Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs binnen de HZ. Dit document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: International Business and Management Studies 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Instroom met Havodiploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Intern. business and man. studies ec of m&o of 2e mvt ec of m&o of 2e mvt ec of m&o Instroom met Vwo-diploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Inter. business and Man. Studies ec of m&o ec of m&o 1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

2 of 2e mvt of 2e mvt Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) ) Niet van toepassing Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) Invulinstructie: is niet van toepassing op deze Uitvoeringsregeling omdat het hier gaat om de VOLTIJD variant van de betrokken opleiding Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) Invulinstructie: is niet van toepassing op deze Uitvoeringsregeling omdat het hier gaat om de VOLTIJD variant van de betrokken opleiding Toelatingsonderzoek (art. 2.9 OER HZ) Niet van toepassing Toelating op grond van andere (buitenlandse) diploma s 1. De inhoud van dit artikel is nader geregeld in het Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Uit hoofde van dit reglement gelden in elk geval de navolgende regels. 2. Anderstalige studenten met een buitenlands diploma dienen te beschikken over een diploma van een vooropleiding die gelijkwaardig is aan een Nederlands diploma dat recht op toelating tot de desbetreffende opleiding geeft (artikel 7.28 WHW). Voor de diplomawaardering kan de HZ het Nuffic om advies vragen. 3. Indien anderstalige studenten met een buitenlands diploma: a. een Nederlandstalig programma wensen te volgen, dienen zij tevens een verklaring te overleggen waarin staat dat zij zijn geslaagd voor het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), programma II In termen van het Common European Framework wordt dit niveau B2/C1 genoemd. b. een Engelstalig programma wensen te volgen, dienen zij conform de Gedragscode Internationale student (herzien op 4 december 2009) te voldoen aan de eisen van de taaltoets Engels volgens de IELTS, TOEFL, TOEIC of Cambridge ESOL. De IELTS-score 6.0 of de vergelijkbare score van een van de andere testen is vereist. 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift 2 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

3 2.2.1 Program profile International Business and Management Studies (art 3.2 OER HZ) Practical information You are open minded, internationally oriented and inspired by co-operating with others from various cultures. This serves you well as a future international manager. Within the program international Business and Management Studies you will combine management, entrepreneurship, marketing & sales and financial management to make Small and Medium sized enterprises successful within an international environment. During your study you will get the opportunity to build your own (international) business network. As a graduate from the IBMS program you will probably land in a broad and international business environment. You will have numerous and diverse opportunities to shape your international career. International experience during your education will prove to be indispensable as a preparation for your professional future.. Program The IBMS program takes four years. All lessons and exams are in English. In the first year courses will be largely (approximately 75 %) comparable with other programs within the Academy of Economics and Management. In the second, third and fourth year there will be heavy emphasis on business practice. In the third year you will attend a minor, or alternatively study abroad for half a year. Also you will participate in an internship during 5 months. During the fourth year you will be focused on graduating. After graduation you may call yourself Bachelor of Business Administration. 3 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

4 2.2.2 Competencies (art 3.2 OER HZ) Description of competences of the program International Business and Management Studies Competences of the Bachelor of Business Administration 1. The bba is equipped to start up, lead and take responsibility for a company at operational level from various disciplinary angles within a sustainable perspective. 1.0 gathers and interprets secondary information at macro and meso level 1.1 puts together a business plan for a start-up company, wherein marketing, financial, organizational and legal aspects are presented in a clear and coherent way. 1.2 executes various business processes, in collaboration with others, within a simple organization. 1.3 assesses the performance of an existing organization and formulates proposals for improvement. 1.4 assesses his/her own performance and adjusts behavior. 2. The bba formulates convincing implementable solutions for organizational problems for organizations, which fit within the quality system of those organizations at a tactical level. 2.1 identifies a problem within a business organization. 2.2 analyses the causes and effects of the problem identified for a process and for the organization. 2.3 solves the problem by restoring the process and improving operations. 3. The bba supplies a contribution to the development of the policy of an international company at strategic level in co-operation with others from different cultures. 3.1 communicates in English about own field of expertise (major). 3.2.deals with cultural differences 3.3 assesses international aspects of an organization from his own field of expertise and formulates proposals for improvement Competencies of the program International Business and management studies 1. The IBMS graduate watches trends and developments in the field of international business, different approaches to internationalization, the influence of increasing globalization, international trade and the role of various international institutions and markets and analyses trends and developments. This is to determine the impact of these trends and developments and to contribute to the development and evaluation of future-oriented internationalization strategies of the organization. 1.1 searches, scans and studies texts on international developments relevant to the organization. 1.2 Summarizes international studies that are relevant to the development of the Organization. 1.3 advises management on the opportunities and threats for the organization in the international environment. 1.4 determines the effects of internationalization strategies for corporate strategy and business processes 1.5 formulates adjustments in the mission and internationalization strategies of the company. 4 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

5 2. The IBMS graduate matches the strategy and policy of the organization based on cultural differences between countries, organizations and functions so that the organization can adequately respond to cultural differences which it faces. 2.1 describes strategies that allow the organization to adapt. to cultural differences at national, organizational and job level 2.2 maintains an international network appropriate to the tasks and organization. 3. The IBMS graduate formulates solutions to international business problems and solutions that contribute to the synergy between organizational strategy, organizational culture and organizational structure. 3.1 conducts research within the organization to problems in the field of sales, marketing, personnel, logistics or customer orientation 4. The IBMS graduate looks proactively for business opportunities, regarding products and services, that increase operating profit. 4.1 looks for opportunities for new and existing products and services. 4.2 helps to create an atmosphere within the organization in which people proactively participate in change. 4.3 writes and defends a business plan for a (starting) company. 5. The IBMS graduate develops consistent marketing / export policies or adapts existing policies on the basis of international market research. He implements (parts of) the marketing and export program and makes sure he / she is informed of the results. 5.2 implements the marketing or export plan. 6. The IBMS graduate develops and evaluates logistic processes and logistics management so that the supply chain (s) that the organization have to deal with function better. 6.1 assesses the progress of international business processes, such as purchasing, distribution and customer service. 6.2 formulates improvements to the supply chain (s) 'in which the organization operates. 7. The IBMS graduate interprets financial data and makes proposals to improve the financial management of the organization, taking into account the different regulations in different countries and using various instruments of financial management. 7.1 defines how the organization should deal with the financial risks of international business 7.2 performs control functions within the multinational organization 7.3 reports the findings of audits with recommendations to improve financial policies Generic Higher professional education competencies IBMS Generic Competencies 5 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

6 Leadership: The ability to take initiative and a leading role within a (project) team in order to reach a defined goal. Co-operation: The ability to actively contribute to a group product or result. Business Communication: BC 1: The ability to express himself fluently and correctly in English, both in speech and in writing BC2: The ability to lead a discussion, express his ideas, make proposals, draft reports and give presentations. BC 3: The ability to make proper use of audio-visual aids in his presentations. BC4: The ability to express himself at an intermediate level in a second foreign language. Analyzing and information processing AI 1: The ability to apply relevant scientific insights, theories and concepts, to combine several subjects, to gather information and draw conclusions in a methodical and reflective manner. AI 2: The ability to act carefully and punctually and to produce output that is literate, numerate abd coherent. Creative problem solving: The ability to define and analyse complex situations, to develop alternative solutions to problems that are neither straightforward nor subject to standard procedures and to assess the effects. Planning and organizing: PO 1: The ability to plan, manage, control and evaluate personal activities and group work in projects. PO 2: The ability to make use of relevant techniques in his activities to monitor his own performance. Learning and self-development: The ability to know his strengths and weaknesses and to indicate how and when he intends to improve his weaknesses; he knows the limits of his competencies and can critically evaluate and account for his own actions, can take criticism and put it to good use. Takes initiatives and works independently. Ethical responsibility: Understanding of the ethical, normative and social issues related to the professional practice and accepting the responsibility for his actions. 6 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

7 2.2.3 Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Inrichting van de opleiding: Nationale naam: International Business and Management Studies International naam: International Business and Management Studies Verleende graad: Bachelor of Business Administration Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Engels Datum begin accreditatie: j Vervaldatum accreditatie: j Associate degree: Nvt Gezamenlijke opleiding: Nvt. Completing the bachelor of major Semester 8 Major course: Graduation project, CU credits Semester 7 International business & trade, CU ,5 credits PM/HRM, thesis prep. 5 credits English & Crisis management, CU07204, 2,5 credits E-business or no business at all, CU ,5 credits Elective course, see IBMS options 7,5 credits Semester 6 Minor courses: Exchange programme, CU05377, CU05378, CU05379, CU05381(semester 5 and 6) International Marketing Relations: CU04349, CU04795, CU04796, CU05985 (semester 5) 4x 7,5 credits Semester 5 Semester 4 Semester 3 Internship, CU credits SC Two, CU04043 Bus. Law, CU04045 Basic Stats,CU x 2.5 credits SC One, CU04029 Bus. Acc., CU04046 HRM-i-p, CU x 2,5 credits Intern. Logistics & Physical Distribution, CU ,5 credits Organization-insideout, CU ,5 credits Completing propaedeutic programme Internship, CU credits Cross Cultural Management, CU ,5 credits Cost accounting, CU ,5 credits English ESP 4, CU07350 Research, CU03740 Elective course 3 x 2,5 credits English ESP 3, CU07348 Info literacy, CU11609 Elective course 3 x 2,5 credits 7 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

8 Semester 2 Organizational growth & Innovation, CU ,5 credits International marketing & sales, CU ,5 credits Corporate finance, CU ,5 credits English ESP 2, CU04099 SPS, CU03239 Ethics, CU x 2,5 credits Semester 1 Start up your own company, CU ,5 credits Orientation on Economics, CU ,5 credits Professional orientation, CU ,5 credits English ESP 1, CU04090 IPR, CU03228 Excel, CU x 2,5 credits Algemene gegevens EC 15 8 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

9 Cursuscode CU07132 Titel van de cursus Stage deel 1 Niveau H Cursusjaar Deelnemers werkenden / havo-mbo-vwo Studiejaar - semester Jaar 3, semester 1of 2 voltijd; jaar 2 of drie deeltijd Omschrijving op rooster CU Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

10 10

11 2 Inhoud van de cursus Je kunt op deze manier beslissen of dit echt de goede beroepskeuze voor jou is, ervaren wat werken inhoudt en ontdekken waar je sterke en zwakke kanten liggen en waardoor je gemotiveerd wordt. Je ontwikkelt een eigen werkstijl, je bouwt contacten op met collega s, klanten en andere relevante personen en breidt daardoor je netwerk uit. Daarnaast ervaar je in hoeverre je kunt concentreren op een opdracht in een praktijksituatie en of je wel of niet gevoelig bent voor tijdsdruk. 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoonskenmerken (P) Binnen de stage is de competentie BBA1.4 verplicht Daarvoor kiest de student minimaal 3 deeltaken binnen de competenties van de specifieke bachelor die tijdens deze stage behaald moeten worden. Zie hiervoor het stagehandboek BBA-compententie 1 C1. De bba is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief DT1.4 De student beoordeelt het functioneren van zichzelf en past gedrag aan V ; Je kunt de volgende vaardigheden tonen Opmerken Informatie verzamelen Plannen en organiseren uitvoeren samenwerken aanpassen methodisch werken P je kunt de volgende attituden tonen Attituden Respectvol Assertief Nauwkeurig Empathie Integer Zelfstandig P Je kunt je zwakke en sterke kanten benoemen, dit als leerdoel benoemen en een POP opstellen. De genoemde vaardigheden en attituden die binnen deze stage van belang zijn vind je terug in het document BBA-curriculum 2005 Bachelorgerichte competenties Je staat ingeschreven voor een bepaalde opleiding zoals CE/BE/MER/IBMS Je kiest de bachelor competenties minimaal 3 deeltaken en stelt aan de hand van een werkplan relevante leerdoelen op, wat beoordeeld en goedgekeurd wordt door de bedrijfsbegeleider en begeleidend docent Zie hiervoor punt 1.4 en bijlage 1 en 7 van de stagegids 11

12 Dublin descriptoren De stagedocent beoordeelt aan het eind van elke stagecourse het betreffende verslag en toetst daarbij of de te behalen niveaus zijn bereikt. Bij het beoordelen van de rapporten en de toetsing van deze niveaus spelen de zogenaamde Dublin Descriptoren een belangrijke rol. De volgende eisen daarbij worden gesteld: Kennis en vaardigheden: A3: De student stel eigen leerdoelen onder supervisie van de docent op en gebruikt binnen de opdracht relevante kennis en inzichten van het desbetreffende vakgebied Kennis, inzicht en oordeelsvorming : De student kan de kennis toepassen in identieke situaties eventueel met meerdere problemen; kan nagaan of de doelen behaald zijn en pasten bij de werksituatie en de problemen daarin informatie De student kan informatie gericht op de ander; de inhoud laten aansluiten bij wat de ander denkt en wil; dus interactief;presentatie Inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen: De student kan zelfstandig leren; docent bepaalt de inhoud en de doelen, student het hoe In bijlage 2 van de stagegids wordt een totaal overzicht van de Dublin Descriptoren gegeven waarbij de te behalen niveaus zijn aangegeven 6 Cruciale leervaardigheden LV1 Leervaardigheid 1 Analyseren, relateren, structuren Je begint niet lukraak aan de stage. Je oriënteert je eerst tijdens de stagevoorlichtingen, de stage handleiding, de mogelijke stage opdrachten op infonet of elders. De stagehandleiding is beschikbaar via de stagecoördinator. Daarna oriënteer je je op de stage opdracht, bepaal je of dit past bij jouw opleiding en interesses, alvorens je een besluit neemt tot solliciteren en/of aanvaarden van de opdracht, waarna je de noodzakelijke administratieve stappen onderneemt om te kunnen starten met je stage. LV2 concretiseren Voordat je start met de stage neem je de bedrijfsopdracht door met bedrijfsbegeleider. Je maakt de opdracht concreet en koppel deze aan de drie beroepsgerichte competenties Als de opdracht dan wordt goedgekeurd door de bedrijfsbegeleider dan kan hij/zij deze ondertekenen.(formulier 1) Na goedkeuring van de stage opdracht door de stage coördinator mag je starten met de stage LV3: kritisch verwerken Je bent in staat om de bedrijfsopdracht om te zetten naar een plan van aanpak waarin een centrale vraag vermeld staat met deelvragen en vormen van reflectie. Tevens geef je een tijdspad aan m.b.t. te beantwoorden deelvragen. Dit PvA moet goedgekeurd worden door de docent, alvorens je kunt starten. Tevens plan je regelmatig een evaluatie met je bedrijfsbegeleider en maak hiervan een verslag waarin ook een reflectie op je handelen vermeld wordt. De verslagen zijn een onderdeel van je stageverslagen wat ter inzage is voor de docent LV4 samenwerken Je bent in staat om samen met andere werknemers te werken binnen het bedrijf, waarbij je op het juiste moment constructieve feedback kan geven over relevante zaken aangaande de opdracht en/of andere zaken binnen het bedrijf. 12

13 De evaluaties zijn mede gebaseerd op de beoordeling eisen vermeld in bijlage 3 en 6 van de stagehandleiding Voorbeelden hiervan worden in de evaluatiegesprekken meegenomen en toegevoegd aan het stageverslag LV5 Begrip hebben voor je leerproces Tijdens de stage ben je in staat leerdoelen en leeractiviteiten te formuleren die leiden tot het vereiste Hbo-niveau. Deze leerdoelen worden opgenomen in je stageverslag, worden besproken met je docent en bedrijfsbegeleider en zijn een leidraad voor je verdere ontwikkeling als HBO-er LV6. Grip hebben op je eigen leerproces. Tijdens de stage kun je als je vragen hebt een beroep doen op de bedrijf begeleider en de docent. Je bent echter zelf verantwoordelijk voor je leerproces tijdens je stage. Jij draagt zorg voor het maken van je verslag, het uitvoeren van de werkzaamheden en het plannen van evaluaties met de docent en/of bedrijf begeleider 7 Planning toetsen week Toets1 Toets 2 X X Toets 1 : rapportage toekomstige werkzaamheden Toets 2 : eindverslag contactactiviteiten Goedkeuring stageplek is een voorwaarde om studiepunten te krijgen. Ook toets 1 is voorwaardelijk. Om studiepunten voor het tussenrapport te krijgen. Toetsen en herkansingen: De Hogeschool Zeeland biedt de student per cursus per studiejaar tweemaal de gelegenheid een toets af te leggen, tenzij de examencommissie bij uitzondering besluit dat de structuur van de opleiding anders vereist. Indien een student er voor kiest een met een voldoende afgesloten toets over te doen, dan geldt het laatst behaalde cijfer. In afwijking van lid 1 kan de examencommissie bij hoge uitzondering op verzoek van de student beslissen tot een extra gelegenheid voor het afleggen van een eindtoets of één of meerdere deeltoetsen. Daartoe dient de examencommissie een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek van de student te ontvangen. De examencommissie draagt er zorg voor dat examinator en student tijdig en schriftelijk geïnformeerd worden over haar besluit. 8 en 9 Vormen en inhoud van de toetsen 1 Rapportage verslag goedkeuren stageplaats Afvinkfactor 2. Rapportage verslag toekomstige werkzaamheden Afvinkfactor 3.Rapportage/verslag van deel1 van de stage (tussenverslag) Numeriek Inhoud toets 1 Rapportage verslag goedkeuren stageplaats Je zorgt voor : Een scan van je ID (voor en achterkant )ingestuurd via Een aanvraag stageovereenkomst die ingestuurd is via 13

14 bijlage 7 die ingevuld en ondertekend is door jou en opdrachtgever en heb je deze ingestuurd via een opdracht die gekoppeld is aan minimaal 3 deeltaken van de beroepsgerichte competenties. Inhoud toets 2 Rapportage verslag toekomstige werkzaamheden Je neemt contact op met je docent en bespreek samen met hem de inhoud van bijlage 7. Aan de hand van de inhoud van bijlage 7 maak je een plan van aanpak met daarin een uitgewerkte bedrijfsopdracht gekoppeld aan de competenties van de opleiding. Inhoud toets 3 rapportage/verslag van deel 1 van de stage (tussenverslag) Onderdeel 3 betreft het tussenrapport. In het tussenrapport komen minimaal de volgende onderwerpen aan de orde: 1 Algemene bedrijfsinformatie: om welk bedrijf gaat het, hoe is het bedrijf in de markt gesitueerd, om welke producten gaat het, en dergelijke. Afstemmen met bedrijfsmentor en stagedocent. 2 Een terugkoppeling (onderdeel reflectie) naar de eerder beschreven stagewerkzaamheden en geformuleerde competenties en deeltaken, waarbij wordt aangegeven of en hoe aan deze competenties en deeltaken is voldaan. Uit dit onderdeel moet duidelijk naar voor komen dat er op voldoende niveau is gewerkt. 3 In het tussenverslag zijn (als bijlage) tevens opgenomen de contactmomenten met de stagedocent. Wanneer heeft het stagebezoek plaatsgevonden en welke onderwerpen kwamen daarbij aan de orde en wanneer hebben andere contactmomenten plaatsgevonden. De beoordeling van de bedrijfsmentor maakt eveneens deel uit van het tussenverslag. Bijlage 3 van de handleiding dient hiervoor te worden gebruikt en dient als bijlage in het tussenverslag te worden opgenomen. Uit het beoordelingsformulier blijkt tevens dat de bedrijfsmentor het tussenverslag heeft gelezen en goedgekeurd. Het ontbreken van dit formulier, of het niet volledig invullen ervan, maakt het tussenverslag ongeldig 14

15 Algemene gegevens EC 15 Cursuscode CU07133 Titel van de cursus Stage deel 2 Niveau H Cursusjaar Deelnemers werkenden / havo-mbo-vwo Studiejaar - semester Jaar 3, semester 1of 2 voltijd; jaar 2 of drie deeltijd Omschrijving op rooster CU Inhoud van de cursus Je kunt op deze manier beslissen of dit echt de goede beroepskeuze voor jou is, ervaren wat werken inhoudt en ontdekken waar je sterke en zwakke kanten liggen en waardoor je gemotiveerd wordt. Je ontwikkelt een eigen werkstijl, je bouwt contacten op met collega s, klanten en andere relevante personen en breidt daardoor je netwerk uit. Daarnaast ervaar je in hoeverre je kunt concentreren op een opdracht in een praktijksituatie en of je wel of niet gevoelig bent voor tijdsdruk. 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoonskenmerken (P) Binnen de stage is de competentie BBA1.4 verplicht Verder dient de student de Dublindesriptorencom petebties op een bepaald niveau te behalen Deze competenties worden specifiek gemaakt in beroepsopdrachten. Daarvoor kiest de student minimaal 3 deeltaken binnen de competenties van de specifieke bachelor die tijdens deze stage behaald moeten worden. Zie hiervoor BBA-compententie 1 C1. De bba is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief DT1.4 De student beoordeelt het functioneren van zichzelf en past gedrag aan V ; Je kunt de volgende vaardigheden tonen Opmerken Informatie verzamelen Plannen en organiseren uitvoeren samenwerken aanpassen methodisch werken P je kunt de volgende attituden tonen Attituden Respectvol Assertief Nauwkeurig Empathie Integer Zelfstandig P Je kunt je zwakke en sterke kanten benoemen, dit als leerdoel benoemen en een POP opstellen. De genoemde vaardigheden en attituden die binnen deze stage van belang zijn vind je terug in het document BBA-curriculum 2005 Bachelor gerichte competenties 15

16 het stagehandboek Je staat ingeschreven voor een bepaalde opleiding zoals CE/BE/MER/IBMS Je kiest de bachelor competenties minimaal 3 deeltaken en stelt aan de hand van een werkplan relevante leerdoelen op, wat beoordeeld en goedgekeurd wordt door de bedrijfsbegeleider en begeleidend docent Zie hiervoor punt 1.4 en bijlage 1 en 7 van de stagegids Dublin descriptoren De stagedocent beoordeelt aan het eind van elke stagecourse het betreffende verslag en toetst daarbij of de te behalen niveaus zijn bereikt. Bij het beoordelen van de rapporten en de toetsing van deze niveaus spelen de zogenaamde Dublin Descriptoren een belangrijke rol De volgende eisen daarbij worden gesteld: Kennis en vaardigheden: A3: De student stel eigen leerdoelen onder supervisie van de docent op en gebruikt binnen de opdracht relevante kennis en inzichten van het desbetreffende vakgebied Kennis, inzicht en oordeelsvorming : De student kan de kennis toepassen in identieke situaties eventueel met meerdere problemen; kan nagaan of de doelen behaald zijn en pasten bij de werksituatie en de problemen daarin informatie De student kan informatie gericht op de ander; de inhoud laten aansluiten bij wat de ander denkt en wil; dus interactief; presentatie Inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen: De student kan zelfstandig leren; docent bepaalt de inhoud en de doelen, student het hoe In bijlage 2 van de stagegids wordt een totaal overzicht van de Dublin Descriptoren gegeven waarbij de te behalen niveaus zijn aangegeven 6 Cruciale leervaardigheden LV3: kritisch verwerken Je bent in staat om het tweede deel van je bedrijfsopdracht om te zetten naar een nieuw of aangepast plan van aanpak waarin een centrale vraag vermeld staat met deelvragen en vormen van reflectie. Tevens geef je een tijdspad aan m.b.t. te beantwoorden deelvragen. Dit PvA moet goedgekeurd worden door de docent, alvorens je kunt starten. Tevens plan je regelmatig een evaluatie met je bedrijfsbegeleider en maak hiervan een verslag waarin ook een reflectie op je handelen vermeld wordt. De verslagen zijn een onderdeel van je stageverslagen wat ter inzage is voor de docent LV4 samenwerken Je bent in staat om samen met andere werknemers te werken binnen het bedrijf, waarbij je op het juiste moment constructieve feedback kan geven over relevante zaken aangaande de opdracht en/of andere zaken binnen het bedrijf. De evaluaties zijn mede gebaseerd op de beoordeling eisen vermeld in bijlage 3 en 6 van de stagehandleiding Voorbeelden hiervan worden in de evaluatiegesprekken meegenomen en toegevoegd aan het stageverslag LV5 Begrip hebben voor je leerproces 16

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 Study Guide Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 1 2 Contents 1 Foreword 6 2 Organization of the study programme 8 2.1 Professional profile... 8 2.1.1 Profession... 8

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in. International Business & Management Studies 2013-2014. Version 1.3

Study Guide. Bachelor s programme in. International Business & Management Studies 2013-2014. Version 1.3 Study Guide Bachelor s programme in International Business & Management Studies 2013-2014 Version 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, September 2013 Contents 1 Foreword 5 2 Organization of the

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl Bachelor Thesis The gap between marketing education and marketing practice in The Netherlands A study of the competences that marketing practice requires Bachelor Thesis Business Administration University

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

4.3.2 Copying and Printing... 11 4.4 Library... 11 4.5 ICT Facilities... 11 4.5.1 Computer facilities... 11 4.5.2 Wi-Fi... 11 4.5.3 Printing, copying

4.3.2 Copying and Printing... 11 4.4 Library... 11 4.5 ICT Facilities... 11 4.5.1 Computer facilities... 11 4.5.2 Wi-Fi... 11 4.5.3 Printing, copying Contents 1 INTRODUCTION... 4 1.1 The University of Aruba and Faculties... 4 1.2 Objectives of the University... 4 2 THE GOVERNANCE OF THE UNIVERSITY OF ARUBA... 5 2.1 Rector... 5 2.2 Advisory Board...

Nadere informatie

THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD.

THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad Master of Science in de Toegepaste

Nadere informatie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. version 4 Approved of by the University Council 16-June 2014 CHAPTER 1: GENERAL

Nadere informatie

Summary In the Netherlands, some major educational reforms in secondary education were implemented during the last twenty years. All these innovations aimed at enhancing the efficiency and quality of secondary

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie