latijn. Ook in het Nederlands en de taal van de wetenschap is de invloed van het Latijn niet weg te denken: school, studeren, familie, vakantie, televisie, apotheek, ritme zijn hier enkele voorbeelden van. Bovendien zijn de Romeinse en Griekse invloeden niet weg te denken uit wetgeving, techniek en architectuur. Ook al bieden we alleen Latijn aan als taalcursus, toch zal heel vaak ook de Griekse cultuur aan bod komen. De Romeinen zijn immers schatplichtig aan deze rijke Griekse cultuur op tal van vlakken. In de taalcursus van het Latijn leer je: grammatica: onderwerp, lijdend voorwerp, werkwoord (persoonsvorm, tijd, vervoeging ), soorten zinnen (vragend, onafhankelijk, afhankelijk ), voorzetsel, voegwoord, naamval vocabularium: de meest gebruikte woorden, algemene principes van woordvorming, methode om een woordenlijst of woordenboek te raadplegen. methodes om inhoudsvragen te beantwoorden en om zinnen in het Nederlands te vertalen. Op gebied van cultuur maak je kennis met de Romeinse en Griekse beschaving (taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit) en haar grote betekenis voor de hedendaagse (westerse) mens. Je krijgt een beter inzicht in je eigen cultuur en je kunt de westerse en niet-westerse culturen beter vergelijken en begrijpen. Doorheen de teksten leer je: de leefwereld van de Romeinen en Grieken: huis, kleding, spelen, maatschappij de mythologie (goden, helden ) algemene geografische gegevens grote periodes, belangrijke feiten en beroemde personages. Wetenschappelijk werk eerste leerjaar A, keuzegedeelte, 2u per week In dit vak wordt de leerstof Wereldoriëntatie Natuur van het basisonderwijs verder uitgediept. Je leert over de levende natuur: mens, dier en plant. Je leert werken volgens de wetenschappelijke werkmethode: je leert observeren met het blote oog, met een microscoop, je leert meten met thermometer, maatcilinder en proeven doen. Je leert hoe je deze gegevens in tabellen en grafieken kan samenvatten. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: Vergelijken van lichaamslengte, hartslag, schoenmaat, oogkleur van je medeleerlingen. Zo kan je bijvoorbeeld de meest voorkomende lengte bepalen en je eigen lengte hiermee vergelijken. Hetzelfde kan je ook doen met bijvoorbeeld bladschijflengten en strandschelpen. Je leert hoe je de verschillende dieren - en plantensoorten kan herkennen. Je verneemt meer over de functies (voeding, voortbeweging ) van de verschillende delen (huid, ledematen, gebit, cellen ) van dieren en planten. Je leert over de voortplanting, groei en ontwikkeling bij dieren. Je verneemt meer over de bescherming van bedreigde planten - of diersoorten. Je leert de betekenis van fenomenen zoals hamsteren, de winterslaap en de schutkleur bij dieren. Je onderzoekt de werking van tandpasta, de herkomst van het voedsel bij mens en dier, het warmte-isolerend vermogen van verschillende stoffen (wol, katoen, pels ) en de herkomst van diersporen. Je ontleedt een braakbal. Je bestudeert een skelet. Je richt een aquarium of terrarium in. Je doet proeven in verband met milieuverontreiniging. Je brengt een bezoek aan de dierentuin of een museum en een natuurgebied of een plantentuin Ook EHBO komt aan bod: brandwonden, ontsmetten, doek - en zwachtelverbanden. Vakkeninfo-keuzevakken

11 Nederlands In de les wisselen luisteren, spreken, lezen en schrijven elkaar af. Zo leer je eigen gevoelens, verlangens en meningen op een persoonlijke manier uiten. Luisteren en spreken. Je leert je concentreren, belangrijke informatie noteren, vragen stellen bij onduidelijkheid Je leert je vlot uitdrukken en bewegen, met mimiek en gebaren gevoelens uitdrukken, de klas toespreken in eigen woorden. Lezen en schrijven. Je leert informatie beoordelen in brieven, reclameteksten, tijdschriften, jeugdkranten Je leert je boodschap op een overzichtelijke wijze neerschrijven in een persoonlijke brief, een verslag, een formulier en een antwoord op vragen. Er wordt veel aandacht besteed aan het verder inoefenen van de basiskennis Nederlands, waarmee je het misschien al moeilijk had in de basisschool. Je leert teksten correct overschrijven van het bord, duidelijk en goed leesbaar schrijven, een goede schrijfhouding aannemen, kernwoorden herkennen in een eenvoudige tekst. Je breidt ook je basiswoordenschat uit Frans Je maakt op een eenvoudige en speelse manier kennis met de Franse taal. Met korte dialoogjes en taalspelletjes leer je de nodige woordenschat en spraakkunstregels. Je leert bijvoorbeeld jezelf en je familie voorstellen, iets kopen, de weg vragen en tonen In de les wisselen luisteren, spreken, lezen en schrijven elkaar af. Bij het aanleren van een vreemde taal staat de mondelinge communicatie voorop. Thema s worden uitgewerkt met collages, prenten Tenslotte maak je ook kennis met de Franstalige cultuur. Techniek In dit vak wordt de leerstof Wereldoriëntatie Technologische vorming van het basisonderwijs verder uitgediept. Via praktijk maak je kennis met materialen en grondstoffen. Je leert een aantal gereedschappen en apparaten gebruiken. Je bereidt zelf een gerecht, je bouwt een nestkastje...je leert ook de gevaren van het gebruik van machines en de veiligheidsvoorschriften. Techniek kan ingedeeld worden in elf verkenningsgebieden. Zo maak je kennis met beroepenvelden van het tweede leerjaar en met verschillende beroepssectoren. bouw: metser, stukadoor, vloerder-tegelzetter, voeger, betonwerker, ijzervlechter, grondwerker, bekister, decoratie (schilder- en grafische technieken): behanger, schilder, vloerbekleder, drukker elektriciteit: huishoudelijke toepassingen voor bijv. verlichting, verwarming, apparatuur voor de keuken elektricien hout: timmerman, binnenschrijnwerk, buitenschrijnwerk, meubelmaker, interieurbouwer, dakwerker kantoor: secretaris, boekhouder, typiste kunststoffen (bijv. plastic): typische beroepen, beroepen die veel gebruik maken van kunststoffen zoals installateur sanitair, schrijnwerker PVC, isolatie-installateur (land- en) tuinbouw: tuinbouwer zoals bloementeler, groenteteler, sierboomteler ; landbouwer zoals veeteler, akkerbouwer metaal: plaatbewerker, draaier, frezer, lasser, monteur, mecanicien, installateur centrale verwarming en sanitair mode (textiel): naaister, kleermaker, stoffeerder, wever verzorging: kinderverzorger, bejaardenhelper, schoonheidsspecialist, haarkapper, gezins- en sanitairhelper voeding: kok, bakker, slager, kelner, traiteur eenvoudig computergebruik (ICT): tijdens dit onderdeel maakt iedereen kennis met computersystemen, internet, tekstverwerking en rekenblad. 11 B-stroom Vakkeninfo B-stroom

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015 Vakkenboekje mavo schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Vak: Bladzijde: Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Culturele en Kunstzinnige vorming 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 11 Kunst en beeldende

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Experimentele versie 05/04/2010 Marc Vanderlocht Provinciale vormings- en ondersteuningscel

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel.

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel. VOORWOORD Geachte Met deze bundel wensen wij u op de hoogte te brengen van de studieprofielen van het derde en vierde leerjaar - 2de graad secundair onderwijs in onze scholengemeenschap WICO. Hiermee beogen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd Schoolgids 2014-2015 Het is tijd voor onderwijs waarin... - kinderen leren met hoofd, hart en handen - kinderen hun sociale, cognitieve, emotionele en creatieve vaardigheden oefenen - kinderen meer leren

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

&HOYRRUKHW9ODDPV3URYLQFLDDO2QGHUZLMV

&HOYRRUKHW9ODDPV3URYLQFLDDO2QGHUZLMV &HOYRRKHW9ODDPV3RYLQFLDDO2QGHZLMV /((53/$1 H *5$$'6(&81'$,521'(5:,-6 H OHHMDDYDQGH H JDDG62 2SWLH6RFLDOHHQ7HFKQLVFKH9RPLQJ 6RFLDOHHQ7HFKQLVFKH9RPLQJ Copyright CVPO 4/CVPO/98-99 ,1+28'67$)(/ *HEXLNVDDQZLM]LQJ

Nadere informatie

Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur

Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Kerndoelen voor de onderbouw VO SLO nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Kerndoelen voor

Nadere informatie

Schoolbrochure 2015-2016 1

Schoolbrochure 2015-2016 1 Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure Schoolbrochure 2015-2016 1 Schoolbrochure Pegasus EERSTE GRAAD 8-12 TWEEDE GRAAD 13-17 DERDE GRAAD 18-23 Studieaanbod STUDIEAANBOD 6-7 ALGEMEEN 3-5 algemeen Schoolbrochure

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 1 DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 3 de 4 de jaar ASO Geschiedenis 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits - 1 Wiskunde

Nadere informatie

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Inhoud Woord vooraf 1. Visie op historische tijd 2. Opbouw historische tijd in de basisschool: een overzicht 3. Werken met levenslijnen

Nadere informatie

NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2009/7841/020

NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2009/7841/020 NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud Situering van het leerplan...5

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie