Klik om de stijl te bewerken. Regiobijeenkomst Slim beleggen! Hoe krijg ik mijn beleid beter op de agenda? WELKOM. 11 juni 2015 hogeschool Inholland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klik om de stijl te bewerken. Regiobijeenkomst Slim beleggen! Hoe krijg ik mijn beleid beter op de agenda? WELKOM. 11 juni 2015 hogeschool Inholland"

Transcriptie

1 Klik om de stijl te bewerken Regiobijeenkomst Slim beleggen! Hoe krijg ik mijn beleid beter op de agenda? WELKOM 11 juni 2015 hogeschool Inholland

2 Welkom Klik de stijl te bewerken Slim beleggen Hoe krijg ik mijn beleid beter op de agenda? Deze bijeenkomst is bedoeld om antwoorden op deze vraag te verzamelen. Houd die vraag dus in gedachte bij het luisteren naar de verschillende sprekers! Welkom VN-verdrag Inholland Quick scan Lunch Fenestra Studieproces Discussie Afsluiting

3 Welkom Klik de stijl te bewerken Welkom Marian de Groot, directeur handicap + studie en Huug de Deugd, Lid College van Bestuur Hogeschool Inholland VN-verdrag en agendasetting Jenny Goldschmidt, Em. Hoogleraar Mensenrechten Universiteit Utrecht Ervaringen Inholland Gritche Monsma, studentendecaan / Jeroen Scholten Linde, beleidsmedewerker Quick scan Hannelore Veltman, consultant handicap + studie Lunch Ervaringen Universiteit Leiden/ Fenestra Sabina Beijne, coördinator Studieproces in kaart Hannelore Veltman, consultant handicap + studie Discussie Afsluiting Welkom VN-verdrag Inholland Quick scan Lunch Fenestra Studieproces Discussie Afsluiting

4 VN-verdrag Klik om de stijl te bewerken en agendasetting Hoe kan ik het VN-verdrag inzake personen met een handicap benutten voor de agendasetting op mijn instelling? Jenny Goldschmidt, Em. Hoogleraar Mensenrechten Universiteit Utrecht Welkom VN-verdrag Inholland Quick scan Lunch Fenestra Studieproces Discussie Afsluiting

5 Een nieuwe dimensie voor beleid Jenny E. Goldschmidt Den Haag 11 juni 2015

6 Gehandicaptenverdrag, waar staan we nu? Nederland heeft wel ondertekend, niet geratificeerd (eind 2015??) Ratificatie gaat door middel van Goedkeuringswet. Optioneel Protocol voorlopig niet (dus geen klachtrecht)

7 Betekenis Alle staatsorganen moeten zich bij alle wetgeving en beleid en uitvoering aan verdrag houden Staat moet ook zorgen dat rechten in verdragen worden gegarandeerd: verplichting om te beschermen tegen inbreuken. staat ook in Gehandicaptenverdrag: b.v. Staat moet passende maatregelen nemen om discriminatie door personen, organisaties e.d. uit te bannen art 4 lid 1a Rapportages en bespreking door Comité

8 Toegevoegde waarde ten opzichte van WGBh/cz Reikwijdte wordt breder Algemene verplichtingen niet alleen rechten studenten

9 Nieuwe dimensie Het Verdrag geeft een nieuwe dimensie aan de rechten van gehandicapten èn aan alle mensenrechten door de manier waarop de bestaande rechten worden ingevuld.

10 Beginselen Inclusie Gelijkheid Participatie Toegankelijkheid Diversiteit Menselijke waardigheid

11 Art 24 Onderwijs Op gelijke basis als anderen, ook in hoger onderwijs Toegankelijkheid algemeen

12 Algemene eisen Gegevens verzamelen Plan van aanpak Implementeren Monitoren en weer - PvA

13 Dus: proactief beleid Begin met 0-meting Aansluiting bij accreditaties Samenwerking andere instellingen Participatie structureel vorm geven Gebruik van individuele cases voor structureel beleid

14 Vragen? Good practices? Valkuilen?

15 Ervaringen Klik om de stijl te bewerken Inholland Studeren met een functiebeperking binnen Hogeschool Inholland Ervaringen met de implementatie van het beleid en het zoeken en vinden van mensen die verschil maken. EEN CASUS Gritche Monsma, studentendecaan Jeroen Scholten Linde, beleidsmedewerker Welkom VN-verdrag Inholland Quick scan Lunch Fenestra Studieproces Discussie Afsluiting

16 Het beleidsproces onder de loep

17 De organisatie domeinen (hoofd-)locaties directeuren onderwijsstaven docententeams (5) decanenteams opdracht

18 De aanleiding Onbekend en onbemind Ongewenste uitstroom jaar 1-4 Langstudeerders NSE scores Inholland

19 Hulp op komst ( ) Rapport Meer mogelijk maken NVAO Instellingstoets Handicap + Studie Bal ligt bij het studentendecanaat

20 Eerste resultaten ( ) Concept beleidsnotitie In gesprek met de Onderwijskring In gesprek met Directeuren overleg Op agenda CvB Vaststelling beleid en handreiking implementatie in november 2014

21 En dan.. Bal ligt bij de Domeinen Koudwatervrees bij de Domeinen Toenemend probleembewustzijn bij de Domeinen

22 Hulp op komst (tweede ronde ) Voortgang beleid onderwerp triaaloverleg CvB - Domeinen Belangstelling onderwijscie RvT CvB besluit: evaluatie beleid in najaar 2015

23 Op naar fase twee Cijfers (studentendecanaat) Grassroots stimuleren en koesteren Overleg beleidsadviseurs Domeinen inhoud van beleid ondersteunings- behoefte - gezamenlijk optrekken? focus evaluatie

24 Kansen Beleidsdocument met handreiking implementatie Studentendecanen zijn beschikbaar in de rol van expert Politieke context/participatiewetgeving

25 Leermomenten Steun van het CvB is onontbeerlijk Evalueer op kort termijn dat houdt de organisatie scherp Betrek studenten bij de evaluatie Deel best practices met elkaar Formuleer verbeterpunten

26 De winnaars Studenten met een functiebeperking Docenten en studiebegeleiders De hogeschool als leer- en werkgemeenschap

27 Wat ik niet heb verteld Trekken en duwen Veel steun van H+S Meedenkers gezocht en gevonden

28 Quick Klik om de scan stijl te bewerken Hoe staat mijn instelling er voor? Aan de slag met een eenvoudige scan die een eerste indruk geeft van het eigen beleid. Wat zijn ontwikkelpunten, wat is een volgende stap? Hannelore Veltman, handicap + studie Welkom VN-verdrag Inholland Quick scan Lunch Fenestra Studieproces Discussie Afsluiting

29 Lunch Klik om de stijl te bewerken Eet smakelijk! (en wissel vooral ervaringen en visitekaartjes uit!) Welkom VN-verdrag Inholland Quick scan Lunch Fenestra Studieproces Discussie Afsluiting We gaan verder om 12:30 uur

30 Ervaringen Klik om de stijl te bewerken Universiteit Leiden/ Fenestra Studeren met een functiebeperking binnen Universiteit Leiden. Het Universiteitsbeleid op het gebied van diversiteit en de ervaringen van Fenestra, centrum voor studeren met een functiebeperking. Sabina Beijne, coördinator Marcel Melchers, studentendecaan Welkom VN-verdrag Inholland Quick scan Lunch Fenestra Studieproces Discussie Afsluiting

31 Slim beleggen. Hoe krijg ik (beleid voor) studeren met een beperking beter, hoger en breder op de agenda? Sabina Beijne en Marcel Melchers

32 Deze presentatie Ervaringen uit Leiden - Hoe is het ons vergaan in de afgelopen 10 jaar - Waar staan we nu - Wat loopt goed, wat kan beter Discussie 32 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

33 Universiteit Leiden Oudste universiteit van Nederland Den Haag als tweede vestigingsstad Excellent onderzoek en onderwijs Meer dan studenten 33 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

34 Persoonlijke begeleiding Op de opleiding: - medestudenten - docenten - studieadviseurs Studentendecanen Studentenpsychologen Studiekeuze-/loopbaanadviseurs 34 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

35 Landelijk Plan van Aanpak 2006 Subsidies voor acties in HO om belemmeringen voor studenten met een functiebeperking terug te dringen De kans om zaken te verbeteren 35 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

36 Fenestra Disability Center 1 centraal punt in de Universiteit 36 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

37 Nieuwe materialen 37 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

38 Fenestra disability centre Intake Advies/begeleiding Aanvraag extra faciliteiten Financiën Rechtspositie Verwijzingen naar maatschappelijke regelingen/instellingen Samenwerking met studentenpsychologen/loopbaanadviseurs 38 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

39 Extra faciliteiten: alleen met medische verklaring Extra tentamentijd Verlenging inlevermijn werkstukken Individuele herkansing Alternatief studieplan Buddy voor studenten met autisme Extra studiefinanciering Persoonlijke omstandigheden in het kader van BSA 39 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

40 Fenestra Disability Centre doet ook: Advies bij beleid CvB - Protocol ingevoerd - Management informatie beschikbaar Onderwerp op verschillende manieren op de kaart houden - UR - Studentenverenigingen - Vastgoed 40 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

41 Uitkomst enquêtes studenten: Voorlichting niet goed, is inmiddels verbeterd Verschil centraal en facultair niveau De studieadviseur is hulpvaardig, maar de opleiding doet niet veel Voldoende duidelijke antwoorden Hebben medewerkers kennis en begrip? Toetsen met faciliteiten is goed Regelwerk komt steeds terug 41 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

42 Studentengroepen aan tafel bij CvB 42 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

43 Nieuw kader: diversiteitbeleid 43 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

44 44 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

45 Vragen en discussie Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

46 Studieproces Klik om de stijl te bewerken in kaart Sneak preview van de nieuwe webtool van handicap + studie die inzicht geeft in de belangrijkste sleutelfiguren in het studieproces van studenten. Hannelore Veltman, handicap + studie Welkom VN-verdrag Inholland Quick scan Lunch Fenestra Studieproces Discussie Afsluiting

47 Discussie Klik om de stijl te bewerken Aangrijpingspunten voor beleidsontwikkeling en implementatie van beleid Verder met elkaar in gesprek. Lex Jansen, handicap + studie Welkom VN-verdrag Inholland Quick scan Lunch Fenestra Studieproces Discussie Afsluiting

48 Plussen Klik om de stijl en te bewerken minnen + / Wat werkt? Verandering

49 Plussen Klik om de stijl + te bewerken Instellingsaccreditatie VN-verdrag inzake Personen met een handicap Feiten, cijfers en tevredenheid studenten Invoering Passend Onderwijs Flexibilisering Actuele discussie over rendementsdenken Invoering AD Sleutelfiguren: ervaringen en competenties, taken en bevoegdheden Quick scan Audit + / Wat werkt? Verandering

50 Minnen Klik om de stijl - te -bewerken Bezuinigingen Centralisatie/ decentralisatie van de organisatie Actuele discussie over rendementsdenken Strikt hanteren van de norm Studenten melden zich minder met hun beperking Sleutelfiguren: aarzeling en angst, tijdgebrek + / Wat werkt? Verandering

51 Wat Klik om werkt? de stijl te bewerken (en wat niet?) Voorbeelden en suggesties + / Wat werkt? Verandering

52 Klik om de stijl te bewerken Samenhang van verandering Visie Urgentie Plan Middelen Competenties = Verandering Urgentie Plan Middelen Competenties = Verwarring Visie Plan Middelen Competenties = Weerstand Visie Urgentie Middelen Competenties = Chaos Visie Urgentie Plan Competenties = Frustratie + / Wat werkt? Verandering Visie Urgentie Plan Middelen = Angst Model: Knoster, T. (1991)

53 Klik om de stijl te bewerken Afsluiting Verslag wordt toegevoegd aan verslagen van vorige regiobijeenkomsten en is te vinden op: Evaluatieformulier wordt via verzonden. Welkom VN-verdrag Inholland Quick scan Lunch Fenestra Studieproces Discussie Afsluiting

Activiteitenplan 2013

Activiteitenplan 2013 Activiteitenplan 2013 Naam rapport Activiteitenplan 2013 Datum 29 november 2012 Versie 1.0 Opdrachtnemer Contactpersoon Opsteller plan van aanpak Handicap+studie Drs. M. de Groot Drs. M. de Groot Expertisecentrum

Nadere informatie

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Ontdek de sleutelmomenten van studeren met een beperking en jouw rollen hierin. Studieproces is kaart is een wegwijzer voor professionals langs dertien

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch

Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch Opdrachtgever: Ministerie Veiligheid en Justitie / NCTV Auteurs: drs. M. Bosdriesz MEd,

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursusaanbod voor (c)mr en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Professionele

Nadere informatie

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding 1 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie

Ieder kind heeft recht op een plek om te leren

Ieder kind heeft recht op een plek om te leren Ieder kind heeft recht op een plek om te leren Nieuwsbrief, nr.5 December 2006 Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl INHOUDSOPGAVE VAN DE VOORZITTER

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo

Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Advies van de Commissie Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek in het hbo Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Rita Naloop, voorzitter Tiye International

Rita Naloop, voorzitter Tiye International Nooit de vuile was buiten hangen en dus niet praten over het geweld dat je wordt aangedaan. Schaamte omdat je zichtbaar mishandeld bent. Vrijwel iedereen is opgevoed met taboes die verhinderen dat vrouwen

Nadere informatie

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten GGD Fryslân als adviseur van gemeenten Een kwalitatief onderzoek naar opvattingen binnen gemeenten en GGD over huidige en gewenste positie en rol Karin de Ruijsscher, 8 maart 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie