Duurzaam Vastgoed Nieuwskrant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam Vastgoed Nieuwskrant"

Transcriptie

1 Duurzaam Vastgoed Nieuwskrant Najaarseditie november 2010 FOTO JO DAEMEN Naar een duurzame vastgoedsector Duurzaamheid in de vastgoedsector blijkt geen hype maar een trend. Bevestiging hiervan kreeg ik ondermeer tijdens de laatste PROVADA waar duurzaamheid hét thema was. De uitdaging is dat duurzaamheid vanzelfsprekend wordt. De aanpak van Agentschap NL is gericht op het versterken van trends en marktmechanismen die duurzaamheid versterken. Wij ondersteunen verduurzaming financieel vanuit de EIA, MIA en de Groenregeling. We laten onderzoek doen om de meerwaarde van duurzaam vastgoed te onderbouwen. Want wil verduurzaming echt vaste voet krijgen bij ontwikkeling, bouw, renovatie en beheer, dan moet het financiële plaatje kloppen. Ook volgen we de koplopers, zoals de 15 NESK-projecten. Zo verkrijgen wij een schat aan kennis en informatie en die stellen we breed beschikbaar aan de markt. Het komend jaar gaan we door met onze missie om duurzaamheid te helpen verankeren in de primaire bedrijfsprocessen van vastgoedpartijen. We stimuleren gebouwgebruikers om de Duurzaam Inkoop criteria te hanteren, werken aan nieuwe input voor de afweging renoveren versus sloop en nieuwbouw, we stimuleren de markt voor energiediensten en we ondersteunen het nieuwe Platform Duurzame Huisvesting. Wij rekenen op u om daadwerkelijk duurzame gebouwen te realiseren. Jo Daemen, Manager Energiebesparing Utiliteitsbouw Agentschap NL Duurzaam Inkopen KANTOREN werkt! Sinds 1 januari 2010 huurt de Rijksoverheid alleen kantoren met minimaal energie label C. Onderzoeker Nils Kok van de Universiteit van Maastricht voor spelde op de PROVADA 2009 dat dit Duurzaam Inkoop-beleid van de grootste individuele eind gebruiker van kantoren in Nederland de Rijksgebouwendienst heeft 11% van alle kantoren in gebruik effect zou sorteren. Energielabel C wordt de norm Duurzaam Inkopen is nu ruim 10 maanden een feit en uit de markt blijkt dat de label C eis van de Rijksoverheid de kantorenmarkt daadwerkelijk in beweging brengt. Energielabel C is geleidelijk aan de norm aan het worden voor kantoren op de zogenoemde A-locaties. DTZ Zadelhoff, Jones Lang LaSalle en meerdere IVBN-leden bevestigen dit beeld. Alex Vermeulen, Rijksgebouwendienst: Enorme piek in de C-klasse Ook de Rijksgebouwendienst zelf onderschrijft deze positieve marktbeweging. De Rijksgebouwendienst gebruikt circa 4 miljoen m2 kantoorgebouwen. En is al jaren bezig met duurzaamheid, bij nieuwbouw, renovatie en beheer van alle rijksgebouwen. Alex Vermeulen, directeur Advies en Architecten: Duurzaam Inkopen werkt! Met Duurzaam Inkopen kunnen we in een periode van tien jaar een majeure stap maken in CO 2 -uitstoot en verduurzaming. We nemen afscheid van de F en G labels en zien een enorme piek in de C-klasse. Verhuurders grijpen deze kans aan om gebouwen te verduurzamen. Bij een meerderheid van de contractverlengingen waar de Duurzaam Inkoop-criteria van kracht zijn, zijn gebouweigenaren bereid zelfs ver boven de eis van energielabel C te gaan. En ook bij aanhuren van een gedeelte van een gebouw, waar de Duurzaam Inkoop-criteria niet verplicht zijn, wordt een C-label aangehuurd. Bekijk het interview met Alex Vermeulen op de PROVADA in juni 2010 op en zie ook het Jaarverslag 2009 van de Rijks gebouwen dienst op Alex Vermeulen, directeur Advies en Architecten bij de Rijksgebouwendienst Wie volgt? Nu is de vraag of andere (grote) kantoorgebruikers het goede voorbeeld van de Rijksoverheid volgen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan banken en verzekeraars, samen de grootste gebruikers van kantooroppervlakte in Nederland en al langere tijd trendsetters op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een dergelijke breed gedragen markteis helpt vastgoedeigenaren het ingezette verduur zamingsbeleid van hun vastgoedportefeuilles te versnellen. Energielabels 2010 Rgd (huur) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A++A+ A B C D E F G Energielabels 2020 Rgd (huur) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A++A+ A B C D E F G Impact van de Duurzaam Inkoop-criteria op de verdeling van energielabels van gehuurde kantoorpanden van de Rijksgebouwendienst. DHV-onderzoek: 16% energie- en CO₂-reductie haalbaar Het Duurzaam Inkoopbeleid voor kantoorgebouwen kan leiden tot een aanzienlijke energiebesparing en CO 2 -reductie. In 2010 hebben Agentschap NL en Rijksgebouwendienst samen opdracht gegeven aan DHV om het energie- en CO 2 -reductiepotentieel van Duurzaam Inkopen te berekenen voor de gebouwenvoorraad van de Rijksgebouwen dienst, op basis van de criteria voor huur en aankoop en renovatie. Hieruit blijkt dat het reductiepotentieel zo n 16% bedraagt, oftewel ton CO 2 ten opzichte van Het aantal gebouwen met label C neemt toe, en de labels F en G verdwijnen. De Duurzaam Inkoop criteria staan op Het DHV-rapport is beschikbaar op Checklist Duurzaam Inkopen Kantoren Agentschap NL heeft een checklist opgesteld voor de aankoop of aanhuur van kantoren door overheden. Deze bundelt de criteria voor de EPBD en Duurzaam Inkopen. Zie Meer informatie over Duurzaam Inkopen bij Irma Thijssen, Energiezuinig kantoor voor UPC Kabel- en mediabedrijf UPC laat een nieuw kantoor bouwen in Leeuwarden. Het wordt een energiezuinig gebouw met groene longen om het personeel een aangename werkomgeving te bezorgen. Architectenbureau Paul de Ruiter heeft het m2 omvattend pand ontworpen. In het gebouw zal veel daglicht zijn. Op het dak komen groen, zonnepanelen en regenwateropvang. Het gebouw scoort BREEAM Excellent. De bouw is gestart in juni 2010, de oplevering is gepland eind ondersteunt u met informatie over rendement, techniek en wetgeving Agentschap NL Duurzaam Vastgoedkrant 1

2 De noodzaak van duurzaam vastgoed Vastgoedbeheerder Hans Copier (ING REIM) stelt dat het vastgoedestablishment duurzaamheid heeft omarmd. Uit maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook omdat het niet anders kan. Copier: Als ik het niet doe, diskwalificeer ik mezelf bij mijn beleggers en huurders. Copier, sinds kort voorzitter van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) maakt duidelijk dat de werelden van de grote beleggers en duurzaamheid al lang niet meer op gespannen voet met elkaar staan. Zelf formuleert Copier het kraakhelder: Zou ik niet in duurzaamheid zitten dan zou ik mij zowel ten opzichte van mijn aandeelhouders als ten opzichte van mijn huurders diskwalificeren. Het is bedrijfseconomisch heel verantwoord om vooruit te lopen op de dingen die toch gaan komen. Duurzaam taxeren Duurzaamheid mag dan zijn plek in het vastgoed hebben verworven, in taxaties is dat nauwelijks zichtbaar. Maar dat zal in de toekomst veranderen, verwacht Copier, niet duurzame gebouwen zullen afgestraft worden in taxatie, omdat de huurders ze niet meer zullen accepteren. Copier praktiseert daarbij wat hij preekt: Voor de kantorenmarkt werken wij nu al met taxateurs aan een duurzaamheidparagraaf. Copier voelt hierbij ongetwijfeld de zachte dwang van zijn aandeelhouders. Het afgelopen jaar hebben de Nederlandse pensioenfondsen onder aanvoering van PGGM en APG een duidelijk signaal richting verduurzaming van de portefeuille afgegeven. Invulling geven aan de wensen van zijn investeerders doet Copier het liefst door verduurzaming van zijn bestaande portefeuille: Ik kan ook cynisch verduurzamen, namelijk door mijn portefeuille van 2,3 miljard te verkopen en om te wisselen voor nieuwe panden. Ik vind dat dat niet mag gebeuren; het enige dat je daarmee creëert is meer leegstand op voorraadniveau en schijnduurzaamheid. De opgave is juist om dat wat we al in gebruik hebben maximaal te laten renderen. Dat is echt duurzaam! Drie budgetten Verduurzamen van de bestaande bouw geniet dus de voorkeur boven nieuwbouw. Copier liet al eerder zien dat bij upgraden van G naar C label, zowel de huurder als de eigenaar financieel quitte kunnen spelen. Voor de huurder blijft de total housing cost gelijk. Uiteraard moeten eigenaar en huurder het wel eens worden over de verschuivingen van de aandelen huur en energie in de totale huurlasten. Copier: Aan het eind van het huurcontract kunnen er twee dingen gebeuren: de huurder vertrekt of de huurder blijft. Rekening houdend met vertrek moet je als eigenaar een reservering maken voor de kosten die dat met zich meebrengt. Copier somt op: Leegstand, makelaarskosten van zestien à twintig procent van de huurwaarde, herinvesteringkosten omdat de huurder opnieuw moet inhuizen. Je hebt dan een aardig budget, dat beschikbaar komt bij daadwerkelijke huur contractverlenging. Op het moment dat een huurcontract met meer dan vijf jaar wordt verlengd, geeft dat een lift aan de waarde van het pand. Dan heb je al twee budgetten. Voeg daar nog het geld bij dat vrijkomt door energiebesparing; dat is je derde budget. Ik durf te beweren dat als je die drie delen samen neemt, je een redelijk budget hebt om echt te verduurzamen: bij verlenging van het huurcontract met vijf à tien jaar, zijn ten minste twee labelsprongen realiseerbaar. ING REIM benadert zijn huurders daarom actief om uit te leggen hoe ze zich duur zamer kunnen huisvesten terwijl hun totale lasten gelijk blijven. Fijn voor de huurder die in zijn jaarrapportage kan laten zien maatschappelijk verantwoord te ondernemen, maar ook fijn voor ING REIM. Copier tenslotte: Toen ik aan duurzaamheid begon, dacht ik aanvankelijk dat is alleen maar goed geld naar kwaad geld brengen. En wat blijkt: dat is helemaal niet aan de orde. Er is financiële ruimte, je verbetert je gebouw, je verbetert je concurrentiepositie, je houdt je huurders tevreden. En je investeerders zijn blij omdat ze zien dat je verstandige dingen doet. Jan Sijbrandij heeft dit interview gehouden in opdracht van Agentschap NL, in het kader van de Circle of Blame. Het artikel heeft gestaan in Property Day van 10 juni 2010 en is te lezen op Leidraad Prestatiecontract Bij veel opdrachtgevers en financiers in Nederland is de werking van ESCo s en energieprestatiecontracten nog onbekend. Ter ondersteuning van deze marktpartijen heeft Agentschap NL een Leidraad Prestatiecontract Beheer en Onderhoud Gebouwen laten opstellen. Hierin vindt u onder meer tools voor monitoring, het definiëren van Key Performance Indicatoren (KPI s) en het gebruikersgedrag in relatie tot gebouwprestaties. U kunt de leidraad gratis downloaden via Nieuwe ontwikkelingen: ESCo s en energieprestatiecontracten Er zit schot in de ontwikkeling van energiediensten of Energy Service Companies (ESCo s) in Nederland. Energiediensten bieden organisaties de mogelijkheid om, met gesloten beurs, een gegarandeerde energiebesparing te realiseren. De basis voor deze samenwerking vormt het energieprestatiecontract. De ESCo is verantwoordelijk voor de investeringen en voor het realiseren van een gegarandeerde besparing. Recente ontwikkelingen in Nederland laten het succes zien van deze manier van samenwerken aan energiebesparing. Zo laat de gemeente Rotterdam al haar publieke gebouwen verduurzamen door de inzet van ESCo s, te beginnen met de zwembaden waar veel energiebesparing valt te behalen. Bouwfonds REIM tekende in mei van dit jaar een intentieverklaring met de ESCo Honeywell Building Solutions voor de verduurzaming van een Haags kantoorpand met de Rijksgebouwendienst als huurder. En in Zeist garandeert de installateur bij het nieuwe kantoor van CBW-Mitex dat dit energieneutraal wordt op basis van een energieprestatie- en onderhoudscontract. Agentschap NL initieert en ondersteunt bovengenoemde initiatieven. TriOdos Vastgoedfonds hanteert Green Lease contract Triodos Vastgoedfonds heeft een nieuwe service- en huurcontractvorm ontwikkeld die het energieverbruik van gebouwen zal beperken: het Green Lease contract. Normaal betaalt een huurder het energiebedrijf voor zijn energieverbruik. In de nieuwe contractvorm wordt de energierekening aan Triodos Vastgoedfonds betaald. Dat heeft daardoor als verhuurder belang bij investeringen in energiebesparing. De huurprijs per m2 is hoger. Omdat de waarde van een pand sterk samenhangt met de huurprijs, gaat de taxatiewaarde van het pand omhoog. Het Green Lease contract is voor het eerst in Nederland toegepast bij een kantoorpand van het Triodos Vastgoedfonds in Amersfoort. Ronald Bausch van vastgoedexpert Jones Lang LaSalle taxeerde het pand. Bausch: Dit unieke huurcontract is een nieuwe dimensie op het gebied van waarderingen. Het verhoogt de waarde van het pand. Bron: Triodos Bouwfonds ware koploper verduurzaming bestaande kantoren Jean Klijnen: Beleggers zouden moeten kiezen voor duurzame panden Alleen duurzame panden zullen in de toekomst nog voor een goed rendement zorgen. Beleggers die nu in niet-duurzame panden zitten of stappen, stellen zich bloot aan een behoorlijk groter risico op waardedaling. Dat stelt Jean Klijnen, directievoorzitter van Bouwfonds REIM. Vooral oudere kantoren voldoen niet meer aan de wensen van huurders op het gebied van energiezuinigheid en bereikbaarheid. Huurders kunnen verduurzaming afdwingen, we hebben immers een huurdersmarkt, stelt Klijnen. Panden die niet voldoen, worden lege panden. De niet-duurzame kantorenvoorraad zal op die manier volgens Klijnen een enorme klap aan beleggers uitdelen. Beleggers zullen snel moeten investeren in het duurzaam maken van hun portefeuilles. Maar een groot deel van de panden zal niet opgeknapt kunnen worden, vreest Klijnen. Als je panden eerst tot het skelet moet strippen, is de investering de opbrengst waarschijnlijk niet waard. Dan moet je je afvragen of sloop niet beter is. (Bron: Property NL, Telegraaf en watertoren Bussum geopend September 2010 is de Watertoren in Bussum geopend, het duurzaamste kantoor van Nederland op basis van GreenCalc. Het pand is CO2-neutraal en heeft geen gasaansluiting, geen riool aansluiting, en wekt zelf energie op via een wind molen, zonnepanelen en bio-wkk. Warmte wordt ook gewonnen door het stoken van plantaardige afvalolie zoals frituurvet van horeca bedrijven in de omgeving. De huidige eigenaar, accountantskantoor Meeuwsen Ten Hoopen, huurt een deel van de nieuwbouw; NIBE houdt kantoor bovenin de toren. NB: Kees van Kooten en Wim de Bie noemden de Bussumse Watertoren ooit het middelpunt van de wereld, en de top van de toren een horlogeknopje. Zie De Watertoren heeft een Green Calc-score van Agentschap NL Duurzaam Vastgoedkrant 2

3 Koplopers doorbreken de Circle of Blame Bestaande bouw Guus Berkhout Triodos Vastgoedfonds Robert Kuppens Cisco Systems Bram Adema Corporate Facility Partners Huib Boissevain Annexum Gerard Jacobs AT Osborne Peter Jägers Rijksgebouwendienst Het gelijk van de pionier Triodos Bank levert maatwerk met duurzaam vastgoedportefeuille Get Connected ICT-leverancier Cisco Systems maakt vastgoed slim en duurzaam Concreet en klantgericht Benchmark en scan CO2-uitstoot helpen bij verduurzamen van vastgoed Groene deals met huurders Gezonde commercie combineert fraai met maatschappelijke verantwoordelijkheid Niet duurder wel beter Waarom huurder AT Osborne kiest voor duurzame huisvesting De overheid neemt het initiatief Rijksgebouwen dienst koopt duurzaam in voor een ver beterslag van de gebouwenvoorraad? Eugene Grüter DHV Norbert van Gisbergen Wereldhave Hans Copier ING REIM en IVBN Luc Smits LSI project investment Uw naam Uw bedrijf Van G naar A zonder meerkosten DHV verdient de investering in een integraal ontwerpproces terug: zowel financieel als in een betere werkomgeving Een duurzaam gebouw moet waarde toevoegen Wie wil er straks nog langs de snelweg zitten? Wij bouwen alleen nog binnenstedelijk Investeren in duurzaamheid is bedrijfseconomisch verantwoord Onze huurders vragen het; onze aandeelhouders willen het Renovatie Central Post tot duurzaam kantoor Economische aanjager voor Rotterdam Central District Komt hier uw quote? Onder de titel Duurzaam vastgoed; hype of blijvertje? heeft AgentschapNL vanaf januari 2008 een serie interviews met koplopers in duurzaam vastgoed gemaakt. Het uitgangspunt voor deze interviews was dat de zogenaamde Circle of Blame in de vastgoedsector een grootschalige duurzame (her)ontwikkeling in de weg zou staan. De interviewserie is nu afgerond. Zie voor alle interviews: Agentschap NL Duurzaam Vastgoedkrant 3

4 voorbeeldprojecten UKP NESK Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren Het ministerie van VROM-WWI heeft via het Unieke Kansen Programma UKP NESK in totaal 6,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor zeer energiezuinige praktijkprojecten. Met deze tender wil het ministerie van VROM de sector stimuleren in de omslag naar energieneutraal bouwen. Een belangrijk doel van de NESK is om te leren van ervaringen technisch, procesmatig en financieel met verdergaand energiezuinig bouwen. Agentschap NL zorgt voor begeleiding, monitoring, communicatie en publiciteit. Meer informatie over de projecten vindt u op en op Optimalisatie zoninval PV panelen Optimalisatie glaspercentage PV panelen op gevel Driedubbel glas HF verlichting PV panelen Thin client Hoge luchtdichtheid Zware bouw Centrale data server met warmtepompboiler Gebalanceerde ventilatie met WTW Betonkernactivering Aanwezigheidsdetectie en daglichtafhankelijke regeling Zeer goede isolatie Waterpomp Geen koudebruggen Compacte bouw Baken poort Almere Amarantis Onderwijsgroep De Amarantis Onderwijsgroep wil een energieneutraal college neerzetten met een gezonde leer- en werkomgeving. Dit wordt gerealiseerd door goede afstemming van technieken. Een dubo-auditor zal de integrale duurzaamheid en prestaties waarborgen. SO/VSO school OdyZee Goes Stichting Emergis Odyzee is een orthopedische en orthodidactische onderwijsinstelling voor leerlingen met gedrags- of psychiatrische problemen. Nieuw school gebouw wordt gebouwd volgens het Passief Bouwen concept en zal voldoen aan de vijf eisen van Frisse Scholen. VMBO Huygens College en De Polsstok Heerhugowaard Gemeente Heerhugowaard Energieneutrale school in stationsgebied zal huisvesting bieden aan twee scholen. Dankzij PPS constructie is expertise en inventiviteit van marktpartijen optimaal benut. Ook lokaal energiebedrijf is betrokken. Veel aandacht voor kwaliteitscontrole en inregeling installaties. basisschool in Hart van Oijen Oijen Eco-Maat Project Energieneutrale school in het Hart van Oijen in de gemeente Lith. Samenwerking van zes partijen met veel expertise. De kracht zit in de koppeling van technieken, zoals biogas-wkk, zonnepanelen, drie collectieve warmtepompen, LTV. Het biogas komt van een nabij gelegen mestvergister. Agentschap NL Duurzaam Vastgoedkrant 4

5 hoofdkantoor CBW-Mitex Zeist Kropman CBW-Mitex ontwikkelt een nieuw hoofdkantoor. Via een energieprestatie- en onderhouds-contract met bonus-malusregeling voor 15 jaar beoogt Kropman Installaties te ga randeren dat dit energieneutraal wordt. Octalix levert een innovatief energiemanagementsysteem met Energiezuil met MyWorkplace. Architect Rau past C2C-materialen toe. TNT Green Office Hoofddorp Triodos / OVG Triodos en OVG bouwen een nieuw hoofdkantoor voor TNT, met ambitie GreenCalc 1017 en LEED Platinum. Architect Paul de Ruijter ontwierp een compact gebouw met veel daglicht en atrium. Energieconcept via WKO en bio-wkk. Realisatie en beheer in innovatieve contractvorm. Tweede Huis Gorinchem Ballast Nedam IPM Ballast Nedam wil een eigen energieneutraal en futuristisch kantoor bouwen, een boegbeeld van duurzaamheid, met ambitie Breeam Excellent. Innovatieve combinatie van duurzame energie technieken: koude opslag, warmtepomp, energiedak, PV, zonne collector en windmolens. Villa Flora Venlo Gemeente Venlo Villa Flora wordt eerst hoofdgebouw voor de binnenexpo van Floriade 2012, later kantoor. Architect Kristinsson en adviseur Volantis hebben in opdracht van Regio Venlo technieken van de energieleverende kas en C2C-principes toegepast. Renovatie Provinciekantoor Noord-holland haarlem Provincie Noord-Holland Noord-Holland wil met forse reno vatie EPC van Provinciekantoor Houtplein in Haarlem verlagen van 1,7 naar 0,5. Dit kan door integrale benadering architect Kraaijvanger Urbis, adviseur Cauberg-Huygen en ontwerpteam. Het project heeft o.a. veel daglicht, driedubbelglas, WKO, LTV/HTK, groen dak en wanden, gebruik regenwater. GPR-score: 9. Renovatie de tempel den haag Aurelius Monumenten BV Aurelius Monumenten, dochter van Motonic, heeft rijksmonument De Tempel in Den Haag gerenoveerd van label G naar A. WarmBouwen zorgt ervoor dat beperkte bijverwarming en -koeling nodig is, regu leert vocht en maakt natuurlijke ventilatie mogelijk. De afdeling Archeologie van de Gemeente Den Haag gaat De Tempel 10 jaar huren. kantoor zeswegen heerlen IPMMC IPMMC ontwikkelt een tweede kantoor binnen duurzame gebiedsontwikkeling Zeswegen Heerlen. Gevels zijn optimaal op de zon gericht. Het gebouw wordt gekoeld en verwarmd met mijnwater en krijgt PV-cellen en betonkernactivering. Met aandacht voor het energiegebruik van huurders. EPC is 0,56, ruim 60% CO₂-vermindering. MFC Brede School Westergeest Triemen Gemeente Kollumerland De gemeente wil een energieneutraal MultiFunctioneel Centrum bouwen, ingepast in het Friese landschap. Corporatie Woon Friesland treedt op als ontwikkelaar en gaat het MFC exploiteren en beheren. De duurzaamheid is uitgewerkt volgens de Breeam methodiek. Renovatie OBS Wilgenstam Rotterdam Schiebroek Stichting Boor Stichting BOOR verduurzaamt OBS De Wilgenstam (PO). De school krijgt een isolerende schil, een klasse A binnenklimaat en koeling via vloersysteem, een gesloten WKO-installatie met een warmtepomp en lokale energieopwekking met 300 m 2 PV-panelen en windenergie. Opschalingspotentieel in Rotterdam is groot. Klimaatneutraal DSK-II Haarlem Stichting Spaarnesant Gemeente Haarlem heeft Stichting Spaarnesant gevraagd om twee klimaatneutrale basisscholen DSK II te bouwen. Adviseur Merosch heeft een maatregelpakket ontwikkeld met WKO, 1000 m 2 PV en veel aandacht voor daglicht en ventilatie. Via uitgestelde oplevering zal een dubo-auditor de aannemer en installateur afrekenen op energieprestaties. Het Klaverblad Amsterdam Janssen de Jong Projectontwikkeling BV Stichting Bijzonderwijs en Stadsdeel Zuidoost hebben via een tender Janssen de Jong geselecteerd voor turn key ontwikkeling van energiezuinige en frisse school Het Klaverblad (combi met appartementen). Integraal ontwerp van binnenklimaat, ventilatie, gebouwschil en licht. Exploitatie van PV door ontwikkelaar, zonder budgetverhoging voor opdrachtgever. Agentschap NL Duurzaam Vastgoedkrant 5

6 Koplopers doorbreken de Circle of Blame nieuwbouw Flip Verwaaijen TNT Real Estate Annemarie van Doorn ABN-AMRO Jack de Leeuw SBR Jaap Gillis Redevco Europe Kees Norman Delta Development Group Bas Niese Facilicom De klant is koning Huurder TNT stelt duurzaamheideisen aan de markt Meer dan alleen duurzame stenen Gezondheid, groen, goede voorzieningen, kunst en inspiratie horen erbij Van push naar pull DGBC neemt initiatief tot duurzaam vastgoed Wat is duurzaam vastgoed? Belegger en ontwikkelaar Redevco op zoek naar de pan-europese norm Cradle to Cradle landt in Nederland Delta ontwikkelt eerste Cradle to Cradle-kantoren park in Hoofddorp Eerherstel voor de facility manager Facilicom over de rol van facilitair beheerder in duurzaam vastgoed Marlon Huysmans OVG Projectontwikkeling Winnen zonder strijd OVG mikt op kwaliteitsbewuste klant Leon Thier Studio Leon Thier De innerlijke kracht van de bouwmeester Hoe ver reikt de invloed van de architect op het duurzaam bouwproces Anne-Marie Rakhorst Search Search and create Anne-Marie Rakhorst van Search bv over duurzaam vastgoed Adri Duivesteijn Gemeente Almere Van eend tot zwaan Almere kiest duurzame route naar 2030 René Buck BCI Duurzaam vastgoed: hype en/of blijvertje? René Buck over de duurzaamheid van duurzaam vastgoed Syb van Breda Architect, Haagse Hogeschool Delft Duurzaamste school van Nederland Dankzij compacte bouw en vraaggestuurd gebouwbeheer Agentschap NL Duurzaam Vastgoedkrant 6

7 Nieuws! Symposium over duurzame huisvesting op 10 februari 2011 Op 10 februari 2011 organiseert het Platform Duurzame Huisvesting in t Spant in Bussum een symposium over het verduurzamen van vastgoed door samen werking van partijen in de vastgoedketen. Het platform bestaat uit partijen zoals IVBN, Vastgoed management Nederland, NeVaP, Facility Management Nederland, CoreNet, TVVL en ISSO. Ook de Rijks gebouwen dienst en Agentschap NL zijn lid van het platform. Platform Duurzame Huisvesting Recast EPBD De Europese richtlijn EPBD is herzien. Vanaf eind 2012 worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. De belangrijkste wijzigingen van deze recast EPBD zijn: Nieuwe gebouwen mogen na 2020 nearly zero energie verbruiken. De energie die nog nodig is, moet afkomstig zijn uit duurzame bronnen. Wijzigingen t.a.v. het energielabel. Er komen energieprestatie-eisen voor nieuwe gebouwen en voor ingrijpende renovatie, eisen voor technische gebouwsystemen en een periodieke keuring van verwarming- en airconditioningsystemen wordt vereist. Zie labelgebouwen. Studie CO₂-neutraal, energieneutraal of klimaatneutraal? De termen CO₂-neutraal, energie-nul en klimaatneutraal zijn in korte tijd populair geworden. Lang niet altijd is duidelijk wat er precies mee wordt bedoeld en op welke wijze deze doelen worden bereikt. Dit leidt tot misverstanden en inflatie van het begrip energieneutraal bouwen dat ondermeer in het Lente-Akkoord een prominente rol speelt. De studie Uit ge rekend Nul biedt klare taal: energieneutraal is bruikbaar voor gebouwen; CO₂ neutraal voor organisaties. Daaren tegen is klimaatneutraal te weinig eenduidig. De studie is uitgevoerd door DHV in opdracht van Agentschap NL in samenspraak met relevante marktpartijen en is te vinden op Duurzame retail De Nederlandse winkelvastgoedmarkt is verantwoordelijk voor 18% van het energiegebruik in de totale utiliteitsbouw. Hier zijn grote besparingen mogelijk. Een complicerende factor is het grote aantal betrokken partijen met wisselende belangen. De retail- en vastgoedsector hebben hun krachten gebundeld. In maart 2010 is het Platform Koplopers Duurzaamheid in Retail van start gegaan. De initiatiefnemers zijn: Agentschap NL, Dutch Green Building Council, IVBN, NEPROM, NeVaP en NRW. Interactieve website geeft energiecijfers op maat De interactieve website Energiecijfers.nl levert een schat aan informatie over energieprijzen, energielabels en alle andere aspecten van energiegebruik in de gebouwde omgeving. Energiecijfers.nl biedt de mogelijkheid om zelf een grafiek of tabel samen te stellen waardoor het gegevensaanbod altijd aansluit bij uw specifieke wensen. Zie Energiebesparingsverkenner Utiliteitsbouw Speciaal voor gebouwbeheerders en facilitair managers heeft Agentschap NL de Energiebesparingsverkenner Utiliteitsbouw (EBVU) laten ontwikkelen. De EBVU geeft snel inzicht in het energieverbruik van een gebouw, energiebesparingsopties en kosten- en milieubesparingen. Daarnaast geeft de EBVU een indicatie van het huidige energielabel en het mogelijke label na het nemen van de voorgestelde maatregelen. Zie Schoon Licht Scan In utiliteitsgebouwen gaat ongeveer 22% van de energie op aan verlichting. Hierop kan op eenvoudige wijze 30 tot 60% worden bespaard. Of dat ook in uw kantoor, school of bedrijfshal het geval is kunt u een voudig verkennen met de Schoon Licht Scan. Deze berekent voor u de moge lijke energiebesparing, uw investering en de terugverdientijd. Zie Toolkit Duurzaam Winkelvastgoed Corio, SCM Europe, Grontmij Vastgoedmanagement, CBW-MITEX en BAM Advies & Engineering, hebben zich aangesloten bij het initiatief van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM om de Toolkit Duurzaam Winkelvastgoed te ontwikkelen. De Toolkit heeft als doel de duurzaamheid van winkelcentra structureel te verbeteren. Voorbeeldprojecten Energieneutrale en zeer energiezuinige projecten utiliteitsbouw, woningbouw en gebiedsontwikkeling zijn te vinden in de projectendatabase van Agentschap NL. U vindt deze via Eerste duurzaamheidskeurmerk voor nieuwbouwwoningen De Dutch Green Building Council (DGBC) presenteerde op 30 september een nieuwe versie van BREEAM-NL, een keurmerk dat de duurzaamheid prestatie van nieuwe gebouwen bepaalt. Deze Versie 2.0 beschikt over een volledig geïntegreerd systeem voor de beoordeling van woningen (zowel grondgebonden woningen als appartementen). BREEAM-NL 2.0 maakt het mogelijk woningen voortaan volledig op eigen niveau te beoor delen, in plaats van hun duurzaam heids prestatie af te leiden van een keurmerk dat gebaseerd is op de beoordeling van utiliteitsbouw. De DGBC verwacht tijdens het Nationaal Sustainability Congres op 24 november het allereerste BREEAM-NL ontwerp certificaat voor een woningbouw project te kunnen uitreiken. Meer informatie: Energielabelposter Agentschap NL heeft een energielabelposter ontwikkeld die in één oogopslag een (voorgenomen) energieprestatieverbetering van uw gebouw inzichtelijk maakt voor uw medewerkers en klanten. Op de poster staan ondermeer de labelklasse voor en na de renovatie en de vijf belangrijkste energiemaatregelen. Meer informatie bij Albert Hulshoff, Eerste zwembad met A++ label Half september 2010 is zwembad Neptunus in Klazienaveen heropend door de wethouder van de gemeente Emmen. Dankzij een grondige renovatie wordt een besparing van ruim 75% gerealiseerd. Dit is het eerste zwembad in Nederland met energielabel A++. tools voor asset managers Handige tools voor gebouweigenaren en asset managers om de energie-efficiency en binnenmilieukwaliteit van gebouwen te verbeteren en duurzaamheid te stimuleren kunt u snel vinden op onze websites en Een selectie: Stappenplan verduurzaming kantoren Energiebesparingsverkenner Utiliteitsbouw EPA-U Maatwerkadvies EPCheck Installatie Performance Scan Schoon Licht Scan Leidraad Prestatiecontract beheer en onderhoud gebouwen Maatregelendatabase voor kantoren, zorg- en onderwijsgebouwen Financiële regelingen voor duurzame utiliteitsbouw Groenregeling Op 30 maart is de nieuwe Groenregeling van het ministerie VROM in werking getreden. Voor zeer ambitieuze nieuwe gebouwen is het voordeel van de nieuwe regeling tot drie keer zo groot geworden. Het bedrag dat groen gefinancierd kan worden is opgetrokken van 400, - naar 600, - per m2 bvo. Daarnaast is de beperking tot m2 per project geheel komen te vervallen. Nieuw in de regeling zijn de mogelijkheden voor duurzaam renoveren. Het voordeel neemt hierbij toe naarmate er meer energie wordt bespaard. Projecten met een Groenverklaring komen bovendien ook in aanmerking voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA). De eisen voor nieuwbouw en renovatieprojecten zijn te vinden op of neem contact op met het Secretariaat Groen Beleggen, of MIA Milieu-investeringsaftrek De MIA en Vamil (Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving Milieu- investeringen) zijn fiscale regelingen van de ministeries VROM en Financiën voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Een zeer duurzaam utiliteitsgebouw, renovatie van een bestaand utiliteitsgebouw, maar ook milieu-investeringen zoals een vegetatiedak of gevelbegroeiingssysteem, een instal latie voor het gebruik van regenwater, milieuvriendelijke verlichting, low NOx-branders, waterbesparende toiletten en infiltratiesystemen komen voor de regeling in aanmerking. Met ingang van januari 2010 komen ook utiliteitsgebouwen met een BREEAM-NL certificaat in aanmerking voor de MIA. Bij een certificaat 'good' of beter komt 15% van de investering in aanmerking voor fiscale aftrek. Tijdelijk extra budget voor MIA In verband met de extra maatregelen van het kabinet voor de bestrijding van de kredietcrisis, is extra budget voor de MIA en Vamil beschikbaar gesteld. Ondernemers kunnen in 2010 gebruik maken van 20 procent extra MIA (tot een maximum van euro extra steun per onderneming), mits zij vóór de economische crisis financieel gezond waren. Voor meer informatie zie aanmerking. Bedrijven die in 2010 investeren in energiebesparing kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) in totaal 150 miljoen euro fiscaal terug krijgen. Voor meer informatie zie De fiscale regelingen EIA, MIA en Vamil zijn aantrekkelijk voor organisaties die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen en fiscaal eigenaar zijn van de bedrijfsmiddelen waarin zij hebben geïnvesteerd. Groenfinanciering en EIA of MIA zijn te combineren. Dit geldt niet voor MIA en EIA. EOS - Energie Onderzoek Subsidie EOS is een programma van het ministerie van Economische Zaken voor innovatie en onderzoek naar energie-efficiency en duurzame energie. Afhankelijk van het type project kan bij verschillende EOS-regelingen een beroep worden gedaan op subsidie. Zie SDE - Stimulering Duurzame Energieproductie De SDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. Zie NB: Dinsdag 21 september is de Miljoenennota 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin is aangegeven dat de Subsidieregeling Maatwerkadvies, de Isolatieglasregeling en de EIA voor huurwoningen eindigen op 31 december agentschap NL stimuleert duurzaam vastgoed Agentschap NL voert het energiebesparingprogramma van het ministerie van VROM- WWI voor de gebouwde omgeving uit. Wij ondersteunen koplopers die de Circle of Blame doorbreken en energieneutraal vastgoed bouwen en bestaande kantoorgebouwen sterk verduurzamen. Ons doel is het stimuleren en opschalen van nieuwe duurzame technieken en samenwerkingsvormen. Agentschap NL biedt: kennis en instrumenten die hun effectiviteit in de praktijk bewezen hebben overzicht van fiscale regelingen en subsidies ondersteuning op maat, inzet van ons netwerk publiciteit via publicaties, artikelen, beurzen en congressen Onze adviseurs duurzaam vastgoed zijn: EIA Energie-investeringsaftrek De EIA is een fiscale regeling van de ministeries van Financiën en Economische Zaken, vergelijkbaar met de MIA-regeling. De regeling is bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame energie. De aftrek van de fiscale winst bedraagt maximaal 44% van de investeringskosten. Gemiddeld levert dit een voordeel op van 11% op de investering. Op de EIA-lijst staan ondermeer warmtepompen, WKO in de bodem, grondwarmtewisselaars, HR-pompen, PV-systemen, zonnecollectorsystemen, diverse installaties voor verlichting, klimaatbesparings systemen en WTW-installaties. Sinds 2009 komen ook investeringen voor het verbeteren van het energielabel van een bestaand utiliteitsgebouw voor EIA in Hans Korbee Selina Roskam Albert Hulshoff Irma Thijssen Agentschap NL Duurzaam Vastgoedkrant 7

DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED. Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities

DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED. Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities 2 Duurzaamheid en commercieel vastgoed Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities Voorwoord

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Op het maatschappelijk vastgoed kan 450 miljoen euro per jaar aan energiekosten worden bespaard. Veel gemeenten zijn bezig het beheer van hun vastgoed

Nadere informatie

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw reputatie integr DBFMO efficiëntie atie Wij bedanken de volgende personen voor hun bijdrage aan

Nadere informatie

management Groen vastgoed special in samenwerking met NUON

management Groen vastgoed special in samenwerking met NUON management Groen vastgoed special in samenwerking met NUON juni 2011 80% van alle bedrijven wil slimmer energie inkopen, maar weet niet hoe. Inhoud Shootmedia 06 05 voorwoord 06 Commercieel vastgoed in

Nadere informatie

dr. N. Kok, in samenwerking met Triodos Vastgoedreeks nr. 1 Groen Goud De financiële meerwaarde van duurzaam vastgoed

dr. N. Kok, in samenwerking met Triodos Vastgoedreeks nr. 1 Groen Goud De financiële meerwaarde van duurzaam vastgoed dr. N. Kok, in samenwerking met Triodos Vastgoedreeks nr. 1 Groen Goud De financiële meerwaarde van duurzaam vastgoed Triodos Vastgoedreeks nr. 1 Copyright Triodos Bank / dr. N. Kok, 2009 Deze uitgave

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

Dure plannen, goedkope oplossingen

Dure plannen, goedkope oplossingen Dure plannen, goedkope oplossingen Adviseren over organisatie en financiering van energiebesparing in de utiliteitsbouw >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 3 Deel 1: Mogelijke financiële

Nadere informatie

Duurzaam vastgoed. Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND. www.ingreim.com

Duurzaam vastgoed. Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND. www.ingreim.com Duurzaam vastgoed Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND DUURZAAMHEIDsrapport 2011 www.ingreim.com ING Real Estate Investment Management Een toonaangevende speler, gericht op de

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Groen licht voor duurzame kantoren?

Groen licht voor duurzame kantoren? Een onderzoek naar de relatie tussen duurzame kantoren en hun financiële prestaties. MRE master proof Drs. Jelena van den Broek 2007-2010 Begeleiders ASRE: NS Poort: dr. Nils Kok mr Ellen Boersma Voorwoord

Nadere informatie

Zuinig licht; Heldere keuze

Zuinig licht; Heldere keuze Dit is een publicatie van: Taskforce Verlichting p.a. Agentschap NL - NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus 8242 3505 RE Utrecht T +31 (0)88 602 2770 Agentschap NL november 2011 Publicatie-nr. 2TFVL1104

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen

Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen # Praktijkvoorbeelden inanciering verfrissen van scholen Bundeling van geldbronnen noodzakelijk Praktijkvoorbeelden inanciering verfrissen van scholen 1 2 ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing

Nadere informatie

Bouwen wij wel voor onze kinderen?

Bouwen wij wel voor onze kinderen? Rondetafelgesprek: Thomas Rau waarschuwt de overheid TnT: Co 2 -neutraal en het meest duurzame kantoor van nederland HET GRoEnE BoUwEn Minister Van der Laan: Een wereld te winnen Sokkerwei: schoolvoorbeeld

Nadere informatie

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Uitgevoerd in opdracht van: Agentschap NL Nijmegen, September 2011 Inhoudsopgave Pagina 0 Management Summary 2 1 Vraagzijde kantorenmarkt

Nadere informatie

Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming

Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming I SEV Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming Jones Lang LaSalle Elsbeth Quispel, Ruben Langbroek Jones Lang LaSalle IP, INC. 2011 In samenwerking met DHV en Royal Haskoning In opdracht van SEV

Nadere informatie

Rapport. Action Research Energieneutrale scholen. Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers

Rapport. Action Research Energieneutrale scholen. Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers Rapport Action Research Energieneutrale scholen Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers april 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Bronnenonderzoek 4 1.1 Werkwijze 1.2 Samenvatting inventarisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Klimaat en energie

Jaarverslag 2013 Klimaat en energie Jaarverslag 2013 Klimaat en energie Inhoud Voorwoord 5 1 Het Amsterdamse klimaat- en energieprogramma 6 1.1 Doelstellingen klimaat en energie 7 1.2 De Energiestrategie 2040 7 1.3 Schematisch overzicht

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Verbetering door verduurzaming

Verbetering door verduurzaming Het effect van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande kantoren Januari 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Abstract Dit onderzoek richt zich op de invloed van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Duurzaamheid verzilveren in gebiedsontwikkeling. Agentschap NL Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Duurzaamheid verzilveren in gebiedsontwikkeling. Agentschap NL Ministerie van Infrastructuur en Milieu Agentschap NL Ministerie van Infrastructuur en Milieu Duurzaamheid verzilveren in gebiedsontwikkeling >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Toekomstwaarde nu! Duurzaamheid verzilveren

Nadere informatie

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen # Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen Whitepaper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het definiëren van de

Nadere informatie

op duurzaam vastgoed Echt duurzaam is het verduurzamen van de voorraad Uitgave juni 2009

op duurzaam vastgoed Echt duurzaam is het verduurzamen van de voorraad Uitgave juni 2009 op duurzaam vastgoed Uitgave juni 2009 Echt duurzaam is het verduurzamen van de voorraad Nederland heeft forse ambities wat betreft de duurzaamheid van de leefomgeving. Dat moet ook wel omdat we onze leefomgeving

Nadere informatie

Extra duurzame maatregelen in belegger huurwoningen

Extra duurzame maatregelen in belegger huurwoningen Extra duurzame maatregelen in belegger huurwoningen Een kwalitatieve casestudy naar de mogelijkheid om bovenwettige duurzaamheid te implementeren in belegger huurwoningen, rekening houdend met de rendementseisen

Nadere informatie

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES medianieuwsbrief NIEUWSbrief nummer 3 December 2010 VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES Voordat de oprichting van Cofely Energy Solutions een feit was - op de kop af nu één jaar

Nadere informatie