Configuratie en gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Configuratie en gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 SMART Board M685ix2 interactive whiteboard-systemen Configuratie en gebruikershandleiding Voor model SBM685ix2

2

3 FCC-waarschuwing Dit apparaat is ter uitvoering van Deel 15 van de FCC-regelgeving getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen die gelden voor een digitaal apparaat Klasse A. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden bij schadelijke radiostoring in een voor particulieren bestemde installatie. Dit apparaat wekt radiofrequentie-energie op, gebruikt deze en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en kan, als het niet in overeenstemming met de instructies geïnstalleerd is en gebruikt wordt, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicaties. Bij gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving zal er waarschijnlijk schadelijke radiostoring optreden. In dit geval dient de gebruiker dit te corrigeren op eigen kosten. Kennisgeving handelsmerk SMART Board, SMART Notebook, DViT, smarttech, het SMART-logo en alle SMART-taglines zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies ULC in de VS en/of andere landen. Windows en Internet Explorer zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. Apple, imac, Macintosh, Mac, Mac OS en Mac OS X zijn handelsmerken van Apple Inc. die in de VS en andere landen zijn gedeponeerd. Blu-ray is een handelsmerk van Blu-ray Disc Association. Crestron, RoomView en RoomView Connected zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Crestron Electronics, Inc. in de V.S. en/of andere landen. Texas Instruments, BrilliantColor en DLP Link zijn handelsmerken van Texas Instruments. DLP is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Texas Instruments. Alle overige producten en bedrijfsnamen van derden zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Kennisgeving copyright 2014 SMART Technologies ULC. Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of vertaald in enige taal, in welke vorm of op welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SMART Technologies ULC. Informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en houdt geen verplichting van de zijde van SMART in. Dit product en/of delen ervan zijn gepatenteerd in de VS. 05/2014

4 Belangrijke informatie Lees en begrijp de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershandleiding en het bijgevoegde document met belangrijke gegevens voordat u het SMART Board T M685ix2 interactive whiteboard-systeem installeert en gebruikt. Deze veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen beschrijven het veilige en juiste gebruik van uw interactive whiteboard-systeem en de bijbehorende accessoires, om letsel en schade aan het apparaat te voorkomen. Zorg ervoor dat uw interactive whiteboard-systeem altijd op de juiste wijze wordt gebruikt. In dit document verwijst 'interactive whiteboard-systeem' naar het volgende: SMART Board M685 interactive whiteboard SMART UX80-projector Accessoires en optionele middelen De projector die bij uw systeem is inbegrepen, is ontworpen om alleen met bepaalde modellen van SMART Board interactive whiteboard te werken. Neem voor meer informatie contact op met een erkende SMART-reseller (smarttech.com/where). Veiligheidswaarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en belangrijke informatie Installatie W A A R S C H U W I N G Het niet opvolgen van de installatie-instructies die bij het SMART-product zijn geleverd, kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het product. Zorg ervoor dat het SMART-product niet in aanraking komt met regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. i

5 B E L A N G R I J K E I N F O R M A T I E Er zijn twee mensen nodig om het SMART-product te monteren omdat het te zwaar kan zijn voor één persoon. Wanneer u het interactive whiteboard tilt, moeten u en uw assistent ieder aan een tegenovergestelde zijde van het scherm staan; ondersteun het gewicht aan de onderzijde en balanceer de bovenzijde met de andere hand. Bij het monteren van de zwaaiarm van de projector op een skeletbouw- of holle muur dient u de bevestigingsbeugel aan een staander te bevestigen voor een veilige ondersteuning van het gewicht van de projector. Als u alleen gipsplaatverankeringen gebruikt, dan kan de gipsplaat loskomen met als gevolg mogelijk persoonlijk letsel en beschadigingen aan het product die wellicht niet door de garantie verzekerd zijn. Laat geen kabels op de vloer liggen, iemand zou erover kunnen struikelen. Als u een kabel over de vloer moet laten lopen, leg deze dan in een vlakke, rechte lijn en zet het aan de vloer vast met kleefband of een kabelgoot met een contrasterende kleur. Ga voorzichtig met kabels om en vermijd het om ze veel te buigen. L E T O P Schakel het apparaat niet onmiddellijk in nadat het van een koude naar een warme locatie verplaatst is. Wanneer de eenheid een dergelijke temperatuurwisseling ondergaat, kan vocht condenseren op de lens en belangrijke interne delen. Laat het systeem voor gebruik stabiliseren tot kamertemperatuur om mogelijke schade aan de eenheid te voorkomen. Plaats de eenheid niet in zeer warme locaties, zoals naast een verwarming. Het toch doen kan defecten en verkorting van de werkingsduur van de projector veroorzaken. Installeer en gebruik het SMART-product niet in een ruimte waar buitengewone hoeveelheden stof, vochtigheid of rook zijn. Plaats uw SMART-product niet in direct zonlicht of nabij een apparaat dat een sterk magnetisch veld voortbrengt. Als u het interactive whiteboard tegen de muur moet laten leunen voordat u het bevestigt, zorg er dan voor dat het interactive whiteboard rechtop blijft staan. Laat het interactieve whiteboard niet op zijn kant of op de bovenkant van het frame rusten. U moet de USB-kabel die bij uw SMART Board-interactieve whiteboard geleverd is, aansluiten op een computer met een interface die USB ondersteunt en het USB-logo draagt. Daarnaast moet de USB-broncomputer CSA/UL/EN ondersteunen en het CE- en CSA- en/of UL-kenmerk(en) voor CAS/UL dragen. Dit draagt bij aan veilig gebruik en voorkoming van schade aan het SMART Board interactive whiteboard. ii

6 B E L A N G R I J K E I N F O R M A T I E B E L A N G R I J K De tekstloze installatiehandleiding voor SMART Board M685ix2 interactive whiteboardsystemen is ook online beschikbaar (smarttech.com/kb/170440). Zorg ervoor dat er een stopcontact vlak bij het SMART-product is waar u goed bij kunt als u erop aan het werken bent. Het gebruik van uw SMART-product nabij een televisie of radio kan storingen veroorzaken in de beelden of geluiden. Als dit gebeurt, plaats de televisie of radio dan minder nabij de projector. Werking W A A R S C H U W I N G Klim niet (of laat kinderen niet klimmen) op een SMART Board-interactief whiteboard dat aan de muur of op een onderstel bevestigd is. Klim niet op een UX60-projector, hang er niet aan en hang niets op de projectorarm. Klimmen op een interactief whiteboard of zwaaiarm kan persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg hebben. L E T O P Blokkeer de spleten en openingen van de projectorventilator niet. B E L A N G R I J K Als u randapparatuur hebt die niet gebruikmaakt van een 3,5 mm-mini-jack voor in/-uitvoer van audio, een DB15 VGA-video-invoeraansluiting of een HDMI -videoaansluiting, dan moet u wellicht aanpassingsstukken van derden aanschaffen. Bewaar uw afstandsbediening op een veilige plaats omdat er geen ander middel is waarmee u de menuopties kunt bedienen. Koppel het product los van de elektriciteitsbron wanneer het gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt. Overige voorzorgsmaatregelen Raadpleeg het waarschuwingsdocument dat is meegeleverd met uw product voor relevante waarschuwingen en onderhoudsinstructies, wanneer u een ander SMART product gebruikt dan het SMART Board M685ix2-serie interactive whiteboard-systeem. iii

7 B E L A N G R I J K E I N F O R M A T I E Omgevingsvereisten Bekijk de volgende omgevingsvereisten alvorens u het interactive whiteboard-systeem installeert. Omgevingsvereisten Parameter Werkingstemperatuur 5 C tot 35 C van 0 m tot 1800 m Opslagtemperatuur -20 C tot 50 C 5 C tot 30 C van 1800 m tot 3000 m Vochtigheid 5% tot 95% relatieve luchtvochtigheid bij opslag, niet condenserend 5% tot 85% relatieve luchtvochtigheid bij gebruik, niet condenserend Water- en vloeistofbestendigheid Enkel bestemd voor gebruik binnenshuis. Voldoet niet aan de binnendringingseisen voor zoutverstuiving of water. Giet of spuit geen vloeistoffen direct op het interactive whiteboard, de projector of een van de subonderdelen ervan. Stof Bedoeld voor gebruik op kantoor en in klaslokaalomgevingen. Niet voor industrieel gebruik waar grote hoeveelheden stof en vervuiling defecten en gebreken kunnen veroorzaken. Periodiek reinigen is vereist in plaatsen met relatief veel stof. Zie De projector reinigen op pagina 25 voor informatie over het reinigen van de SMART UX80-projector. Elektrostatische ontlading (ESO) EN intensiteitsniveau 4 voor directe en indirecte ESD Geen defecten of schade tot 8kV (beide polariteiten) bij een 330 ohm, 150 pf sonde (luchtontlading) Ongerelateerde verbindingen ondervinden geen defecten of schade tot 4kV (beide polariteiten) voor directe (contact) ontlading Kabels Alle systeemkabels van het SMART Board M685ix2 interactive whiteboard moeten zijn beschermd om potentiële ongevallen en verminderde video- en audiokwaliteit te vermijden. Geleide en uitgestraalde stralingen EN55022/CISPR 22, A-klasse iv

8 Inhoud Belangrijke informatie Veiligheidswaarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en belangrijke informatie Omgevingsvereisten i i iv Hoofdstuk 1: Over uw interactive whiteboard-systeem 1 Functies van SMART Board M685ix2 interactive whiteboard-systemen 2 Meegeleverde accessoires 4 Optionele accessoires 5 Hoofdstuk 2: Uw interactive whiteboard-systeem installeren 7 Een locatie kiezen 8 De hoogte kiezen 8 De kabels plaatsen 9 SMART-software installeren 9 Het projectorbeeld instellen 9 Uw systeem integreren met randapparatuur 12 Hoofdstuk 3: Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken 13 Uw projector gebruiken 13 Een interactief whiteboard gebruiken 22 Hoofdstuk 4: Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem 23 Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem 23 De projector reinigen 25 Het projectorbeeld scherpstellen en aanpassen 25 De projectorlampmodule verwijderen en vervangen 25 De lampuren opnieuw instellen 27 De batterij van de afstandsbediening vervangen 28 Hoofdstuk 5: Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem 29 Voordat u begint 30 De status van uw interactive whiteboard-systeem vinden 32 Problemen met het interactive whiteboard oplossen 33 Projectorproblemen oplossen 34 Audioproblemen oplossen 39 Problemen met netwerkcommunicatie oplossen 41 Toegang tot het servicemenu 41 Uw interactive whiteboard-systeem vervoeren 42 Appendix A: Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren 43 Web page management (Websitebeheer) 43 Simple Network Management Protocol (SNMP, eenvoudig netwerkbeheersprotocol) 52 v

9 I N H O U D Appendix B: Uw systeem op afstand beheren met een RS-232-seriële interface 53 Uw ruimtebeheersysteem verbinden met de SMART UX80-projector 54 Programmeeropdrachten voor de projector 55 Appendix C: Andere apparaten integreren 81 Videosysteemcompatibiliteit 81 De randbronnen en uitvoer worden verbonden 84 Appendix D: Codebepalingen voor de afstandsbediening 87 Appendix E: Naleving milieuregels voor hardware 89 Regelgeving voor afval van elektrische en elektronische apparatuur en batterij (WEEE- en batterijrichtlijnen) 89 Batterijen 89 Kwik 89 Meer informatie 89 Index 91 vi

10 Hoofdstuk 1 Over uw interactive whiteboardsysteem Functies van SMART Board M685ix2 interactive whiteboard-systemen 2 Interactive whiteboards uit de 600-serie van SMART Board 2 SMART UX80-projector 3 Meegeleverde accessoires 4 Afstandsbediening 4 Pennen 5 Optionele accessoires 5 Montagekit 5 Uw SMART Board M685ix2 interactive whiteboard-systeem combineert de volgende onderdelen: Interactive whiteboards uit de 600-serie van SMART Board SMART UX80-projector Accessoires en optionele middelen Dit hoofdstuk beschrijft functies van uw interactive whiteboard en geeft informatie over productonderdelen en accessoires. 1

11 H O O F D S T U K 1 Over uw interactive whiteboard-systeem Functies van SMART Board M685ix2 interactive whiteboard-systemen Uw SMART Board M685ix2 interactive whiteboard-systeem gebruikt de WXGA (16:10) ultrashort-throw, high-offset SMART UX80-projector. Het levert een hoogwaardige high-definition interactiviteit die vrijwel schaduw- en glansvrij is. Met de modulaire en uitbreidbare hardware en software van uw interactieve whiteboardsysteem kunt u alles doen wat u met uw pc ook doet: toepassingen openen en sluiten, anderen ontmoeten, nieuwe documenten maken of bestaande documenten bewerken, websites bezoeken, video afspelen en bewerken, enzovoort. U hoeft daartoe alleen het interactieve oppervlak aan te raken. De projector ondersteunt ook video- en audioverbindingen van verschillende soorten apparaten, zoals DVD- en Blu-ray -spelers, videospelers, documentcamera's en andere highdefinitionbronnen, en kan media projecteren vanuit deze bronnen op het interactieve scherm. Wanneer u uw SMART-software gebruikt met uw SMART Board M685ix2 interactive whiteboardsysteem, dan kunt u tevens met de digitale inkt van het pennenbakje of met uw vinger over iedere toepassing schrijven, en deze notities dan opslaan om ze later te kunnen naslaan en verspreiden. Interactive whiteboards uit de 600-serie van SMART Board Uw SMART Board M600-serie interactive whiteboard, dat gebruik maakt van SMART's eigen DViT (Digital Vision Touch)-technologie, is het meest intuïtieve aanraakgevoelige interactive whiteboard met voorzijdeprojectie ter wereld. Het SMART Board M600-serie interactive whiteboard presteert optimaal met uw SMART UX80- projector vanwege de uitzonderlijke kleurprestaties, beeldverhouding, invoerrespons en korte projectieafstand. 2

12 H O O F D S T U K 1 Over uw interactive whiteboard-systeem Uw interactive whiteboard heeft nog meer functies zoals de volgende: Pennenbakjeknoppen die de kleuren van de pennen en het schermtoetsenbord activeren, met rechts klikken, oriëntatie- en helpfuncties Een duurzaam oppervlak met harde coating dat is geoptimaliseerd voor projectie en gemakkelijk schoongemaakt kan worden Zie voor meer informatie over uw SMART Board interactive whiteboard de installatie- en gebruikershandleiding van de SMART Board M600-serie interactive whiteboard (smarttech.com/kb/170410). N B Vanwege de breedbeeldindeling is de SMART UX80-projector alleen compatibel met SMART Board M685 interactive whiteboards en niet met SMART Board M680 interactive whiteboards. SMART UX80-projector Het SMART UX80-projectorsysteem bevat een projector voor ultrakorte projectie voor gebruik met SMART Board M685 interactive whiteboards en een stevig ondersteuningssysteem dat uiterst geschikt is voor bedrijfsomgevingen en klaslokalen. De functies van de projector omvatten: Een aan de muur te bevestigen high-offset SMART UX80-projectormotor die single-chip-dlp -technologie van Texas Instruments gebruikt en BrilliantColor -prestaties verschaft, High Contrast en Gamma 2.1-correcties met modi voor helder klaslokaal, donker klaslokaal, srgb, gebruikers- en SMARTpresentatie. 16:10 aspectverhouding 3600 ANSI lumens (standaard) Videosysteemcompatibiliteit PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC, NTSC 4.43, SDTV (480i/p and 576i/p), HDTV (1080p) Oorspronkelijke resolutie Compatibiliteit met video-indelingsstandaarden Apple Macintosh, imac en VESA RGB 3

13 H O O F D S T U K 1 Over uw interactive whiteboard-systeem Afstandsbeheer via netwerk met een RJ45-kabel OF Afstandsbeheer via een seriële RS-232-interface Connectiviteit voor een tweede SMART UX80-projector in een dubbel interactive whiteboard-systeem Zelfbeschermingstijdschakelaar voor een hot re-strike van de projectorlamp Beschermde kabelleiding door de projectorbehuizing en een kabelbedekking die geknoei en een warboel voorkomt Veilige bevestigings- en installatiesystemen die een projectorhangslotlus bevatten Een interne luidspreker Sjablonen en isntructies om het systeem veilig te positioneren Het verbindingspaneel van uw SMART UX80-projector heeft de volgende aansluitingen: Telefoonaansluiting 3,5 mm voor audio-invoer Telefoonaansluiting 3,5 mm voor audio-uitvoer DB15F (DE-15F) RGB VGA video-invoeraansluiting DB9F (DE-9F) RS-232-aansluiting HDMI 1 In-invoeraansluiting HDMI 2 In-invoeraansluiting Stroom USB B-aansluiting voor onderhoudstoegang RJ45 (8P8P-modulair)-aansluiting voor netwerkverbindingen RJ45 (8P8P-modulair)-aansluiting voor dubbele interactive whiteboard-systemen 7-pins mini-din-aansluiting 4-pins mini-din 5V/2A-uitvoeraansluiting Meegeleverde accessoires De volgende accessoires worden meegeleverd met uw interactive whiteboard-systeem. Afstandsbediening Met de afstandsbediening kunt u het systeem besturen en uw projector instellen. Gebruik de afstandsbediening om toegang te krijgen tot de menuopties, systeeminformatie en invoerselectieopties. 4

14 H O O F D S T U K 1 Over uw interactive whiteboard-systeem Pennen Er worden twee pennen meegeleverd met uw interactive whiteboard. Neem een pen en druk op een van de vier kleurenknoppen op het pennenbakje (zwart, rood, groen of blauw) om de kleur van de digitale inkt die u op het interactive whiteboard wilt schrijven te selecteren. Optionele accessoires U kunt verscheidene accessoires aan uw interactive whiteboard toevoegen om uw specifieke behoeften zo goed mogelijk te vervullen. U kunt deze items aanschaffen bij uw erkende SMARTreseller (smarttech.com/where). Ga voor meer informatie over accessoires naar smarttech.com/accessories. Montagekit U kunt een montagekit voor uw projector bestellen bij een erkende SMART-reseller (smarttech.com/where). Deze bevat een assortiment schroeven en muurpluggen voor verscheidene muursoorten (zie smarttech.com/kb/160505). U kunt ook een hardwarebevestigingskit voor uw interactive whiteboard bestellen (zie smarttech.com/kb/170475). 5

15

16 Hoofdstuk 2 Uw interactive whiteboardsysteem installeren Een locatie kiezen 8 De hoogte kiezen 8 De kabels plaatsen 9 SMART-software installeren 9 Het projectorbeeld instellen 9 Het beeld scherpstellen 10 Het beeld uitlijnen 10 Projectorverbindingdiagram 11 Uw systeem integreren met randapparatuur 12 Raadpleeg het installatiedocument, het installatiesjabloon en de belangrijke gegevens van het SMART Board M685ix2 interactive whiteboard-systeem die zijn meegeleverd met uw product voor instructies over de installatie en beveiliging van uw systeem. B E L A N G R I J K De tekstloze installatiehandleiding voor SMART Board M685ix2 interactive whiteboardsystemen is ook online beschikbaar (smarttech.com/kb/170440). Dit hoofdstuk biedt aanvullende overwegingen en details voor het installeren van uw interactive whiteboard-systeem. 7

17 H O O F D S T U K 2 Uw interactive whiteboard-systeem installeren Een locatie kiezen Kies een locatie voor uw interactive whiteboard-systeem die ver verwijderd is van heldere lichtbronnen, zoals vensters en sterke plafondverlichting. Heldere lichtbronnen kunnen afleidende schaduwen op uw interactive whiteboard veroorzaken en het contrast van het geprojecteerde beeld verminderen. Selecteer een muur met een vlak en regelmatig oppervlak en voldoende ruimte om uw interactive whiteboard-systeem te bevatten. Installeer de projector en uw interactive whiteboard op hetzelfde vlakke oppervlak. Voor de beste presentatie-uitlijning brengt u het interactive whiteboard-systeem aan op een locatie die centraal is ten opzichte van de kijkrichting van uw publiek. Neem voor mobiele of aanpasbare installatieopties contact op met uw erkende SMART-reseller. De hoogte kiezen SMART levert een montagesjabloon bij ieder interactive whiteboard-systeem. Als u dit sjabloon niet meer hebt, neem dan contact op met uw SMART-reseller. Met het sjabloon kunt u het volgende doen: De projector op een veilige hoogte monteren voor voldoende hoofdruimte, terwijl er ook voldoende ruimte is voor luchtstroom en installatieruimte boven de eenheid. De projector op de juiste hoogte boven uw interactive whiteboard plaatsen om het geprojecteerde beeld uit te lijnen met het aanraakscherm. Afmetingen op het sjabloon bevelen een afstand vanaf de vloer aan die geschikt is voor volwassenen van gemiddelde hoogte. Houd bij de keuze van een plaats voor uw interactieve whiteboard de gemiddelde lengte van de gebruikersgroep in gedachten. 8

18 H O O F D S T U K 2 Uw interactive whiteboard-systeem installeren De kabels plaatsen Wees er zeker van dat alle kabels tussen de muurbeugels van de twee interactive whiteboards passeren en dat de kabels niet rusten op de muurbeugels wanneer u de kabels van de SMART UX80-projector aan uw interactive whiteboard verbindt. SMART-software installeren U moet SMART-software, zoals SMART Notebook -software voor samenwerkend leren, installeren op de pc die met uw interactive whiteboard-systeem is verbonden om alle functies te kunnen gebruiken. U kunt SMART-software downloaden van smarttech.com/software. Deze webpagina's sommen de minimale hardwarevereisten voor iedere softwareversie op. Als de SMART Board-software al op uw computer is geïnstalleerd, neem dan deze gelegenheid om de software bij te werken om compatibiliteit te waarborgen. Het projectorbeeld instellen U moet het projectorbeeld focusen en vervolgens het geprojecteerde beeld uitlijnen. 9

19 H O O F D S T U K 2 Uw interactive whiteboard-systeem installeren Het beeld scherpstellen Gebruik de focushendel aan de onderzijde van de SMART UX80-projector om het geprojecteerde beeld te focussen. Om het beeld te focusen en wijzigen Draai de focushendel rechtsom of linksom totdat het beeld in focus is. Het beeld uitlijnen L E T O P Raak de lens of de spiegel nooit aan met uw handen of een kwast. Dit kan de focus of beeldkwaliteit die uw projector toont verstoren. Het beelduitlijningsscherm van de projector verschijnt wanneer u de projector de eerste maal inschakelt. U kunt het ook altijd bereiken vanuit het beginschermmenu. Gebruik de mechanische aanpassingen die zijn beschreven in het installatiedocument en het beelduitlijningsscherm om de geprojecteerde beeldafbeeldingen, -vorm en -locatie te wijzigen, zodat u het geprojecteerde beeld volledig en helder kunt zien. Gebruik geen andere beelden die door de projector bijgesneden of gezoomd kunnen worden en zodoende misleidende afmetingen, vorm en locatie van het geprojecteerde beeld kunnen voortbrengen. 10

20 H O O F D S T U K 2 Uw interactive whiteboard-systeem installeren Zorg ervoor dat de boven- en onderzijden van het beeld horizontaal zijn voordat u de linker- en rechterzijden van het beeld in verhouding tot het interactive whiteboard positioneert. Als u het beeld wilt verfijnen, dan kan het nodig zijn om alle stappen die beschreven zijn in het installatiedocument in kleinere intervallen te herhalen. Projectorverbindingdiagram U kunt verscheidene randapparaten aan uw projector verbinden, zoals DVD/Blu-ray-spelers, documentcamera's en andere high-definition-bronnen, alsook randapparaatuitvoeren zoals een tweede projector of andere schermen, en bestroomde luidsprekers. N B Wellicht moet u adaptors van derden aanschaffen om sommige randapparaten te verbinden. Nee. Verbinding Verbinden met: 1 Telefoonaansluiting 3,5 mm voor audio-invoer 2 3,5 mm audio-uitvoer telefoonaansluiting 3 DB15F (DE-15F) RGB VGA videoinvoer Audiobronnen die behoren bij de pc verbonden aan de VGA-video invoerbron Externe luidsprekers (optioneel, niet inbegrepen) Secundaire pc (optioneel, niet inbegrepen) 4 DB9F (DE-9F) RS-232 kabelbescherming van uitgebreid bedieningspaneel 5 HDMI 1 in Primaire pc high-definition media-bron (audio en video) (niet inbegrepen) 6 HDMI 2 in Aanvullende high-definition media (audio en video) (niet inbegrepen) 7 Stroom Hoofdelektriciteitstoevoer 8 USB B Niet gebruiken (alleen voor onderhoudsgebruik) 11

21 H O O F D S T U K 2 Uw interactive whiteboard-systeem installeren Nee. Verbinding Verbinden met: 9 RJ45 (modulaire aansluiting 8P8C) Netwerk (voor websitebeheer en SNMPtoegang). Alleen netwerkverbinding. 10 RJ45 (modulaire aansluiting 8P8C) Projector 2 (voor dubbele interactive whiteboardsystemen). Alleen kruiskabelverbinding pins mini-din Kabelbescherming naar interactive whiteboard 12 4-pins mini-din 5V/2A-uitvoer Kabelbescherming naar interactive whiteboard B E L A N G R I J K De 4-pins mini-din 5V/2A-uitvoer verschaft alleen elektriciteit aan SMART-producten. A A N T E K E N I N G E N Zie voor informatie over het aansluiten van uw SMART Board M685 interactive whiteboard de installatie- en bekabelingshandleiding van het SMART Board M685ix2 interactive whiteboard-systeem (smarttech.com/kb/170440). Om accessoires te verbinden met uw interactive whiteboard gaat u naar de documenten die inbegrepen zijn bij de accessoires en raadpleegt u de SMART Support-website (smarttech.com/support) voor meer informatie. Uw systeem integreren met randapparatuur Zie voor informatie over het integreren van uw SMART Board M685ix2 interactive whiteboard apparaatgebaseerde systeem met randapparatuur De randbronnen en uitvoer worden verbonden op pagina

22 Hoofdstuk 3 Uw interactive whiteboardsysteem gebruiken Uw projector gebruiken 13 Uw afstandsbediening gebruiken 13 De knoppen van de afstandsbediening gebruiken 14 Projectorinstellingen aanpassen 15 Een interactief whiteboard gebruiken 22 Dit hoofdstuk beschrijft de fundamentele werking van uw interactive whiteboard-systeem en legt uit hoe u uw afstandsbediening in kunt stellen, systeeminformatie kunt vinden, de beeldaanpassingsopties van uw projector kunt openen en uw interactive whiteboard-systeem kunt laten samenwerken met randapparatuur. Uw projector gebruiken In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u met de afstandsbediening van de projector schermmenu's kunt oproepen en de projectorinstelling kunt wijzigen. Uw afstandsbediening gebruiken Met de afstandsbediening van de projector kunt u schermprojectormenu's oproepen en projectorinstellingen wijzigen. 13

23 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken De knoppen van de afstandsbediening gebruiken Met de afstandsbediening van de projector kunt u schermmenu's oproepen en projectorinstellingen wijzigen. Druk de knop Power (Elektriciteit) op de afstandsbediening om de projector in de slaapmodus of in werking te schakelen. Schakel tussen de invoerbronnen op de projector door op de knop Input (Invoer) op de afstandsbediening te drukken. Aantal Werking Beschrijving 1 Invoer Selecteer een video- en audio-invoerbron op de projector en de bijbehorende USB-invoerbron op het uitgebreid bedieningspaneel/aansluitingspaneel, indien aanwezig. 2 Menu Toon of verberg de projectormenu's. 3 (Links), (Rechts), (Boven) en (Beneden) pijlen Wijzig de menuselecties en aanpassingen. 4 Verbergen Bevries, verberg of toon het beeld: Druk eenmaal om het beeld te bevriezen. Bijvoorbeeld, u kunt een vraag weergeven op het scherm terwijl u uw leest. Druk opnieuw om het beeld te verbergen, ofwel, om een zwart scherm weer te geven. Druk nogmaals om terug te keren naar directe weergave van het beeld. 5 Modus Selecteer een weergavemodus. 6 Dempen Audioversterking dempen. 7 (Elektriciteit) Schakel de projector in of zet deze in de Standbymodus. 8 (Enter) Accepteer de geselecteerde modus of optie. 9 (Volume Up (Geluidssterkte omhoog)) Vergroot de audio-versterking. 10 (Volume Down (Geluidssterkte omlaag)) Verklein de audio-versterking. 14

24 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken N B De knoppen Mute (Dempen), Volume Up (Geluidssterkte omhoog) en Volume Down (Geluidssterkte omlaag) werken alleen wanneer er een audiobron verbonden is aan de projector voor de geselecteerde video-invoerbron. Projectorinstellingen aanpassen De Menu-knop op de afstandsbediening geeft u toegang tot de schermweergave om de projectorinstellingen te wijzen. B E L A N G R I J K Bewaar uw afstandsbediening op een veilige plaats omdat er geen ander middel is waarmee u de menuopties kunt bedienen. Instelling Wordt gebruikt Aantekeningen Beeldverstellingsmenu Weergavemodus Geeft de uitvoer van het projectorscherm aan (SMART Presentation, Bright Room, Dark Room, srgb en User). De standaardwaarde is SMART Presentation. Helderheid Contrast Wijzigt helderheid van projector van 0 naar 100. Verstelt het verschil tussen de lichtste en donkerste delen van het beeld van 0 naar 100. De standaardwaarde is 50. De standaardwaarde is 50. Frequentie Bijhouden Wijzigt de frequentie van de weergavegegevens van het geprojecteerde beeld van -5 naar 5 om overeen te komen met de frequentie van uw computers grafische kaart. Synchroniseert de timing van uw projectorscherm met de grafische kaart van uw computer van 0 naar 63. De standaardwaarde is 0. De instelling is alleen toepasbaar op VGA-invoeren. De instelling is alleen toepasbaar op VGA-invoeren. 15

25 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Instelling Wordt gebruikt Aantekeningen H-positie V-positie White Peaking (Peaking met wit) Degamma Kleur Beweegt de horizontale positie van de bronvideo naar links of rechts van 0 tot 100 (ten opzichte van het geprojecteerde beeld). Beweegt de verticale positie van de bronvideo naar onderen of boven van -5 tot 5 (ten opzichte van het geprojecteerde beeld). Wijzigt de helderheid van de afbeeldingskleur van 0 naar 10 en geeft meer levendige witte schaduwen. Wijzigt de kleurprestaties op het scherm van 1 naar 3. Wijzigt de rode, groene, blauwe, cyaan, magenta en gele kleuren op de projector van 0 naar 100 om aangepaste kleur- en luminantieuitvoer te verschaffen. Wijzig deze instelling niet, behalve wanneer SMART Support het adviseert. Pas deze instelling alleen toe nadat u alle fysieke aanpassingen hebt gemaakt. Deze instelling is alleen van toepassing op VGA-invoeren en is nuttig in situaties waarin de bronvideo beëindigd is. Wijzig deze instelling niet, behalve wanneer SMART Support het adviseert. Pas deze instelling alleen toe nadat u alle zwaaiarmaanpassingen hebt gemaakt. Deze instelling is alleen van toepassing op VGA-invoeren en is nuttig in situaties waarin de bronvideo beëindigd is. Een waarde naderbij 0 creëert een natuurlijk beeld en een waarde naderbij 10 vermeerdert de helderheid. De standaardwaarde is 10. De standaardwaarde is 2. Iedere kleur heeft een standaardwaarde van 100. Wijzigingen in het kleurinstellingenregister in de modus User (Gebruiker). Volume Dempen Audio-menu Volumeregeling uitschakelen Systeemuitvoer Wijzigt de volumeversterking van de projector van -20 naar 20. Dempt de audio-uitvoer van de projector. Schakelt de volumeregeling van de projector uit. Selecteert een of meer luidsprekers of een ander audioapparaat. De standaardwaarde is 0. De standaardwaarde is uit. Als u de audio-uitvoer van de projector dempt en vervolgens het volume vermindert of vermeerdert, dan wordt het volume automatisch hersteld. U kunt dit uitschakelen door de volumeregeling uit te schakelen. Selecteer Line Out+Speaker (Externe uitvoer en interne luidspreker), Line Out Only (Alleen externe uitvoer) of Speaker only (Alleen interne luidspreker). 16

26 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Instelling Wordt gebruikt Aantekeningen Menu met functies van projector Automatische signaalwaarneming Schakelt signaalzoeken van invoeraansluitingen in of uit. De standaardwaarde is uit. Selecteer On (Aan) om de projector voortdurend invoeren te laten wisselen totdat het een actieve videobron vindt. Selecteer Off (Uit) om de signaalwaarneming in één invoer te behouden. Lampherinnering Schakelt de lampvervangingsherinnering aan of uit. Deze herinnering verschijnt 100 uren voordat vervanging van de lamp aanbevolen is. Lampmodus Wijzigt de helderheid van de lamp naar Standard (Standaard) of Economy (Besparing). Standard (Standaard) geeft een helder en hoogwaardig beeld. Economy (Besparing) vergroot de werkingsduur van de lamp door de helderheid van het beeld te verminderen. Auto Power Off (minutes) (Automatisch uitschakelen (minuten)) Stelt de duur van de automatische tijdschakelaar van de elektriciteit in tussen 1 en 240 minuten. De standaard is 120 minuten. De tijdschakelaar begint af te tellen wanneer de projector niet langer een videosignaal ontvangt. Het aftellen van de tijdschakelaar eindigt wanneer de Standby-modus op de projector ingeschakeld wordt. Selecteer 0 om het aftellen uit te schakelen. ln- en uitzoomen Projector ID (Projector-id) Zoom in of uit naar of van het centrum van het beeld (van 0 tot 30). Geeft het unieke identificatienummer van de projector weer (van 0 tot 99) binnen het netwerk van uw organisatie. De standaardwaarde is 0. Inzoomen snijdt de buitenzijden van de bronvideo af. U kunt naar dit nummer verwijzen of dit wijzigen wanneer u de netwerkfunctie voor afstandsbeheer gebruikt (zie Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren op pagina 43). 17

27 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Instelling Wordt gebruikt Aantekeningen Aspect Ratio (Beeldverhouding) Wijzigt de beelduitvoer naar Fill Screen (Scherm vullen), Match Input (Volgens invoer) of 16:9 (Breedbeeld). De standaardwaarde is Fill Screen (Scherm vullen). Fill Screen (Scherm vullen) geeft een beeld dat het gehele scherm vult door de bronvideo te schalen en rekken, zodat het overeenkomt met de oorspronkelijke resolutie en beeldverhouding van de projector. Match Input (Volgens invoer) geeft de bronvideo in de oorspronkelijke resolutie en beeldverhouding weer. Dientengevolge kan er ongebruikte ruimte verschijnen aan de boven- en onderzijde van het scherm (letterboxindeling) of aan de linker- en rechterzijde van het scherm (pillarbox-indeling). Zie Videosysteemcompatibiliteit op pagina 81 voor beschrijvingen van iedere modus. Beginscherm Selecteert de beginschermsoort [SMART, Capture User Startup Screen (Gebruiker vastleggen), Preview Startup Screen (Voorbeeldweergave)], of Image Alignment Screen (Beelduitlijningsscherm). Dit scherm wordt getoond wanneer de projectorlamp opwarmt en een videobronsignaal niet wordt weergegeven. SMART geeft het standaard SMARTlogo op een blauwe achtergrond weer. Capture User Startup Screen (Gebruiker vastleggen) sluit het schermweergavemenu en legt het gehele geprojecteerde beeld vast. Het vastgelegde beeld wordt weergegeven wanneer de volgende keer de schermweergave wordt geopend. (Het vastleggen kan tot een minuut duren, afhankelijk van de complexitieit van het achtergrondsbeeld.) Preview Startup Screen (Voorbeeldweergave) geeft u de mogelijkheid om het standaard- of het vastgelegde beginscherm te zien. Image Alignment Screen (Beelduitlijningsscherm) verschaft de mogelijkheid om de geprojecteerde beeldafmetingen, -vorm en -locatie te wijzigen. 18

28 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Instelling Wordt gebruikt Aantekeningen Image Alignment Screen (beelduitlijningsscher m) Set to Default? (Standaardinstellinge n?) USB Source Select (USB-bron selecteren) Verschaft de mogelijkheid om de geprojecteerde beeldafmetingen, -vorm en - locatie te wijzigen. Hiermee stelt u de instellingen van de projector in op de fabriekswaarden. Opent een submenu dat u de video-invoer laat selecteren op uw projector en de USBontvanger op het uitgebreide bedieningspaneel (indien aanwezig). Het beelduitlijningsscherm verschijnt wanneer u de projector voor de eerste keer inschakelt. U kunt het echter ook altijd vinden in het beginschermmenu. Druk op Menu of Enter om het te sluiten. Als u Yes (Ja) selecteert, dan worden alle projectorinstellingen tot de fabriekswaarden hersteld en alle menuveranderingen die u eerder invoerde ongedaan gemaakt. Deze handeling is onomkeerbaar. Wijzig deze instelling niet, behalve wanneer u alle instellingen wilt herstellen of wanneer een SMART Supportspecialist u dit adviseert. De standaarden zijn als volgt: HDMI 1, USB 1 HDMI 2, Uitgeschakeld (geen bijbehorende USB-invoer) VGA 1, USB 2 Network menu (Netwerkmenu) Netwerk Status Activeert de RJ45- aansluiting van de projector en netwerkfuncties. Geeft de huidige netwerkstatus weer (Connected (Verbonden), Disconnected (Niet verbonden) of Off (Uitgeschakeld). De standaardwaarde is uit. DHCP Geeft de status weer van het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) van het netwerk als On (Aan) of Off (Uit). De standaardwaarde is aan. On (Aan) schakelt een DHCP-server in op het netwerk om automatisch een IPadres toe te wijzen aan de projector. Off (Uit) maakt het voor een beheerder mogelijk om handmatig een IP-adres toe te wijzen. Password Reminder (Wachtwoordherinneri ng) Verzend het netwerkwachtwoord naar een vooraf bepaalde e- mailontvanger. Zie Web page management (Websitebeheer) op pagina 43 om het bestemmings- adres in te stellen. 19

29 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Instelling Wordt gebruikt Aantekeningen IP Address (IP-adres) Subnet Mask (Subnetwerkmasker) Gateway DNS MAC Address (MACadres) Naam van groep Projector Name (Projectornaam) Geeft het huidige IP-adres van de projector weer in waarden tussen en Geeft het subnetwerkmaskernummer van de projector weer in waarden tussen en Geeft de gateway van het standaardnetwerk weer in waarden tussen en Geeft het IP-adres van de primaire domeinnaamserver van de projector weer in waarden tussen en Geeft het MAC-adres van de projector weer in de indeling xx-xx-xx-xx-xx-xx. Geeft de werkgroepnaam van de projector weer zoals ingesteld door een beheerder (maximaal 12 tekens). Geeft de naam van de projector weer zoals ingesteld door een beheerder (maximaal 12 tekens). Gebruik de RS-232-aansluiting (zie Netwerkregeling op pagina 67) om het IP-adres van de projector te wijzigen, of gebruik een DHCP-server om een dynamisch IP-adres toe te wijzen. Stel vervolgens een statisch IP-adres in middels de afstandsbeheerfunctie van het netwerk (zie Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren op pagina 43). U kunt de werkgroepnaam van de projector instellingen met de afstandsbeheerfuncties (zie Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren op pagina 43 en Uw systeem op afstand beheren met een RS-232-seriële interface op pagina 53). U kunt de naam van de projector instellingen met de afstandsbeheerfuncties (zie Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren op pagina 43 en Uw systeem op afstand beheren met een RS-232-seriële interface op pagina 53). 20

30 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Instelling Wordt gebruikt Aantekeningen Locatie Contactpersoon Geeft de locatie van de projector weer zoals ingesteld door een beheerder (maximaal 16 tekens). Geeft de naam of het nummer van de contactpersoon voor projectorondersteuning weer zoals ingesteld door een beheerder (maximaal 16 tekens). U kunt de locatie van de projector instellingen met de afstandsbeheerfuncties (zie Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren op pagina 43 en Uw systeem op afstand beheren met een RS-232-seriële interface op pagina 53). U kunt de naam of het nummer van de contactpersoon instellen met de afstandsbeheerfuncties (zie Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren op pagina 43 en Uw systeem op afstand beheren met een RS-232-seriële interface op pagina 53). Language menu (Taalmenu) Taal Selecteert de taalvoorkeur. Ondersteuning voor het projectormenu is beschikbaar in Engels (standaard), Chinees (vereenvoudigd), Chinees (traditioneel), Tsjechisch, Danish, Deens, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees (Brazilië), Portugees (Portugal), Russisch, Spaans en Zweeds. Information menu (Informatiemenu) Lamp Hours (Uren lamp) Invoer Resolutie Geeft het huidige aantal lampgebruikuren weer tussen 0 en 4000 vanaf de laatste herinstelling. Geeft de videoinvoerbron weer die wordt weergegeven (VGA, HDMI1, HDMI2 of None (Geen)). Geeft de meest recent gedetecteerde resolutie en de verversingsfrequentie van het videobronsignaal van de projector weer. Herstel altijd de lampuren wanneer u de lamp vervangt, omdat de onderhoudsherinneringen van de lamp zijn gebaseerd op de huidige gebruiksuren. Zie De lampuren opnieuw instellen op pagina 27 voor details over de herstellingsprocedure van de lampuren. Als er geen bronsignaal van de videoinvoer gaande is, dan geeft deze instelling de laatste bekende resolutie en verversingsfrequentie van het bronsignaalbeeld weer. 21

31 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Instelling Wordt gebruikt Aantekeningen Firmware Version (Firmwareversie) MPU Version (MPUversie) Network Version (Netwerkversie) Model Number (Modelnummer) Serienummer UCP ports 1 / 2 (UCP-poorten 1/2) Geeft de firmwareversie van de digitale weergaveprocessor (DDP) van de projector weer in de indeling x.x.x.x. Geeft de firmwareversie van de microprocessoreenheid (MPU) van de projector weer in de indeling x.x.x.x. Geeft de firmwareversie van de netwerkcommunicatieproce ssor van de projector weer in de indeling x.x.x.x. Geeft het modelnummer van de projector weer. Geeft het serienummer van de projector weer. Gereserveerd voor toekomstige toepassing. Als u de instelling Network and VGA Out (Netwerk en VGA-uitvoer) niet heeft ingeschakeld, dan is deze instelling niet bij machte om de firmwareversie van de netwerkcommunicatieprocessor van de projector weer te geven en geeft daarom weer. Een interactief whiteboard gebruiken Zie voor meer informatie over het gebruik van uw interactive whiteboard de Gebruikershandleiding van SMART Board M600-serie interactive whiteboard (smarttech.com/kb/170410). Wanneer u het SMART Board interactive whiteboard verbindt met een pc met SMART-software, kunt u de volledige vermogens van uw interactive whiteboard benutten. Voor meer bronnen gaat u naar smarttech.com, klikt u op het vlagpictogram in de rechterbovenhoek en selecteert u land en taal. In de Support-sectie van deze website kunt u bijgewerkte en productspecifieke informatie vinden zoals instructies voor het instellen en specificaties. De SMART-trainingswebsite (smarttech.com/training) bevat een uitgebreide bibliotheek met trainingbronnen die u kunt raadplegen als u voor eerst uw interactive whiteboard-systeem installeert of gebruikt. 22

32 Hoofdstuk 4 Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem 23 Schade aan het interactive whiteboard voorkomen 23 Het schrijfoppervlak schoon houden 24 De projector reinigen 25 Het projectorbeeld scherpstellen en aanpassen 25 De projectorlampmodule verwijderen en vervangen 25 De lampuren opnieuw instellen 27 De batterij van de afstandsbediening vervangen 28 Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe u uw SMART Board M685ix2 interactive whiteboardsysteem op de juiste manier schoonmaakt en over het voorkomen van schade. Onderhoud van uw interactive whiteboardsysteem Met de juiste verzorging gaat uw SMART Board-interactieve whiteboard jarenlang probleemloos mee. Schade aan het interactive whiteboard voorkomen Hoewel het oppervlak van uw interactive whiteboard erg duurzaam is, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen om schade te voorkomen. Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen zoals een balpen of aanwijzers als schrijfmiddel. Vervang de pen wanneer de punt is versleten. Gebruik geen geurarme, uitwisbare stiften, ze kunnen namelijk zeer moeilijk te verwijderen zijn. Gebruik standaard uitwisbare stiften (met een sterke geur) waarop een waarschuwing staat deze alleen te gebruiken in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geen plakband op het interactieve oppervlak. Gebruik bij het schoonmaken nooit ruwe wissers of scherpe chemicaliën. 23

33 H O O F D S T U K 4 Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem De digitale camera's op de hoeken van het frame zijn beschermd tegen stof en vuil door vensters. In erg stoffige omgevingen kunt u een gewone glasreiniger zonder alcohol, zoals Windex glasreiniger, gebruiken om de vensters met een wattenstaafje schoon te maken. Gebruik geen perslucht om de camera's te reinigen. Het schrijfoppervlak schoon houden Volg deze tips op om het oppervlak van het interactive whiteboard schoon te houden: Maak uw interactive whiteboard minstens één keer per zes maanden schoon. Spuit geen schoonmaakmiddelen rechtstreeks op het oppervlak van het interactive whiteboard. Spuit in plaats daarvan een kleine hoeveelheid schoonmaakmiddel op een doek en wrijf het interactieve oppervlak daarmee voorzichtig schoon. B E L A N G R I J K Schakel het interactive whiteboard-systeem uit voordat u gaat schoonmaken. U kunt anders bij het afvegen van het interactieve oppervlak per ongeluk de bureaubladpictogrammen door elkaar gooien of onbedoeld toepassingen activeren. T I P Zet uw projector in stand-by (lamp uit) om vuil of strepen beter te kunnen zien. 24

34 H O O F D S T U K 4 Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem De projector reinigen W A A R S C H U W I N G Het gevaar bestaat dat een aan de muur bevestigde projector valt bij het reinigen ervan. Wees voorzichtig wanneer u een ladder beklimt. L E T O P Druk voordat u de projector reinigt twee keer op de knop Power (Elektriciteit) op de afstandsbediening om het systeem in standby-modus te stellen en wacht vervolgens ten minste 30 minuten om de lamp af te laten afkoelen. Raak de lens of de spiegel nooit aan met uw handen of een kwast. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of commerciële oplosmiddelen in de basis of kop van de projector vloeien. Spuit geen schoonmaak- of oplosmiddelen in de nabijheid van de projector. Dit kan een chemische mist over sommige onderdelen van de projector en lamp verspreiden en daarmee schade, vlekken en een slechte beeldkwaliteit veroorzaken. Gebruik geen perslucht om de projector schoon te maken. Let bij het schoonmaken van de lens of spiegel van de lens of spiegel van de projector hierop: Gebruik een blaasbalgje om het stof weg te blazen (u vindt deze bij zaken met audio-visuele artikelen). Als het echt noodzakelijk is om de lens of spiegel schoon te vegen, draag dan handschoenen en vorm het schoonmaakdoekje tot een bal. Veeg met het doekje voorzichtig over de lens of spiegel, alsof u een veren afstoffer gebruikt. Oefen geen druk uit op de lens of de spiegel. Het projectorbeeld scherpstellen en aanpassen Zie Het projectorbeeld instellen op pagina 9 voor meer informatie over het scherpstellen en aanpassen van het projectorbeel. De projectorlampmodule verwijderen en vervangen De lampmodule gaat uiteindelijk zwakker branden en er wordt een bericht weergegeven om u eraan te herinneren dat u de lamp moet vervangen. Zorg ervoor dat u een nieuwe projectorlampmodule heeft, voordat u verder gaat. 25

35 H O O F D S T U K 4 Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem Ga naar smarttech.com/kb/ voor instructies over het vervangen van een projectorlampmodule. W A A R S C H U W I N G Vervang de lamp als de projector een waarschuwingsbericht weergeeft over de levensduur van de lamp. Als u de projector blijft gebruiken nadat dit bericht verschijnt, kan de lamp uiteenspatten of barsten waarbij de stukken glas in de projector terechtkomen. Als de lamp uiteen spat of barst, verlaat de ruimte dan en zorg er vervolgens voor dat de ruimte kan ventileren. Doe dan het volgende: o o o o Raak de glassplinters niet aan, u kunt zich er lelijk aan bezeren. Was uw handen grondig als u in aanraking bent gekomen met lampafval. Reinig de ruimte rondom de projector grondig, en gooi alle etenswaren weg die er in de buurt lagen aangezien er glassplinters in kunnen zitten. Bel uw erkende SMART-reseller en vraag wat u moet doen. Vervang de lamp niet zelf. Ga als volgt te werk bij het vervangen van de projectorlamp: o o o o o o o Plaats de projector in de modus Standby (Slapen) en wacht 30 minuten om de lamp volledig te laten afkoelen. Verwijder geen lampen anders dan die zijn gespecificeerd in de instructies voor het vervangen van de lamp. Zet een veiligheidsbril op wanneer u de lamp vervangt. Als u dit niet doet, kunt u letsel oplopen zoals verlies van uw gezichtsvermogen als de lamp uiteenspat of barst. Vervang de lamp alleen met lampen die zijn goedgekeurd door SMART Technologies. Neem contact op met een erkende SMART-reseller voor reserveonderdelen. Vervang de lampmodule nooit met een eerder gebruikte lampmodule. Ga altijd voorzichtig om met de breekbare lampmodule om te voorkomen dat de lamp voortijdig stuk gaat of te voorkomen dat u met kwik in aanraking komt. Doe handschoenen aan als u de lamp moet aanraken. Raak de lamp niet met blote handen aan. Recycle of gooi de lampmodule weg conform de plaatselijke voorschriften over gevaarlijke afvalstoffen. Zie smarttech.com/compliance voor documenten over de Material Safety Data Sheets (MSDS, veiligheidsvoorschriften voor materiaal). 26

36 H O O F D S T U K 4 Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem De lampuren opnieuw instellen Als u de lampmodule vervangt, dan moet u in het projectorservicemenu de lampuren opnieuw instellen. Om ongewilde fouten te voorkomen, mag deze procedure alleen door systeembeheerders worden uitgevoerd. N B Herstel altijd de lampuren wanneer u de lamp vervangt, omdat de onderhoudsherinneringen van de lamp zijn gebaseerd op de huidige gebruiksuren. Voor het herstellen van de lampuren 1. Voor toegang tot the servicemenu drukt u snel achter elkaar op de volgende knoppen: Down (Omlaag), Up (Omhoog), Up (Omhoog), Left (Links), Up (Omhoog). L E T O P Wijzig geen instellingen in het servicemenu die niet in deze handleiding worden genoemd. Het wijzigen van andere instellingen kan schade veroorzaken of de werking van uw projector beïnvloeden en maakt uw garantie mogelijk ongeldig. 2. Ga omlaag naar Lamp Hour Reset (Lampuren opnieuw instellen) en druk op Enter. L E T O P Stel de lampuren alleen opnieuw in als u net een lampmodule heeft vervangen. Als u de lampuren van een oude lamp opnieuw instelt, kan dit de lamp kapot maken en schade aan uw projector veroorzaken. 3. Ga omlaag naar Exit (Afsluiten) en druk vervolgens op Enter om het servicemenu van de projector af te sluiten. 27

37 H O O F D S T U K 4 Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem De batterij van de afstandsbediening vervangen Volg deze procedure om de batterij van de afstandsbediening te vervangen. W A A R S C H U W I N G Verlaag de risico's die aan een lekkende batterij in de afstandsbediening van de projector verbonden zijn door deze richtlijnen na te volgen: o o o o Gebruik alleen de gespecificeerde CR2025-knoopcelbatterijen. Verwijder de batterij wanneer deze langere tijd niet gebruikt zal worden. U mag de batterij niet verhitten, u mag hem niet open maken, zorg dat er geen kortsluiting ontstaat en stel de batterij niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Zorg dat de batterij niet met uw ogen en huid in aanraking komt als hij lekt. Gooi lege batterijen en onderdelen weg conform de voorschriften van de toepasselijke regelgeving. De batterij van de afstandsbediening vervangen 1. Houd de vergrendeling neergedrukt aan de linker zijde van de batterijhouder en trek de batterijhouder volledig uit de afstandsbediening. 2. Verwijder de oude batterij uit de batterijhouder en vervang het met een CR2025- knoopcelbatterij. B E L A N G R I J K Breng de positieve (+) en negatieve ( ) aansluitingen op de batterij in verband met de juiste tekens in de batterijhouder. 3. Plaats de batterijhouder in de afstandsbediening. 28

38 Hoofdstuk 5 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem Voordat u begint 30 De statuslampen vinden 30 Serienummers vinden 31 De status van uw interactive whiteboard-systeem vinden 32 Problemen met het interactive whiteboard oplossen 33 Bedieningsproblemen oplossen 33 Projectorproblemen oplossen 34 Projectorfouten oplossen 34 Uw projector reageert niet meer 34 Het bericht 'Projector Overheated' (Projector oververhit), 'Fan Failure' (Ventilatorfout), 'Lamp Failure' (Fout lamp) of 'Color Wheel Failure' (Fout kleurenwiel) wordt weergegeven 34 Het bericht 'Lamp Failure' (Fout lamp) wordt weergegeven 35 De lampjes Power (Elektriciteit) en Service (Onderhoud) zijn uit 35 Beeldproblemen oplossen 36 Signaalverlies 36 Gedeeltelijk, schuivend of verkeerd weergegeven beeld 37 Onstabiel of knipperend beeld 38 Bevroren beeld 38 Het beeld van uw verbonden laptop wordt niet geprojecteerd 38 Niet uitgelijnd geprojecteerd beeld 39 Audioproblemen oplossen 39 Problemen met netwerkcommunicatie oplossen 41 Toegang tot het servicemenu 41 Uw wachtwoord ophalen 41 De projector opnieuw instellen 42 Uw interactive whiteboard-systeem vervoeren 42 29

39 H O O F D S T U K 5 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem In dit hoofdstuk vindt u informatie om problemen op te lossen voor uw interactive whiteboardsysteem. Raadpleeg de SMART Support-website (smarttech.com/support) of neem contact op met uw erkende SMART-reseller (smarttech.com/where) voor problemen die in dit hoofdstuk niet worden behandeld. Voordat u begint Voer eerst het volgende uit alvorens u problemen met uw interactive whiteboard-systeem probeert op te lossen, contact opneemt met SMART Support of uw geautoriseerde SMARTreseller raadpleegt: Zoek de statuslampjes van uw interactive whiteboard-systeem Zoek de serienummers van uw interactive whiteboard-systeem De statuslampen vinden Uw interactive whiteboard-systeem bestaat uit verschillende componenten, die elk hun eigen statuslampjes hebben. De selectieknop op het pennenbakje van uw interactive whiteboard heeft een LED-lampje dat ook functioneert als een statuslampje. De aan-/uitlampjes en dienstlampjes vindt u aan de onderkant van de projector. 30

40 H O O F D S T U K 5 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem Serienummers vinden Het serienummer van de SMART Board M600 interactive whiteboard-serie kunt u vinden in de rechter benedenhoek van het frame, alsook op de achterzijde van het interactive whiteboard. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding van het SMART Board [Model] interactive whiteboard (smarttech.com/kb/170410). Het serienummer van de SMART UX80-projector kunt u bovenop de projector vinden. U kunt het serienummer ook aan de onderkant van de projector vinden. Dit kunt u zien als u op de grond staat en omhoog kijkt naar de projector. Open de kabelafdekking aan de onderkant van de projector en zoek het serienummer naast de kabelaansluitingen. T I P U kunt ook bij het serienummer van de projector komen via het schermmenu. Zie voor meer informatie Projectorinstellingen aanpassen op pagina 71. Voor de locatie van serienummers op andere componenten en accessoires, zie smarttech.com/support. 31

41 H O O F D S T U K 5 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem De status van uw interactive whiteboardsysteem vinden Gebruik de volgende tabel om de status van uw interactive whiteboard-systeem vast te stellen. Aan-/uitlampje van projector Dienstlampje van projector Statuslampje voor de selectieknop van het pennenbakje Geprojecteerd beeld Aanraak- en penbesturing Status en verwante probleemoplossing Statussen normale werking Stabiel groen Uit Ononderbroken wit Correct Volledige controle Het systeem functioneert normaal. Zie de overige paragrafen van dit hoofdstuk voor informatie over problemen oplossen als er beeld- of geluidsproblemen ontstaan. Knipperend groen Uit Uit Geen Geen Het systeem wordt opgestart. Stabiel oranje Uit Uit Geen Geen Het systeem staat in standbymodus Knipperend oranje Uit Uit Geen Geen Het systeem gaat in de standbymodus Stabiel groen Uit Stabiel oranje N.v.t. Geen De interactive whiteboardcontrolermodule is bezig met opstarten. Foutstatussen Als dit proces langer duurt dan 10 seconden, ontkoppel de USB-kabel dan en koppel deze opnieuw met het interactive whiteboard. OF De interactive whiteboardcontrollermodule is gereed om een firmware-update te ontvangen of is bezig met het toepassen van een firmwareupdate. Stabiel groen Uit Ononderbroken wit Incorrect Volledige controle Er is een probleem met het geprojecteerde beeld. Zie Beeldproblemen oplossen op pagina 36. Stabiel groen Uit Ononderbroken wit Correct Geen Er is een probleem met het interactive whiteboard. Zie Bedieningsproblemen oplossen op volgende pagina. Stabiel groen Uit Wit knipperen Correct Alleen aanraken SMART-productstuurprogramma's zijn niet geïnstalleerd of worden niet juist uitgevoerd op de verbonden computer. Stabiel groen Uit Uit N.v.t. Geen Er is een probleem met de verbindingen tussen het interactive whiteboard en de andere onderdelen van het systeem. Zie Problemen met het interactive whiteboard oplossen op volgende pagina. 32

42 H O O F D S T U K 5 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem Aan-/uitlampje van projector Dienstlampje van projector Statuslampje voor de selectieknop van het pennenbakje Geprojecteerd beeld Aanraak- en penbesturing Status en verwante probleemoplossing Stabiel oranje Knipperend rood N.v.t. Geen N.v.t. Er is een probleem met de projectorlamp Zie Het bericht 'Lamp Failure' (Fout lamp) wordt weergegeven op pagina 35. Uit Knipperend rood Uit Geen Geen De werkingstemperatuur van de projector is overschreden. Zie Het bericht 'Projector Overheated' (Projector oververhit), 'Fan Failure' (Ventilatorfout), 'Lamp Failure' (Fout lamp) of 'Color Wheel Failure' (Fout kleurenwiel) wordt weergegeven op volgende pagina. Uit Stabiel rood N.v.t. Geen N.v.t. Er is een probleem met de ventilator van de projector of het kleurenwiel. Zie Het bericht 'Projector Overheated' (Projector oververhit), 'Fan Failure' (Ventilatorfout), 'Lamp Failure' (Fout lamp) of 'Color Wheel Failure' (Fout kleurenwiel) wordt weergegeven op volgende pagina. Ononderbroken oranje Ononderbroken rood N.v.t. Geen Geen Neem contact op met SMART Support. Uit Uit Uit Geen Geen De stroomkabel van de projector is niet juist verbonden. OF Er is een probleem met de hoofdstroomtoevoer (de aardlekschakelaar is bijvoorbeeld uit). Problemen met het interactive whiteboard oplossen Dit gedeelte bevat informatie over het oplossen van problemen met uw interactive whiteboard. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding van het SMART Board M600-serie interactive whiteboard (smarttech.com/kb/170410). Bedieningsproblemen oplossen Voer de volgende taken uit om bedieningsproblemen op te lossen: Bevestig dat alle kabels veilig zijn aangesloten aan de achterzijde van het pennenbakje, de computer en de besturingsmodule. Voer de kalibratieprocedure uit zoals omschreven in de gebruikershandleiding van het SMART Board M600-serie interactive whiteboard (smarttech.com/kb/170410). 33

43 H O O F D S T U K 5 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem U kunt het interactive whiteboard-systeem resetten door de elektriciteitskabel los te koppelen van de wandcontactdoos en vervolgens opnieuw aan te sluiten. Los zo nodig aanvullende problemen op met de hulp van SMART Support en met gebruik van SMART Board Diagnostics. Projectorproblemen oplossen Projectorfouten oplossen Systeembeheerders kunnen de volgende projectorfouten zelfstandig oplossen voorafgaand aan het contacteren van SMART-ondersteuning. Door eerst zelf projectorproblemen te proberen op te lossen kunt u de duur van een gesprek met een van onze medewerkers verminderen. Uw projector reageert niet meer Als de projector niet meer reageert, voer dan de volgende procedure uit. Een projector die niet meer reageert opnieuw inschakelen 1. Plaats de projector in de modus Standby (Slapen) en wacht vervolgens 30 minuten om het apparaat te laten afkoelen. 2. Koppel de stroomkabel los van het stopcontact en wacht minstens 60 seconden. 3. Verbind de stroomkabel en zet de projector aan. Het bericht 'Projector Overheated' (Projector oververhit), 'Fan Failure' (Ventilatorfout), 'Lamp Failure' (Fout lamp) of 'Color Wheel Failure' (Fout kleurenwiel) wordt weergegeven Als het bericht 'Projector Overheated' (Projector oververhit), 'Fan Failure' (Ventilatorfout) of 'Color Wheel Failure' (Fout kleurenwiel) wordt weergegeven en de projector geeft een beeld niet meer weer, dan is er een van de volgende problemen: De projector is oververhit maar geeft het bericht 'Projector Overheated' (Projector oververhit) niet weer. De temperatuur buiten de projector is te hoog. Een van de ventilatoren heeft een gebrek. De projector heeft een probleem met het kleurenwiel. Om het probleem 'Projector Overheated' (Projector oververhit), 'Fan Failure' (Ventilatorfout), 'Lamp Failure' (Fout lamp) of 'Color Wheel Failure' (Fout kleurenwiel) op te lossen 1. Plaats de projector in de modus Standby (Slapen) en wacht vervolgens 30 minuten om het apparaat te laten afkoelen. 34

44 H O O F D S T U K 5 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem 2. Als uw ruimte zeer warm is, verlaag dan (indien mogelijk) de temperatuur. 3. Wees er zeker van dat niets de luchtinvoer en -uitvoer van de projector blokkeert. 4. Koppel de stroomkabel los van het stopcontact en wacht minstens 60 seconden. 5. Verbind de stroomkabel en zet de projector aan. 6. Wijzig de ventilatorsnelheid middels het servicemenu. 7. Als de voorgaande handelingen het probleem niet hebben opgelost, schakel de projector dan in de slaapmodus, koppel de elektriciteitskabel los en neem contact op met uw erkende SMART-reseller. Het bericht 'Lamp Failure' (Fout lamp) wordt weergegeven Als het bericht 'Lamp Failure' (Fout lamp) wordt weergegeven, dan is er een van de volgende problemen: De lamp is oververhit, wellicht vanwege geblokkeerde ventilatieopeningen. De lamp is versleten. De projector heeft een intern probleem. Om het probleem 'Lamp Failure' op te lossen 1. Schakel de projector opnieuw in (zie Uw projector reageert niet meer op vorige pagina). 2. Als de lamp meer dan 2500 gebruiksuren in de standaardmodus of 3000 gebruiksuren in de besparingsmodus heeft gebrand, dan is het bijna versleten. 3. Vervang uw lamp zoals omschreven in De projectorlampmodule verwijderen en vervangen op pagina Als vervanging van de lampmodule het probleem niet heeft opgelost, schakel de projector dan in de slaapmodus, koppel de elektriciteitskabel los en neem contact op met uw erkende SMART-reseller. De lampjes Power (Elektriciteit) en Service (Onderhoud) zijn uit Als de lampjes Power (Elektriciteit) en Service (Onderhoud) beiden uit zijn, dan is er een van de volgende problemen: Er was een stroomuitval of een stroomstoot. Een stroomonderbreker of een veiligheidsschakelaar werd omgeschakeld. De projector is niet verbonden met de elektriciteitsbron. De projector heeft een intern probleem. 35

45 H O O F D S T U K 5 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem Om het probleem op te lossen waarbij de lampjes Power (Elektriciteit) en Service (Onderhoud) niet branden 1. Controleer de elektriciteitsbron en wees er zeker van dat alle kabels zijn verbonden. 2. Ga na of de projector is verbonden met een actieve elektriciteitsbron. 3. Zorg ervoor dat de pinnen op de aansluiting niet gebroken of gebogen zijn. 4. Verbind de stroomkabel en zet de projector aan. 5. Als de voorgaande handelingen het probleem niet hebben opgelost, koppel de elektriciteitskabel los en neem contact op met uw erkende SMART-reseller. Beeldproblemen oplossen Voer de volgende taken uit om algemene beeldproblemen op te lossen: Zorg ervoor dat de computer of andere videobron aan is en ingesteld is om een resolutie en een vernieuwingsfrequentie weer te geven die wordt ondersteund door de projector (zie Videosysteemcompatibiliteit op pagina 81). Zorg dat de videobron juist is verbonden met de projector. Druk op de knop Input (Invoer) op de afstandsbediening om naar de juiste videobron te schakelen. Als deze taken het probleem niet oplossen, raadpleeg dan de volgende paragrafen voor aanvullende informatie over problemen oplossen. Signaalverlies Als er niet een videobronsignaal wordt gevonden buiten het bereik van de ondersteuningsvideomodussen van de projector, of het signaal wordt naar een ander apparaat of invoer geschakeld, dan wordt er geen bronsignaal weergegeven en in plaats daarvan wordt het SMARTlogo op een blauw scherm weergegeven 36

46 H O O F D S T U K 5 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem Signaalverliesproblemen oplossen 1. Wacht ongeveer 45 seconden om het beeld te laten synchroniseren. Sommige videosignalen hebben een langere synchronisatieperiode nodig. Terugschakelen door de invoeren naar de invoer die u wilt kan de beeldsynchronisatie helpen. 2. Als het beeld niet synchroniseert, controleer dan de kabelverbindingen naar de projector. 3. ZOrg ervoor dat het beeldsignaal compatibel is met de projector (zie Videosysteemcompatibiliteit op pagina 81). 4. Als er verlengingskabels, schakeldozen, wandcontactdozen of andere apparaten tussen de videoverbinding van de computer naar de projector zijn, verwijder deze dan tijdelijk om er zeker van te zijn dat deze het videosignaalverlies niet veroorzaken. 5. Als uw projector geen bronsignaal weergeeft, neem dan contact op met een erkende SMART-reseller. Gedeeltelijk, schuivend of verkeerd weergegeven beeld N B Deze procedure is afhankelijk van de versie van het Windows -besturingssysteem of Mac OS X-besturingssysteemsoftware en uw systeemvoorkeuren. De volgende procedures zijn van toepassing op Windows 7-besturingssystemen en Mac OS X besturingssysteemsoftware. Gedeeltelijk, schuivend of verkeerd weergegeven beeld oplossen op uw Windowscomputer 1. Selecteer Start > Configuratiescherm > Scherm. 2. Klik op Resolutie aanpassen. 3. Controleer of de resolutie-instelling van uw beeldscherm (WXGA) is. 4. Klik Geavanceerde instellingen, en klik vervolgens op het tabblad Monitor. 5. Controleer of de vernieuwingsfrequentie 60 Hz is. Gedeeltelijk, schuivend of verkeerd weergegeven beeld oplossen op uw Mac-computer 1. Selecteer Apple Menu > Systeemvoorkeuren. Het dialoogvenster Systeemvoorkeuren wordt weergegeven. 2. Klik op Beeldschermen. 3. Controleer of de resolutie-instelling van uw beeldscherm (WXGA) is. 4. Controleer of de vernieuwingsfrequentie 60 Hz is. 37

47 H O O F D S T U K 5 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem Onstabiel of knipperend beeld Als het projectorbeeld instabiel is of knippert, dan is het mogelijk dat u verschillende frequentie- of traceringsinstellingen op uw invoerbron heeft dan op uw projector. B E L A N G R I J K Schrijf de instellingswaarden op voordat u een van deze instellingen wijzigt in de volgende procedure. Problemen met instabiel of knipperend beeld oplossen 1. Controleer de weergavemodus van de grafische kaart van uw pc. Wees er zeker van dat het overeenkomt met een signaalindeling die compatibel is met de projector (zie Videosysteemcompatibiliteit op pagina 81). Zie de handleiding van uw pc voor meer informatie. 2. Configureer de weergavemodus van de grafische kaart van uw pc om het compatibel te maken met uw projector. Zie de handleiding van uw pc voor meer informatie. 3. Optioneel kan de projector worden hersteld zoals beschreven in De projector opnieuw instellen op pagina 42 om de frequentie en tracering tot de oorspronkelijke waarden te herstellen. B E L A N G R I J K Deze handeling stelt alle waarden opnieuw in tot de standaardwaarden. Bevroren beeld Als uw projector een bevroren beeld heeft, voer dan de volgende procedure uit. Een bevroren beeld verhelpen 1. Zorg dat de functie Weergave verbergen uit staat. 2. Druk op de afstandsbediening op de knop Hide (Verbergen) om weergave te verbergen of weer te geven. 3. Zorg ervoor dat uw apparaat, zoals uw dvd-speler of computer, gewoon werkt. 4. Plaats de projector in de modus Standby (Slapen) en wacht vervolgens 30 minuten om het apparaat te laten afkoelen. 5. Koppel de stroomkabel los van het stopcontact en wacht minstens 60 seconden. 6. Verbind de stroomkabel en zet de projector aan. 7. Als de vorige stappen het probleem niet hebben opgelost, neem dan contact op met uw erkende SMART-reseller. Het beeld van uw verbonden laptop wordt niet geprojecteerd Instellingen van laptops kunnen het functioneren van de projector hinderen. 38

48 H O O F D S T U K 5 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem Sommige laptop-pc's schakelen hun schermen uit wanneer u een secundair weergaveapparaat verbindt. Zie de handleiding van uw pc voor details over het herinschakelen van het weergavescherm van uw pc. Niet uitgelijnd geprojecteerd beeld Uitlijningsproblemen verschijnen wanneer het geprojecteerde beeld niet loodrecht op het scherm is gericht. Uitlijningsproblemen kunnen verschijnen wanneer u uw interactive whiteboardsysteem bevestigt op een oneffen oppervlak of een muur met obstakels, of wanneer u de projector te ver uit het verticale centrum van uw interactive whiteboard draait. Gebruik de instructies in de bijgesloten installatiehandleiding voor SMART Board M685ix2 interactive whiteboard-systemen (smarttech.com/kb/170440) om de meeste uitlijningsproblemen op te lossen. Het projectorbeeld kan verschuiven wanneer de projector vaak verplaatst wordt of geïnstalleerd nabij een trillingsbron, zoals naast een zware deur. Volg deze voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de uitlijning van het beeld verslechtert: Wees er zeker van dat de bevestigingsmuur loodrecht en haaks is en niet overmatig beweegt of trilt. Wees er zeker van dat er geen obstakels achter de muurbeugel van de projector zijn en dat de muurbeugel stevig is aangebracht op de muur overenkomstig de installatievoorschriften. Ga na of alle kabels met de juiste kabelklem op hun plaats vastgezet zijn. De geprojecteerde afbeelding aanpassen. Zie de bijgesloten tekstloze installatiehandleiding SMART Board M685ix2 interactive whiteboard-systeem (smarttech.com/kb/170440) en Het beeld uitlijnen op pagina 10. Audioproblemen oplossen De projector bevat luidsprekers die zijn verbonden met de audio-uitvoerverbinding in het aansluitingspaneel van de projector. Als er geen geluid uit de luidsprekers of het audiosysteem komt, voer dan de volgende procedure uit. De projector heeft een interne luidspreker. U kunt ook een extern audiosysteem op de audiouitvoeraansluiting op het aansluitingspaneel van de projector aansluiten. Als er geen geluid uit de interne luidspreker of het externe audiosysteem komt, voer dan de volgende procedure uit. N B Het is mogelijk dat u uw computer opnieuw moet configureren zodat audio via HDMI kan lopen als dit niet automatisch is geconfigureerd. 39

49 H O O F D S T U K 5 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem Voer de volgende taken uit om audioproblemen op te lossen: Als u optionele externe luidsprekers of een extern audiosysteem gebruikt, zorg er dan voor dat de kabels van de luidsprekers of het audiosysteem juist zijn verbonden met de audiouitvoeraansluiting op het aansluitingspaneel van de projector. Schakel om problemen op te lossen de interne en externe luidsprekers in door de systeemuitvoerschakelaar in het audiomenu in te stellen op Line Out + Speaker (Line Out + luidspreker). Zorg ervoor dat de videokabel van de computer is verbonden met de daarvoor bestemde video-aansluiting op uw projector. Als u een VGA-kabel gebruik, zorg er dan voor dat de analoge geluidskabel van de audiouitvoer van uw computer is verbonden met de VGA-audio-inputaansluiting van de projector. Druk op de knop Mute (Dempen) op de afstandsbediening van de projector, en als Audio dempen aan staat, zet dit dan uit. Gebruik de afstandsbediening van de projector om ervoor te zorgen dat het volume niet op de laagste stand staat. Als u een extern audiosysteem gebruikt, zorg er dan voor dat uw luidspreker of audiosysteem en het volume aan staat. Controleer of de broninvoer van de video, zoals uw computer of video-apparaat gewoon werkt. Zorg ervoor dat de audio-uitvoer aan staat en dat het volume niet is ingesteld op de laagste stand. N B U moet de broninvoer van de video weergeven om de audio ervan via de verbonden luidsprekers of het audiosysteem af te spelen. Zorg ervoor dat het juiste audio-uitvoerapparaat is geselecteerd in de geluidsinstellingen van uw computer. Als het videosignaal van uw computer is verbonden met een HDMI-kabel, zorg er dan voor dat de audio-uitvoer van uw computer ook is geconfigureerd voor audio-uitvoer via dezelfde HDMI-kabel. Als het videosignaal van uw computer is verbonden met een VGA-kabel, zorg er dan voor dat de audio-uitvoer van de computer is geconfigureerd om de analoge audiokabel tussen de computer en de projector te gebruiken. N B Als u een HDMI-video-invoer op de projector gebruikt, gebruik dan geen DVI naar HDMIadapters, omdat deze geen audio omzetten van de DVI-bron naar de HDMI-invoer op de projector. Als de vorige stappen het probleem niet hebben opgelost, neem dan contact op met uw erkende SMART-reseller. 40

50 H O O F D S T U K 5 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem Problemen met netwerkcommunicatie oplossen Als u geen netwerkverbinding heeft, voer dan de volgende procedure uit om problemen op te lossen voor uw systeem. Problemen met netwerkcommunicatie oplossen 1. Zorg ervoor dat uw netwerkkabel goed is aangesloten op de internetaansluiting op het aansluitingspaneel van de projector. Er zijn twee RJ45 (8P8C)-poorten: één is voor het netwerk en de andere is voor projector 2. Zorg ervoor dat de netwerkkabel op de juiste is aangesloten. 2. Wees er zeker van dat het LAN-waarschuwingslampje op de projector groen is. Gebruik de RS-232-opdracht 'vgaoutnetenable=on' om de netwerkfuncties van de projector in te schakelen (zie Programmeeropdrachten voor de projector op pagina 55 (Programmeeropdrachten van de projector) of schakel de instelling Network and VGA Out (Netwerk en VGA-uitvoer) in (zie Projectorinstellingen aanpassen op pagina 71 (Projectorinstellingen wijzigen)). De netwerkfuncties op de projector zullen niet functioneren totdat u een van deze taken heeft voltooid. Zorg ervoor dat het netwerk is ingeschakeld op het schermweergavemenu van de projector. 3. Als u nog steeds geen netwerktoegang heeft, neem dan contact op met uw netwerkbeheerder. Als uw beheerder evenmin het probleem kan oplossen, neem dan contact op met uw SMART-reseller. Toegang tot het servicemenu L E T O P Om geknoei of ongewenste wijzigingen te voorkomen, moeten alleen systeembeheerders toegang tot het servicemenu krijgen. Geef de toegangscode voor het servicemenu niet aan incidentele gebruikers van uw interactive whiteboard-systeem. Wijzig geen instellingen in het servicemenu die niet in deze handleiding worden genoemd. Het wijzigen van andere instellingen kan schade veroorzaken of de werking van uw projector beïnvloeden en maakt uw garantie mogelijk ongeldig. Uw wachtwoord ophalen Als u het wachtwoord van de projector vergeet, kunt u deze ophalen door direct vanuit de projector naar het servicemenu te gaan of via het menu voor wachtwoordinstellingen op de webpagina van uw projector (zie Password settings (Wachtwoordinstellingen) op pagina 52). 41

51 H O O F D S T U K 5 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem Uw wachtwoord ophalen via het servicemenu 1. Voor toegang tot the servicemenu drukt u snel achter elkaar op de volgende knoppen: Down (Omlaag), Up (Omhoog), Up (Omhoog), Left (Links), Up (Omhoog). 2. Blader naar Password Get (Wachtwoord ophalen), and druk op Enter op de afstandsbediening. Het wachtwoord verschijnt op het scherm. 3. Schrijf het wachtwoord op. 4. Blader naar Exit (Afsluiten) en druk op Enter op de afstandsbediening om het servicemenu van de projector af te sluiten. De projector opnieuw instellen Het kan voorkomen dat u bij het oplossen van problemen al uw projectorinstellingen opnieuw moet instellen. B E L A N G R I J K Deze handeling is onomkeerbaar. Alle projectorinstellingen opnieuw instellen 1. Voor toegang tot the servicemenu drukt u snel achter elkaar op de volgende knoppen: Down (Omlaag), Up (Omhoog), Up (Omhoog), Left (Links), Up (Omhoog). 2. Blader naar Factory Reset (Fabrieksinstellingen herstellen), and druk op Enter op de afstandsbediening. 3. Blader naar Exit (Afsluiten) en druk op Enter op de afstandsbediening om het servicemenu van de projector af te sluiten. Uw interactive whiteboard-systeem vervoeren Bewaar de oorspronkelijke verpakking van het SMART Board interactive whiteboard-systeem zodat deze beschikbaar is wanneer u het interactive whiteboard moet vervoeren. Verpak het indien nodig in alle oorspronkelijke verpakking. Dit verpakkingsmateriaal is ontworpen met optimale bescherming voor schokken en trillingen. Als u de oorspronkelijke verpakking niet meer hebt, dan kunt u dezelfde verpakking direct aanschaffen bij uw erkende SMART-reseller. Als u de voorkeur geeft aan het gebruik van uw eigen verpakkingsmaterialen, zorg er dan voor dat u de eenheid voldoende beschermt. Wees er zeker van dat de projectorlens en spiegel beschermd zijn tegen fysiek contact of druk die de projector kunnen beschadigen. Transporteer uw interactive whiteboard in een staande positie om het plaatsen van zware dingen op het apparaat voor vervoerders te vermoeilijken. 42

52 Appendix A Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren Web page management (Websitebeheer) 43 Toegang tot websitebeheer 44 Home (Start) 44 Het configuratiescherm 45 Bedieningspaneel II 48 Foutlogboek 49 Netwerkinstellingen 49 meldingen 50 Password settings (Wachtwoordinstellingen) 52 Simple Network Management Protocol (SNMP, eenvoudig netwerkbeheersprotocol) 52 Crestron RoomView 52 Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde instructies over hoe uw SMART Board M685ix2 interactive whiteboard-systeem op afstand kan worden beheerd via een netwerkinterface. Web page management (Websitebeheer) U kunt geavanceerde instellingsfuncties openen met de webpagina van de projector. Middels deze webpagina kunt u de projector beheren vanaf een locatie op afstand met een pc die is aangesloten op uw intranet. N B Om de webpagina te kunnen openen moet uw browser JavaScript ondersteunen. Veel gebruikte browsers zoals Internet Explorer en Firefox ondersteunen JavaScript. De SMART UX80-projector gebruikt HTTP/1.1-, HTML en CSS 2.1-specificaties. 43

53 A P P E N D I X A Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren Toegang tot websitebeheer Om toegang te krijgen tot de website, moet u eerst uw projector met het network verbinden en vervolgens de netwerkfuncties van de projector inschakelen in het projectormenu. Het IP-adres verschijnt op de schermweergave. N B U kunt het IP-adres van de projector vinden op de menupagina van de netwerkinstellingen van de projector (zie Netwerkinstellingen op pagina 49). Voor het gebruiken van de beheerswebpagina 1. Start uw internetbrowser. 2. Typ het IP-adres in het adresvak en druk op ENTER. Het venster SMART UX80 Projector Settings (SMART UX80-projectorinstellingen) verschijnt. 3. Selecteer de menuopties in het linkervenster om toegang te krijgen tot de instellingen op de verschillende pagina's. 4. Wijzig de instellingen met uw computermuis en -toetsenbord en klik op Submit (Verzenden) of een andere actieknop naast de instelling die u wijzigt. Home (Start) De startmenupagina geeft basisinformatie over de projector weer en u kunt hier de taal voor de schermweergave selecteren. N B In de startmenupagina kunt u basisinformatie over de projector wel weergeven, maar niet wijzigen (met uitzondering van de schermweergavetaal). Submenu setting (Submenu-instelling) Taal Projector Information (Projectorinformatie) Beschrijving Geeft de taalopties weer Geeft de huidige projector-informatie weer 44

54 A P P E N D I X A Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren Het configuratiescherm In dit menu kunt u met behulp van een internetbrowser de audio- en videostatus, waarschuwingen en vormgeving van de projector beheren. N B In Image Adjustment settings (Afbeeldingsaanpassinginstellingen) worden alleen de instellingen weergegeven die van toepassing zijn op de videobron die actief is. Submenu setting (Submenu-instelling) Stroom Alle standaardwaarden voor de projector herstellen Beschrijving Schakelt de projector aan of zet deze in de Standby-modus. Selecteer de knop Power ON (Inschakelen) of Power OFF (Uitschakelen). Stelt de projectorinstellingen terug op de standaardwaarden of vernieuwt de huidige instellingen. Selecteer Submit (Verzenden) of Refresh (Vernieuwen). B E L A N G R I J K De optie Submit (Verzenden) is onomkeerbaar en stelt alle waarden opnieuw in. Volume Wijzigt het volume van de projector van -20 naar 20. Dempen Volumeregeling Closed Captioning Weergavemodus Schakel het dempen in of uit. Selecteer On (Aan) om het geluid van de projector te dempen en Off (Uit) om dempen uit te schakelen. Hiermee schakelt u de volumeregeling in. Selecteer On (Aan) om volume-aanpassing in te schakelen, of Off (Uit) om deze uit te schakelen als u liever de bediening op uw audiosysteem of luidsprekers gebruikt. Schakelt de functie Closed Captioning aan of uit. Past de weergave-uitvoer aan aan de modi SMART Presentation, Bright Room, Dark Room, srgb en User, zodat u afbeeldingen van verschillende bronnen met dezelfde kleurprestatie kunt weergeven. SMART Presentation wordt aanbevolen voor kleurprecisie. Bright Room and Dark Room worden aanbevolen voor locaties waarop die voorwaarden van toepassing zijn. srgb levert een gestandaardiseerde, nauwkeurige kleur. Met User kunt u uw eigen instellingen gebruiken. Helderheid Wijzigt helderheid van projector van 0 naar 100. Contrast Verstelt het verschil tussen de lichtste en donkerste delen van het beeld van 0 naar

55 A P P E N D I X A Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren Submenu setting (Submenu-instelling) Frequentie Bijhouden Beschrijving Verstelt de frequentie van de weergavegegevens van het geprojecteerde beeld van -5 naar 5 om overeen te komen met de frequentie van uw pc's grafische kaart. Synchroniseert de timing van uw projectorscherm met de grafische kaart van uw pc van 0 naar 31. Scherpte Verstelt de scherpte van het geprojecteeerde beeld van 0 naar 31. White Peaking (Peaking met wit) Wijzigt de helderheid van de afbeeldingskleur van 0 naar 10 en geeft meer levendige witte schaduwen. Een waarde naderbij 0 creëert een natuurlijk beeld en een waarde naderbij 10 vermeerdert de helderheid. Degamma Wijzigt de kleurprestaties op het scherm van 0 naar 3. Kleur Automatische signaalwaarneming Lampherinnering Lampmodus Automatisch uitschakelen ln- en uitzoomen Wijzigt de rode, groene, blauwe, cyaan, magenta en gele kleuren op de projector van 0 naar 100 om aangepaste kleur- en luminantieuitvoer te verschaffen. Iedere kleur heeft een standaardwaarde van 100. Wijzigingen in het kleurinstellingenregister in de modus User (Gebruiker). Schakelt signaalzoeken van invoeraansluitingen in of uit. Selecteer On (Aan) om de projector voortdurend invoeren te laten wisselen totdat het een actieve videobron vindt. Selecteer Off (Uit) om de signaalwaarneming in één invoer te behouden. Selecteer On (Aan) om de lampherinnering weer te geven of Off (Uit) om deze weer te verbergen. Deze herinnering verschijnt 100 uur voordat vervanging van de lamp aanbevolen is. Wijzigt de helderheid van de lamp naar Standard (Standaard) of Economy (Besparing). Standard (Standaard) geeft een helder en hoogwaardig beeld. Economy (Besparing) vergroot de werkingsduur van de lamp door de helderheid van het beeld te verminderen. Stelt de duur van de automatische tijdschakelaar van de elektriciteit in tussen 1 en 240 minuten. De tijdschakelaar begint af te tellen wanneer de projector niet langer een videosignaal ontvangt. Het aftellen van de tijdschakelaar eindigt wanneer de Standby-modus op de projector ingeschakeld wordt. Selecteer 0 om het aftellen uit te schakelen. Zoom in of uit naar het centrum van het beeld van 0 tot

56 A P P E N D I X A Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren Submenu setting (Submenu-instelling) H-positie (RGB-invoer) Beschrijving Beweegt de horizontale positie van de bronvideo naar links of rechts van 0 tot 100 (ten opzichte van het geprojecteerde beeld). N B Deze instelling is nuttig in situaties waarin de bronvideo beëindigd is. V-positie (RGB-invoer) Beweegt de verticale positie van de bronvideo naar onderen of boven van -5 tot 5 (ten opzichte van het geprojecteerde beeld). N B Deze instelling is nuttig in situaties waarin de bronvideo beëindigd is. Aspectverhouding Wijzigt de beelduitvoer naar Fill Screen (Scherm vullen), Match Input (Volgens invoer) of 16:9 (Breedbeeld). Met Fill Screen (Scherm vullen) wordt een afbeelding door middel van uitrekken en schalen over het gehele scherm weergegeven. Met Match Input (Volgens invoer) wordt de beeldverhouding van de projector aangepast aan de beeldverhouding van de invoer. Dientengevolge kunnen er zwarte stroken verschijnen horizontaal aan de boven- en onderzijde van het scherm (letterbox-indeling) of verticaal aan de linker- en rechterzijde van het scherm (pillarbox-indeling). 16:9 (Breedbeeld) verandert de uitvoer naar 16:9 door het beeld weer te geven in letterbox-indeling. Dit is de aanbevolen indeling voor gebruik met HDTV en DVDs die geoptimaliseerd zijn voor breed-beeldtelevisies. N B Zie Videosysteemcompatibiliteit op pagina 81 voor beschrijvingen van de vormgeving van de verschillende modi. Startup Screen (Beginscherm) High Speed Fan (Ventilator met hoge snelheid) Stelt het type startup screen (beginscherm) in op SMART of User. Het SMART-scherm geeft het standaard SMART-logo op een blauwe achtergrond weer. Het User-scherm gebruikt de opgeslagen afbeelding van het Capture User Startup Screen (Gebruiker vastleggen). Wijzigt de snelheid van de projectorventilator. Selecteer High (Hoog) of Normal (Normaal). N B Gebruik de instelling High (Hoog) bij een hoge projectortemperatuur, of een hoogte van meer dan 1800 m boven zeeniveau. 47

57 A P P E N D I X A Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren Submenu setting (Submenu-instelling) Projectormodus Beschrijving Wijzigt de projectormodus naar Front, Ceiling, Rear or Rear Ceiling. B E L A N G R I J K SMART raadt u aan de projectormodusinstelling Ceiling nooit te wijzigen. Source (Bron) SMART Fixed Install (FI) / SMART Desktop mode (DT) HDMI1 HDMI2 VGA1 Emergency Alert (Spoedmelding) Noodbericht / Waarschuwingsbericht Wijzigt de invoerbron naar VGA, HDMI1 of HDMI2. Gebruikergedefinieerd label wordt nu niet gebruikt. Gereserveerd voor toekomstige toepassing. Wijst een andere naam toe aan uw HDMI1-invoer, die verschijnt wanneer u de HDMI1-invoer selecteert. Wijst een andere naam toe aan uw HDMI2-invoer, die verschijnt wanneer u de HDMI2-invoer selecteert. Wijst een andere naam to aan uw VGA 1-invoer, die verschijnt wanneer u de VGA 1-invoer selecteert. Schakelt de waarschuwing op het scherm voor het uitzenden van een bericht aan of uit. Indien ingeschakeld, wordt het bericht bovenop het huidige projectorbeeld weergeven. Hiermee wordt een noodmelding (maximaal 60 tekens) op het scherm weergegeven. Bedieningspaneel II IKoppelt de invoerbron aan VGA, HDMI1 of HDMI2. Submenu setting (Submenu-instelling) Beschrijving USB1 Source (USB1-bron) USB2 Source (USB2-bron) Koppelt de invoerbron aan VGA, HDMI1 of HDMI2. Koppelt de invoerbron aan VGA, HDMI1 of HDMI2. 48

58 A P P E N D I X A Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren Foutlogboek In dit menu vindt u projectorservicedetails, zoals lampuren, weergave-uren en informatie over temperatuur en lampvoltage bij foutsoorten zoals lampfout en systeemoververhitting. Netwerkinstellingen In dit menu kunt u instellen of u het Dynamic Host Control Protocol (DHCP) wel of niet wilt gebruiken en de aan het netwerk gerelateerde adressen en namen opgeven wanneer DHCP niet wordt gebruikt. Submenu setting (Submenu-instelling) DHCP IP-adres Subnet Mask (Subnetwerkmasker) Gateway DNS Naam van groep Beschrijving Hiermee wordt bepaald of het IP-adres van de projector en andere netwerkinstellingen dynamisch worden toegewezen door een DHCP-server of handmatig worden ingesteld. Met On (Aan) kan de DHCP-server van het netwerk dynamisch een IP-adres toe te wijzen aan de projector. Met Off (Uit) kunt u handmatig het IP-adres en andere netwerkinstellingen van de projector instellen. Hiermee kunt u het huidige IP-adres van de projector in waarden tussen en weergeven of instellen. Hiermee kunt u het subnetwerkmaskernummer van de projector in waarden tussen en weergeven of instellen. Hiermee kunt u de gateway van het standaardnetwerk in waarden tussen en weergeven of instellen. Hiermee kunt u het IP-adres van de projector voor de primaire domeinnaamserver van uw netwerk in waarden tussen en weergeven of instellen. Hiermee kunt u de werkgroepnaam van de projector weergeven of instellen (maximaal 12 tekens). 49

SMART Board 800ix2. interactive whiteboardsystemen. Configuratie en gebruikershandleiding

SMART Board 800ix2. interactive whiteboardsystemen. Configuratie en gebruikershandleiding SMART Board 800ix2 interactive whiteboardsystemen Configuratie en gebruikershandleiding Voor modellen SB800ix2 en SB800ix2-SMP FCC-waarschuwing Dit apparaat is ter uitvoering van Deel 15 van de FCC-regelgeving

Nadere informatie

SMART Board 480i6. Interactive whiteboard-systeem. Configuratie en gebruikershandleiding

SMART Board 480i6. Interactive whiteboard-systeem. Configuratie en gebruikershandleiding SMART Board 480i6 Interactive whiteboard-systeem Configuratie en gebruikershandleiding FCC-waarschuwing Dit apparaat is ter uitvoering van deel 15 van de FCC-regelgeving getest en in overeenstemming bevonden

Nadere informatie

SMART Board 600i6. Interactive whiteboard-systeem. Configuratie en gebruikershandleiding

SMART Board 600i6. Interactive whiteboard-systeem. Configuratie en gebruikershandleiding SMART Board 600i6 Interactive whiteboard-systeem Configuratie en gebruikershandleiding FCC-waarschuwing Dit apparaat is ter uitvoering van deel 15 van de FCC-regelgeving getest en in overeenstemming bevonden

Nadere informatie

SMART Board interactief flatpanel Model 8055ie-SMP

SMART Board interactief flatpanel Model 8055ie-SMP Specificaties SMART Board interactief flatpanel Model 8055ie-SMP Fysieke specificaties Formaat 52 3/8" W 32 5/16" H 3 11/16" D (133 cm 82 cm 9.3 cm) (Zie Fysieke afmetingen op pagina6 voor gedetailleerde

Nadere informatie

SMART Board E70. Interactief flatpanel. Gebruiksaanwijzing

SMART Board E70. Interactief flatpanel. Gebruiksaanwijzing SMART Board E70 Interactief flatpanel Gebruiksaanwijzing Productregistratie Als u uw SMART-product registreert, dan stellen wij u op de hoogte van nieuwe functies en software-upgrades. Registreer u online

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Netwerkprojector gebruikershandleiding

Netwerkprojector gebruikershandleiding Netwerkprojector gebruikershandleiding Inhoud Voorbereiding...3 De projector aansluiten op de computer...3 Kabelverbinding... 3 De projector op afstand bedienen via een webbrowser...5 Ondersteunde resoluties...7

Nadere informatie

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Mac OS X-besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

MultiSport DV609 Nederlands

MultiSport DV609 Nederlands MultiSport DV609 Nederlands! Kennisgeving: High-definition video-opnameapparatuur met hoge beeldfrequentie vormt een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van uw instellingen wordt aanbevolen

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

SMART Board 8055i en 8055i-SMP

SMART Board 8055i en 8055i-SMP SMART Board 8055i en 8055i-SMP Interactief flatpanel Installatiehandleiding Uw aansluiting op het bijzondere Productregistratie Als u uw SMART-product registreert, houden wij u op de hoogte van nieuwe

Nadere informatie

SMART Notebook Productfamilie

SMART Notebook Productfamilie Productvergelijking Productfamilie In de volgende tabel vindt u een vergelijking van de vier verschillende producten in de -familie. -software Interactive Grondbeginselen Platform Windows en Mac computers

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

Normale totaalprijs bundel B

Normale totaalprijs bundel B Het SMART Board digitaal schoolbord neemt binnenkort in elke klas een centrale plaats in. Steeds meer Vlaamse scholen volgen de pedagogische trend. Naast het product zelf biedt rosscom u ook de nodige

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Overzicht. Specificaties SMART Board 885ix3 interactief whiteboard systeem. Model SB885ix3

Overzicht. Specificaties SMART Board 885ix3 interactief whiteboard systeem. Model SB885ix3 Specificaties SMART Board 885ix3 interactief whiteboard systeem Model SB885ix3 Overzicht Het SMART Board SB885ix3 interactief whiteboard systeem combineert het gebruik van de SMART Board 800-serie interactief

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding EnVivo EZ Converter Gebruikershandleiding op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 4 OPMERKINGEN... 4 FUNCTIES... 5 SPECIFICATIES... 5 SYSTEEMEISEN... 5 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Nadere informatie

PJWX4141/PJWX4141N/PJWX4141NI BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES ALGEMEEN Projectiesysteem: 1-chip DLP Resolutie: 1.024.000 pixels (1280 x 800) Vorm van display: Helderheid: Kleurreproductie: Afmetingen display:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4)

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Hoofdstuk! 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1610 RC. Hiermee kunt u op eenvoudige

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers

SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers Opmerkingen bij publicatie SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers Over deze opmerkingen bij publicatie In deze opmerkingen bij publicatie vindt u een overzicht van de functies van

Nadere informatie

Handleiding. Aan de slag Onderdelen van de projector. 1 Projector Lens 2 Projectie aan/uit toets 3 Focus Wiel 4 Anti-slip matje

Handleiding. Aan de slag Onderdelen van de projector. 1 Projector Lens 2 Projectie aan/uit toets 3 Focus Wiel 4 Anti-slip matje Aan de slag Onderdelen van de projector 1 Projector Lens 2 Projectie aan/uit toets 3 Focus Wiel 4 Anti-slip matje * Uw kunt uw mobiele foon boven op de projector plaatsen voor eenvoudig gebruik. 5 Luidspreker

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Magic Remote Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen. AN-MR650A www.lg.com ACCESSOIRES

Nadere informatie

TeleViewer TELEVIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

TeleViewer TELEVIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 TELEVIEWER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Hartelijk Dank Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik en raden u aan om deze handleiding

Nadere informatie

Installatiegids voor

Installatiegids voor Installatiegids voor Capture Kit Voor Windows 98SE/Me/2000/XP en Vista en Mac OS X 10.3.9 of later Met behulp van deze gids kunt u snel uw mimio installeren en gebruiken om digitale inkt vast te leggen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

Snelstartgids. Registreer uw product op Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten.

Snelstartgids. Registreer uw product op  Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten. Registreer uw product op www.philips.com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12 Snelstartgids 1 2 3 Aansluiten Installeren Genieten SOURCE 1 SOURCE 2 SOURCE 3 SOURCE 4 1 2 3 4

Nadere informatie

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding HP luidsprekertelefoon Gebruikershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en audiochatten

Nadere informatie

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1)

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1) Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE) Algemeen - Inhoud - 50 XGA Pioneer plasma monitor PDP-50MXE+ video card, in flight - VDE stroomkabel - afstandsbediening - zilveren grondsokkel voor plasma monitor

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

SMART Ink 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MAC OS X-BESTURINGSSYSTEMEN

SMART Ink 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MAC OS X-BESTURINGSSYSTEMEN SMART Ink 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MAC OS X-BESTURINGSSYSTEMEN Kennisgeving handelsmerk SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, het SMART-logo en alle SMART-taglines zijn handelsmerken of gedeponeerde

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 Product overzicht 1. TF kaart sleuf 7. HDMI out poort 12. RESET 2. Omhoog knop 8. OK knop 13. Microfoon 3. Menu knop 9. Modus knop 14. Luidspreker 4. Omlaag knop 10. Vergrendeling

Nadere informatie

Installatiegids voor Voor Windows 98SE/Me/2000/XP en Vista

Installatiegids voor Voor Windows 98SE/Me/2000/XP en Vista Installatiegids voor Voor Windows 98SE/Me/2000/XP en Vista Met behulp van deze gids kunt u uw mimio Xi snel met een projector instellen en interactief gebruiken. 1 De inhoud controleren Uw mimio Interactive

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen Nederlands Instructies voor vervanging Batterij AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst

DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding Digitale Fotolijst WAARSCHUWING De kabel van de voedingsadapter en de uitschakelinrichting moeten altijd gemakkelijk te bedienen zijn. 1 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Bekijk het PC-beeld op de televisie! BELANGRIJKE INFORMATIE voor Europese klanten. De PC op een televisie of videorecorder aansluiten

Bekijk het PC-beeld op de televisie! BELANGRIJKE INFORMATIE voor Europese klanten. De PC op een televisie of videorecorder aansluiten TV Out gebruiken Bekijk het PC-beeld op de televisie! Uw nieuwe RAGE 128-grafische kaart beschikt over de voorziening TV Out. Sluit uw nieuwe kaart eenvoudigweg op een televisie en/of monitor aan. U kunt

Nadere informatie

HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p. Handleiding HANDLEIDING 1

Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p. Handleiding HANDLEIDING 1 Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p Handleiding HANDLEIDING 1 Voorwoord Hartelijk dank voor uw aankoop van deze Wifi Action Cam. Lees voordat u dit product gaat gebruiken deze handleiding

Nadere informatie

EnVivo Magnetische 2.0MP Webcam

EnVivo Magnetische 2.0MP Webcam Gebruiksaanwijzing EnVivo Magnetische 2.0MP Webcam Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

SMART Table 442i. Samenwerkend leercentrum. Hardwaregebruikersgids

SMART Table 442i. Samenwerkend leercentrum. Hardwaregebruikersgids SMART Table 442i Samenwerkend leercentrum Hardwaregebruikersgids Productregistratie Als u uw SMART-product registreert, stellen wij u op de hoogte van nieuwe functies en softwareupgrades. Registreer u

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Handleiding voor printersoftware

Handleiding voor printersoftware Handleiding voor printersoftware (Voor Canon Compact Photo Printer Solution Disk versie 6) Windows 1 Inhoud Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen...3 Lees dit eerst...4 Handleidingen...4 Stappen van het afdrukken...5

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

BeoLab 8002. Handleiding

BeoLab 8002. Handleiding BeoLab 8002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

BeoLab Handleiding

BeoLab Handleiding BeoLab 6002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product Aanzicht... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 5 6. Knoppen... 5 7. Het APK Scherm... 6 8. Systeem instellingen... 6 9. Installeren,

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Epson multimedia projector EB-595Wi

Gebruikershandleiding Epson multimedia projector EB-595Wi Gebruikershandleiding Epson multimedia projector EB-595Wi Algemene tips: - Gebruik geen whiteboard stiften op het middenbord, maar alleen de bijgeleverde digitale pennen. - Bedien de beamer alleen via

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION DV6500 CTO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION DV6500 CTO in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-8 9209474/1 7 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting people en het logo van Nokia Original Accessories zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor 15.4-Inch TFT LCD Overhead Monitor Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor op een locatie waar

Nadere informatie

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel.

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel. Nederlands Instructies voor vervanging Videokaart AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken...

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken... Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen...2 Inhoud van de verpakking...2 Installation instructions...3 De monitor monteren...3 De monitor losmaken...3 De hoek wijzigen...3 De apparaten aansluiten...3 De stroom

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding Bluetooth koppelen Gebruikershandleiding Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 PRESENTATION VIEWER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

Garmin Nautix. Gebruikershandleiding

Garmin Nautix. Gebruikershandleiding Garmin Nautix Gebruikershandleiding April 2016 190-02078-35_0A Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke

Nadere informatie

b. verbind je laptop ook met het smartboard via de usb kabel. Deze kabel sluit je aan op het usb kabel aan de rechterkant van het bord.

b. verbind je laptop ook met het smartboard via de usb kabel. Deze kabel sluit je aan op het usb kabel aan de rechterkant van het bord. Workshop 1 Smartboard training Het SMART Board starten 1 Zorg ervoor dat het Smartboard en de projector zijn aangesloten op de computer: a. verbind je laptop met de beamerkabel of VGA kabel met het smartboard.

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding PIXMA MG5500 series Installatiehandleiding CANON INC. 2013 Installatiehandleiding In deze handleiding leest u hoe u een netwerkverbinding voor de printer instelt. Netwerkverbinding Draadloze verbinding

Nadere informatie

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Geheugen AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Volg de instructies op de website van Epson voor het downloaden en het installeren.

Volg de instructies op de website van Epson voor het downloaden en het installeren. Message Broadcasting Message Broadcasting is een invoegtoepassing voor EasyMP Monitor. Beheerders kunnen de invoegtoepassing gebruiken om berichten of aankondigingen naar een of meer projectoren of alle

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt.

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt. Onderhoud In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Inkt toevoegen" op pagina 4-19 "De afvallade legen" op pagina 4-23 "De onderhoudskit vervangen" op pagina 4-25 "Het mes voor het losmaken van papier

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Setupprogramma Gebruikershandleiding

Setupprogramma Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless Internet Phone. Met deze internettelefoon kun je gemakkelijk en snel voicechatten met je favoriete

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie HP Photosmart 6220 Dock voor digitale camera's Nederlands Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit

Nadere informatie