Locaties Delfland en Hof van Delft. Karolien Hoogeveen combinatiefunctionaris CLD & Full Speed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Locaties Delfland en Hof van Delft. Karolien Hoogeveen combinatiefunctionaris CLD & Full Speed"

Transcriptie

1 Locaties Delfland en Hof van Delft MISSION OLYMPIC Karolien Hoogeveen combinatiefunctionaris CLD & Full Speed De locaties Delfland en Hof van Delft treden in de voetsporen van de locatie Molenhuispad en doen dit jaar ook mee aan Mission Olympic. Mission Olympic is de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. In deze competitie worden er regionaal voorrondes gespeeld om te bepalen welke teams er naar de finale in het Olympisch Stadion in Amsterdam gaan. Om teams te vormen heeft op twee november een selectiedag plaatsgevonden bij voetbalvereniging Full Speed en in sporthal De Buitenhof. Er hebben maar liefst 120 leerlingen meegedaan in vier verschillende sporten, te weten: voetbal, korfbal, tennis en hockey. Op een zonnige middag hebben de leerlingen hun uiterste best gedaan om de selectie te halen. Bedankt voor jullie inzet! Er zijn 91 leerlingen geselecteerd. Deze leerlingen zullen eens per maand door professionals worden getraind om te worden voorbereid op de voorrondes. Het CLD heeft zich kandidaat gesteld om de organisatie van een voorronde te verzorgen. Hopelijk kunnen we deze binnenslepen en met een goede organisatie ons visitekaartje afleveren! Locatie Molenhuispad Cld-beleggingscompetitie havo4 en vwo5 Het examenprogramma van economie en management & organisatie (m&o) van de leerlingen in havo4 en vwo5 omvat o.a. de werking van de effectenbeurs. Onze havo4 en vwo5 leerlingen die deze vakken volgen zullen vanaf 27 januari in de praktijk aan de slag gaan met alle aspecten van het beleggen. Coert Waaijer docent m&o en economieo Elk beleggingsgroepje, bestaande uit 5 personen, krijgt de beschikking over een virtueel bedrag, waarmee in aandelen (ook in de VS), beleggingsfondsen, commodities en valuta s tegen real-time koersen kan worden gehandeld. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een wereldwijd bekroond online-handelsplatform van de Saxo Bank (hoofdsponsor). Het is de bedoeling na zo n zeven weken een zo hoog mogelijk rendement te hebben behaald. De leerlingen zullen zelf aan-den-lijve ondervinden dat behaalde rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Met de huidige schuldencrisis kunnen de leerlingen ook anticiperen op koersdalingen (short gaan), zodat het spel uitdagend genoeg zal zijn. De competitie wordt mede mogelijk gemaakt door sponsors, omdat ook zij inzien dat wellicht uw kind de belegger van morgen is. De deelname van sponsors heeft in een aantrekkelijk prijzenpakket geresulteerd. Maandag 12 december jl. vond de kick-off plaats; de heer R. Kerstens, directeur van het Delftse bedrijf Keyword Info Sytems BV gaf voor alle deelnemers een lezing over beleggen. Een inspirerende en motiverende start van een echte, veelbelovende competitie. De vakgroepen economie en m&o wensen alle deelnemers veel succes met het nemen van de juiste beleggingsbeslissingen! Informatiebulletin pagina 11

2 Locatie Hof van Delft Workshopavond: Nou mevrouw, dit was een feest Ik spreek Jannie kort na de commotie over de uitspraken van minister Van Bijsterveldt over betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen. Het is belangrijk voor de motivatie van kinderen voor school, dat ouders betrokken zijn bij hun kinderen en weten wat ze aan het doen zijn, stelt Jannie. Soms hebben ouders geen idee wat hun kind op school doet en dat is jammer: een gemiste kans. Natuurlijk hoef je niet de boeken van je kind te bestuderen, maar je kunt wel vragen hoe het ging met de spreekbeurt bijvoorbeeld. Of je kind vragen proefwerkvragen voor jou te maken. Daarmee toon je betrokkenheid en steun je je kind. Op 1 november werd op de locatie Hof van Delft voor de tweede keer een workshopavond voor ouders gehouden. Ineke Nieuwstraten teamleider bovenbouw mavoo De opkomst was verdubbeld in vergelijking met de eerste keer. Uit de reacties blijkt dat ouders deze vorm, waarbij je zelf kunt kiezen over welk onderwerp je wat meer wilt weten, zeer waarderen. Naast bekende onderwerpen als verslaving, identiteit, maatschappelijke stage e.d. was er een nieuw onderwerp: hoe kun je als ouder je kind het beste helpen bij het maken van huiswerk? Deze workshop werd gegeven door Jannie Steegenga die inmiddels al heel wat cursussen en coachingstrajecten op de locaties Delfland en Hof van Delft heeft verzorgd. Jannie is ooit begonnen als docente gezondheidskunde en textiele werkvormen. Ze heeft opleidingen gevolgd op het gebied van leerlingbegeleiding, decanaat, Gestalttherapie en veranderkunde. Na op diverse scholen werkzaam te zijn geweest is ze enkele jaren geleden voor zichzelf begonnen. Jannie is zeer geïnteresseerd in de nieuwe inzichten in de hersenen en de ontwikkeling daarvan bij de puber. Het breincentraal leren intrigeert haar. Samen met anderen uit het onderwijs en het bedrijfsleven buigt ze zich regelmatig over nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Omdat Jannie op de locatie Hof van Delft niet alleen aan docenten cursussen geeft, maar ook aan hulpmentoren, vroeg ik haar of ze ook iets voor ouders zou kunnen ontwikkelen. Breinlink voor ouders Het toeval wil, dat kort tevoren een boek was uitgekomen: Breinlink voor ouders; je kind helpen leren. Mede op basis van dit boek verzorgde Jannie de workshop op 1 november. Dat dit een groot succes was, blijkt wel uit het citaat boven dit artikel. Zo reageerde een ouder: Ik vond de presentatie zeer onderhoudend en informatief. Ik vond het nuttig en doe dingen nu net even anders: minder druk zetten en meer support. Hiervoor stelde ik meer eisen: en nu aan je huiswerk. Hoezo multitasken. Uit onderzoek weten we inmiddels dat een deel van het puberbrein nog volop in ontwikkeling is. Dat betekent bijvoorbeeld dat pubers wel een planning kunnen maken, maar zich er niet aan kunnen houden. Ouders kunnen helpen bij het structureren. Daarnaast is het belangrijk om te helpen bij de omstandigheden waaronder het beste kan worden geleerd. Zo is de gedachte dat pubers kunnen multitasken onzin. Ze kunnen wel snel schakelen, maar leren terwijl je bij voortduring gestoord kunt worden door hyves, facebook e.d. zal weinig vruchten afwerpen. Bovendien helpt het de leerling om te weten dat het leren vele malen sneller gaat als je focust op die taak en dus maar één ding tegelijk doet. Feedback geven is ook een belangrijke taak voor zowel ouders als docenten, maar dan wel zo concreet mogelijk. Opmerkingen als dat heb je slim gedaan zijn te vaag als niet wordt aangegeven wat er precies slim is aangepakt. Met het gegeven dat je het meeste leert als je erover aan een ander vertelt of als je op basis van het geleerde iets creëert kunnen ouders ook hun voordeel doen. Kortom: als ouders op de juiste manier betrokken zijn bij kun kinderen, helpt hen dat om beter te presteren. Als ouders geen aandacht besteden aan school, is de impliciete boodschap: school is niet belangrijk. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Jannie overweegt om cursussen voor ouders te gaan geven. Gezien de reacties van ouders op de workshop zullen die ongetwijfeld in een behoefte voorzien. Meer informatie over de cursus voor ouders: Meer informatie over helpen bij leren en huiswerk maken: BreinLink voor ouders: (Gerjanne Dirksen en Hulda Möller. Scriptum, ISBN nr.: ) Informatiebulletin pagina 12

3 Locatie Molenhuispad Agenda Door deze agenda weet u de belangrijkste data van deze cursus. Raadpleegt u vooral ook de Grenzen verleggen: website (www.chrlyceumdelft.nl) Maatwerk voor details, bij internationalisering actuele informatie en wijzigingen. Josje Schokkenbroek-Smit teamleider bovenbouw vwo Het afgelopen jaar heeft de staf besloten internationalisering in de vorm van maatwerk aan te gaan bieden aan onze bovenbouwleerlingen. Internationalisering is niet nieuw voor onze school. In het verleden lag het accent bij uitwisseling van grote groepen leerlingen naar eenzelfde locatie. Nu ligt het accent op kleinschaligheid en maatwerk. Voor de onderbouwleerlingen kijken wij naar eendaagse buitenlandse excursies. zijn mee geweest met de stedenband reis naar Kfar Saba. De reeds bestaande contacten zijn toen verstevigd en dit zal resulteren in een eerste reis. Op 16 februari 2012 zullen 20 leerlingen van onze school naar de Rabin Academic High School in Kfar Saba gaan. De leerlingen zijn dan te gast bij leerlingen van deze school. De gemeente Delft steunt het CLD van harte bij deze initiatieven. Accent bij het uitwisselingsprogramma ligt op het stimuleren van vriendschappelijke betrekkingen, niet op de analyse van politieke verhoudingen. Pilot jaar Dit schooljaar is een pilot-jaar: verschillende aspecten van internationalisering worden onder de loep genomen en getest. Zo is een splitsing gemaakt tussen reizen voor onderbouw en reizen voor bovenbouw. Klassen in de onderbouw gaan in de nabije toekomst een eendaagse buitenlandse excursie maken. Sleutelbegrip hierbij is taligheid: de buitenlandse taal is leidend voor bestemming en invulling van de excursie. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds gestart. Een kleine delegatie docenten heeft een testdag uitgevoerd naar Dover. Dit zal ook gebeuren met een stad in Duitsland en een stad in België/Frankrijk. Zustersteden Ook nieuw dit jaar, naast de splitsing en opname van Bretagne in het aanbod, is het streven binnen de internationalisering van onze school contacten op te zetten met scholen in een aantal zustersteden van Delft. Op dit moment wordt met collega s in Turkije en Israël overlegd over uitwisselingsprogramma s. Mogelijk zal deze opzet ook in Polen worden gebruikt. In het najaar van 2011 is er reeds een verkennend bezoek aan Israel geweest. Twee collega s Hoe verder? Het is al eerder aangegeven: dit jaar is een pilotjaar. Veel bestemmingen worden eerst grondig verkend en mogelijk daarna met leerlingen uitgeprobeerd. Uitwisselingsprogramma s vereisen maatwerk. Er is per reis plaats voor maximaal 20 leerlingen en 2 begeleiders. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Leerlingen moeten solliciteren en deelname motiveren. Meer informatie volgt spoedig. Begin volgend jaar organiseren wij een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders en leerlingen in de bovenbouw. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij een aantal buitenlandse bestemmingen met een uitgewerkt programma. Geselecteerde leerlingen uit klassen in de bovenbouw gaan langer weg. Sleutelwoord bij deze buitenlandse reizen is uitwisseling (hoewel ook het gebruik van een buitenlandse taal natuurlijk van harte wordt gestimuleerd): al jaren gaan leerlingen uit bovenbouwklassen naar Noorwegen. Ook zijn er straks uitwisselingsreizen voor leerlingen met Frans of Duits in hun pakket. Voor Frans zijn de onderhandelingen inmiddels in een vergevorderd stadium. Uitwisseling zal plaatsvinden in februari. De reis gaat voor 20 bovenbouwleerlingen naar Bretagne. Informatiebulletin pagina 13

4 Locatie Molenhuispad Studium Generale, 15 november 2011 Josje Schokkenbroek-Smit teamleider bovenbouw vwo Remko Schoot Uiterkamp adjunct teamleider bovenbouw vwo Opnieuw was het CLD een podium voor talent. Op dinsdag 15 november hebben we twee toponderzoekers op bezoek gehad voor ons Studium Generale. Het onderwerp van de avond was: Een Chemiedialoog: de cel als chemische fabriek. De discussie werd gevoerd door Sef Heijnen en Marie-José Goumans. Twee topwetenschappers, een lid van de KNAW en een lid van De Jonge Akademie, hebben elk vanuit hun eigen vakgebied chemie gekoppeld aan maatschappelijke vraagstukken en hebben deze onder de aandacht gebracht van een leerlinge, docenten en ouders. Na een presentatie van beiden was er tijd voor discussie. Helaas werd de avond maar door 1 leerlinge bezocht en zijn we aan het onderzoeken hoe we dit in de toekomst kunnen verbeteren. Wij zien het toch als een kans om als school gastheer te zijn voor mensen met een inhoudelijke boodschap. Hierbij treft u een korte omschrijving aan van de sprekers en hopelijk nodigt dit u uit om bij het volgende Studium Generale ook van de partij te zijn. Dr. Marie-José Goumans is hoofddocent aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij is lid van De Jonge Akademie, een platform van jonge topwetenschappers en zelfstandig onderdeel van de KNAW. Marie-José doet onderzoek naar de toepassing van stamcellen bij herstel van het hart na een hartaanval. Zowel de kapotte hartspieren als de aangetaste bloedvaten moeten na een hartaanval worden gerepareerd. Marie-José onderzoekt hoe uit stamcellen die ze isoleert uit hartoortjes, een soort blinde darm van het hart die mensen zonder probleem kunnen missen, de beste hartspiercellen zijn te maken. De uitdaging is om te begrijpen welke signalen we nodig hebben om de machines in de voorlopercellen aan te sturen dat ze nu hartspiereiwitten gaan maken. Prof.dr.ir. Sef Heijnen is hoogleraar biotechnologie aan de Faculteit van Toegepaste Wetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Hij is sinds 2008 lid van de KNAW. Professor Heijnen onderzoekt microorganismen in relatie tot hun toepassing. Hij koppelt zijn bevindingen aan het ontwikkelen van nieuwe industriële processen. In de natuur vindt men een ongelofelijke diversiteit aan micro-organismen, die aan de basis en oorsprong staan van onze biosfeer. Deze natuurlijke micro-organismen zijn verantwoordelijk voor een zeer groot deel van alle chemische omzettingen in de natuur, waarbij nuttige pharma, energie en voedingsstoffen worden geproduceerd en waarin tevens schadelijke stoffen worden gemineraliseerd tot onschadelijke producten. Microorganismen bedrijven deze chemie op grotere schaal dan de industriële chemie en doen dit op basis van complexe metabole reactie netwerken met duizenden reacties waarin, door miljarden jaren van selectie en evolutie, materiaal, energie en informatie optimaal zijn geïntegreerd. Vanuit een ingenieurs perspectief kunnen we cellen dan ook beschouwen als zeer geavanceerde chemische fabrieken op micro- tot nanometer schaal. Al met al een boeiende avond! In het voorjaar zal er opnieuw een Studium Generale georganiseerd worden. Informatiebulletin pagina 14

5 Locatie Molenhuispad TECHNASIUM Lonneke Boels docent wiskunde Dit schooljaar is de locatie Molenhuispad (havo/vwo) gestart met het Technasium. Het Technasium is een stroom voor leerlingen van de havo en het vwo waarin natuurwetenschap en techniek in de vorm van projecten aan bod komt. Leerlingen werken gedurende 8 weken in groepjes aan een probleem van een opdrachtgever. Dit schooljaar zijn twee eerste klassen havo/vwo en één eerste klas vwo met het technasium gestart. In de eerste klas krijgen de leerlingen twee projecten. Het eerste project een onderzoeksopdracht start in januari De projecten worden geschreven door docenten van het CLD. Elk jaar wordt één nieuw project geschreven en uitgetest ter voorbereiding op het schooljaar daarop. Vorig jaar is zodoende een project uitgetest in twee eerste klassen; dit schooljaar wordt één project uitgetest in twee tweede klassen. Hiervoor zijn willekeurig twee klassen uitgekozen: H2b en A2c. Op maandag 7 november zijn H2b en A2c gestart met de voorbereiding van het project Effectieve ledverlichting voor kwekers? In het project onderzoeken leerlingen welke vorm van ledverlichting het effectiefst is om tomatenplanten te kweken. Hiervoor bezoeken onze leerlingen drie weken lang de Demokwekerij Westland de opdrachtgever van het project. Tijdens deze drie weken knippen de leerlingen enkele bladeren van de tomatenplanten af en meten ze ter plekke via scheikundige proeven de gehalten aan stoffen in die bladeren, zoals het gehalte aan glucose. Glucose is een maat voor de fotosynthese (het omzetten van licht in plantengroei) en dus een maat voor hoe goed de plant groeit of tomaten produceert. Door de stoffen te vergelijken van planten onder gewone kasverlichting en planten die ledverlichting krijgen, hopen de leerlingen te kunnen aangeven welk type ledverlichting het beste is. Voor de opdrachtgever is deze vorm van meten totaal nieuw en daarom een waardevolle bijdrage aan hun eigen onderzoek. Een groot voordeel van de metingen van leerlingen is bovendien dat deze in een veel kortere periode kunnen worden gedaan (3 weken) dan de huidige metingen van de demokwekerij (6 12 weken). Informatiebulletin pagina 15

6 Eersteklassers aan het woord Monique Radder PR en Communicatie Januari, de voorbereiding van onze voorlichtingsactiviteiten voor leerlingen in groep 8 en hun ouders is in volle gang. We besteden veel aandacht aan goede en duidelijke informatievoorziening. Dat doen we op verschillende manieren. In december verspreiden we ons voorlichtingsmateriaal via de basisscholen. Tijdens de voorlichtingsavonden in februari informeren we ouders over onderwijs bij het CLD en over de betreffende opleiding in het bijzonder. Vervolgens zetten alle medewerkers en veel leerlingen zich in onze gebouwen in tijdens de Open Dag zodat de vele bezoekers een zo volledig mogelijk beeld krijgen. Maar, aan wie kun je het beste vragen hoe het is om eersteklasser bij het CLD te zijn? Juist, aan onze eersteklassers! Veel van onze eersteklassers vinden het leuk om aan de leerlingen van groep 8 te laten weten hoe het is, de overgang van het basisonderwijs naar het CLD. Enkele stukjes van leerlingen zijn hier gepubliceerd, maar het is natuurlijk leuk er nog meer te lezen. Bezoek dan even de website (ouders en groep 8>eersteklassers vertellen). Locatie: Molenhuispad V1b Wouter Loozen Woonplaats: Delft Basisschool: Het Mozaïek - Hof van Delft, Delft Hallo, Mijn naam is Wouter, ik ben twaalf jaar en ik zit op het CLD in klas V1B. Voordat ik naar het CLD ging zat mijn broer er ook al op. Ook gingen veel van mijn vrienden hierheen. De open dag beviel me wel. Ik had al eerder een project gedaan op het CLD. Mijn eerste schoolweek verliep rustig, er is veel tijd om je klasgenoten, mentor en leerling-mentoren goed te leren kennen. Het rooster wist ik snel uit mijn hoofd en de leraren deden er de eerste weken niet moeilijk over als je te laat was, omdat je het lokaal niet kon vinden. Tips: Schrijf altijd alles in je agenda. Begin met je huiswerk maken op de dag dat de leraar het opgeeft. Zo heb je meer tijd om andere dingen te doen. Doe alle spullen in je kluisje die je de komende 2 uur niet nodig hebt. Zorg ervoor dat je met je mentor een paar keer per jaar op klassenuitje gaat. Locatie: Woonplaats: Basisschool: Molenhuispad HV1g Naomi Vliegenthart Delft De Eglantier Tanthof, Delft Hoooooi groep 8, Je hoort vaak verhalen dat de laatstejaars heel vervelend zijn, maar dat is echt niet zo! Je krijgt zelf ook leerlingmentoren en je zult zien dat die heel aardig zijn. Ikzelf vind deze school heel leuk. Je maakt hier snel vrienden. Toen ik naar deze school ging waren er nog twee kinderen uit mijn groep 8 die ook naar de locatie Molenhuispad gingen. Met één van die kinderen zit ik nu weer in de klas. Het gebouw is best groot, maar je vindt wel snel de weg. Je krijgt veel huiswerk, maar dat hoort erbij. Het CLD is echt heel leuk, je moet zeker even komen kijken. Tot de volgende Open Dag! Kunst Ruimtelijk - V5 Locatie: Woonplaats: Basisschool: Delfland 1KBb Suzanne van Dorp Delft Het Galjoen, Den Hoorn Heei groep- achters. Ik ben Suzanne, ik zit nu ongeveer een half jaar op het CLD (Juniusstraat). Ik heb het heel erg naar mijn zin. De eerste dag was toch wel spannend, maar het was al gauw heel gezellig. Nu hebben we elke week les volgens het rooster. Mijn favoriete les is gym, daar kan je lekker rennen en spelen. Het CLD is ook de enige school met een sportkant, die kan je kiezen in de derde klas. Ik wil later gymjuf worden, dus daarom heb ik ook een beetje voor deze school gekozen. En de leraren zijn ook heel vriendelijk. Groetjes, Suzanne Informatiebulletin pagina 16

7 Locatie: Delfland 1KBb Dennis Wollendorf Woonplaats: Delft Basisschool: Titus Brandsmaschool, Delft Hallo groep-8 ers, Ik zit op het CLD locatie Delfland en ik heb voor deze school gekozen, omdat het mij wel een leuke school leek. En het is lekker dichtbij voor mij. Toen ik op de Open Dag was geweest, wist ik gelijk al dat ik naar deze school wilde, want de Open Dag was zo leuk, dat je bijna niet meer op de andere scholen wilde gaan kijken. De 2 leukste vakken vind ik gym en techniek, want ik vind dat ik er zelf heel erg goed in ben en ik vind het ook wel leuk. En wees niet bang dat je een mentor hebt die niet grappig is, want bijna alle leraren zijn wel aardig. 1 tip is ga niet in een hoekje staan, maar maak gelijk nieuwe vrienden. En je hebt geluk als je een goed rooster hebt, maar pech als je een slecht rooster hebt. Locatie: Hof van Delft 1MHa Kas Boks Woonplaats: Delft Basisschool: Bernadette Mariaschool, Delft g y m n a s i u m at h e n e u m h a v o m a v o en beroepsgericht onderwijs Open dag zaterdag 11 februari 2012 Ik koos voor het CLD omdat het mij een leuke school leek. De open dag vond ik heel leuk. Het was wel moeilijk om lokalen te zoeken. Het rooster onthield ik wel. Ik heb al veel nieuwe vrienden. Ik vind gym het leukste vak, want ik houd van sporten. Het moeilijkste vak vind ik tekenen, want daar ben ik slecht in. Ik zou aan leerlingen van de basisschool willen vertellen dat het CLD een leuke school is uur theoretische leerweg: MaVO, Obrechtstraat 48 Beroepsgerichte leerwegen: VMBO-KBl/BBl, Juniusstraat 6 havo-vwo, Molenhuispad 1 VOOrlichtingsaVOnden uur dinsdag 7 februari Locatie: Hof van Delft 1Ma Estelle Zwartjens Woonplaats: Delfgauw Basisschool: De Triangel, Delfgauw Ik heb voor het CLD gekozen omdat het een kleine school is. Ik ben ook naar de open dag geweest, ik vond dat een leuke open dag omdat ze veel dingen lieten zien. Toen de eerste schoolweek begon wilde ik graag weten wat voor kinderen in mijn klas zouden zitten. Ik was snel gewend aan de docenten. Ze zijn wel wat strenger als op de basisschool. Het rooster is heel simpel. Ik heb heel veel nieuwe CLD MaVO, Obrechtstraat 48 woensdag 8 februari VMBO-KBl/BBl, Juniusstraat 6 donderdag 9 februari havo-vwo, Molenhuispad 1 vrienden en vriendinnen die ik nog niet kende. Het moeilijkste vak vind ik Biologie omdat je veel teksten moet leren. Het leukste en makkelijkste vak is gym, omdat je dan lekker actief bent. Ik zou de leerlingen van groep 8 vertellen over het CLD dat het hier leuk en gezellig is. Open Dag 11 februari 2012 Kom jij ook? christelijk lyceum delft Informatiebulletin pagina 17

8 Locatie Hof van Delft t Is wel even wennen Locatie Delfland Portretschilderen bij het vak Ineke Nieuwstraten teamleider bovenbouw mavo Samen verantwoordelijk! Dat is de gedachte achter het betrekken van derdeklassers bij de surveillance op Hof van Delft. Zoals op elke locatie surveilleren ook op de locatie Hof van Delft elke pauze collega s in de aula en buiten. Toch vonden we, dat er teveel rotzooi achterbleef. We hebben daarom besloten een pilot te houden waarbij een groep van ongeveer 6 derdeklassers compleet met knaloranje hesjes ook surveilleert en leerlingen aanspreekt. Het is natuurlijk best moeilijk om medeleerlingen aan te spreken op gedrag. Toch vinden we het belangrijk om die gezamenlijke verantwoordelijkheid te bevorderen. We hopen dat leerlingen eraan zullen wennen en, vooral, dat we kunnen genieten van een schone aula na elke pauze. Op vrijdag 4 november gingen de brugklassen portretschilderen. Op de fiets gingen we enthousiast op weg naar het VAK. Tom Terlouw docent Duits en Mens & Maatschappij Daar eenmaal aangekomen, werden de klassen in groepjes opgedeeld en gingen we aan het werk, lekker praktisch bezig zijn. De opdracht was simpel: schilder een portret met verdunde verf. Sommigen schilderden zichzelf, terwijl anderen hun meester zo natuurgetrouw mogelijk op het doek vereeuwigden. Tijdens het schilderen was het nog nooit zo stil in de brugklas. Een echte VMBO er werkt het beste als hij of zij praktisch aan de slag kan. En dat hebben ze gedaan... UIT DE KUNST V5 Locatie Molenhuispad Informatiebulletin pagina 18

9 Locatie Hof van Delft Harm de Jong teamleider onderbouw mavo Schoolfeest: koningen en koninginnen, prinsen en prinsessen Vrijdag 18 oktober was het weer zover: feest op de locatie Hof van Delft. In de weken daaraan voorafgaand heeft de feestcommissie, bestaande uit veel leerlingen en een paar leraren, een aantal pauzes met elkaar om de tafel gezeten om een goed feest neer te zetten. Het thema werd koninklijke paren. Op 18 oktober werd s middags de aula ingericht: stoelen en tafels aan de kant, de disco opgebouwd en het geluid, dat al in de wijde omtrek van de school te horen was, uitgeprobeerd. s Avonds gingen rond uur de deuren open en stroomden de feestgangers binnen. De één zag er nog fraaier uit dan de ander en een enkeling had echt zijn/haar best gedaan om er koninklijk uit te zien. Er zijn helaas geen look a likes van Maxima en Willem Alexander waargenomen. Gelukkig werd dat goedgemaakt met een feestelijk welkomstdrankje. Op muziek van Guus Meeuwis en vele anderen werd er vervolgens tot twaalf uur gedanst. Om twaalf uur ging het grote licht aan, werd de boel weer vlot opgeruimd en konden we terugkijken op een mooie bijna koninklijke avond. Informatiebulletin pagina 19

10 donderdag 9 februari HAVO-VWO, Molenhuispad 1 Agenda Open Dag 11 februari 2012 Kom jij ook? C H R I S T E L I J K LY C E U M D E L F T W W W. C H R LY C E U M D E L F T. N L Kijkt u op onze website bij het onderdeel actueel>agenda overzicht voor een overzicht van de belangrijkste data. Naast de data van ouderavonden, leest u daar o.a. wanneer de rapporten worden uitgedeeld, wanneer de schoolvakanties zijn en bij welke activiteiten ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden welkom zijn. De informatie wordt regelmatig geactualiseerd. GEBEDSKRING OUDERS U bent van harte welkom! Een aantal ouders komt regelmatig bij elkaar om te bidden en te danken voor het CLD en allen die bij de school betrokken zijn. Het is een voorrecht om dat in alle vrijheid te kunnen doen en we nodigen u graag uit om ook op deze manier mee te leven met de school. Contact De data voor samenkomst voor de rest van dit schooljaar vindt u in onderstaand schema: Marlies Evenblij Betsie Langstraat Luzolo Luemba De Colman 41, Wateringen Tramkade 12, Den Hoorn donderdag uur Obrechtstraat 48, (locatie Hof van Delft) woensdag uur 10 januari januari januari februari februari maart maart maart april april mei mei mei juni 2012 dinsdag uur 12 juni 2012 Op 16 april 2012 zal er een gezamenlijke gebedskring worden gehouden bij Hennie Rodenburg, Nicolaas Beetslaan 2 te Delft. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, maar hebt u onderwerpen waarvoor we kunnen bidden of danken, dan kunt u die doorgeven via . COLOFON Wij zijn geïnteresseerd in uw mening. Indien u suggesties of opmerkingen over de inhoud van het bulletin heeft, dan kunt u die per kenbaar maken aan Monique Radder Locatie Molenhuispad Molenhuispad 1, 2614 GE Delft telefoon Locatie Hof van Delft Obrechtstraat 48, 2625 XN Delft telefoon Locatie Delfland Juniusstraat 6, 2625 XZ Delft telefoon Internet Eindredactie: Monique Radder Tekstredactie: Ineke Nieuwstraten Wilfried Sedee Verschijningsfrequentie: 3 edities per jaar Vormgeving/DTP: Jolanda de Koning (Van de Sande BV) Fotoredactie: Jaap Paauwe Oplage: exemplaren Druk: Van de Sande bv, Nootdorp Publicatiedatum: januari 2012

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING.

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING. ABACUS SGA Stedelijk Gymnasium Arnhem Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS REDACTIONEEL mogelijkheid in schoolteams te hockeyen en te roeien. Of er leerlingen dan wel docenten van het

Nadere informatie

Module 3 PRESENTEREN

Module 3 PRESENTEREN Module 3 PRESENTEREN 1 Voorbereiding Thema s: A Doelgroep en doel van een presentatie B Hulpmiddelen en presentatietechniek C Statistische gegevens In deze les komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn)

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn) Agenda wo 25 april ma 30 april vr 4 mei ma 7 vr 11 mei di 8 mei do 10 zo 13 mei ma 14 mei vr 1 juni ma 14 mei e.v. wo 16 mei do 17 ma 20 mei Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.6 voorjaar 2009 WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE KLAS NAAR LONDEN STAGE LOPEN BIJ EEN DRUKKERIJ IEDEREEN KAN

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Haal meer uit jezelf!

Haal meer uit jezelf! Haal meer uit jezelf! Plusprogramma s voor alle leerlingen Welk plusprogramma kies jij? Bouwen aan je Revius CV Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina Inleiding Het Revius CV 1 Basisuniversiteit 2 Bèta

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag?

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Lerarenreeks 1 Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Hoe leraren nieuwsgierigheid kunnen benutten voor onderzoek en beweging op school Suzanne Verdonschot Mara Spruyt Marieke Dresen Ruud

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie