"Myth and money" Het romantische kunstenaarsbeeld en de muziekindustrie vandaag. Een sociologische analyse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Myth and money" Het romantische kunstenaarsbeeld en de muziekindustrie vandaag. Een sociologische analyse."

Transcriptie

1 "Myth and money" Het romantische kunstenaarsbeeld en de muziekindustrie vandaag. Een sociologische analyse. 2 DE PLAATS POPTHESISPRIJS 2009

2 Read between the lines Het is niet iedereen gegeven om tussen de regels te kunnen lezen. Toch is dat net wat deze publicatie tracht te doen. Intussen zitten we al aan de derde editie van Read Between the Lines waarin we het beste uit de beste popthesissen van het afgelopen jaar naar boven spitten. Nieuw dit jaar is dat we niet één maar drie versies van Read Between the Lines maken. We kozen ervoor om de drie beste thesissen elk afzonderlijk naar buiten te brengen. Voor de Popthesisprijs 2009 werden 31 thesissen ingestuurd. De onderwerpen varieerden van frieten met cury, de muziekperceptie bij cohleair implantaatgebruikers tot de Vlaamse muziek als cultuurtoeristisch product. De jury met Ayco Duyster (Studio Brussel), Marc Steens (Clubcircuit), Wouter Degraeve (Muziekcentrum Vlaanderen), Pedro Debruyckere (IASPM), Sasha Van der Speeten (FM Bxl) en voorzitter Gert Keunen selecteerden volgende top drie: De winnaar: Hanne Valckenaers met haar thesis over Een beleidsaanbeveling voor het subsidiëren van alternatieve managementbureaus: de noodzakelijkheid en wenselijkheid binnen het Vlaamse pop-rockcircuit die de jury vooral loofde voor zijn volledigheid, de grondigheid van de analyse en de brandende actualiteit van het thema. Op de tweede plaats: Judith Van Eeckhout met haar sociologische analyse over 'Myth and money. Het romantische kunstenaarsbeeld vandaag. Die volgens de jury niet alleen geweldig goed geschreven was, maar ook echt stof tot nadenken gaf. Doen muzikanten het tegenwoordig voor het geld, of blijft kunst maken de belangrijkste drijfveer? Op de derde plaats: Levi Van Dijck met Hoe efficiënt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten?. Levi slaagde er in om dit moeilijke thema niet alleen genuanceerd maar ook bevattelijk in kaart te brengen met een zeer goede vergelijking met onze buurlanden. Ook dit thema is vandaag actueler dan ooit. Na deze editie van de Popthesisprijs zitten er al meer 120 thesissen in ons online archief. Van Madonna als exponent van het postmodernisme, de folkrevival in Vlaanderen, jumpcultuur, creative commons, identiteit en ervaring bij metalheads tot interoperabiliteit via het softwarebeschermingsrecht: de enige voorwaarde om in aanmerking te komen is dat het werk handelt over popmuziek of het brede muzieklandschap. Ongeacht of het vanuit een juridische, communicatieve, pedagogische of bedrijfskundige insteek is. We zijn er zeker van dat ook in 2010 een pak studenten zich geroepen zullen voelen om de muzikale jungle nog wat meer in kaart te helpen brengen. Nieuwsgierig? Check alle thesissen op

3 "Myth and money" Het romantische Kunstenaarsbeeld en de muziekindustrie vandaag. Een sociologische analyse Judith Van Eeckhout Universiteit Gent Kunstwetenschappen (musicologie) Promotor: Dr. Dirk Moelants Bob en Bent, Beethoven en Berlioz Toen journalist Bill Flanagan in een zeldzaam interview met Bob Dylan vroeg hoe hij zichzelf zag als artiest, antwoordde deze: I m not sure. Byronesque maybe. 1 En de kop boven een gesprek met Bent Van Looy in de weekendeditie van een Vlaamse krant luidde: Een mens móet een romanticus zijn. 2 Deze citaten en het volgende handvol voorbeelden uit magazines, weekbladen en kranten kunnen voor een nietsvermoedende muziekliefhebber onopvallend lijken of zelfs vertrouwd klinken. Het is namelijk geenszins uitzonderlijk dat begrippen als genie, outsider en outcast, Weltschmerz en melancholie de artikels over pop- en rockmuzikanten kleuren. Zowel journalisten als muzikanten wenden dit vocabularium regelmatig aan in hun betoog over het muzikantenbestaan. Het lijstje kan zelfs verder aangevuld worden met zolderkamertje, manisch-depressief, ziel en gevoel, Einzelgänger, wereldvreemde excentriekeling, evenals de verzameling authentiek, echt en oprecht. Dit karakteristieke woordgebruik wekte mijn belangstelling en leidde tot volgende denkpiste. Hoewel de 19e eeuw lichtjaren van ons verwijderd lijkt te zijn, valt het niet te ontkennen dat het hedendaagse discours omtrent rock- en popmuziek schatplichtig is aan een aantal concepten en visies uit die tijd. Sterker nog: men zou kunnen stellen dat de discussie omtrent en de realiteit van populaire muziek duidelijke parallellen vertoont met die van de negentiende-eeuwse klassieke muziek. Bob en 1 Bob Dylan in een interview met Bill Flanagan. The Huftington Post, 13 april Bent Van Looy in een interview met Filip Salmon. De Standaard, 9 januari Bent in het voetspoor van Beethoven en Berlioz 3. Zoiets. Dit denkspoor resulteerde in mijn masterproef, waarin ik een cultuurhistorische schets van de Romantiek koppelde aan een sociologisch onderzoek over de denkbeelden van Vlaamse popmuzikanten en hun ervaringen met de realiteit van de huidige muziekindustrie. Aan de hand van interviews met (semi-)professionele muzikanten uit het alternatieve circuit en enkele gesprekken met platenbazen, producers en managers, heb ik getracht een beeld te schetsen hoe de Romantiek vandaag nog doorwerkt: ideologie staat niet enkel náást de muziekmarkt, maar speelt een effectieve rol in de creatieve processen en de economische realiteit van de industrie. Rock n Romanticism Om dit zeer brede en veelomvattende thema enigszins werkbaar te maken, beperkte ik mij tot de link tussen Romantiek en de zogenaamde hedendaagse rock of alternatieve muziek. Dit zorgde voor een mooie alliteratie opvallend was echter vooral dat inhoudelijke aspecten deze afbakening verantwoordden. Een eenduidige en alomvattende definitie van rock of het vaak wat breder geïnterpreteerde alternatieve muziek is moeilijk te bepalen. Musicologen en sociologen definiëren deze begrippen aan de hand van historische, muzikaal-esthetische of sociologische parameters zoals 3 De idee van de componist als genie, die onafhankelijkheid en eerbeidwaardigheid gebood, kreeg vooral in de 19e eeuw vorm met de professionalisering van het muziekleven, maar manifesteerde zich ook al bij de ontwikkeling van Beethovens carrière in Wenen. Men kan stellen dat het optreden van Beethoven als geniale componist afhing van én simultaan hielp tot de constructie van een meer specifieke, moderne notie van het creatieve genie.

4 productie en distributie. Wat volgens veel auteurs echter sterker en vaak omvattender doorwerkt dan deze deelaspecten, is de ideologische component. Rock of alternatieve muziek is altijd ingebed geweest in de economische realiteit van het kapitalisme; de commerciële factor van (massa)productie en -distributie stond (en staat) daarbij steeds in dialoog of conflict met het essentiële aspect van de muziek, namelijk de creatieve act. Hoewel het doel van de rock en alternatieve muziek dus vaak beschouwd wordt als het creëren van autonome kunst of individuele expressie, blijkt dit nooit geïsoleerd van haar koop- en verkoopbare aard. Diezelfde spanning tussen muziek als autonome expressie en het commerciële aspect kunnen we traceren in de Romantiek. Deze beweging kende haar voorlopers in de politieke en filosofische ontwikkelingen van de Verlichting, de Industriële Revolutie, het Liberalisme en de Franse Revolutie ideale ingrediënten voor het individualisme, dat als voedingsbodem diende voor het romantische denken. Dit denken ontwikkelde zich tot de nieuwe esthetica van de Sturm und Drang, Preromantiek en Romantiek: hoewel ze oorspronkelijk als literaire bewegingen ontstonden, liet hun esthetica ook diepe sporen na in de schilderkunst en de muziek. Kenmerkend was de nadruk op subjectieve emoties, individuele expressie en een onconventionele vorm. Voorts haalde men het geniebegrip vanonder het stof en werd de discrepantie tussen individu/kunstenaar en maatschappij beklemtoond. De typische romantische artiest was met andere woorden een vrije kunstenaar, een genie, zelfs een rebel die zich kantte tegen de maatschappij met haar regels en autoriteit. Ook in de muziekwereld kregen deze ontwikkelingen vorm: muziek en componist kregen een autonome status en de toonkunst werd de spiegel van de innerlijke ziel. Die tendensen konden echter enkel tot stand komen door de ontvoogding en professionalisering van de musicus, gestoeld op de commercialisering in de muziekwereld. Dezelfde discrepantie stellen we vandaag vast bij de alternatieve populaire muziek. Gestuurd door nieuwe marktprincipes maakte de commercialisering de weg vrij voor (de idee van) een vrije kunst én werkte meteen ook in op dit ideaal. Deze Welt mocht dan misschien wel Schmerz veroorzaken, maar kan als beslissende factor in dit proces niet genegeerd worden. De visie van de muzikanten: artistieke autonomie als hoogste ideaal Hoogste tijd om uit te pluizen hoe het zit met een eventuele discrepantie tussen ideaal en realiteit, tussen myth en money bij onze Vlaamse alternatieve muzikanten. Enkele uren interviews en weken hard werk later had ik stof genoeg om enkele interessante bevindingen te kunnen formuleren. Wat onmiddellijk opviel tijdens de gesprekken, was de zeer grote behoefte aan autonomie bij de muzikanten, op verschillende vlakken. Wat betreft de opleiding uit zich dat in een sceptische houding tegenover het (mogelijk) beperkende karakter van institutioneel lager of hoger muziekonderwijs en (dus) een lofzang op alles wat naar het autodidactische neigt. Veel van de respondenten braken hun opleiding vroegtijdig af, waren er na afloop niet echt tevreden over of begonnen er zelfs niet aan. Zelfs bij diegenen die zelf lesgeven is de vrees aanwezig dat onderwijs te sturend kan werken en wordt er bewust alles aan gedaan om de eigenheid van de student zoveel mogelijk te stimuleren. Een prefabmuzikant is wel het allerlaatste wat men worden of kweken wil. Het doel van muziek maken ligt voor hen dan ook niet in het functionele of commerciële, maar in een hogere esthetische of artistieke ambitie. Deze l art pour l artgedachte vertaalt zich vaak (of indien nodig) in een multiple job-oplossing, waarbij een muzikale carrière gecombineerd wordt met werk als producer, leraar, programmator, organisator enzovoort. Voor veel Vlaamse artiesten is het immers allesbehalve evident om de eindjes aan elkaar te knopen enkel op basis van hun muzikale activiteit; daarom wordt vaak weloverwogen voor een tweede job gekozen om de gas- en elektriciteitsrekeningen te betalen. Dat men zo de druk op het artistieke proces zoveel mogelijk vermijdt en creatieve vrijheid schept, wordt door vele muzikanten echter als doorslaggevende beweegreden aangeduidt. Velen wisten al langer dat ze muzikant of kunstenaar wilden worden en gingen ervan uit dat dit bohemienbestaan geen evidente economische keuze zou zijn. Toch ligt hun voldoening op de eerste plaats in het creatieve en niet in het financiële aspect liever muziek maken en met minder rondkomen en/of puzzelen met allerlei andere jobs, dan weg te kwijnen bij een doordeweekse baan die meer geld opbrengt. Hoewel het creatieve proces bij de bevraagde muzikanten niet altijd een individueel maar vaak ook een groepsproces is, is artistieke autonomie of je eigen ding doen van het allergrootste belang. Dit wordt echter op verschillende manieren geïnterpreteerd: voor de ene houdt dit in dat je naar niemand luistert en superconsequent je eigen ideeën uitvoert (en daarbij eventueel je bandleden delegeert), terwijl anderen graag peilen naar de mening van vrienden, platenfirma of producer. Groot taboe is evenwel voor iedereen het bewust willen bespelen en behagen van het publiek. In plaats daarvan zoekt men naar vernieuwing, originaliteit, eigenheid en eigenzinnigheid. De muzikant is met andere woorden een auteur, die zelfs binnen een bestaand format iets vernieuwends kan of wil doen, of ostentatief buiten de lijntjes kleurt. Dit rebelse kantje aan zijn muziek wordt ook geprojecteerd op de kunstenaar als persoon: de muzikant

5 ziet zichzelf in meerdere of mindere mate als outsider. Sommigen zien dit praktisch (je hebt een andere levenstijl, leeft meer s avonds of s nachts, reist veel), terwijl anderen hieraan een ideologische dimensie toekennen: als muzikant ontsnap je aan de geijkte maatschappelijke paden en belichaam je een bepaalde (rebelse) vrijheid. In de muziek kan je die boodschap ook kwijt kunst als kritische contemplatie. Romantische idealen in dialoog met de realiteit: compromissen tussen myth en money Hoe vertaalt deze visie zich dan in confrontatie met de wetmatigheden van de muziekindustrie? Hoe verhouden de muzikanten zich met andere woorden tot hun directe tegen- of medespelers? Opvallend was dat de verschillende muzikanten, hoewel hun visie meestal redelijk gelijklopend is, er heel uiteenlopende strategieën op nahouden. Dit wordt al duidelijk bij de keuze van een platenfirma, die niet alleen functioneel maar ook ideologisch van aard is. Sommigen tekenen bij (heel) kleine labels, anderen bij grotere indie s of bij een major, of ze zweren bij de DIYstrategie. En toch willen ze allen hetzelfde: platen op een succesvolle manier uitbrengen én zoveel mogelijk artistieke vrijheid bewaren. Hierbij valt op te merken dat de omvang van een platenfirma en de vrijheid van de kunstenaar zich niet op ondubbelzinnige wijze tot elkaar verhouden. Hoewel men er vaak van uitgaat dat een groot label gelijk staat aan veel controle en inmenging, hoeft dit niet altijd zo te zijn. In een grotere firma kan het zijn dat de kunstenaar net meer creatieve autonomie heeft omdat hij één project tussen de velen is, net zoals platenmensen van een klein label zich soms meer artistieke bemoeienissen veroorloven wegens een zeer direct contact. Verschillende factoren spelen hier met andere woorden een rol. Wat is de visie van de platenfirma: alle vrijheid voor de artiest, of hier en daar een beetje (veel) bijsturen? Is het project prioriteitsact of niet? Dus: laat de firma de artiest maar gedijen, of wil men niets aan het toeval overlaten wegens grootse plannen en grootse investeringen? Wie is de muzikant zelf en waar liggen zijn aspiraties? Welk gewicht kan en wil hij in de schaal leggen? Grondig aftasten waarvoor een label staat en of dit overeenkomt met de eigen artistieke aspiraties en ambities is met andere woorden cruciaal. Onverzoenbare idealen werken niet, en dit is belangrijk om weten vooraleer men een contract tekent. Uit de gesprekken die ik voerde, kwam zeer duidelijk naar voren dat de artistieke inmenging van platenfirma s geen dictatoriale vormen aanneemt. Als er al zaken vanuit het A&R-management worden aangedragen, is dit meestal in dialoog met de artiest. Een compromis vinden is meestal niet onoverkomelijk, en al naargelang de invulling van het concept artistieke autonomie hebben de muzikanten meestal niet het gevoel hun ziel te verkopen. Toch is het verschil in interpretatie frappant. Sommigen voelen élke suggestie vanuit het label aan als taboe, terwijl anderen dit als interessant of zelfs heel vruchtbaar beschouwen ze vragen er soms zelfs naar. Terwijl de ene een radio-edit of knip in de bridge reeds als hoogverraad beschouwt, ziet iemand anders dit soms als een te verantwoorden verandering van een detail, en kan er zelfs over de volgorde van singles, het artwork, een nieuwe drummer of een cover in een bepaalde taal gediscussieerd worden. Wat betreft de media valt een gelijkaardig patroon te bespeuren. Hoewel de meeste artiesten vinden dat radio en geschreven pers ongenuanceerd zijn en een beperkte visie hebben, houden sommige muzikanten (on)bewust rekening met bepaalde ongeschreven wetten en anderen helemaal niet naargelang dit strookt met hun idee van creatieve autonomie. De ene muzikant gaat soms bewust een radiovriendelijk nummertje componeren, terwijl de andere bij deze gedachte nog liever aan artistieke zelfmoord denkt. Opvallend is dat het toeval toch het laatste woord kan hebben: een nummer dat gemaakt is zonder het format in gedachten of zelfs helemaal tégen de regels van de radiokunst, kan evengoed een gigantisch airplaysucces worden. Tot slot Er gebeuren natuurlijk massa s problematische dingen op het vlak van de zo begeerde artistieke autonomie: platen worden soms niet uitgebracht wegens artistieke onenigheid tussen label en band, of erger wél uitgebracht mits aanpassingen onder druk van de platenfirma waar de muzikant helemaal niet achter staat; door het grote verloop van personeel ontbreekt het de artiesten soms plots aan een communicatiepartner die weet waar ze mee bezig zijn en hen daarbij steunt, enzovoort. Maar vaak zijn label en muzikant partners in crime, die niets liever willen dan met hun waardevolle project een publiek te bereiken. En van de waarde van het project zijn beide partijen dan al overtuigd. Een mens móet dus niet alleen een romanticus zijn, zoals Bent Van Looy poneerde hij kán er ook een zijn. En veel muzikanten zíjn dan ook rasechte romantici. De huidige muziekpraktijk wordt nog altijd beïnvloed door concepten van een paar eeuwen geleden, wat zorgt voor opwindende artistieke dynamieken en een interessante dialoog tussen de verschillende spelers. Judith Van Eeckhout

6 POPPUNT Poppunt vzw is het aanspreekpunt voor muzikanten en dj s uit pop, rock, dance en consoorten. Geen boekings- of managementkantoor, geen overheid of instituut. Wel een bende muziekliefhebbers die zich elke dag inspannen om het leven van dj s, producers en muzikanten interessanter te maken. Poppunt organiseert eigen projecten als 100% Puur (speelkansen voor bands), Play & Produce (workshops voor dj s en producers), Muzikantendag (workshops voor muzikanten en bands), Stoemp! (Brusselse caféconcerten) en Popfolio (multimedia). We geven een driemaandelijks magazine uit, en op onze website kan je terecht voor videoreportages, blogs, podcasts, tips en tricks, en popinfo. En dan zijn er nog wat dingen als popadvies, de popthesisprijs, en de Muzikantengids: hét handboek voor muzikanten en dj s, En natuurlijk onze eigen communitysite vi.be: de Vlaamse muziekscène online, met 8000 die-hard muziekliefhebbers, meer dan 1500 dj s en 3000 bands, en 350 professionele muziekorganisaties.

7 Oogst editie 2009 Kim De Brabander: Edith Depuydt: Nathalie Scheltiens: Glenn Magerman: Astrid Stockman: Senne Guns: Stijn De Mulder: Hanne Valckenaers: Lien Vanhaverbeke: Pauline Delaruelle: Camille De Groote: Pieter Van den Brande: Christiaan De Beukelaer: Stijn Van Moen: Dana Vanduren: Alexander Synhaeve: Bruno Morez: Katrien Valgaeren: Marc Vanlaer: Yves Frateur: Lander Exelmans: Jazz in België. Het belang van het ontstaan van het jazzonderwijs Actuele tendensen in de muziekbeleving van jongeren Muziekperceptie bij Cochleair Implantaatgebruikers e-marketing voor muzikanten De partituur voorbij - naar een creatieve invulling van het vak begeleidingspraktijk Nederlandstalige Covers van Anderstalige Popnummers Authenticiteit in Vlaamse Popmuziek: Een onderzoek naar de visie van de muziekindustrie Een beleidsaanbeveling voor het subsidiëren van alternatieve managementbureaus: de noodzakelijkheid en wenselijkheid binnen het Vlaamse pop-rockcircuit. Populaire muziek uit Vlaanderen als cultuurtoeristisch product Onderzoek naar het verschuivend businessmodel in de muziekindustrie: het 360 gradencontract, ook voor artiesten een redding? From piracy to promotion: the impact of Music 2.0 on upcoming artists and young consumers in Flanders. A mixed method research on the power blocks of the music industry in Flanders. Frieten met curry. Indo-jazz bij Aka Moon Who Owns Folklore? Vinyl versus CD versus MP3: een noodgedwongen evolutie? Is punk dood? De punksubcultuur in Vlaanderen anno 2009: een kwalitatief onderzoek Analyse van de markt van deejay-afspeelapparatuur onder invloed van de evolutie naar digitale muziek Taalgebruik en identiteit in Vlaamse en Nederlandse rap binnen een Europese context Ich bin wie gay: Een analyse van de Homo Top 100 en kwalitatieve diepte-interviews met holebi's De invloed van reclamemuziek op de effectiviteit van een televisiespot voor low involvementproducten Muziekblogs Het concept creativiteit in de non-formele muziektechniekeducatie in Vlaanderen

8 Jasper Delbecke: Tom Tilley: Maarten Grieten: Jeroen De Bodt: Mattias Brants: Arne De Schepper: Nathalie Blancquaert: Levi Van Dijck: Judith Van Eeckhout: Simon Timmermans: Faking It: Authenticiteit in de Belgische popmuziek De invloed van Web 2.0 op de promotie en distributie van (Belgische) muziek. Muziekfestivals in Vlaanderen: indeling naar organisatiestructuur en werking Journalistiek vs. peer-2-peer: een exploratief onderzoek naar de beeldvorming van internetpiraterij in de Vlaamse pers. Rate the video: onderzoek naar de evolutie van de muziekvideo met focus op seksualiteit Vloek of zegen? Een onderzoek naar de gevolgen van nieuwe communicatietechnologieën voor de verspreiding van muziek met focus op het internet Auteursrechten en de waarde ervan voor muzikanten in de non-stop evoluerende muziekindustrie van vandaag: een kwalitatief onderzoek Hoe efficiënt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten? Myth and money'. Het romantische kunstenaarsbeeld vandaag. Een sociologische analyse. LineUp Oogst editie 2008 Anniek 0rye: Valentine Raeman: Riet Aerts: Bart De Groote: Nadia Van Campenhout: Maria Grob: Marieke Vangheluwe: Isabel Allaert: Birgit Soetewey: Robin Broos: Subjectieve onderwijstheorieën van beleidsmakers en docenten binnen de pop-en rockopleiding: PHL Music. Are the Times A-Changin? Een exploratief onderzoek naar de rol van platenmaatschappijen als gatekeepers in de Vlaamse muziekindustrie anno 2008 Invloed van een producer op een muziekgroep. Plaats van jongerenmuziekzenders in het omroeplandschap: een vergelijkende casestudie tussen JIM en TMF. De jumpcultuur: een kwalitatieve verkenning van een muziek- en dansrage. Fabolous FRET? Onderzoek naar de lezerstevredenheid van FRET Magazine. De toe-eigening van rockmuziek in België tijdens de jaren zestig. Rock in Beeld. De charts en het concertbezoek: in hoeverre zijn die nog gelinkt? (in opdracht van Muziekcentrum Vlaanderen). Van deejay naar deejay: De muzikale vrijheid en de status van de Vlaamse deejay: een chronologie.

9 Willem Scheire: Margot Vanhouche: Pieter-Jan Pauwels: Dorien Meeus: Evelyn Vandervieren: Dries Vanherwegen: Maaike Joris: Yves Aerden: Jeroen Bergen: Niels Klerkx: Evert Demeyer: Arne De Schepper: Lieselot Mattheüs: Sam Mertens: Jasper Nijsmans: Punk in Vlaanderen einde jaren 70: populaire cultuur en jeugdcultuur in een crisisperiode. Succes gegarandeerd? Een onderzoek naar succesfactoren binnen cultuurindustrieën op basis van twee cases uit de Vlaamse muziekindustrie: Clouseau en Laura Lynn. Gather-it-yourself. Een hedendaagse kijk op de electronic DIY scene binnen jongerensubculturen. Positie van de Vlaamse zomerfestivals en de verhouding tot het reguliere concertaanbod anno Gebruiksvriendelijkheid, dat klinkt als muziek in de oren! Evaluatie van Belgische e-shops die legale muziekdownloads aanbieden. Alleen Elvis blijft bestaan? Een beschrijvend onderzoek naar de carrières van Vlaamse professionele popmuzikanten. Culturele kritiek: een onderzoek naar muziekrecensies in Vlaanderen. Tussen anarchie en hysterie: de punkbeweging in België ( ). The Evolution of Rock Music and Rock-based Pop Music in the 20th Century. Er kwamen andere tijden. Politiek en sociaal engagement in de popmuziek in Vlaanderen in de periode Communicatie tussen muzikant en programmator: Hoe kan een beginnende muzikant zijn podiumkansen maximaliseren? Vriend of vijand. Een exploratieve literatuurstudie naar de ambivalente relatie tussen muziek en het internet. Drempelverlaging aan de deur, niet op het podium. Sponsoring voor muziek in Vlaanderen anno Some Rights Reserved. Creative Commons in de Belgische muzieksector. Oogst editie 2007 Julie Badisco: Ewoud Beirlant: Sarah Boerhave: Folkrevival in Vlaanderen. Boomt het bal? Platenverzamelingen: Een onderzoek naar de leefwereld en de typologische kenmerken van de platenverzamelaar Maakt internet de klassieke muziekjournalist obsoleet?. Een exploratief onderzoek naar de rol van internet, en het bijzonder myspace.com, als gatekeeper binnen de muziekindustrie en de invloed ervan op de rol van de klassieke muziekjournalistiek in Vlaanderen.

10 Fréderic Busscher: Barbara Decroix: Jan Devos: Anton Fannes: Brecht Gielis: Kristel Lambregts: Koen Legrand: Els Meersseman: Emile Nols: Marliese Peeters: Muriel Pessinet: Lutgarde Ruwet: Dorien Sampermans: Geert Speltincx: Kevin Taelman: Merdan Taplak: Wim Van Bael: Lieven Van Keer: Anneleen Van Passel: Ronny Vanden Bempt & Tony Ward: Marieke Vangheluwe: Stephanie Vanhove: Johan Verckist: De lokale ondersteuning van popmuzikanten: Vlaams-Brabant - een veldanalyse Sociale waarden in subculturen: case white metal The Evolution of Hip-Hop Culture We don t need no education - onderzoek naar de muzikale kennis van rockers De opportuniteiten van het kunstendecreet versus cultureelindustrieel beleid voor de popmuziek in Vlaanderen. Het Sportpaleis telt! Een onderzoek naar de creatie van werkgelegenheid door de activiteiten in het Sportpaleis Metalheads: identiteit en ervaring bij heavy metalfans Fiscaal statuut van de Belgische artiest No pay no play? De grijze zone van de muziekindustrie Radio Donna: samenhang tussen playlists en de hitparade. Madonna als exponent van het postmodernisme De beschrijving en analyse van de troubadourslyriek en -muziek van 1100 tot 1300 Het succes van covers en originelen Gangsta rap, check it out! De muziekwerking van Studio Brussel. Mogelijkheden en ondersteuning van de beginnende Vlaamse muzikant. What s hot and what s not? Gatekeeping op Studio Brussel Digitale muziek, een kans voor de bibliotheek? Onderzoek en aanzet naar de volwaardige erkenning en ondersteuning van dj s en producers in Vlaanderen Van onbekend naar bemind - Marktonderzoek naar het proces van bekendheid voor jong, Vlaams talent in Vlaanderen met behulp van een artiestenbureau idafx: Intelligente digitale audio effecten Globalisering vs. Lokalisering. De amerikanisering van rockmuziek in Frankrijk en Groot- Brittanië? Backtrackalgoritmen voor regelgebaseerde vierstemmige harmonisatie Rock en kritische theorie: een studie naar de plaats van populaire muziek in onze hedendaagse samenleving

11 Oogst editie 2006 Anthony Albers: Johan Ardui: Jonathan Badisco: Liesje Borremans: Tom Claerhout: Marjolein Claes: Jolien De Boodt: Yves De Deurwaerder: Sari Depreeuw: Hendrik De Rycker: Kim Devos & Cindy Vanhoutte: Alexander Deweppe: Tom Evens: Koen Galle: Andries Gouweloose: Muriel Grégoire: Steven Hellemans: Tine Jagers: Tine Jagers: Anne Kalders: A partial translation of Lost In The Woods by J. Palacios and an introduction on how issues related to objectivity versus subjectivity can influence translation. Rockin in the free world: God, rock en de roep om bevrijding. De financiële positie van de Vlaamse artiest/muzikant in een discussie omtrent het auteursrecht. Inkomstenbelasting van muziek- en podiumkunstenaars. Crisis in de muziekindustrie: een analyse voor de gevolgen voor kleinere labels en artiesten in eigen beheer. Het statuut van de kunstenaar in het BTW-recht, BTW vrijstelling en aftrek. De sculptuur van de popmuzikant: het culturele gedrag nader bekeken De rol van de muziekindustrie in een geglobaliseerd en digitaal muzieklandschap. Interoperabiliteit via het softwarebeschermingsrecht, het mededingingsrecht en het auteursrecht: een bespreking van de zaak VirginMega/Apple Platenmaatschappijen in Vlaanderen: werking, invloed van technologische veranderingen, strategieën en ondersteuning vanuit het beleid. Hip hop identity in a township reality. Describing the social environment of youngsters on the Cape,Flats by reflecting on their rap music. Van Paganini tot Petrucci, Evolutie van klassiek citaat in vijftig jaar rockgeschiedenis. There s no business like showbusiness: ticketprijzen bij populaire muziekconcerten. Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de dj-gemeenschap in Vlaanderen. Bewaking & Beveiliging bij Popconcerten:Muziekclubs. Van slavenliederen tot hedendaagse dancehall. John Scofield. Gevolgen van globalisering op de Vlaamse muzieksector. An annotated Dutch Translation of the Stay Human album lyrics by Michael Franti & Spearhead, with an introduction to American protest songs from the 1960s. Het lokale multimuzikale muziekfestival tegenover het nationale unimuzikale muziekfestival: Casestudy Bergfestival.

12 Tijs Laurens: Els Mertens: Bert Meyers: Daphne Op de Beeck: Barbara Peremans: Herlinde Raeman: Elke Roevens: Astrid Simon: Joris Thys: Kristof Vande Velde: Steven Vanden Broucke: Patricia Van Den Kerckhove: 1. Sampling in België en Nederland - 2. Sampling in België - 3. De thuiskopie en de vrije kopie - 4. Popharmonie - 5. Analyse van popnummers Een zoektocht naar het controversiële binnen de muziekindustrie: Een verkenning van de genres Hiphop en Punkrock. Waarom muziek? In een dagcentrum voor mensen met een mentale en/of fysieke handicap. De rol van fandom in de identiteitsvorming van Clouseaufans van het eerste uur. When the music s over, turn out the lights De functies en het belang van (radio en geschreven pers als) gatekeepers in de Vlaamse rockmuziek. Illegale muziekbestanden. Limburg: geografische naam of sterk merk? Wat bieden de concepten creatieve industrie en citymarketing voor de ontwikkeling van Limburg als creatieve regio? Case: Limburgse muziekfestivals. De impact van de cultuureconomische globalisering binnen de festivalmarkt in Europa. Nederlandstalige online muziekjournalistiek, Een onderzoek naar onafhankelijke online muziekmagazines. Hiphop in Vlaanderen: een Sociologische Analyse. Popster in de postmoderne samenleving. Een kwantitatieve inhoudsanalyse van Madonna s liedjesteksten en muziekvideo s.

13 Poppunt vzw Bloemenstraat BRUSSEL

Hoe efficiènt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten?

Hoe efficiènt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten? Hoe efficiènt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten? 3 DE PLAATS POPTHESISPRIJS 2009 Read between the lines Het is niet iedereen gegeven om tussen de regels

Nadere informatie

READ BETWEEN THE LINES READ BETWEEN THE LINES WINNAARS POPTHESIS- PRIJS 2012

READ BETWEEN THE LINES READ BETWEEN THE LINES WINNAARS POPTHESIS- PRIJS 2012 READ BETWEEN THE LINES WINNAARS POPTHESIS- READ PRIJS 2012 BETWEEN THE LINES POPTHESISPRIJS EDITIE 2012 Read Between the Lines Een jaar is voorbij voordat je er erg in hebt. Een jaar waarin we met Poppunt

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Assistent Popadvies en Informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Assistent Popadvies en Informatie FUNCTIEOMSCHRIJVING Assistent Popadvies en Informatie 1. Poppunt Poppunt is het aanspreekpunt voor de muzikant en dj in Vlaanderen. Het maximaliseren van kansen is onze opdracht en drijfveer. Poppunt geeft

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Verantwoordelijke marketing en communicatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Verantwoordelijke marketing en communicatie FUNCTIEBESCHRIJVING Verantwoordelijke marketing en communicatie Poppunt Poppunt is het aanspreekpunt voor de muzikant en dj in Vlaanderen. Het maximaliseren van kansen is onze opdracht en drijfveer. Poppunt

Nadere informatie

POPTHESISPRIJS EDITIE 2010 WINNAAR POPTHESISPRIJS 2010

POPTHESISPRIJS EDITIE 2010 WINNAAR POPTHESISPRIJS 2010 POPTHESISPRIJS EDITIE 2010 WINNAAR POPTHESISPRIJS 2010 Read Between the Lines In 2010 organiseerde Poppunt voor de vijfde keer de Popthesisprijs: de kroon op het werk voor al wie een universiteits- of

Nadere informatie

Read between the lines

Read between the lines Read between the lines - Beschouwingen over poponderzoek in Vlaanderen Popthesisprijs 2006-2007 Publicatie in het kader van de Popthesisprijs edities 2006 2007 van Poppunt, aanspreekpunt voor muzikant

Nadere informatie

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN VANDAAG MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE WAT? WAA 2 WAT ZIJN CREATIEVE INDUSTRIEËN? Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Assistent Popadvies en Informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Assistent Popadvies en Informatie FUNCTIEOMSCHRIJVING Assistent Popadvies en Informatie 1. Poppunt Poppunt is het aanspreekpunt voor de muzikant en dj in Vlaanderen. Het maximaliseren van kansen is onze opdracht en drijfveer. Poppunt geeft

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

Promoveren : gekkenwerk!

Promoveren : gekkenwerk! Promoveren : gekkenwerk! 1. Een onderwerp vinden Neem je broedtijd: zeer functioneel Blijf dicht bij jezelf Jij moet het boeiend blijven vinden Mijn zoektocht Poging I: september 2005 Innovatie op entertainment

Nadere informatie

Doorbraak! Een spannend jongens- en marketingboek in één

Doorbraak! Een spannend jongens- en marketingboek in één Niels Aalberts Doorbraak! Zero Budget Marketing op internet Een spannend jongens- en marketingboek in één Zesendertig man, zes shows en dan blazen we de hele boel op. Sorry?! Hoe bedoel je? vraag ik in

Nadere informatie

INHOUD WORKSHOP. 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen?

INHOUD WORKSHOP. 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen? LABELS & PUBLISHING INHOUD WORKSHOP 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen? HOOFDPUNTEN Publishing Margriet Koedooder Auteursrecht

Nadere informatie

CONGRES DURF2020. ICC Gent. april DURF2020. Dinsdag. van 9 tot 17 uur

CONGRES DURF2020. ICC Gent. april DURF2020. Dinsdag. van 9 tot 17 uur CONGRES DURF2020 Je eigen leven, daar gaan we voor! DURF2020 Dinsdag 28 april van 9 tot 17 uur Congres van en voor mensen met een beperking en hun omgeving. Voor mensen die mee hun stem willen laten horen

Nadere informatie

creativiteit bevorderen Dick van der Wateren

creativiteit bevorderen Dick van der Wateren creativiteit bevorderen Dick van der Wateren bio leraar aardrijkskunde geoloog Spitsbergen, Antarctica, Afrika, Europa leraar natuurkunde, nl&t, maker+klas digitaal lesmateriaal edublogger auteur onderwijsbladen,

Nadere informatie

Merkanalyse Begin met de vraag: wat is een merkanalyse en waarom maak ik die?

Merkanalyse Begin met de vraag: wat is een merkanalyse en waarom maak ik die? Merkanalyse Begin met de vraag: wat is een merkanalyse en waarom maak ik die? Geef vervolgens antwoord op vragen als: Wie is je merk? Waar staat het merk voor? Waarin blinkt je merk uit? Wat maakt het

Nadere informatie

VALT HIER NOG WAT TE LEREN? EEN EDUCATIEF PERSPECTIEF OP DUURZAAMHEID Gert Biesta Universiteit Luxemburg. een populair recept

VALT HIER NOG WAT TE LEREN? EEN EDUCATIEF PERSPECTIEF OP DUURZAAMHEID Gert Biesta Universiteit Luxemburg. een populair recept VALT HIER NOG WAT TE LEREN? EEN EDUCATIEF PERSPECTIEF OP DUURZAAMHEID Gert Biesta Universiteit Luxemburg een populair recept een maatschappelijk probleem add some learning opgelost! deze bijdrage een perspectief

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

Euh, geweldig eigenlijk. Superversie! Maar ik stel hier de vragen. Je wordt

Euh, geweldig eigenlijk. Superversie! Maar ik stel hier de vragen. Je wordt Elvis Perkins wanneer zijn In Dearland uitkwam, haatte ik hem voor het maken van zo n geweldige plaat. Binnenkort komt zijn Doomsday EP uit en die belooft wederom veel goeds. Ook live stelde hij niet teleur:

Nadere informatie

Onze boodschap vandaag is simpel en helder : Als je wil dat een stad floreert, geef h m dan in handen van een liberale burgemeester.

Onze boodschap vandaag is simpel en helder : Als je wil dat een stad floreert, geef h m dan in handen van een liberale burgemeester. Beste Gentenaars, Beste liberale vrienden, WELKOM! Welkom in gent, Welkom op de stedendag van Open Vld. Onze boodschap vandaag is simpel en helder : Als je wil dat een stad floreert, geef h m dan in handen

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten BELANGRIJK: Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar

Nadere informatie

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken 1 sur 5 23/12/2014 14:54 Tag Archives: Werken CULTUUR, SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP, WERKEN CREATIEF WERKEN: SMART 2014/06/23 LEAVE A COMMENT Wat doe je als je van je talent je beroep wil maken wanneer er nog

Nadere informatie

Nieuwe romantiek? 3.1

Nieuwe romantiek? 3.1 Nieuwe romantiek? 3.1 Leven we vandaag in een romantische tijd? Wat betekent dit dan? Je krijgt 2 teksten over dit thema. ORIËNTEREN Bij elke tekst krijg je enkele vragen. Die los je op per twee. Dit betekent:

Nadere informatie

Woensdag 16 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Aankondiging Canvascollectie PSK, Brussel

Woensdag 16 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Aankondiging Canvascollectie PSK, Brussel Woensdag 16 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Aankondiging Canvascollectie PSK, Brussel Dames en heren, Chère collègue ministre (Fadila) Laanan,

Nadere informatie

LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Muntpunt, Brussel, 22 november 2016 Presentatie onderzoeksresultaten en antwoorden vanuit het

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Kritisch denken over complexe politieke problemen. Margarita Jeliazkova Instituut ELAN, Universiteit Twente, Enschede

Kritisch denken over complexe politieke problemen. Margarita Jeliazkova Instituut ELAN, Universiteit Twente, Enschede Kritisch denken over complexe politieke problemen Margarita Jeliazkova Instituut ELAN, Universiteit Twente, Enschede Agenda Wat is kritisch denken en wat is het niet? Wat zijn complexe maatschappelijke

Nadere informatie

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden Inhoudsopgave Pagina Bron 1 Design Marcel Wanders. 2 Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bron 3 Recensie over Boijmans van Beunigen 3 Bron 4 Flip in de klas. 4 Bron

Nadere informatie

1.3.1. De samenleving is organisch 26 1.3.2. De nationalistische correctie van het sociaal contract 28

1.3.1. De samenleving is organisch 26 1.3.2. De nationalistische correctie van het sociaal contract 28 Inhoud Over deze analyse 13 De structuur van dit onderzoek 14 De bronnen en citaten 16 Referenties 17 Dankwoord 17 1. Inleiding. De Wever en de schaduw van Burke 19 1.1. Edmund Burke, een moderne held?

Nadere informatie

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 24 maart Er wordt geen zitting georganiseerd.

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 24 maart Er wordt geen zitting georganiseerd. RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN OPENBARE ZITTING Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 24 maart 2015 Er wordt geen zitting georganiseerd. Tweede kamer - dinsdag 24

Nadere informatie

België is goed vertegenwoordigd dit jaar bij Nu of Nooit. Bij verschillende deelnemers aan de Limburgse bandcontest staan Zuiderburen op het podium. B

België is goed vertegenwoordigd dit jaar bij Nu of Nooit. Bij verschillende deelnemers aan de Limburgse bandcontest staan Zuiderburen op het podium. B België is goed vertegenwoordigd dit jaar bij Nu of Nooit. Bij verschillende deelnemers aan de Limburgse bandcontest staan Zuiderburen op het podium. Bij Weekend Safari zelfs twee. Eén van die twee, gitarist/zanger

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria:

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Regie Documentaire Weet in een door de student zelf gemaakte film al basaal te boeien

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Voorwoord De lijst met knelpunten welke volgt is niet exhaustief. De opsomming is gebaseerd op de vragen welke onze consulenten krijgen en hun analyses van

Nadere informatie

Curiculum vitae. Martijn Runia. Graphic, Brand & Web design - Marketing - Music & art

Curiculum vitae. Martijn Runia. Graphic, Brand & Web design - Marketing - Music & art Curiculum vitae Martijn Runia Graphic, Brand & Web design - Marketing - Music & art Persoonlijke informatie Martijn Runia Ik ben freelance vormgever en concept ontwikkelaar voor verschillende bedrijven

Nadere informatie

Achtergrond van het onderzoek:

Achtergrond van het onderzoek: Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (FRA) MEMO / 26 januari 2010 De Holocaust bezien vanuit mensenrechtenperspectief: het eerste EU-brede onderzoek naar Holocaust-onderwijs en mensenrechtenonderwijs

Nadere informatie

De Zaak Cultuur. onderzoek naar begrip en beleving van zakelijkheid in de culturele sector

De Zaak Cultuur. onderzoek naar begrip en beleving van zakelijkheid in de culturele sector onderzoek naar begrip en beleving van zakelijkheid in de culturele sector Joeri Van den Bergh founder & managing partner InSites Consulting 23 september 2008 VOORUIT Inhoud Onderzoeksdoelstellingen Methodologie

Nadere informatie

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE ARTISTIEK ONDERZOEK MASTER KUNSTEDUCATIE Willem de Kooning Academie Piet Zwart Instituut te Rotterdam april 2012 Marieke van der Hoek-Vijfvinkel begeleiding: Annette Krauss - MaikoTanaka ? KUNST ONDERZOEK

Nadere informatie

Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS)

Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS) Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS) Gegevens van de referentiegroep: Uw unieke logincode: Bewaar deze code goed, u kan ze gebruiken voor het aanvragen van bijkomende rapporten. Copyright 2011-2013 Pontis

Nadere informatie

PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap

PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap Wanneer de universiteit stedelijk denkt Verjaardagswensen bij 200 jaar universiteit en stad Michiel Dehaene STUDIUM GENERALE DUURZAME UNIVERSITEIT 1 PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) lanceert een open call. De geselecteerde projecten worden

Nadere informatie

1. Luister je naar de radio?

1. Luister je naar de radio? Muziek In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen? 10 95% 1. Luister je naar de radio? (n=538) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5% Ja Nee Weet niet Toelichting: Ja Alleen naar muziek De hele dag door...3fm

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Introductie In dit proefschrift evalueer ik de effectiviteit van de academische discussie over de ethiek van documentaire maken. In hoeverre stellen wetenschappers de juiste

Nadere informatie

DE PRAKTIJK: DO S & DON TS

DE PRAKTIJK: DO S & DON TS INLEIDING Het huidige beeld dat jongeren hebben van ict is gebaseerd op een stereotype ict er en staat ver af van de werkelijkheid. Een gevolg is dat steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding of

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Lectoraat Lifelong Learning in Music Musicking in Groningen

Lectoraat Lifelong Learning in Music Musicking in Groningen Lectoraat Lifelong Learning in Music Musicking in Groningen Dr. Evert Bisschop Boele, 9 November 2015 Table of content PART I. BACKGROUNDS 1. Introduction 2. Theoretical backgrounds of the study 3. Uses

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 10 december 2013 ZITTINGSBLOK 2 De zitting wordt geopend om 15u. De volgende zaken worden opgeroepen:

Nadere informatie

Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Loont passie? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Muzikale Terzake - 14.12.2016 - AB, Brussel Inleiding 2014: studie acteurs in Vlaanderen, 2014

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Stichting Jumpstart Jr. Muziekinstrumentenfonds 2012 2016

Stichting Jumpstart Jr. Muziekinstrumentenfonds 2012 2016 Stichting Jumpstart Jr. Muziekinstrumentenfonds 2012 2016 Inhoudsopgave Doel en focus Instrumenten strategie aanschaf barokke setup onderhoud en taxatie aankoopplan Musici gewenst resultaat talenten 2011

Nadere informatie

Voorwoord 9. Inleiding 11

Voorwoord 9. Inleiding 11 inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 deel 1 theorie en geschiedenis 15 1. Een omstreden begrip 1.1 Inleiding 17 1.2 Het probleem van de definitie 18 1.3 Kenmerken van de representatieve democratie 20 1.4 Dilemma

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen om nieuwtjes

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Muziek en Werk

Samenvatting onderzoek Muziek en Werk Samenvatting onderzoek Muziek en Werk In opdracht van Randstad zijn er twee onderzoeken uitgevoerd door R2Research. Met het eerste onderzoek is het fundament gelegd voor de link tussen Werk en Muziek.

Nadere informatie

Werken als SoundDesigner

Werken als SoundDesigner 08722 Artiest Sounddesign 29-05-2008 14:22 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 Werken als SoundDesigner Artiest SoundDesign Wat laat je zien? Je maakt opnames en produceert zelfstandig en in opdracht Je creëert

Nadere informatie

Concept WHAT S UP, LATER?!

Concept WHAT S UP, LATER?! Omgevingsverkenning Toen ik aan mijn vrienden vroeg hoe ze denken over later en pensioen was de eerste reactie van allemaal: nee ik denk alleen over nu na eigenlijk. Vervolgens zei ik dat ze later als

Nadere informatie

Eindelijk weten we hoe Bosch klonk

Eindelijk weten we hoe Bosch klonk Home (/plus) Jeroen Bosch (http://www.standaard.be/plus/tag/jeroen bosch) STORIONI FESTIVAL LIET INSTRUMENTEN UIT TUIN DER LUSTEN BOUWEN Eindelijk weten we hoe Bosch klonk 21 JANUARI 2016 Inge Schelstraete

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Missie

WELKOM. Welkom. Missie WELKOM Welkom Missie Het Vlaams centrum voor kwaliteitszorg heeft als doel het economisch weefsel in Vlaanderen te versterken door kaderleden te sensibiliseren en bekwamen in innovatieve managementconcepten

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion. Pop - Jazz - Latin. [Datum ] [Locatie]

Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion. Pop - Jazz - Latin. [Datum ] [Locatie] Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion Pop - Jazz - Latin [Datum ] [Locatie] INHOUD 1. Algemene informatie 1.1 Korte projectschets blz 3 1.2 Projectdoelstellingen blz 3 1.3 Organisatie blz 3 2. Drum-Fusion

Nadere informatie

De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen vanaf donderdag 7 november wekelijks om 21.05 op VIER

De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen vanaf donderdag 7 november wekelijks om 21.05 op VIER De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen vanaf donderdag 7 november wekelijks om 21.05 op VIER Vanaf donderdag 7 november gaat Lisa Smolders samen met Frank Vander linden en Sarah Bettens op zoek naar

Nadere informatie

READ BETWEEN THE LINES WINNAARS POPTHESISPRIJS POPTHESISPRIJS EDITIE 2013

READ BETWEEN THE LINES WINNAARS POPTHESISPRIJS POPTHESISPRIJS EDITIE 2013 READ WINNAARS BETWEEN POPTHESISPRIJS THE LINES 2013 POPTHESISPRIJS EDITIE 2013 READ BETWEEN THE LINES Meestal denken we in kalenderjaren, maar bij Poppunt wordt er ook in academiejaren gedacht. Aan het

Nadere informatie

Treatment Intellectueel eigendom, de rechten zijn oneerlijk verdeeld.

Treatment Intellectueel eigendom, de rechten zijn oneerlijk verdeeld. Treatment Intellectueel eigendom, de rechten zijn oneerlijk verdeeld. Lesley Adu-Darkwah John Martens Marleen van Rijn Hoofdvraag In hoeverre is het terecht of onterecht dat een mode-ontwerp moeilijker

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Cultuur als bindmiddel

Cultuur als bindmiddel Cultuur als bindmiddel Actiegroep Diversiteit/Cultuureducatie Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0 België licentie Cultuur doet bewegen

Nadere informatie

Eurovisie 2010. Auteur: Gerwin De Decker. was. Dat werd gezongen door. Laura. Zij behaalde de vierde. plaats. En als je wat langer

Eurovisie 2010. Auteur: Gerwin De Decker. was. Dat werd gezongen door. Laura. Zij behaalde de vierde. plaats. En als je wat langer Auteur: Gerwin De Decker was. Dat werd gezongen door Laura. Zij behaalde de vierde Natuurlijk ken je het Junior Eurovisiesongfestival. De Europese liedjeswedstrijd voor kinderen van tien tot vijftien jaar.

Nadere informatie

Interdisciplinair ontwerpen en architectuuronderwijs 3. Onderzoeksseminarie in het 2 e jaar Master in de Architectuur. Pedagogische beschouwingen

Interdisciplinair ontwerpen en architectuuronderwijs 3. Onderzoeksseminarie in het 2 e jaar Master in de Architectuur. Pedagogische beschouwingen 2 LAURENS LUYTEN Interdisciplinair ontwerpen en architectuuronderwijs 3 Interdisciplinair ontwerpen en architectuuronderwijs Onderzoeksseminarie in het 2 e jaar Master in de Architectuur Pedagogische beschouwingen

Nadere informatie

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam Vrijdag 25 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Operadagen Rotterdam (het gesproken woord telt) Directeur Guy Coolen, (burgemeester Ahmed Aboutaleb)

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

Literaire prijs Prins Alexander van België 2012

Literaire prijs Prins Alexander van België 2012 Literaire prijs Prins Alexander van België 2012 1. Voorstelling van de prijs H.K.H. prinses Léa van België wil met de oprichting van een jaarlijkse literaire prijs hulde brengen aan haar echtgenoot. De

Nadere informatie

Social (Media) Networking for eshops

Social (Media) Networking for eshops Social (Media) Networking for eshops Stijn Vanbriel http://strakplan.wordpress.com Promotor: Niels Hendrickx Co promotor: Liesbeth Huybrechts Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inleiding en motivatie... 3 Derde

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) 159 Ouders spelen een cruciale rol in het ondersteunen van participatie van kinderen [1]. Participatie, door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd als

Nadere informatie

Projectdefinitie. Plan van aanpak

Projectdefinitie. Plan van aanpak Projectplan DOT2 Projectdefinitie ICT is niet meer weg te denken uit ons onderwijs (Hasselt, 2014). Als (toekomstige) leerkracht is het belangrijk dat je daar op inspeelt en kennis hebt van de laatste

Nadere informatie

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid.

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid. Wat vind ik belangrijk? Stap 1: Hieronder vind je een overzicht van 51 waarden. Lees de hele lijst een keer door om bekend te raken met de inhoud. Ga daarna nog een keer door de lijst en kruis de waarden

Nadere informatie

Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Loont passie? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Hoorzitting Vlaams Parlement, Commissie Cultuur, 31 januari 2017 Inleiding Aanleiding: studie

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Mixtape Collaborations http://www.facebook.com/groups/mixtapecollaborations

Mixtape Collaborations http://www.facebook.com/groups/mixtapecollaborations Leuven, woensdag 9 mei 2012 Betreft: Antwoord op de email van SABAM met betrekking tot de DJ licentie. Mixtape Collaborations (feitelijke vereniging) is met haar 1600 leden (waarvan gemiddeld 350 actieve

Nadere informatie

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL Jongeren hebben nood aan maatschappelijke en politieke vorming en zien hierin een rol weggelegd voor het onderwijs. De Vlaamse Jeugdraad geeft in

Nadere informatie

9/27/06 pag. 1 FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX NAMUR. Cyberteens. Rapportering literatuuronderzoek Raadpleging betrokken sectoren

9/27/06 pag. 1 FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX NAMUR. Cyberteens. Rapportering literatuuronderzoek Raadpleging betrokken sectoren 9/27/06 pag. 1 FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX NAMUR Rapportering literatuuronderzoek Raadpleging betrokken sectoren Structuur I. Literatuuronderzoek 1. Welke literatuur 2. Bestaande empirische

Nadere informatie

Creative Commons Licenties. Rechtenvrije muziek, geluiden en afbeeldingen

Creative Commons Licenties. Rechtenvrije muziek, geluiden en afbeeldingen Creative Commons Licenties Rechnvrije muziek, geluiden en afbeeldingen Colofon Creative Commons Licenties auur(s): Maks vzw 2013-2014 Een publicatie van Mediawijs.be. Pleinlaan 9, 1050 Brussel mediawijs@iminds.be

Nadere informatie

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Inleiding De mate van vertrouwen van burgers in de overheid en maatschappelijke instellingen werd al vaker de toetssteen van de democratie genoemd: daalt

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

Innovatie, Creativiteit & Ondernemendheid

Innovatie, Creativiteit & Ondernemendheid Innovatie, Creativiteit & Ondernemendheid Innovatie Duurzaam Innoveren Creativiteit What happens when one idea meets another? They have idea sex 1 Getallen en symbolen Good artists copy, great artists

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: interviewschema

Ouderbetrokkenheid: interviewschema Ouderbetrokkenheid: interviewschema Contactinformatie: Prof. dr. Johan van Braak, Lien Ghysens en Ruben Vanderlinde Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inleiding Met dit interview willen we meer

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

De ontwikkeling van een SJT. Bij Rode Kruis-Vlaanderen

De ontwikkeling van een SJT. Bij Rode Kruis-Vlaanderen De ontwikkeling van een SJT Bij Rode Kruis-Vlaanderen Programma Waarom SJT? Achtergrond RKV Aanpak/Proces Lessons Learned 2 Korte kennismaking RKV RKV = DVB + HD DVB Medisch HD NGO Zelfde missie, gelijkaardige

Nadere informatie

Let's conn3ct! Wilt u dit initiatief bekend maken via uw website en andere communicatiekanalen?

Let's conn3ct! Wilt u dit initiatief bekend maken via uw website en andere communicatiekanalen? PERSBERICHT Antwerpen, 26 juni 2017 Let's conn3ct! De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland creëerden in nauwe samenwerking met de Provinciale Bibliotheek

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

GEBRUIKSONDERSONDERZOEK KRANT IN DE KLAS 2006 Maart 2007

GEBRUIKSONDERSONDERZOEK KRANT IN DE KLAS 2006 Maart 2007 GEBRUIKSONDERSONDERZOEK KRANT IN DE KLAS 2006 Maart 2007 Uitgevoerd door: DUO Market Research In opdracht van: Stichting Krant in de Klas Onderzoeksperiode: December 2006 Doel van het onderzoek Sinds haar

Nadere informatie

s t u d i e Jongeren en media Jongeren en media November 2011

s t u d i e Jongeren en media Jongeren en media November 2011 Jongeren en media Jongeren en media s t u d i e November 2011 Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Media-uitrusting (thuis, in eigen kamer) 4. Kijkgedrag (individueel of sociaal gebeuren) 5. Ouderlijk

Nadere informatie

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERDIEPEND De NLP Master Practitioner opleiding is een verdieping in je professionele ontwikkeling. In deze opleiding wordt je meester in communicatie- en gedragsverandering.

Nadere informatie

Tentoonstellingskalender 2009-2010

Tentoonstellingskalender 2009-2010 PRESS 1 Tentoonstellingskalender 2009-2010 Het Design museum Gent heeft een druk tentoonstellingsprogramma. Het accent ligt ook hier op 20ste-eeuwse vormgeving. Aansluitend bij de collecties varieert het

Nadere informatie