GENEESMIDDELEN 33 GEZONDHEIDSZORGONDERZOEK EN REGISTRATIE 33 ONDERZOEKSMETHODEN EN CLASSIFICATIESYSTEMEN 34 INFORMATICA EN AUTOMATISERING 37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GENEESMIDDELEN 33 GEZONDHEIDSZORGONDERZOEK EN REGISTRATIE 33 ONDERZOEKSMETHODEN EN CLASSIFICATIESYSTEMEN 34 INFORMATICA EN AUTOMATISERING 37"

Transcriptie

1 A A N W I N S T E N L I J S T JAARGANG 28 NUMMER 04

2 INHOUDSOPGAVE GEZONDHEIDSZORG ALGEMEEN 6 GEZONDHEIDSRECHT EN ETHIEK 6 KWALITEIT VAN DE ZORG: ALGEMEEN 7 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 8 MEDISCHE EN THUISZORGTECHNOLOGIE 8 GEZONDHEIDSZORGSYSTEEM NEDERLAND 9 GEZONDHEIDSZORGSYSTEMEN IN HET BUITENLAND 9 EUROPA 10 INFORMELE ZORG EN ZELFZORG 10 BASISGEZONDHEIDSZORG EN GVO 10 ARBEID EN GEZONDHEID 11 ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN ZIEKTEVERZUIM 11 ZORGAANBOD: ELGZ EN IMGZ 11 ELGZ: ALGEMEEN 12 HUISARTSEN 12 VERPLEGING EN VERZORGING 15 PARAMEDISCHE ZORG 16 APOTHEKERS 16 FYSIOTHERAPIE 16 DIETETIEK 17 OVERIGE PARAMEDISCHE BEROEPEN 17 VERPLEEGHUIZEN EN VERZORGINGSTEHUIZEN 18 SPECIALISTISCHE ZORG 18 SPOEDEISENDE HULPVERLENING 20 SAMENHANG EN SAMENWERKING 20 SAMENWERKING IN DE EERSTELIJNSZORG 21 RELATIE EERSTELIJNSZORG-TWEEDELIJNSZORG 21 (AMBULANTE) GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 21 OUDEREN 22 ALLOCHTONEN 22 GEHANDICAPTEN 23 LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN EN CHRONISCH ZIEKEN 23 VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN 23 PATIENT EN CONSUMENT 24 GEZONDHEIDSGEDRAG 24 MEDISCHE CONSUMPTIE 24 PATIENTENSATISFACTIE 25 COMPLIANTIE 25 ZIEKTE- EN GEZONDHEIDSBELEVING 25 PATIENTENORGANISATIES EN DEMOCRATISERING 26 RELATIE HULPVRAGER - HULPVERLENER 26 ZIEKTE EN DOOD 26 SOMATISCHE AANDOENINGEN 26 PSYCHISCHE EN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN 27 TERMINALE ZORG 27 ABORTUS EN EUTHANASIE 27 EPIDEMIOLOGIE EN DEMOGRAFIE 27 MORBIDITEIT EN GEZONDHEIDSVERSCHILLEN 28 MORTALITEIT EN DOODSOORZAKEN 32 DEMOGRAFIE 32 FARMACIE EN FARMACEUTISCHE INDUSTRIE 33 4

3 GENEESMIDDELEN 33 GEZONDHEIDSZORGONDERZOEK EN REGISTRATIE 33 ONDERZOEKSMETHODEN EN CLASSIFICATIESYSTEMEN 34 INFORMATICA EN AUTOMATISERING 37 WETENSCHAP EN INFORMATIE 38 MASSAMEDIA 40 ORGANISATIEKUNDE 40 WEBSITES 40 5

4 GEZONDHEIDSZORG ALGEMEEN B 6034 MOL, A. De logica van het zorgen: actieve patiënten en de grenzen van het kiezen. Amsterdam: Van Gennep, p., lit. opgn. GEZONDHEIDSRECHT EN ETHIEK J 297(01 UNITED KINGDOM TRANSPLANT SUPPORT SERVICE AUTHORITY United Kingdom transplant activity Bristol: United Kingdom Transplant Support Service Authority, p., bijln., grafn., tabn R FEDERATIE VAN MEDISCH WETENSCHAPPELIJKE VERENIGINGEN Gedragscode gezondheidsonderzoek: gedragscode van de Nederlands biomedische onderzoeksgemeenschap goedgekeurd door het college bescherming persoonsgegevens in Rotterdam: Federatie van Medisch Wetenschappelijke Vereningingen, p., bijln J 297(90-99 UNITED KINGDOM TRANSPLANT SUPPORT SERVICE AUTHORITY Donor audit report Bristol: United Kingdom Transplant Support Service Authority, p., bijln., grafn., tabn J 297(00 UNITED KINGDOM TRANSPLANT SUPPORT SERVICE AUTHORITY Transplant activity report Bristol: United Kingdom Transplant Support Service Authority, p., bijln., grafn., tabn J 302(99-00 ORGANIZAÇAO PORTUGUESA DE TRANSPLANTAÇAO Relatório de actividades Lisboa: Organização Portuguesa de Transplantação., p., bijln., grafn., tabn J 288(02 NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING Samen aan de slag. Leiden: Nederlandse Transplantatie Stichting, p., grafn., tabn J 301(01 ORGANIZACION NACIONAL DE TRANSPLANTES Revista Española de trasplantes. Barcelona: SANED, p., grafn., tabn J 301(00 ORGANIZACION NACIONAL DE TRANSPLANTES Revista Española de trasplantes. Barcelona: SANED, p., grafn., tabn. 6

5 ARENDS, L.A.P., FREDERIKS, B.J.M. Vrijheidsbeperking in de psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg: de contouren van een nieuwe regeling. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht: 30, 2006, nr. 2, p C 9676(el BARR, M.L., BOURGE, R.C., ORENS, J.B., MCCURRY, K.R., RING, W.S., HULBERT- SHEARON, T.E., MERION, R.M. Thoracic organ transplantation in the United States, American Journal of Transplantation: 5, 2005, nr. 2, p , lit. opgn., grafn., tabn B 6021 DIKKEN, A. DEN Het maakbare lichaam: een ethische studie naar de maakbaarheidsdiscussie in de gezondheidszorg. Utrecht: Ethiek Instituut, p., lit. opgn J 298(00 MOLZAHN, M., TUFFS, A., KOHLER, A. Organ donation and transplantation: Germany Neu-Isenburg: Deutsche Stiftung Organtransplantation, p., grafn., tabn B 5997 ROSCAM-ABBING, H.D.C. Zorgen voor de patiënt van morgen: gezondheid recht onderzoek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, p., lit. opgn SMITS, M., BORNE, B. VAN DEN, DIJKER, A.J., RYCKMAN, R.M. Increasing Dutch adolescents' willingness to register their organ donation preference: the effectiveness of an education programma delivered by kidney transplantation patients. European Journal of Public Health: 16, 2006, nr. 1, p , lit. opgn., tabn. KWALITEIT VAN DE ZORG: ALGEMEEN R AGREE COLLABORATION AGREE Instrument voor beoordeling van richtlijnen. Nijmegen/Utrecht: WOK: Centre for Quality of Care Research, Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, p., lit. opgn., bijln R FOLINO-GALLO, P. Patient safety in public health. Milaan: Prex, p., lit. opgn., tabn. 7

6 30573 R PLAS, M., WENSING, M. Begrippenkader voor implementatiestrategieën en beïnvloedende factoren bij implementatie in de gezondheidszorg. Nijmegen: WOK: Centre for Quality of Care Research, p., lit. opgn., bijln. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING CARDIFF, S., LIESHOUT, F. VAN De lecturer Practitioner: overbrugger van de theorie-praktijk kloof? TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 116, 2006, nr. 4, p , lit. opgn COPPOOLSE, R., WITTINK, H., MEETEREN, N.L. VAN, HELDERS, P.J.M. Het niveau van de professional master. Fysiopraxis: 15, 2006, nr. 3, p B 6000 SOARES, S.M.S. Reflective practice in medicine = Reflectie op praktijkervaringen in de geneeskunde. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, p., lit. opgn., bijln., tabn. Met een samenvatting. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam WIJCK, F. VAN Nieuwe huisarts in de maak: competentiegericht onderwijs sluit beter aan bij hedendaagse praktijk. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 15, p MEDISCHE EN THUISZORGTECHNOLOGIE B 6008 GROOT, M.T. Economic evaluation: serving different actors in a changing environment: some examples = Economische evaluatie: het bedienen van verschillende actoren in een veranderende omgeving: enkele voorbeelden. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, p., lit. opgn., grafn., tabn. Met een samenvatting in het Engels en in het Nederlands. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam IKKERSHEIM, D., NIESINK, A., SCHRIJVERS, A.J.P. Nieuwe vorm van telemonitoring thuis: inzet Health Buddy bij COPD-patiënten heeft toekomst. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 17, p

7 GEZONDHEIDSZORGSYSTEEM NEDERLAND R 9400(238 COUWENBERGH, B.T.L.E., STIJDONCK, M. Financiële positie algemene kas ZFW. Diemen: College voor Zorgverzekeringen, p., bijln., grafn R DOUVEN, R., SCHUT, E. Health plan pricing behaviour and managed competition. Den Haag: Centraal Planbureau, p., lit. opgn., bijln., grafn B 5996 SCHREUDER, R., LAVEN-HORREVORTS, A. Inspiratie voor de toekomst: 20 jarig jubileum STG. Leiden: STG/Health Management Forum, p R SCHUYT, K. Zorgzaamheid en zorgvuldigheid: de verborgen bronnen van een goede zorg voor gezondheid. Den Haag: ZonMw, p R 9400(239 STRIKKER, H.C., SCHAIK, G.J.A.M. VAN Financiële positie algemeen fonds bijzondere ziektekosten AWBZ. Diemen: College voor Zorgverzekeringen, p., bijln., grafn., tabn B 5983 VERHAGEN, S.M. Zorglogica's uit balans: het onbehagen in de thuiszorg nader verklaard = Struggling logics of care: home care and its discontents explained. Utrecht: Universiteit Utrecht, p., lit. opgn., tabn. Met een samenvatting. Proefschrift Universiteit Utrecht. GEZONDHEIDSZORGSYSTEMEN IN HET BUITENLAND WB 1(06 WORLD BANK World development indicators, Washington: World Bank, xxi, 402 p., tabn. Wordt extern niet uitgeleend R ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT Long-term care for older people. Parijs: Organisation for Economic CoOperation and Development, p., lit. opgn., bijln., grafn., tabn. 9

8 30584 B 5227(06 WORLD HEALTH ORGANIZATION The World Health Report 2006: working together for health. Genève: World Health Organization, xxvi, 209 p., lit. opgn., grafn., tabn. EUROPA B 6033 EXTER, A. DEN Competitive social health insurance: yearbook Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, p R OLIVER, A., MOSSIALOS, E., MAYNARD, A. Analysing the impact of health system changes in the EU Member States. York: University of York, p., lit. opgn., grafn., tabn. In: Health Economics. Special issue: Analysing the impact of Health System Changes in the EU member states. Vol. 14, 2005, nr. S1. INFORMELE ZORG EN ZELFZORG CROES, N., HOANG, A., STOMPH, M. De zorg voor elkaar: de complexiteit van mantelzorg in allochtone families en de rol van de ergotherapeut. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie: 34, 2006, nr. 2, p , lit. opgn EXEL, J. VAN, MOREE, M., KOOPMANSCHAP, M., GOEDHEIJT, T.S, BROUWER, W. Respijtzorg: een verkenning van behoefte en gebruik onder 273 mantelzorgers. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 84, 2006, nr. 2, p , lit. opgn., tabn B 6032 VISSER, G. Mantelzorg in de palliatief terminale fase: aanbevelingen voor ondersteuning van mantelzorger. Den Haag: Lemma, p., lit. opgn., bijln., grafn., tabn. BASISGEZONDHEIDSZORG EN GVO AARENDONK, D.F., VENEKAMP, A. Europese samenwerkingsprojecten op het gebied van infectieziektebestrijding in het kader van het EU Phare Twinning-programma. Infectieziekten Bulletin: 17, 2006, nr. 2, p

9 30626 B 6031 POSTMA, R. Population based screening for prostate cancer: prognostic findings of two subsequent screening rounds = Bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker: pathologische bevindingen in twee opeenvolgende screenings rondes. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, p., lit. opgn., grafn., tabn. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam RULAND, E., ASSEMA, P. VAN, AMENT, A., GORGELS, T., REE, J. VAN Hartslag Limburg: integrale gezondheidsbevordering in buurten, gemeenten, bij huisartsen en in het ziekenhuis: de opbouw: bundeling van praktijk, onderzoek en beleid. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 84, 2006, nr. 2, p , lit. opgn., fign. ARBEID EN GEZONDHEID B 6010 LOTTER, F.J.B. The impact of work on musculoskeletal complaints and work disability = De invloed van werk op klachten aan het bewegingsapparaat en verzuim. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, p., lit. opgn., tabn. Met een samenvatting in het Engels en in het Nederlands. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam PUTTEN, D.J. VAN, JETTINGHOFF, K., SLOTEN, G.C. VAN, VEN, C. VAN DE, VROOME, E.M.M. DE De arbeidssituatie van huisartsen-in-opleiding. Huisarts en Wetenschap: 49, 2005, nr. 5, p , lit. opgn., tabn C 9661(el SABIN-FARELL, R., TURPIN, G. Vicarious traumatization: implications for the mental health of health workers? Clinical Psychology Review: 23, 2003, p , lit. opgn. ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN ZIEKTEVERZUIM C 9672(el GIMENO, D., BENAVIDES, F.G., BENACH, J., AMICK, B.C. Distribution of sickness absence in the European Union countries. Occupational and Environmental Medicine: 61, 2004, p , lit. opgn., tabn. ZORGAANBOD: ELGZ EN IMGZ R ADMIRAAL, J.P. Prestatiemeting AWBZ 2005: toelichting. Diemen: College voor Zorgverzekeringen, p., bijln., tabn. 11

10 GOOL, W. A. VAN, STAM, C.J., STEENHOEK, A., HAGEMEIJER, A. Richtlijn 'Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie'. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 150, 2006, nr. 15, p , lit. opgn., fign PRONK, E. Gemorrel aan de poort: huisarts verliest terrein in zorg voor chronisch zieken. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 14, p WALMA, E.P., WIERSMA, T. NHG-standpunt Diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemie. Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 4, p , lit. opgn., tabn. Rectificatie in Huisarts en Wetenschap. Jrg. 49, 2006, nr. 6, p ELGZ: ALGEMEEN C 9744(el NIVEL Wachten op de (tand)arts. Consumentengids: 2002, nr. 2, p BAARVELD, F., ENST, G.C. VAN, SCHULING, J., BOSVELD, H.E.P., MEYBOOM-DE JONG, B. Behandeling en verloop van niet-acute sportgerelateerde problemen van de onderste extremiteit: een vergelijkend onderzoek tussen huisarts en sportarts. Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 4, p , lit. opgn., grafn., tabn. HUISARTSEN N 28(3(2 NEDERLANDS HUISARTSEN GENOOTSCHAP NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement (M 84). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, p., lit. opgn., tabn. Aanvulling op NHG-Standaarden voor de huisarts, versie BOEIJEN, C. VAN, BOEKE, J., OPPEN, P. VAN, BLANKENSTEIN, N., CHERPANATH, A., DIJCK, R. VAN Effect van zelfhulphandleidingen voor angststoornissen in de eerstelijnszorg. Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 4, p , lit. opgn., tabn R BRUGGE, A. TER, HELSLOOT, R. NHG-Standpunten uitgebracht in Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, p., tabn. 12

11 CARDOL, M., BOSCH, W. VAN DEN, GROENEWEGEN, P., DIJK, L. VAN, BAKKER, D. DE Continuïteit in gezinnen: van gezinsgeneeskunde in 1968 naar contextgeneeskunde in Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 5, p. 280, lit. opgn COX, M.F., MARWIJK, H.W.J. VAN, BOER, C. Wat heeft vijf jaar kwaliteitsbeleid ggz voor de huisarts opgeleverd? Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 5, p , lit. opgn B 5984 DAM, H.A. VAN Studies and reflections on type 2 diabetes care in general practice - perspectives of patients and professionals. Maastricht: Universiteit Maastricht, p., lit. opgn., tabn. Proefschrift Universiteit Maastricht B 6020 ENGELS, Y.M.P. Assessing and improving management in primary care practice in the Netherlands and in Europe. Nijmegen,: Radboud Universiteit Nijmegen, p., lit. opgn., tabn. Met een samenvatting in het Engels en in het Nederlands. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen HELSLOOT, R.S.M., VELD, C.J. IN'T, GIESEN, P. De eerste schakel: de huisartsgeneeskundige inbreng in de acute-zorgketen. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 16, p , lit. opgn., tabn B 6023 JELLEMA, P. Low back pain in general practice: should treatment be aimed at psychosocial factors? Amsterdam: Vrije Universiteit, p., lit. opgn., tabn. Met een samenvatting. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam KUYVENHOVEN, M., ESSEN, G. VAN, SCHELLEVIS, F., VERHEIJ, T. Management of upper respiratory tract infections in Dutch general practice: antibiotic prescribing rates and incidences in 1987 and Family Practice: 23, 2006, nr. 2, p , lit. opgn., tabn LAMMERS, E. NIVEL onderzoekt belevingswereld verstandelijk gehandicapten: waar stopt het werk van de huisarts en waar begint het werk van de arts verstandelijk gehandicapten? Huisarts in Nederland: 17, 2006, nr. 3, p

12 PINXTEREN, B. VAN, VLIET, S.M. VAN, WIERSMA, T., GOUDSWAARD, A.N. Samenvatting van de standaard 'Urineweginfectie' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 150, 2006, nr. 13, p , lit. opgn QUERIDO, J. Continuïteit en verhuizende patiënten. Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 4, p Ingezonden brief naar aanleiding van artikel van F.Schellevis, L. Jabaaij. In: Huisarts en Wetenschap; jrg. 49 nr 2 (2006) p.104 met een antwoord van F.Schellevis en L.Jabaaij ROYEN, P. VAN, BASTIAENS, H., D'HONDT, A., PROVOOST, C., BORGHT, W. VAN DER Overgewicht en obesitas bij volwassenen in de huisartspraktijk. Huisarts Nu: 35, 2006, nr. 3, p , lit. opgn., grafn., tabn SACHS, A.P.E., BERGER, M.Y., LUCASSEN, P.L.B.J., WAL, J. VAN DER, BALEN, J.A.M. VAN, VERDUIJN, M.M. NHG-Standaard allergische en niet-allergische rhinitis (eerste herziening). Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 5, p , tabn C 9706(el SCHELLEVIS, F., WESTERT, G., BRASPENNING, J.C.C., SIXMA, H., GROL, R.P.T.M. Quality of Dutch general practice care: a comprehensive national benchmark of medical care practice management and patient opinions. North American Primary Care Research Group: 2005, p. 94. Abstract. 33 rd NAPCRG Annual Meeting in Hilton, Québec, Québec City,15-18 October SMITS, F. Continuïteit en verhuizende patiënten (2). Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 5, p. 283, tabel. Ingezonden brief naar aanleiding van artikel van F. Schellvis; L. Jabaay. Huisarts en Wetenschap, jrg.49, nr. 2 (2006), p STIGHELEN, V. VAN DER, BOFFIN, N., PAULUS, D., LEGRAND, D., ROYEN, P. VAN Zijn Belgische huisartsen geïnteresseerd in spirometrie in de eigen praktijk?: resultaten van een telefoonenquête. Huisarts Nu: 35, 2006, nr. 3, p , lit. opgn., tabn VANDENBUSSCHE, P., STEUNTJES, L. Het gebruik van richtlijnen in getrainde Vlaamse huisartsenpraktijken. Huisarts Nu: 35, 2006, nr. 1, p , lit. opgn., tabn. 14

13 VOLKERS, A., DIJK, L. VAN, JONG, A. DE, BAKKER, D. DE Welke overwegingen heeft de huisarts om antidepressiva voor te schrijven? Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 5, p , lit. opgn., tabn N 28(3(1 WIERSMA, TJ., GOUDSWAARD, A.N. NHG-Standaarden voor de huisarts, versie Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, p., lit. opgn., tabn. Wordt niet uitgeleend. VERPLEGING EN VERZORGING NIV 536 BOS, J., WAGNER, C. Evaluatie STING-brochures en beroepscode verzorgenden: pilot ondersteuning kwaliteitsbeleid (specifieke) beroepsvereningingen voor verzorgenden en verpleegkundigen. Utrecht: NIVEL, p., bijln., grafn., tabn R BUCHAN, J., CALMAN, L. Implementing nurse prescribing: an updated review of current practice internationally. Geneve: International Council of Nurses, p., lit. opgn., tabn NIV 537 JONGH, D.M. DE, VEER, A.J.E. DE, BOLLE, F.J.J., KRUIF, J.T.C.M. DE De aantrekkelijkheid van het beroep 2005: een peiling onder het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden. Utrecht: NIVEL, Algemene Vergadering Verplegenden en Verzorgenden, Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging, p., lit. opgn., grafn., tabn KIRCHHOFF, N. Palliatieve zorg voor oncologiepatiënten in het ziekenhuis: verpleegkundige taken en voorwaarden. Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg: 6, 2006, nr. 4, p , lit. opgn LEPELEIRE, J. DE, STERCKE, F. DE Het zorgplan: definitie en inhoud. Huisarts Nu: 35, 2006, nr. 2, p , lit. opgn., tabn OS-MEDEMDORP, H. VAN, ROS, W. Implementatie van de richtlijn "Omgaan met jeuk". Verpleegkunde: 21, 2006, nr. 1, p , lit. opgn., tabn VEER, A.J.E. DE, FRANCKE, A.L., KRUIF, A. DE, BOLLE, F. Het Panel: vrijheidsbeperkende interventies. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 116, 2006, nr. 4, p , lit. opgn., tabn. 15

14 30576 R VOSSEN, C. Duidelijk bezig. Utrecht: Algemene Vergadering Verplegenden en Verzorgenden, p. PARAMEDISCHE ZORG FS 30 SWINKELS, I.C.S., LEEMRIJSE, C., BAKKER, D. DE Fysiotherapie gestabiliseerd, veel oefentherapeuten C/M blijven in de min. NIVEL, tabn. APOTHEKERS TEICHERT, M., LEENDERS, H., WIT, H. DE Zoektocht naar ontrouwe patiënt: WINAp en SFK op weg naar een optimale selectiestrategie met aflevergegevens. Pharmaceutisch Weekblad: 141, 2006, nr. 12, p , lit. opgn TINKE, J.L. Farmacie in cijfers: verwerkingsgraad stabiliseert. Pharmaceutisch Weekblad: 141, 2006, nr. 12, p. 403, grafn VASBINDER, E.C., WIERINGA, A. Ziekenhuisapothekers zeer actief: enquête onder 74 ziekenhuisapotheken levert 250 medicatieveiligheidsprojecten op. Pharmaceutisch Weekblad: 141, 2006, nr. 11, p , lit. opgn., grafn. FYSIOTHERAPIE SCHENKEVELD, C.J.M. 'Feiten en cijfers over fysiotherapie': tijd voor verbijzondering. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie: 116, 2006, nr. 2, p , grafn R 10308(8(1 STUSSGEN, R.A.J. Kwaliteit van fysiotherapie vanuit patiëntenperspectief. Utrecht: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, p., lit. opgn., tabn R 10308(8(2 STUSSGEN, R.A.J. Kwaliteit van fysiotherapie vanuit patiëntenperspectief: bijlagenrapport. Utrecht: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, p., lit. opgn., bijln. 16

15 30569 NIV 374(1(04 SWINKELS, I.C.S., LEEMRIJSE, C., BAKKER, D. DE Jaarboek LiPZ 2004: deel 1: beroepsgroep fysiotherapie. Utrecht: NIVEL, p., lit. opgn., bijln., grafn., tabn. DIETETIEK R 10308(7(1 STUSSGEN, R.A.J. Kwaliteit van diëtetiek vanuit patiëntenperspectief. Utrecht: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, p., lit. opgn., tabn. OVERIGE PARAMEDISCHE BEROEPEN R 10308(2(1 STRATEN, G.F.M. Mondhygiënisten vanuit patiëntenperspectief. Utrecht: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, p., lit. opgn., tabn R 10308(9(2 STUSSGEN, R.A.J. Kwaliteit van oefentherapie Mensendieck vanuit patiëntenperspectief: bijlagenrapport. Utrecht: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, p., lit. opgn., bijln., tabn R 10308(9(1 STUSSGEN, R.A.J. Kwaliteit van oefentherapie Mensendieck vanuit patiëntenperspectief. Utrecht: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, p., lit. opgn., bijln., tabn R 10308(6(1 STUSSGEN, R.A.J. Kwaliteit van oefentherapie Cesar vanuit patiëntenperspectief. Utrecht: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, p., lit. opgn., bijln., tabn R 10308(6(2 STUSSGEN, R.A.J. Kwaliteit van oefentherapie Cesar vanuit patiëntenperspectief: bijlagenrapport. Utrecht: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, p., lit. opgn., bijln., tabn NIV 374(3(04 SWINKELS, I.C.S., LEEMRIJSE, C., BAKKER, D. DE Jaarboek LiPZ 2004: deel 3: beroepsgroep Oefentherapie Mensendieck. Utrecht: NIVEL, p., lit. opgn., bijln., grafn., tabn NIV 374(2(04 SWINKELS, I.C.S., LEEMRIJSE, C., BAKKER, D. DE Jaarboek LiPZ 2004: deel 2: beroepsgroep Oefentherapie Cesar. Utrecht: NIVEL, p., lit. opgn., bijln., grafn., tabn. 17

16 VERPLEEGHUIZEN EN VERZORGINGSTEHUIZEN WEERT, J.M.C. VAN, JANSSEN, B.M., DULMEN, A.M. VAN, SPREEUWENBERG, P.M.M., BENSING, J.M., RIBBE, M.W. Nursing assistants' behavior during morning care: effects of the implementation of snoezelen, integrated in 24-hours dementia care. Journal of Advanced Nursing: 53, 2006, nr. 6, p , lit. opgn., tabn. SPECIALISTISCHE ZORG B 6030 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Het resultaat telt 2004: prestatie-indicatoren als onafhankelijke graadmeter voor de kwaliteit van in ziekenhuizen verleende zorg. Den Haag: Inspectie voor de Gezondheidszorg, p., lit. opgn., bijln., grafn., tabn R AKVELD, H. Het stimuleringsplan ziekenhuizen: evaluatierapport. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, p., bijln., grafn., tabn BARTLEMA, K.A., KOOIJMAN, B.R.M., OUTER, A.J. DEN, HORNSTRA, B.J., EVERDINCK- VAN DER POLS, I.E.C. VAN, BOCKEL, J.H. VAN De juiste plek: Leids project doet overplaatsingen acute heelkundepatiënten fors dalen. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 16, p , tabn B 5990 BERGH, J.H.A.M. VAN DEN Medisch specialistische zorg Alkmaar: Mediforum, p., grafn., tabn BILKERT-MOOIMAN, M.A.J., DAHA, T.J., NOORDAA, J. VAN DER Transmissie te lijf: vijf jaar preventie iatrogene hepatitis B. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 17, p BROLMANN, H.A.M., AHMED, Y., BARENTSEN, R. Gestroomlijnde poli: korte doorlooptijd in de themapoli voor menstruatiestoornissen. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 11, p , lit. opgn., tabn C 9742(el DIJKSTRA, R.F., BRASPENNING, J.C.C., UITERS, E., BALLEGOOIE, E. VAN, GROL, R.P.T.M. Perceived barriers to the implementation of diabetes guidelines in hospitals in The Netherlands. The Netherlands Journal of Medicine: 56, 2000, p , lit. opgn., tabn. 18

17 C 9734(el FRIELE, R.D., COPPEN, R., MARQUET, R.L., GEVERS, J.K.M. Explaining differences between hospitals in number of organ donors. American Journal of Transplantation: 6, 2006, nr. 3, p , lit. opgn., tabn R GREVE, J.W. De balans is zoek. Maastricht: Universiteit Maastricht, p. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Chirurgie van de Bovenste Tractus Digestivus aan de Universiteit Maastricht KROON, C.D. DE, HAKVOORT, R.A. De AIOS gynaecologie: differentiatie als kwaliteitsimpuls. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie: 119, 2006, nr. 03, p , tabn LENT-EVERS, N.A.E.M. VAN, WILLE, F., ALBERS, P., STOORVOGEL, L. Postoperatieve pijn onder controle: Diakonessenhuis Utrecth en Zeist: 90 procent patiënten 'pijnvrij'. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 15, p LOMBARTS, M.J.M.H., OVEREEM, K., KREMER, H.P.H. De betere dokter: collega's en patiënten kunnen medisch specialist het best beoordelen. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 16, p , lit. opgn B 5991 OUWENS, J.P. The Groningen lung transplant program: 10 years of experience. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, p., lit. opgn., grafn., tabn. Met een samenvatting in het Engels en in het Nederlands. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen PIETERSE, A., DULMEN, S. VAN Counselees' needs and their reflection in cancer genetic counselling: summary of the thesis written by Arwen Pieterse and successfully defended by her on 16 November Patient Education and Counseling: 61, 2006, nr. 1, p PIETERSE, A.H., DULMEN, A.M. VAN, BEEMER, F.A., AUSEMS, M.G.E.M., BENSING, J.M. Tailoring communication in cancer genetic counseling through individual video-supported feedback: a controlled pretest-posttest design. Patient Education and Counseling: 60, 2006, nr. 3, p , lit. opgn., grafn., tabn ROOIJMANS, D.F.J., KLAY, N.H., GULICK, G. VAN Op zoek naar de optimale eerste hulp: inzicht in best practices zet anderen op het goede spoor. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 11, p , lit. opgn. 19

18 WIERING, A., VASBINDER, E.C., GRAATSMA, B.H. Topprioriteit van de NVZA: project medicatieveiligheid. Pharmaceutisch Weekblad: 141, 2006, nr. 11, p , lit. opgn., grafn., tabn. SPOEDEISENDE HULPVERLENING JOCHEMS, P.J.J., DRIJVER, C.R., WOLDE, W.L.M. TEN, HERRMANN, G.B., VELD, C.J. IN'T Geen tijd voor spraakverwarring: doelmatige triage in de acute zorg vereist eenduidigheid. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 16, p , lit. opgn., tabn. SAMENHANG EN SAMENWERKING B 6018 BRINK, J.L. VAN DEN Supporting transmural oncological care: evaluation of a telemedicine system in head and neck cancer = Ondersteuning van transmurale oncologische zorg: evaluatie van een telegeneeskundesysteem bij hoofd-halskanker. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, p., lit. opgn., tabn. Met een samenvatting. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam MOLENGRAFT, A. VAN DE Een blik op de praktijk van de IKZ-regionale consultatievoorziening. Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg: 6, 2006, nr. 4, p B 6022 PLOCHG, T. Building a tower of Babel in health care?: theory & pratice of community based integrated care. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, p., lit. opgn., tabn. Proefschrift Universiteit Amsterdam C 9751(el PLOCHG, T., DELNOIJ, D.M.J., KLAZINGA, N.S. Linking up with the community: a fertile strategy of a university hospital? International Journal of Integrated Care: 6, 2006, nr. 2 Internetartikel. p. lit. opgn., grafn., tabn VERMEER, G.J. Transmurale zorg chronisch hartfalen: betere kwaliteit van het leven door eerstelijns hartfalenverpleegkundige. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 13, p VRIJHOEF, H.J.M., STEUTEN, L.M.G. Innovatieve zorgconcepten op een rij: transmurale zorg (6). TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 84, 2006, nr. 1, p , lit. opgn. 20

19 SAMENWERKING IN DE EERSTELIJNSZORG BOOMSMA, L.J., DAEMERS, D.O.A., BALEN, J.A.M. VAN, BAST, M.C., KIEZEBRINK, I.J.J., EGMOND, N. VAN, WITZIER-VAN WELIE, E., FLIKWEERT, S. Landelijke eerstelijns samenwerkings afspraak miskraam. Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 4, p , lit. opgn BOOMSMA, L.J., DAEMERS, D.O.A., BALEN, J.A.M. VAN, BAST, M.C., KIEZEBRINK, I.J.J., MEIJER, L.J., EGMOND, N. VAN, WITZIER-VAN WELIE, E., FLIKWEERT, S. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak miskraam. Tijdschrift voor Verloskundigen: 31, 2006, nr. 4, p JANKNEGT, R., WEIJDEN, T. VAN DER, VERSTAPPEN, W., MUIJRERS, P., HOOYMAN, G. Niet-bedreigende afspraken maken en nakomen: verhouding arts-apotheker-zorgverzekeraar klaart op in het Zuiden. Pharmaceutisch Weekblad: 141, 2006, nr. 14, p , lit. opgn., tabn ROMEIJNDERS, A.C.M., LAMERS, E.T.T., VRIEZEN, J.A., GRUNSVEN, M.J.F. VAN, KROON, M., LAGERBERG, J.M., LUCASSEN, P.L.B.J., MARWIJK, H.W.J. VAN, RIJSWIJK, E. VAN, SLUIS, J.J., FLIKWEERT, S. Landelijke eerstelijns samenwerkings afspraak depressieve stoornis. Huisarts en Wetenschap: 49, 2006, nr. 4, p , lit. opgn. RELATIE EERSTELIJNSZORG-TWEEDELIJNSZORG BALESTRA, W. De vrijblijvendheid voorbij: elektronisch verwijzen brengt 'Leids Verwijzen' op een hoger plan. Medisch Contact: 61, 2006, nr. 13, p , lit. opgn. (AMBULANTE) GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG NABITZ, U., OUDEJANS, S., BRINK, W. VAN DEN, VIS, C. Wat vindt de Nederlandse bevolking van de verslavingszorg?: een vergelijking van de resultaten uit 1996, 1999, 2002 en TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 84, 2006, nr. 2, p , lit. opgn., tabn R WIJNGAARDEN, B. VAN, WENNINK, H.J., KOK, I. De kwaliteit van de langdurige zorg in GGZ Westelijk Noord-Brabant. Utrecht: GGZ Westelijk Noord-Brabant, Trimbos-Instituut, p., lit. opgn., tabn. 21

20 30637 R WIJNGAARDEN, B. VAN, HOOF, F. VAN, WENNINK, H.J., KOK, I. De kwaliteit van de langdurige zorg in SBWU. Utrecht: Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht, p., lit. opgn., bijln., tabn. OUDEREN B 6017 BRINK, C.L. VAN DEN Functional disability in elderly men. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, p., lit. opgn., tabn. Met een samenvatting in het Engels en in het Nederlands. Proefschrift Universiteit Amsterdam ELGIE, R., CROWN, J., TREMBLAY, M. A long life - and all of it healthy: the ideal of healthy ageing in Europe. Eurohealth: 11, 2005, nr. 4, p , lit. opgn R GROEN, A., KNEGTEL, M., MAAS, H., ROEBROEK, J. De vergrijzende samenleving als opdracht! Tilburg: Brabants Kenniscentrum Ouderen, p., tabn B 5993 OVERBEEK, R. VAN, SCHIPPERS, A., GOUMANS, M., MANDEMAKER, T., PENNINX, K. Vergrijzing in Nederland: naar een toekomstgericht ouderenbeleid. Utrecht: Lemma, NIZW Zorg, p., lit. opgn., bijln., fign., grafn., tabn B 1623(45(3 RIJN, P.W.E. VAN, VIANEN, G.J., SCHREUDER, R.F. Gezond ouder worden: toekomstagenda dementie: deelrapportage 3. Leiden: STG/Health Management Forum, p., lit. opgn., bijln., grafn., tabn B 1623(45(1 RIJN, P.W.E. VAN, OOSTERVEEN, H.J., SCHREUDER, R.F. Gezond ouder worden: algemene verkenning en invitational conference: deelrapportage 1. Leiden: STG/Health Management Forum, p., lit. opgn., tabn B 1623(45(2 RIJN, P.W.E. VAN, OOSTERVEEN, H.J., SCHREUDER, R.F. Gezond ouder worden: diabetes mellitus: deelrapportage 2. Leiden: STG/Health Management Forum, p., lit. opgn., bijln., tabn. ALLOCHTONEN N 215 HIRSCHMAN, C., KASINITZ, P., DEWIND, J. The handbook of international migration: the American experience. New York: Russell Sage Foundation, p., lit. opgn., grafn., tabn. Wordt extern niet uitgeleend. 22

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

dr. C.L.M. Appelman Huisarts te Utrecht, Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht

dr. C.L.M. Appelman Huisarts te Utrecht, Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht Over de auteurs dr. E.H. van den Akker Afdeling KNO, Meander Medisch Centrum Amersfoort dr. C.L.M. Appelman Huisarts te Utrecht, Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht prof.dr. W.J.J. Assendelft

Nadere informatie

List of publications. List of publications 213

List of publications. List of publications 213 List of publications List of publications 213 Publications in English Bekkema N., Veer A. de, Hertogh C. & Francke A. Perspectives of people with mild intellectual disabilities on care-relationships at

Nadere informatie

10Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Rubriekhouder: Mw. dr. I. van den Broek, (RIVM)( )

10Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Rubriekhouder: Mw. dr. I. van den Broek, (RIVM)( ) 10Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Rubriekhouder: Mw. dr. I. van den Broek, (RIVM)(2008-2012) Inleiding Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) zijn naast luchtweg-, maagdarm- en urineweginfecties

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Steeds meer patiënten komen zonder verwijsbrief bij de fysiotherapeut Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, januari 2009

Steeds meer patiënten komen zonder verwijsbrief bij de fysiotherapeut Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, januari 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Ilse CS Swinkels, Margit K Kooijman, Chantal J Leemrijse. Steeds meer fysiotherapiepatiënten komen zonder verwijsbrief.

Nadere informatie

In vogelvlucht. Verschillende onderzoeksmethodieken. Gezondheid? Cijfers zeggen niet alles. Of is gezondheid.

In vogelvlucht. Verschillende onderzoeksmethodieken. Gezondheid? Cijfers zeggen niet alles. Of is gezondheid. Lokale strategie voor gezond ouder worden Voor Elkaar in de Buurt Jeanette Lezwijn J.Lezwijn@ggdgelre-ijssel.nl tel 088-443 3251) In vogelvlucht. Epidemiologie en gezondheidsbevordering Gezond ouder worden

Nadere informatie

Active Ageing. Gezondheidsgedrag en self-tracking: Cees van der Schans.

Active Ageing. Gezondheidsgedrag en self-tracking:  Cees van der Schans. Active Ageing Gezondheidsgedrag en self-tracking: Van gezond opgroeien tot gezond oud worden Cees van der Schans c.p.van.der.schans@pl.hanze.nl www.hanze.nl/transparantezorgverlening http://www.qsinstitute.org/

Nadere informatie

The future health (care) burden of chronic diseases in the Netherlands Struijs, J.N.

The future health (care) burden of chronic diseases in the Netherlands Struijs, J.N. UvA-DARE (Digital Academic Repository) The future health (care) burden of chronic diseases in the Netherlands Struijs, J.N. Link to publication Citation for published version (APA): Struijs, J. N. (2008).

Nadere informatie

CATALOGUS NIVEL-BIBLIOTHEEK LAATSTE AANWINSTEN OVER (DE ZORG AAN) VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN. Februari 2006

CATALOGUS NIVEL-BIBLIOTHEEK LAATSTE AANWINSTEN OVER (DE ZORG AAN) VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN. Februari 2006 CATALOGUS NIVEL-BIBLIOTHEEK LAATSTE AANWINSTEN OVER (DE ZORG AAN) VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN Februari 2006 BOEKEN/RAPPORTEN 30380 B 5785(1 RAAD VOOR DE VOLKSGEZONDHEID EN ZORG Mensen met een beperking

Nadere informatie

Komt stress van de patiënt aan bod bij de huisarts? Factsheet Databank Communicatie, oktober 2007.

Komt stress van de patiënt aan bod bij de huisarts? Factsheet Databank Communicatie, oktober 2007. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Komt stress van de patiënt aan bod bij de huisarts? J Noordman, J van Weert, A van den Brink-Muinen, S van Dulmen, J Bensing

Nadere informatie

ROM in de ouderenpsychiatrie

ROM in de ouderenpsychiatrie Improving Mental Health by Sharing Knowledge ROM in de ouderenpsychiatrie Marjolein Veerbeek Richard Oude Voshaar, Anne Margriet Pot Financier: Ministerie van VWS 2 Routine Outcome Monitoring Definitie

Nadere informatie

Onderzoek naar voorschrijven door Verpleegkundig Specialisten. Anneke Francke, mede namens Marieke Kroezen (NIVEL) 19 juni 2014

Onderzoek naar voorschrijven door Verpleegkundig Specialisten. Anneke Francke, mede namens Marieke Kroezen (NIVEL) 19 juni 2014 Onderzoek naar voorschrijven door Verpleegkundig Specialisten Anneke Francke, mede namens Marieke Kroezen (NIVEL) 19 juni 2014 In de praktijk horen we niet alleen dat de kwaliteit van het voorschrijven

Nadere informatie

Lijden aan obesitas. psychosociale aspecten van assessment, behandeling en etiologie. Eveline Wouters

Lijden aan obesitas. psychosociale aspecten van assessment, behandeling en etiologie. Eveline Wouters Lijden aan obesitas psychosociale aspecten van assessment, behandeling en etiologie Eveline Wouters Fontys Hogeschool Universiteit van Tilburg Universiteit Utrecht Promotoren: Prof. Ad Vingerhoets Prof.

Nadere informatie

Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Rubriekhouder: Mw. dr. I. van den Broek, (RIVM)(2008-2014)

Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Rubriekhouder: Mw. dr. I. van den Broek, (RIVM)(2008-2014) Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Rubriekhouder: Mw. dr. I. van den Broek, (RIVM)(2008-2014) Inleiding Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) zijn naast luchtweg-, maagdarm- en urineweginfecties

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa EU-FP7-IROHLA. NCVGZ April 2013 Andrea de Winter. Jaap Koot & Menno Reijneveld

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa EU-FP7-IROHLA. NCVGZ April 2013 Andrea de Winter. Jaap Koot & Menno Reijneveld Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa NCVGZ April 2013 Andrea de Winter EU-FP7-IROHLA Jaap Koot & Menno Reijneveld Omvang en aard van problemen met gezondheidsvaardigheden Doelen

Nadere informatie

Het meten van angst: verpleegkundigen aan het woord!

Het meten van angst: verpleegkundigen aan het woord! Het meten van angst: verpleegkundigen aan het woord! H. Veldhuisen RN, MSc; D. Zweers RN, MSc; Prof. S. Teunissen RN PhD Diakonessenhuis Utrecht hveldhuisen@diakhuis.nl Angst Waarom meten? Zonder meten

Nadere informatie

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2012, nr. 2

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2012, nr. 2 Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2012, nr. 2 Nog steeds veel behoefte aan extra scholing levenseindezorg In 2002 is het landelijke Panel

Nadere informatie

Arbeidstevredenheid van verzorgenden weerspiegelt zich in omgang met demente verpleeghuisbewoners Factsheet Databank Communicatie, 21 april 2006

Arbeidstevredenheid van verzorgenden weerspiegelt zich in omgang met demente verpleeghuisbewoners Factsheet Databank Communicatie, 21 april 2006 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Arbeidstevredenheid weerspiegelt zich in de omgang met demente verpleeghuisbewoners, J.C.M. van Weert, A.M. van Dulmen,

Nadere informatie

Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie. Margot Geerts Verpleegkundig Specialist

Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie. Margot Geerts Verpleegkundig Specialist Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie Margot Geerts Verpleegkundig Specialist Diabetische polyneuropathie 1. Distale symmetrische polyneuropathie Uitval van een combinatie van sensore,

Nadere informatie

Highlights in ehealth

Highlights in ehealth Highlights in ehealth Hans C. Ossebaard KLM HEALTH SERVICES 23 JANUARI 2015 Center for ehealth Research and Disease management Kwaliteitsinstituut 1. Ontwikkeling kwaliteitstandaarden 2. Implementatie

Nadere informatie

AVG en Professionaliteit

AVG en Professionaliteit Diplomeringsbijeenkomst AVG Opleiding (EUR) 25 januari 2010 AVG en Professionaliteit Dr. Wil H.E. Buntinx BTC www.buntinx.org Professionaliteit in strategisch perspectief AVG Strategisch perspectief Cliënten

Nadere informatie

Oncologie als voorbeeld voor palliatieve zorg bij dementie. Mantelzorg in de laatste levensfase van mensen met dementie

Oncologie als voorbeeld voor palliatieve zorg bij dementie. Mantelzorg in de laatste levensfase van mensen met dementie Mantelzorg in de laatste levensfase van mensen met Prof. Dr. Myrra Vernooij-Dassen Radboud University Nijmegen Medical Centre: IQ healthcare Primary and Community Care Kalorama Foundation Oncologie als

Nadere informatie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be VIGeZ April 2013 1 Growth 7% Eén van de

Nadere informatie

Case management of coördinatie van de zorg?

Case management of coördinatie van de zorg? Pistes voor integratie van de zorg voor kwetsbare ouderen die thuis wonen Case management of coördinatie van de zorg? THÉRÈSE VAN DURME JEAN MACQ INSTITUT DE RECHERCHE SANTÉ ET SOCIÉTÉ (IRSS - BRUSSEL)

Nadere informatie

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master?

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Presentatie, 9 december 2004 Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Dr. Marieke Schuurmans Zij studeerde Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting erplegingswetenschap, aan de Universiteit

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS Curriculum Vitae Curriculum Vitae Barbara Wilhelmina Cornelia Zwirs werd geboren op 3 oktober 1977 in Alphen aan den Rijn. Daar behaalde zij in 1995 haar Gymnasiumdiploma

Nadere informatie

Bijlagen J. Wiersma et al., Neem de regie over je depressie, DOI / , 2015 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Bijlagen J. Wiersma et al., Neem de regie over je depressie, DOI / , 2015 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media Bijlagen J. Wiersma et al., Neem de regie over je depressie, DOI 10.1007/978-90-368-1003-6, 2015 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 50 neem de regie over je depressie Bijlage 1 Beloopstabel

Nadere informatie

Mantelzorg in de laatste levensfase van mensen met dementie. Oncologie als voorbeeld voor palliatieve zorg bij dementie.

Mantelzorg in de laatste levensfase van mensen met dementie. Oncologie als voorbeeld voor palliatieve zorg bij dementie. Mantelzorg in de laatste levensfase van mensen met dementie Prof. Dr. Myrra Vernooij-Dassen Radboud University Nijmegen Medical Centre: IQ healthcare Primary and Community Care Kalorama Foundation Oncologie

Nadere informatie

Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie

Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie drs. Brigitte Gijsen, b.gijsen@iknl.nl adviseur productontwikkeling - programmaleider Herstel na kanker, IKNL Inhoud Oncologie: cijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidszorg in een notendop... XIII

Inhoud. Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidszorg in een notendop... XIII VII Inhoud De gezondheidszorg in een notendop........................................... XIII I Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg 1 De huisarts als poortwachter......................................................

Nadere informatie

Creëren van een sense of urgency

Creëren van een sense of urgency Creëren van een sense of urgency Evaluatie van de poliklinische epilepsiezorg in het MUMC+ Kwaliteitsindicatoren richtlijn epilepsie in de praktijk Jeske Nelissen Verpleegkundig specialist Neurologie Inhoud

Nadere informatie

Onderzoek: de rode draad in het ontwikkelen van integrale zorg

Onderzoek: de rode draad in het ontwikkelen van integrale zorg Onderzoek: de rode draad in het ontwikkelen van integrale zorg Geke Dijkstra PhD, Programmaleider Toegepast GezondheidsOnderzoek Klaske Wynia PhD, Programmaleider SamenOud UMCG, Afdeling Gezondheidswetenschappen

Nadere informatie

Hoeveel gezondheid levert onze gezondheidszorg op?

Hoeveel gezondheid levert onze gezondheidszorg op? Hoeveel gezondheid levert onze gezondheidszorg op? Ann Van den Bruel Senior Clinical Research Fellow Department of Primary Care Health Sciences University of Oxford Declaration Alma Ata 1978 Gezondheid

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Faber, A. (2006). Stimulant treatment in children: A Dutch perspective s.n.

Citation for published version (APA): Faber, A. (2006). Stimulant treatment in children: A Dutch perspective s.n. University of Groningen Stimulant treatment in children Faber, Adrianne IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Vier kernvragen in de palliatieve zorg:

Vier kernvragen in de palliatieve zorg: Palliatieve thuiszorg in het nieuws In deze presentatie: 1. Palliatieve zorg in de 21 e eeuw, de stand van zaken Het PaTz project Een andere focus op palliatieve zorg 2. Het PaTz project in de praktijk

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem

De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem Ontwikkelingen in omgeving 1. Vraag naar klinische geriatrische

Nadere informatie

Samenwerking en geintegreerde zorg. Kans of risico? Prof. Richard Grol IQ healthcare

Samenwerking en geintegreerde zorg. Kans of risico? Prof. Richard Grol IQ healthcare Samenwerking en geintegreerde zorg Kans of risico? Prof. Richard Grol IQ healthcare Hoge kwaliteit voor aanvaardbare prijs Kosten reductie door, bijv (Bussiness Week 2009) : Reductie fouten en adverse

Nadere informatie

Jan Dirk van der Ploeg publicaties (4)

Jan Dirk van der Ploeg publicaties (4) Jan Dirk van der Ploeg publicaties (4) Artikelen in tijdschriften 2015 Effectieve interventies voor agressie bij kinderen. PsychoPraktijk, 6, 14-17. 2014 Scheiding en stress. PsychoPraktijk, 6, 22-26.

Nadere informatie

Orde in de heterogeniciteit van ouderen

Orde in de heterogeniciteit van ouderen Orde in de heterogeniciteit van ouderen 1 First an axis for Frailty 80 jaar 90 jaar Why Frailty? Biological age is a poor reflection of the ageing process in elderly Ageing Ageing Ageing Intervention is

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

Belang van het sociale netwerk bij ziekte

Belang van het sociale netwerk bij ziekte Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., Verleun, A., Meulenkamp, T. M. en Jong, J.D. de. We ondersteunen onze naasten graag, maar

Nadere informatie

Gehechtheidsproblematiek bij jongvolwassenen met lvb

Gehechtheidsproblematiek bij jongvolwassenen met lvb Gehechtheidsproblematiek bij jongvolwassenen met lvb Een interventieprogramma Monique Boon Ton van der Wiel Psychische en Gedragsproblemen Relatief vaak sprake van psychische en gedragsproblemen. onder

Nadere informatie

The quality of dying: autonomie en begeleiding

The quality of dying: autonomie en begeleiding 18 mei 2006 Jaarbeurs Utrecht The quality of dying: autonomie en begeleiding Marieke Schreuder Verpleegkundig specialist UMCUtrecht/IKMN haschreuder@ikmn.nl Inhoud Concept autonomie Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies Center of Research on Psychology in Somatic diseases Lonneke van de Poll Franse, Integraal Kankercentrum

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving

De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving Nieuwe visie op zorg noodzakelijk! Stijgende vraag naar zorg Kostengroei Grote vraag naar zorgpersoneel Verwachtingen burgers Meer eigen regie in

Nadere informatie

ZELFMANAGEMENTONDERSTEUNING IN DE CHRONISCHE ZORG COMPETENTIES BIJ (STUDENT)VERPLEEGKUNDIGEN

ZELFMANAGEMENTONDERSTEUNING IN DE CHRONISCHE ZORG COMPETENTIES BIJ (STUDENT)VERPLEEGKUNDIGEN ZELFMANAGEMENTONDERSTEUNING IN DE CHRONISCHE ZORG COMPETENTIES BIJ (STUDENT)VERPLEEGKUNDIGEN Veerle Duprez Prof. dr. Ann Van Hecke AANLEIDING Beroeps- & opleidingsprofiel Mensen met chronische aandoening

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

SOCIALE GENEESKUNDE. de nieuwste ontwikkelingen. prof dr J.W. Groothoff UMCG. Studiekring Noord Verzekerings- en bedrijfsartsen 5 oktober 2006

SOCIALE GENEESKUNDE. de nieuwste ontwikkelingen. prof dr J.W. Groothoff UMCG. Studiekring Noord Verzekerings- en bedrijfsartsen 5 oktober 2006 SOCIALE GENEESKUNDE de nieuwste ontwikkelingen prof dr J.W. Groothoff UMCG Studiekring Noord Verzekerings- en bedrijfsartsen 5 oktober 2006 1 Opzet onderwijs/opleiding onderzoek medische / maatschappelijke

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Pub u l b ic i at a i t e i s

Pub u l b ic i at a i t e i s Internationale publicaties (Peer ( Peer-reviewed reviewed journal articles) Castelein S, Gaag M van der, Bruggeman R, Busschbach JT van, Wiersma, D. Empowerment in People with Psychotic Disorders: A Comparison

Nadere informatie

Patient-reported outcome measures. Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut

Patient-reported outcome measures. Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut Patient-reported outcome measures Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut datum Waarom PROMs Van complicaties naar toegevoegde waarde Gebruik PROMs: Wetenschappelijk, t.b.v. Klinische trials;

Nadere informatie

Dia 1. SPEEDPRESENTATIES Deel 3. Dia 2 MARIELLE BRENNINKMEIJER. Ik heb zo n zin in een biertje. Dia 3

Dia 1. SPEEDPRESENTATIES Deel 3. Dia 2 MARIELLE BRENNINKMEIJER. Ik heb zo n zin in een biertje. Dia 3 Dia 1 SPEEDPRESENTATIES Deel 3 Dia 2 MARIELLE BRENNINKMEIJER Ik heb zo n zin in een biertje Dia 3 Dia 4 Ik heb zo n zin in een biertje! Real time zelf gerapporteerde craving naar alcohol tijdens de ambulante

Nadere informatie

Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, 2011

Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, 2011 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (Factsheet Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? JA Barten, ICS Swinkels,

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

End-of-Life in Dementia (EOLD) scales Nederlandse versie 2010

End-of-Life in Dementia (EOLD) scales Nederlandse versie 2010 End-of-Life in Dementia (EOLD) scales Nederlandse versie 2010 End-of-Life in Dementia scales Satisfaction With Care (EOLD-SWC) End-of-Life in Dementia scales Comfort Assessment in Dying (EOLD-CAD) End-of-Life

Nadere informatie

Rol van de CRA bij palliatieve zorg in een Woonzorgcentrum. Jan De Lepeleire Crataegus ACHG KU Leuven

Rol van de CRA bij palliatieve zorg in een Woonzorgcentrum. Jan De Lepeleire Crataegus ACHG KU Leuven Rol van de CRA bij palliatieve zorg in een Woonzorgcentrum Jan De Lepeleire Crataegus ACHG KU Leuven (Wettelijk) kader Coördinerend Raadgevend Arts Ondersteuningsfunctie en Interrai Vroegtijdige zorgplanning

Nadere informatie

De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent

De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent Prof. Jan De Maeseneer Voorzitter Opleidingscommissie Geneeskunde Prof. Alain Verstraete P-lijn 3 bachelor Lynn Ryssaert Blok Gezondheid en Maatschappij

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Overige

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Overige Uitgebreide toelichting van het meetinstrument Self-Management Ability Scale-30 (SMAS-30) Mei 017 Review: Ilse Swinkels Invoer: Marsha Bokhorst 1 Algemene gegevens Het meetinstrument heeft betrekking op

Nadere informatie

INTERACT-in-HF. Improving knowldege To Efficaciously RAise level of Contemporary Treatment in Heart Failure. A European Heart Failure Network

INTERACT-in-HF. Improving knowldege To Efficaciously RAise level of Contemporary Treatment in Heart Failure. A European Heart Failure Network INTERACT-in-HF Improving knowldege To Efficaciously RAise level of Contemporary Treatment in Heart Failure A European Heart Failure Network RECAP - Regional Care Portals InterReg IVB, e-ucare, WP2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

transistiepsychiatrie Dr. R. Klaassen Kinder- en jeugdpsychiater Bascule Projectleider headspace

transistiepsychiatrie Dr. R. Klaassen Kinder- en jeugdpsychiater Bascule Projectleider headspace transistiepsychiatrie Dr. R. Klaassen Kinder- en jeugdpsychiater Bascule r.klaassen@debascule.com Projectleider headspace transitiepsychiatrie -> psychiatrie Transitional Psychiatry Child & Adolescent

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Comorbiditeit & richtlijnen: gaat dat samen?

Comorbiditeit & richtlijnen: gaat dat samen? Comorbiditeit & richtlijnen: gaat dat samen? TRANZO ZORGSALON 14 oktober 2010 Marjolein Lugtenberg TRANZO, UvT/ PZO, RIVM Richtlijnen o Ter verbetering van kwaliteit van zorg o Bron van evidence-based

Nadere informatie

Somatoforme stoornissen - diagnostiek en behandelprincipes -

Somatoforme stoornissen - diagnostiek en behandelprincipes - sen - diagnostiek en behandelprincipes - 1988 1994 Interne Geneeskunde Polikliniek Bert van Hemert psychiater epidemioloog 1998 2006 Huisartspraktijk 25 september 2007 Nascholing Opleidingscluster Psychiatrie

Nadere informatie

Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid

Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid presentatie ESPRi Symposium 26-11-2015 Michiel Boog, klinisch psycholoog, psychotherapeut Titel:

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Prof. Dr. Paul Van Royen Deze voordracht Enkele basiscijfers qua aanbod en gebruik van zorg Vijf uitdagingen voor de toekomst

Nadere informatie

tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk Een kwestie van verschil:

tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk Een kwestie van verschil: Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.

Nadere informatie

Geneesmiddelen nu en in de toekomst

Geneesmiddelen nu en in de toekomst Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002 Achtergrondstudie Geneesmiddelen nu en in de toekomst Eindredactie: H. Timmerman, A. van den Berg Jeths Bohn Stafleu Van Loghum onderzoek in dienst van mens en

Nadere informatie

Hoe meet je prestatie op het werk?

Hoe meet je prestatie op het werk? Body@Work retraite 26-10- 10, TNO Leiden Hoe meet je prestatie op het werk? Project team: Drs. Linda Koopmans (TNO/VUmc) Dr. Claire Bernaards (TNO) Dr. Vincent Hildebrandt (TNO) Prof. Dr. Riekie de Vet

Nadere informatie

Nurse versus physician-led care for the management of asthma

Nurse versus physician-led care for the management of asthma TRAM onderzoek Nurse versus physician-led care for the management of asthma Maarten C Kuethe1, Anja A P H Vaessen-Verberne1, Roy G Elbers2, Wim MC Van Aalderen3 1. Paediatrics, AMPHIA Hospital, Breda,

Nadere informatie

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten: De richtlijn

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten: De richtlijn Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten: De richtlijn Ingrid Arnold LUMC Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde Huisarts te Leiderdorp Dokter, ik ben zo moe. Vermoeidheid Hoofdpijn Buikklachten

Nadere informatie

SNOEZELEN IN DE ZORG HANDBOEK VOOR DE PRAKTIJK

SNOEZELEN IN DE ZORG HANDBOEK VOOR DE PRAKTIJK SNOEZELEN IN DE ZORG HANDBOEK VOOR DE PRAKTIJK Samenvatting van het handboek Julia van Weert a Jan Peter b Bienke Janssen a Flora Vruggink c Sandra van Dulmen a Augustus 2005 a NIVEL, Nederlands instituut

Nadere informatie

FACTSHEET. Gezondheid en natuur

FACTSHEET. Gezondheid en natuur FACTSHEET Gezondheid en natuur M. van Santvoort Oktober 2014 Inleiding Waarom deze factsheet over gezondheid en natuur? Veel mensen geven aan dat zij zich ontspannen voelen in de natuur. Dit is een beleving

Nadere informatie

ehealth en zelfmanagement Hoe worden we daar beter van?

ehealth en zelfmanagement Hoe worden we daar beter van? ehealth en zelfmanagement Hoe worden we daar beter van? Bart Brandenburg 21 maart 2013 Wat is ehealth? en hoe worden we daar beter van? Er zijn 51 definities van ehealth Supporting Health by technology

Nadere informatie

De PITSTOP suïcide studie: onderzoek naar het toepassen van de richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag in de dagelijkse praktijk 1

De PITSTOP suïcide studie: onderzoek naar het toepassen van de richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag in de dagelijkse praktijk 1 4 De PITSTOP suïcide studie: onderzoek naar het toepassen van de richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag in de dagelijkse praktijk 1 Derek de Beurs Inleiding In mei 2012 is de multidisciplinaire

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

BA Gezondheidswetenschappen Faculteit der Gezondheidswetenschappen

BA Gezondheidswetenschappen Faculteit der Gezondheidswetenschappen BA Gezondheidswetenschappen Faculteit der Gezondheidswetenschappen 2008 Universiteit Maastricht BA Gezondheidswetenschappen Page 1 of 160 Table of content Gezondheid en ziekte... 5 Het gezonde lichaam...

Nadere informatie

Hypertensiezorg Where there is no doctor

Hypertensiezorg Where there is no doctor Hypertensiezorg Where there is no doctor Marleen Hendriks Senior Program Manager/ Public Health Physician, Amsterdam Institute for Global Health and Development, Amsterdam PharmAccess Group Approach build

Nadere informatie

Facts & Figures Dementie

Facts & Figures Dementie Facts & Figures Dementie Inleiding Door de demografische ontwikkelingen neemt het aantal mensen met dementie de komende decennia sterk toe. Mensen worden steeds ouder en er komen meer ouderen. Omdat dementie

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg Fijn dat u er bent, dokter standpunt Lijden verlichten De huisarts en de laatste levensfase Bij mevrouw Van Oosten, 51 jaar, is twee jaar geleden een melanoom

Nadere informatie

Questionnaire for patients with HIV

Questionnaire for patients with HIV Questionnaire for patients with HIV Name QUOTE-HIV Language Dutch Number of items 27 Developed by Academic Medical Centre. University of Amsterdam, NIVEL Year 1998 Corresponding literature Hekkink CF,

Nadere informatie

Goed voorbeeld doet volgen. Martine Noordegraaf 6-3-2015

Goed voorbeeld doet volgen. Martine Noordegraaf 6-3-2015 Goed voorbeeld doet volgen Martine Noordegraaf 6-3-2015 Welk type ouderschap ziet u het meest in de gehandicaptensector? Adequaat ouderschap Verstoord ouderschap Problematisch ouderschap Overvraagd ouderschap

Nadere informatie

Cijfers over dementie

Cijfers over dementie Cijfers over dementie Inleiding Door de demografische ontwikkelingen neemt het aantal mensen met dementie de komende decennia sterk toe. Mensen worden steeds ouder en er komen meer ouderen. Omdat dementie

Nadere informatie

NIVEL Zorgregistraties: Big data van en voor de eerste lijn. Robert Verheij, Programmaleider NIVEL Zorgregistraties

NIVEL Zorgregistraties: Big data van en voor de eerste lijn. Robert Verheij, Programmaleider NIVEL Zorgregistraties NIVEL Zorgregistraties: Big data van en voor de eerste lijn Robert Verheij, Programmaleider NIVEL Zorgregistraties r.verheij@nivel.nl NIVEL Zorgregistraties als voorbeeld van een learning health system

Nadere informatie

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar Overzicht bachelorcursussen Dit overzicht geeft een groot aantal bachelorcursussen weer die aandacht besteden cultuur en/of gender op het gebied van gezondheidszorg. Het overzicht betreft cursussen uit

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

Monitoren van de effecten van de publiekscampagne depressie op de instroom van patiënten met psychische problemen in de huisartspraktijk

Monitoren van de effecten van de publiekscampagne depressie op de instroom van patiënten met psychische problemen in de huisartspraktijk Monitoren van de effecten van de publiekscampagne depressie op de instroom van patiënten met psychische problemen in de huisartspraktijk Derek de Beurs Mariëtte Hooiveld Het NIVEL onderzoekt de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Publications. Publications

Publications. Publications Publications Publications Publications De Bildt, A., Mulder, E.J., Scheers, T., Minderaa, R.B., Tobi, H. (2006) PDD, behavior problems and psychotropic drug use in children and adolescents with MR, Pediatrics

Nadere informatie

Hoeveel mensen hebben last van depressie?

Hoeveel mensen hebben last van depressie? Hoeveel mensen hebben last van depressie? Per 1000 patiëntjaren Welke gezondheidsproblemen hebben mensen met depressie nog meer? Belangrijkste co-morbiditeit bij depressie: hypertensie (14%) Diabetes (12%)

Nadere informatie

Inleiding. Werkwijze. 22660, 1100 DD Amsterdam 3 Agis Zorgverzekeringen, Postbus 19, 3800 HA Amersfoort

Inleiding. Werkwijze. 22660, 1100 DD Amsterdam 3 Agis Zorgverzekeringen, Postbus 19, 3800 HA Amersfoort Wat vinden Nederlanders van de gezondheidszorg en de zorgverzekering? Eerste landelijke resultaten van de Nederlandse vertaling van de CAHPS 3.0 Adult Commercial Questionnaire Diana Delnoij 1, Guus ten

Nadere informatie

Met Zorg naar Gezondheid!

Met Zorg naar Gezondheid! Met Zorg naar Gezondheid! dr. Hans Hobbelen Lector Healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Kenniscentrum CaRES: Care, Rehabilitatie, Educatie, Sport (CaRES) Lectoraat Transparante Zorgverlening Lectoraat

Nadere informatie

Ouderen in beeld, wat te doen? Welkom Wie zijn wij? Wie zitten hier in de zaal? Waar gaat het in deze workshop over?

Ouderen in beeld, wat te doen? Welkom Wie zijn wij? Wie zitten hier in de zaal? Waar gaat het in deze workshop over? Ouderen in beeld, wat te doen? Welkom Wie zijn wij? Wie zitten hier in de zaal? Waar gaat het in deze workshop over? Hoe zijn we hier gekomen Visieontwikkeling van de werkgroep ouderen van de HKA Onderzoek

Nadere informatie