Over de Vliet III Schelluinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over de Vliet III Schelluinen"

Transcriptie

1 Ruimtelijke kwaliteitparagraaf Over de Vliet III Schelluinen Gemeente Giessenlanden Achttien kavels December 2009 Ruimtelijke kwaliteitparagraaf Over de Vliet III Schelluinen

2 Algemeen: Afbeeldingen en tekeningen zijn slechts ter indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Situatie, locatie. Situatie, Luchtfoto met aanduiding van de locatie, Roerdompstraat e.o., Over de Vliet III, Schelluinen (Giessenlanden) Situatie, Luchtfoto met aanduiding van de locatie, Roerdompstraat e.o., Over de Vliet III, Schelluinen (Giessenlanden) Ruimtelijke kwaliteitparagraaf Over de Vliet III Schelluinen 1

3 I. Locatie en programma. De nieuwbouwlocatie Over de Vliet III is gelegen aan de rand van Schelluinen, ten westen van de Voordijk. De locatie wordt aan de noord- en oostzijde begrensd door recent gebouwde woningen aan de Roerdompstraat (uit het deelplan Over de Vliet II). Deze woningen zijn o.a. gebouwd door de eigenaren van het gebied dat werd bestemd voor de Betuweroute. Bijzonder van deze vrijstaande woningen is dat ze beschikken over extra tuinen, die een groene zone vormen tussen de bestaande en de nieuw te bouwen woningen. De locatie biedt conform het verkavelingplan van RBOI plaats aan zes vrijstaande woningen en zes tweekappers. II. Ruimtelijke structuur, karakteristiek en identiteit. De bestaande ruimtelijke structuur van het gebied wordt gekenmerkt door een open polder landschap karakteristiek voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Op de locatie staan drie rijen bomen langs sloten, in noord-zuid-richting. De bomen werken als coulissen die kamers vormen in het landschap. De bestaande bomen en beplanting langs de sloten worden behouden, c.q. teruggebracht, en fungeren als dragers van het nieuwe plan. III. Stedenbouwkundig en architectonisch uitgangspunt. Het verkavelingplan van RBOI is als vaststaand gegeven aangenomen. De percelen zijn zowel haaks op als evenwijdig aan de landschapsrichting georiënteerd. (Nb.: Van oorsprong lagen de percelen langs de linten veelal evenwijdig aan de landschapsrichting, echter het betreft hier een uitbreidingsplan/nieuwe dorpsrand) De nieuwe dorpsrand is een van de gezichten van Schelluinen (goed zichtbaar vanaf de Voordijk en de Provinciale weg) en wordt de nieuwe grens van dorp (rood) en landschap (groen). De bebouwing heeft een hoogwaardige kwaliteit en dorpse karakteristiek en bestaat uit vrijstaande woningen en 2-kappers met een individuele karakteristiek. Langs de dorpsrand heeft de bebouwing een donkere en gedekte kleur (de bebouwing is te gast in het landschap). De bestaande bebouwing van Over de Vliet kent weinig samenhang. Voor de nieuwe locatie Over de Vliet III wordt gezocht naar meer samenhang ( eenheid in verscheidenheid ) en een grotere locatiegebonden identiteit. De balans tussen samenhang en diversiteit is van groot belang. Samenhang en diversiteit ontstaat door spelregels in te zetten voor bijvoorbeeld de hoogte van de goot en de nok, voor de vorm en richting van de kap, de architectonische uitwerking, de detaillering en voor het kleur- en materiaalgebruik. De mate van diversiteit zal afhankelijk van de wijze van uitgifte meer of minder begeleiding nodig hebben. Bij particulier opdrachtgeverschap zal er meer aandacht zijn voor samenhang en afstemming en bij een collectieve ontwikkeling zal er waarschijnlijk meer aandacht zijn voor diversiteit (om te komen tot een meer argeloos en ontspannen totaalbeeld en om een te stringente herhaling te voorkomen). De inrichting van de openbare ruimte is hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bebouwing (denk o.a. aan gebakken materiaal en natuursteen voor de bestrating, zitbanken en straatverlichting in een zwartgrijze kleur (o.d.), etc.). Het inrichtingsplan en beplantingsplan met streekeigen beplanting dient onderdeel uit te maken van het totaalontwerp. Auto s worden zoveel mogelijk op de kavels geparkeerd. Het beeld van de straat blijft daarmee rustig en open. IV. Welstandsbeleid. Volgens de welstandsnota valt de locatie binnen gebied A1 Individuele bouw. Er geldt in de A1 gebieden van Giessenlanden een basis welstandsniveau. Dit omdat deze A1 gebieden met voornamelijk individueel ontworpen vrijstaande gebouwen weinig samenhang vertonen (er ontbreekt i.h.a. een verband met de cultuurhistorie, het stedenbouwkundig concept en de architectuurstijl). In dit deelplan wordt er gezocht naar meer samenhang en identiteit. De ambitie voor deze locatie Over de Vliet III ligt daarom hoger. Aanvullend zijn voor deze locatie de navolgende criteria van toepassing. Ruimtelijke kwaliteitparagraaf Over de Vliet III Schelluinen 2

4 Beelden van de locatie. B1. Locatie gezien vanaf de noord-west-hoek. B2. Locatie gezien van uit de noord-west hoek. Zicht op de Roerdompstraat met de zeer gevarieerde bebouwing. B3. Locatie gezien vanuit het noordoosten zicht op de bebouwing aan de Roerdompstraat. B4. Locatie gezien vanuit het oosten tussen de bebouwing aan de Roerdompstraat. B5. Locatie gezien vanuit het zuidoosten. B6. Locatie gezien vanuit het zuiden B7. Locatie gezien vanaf de Provinciale weg B8. Locatie gezien vanaf de Provinciale weg Ruimtelijke kwaliteitparagraaf Over de Vliet III Schelluinen 3

5 V. Welstandscriteria. Algemeen. - Ten overvloede: de welstandsnota, de algemene welstandscriteria, de sneltoetscriteria en criteria voor reclame-uitingen zijn van toepassing (zie de welstandsnota van de gemeente Giessenlanden). - De 3 aangereikte bebouwingsmodellen (model A, B en C) hebben ieder hun modeleigen criteria. Deze criteria kunnen niet door elkaar worden gebruikt. - Een aantal referentiebeelden geeft bij een letterlijke interpretatie mogelijk aanleiding tot historiserend bouwen. Historiserend bouwen wordt niet uitgesloten, maar is ook niet perse gevraagd, er wordt gevraagd om een juiste en een zorgvuldige eigentijdse interpretatie van de beoogde en getoonde karakteristiek. - Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw (de woning). Situering - De woningen worden met de voorzijde gericht naar de straat. Bij hoekkavels dient er zorg gedragen te worden voor een 2-zijdige oriëntatie, met straatgevels aan beide zijden gericht op het openbare gebied. Elementen als schoorstenen en erkers en gevelopeningen in de zijgevel kunnen uitdrukking geven aan de hoeklocatie. - Er dient te worden zorg gedragen voor een open karakter met voldoende maat tussen de te onderscheiden hoofdvolumes van de vrijstaande woningen en 2-kappers. - Bijgebouwen en aan- en uitbouwen op het achtererf en/of zijerf dienen voldoende afstand te bewaren tot de voorgevel (voldoende is in het algemeen 3 meter). In het uiterste geval kan deze maat in sommige gevallen worden beperkt tot een maat van ten minste 1,0 meter. - De hogere hoofdgebouwen staan minimaal 2 meter uit de zij-erfgrens. Hoofdvorm - De massaopbouw is evenwichtig en in onderlinge samenhang (zowel individueel als in totaal). - Bijgebouwen, aan- en uitbouwen, garages, bergingen en dergelijke zijn voorzien van een plat dak, een enkelvoudig zadeldak of een op het hoofdgebouw afgestemde enkelvoudige kapvorm (maar dan lager). - Goothoogtes van bijgebouwen, aan- en uitbouwen, garages, bergingen en dergelijke duidelijk lager dan de goothoogte van het hoofdvolume /de hoofdvorm. De nokhoogte dient minimaal 1,00 m onder de nokhoogte van het hoofdgebouw/de hoofdmassa te blijven. Architectonische uitwerking, gevelaanzichten en detaillering. - De gevelopbouw, gevelgeleding, gevelcompositie en detaillering, is evenwichtig (en niet spanningsloos) en zorgvuldig en afgestemd op de bouwstijl (bv. met streekeigen kenmerken zoals staande gevelopeningen). - De woningen hebben een individuele karakteristiek, een te sterke seriematigheid is ongewenst. - Er bestaat een onderlinge samenhang door ondermeer de architectuur, de detaillering en/of het materiaal- en kleurgebruik ( eenheid in verscheidenheid ). - De opzet is argeloos, ingetogen en ontspannen. - Een landelijke bebouwing met laag doorgezette schilddaken, wolfseinden, uilenborden, e.d. of boerderette -achtige woningen, landhuis villa s, blokhut-houtskeletbouwwoningen e.d. worden mede gelet op het beoogde beeld als niet passend beschouwd. Kleur, materiaal - Voor het kleur en materiaalgebruik wordt verwezen naar de criteria bij de bebouwingsmodellen. - Materialen zoals natuurlijk riet en echte IJsselsteentjes komen van oudsher in Schelluinen ook voor en worden dan ook niet bij voorbaat uitgesloten, maar zijn in het deelplan waarschijnlijk minder voor de hand liggend. Erfafscheidingen. - Op het zij- en achtererf grenzend aan de openbare weg of een openbaar toegankelijk gebied (op de overgangen tussen openbaar en privé) kiezen voor een gebouwde op het hoofdgebouw en de prominente situering afgestemde erfafscheiding. Bijvoorbeeld een tot 1 meter hoog gesloten metselwerk muur met daarboven, tot maximaal 2 meter hoog, een meer open gaas- of hekwerk in een donkere en gedekte kleur, of een volledig 2 meter hoog gaas- of hekwerk in een donkere en gedekte kleur, eventueel te begroeien met natuurlijk groen. Overige. - Traforuimten, installaties, e.d. integreren in het ontwerp (bv opnemen in de bijgebouwen en of metselen in dezelfde steen als de woningen). Hardheidsclausule. - Uitzonderingen op de bovenstaande criteria en uitgangspunten worden niet bij voorbaat uitgesloten, maar er ligt dan wel een grote bewijslast bij de ontwerper (de commissie kan wanneer deze bewijslast is geleverd een motivatie opstellen waarom de gemeente in dit geval af zou kunnen wijken van het door haar vastgestelde beleid). Ruimtelijke kwaliteitparagraaf Over de Vliet III Schelluinen 4

6 Voorbeeld bebouwingsmodel A Samenhang op bouwstijl en kleur- en materiaalgebruik. Veel ruimte voor variatie in hoofdvorm (met basisuitgangspunten zoals bv 2 dakhellingen). Zowel particulier opdrachtgeverschap als collectieve ontwikkeling is mogelijk Voorbeeld bebouwingsmodel op basis van de referentiebeelden, vogelvluchtperspectief. Voorbeeld bebouwingsmodel op basis van de referentiebeelden, ooghoogteperspectief. Ruimtelijke kwaliteitparagraaf Over de Vliet III Schelluinen 5

7 VI. Aanvullende welstandscriteria model A Hoofdvorm - De woningen hebben een heldere en traditionele hoofd- en kapvorm (zadeldak of een niet afgeknot schilddak). Type 1: - Zadeldak, Archetype huis, met een duidelijk staande verhouding in de topgevels (staand wil zeggen: hoogte van de topgevel duidelijk hoger dan de breedte, breedte topgevel maximaal 8 meter). - Dakhelling minimaal 55 graden (55-60 graden). - Goothoogte minimaal 2,4 en maximaal 4,0 meter (met vrijstelling 4,5 meter). - Ter plaatse van de zone met 2-onder 1 kappers is in het geval van een langskap ook een zadeldak mogelijk met een dakhelling van minimaal 40 graden en een goothoogte van minimaal 2,4 meter en maximaal 4,0 meter (maximaal 6,0 meter met vrijstelling). Type 2: - Schilddak zonder afgeknotte schilden (m.a.w. geen beëindiging met een plat dak), Archetype herenhuis. - Straatgevel voorzien van een erker of gevelsprong om een te breed of monotoon gevelvlak aan de straat te voorkomen. - Dakhelling minimaal 40 graden - Goothoogte minimaal 2,4 meter en maximaal 4,0 meter (en maximaal 6,0 meter met vrijstelling). - Bijgebouwen, aan- en uitbouwen, garages, bergingen en dergelijke zijn voorzien van een plat dak, een enkelvoudig zadeldak of van een op het hoofdgebouw afgestemde kapvorm (type 1 of 2, maar dan lager). Architectonische uitwerking, gevelaanzichten en detaillering. - Qua bouwstijl en verfijning in de detaillering kan er worden verwezen naar de architectuur van de jaren dertig ( herenhuizen met een kap ). - De gevelcompositie en detaillering is evenwichtig, zorgvuldig en afgestemd op de bouwstijl (denk aan afgetimmerde goten, ruime dakoverstekken, gemetselde schoorstenen, etc.) Kleur, materiaal - Gevels: metselwerk in donkere aardtinten, van roodbruin tot paars-rood aansluitend bij de gekozen bouwstijl (zie de referentiebeelden). Er zal mogelijk in overleg een palet/monsterbord worden aangereikt. - Gevels van ondergeschikte bijgebouwen en aanen uitbouwen kunnen ook worden bekleed met horizontale delen in en donkere en gedekte kleur - Daken: gesmoorde of mat geglazuurde keramische dakpannen (zwartgrijs/blauw gesmoord of natuurrood; per straatwand 1 kleur). Referentiebeelden ter inspiratie R2. Tilburg R4. Helmond. R6. Helmond. R8. Tilburg Ruimtelijke kwaliteitparagraaf Over de Vliet III Schelluinen 6

8 Voorbeeld bebouwingsmodel B Samenhang op hoofdvorm. Veel ruimte voor variatie in materiaalgebruik (binnen een overeen te komen palet van maximaal 5 natuurlijke materialen en kleuren. Zowel particulier opdrachtgeverschap als collectieve ontwikkeling is mogelijk. Voorbeeld bebouwingsmodel op basis van de referentiebeelden vogelvluchtperspectief Voorbeeld bebouwingsmodel op basis van de referentiebeelden ooghoogteperspectief Ruimtelijke kwaliteitparagraaf Over de Vliet III Schelluinen 7

9 VII. Welstandscriteria model B Hoofdvorm - De woningen hebben een heldere en traditionele hoofd- en kapvorm (zadeldak). Type 1: - Zadeldak, Archetype huis, met een duidelijk staande verhouding in de topgevels (staand wil zeggen: hoogte van de topgevel duidelijk hoger dan de breedte, breedte topgevel maximaal 8 meter). - Dakhelling minimaal 55 graden (55-60 graden). - Goothoogte minimaal 2,4 en maximaal 4,0 meter (met vrijstelling 4,5 meter). - Ter plaatse van de zone met 2-onder 1 kappers is in het geval van een langskap ook een zadeldak mogelijk met een dakhelling van minimaal 40 graden en een goothoogte van minimaal 2,4 meter en maximaal 4,0 meter (maximaal 6,0 meter met vrijstelling), wanneer deze dakhelling voor alle 2-kappers als leidend wordt genomen. - Bijgebouwen, aan- en uitbouwen, garages, bergingen en dergelijke zijn voorzien van een plat dak of enkelvoudig zadeldak (type 1, maar dan lager). Architectonische uitwerking, gevelaanzichten en detaillering. - Qua bouwstijl en verfijning in de detaillering kan er worden verwezen naar de referentiebeelden. - De gevelcompositie en detaillering is evenwichtig, zorgvuldig en afgestemd op de bouwstijl. Kleur, materiaal - De kleuren en materialen kunnen worden gekozen uit een zorgvuldig en evenwichtig samengesteld monster- en kleurenpalet. Er zal mogelijk in overleg een palet/monsterbord worden aangereikt. - Gevels: natuurlijke materialen zoals metselwerk in donkere aardtinten, e.d. aansluitend bij de gekozen bouwstijl (zie de referentiebeelden). - Daken: gesmoorde keramische dakpannen (zwartgrijs/blauw gesmoord of natuurrood), zink, natuurlijke leien, hout, etc. B1. Traditioneel, metselwerk en natuurleien. B1. Traditioneel, metselwerk en pannen. B5 Referentiebeeld. Traditioneel, metselwerk en keramische dakpannen. Woningen aan de Achterweg Hagenstein Vianen. Ruimtelijke kwaliteitparagraaf Over de Vliet III Schelluinen 8

10 Voorbeeld bebouwingsmodel C Samenhang op model woning/woningtype (met een uitgesproken vormgeving), hoofdvorm en kleuren materiaalgebruik. Variatie ondermeer door oriëntatie, aan- en uitbouwen, erkers etc. Alleen als collectieve ontwikkeling mogelijk. Voorbeeld bebouwingsmodel op basis van de Referentiebeelden aan het Perenlaantje in H-I-Ambacht, Architectenbureau Spring Rotterdam. Vogelvluchtperspectief. Woningtype met boogkap Voorbeeld bebouwingsmodel, vogelvlucht. Andere woningtype met zwevende kap. Voorbeeld bebouwingsmodel op basis van de referentiebeelden, ooghoogteperspectief. Woningtype met boogkap. Ruimtelijke kwaliteitparagraaf Over de Vliet III Schelluinen 9

11 Hoofdvorm - De hoofdvorm planopzet is geënt op een specifiek model/woningtype. De woningen hebben een heldere, traditionele en uitgesproken hoofd- en kapvorm (bv een boogdak of zadeldak). Nb.: de getoonde modellen referentiebeelden kunnen niet zondermeer door elkaar worden toegepast (ze zijn modeleigen). - Het type/model is evenwichtig van opzet, kent een hoogwaardige architectuur en dient aan de gevraagde hoge standaard te voldoen (het type/model dient vooraf ter beoordeling aan de gemeente te worden voorgelegd en maakt onderdeel uit van de overeenkomst ). - Als voorbeeld zijn enkele specifieke types/modellen aangereikt. Echter, er wordt gevraagd een eigen type/model te ontwikkelen!! (Nb.: Een blinde herhaling van een eerder ontwikkeld plan/een ladeplan is in het algemeen niet voor de handliggend. Daarbij, het kopierecht of het alleenrecht voor herhaling ligt bij de architect/opdrachtgever van het oorspronkelijke plan). Voor het getoonde specifieke bebouwingsmodel, op basis van de woningen aan het Perenlaantje in H-I-Ambacht, zouden de criteria met betrekking tot de hoofdvorm bijvoorbeeld als volgt kunnen luiden: Type B: - Boogdak, met een staande verhouding in de topgevels. - Dakhelling minimaal 55 graden. - Goothoogte minimaal 2,4 en maximaal 4,0 meter (met vrijstelling 4,5 meter). - Ter plaatse van de zone met 2-onder 1 kappers is in het geval van een langskap ook een zadeldak mogelijk met een dakhelling van minimaal Bijgebouwen, aan- en uitbouwen, garages, bergingen en dergelijke zijn voorzien van een plat dak of van een op het hoofdgebouw afgestemde enkelvoudige kapvorm (type B, maar dan lager). Architectonische uitwerking, gevelaanzichten en detaillering. - Qua verfijning in de detaillering kan er worden verwezen naar de zorgvuldigheid van de architectuur van de jaren dertig ( herenhuizen met een kap ). - De gevelcompositie en detaillering is evenwichtig, zorgvuldig en afgestemd op de bouwstijl (denk aan afgetimmerde goten, ruime dakoverstekken, gemetselde schoorstenen, etc.) Kleur, materiaal - Gevels: metselwerk in donkere aardtinten, van roodbruin tot paars-rood aansluitend bij de gekozen bouwstijl (zie de referentiebeelden) of hout. Er zal mogelijk in overleg een palet/monsterbord worden aangereikt. Kleur, materiaal (vervolg) - Gevels van ondergeschikte bijgebouwen en aanen uitbouwen kunnen ook worden bekleed met horizontale delen in en donkere en gedekte kleur - Daken: gesmoorde of mat geglazuurde keramische dakpannen (zwartgrijs/blauw gesmoord of natuurrood; per straatwand 1 kleur). Referentiebeelden ter inspiratie C1. Hendrik-Ido-Ambacht, Perenlaantje. Boogkap. Architectenbureau Spring, Inez Hegeman en Hans de Moor. (i.o.v. Jamek BV. gebouwd door Boogert BV Oosterland). Het referentieproject is lichter van kleur en seriematiger dan gewenst. C2. Nieuw-Lekkerland, Dirk III Het referentieproject is seriematiger dan gewenst. C3. Harmelen, IJsvogel. Het referentieproject is seriematiger dan gewenst. Ruimtelijke kwaliteitparagraaf Over de Vliet III Schelluinen 10

12 Materialen uit de omgeving. M1. Rood metselwerk, kruisverband. M2. Metselwerk IJsselstenen, kruisverband. Echter in deze zone mogelijk minder voor de hand liggend. M3. Keramische dakpannen. M4. Natuurlijk riet. M5. Leibomen en hagen. M6. Wilgen, Elzen, water en grasland. M7. Gepotdekselde zwarthouten delen. M8. Grind. Ruimtelijke kwaliteitparagraaf Over de Vliet III Schelluinen 11

13

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase 1 Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Inleiding De Werkgroep Bosakkers Gasteren heeft in samenwerking

Nadere informatie

LINTBEBOUWING (sterke samenhang)

LINTBEBOUWING (sterke samenhang) 5 LINTBEBOUWING (sterke samenhang) Gebiedsbeschrijving In de na-oorlogse periode is op nieuwe plaatsen en in het verlengde van bestaande linten, nieuwe lintbebouwing gerealiseerd. Doordat deze linten in

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteitparagraaf. Schelluinen-Oost. Boerenerf, Woonheuvel, Waterwonen en Wachters. Gemeente Giessenlanden

Ruimtelijke kwaliteitparagraaf. Schelluinen-Oost. Boerenerf, Woonheuvel, Waterwonen en Wachters. Gemeente Giessenlanden Ruimtelijke kwaliteitparagraaf Schelluinen-Oost Boerenerf, Woonheuvel, Waterwonen en Wachters. Gemeente Giessenlanden maart 2010 Algemeen: Afbeeldingen en tekeningen zijn slechts ter indicatie, er kunnen

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning.

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning. Oranjehof Langbroek Dorps wonen Wonen aan het lint Referentiebeeld woningen in een rooilijn De woningen aan de Doornseweg (verlengde van de Beatrixlaan) moeten de uitstraling krijgen van de lintbebouwing

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017

BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017 BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017 2 BEELDKWALITEITSPLAN DE ERVEN ROCKANJE INLEIDING EN DOEL: Dit beeldkwaliteitsplan heeft als doel om de gemeente Westvoorne te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling 1. 2 Beeldkwaliteit 3. Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling 1. 2 Beeldkwaliteit 3. Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Doelstelling 1 2 Beeldkwaliteit 3 Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree Deelgebied Tesselmansgoed in Stedenbouwkundig plan In Den Bosch, fase

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best BEELDKWALITEITSPLAN Schutboom en omgeving Gemeente Best Croonen Adviseurs b.v. Hoff van Hollantlaan 7 Postbus 435 5240 AK Rosmalen Tel: 073 5233900 Fax: 073 5233999 www.croonen.nl BOE01-BES00006-01f 10

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

Bijlage 1. Welstandsparagraaf. Landgoed Schore. Gemeente Kapelle

Bijlage 1. Welstandsparagraaf. Landgoed Schore. Gemeente Kapelle Bijlage 1 Welstandsparagraaf Landgoed Schore Gemeente Kapelle mei 2010 Welstandsparagraaf Landgoed Schore Gemeente Kapelle mei 2010 Welstandsparagraaf Landgoed Schore inhoudsopgave I II Locatie en programma

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig 93 Gebiedsbeschrijving Structuur

Nadere informatie

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3.1. Inleiding De bebouwingsregels voor Rietwijk dienen een aantal doelen. In de eerste plaats moeten de regels recht doen aan de uitgangspunten van het Masterplan.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat

Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat Inleiding De 8 nieuwe woningen in de Heuvelstraat aan de Vinkenberg worden ingepast in een bestaand lint. Binnen dit bestaande lint is de

Nadere informatie

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d. 24-11-2016 Uitgangspunten bouwmogelijkheden gemeentelijke kavels: Hoofdgebouw dient gebouwd te worden in de voorgevelrooilijn (zie bijlagen); De afstand tussen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Locatie Vingerling, Provincialeweg-West, Haastrecht. Maart 2010

Beeldkwaliteitsplan Locatie Vingerling, Provincialeweg-West, Haastrecht. Maart 2010 Beeldkwaliteitsplan Locatie Vingerling, Provincialeweg-West, Haastrecht Maart 2010 De locatie Vingerling te Haastrecht Wonen langs de Hollandsche IJssel Colofon Opdrachtgever Regionale en stedelijke infrastructuur

Nadere informatie

2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost)

2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost) 2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor U ligt de brochure met informatie over het door U opgevraagde object waar U interesse in heeft. U vindt hierin

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm 17.02.09 wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Inventarisatie omgeving Inleiding Het voorliggende beeldkwaliteitsplan dient ter inspiratie voor de architectuur

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Wolfheze - gemeente Renkum 1 februari 2010 Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Het stedenbouwkundig plan Opgesteld door: Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

GEMEENTE HELDEN. Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid

GEMEENTE HELDEN. Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid GEMEENTE HELDEN Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid Project: Beeldkwaliteitplan t-höltje-zuid Opdrachtgever: Wonen Limburg Vastgoedontwikkeling Opsteller: Compositie 5 stedenbouw bv Datum: april 2008 Bestandsnummer:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Team stedenbouw Voorontwerp 16032017 Inleiding De locaties van de scholen

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 8. Haarstraat 9. Nijverdalseweg De Esstraat vormt de oude verbinding tussen de kern van Rijssen naar de oude Esgronden. Nabij de aansluiting van de Tabaksgaarden

Nadere informatie

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Ontwerp 14 april 2015 Rho adviseurs i.s.m. Gemeente Heerenveen Team stedenbouw / cv Inleiding De Rosa Manusweg is onderdeel

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN Janssen de Jong Projectontwikkeling inex architecten 11.11.2013 Janssen de Jong Projectontwikkeling - inexarchitecten INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 08 april 2013

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 08 april 2013 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 08 april 2013 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

Plangroep H eggen b.v.

Plangroep H eggen b.v. Plangroep H eggen b.v. bureau voor ruimtelijke planning en infrastructuur Beeldkwaliteitplan Parkplan Emma jw -TC particuliere bouwkavels vlek E10 en E11 stedenbouw verkeerskunde landschapsinrichting cultuurtechniek

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV Broekstraat 2 5386 KD Geffen Rotij Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan 1 juni 2011 Beeldkwaliteitplan Den Bergh behorende bij bestemmingsplan Den Bergh inhoudsopgave aanleiding en doel luchtfoto plangebied stedenbouwkundig plan uitgangspunten

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat

Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat Inleiding De 8 nieuwe woningen in de Heuvelstraat aan de Vinkenberg worden ingepast in twee losse linten, de Vinkenberg en de Heuvelstraat.

Nadere informatie

Overzicht deelgebieden *

Overzicht deelgebieden * Overzicht deelgebieden * bebouwingsaccenten straatnamen Beeldkwaliteitsplan Repelakker 209x00476 bkp 20100429.indd 20 april 2010 CONCEPT gemeente Landerd Wonen aan de laan Wonen aan de wadi Wonen aan het

Nadere informatie

Noordwolde zuid - RoHé terrein

Noordwolde zuid - RoHé terrein Noordwolde zuid - RoHé terrein Beeldkwaliteitplan vrije kavels fase 2B gemeente Weststellingwerf, 28 oktober 2011 Beeldkwaliteitplan vrije kavels Rohé terrein Dit beeldkwaliteitplan is opgesteld voor

Nadere informatie

LANGGEVELBOERDERIJ. Beeld en massa: traditionele architectuur met duidelijke referentie aan langgevelboerderij

LANGGEVELBOERDERIJ. Beeld en massa: traditionele architectuur met duidelijke referentie aan langgevelboerderij LANGGEVELBOERDERIJ Kenmerkend voor het dorp Alem is de langgevelboerderij. Deze komt veelvuldig voor aan de Sint Odradastraat en aan de kruising Weikesstraat en Meerenstraat. De planlocatie ligt aan deze

Nadere informatie

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen 1 Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen Kavelgegevens Kavelnummer 7 Oppervlakte 298 m² Verkoopprijs 73200,-- vrij op naam Plangebied Type woning Goothoogte Nokhoogte tweekapper 2 lagen met kap nvt max 10

Nadere informatie

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen 1 Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen Kavelgegevens Plangebied Kavelnummer 6 Oppervlakte 340 m² Verkoopprijs 83500,-- vrij op naam Type woning Goothoogte Nokhoogte tweekapper 2 lagen met kap nvt max 10

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden

Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden Inhoudsopgave - Inleiding - Doelstelling o Proces o Bestemmingsplan - Het plan o Beschrijving o Ambitie o Beeld o Gevelopbouw o Detaillering o Materialisering

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE ROBHL

STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE ROBHL STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE INLEIDING In het bestemmingsplan Buurtschap Zwolle 2011 is de toekomstige woningbouw op de voormalige locatie van Wellink

Nadere informatie

Gemeentewerf maasbommel. beeldkwaliteitplan 3 november west maas en waal

Gemeentewerf maasbommel. beeldkwaliteitplan 3 november west maas en waal Gemeentewerf maasbommel beeldkwaliteitplan 3 november 2009 west maas en waal colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026)

Nadere informatie

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN Afdeling Ontwikkeling ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN 1. Ruimtelijke kaders Ontwikkelingsplan Frankische Driehoek Voor de integrale opwaardering van het plangebied Frankische Driehoek

Nadere informatie

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Het deelplan In de Luwte II omvat het middelste eiland van de drie eilanden aan de Drachtstervaart. In het

Nadere informatie

1/6. Toelichtend deel. Inleiding

1/6. Toelichtend deel. Inleiding Toelichtend deel Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie en omgeving van het plangebied en worden de beeldkwaliteitseisen aangegeven voor de nieuw te bouwen woningen. Met het opstellen

Nadere informatie

Gebied 14 Hemmen. het gebied is roodgekleurd op de kaart. Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 14 Hemmen 141

Gebied 14 Hemmen. het gebied is roodgekleurd op de kaart. Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 14 Hemmen 141 Gebied 14 Hemmen het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 14 Hemmen 141 Gebiedsbeschrijving Structuur Hemmen ligt omringd door het Oeverwallen en stroomruggengebied.

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg

Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg KAVELPRIJZEN, PROCEDURE, BESTEMMINGSPLANTECHNISCHE EISEN EN VASTGESTELDE KWALITEITSEISEN JUBBEGA SCHOOLWEG/EKKE DIJKSTRAWEG. I Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg Het plangebied Jubbega

Nadere informatie

LOCATIE VOORMALIGE RENBAANSCHOOL

LOCATIE VOORMALIGE RENBAANSCHOOL P l e k v o o r i d e e ë n Beeldkwaliteitsplan LOCATIE VOORMALIGE RENBAANSCHOOL RENBAANSTRAAT TE NOORDWOLDE 267.00.02.06.00 18 november 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 05 1.2 Stedenbouwkundig

Nadere informatie

Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie)

Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie) Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie) Welstandscriteria gebied 1 t/m 16 (als voorbeeld in deze versie alleen gebied 6) Pagina s met de definitieve

Nadere informatie

overzicht zadeldaken 24

overzicht zadeldaken 24 24 overzicht zadeldaken 4.3 Zadeldak In de eerste (en grootste) hoofdgroep hebben woningen een zadeldak. Deze woningen kunnen uit één of twee bouwlagen met een kap bestaan. Om het dorpse karakter en een

Nadere informatie

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitsplan is een herziening van het beeldkwaliteitsplan voor Diepenheim Noord 2 uit 2008. De huidige inzichten op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Landelijk wonen aan de Westerstouwe. Beeldkwaliteitplan woningbouwlocatie Westerstouwe Meppel

Landelijk wonen aan de Westerstouwe. Beeldkwaliteitplan woningbouwlocatie Westerstouwe Meppel Landelijk wonen aan de Westerstouwe Beeldkwaliteitplan woningbouwlocatie Westerstouwe Meppel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Algemeen 5 1.2 Doelstelling 5 2. Uitgangspunten 2.1 De locatie 6 2.2 Stedenbouwkundig

Nadere informatie

AANVULLING WELSTANDSNOTA

AANVULLING WELSTANDSNOTA AANVULLING WELSTANDSNOTA ONTWIKKELINGSGEBIEDEN Noardburgum (inbreidingslocaties) - Ontwikkelingsgebied 1: Ten westen van Veldmansweg 47, blz. 2-4; - Ontwikkelingsgebied 2: Ten westen van Veldmansweg 35,

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

1. Centrale entree pui met trap. 2. Bomen en 3. Haag. 4. De penanten bij de oprit. 5. De vijver

1. Centrale entree pui met trap. 2. Bomen en 3. Haag. 4. De penanten bij de oprit. 5. De vijver 1. Centrale entree pui met trap 2. Bomen en 3. Haag 4. De penanten bij de oprit 5. De vijver 3.2 Cultuurhistorische elementen Belangrijk vertrekpunt bij de verdere planuitwerking van de locatie De Goede

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM. 7 juli 2010

BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM. 7 juli 2010 BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM 7 juli 2010 Notitie Havenkwartier Koudum Code 085003 / 07-07-10 GEMEENTE NIJEFURD 085003 / 07-07-10 BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

17. BUURTSCHAPPEN LANGBROEKERDIJK (NEDER-)LANGBROEK

17. BUURTSCHAPPEN LANGBROEKERDIJK (NEDER-)LANGBROEK 17. BUURTSCHAPPEN LANGBROEKERDIJK (NEDER-)LANGBROEK Buurtschappen Langbroekerdijk (Gebiedstype H9.2) De uitlopers van het Langbroekerwetering-lint zijn de kleine clusters van bebouwing direct grenzend

Nadere informatie

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern Concept Fiet sr out e wonen in de kern wonen rondom de kern won en in het lint 16 Door te spelen met de richtingen en de hellingshoeken van de kappen ontstaat er een gevarieerd straatbeeld. Eenheid en

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal. 19 oktober 2015

Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal. 19 oktober 2015 WELMERS BURG S T E D E N B O U W Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal 2 Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal Inleiding De voormalige bedrijfslocaties Schuilenburg ten zuiden van de binnenstad van Rhenen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 1 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Dit is het kavelpaspoort voor de vrije kavels 1 en 2 in Doornsteeg, Nijkerk. Vrije kavels 1 en 2 in de zuidwesthoek van

Nadere informatie

Ligging en oriëntatie De bebouwing heeft in principe een vrije vorm, waarbij afzonderlijke gebouwdelen de kromming van de Leonard Springerlaan mogen

Ligging en oriëntatie De bebouwing heeft in principe een vrije vorm, waarbij afzonderlijke gebouwdelen de kromming van de Leonard Springerlaan mogen Het Accent Op het niveau van De Vijfhoek als geheel zijn enkele markante gebouwen geplaatst. Deze markante gebouwen markeren bijzondere plekken, zoals bijvoorbeeld het centrum van De Vijfhoek (Het Baken),

Nadere informatie

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" 1 INLEIDING Aanleiding en doel...

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE 1 INLEIDING Aanleiding en doel... GEMEENTE WOENSDRECHT BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" BIJLAGE 5 bij de TOELICHTING BEELDKWALITEITSPLAN Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding en doel... 2 1.2 Ligging

Nadere informatie

Willem Alexanderlaan Appingedam

Willem Alexanderlaan Appingedam Willem Alexanderlaan Appingedam supplement kavelpaspoorten Willem Alexanderlaan Kavels Willem Alexanderlaan kaartje plan 1:1500 met halfvrijstaande woningen langs noordzijde Willem Alexanderlaan 2 HKB

Nadere informatie

eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan

eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan 3 2 1 5 4 Kavelpaspoorten Leusden Zuid Tot 1969, toen de gemeente Leusden werd uitgebreid, heette het dorp Leusbroek.

Nadere informatie

NIEUWBOUW TWEE WONINGEN AAN DE WELLSEINDSESTRAAT TE WELLSEIND

NIEUWBOUW TWEE WONINGEN AAN DE WELLSEINDSESTRAAT TE WELLSEIND beeldkwaliteitplan NIEUWBOUW TWEE WONINGEN AAN DE WELLSEINDSESTRAAT TE WELLSEIND datum 4 januari 2017 projectnummer 10716028A versie 04 1. INLEIDING De heer A. Groenveld uit Wellseind heeft het plan om

Nadere informatie

Zelf en Samen bouwen op maat - Large kavelpaspoort

Zelf en Samen bouwen op maat - Large kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel De kavels in deze Large verkaveling bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning (kavels 75 en

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

min.7.5m min. 3m Legenda ontsluiting oprijlaan van het erf gezamenlijk erf en individuele kavels boerderij schuurwoning gezamelijke schuur

min.7.5m min. 3m Legenda ontsluiting oprijlaan van het erf gezamenlijk erf en individuele kavels boerderij schuurwoning gezamelijke schuur 3 Criteria Het plangebied bestaat uit 11 boerenerven. In de criteria is onderscheid gemaakt tussen het klassieke boerenerf en het verscholen boerenerf. De bebouwing op het boerenerf is onderverdeeld in

Nadere informatie

Landelijk wonen in Hoorn Beeldkwaliteitsplan De Oosterbaan. November 2013

Landelijk wonen in Hoorn Beeldkwaliteitsplan De Oosterbaan. November 2013 Landelijk wonen in Hoorn Beeldkwaliteitsplan De Oosterbaan November 2013 2 2 Inleiding Aanleiding Met de beeindiging van het agrarisch bedrijf Vosbergerweg 53-53a ontstaat de kans om een agrarische bestemming

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013

BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013 BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013 COLOFON dit beeldkwaliteitplan is vervaardigd door Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda

Nadere informatie

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Definitief 22 oktober 2015 Rho adviseurs i.s.m. Gemeente Heerenveen Team stedenbouw / cv Inleiding De Rosa Manusweg

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest

Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest AAder stadsadvies Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest 9 maart 2015 1 9 maart 2015 Inleiding Voor u ligt het beeldkwaliteitplan ten behoeve van de ontwikkeling van het plan Vrijgeest in Oegstgeest.

Nadere informatie

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel Kavels 74, 84, 124, 125 en 133 bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning. De kwaliteit van de

Nadere informatie

Verkoopbrochure bouwkavels Elsloo

Verkoopbrochure bouwkavels Elsloo Verkoopbrochure bouwkavels Elsloo LOGO GEMEENTE!!!!!! INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INTRODUCTIE 2 2. DE LOCATIE 2 3. RANDVOORWAARDEN 3 4. KAVELPRIJZEN 4 5. VERKOOPPROCEDURE 5 6. BIJLAGEN 6 Verkoopbrochure bouwkavels

Nadere informatie

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden

Nadere informatie

WELSTANDSBELEID VOOR GEBIED VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID (vaststelling raadsvergadering d.d. 25 januari 2011)

WELSTANDSBELEID VOOR GEBIED VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID (vaststelling raadsvergadering d.d. 25 januari 2011) WELSTANDSBELEID VOOR GEBIED VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID (vaststelling raadsvergadering d.d. 25 januari 2011) Op 27 november 2008 heeft de gemeenteraad specifiek welstandsbeleid vastgesteld voor

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Beeldkwaliteitseisen locatie Bloemenlaan 21 november 2013

Beeldkwaliteitseisen locatie Bloemenlaan 21 november 2013 Beeldkwaliteitseisen locatie Bloemenlaan 21 november 2013 Valkenburg Dorpsweide + Duyfrak Locatie Bloemenlaan Vogelvluchtfoto huidige situatie (vanuit Valkenburg) 1912 1950 1980 1990 1995 2000 Historie

Nadere informatie

Gebied 5 Historische invalswegen

Gebied 5 Historische invalswegen Gebied 5 Historische invalswegen Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 5 Historische invalswegen 81 het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 5 Historische invalswegen

Nadere informatie

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N U I T B R E I D I N G W I L L E M S O O R D 2 1 M E I

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N U I T B R E I D I N G W I L L E M S O O R D 2 1 M E I Bureau B+O Architecten B.V. Landschap Stedenbouw Architectuur Interieur B +O B E E L D K W A L I T E I T S P L A N U I T B R E I D I N G W I L L E M S O O R D 2 1 M E I 2 0 0 8 B +O Project beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk

hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk beeldkwaliteitplan mei 2013 nieuw erf Nieuw-Dijk colofon SAB bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Vilgert Velden

beeldkwaliteitsplan Vilgert Velden beeldkwaliteitsplan Vilgert Velden 17.02.09 wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Inventarisatie omgeving Inleiding Het voorliggende beeldkwaliteitsplan dient ter inspiratie voor de architectuur

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

Bijlage bij evaluatie van de Welstandsnota Hoogeveen 2005. 2 Aanpassingen gebiedskenmerken deelgebieden - aangepaste deelgebieden 7, 9, 11, 22, 35

Bijlage bij evaluatie van de Welstandsnota Hoogeveen 2005. 2 Aanpassingen gebiedskenmerken deelgebieden - aangepaste deelgebieden 7, 9, 11, 22, 35 Bijlage bij evaluatie van de Welstandsnota Hoogeveen 2005 1 Loketcriteria - aan- en bijgebouwen - dakkappellen 2 Aanpassingen gebiedskenmerken deelgebieden - aangepaste deelgebieden 7, 9, 11, 22, 35 3

Nadere informatie

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving 9.1.F Inventum Gebiedsbeschrijving De voormalige locatie van lnventum is gelegen aan de Leijenseweg op de hoek van de 2e Brandenburgerweg. In 1908 werd daar de eerste fabriekshal gebouwd voor Inventum;

Nadere informatie

DIJKPOLDER. welstandscriteria gemeente Maassluis

DIJKPOLDER. welstandscriteria gemeente Maassluis DIJKPOLDER welstandscriteria gemeente Maassluis concept_v4 oktober 2012 Plandeel 2e Weverskade hoofdbebouwing is individueel of afwisselend als ensemble gebouwen hebben een kap, hellend dak kap is in beeld

Nadere informatie

Plan De Sniep Diemen 19 oktober

Plan De Sniep Diemen 19 oktober Beeldkwaliteitsplan 2 Inleiding en verantwoording Dit beeldkwaliteitsplan heeft als doel om de toekomstige bewoners van de vrije kavels op plan De Sniep te Diemen van een belangrijk gereedschap te voorzien.

Nadere informatie

Wal GG Eindhoven Postbus KA Eindhoven T:

Wal GG Eindhoven Postbus KA Eindhoven T: plan 1 : Boxtel datum : 11-5-2016 bouwplan : het bouwen van een woning bwt.nr. : VB2016041 GC16.00593 bouwadres : Oude Boomgaard 6 te Boxtel --- advies : Gespreksnotitie beh. : 1 In de vergadering van

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 Landgoed Middelesch te Zuna beeldkwaliteitsparagraaf Landgoed Middelesch 4D architecten 1 beeldkwaliteitsparagraaf

Nadere informatie