Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs binnen de HZ. Dit document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: International Business and Management Studies 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Instroom met Havodiploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Intern. business and man. studies ec of m&o of 2e mvt ec of m&o of 2e mvt ec of m&o Instroom met Vwo-diploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Inter. business and Man. Studies ec of m&o ec of m&o 1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

2 of 2e mvt of 2e mvt Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) ) Niet van toepassing Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) Invulinstructie: is niet van toepassing op deze Uitvoeringsregeling omdat het hier gaat om de VOLTIJD variant van de betrokken opleiding Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) Invulinstructie: is niet van toepassing op deze Uitvoeringsregeling omdat het hier gaat om de VOLTIJD variant van de betrokken opleiding Toelatingsonderzoek (art. 2.9 OER HZ) Niet van toepassing Toelating op grond van andere (buitenlandse) diploma s 1. De inhoud van dit artikel is nader geregeld in het Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Uit hoofde van dit reglement gelden in elk geval de navolgende regels. 2. Anderstalige studenten met een buitenlands diploma dienen te beschikken over een diploma van een vooropleiding die gelijkwaardig is aan een Nederlands diploma dat recht op toelating tot de desbetreffende opleiding geeft (artikel 7.28 WHW). Voor de diplomawaardering kan de HZ het Nuffic om advies vragen. 3. Indien anderstalige studenten met een buitenlands diploma: a. een Nederlandstalig programma wensen te volgen, dienen zij tevens een verklaring te overleggen waarin staat dat zij zijn geslaagd voor het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), programma II In termen van het Common European Framework wordt dit niveau B2/C1 genoemd. b. een Engelstalig programma wensen te volgen, dienen zij conform de Gedragscode Internationale student (herzien op 4 december 2009) te voldoen aan de eisen van de taaltoets Engels volgens de IELTS, TOEFL, TOEIC of Cambridge ESOL. De IELTS-score 6.0 of de vergelijkbare score van een van de andere testen is vereist. 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift 2 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

3 2.2.1 Program profile International Business and Management Studies (art 3.2 OER HZ) Practical information You are open minded, internationally oriented and inspired by co-operating with others from various cultures. This serves you well as a future international manager. Within the program international Business and Management Studies you will combine management, entrepreneurship, marketing & sales and financial management to make Small and Medium sized enterprises successful within an international environment. During your study you will get the opportunity to build your own (international) business network. As a graduate from the IBMS program you will probably land in a broad and international business environment. You will have numerous and diverse opportunities to shape your international career. International experience during your education will prove to be indispensable as a preparation for your professional future.. Program The IBMS program takes four years. All lessons and exams are in English. In the first year courses will be largely (approximately 75 %) comparable with other programs within the Academy of Economics and Management. In the second, third and fourth year there will be heavy emphasis on business practice. In the third year you will attend a minor, or alternatively study abroad for half a year. Also you will participate in an internship during 5 months. During the fourth year you will be focused on graduating. After graduation you may call yourself Bachelor of Business Administration. 3 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

4 2.2.2 Competencies (art 3.2 OER HZ) Description of competences of the program International Business and Management Studies Competences of the Bachelor of Business Administration 1. The bba is equipped to start up, lead and take responsibility for a company at operational level from various disciplinary angles within a sustainable perspective. 1.0 gathers and interprets secondary information at macro and meso level 1.1 puts together a business plan for a start-up company, wherein marketing, financial, organizational and legal aspects are presented in a clear and coherent way. 1.2 executes various business processes, in collaboration with others, within a simple organization. 1.3 assesses the performance of an existing organization and formulates proposals for improvement. 1.4 assesses his/her own performance and adjusts behavior. 2. The bba formulates convincing implementable solutions for organizational problems for organizations, which fit within the quality system of those organizations at a tactical level. 2.1 identifies a problem within a business organization. 2.2 analyses the causes and effects of the problem identified for a process and for the organization. 2.3 solves the problem by restoring the process and improving operations. 3. The bba supplies a contribution to the development of the policy of an international company at strategic level in co-operation with others from different cultures. 3.1 communicates in English about own field of expertise (major). 3.2.deals with cultural differences 3.3 assesses international aspects of an organization from his own field of expertise and formulates proposals for improvement Competencies of the program International Business and management studies 1. The IBMS graduate watches trends and developments in the field of international business, different approaches to internationalization, the influence of increasing globalization, international trade and the role of various international institutions and markets and analyses trends and developments. This is to determine the impact of these trends and developments and to contribute to the development and evaluation of future-oriented internationalization strategies of the organization. 1.1 searches, scans and studies texts on international developments relevant to the organization. 1.2 Summarizes international studies that are relevant to the development of the Organization. 1.3 advises management on the opportunities and threats for the organization in the international environment. 1.4 determines the effects of internationalization strategies for corporate strategy and business processes 1.5 formulates adjustments in the mission and internationalization strategies of the company. 4 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

5 2. The IBMS graduate matches the strategy and policy of the organization based on cultural differences between countries, organizations and functions so that the organization can adequately respond to cultural differences which it faces. 2.1 describes strategies that allow the organization to adapt. to cultural differences at national, organizational and job level 2.2 maintains an international network appropriate to the tasks and organization. 3. The IBMS graduate formulates solutions to international business problems and solutions that contribute to the synergy between organizational strategy, organizational culture and organizational structure. 3.1 conducts research within the organization to problems in the field of sales, marketing, personnel, logistics or customer orientation 4. The IBMS graduate looks proactively for business opportunities, regarding products and services, that increase operating profit. 4.1 looks for opportunities for new and existing products and services. 4.2 helps to create an atmosphere within the organization in which people proactively participate in change. 4.3 writes and defends a business plan for a (starting) company. 5. The IBMS graduate develops consistent marketing / export policies or adapts existing policies on the basis of international market research. He implements (parts of) the marketing and export program and makes sure he / she is informed of the results. 5.2 implements the marketing or export plan. 6. The IBMS graduate develops and evaluates logistic processes and logistics management so that the supply chain (s) that the organization have to deal with function better. 6.1 assesses the progress of international business processes, such as purchasing, distribution and customer service. 6.2 formulates improvements to the supply chain (s) 'in which the organization operates. 7. The IBMS graduate interprets financial data and makes proposals to improve the financial management of the organization, taking into account the different regulations in different countries and using various instruments of financial management. 7.1 defines how the organization should deal with the financial risks of international business 7.2 performs control functions within the multinational organization 7.3 reports the findings of audits with recommendations to improve financial policies Generic Higher professional education competencies IBMS Generic Competencies 5 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

6 Leadership: The ability to take initiative and a leading role within a (project) team in order to reach a defined goal. Co-operation: The ability to actively contribute to a group product or result. Business Communication: BC 1: The ability to express himself fluently and correctly in English, both in speech and in writing BC2: The ability to lead a discussion, express his ideas, make proposals, draft reports and give presentations. BC 3: The ability to make proper use of audio-visual aids in his presentations. BC4: The ability to express himself at an intermediate level in a second foreign language. Analyzing and information processing AI 1: The ability to apply relevant scientific insights, theories and concepts, to combine several subjects, to gather information and draw conclusions in a methodical and reflective manner. AI 2: The ability to act carefully and punctually and to produce output that is literate, numerate abd coherent. Creative problem solving: The ability to define and analyse complex situations, to develop alternative solutions to problems that are neither straightforward nor subject to standard procedures and to assess the effects. Planning and organizing: PO 1: The ability to plan, manage, control and evaluate personal activities and group work in projects. PO 2: The ability to make use of relevant techniques in his activities to monitor his own performance. Learning and self-development: The ability to know his strengths and weaknesses and to indicate how and when he intends to improve his weaknesses; he knows the limits of his competencies and can critically evaluate and account for his own actions, can take criticism and put it to good use. Takes initiatives and works independently. Ethical responsibility: Understanding of the ethical, normative and social issues related to the professional practice and accepting the responsibility for his actions. 6 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

7 2.2.3 Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Inrichting van de opleiding: Nationale naam: International Business and Management Studies International naam: International Business and Management Studies Verleende graad: Bachelor of Business Administration Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Engels Datum begin accreditatie: j Vervaldatum accreditatie: j Associate degree: Nvt Gezamenlijke opleiding: Nvt. Completing the bachelor of major Semester 8 Major course: Graduation project, CU credits Semester 7 International business & trade, CU ,5 credits PM/HRM, thesis prep. 5 credits English & Crisis management, CU07204, 2,5 credits E-business or no business at all, CU ,5 credits Elective course, see IBMS options 7,5 credits Semester 6 Minor courses: Exchange programme, CU05377, CU05378, CU05379, CU05381(semester 5 and 6) International Marketing Relations: CU04349, CU04795, CU04796, CU05985 (semester 5) 4x 7,5 credits Semester 5 Semester 4 Semester 3 Internship, CU credits SC Two, CU04043 Bus. Law, CU04045 Basic Stats,CU x 2.5 credits SC One, CU04029 Bus. Acc., CU04046 HRM-i-p, CU x 2,5 credits Intern. Logistics & Physical Distribution, CU ,5 credits Organization-insideout, CU ,5 credits Completing propaedeutic programme Internship, CU credits Cross Cultural Management, CU ,5 credits Cost accounting, CU ,5 credits English ESP 4, CU07350 Research, CU03740 Elective course 3 x 2,5 credits English ESP 3, CU07348 Info literacy, CU11609 Elective course 3 x 2,5 credits 7 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

8 Semester 2 Organizational growth & Innovation, CU ,5 credits International marketing & sales, CU ,5 credits Corporate finance, CU ,5 credits English ESP 2, CU04099 SPS, CU03239 Ethics, CU x 2,5 credits Semester 1 Start up your own company, CU ,5 credits Orientation on Economics, CU ,5 credits Professional orientation, CU ,5 credits English ESP 1, CU04090 IPR, CU03228 Excel, CU x 2,5 credits Algemene gegevens EC 15 8 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

9 Cursuscode CU07132 Titel van de cursus Stage deel 1 Niveau H Cursusjaar Deelnemers werkenden / havo-mbo-vwo Studiejaar - semester Jaar 3, semester 1of 2 voltijd; jaar 2 of drie deeltijd Omschrijving op rooster CU Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding International Business & Management Studies voltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014

10 10

11 2 Inhoud van de cursus Je kunt op deze manier beslissen of dit echt de goede beroepskeuze voor jou is, ervaren wat werken inhoudt en ontdekken waar je sterke en zwakke kanten liggen en waardoor je gemotiveerd wordt. Je ontwikkelt een eigen werkstijl, je bouwt contacten op met collega s, klanten en andere relevante personen en breidt daardoor je netwerk uit. Daarnaast ervaar je in hoeverre je kunt concentreren op een opdracht in een praktijksituatie en of je wel of niet gevoelig bent voor tijdsdruk. 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoonskenmerken (P) Binnen de stage is de competentie BBA1.4 verplicht Daarvoor kiest de student minimaal 3 deeltaken binnen de competenties van de specifieke bachelor die tijdens deze stage behaald moeten worden. Zie hiervoor het stagehandboek BBA-compententie 1 C1. De bba is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief DT1.4 De student beoordeelt het functioneren van zichzelf en past gedrag aan V ; Je kunt de volgende vaardigheden tonen Opmerken Informatie verzamelen Plannen en organiseren uitvoeren samenwerken aanpassen methodisch werken P je kunt de volgende attituden tonen Attituden Respectvol Assertief Nauwkeurig Empathie Integer Zelfstandig P Je kunt je zwakke en sterke kanten benoemen, dit als leerdoel benoemen en een POP opstellen. De genoemde vaardigheden en attituden die binnen deze stage van belang zijn vind je terug in het document BBA-curriculum 2005 Bachelorgerichte competenties Je staat ingeschreven voor een bepaalde opleiding zoals CE/BE/MER/IBMS Je kiest de bachelor competenties minimaal 3 deeltaken en stelt aan de hand van een werkplan relevante leerdoelen op, wat beoordeeld en goedgekeurd wordt door de bedrijfsbegeleider en begeleidend docent Zie hiervoor punt 1.4 en bijlage 1 en 7 van de stagegids 11

12 Dublin descriptoren De stagedocent beoordeelt aan het eind van elke stagecourse het betreffende verslag en toetst daarbij of de te behalen niveaus zijn bereikt. Bij het beoordelen van de rapporten en de toetsing van deze niveaus spelen de zogenaamde Dublin Descriptoren een belangrijke rol. De volgende eisen daarbij worden gesteld: Kennis en vaardigheden: A3: De student stel eigen leerdoelen onder supervisie van de docent op en gebruikt binnen de opdracht relevante kennis en inzichten van het desbetreffende vakgebied Kennis, inzicht en oordeelsvorming : De student kan de kennis toepassen in identieke situaties eventueel met meerdere problemen; kan nagaan of de doelen behaald zijn en pasten bij de werksituatie en de problemen daarin informatie De student kan informatie gericht op de ander; de inhoud laten aansluiten bij wat de ander denkt en wil; dus interactief;presentatie Inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen: De student kan zelfstandig leren; docent bepaalt de inhoud en de doelen, student het hoe In bijlage 2 van de stagegids wordt een totaal overzicht van de Dublin Descriptoren gegeven waarbij de te behalen niveaus zijn aangegeven 6 Cruciale leervaardigheden LV1 Leervaardigheid 1 Analyseren, relateren, structuren Je begint niet lukraak aan de stage. Je oriënteert je eerst tijdens de stagevoorlichtingen, de stage handleiding, de mogelijke stage opdrachten op infonet of elders. De stagehandleiding is beschikbaar via de stagecoördinator. Daarna oriënteer je je op de stage opdracht, bepaal je of dit past bij jouw opleiding en interesses, alvorens je een besluit neemt tot solliciteren en/of aanvaarden van de opdracht, waarna je de noodzakelijke administratieve stappen onderneemt om te kunnen starten met je stage. LV2 concretiseren Voordat je start met de stage neem je de bedrijfsopdracht door met bedrijfsbegeleider. Je maakt de opdracht concreet en koppel deze aan de drie beroepsgerichte competenties Als de opdracht dan wordt goedgekeurd door de bedrijfsbegeleider dan kan hij/zij deze ondertekenen.(formulier 1) Na goedkeuring van de stage opdracht door de stage coördinator mag je starten met de stage LV3: kritisch verwerken Je bent in staat om de bedrijfsopdracht om te zetten naar een plan van aanpak waarin een centrale vraag vermeld staat met deelvragen en vormen van reflectie. Tevens geef je een tijdspad aan m.b.t. te beantwoorden deelvragen. Dit PvA moet goedgekeurd worden door de docent, alvorens je kunt starten. Tevens plan je regelmatig een evaluatie met je bedrijfsbegeleider en maak hiervan een verslag waarin ook een reflectie op je handelen vermeld wordt. De verslagen zijn een onderdeel van je stageverslagen wat ter inzage is voor de docent LV4 samenwerken Je bent in staat om samen met andere werknemers te werken binnen het bedrijf, waarbij je op het juiste moment constructieve feedback kan geven over relevante zaken aangaande de opdracht en/of andere zaken binnen het bedrijf. 12

13 De evaluaties zijn mede gebaseerd op de beoordeling eisen vermeld in bijlage 3 en 6 van de stagehandleiding Voorbeelden hiervan worden in de evaluatiegesprekken meegenomen en toegevoegd aan het stageverslag LV5 Begrip hebben voor je leerproces Tijdens de stage ben je in staat leerdoelen en leeractiviteiten te formuleren die leiden tot het vereiste Hbo-niveau. Deze leerdoelen worden opgenomen in je stageverslag, worden besproken met je docent en bedrijfsbegeleider en zijn een leidraad voor je verdere ontwikkeling als HBO-er LV6. Grip hebben op je eigen leerproces. Tijdens de stage kun je als je vragen hebt een beroep doen op de bedrijf begeleider en de docent. Je bent echter zelf verantwoordelijk voor je leerproces tijdens je stage. Jij draagt zorg voor het maken van je verslag, het uitvoeren van de werkzaamheden en het plannen van evaluaties met de docent en/of bedrijf begeleider 7 Planning toetsen week Toets1 Toets 2 X X Toets 1 : rapportage toekomstige werkzaamheden Toets 2 : eindverslag contactactiviteiten Goedkeuring stageplek is een voorwaarde om studiepunten te krijgen. Ook toets 1 is voorwaardelijk. Om studiepunten voor het tussenrapport te krijgen. Toetsen en herkansingen: De Hogeschool Zeeland biedt de student per cursus per studiejaar tweemaal de gelegenheid een toets af te leggen, tenzij de examencommissie bij uitzondering besluit dat de structuur van de opleiding anders vereist. Indien een student er voor kiest een met een voldoende afgesloten toets over te doen, dan geldt het laatst behaalde cijfer. In afwijking van lid 1 kan de examencommissie bij hoge uitzondering op verzoek van de student beslissen tot een extra gelegenheid voor het afleggen van een eindtoets of één of meerdere deeltoetsen. Daartoe dient de examencommissie een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek van de student te ontvangen. De examencommissie draagt er zorg voor dat examinator en student tijdig en schriftelijk geïnformeerd worden over haar besluit. 8 en 9 Vormen en inhoud van de toetsen 1 Rapportage verslag goedkeuren stageplaats Afvinkfactor 2. Rapportage verslag toekomstige werkzaamheden Afvinkfactor 3.Rapportage/verslag van deel1 van de stage (tussenverslag) Numeriek Inhoud toets 1 Rapportage verslag goedkeuren stageplaats Je zorgt voor : Een scan van je ID (voor en achterkant )ingestuurd via Een aanvraag stageovereenkomst die ingestuurd is via 13

14 bijlage 7 die ingevuld en ondertekend is door jou en opdrachtgever en heb je deze ingestuurd via een opdracht die gekoppeld is aan minimaal 3 deeltaken van de beroepsgerichte competenties. Inhoud toets 2 Rapportage verslag toekomstige werkzaamheden Je neemt contact op met je docent en bespreek samen met hem de inhoud van bijlage 7. Aan de hand van de inhoud van bijlage 7 maak je een plan van aanpak met daarin een uitgewerkte bedrijfsopdracht gekoppeld aan de competenties van de opleiding. Inhoud toets 3 rapportage/verslag van deel 1 van de stage (tussenverslag) Onderdeel 3 betreft het tussenrapport. In het tussenrapport komen minimaal de volgende onderwerpen aan de orde: 1 Algemene bedrijfsinformatie: om welk bedrijf gaat het, hoe is het bedrijf in de markt gesitueerd, om welke producten gaat het, en dergelijke. Afstemmen met bedrijfsmentor en stagedocent. 2 Een terugkoppeling (onderdeel reflectie) naar de eerder beschreven stagewerkzaamheden en geformuleerde competenties en deeltaken, waarbij wordt aangegeven of en hoe aan deze competenties en deeltaken is voldaan. Uit dit onderdeel moet duidelijk naar voor komen dat er op voldoende niveau is gewerkt. 3 In het tussenverslag zijn (als bijlage) tevens opgenomen de contactmomenten met de stagedocent. Wanneer heeft het stagebezoek plaatsgevonden en welke onderwerpen kwamen daarbij aan de orde en wanneer hebben andere contactmomenten plaatsgevonden. De beoordeling van de bedrijfsmentor maakt eveneens deel uit van het tussenverslag. Bijlage 3 van de handleiding dient hiervoor te worden gebruikt en dient als bijlage in het tussenverslag te worden opgenomen. Uit het beoordelingsformulier blijkt tevens dat de bedrijfsmentor het tussenverslag heeft gelezen en goedgekeurd. Het ontbreken van dit formulier, of het niet volledig invullen ervan, maakt het tussenverslag ongeldig 14

15 Algemene gegevens EC 15 Cursuscode CU07133 Titel van de cursus Stage deel 2 Niveau H Cursusjaar Deelnemers werkenden / havo-mbo-vwo Studiejaar - semester Jaar 3, semester 1of 2 voltijd; jaar 2 of drie deeltijd Omschrijving op rooster CU Inhoud van de cursus Je kunt op deze manier beslissen of dit echt de goede beroepskeuze voor jou is, ervaren wat werken inhoudt en ontdekken waar je sterke en zwakke kanten liggen en waardoor je gemotiveerd wordt. Je ontwikkelt een eigen werkstijl, je bouwt contacten op met collega s, klanten en andere relevante personen en breidt daardoor je netwerk uit. Daarnaast ervaar je in hoeverre je kunt concentreren op een opdracht in een praktijksituatie en of je wel of niet gevoelig bent voor tijdsdruk. 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoonskenmerken (P) Binnen de stage is de competentie BBA1.4 verplicht Verder dient de student de Dublindesriptorencom petebties op een bepaald niveau te behalen Deze competenties worden specifiek gemaakt in beroepsopdrachten. Daarvoor kiest de student minimaal 3 deeltaken binnen de competenties van de specifieke bachelor die tijdens deze stage behaald moeten worden. Zie hiervoor BBA-compententie 1 C1. De bba is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief DT1.4 De student beoordeelt het functioneren van zichzelf en past gedrag aan V ; Je kunt de volgende vaardigheden tonen Opmerken Informatie verzamelen Plannen en organiseren uitvoeren samenwerken aanpassen methodisch werken P je kunt de volgende attituden tonen Attituden Respectvol Assertief Nauwkeurig Empathie Integer Zelfstandig P Je kunt je zwakke en sterke kanten benoemen, dit als leerdoel benoemen en een POP opstellen. De genoemde vaardigheden en attituden die binnen deze stage van belang zijn vind je terug in het document BBA-curriculum 2005 Bachelor gerichte competenties 15

16 het stagehandboek Je staat ingeschreven voor een bepaalde opleiding zoals CE/BE/MER/IBMS Je kiest de bachelor competenties minimaal 3 deeltaken en stelt aan de hand van een werkplan relevante leerdoelen op, wat beoordeeld en goedgekeurd wordt door de bedrijfsbegeleider en begeleidend docent Zie hiervoor punt 1.4 en bijlage 1 en 7 van de stagegids Dublin descriptoren De stagedocent beoordeelt aan het eind van elke stagecourse het betreffende verslag en toetst daarbij of de te behalen niveaus zijn bereikt. Bij het beoordelen van de rapporten en de toetsing van deze niveaus spelen de zogenaamde Dublin Descriptoren een belangrijke rol De volgende eisen daarbij worden gesteld: Kennis en vaardigheden: A3: De student stel eigen leerdoelen onder supervisie van de docent op en gebruikt binnen de opdracht relevante kennis en inzichten van het desbetreffende vakgebied Kennis, inzicht en oordeelsvorming : De student kan de kennis toepassen in identieke situaties eventueel met meerdere problemen; kan nagaan of de doelen behaald zijn en pasten bij de werksituatie en de problemen daarin informatie De student kan informatie gericht op de ander; de inhoud laten aansluiten bij wat de ander denkt en wil; dus interactief; presentatie Inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen: De student kan zelfstandig leren; docent bepaalt de inhoud en de doelen, student het hoe In bijlage 2 van de stagegids wordt een totaal overzicht van de Dublin Descriptoren gegeven waarbij de te behalen niveaus zijn aangegeven 6 Cruciale leervaardigheden LV3: kritisch verwerken Je bent in staat om het tweede deel van je bedrijfsopdracht om te zetten naar een nieuw of aangepast plan van aanpak waarin een centrale vraag vermeld staat met deelvragen en vormen van reflectie. Tevens geef je een tijdspad aan m.b.t. te beantwoorden deelvragen. Dit PvA moet goedgekeurd worden door de docent, alvorens je kunt starten. Tevens plan je regelmatig een evaluatie met je bedrijfsbegeleider en maak hiervan een verslag waarin ook een reflectie op je handelen vermeld wordt. De verslagen zijn een onderdeel van je stageverslagen wat ter inzage is voor de docent LV4 samenwerken Je bent in staat om samen met andere werknemers te werken binnen het bedrijf, waarbij je op het juiste moment constructieve feedback kan geven over relevante zaken aangaande de opdracht en/of andere zaken binnen het bedrijf. De evaluaties zijn mede gebaseerd op de beoordeling eisen vermeld in bijlage 3 en 6 van de stagehandleiding Voorbeelden hiervan worden in de evaluatiegesprekken meegenomen en toegevoegd aan het stageverslag LV5 Begrip hebben voor je leerproces 16

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Korea Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

University of Groningen Educational value of digital examination

University of Groningen Educational value of digital examination University of Groningen Educational value of digital examination Benefits Digital Examination HANDWRITING CORRECTING 1 2 3 Do you remember the Correcting the essay exams in handwriting from your students

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning Aad Streng Jean In het Panhuis Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning Werkwijze workshop Onze visie op leren en continu verbeteren. Deze visie

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0 E.A.B. Faries Glazenmakerhof 11 2492 RR 'S-GRAENHAGE Betreft Datum Studievoortgangsoverzicht 04 januari 201 12023000 Opleiding Examenprogramma European Studies voltijd Cohort 2012 Examendatum 12-0-2013

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

HBFF Training & Consultancy

HBFF Training & Consultancy HBFF Training & Consultancy Business English, level A Business English, Level B Business English, Level C Business Writing Skills One-to-one trainings GENERAL COURSES HBFF Training & Consultancy Verwersstraat

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen

PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen INTERNATIONALISERING EN PROF. DEVELOPMENT Internationalisering betekent investeren in professionele ontwikkeling van docenten: Meer

Nadere informatie

Inclusive Education: competences for teacher training

Inclusive Education: competences for teacher training 08052014 Inclusive Education: competences for teacher training Evelien Dankert MSc Teacher Training Institute Leiden University of Applied Sciences The Netherlands Our goal in teacher training in relation

Nadere informatie

Marketing - MSc (parttime) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - M Marketing (deeltijd) - 2013-2014

Marketing - MSc (parttime) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - M Marketing (deeltijd) - 2013-2014 Marketing - MSc (parttime) I Verdiep uw kennis, verbreed uw blik en vergroot uw kansen Het Master in Marketing programma neemt u mee op een tocht waarin u uzelf uitdaagt verder te kijken in de gebieden

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit.

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit. Running head: Desistance van Criminaliteit. 1 De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van Criminaliteit. The Influence of Personal Goals and Financial Prospects

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Personal Project

Personal Project Personal Project 2015-2016 Introduction for Parents and Students TTO Welcome Welkom Het PP Jouw PP Wat ga je doen tussen NU en donderdag 11 februari 2016 Voorblad PP Handbook 2015/2016 Develop your TALENT

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking Samenvatting Wereldburgers, in de 21 ste eeuw, benodigde

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14 BA Pol PoWe_-_Leiden_BA Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6PPD) No. of responses = Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=amount av.=mean

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Verwachtingen rapport

Verwachtingen rapport Het proces van aanwerving en selectie van de kandidaten voor de functie: Project: Exemplary recruitment process 17.04.2014 14:11 1. INTRODUCTIE Dit rapport vertegenwoordigd de verwachtingen van de toekomstige

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht 1

Nadere informatie

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 VLM workshop strategie Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 1. Welkom en agenda Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Why are we having this meeting? 14:10 14:20 Overview of

Nadere informatie

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Prove Everything or Die Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Een stelling Met een PR- budget van 20.000 hebben we een mediawaarde gerealiseerd van 60.000 en 500 nieuwe fans op Facebook

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

SYMPOSIUM ERGOTHERAPEUTEN

SYMPOSIUM ERGOTHERAPEUTEN Vrijdag 12 september 2014 HOW TO DO COGNITIVE REHABILITATION WORKSHOP FOR PROFESSIONALS Moderator Instructors Turid Deisz Kit Malia & Anne Brannagan Where cognitive impairment is causing management difficulties

Nadere informatie