Peter Luykx Lijsttrekker Lommel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peter Luykx Lijsttrekker Lommel"

Transcriptie

1 Peter Luykx Lijsttrekker Lommel

2 2 3 Voorwoord De verandering begint in Lommel. Met de N-VA waait een nieuwe politieke wind door Lommel. In oktober komt onze partij voor het eerst alleen op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met ons programma willen wij een verfrissende visie op onze stad realiseren. Als lijsttrekker van een gemotiveerde ploeg wil ik me opnieuw zes jaar inzetten voor u en onze stad. Op eenvoudig verzoek bekomt u een gedrukt exemplaar van ons volledig programma. Op leest u er de digitale versie op na. Peter Luykx Lijsttrekker N-VA Lommel Federaal Volksvertegenwoordiger Peter Luykx - Wijerken 79 - Lommel /

3 Wie is Peter Luykx? Peter is... Politicus van vlees en bloed 4 5 geboren op 6 mei 1964 gehuwd met Jocelijn De Roo papa van Lotte (18), Jef (16), Rik (11), Sien (11), Anneke (8) en Tine (6) volgde Latijn-Wetenschappen op het Sint-Pieterscollege Lommel studeerde hoger economisch onderwijs te Gent International Business Course in York 1989 reserve officier infanterie 1990 in Aarlen bedrijfsleider van bouwbedrijf BEMA nv federaal kamerlid sinds 2007 gemeenteraadslid in Lommel sinds 2006 bestuurslid van N-VA Lommel en van Davidsfonds Lommel, oud-voorzitter van de Lommelse Ondernemersclub, lid van VKW Limburg, VOKA Limburg en de Orde van den Prince ondervoorzitter Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen vast lid Commissie voor Bedrijfsleven Gedreven door een sociaal engagement en ondernemingszin werd hij in 2003 lid van de N-VA. Peter bouwde de afdeling N-VA Lommel uit en werd in 2006 verkozen in de gemeenteraad. De voorbije zes jaar was hij fractieleider voor N-VA. In 2007 werd hij verkozen als volksvertegenwoordiger in het federale parlement. Peter is ondervoorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken en bijzonder actief in de commissie Bedrijfsleven. Zijn ervaring als zaakvoerder van bouwbedrijf Bema nv komt hem daarbij goed van pas. Peter is bestuurslid van Davidsfonds Lommel en ondervoorzitter van de Lommelse Ondernemersclub. In zijn vrije tijd tuiniert hij, kookt hij voor vrienden of maakt hij een uitstap met Jocelijn en de kinderen. Op 14 oktober is Peter lijsttrekker voor de N-VA, de enige waarborg op verandering in Lommel. Peter is de eerste Limburger die in 2007 federaal volksvertegenwoordiger werd voor de N-VA. Zijn ervaring uit de bedrijfswereld zette hij om in voorstellen in de commissie Bedrijfsleven. Zowel in Lommel als in Brussel ken ik hem als een gedreven en harde werker. Hij verdient uw stem in Lommel. Bart De Wever, Algemeen voorzitter N-VA

4 De 6 pijlers van verandering N-VA Lommel in het stadhuis N-VA Lommel gaat voor... N-VA Lommel heeft niet stilgezeten een herwerkt mobiliteitsplan Met de nieuwe verkeersstromen van juni 2010 zijn de files en het stilstaand verkeer niet verdwenen. De kleine ring rond Lommel moet helemaal herzien worden met aandacht voor alternatieve tracés. Pas na de realisatie van extra parkeergelegenheid nabij het centrum kan het Stadslaanproject vormgegeven worden.... een gezellig en dynamisch centrum De Lommelse binnenstad wordt ontsierd door de hoge leegstand. Dit laat een verwaarloosde en verlaten indruk achter. Vele bouwprojecten vormen door aanslepende procedures een rem op de ontwikkeling en het uitzicht van onze stad. N-VA staat voor een realistisch en budgettair haalbaar ruimtelijk uitvoeringsbeleid. Visie primeert daarbij op aankondigingen, beslissingen komen transparant tot stand via overleg met de bevolking. Ons afdelingsbestuur groeide doorheen de jaren uit tot een gevarieerde en hechte ploeg van 20 hardwerkende krachten. Ook in de gemeenteraad stond ik er niet alleen voor. Samen met Theo Stelten koos onze fractie voor een constructieve rol in het Lommelse beleid. Waar nodig was onze tweemansfractie kritisch. Zo stak de N-VA als eerste partij haar nek uit in het mobiliteitsdossier. Met de regelmaat van de klok drongen we aan om de nieuwe verkeersstromen te evalueren, te herzien en bij te sturen. Van 2006 tot vandaag plaatste de N-VA heel wat agendapunten op de gemeenteraad.

5 N-VA Lommel in het stadhuis Een overzicht van de thema s die de N-VA onder de aandacht heeft gebracht: 8 9 de veiligheid rondom de Sint-Pietersbandenkerk naar aanleiding van de beschadigde kerktoren de vooruitgang van bouwprojecten in het centrum de kostprijs en het nut van de betonnen verkeerspaaltjes een overzicht van verkeersonveilige knooppunten een spelverdeler aan te stellen om vragen van de Lommelse burger aan de juiste dienst te bezorgen voor behandeling de voorzieningen van het tijdelijk dierenasiel de vraag om meer controles uit te voeren in het Adelbergpark om zo geluidsoverlast en criminaliteit terug te dringen transparante afspraken rond de verhuur van het stedelijk sportstadion aan voetbalclub Lommel United de aanstelling van een stadstroubadour een bijgewerkt draaiboek om sneeuwoverlast aan te pakken het behoud van de motorcrossterreinen op de Balendijk zonder uitbreiding met rallycross de aanleg van een rolstoelpad in de Sahara voor minder mobiele Lommelaars het initiatief Lekker Lommel dat streekgebonden gerechten onder de aandacht brengt de installatie van een defibrilator in het centrum moderne wegwijzers op onze industrieterreinen verstrengde aanpak van wooninbraak tijdens de wintermaanden het verbod op parkeren van zware voertuigen in de bebouwde kom een opknapbeurt voor de Fit-O-Meter een uitgewerkte studie ter bevordering van het Lommelse zakentoerisme een scan van de Lommelse woningen die het energieverlies in kaart brengt Materiaalcontainers voor de jeugdverenigingen op kamp In 2008 maakte ik kennis met Peter Luykx tijdens de voorbereidingen van het Zuid-Amerikaanse festival Fiesta Esperanza Mundial in het Burgemeesterspark. Mijn moeder runt in mijn geboortestad Londrina een dagverblijf voor straatkinderen. Peter was van meet af aan erg geïnteresseerd in ons project. Hij is een ondernemer met een sociaal engagement en zonder zijn steun was deze benefiet niet mogelijk geweest. Peter Luykx en Theo Stelten, onze twee gemeenteraadsleden Marcos Pereira, jeugdtrainer/voormalig profvoetballer

6 N-VA, partner in de Vlaamse regering De 6 pijlers van verandering N-VA Lommel gaat voor Ook vanuit de Vlaamse regering ondersteunt de N-VA onze stad. Lommel kan daarvoor rekenenen op de inspanningen van ministers Geert Bourgeois en Philippe Muyters. De voorbije jaren bracht ik enkele Lommelse dossiers regelmatig onder de aandacht in Brussel. In maart 2010 opende het regionaal toeristisch bezoekscentrum officieel haar deuren in aanwezigheid van Geert Bourgeois. De minister van Toerisme ondersteunt met dit project dat de bezoeker op interactieve wijze laat kennis maken met onze stad, de Limburgse Kempen en de grootste zandverzameling ter wereld. Lommel is in september dit jaar gastheer voor de Motorcross der Naties. Dat is het officieuze wereldkampioenschap. Op initiatief van minister van Sport Philippe Muyters besliste de Vlaamse regering om een subsidie van toe te kennen aan de organisatie. Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois kende liefst toe aan de restauratie van de Leyssensmolen op Kattenbos. Mede dankzij deze bijdrage kon de verplaatsing van de molen naar Katterij Dijksken aanvangen. Kattenbos behoudt zo haar belangrijkste herkenningspunt voor wandelaars en fietsers een open dialoog met de burger Het stadsbestuur staat tussen en niet boven de bevolking. Geslaagde communicatie begint met vertrouwen en verkleint de kloof tussen de stad en de burger. Kwalitatieve beslissingen zijn pas waardevol wanneer zij steunen op betrokkenheid. Om het draagvlak bij de Lommelaar te vergroten worden beleidsplannen zowel voor, tijdens als na het besluitvormingsproces afgetoetst.... een grijsboek voor senioren De Lommelse bevolking bestaat voor 27% uit senioren. N-VA Lommel rekent op deze actieve bevolkingsgroep die recht heeft op een beleid op maat. De N-VA stelt voor om een lokaal dienstencentrum met relevante info voor de senior gestalte te geven. Daarnaast zijn extra plaatsen in dagverzorgingscentra in de gehuchten en meer betaalbare woningen voor senioren een must. Ik heb Peter leren kennen als trouwe supporter van Lommel-United. Maar hij is een bezige bij en actief in vele verenigingen. Vorig jaar heb we samen het eerste Lommels Oktoberfjèst op touw gezet, een schitterend initiatief en groot succes. Zo ken ik Peter ook als politicus: altijd in de weer om activiteiten te organiseren voor de Lommelaar. Stefan Luyten, disc jockey en zanger

7 Federaal volksvertegenwoordiger Sedert de oprichting van de N-VA zet ik me in voor onze partij. In 2007 kwam ik terecht in de federale kamerfractie, toen 5 leden sterk. Sinds de laatste verkiezingen heb ik 26 collega s in het parlement. Als grootste fractie proberen we via wetgevend werk ons land te hervormen. In de Kamer ben ik lid van de commissies Buitenlandse Zaken, Europese Aangelegenheden en Bedrijfsleven. de sociale en fiscale controle van bouwbedrijven de middelen van het rampenfonds dat premies uitkeert voor schade door noodweer de aanpak van bedreigingen via sociale netwerksites een betaalbare verzekering voor jonge automobilisten het verlaagd BTW-tarief voor nieuwbouw- en renovatiewerken de minimale dienstverlening bij overheidsbedrijven In Brussel werk ik rond volgende dossiers: een vlottere treinverbinding tussen Lommel en de grootsteden Antwerpen en Brussel de heropening van de Ijzeren Rijn de invoering van een autovignet voor verzekerde voertuigen de hervorming van de Nationale Orde van Architecten de dienstverlening van onze ambassades en diensten in het buitenland het verkiezingsproces in Congo en de steun van België aan onze oud-kolonie de ontwikkelingen in de Arabische Lente en de rol van ons land hierin de dotaties van de koninklijke familie Bezoek van mijn kinderen aan het parlement

8 De 6 pijlers van verandering De kandidaten voor verandering Lijst nr 2 N-VA Lommel gaat voor... Lijst nummer een evenwichtig investeringsbeleid... een sterk sociaal weefsel Op 14 oktober ben ik lijsttrekker voor N-VA Lommel. Met 31 getalenteerde en geëngaarde kandidaten wil onze partij de kracht van de verandering in Lommel een gezicht geven. U kan meerdere N-VA-kandidaten steunen. Op de provinciale lijst voor het kanton Neerpelt vindt u Lommelaars Ludo Hamblok (2de plaats) en Pieter Wouters (5de plaats) terug. Met het Kristalpark beschikt Lommel over grote troeven om ons bedrijvenpark uit te bouwen en plaatselijke tewerkstelling te garanderen. Maar de N-VA wil niet alle eieren in één mand leggen en ook andere sectoren ondersteunen. Door in te zetten op het zakentoerisme slaat Lommel enkele vliegen in één klap: een versterking van het recreatieve toerisme, een verhoging van het aantal bezoekers en overnachtingen vormt een extra markt voor onze middenstand en horeca. Onze verenigingen zorgen er voor dat onze stad leeft. Zij staan of vallen door de inspanningen van vrijwilligers. Ondersteuning en administratieve vereenvoudiging kunnen hun werking verder vergemakkelijken. De waaier aan activiteiten van het stadsbestuur is complementair met dat van de verenigingen en niet concurrentieel. Door de versterking van buurtraden wordt een nieuwe brug geslagen met het stadsbestuur.

9 Overzicht Lommelse & provinciale kandidaten 1 Onze 31 kandidaten voor verandering Lijst nr 2 16 Lommelse kandidaten U kan meerdere N-VA-kandidaten steunen. 1 Luykx Peter 17 Poets Gert 2 Kwanten Leen 3 Hamblok Fons 4 van Gastel Valérie 18 Smeulders - DE VROEDE Magda 19 Claes Tony 20 Inci Gizem Vanden Boer Kris 21 Cools Wesley 6 Merkelbach Janine 22 Vandenberk Jansen Els 7 Mertens Johan 23 Brockmans Inge 8 Verbakel Nathalie 9 Geurts Jan 10 Bosmans Johan 24 Lyen Christophe 25 Bijnens Marcia 26 Wouters Eddy Alen Rina 27 DECKERS Ine 12 Driesen Chel 28 Bosmans Van Endert Marie-Jeanne 13 Claes Lien 29 Peeters Eddy 14 Kuppens Stefan 15 Mols Suzy 16 Stelten Theo 30 De Roo - Neven Margariet 31 Wieërs Karel Provinciale kandidaten U kan meerdere N-VA-kandidaten steunen. 1 Maas Bianca 2 Hamblok Ludo Strzebonski Kim 4 Mertens Roger 5 Wouters Pieter 6 Grosemans Karolien

10 In het parlement Actie Greenpeace Actie bouwsector Aan tafel met Peter Ontmoeting met Carter Foundation in Congo Opening nieuw kantoor met Minister Muyters Peter Luykx & Frieda Brepoels op campagne in Lommel Bart De Wever, Ben Weyts & Peter Luykx Lijsttrekker Lommel Peter Luykx & lijsttrekker provincie Bianca Maas

11 V.U. Peter Luykx Wijerken Lommel - Verkiezingsdrukwerk : Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012 N-VA Lommel - Kerkplein 18 G tel. 011/ De verandering begint in Lommel

Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn

Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn Lead Piece Wouter Van Dooren & Dave Sinardet Commentaren Stefan Sottiaux Maik Martin Harald Bürger Uit het Engels vertaald

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

Colofon. Boerenbond & Landelijke Gilden 2012 D/2012/0728/03

Colofon. Boerenbond & Landelijke Gilden 2012 D/2012/0728/03 Jaarverslag 2011 Colofon Productie en teksten: Boerenbond & Landelijke Gilden, afdeling Communicatie Vormgeving: Boerenbond & Landelijke Gilden, Grafische Producties Fotografie: Boerenbond, Landelijke

Nadere informatie

Het beste onderwijs voor onze kinderen. november 2013. Annick Princen Schepen. http://gingelom.s-p-a.be. Minder betalen, meer overhouden

Het beste onderwijs voor onze kinderen. november 2013. Annick Princen Schepen. http://gingelom.s-p-a.be. Minder betalen, meer overhouden http://gingelom.s-p-a.be november 2013 Het beste onderwijs voor onze kinderen Annick Princen Schepen 03 sp.a kiest voor leefbaarheid in Gingelom In de projectontwikkeling van de ontsluiting van de stad

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

mei 2009 jaargang 34 nr.

mei 2009 jaargang 34 nr. OOGPUNT mei 2009 jaargang 34 nr. 1 CDA - Breda Postbus 1064 4801 BB BREDA www.cdabreda.nl Breda Innoverend de toekomst in met Lambert van Nistelrooij Minderheden-, allochtonen-, integratie-, participatie-,

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Elke horde opent. nieuwe perspectieven. De ideale lijn is flexibel. Doelbewust beperken tot een nichemarkt. Cor van Otterloo, ceo Punch Powertrain

Elke horde opent. nieuwe perspectieven. De ideale lijn is flexibel. Doelbewust beperken tot een nichemarkt. Cor van Otterloo, ceo Punch Powertrain jaargang 17, nr.2 - afgiftekantoor 3500 Hasselt 1, P209543 - driemaandelijks december 2014 - januari, februari 2015 Elke horde opent nieuwe perspectieven Cor van Otterloo, ceo Punch Powertrain De ideale

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw JAARVERSLAG 2008 Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw voorwoord vzw SPK vierde in 2008 zijn 20ste verjaardag, en dit bleef niet onopgemerkt. Met de uitgave van een prachtig boek, de realisatie

Nadere informatie

Er is iets veranderd in Antwerpen (2)

Er is iets veranderd in Antwerpen (2) Er is iets veranderd in Antwerpen (2) Interview met Meyrem Almaci Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober jongstleden scoorde PVDA+ verrassend goed. Met bijna 8% van de stemmen en 4 zetels van

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

De Vrije Rotterdammer

De Vrije Rotterdammer De Vrije Rotterdammer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 32ste jaargang, nr 311, mei 2006 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en het bestuur van de afdeling Rotterdam.

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

Ondernemen. Kristel Vereecken Gentse Starter 2012. De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Ondernemen. Kristel Vereecken Gentse Starter 2012. De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Kristel Vereecken Gentse Starter 2012 Bouw eens een energiepositieve woning Over te nemen: bakkerswinkel Jaargang 66 - april/mei/juni

Nadere informatie

Dossier sociale huisvesting van dak- en thuislozen Via de Housing First-methodiek begint de begeleiding nog voordat er problemen zijn

Dossier sociale huisvesting van dak- en thuislozen Via de Housing First-methodiek begint de begeleiding nog voordat er problemen zijn driemaandelijks tijdschrift van vvh jaargang 26 - nr. 2 - april - mei - juni 2014 Vereniging van Vlaamse VVH Huisvestingsmaatschappijen Dossier sociale huisvesting van dak- en thuislozen Via de Housing

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

Authentiek en eerlijk communiceren

Authentiek en eerlijk communiceren P708831 Afgiftekantoor Gent X Verschijnt 5x per jaar 33 BESAFE Inspiratie voor uw lokaal veiligheids en preventiebeleid FEBRUARI 2015 DOSSIER SOCIALE MEDIA Een politiezone, een brandweerkorps, een preventiedienst.

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

sp.a-afdeling Buggenhout buggenhout.s-p-a.be Er waait een nieuwe wind door sp.a Buggenhout Minder betalen, meer overhouden Buggenhoutenaar

sp.a-afdeling Buggenhout buggenhout.s-p-a.be Er waait een nieuwe wind door sp.a Buggenhout Minder betalen, meer overhouden Buggenhoutenaar buggenhout.s-p-a.be sp.a-afdeling Buggenhout najaar 2013 Er waait een nieuwe wind door sp.a Buggenhout Minder betalen, meer overhouden We betalen dit Christel Van jaar 4 procent Caenegem staat minder voor

Nadere informatie

"Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel

Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel "Ouderen en eenzaamheid in de kijker" "Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel pj:!j!-e- flü!

Nadere informatie

Eerst denken, dan doen

Eerst denken, dan doen Lokale Burgerkrant Nr 1-2012 - Uitgave van Open Vld PoperingePoperinge Eerst denken, dan doen 6 jaar geleden werd Open Vld naar de oppositiebanken verwezen. 6 jaar lang schikte de fractie zich waardig

Nadere informatie