Face your future Bedrijvendagenbd 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Face your future Bedrijvendagenbd 2005"

Transcriptie

1 Face your future Bedrijvendagen 2005 Trainingen 10 en 11 oktober Presentatiedagen 12 en 13 oktober Bedrijvendiners 10 en 13 oktober Gespreksronden 14 t/m 18 november

2 Universiteit Twente De Universiteit Twente (UT) opgericht in 1961 en is daarmee één van de jongste universiteiten van Nederland. De universiteit is de enige campusuniversiteit van Nederland en telt zo'n 7000 studenten. Ze onderscheidt zich door technische- en maatschappijwetenschappen te combineren, zowel in het onderwijs als in onderzoek. De opleidingen staan in binnen- en buitenland hoog aangeschreven. Bedrijvendagen Universiteit Twente Ieder jaar stelt de Stichting Bedrijvendagen Universiteit Twente zich tot doel om een serie activiteiten te organiseren die de contacten bevorderen tussen studenten, afgestudeerden en assistenten in opleiding aan de Universiteit Twente en potentiële werkgevers. Om deze doelstelling te bereiken worden ieder jaar circa 70 organisaties, 3000 studenten en pas afgestudeerden uitgenodigd om op de Bedrijvendagen van de Universiteit Twente nader met elkaar kennis te maken. De activiteiten die dit jaar worden georganiseerd zijn trainingen, presentatiedagen, bedrijvendiners en gespreksronden. Als organisatie bieden wij u de mogelijkheid om aan deze activiteiten deel te nemen. Boekwerk Het boekwerk bevat informatie over de organisatie en activiteiten van de Bedrijvendagen en wordt een maand voor aanvang van de Bedrijvendagen onder studenten verspreid. Als u deelneemt aan de Bedrijvendagen, dan krijgt uw organisatie de beschikking over twee pagina's in het boekwerk. Hierin kunt u op de ene pagina uw organisatie presenteren en de andere pagina is bestemd voor een advertentie. Trainingen maandag 10 en dinsdag 11 oktober 2005 De trainingen dienen voor studenten als voorbereiding op het toekomstige contact met bedrijven. Het doel van de trainingen is de competenties van de studenten met betrekking tot het vinden van een stageplaats, afstudeerplaats of baan te vergroten. Om dit te bereiken willen wij dit jaar de trainingen rich-

3 ten op de presentatie van studenten, de voorbereiding op de sollicitatie procedure en het laten kennismaken met assessment centers. Echter staan wij uiteraard ook open voor suggesties van uw kant. Presentatiedagen woensdag 12 en donderdag 13 oktober 2005 De presentatiedagen vervullen een centrale rol tijdens de Bedrijvendagen. Op beide dagen is plaats voor maximaal 35 bedrijven en instellingen. Uw organisatie kan op één van deze twee presentatiedagen aanwezig zijn. Tijdens deze dagen kunt u deelnemen aan een informatiemarkt, waar elke organisatie vertegenwoordigd is met een stand, hier kunt u contact leggen met studenten en andersom. Daarnaast bieden wij u de ruimte om op één van deze dagen een presentatie te geven. Hier kunt u ingaan op de activiteiten van uw organisatie en wat u van uw toekomstige werknemers verwacht. Er is slechts een beperkt aantal presentaties mogelijk, dus als uw organisatie interesse heeft, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Bedrijvendiners maandag 10 oktober en donderdag 13 oktober Dit jaar worden er voor het eerst een tweetal bedrijvendiners door de Bedrijvendagen georganiseerd. Deze bedrijvendiners zijn bedoeld voor studenten die binnen een jaar beginnen met afstuderen of hier al mee bezig zijn, met als doel het vinden van een afstudeerplek of baan. De studenten kunnen door uw bedrijf worden geselecteerd op basis van hun CV. Er zijn voor uw bedrijf verschillende mogelijkheden om aan een bedrijvendiner deel te nemen. Ten eerste kan er voor gekozen worden voor een diner met daar aan voorafgaand de mogelijkheid om een inhoudelijk evenement, zoals een workshop of case te geven. Verder kunt u een diner bijwonen als afsluiting van de presentatiedagen of is er de mogelijkheid om aan één van diners deel te nemen als een op zich staand evenement.

4 Gespreksronden 14 t/m 18 november 2005 De gespreksronden zijn individuele gesprekken tussen studenten en organisaties. Studenten hebben voorafgaand en tijdens de Bedrijvendagen de mogelijkheid om een CV-formulier in te vullen. Deze formulieren worden aan de organisaties voorgelegd, waarna deze uit het specifieke aanbod een aantal studenten kunnen kiezen. Vervolgens wordt door ons contact gezocht met de bewuste studenten en een gesprek georganiseerd. Voor alle gesprekken tussen studenten en organisaties wordt één week gereserveerd. U heeft dus de mogelijkheid om met studenten, die u geschikt acht voor een toekomstige functie binnen uw organisatie, oriënterende gesprekken te houden.

5 Opleidingen aan de Universiteit Twente Om u alvast een beter beeld te geven van de toekomstige academici die u op de Bedrijvendagen zult ontmoeten, volgt hieronder een korte uitleg over de verschillende studierichtingen aan de Universiteit Twente onderverdeeld in bachelor- en masteropleidingen. Bacheloropleidingen: Advanced Technology (AT) AT is de nieuwste technische bacheloropleiding van de UT. Het is een brede opleiding voor creatieve techneuten. In deze praktijkgerichte opleiding verdiept de student zich in allerlei vakgebieden. Van mechatronica en nanotechnologie tot telematica en biomedische technologie. Bedrijfsinformatietechnologie (BIT) BIT concentreert zich op vraagstukken waarbij informatie- en communicatietechnologie en bedrijfskunde sterk met elkaar verbonden zijn. BIT heeft een technische component, een wiskundige component en een bedrijfskundige component. Naast deze hoofdcomponenten wordt aandacht besteed aan toepassingen van informatietechnologie, maatschappijwetenschappen en communicatieve vaardigheden. Bedrijfskunde (BK) Bedrijfskunde richt zich op alles wat te maken heeft met het management van organisaties. Er wordt niet alleen gekeken naar de bedrijven zelf, maar ook de omgeving waarin deze bedrijven functioneren. Op de UT onderzoekt men met name de sterke band tussen de maatschappij en het bedrijfsleven. BK kent de volgende specialisaties: E-commerce & E-governance, Innovatiemanagement, Internationaal Management, Management van Non-profit Organisaties en Public Private Governance

6 Bestuurskunde (BSK) BSK bereidt studenten voor op functies in en rond het openbaar bestuur van gemeente, provincie, landelijke en Europese overheid. Echter ook de nonprofit sector en het bedrijfsleven zijn afnemers van deze 'nieuwe bestuurders'. De invalshoeken binnen BSK zijn politicologie, sociologie, recht en economie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan methoden en technieken voor onderzoek. Biomedische Technologie (BMT) BMT is een mensgerichte technische opleiding. Er bestaat een grote behoefte aan mensen die technische kennis kunnen vertalen naar de medische praktijk. BMT kent drie specialisaties: Functiehersteltechnologie, Materiaal & Weefseltechnologie en Zorgtechnologie. Civiele Techniek (CiT) CiT leidt ingenieurs op die bij het oplossen van civiel- technische problemen nadrukkelijk de niet- technische context meenemen. De opleiding bevat naast een basis in de Civiele Technologie ook onderdelen van bedrijfs- en bestuurskunde. Afstudeerrichtingen zijn: Bouwtechnologie & Management, Verkeer & Vervoer en Waterhuishouding & Milieu. Chemische Technologie (CT) CT omvat chemische, technologische, wiskundige en maatschappijwetenschappelijke fundamenten. Veel nadruk ligt op het ontwerpkarakter en de integratie van kennis in technologische systemen. CT kent de volgende richtingen: Procestechnologie, Materiaaltechnologie, Chemie/moleculaire technologie, CT-informatica, Milieutechnologie en Biomedische technologie. Educational Design, Management & Media (EDMM) EDMM is een vernieuwde opleiding van theorie en praktijk rond scholing, management en media. De student wordt opgeleid tot een creatief ontwerper van leer- en instructiesituaties.

7 Elektrotechniek (EL) EL is gericht op het ontwerpen en realiseren van componenten en systemen vanuit fundamentele kennis van basiswetenschappen. Signaalbewerking staat centraal, dat is ook het toepassingsgebied met de meeste ontwikkelingen. Er zijn verschillende specialisaties mogelijk: Microsystemen, Telematica netwerken, Mechatronica, Biomedische technologie of embedded systems. Gezondheidswetenschappen (GZW) Studenten GZW worden opgeleid voor een leidinggevende functie in de gezondheidszorg. Als deskundige moeten ze adequaat kunnen inspelen op de huidige en toekomstige eisen die worden gesteld aan de gezondheidszorg. De UT benadrukt in haar opleiding de relatie tussen technologie en de gezondheidszorg. Industrieel Ontwerpen (IO) IO is voortgevloeid uit de opleiding werktuigbouwkunde. IO houdt zich bezig met het ontwerpen van producten die industrieel, in massa of in serie gemaakt kunnen worden. Met name wordt er gericht op producten voor persoonlijk gebruik. Informatica (INF) INF is een veelzijdige opleiding die zich richt op het ontwerp, de bouw en de toepassing van de informatie-, communicatie- en regelsystemen. Aandachtsgebieden binnen deze studie zijn multimedia, database, embedded systems en software engineering. De informaticus ontwerpt informatiesystemen, besturingssystemen en bouwt en assembleert sofware, apparatuur en netwerken. Psychologie (PSY) De opleiding psychologie aan de UT legt het accent op snel groeiende toepassingsgebieden van de psychologie. PSY kent de volgende specialisaties: Arbeids- & Organisatiepsychologie, Ergonomische Psychologie, Kennispsychologie, Mediapsychologie, Risicopsychologie & Besliskunde

8 Technische Bedrijfskunde (TBK) TBK geeft inzicht in alle aspecten van de bedrijfsvoering: techniek, financiën, sociale aangelegenheden, juridische zaken, marketing, inkoop en verkoop, planning, logistiek etc. Studenten kunnen in hun bachelorfase kiezen voor de richting techniek of gezondheidszorg. Technische Geneeskunde (TG) TG is een geheel nieuwe opleiding op het snijvlak van technologie en geneeskunde. De student wordt opgeleid als een professional die kan denken en handelen als een arts en als een ingenieur. De technische geneeskundige zorgt voor een optimaal gebruik van technologie in de patiëntenzorg. Telematica (TEL) Telematica is de wetenschap die zich richt op de ondersteuning van de interactie over afstand en/of tijd tussen mensen en/of geautomatiseerde processen, door middel van de geïntegreerde toepassing van telecommunicatie- en informatietechnologie. Het vakgebied bestaat uit 3 functionele lagen: Telematicatoepassingen, Telematicadiensten en Telematicanetwerken. Technische Natuurkunde (TN) TN besteedt veel aandacht aan het verkrijgen van vaardigheid in experimentele technieken. Bij TN staat het verband tussen wetenschap en maatschappij centraal. TN richt zich op de volgende onderwerpen: biofysica, optische technieken, nanotechnologie, laserfysica, supergeleiding, vaste stof fysica, materiaalkunde, reologie, computational science, systeemtechnologie en warmte- en stromingsleer. Toegepaste Communicatie Wetenschap (TCW) TCW richt zich op de interne en externe communicatie binnen organisaties. Daarnaast ondersteunen communicatiedeskundigen beleid en maken gebruik van moderne informatie- en communicatietechnologie. Afstudeerrichtingen zijn: Communicatie Gezondheidszorg & Voorlichting, Corporate communica-

9 tie, Marketingcommunicatie, Nieuwe Media en Communicatietechnologie en Technische communicatie. Toegepaste Wiskunde (TW) TW richt zich op de toepassing van wiskunde in natuurkunde, techniek, milieu, financiën en economie. Hiertoe worden steeds verder verbeterde wiskundige modellen gemaakt. De vakgebieden binnen TW zijn: Discrete Wiskunde, Operationele Research en Stochastiek, Fundamentele Analyse, Mathematische Fysica en Computational Mechanics en Systeem-, Signaal- en Besturingstheorie. Werktuigbouwkunde (WB) WB richt zich op kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het ontwerpen, fabriceren, toepassen en veranderen van producten, materialen, processen en werktuigen. WB neemt op het gebied van onderzoek naar opslag en transport van goederen, metaalkunde, methodisch ontwerpen van producten, besturing en automatisering van productiesystemen en gefluïdiseerde verbranding een vooraanstaande (inter)nationale positie in.

10 Masteropleidingen: Applied Mathematics The University of Twente's Applied Mathematics degree course focuses primarily on industrial mathematics. Tracks: Engineering Mathematics, Operations Research and Statistics, Financial Engineering, Systems and Control. Applied Physics Applied Physics has its roots in the fundamental truths and basic laws that describe the world around us. The experiment is the primary means through which we discover more about that world. We focus on the utilization of scientific principles in practical devices and systems, and on the application of physics in other areas of science. Tracks: Fluid Physics, Materials Science, Optics and Biophysics. Biomedical Engineering Biomedical engineering involves the application of technology in health care and medicine. The BME Master's degree course integrates biomedical en technological expertise. Tracks: Materials and Tissue Engineering, Human Function Technology, Health Care Technology. Business Administration The Master's degree course in Business Administration builds upon the Business Administration Bachelor's degree course offered by the University of Twente. Business Administration features six different areas of specialisation. The goal of this degree course is to offer knowledge of complex business problems within the chosen area of specialisation. Tracks: Human Resource Management, Information and Knowledge Management, Innovation Management, International Management of Organisations, Management of Service Organisations. Business Information Technology The MSc programme Business Information Technology is an interdisciplinary 2-year programme jointly offered by the Department of Computer Science

11 and the Department of Technology & Management. The central themes are design and application of information systems and business process optimization. Tracks: Architecture, ICT and Innovation, Networked Business. Chemical Engineering Chemical engineering is a broad discipline involving a lot more than chemistry alone. Chemical engineers are creative problem solvers who use their scientific and technical expertise to develop novel chemical processes, materials and products for a wide variety of applications. Tracks: Process Technology, Materials Technology, Molecular Technology. Civil Engineering and Management Civil Engineering and Management comprises Master's degree courses in the following areas: Water management, Traffic and transport and Construction technology and construction process. All three courses explicitly address both technical and non-technical aspects of the construction and management of infrastructure. Tracks: Construction Process Management, Design and Construction Methods, Management of Infrastructure, Modelling in Civil Engineering, Transportation Engineering and Management, Water Engineering and Management. Communication Studies Graduates of the Master's degree course Communication Studies are prepared to play a mediating role, linking technology and users of new technologies. Tracks: New Media and Communication Technology, Technical Communication, Marketing Communication, Communication Health Care and Public Information, Corporate Communication. Computer Science This Master's degree course prepares the student for specialist functions in industry or for a PhD study and a career in science. Tracks: Embedded Systems, Information Systems Engineering, Software Engineering.

12 Educational Science and Technology Everyone is involved in it, lifelong and all over the world, using fabulous amounts of money, to create a better future for each and all of us. This big 'human capital' business is in constant need of scientific support, by systematic designing, by thorough research, and by constant evaluation and improvement. The University of Twente's Master of Science programme Educational Science & Technology trains experts who are able to fill in these needs in five central areas. Tracks: Curriculum and Instruction, Educational Evaluation and Assessment, Educational Policy and Management Studies, Human Resource Development, Technology Applications in Education and Training. Electrical Engineering Students learn in this Master of Science programme to define their own paths in analysis, research and design. Tracks: Biomedical Engineering, Embedded System Design, Measurement and Control Engineering, Microsystems and Microelectronics, Telecommunication Networks. Environmental Business Administration/Environmental and Energy Management The Environmental and Energy Management Master's Degree course aims to prepare future private, public and NGO decision-makers to analyse issues and act in an environmentally pro-active way when taking decisions about policy, production and resource utilisation. Tracks: Energy Management, Environmental Management. European Studies The 'Europe Across Borders' degree programme was launched in September This is a unique experiment in which two universities offer joint training programmes on both the bachelor's and Master's degree level. Successful graduates are prepared for a career in a united Europe whether at the national level (e.g. in the Netherlands or Germany) or at the European level (e.g. at an international organisation). Students are expected to work

13 independently and in teams, be enthusiastic and be willing to travel extensively between Munster and Enschede, to conference centres for seminars and to international destinations for internships and graduation assignments. Geoinformatics This master is in cooperation with International Institute for Geo-information Science and Earth Observation. Tracks: Digital Photogrammetry and Remote Sensing, Geographical Information Systems, Cartography and Geo-information Visualisation. Human Media Interaction Interactions between the human user and the machine are the main focus of the Human Media Interaction Master's degree course. Students learn about various aspects of human-media interaction, ranging from basic technological issues to advanced topics in natural modes of interaction and intelligent media. This includes topics like speech and natural language processing, virtual reality, robotics and artificial intelligence. Industrial Design Engineering The 'Industrial Design Engineering' Master's degree course is intended for students with a Bachelor's degree in 'Industrial Design' or a related field. Tracks: Biomedical Product Design, Design of Smart Environments, Design and Styling, Management of Product Development. Industrial Engineering and Management The Master Industrial Engineering and Management (IE&M) focuses on how to design and control of processes in a company or between companies in view of performance improvement. Tracks: Financial Engineering and Management, Health Care Technology and Management, Information Technology and Management, Production and Logistic Management.

14 Mechanical Engineering This Master's degree course enables students to select an area of specialisation (track), which is closely related to the Department's actual research programme. Within each track, students choose one of three orientations, related to the competence profiles and positions of graduates on the labour market. The possible orientations include research & development, design & construction and organisation & management. Tracks: Biomedical Engineering/Rehabilitation Engineering, Design Technology, Production Engineering and Management, Engineering Fluid Dynamics, Industrial Design and Manufacturing, Polymer Engineering and Composites, Surface Engineering and Tribology, Thermal Engineering, Engineering Mechanics and Foaming Technology, Mechanical Automation, Mechatronics and Laser Technology. Mechatronics The Mechatronics degree course addresses the wide field of mechanical electrical systems. Mechatronics deals with the synergistic combination of mechanical engineering, electronics, measurement and control in the design of products and processes. Nanotechnology Nanotechnology focuses on the design and creation of functional materials, structures, devices and systems by directly controlling matter at the nano-level, as well as the exploitation of novel phenomena and properties occurring at this level. Philosophy of Science, Technology and Society PSTS graduates are able to perform philosophical and multidisciplinary analyses of applied science/technology and their place in society. Tracks: Philosophy of Technology, Science, Technology and Society. Psychology The Psychology Master's degree course trains scientists and professionals to solve problems on the basis of scientific psychological evidence. Tracks: Safety and Health, Knowledge and Education, Technology and Media, Work and Organisation.

15 Public Administration The Public Administration MSc degree course focuses on public governance. Tracks: Public Governance, Public Management, Public Policy, Public Safety, Sustainability, Management, Economics and Law. Technical Medicine The new Technical Medicine degree course focuses on the application of technology in medicine/health care. Telematics Telematics focuses on improving the interaction between people and/or automated processes over time and distance through the application of information and communication technology. Tracks: Applications, Networks, Services.

16 Telefoon: Mocht u interesse hebben om aan de Bedrijvendagen 2005 deel te nemen, stuur dan de bijgevoegde antwoordfax naar ons terug. U hoort dan zo spoedig mogelijk meer van ons. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, of wilt u toch iets meer informatie, dan kunt u contact opnemen met: Stichting Bedrijvendagen Universiteit Twente De Bastille - kamer 301 Postbus AE Enschede Fax: Internet:

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

De indeling van de sector Techniek

De indeling van de sector Techniek De indeling van de sector Techniek Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zes subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

De indeling van de sector Techniek

De indeling van de sector Techniek De indeling van de sector Techniek Een sectorbeeld gaat in op één sector en brengt daarbij een groep van gelijksoortige opleidingen in beeld. De inspectie gaat uit van een indeling gebaseerd op inhoudelijke

Nadere informatie

De indeling van de sector Natuur

De indeling van de sector Natuur De indeling van de sector Natuur Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN code AOU-TOE-ING 1/15 Klemtonen De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. De nadruk wordt gelegd op de vakken

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

21-4-2016. Info voor B2 TOM studenten van. Opleiding Werktuigbouwkunde

21-4-2016. Info voor B2 TOM studenten van. Opleiding Werktuigbouwkunde 21-4-2016 Info voor B2 TOM studenten van Opleiding Werktuigbouwkunde PROGRAMMA Doel Derde jaar Minor Afstuderen Master ME Regelingen Tot Slot Doel Opleiden Academische Werktuigbouwer met oog voor wat er

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 529 Besluit van 14 oktober 2002 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met de aanwijzing van masteropleidingen in het wetenschappelijk

Nadere informatie

W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g. Chair for Polymer Engineering UASc Windesheim

W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g. Chair for Polymer Engineering UASc Windesheim Chair for Polymer Engineering UASc Windesheim Windesheim Lectoraten Research groups that are the UoASciences equivalent of the Scientific Universities Chairs About 30 Chairs (lectoraten) in the field of

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Hoe ontwikkel je een regionale economy?

Hoe ontwikkel je een regionale economy? 1 Hoe ontwikkel je een regionale economy? Model van 5 elementen Excellent Science World leading and accessible positions in sciences People make the difference Attracting world class scientists and talented

Nadere informatie

Kenniscentrum Risicomanagement

Kenniscentrum Risicomanagement Deskundigheid op het gebied van veiligheid High Tech Human Touch Samenwerking Het is de ambitie van het om opdrachtgevers, zoals bedrijven, overheden, nationale en internationale organisaties, te ondersteunen

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

Beta s rol in toekomstige PhD programma s

Beta s rol in toekomstige PhD programma s Sessie Lunteren, over Verleden, heden en toekomst van het PhD onderwijs Beta s rol in toekomstige PhD programma s Geert-Jan van Houtum Wetenschappelijk directeur van Onderzoeksschool Beta voor Operations

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1.In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: NG: EM: CM: ak: biol: econ: grtl: latl: : nlt: : wisa: wisb: profiel

Nadere informatie

De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam. Rotterdam, Oktober 2016

De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam. Rotterdam, Oktober 2016 De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam Rotterdam, Oktober 2016 Robotisering en automatisering hebben fundamenteel invloed op ons dagelijkse leven en de toekomst van het

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Keuze vakken P&T Living

Keuze vakken P&T Living Keuze vakken P&T Living Antal Haans (A.Haans@tue.nl) Coach Technische Vakken P&T-LIVING 31 Maart 2015 1 P&T Major Binnen de TU/e bachelor school Keuze ruimte 60 ECTS 90 ECTS - Psychologie & methoden -

Nadere informatie

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente Het I*Teach project Innovative Teacher B Nico van Diepen Universiteit Twente Overzicht Het project De doelen De resultaten De plannen Het project Internationaal / EU Leonardo Partners - Sofia University

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

ECN Lunchcolloquium. EnTranCe: the Energy Transition Centre. November 3, 2014 Wim van Gemert

ECN Lunchcolloquium. EnTranCe: the Energy Transition Centre. November 3, 2014 Wim van Gemert ECN Lunchcolloquium EnTranCe: the Energy Transition Centre November 3, 2014 Wim van Gemert HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN General information e Hanze University of Applied Sciences, Groningen was founded in

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo qompas.nl Vooropleidingseisen Van vwo naar wo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van vwo naar wo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting : Financial 44060 or (34060) Accounting voor BE 3409 Accounting 30J03 of (30J03) Accounting for IBA 345 30B05 3408 Accounting :

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur Cross over HKU Master Crossover Creativity Hoe komen we hiertoe als kunsthogeschool? Er was eens Kunstonderwijs 30 jaar geleden Creërend vermogen

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

MINOREN EN MASTERS SBI:

MINOREN EN MASTERS SBI: MINOREN EN MASTERS SBI: Hier volgt een overzicht van de minoren en masters die SBI ers onder andere kunnen kiezen. Dit overzicht is niet bindend maar kan je wel een goede houvast bieden. Een groot deel

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met april 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 18:15 Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 19:15

Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 18:15 Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 19:15 MASTER S PROGRAMME INFORMATION EVENING 1 FEBRUARY 2017 Session name Location Start End Ancient, Medieval and Renaissance Studies Drift 25, zaal 1.01 Ancient, Medieval and Renaissance Studies Drift 25,

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

IIT Kanpur Ornella Geboers Maarten Leys

IIT Kanpur Ornella Geboers Maarten Leys IIT Kanpur Ornella Geboers Maarten Leys Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorstelling bedrijf... 3 Producten... 4 Reden in India... 5 Gerichte vragen... 6 Voorstelling bedrijf Het Indiaas Instituut voor

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie