BUSINESS STATISTICS COURSE MANUAL BSC BEDRIJFSKUNDE. VU University Amsterdam Faculty of Economics and Business Administration

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESS STATISTICS COURSE MANUAL BSC BEDRIJFSKUNDE. VU University Amsterdam Faculty of Economics and Business Administration"

Transcriptie

1 BUSINESS STATISTICS VU University Amsterdam Faculty of Economics and Business Administration BSC BEDRIJFSKUNDE COURSE MANUAL Academisch jaar Period 1.4

2 INHOUD 1 Vakbeschrijving studiegids Coordinator en docenten Belofte: wat kun je verwachten van dit vak? Orientatie en samenhang Leerdoelen Studiemateriaal Werkvormen Toetsingsvormen... 6 Beoordelingsoverzicht Cursusschema Communicatie en contact Studiebelasting... 7

3 1 VAKBESCHRIJVING STUDIEGIDS Link naar online vakbeschrijving Vaknaam Vakcode Business Statistics E_BK1_BS Periode 1.4 Credits 6 Taal Coördinator Docenten Doel Inhoud Nederlands dr. Reinout Heijungs Dr. Reinout Heijungs (hoorcollege) Drs. Piet van Blokland Dr. Harold Houba Dr. Dinard van der Laan MSc Rutger Lit Dr. René Sitters Dr. Koos Sneek Dr. Suzanne van der Ster Deze cursus is de tweede in de lijn van de academic core, waarin je vertrouwd raakt met de statistische denk- en werkwijze (Kwantitatieve vaardigheden; Vakkennis). In deze cursus maak je kennis met een aantal belangrijke statistische onderwerpen en een aantal elementaire kwantitatieve technieken met betrekking tot bedrijfskunde en bedrijfseconomie. Deze technieken zijn niet alleen van belang in een academische context, maar ze helpen tevens bij het oplossen van bedrijfskundige vraagstukken (Onderzoeksvaardigheden). Je leert niet alleen die technieken, maar ook de kunst van het abstraheren van een probleem in de echte wereld tot een wiskundig probleem, en weer terug van een wiskundig antwoord tot een antwoord dat relevant is voor de echte wereld (Academische vaardigheden) Meer concreet zijn de kennis en vaardigheden in deze cursus gericht op: de statistische denkwijze: concepten, notatie, nut; elementaire kansrekening (gebeurtenissen, kansruimte, etc.); kansverdelingen (binomiaal, normaal, etc.); beschrijvende statistiek (gemiddelde, mediaan, variantie, correlatie, scheefheid, proportie, etc.); populaties, steekproeven en steekproefspreiding betrouwbaarheidsintervallen (voor gemiddelde, proportie, variantie); het toetsen van een nullhypothese, statistische significantie een-steekproeftoetsen (voor gemiddelde, mediaan, proportie, variantie); twee-steekproeftoetsen (voor gemiddelde, mediaan, proportie, variantie); enkelvoudige regressie (inclusief toetsen en residuanalyse); een-wegs variantieanalyse; algemene statistische vaardigheden, omgaan met gegevens, en visualisatie.; het gebruik van SPSS voor bovenstaande onderwerpen. Bedrijfskunde is een vakgebied waarin gegevens van centraal belang zijn. Ideeën over het effect van advertenties op verkoop, of van bonussen op de prestatie van werknemers zijn leuk, maar de ultieme test is niet de theorie, maar de empirische gegevens. Helaas zijn dergelijke gegevens nooit volledig eenduidig. Verkoopcijfers gaan de ene dag omhoog en de andere dag omlaag, en er zijn meer factoren die zorgen voor ruis in de waarnemingen. Statistiek is een hulpmiddel om conclusies te trekken uit gegevens. De moderne bedrijfsanalist moet daarnaast goed overweg 3

4 Onderwijsvorm Toetsvorm Literatuur Entreevoorwaarden Veronderstelde voorkennis Opmerkingen kunnen met spreadsheets en het visualiseren van gegevens. Deze cursus schenkt daarom ook aandacht aan dergelijke vaardigheden. Hoorcolleges Instructiecolleges (tutorials: opgaven) Werkcolleges (work groups: computervaardigheden) Voortgangstoetsen (computertests) Individuele beoordeling Afsluitend, geschreven tentamen Individuele beoordeling Verplichtige aanwezigheid bij instructiecolleges en werkgroepen Doane, David P., and Lori E. Seward (2013), Applied Statistics in Business & Economics, fourth Edition, McGraw-Hill (De VU Boekhandel en Aureus verkopen een speciale editie met een verlengde toegangscode voor Connect) Aanvullende documenten via cursuswebsite Toegang tot SPSS (op VU-computers; een goedkope licentie is verkrijgbaar via Geen Business Mathematics Zie 2 COORDINATOR EN DOCENTEN Deze cursus is grotendeels ontwikkeld door de cursuscoördinator, Reinout Heijungs. Hij is verwantwoordelijk voor de coördinatie van zowel Business Mathematics als Business Statistics in het eerste jaar. Hij stemt de inhoud af met alle andere docenten en met de coördinatoren van de andere vakken om invulling te geven aan de kwatitatieve vaardigheden binnen het BK-programma. Dr. Reinout Heijungs Course coordinator Research interests: Personal webpage: Contact information: mathematics, statistics, methodology Overige docenten zie voor actuele gegevens 3 BELOFTE: WAT KUN JE VERWACHTEN VAN DIT VAK? Bedrijfskunde is een vakgebied waarin gegevens van centraal belang zijn. Ideeën over het effect van advertenties op verkoop, of van bonussen op de prestatie van werknemers zijn leuk, maar de ultieme test is niet de theorie, maar de empirische gegevens. Helaas zijn dergelijke gegevens nooit volledig eenduidig. Verkoopcijfers cijfers gaan de ene dag omhoog en de andere dag omlaag, en er zijn meer factoren die zorgen voor ruis in de waarnemingen. Statistiek is een hulpmiddel om conclusies te trekken uit gegevens. De moderne bedrijfsanalist moet daarnaast goed overweg kunnen met spreadsheets en het visualiseren van gegevens. Deze cursus schenkt daarom ook aandacht aan dergelijke vaardigheden. 4

5 4 ORIENTATIE EN SAMENHANG Deze cursus biedt kwantitatieve methoden en technieken voor bedrijfskundige en bedrijfseconomische analyse. In het bijzonder biedt het een basis voor de cursussen Accounting, Finance, Business Research Methods I (2.4). Er wordt voortgebouwd op de cursus Business Mathematics. 5 LEERDOELEN Academische vaardigheden Onderzoeksvaardighed en Kwantitatieve vaardigheden Vakkennis Korte beschrijving: Statistiek is een vak waarbij met name de vaardigheid abstractie centraal zal staan. Met de statistische denkwijze probeert een analist wetenschappelijk-gefundeerde en objectieve uitspraken te doen over waargenomen verschijnselen, met het doel de waargenomen gevallen te generaliseren naar het algemene geval. Eindtermen: Begrip van het belang van statistiek voor de beroepspraktijk. Korte beschrijving: De vertaling van een praktische probleem naar een statistisch probleem is een belangrijk onderdeel van deze cursus Eindtermen: Vertaling van een probleem in de echte wereld in de taal van de statistiek, oplossen van het statistische probleem, terugvertaling van de statistische oplossing. Korte beschrijving: De student krijgt een keur aan methoden en technieken aangeboden, en moet niet alleen de technieken beheersen, maar ook kunnen kiezen welke techniek hij in een gegeven situatie gebruikt. Eindtermen: het toepassen van statistische technieken en het selecteren ven de geschikte techniek Korte beschrijving: Kennis van statistiek ( methodologie ) behoort tot de academische bagage van vrijwel iedere academicus. Maar zeker in vakgebieden waar grote belangen op het spel staan (bv. investeringsbeslissingen) is een gedegen kennis van en vaardigheid met statistische methoden onontbeerlijk. Verder is in de beroepspraktijk een goed gebruik van elektronische hulpmiddelen voor kwantitatieve analyse en presentatie van belang. Eindtermen: het lezen en schrijven van teksten waarin statistiek voorkomt. 6 STUDIEMATERIAAL Boek: Gebruik wordt gemaakt van het boek: Doane, David P., and Lori E. Seward (2013), Applied Statistics in Business & Economics, fourth Edition, McGraw-Hill De VU Boekhandel en Aureus verkopen een speciale editie met een verlengde toegangscode voor Connect. Het gebruik va Connect is niet verplicht. Onze selectie van hoofdstukken is: , 3, 4, , 6, 7, 8, 9, 10, , 12, , 15.1, 16. Zie de cursuswebsite voor de uiteindelijke selectie van hoofdstukken. Aanvullend: Aanvullende documenten via cursuswebsite. Software: Toegang tot SPSS is vereist. Dit programma is beschikbaar op de computers op de VU. Verder kunt u een goedkope licentie aanschaffen via Alle stof die op hoorcollege, instructiecollege en werkcollege besproken is, en alle stof die in de aangegeven documenten en op de sheets vermeld staat, kan getoetst worden. 7 WERKVORMEN De cursus bestaat uit 12 hoorcolleges, 6 instructiecolleges en 3 werkgroepen. 5

6 De hoorcolleges zijn gericht op de statistische theorie. Het wordt van studenten verwacht dat ze zich voorbereiden door het hoofdstuk van die les van te voren door te nemen. In de instructiecolleges staat de toepassing van de theorie in vraagstukken centraal. Vooraf wordt een selectie opgaven bekend gemaakt. Studenten moeten alle opgaven proberen voor het instructiecollege. Tijdens het instructiecollege wordt een selectie van de vraagstukken opgelost. De volledige oplossing van de vragen wordt na afloop beschikbaar gemaakt. Aanwezigheid bij de instructiecolleges is verplicht. De werkgroepen worden gegeven in computerzalen. De werkgroepen richten zich op het gebruik van SPSS voor statistische analyses. De twee uur van de werkgroepen zijn volstrekt onvoldoende om,voorbereid te zijn op de digitale toetsen (zie hieronder), dus zorg dat je voldoende extra doet. Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht. 8 TOETSINGSVORMEN Het eindcijfer bestaat uit verschillende onderdelen die hieronder vermeld staan. Je moet tenminste een 5.50 halen om te slagen voor de cursus. Er zijn drie onderdelen: a) drie digitale toetsen met SPSS b) een schriftelijk tentamen c) aanwezigheid De week na iedere SPSS-werkgroep wordt er een digitale toets met SPSS afgenomen. Hiervoor krijg je een cijfer tussen 0 en 10. Er zijn in totaal drie digitale toetsen. De beste twee toetsen tellen mee in het eindcijfer. Dat betekent dat je een keer ziek kunt zijn, op vakantie kunt zijn, slecht voorbereid kunt zijn, etc. voor een van de drie toetsen zonder dat dat consequenties heeft. Daarom is er geen inhaalmogelijkheid voor de digitale toetsen. De cursuswebsite geeft voorbeeldtoetsen. Het schriftelijke tentamen is een klassiek tentamen: opgaven op papier, een leeg antwoordvel, geen computers. De cursuswebsite geeft voorbeeldtentamens. Er is een herkansing aan het eind van het voorjaar. Volgens de regels mag iedereen het tentamen herkansen, zelfs als je een voldoende gehaald hebt. Bedenk echter dat het laatste resultaat telt. In deze cursus is aanwezigheid verplicht. Je moet bij teminste 75% van de instructiecolleges en werkgroepen aanwezig zijn. Dat betekent dat je ten hoogste 2 instructiecolleges of werkgroepen mag missen. Als je niet aan deze eis voldoet zullen er 2 punten van je eindcijfer worden afgetrokken. Tijdens de instructiecolleges en werkgroepen zal aanwezigheid worden bijgehouden. Zorg ervoor dat dat niet vergeten wordt: als de docent dit mocht vergeten is het jouw verantwoordelijkheid hem of haar daarop te wijzen. Het overzicht hieronder geeft de minimumeisen voor deze cursus weer. BEOORDELINGSOVERZICHT Format Mimimum vereist % cijfer Herkansing Digitale toetsen % (gebaseerd op de beste Niet van toepassing twee van de drie toetsen) Schriftelijk tentamen % Tijdens studieweek periode 5 Aanwezigheid instructiecolleges en werkgroepen Eindcijfer % aanwezigheid van alle sessies d.w.z., 7 van de 9 sessies) 2.0 van eindcijfer indien niet gehaald Niet van toepassing 6

7 9 CURSUSSCHEMA Zie de cursuswebsite, in het bijzonder 10 COMMUNICATIE EN CONTACT Er worden verschillende communicatiekanalen gebruikt voor deze cursus: Het belangrijkste communicatiekanaal is de cursuswebsite Deze website bevat het weekprogramma, de slides, opgaven, antwoorden, oude tentamens, nuttige links, telefoonnummers, etc. Je kunt contact opnemen met de cursuscoordinator/docent via of voor of na de hoorcolleges. Voor vragen over de instructiegroepen of werkgroepen is je docent de eerst aangewezen persoon. Zie de contactpagina van de cursuswebsite (http://personal.vu.nl/r.heijungs/qm/general/contacts/index.html) voor adressen, telefoonnummers en kamernummers. Gebruik altijd je VU studenten adres (gmail etc. belandt soms in de spambox). Vermeld altijd: je naam, je studentennummer, en de cursus die je volgt (in dit geval: BK1_BS, of Business Statistics BK). Voor aankondigingen en andere berichten announcements wordt BlackBoard gebruikt. 11 STUDIEBELASTING Een inschatting van de tijd die studenten nodig hebben voor het vak: Voorbereiden hoorcollege Bijwonen hoorcollege Voorbereiden instructiecollege Bijwonen instructiecollege Voorbereiden werkcollege Bijwonen werkcollege Voorbereiden toetsen Afleggen toetsen Voorbereiden tentamen Afleggen tentamen Totaal 24 uur 24 uur 24 uur 12 uur 12 uur 6 uur 12 uur 6 uur 46 uur 2 uur 168 uur 7

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding 18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 18.1 De premasteropleiding De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten die in bezit zijn van een passende HBO-vooropleiding.

Nadere informatie

Introductie ICT toepassingen bij ACTA Blok Introductie Bachelor 1 2015-2016

Introductie ICT toepassingen bij ACTA Blok Introductie Bachelor 1 2015-2016 Introductie ICT toepassingen bij ACTA Blok Introductie Bachelor 1 2015-2016 Augustus 2015 Afdeling ICT&Onderwijs icto@acta.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Overzicht accounts... 3 3 ICT toepassingen...

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 2. UTRECHT, Augustus 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 2. UTRECHT, Augustus 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids Periode 2 UTRECHT, Augustus 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Voordat je begint met lezen.. De alternatieve gids is

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011

Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 I De der

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Tweede fase Herziening examenprogramma's havo/vwo Iris van Gulik Jenneke Krüger Enschede, juli 2007 Verantwoording 2007 Stichting Leerplanontwikkeling (SLO),

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15 VOORWOORD... 2 I PERIODE SEPTEMBER 2001 TOT JANUARI 2002... 2 INLEIDING... 2 WAT IS ER GEBEURD... 3 EVALUATIE VAN DE CURSUSSEN... 4 WAT IS ER NOG NIET GEBEURD... 5 RICHTING ACTIVEREND ONDERWIJS?... 5 IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement 31 De investeringsanalyse CFTR2.LA31TT en CFTR2.LA31TM MTT en TM

Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement 31 De investeringsanalyse CFTR2.LA31TT en CFTR2.LA31TM MTT en TM Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement 31 De investeringsanalyse CFTR2.LA31TT en CFTR2.LA31TM MTT en TM NHTV Breda Opleiding FBTR Mgr. Hopmansstraat 15 Postbus 3917 4800 DX Breda tel. 076-5332203

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4 Modulehandleiding Marketing & Media Vakcode: VTMMEM10 EC: 2 Jaar 3 Periode 1, 2, 3, 4 Om als marketeer een goede online campagne neer te zetten heb je eigenlijk twee dingen nodig: 1. Een goed verhaal waar

Nadere informatie

Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences - 2011-2012

Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences - 2011-2012 Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences - 2011-2012 I Het premasterprogramma is bedoeld voor

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK Departement IW&T [ KHBO vzw ] Zeedijk 101 B-8400 Oostende Tel. +32 59 56 90 00 Fax +32 59 56 90 01 HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK docentenwerkgroep MULTIDISCIPLINAIR PROJECT 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

[Inhoudsopgave wordt geplaatst op de eerste pagina studiehandleiding rechterkant] Inhoudsopgave

[Inhoudsopgave wordt geplaatst op de eerste pagina studiehandleiding rechterkant] Inhoudsopgave Format Studiehandleidingen FHKW - International Bachelor Communication and Media - Master Media en Journalistiek / Media and Journalism - Research Master Sociology of Culture, Media and the Arts 19-08-2009

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie