Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?"

Transcriptie

1 ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste graad een algemene vorming krijgen en naargelang de aanleg en mogelijkheden van de leerling kan men in de volgende jaren/graden doorgroeien naar verdere richtingen: ASO of Algemeen Secundair Onderwijs Voor een volledig overzicht van deze algemeen vormende studierichtingen, die de perfecte voorbereiding zijn voor hogere studies, verwijzen wij u naar het schoolorganigram. TSO of Technisch Secundair Onderwijs Dit zijn technische studierichtingen, waarvan het Atheneum eerder de zachte richtingen aanbiedt: Lichamelijke Opvoeding en Sport Handel met informatica Informaticabeheer BSO of Beroeps Secundair Onderwijs Ook hier biedt de school eerder zachte studierichtingen aan die perfect voorbereiden op een beroep in de zorgsector : Verzorging Voeding Verzorging Kinderzorg en Thuis- en Bejaardenzorg Maar uiteraard biedt onze school meer, veel meer dan louter studierichtingen. We stellen ons tot taak de leerlingen te motiveren in hun studies zodat ze resultaten behalen die hen in staat stellen zonder problemen hogere studies aan te vatten. Mochten er onderweg toch problemen opduiken, dan staan studiebegeleiding en inhaallessen ter beschikking. Daarnaast zijn er een reeks activiteiten die de leerlingen de mogelijkheid bieden hun aanleg en persoonlijkheid te ontwikkelen. Enkele voorbeelden: huiswerkklas; het bijwonen van toneel- en bioscoopvoorstellingen; (succesvolle) deelname aan opstel -en wetenschappelijke wedstrijden; de GWP (Geïntegreerde Werk Periode), d.i. een periode van meestal een week, waarin de leerlingen buiten hun gewone schoolomgeving (Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, ) een andere wereld leren ontdekken. Leren leren Smartschool, gebruik van het digitaal leerplatform 1 Algemene info

2 Studieadvies en inschrijvingen Dit is steeds mogelijk tijdens de schooluren; mits telefonische afspraak ook buiten deze uren. Tijdens de zomervakantie kan dit tot en met 5 juli en vanaf 16 augustus, telkens van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Middagpauze: lunch op school of thuis In de middagpauze kunnen leerlingen op school warm eten, een belegd broodje bestellen of een zelf meegebracht lunchpakket gebruiken. Er worden ook frisdranken en soep aangeboden tegen volgende prijzen: Warme maaltijd 4,50 Belegd broodje vanaf 3,00 Frisdrank 0,80 Soep 0,80 Eventuele aanpassingen van deze prijzen zijn mogelijk daar wij zelf afhankelijk zijn van de prijzen die we onze leveranciers moeten betalen. De leerlingen mogen over de middag de school niet verlaten, tenzij ze een schriftelijke toestemming van de ouders hebben om thuis of bij een persoon belast met toezicht, te gaan eten. Organisatie van de schooldag lesuur van tot 1 08u15 09u u05 09u55 ochtendpauze 3 10u05 10u u55 11u u45 12u35 middagmaal en -pauze A 13u25 14u15 B 14u15 15u05 C 15u05 15u55 Leerboeken en schoolbenodigdheden, schoolkosten Schriften en schoolgerei Worden door de leerlingen zelf aangekocht. Leerboeken-werkschriften De leerboeken kunnen in bruikleen verkregen worden. Hiervoor rekent de school het zgn. boekengeld aan. In dit boekengeld zitten ook de kosten vervat die de school maakt voor de aankoop en het gebruik van werkschriften voor de leerlingen, agenda, toets- en examenbladen en de kopieën, naslagwerken voor in de klas of mediatheek. Het bedrag dat u hiervoor dient te betalen, hangt af van de studierichting en kan in één maal betaald worden of na afspraak met de verantwoordelijke van het boekenfonds in verschillende betalingsschijven gebeuren. De boekhouding van deze boekengelden kan op eenvoudig verzoek op school worden ingekeken. Andere schoolkosten Buiten dit boekengeld kunnen er nog bijkomende kosten zijn voor bijvoorbeeld didactische uitstappen, gebruikte materialen in de praktijkklassen, aankoop van ingrediënten voor de kooklessen, Huur van kastje De leerlingen hebben ook de mogelijkheid om een kastje te huren, waarin zij hun schoolbenodigdheden kunnen opbergen. Hiervoor wordt voor een schooljaar 25,00 euro gevraagd (20,00 euro huurprijs en 5,00 euro waarborg). Praktische inlichtingen

3 Schoolverzekering De leerlingen zijn door de schoolverzekering gedekt tegen alle mogelijke ongevallen, niet alleen op school, maar ook op de normale weg van en naar school. Afwezigheden Een nieuwe wet op de afwezigheden op school verplicht ons nauwlettend toe te zien op de afwezigheden van de leerlingen. En dat doen wij dan ook. De besluiten van deze wet worden uitgebreid uitgelegd in het schoolreglement. Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer Het Gemeenschapsonderwijs respecteert alle levensopvattingen en bijgevolg zijn lessen in verschillende religies of levensopvattingen mogelijk. CLB Het Centrum voor LeerlingenBegeleiding bevindt zich rechtover de school. CLB van het GO! Eikelstraat Eeklo Tel.09/ Fax.09/ Website: U kan in het CLB terecht van maandag tot en met vrijdag telkens van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u (na 16u op afspraak). Dit centrum werkt nauw samen met de school en biedt hulp bij studiemethode, verzorgt studiebegeleiding, geeft info over studiemogelijkheden in het Hoger Onderwijs en begeleidt leerlingen bij problemen van allerlei aard. 3 Praktische inlichtingen

4 Eerste jaar A-stroom Eerste jaar Latijn Wetenschappelijk Werk Techniek Eerste jaar B-stroom Aantal uren BASISVORMING OPTIES Godsdienst/Zedenleer 2 Aardrijkskunde 1 Frans 2 Geschiedenis 1 Lichamelijke opvoeding 2 Muzikale opvoeding 1 Natuurwetenschappen 2 Nederlands 5 Plastische opvoeding 2 Wiskunde 4 Techniek 6 Techniek 4 Totaal 32 BASISVORMING OPTIES Godsdienst/Zedenleer Aardrijkskunde Engels Frans Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Plastische opvoeding Wiskunde Techniek Latijn 4 Wetenschappelijk Werk 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Seminarie Leren leren en leren kiezen Techniek Totaal Tweede jaar Tweede jaar A-stroom Tweede jaar B-stroom BASISVORMING OPTIES Aantal uren Godsdienst/Zedenleer 2 Aardrijkskunde 1 Frans 2 Geschiedenis 1 Lichamelijke opvoeding 3 Natuurwetenschappen 1 Nederlands 3 Plastische opvoeding 1 Wiskunde 2 Oefeningen mode 7 Oefeningen verzorging 3 Oefeningen voeding 4 mode 2 Verzorgingstechnieken 1 Voeding 1 Totaal 34 BASISVORMING OPTIES Basis Complement Latijn Moderne Wetenschappen met Sport Moderne Wetenschappen met dactylo Godsdienst/Zedenleer Aardrijkskunde Engels Frans Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Plastische opvoeding Wiskunde Techniek Latijn 4 Wetenschappelijk Werk Economie 2 2 Sport 2 Aardrijkskunde 1 Dactylografie 1 Totaal Lessentabellen eerste graad

5 Godsdienst eerste leerjaar, basisvorming, 2u per week tweede leerjaar, basisvorming, 2u per week Vertrekkend vanuit je eigen levensloop leer je meer over de hoogtepunten in een leven, over verlangen en hoop, uitdagingen Je leert hoe in verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen belangrijke momenten gevierd worden. over de betekenis en het belang van een gemeenschap. Je krijgt inzicht in begrippen als eenzaamheid, sekte, klas, gezin, kliek, ras, natie, belangengroep Je leert de eigenheid kennen van je geloofsgemeenschap. Ook begrippen als solidariteit en engagement komen aan bod. Vertrekkend van je eigen levensverhaal leer je het belang kennen van verhalen en leer je ze kritisch benaderen. Welke verhalen boeien ons, hebben ze invloed op ons leven? Je leert dat alle grote levensbeschouwingen een verhaal met een boodschap hebben. Vertrekkend van je eigen ervaringen in een groep leer je meer eerste leerjaar, basisvorming, 2u per week tweede leerjaar, basisvorming, 2u per week In de lessen NCZ werk je rond onderwerpen die iedereen aanbelangen. Je ontdekt wat er vandaag in de wereld allemaal gebeurt (=actualiteit). De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:geweld en vandalisme, het milieu, de gevolgen van roken, lichaamstaal, de puberteit, verschillende gezinsvormen, omgaan met emoties, vriendschap, liefde en seksualiteit, armoede, dierenmishandeling, merkkledij, het belang van de wetenschap, het ontstaan van de aarde, kinderrechten, 5 Niet-confessionele zedenleer eerste leerjaar A, basisvorming, 2u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 1u per week In dit vak wordt de leerstof Wereldoriëntatie Ruimte van het basisonderwijs verder uitgediept. In dit vak vertrek je van waarnemingen en metingen in je eigen omgeving (landschap, reliëf, weer, bevolking...) of tijdens een bezoek aan een natuurgebied, het bevolkingsregister van de gemeente Weer en klimaat. Een omgeving die je zelf niet kan bezoeken leer je kennen via foto s, video s Je vertrekt van een bericht in de krant of op TV om over het weer, een natuurramp te leren. Je leert kaarten, plattegronden, grafieken gebruiken en eventueel zelf maken. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: Het eigen milieu (stad, landschap ) wordt vergeleken met andere landschappen in Vlaanderen, België, Europa of een ander werelddeel. Je verneemt meer over lengte- en mensenrechten, verdraagzaamheid, omgaan met de media, het belang van muziek, bijgeloof...we vertrekken vanuit het principe van de vrije meningsuiting. Je leert ook uitleggen waarom je een bepaald standpunt inneemt en verdedigt. Je leert kritisch zijn en je leert eerst nadenken en dan pas spreken. Je leert discussiëren in een open, verdraagzame en eerlijke sfeer. Aardrijkskunde breedteligging. Je leert over oriënteringsmiddelen zoals kaarten, plattegronden, zon, poolster, kompas Je oefent deze vaardigheden in door een zoekopdracht tijdens een uitstap, een zoekspel in de klas Verschillende weerelementen en klimaattypes worden besproken (bijv. het koel gematigd klimaat met zachte winter in West-Europa ). Je merkt hoe de verschillende weer- en klimaattypes de plantengroei en de activiteiten van mens en dier beïnvloeden. Het natuurlandschap. Je leert onder andere over de waarde, het beheer en de bescherming van natuurlandschappen. Reliëf, bodem en ondergrond. Je leert de verschillende reliëfvormen kennen: hooggebergten, plateau, rivierlandschap Je leert over de werking van stromend water: erosie, transport, afzetting, vervuiling Je verneemt meer over soorten gesteenten (bijv. via proeven op stenen) en hun economisch nut. Je leert over de bodem en de landbouwmogelijkheden. Ook natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, lawines kunnen aan bod komen. Vakkeninfo

6 Natuurwetenschappen eerste leerjaar A, basisvorming, 1u per week In dit vak wordt de leerstof Wereldoriëntatie Natuur van het basisonderwijs verder uitgediept. De toenemende kennis in de wetenschappen beïnvloedt sterk ons dagelijks leven. In de biotechnologie bijvoorbeeld wil men bruikbare producten maken voor de mens bijv. voedsel via het manipuleren van planten, dieren Dit kan als uitgangspunt dienen voor het aanleren van belangrijke begrippen en processen en het aanleren van de wetenschappelijke methode. De volgende onderwerpen komen aan bod in het eerste leerjaar: De natuurobservatie binnen en buiten de klas (bijv. tijdens uitstappen) vormt de basis voor natuur- en milieugerichte vorming. Je bestudeert de bouw van levende wezens: cel, weefsel, orgaan, stelsel Je verneemt meer over de onderdelen en het gebruik van een microscoop zodat je zelf een cel kan bestuderen. Je leert over de verschillende organen en stelsels van de mens (spijsvertering, ademhaling, voortplanting, spieren ). Je bestudeert de bouw van een zaadplant, de kenmerken van bladeren Je verneemt meer over de voedselketen. Ook milieubewust gedrag, milieubescherming en milieuverstoring (bodem -, water- en luchtvervuiling ) komen aan bod. De studie van de mens moet leiden tot een verantwoorde houding in verband met de gezondheid. In het gedeelte over voortplanting, groei en ontwikkeling leer je over geslachtsorganen, menstruatiecyclus, zaadlozing, bevruchting, embryonale ontwikkeling, geboorte, seksualiteit, regeling van de voortplanting (voorbehoedsmiddelen), voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen In het gedeelte over steun en beweging bij de mens leer je over het spier -, beender- en zenuwstelsel, de bouw en functie van het geraamte en over de gezondheidszorg (correcte lichaamshouding, voorkomen en verzorgen van letsels ). De bestaande biologie wordt aangevuld met onderwerpen uit de fysica en chemie. ENGELS. eerste leerjaar A, basisvorming, 2u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 2u per week De eenvoudige mondelinge communicatie staat voorop: het durven en willen spreken. Je vertrekt van je eigen leef- en fantasiewereld. In de les wisselen luisteren, spreken, lezen en schrijven elkaar af. Je leert voldoende basiselementen om gesprekken in het Engels te begrijpen en eraan deel te nemen. Als inleiding op echte gesprekken kan je bijvoorbeeld jezelf en je familie voorstellen, iets kopen, de weg vragen en tonen In de klas moet je zoveel mogelijk Engels spreken. Je leert de hoofdzaken begrijpen van korte teksten in een eenvoudige taal. Je leert eenvoudige tekstjes op een correcte manier schrijven. Je maakt je ook kennis met de Engelse cultuur: schrijvers, bezienswaardigheden in Londen (Big Ben, Tower Bridge ). F R A N S eerste leerjaar A, basisvorming, 4u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 3u per week In de les wisselen luisteren, spreken, lezen en schrijven elkaar af. Bij het aanleren van een vreemde taal staat de mondelinge communicatie voorop. Je leert woordenschat: woorden uitspreken, schrijven, vertalen en gebruiken. Je leert werkwoorden op een correcte mannier vervoegen. Je leert teksten duidelijk, vlot en correct lezen. Na het beluisteren van een tekst wordt met vraagjes (meestal meerkeuzevragen) getest of je de inhoud begrepen hebt. Aan de hand tekeningen, vraagjes... leer je korte opstelletjes in gespreksvorm maken. Je leert voldoende basiselementen om gesprekken in het Frans te begrijpen en eraan deel te nemen. Als inleiding op echte gesprekken kan je bijvoorbeeld jezelf en je familie voorstellen, iets kopen, de weg vragen en tonen In de klas moet je zoveel mogelijk Frans spreken als oefening op wat je geleerd hebt en om je kennis in de praktijk te toetsen. Vakkeninfo

7 Geschiedenis eerste leerjaar A, basisvorming, 1u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 2u per week In dit vak wordt de leerstof Wereldoriëntatie Tijd en Ruimte van het basisonderwijs verder uitgediept. De verschillende soorten bronnen komen aan bod: ongeschreven (mondelinge verhalen, grotschilderingen, vazen ) en geschreven (affiches, dagboeken ). Je leert de bronnen indelen en hun betrouwbaarheid beoordelen. Je leert de gebruikelijke Westerse indeling in perioden: Prehistorie, Oude Nabije Oosten, Klassieke Oudheid, Middeleeuwen, Nieuwe Tijd, Eigen Tijd. Zo kan je belangrijke historische feiten en gebeurtenissen op een tijdslijn plaatsen. Je leert deze gebeurtenissen situeren op historische kaarten. Zo stel je vast dat grenzen en grondgebieden voortdurend veranderen. Je leert verbanden leggen tussen de problemen in de verschillende samenlevingen, ook in onze huidige maatschappij. Enkele voorbeelden: migratie en het probleem van de confrontatie tussen verschillende culturen de rol van grondstoffen en water in samenlevingen de verhouding tussen bestuurders en onderdanen Je overloopt de belangrijkste periodes in de geschiedenis en je gaat dieper in op minstens twee samenlevingen. Bijvoorbeeld de Egyptische beschaving: het belang van de Nijl, de betekenis van de piramides De Griekse en Romeinse beschaving: het belang van de Middellandse zee, de regeringsvorm als voorloper van onze huidige democratie, het rechtssysteem, de bouwkunst De Middeleeuwse samenleving, de feodaliteit (leenstelsel) en het ontstaan van de steden en de stedelijke economie De Nieuwe Tijden en de ontdekkingsreizen met zijn gevolgen, bijvoorbeeld slavernij De Nieuwste Tijden: het ontstaan van de USA, de Franse Revolutie De wereldoorlogen: Hitler en het nazisme, de opkomst van dictaturen, de koude oorlog, de atoombom op Hiroshima Lichamelijke opvoeding en sport eerste leerjaar A en B, basisvorming, 2u per week en 2u keuzegedeelte tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 2u per week beroepsvoorbereidend leerjaar, basisvorming, 3u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisoptie moderne wetenschappen, 2u per week (in dit keuzevak worden de verschillende onderdelen verder uitgediept) In het vak LO leer je goed bewegen en ontwikkel je een gezonde en veilige levensstijl. In het onderdeel gymnastiek leer je hangen, steunen, zwaaien aan toestellen en beheerst landen. In atletiek doe je aan verspringen en hoogspringen. In de balsporten kunnen voetbal, handbal, basketbal, volleybal, badminton aan bod komen. Je leert hoe je veilig kunt vallen, je evenwicht bewaren en elkaar bekampen in duw- en trekspelen. Je leert 50 meter zwemmen in schoolslag of crawl. Je doet ook oefeningen onder water zwemmen, drijven, duiken In dans leer je basisbewegingen uit volksdans, jazzdans of andere zoals hiphop, streetdance Je leert expressief bewegen en plezier beleven in groep. In de lessen LO wordt ook gewerkt aan de vorming van je gedrag en je sociale vaardigheden. Je leert op een aangename manier omgaan met al je klasgenoten tijdens spel- en wedstrijdsituaties, omgaan met fair play, winnen en/of verliezen, je inzetten en volhouden bij moeilijkere opdrachten en je eigen grenzen verleggen, je mogelijkheden en beperkingen juist inschatten, afspraken en regels toepassen en leiding aanvaarden de belangrijkste regels van hygiëne en lichaamsverzorging toepassen. Muzikale opvoeding eerste leerjaar A, basisvorming en keuzegedeelte, 1u per week Dit vak bouwt verder op de ervaringen die je verworven hebt in het vak muzische vorming in de lagere school. Je leert gericht luisteren naar wereldmuziek (ook de eigen volksmuziek). Zo krijg je inzicht in het belang van muziek voor de eigenheid van een volk. Je leert de voornaamste muziektechnische aspecten bij het beluisteren van muziekfragmenten (melodie, ritme, bezetting, toonhoogte ). Je leert ook de verschillende stemsoorten (sopraan, bas ) en instrumentengroepen in het orkest onderscheiden. Je verneemt hoe beeld en geluid elkaar kunnen beïnvloeden (popcultuur, videoclips ). Zo krijg je meer inzicht in de hedendaagse muziek. De persoonlijke ervaringen die je opdoet bij het luisteren leer je verwoorden. Je leert musiceren door te zingen. Je verneemt ook meer over de achtergrond van de aangeleerde liederen. Je leert eenvoudige stukjes spelen met instrumenten. Je leert eigen creaties en die van anderen beoordelen. In het keuzegedeelte worden deze onderwerpen verder uitgediept en uitgebreid. Meewerken aan vakoverschrijdende projecten kan op het programma staan. Je leert ook beter omgaan met de PC (zoekrobotten, cdrom ). 7 Vakkeninfo

8 Nederlands eerste leerjaar A, basisvorming, 5u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 5u per week In de les wisselen luisteren, spreken, lezen en schrijven elkaar af. Je leert informatie mondeling en schriftelijk verwerken en overdragen. Met creatieve taken en spelletjes beleef je plezier aan taal. Zo leer je correct en vlot communiceren in het algemeen Nederlands. Luisteren en spreken. Je leert belangrijke informatie selecteren uit verschillende soorten teksten. Zo leer je de gedachtegang van een spreker volgen. Je leert zonder vooroordelen luisteren, een ander laten uitspreken Je leert een standpunt verwoorden en toelichten. Je oefent dit in discussies met medeleerlingen, in een uiteenzetting door de leraar, in een jeugdprogramma op radio of TV, in een telefoongesprek Lezen en schrijven. Je leert verschillende soorten teksten lezen en beoordelen, bv. brieven, reclameteksten, advertenties, informatieve teksten Je leert je geschreven teksten verzorgen op het gebied van handschrift, spelling, indeling en lay-out. Je past dit toe bij het invullen van formulieren, het maken van verslagen Je leert een schrijfplan opstellen, een woordenboek gebruiken, een schema maken Je leert verbindings- en verwijswoorden herkennen, enkelvoudige en samengestelde zinnen Plastische opvoeding eerste leerjaar A, basisvorming en keuzegedeelte, 1u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 1u per week eerste leerjaar B, basisvorming 2u per week, keuzegedeelte 1u per week beroepsvoorbereidend leerjaar, basisvorming 1u per week Je leert observeren met het blote oog. Je leert tekenen wat je ziet (waarnemingstekenen). Zo krijg je meer inzicht in het proces van zien en waarnemen. Ook ruimtelijk tekenen komt aan bod: het lijkt alsof je dan de dingen kan vastpakken. Je leert dat je werk bepaald wordt door het soort materiaal dat je gebruikt. Je leert werken met potlood, krijt, houtskool, Oost-Indische inkt, acrylverf, plakkaatverf, waterverf, penselen, verschillende soorten tekenpapier Je leert de verschillende materialen creatief hanteren. Je leert dat een tekening is opgebouwd uit punten, lijnen, vlakken, licht en donker. Je leert figuren zien in vlekken of vlakken. Iedereen kan vormen en structuren bedenken en ontdekken door zijn fantasie te gebruiken. Je leert hoe je kleuren kan gebruiken om iets uit te drukken. Je leert kleuren mengen Je leert verschillende technieken op het vlak van schilderen, tekenen, boetseren... Je leert hoe een collage ontstaat. Je leert over kunstenaars en kunststromingen. Je leert kritisch kijken naar de verschillende beeldvormen: stilleven, landschap, portret, abstract. Wiskunde eerste leerjaar A, basisvorming, 5u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 4u per week In dit vak vertrek je van definities, eigenschappen, rekenregels en tekenregels. De studie van de taal der wiskunde is nodig om vlot oefeningen te kunnen maken. Je leert een rekentoestel zinvol gebruiken. De leerstof kan opgedeeld worden in twee grote onderdelen: getallenleer en meetkunde. Getallenleer. De uit het basisonderwijs gekende natuurlijke getallen en breuken worden nu ook gebruikt met een minteken. Zo bekomt men de volledige verzameling van gehele en rationale getallen (getallen die je als een breuk kunt schrijven).met al deze getallen oefen je de vier hoofdbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen), de machtsverheffing en de vierkantsworteltrekking. Vervolgens maak je oefeningen met combinaties van deze bewerkingen en haakjes. In het eerste jaar maak je ook kennis met letters en onbekenden. Je leert bewerkingen en eigenschappen meer algemeen schrijven en vergelijkingen oplossen. In het tweede jaar komen enkele inleidende begrippen uit de statistiek (tabellen, diagrammen en grafieken) aan bod. Meetkunde. Als je de meetkundige grondbegrippen (punt, rechte, lijnstuk, ) onder de knie hebt, maak je de overstap van het vlak naar de ruimte. Naast vlakke figuren (driehoeken, vierhoeken, schijf, ) zullen dus ook ruimtefiguren (kubus, piramide, cilinder, ) bestudeerd worden. In het basisonderwijs leerde je de omtrek en de oppervlakte van enkele vlakke figuren berekenen. In het tweede jaar zal je ook de inhoud en oppervlakte van ruimtefiguren berekenen. Je gaat op zoek naar symmetrie in vlakke figuren en leren vlakke figuren loodrecht spiegelen, puntspiegelen, verschuiven en draaien. Vakkeninfo

9 Techniek eerste leerjaar A, basisvorming 2u per week, en keuzegedeelte, 2 of 4u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 2u per week In dit vak wordt de leerstof Wereldoriëntatie Technologische vorming van het basisonderwijs verder uitgediept. Techniek wordt opgedeeld in 7 contexten. In de basisvorming wordt ook tijd besteed aan het leren werken met een computer en eventueel aan onderwerpen uit de context energie (zie de beschrijvingen hieronder). In het keuzegedeelte kan de school meer aandacht besteden aan die contexten die verband houden met de studierichtingen die ze na het eerste leerjaar aanbiedt (bijv. context bouwwerken indien je later een studierichting met bouw op school kan volgen). Realisaties en doe-activiteiten komen hier meer aan bod. De 7 contexten zijn: bouwwerken: over de eigen woning, meten, isolatie, stabiliteit, beveiliging van woningen energie: de elektrische kring, de verschillende soorten energie (zon, wind, water, elektrische centrale ), kracht- en bewegingoverbrenging (tandwiel, hefboom ), huishoudelijke toepassingen (elektrische apparaten, verwarmingsinstallatie ) en veiligheid (gevaren van elektriciteit ) gebruiksvoorwerpen: hoe worden ze gemaakt en uit welke grondstoffen gezondheid: over apparaten en toestellen ter verbetering van het zicht, het gehoor, de fitness, onderzoeksinstrumenten (stethoscoop, bloeddrukmeter ), medische beeldvorming (echografie, radiodiagnose ), beroepen informatie en communicatie:- communicatie gaat over zenden en ontvangen van tekst, geluid en beeld; over telefoon, GSM, GPS - digitale technieken als logische poorten, tellereenheid en sturingen- ICT (informatie en communicatietechnologie): computersystemen, internet, tekstverwerking, rekenblad, eventueel tekenpakket en multimedia transport of vervoer over land, door de lucht en over water voeding: productie (telen en/of kweken, milieuaspecten zoals bemesting, insecticiden ) verwerking (bereidingstechnieken, kwaliteitscontrole ), distributie (verpakking, transport, recyclage ) en bewaring (methoden, middelen, hygiëne ). 9 Vakkeninfo

10 Latijn eerste leerjaar A, keuzegedeelte Latijn, 4u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisopties Latijn, 4u per week Klassieke talen richten zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en literatuur. De cursussen hebben een taalkundig en een cultuurhistorisch doel. Alhoewel Latijn een dode taal is, heeft ze eeuwenlang onze cultuur beïnvloed. Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans stammen rechtstreeks af uit het Latijn. Ook in het Nederlands en de taal van de wetenschap is de invloed van het Latijn niet weg te denken: school, studeren, familie, vakantie, televisie, apotheek, ritme zijn hier enkele voorbeelden van. Bovendien zijn de Romeinse en Griekse invloeden niet weg te denken uit wetgeving, techniek en architectuur. Ook al bieden we alleen Latijn aan als taalcursus, toch zal heel vaak ook de Griekse cultuur aan bod komen. De Romeinen zijn immers schatplichtig aan deze rijke Griekse cultuur op tal van vlakken. In de taalcursus van het Latijn leer je: grammatica: onderwerp, lijdend voorwerp, werkwoord (persoonsvorm, tijd, vervoeging ), soorten zinnen (vragend, onafhankelijk, afhankelijk ), voorzetsel, voegwoord, naamval vocabularium: de meest gebruikte woorden, algemene principes van woordvorming, methode om een woordenlijst of woordenboek te raadplegen. methodes om inhoudsvragen te beantwoorden en om zinnen in het Nederlands te vertalen. Op gebied van cultuur maak je kennis met de Romeinse en Griekse beschaving (taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit) en haar grote betekenis voor de hedendaagse (westerse) mens. Je krijgt een beter inzicht in je eigen cultuur en je kunt de westerse en niet-westerse culturen beter vergelijken en begrijpen. Doorheen de teksten leer je: de leefwereld van de Romeinen en Grieken: huis, kleding, spelen, maatschappij de mythologie (goden, helden ) algemene geografische gegevens grote periodes, belangrijke feiten en beroemde personages. Wetenschappelijk werk eerste leerjaar A, keuzegedeelte, 2u per week In dit vak wordt de leerstof Wereldoriëntatie Natuur van het basisonderwijs verder uitgediept. Je leert over de levende natuur: mens, dier en plant. Je leert werken volgens de wetenschappelijke werkmethode: je leert observeren met het blote oog, met een microscoop, je leert meten met thermometer, maatcilinder en proeven doen. Je leert hoe je deze gegevens in tabellen en grafieken kan samenvatten. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: Vergelijken van lichaamslengte, hartslag, schoenmaat, oogkleur van je medeleerlingen. Zo kan je bijvoorbeeld de meest voorkomende lengte bepalen en je eigen lengte hiermee vergelijken. Hetzelfde kan je ook doen met bijvoorbeeld bladschijflengten en strandschelpen. Je leert hoe je de verschillende dieren - en plantensoorten kan herkennen. Je verneemt meer over de functies (voeding, voortbeweging ) van de verschillende delen (huid, ledematen, gebit, cellen ) van dieren en planten. Je leert over de voortplanting, groei en ontwikkeling bij dieren. Je verneemt meer over de bescherming van bedreigde planten - of diersoorten. Je leert de betekenis van fenomenen zoals hamsteren, de winterslaap en de schutkleur bij dieren. Je onderzoekt de werking van tandpasta, de herkomst van het voedsel bij mens en dier, het warmte-isolerend vermogen van verschillende stoffen (wol, katoen, pels ) en de herkomst van diersporen. Je ontleedt een braakbal. Je bestudeert een skelet. Je richt een aquarium of terrarium in. Je doet proeven in verband met milieuverontreiniging. Je brengt een bezoek aan de dierentuin of een museum en een natuurgebied of een plantentuin Ook EHBO komt aan bod: brandwonden, ontsmetten, doek - en zwachtelverbanden. Vakkeninfo-keuzevakken

11 Nederlands In de les wisselen luisteren, spreken, lezen en schrijven elkaar af. Zo leer je eigen gevoelens, verlangens en meningen op een persoonlijke manier uiten. Luisteren en spreken. Je leert je concentreren, belangrijke informatie noteren, vragen stellen bij onduidelijkheid Je leert je vlot uitdrukken en bewegen, met mimiek en gebaren gevoelens uitdrukken, de klas toespreken in eigen woorden. Lezen en schrijven. Je leert informatie beoordelen in brieven, reclameteksten, tijdschriften, jeugdkranten Je leert je boodschap op een overzichtelijke wijze neerschrijven in een persoonlijke brief, een verslag, een formulier en een antwoord op vragen. Er wordt veel aandacht besteed aan het verder inoefenen van de basiskennis Nederlands, waarmee je het misschien al moeilijk had in de basisschool. Je leert teksten correct overschrijven van het bord, duidelijk en goed leesbaar schrijven, een goede schrijfhouding aannemen, kernwoorden herkennen in een eenvoudige tekst. Je breidt ook je basiswoordenschat uit Frans Je maakt op een eenvoudige en speelse manier kennis met de Franse taal. Met korte dialoogjes en taalspelletjes leer je de nodige woordenschat en spraakkunstregels. Je leert bijvoorbeeld jezelf en je familie voorstellen, iets kopen, de weg vragen en tonen In de les wisselen luisteren, spreken, lezen en schrijven elkaar af. Bij het aanleren van een vreemde taal staat de mondelinge communicatie voorop. Thema s worden uitgewerkt met collages, prenten Tenslotte maak je ook kennis met de Franstalige cultuur. Techniek In dit vak wordt de leerstof Wereldoriëntatie Technologische vorming van het basisonderwijs verder uitgediept. Via praktijk maak je kennis met materialen en grondstoffen. Je leert een aantal gereedschappen en apparaten gebruiken. Je bereidt zelf een gerecht, je bouwt een nestkastje...je leert ook de gevaren van het gebruik van machines en de veiligheidsvoorschriften. Techniek kan ingedeeld worden in elf verkenningsgebieden. Zo maak je kennis met beroepenvelden van het tweede leerjaar en met verschillende beroepssectoren. bouw: metser, stukadoor, vloerder-tegelzetter, voeger, betonwerker, ijzervlechter, grondwerker, bekister, decoratie (schilder- en grafische technieken): behanger, schilder, vloerbekleder, drukker elektriciteit: huishoudelijke toepassingen voor bijv. verlichting, verwarming, apparatuur voor de keuken elektricien hout: timmerman, binnenschrijnwerk, buitenschrijnwerk, meubelmaker, interieurbouwer, dakwerker kantoor: secretaris, boekhouder, typiste kunststoffen (bijv. plastic): typische beroepen, beroepen die veel gebruik maken van kunststoffen zoals installateur sanitair, schrijnwerker PVC, isolatie-installateur (land- en) tuinbouw: tuinbouwer zoals bloementeler, groenteteler, sierboomteler ; landbouwer zoals veeteler, akkerbouwer metaal: plaatbewerker, draaier, frezer, lasser, monteur, mecanicien, installateur centrale verwarming en sanitair mode (textiel): naaister, kleermaker, stoffeerder, wever verzorging: kinderverzorger, bejaardenhelper, schoonheidsspecialist, haarkapper, gezins- en sanitairhelper voeding: kok, bakker, slager, kelner, traiteur eenvoudig computergebruik (ICT): tijdens dit onderdeel maakt iedereen kennis met computersystemen, internet, tekstverwerking en rekenblad. 11 B-stroom Vakkeninfo B-stroom

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren Eerste jaar van de eerste graad Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Gemeenschappelijk gedeelte

Gemeenschappelijk gedeelte Gemeenschappelijk gedeelte Godsdienst 2 Nederlands 5* Frans 4* Wiskunde 4* Aardrijkskunde 2 Biologie 2 Geschiedenis 1 Technologische opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding en sport 2 Muzikale opvoeding 1 Plastische

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE 2013-2014

SCHOOLBROCHURE 2013-2014 KOEKELARE Een stap in de goede rich9ng SCHOOLBROCHURE 2013-2014 Ac9viteitenkalender 2012-2013 vr 21.09.12 18u Intake oudercontact voor nieuwe leerlingen. Mosselsouper do 08.11.12 18u Oudercontact zo 11.11.12

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad

Tweede jaar van de eerste graad Tweede jaar van de eerste graad Na één jaar secundair onderwijs heeft de leerling al iets meer de kans gehad zich een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Van één naar twee Welkom in Don Bosco spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Middenschool Don Bosco Haacht IK STA ACHTER JOU 2016-2017 Hoe wordt uw kind in de middenschool begeleid? Eerste

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Moderne Talen (3de graad ASO) Leerlingprofiel Wat krijg je als je in Frankrijk un pistolet vraagt? Wist je dat het Franse woord mannequin van het Nederlandse manneken

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

612671 Speelkaarten.indd 1 12-06-2006 16:14:06

612671 Speelkaarten.indd 1 12-06-2006 16:14:06 NEDERLANDS > Mondeling taalonderwijs De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 1 612671 Speelkaarten.indd

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE LEERJAAR A VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE LEERJAAR Nog even en je beëindigt het A. Na dit leerjaar kan je nog bijna alle kanten op maar als je geen Klassieke

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad Techniek-wetenschappen,

Nadere informatie

NATUURWETENSCHAPPEN. eerste leerjaar A, basisvorming, 1u per week

NATUURWETENSCHAPPEN. eerste leerjaar A, basisvorming, 1u per week AARDRIJKSKUNDE eerste leerjaar A, basisvorming, 2u per week tweede leerjaar van de eerste graad, basisvorming, 1u per week In dit vak wordt de leerstof Wereldoriëntatie Ruimte van het basisonderwijs verder

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor explorer in de B-stroom. Gemeenschappelijke vakoverschrijdende eindtermen

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor explorer in de B-stroom. Gemeenschappelijke vakoverschrijdende eindtermen Eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor explorer in de B-stroom Gemeenschappelijke vakoverschrijdende eindtermen Gemeenschappelijke stam : (communicatief vermogen) brengen belangrijke elementen van communicatief

Nadere informatie

Welkom in onze eerste graad

Welkom in onze eerste graad Welkom in onze eerste graad Hier kan je voor kiezen in het eerste jaar: Talen-Wiskunde Samen bouwen aan een sterke basis met oog voor zelfontplooiing en ruimte voor leren leren. De algemene vakken hebben

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA HANDEL 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 17U 18U 18U 18U Godsdienst/zedenleer 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Engels 2 2 2 2 Frans

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK Voorwoord Geachte ouders Wellicht is het grote moment weldra aangebroken: het moment, dat je zoon of dochter de knusse basisschool moet verlaten en op zoek gaat naar een grote school. Het secundair onderwijs

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE e - 3e GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 017-018 Welkom in Mater Dei In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat vinden heel wat leerlingen in onze school de gepaste

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Welkom op de campus. Burchtstraat

Welkom op de campus. Burchtstraat Dag meisje, dag jongen, Welkom op de campus Burchtstraat Ben je bang voor de overstap naar het middelbaar onderwijs? Dat hoeft niet! Zeker niet als je steeds je best doet, zoals je nu al van plan bent!?

Nadere informatie

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum Derde graad LO A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 Lichamelijke opvoeding Motorische competenties 1.1 De motorische basisbewegingen

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom 1 23 Vrije Technische Scholen van Turnhout Welkom 2 23 Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog kan volgen bij ons

Nadere informatie

Welkom in De Branding

Welkom in De Branding Welkom in De Branding Inhoud Welke les krijg ik in het eerste jaar?... 2 1 ste jaar A... 2 De basisopleiding... 3 De keuze vorming... 6 1 ste jaar B-stroom... 8 De basisopleiding... 9 Accent op Talent...

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

Examenplanning 5 de leerjaar Juni 2016

Examenplanning 5 de leerjaar Juni 2016 Examenplanning 5 de leerjaar Juni 2016 Wiskunde - Getallenkennis BOEK B : Les 53 : Percenten Les 54 : Breuken, kommagetallen, percenten Les 58 : Percent berekenen deel 1 Herhalingsoefeningen Les 63 blz.

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE SINTMARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE Schooljaar 2011 2012 Naar het tweede jaar van het secundair onderwijs: Een leidraad voor een verantwoorde studiekeuze SintMartinuscollege, Waversesteenweg 96 3090

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Campus Assebroek Campus Sint-Michiels Daverlostraat 132 Baron de Serretstraat 88 8310 Assebroek 8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016)

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen vanaf 2016-2017 (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout

Vrije Technische Scholen van Turnhout 1.. 27 4 min 18 s Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool. Informatie avond voor ouders

Kiezen na de basisschool. Informatie avond voor ouders Kiezen na de basisschool Informatie avond voor ouders Leren kiezen Het secundair onderwijs Een keuze maken Leren Kiezen Kiezen doe je dagelijks Kiezen voor iets, betekent ook afstand doen van iets BEWUST

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar WELKOM in het van de eerste graad de jaar 1 KEUZEPROCES: ONS AANBOD Beste meisje, beste jongen In het tweede leerjaar blijft op studiegebied de HOOFDBEDOELING ieder van jullie een ZO BREED MOGELIJKE, GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Info avond 5 de leerjaar Welkom, schooljaar 2013-2014 Mezelf even voorstellen Peeters Jo, Jean Monnetwijk 13, 1932 Sint Stevens Woluwe sterrenhemel5a@gmail.com http://www.gomachelen.be/5a Ik studeerde

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

kaz.be eerste jaar - eerste graad aanvullende modules naar keuze 28 uur 4 uur gemeenschappelijke vorming

kaz.be eerste jaar - eerste graad aanvullende modules naar keuze 28 uur 4 uur gemeenschappelijke vorming eerste jaar - eerste graad gemeenschappelijke vorming aanvullende modules naar keuze 28 uur 4 uur combinaties Aardrijkskunde 2 Latijn Engels 2 Latijn 2 of 4 Frans 4 Geschiedenis 1 Cultuur Godsdienst of

Nadere informatie

Hoe kiezen? Wat past bij mij?

Hoe kiezen? Wat past bij mij? Hoe kiezen? Wat past bij mij? Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Continuüm overzicht 1A... 3 Continuüm overzicht 2A... 4 1A-Klassieke Taal... 4 1A-Economie & Samenleving... 6 1A-STEM... 8 1A-Wetenschap...

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

ONS STUDIEAANBOD. 1ste graad A

ONS STUDIEAANBOD. 1ste graad A ONS STUDIEAANBOD 1ste graad A 1ste jaar A met keuze Latijn / economie - wetenschappelijk werk / taalverrijking 2de jaar A met optie Latijn / moderne wetenschappen / artistieke vorming 2de graad ASO met

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

WELKE VAKKEN DOE JIJ GRAAG?

WELKE VAKKEN DOE JIJ GRAAG? WELKE VAKKEN DOE JIJ GRAAG? Sommige mensen zijn goed in talen, andere mensen zijn goed in wiskunde. Waar ben jij goed in? Welke vakken doe jij graag? Wat moet je doen? Werk samen in groep. 1. Maak de woordenschatoefeningen

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie