Risico s. HET NIEUWE GEZONDE VERSTAND PRIVATE WEALTH MANAGEMENT STANDARDS RONDETAFELGESPREK OVER RISICO S WAARSCHUWINGSSIGNALEN TIJDENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico s. www.futd.nl HET NIEUWE GEZONDE VERSTAND PRIVATE WEALTH MANAGEMENT STANDARDS RONDETAFELGESPREK OVER RISICO S WAARSCHUWINGSSIGNALEN TIJDENS"

Transcriptie

1 Risico s HET NIEUWE GEZONDE VERSTAND PRIVATE WEALTH MANAGEMENT STANDARDS RONDETAFELGESPREK OVER RISICO S WAARSCHUWINGSSIGNALEN TIJDENS HET OPVOLGINGSPROCES HORIZONTAAL TOEZICHT VERVOLGING VAN ADVISEURS BIJ FRAUDE COLUMN JAAP VAN GINNEKEN BEVEILIGING VAN VERMOGENDE PARTICULIEREN ACTUALITEITEN Jaargang 1 september/oktober 2010 Nummer 2

2 Comenius Executive leergangen over visie en leiderschap Themaleergang Financiële Ethiek Everything that can be counted does not necessarily count, Einstein De themaleergang Financiële Ethiek slaat een brug tussen ethiek en de dagelijkse praktijk van financieel bestuur. Via vakoverstijgende colleges door vooraanstaande sprekers uit zowel de wetenschap als het bedrijfsleven worden actuele thema s en dilemma s onderzocht en besproken. Deelnemers scherpen hun eigen ethisch kompas aan. Thema s: Ethiek en waardeontwikkeling, Rationaliteit van markten en bedrijven, Leiderschap en macht, Het belang van de klant, De integere organisatie, Persoonlijke vrijheid en moraliteit. Start: donderdag 11 november 2010, 6 x 2 dagen gespreid over 9 maanden, centraal in Nederland Door de leergang Financiële Ethiek word ik mij veel bewuster van de motieven waarmee ik mijn dagelijkse handelen vormgeef. Hierbij leer ik om mijn oordeel over mijzelf, anderen en bij dagelijkse dilemma s uit te stellen, zodat ik besluiten meer weloverwogen neem. De leergang inspireert mij om mijn eigen handelen kritischer te beschouwen. Deelnemer Jan Wietsma, partner Full Finance Bel voor meer informatie: drs. Cathelijn Timmers, telefoon: b Van Ginneken is een veteraan op het gebied van financiële psychologie. Gek met geld biedt een uitstekend overzicht van het onderzoek op dit terrein. intermediair Geld is een gevaarlijk goedje. Jaap van Ginneken laat zien wat het allemaal met ons doet. de pers Verkrijgbaar bij uw (internet)boekhandel of via

3 Thema Risico s INHOUD OPINIE PROFESSIONALISEREN 2 Jaap van Ginneken Column: Ons scheve geldbrein Ons brein zet ons voortdurend op het verkeerde been 3 George Möller Het nieuwe gezonde verstand Om toekomstige crises te bestrijden, is een terugkeer naar de moraal noodzakelijk INSPIREREN 7 Rondetafelgesprek Risico betekent altijd ellende Thijs Jochems, Guus Boender en Foort Hamelink over risico, de financiële crisis, modellen en standaardprofielen 13 Charles Lowenhaupt Private Wealth Management Standards: Why advisors should support the initiative Stappenplan voor vermogende families en hun adviseurs 18 Gérard Lentz, Hans Gotink en Richard van den Heuvel Pas op! U nadert een onverharde weg Het herkennen van waarschuwingssignalen is noodzakelijk om de reis van het bedrijfsopvolgingsproces tot een goed einde te brengen INFORMEREN 22 Harold de Kruijs In vijf stappen naar een goede beveiliging Gestructureerde aanpak is vereist om vermogende personen zo goed mogelijk te beveiligen 26 Maria Drok en Job Spijkerman Financieel adviseurs moeten goed opletten Bij fraude richt het Openbaar Ministerie zijn pijlen steeds vaker op de betrokken adviseurs 30 Jan Nieuwenhuizen en Eelco van der Enden Horizontaal toezicht voor private wealth? Nieuwe toezichtstrategie van de Belastingdienst ook in opkomst in de private wealth sector 34 Actualiteiten Private Wealth Inspirerend vakblad voor de adviseur Private Wealth is een tweemaandelijks vaktijdschrift voor professionals die vermogende particulieren en hun familie adviseren, zoals medewerkers van private banks, vermogensbeheerders, fiscalisten, estate planners, compliance officers, pensioenadviseurs en investment specialisten. Private Wealth bespreekt de belangrijkste veranderingen en trends in de markt en legt daarbij koppelingen naar de vereiste vaardigheden van een adviseur van vermogende particulieren. Ook schenkt Private Wealth aandacht aan relevante vaktechnische ontwikkelingen op financieel, fiscaal en civiel terrein. Redactiecommissie Mr. X.G.R. Auerbach Mw. H.P. de Boer (secretaris) Mr. R.N.J. Kamp (hoofdredacteur) Mw. drs. M.D.C. Kuijpers L. Witteveen Mr. M.J. van Woerden Redactieadres De Boer Management Support Mw. H.P. de Boer Postbus KB Groningen Telefoon (050) Eindredactie ISJB Tekstproducties Jacco van den Boogaart Uitgever Fiscaal up to Date BV Mr. M.J. Wijnberg Vormgeving Pino Design, Arnhem Druk Artemis Printing, Eindhoven Abonnementen Fiscaal up to Date BV Postbus 125, 5600 AC Eindhoven Telefoon (040) Fax (040) Internet: Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en lopen automatisch door indien zij niet 2 maanden voor het verstrijken van de abonnementstermijn schriftelijk zijn opgezegd. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud, aanvaarden uitgever, redactie, noch auteurs enige aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of de gevolgen daarvan. Vermenigvuldiging en openbaarmaking van Private Wealth is niet toegestaan zonder toestemming van de uitgever. ISSN: Fiscaal up to Date BV september/oktober 2010 private wealth 1

4 OPINIE COLUMN Ons scheve geldbrein Door Jaap van Ginneken In de financiële psychologie wordt onderscheid gemaakt tussen onzekerheid en risico. In het eerste geval weet je helemaal niet wat je boven het hoofd hangt. In het tweede geval denk je daarentegen goed te kunnen inschatten hoeveel kans er is op problemen. Kwanten of quants proberen onzekerheid om te zetten in risico, door flink te rekenen met behulp van steeds ingewikkelder computermodellen. In de piekjaren waren er zo minstens duizend gepromoveerde topwiskundigen actief op Wall Street. Maar de New York Times meldde in september dat de meeste van deze rocket scientists de duikeling tóch niet hadden zien aankomen, en dat veel bekende quant funds daarom inmiddels zijn leeggelopen. Dat komt ook doordat onze psychologische percepties van risico s uitzonderlijk ingewikkeld, gelaagd en tegenstrijdig zijn. Vraag: welke dieren veroorzaken jaarlijks in Amerika en Europa de meeste doden? Haaien, krokodillen, slangen, beren, herten of koeien? En meteen nóg een vraag: wie heeft de grootste kans om ooit jouw moordenaar te worden, kijkend naar jezelf en de kringen om je heen: huisgenoten, buurtgenoten, landgenoten, immigranten of buitenlanders? Aan je eerste reactie merk je dat je de neiging hebt hiermee de fout in te gaan. Want herten veroorzaken jaarlijks de meeste doden. En degene die de grootste kans heeft om jouw moordenaar te worden, ben je zelf. Dr. J. van Ginneken is spreker en schrijver van het recent verschenen boek Gek met geld - Over financiële psychologie. Van Ginneken was jarenlang associate professor, onder andere aan de Universiteit van Amsterdam In de dagelijkse omgang worden wij ook voortdurend door ons scheve geldbrein op het verkeerde been gezet. Een heel nieuwe richting is daarom behavioral investing, waarbij de belegger probeert gebruikt te maken van dergelijke inschattingsfouten door anderen. Een mooi voorbeeld is de cover curse, waarbij een CEO of bedrijf als succesvol op de omslag van de bekende financiële bladen verschijnt. Op dat moment stromen nieuwe beleggers toe, maar het blijkt beter te zijn om je dan juist snel uit de voeten te maken. Het is een aantal jaren achtereen goed gegaan deels door toeval, geluk of vindingrijk boekhouden. Maar de omslag komt meestal onafwendbaar naderbij, net als de terugkeer naar het gemiddelde. Er zijn zelfs nog veel wonderlijker invloeden aangetoond. Serieus universitair onderzoek, gepubliceerd in serieuze academische tijdschriften, heeft een hele reeks van rare marginale effecten aan het licht gebracht. Zoals effecten van hemellichamen: veel ochtendzon draagt bij tot opgewektheid op Wall Street, bij midwinterblues is het omgekeerde effect te zien. Ook volle maan en de overgang naar zomer- of wintertijd hebben effect. Zelfs zonnevlekken en vrijdag de dertiende zouden soms invloed blijken te hebben. En niet te vergeten... een verloren finale op het WK voetbal. Het risico zit dus soms in een heel klein hoekje. 2 private wealth september/oktober 2010

5 Thema Risico s OPINIE Het nieuwe gezonde verstand Door George Möller Er is de afgelopen jaren heel veel gebeurd en uit die gebeurtenissen moeten we lering trekken. De belangrijkste les is die van het (her)gebruik van het gezonde verstand. Met de economen voorop hebben we in het verleden te veel vertrouwd op het gedrag van de kudde en dat gedrag bepalend gemaakt voor ons eigen handelen. Zelfs tegen beter weten in. Wij hebben te veel vertrouwd op de dictatuur van de economische modellen die ons onterechte zekerheid verschaften. En niet in de laatste plaats hebben we ons laten leiden door de kortetermijneffecten, ten koste van onze langetermijndoelen. Die twee zijn immers vaak elkaars vijanden. Kortom: we moeten onbevooroordeeld ons eigen gedrag evalueren. Eén van de oorzaken van de kredietcrisis is het onverantwoord handelen van mensen. Met deze constatering rijst de vraag hoe mensen zich wél moeten gedragen om in de toekomst een nieuwe crisis te voorkomen. Om te beginnen moeten overmatige beloningen worden aangepakt en moeten beloningsstructuren worden gewijzigd. Overdadige gretigheid en het nemen van onverantwoorde risico s zijn vormen van gedrag die niet langer getolereerd kunnen worden. Maatschappelijke opinie De brede maatschappelijke opinie is dat bedrijven zich veel duurzamer moeten opstellen: veel meer gericht op de klant, klimaatneutraler en met aandacht voor het herstel van uitgeputte bronnen. Wie een boom kapt, heeft de verplichting een nieuwe te planten. Verder is er een maatschappelijke consensus over het niet-produceren en -consumeren van producten die zijn vervaardigd door aantasting van ons milieu of uitbuiting van onze medemens. Van kinderarbeid of slavernij mogen we niet profiteren. Professionele beleggers die het vermogen van klanten beheren, overwegen om niet langer te beleggen in bedrijven die zich aan dit soort praktijken schuldig maken. Uit de praktijk blijkt dus dat we na alle crises niet langer bereid zijn om waardevrij naar de financiële wereld te kijken. Integendeel: we hebben nu een duidelijke mening over hoe mensen en instituten zich moeten gedragen. Economie en moraal De economische wetenschap komt voort uit de moraalwetenschappen en is daar heel lang een onder- Drs. G.A. Möller is vakcoördinator van de Comenius leergang Financial Ethics, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten, en niet-executief bestuurslid van de beursorganisatie NasdaqDubai in de Verenigde Arabische Emiraten september/oktober 2010 private wealth 3

6 deel van geweest. Pas in de negentiende eeuw heeft zij zich daarvan losgemaakt en een plaats als zelfstandige wetenschap opgeëist. De eerste stappen zijn gezet door Adam Smith, met de ontwikkeling van zijn visie op welvaartontwikkeling en de moraal. Na hem kwamen verschillende andere invloedrijke economen als Malthus, Mill en Marshall, die eveneens tot de moraaleconomen kunnen worden gerekend. Hun uitgangspunt was dat de economie niet onverschillig kan staan ten opzichte van het gedrag van mensen en de rol die mensen tegenover elkaar spelen. Anders gezegd: het rekening houden met de consequenties van het gedrag, was een onderdeel van de economische studie. En de visie die economen hadden op het gewenste gedrag, was niet waardevrij. Adam Smith had een uitgesproken voorkeur voor een economie die in haar handelen geheel werd vrijgelaten, maar aan de basis van Smith s denken lag de notie dat het individu waardig zou handelen. Weliswaar zou hij het eigen belang najagen, maar door dit te doen, zou hij tevens welvaart schenken aan de gehele gemeenschap. Rising tides lifts all boats. Smith had duidelijke denkbeelden over de waardigheid waarmee het individu zich in het economische proces zou gedragen. Hij ontwikkelde daarvoor een eigen stelsel van deugden en plaatste deze deugden in een hiërarchisch verband, naar mate van de relevantie daarvan voor het maatschappelijke verkeer. Exacte wetenschap In de loop van de negentiende eeuw veranderde dit denken en werden vraagstukken steeds vaker benaderd vanuit de visie dat economie een exacte wetenschap is. Voor het beschrijven en oplossen van problemen, werd de hulp van de wiskunde ingeroepen. Feiten werden verzameld, bewerkt en geïnterpreteerd, zónder de toevoeging van een waardeoordeel over het menselijk handelen. De economie als moraalwetenschap was nu definitief in verval. De mens werd in de meest letterlijke zin gereduceerd tot een normaal mens en de economie werd beschouwd als een vorm van mechanica. Grote namen in dat denken waren Lionel Robbins en natuurlijk Milton Friedman, maar ook de recent overleden icoon Paul Samuelson. Random walk Samuelson was onder meer van mening dat economie heel veel kon leren van natuurkunde en de wetten van thermodynamica. Enkele van zijn heel grote ideeën waren de zogeheten efficiënte-markten-theorieën en de optietheorie. Zo stelde hij in een paper dat in markten die goed waren voorzien van informatie en die competitief en speculatief waren, de koersvorming van financiële activa zich zou gedragen volgens een random walk proces. Hierbij baseerde Samuelson zich op het concept van de Brownian motion, genoemd naar de Schotse botanist Brown, die onderzoek deed naar de gedragingen van deeltjes in vloeistoffen en gassen. Een doorbraak in het denken was dat dit concept ook de basis kon vormen voor het modelleren van koersontwikkelingen op de markten voor financiële waarden. Want als de aandelenmarkten perfect waren geïnformeerd, waarom zouden de koersen zich dan niet net zo gedragen als de deeltjes in de studie van Brown? Het begrip random walk had zijn intrede gedaan in de financiële theorievorming. Fouten met fatale gevolgen In de periode werd zowel de theorievorming rondom dit denken als de bouw van modellen verder verfijnd en geoptimaliseerd. Dat ging gepaard met het toepassen van deze modellen voor het behalen van geldelijk gewin. Dit gebeurde met name in het kloppende hart van grote financiële instellingen. Academici werden ondernemers. De potentie om met nieuwe inzichten geld te verdienen, bepaalde in hoge mate het tempo van de academische prestaties. En in het heetst van de strijd vergat men de randvoorwaarden waaronder de modellen werkten, en werden de modellen voor het gemak algemeen toepasbaar verklaard. Alleen al deze fout had fatale gevolgen, maar er werden nog meer fouten gemaakt. Zo ging iedereen dezelfde algoritmes gebruiken. Met deze complicatie konden de modellen vervolgens zelf niet omgaan. Zij waren niet in staat om de interacties van deelnemers op de financiële markten te vatten. De voorbode dat niet alles klopte, was de zware correctie op de aandelenmarkten in De tweede waarschuwing kwam met de deconfiture van LTCM (Long Term Capital Management). Paniek is slecht te modeleren en daarom werden deze gebeurtenissen maar verklaard binnen de context van de bestaande theorie. De eenvoudige verklaring werd dat de normaal verdeling vette staarten had. Het was wel de eerste erkenning dat het menselijk gedrag zich niet laat verpakken in een random walk proces. 4 private wealth september/oktober 2010

7 Thema Risico s Als mensen in paniek raken, letten zij meer op elkaar dan dat zij hun eigen verstand volgen. Paniek En toen kwam in 2008 de kredietcrisis en begon het besef door te breken dat modellen uitsluitend goed werken op rustige momenten, maar niet als je ze écht nodig hebt, namelijk ten tijde van een crisis. Modellen geven namelijk geheel verkeerde uitkomsten in situaties waarin mensen in paniek raken. Mensen handelen dan immers irrationeel en letten meer op elkaar dan dat zij hun eigen verstand volgen. Als iedereen verkoopt, is er geen koper; hierdoor verdwijnt bij grote crises de liquiditeit van markten. Banken trekken hun kredietlijnen in en professionele handelaren mijden de markt, waardoor markten hun vermogen om efficiënt te zijn nu ook vanuit een institutionele oorzaak verliezen. De grote vergissing van de vorige eeuw is dat we de kapitaaleisen van financiële instellingen hebben gebaseerd op modellen die doen alsof paniek niet bestaat, en tegelijkertijd onze financiële activa waarderen op een marktwaarde die het resultaat is van de waankoersen van in paniek geraakte mensen. De asymmetrie van deze twee methoden is ten tijde van paniek volledig. Dit noodzaakt ons tot wijzigingen omtrent het bepalen van de kapitaaleisen voor banken en tot herbezinning van de wetenschap. We mogen het gedrag van de mens niet langer waardevrij beoordelen en dat heeft fundamentele gevolgen voor het economische denken. Irrationeel handelen Zijn alle economen dezelfde weg ingeslagen? Neen! Er was een beroemde econoom die er afwijkende inzichten op nahield, en om deze reden in de tweede helft van de vorige eeuw uit de mode raakte. Keynes heeft het gedrag van mensen ooit beschreven door introductie van het begrip animal spirits. Mensen handelen volgens Keynes niet altijd economisch optimaal, maar laten zich leiden door dierlijke instincten. Zo laten mensen zich ook bij financiële beslissingen beïnvloeden door voorliefdes en affecties. Mensen handelen vanuit emoties; ze bedriegen en ze raken in paniek. Mensen laten zich leiden door valse informatie (zoals geruchten) en lijden aan nominalisme (nominale bedragen verbloemen reële grootheden). Kortom: mensen handelen vaak economisch irrationeel. En de modellen houden daar geen rekening mee. Dat is niet erg, zolang het individuele irrationele gedrag van de mens zich op macro-economisch niveau neutraliseert. En dat is nu juist níet het geval. Het tegendeel is waar: het versterkt zich juist. In de mondiale economie verspreidt informatie zich in een milliseconde en dat geeft bij de deelnemers aan het economische verkeer gelijktijdig aanleiding tot hetzelfde irrationele gedrag. We geloven allemaal dat hetzelfde aandeel bij een beursgang van een onderne- september/oktober 2010 private wealth 5

8 ming (IPO) sterk in waarde zal stijgen en het gevolg is dan ook dat de koers van dat aandeel stijgt tot irrationele hoogte. Maar andersom raken we ook allemaal op hetzelfde moment in paniek. En dan is niemand in de markt bereid om al die verkooporders op te vangen. Tweaken Wat zijn nu de gevolgen van deze nieuwe inzichten voor de economische wetenschap en voor de academische vorming van een nieuwe generatie van beslissers? Een beroemde econoom die zijn hele leven heeft geloofd in een waardevrije economie en in zijn beleid altijd sterk heeft geleund op modellen en naakte economische feiten als de basis voor analyse, is Alan Greenspan, die van 1987 tot 2005 voorzitter was van de Federal Reserve Board. In zijn boek The Age of Turbulence, dat hij heeft geschreven na zijn aftreden als president van de Federal Reserve Board, gaat hij in op het economische denken en handelen in een belangrijke periode van onze recente geschiedenis. Hij beschrijft onder meer hoe het kapitalistische systeem zich heeft ontwikkeld. In de nieuwste uitgave van zijn boek heeft Greenspan een epiloog toegevoegd. Blijkbaar voelde hij de behoefte om zelf verantwoording af te leggen over het ontstaan van de kredietcrisis. Greenspan komt tot de conclusie dat de macro-economische modellen en de risicomodellen van financiële instellingen niet in staat waren om het irrationele gedrag van mensen de animal spirits te incorporeren. Hij noemt dit an important missing explanatory variable. Greenspan is niet zo bezorgd over het irrationele gedrag van mensen; het gaat hem erom dat het waarneembaar en systematisch is. Volgens Greenspan kunnen we het probleem nu oplossen door deze vorm van menselijk gedrag toe te voegen aan de modellen door zogeheten add factors. Hij zegt letterlijk dat modellenbouwers hun vergelijkingen moeten tweaken om dit irrationele gedrag op te nemen in de modellen. Fundamentele aanpak Eerder maakten we de staarten van de normale verdeling dikker, maar dat heeft niet geholpen. Verder tweaken zal ook niet helpen. En hier komen we bij de kern van de conclusie van dit artikel: we kunnen toekomstige crises niet meer oplossen door de parameters van het systeem te veranderen. Het is een soort van DDR-denken om te menen dat als we de marges veranderen, het systeem zich opnieuw zal bewijzen. De oplossing moet komen uit een veel fundamentelere aanpak. Het denken dat economie een waardevrije wetenschap is, heeft schipbreuk geleden en behoort nu tot de theorieën van het verleden. De normale mens bestaat niet en het is juist het abnormale gedrag dat als het collectief wordt vertoond leidt tot grote systeemrisico s. Wat de toekomst heeft, is de erkenning dat modellen een instrument zijn in het economische denken, maar beperkt toepasbaar zijn. Toekomstige crises kunnen alleen worden begrepen en bestreden door een oordeel te vormen over hoe mensen zowel consumenten als producenten zich moeten gedragen. Alle constateringen die aan het begin van dit artikel zijn geformuleerd, geven aan dat we te maken hebben met een fundamentele verandering van denken en dat alleen die verandering ons kan behoeden voor nog grotere crises dan die we nu net achter de rug hebben. De terugkeer naar de moraal is geen terugkeer naar het oude en benauwde middeleeuwse denken van goed en kwaad. Het gaat daarentegen om een bewuste oriëntatie op de lange termijn en op hetgeen dat op de lange termijn houdbaar is, zowel in sociaal-maatschappelijk als economisch als ecologisch opzicht. Moraal is een ander woord voor duurzaam ondernemen en consumeren, een pleidooi voor niet waardevrij handelen. Dit vormt ook een uitdaging voor de wetenschap. Visie ontwikkelen Ook op het vakgebied van beleggen en vermogensbeheer is duurzaamheid een belangrijke factor. Duurzaamheid staat voor het oog hebben voor de langetermijnoverwegingen van een belegger en de langetermijnaspecten van een belegging. Daarbij is het belangrijk om een visie te ontwikkelen waarin het eigen geloof in een belegging of in een te kiezen vermogenscategorie een belangrijke bouwsteen moet zijn. Het beleggen omdat anderen hetzelfde doen, is een te zwakke basis voor beleggingsgeluk. Verder is het van belang om rekening te houden met het ongewisse gedrag van beleggers. Ook in de grootste markt kan de liquiditeit opdrogen. Dat betekent dat posities nooit te groot mogen worden. Zorg dat er voldoende liquiditeiten zijn om een door de dierlijke instincten veroorzaakte storm te doorstaan; ooit zal de fundamentele waarde weer prevaleren. Modellen zijn weliswaar heel belangrijke hulpmiddelen, maar vertrouw vooral op het nieuwe gezonde verstand. 6 private wealth september/oktober 2010

9 Thema Risico s PROFESSIONALISEREN Risico betekent altijd ellende Rondetafelgesprek - Door Marijke Kuijpers en Lodewijk Witteveen De financiële sector en het begrip risico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eén van de belangrijkste risico s binnen de financiële wereld is het beleggingsrisico, waarmee alle vermogensbeheerders en hun klanten te maken hebben. Hoe moet de sector nu met dit risico omgaan? In welke mate is risico te meten? En welke rol spelen modellen en standaardrisicoprofielen? Private Wealth legde tijdens een rondetafelbijeenkomst vier pittige stellingen over deze thema s voor aan drie deskundigen: Thijs Jochems, Guus Boender en Foort Hamelink. Vooraf: wat moet worden verstaan onder het begrip beleggingsrisico? Boender: We kijken veel te vaak naar het risico van een portefeuille, terwijl je eigenlijk moet kijken naar wat dit risico betekent voor degene van wie de portefeuille ís. Dat is immers degene die het risico draagt. Daarom moeten we het beleggingsrisico herdefiniëren in wat de gevolgen zijn voor het individu als een en ander niet uitpakt zoals vooraf was gedacht. Risico betekent altijd ellende; je moet naar de component van die ellende kijken. Jochems: Er is niet één risicobegrip, want er zijn tientallen verschillende typen risico s. Het grootste risico bij beleggen is dat de percéptie die de eigenaar van het vermogen heeft van het risico dat hij loopt, afwijkt van het daadwerkelijke risico. Hiertussen blijkt steeds weer een groot verschil te zijn. Hamelink: Heel vaak is men de doelstelling van beleggen uit het oog verloren: waarom beleggen we? Beleggen is een middel om bepaalde doelstellingen te bereiken. Bij een pensioenfonds is dat het opbouwen van een bepaalde dekkingsgraad, het zekerstellen van de pensioenen. Voor de particulier is die doelstelling misschien iets anders, bijvoorbeeld het zeker- stellen van een bepaald inkomen over een bepaald aantal jaren, of het overdragen van het vermogen aan de volgende generatie. Deze doelstellingen moet men steeds voor ogen houden. Stelling 1: De financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat beleggingsrisico vooraf niet meetbaar is Hamelink: Risico is iets wat je niet kunt meten; je kunt dit alleen maar schatten. Je kunt niet zeggen: het risico van deze portefeuille is 10%. Maar je kunt wel aan de hand van historische gegevens of andere informatie een schatting maken van wat het risico in de toekomst zal zijn, al zal de uitkomst altijd anders zijn dan de schatting. De moeilijkheid hierbij is dat het schatten van het beleggingsrisico meestal is gebaseerd op de aanname dat de rendementen een normale verdeling hebben. Bij die aanname is er maar een heel kleine kans op extreme negatieve en positieve rendementen. En we weten allemaal dat die extreme vooral negatieve rendementen zich in de praktijk veel vaker hebben voorgedaan dan bij een normale verdeling te verwachten valt. Dit komt doordat we bij het meten van risico gebruikmaken van de standaarddeviatie. Die kunnen we eigenlijk alleen maar toepassen als de rendementen een normale verdeling hebben, en we september/oktober 2010 private wealth 7

10 weten dat die normale verdeling niet geldt. Maar de standaarddeviatie is wel een eenvoudige maatstaf van risico. Boender: Risico is wel meetbaar, maar niet perfect. Dit komt doordat we beleggingsrisico s meten met modellen die zijn gebaseerd op de werkelijkheid. Er is maar één model dat de werkelijkheid precies benadert, en dat is de werkelijkheid zelf. Maar die kan je uitsluitend benáderen en daarom zijn alle modellen een niet-perfecte afspiegeling van wat er in de werkelijkheid gebeurt. Veel mensen ook in de institionele wereld stellen modellen en de werkelijkheid echter aan elkaar gelijk, en verwarren die dus met elkaar. Het gevolg hiervan is dat zij aan de klant een risicoperceptie overbrengen die niet alle risico s omvat die er in de wereld zijn. Voor de crisis realiseerden we ons al dat het werken met de normale verdeling voor geen centimeter klopt. Maar als je alle meest kritische artikelen van vóór de crisis over modelleren en het uitrekenen van risico s erbij haalt, en je legt de crisis daar vervolgens overheen, moet zelfs de meest kritische modellenman toegeven dat het nog complexer was dan we al dachten. Hamelink: De modellen zijn de tools voor de belegger om de juiste keuzes te maken. Het blijft uiteindelijk de belegger die de beslissingen neemt. De drie deskundigen Prof. dr. G. (Guus) Boender is Board Member van Ortec Finance. Hij is één van de oprichters van Ortec en is professor Asset Liability Management aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Drs. M.J.M. (Thijs) Jochems was eerst werkzaam als onroerend goed analist, waarna hij bij CLBN werkte, eerst als aandelenanalist en later als statutair directeur. Daarna was hij achtereenvolgens directeur beleggingen bij Achmea Asset Management, Country Manager equities bij CSFB en CEO België en Nederland voor de CS Group. In april 2009 werd Thijs zelfstandig ondernemer en startte hij samen met een aantal partners Tethys Capital, een hedge fund organisatie. Hij vervult nog een aantal adviesfuncties bij pensioenfondsen. Dr. F. (Foort) Hamelink is risk manager bij Lombard Odier Darier Hentsch & Cie in Geneve en Amsterdam, waar hij werkzaam is voor het Bureau Fiduciair Management. Dit bureau houdt zich bezig met vermogensbeheer, geïntegreerd met riskmanagement, balansbeheer, doelstellingen en corporate governance. Tot de cliëntenkring van Foort behoren pensioenfondsen, stichtingen en vermogende families. Daarnaast is hij parttime Associate Professor of Finance aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Boender: Wat de crisis betreft, zat in onze modellen wel degelijk een weliswaar heel kleine kans op het uitbreken van de crisis. Bij een vereenvoudigde veronderstelling, met een 100%-aandelenportefeuille, kwam uit het model statistisch gezien een kans van 2,5% op een negatief rendement over een periode van 25 jaar. Dat wisten we vóór de crisis. We kenden de risico s dus en hebben ze ook gezien, maar hoeveel adviseurs en vermogensbeheerders hebben tegen hun klanten gezegd dat er statistisch gezien een kans van 2,5% is dat zij over een periode van 25 jaar negatief uitkomen? Ik denk zomaar dat dit in heel weinig brochures heeft gestaan. We zijn dus hevig tekortgeschoten in hoe we die risico s naar onze klanten hebben kunnen communiceren. Hierbij moet wel gezegd dat als we al de bedoeling hadden om ze te communiceren, de klanten vaak niet wilden luisteren. Het is vrij duidelijk waarom we risico s nemen, maar die worden vaak niet gecommuniceerd en de klanten willen ze niet horen. Hamelink: In een crisisperiode is er vaak sprake van zowel een dalende aandelenmarkt als een dalende rentemarkt. De regime switching modellen proberen een crisisperiode in een vroeg stadium te identificeren. Deze modellen gaan uit van twee regimes. Het eerste is een normaal regime, waarin alles goed gaat. Vrij lage volatiliteiten, een negatieve correlatie tussen rente en aandelen, een positieve risicopremie en een goed werkende diversificatie. Dit regime duurt gemiddeld 48 maanden. In het tweede regime, dat gemiddeld 9 maanden duurt, is de volatiliteit bijzonder hoog en is er een positieve correlatie tussen rente en aandelen. In 2008 en 2009 deed dit tweede regime zich voor: eerst ging de aandelenmarkt naar beneden, evenals de rente, en na het herstel gingen de aandelen en de rente allebei fors omhoog. Regime switching modellen proberen die twee regimes te identificeren. Dit zijn heel interessante en intuïtieve modellen, die 8 private wealth september/oktober 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1 E d i t o r i a l W o r d s Achieving Probably the desire to achieve is the overall connecting link between all students here at Tilburg University. In one way or the other, we all have some goals. Some

Nadere informatie

Redactioneel. Compliance & Risk Management REDACTIONEEL ACHTERGROND

Redactioneel. Compliance & Risk Management REDACTIONEEL ACHTERGROND REDACTIONEEL ACHTERGROND Redactioneel Compliance & Risk Management In de literatuur die over compliance gaat, komen ook vaak governance en risk management aan de orde; de trits die dan wordt gehanteerd

Nadere informatie

Voorwoord. Wouter Kolk

Voorwoord. Wouter Kolk Voorwoord Er zijn wel eens betere tijden geweest voor beleggers. Economische neergang, terroristische aanslagen en boekhoudkundige malversaties maken het leven van een belegger er niet zonniger op. Maar

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/juni 2010 Inspelen op een veranderende omgeving RISK MANAGEMENT 5TIPS OM RISICO S TE BEPERKEN Showstoppers Risk

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS

VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS NL VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS ONDER REDACTIE VAN ANDY MOSMANS WHITEPAPER NIMA AWARDS 2012 En u houdt niet van branding, las ik. Ik haat het woord. Ik haat al die moderne uitdrukkingen: bottom

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Aanwezig: Philip Nijenhuis, CEO, voorzitter Remy Cuny, CFO Vic Tee, Commissaris

Nadere informatie

De uitdagingen van MD. Juist nu géén MD-lite. De realiteit van intuïtie. MD en organisatieverandering. Het effect van vertrouwen

De uitdagingen van MD. Juist nu géén MD-lite. De realiteit van intuïtie. MD en organisatieverandering. Het effect van vertrouwen jaargang 17 nummer 1 voorjaar 2009Md De uitdagingen van MD Juist nu géén MD-lite Md De realiteit van intuïtie MD en organisatieverandering Het effect van vertrouwen Leiderschap zonder daadkracht Sinds

Nadere informatie

the dutch welfare state a discussion on trending topics going on in the Netherlands waar gaat het heen?

the dutch welfare state a discussion on trending topics going on in the Netherlands waar gaat het heen? faces Y. 1 5 #. 0 3 a p r i l 2 0 1 4 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested the

Nadere informatie

BELEGGINGSSTUDIECLUB Duitenberg. Lente2015. Themanummer: Inhoud: ThinkETF AEXExperience Marktgevoel Marketupdate

BELEGGINGSSTUDIECLUB Duitenberg. Lente2015. Themanummer: Inhoud: ThinkETF AEXExperience Marktgevoel Marketupdate Lente2015 BELEGGINGSSTUDIECLUB Duitenberg Themanummer: COMMODITIES Inhoud: ThinkETF AEXExperience Marktgevoel Marketupdate 02 REDACTIONEEL Inhoud 03 VAN DE VOORZITTER 09 09 AGENDA 10 13 LUNCHLEZING ETF'S

Nadere informatie

CHEQ. Responsible Investing

CHEQ. Responsible Investing CHEQ Kwartaaluitgave 24 Mei 2007 Responsible Investing = De koers van het klimaat = Stuwende kracht achter duurzaamheid in de financiële wereld = People, planet, profit prikkels = Hoe kun je klimaatverandering

Nadere informatie

Een uitgave van DLA Piper Nederland NV, mei 2011 15 de commissaris. Toezicht op vastgoed

Een uitgave van DLA Piper Nederland NV, mei 2011 15 de commissaris. Toezicht op vastgoed Een uitgave van DLA Piper Nederland NV, mei 2011 15 de commissaris Toezicht op vastgoed inhoud voorwoord COLOFON De commissaris is een magazine dat zich richt op commissarissen van genoteerde en niet-genoteerde

Nadere informatie

Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen.

Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen. nummer 5, mei 2014 Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen. Frans van Houten Alexandra Schaapveld Er worden kansen gemist doordat men gewoon maar doorgaat

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Boven Denken, Onder Handelen: Een vergelijkende studie naar de contextgebondenheid van onderhandeltheorieën.

Boven Denken, Onder Handelen: Een vergelijkende studie naar de contextgebondenheid van onderhandeltheorieën. Boven Denken, Een vergelijkende studie naar de contextgebondenheid van onderhandeltheorieën. Onder Handelen: Master thesis submitted in partial fulfillment for the degree of Master of Science in Economics

Nadere informatie

Redactioneel. Colofon. Geachte lezer,

Redactioneel. Colofon. Geachte lezer, Colofon Algemeen SerVice Magazine is een uitgave van Stichting SerVicE Magazine, studievereniging van de studierichting Real Estate Management and Development van de faculteit Bouwkunde aan de Technische

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie Governance Event KAS BANK LSP Life Sciences Fund 10 jaar MultiManager Fonds Effectief transitiemanagement bespaart kosten en tijd DPN Roundtable discussie over Administration Mark Schilstra gestart als

Nadere informatie

in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia

in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia inaugurele rede In Control verklaringen: Gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? Prof. Dr. Leen

Nadere informatie

Voorwoord. Stan de Vree

Voorwoord. Stan de Vree Juli 2003 Nummer 4 Voorwoord De recente boekhoudschandalen bij Enron, MCI, Worldcom, Ahold en vele anderen stellen niet alleen de positie van de accountant ter discussie, maar ook de positie van het management

Nadere informatie

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam In de vergadering zijn 83 aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd, in totaal

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie