GENEESMIDDELEN 33 GEZONDHEIDSZORGONDERZOEK EN REGISTRATIE 33 ONDERZOEKSMETHODEN EN CLASSIFICATIESYSTEMEN 34 INFORMATICA EN AUTOMATISERING 37

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GENEESMIDDELEN 33 GEZONDHEIDSZORGONDERZOEK EN REGISTRATIE 33 ONDERZOEKSMETHODEN EN CLASSIFICATIESYSTEMEN 34 INFORMATICA EN AUTOMATISERING 37"

Transcriptie

1 A A N W I N S T E N L I J S T JAARGANG 28 NUMMER 04

2 INHOUDSOPGAVE GEZONDHEIDSZORG ALGEMEEN 6 GEZONDHEIDSRECHT EN ETHIEK 6 KWALITEIT VAN DE ZORG: ALGEMEEN 7 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 8 MEDISCHE EN THUISZORGTECHNOLOGIE 8 GEZONDHEIDSZORGSYSTEEM NEDERLAND 9 GEZONDHEIDSZORGSYSTEMEN IN HET BUITENLAND 9 EUROPA 10 INFORMELE ZORG EN ZELFZORG 10 BASISGEZONDHEIDSZORG EN GVO 10 ARBEID EN GEZONDHEID 11 ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN ZIEKTEVERZUIM 11 ZORGAANBOD: ELGZ EN IMGZ 11 ELGZ: ALGEMEEN 12 HUISARTSEN 12 VERPLEGING EN VERZORGING 15 PARAMEDISCHE ZORG 16 APOTHEKERS 16 FYSIOTHERAPIE 16 DIETETIEK 17 OVERIGE PARAMEDISCHE BEROEPEN 17 VERPLEEGHUIZEN EN VERZORGINGSTEHUIZEN 18 SPECIALISTISCHE ZORG 18 SPOEDEISENDE HULPVERLENING 20 SAMENHANG EN SAMENWERKING 20 SAMENWERKING IN DE EERSTELIJNSZORG 21 RELATIE EERSTELIJNSZORG-TWEEDELIJNSZORG 21 (AMBULANTE) GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 21 OUDEREN 22 ALLOCHTONEN 22 GEHANDICAPTEN 23 LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN EN CHRONISCH ZIEKEN 23 VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN 23 PATIENT EN CONSUMENT 24 GEZONDHEIDSGEDRAG 24 MEDISCHE CONSUMPTIE 24 PATIENTENSATISFACTIE 25 COMPLIANTIE 25 ZIEKTE- EN GEZONDHEIDSBELEVING 25 PATIENTENORGANISATIES EN DEMOCRATISERING 26 RELATIE HULPVRAGER - HULPVERLENER 26 ZIEKTE EN DOOD 26 SOMATISCHE AANDOENINGEN 26 PSYCHISCHE EN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN 27 TERMINALE ZORG 27 ABORTUS EN EUTHANASIE 27 EPIDEMIOLOGIE EN DEMOGRAFIE 27 MORBIDITEIT EN GEZONDHEIDSVERSCHILLEN 28 MORTALITEIT EN DOODSOORZAKEN 32 DEMOGRAFIE 32 FARMACIE EN FARMACEUTISCHE INDUSTRIE 33 4

3 GENEESMIDDELEN 33 GEZONDHEIDSZORGONDERZOEK EN REGISTRATIE 33 ONDERZOEKSMETHODEN EN CLASSIFICATIESYSTEMEN 34 INFORMATICA EN AUTOMATISERING 37 WETENSCHAP EN INFORMATIE 38 MASSAMEDIA 40 ORGANISATIEKUNDE 40 WEBSITES 40 5

4 GEZONDHEIDSZORG ALGEMEEN B 6034 MOL, A. De logica van het zorgen: actieve patiënten en de grenzen van het kiezen. Amsterdam: Van Gennep, p., lit. opgn. GEZONDHEIDSRECHT EN ETHIEK J 297(01 UNITED KINGDOM TRANSPLANT SUPPORT SERVICE AUTHORITY United Kingdom transplant activity Bristol: United Kingdom Transplant Support Service Authority, p., bijln., grafn., tabn R FEDERATIE VAN MEDISCH WETENSCHAPPELIJKE VERENIGINGEN Gedragscode gezondheidsonderzoek: gedragscode van de Nederlands biomedische onderzoeksgemeenschap goedgekeurd door het college bescherming persoonsgegevens in Rotterdam: Federatie van Medisch Wetenschappelijke Vereningingen, p., bijln J 297(90-99 UNITED KINGDOM TRANSPLANT SUPPORT SERVICE AUTHORITY Donor audit report Bristol: United Kingdom Transplant Support Service Authority, p., bijln., grafn., tabn J 297(00 UNITED KINGDOM TRANSPLANT SUPPORT SERVICE AUTHORITY Transplant activity report Bristol: United Kingdom Transplant Support Service Authority, p., bijln., grafn., tabn J 302(99-00 ORGANIZAÇAO PORTUGUESA DE TRANSPLANTAÇAO Relatório de actividades Lisboa: Organização Portuguesa de Transplantação., p., bijln., grafn., tabn J 288(02 NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING Samen aan de slag. Leiden: Nederlandse Transplantatie Stichting, p., grafn., tabn J 301(01 ORGANIZACION NACIONAL DE TRANSPLANTES Revista Española de trasplantes. Barcelona: SANED, p., grafn., tabn J 301(00 ORGANIZACION NACIONAL DE TRANSPLANTES Revista Española de trasplantes. Barcelona: SANED, p., grafn., tabn. 6

5 ARENDS, L.A.P., FREDERIKS, B.J.M. Vrijheidsbeperking in de psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg: de contouren van een nieuwe regeling. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht: 30, 2006, nr. 2, p C 9676(el BARR, M.L., BOURGE, R.C., ORENS, J.B., MCCURRY, K.R., RING, W.S., HULBERT- SHEARON, T.E., MERION, R.M. Thoracic organ transplantation in the United States, American Journal of Transplantation: 5, 2005, nr. 2, p , lit. opgn., grafn., tabn B 6021 DIKKEN, A. DEN Het maakbare lichaam: een ethische studie naar de maakbaarheidsdiscussie in de gezondheidszorg. Utrecht: Ethiek Instituut, p., lit. opgn J 298(00 MOLZAHN, M., TUFFS, A., KOHLER, A. Organ donation and transplantation: Germany Neu-Isenburg: Deutsche Stiftung Organtransplantation, p., grafn., tabn B 5997 ROSCAM-ABBING, H.D.C. Zorgen voor de patiënt van morgen: gezondheid recht onderzoek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, p., lit. opgn SMITS, M., BORNE, B. VAN DEN, DIJKER, A.J., RYCKMAN, R.M. Increasing Dutch adolescents' willingness to register their organ donation preference: the effectiveness of an education programma delivered by kidney transplantation patients. European Journal of Public Health: 16, 2006, nr. 1, p , lit. opgn., tabn. KWALITEIT VAN DE ZORG: ALGEMEEN R AGREE COLLABORATION AGREE Instrument voor beoordeling van richtlijnen. Nijmegen/Utrecht: WOK: Centre for Quality of Care Research, Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, p., lit. opgn., bijln R FOLINO-GALLO, P. Patient safety in public health. Milaan: Prex, p., lit. opgn., tabn. 7

6 30573 R PLAS, M., WENSING, M. Begrippenkader voor implementatiestrategieën en beïnvloedende factoren bij implementatie in de gezondheidszorg. Nijmegen: WOK: Centre for Quality of Care Research, p., lit. opgn., bijln. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING CARDIFF, S., LIESHOUT, F. VAN De lecturer Practitioner: overbrugger van de theorie-praktijk kloof? TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 116, 2006, nr. 4, p , lit. opgn COPPOOLSE, R., WITTINK, H., MEETEREN, N.L. VAN, HELDERS, P.J.M. Het niveau van de professional master. Fysiopraxis: 15, 2006, nr. 3, p B 6000 SOARES, S.M.S. Reflective practice in medicine = Reflectie op praktijkervaringen in de geneeskunde. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, p., lit. opgn., bijln., tabn. Met een samenvatting. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam WIJCK, F. VAN Nieuwe huisarts in de maak: competentiegericht onderwijs sluit beter aan bij hedendaagse praktijk. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 15, p MEDISCHE EN THUISZORGTECHNOLOGIE B 6008 GROOT, M.T. Economic evaluation: serving different actors in a changing environment: some examples = Economische evaluatie: het bedienen van verschillende actoren in een veranderende omgeving: enkele voorbeelden. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, p., lit. opgn., grafn., tabn. Met een samenvatting in het Engels en in het Nederlands. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam IKKERSHEIM, D., NIESINK, A., SCHRIJVERS, A.J.P. Nieuwe vorm van telemonitoring thuis: inzet Health Buddy bij COPD-patiënten heeft toekomst. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 17, p

7 GEZONDHEIDSZORGSYSTEEM NEDERLAND R 9400(238 COUWENBERGH, B.T.L.E., STIJDONCK, M. Financiële positie algemene kas ZFW. Diemen: College voor Zorgverzekeringen, p., bijln., grafn R DOUVEN, R., SCHUT, E. Health plan pricing behaviour and managed competition. Den Haag: Centraal Planbureau, p., lit. opgn., bijln., grafn B 5996 SCHREUDER, R., LAVEN-HORREVORTS, A. Inspiratie voor de toekomst: 20 jarig jubileum STG. Leiden: STG/Health Management Forum, p R SCHUYT, K. Zorgzaamheid en zorgvuldigheid: de verborgen bronnen van een goede zorg voor gezondheid. Den Haag: ZonMw, p R 9400(239 STRIKKER, H.C., SCHAIK, G.J.A.M. VAN Financiële positie algemeen fonds bijzondere ziektekosten AWBZ. Diemen: College voor Zorgverzekeringen, p., bijln., grafn., tabn B 5983 VERHAGEN, S.M. Zorglogica's uit balans: het onbehagen in de thuiszorg nader verklaard = Struggling logics of care: home care and its discontents explained. Utrecht: Universiteit Utrecht, p., lit. opgn., tabn. Met een samenvatting. Proefschrift Universiteit Utrecht. GEZONDHEIDSZORGSYSTEMEN IN HET BUITENLAND WB 1(06 WORLD BANK World development indicators, Washington: World Bank, xxi, 402 p., tabn. Wordt extern niet uitgeleend R ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT Long-term care for older people. Parijs: Organisation for Economic CoOperation and Development, p., lit. opgn., bijln., grafn., tabn. 9

8 30584 B 5227(06 WORLD HEALTH ORGANIZATION The World Health Report 2006: working together for health. Genève: World Health Organization, xxvi, 209 p., lit. opgn., grafn., tabn. EUROPA B 6033 EXTER, A. DEN Competitive social health insurance: yearbook Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, p R OLIVER, A., MOSSIALOS, E., MAYNARD, A. Analysing the impact of health system changes in the EU Member States. York: University of York, p., lit. opgn., grafn., tabn. In: Health Economics. Special issue: Analysing the impact of Health System Changes in the EU member states. Vol. 14, 2005, nr. S1. INFORMELE ZORG EN ZELFZORG CROES, N., HOANG, A., STOMPH, M. De zorg voor elkaar: de complexiteit van mantelzorg in allochtone families en de rol van de ergotherapeut. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie: 34, 2006, nr. 2, p , lit. opgn EXEL, J. VAN, MOREE, M., KOOPMANSCHAP, M., GOEDHEIJT, T.S, BROUWER, W. Respijtzorg: een verkenning van behoefte en gebruik onder 273 mantelzorgers. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 84, 2006, nr. 2, p , lit. opgn., tabn B 6032 VISSER, G. Mantelzorg in de palliatief terminale fase: aanbevelingen voor ondersteuning van mantelzorger. Den Haag: Lemma, p., lit. opgn., bijln., grafn., tabn. BASISGEZONDHEIDSZORG EN GVO AARENDONK, D.F., VENEKAMP, A. Europese samenwerkingsprojecten op het gebied van infectieziektebestrijding in het kader van het EU Phare Twinning-programma. Infectieziekten Bulletin: 17, 2006, nr. 2, p

9 30626 B 6031 POSTMA, R. Population based screening for prostate cancer: prognostic findings of two subsequent screening rounds = Bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker: pathologische bevindingen in twee opeenvolgende screenings rondes. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, p., lit. opgn., grafn., tabn. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam RULAND, E., ASSEMA, P. VAN, AMENT, A., GORGELS, T., REE, J. VAN Hartslag Limburg: integrale gezondheidsbevordering in buurten, gemeenten, bij huisartsen en in het ziekenhuis: de opbouw: bundeling van praktijk, onderzoek en beleid. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 84, 2006, nr. 2, p , lit. opgn., fign. ARBEID EN GEZONDHEID B 6010 LOTTER, F.J.B. The impact of work on musculoskeletal complaints and work disability = De invloed van werk op klachten aan het bewegingsapparaat en verzuim. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, p., lit. opgn., tabn. Met een samenvatting in het Engels en in het Nederlands. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam PUTTEN, D.J. VAN, JETTINGHOFF, K., SLOTEN, G.C. VAN, VEN, C. VAN DE, VROOME, E.M.M. DE De arbeidssituatie van huisartsen-in-opleiding. Huisarts en Wetenschap: 49, 2005, nr. 5, p , lit. opgn., tabn C 9661(el SABIN-FARELL, R., TURPIN, G. Vicarious traumatization: implications for the mental health of health workers? Clinical Psychology Review: 23, 2003, p , lit. opgn. ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN ZIEKTEVERZUIM C 9672(el GIMENO, D., BENAVIDES, F.G., BENACH, J., AMICK, B.C. Distribution of sickness absence in the European Union countries. Occupational and Environmental Medicine: 61, 2004, p , lit. opgn., tabn. ZORGAANBOD: ELGZ EN IMGZ R ADMIRAAL, J.P. Prestatiemeting AWBZ 2005: toelichting. Diemen: College voor Zorgverzekeringen, p., bijln., tabn. 11

10 GOOL, W. A. VAN, STAM, C.J., STEENHOEK, A., HAGEMEIJER, A. Richtlijn 'Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie'. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 150, 2006, nr. 15, p , lit. opgn., fign PRONK, E. Gemorrel aan de poort: huisarts verliest terrein in zorg voor chronisch zieken. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 14, p WALMA, E.P., WIERSMA, T. NHG-standpunt Diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemie. Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 4, p , lit. opgn., tabn. Rectificatie in Huisarts en Wetenschap. Jrg. 49, 2006, nr. 6, p ELGZ: ALGEMEEN C 9744(el NIVEL Wachten op de (tand)arts. Consumentengids: 2002, nr. 2, p BAARVELD, F., ENST, G.C. VAN, SCHULING, J., BOSVELD, H.E.P., MEYBOOM-DE JONG, B. Behandeling en verloop van niet-acute sportgerelateerde problemen van de onderste extremiteit: een vergelijkend onderzoek tussen huisarts en sportarts. Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 4, p , lit. opgn., grafn., tabn. HUISARTSEN N 28(3(2 NEDERLANDS HUISARTSEN GENOOTSCHAP NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement (M 84). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, p., lit. opgn., tabn. Aanvulling op NHG-Standaarden voor de huisarts, versie BOEIJEN, C. VAN, BOEKE, J., OPPEN, P. VAN, BLANKENSTEIN, N., CHERPANATH, A., DIJCK, R. VAN Effect van zelfhulphandleidingen voor angststoornissen in de eerstelijnszorg. Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 4, p , lit. opgn., tabn R BRUGGE, A. TER, HELSLOOT, R. NHG-Standpunten uitgebracht in Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, p., tabn. 12

11 CARDOL, M., BOSCH, W. VAN DEN, GROENEWEGEN, P., DIJK, L. VAN, BAKKER, D. DE Continuïteit in gezinnen: van gezinsgeneeskunde in 1968 naar contextgeneeskunde in Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 5, p. 280, lit. opgn COX, M.F., MARWIJK, H.W.J. VAN, BOER, C. Wat heeft vijf jaar kwaliteitsbeleid ggz voor de huisarts opgeleverd? Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 5, p , lit. opgn B 5984 DAM, H.A. VAN Studies and reflections on type 2 diabetes care in general practice - perspectives of patients and professionals. Maastricht: Universiteit Maastricht, p., lit. opgn., tabn. Proefschrift Universiteit Maastricht B 6020 ENGELS, Y.M.P. Assessing and improving management in primary care practice in the Netherlands and in Europe. Nijmegen,: Radboud Universiteit Nijmegen, p., lit. opgn., tabn. Met een samenvatting in het Engels en in het Nederlands. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen HELSLOOT, R.S.M., VELD, C.J. IN'T, GIESEN, P. De eerste schakel: de huisartsgeneeskundige inbreng in de acute-zorgketen. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 16, p , lit. opgn., tabn B 6023 JELLEMA, P. Low back pain in general practice: should treatment be aimed at psychosocial factors? Amsterdam: Vrije Universiteit, p., lit. opgn., tabn. Met een samenvatting. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam KUYVENHOVEN, M., ESSEN, G. VAN, SCHELLEVIS, F., VERHEIJ, T. Management of upper respiratory tract infections in Dutch general practice: antibiotic prescribing rates and incidences in 1987 and Family Practice: 23, 2006, nr. 2, p , lit. opgn., tabn LAMMERS, E. NIVEL onderzoekt belevingswereld verstandelijk gehandicapten: waar stopt het werk van de huisarts en waar begint het werk van de arts verstandelijk gehandicapten? Huisarts in Nederland: 17, 2006, nr. 3, p

12 PINXTEREN, B. VAN, VLIET, S.M. VAN, WIERSMA, T., GOUDSWAARD, A.N. Samenvatting van de standaard 'Urineweginfectie' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 150, 2006, nr. 13, p , lit. opgn QUERIDO, J. Continuïteit en verhuizende patiënten. Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 4, p Ingezonden brief naar aanleiding van artikel van F.Schellevis, L. Jabaaij. In: Huisarts en Wetenschap; jrg. 49 nr 2 (2006) p.104 met een antwoord van F.Schellevis en L.Jabaaij ROYEN, P. VAN, BASTIAENS, H., D'HONDT, A., PROVOOST, C., BORGHT, W. VAN DER Overgewicht en obesitas bij volwassenen in de huisartspraktijk. Huisarts Nu: 35, 2006, nr. 3, p , lit. opgn., grafn., tabn SACHS, A.P.E., BERGER, M.Y., LUCASSEN, P.L.B.J., WAL, J. VAN DER, BALEN, J.A.M. VAN, VERDUIJN, M.M. NHG-Standaard allergische en niet-allergische rhinitis (eerste herziening). Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 5, p , tabn C 9706(el SCHELLEVIS, F., WESTERT, G., BRASPENNING, J.C.C., SIXMA, H., GROL, R.P.T.M. Quality of Dutch general practice care: a comprehensive national benchmark of medical care practice management and patient opinions. North American Primary Care Research Group: 2005, p. 94. Abstract. 33 rd NAPCRG Annual Meeting in Hilton, Québec, Québec City,15-18 October SMITS, F. Continuïteit en verhuizende patiënten (2). Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 5, p. 283, tabel. Ingezonden brief naar aanleiding van artikel van F. Schellvis; L. Jabaay. Huisarts en Wetenschap, jrg.49, nr. 2 (2006), p STIGHELEN, V. VAN DER, BOFFIN, N., PAULUS, D., LEGRAND, D., ROYEN, P. VAN Zijn Belgische huisartsen geïnteresseerd in spirometrie in de eigen praktijk?: resultaten van een telefoonenquête. Huisarts Nu: 35, 2006, nr. 3, p , lit. opgn., tabn VANDENBUSSCHE, P., STEUNTJES, L. Het gebruik van richtlijnen in getrainde Vlaamse huisartsenpraktijken. Huisarts Nu: 35, 2006, nr. 1, p , lit. opgn., tabn. 14

13 VOLKERS, A., DIJK, L. VAN, JONG, A. DE, BAKKER, D. DE Welke overwegingen heeft de huisarts om antidepressiva voor te schrijven? Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 5, p , lit. opgn., tabn N 28(3(1 WIERSMA, TJ., GOUDSWAARD, A.N. NHG-Standaarden voor de huisarts, versie Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, p., lit. opgn., tabn. Wordt niet uitgeleend. VERPLEGING EN VERZORGING NIV 536 BOS, J., WAGNER, C. Evaluatie STING-brochures en beroepscode verzorgenden: pilot ondersteuning kwaliteitsbeleid (specifieke) beroepsvereningingen voor verzorgenden en verpleegkundigen. Utrecht: NIVEL, p., bijln., grafn., tabn R BUCHAN, J., CALMAN, L. Implementing nurse prescribing: an updated review of current practice internationally. Geneve: International Council of Nurses, p., lit. opgn., tabn NIV 537 JONGH, D.M. DE, VEER, A.J.E. DE, BOLLE, F.J.J., KRUIF, J.T.C.M. DE De aantrekkelijkheid van het beroep 2005: een peiling onder het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden. Utrecht: NIVEL, Algemene Vergadering Verplegenden en Verzorgenden, Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging, p., lit. opgn., grafn., tabn KIRCHHOFF, N. Palliatieve zorg voor oncologiepatiënten in het ziekenhuis: verpleegkundige taken en voorwaarden. Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg: 6, 2006, nr. 4, p , lit. opgn LEPELEIRE, J. DE, STERCKE, F. DE Het zorgplan: definitie en inhoud. Huisarts Nu: 35, 2006, nr. 2, p , lit. opgn., tabn OS-MEDEMDORP, H. VAN, ROS, W. Implementatie van de richtlijn "Omgaan met jeuk". Verpleegkunde: 21, 2006, nr. 1, p , lit. opgn., tabn VEER, A.J.E. DE, FRANCKE, A.L., KRUIF, A. DE, BOLLE, F. Het Panel: vrijheidsbeperkende interventies. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 116, 2006, nr. 4, p , lit. opgn., tabn. 15

14 30576 R VOSSEN, C. Duidelijk bezig. Utrecht: Algemene Vergadering Verplegenden en Verzorgenden, p. PARAMEDISCHE ZORG FS 30 SWINKELS, I.C.S., LEEMRIJSE, C., BAKKER, D. DE Fysiotherapie gestabiliseerd, veel oefentherapeuten C/M blijven in de min. NIVEL, tabn. APOTHEKERS TEICHERT, M., LEENDERS, H., WIT, H. DE Zoektocht naar ontrouwe patiënt: WINAp en SFK op weg naar een optimale selectiestrategie met aflevergegevens. Pharmaceutisch Weekblad: 141, 2006, nr. 12, p , lit. opgn TINKE, J.L. Farmacie in cijfers: verwerkingsgraad stabiliseert. Pharmaceutisch Weekblad: 141, 2006, nr. 12, p. 403, grafn VASBINDER, E.C., WIERINGA, A. Ziekenhuisapothekers zeer actief: enquête onder 74 ziekenhuisapotheken levert 250 medicatieveiligheidsprojecten op. Pharmaceutisch Weekblad: 141, 2006, nr. 11, p , lit. opgn., grafn. FYSIOTHERAPIE SCHENKEVELD, C.J.M. 'Feiten en cijfers over fysiotherapie': tijd voor verbijzondering. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie: 116, 2006, nr. 2, p , grafn R 10308(8(1 STUSSGEN, R.A.J. Kwaliteit van fysiotherapie vanuit patiëntenperspectief. Utrecht: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, p., lit. opgn., tabn R 10308(8(2 STUSSGEN, R.A.J. Kwaliteit van fysiotherapie vanuit patiëntenperspectief: bijlagenrapport. Utrecht: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, p., lit. opgn., bijln. 16

15 30569 NIV 374(1(04 SWINKELS, I.C.S., LEEMRIJSE, C., BAKKER, D. DE Jaarboek LiPZ 2004: deel 1: beroepsgroep fysiotherapie. Utrecht: NIVEL, p., lit. opgn., bijln., grafn., tabn. DIETETIEK R 10308(7(1 STUSSGEN, R.A.J. Kwaliteit van diëtetiek vanuit patiëntenperspectief. Utrecht: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, p., lit. opgn., tabn. OVERIGE PARAMEDISCHE BEROEPEN R 10308(2(1 STRATEN, G.F.M. Mondhygiënisten vanuit patiëntenperspectief. Utrecht: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, p., lit. opgn., tabn R 10308(9(2 STUSSGEN, R.A.J. Kwaliteit van oefentherapie Mensendieck vanuit patiëntenperspectief: bijlagenrapport. Utrecht: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, p., lit. opgn., bijln., tabn R 10308(9(1 STUSSGEN, R.A.J. Kwaliteit van oefentherapie Mensendieck vanuit patiëntenperspectief. Utrecht: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, p., lit. opgn., bijln., tabn R 10308(6(1 STUSSGEN, R.A.J. Kwaliteit van oefentherapie Cesar vanuit patiëntenperspectief. Utrecht: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, p., lit. opgn., bijln., tabn R 10308(6(2 STUSSGEN, R.A.J. Kwaliteit van oefentherapie Cesar vanuit patiëntenperspectief: bijlagenrapport. Utrecht: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, p., lit. opgn., bijln., tabn NIV 374(3(04 SWINKELS, I.C.S., LEEMRIJSE, C., BAKKER, D. DE Jaarboek LiPZ 2004: deel 3: beroepsgroep Oefentherapie Mensendieck. Utrecht: NIVEL, p., lit. opgn., bijln., grafn., tabn NIV 374(2(04 SWINKELS, I.C.S., LEEMRIJSE, C., BAKKER, D. DE Jaarboek LiPZ 2004: deel 2: beroepsgroep Oefentherapie Cesar. Utrecht: NIVEL, p., lit. opgn., bijln., grafn., tabn. 17

16 VERPLEEGHUIZEN EN VERZORGINGSTEHUIZEN WEERT, J.M.C. VAN, JANSSEN, B.M., DULMEN, A.M. VAN, SPREEUWENBERG, P.M.M., BENSING, J.M., RIBBE, M.W. Nursing assistants' behavior during morning care: effects of the implementation of snoezelen, integrated in 24-hours dementia care. Journal of Advanced Nursing: 53, 2006, nr. 6, p , lit. opgn., tabn. SPECIALISTISCHE ZORG B 6030 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Het resultaat telt 2004: prestatie-indicatoren als onafhankelijke graadmeter voor de kwaliteit van in ziekenhuizen verleende zorg. Den Haag: Inspectie voor de Gezondheidszorg, p., lit. opgn., bijln., grafn., tabn R AKVELD, H. Het stimuleringsplan ziekenhuizen: evaluatierapport. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, p., bijln., grafn., tabn BARTLEMA, K.A., KOOIJMAN, B.R.M., OUTER, A.J. DEN, HORNSTRA, B.J., EVERDINCK- VAN DER POLS, I.E.C. VAN, BOCKEL, J.H. VAN De juiste plek: Leids project doet overplaatsingen acute heelkundepatiënten fors dalen. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 16, p , tabn B 5990 BERGH, J.H.A.M. VAN DEN Medisch specialistische zorg Alkmaar: Mediforum, p., grafn., tabn BILKERT-MOOIMAN, M.A.J., DAHA, T.J., NOORDAA, J. VAN DER Transmissie te lijf: vijf jaar preventie iatrogene hepatitis B. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 17, p BROLMANN, H.A.M., AHMED, Y., BARENTSEN, R. Gestroomlijnde poli: korte doorlooptijd in de themapoli voor menstruatiestoornissen. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 11, p , lit. opgn., tabn C 9742(el DIJKSTRA, R.F., BRASPENNING, J.C.C., UITERS, E., BALLEGOOIE, E. VAN, GROL, R.P.T.M. Perceived barriers to the implementation of diabetes guidelines in hospitals in The Netherlands. The Netherlands Journal of Medicine: 56, 2000, p , lit. opgn., tabn. 18

17 C 9734(el FRIELE, R.D., COPPEN, R., MARQUET, R.L., GEVERS, J.K.M. Explaining differences between hospitals in number of organ donors. American Journal of Transplantation: 6, 2006, nr. 3, p , lit. opgn., tabn R GREVE, J.W. De balans is zoek. Maastricht: Universiteit Maastricht, p. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Chirurgie van de Bovenste Tractus Digestivus aan de Universiteit Maastricht KROON, C.D. DE, HAKVOORT, R.A. De AIOS gynaecologie: differentiatie als kwaliteitsimpuls. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie: 119, 2006, nr. 03, p , tabn LENT-EVERS, N.A.E.M. VAN, WILLE, F., ALBERS, P., STOORVOGEL, L. Postoperatieve pijn onder controle: Diakonessenhuis Utrecth en Zeist: 90 procent patiënten 'pijnvrij'. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 15, p LOMBARTS, M.J.M.H., OVEREEM, K., KREMER, H.P.H. De betere dokter: collega's en patiënten kunnen medisch specialist het best beoordelen. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 16, p , lit. opgn B 5991 OUWENS, J.P. The Groningen lung transplant program: 10 years of experience. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, p., lit. opgn., grafn., tabn. Met een samenvatting in het Engels en in het Nederlands. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen PIETERSE, A., DULMEN, S. VAN Counselees' needs and their reflection in cancer genetic counselling: summary of the thesis written by Arwen Pieterse and successfully defended by her on 16 November Patient Education and Counseling: 61, 2006, nr. 1, p PIETERSE, A.H., DULMEN, A.M. VAN, BEEMER, F.A., AUSEMS, M.G.E.M., BENSING, J.M. Tailoring communication in cancer genetic counseling through individual video-supported feedback: a controlled pretest-posttest design. Patient Education and Counseling: 60, 2006, nr. 3, p , lit. opgn., grafn., tabn ROOIJMANS, D.F.J., KLAY, N.H., GULICK, G. VAN Op zoek naar de optimale eerste hulp: inzicht in best practices zet anderen op het goede spoor. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 11, p , lit. opgn. 19

18 WIERING, A., VASBINDER, E.C., GRAATSMA, B.H. Topprioriteit van de NVZA: project medicatieveiligheid. Pharmaceutisch Weekblad: 141, 2006, nr. 11, p , lit. opgn., grafn., tabn. SPOEDEISENDE HULPVERLENING JOCHEMS, P.J.J., DRIJVER, C.R., WOLDE, W.L.M. TEN, HERRMANN, G.B., VELD, C.J. IN'T Geen tijd voor spraakverwarring: doelmatige triage in de acute zorg vereist eenduidigheid. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 16, p , lit. opgn., tabn. SAMENHANG EN SAMENWERKING B 6018 BRINK, J.L. VAN DEN Supporting transmural oncological care: evaluation of a telemedicine system in head and neck cancer = Ondersteuning van transmurale oncologische zorg: evaluatie van een telegeneeskundesysteem bij hoofd-halskanker. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, p., lit. opgn., tabn. Met een samenvatting. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam MOLENGRAFT, A. VAN DE Een blik op de praktijk van de IKZ-regionale consultatievoorziening. Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg: 6, 2006, nr. 4, p B 6022 PLOCHG, T. Building a tower of Babel in health care?: theory & pratice of community based integrated care. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, p., lit. opgn., tabn. Proefschrift Universiteit Amsterdam C 9751(el PLOCHG, T., DELNOIJ, D.M.J., KLAZINGA, N.S. Linking up with the community: a fertile strategy of a university hospital? International Journal of Integrated Care: 6, 2006, nr. 2 Internetartikel. p. lit. opgn., grafn., tabn VERMEER, G.J. Transmurale zorg chronisch hartfalen: betere kwaliteit van het leven door eerstelijns hartfalenverpleegkundige. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 13, p VRIJHOEF, H.J.M., STEUTEN, L.M.G. Innovatieve zorgconcepten op een rij: transmurale zorg (6). TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 84, 2006, nr. 1, p , lit. opgn. 20

19 SAMENWERKING IN DE EERSTELIJNSZORG BOOMSMA, L.J., DAEMERS, D.O.A., BALEN, J.A.M. VAN, BAST, M.C., KIEZEBRINK, I.J.J., EGMOND, N. VAN, WITZIER-VAN WELIE, E., FLIKWEERT, S. Landelijke eerstelijns samenwerkings afspraak miskraam. Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 4, p , lit. opgn BOOMSMA, L.J., DAEMERS, D.O.A., BALEN, J.A.M. VAN, BAST, M.C., KIEZEBRINK, I.J.J., MEIJER, L.J., EGMOND, N. VAN, WITZIER-VAN WELIE, E., FLIKWEERT, S. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak miskraam. Tijdschrift voor Verloskundigen: 31, 2006, nr. 4, p JANKNEGT, R., WEIJDEN, T. VAN DER, VERSTAPPEN, W., MUIJRERS, P., HOOYMAN, G. Niet-bedreigende afspraken maken en nakomen: verhouding arts-apotheker-zorgverzekeraar klaart op in het Zuiden. Pharmaceutisch Weekblad: 141, 2006, nr. 14, p , lit. opgn., tabn ROMEIJNDERS, A.C.M., LAMERS, E.T.T., VRIEZEN, J.A., GRUNSVEN, M.J.F. VAN, KROON, M., LAGERBERG, J.M., LUCASSEN, P.L.B.J., MARWIJK, H.W.J. VAN, RIJSWIJK, E. VAN, SLUIS, J.J., FLIKWEERT, S. Landelijke eerstelijns samenwerkings afspraak depressieve stoornis. Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 4, p , lit. opgn. RELATIE EERSTELIJNSZORG-TWEEDELIJNSZORG BALESTRA, W. De vrijblijvendheid voorbij: elektronisch verwijzen brengt 'Leids Verwijzen' op een hoger plan. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 13, p , lit. opgn. (AMBULANTE) GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG NABITZ, U., OUDEJANS, S., BRINK, W. VAN DEN, VIS, C. Wat vindt de Nederlandse bevolking van de verslavingszorg?: een vergelijking van de resultaten uit 1996, 1999, 2002 en TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 84, 2006, nr. 2, p , lit. opgn., tabn R WIJNGAARDEN, B. VAN, WENNINK, H.J., KOK, I. De kwaliteit van de langdurige zorg in GGZ Westelijk Noord-Brabant. Utrecht: GGZ Westelijk Noord-Brabant, Trimbos-Instituut, p., lit. opgn., tabn. 21

Publicatielijst medewerkers Altrecht GGZ - 2012

Publicatielijst medewerkers Altrecht GGZ - 2012 Publicatielijst medewerkers Altrecht GGZ - 2012 De primaire taak van Altrecht is het leveren patiëntenzorg van uitstekende kwaliteit. Voor de ondersteuning daarvan zijn onderzoek en kennisontwikkeling

Nadere informatie

De psychologie van arbeid en gezondheid

De psychologie van arbeid en gezondheid Literatuur Aasa, U., Kalezic, N., Lyskov, E., Angquist, K., & Barnekov-Bergkvist, M. (2006). Stress monitoring of ambulance personnel during work and leisure time. International Archives of Occupational

Nadere informatie

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE Voorwoord Jaarindex: Verloskunde onderzoek in Nederland Dit is de zevende jaargang van de jaarindex Verloskunde onderzoek

Nadere informatie

Figuur 2.7. Figuur 2.8

Figuur 2.7. Figuur 2.8 Figuur 2.7 Sterftekansen naar leeftijd en levensverwachting bij geboorte van mannen in Nederland, 1850-2008 (Bron: CBS-bevolkingsstatistiek, bewerkt door NIDI) Figuur 2.8 Sterftekansen naar leeftijd en

Nadere informatie

palliatieve zorg in beeld

palliatieve zorg in beeld palliatieve zorg in beeld Colofon Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg heeft IKNL deze rapportage samengesteld om een beeld te geven van de palliatieve zorg in Nederland

Nadere informatie

Abbott, A. (1988). The system of professions. An essay on the division of expert labor. Chicago/London: The University of Chicago Press.

Abbott, A. (1988). The system of professions. An essay on the division of expert labor. Chicago/London: The University of Chicago Press. Literatuur Abbott, A. (1988). The system of professions. An essay on the division of expert labor. Chicago/London: The University of Chicago Press. Achterberg, T., C. Frederiks, A. Persoon en G. Holleman

Nadere informatie

Thema Arbeidsparticipatie en Vergrijzing Vraaggestuurd programma Innovatie van Arbeid 2007-2010; Beschrijving en resultaten 2007

Thema Arbeidsparticipatie en Vergrijzing Vraaggestuurd programma Innovatie van Arbeid 2007-2010; Beschrijving en resultaten 2007 TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 2008.229/031.11452 Thema Arbeidsparticipatie en Vergrijzing Vraaggestuurd programma Innovatie van Arbeid 2007-2010; Beschrijving en resultaten 2007 Arbeid Polarisavenue

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Wim Groot

CURRICULUM VITAE Wim Groot CURRICULUM VITAE Wim Groot Professor of Health Economics, Maastricht University and Professor of Evidence Based Education, Maastricht University Sex: Male Date of birth: October 1, 1960 Home address Abtstraat

Nadere informatie

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2010. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2010. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek Deze uitgave is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde Jaarindex 2010 Verloskunde onderzoek in Nederland Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek 3 Voorwoord Jaarindex: Verloskunde

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker Richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker Richtlijn Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker ISBN: 978-90-8523-168-4 Diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

Advies Kennisinfrastructuur Public Health:

Advies Kennisinfrastructuur Public Health: RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving en kennistoepassing RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving

Nadere informatie

Kinderproject Alle Hens aan Dek

Kinderproject Alle Hens aan Dek Kinderproject Alle Hens aan Dek Katwijk,18 juni 2012 Inhoudsopgave Alle Hens aan Dek 1 Inleiding... 1 2 Pilot Katwijk Alle Hens aan Dek (AHAD)... 3 3 De Zorgketen... 11 4 Onderzoek... 13 5. Financièn 14

Nadere informatie

Perspectieven op de volksgezondheid

Perspectieven op de volksgezondheid Nederlands Congres Volksgezondheid 04 Perspectieven op de volksgezondheid 0 & april 04 De Doelen Rotterdam Het NCVGZ 04 is een initiatief van: tsg jaargang 9 / 04 nummer 3 Nederlands Congres Volksgezondheid

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent

Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent De bijdrage van het health literacy-perspectief aan patiëntenrechten NIGZ, 2006 Hans Saan Loes Singels Colofon Titel: Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent

Nadere informatie

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Een inventarisatie A.C. van Wijnen met medewerking van J.C. Kool 2 Startnotitie Disability Studies Inhoud 4 Inleiding 9 1. Disability Studies,

Nadere informatie

Kom communiceren. inaugurele rede door prof. dr. a.m. van dulmen

Kom communiceren. inaugurele rede door prof. dr. a.m. van dulmen Kom communiceren inaugurele rede door prof. dr. a.m. van dulmen inaugurele rede prof. dr. a.m. van dulmen De waarde van een goed gesprek met arts of verpleegkundige is onomstreden. Empathie, een luisterend

Nadere informatie

Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens uit lokale Gezondheidspeilingen

Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens uit lokale Gezondheidspeilingen Postprint Version 1.0 Journal website http://vb23.bsl.nl/frontend/index.asp?custom_product_id=1388-7491 Pubmed link DOI Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens

Nadere informatie

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010...

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... ...de afgelopen 10 jaar 1 hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... 2...de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan het overbruggen

Nadere informatie

Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit

Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit Ouderdom komt met gebreken Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Eigen kracht: de invloed van zelfmanagementinterventies op gezondheid, zorg en participatie

Eigen kracht: de invloed van zelfmanagementinterventies op gezondheid, zorg en participatie Eigen kracht: de invloed van zelfmanagementinterventies op gezondheid, zorg en participatie een literatuurstudie in het kader van Klein maar Fijn - CEPHIR Rotterdam, oktober 2014 Suzan Robroek, Lex Burdorf

Nadere informatie

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Palliatieve zorg

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Palliatieve zorg Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Palliatieve zorg Eizenga WH, De Bont M, Vriezen JA, Jobse AP, Kruyt JE, Lampe IH, Leydens-Arendse CA, Van Meggelen ML, Van den Muijsenbergh METC. Huisarts

Nadere informatie

Mei 2011 5 EPISTEL. Vereniging voor Epidemiologie

Mei 2011 5 EPISTEL. Vereniging voor Epidemiologie Mei 2011 5 EPISTEL Vereniging voor Epidemiologie Redactioneel / Colofon / Inhoud Beste lezer, In deze Epistel staat een korte samenvatting van het onderzoek van Marieke Hoevenaar-Blom naar slaap als een

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014. Een overzicht

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014. Een overzicht WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014 Een overzicht Leden van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Dimence Groep Inhoud PROF. DR. GERRIT GLAS, VOORZITTER Psychiater, A-opleider; faculteit

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PROF. DR. HENRIËTTE MAASSEN VAN DEN BRINK www.tierweb.nl UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AMSTERDAM SCHOOL OF ECONOMICS TOP INSTITUTE OF EVIDENCE

Nadere informatie

RIVM rapport 260201001/2003

RIVM rapport 260201001/2003 RIVM rapport 260201001/2003 Het terugdringen van sociaal-economische verschillen in gezondheid tussen 2000 en 2020 Inhoud en organisatie van de SEGV-monitor M Droomers, LCM Limburg, GP Westert Dit onderzoek

Nadere informatie

Passie voor Infectie. Huisman Onderzoekscentrum voor Infectieziekten en Publieke Gezondheid. Rotterdam

Passie voor Infectie. Huisman Onderzoekscentrum voor Infectieziekten en Publieke Gezondheid. Rotterdam Passie voor Infectie Huisman Onderzoekscentrum voor Infectieziekten en Publieke Gezondheid Rotterdam Inhoud 1. Voorwoord 5 2. Missie 7 3. In gesprek met professor Huisman 9 4. Afgerond promotieonderzoek

Nadere informatie

Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument

Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument e s s a y Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument c. l. m u l d e r, m. v a n d e r g a a g, r. b r u g g e m a n, w. c a h n, p. a. e.

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming

RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming Sensoa is het Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid. www.sensoa.be / 03 238 68 68 President Building / Vijfde verdieping F. Rooseveltplaats

Nadere informatie

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 7 Leermiddelen communicatiewiel en bespreekformat

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 7 Leermiddelen communicatiewiel en bespreekformat Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen Onderwijsproduct: 7 Leermiddelen communicatiewiel en bespreekformat Projectgroep Communicatie Huisartsopleiding Nederland Utrecht, mei 2014 7 Communicatiewiel/

Nadere informatie