Locaties Delfland en Hof van Delft. Karolien Hoogeveen combinatiefunctionaris CLD & Full Speed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Locaties Delfland en Hof van Delft. Karolien Hoogeveen combinatiefunctionaris CLD & Full Speed"

Transcriptie

1 Locaties Delfland en Hof van Delft MISSION OLYMPIC Karolien Hoogeveen combinatiefunctionaris CLD & Full Speed De locaties Delfland en Hof van Delft treden in de voetsporen van de locatie Molenhuispad en doen dit jaar ook mee aan Mission Olympic. Mission Olympic is de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. In deze competitie worden er regionaal voorrondes gespeeld om te bepalen welke teams er naar de finale in het Olympisch Stadion in Amsterdam gaan. Om teams te vormen heeft op twee november een selectiedag plaatsgevonden bij voetbalvereniging Full Speed en in sporthal De Buitenhof. Er hebben maar liefst 120 leerlingen meegedaan in vier verschillende sporten, te weten: voetbal, korfbal, tennis en hockey. Op een zonnige middag hebben de leerlingen hun uiterste best gedaan om de selectie te halen. Bedankt voor jullie inzet! Er zijn 91 leerlingen geselecteerd. Deze leerlingen zullen eens per maand door professionals worden getraind om te worden voorbereid op de voorrondes. Het CLD heeft zich kandidaat gesteld om de organisatie van een voorronde te verzorgen. Hopelijk kunnen we deze binnenslepen en met een goede organisatie ons visitekaartje afleveren! Locatie Molenhuispad Cld-beleggingscompetitie havo4 en vwo5 Het examenprogramma van economie en management & organisatie (m&o) van de leerlingen in havo4 en vwo5 omvat o.a. de werking van de effectenbeurs. Onze havo4 en vwo5 leerlingen die deze vakken volgen zullen vanaf 27 januari in de praktijk aan de slag gaan met alle aspecten van het beleggen. Coert Waaijer docent m&o en economieo Elk beleggingsgroepje, bestaande uit 5 personen, krijgt de beschikking over een virtueel bedrag, waarmee in aandelen (ook in de VS), beleggingsfondsen, commodities en valuta s tegen real-time koersen kan worden gehandeld. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een wereldwijd bekroond online-handelsplatform van de Saxo Bank (hoofdsponsor). Het is de bedoeling na zo n zeven weken een zo hoog mogelijk rendement te hebben behaald. De leerlingen zullen zelf aan-den-lijve ondervinden dat behaalde rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Met de huidige schuldencrisis kunnen de leerlingen ook anticiperen op koersdalingen (short gaan), zodat het spel uitdagend genoeg zal zijn. De competitie wordt mede mogelijk gemaakt door sponsors, omdat ook zij inzien dat wellicht uw kind de belegger van morgen is. De deelname van sponsors heeft in een aantrekkelijk prijzenpakket geresulteerd. Maandag 12 december jl. vond de kick-off plaats; de heer R. Kerstens, directeur van het Delftse bedrijf Keyword Info Sytems BV gaf voor alle deelnemers een lezing over beleggen. Een inspirerende en motiverende start van een echte, veelbelovende competitie. De vakgroepen economie en m&o wensen alle deelnemers veel succes met het nemen van de juiste beleggingsbeslissingen! Informatiebulletin pagina 11

2 Locatie Hof van Delft Workshopavond: Nou mevrouw, dit was een feest Ik spreek Jannie kort na de commotie over de uitspraken van minister Van Bijsterveldt over betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen. Het is belangrijk voor de motivatie van kinderen voor school, dat ouders betrokken zijn bij hun kinderen en weten wat ze aan het doen zijn, stelt Jannie. Soms hebben ouders geen idee wat hun kind op school doet en dat is jammer: een gemiste kans. Natuurlijk hoef je niet de boeken van je kind te bestuderen, maar je kunt wel vragen hoe het ging met de spreekbeurt bijvoorbeeld. Of je kind vragen proefwerkvragen voor jou te maken. Daarmee toon je betrokkenheid en steun je je kind. Op 1 november werd op de locatie Hof van Delft voor de tweede keer een workshopavond voor ouders gehouden. Ineke Nieuwstraten teamleider bovenbouw mavoo De opkomst was verdubbeld in vergelijking met de eerste keer. Uit de reacties blijkt dat ouders deze vorm, waarbij je zelf kunt kiezen over welk onderwerp je wat meer wilt weten, zeer waarderen. Naast bekende onderwerpen als verslaving, identiteit, maatschappelijke stage e.d. was er een nieuw onderwerp: hoe kun je als ouder je kind het beste helpen bij het maken van huiswerk? Deze workshop werd gegeven door Jannie Steegenga die inmiddels al heel wat cursussen en coachingstrajecten op de locaties Delfland en Hof van Delft heeft verzorgd. Jannie is ooit begonnen als docente gezondheidskunde en textiele werkvormen. Ze heeft opleidingen gevolgd op het gebied van leerlingbegeleiding, decanaat, Gestalttherapie en veranderkunde. Na op diverse scholen werkzaam te zijn geweest is ze enkele jaren geleden voor zichzelf begonnen. Jannie is zeer geïnteresseerd in de nieuwe inzichten in de hersenen en de ontwikkeling daarvan bij de puber. Het breincentraal leren intrigeert haar. Samen met anderen uit het onderwijs en het bedrijfsleven buigt ze zich regelmatig over nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Omdat Jannie op de locatie Hof van Delft niet alleen aan docenten cursussen geeft, maar ook aan hulpmentoren, vroeg ik haar of ze ook iets voor ouders zou kunnen ontwikkelen. Breinlink voor ouders Het toeval wil, dat kort tevoren een boek was uitgekomen: Breinlink voor ouders; je kind helpen leren. Mede op basis van dit boek verzorgde Jannie de workshop op 1 november. Dat dit een groot succes was, blijkt wel uit het citaat boven dit artikel. Zo reageerde een ouder: Ik vond de presentatie zeer onderhoudend en informatief. Ik vond het nuttig en doe dingen nu net even anders: minder druk zetten en meer support. Hiervoor stelde ik meer eisen: en nu aan je huiswerk. Hoezo multitasken. Uit onderzoek weten we inmiddels dat een deel van het puberbrein nog volop in ontwikkeling is. Dat betekent bijvoorbeeld dat pubers wel een planning kunnen maken, maar zich er niet aan kunnen houden. Ouders kunnen helpen bij het structureren. Daarnaast is het belangrijk om te helpen bij de omstandigheden waaronder het beste kan worden geleerd. Zo is de gedachte dat pubers kunnen multitasken onzin. Ze kunnen wel snel schakelen, maar leren terwijl je bij voortduring gestoord kunt worden door hyves, facebook e.d. zal weinig vruchten afwerpen. Bovendien helpt het de leerling om te weten dat het leren vele malen sneller gaat als je focust op die taak en dus maar één ding tegelijk doet. Feedback geven is ook een belangrijke taak voor zowel ouders als docenten, maar dan wel zo concreet mogelijk. Opmerkingen als dat heb je slim gedaan zijn te vaag als niet wordt aangegeven wat er precies slim is aangepakt. Met het gegeven dat je het meeste leert als je erover aan een ander vertelt of als je op basis van het geleerde iets creëert kunnen ouders ook hun voordeel doen. Kortom: als ouders op de juiste manier betrokken zijn bij kun kinderen, helpt hen dat om beter te presteren. Als ouders geen aandacht besteden aan school, is de impliciete boodschap: school is niet belangrijk. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Jannie overweegt om cursussen voor ouders te gaan geven. Gezien de reacties van ouders op de workshop zullen die ongetwijfeld in een behoefte voorzien. Meer informatie over de cursus voor ouders: Meer informatie over helpen bij leren en huiswerk maken: BreinLink voor ouders: (Gerjanne Dirksen en Hulda Möller. Scriptum, ISBN nr.: ) Informatiebulletin pagina 12

3 Locatie Molenhuispad Agenda Door deze agenda weet u de belangrijkste data van deze cursus. Raadpleegt u vooral ook de Grenzen verleggen: website (www.chrlyceumdelft.nl) Maatwerk voor details, bij internationalisering actuele informatie en wijzigingen. Josje Schokkenbroek-Smit teamleider bovenbouw vwo Het afgelopen jaar heeft de staf besloten internationalisering in de vorm van maatwerk aan te gaan bieden aan onze bovenbouwleerlingen. Internationalisering is niet nieuw voor onze school. In het verleden lag het accent bij uitwisseling van grote groepen leerlingen naar eenzelfde locatie. Nu ligt het accent op kleinschaligheid en maatwerk. Voor de onderbouwleerlingen kijken wij naar eendaagse buitenlandse excursies. zijn mee geweest met de stedenband reis naar Kfar Saba. De reeds bestaande contacten zijn toen verstevigd en dit zal resulteren in een eerste reis. Op 16 februari 2012 zullen 20 leerlingen van onze school naar de Rabin Academic High School in Kfar Saba gaan. De leerlingen zijn dan te gast bij leerlingen van deze school. De gemeente Delft steunt het CLD van harte bij deze initiatieven. Accent bij het uitwisselingsprogramma ligt op het stimuleren van vriendschappelijke betrekkingen, niet op de analyse van politieke verhoudingen. Pilot jaar Dit schooljaar is een pilot-jaar: verschillende aspecten van internationalisering worden onder de loep genomen en getest. Zo is een splitsing gemaakt tussen reizen voor onderbouw en reizen voor bovenbouw. Klassen in de onderbouw gaan in de nabije toekomst een eendaagse buitenlandse excursie maken. Sleutelbegrip hierbij is taligheid: de buitenlandse taal is leidend voor bestemming en invulling van de excursie. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds gestart. Een kleine delegatie docenten heeft een testdag uitgevoerd naar Dover. Dit zal ook gebeuren met een stad in Duitsland en een stad in België/Frankrijk. Zustersteden Ook nieuw dit jaar, naast de splitsing en opname van Bretagne in het aanbod, is het streven binnen de internationalisering van onze school contacten op te zetten met scholen in een aantal zustersteden van Delft. Op dit moment wordt met collega s in Turkije en Israël overlegd over uitwisselingsprogramma s. Mogelijk zal deze opzet ook in Polen worden gebruikt. In het najaar van 2011 is er reeds een verkennend bezoek aan Israel geweest. Twee collega s Hoe verder? Het is al eerder aangegeven: dit jaar is een pilotjaar. Veel bestemmingen worden eerst grondig verkend en mogelijk daarna met leerlingen uitgeprobeerd. Uitwisselingsprogramma s vereisen maatwerk. Er is per reis plaats voor maximaal 20 leerlingen en 2 begeleiders. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Leerlingen moeten solliciteren en deelname motiveren. Meer informatie volgt spoedig. Begin volgend jaar organiseren wij een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders en leerlingen in de bovenbouw. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij een aantal buitenlandse bestemmingen met een uitgewerkt programma. Geselecteerde leerlingen uit klassen in de bovenbouw gaan langer weg. Sleutelwoord bij deze buitenlandse reizen is uitwisseling (hoewel ook het gebruik van een buitenlandse taal natuurlijk van harte wordt gestimuleerd): al jaren gaan leerlingen uit bovenbouwklassen naar Noorwegen. Ook zijn er straks uitwisselingsreizen voor leerlingen met Frans of Duits in hun pakket. Voor Frans zijn de onderhandelingen inmiddels in een vergevorderd stadium. Uitwisseling zal plaatsvinden in februari. De reis gaat voor 20 bovenbouwleerlingen naar Bretagne. Informatiebulletin pagina 13

4 Locatie Molenhuispad Studium Generale, 15 november 2011 Josje Schokkenbroek-Smit teamleider bovenbouw vwo Remko Schoot Uiterkamp adjunct teamleider bovenbouw vwo Opnieuw was het CLD een podium voor talent. Op dinsdag 15 november hebben we twee toponderzoekers op bezoek gehad voor ons Studium Generale. Het onderwerp van de avond was: Een Chemiedialoog: de cel als chemische fabriek. De discussie werd gevoerd door Sef Heijnen en Marie-José Goumans. Twee topwetenschappers, een lid van de KNAW en een lid van De Jonge Akademie, hebben elk vanuit hun eigen vakgebied chemie gekoppeld aan maatschappelijke vraagstukken en hebben deze onder de aandacht gebracht van een leerlinge, docenten en ouders. Na een presentatie van beiden was er tijd voor discussie. Helaas werd de avond maar door 1 leerlinge bezocht en zijn we aan het onderzoeken hoe we dit in de toekomst kunnen verbeteren. Wij zien het toch als een kans om als school gastheer te zijn voor mensen met een inhoudelijke boodschap. Hierbij treft u een korte omschrijving aan van de sprekers en hopelijk nodigt dit u uit om bij het volgende Studium Generale ook van de partij te zijn. Dr. Marie-José Goumans is hoofddocent aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij is lid van De Jonge Akademie, een platform van jonge topwetenschappers en zelfstandig onderdeel van de KNAW. Marie-José doet onderzoek naar de toepassing van stamcellen bij herstel van het hart na een hartaanval. Zowel de kapotte hartspieren als de aangetaste bloedvaten moeten na een hartaanval worden gerepareerd. Marie-José onderzoekt hoe uit stamcellen die ze isoleert uit hartoortjes, een soort blinde darm van het hart die mensen zonder probleem kunnen missen, de beste hartspiercellen zijn te maken. De uitdaging is om te begrijpen welke signalen we nodig hebben om de machines in de voorlopercellen aan te sturen dat ze nu hartspiereiwitten gaan maken. Prof.dr.ir. Sef Heijnen is hoogleraar biotechnologie aan de Faculteit van Toegepaste Wetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Hij is sinds 2008 lid van de KNAW. Professor Heijnen onderzoekt microorganismen in relatie tot hun toepassing. Hij koppelt zijn bevindingen aan het ontwikkelen van nieuwe industriële processen. In de natuur vindt men een ongelofelijke diversiteit aan micro-organismen, die aan de basis en oorsprong staan van onze biosfeer. Deze natuurlijke micro-organismen zijn verantwoordelijk voor een zeer groot deel van alle chemische omzettingen in de natuur, waarbij nuttige pharma, energie en voedingsstoffen worden geproduceerd en waarin tevens schadelijke stoffen worden gemineraliseerd tot onschadelijke producten. Microorganismen bedrijven deze chemie op grotere schaal dan de industriële chemie en doen dit op basis van complexe metabole reactie netwerken met duizenden reacties waarin, door miljarden jaren van selectie en evolutie, materiaal, energie en informatie optimaal zijn geïntegreerd. Vanuit een ingenieurs perspectief kunnen we cellen dan ook beschouwen als zeer geavanceerde chemische fabrieken op micro- tot nanometer schaal. Al met al een boeiende avond! In het voorjaar zal er opnieuw een Studium Generale georganiseerd worden. Informatiebulletin pagina 14

5 Locatie Molenhuispad TECHNASIUM Lonneke Boels docent wiskunde Dit schooljaar is de locatie Molenhuispad (havo/vwo) gestart met het Technasium. Het Technasium is een stroom voor leerlingen van de havo en het vwo waarin natuurwetenschap en techniek in de vorm van projecten aan bod komt. Leerlingen werken gedurende 8 weken in groepjes aan een probleem van een opdrachtgever. Dit schooljaar zijn twee eerste klassen havo/vwo en één eerste klas vwo met het technasium gestart. In de eerste klas krijgen de leerlingen twee projecten. Het eerste project een onderzoeksopdracht start in januari De projecten worden geschreven door docenten van het CLD. Elk jaar wordt één nieuw project geschreven en uitgetest ter voorbereiding op het schooljaar daarop. Vorig jaar is zodoende een project uitgetest in twee eerste klassen; dit schooljaar wordt één project uitgetest in twee tweede klassen. Hiervoor zijn willekeurig twee klassen uitgekozen: H2b en A2c. Op maandag 7 november zijn H2b en A2c gestart met de voorbereiding van het project Effectieve ledverlichting voor kwekers? In het project onderzoeken leerlingen welke vorm van ledverlichting het effectiefst is om tomatenplanten te kweken. Hiervoor bezoeken onze leerlingen drie weken lang de Demokwekerij Westland de opdrachtgever van het project. Tijdens deze drie weken knippen de leerlingen enkele bladeren van de tomatenplanten af en meten ze ter plekke via scheikundige proeven de gehalten aan stoffen in die bladeren, zoals het gehalte aan glucose. Glucose is een maat voor de fotosynthese (het omzetten van licht in plantengroei) en dus een maat voor hoe goed de plant groeit of tomaten produceert. Door de stoffen te vergelijken van planten onder gewone kasverlichting en planten die ledverlichting krijgen, hopen de leerlingen te kunnen aangeven welk type ledverlichting het beste is. Voor de opdrachtgever is deze vorm van meten totaal nieuw en daarom een waardevolle bijdrage aan hun eigen onderzoek. Een groot voordeel van de metingen van leerlingen is bovendien dat deze in een veel kortere periode kunnen worden gedaan (3 weken) dan de huidige metingen van de demokwekerij (6 12 weken). Informatiebulletin pagina 15

6 Eersteklassers aan het woord Monique Radder PR en Communicatie Januari, de voorbereiding van onze voorlichtingsactiviteiten voor leerlingen in groep 8 en hun ouders is in volle gang. We besteden veel aandacht aan goede en duidelijke informatievoorziening. Dat doen we op verschillende manieren. In december verspreiden we ons voorlichtingsmateriaal via de basisscholen. Tijdens de voorlichtingsavonden in februari informeren we ouders over onderwijs bij het CLD en over de betreffende opleiding in het bijzonder. Vervolgens zetten alle medewerkers en veel leerlingen zich in onze gebouwen in tijdens de Open Dag zodat de vele bezoekers een zo volledig mogelijk beeld krijgen. Maar, aan wie kun je het beste vragen hoe het is om eersteklasser bij het CLD te zijn? Juist, aan onze eersteklassers! Veel van onze eersteklassers vinden het leuk om aan de leerlingen van groep 8 te laten weten hoe het is, de overgang van het basisonderwijs naar het CLD. Enkele stukjes van leerlingen zijn hier gepubliceerd, maar het is natuurlijk leuk er nog meer te lezen. Bezoek dan even de website (ouders en groep 8>eersteklassers vertellen). Locatie: Molenhuispad V1b Wouter Loozen Woonplaats: Delft Basisschool: Het Mozaïek - Hof van Delft, Delft Hallo, Mijn naam is Wouter, ik ben twaalf jaar en ik zit op het CLD in klas V1B. Voordat ik naar het CLD ging zat mijn broer er ook al op. Ook gingen veel van mijn vrienden hierheen. De open dag beviel me wel. Ik had al eerder een project gedaan op het CLD. Mijn eerste schoolweek verliep rustig, er is veel tijd om je klasgenoten, mentor en leerling-mentoren goed te leren kennen. Het rooster wist ik snel uit mijn hoofd en de leraren deden er de eerste weken niet moeilijk over als je te laat was, omdat je het lokaal niet kon vinden. Tips: Schrijf altijd alles in je agenda. Begin met je huiswerk maken op de dag dat de leraar het opgeeft. Zo heb je meer tijd om andere dingen te doen. Doe alle spullen in je kluisje die je de komende 2 uur niet nodig hebt. Zorg ervoor dat je met je mentor een paar keer per jaar op klassenuitje gaat. Locatie: Woonplaats: Basisschool: Molenhuispad HV1g Naomi Vliegenthart Delft De Eglantier Tanthof, Delft Hoooooi groep 8, Je hoort vaak verhalen dat de laatstejaars heel vervelend zijn, maar dat is echt niet zo! Je krijgt zelf ook leerlingmentoren en je zult zien dat die heel aardig zijn. Ikzelf vind deze school heel leuk. Je maakt hier snel vrienden. Toen ik naar deze school ging waren er nog twee kinderen uit mijn groep 8 die ook naar de locatie Molenhuispad gingen. Met één van die kinderen zit ik nu weer in de klas. Het gebouw is best groot, maar je vindt wel snel de weg. Je krijgt veel huiswerk, maar dat hoort erbij. Het CLD is echt heel leuk, je moet zeker even komen kijken. Tot de volgende Open Dag! Kunst Ruimtelijk - V5 Locatie: Woonplaats: Basisschool: Delfland 1KBb Suzanne van Dorp Delft Het Galjoen, Den Hoorn Heei groep- achters. Ik ben Suzanne, ik zit nu ongeveer een half jaar op het CLD (Juniusstraat). Ik heb het heel erg naar mijn zin. De eerste dag was toch wel spannend, maar het was al gauw heel gezellig. Nu hebben we elke week les volgens het rooster. Mijn favoriete les is gym, daar kan je lekker rennen en spelen. Het CLD is ook de enige school met een sportkant, die kan je kiezen in de derde klas. Ik wil later gymjuf worden, dus daarom heb ik ook een beetje voor deze school gekozen. En de leraren zijn ook heel vriendelijk. Groetjes, Suzanne Informatiebulletin pagina 16

7 Locatie: Delfland 1KBb Dennis Wollendorf Woonplaats: Delft Basisschool: Titus Brandsmaschool, Delft Hallo groep-8 ers, Ik zit op het CLD locatie Delfland en ik heb voor deze school gekozen, omdat het mij wel een leuke school leek. En het is lekker dichtbij voor mij. Toen ik op de Open Dag was geweest, wist ik gelijk al dat ik naar deze school wilde, want de Open Dag was zo leuk, dat je bijna niet meer op de andere scholen wilde gaan kijken. De 2 leukste vakken vind ik gym en techniek, want ik vind dat ik er zelf heel erg goed in ben en ik vind het ook wel leuk. En wees niet bang dat je een mentor hebt die niet grappig is, want bijna alle leraren zijn wel aardig. 1 tip is ga niet in een hoekje staan, maar maak gelijk nieuwe vrienden. En je hebt geluk als je een goed rooster hebt, maar pech als je een slecht rooster hebt. Locatie: Hof van Delft 1MHa Kas Boks Woonplaats: Delft Basisschool: Bernadette Mariaschool, Delft g y m n a s i u m at h e n e u m h a v o m a v o en beroepsgericht onderwijs Open dag zaterdag 11 februari 2012 Ik koos voor het CLD omdat het mij een leuke school leek. De open dag vond ik heel leuk. Het was wel moeilijk om lokalen te zoeken. Het rooster onthield ik wel. Ik heb al veel nieuwe vrienden. Ik vind gym het leukste vak, want ik houd van sporten. Het moeilijkste vak vind ik tekenen, want daar ben ik slecht in. Ik zou aan leerlingen van de basisschool willen vertellen dat het CLD een leuke school is uur theoretische leerweg: MaVO, Obrechtstraat 48 Beroepsgerichte leerwegen: VMBO-KBl/BBl, Juniusstraat 6 havo-vwo, Molenhuispad 1 VOOrlichtingsaVOnden uur dinsdag 7 februari Locatie: Hof van Delft 1Ma Estelle Zwartjens Woonplaats: Delfgauw Basisschool: De Triangel, Delfgauw Ik heb voor het CLD gekozen omdat het een kleine school is. Ik ben ook naar de open dag geweest, ik vond dat een leuke open dag omdat ze veel dingen lieten zien. Toen de eerste schoolweek begon wilde ik graag weten wat voor kinderen in mijn klas zouden zitten. Ik was snel gewend aan de docenten. Ze zijn wel wat strenger als op de basisschool. Het rooster is heel simpel. Ik heb heel veel nieuwe CLD MaVO, Obrechtstraat 48 woensdag 8 februari VMBO-KBl/BBl, Juniusstraat 6 donderdag 9 februari havo-vwo, Molenhuispad 1 vrienden en vriendinnen die ik nog niet kende. Het moeilijkste vak vind ik Biologie omdat je veel teksten moet leren. Het leukste en makkelijkste vak is gym, omdat je dan lekker actief bent. Ik zou de leerlingen van groep 8 vertellen over het CLD dat het hier leuk en gezellig is. Open Dag 11 februari 2012 Kom jij ook? christelijk lyceum delft Informatiebulletin pagina 17

8 Locatie Hof van Delft t Is wel even wennen Locatie Delfland Portretschilderen bij het vak Ineke Nieuwstraten teamleider bovenbouw mavo Samen verantwoordelijk! Dat is de gedachte achter het betrekken van derdeklassers bij de surveillance op Hof van Delft. Zoals op elke locatie surveilleren ook op de locatie Hof van Delft elke pauze collega s in de aula en buiten. Toch vonden we, dat er teveel rotzooi achterbleef. We hebben daarom besloten een pilot te houden waarbij een groep van ongeveer 6 derdeklassers compleet met knaloranje hesjes ook surveilleert en leerlingen aanspreekt. Het is natuurlijk best moeilijk om medeleerlingen aan te spreken op gedrag. Toch vinden we het belangrijk om die gezamenlijke verantwoordelijkheid te bevorderen. We hopen dat leerlingen eraan zullen wennen en, vooral, dat we kunnen genieten van een schone aula na elke pauze. Op vrijdag 4 november gingen de brugklassen portretschilderen. Op de fiets gingen we enthousiast op weg naar het VAK. Tom Terlouw docent Duits en Mens & Maatschappij Daar eenmaal aangekomen, werden de klassen in groepjes opgedeeld en gingen we aan het werk, lekker praktisch bezig zijn. De opdracht was simpel: schilder een portret met verdunde verf. Sommigen schilderden zichzelf, terwijl anderen hun meester zo natuurgetrouw mogelijk op het doek vereeuwigden. Tijdens het schilderen was het nog nooit zo stil in de brugklas. Een echte VMBO er werkt het beste als hij of zij praktisch aan de slag kan. En dat hebben ze gedaan... UIT DE KUNST V5 Locatie Molenhuispad Informatiebulletin pagina 18

9 Locatie Hof van Delft Harm de Jong teamleider onderbouw mavo Schoolfeest: koningen en koninginnen, prinsen en prinsessen Vrijdag 18 oktober was het weer zover: feest op de locatie Hof van Delft. In de weken daaraan voorafgaand heeft de feestcommissie, bestaande uit veel leerlingen en een paar leraren, een aantal pauzes met elkaar om de tafel gezeten om een goed feest neer te zetten. Het thema werd koninklijke paren. Op 18 oktober werd s middags de aula ingericht: stoelen en tafels aan de kant, de disco opgebouwd en het geluid, dat al in de wijde omtrek van de school te horen was, uitgeprobeerd. s Avonds gingen rond uur de deuren open en stroomden de feestgangers binnen. De één zag er nog fraaier uit dan de ander en een enkeling had echt zijn/haar best gedaan om er koninklijk uit te zien. Er zijn helaas geen look a likes van Maxima en Willem Alexander waargenomen. Gelukkig werd dat goedgemaakt met een feestelijk welkomstdrankje. Op muziek van Guus Meeuwis en vele anderen werd er vervolgens tot twaalf uur gedanst. Om twaalf uur ging het grote licht aan, werd de boel weer vlot opgeruimd en konden we terugkijken op een mooie bijna koninklijke avond. Informatiebulletin pagina 19

10 donderdag 9 februari HAVO-VWO, Molenhuispad 1 Agenda Open Dag 11 februari 2012 Kom jij ook? C H R I S T E L I J K LY C E U M D E L F T W W W. C H R LY C E U M D E L F T. N L Kijkt u op onze website bij het onderdeel actueel>agenda overzicht voor een overzicht van de belangrijkste data. Naast de data van ouderavonden, leest u daar o.a. wanneer de rapporten worden uitgedeeld, wanneer de schoolvakanties zijn en bij welke activiteiten ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden welkom zijn. De informatie wordt regelmatig geactualiseerd. GEBEDSKRING OUDERS U bent van harte welkom! Een aantal ouders komt regelmatig bij elkaar om te bidden en te danken voor het CLD en allen die bij de school betrokken zijn. Het is een voorrecht om dat in alle vrijheid te kunnen doen en we nodigen u graag uit om ook op deze manier mee te leven met de school. Contact De data voor samenkomst voor de rest van dit schooljaar vindt u in onderstaand schema: Marlies Evenblij Betsie Langstraat Luzolo Luemba De Colman 41, Wateringen Tramkade 12, Den Hoorn donderdag uur Obrechtstraat 48, (locatie Hof van Delft) woensdag uur 10 januari januari januari februari februari maart maart maart april april mei mei mei juni 2012 dinsdag uur 12 juni 2012 Op 16 april 2012 zal er een gezamenlijke gebedskring worden gehouden bij Hennie Rodenburg, Nicolaas Beetslaan 2 te Delft. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, maar hebt u onderwerpen waarvoor we kunnen bidden of danken, dan kunt u die doorgeven via . COLOFON Wij zijn geïnteresseerd in uw mening. Indien u suggesties of opmerkingen over de inhoud van het bulletin heeft, dan kunt u die per kenbaar maken aan Monique Radder Locatie Molenhuispad Molenhuispad 1, 2614 GE Delft telefoon Locatie Hof van Delft Obrechtstraat 48, 2625 XN Delft telefoon Locatie Delfland Juniusstraat 6, 2625 XZ Delft telefoon Internet Eindredactie: Monique Radder Tekstredactie: Ineke Nieuwstraten Wilfried Sedee Verschijningsfrequentie: 3 edities per jaar Vormgeving/DTP: Jolanda de Koning (Van de Sande BV) Fotoredactie: Jaap Paauwe Oplage: exemplaren Druk: Van de Sande bv, Nootdorp Publicatiedatum: januari 2012

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Ik wist in groep 6 al dat ik naar deze school wilde. Toen ging ik met mijn broer mee naar de open dag. Ik was er direct uit. Dit is een goede school, er hangt een leuke sfeer

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Jouw toekomst start op Eijkhagen.

Jouw toekomst start op Eijkhagen. Jouw toekomst start op Eijkhagen. Charlemagne College Eijkhagen is een school voor voortgezet onderwijs in Landgraaf. Je kunt bij ons naar het vwo, het tweetalig vwo, de havo of het vmbo-tl. Ons motto

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

op Het Streek tel ik mee!

op Het Streek tel ik mee! op Het Streek tel ik mee! CSG Het Streek Bovenbuurtweg voor mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium Yes, dat vind ik leuk! Daar ben ik goed in! Leuk om dat bij jezelf te ontdekken. Op onze school aan

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie: dit zijn waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege. We kunnen veel bereiken als school,

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u Meer dan je ziet! B CSG Liudger voor u Foto cover: Geerard Brouwer, decaan en docent economie en handel & administratie Bodien Grijpstra, mentor en docent Nederlands Hallo, wij zijn Geerard Brouwer en

Nadere informatie

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta Welkom op De Berg! De Amersfoortse Berg is een school met een prettige sfeer. Veel van jullie voorgangers voelden zich er snel thuis, ook al is de overgang van de

Nadere informatie

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas:

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas: VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA Kennismaking op 11 juni 2013 Dit boekje is van: Ik zit in klas: Montessori Lyceum Amsterdam Pieter de Hoochstraat 59 1071 ED Amsterdam telefoon 020 6767 855 administratie@mla.msa.nl

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04. : Hanneke : Irma/Jeroen

CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04. : Hanneke : Irma/Jeroen Calvijn Juliana Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK C C Status

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Talent in ontwikkeling. voor Toekomstige brugklassers. Informatiebrochure brugperiode Theresialyceum School voor havo atheneum gymnasium

Talent in ontwikkeling. voor Toekomstige brugklassers. Informatiebrochure brugperiode Theresialyceum School voor havo atheneum gymnasium Talent in ontwikkeling voor Toekomstige brugklassers Informatiebrochure brugperiode 2017 Theresialyceum School voor havo atheneum gymnasium 2 Beste brugklasser, Je bent het nog niet, maar het duurt niet

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + ondernemend leren technasium Volgend schooljaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Van de directie Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang en de nieuwe brugklassers beginnen hun draai op SG De Dijk al aardig te vinden. Hierbij wensen we alle

Nadere informatie

Brugklasgids 2016. Een zee aan mogelijkheden!

Brugklasgids 2016. Een zee aan mogelijkheden! Brugklasgids 2016 Een zee aan mogelijkheden! 02 03 Hallo bijna-brugklasser! Nog even en dan ga je naar de brugklas! Spannend, maar vooral ook leuk. Je wilt natuurlijk naar een school waar jij je thuis

Nadere informatie

Welkom op de Pionier

Welkom op de Pionier Welkom op de Pionier Wat lees je allemaal in dit boekje? 1. Wat is de Pionier voor een school? 2. Op school zijn verschillende klassen. 3. Zo gaat het op de Pionier. 4. Hoe ziet een schooldag er op onze

Nadere informatie

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 6 februari 2015 nr.11 Inhoudsopgave Afscheid... 1 Rapportgesprekken... 3 Carnaval... 3 Even voorstellen... 3 Wisseling

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Ik vind het steeds fijner worden. Je krijgt

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

de meander school met power! Een goede schoolkeus? Doe de test! Special voor ouders van bijna-brugklassers

de meander school met power! Een goede schoolkeus? Doe de test! Special voor ouders van bijna-brugklassers school met power! de meander Special voor ouders van bijna-brugklassers Een goede schoolkeus? Doe de test! Lotte: Het is eigenlijk wel zeker dat je hier slaagt Docent wiskunde/technologie Ruud Paalvast:

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

Liever Laurens! Meer dan onderwijs alleen

Liever Laurens! Meer dan onderwijs alleen Liever Laurens! Meer dan onderwijs alleen Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie, dit zijn waardevolle woorden voor het Laurens. De basisgedachte

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015

Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015 Nn Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015 Nog maar enkele weken De meivakantie ligt net achter ons maar met een schuin oog kijken we alweer naar de komende periode. Nog maar 9 weken en dan begint de zomervakantie!

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Naar de brugklas van het Greijdanus?!

Naar de brugklas van het Greijdanus?! Hardenberg Schitteren in Zijn licht Naar de brugklas van het Greijdanus?! www.greijdanus.nl/hardenberg Groep 8 en dan? Dan ga je naar een andere school. Naar het voortgezet onderwijs. Maar naar welke school

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen.

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen. De zes kinderen. Het eerste knd houdt van sport. Daarom is hij niet kort. Het tweede kind houdt van muziek. Daarom wordt hij nooit ziek. Het derde kind houdt van slapen. En ligt altijd te gapen. Het vierde

Nadere informatie

IK BEN LARS!!! GROETJES LARS KLOOTWIJK

IK BEN LARS!!! GROETJES LARS KLOOTWIJK IK BEN LARS!!! Ik zit in groep 8,ik ga naar RSG t rijks mijn niveau is : havo/vwo. Ik ben 2 keer naar een open dag van het Rijks geweest de eerste keer met een vriend en de tweede keer alleen dat was ook

Nadere informatie

HORN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn. VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium

HORN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn. VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium HORN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium Postadres: Postbus 4728 6085 ZG HORN Schooladres: Bergerweg 21 6085 AS HORN Telefoon: 0475-582121 Telefax: 0475-582591

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Ruimte voor jouw talent!

Ruimte voor jouw talent! Ruimte voor jouw talent! Kaj Munk College Waar staan we voor? Wat vinden we belangrijk? Ruimte voor jouw Talent Zonder een goede Relatie geen goede prestatie Binnen de regels maximale Invloed voor de leerlingen

Nadere informatie

Actief en ondernemend. Hier voel jij je thuis!

Actief en ondernemend. Hier voel jij je thuis! Actief en ondernemend Hier voel jij je thuis! Kom ook Open avonden Woensdag 18 januari 2017 Maandag 6 februari 2017 van 19.00-21.30 uur Aanmelden Via kernprocedure Amsterdam/Amstelland Bericht van plaatsing

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader)

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) HEYTHUYSEN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) Postadres: Postbus 3016 6093 ZG HEYTHUYSEN Schooladres: Tienderweg 101 6093

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015.

Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015. OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 9 Maand: juni 2015 29-05-2015 Beste ouders en verzorgers, Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015. Met vriendelijke groet,

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: We gaan een ouderportaal inrichten zodat de communicatie ouders- school, school- ouders sneller en handiger verloopt.

Ouderbetrokkenheid: We gaan een ouderportaal inrichten zodat de communicatie ouders- school, school- ouders sneller en handiger verloopt. Nieuwsbrief 5 13-11-2015 Directienieuws We zijn alweer enige tijd bezig dit schooljaar en we willen u graag informeren over wat er dit schooljaar aan onderwijsontwikkelingen op de planning staat. Een uitgebreide

Nadere informatie

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Alkmaar, 14 september 2014 Beste Ouders van onze leerlingen in 2Vwo-X, Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Als ervaren studenten lopen onze 2e

Nadere informatie

gymnasium atheneum havo

gymnasium atheneum havo Damstede gymnasium atheneum havo Brede oriëntatie & Talentontwikkeling Klassieke Vorming Informatie voor ouders van toekomstige brugklassers 2015-2016 exact (pilot Technasium) kunstzinnig-actief sportief

Nadere informatie

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht:

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht: Audit Beta-beleid Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop Opdracht: We willen inzicht krijgen in de voor de school tegenvallende resultaten t.a.v. keuze voor het N-profiel. Inzicht krijgen in de voor

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Ik ga voor havo. avobrugklassen. mavo-havo

Ik ga voor havo. avobrugklassen. mavo-havo Ik ga voor havo avobrugklassen mavo-havo Ik ga voor havo. Dit boekje gaat over de avo-brugklassen van het Cosmicus Montessori Lyceum (CML): een bijzonder onderwijsconcept voor leerlingen met een mavo/havoadvies,

Nadere informatie

Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent!

Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent! Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent! Nog even en je gaat naar de brugklas. Hartstikke leuk, maar misschien ook een beetje spannend. Om alvast kennis te maken met onze school, hebben we niet

Nadere informatie

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je nodig hebt voor je vervolgonderwijs op het mbo, hbo en

Nadere informatie

Een school waar je gezien wordt

Een school waar je gezien wordt Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND Een school waar je gezien wordt i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Van mijn groep 8 gingen ook drie andere jongens

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

Wat is belangrijk? ik kan me niet concentreren. ik heb geen zin. ik ben de helft weer vergeten. ik snap er niets van

Wat is belangrijk? ik kan me niet concentreren. ik heb geen zin. ik ben de helft weer vergeten. ik snap er niets van ik kan me niet concentreren ik heb geen zin ik ben de helft weer vergeten ik snap er niets van Maar al te vaak hoor je dergelijke verzuchtingen van mensen die boven hun studieboeken gebogen zitten. Al

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015

NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015 NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015 Beste ouders en leerlingen, Maandag beginnen we weer aan een nieuw schooljaar. De uitnodiging hiervoor hebben de leerling en u per mail ontvangen. We hopen dat

Nadere informatie

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind gaat binnenkort naar de middelbare school. Een spannende tijd. Samen met uw kind bezoekt

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 6-17 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie