Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden"

Transcriptie

1 Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden N paragraaf pg. Question/réponse - Vraag/antwoord 1 Général NA Est-il possible de recevoir la version Word des documents annexes (A, B, C et E)? Oui. 2 Algemeen Waarom wordt deze aanbesteding gedaan? Er is immers al een bestaandssyteem. Voldoet dit systeem niet? Zo ja, wat zijn dan de tekortkomingen? Indien wel voldoet, waarom dan deze aanbesteding? 1) Het huidige contract is geëndigd. De FOD gebruikt de eerste verlenging (optie). De FOD wil een nieuw contract maken om zijn diensten en prestaties te ondersteunen. 2) De huidige site voldoet aan zijn verwachtingen. 3) Nihil 4) De FOD wil andere processen integreren (zoals collaboration) en het systeem verder ontwikkelen. 3 Algemeen Wat is de rol van CSC in deze aanbesteding? De afkorting CSC betekent "cahier spécial des charges". 4 Algemeen Mag IBM nog aanbieden op dit lastenboek? Zij zijn immers betrokken bij de voorfase van dit lastenboek. Ja. 5 Algemeen Wij missen een formele vragenlijst, die wij kunnen gebruiken voor onze beantwoording. Wij zien alleen maar een opsomming van eisen in CSC-Fisconet -2- NL document. Zie prijselementen in bijlage E: inventaris 6 Algemeen "Met betrekking tot het volgende: ""Een van de actuele technische oplossingen is Lotus Domino en zijn componenten7: - Lotus Notes/Domino - Lotus Sametime Entry en Standard - Lotus Connections Files and Profiles - Lotus Traveler

2 - Lotus Quickr - Sharpoint Connector."" Is deze set van producten al door FOD Financien aangeschafd of is dit ter illustratie? Moet de aan te bieden oplossing hier een vervanging voor zijn of dient op deze IBM componenten te worden aangesloten? 1.Dit is een illustratie 2. Dit is een mogelijke oplossing die u een andere geïntegreerde samenwerking voorgestelde oplossing in de voorgestelde oplossing in de totale begroting 7 Algemeen Kunnen wij de antwoord bijlagen V (Administrative bijlagen) ook in Word ontvangen? Ja. 8 Ensemble du CsC NA "TOC. Question: les TOCs doivent-ils être constitués automatiquement? Ou s'agit-il de documents créés manuellement et comportant des hyperliens vers les documents qu'ils référencent?" Actuellement, les TOCs (Table of Content), ou tables des matières, sont des documents créés manuellement et comportant des hyperliens. La solution proposée devra permettre la création automatique ou du moins conviviale desdites TOCs. (voir aussi la question n 40) 9 II.5 18 Voorgestelde applicatieprogramma s moeten officieel commercieel beschikbaar zijn en leverbaar zijn bij het indienen van de offerte. Vraag: wat wordt bedoeld met commercieel beschikbaar zijn? Wordt bedoeld : beschikbaar voor commercialisatie in hoofde van de leverancier of beschikbaar in hoofde van potentiële klanten? Beschikbaar in hoofde van potentiële klanten 10 II Wanneer start de garantie periode voor de geleverde infrastructuur en software? Is dit na installaties of na voorlopige oplevering van fase 3 project? Na voorlopige oplevering van fase 3 project (etappe 2) 11 II Pour les fournitures et services, tout le montant dû est facturé à la réception provisoire. Question: s'agit-il de la réception provisoire partielle de l'élément considéré (ou des éléments d'une phase du projet) ou de la réception provisoire de la solution complète? Une réception provisoire aura lieu à la fin de chaque étape 12 III.1 32 Wat wordt er verstaan onder capteren? Moet het programma bijvoorbeeld zelf OCR voorzien of aangeleverde scans of wordt er een scan aangeleverd met een extra OCR bestand.

3 Het opslaan van audio-visuele bestanden met toevoeging van extra Laatste punt Met capteren wordt bedoeld dat de te leveren oplossing de brondocumenten, welke worden aangeleverd in formaten als bv. de courante kantoorsuites MS WORD of EXEL; OpenOffice WRITER of CALC; beeldformaten als.jpg, GIF; TIFF, PNG; originele PDF en HTML bestanden, enz., kan opslaan en omzetten naar zowel XML als PDF. (zie ook vraag nr. 16) Wat betreft het scannen van papieren documenten. De aanbesteding heeft geen betrekking op een scanner (fysieke machine). Het bestek betreft echter wel de levering van een krachtige OCR software om de scanningsbestanden om te zetten. 13 III De levering van een tool/oplossing voor het scannen van papieren documenten, inclusief OCR, maakt deel uit van de opdracht. - Hoeveel bladzijden worden er op jaarbasis gescand? - Hoeveel gebruikers voeren scanoperaties uit? 1. Neen, de scanner maakt geen deel uit van de opdracht, enkel de OCR software; 2. Het scannen van papieren documenten zal in hoofdzaak Belgische rechtspraak betreffen.voor het jaar 2011 : uitspraken (bron: Jaarverslag 2011 van de FOD Financiën); 3. Iedereen van de dienst Kennisbeheer, maximaal 50 personen. 14 III.1 32 "De levering van scanners maakt geen deel uit van de opdracht. Over welke scanners (merk/type & aantal) beschikt de FOD FIN. Dienen de scanners gekoppeld te worden aan het systeem of worden de gescande beelden aangeleverd aan het systeem via bv een shared folder. De scanner (fysieke machine) maakt geen deel uit van de opdracht. De aanbesteding betreft enkel een krachtige OCR software (zie vraag nr. 12)." 15 III.1 32 De FOD Financiën heeft in deze gekozen voor de strategische optie om de taken welke ze zelf kan beheren, ook zelf uit te voeren en de zaken welke niet tot haar core business behoren uit te besteden aan een gespecialiseerde partner. Kan u toelichten welke taken deel uitmaken van deze «core business» zoals : het verzamelen, converteren, actualiseren, metadateren en classificeren van informatie zoals circulaires, parlementaire vragen, Europese wetgeving en rechtspraak, regionale fiscale wetgeving etc. - De zaken die tot onze core business behoren, betreffen alles wat te maken heeft met het verzekeren van de toepassing van de fiscale en de gerelateerde niet-fiscale wetgeving. Het verzamelen en bijwerken van deze wetgeving en de daarmee verband houdende documentatie, behoren daartoe. Andere zaken zoals het burgerlijk recht, het gerechtelijk recht en andere rechtstakken behoren daar niet toe. Hiervoor zal de FOD Financiën akkoorden sluiten met andere ministeries (zie ook vraag nr. 23). - Alle taken die nodig zijn voor het verzamelen, bijwerken, metadateren, enz. van de fiscale documentatie behoort eveneens tot onze core business en zullen alle door ons zelf worden uitgevoerd.

4 16 III.1 32 Een tool om documenten te capteren vanuit de verschillende formaten in de gebruikelijke kantoorsuites, met inbegrip van HTML, PDF, beeldformaten en OCR toegepast na scanning. Deze tool moet het mogelijk maken de documenten op een uniforme manier en met een standaard lay-out op te slaan in de database. (de verwerking van audiovisuele bestanden moet reeds voorzien worden); Vraag : Moeten ook teksten, met als bronformaat PDF, HTML, in xml formaat opgeslagen worden? Ja, behalve indien de het PDF-bestand niet vatbaar is voor OCR. 17 III.1 33 Een webinterface (portaal) met alle nodige pagina s of weergaven zodat de gebruiker op een intuïtieve manier de beschikbare expliciete kennis (documenten) doelgericht, efficiënt en op een gestructureerde manier kan vinden en ze visueel optimaal kan raadplegen zowel op het scherm als na het printen op papier. De gebruiker moet de mogelijkheid hebben om zijn profiel te beheren en op deze wijze de weergave van de inhoud te beïnvloeden. De volgende interacties met de gebruiker dient via de webinterface mogelijk te zijn. Pull : de gebruiker benadert de kennis op eigen initiatief door een zoekactie uit te voeren of te navigeren via de taxonomie. Push : de gebruiker krijgt proactief op basis van zijn profiel bepaalde informatie toegestuurd vanuit het systeem; en Collaboration : de gebruiker kan een vraag stellen of gebruikers kunnen onderling samenwerken en communiceren (implicietekennis). Vraag 1: Welke informatie maakt deel uit van het profiel van de gebruiker? Vraag 2: Kan de gebruiker zijn profiel zelf aanpassen? Welke parameters kan hij ingeven. Vraag 3: Hoe moeten de alerts toegestuurd worden en met welke frequentie? Vraag 4: Worden vragen via de webinterface beschikbaar gemaakt of blijven deze onderdeel van de backoffice / afgeschermd intern gedeelte? 1 gegevens van de login: - intern : zie de ICT-standaard (IAM), - extern: het minimum om pull, push en samenwerking mogelijk te maken. 2 zelf aanpassen login: - intern : neen, - extern: ja, via de access manager van de toepassing. 3 dit is een element van de kwaliteit van de offerte. 4 vragen van de gebruikers aan de beheerders worden niet publiek gemaakt en blijven onderdeel van de backoffice. 18 III.1 33 "Un accès sécurisé aux données suivant le profil de l'utilisateur ;.Les fonctionnaires doivent s'identifier à cette fin. Leur authentification passe par l'application IAM (LDAP). Question: IAM contient-il toutes les informations nécessaires permettant d'identifier qui peut accéder à quelle information?" IAM ne contient que les informations intrinsèques aux fonctionnaires (par exemple : login, password, service, ..). La sécurité des documents se fera au niveau du document et de la branche de la taxonomie ainsi que du segment d information indexé.

5 19 III.1 33 "Un outil pour capter les documents dans les différents formats utilisés par les suites bureautiques courantes, notamment HTML, PDF, les formats d'image et l'ocr après scannage. Question: Le terme «capter les documents», signifie-t-il ""simplement"" stocker ces documents ayant des formats divers dans la solution GED. Si cette signification n'est pas correcte, pouvez-vous préciser?" (voir les questions n 12 et 16) 20 III.1 33 Un outil pour convertir automatiquement (p.ex. via XML) les fichiers uniformes de la banque de données fiscale au lay-out optimal Pourriez-vous détailler précisément quels sont les formats d'entrée et de sortie qui sont attendus par le SPF Finances? Nous considérons, par exemple, que deux fichiers de données sous format XML sont 2 formats différents quand les données sont structurées différemment. Voir le paragraphe annexe IV Formats des documents donnant actuellement les types de documents en entrée, généralement l échange entre les différents systèmes (outil de gestion documentaire, moteur de recherche) se fait en format xml. Le lay-out optimal se fait à travers une feuille de style. 21 III.1 33, 3 Welke andere databanken worden er bedoeld? Welke interfaces zijn op deze databanken voorzien om gegevens uitwisseling te realiseren? 1) Andere databanken zoals FOD Justitie of Economische Zaken. 2) De interfaces zijn nog niet bekend. 22 III.1 34 "Un outil pour la sauvegarde quotidienne du contenu de la banque de données fiscale. Au moins une copie complète du dernier back-up doit se trouver sur des dispositifs se trouvant à une distance géographique suffisante des serveurs en ligne pour assurer la récupération de données en cas de catastrophe. Question: la distance séparant les 2 centres informatiques du SPF Finances est-elle considérée comme une distance géographique suffisante. Où le prestataire devra-t-il prévoir le stockage des backups dans un endroit sécurisé externe au SPF Finances?" La distance entre nos 2 Datacenters est suffisante du point de vue DRP. 23 III.2 34, pt4 Hoe wordt er beslist welke de interne & externe bronnen de zoekmotor moet doorlopen? We vermoeden dat het niet de bedoeling is om een Google uit te bouwen. De FOD beslist

6 24 III.2 35 Wat is de verwachte doorlooptijd voor fase 4? Deze fase start na beëindigen van fase 3. Klopt dat? zie III Fasering. De nodige tijd om de integratie te voorzien. 25 III.2 35 Wanneer start fase 5? Wat is de verwachte doorlooptijd voor fase 5? zie III Fasering. De nodige tijd om de ondersteunende communicatie en ""change management"" te realiseren. 26 III.2 35 Kan u de scope van beheer van de veranderingen in fase 5 toelichten. Het nieuw systeem moet bekend gemaakt worden. Er zijn nieuwe processen, nieuwe softwares en nieuwe tools. 27 III.2 35 Na welke fase moeten de reeks gidsen uitwerkt zijn? De gids moeten met de fases gelinkt worden (zie III Fasering) 28 III.2 35 Het platform bevat meer dan documenten, voornamelijk in html-en pdf-formaat, gelijk verdeeld over de 2 taalgroepen (Nederlands en Frans). Op 01/07/2012, waren er 155 documenten in het Duits aanwezig. Vraag: Bevat het huidige html formaat ook opmaak of zijn tekst en opmaak nu reeds gescheiden van elkaar. Vraag: Moeten ook bestaande html-teksten omgezet worden naar xml formaat? Eerste vraag: De tekst en de opmaak zijn nu reeds gescheiden. Tweede vraag: Ja, ook de bestaande HTML bestanden moeten omgezet worden naar XML. 29 Deel III.2, item 5 35 Extranetten (voor partners): dient er per extranet extra security te woerden voorzien, voorbeeld onderscheid boekhouder / fiscalist en raadpleegbare documenten Vandaag is er enkel een extranet voor het personeel van de FOD, met toegang via eid (IAM). 30 III.2 35 Le système de gestion de l identité (IAM) authentifie un utilisateur interne et détermine s il peut accéder à une ressource du système. Question: les utilisateurs externes devront-ils être authentifiés (par exemple via eid ou un token? Certaines catégories d'utilisateurs externes ont-ils des droits d'accès plus étendus que le simple citoyen? Si oui lesquels et comment sont-ils identifiés? Pour accéder au contenu réservé aux agents des Finances, ceux-ci doivent s'identifier.

7 Il n'y a pas de catégorie pour les utilisateurs externes. Voir aussi IV III.2 35 De plus, le portail offre un accès vers les fonctionnalités de collaboration nécessaires pour animer les communautés. Question: l'accès aux fonctions de collaboration est-il réservé aux seuls utilisateurs du SPF Fnances? oui. Mais voir aussi le point IV III.2 35 De plus, le portail offre un accès vers les fonctionnalités de collaboration nécessaires pour animer les communautés. Question: quel outil de collaboration est-il actuellement à disposition des agents du SPF Finances? Cet outil est-il disponible pour tous les agents? Question: Afin de déterminer le niveau d'intégration possible, pourriez-vous fournir un inventaire des interfaces qui seront disponibles afin de réaliser l'intégration (par exemple : Web Services, HTTP-JSON, Database ). 1) Il n'y a pas encore d'outil de collaboration disponible pour l'ensemble des agents, sauf le courriel et l'agenda électronique. 2) Les interfaces sont normalement disponibles dans les standards ICT. 33 III.2 35 Le moteur de recherche parcourt et indexe différents systèmes et sources Question: Pour l'indexation de systèmes externes, pourriez-vous préciser comment pourra se faire l'extraction d'information à partir d'un système externe? Question: Pour les systèmes externes déployés au SPF Finances, sera-t-il possible d'y accéder à la source d'information à partir d'une base de données? Si ce n'est pas possible, est-il possible d'utiliser une API et si oui lequel? Question:Pour les systèmes externes déployés en dehors du SPF Finances, pourriez-vous décrire comment l'accès à la source externe pourra se faire (par exemple : accès web ouvert, accès web sécurisé )? Le moteur de recherche indexera les sites externes par 2 méthodes principales : 1. intégration des indexes + documents reçus par les sources externes 2. crawling de manière régulière des nouveaux documents composant les sites cibles Le moteur de recherche doit avoir des connecteurs génériques sur nos standards ICT en terme de stockage (filenet,sharefolders, san,..) 34 III.2 36 La gestion de documents permet de gérer le cycle de vie des connaissances semi structurées. Cette couche comprend un module de capture de document papier Question: Pour le module de capture de document papier, pouvons-nous utiliser un dossier réseau partagé dans lequel seraient copiés les documents scannés? - Capture de documents papier, voir la question n 12, 2 e paragraphe de la réponse. - Oui, vous pouvez utiliser un dossier réseau partagé.

8 35 III.2 36 La phase 2 comprend l évolution de la base centrale de connaissances (y compris les phases de migrations des sources de données actuelles,question: quelle est la différence entre les sources de données actuelles et les données actuellement contenues dans FisconetPlus et qui font l'objet de la migration en phase 1? Nous sommes en train d intégrer les données du contentieux, du elearning et de docpat. Elles seront intégrées soit via le crawling du moteur de recherche soit en l intégrant dans Nuxeo. 36 III.2 36 la phase 5 sera consacrée à la gestion du changement et la formation des utilisateurs. Question: cette phase se déroulera-t-elle en parallèle avec les autres phases de façon à permettre une utilisation de l'outil au fur et à mesure de son déploiement ou se déroule-t-elle après les 4 autres phases? cette phase débutera en parallèle avec les autres phases de façon à permettre une utilisation de l'outil. 37 III Op welke manier wordt er beslist om een document te archiveren? Beslissing van een algemene administratie (bvb een omzendbrief die wordt vervangen) 38 III.3 37 "TOC- verschillende ingeboekte documenten waarvan de inhoud samen één tekst vormen Hoe zijn deze opgeslagen in het huidige systeem? Hoe wordt de TOC bewaard in het huidige systeem? Hieronder wordt de HUIDIGE situatie weergegeven. Deze is niet verplichtend voor de toekomst. In het kader van dit bestek wordt er gesproken over TOC in twee betekenissen: 1 In de zin van een lijst die een eenvoudige opsomming geeft van een bepaald soort documenten (bv. de circulaires van een bepaald jaar). Het betreft hier een pagina die is opgebouwd uit een reeks gewone hyperlinks naar individuele documenten die los staan van elkaar. Alle hyperlinks op deze TOC-pagina worden manueel aangemaakt en zijn als volgt samengesteld: Kmuuid://adce58ce-4ef9-42c9-b4a1-ca2d5ca5750a Kmuuid:// betekent dat het een gewone hyperlink is en het wordt gevolgd door het ID-nummer van het desbetreffend document. Deze TOC-pagina, met de hyperlinks, wordt manueel aangemaakt (meestal in MS WORD en opgeslagen als gezuiverde HTML), ingeboekt en opgeslagen zoals iedere andere pagina en heeft een eigen ID-nummer. (Een voorbeeld kan worden gevonden op de URL : ). 2 In de zin van een echte inhoudstafel die bedoeld is om binnen een groter geheel (één grote tekst), welke in de databank echter is opgesplitst in meerdere documenten, op een dynamische manier te kunnen navigeren. Een voorbeeld van zo een groter geheel is het Wetboek van de inkomstenbelastingen. Dit wetboek bestaat uit 533 artikelen (in de praktijk meer, omdat er ook bis-, ter-, quater-nummers zijn).

9 Dit soort TOC-pagina s wordt eerst manueel aangemaakt, meestal, in MS WORD. (Dit voorbeeld kan worden gevonden op de URL : ) Dit volledige wetboek beschouwen wij als één tekst. Omdat de tekst van dit wetboek inhoudelijk over een zeer groot aantal verschillende onderwerpen handelt, is het niet praktisch, om in het kader van kennisbeheer, deze tekst als één enkel document in de kennisdatabank in te boeken. Daarom wordt ieder artikel van dit wetboek ingeboekt als een afzonderlijk document met een eigen ID-nummer en deze documenten zijn met elkaar verbonden via relaties (link) van volgend document en vorig document. Deze relaties moeten manueel ingeboekt worden in de metadata. - Indien men een opzoeking doet via de zoekmotor en men bekomt als resultaat bv. het document van artikel 135, en men klikt op volgend document, dan wordt in hetzelfde scherm, het document van artikel 136 geopend, enz. - Indien men via de taxonomie navigeert tot op de TOC van dit wetboek, ziet men op deze pagina de volledige structuur van dit wetboek met hoofdstukken, afdelingen, onderafdelingen, enz. Ieder van deze onderdelen vormt een hyperlink die op een complexe manier is opgebouwd. Indien men naar artikel 135 wil gaan, kan men klikken één van de hyperlinks waartoe dit artikel behoort: de link naar Hoofdstuk III of deze naar Afdeling I of deze naar Onderafdeling II. Telkens zal er een ander virtueel document worden geopend met een ander ID-nummer. Als men in de TOC-pagina op de hyperlink van een bepaald onderdeel klikt, bekomt men op het scherm een virtueel document waarin via concatenatie alle documenten van de artikelen die deel uitmaken van dat onderdeel worden samengevoegd: Klikt men op : HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN DE BELASTING Art , dan bekomt men het virtuele document waarin alle artikelen van dat hoofdstuk II zijn samengevoegd, van artikel 6 tot en met artikel 129. Klikt men op: Afdeling II : Inkomen van onroerende goederen Art. 7-16, dan bekomt men het virtuele document waarin alle artikelen van die afdeling zijn samengevoegd, van artikel 7 tot en met artikel 16. Alle hyperlinks op deze TOC-pagina worden manueel aangemaakt en zijn als volgt samengesteld: kmrange://21ec0cfd b547-df2bc11273ea:142 kmrange:// betekent dat het om een concatenatie gaat. Het wordt gevolgd door het ID-nummer van het eerste document van de range en wordt gevolgd door : en een getal (hier 142). Dit betekent dat het eerste document moet samengevoegd worden met de 142 daaropvolgende documenten. De juiste opeenvolging van die geconcateneerde documenten, binnen de virtuele pagina, wordt bepaald door de relaties volgend document en vorig document die vervat zitten in de metadata van de betrokken documenten. Dit soort TOC-pagina s, met de hyperlinks, worden eveneens manueel aangemaakt (meestal in MS WORD en opgeslagen als gezuiverde HTML), ingeboekt en opgeslagen zoals iedere andere pagina en heeft ook een eigen ID-nummer. Het beheer van een TOC is een complexe en arbeidsintensieve taak. BELANGRIJKE OPMERKINGEN: A. De geconcateneerde virtuele documenten zijn niet echt virtueel, maar bevinden zich weldegelijk fysiek in de

10 databank van de web site met een eigen ID-nummer. Deze worden door het systeem automatisch aangemaakt en opgeslagen op het ogenblik dat de TOC-pagina door de beheerder wordt gepubliceerd of geherpubliceerd nadat er een update moest gebeuren. Deze virtuele documenten zijn niet vatbaar voor manueel beheer en niet toegankelijk voor de beheerders van de kennisdatabank. Ze bevinden zich immers niet in het WCM-systeem Nuxeo. Vb: ingevolge een wetswijziging wordt een artikel 10bis ingevoegd. De volgende eerste 4 stappen (verkort weergegeven) moeten manueel gebeuren: - het nieuw document artikel 10bis moet worden ingeboekt; - de relaties tussen artikelen 10 en 11 moeten worden verbroken; - nieuwe relaties moeten worden gelegd tussen de artikelen 10, 10bis en 11; - de TOC-pagina moet worden geherpubliceerd. - het systeem creëert automatisch opnieuw alle virtuele documenten met nieuwe ID-nummers: (In de inhoud van de vituele documenten Hoofdstuk II: en Afdeling II:, zal het nieuwe artikel 10bis op de juiste plaats worden weergegeven). Noteer dat de TOC-pagina tot 6 niveau s diep kan gaan. Dit betekent dat de onderdelen van de tekst die tot dat zesde niveau behoren, in zes verschillende virtuele documenten voorkomen (hoofdstuk, afdeling, onderafdeling, enz.) B. De huidige leverancier werkt momenteel aan een nieuwe, nog te implementeren, versie van de kennisdatabank. Ten opzichte van het huidige systeem, zouden zich voor wat betreft de TOC-pagina s, de volgende wijzigingen kunnen voordoen: - Andere syntaxis van de hyperlinks betreffende een range. Vermelding van het ID-nummer van het eerste en laatste document van de rang: Vb. kmrange://id-nr van het eerste bestand_id-nr van het laatste bestand - De virtuele documenten zouden zich nu wel in het nieuwe WCM (Nuxeo DM) bevinden en toegankelijk zijn voor de beheerders. - automatische waarschuwing door het systeem, tijdens de herpublicatie van de TOC-pagina, als er zich met een van de documenten binnen de range een probleem voordoet; - de range wordt nog enkel opgebouwd op basis van de relatie vorig document ; - als de virtuele documenten opnieuw worden gecreëerd (nog steeds automatisch ter gelegenheid van de manuele herpublicatie van de TOC), zouden zij ieder hun zelfde ID-nummer blijven behouden als vóór de herpublicatie van de TOC. 39 III.3 37 "TOC: Table of contents, table des matières. Ce document enregistré indépendant permet de naviguer entre différents documents enregistrés dont le contenu forme un texte unique. Question: quelle est la définition d'un ""texte unique""?" (voir 2 partie de la réponse à la question 38)

11 40 III "L architecture pour la gestion de la connaissance prévoit également d offrir des interfaces vers des systèmes, tels que la gestion des risques, PSMC et E-Learning. Question: ces interfaces font-elles partie du scope du projet pour lequel une offre est demandée?" Voir réponse à la question n III C 42 "Le citoyen - Via l expert locator, il sera possible de contacter la personne adéquate pour lui poser une question. Question: comprenons-nous bien que le citoyen aura donc la possibilité d'interagir directemement avec un ou des expert(s) du SPF?" Le point III.4.3 liste une série d'avantages dans l'organisation et la détention d'un système de gestion de la connaissance, par exemple une information centralisée de toutes les informations fiscales et non fiscales (gain de temps). On peut imaginer qu'au moyen des outils de collaboration disponibles, un agent du ""Contact Center"" puisse retrouver un expert dans une matière spécifique au travers d'une communauté. 42 III D 43 Wie is verantwoordelijk voor de afspraken met de andere FOD s. FOD Financiën, dienst Fisconet 43 III "Verwachtingen voor het elektronisch documentbeheer Fisconetplus. Er is sprake van registratie van enkel papieren documenten. Dit is tegenstrijdig met tabel blz 100 IV Formaten van de documenten. Kan u dat meer in detail toelichten. Het woord "enkel" bestaat niet in de tekst. Men zegt "deze laag omvat een module voor registratie van papieren documenten "" 44 III D 43 " Les partenaires externes. Il importe donc d établir des conventions, par exemple en ce qui concerne la distribution de l information et la constitution de communautés transversales. Question: l'établissement de ces conventions fait-elle partie du scope du projet pour lequel une offre est demandée?" Non. 45 D Les conventions sont-elles gérées par le SPF fin? 2. D'une manière + générale c'est bien le SPF fin qui gère la problématique de la Propriété Intellectuelle liée au contenu publié? 1. Oui. 2. Oui Quels sont les besoins du ministère pour le scanning manuel de documents papiers (nombre de pages par an), il ya t'il besoin d'une infrastructure spécifique? (voir les questions 12 et 13)

12 47 III paragraaf: Hij maakt de verwerking van documenten mogelijk die zijn gecreëerd in de meest courante opmaakformaten, zoals minimaal txt, html, xml, doc, rtf, odt.. Hij autoriseert tevens de processing van documenten die zijn gescand in pdf en zijn geïndexeerd in full text. Bij de registratie kunnen documenten instromen via scanning. De scan genereerd pdf formaat, het pdf formaat is een niet editeer formaat. In welk formaat worden de gescande pdf s geregistreerd zodat ze editeerbaar zijn in de verwerkingsmodule? (zie de vragen 12 en 16) 48 III "Verwerkingsmodule huidig systeem. Waar worden de documenten in de verwerkingsmodule bewaard vooraleer ze gepubliceerd worden? Is dit een eigen persistentie of is dit de kennisdatabank? Bevat het kennisbestand enkel gepubliceerde documenten of ook documenten die nog in verwerking zijn? Documenten worden verwerkt en opgeslagen in Nuxeo en worden gepubliceerd vanuit Nuxeo. 49 III , 6 Zijn er nieuwe documenten per jaar? Hoeveel documenten moeten er online gehouden worden. Hoeveel wordt er per jaar gearchiveerd? 1) Nee. Er zijn momenteel ongeveer documenten. De integratie met externe DB's of softwares kan een groot aantal documenten leveren. 2) De gans inhoud moet altijd beschikbaar zijn. De gearchiveerde documenten zijn enkel intern beschikbaar. 3) onbekend, beslissing van de algemene administraties en stafdiensten. 50 III "Le logiciel de gestion documentaire devra également pouvoir déposer les documents traités dans la base de connaissances avec laquelle il sera intégré au maximum. Question: pouvez-vous expliquer ce qui est compris par ""pouvoir déposer les documents traités dans la base de connaissances""?" Pouvoir stocker/archiver les documents traités dans le système de gestion documentaire proposé. 51 III Un des rôles du service d encadrement Expertise et support stratégiques auquel appartient Fisconet+ est " la rédaction, la coordination, l implémentation et le suivi des législations dans les matières qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances" Est-ce que la solution de gestion de connaissance faisant l'objet de ce marché doit également supporter le service d encadrement Expertise et support stratégiques dans ce rôle? Non.

13 52 III Inhoud van externe systemen integreren door een betere samenwerking Vraag : welke systemen worden bedoeld en welke inhoud valt binnen de scoop van dit project en welke inhoud valt erbuiten 1) Systemen zoals ""workflow contentieux"". 2) verschillende formaten: xml, doc, html, txt, 3) beslissing van de FOD Financiën" 53 III Public cible de Fisconet - pour la version internet. Question: certaines catégories d'utilisateurs externes ont-ils des droits d'accès plus étendus que le simple citoyen? Si oui lesquels et comment sont-ils identifiés? Selon la pgae 94 qui traite de la recherche, tous les utilisateurs externes ont les mêms droits d'ac Tous les utilisateurs externes ont les mêmes droits d'accès avec les mêmes fonctionnalités proposées. 54 III Diagramme Question: quelle est la signification du "migration tool" dans le cadre de la plateforme existante? C est l outil qui permet de charger de manière massive dans l outil d édition des documents. 55 III Diagramme Question: que signifie FS? "File System" ou "Federated Search" ou autre? File System 56 III Le portail de KM se connectera au serveur IDOL d'autonomy. Question: devons-nous interpréter cette phrase comme une obligation d'utiliser IDOL dans le futur? Non, ce n est qu une illustration (possibilité) 57 III «Le SPF Finances souhaite exploiter au maximum les licences acquises dans le passé» Pouvez-vous svp préciser de quelles licences s agit-il? Filenet, IAM, IDOL, SameTime(lotus) seul IAM est obligatoire 58 Deel III.5.1 DEEL A, 55 Wordt er verwezen naar Externe RSS feeds? Gebeurt er een validatie op de RSS feeds, zo ja hoe? C'est le principe d'alimentation de la gestion de la connaissance au départ d un abonnement choisi par un utilisateur externe qui est illustré sans validation. 59 III Definitie metadata Vraag: Wat is de juiste verantwoordelijkheid van de inschrijver inzake de metadata? Dit is een element van de kwaliteit van de offerte.

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Document strictement confidentiel Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Questions et réponses / Vragen en Antwoorden Vraag 1 In het kader

Nadere informatie

POC Case Management Vragen/Antwoorden

POC Case Management Vragen/Antwoorden POC Case Management Vragen/Antwoorden FOD Sociale Zekerheid 09/06/2016 ThankYou + 14 firma s and more + 150 vragen Day Menu - Terugkerende vragen - Nieuwe vragen Iedereen krijgt alle vragen en antwoorden

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij Algemeen De door de inschrijver ingediende offerte moet realistisch

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010 Fast2web Drupal site Builder Informatiesessie M1010 Session d information M1010 M1010 Gebruik van Forum toepassing Utilisation de l application Forum Mini-competition - Minicompetitie OpenFED / drupal.org

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone :

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES 1) Deel B punt 2.5 (pagina 19/33) Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : Laptops 2009 3. PARTIE C : SPECIFICATIONS

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens Paragraphe n de page. langue Questions Réponses partie A: 4.3.1 Contenu de l'offre volet 3B partie B: 2.1.2 Sous-traitants Partie B: 2.2.2.2 Exigences techniques: profils compétences Partie B: 2.2.2.2

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif.

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. Questions 1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. 2) Capacité technique : les références demandées doivent-elles

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05

VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 Overheidsopdracht voor diensten Q1. In het bestek staat dat er een aantal bedrukte rollen moeten toegevoegd worden aan de prijsofferte. Graag zouden

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s

Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s e x p o s a n t s e x p o s a n t e n 2012 Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s pour ingénieurs voor ingenieurs w w w.i b j o b f a i r.b e accès à la base de données des

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin.

NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin. NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin. Votre payement a bien été reçu pour la commande suivante

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES

02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES 02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES 02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 2 TARIEVEN Vrije ruimte...35 /uur excl. BTW Opleidingsruimte

Nadere informatie

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Le Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Qu est-ce que le PGP? Le PGP est une extension de garantie pour les pièces détachées. Il vous

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

Hoe legacy en mainframe naar eigen ritme en mogelijkheden ontsluiten, rentabiliseren en klaar maken voor de toekomst?

Hoe legacy en mainframe naar eigen ritme en mogelijkheden ontsluiten, rentabiliseren en klaar maken voor de toekomst? mainframe academy Hoe legacy en mainframe naar eigen ritme en mogelijkheden ontsluiten, rentabiliseren en klaar maken voor de toekomst? Comment gérer et planifier l avenir de vos systèmes legacy et mainframe,

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

HANDLEIDING FARMACOMPENDIUM

HANDLEIDING FARMACOMPENDIUM VOUS TROUVEZ LA VERSION FRANCAISE A LA PAGE NR. 6 HANDLEIDING FARMACOMPENDIUM 1. U hebt nog nooit gebruik gemaakt van de website of integratie in de software 2. U hebt in het verleden reeds gebruik gemaakt

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français Servetten Serviettes Taal Langue Servetten Op zoek naar fijne en stijlvolle witte servetten? Wij hebben ze in alle soorten en maten. Of maak het nog bonter: servetten met jouw logo, design of foto! Tips

Nadere informatie

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 Hoe snel Serez-vous assez rapide? ben jij? 12+ 30 min. 3-6 NL Spelregels FR Règles du Jeu 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 NL Spelregels Als je er de tijd voor mag nemen, dan zijn het eigenlijk makkelijke

Nadere informatie

N de question Vraagnummer

N de question Vraagnummer Chambre des représentants Kamer van volksvertegenwoordigers Question Parlementaire Parlementaire Vraag Document : 54 2015201606730 Session / zitting : 20152016 (SO) 20152016 (GZ) Dépôt / Geregistreerd

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

Session d information du 05/11/2015 à 14 h Réponses aux questions posées dans le cadre du marché B&O.2015.0058

Session d information du 05/11/2015 à 14 h Réponses aux questions posées dans le cadre du marché B&O.2015.0058 Session d information du 05/11/2015 à 14 h Réponses aux questions posées dans le cadre du marché B&O.2015.0058 Appel d'offres ouvert pour le développement et l organisation en français et en néerlandais

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

De l énergie verte pour tous

De l énergie verte pour tous De l énergie verte pour tous Gérald Semenjuk Directeur regional France et Suisse Décembre 2016 Agenda Quels enjeux? Pourquoi? 2 2016 Inc. Quels enjeux? Energies Bilan monde Besoins-Ressources 4 2016 Inc.

Nadere informatie

NL/FR Vraag/ Question Antwoord/ Réponse

NL/FR Vraag/ Question Antwoord/ Réponse Bestek/ Cahier spécial des charges : S&L/DO/2016/078 Nr. / N Pagina/ Page Onderdeel/ Section 1 Général FR 2 D.1 FR 3 FR 4 Boissons froides NL/FR Vraag/ Question Antwoord/ Réponse FR Est-ce que le système

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Welke strategie zal hier in de dashboard vertaald worden (wat is de scope van de dashboard?): a. De doelstellingen van de beheersovereenkomst b. De doelstellingen van het ondernemingsplan

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Paritair comité 118 van de voedingsnijverheid Commission paritaire 118 de l industrie alimentaire Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Convention

Nadere informatie

Cadre légal. Descriptif

Cadre légal. Descriptif Cadre légal Descriptif Les données enregistrées dans le tachygraphe doivent être téléchargées tous les deux mois minimum et celles contenues dans la carte du chauffeur tous les 21 jours. Toutes ces données

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

Open haarden Feux ouverts

Open haarden Feux ouverts Open haarden Feux ouverts Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be De Bemal open haarden worden vervaardigd uit vuurvast materiaal.

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding 1. Doel en oorsprong. Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 209) voorziet dat elke onderneming

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

BIJLAGE 5: prijstabel. Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Subtotaal incl. Btw. Totaal fase incl. Btw

BIJLAGE 5: prijstabel. Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Subtotaal incl. Btw. Totaal fase incl. Btw BIJLAGE 5: prijstabel Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Fase 0 bij de validatie van het PID, drie maanden na de kick-off. Subtotaal incl. Btw Totaal fase incl. Btw Fase 1 subfase 1 - subfase

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Parcours cyclistes au delà des trois frontières ayant pour thème «Des romains à la pomme». 1. Partners / Partenaires

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2569/005 DOC 54 2569/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 juli 2017 14 juillet 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek der registratie-,

Nadere informatie

Le futur électronique?! Un changement essentiel que nous devons porter! e-invoicing op til? Een belangrijke verandering die we moeten dragen!!

Le futur électronique?! Un changement essentiel que nous devons porter! e-invoicing op til? Een belangrijke verandering die we moeten dragen!! Le futur électronique?! Un changement essentiel que nous devons porter! e-invoicing op til? Een belangrijke verandering die we moeten dragen!! Inleiding door Xavier Schraepen, Ondervoorzitter FFF!! Introduction

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie