Face your future Bedrijvendagenbd 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Face your future Bedrijvendagenbd 2005"

Transcriptie

1 Face your future Bedrijvendagen 2005 Trainingen 10 en 11 oktober Presentatiedagen 12 en 13 oktober Bedrijvendiners 10 en 13 oktober Gespreksronden 14 t/m 18 november

2 Universiteit Twente De Universiteit Twente (UT) opgericht in 1961 en is daarmee één van de jongste universiteiten van Nederland. De universiteit is de enige campusuniversiteit van Nederland en telt zo'n 7000 studenten. Ze onderscheidt zich door technische- en maatschappijwetenschappen te combineren, zowel in het onderwijs als in onderzoek. De opleidingen staan in binnen- en buitenland hoog aangeschreven. Bedrijvendagen Universiteit Twente Ieder jaar stelt de Stichting Bedrijvendagen Universiteit Twente zich tot doel om een serie activiteiten te organiseren die de contacten bevorderen tussen studenten, afgestudeerden en assistenten in opleiding aan de Universiteit Twente en potentiële werkgevers. Om deze doelstelling te bereiken worden ieder jaar circa 70 organisaties, 3000 studenten en pas afgestudeerden uitgenodigd om op de Bedrijvendagen van de Universiteit Twente nader met elkaar kennis te maken. De activiteiten die dit jaar worden georganiseerd zijn trainingen, presentatiedagen, bedrijvendiners en gespreksronden. Als organisatie bieden wij u de mogelijkheid om aan deze activiteiten deel te nemen. Boekwerk Het boekwerk bevat informatie over de organisatie en activiteiten van de Bedrijvendagen en wordt een maand voor aanvang van de Bedrijvendagen onder studenten verspreid. Als u deelneemt aan de Bedrijvendagen, dan krijgt uw organisatie de beschikking over twee pagina's in het boekwerk. Hierin kunt u op de ene pagina uw organisatie presenteren en de andere pagina is bestemd voor een advertentie. Trainingen maandag 10 en dinsdag 11 oktober 2005 De trainingen dienen voor studenten als voorbereiding op het toekomstige contact met bedrijven. Het doel van de trainingen is de competenties van de studenten met betrekking tot het vinden van een stageplaats, afstudeerplaats of baan te vergroten. Om dit te bereiken willen wij dit jaar de trainingen rich-

3 ten op de presentatie van studenten, de voorbereiding op de sollicitatie procedure en het laten kennismaken met assessment centers. Echter staan wij uiteraard ook open voor suggesties van uw kant. Presentatiedagen woensdag 12 en donderdag 13 oktober 2005 De presentatiedagen vervullen een centrale rol tijdens de Bedrijvendagen. Op beide dagen is plaats voor maximaal 35 bedrijven en instellingen. Uw organisatie kan op één van deze twee presentatiedagen aanwezig zijn. Tijdens deze dagen kunt u deelnemen aan een informatiemarkt, waar elke organisatie vertegenwoordigd is met een stand, hier kunt u contact leggen met studenten en andersom. Daarnaast bieden wij u de ruimte om op één van deze dagen een presentatie te geven. Hier kunt u ingaan op de activiteiten van uw organisatie en wat u van uw toekomstige werknemers verwacht. Er is slechts een beperkt aantal presentaties mogelijk, dus als uw organisatie interesse heeft, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Bedrijvendiners maandag 10 oktober en donderdag 13 oktober Dit jaar worden er voor het eerst een tweetal bedrijvendiners door de Bedrijvendagen georganiseerd. Deze bedrijvendiners zijn bedoeld voor studenten die binnen een jaar beginnen met afstuderen of hier al mee bezig zijn, met als doel het vinden van een afstudeerplek of baan. De studenten kunnen door uw bedrijf worden geselecteerd op basis van hun CV. Er zijn voor uw bedrijf verschillende mogelijkheden om aan een bedrijvendiner deel te nemen. Ten eerste kan er voor gekozen worden voor een diner met daar aan voorafgaand de mogelijkheid om een inhoudelijk evenement, zoals een workshop of case te geven. Verder kunt u een diner bijwonen als afsluiting van de presentatiedagen of is er de mogelijkheid om aan één van diners deel te nemen als een op zich staand evenement.

4 Gespreksronden 14 t/m 18 november 2005 De gespreksronden zijn individuele gesprekken tussen studenten en organisaties. Studenten hebben voorafgaand en tijdens de Bedrijvendagen de mogelijkheid om een CV-formulier in te vullen. Deze formulieren worden aan de organisaties voorgelegd, waarna deze uit het specifieke aanbod een aantal studenten kunnen kiezen. Vervolgens wordt door ons contact gezocht met de bewuste studenten en een gesprek georganiseerd. Voor alle gesprekken tussen studenten en organisaties wordt één week gereserveerd. U heeft dus de mogelijkheid om met studenten, die u geschikt acht voor een toekomstige functie binnen uw organisatie, oriënterende gesprekken te houden.

5 Opleidingen aan de Universiteit Twente Om u alvast een beter beeld te geven van de toekomstige academici die u op de Bedrijvendagen zult ontmoeten, volgt hieronder een korte uitleg over de verschillende studierichtingen aan de Universiteit Twente onderverdeeld in bachelor- en masteropleidingen. Bacheloropleidingen: Advanced Technology (AT) AT is de nieuwste technische bacheloropleiding van de UT. Het is een brede opleiding voor creatieve techneuten. In deze praktijkgerichte opleiding verdiept de student zich in allerlei vakgebieden. Van mechatronica en nanotechnologie tot telematica en biomedische technologie. Bedrijfsinformatietechnologie (BIT) BIT concentreert zich op vraagstukken waarbij informatie- en communicatietechnologie en bedrijfskunde sterk met elkaar verbonden zijn. BIT heeft een technische component, een wiskundige component en een bedrijfskundige component. Naast deze hoofdcomponenten wordt aandacht besteed aan toepassingen van informatietechnologie, maatschappijwetenschappen en communicatieve vaardigheden. Bedrijfskunde (BK) Bedrijfskunde richt zich op alles wat te maken heeft met het management van organisaties. Er wordt niet alleen gekeken naar de bedrijven zelf, maar ook de omgeving waarin deze bedrijven functioneren. Op de UT onderzoekt men met name de sterke band tussen de maatschappij en het bedrijfsleven. BK kent de volgende specialisaties: E-commerce & E-governance, Innovatiemanagement, Internationaal Management, Management van Non-profit Organisaties en Public Private Governance

6 Bestuurskunde (BSK) BSK bereidt studenten voor op functies in en rond het openbaar bestuur van gemeente, provincie, landelijke en Europese overheid. Echter ook de nonprofit sector en het bedrijfsleven zijn afnemers van deze 'nieuwe bestuurders'. De invalshoeken binnen BSK zijn politicologie, sociologie, recht en economie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan methoden en technieken voor onderzoek. Biomedische Technologie (BMT) BMT is een mensgerichte technische opleiding. Er bestaat een grote behoefte aan mensen die technische kennis kunnen vertalen naar de medische praktijk. BMT kent drie specialisaties: Functiehersteltechnologie, Materiaal & Weefseltechnologie en Zorgtechnologie. Civiele Techniek (CiT) CiT leidt ingenieurs op die bij het oplossen van civiel- technische problemen nadrukkelijk de niet- technische context meenemen. De opleiding bevat naast een basis in de Civiele Technologie ook onderdelen van bedrijfs- en bestuurskunde. Afstudeerrichtingen zijn: Bouwtechnologie & Management, Verkeer & Vervoer en Waterhuishouding & Milieu. Chemische Technologie (CT) CT omvat chemische, technologische, wiskundige en maatschappijwetenschappelijke fundamenten. Veel nadruk ligt op het ontwerpkarakter en de integratie van kennis in technologische systemen. CT kent de volgende richtingen: Procestechnologie, Materiaaltechnologie, Chemie/moleculaire technologie, CT-informatica, Milieutechnologie en Biomedische technologie. Educational Design, Management & Media (EDMM) EDMM is een vernieuwde opleiding van theorie en praktijk rond scholing, management en media. De student wordt opgeleid tot een creatief ontwerper van leer- en instructiesituaties.

7 Elektrotechniek (EL) EL is gericht op het ontwerpen en realiseren van componenten en systemen vanuit fundamentele kennis van basiswetenschappen. Signaalbewerking staat centraal, dat is ook het toepassingsgebied met de meeste ontwikkelingen. Er zijn verschillende specialisaties mogelijk: Microsystemen, Telematica netwerken, Mechatronica, Biomedische technologie of embedded systems. Gezondheidswetenschappen (GZW) Studenten GZW worden opgeleid voor een leidinggevende functie in de gezondheidszorg. Als deskundige moeten ze adequaat kunnen inspelen op de huidige en toekomstige eisen die worden gesteld aan de gezondheidszorg. De UT benadrukt in haar opleiding de relatie tussen technologie en de gezondheidszorg. Industrieel Ontwerpen (IO) IO is voortgevloeid uit de opleiding werktuigbouwkunde. IO houdt zich bezig met het ontwerpen van producten die industrieel, in massa of in serie gemaakt kunnen worden. Met name wordt er gericht op producten voor persoonlijk gebruik. Informatica (INF) INF is een veelzijdige opleiding die zich richt op het ontwerp, de bouw en de toepassing van de informatie-, communicatie- en regelsystemen. Aandachtsgebieden binnen deze studie zijn multimedia, database, embedded systems en software engineering. De informaticus ontwerpt informatiesystemen, besturingssystemen en bouwt en assembleert sofware, apparatuur en netwerken. Psychologie (PSY) De opleiding psychologie aan de UT legt het accent op snel groeiende toepassingsgebieden van de psychologie. PSY kent de volgende specialisaties: Arbeids- & Organisatiepsychologie, Ergonomische Psychologie, Kennispsychologie, Mediapsychologie, Risicopsychologie & Besliskunde

8 Technische Bedrijfskunde (TBK) TBK geeft inzicht in alle aspecten van de bedrijfsvoering: techniek, financiën, sociale aangelegenheden, juridische zaken, marketing, inkoop en verkoop, planning, logistiek etc. Studenten kunnen in hun bachelorfase kiezen voor de richting techniek of gezondheidszorg. Technische Geneeskunde (TG) TG is een geheel nieuwe opleiding op het snijvlak van technologie en geneeskunde. De student wordt opgeleid als een professional die kan denken en handelen als een arts en als een ingenieur. De technische geneeskundige zorgt voor een optimaal gebruik van technologie in de patiëntenzorg. Telematica (TEL) Telematica is de wetenschap die zich richt op de ondersteuning van de interactie over afstand en/of tijd tussen mensen en/of geautomatiseerde processen, door middel van de geïntegreerde toepassing van telecommunicatie- en informatietechnologie. Het vakgebied bestaat uit 3 functionele lagen: Telematicatoepassingen, Telematicadiensten en Telematicanetwerken. Technische Natuurkunde (TN) TN besteedt veel aandacht aan het verkrijgen van vaardigheid in experimentele technieken. Bij TN staat het verband tussen wetenschap en maatschappij centraal. TN richt zich op de volgende onderwerpen: biofysica, optische technieken, nanotechnologie, laserfysica, supergeleiding, vaste stof fysica, materiaalkunde, reologie, computational science, systeemtechnologie en warmte- en stromingsleer. Toegepaste Communicatie Wetenschap (TCW) TCW richt zich op de interne en externe communicatie binnen organisaties. Daarnaast ondersteunen communicatiedeskundigen beleid en maken gebruik van moderne informatie- en communicatietechnologie. Afstudeerrichtingen zijn: Communicatie Gezondheidszorg & Voorlichting, Corporate communica-

9 tie, Marketingcommunicatie, Nieuwe Media en Communicatietechnologie en Technische communicatie. Toegepaste Wiskunde (TW) TW richt zich op de toepassing van wiskunde in natuurkunde, techniek, milieu, financiën en economie. Hiertoe worden steeds verder verbeterde wiskundige modellen gemaakt. De vakgebieden binnen TW zijn: Discrete Wiskunde, Operationele Research en Stochastiek, Fundamentele Analyse, Mathematische Fysica en Computational Mechanics en Systeem-, Signaal- en Besturingstheorie. Werktuigbouwkunde (WB) WB richt zich op kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het ontwerpen, fabriceren, toepassen en veranderen van producten, materialen, processen en werktuigen. WB neemt op het gebied van onderzoek naar opslag en transport van goederen, metaalkunde, methodisch ontwerpen van producten, besturing en automatisering van productiesystemen en gefluïdiseerde verbranding een vooraanstaande (inter)nationale positie in.

10 Masteropleidingen: Applied Mathematics The University of Twente's Applied Mathematics degree course focuses primarily on industrial mathematics. Tracks: Engineering Mathematics, Operations Research and Statistics, Financial Engineering, Systems and Control. Applied Physics Applied Physics has its roots in the fundamental truths and basic laws that describe the world around us. The experiment is the primary means through which we discover more about that world. We focus on the utilization of scientific principles in practical devices and systems, and on the application of physics in other areas of science. Tracks: Fluid Physics, Materials Science, Optics and Biophysics. Biomedical Engineering Biomedical engineering involves the application of technology in health care and medicine. The BME Master's degree course integrates biomedical en technological expertise. Tracks: Materials and Tissue Engineering, Human Function Technology, Health Care Technology. Business Administration The Master's degree course in Business Administration builds upon the Business Administration Bachelor's degree course offered by the University of Twente. Business Administration features six different areas of specialisation. The goal of this degree course is to offer knowledge of complex business problems within the chosen area of specialisation. Tracks: Human Resource Management, Information and Knowledge Management, Innovation Management, International Management of Organisations, Management of Service Organisations. Business Information Technology The MSc programme Business Information Technology is an interdisciplinary 2-year programme jointly offered by the Department of Computer Science

11 and the Department of Technology & Management. The central themes are design and application of information systems and business process optimization. Tracks: Architecture, ICT and Innovation, Networked Business. Chemical Engineering Chemical engineering is a broad discipline involving a lot more than chemistry alone. Chemical engineers are creative problem solvers who use their scientific and technical expertise to develop novel chemical processes, materials and products for a wide variety of applications. Tracks: Process Technology, Materials Technology, Molecular Technology. Civil Engineering and Management Civil Engineering and Management comprises Master's degree courses in the following areas: Water management, Traffic and transport and Construction technology and construction process. All three courses explicitly address both technical and non-technical aspects of the construction and management of infrastructure. Tracks: Construction Process Management, Design and Construction Methods, Management of Infrastructure, Modelling in Civil Engineering, Transportation Engineering and Management, Water Engineering and Management. Communication Studies Graduates of the Master's degree course Communication Studies are prepared to play a mediating role, linking technology and users of new technologies. Tracks: New Media and Communication Technology, Technical Communication, Marketing Communication, Communication Health Care and Public Information, Corporate Communication. Computer Science This Master's degree course prepares the student for specialist functions in industry or for a PhD study and a career in science. Tracks: Embedded Systems, Information Systems Engineering, Software Engineering.

12 Educational Science and Technology Everyone is involved in it, lifelong and all over the world, using fabulous amounts of money, to create a better future for each and all of us. This big 'human capital' business is in constant need of scientific support, by systematic designing, by thorough research, and by constant evaluation and improvement. The University of Twente's Master of Science programme Educational Science & Technology trains experts who are able to fill in these needs in five central areas. Tracks: Curriculum and Instruction, Educational Evaluation and Assessment, Educational Policy and Management Studies, Human Resource Development, Technology Applications in Education and Training. Electrical Engineering Students learn in this Master of Science programme to define their own paths in analysis, research and design. Tracks: Biomedical Engineering, Embedded System Design, Measurement and Control Engineering, Microsystems and Microelectronics, Telecommunication Networks. Environmental Business Administration/Environmental and Energy Management The Environmental and Energy Management Master's Degree course aims to prepare future private, public and NGO decision-makers to analyse issues and act in an environmentally pro-active way when taking decisions about policy, production and resource utilisation. Tracks: Energy Management, Environmental Management. European Studies The 'Europe Across Borders' degree programme was launched in September This is a unique experiment in which two universities offer joint training programmes on both the bachelor's and Master's degree level. Successful graduates are prepared for a career in a united Europe whether at the national level (e.g. in the Netherlands or Germany) or at the European level (e.g. at an international organisation). Students are expected to work

13 independently and in teams, be enthusiastic and be willing to travel extensively between Munster and Enschede, to conference centres for seminars and to international destinations for internships and graduation assignments. Geoinformatics This master is in cooperation with International Institute for Geo-information Science and Earth Observation. Tracks: Digital Photogrammetry and Remote Sensing, Geographical Information Systems, Cartography and Geo-information Visualisation. Human Media Interaction Interactions between the human user and the machine are the main focus of the Human Media Interaction Master's degree course. Students learn about various aspects of human-media interaction, ranging from basic technological issues to advanced topics in natural modes of interaction and intelligent media. This includes topics like speech and natural language processing, virtual reality, robotics and artificial intelligence. Industrial Design Engineering The 'Industrial Design Engineering' Master's degree course is intended for students with a Bachelor's degree in 'Industrial Design' or a related field. Tracks: Biomedical Product Design, Design of Smart Environments, Design and Styling, Management of Product Development. Industrial Engineering and Management The Master Industrial Engineering and Management (IE&M) focuses on how to design and control of processes in a company or between companies in view of performance improvement. Tracks: Financial Engineering and Management, Health Care Technology and Management, Information Technology and Management, Production and Logistic Management.

14 Mechanical Engineering This Master's degree course enables students to select an area of specialisation (track), which is closely related to the Department's actual research programme. Within each track, students choose one of three orientations, related to the competence profiles and positions of graduates on the labour market. The possible orientations include research & development, design & construction and organisation & management. Tracks: Biomedical Engineering/Rehabilitation Engineering, Design Technology, Production Engineering and Management, Engineering Fluid Dynamics, Industrial Design and Manufacturing, Polymer Engineering and Composites, Surface Engineering and Tribology, Thermal Engineering, Engineering Mechanics and Foaming Technology, Mechanical Automation, Mechatronics and Laser Technology. Mechatronics The Mechatronics degree course addresses the wide field of mechanical electrical systems. Mechatronics deals with the synergistic combination of mechanical engineering, electronics, measurement and control in the design of products and processes. Nanotechnology Nanotechnology focuses on the design and creation of functional materials, structures, devices and systems by directly controlling matter at the nano-level, as well as the exploitation of novel phenomena and properties occurring at this level. Philosophy of Science, Technology and Society PSTS graduates are able to perform philosophical and multidisciplinary analyses of applied science/technology and their place in society. Tracks: Philosophy of Technology, Science, Technology and Society. Psychology The Psychology Master's degree course trains scientists and professionals to solve problems on the basis of scientific psychological evidence. Tracks: Safety and Health, Knowledge and Education, Technology and Media, Work and Organisation.

15 Public Administration The Public Administration MSc degree course focuses on public governance. Tracks: Public Governance, Public Management, Public Policy, Public Safety, Sustainability, Management, Economics and Law. Technical Medicine The new Technical Medicine degree course focuses on the application of technology in medicine/health care. Telematics Telematics focuses on improving the interaction between people and/or automated processes over time and distance through the application of information and communication technology. Tracks: Applications, Networks, Services.

16 Telefoon: Mocht u interesse hebben om aan de Bedrijvendagen 2005 deel te nemen, stuur dan de bijgevoegde antwoordfax naar ons terug. U hoort dan zo spoedig mogelijk meer van ons. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, of wilt u toch iets meer informatie, dan kunt u contact opnemen met: Stichting Bedrijvendagen Universiteit Twente De Bastille - kamer 301 Postbus AE Enschede Fax: Internet:

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma -- 8 11 12 1 17 19 21 2 2 28 0 2 8 2 8 0 8 0 2 8 70 7 77 79 82 8 87 90 9 9 98 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Een masterdiploma als

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag Kunstmatige Intelligentie Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie Bètawijzer 2013 Bètawijzer 2013. Colofon Dit is een uitgave van Bètastuf, het overkoepelend medezeggenschapsorgaan binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Nijenborgh 9, 9747 AG, Groningen.

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Publisher: Dieter Danau Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Pleinlaan 2-1050 Brussel CAREER GUIDE 2014-2015 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 6 Stagebeurs 7 Deelnemende

Nadere informatie

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht BI & IM SYMPOSIUM 2013 Sessie overzicht Maandag 9.40 uur 10.10 uur Podium 1 Tim Jennings Chief Analyst and Research Fellow Ovum Data-driven industry transformation Data is the powerful change agent for

Nadere informatie

Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 10 / nummer 4 / december 2013

Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 10 / nummer 4 / december 2013 Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 10 / nummer 4 / december 2013 ICT-onderzoek Tweede Nationale Cyber Security Research Agenda ziet het licht Terugblik op ICT.OPEN Winnaar

Nadere informatie

Masters Marketing Management

Masters Marketing Management Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Marketing Management Marketing Research UVT-8_11.indd 1 16-04-2007 15:50:26 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg University

Nadere informatie

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015 2015/2016 Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie Huub Hoenjet & Daniël van Wijk Maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Sociale Geografie en Planologie in Nederland 4 Blokkenschema masteropleidingen

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1. 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2

1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1. 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2 INHOUD pagina 1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2 3. Opdracht Werkgroep en Totstandkoming Notitie 2 4. Omgevingsanalyse 3 5. Afbakening

Nadere informatie

Woordjes vooraf. Gewaardeerde relatie, En waarom wij onze merkboodschap graag als naamgever van dit academische programma inzetten.

Woordjes vooraf. Gewaardeerde relatie, En waarom wij onze merkboodschap graag als naamgever van dit academische programma inzetten. Sluit u aan? Woordjes vooraf Ricoh imagine. change. Academy januari 2014 Geprint door Ricoh op papier met het FSC Keurmerk. Gewaardeerde relatie, imagine. change. Twee woorden die los van elkaar veel betekenis

Nadere informatie

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel. Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel. Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML NetwerkNieuws. DISPUUT TRANSPORTKUNDE PANDORA JAARGANG 23 NUMMER 1 FEBRUARI 2014 Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML Vanaf Maasvlakte 2

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst studieinformatie en de faculteiten

Nadere informatie

IT training + Management

IT training + Management Bewaarexemplaar 2015 IT training + Management & Vaardigheid Ik heb ambitie. Dus ik train bij Global Knowledge! Amazon Web Services / AppSense / Avaya / Brocade / Cisco / Citrix / Check Point / Dell SonicWall

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library Master of Science Business Process Management & IT Open Universiteit Nederland, faculteiten Managementwetenschappen en Informatica Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library een casus bij Philips

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie