Catalogus. genealogische avonden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Catalogus. genealogische avonden"

Transcriptie

1 Catalogus genealogische avonden 11de editie 2011

2 - 2 - INHOUDSTAFEL Woord vooraf 3 1. Parochieregisters en burgerlijke stand 7 2. Indices Volkstellingen Schepengriffie Notariaat Akten van de weeskamer van de stad Mechelen Genealogieën Allerlei Kiezerslijsten 25

3 - 3 - WOORD VOORAF Toen in september 1995 de Geschiedkundige Kring Rumesta 10 jaar bestond en ter gelegenheid ervan een genealogisch weekend doorging, merkten het bestuur en de werkende leden van Rumesta voor het eerst duidelijk welke grote interesse er bestond voor het raadplegen van bewerkt genealogisch bronnenmateriaal. In het verlengde van dat genealogisch weekend zagen de genealogische avonden het levenslicht. Aanvankelijk - vanaf 1 februari gingen deze tweemaandelijks door, tussen 19 en 21 u., in de benedenzaal van het Home Van der Taelen. De collectie die ter beschikking stond was eerder bescheiden, maar kon bogen op een flinke aanvulling met werken uit de privécollecties van de werkende leden. Door het succes van de genealogische avonden gingen deze vanaf 1998 maandelijks door en werd het sluitingsuur met één uur opgeschoven. De maandelijkse bijeenkomsten waren voor het beperkte kransje werkende leden dat steevast aanwezig was een niet te onderschatten belasting: elke maand 3 uur ter beschikking staan van de bezoekers nam iedereen er met de glimlach bij, maar vooraf de zaal inrichten, voorzien van de benodigde tafels en stoelen, de dag voordien ervoor zorgen dat de drank voldoende gekoeld stond, heen- en weerzeulen met werken uit persoonlijke collecties en vooral nadien alles weer terug opruimen was soms minder amusant Maar vanaf 1999 werd ook deze kaap gerond, want sindsdien beschikt Rumesta over een eigen ruimte, s Heerenkille, en behoren de verhuizingen voorgoed tot het verleden. s Heerenkille heeft Rumesta reeds heel wat bewezen. Een rechtstreeks gevolg van het feit dat de genoemde maandelijkse verhuizingen achter de rug zijn, is wel dat de collectie van genealogische bronnen flink uitgebreid is. Tot op heden beschikt Rumesta naar schatting reeds over een flinke 30 m verticaal gerangschikt genealogisch materiaal, meestal in boekvorm. De inhoud ervan vindt u in deze catalogus, samengesteld door Jules Reusens. Deze catalogus, ooit opgestart als enkele losse bladen waarop de beschikbare werken stonden vermeld, is nu aan zijn elfde editie toe. Binnen elk van de 9 categorieën zijn de werken alfabetisch, meestal op de naam van de gemeente, gerangschikt. Dit vergemakkelijkt eens te meer het gericht zoeken.

4 - 4 - Hoe raadpleegt u deze catalogus? In dit werk vindt u 9 rubrieken: (1) parochieregisters en burgerlijke stand, (2) indices van parochieregisters, (3) volkstellingen, (4) schepenbrieven, (5) notariaten, (6) akten van de weeskamers van de stad Mechelen, (7) genealogieën, (8) allerlei en (9) kiezerslijsten. Elk van deze rubrieken wordt hierna apart toegelicht. 1. Parochieregisters en burgerlijke stand Dit zijn bewerkte of onbewerkte akten uit de parochieregisters of uit de burgerlijke stand. Bewerkte bronnen zijn voorafgegaan door een asterisk (*). Het bronnenmateriaal verschaft gegevens over geboorten/dopen, huwelijken (kerkelijk of burgerlijk) en overlijdens/begrafenissen. Strikt genomen zijn er vóór 1797 geen gegevens over geboorten en overlijdens beschikbaar: alles werd bijgehouden in de parochieregisters die rapporteerden over dopen, kerkelijke huwelijken en begrafenissen. De werken over die periode die toch de titel geboorten of overlijdens dragen moeten aldus geïnterpreteerd worden. De werken die betrekking hebben op gegevens uit de burgerlijke stand, dragen de afkorting BS. In deze rubriek zijn de werken alfabetische geklasseerd volgens gemeente. 2. Indices van de parochieregisters Deze werken bestaan uit kopies van handgeschreven alfabetische lijsten die verwijzen naar originele akten uit de parochieregisters. U vindt hierin de naam, de datum en de verwijzing naar het parochieregister. Deze werken werden alfabetisch geklasseerd volgens gemeente. 3. Volkstellingen Reeds vanaf het Ancien Régime werden er regelmatig volkstellingen geordonneerd. Deze documenten zijn in de meeste gevallen bewaard gebleven. Sommige verschenen in bewerkte vorm. Deze werken werden alfabetisch geklasseerd volgens gemeente. 4. Schepenbrieven De schepenen beoefenden in het Ancien Régime de oneigenlijke rechtspraak. Zaken die nu geregistreerd worden b.v. op het kadaster, werden toen door de schepenen verleden. Sommige van deze unieke gegevens werden bewerkt en verschaffen heel wat onverwachte informatie over voorouders of over plaatsen of gebeurtenissen. Deze boeken zijn achteraan voorzien van de nodige indexen. Deze werken werden alfabetisch gerangschikt volgens gemeente. 5. Notariaten Verkopen van huizen, roerende of onroerende goederen, huurcontracten, leningen, testamenten, huwelijkscontracten, inventarissen, scheidingen en delingen, geschillen, vindt u in notarisakten. Deze boeken zijn achteraan voorzien van de nodige indexen. De werken werden alfabetisch gerangschikt volgens gemeente.

5 Weeskamers van de stad Mechelen Als een ouder met minstens één minderjarig kind in het Ancien Régime overleed, werd een inventaris gemaakt van de goederen. Deze werden in de steden bewaard in de weeskamers. VVF-Mechelen zorgde voor een systematische bewerking ervan. Deze boeken zijn achteraan voorzien van de nodige indexen en per periode van 50 jaar van een algemene index. De werken zijn geklasseerd per jaar (van jong naar oud). 7. Genealogieën Er zijn heel wat gegevens verzameld door collega-genealogen over bepaalden families. Soms zijn deze gegevens gepubliceerd in boeken of tijdschriften en dragen ze veel bij aan geïnteresseerden die onderzoek doen naar mensen met deze familienamen of aanverwanten ervan. De werken uit deze rubriek werden alfabetisch op de familienaam geklasseerd. 8. Allerlei Aanvankelijk werd deze categorie opgestart als een restcategorie. Gaandeweg werd duidelijk dat hierin een aantal subrubrieken te onderscheiden zijn (b.v. toponymie, doodsbrieven, ). De werken uit deze rubriek werden gerangschikt per subrubriek. 9. Kiezerslijsten Voor de meeste genealogen is het moeilijk om de voorbije 100 jaar te overbruggen. Kiezerslijsten vormen hiervoor uitgelezen bronnenmateriaal. De lijsten uit deze rubriek werden gerangschikt per gemeente. Hoe raadpleegt u werken uit de catalogus? De werken die vermeld zijn in deze catalogus zijn uitsluitend te raadplegen op de genealogische avonden van Rumesta. Het is zeer eenvoudig om boeken ter raadpleging aan te vragen. Geef aan de persoon achter de uitleenstand het nummer door dat voor het door u gewenste boek staat. Hij/zij zal u onmiddellijk het gevraagde werk overhandigen. U kan onbeperkt nieuwe werken komen aanvragen aan de uitleendienst, met dien verstande dat het voordien geraadpleegde werk teruggegeven wordt. Zoals u merkt is de collectie opgebouwd uit werken met als centrum de Rupelstreek. We streven een uitbreiding van het bestand na, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Zoals gemeld is het niet onze ambitie om te investeren in werken van ver buiten onze regio. U kan ons altijd suggesties doen om bepaalde werken aan te kopen, in leen te geven of ter beschikking te stellen. Beschikt u zelf over een collectie doodsbrieven of doodsprentjes, dan zijn wij zeer blij met een kopie of een lijst ervan. Kortom, alle positieve bijdragen die de uitbreiding van de collectie met betrekking tot de Rupelstreek ten goede komen zijn welkom! Tom De Loenen

6 - 6 -

7 PAROCHIEREGISTERS (PR) EN BURGERLIJKE STAND (BS) De titels voorafgegaan door een * zijn bewerkingen AARTSELAAR *Aartselaar dopen *Aartselaar geboorten en *Aartselaar huwelijken en overlijdens *Aartselaar huwelijken , overlijdens *Aartselaar huwelijken , overlijdens ANTWERPEN *Antwerpen Sint-Andries dopen BEERZEL *Beerzel dopen alfabetische indices BERLAAR *Berlaar dopen , A - L *Berlaar dopen , M - Z *Berlaar huwelijken *Berlaar overlijdens , 1804 BLAASVELD *Blaasveld dopen en huwelijken , BS *Blaasveld dopen en huwelijken Blaasveld dopen Blaasveld dopen Blaasveld dopen Blaasveld dopen Blaasveld dopen Blaasveld dopen (bis) Blaasveld huwelijken Blaasveld huwelijken Blaasveld overlijdens BOECHOUT *Boechout dopen *Boechout huwelijken *Boechout begrafenissen , BONHEIDEN *Bonheiden dopen *Bonheiden huwelijken en overlijden BOOISCHOT Booischot geboorten BOOM *Boom dopen A - D *Boom dopen E - O *Boom dopen P - U *Boom dopen V - Z *Boom huwelijken A - L *Boom huwelijken M - Z *Boom overlijdens *BS Boom akten *BS Boom akten *BS Boom akten *BS Boom akten * BS Boom akten C *BS Boom C *BS Boom C *BS Boom C *BS Boom C *BS Boom C *BS Boom C *BS Boom C *BS Boom C *BS Boom C *BS Boom C *BS Boom C *BS Boom C *BS Boom C *BS Boom C *BS Boom 1902 BORGERHOUT *Borgerhout O.-L.-V. ter Sneeuw, huwelijken *Borgerhout O.-L.-V. ter Sneeuw, huwelijken *Borgerhout O.-L.-V. ter Sneeuw, huwelijken BORNEM *Bornem dopen, alfabetisch repertorium, parochieregisters ; Burgerlijke stand A tot M *Bornem dopen, alfabetisch repertorium, parochieregisters ; Burgerlijke stand N tot Z BREENDONK *Breendonk, gezinsreconstructie , deel 1 Adriaens - Fleurman *Breendonk, gezinsrecontrustie , deel 2 Hiel-Van den Bogaert *Breendonk, gezinsrecontructie , deel 3 Van den Borre-Zubani BROECHEM *Broechem dopen A - G *Broechem dopen G - R *Broechem dopen R - W

8 *Broechem huwelijken *Broechem overlijdens BUGGENHOUT *Buggenhout dopen, alfabetisch repertorium A - L *Buggenhout dopen, alfabetisch repertorium M - Z *Buggenhout huwelijken en overlijdens deel 3 BUKEN - TILDONK *Buken - Tildonk gezinsreconstructies DUFFEL Duffel dopen Duffelse afstammelingen van Rumstenaars *Duffel dopen Met aanvullingen uit de B.S. A - E *Duffel dopen Met aanvullingen uit de B.S. F - O *Duffel dopen Met aanvullingen uit de B.S. P - Z *Duffel huwelijken EDEGEM *Edegem dopen *Edegem BS geboorten *Edegem dopen, huwelijken en overlijdens *Edegem huwelijken *Edegem BS huwelijken *Edegem overlijdens *Edegem BS overlijdens EKEREN *Ekeren Sint-Lambertus, gezinssamenstellingen EIKEVLIET *Parochieregisters Eikevliet Sint- Lambertus genealogisch repertorium ELEWIJT *Elewijt geboorten en *Elewijt huwelijken en *Elewijt overlijdens en *Elewijt, geb en ; huw en en overl en EMBLEM *Emblem, dopen, huwelijken en begrafenissen GESTEL *Gestel dopen , huwelijken en overlijdens HALLE *Halle dopen , huwelijken en overlijdens HEFFEN - HEINDONK *Heffen - Heindonk dopen A - L *Heffen - Heindonk dopen M - Z *Heffen geboorten ; Heindonk geboorten *Heffen geboorten ; Heindonk geboorten A - K *Heffen geboorten ; Heindonk geboorten L - Z *Heffen - Heindonk huwelijken *Heffen - Heindonk huwelijken *Heffen - Heindonk overlijdens Heffen - Heindonk *, x en Heffen dopen, huwelijken en overlijdens Heffen huwelijken ; overlijdens Heffen huwelijken Heindonk dopen Heindonk huwelijken Heindonk overlijdens HEMIKSEM *Hemiksem dopen *Hemiksem huwelijken *Hemiksem overlijdens HEVER *Hever gezinsreconstructies 17de en 18de eeuw A - K *Hever gezinsreconstructies 17de en 18de eeuw L - Z HINGENE *Hingene genealogisch repertorium, PR *Hingene genealogisch repertorium PR , deel *Hingene genealogisch repertorium PR , deel 2 HOMBEEK *Hombeek BS geboorten, huwelijken en overlijden HOUTVENNE - OOSTERWIJK

9 Houtvenne - Oosterwijk dopen, huwelijken en overlijdens HOVE *Hove St.-Laurentius geboorten *Hove St.-Laurentius huwelijken en overlijdens en *Hove BS geboorten en huwelijken op naam van bruidegom *Hove BS huwelijken op naam van de bruid KAPELLEN *Kapellen huwelijken en overlijdens *Kapellen huwelijken KAPELLE-OP-DEN-BOS *Dopen, huwelijken en overlijdens KEERBERGEN Keerbergen dopen en , huwelijken en en overlijdens en Keerbergen dopen KESSEL *Kessel dopen, huwelijken en overlijdens KONINGSHOOIKT zie Berlaar nr en KONTICH Kontich geboorten Kontich geboorten Kontich geboorten Kontich geboorten Kontich geboorten Kontich geboorten Kontich geboorten Kontich geboorten *Kontich geboorten , deel 1: A - L *Kontich geboorten , deel 2: M - Z *Kontich huwelijken en , overlijdens Kontich huwelijken *Kontich huwelijken *Kontich huwelijken Kontich overlijdens Kontich overlijdens Kontich overlijdens Kontich overlijdens LEEST *Leest dopen *Leest dopen *Leest huwelijken Leest huwelijken LIER *Lier Sint-Gummarus dopen , A - G *Lier Sint-Gummarus dopen , G - Q *Lier Sint-Gummarus dopen , R - Z *Lier Sint-Gummarus dopen , A - L *Lier Sint-Gummarus dopen , M - Z *Lier Sint Jacobskapel, huwelijken , begrafenissen LIEZELE *Liezele genealogisch repertorium PR *Liezele, genealogisch repertorium deel *Liezele, genealogisch repertorium deel 2 LINT Lint geboorten LIPPELO *Lippelo genealogisch repertorium PR LOENHOUT *Loenhout geboorten *Loenhout geboorten *Loenhout dopen, huwelijken en overlijdens *Loenhout huwelijken *Loenhout overlijdens LONDERZEEL *Londerzeel huwelijken *Londerzeel overlijdens MALDEREN *Malderen dopen, huwelijken en overlijdens MARIEKERKE *Mariekerke genealogisch repertorium PR *Mariekerke genealogisch repertorium BS MECHELEN *Mechelen dopen , A tot De Ziegelenweidt *Mechelen dopen , Debacke tot M *Mechelen dopen , N tot Van Deijck

10 *Mechelen dopen , Van den April tot Z *Mechelen dopen , A - D *Mechelen dopen , E - M *Mechelen dopen , N - Van der Swaen *Mechelen dopen , Van der Vat - Z BS Mechelen geboorten BS Mechelen geboorten *Mechelen dopen , A tot en met D *Mechelen dopen , E tot en met M *Mechelen dopen , N tot en met Van der Zype *Mechelen dopen , Van Deuren tot en met Z *Mechelen huwelijken , familienaam bruidegom *Mechelen huwelijken , familienaam bruid *Mechelen huwelijken , familienaam bruidegom *Mechelen huwelijken , familienaam bruid *Mechelen huwelijken , familienaam bruidegom *Mechelen huwelijken , familienaam bruid *BS Mechelen huwelijken *BS Mechelen huwelijken *BS Mechelen overlijdens *BS Mechelen overlijden MUIZEN *Muizen dopen, gezinsreconstructies , A - H *Muizen dopen, gezinsreconstructies , J - Z *Muizen BS, geboorten, huwelijken en geboorten NATTENHAASDONK *Nattenhaasdonk dopen, huwelijken en overlijdens NIEL Niel dopen Niel dopen Niel dopen Niel dopen Niel dopen Niel dopen Niel dopen Niel dopen Niel dopen *Niel dopen *Niel dopen Niel huwelijken Niel huwelijken Niel huwelijken *Niel huwelijken *Niel huwelijken Niel overlijdens Niel overlijdens Niel overlijdens Niel overlijdens Niel overlijdens Niel overlijdens Niel overlijdens *Niel overlijdens *Gezinssamenstellingen NIJLEN *Nijlen dopen *Nijlen huwelijken , overlijdens ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER O.-L.-V.-Waver geboorten O.-L.-V.-Waver dopen, huwelijken en overlijdens , *O.-L.-V.-Waver dopen O.-L.-V.-Waver huwelijken en overlijdens *O.-L.-V.-Waver huwelijken , overlijdens OOSTMALLE *Oostmalle geboorten *Oostmalle huwelijken *Oostmalle overlijdens en OPDORP *Opdorp dopen, huwelijken en overlijdens *Opdorp dopen, huwelijken en overlijdens PULDERBOS *Pulderbos dopen en PULLE *Pulle dopen, huwelijken en overlijdens *Pulle geboorten, huwelijken en overlijdens PUTTE *Putte dopen *Putte huwelijken *Putte overlijdens PUURS *Puurs dopen *Puurs dopen *Puurs dopen

11 *Puurs huwelijken , deel *Puurs huwelijken , deel *Puurs overlijdens *Puurs overlijdens *Puurs overlijdens *Puurs dopen *Puurs dopen *Puurs dopen *Puurs overlijdens RANST *Ranst geboorten *Ranst huwelijken REET *Reet dopen Reet dopen , huwelijken en overlijdens Reet dopen Reet dopen Reet dopen ; vormsel Reet dopen *Reet huwelijken en overlijdens Reet huwelijken Reet huwelijken Rumstenaars gehuwd te Reet Reet overlijdens Reet overlijdens Reet overlijdens *Reet dopen en huwelijken ; dopen RIJMENAM *Rijmenam Sint-Martinus dopen *Rijmenam Sint-Martinus, huwelijken en begrafenissen RUISBROEK *Ruisbroek genealogisch repertorium A - Raes *Ruisbroek genealogisch repertorium Raps - Z RUMST *Rumst dopen A - K *Rumst dopen L - Z *Rumst dopen *Rumst dopen Rumst dopen Rumst dopen *Rumst huwelijken *Rumst huwelijken , op naam van de bruidegom *Rumst huwelijken , op naam van de bruid *Rumst huwelijken Retenaars gehuwd te Rumst Rumst huwelijken *Rumst overlijdens *Rumst overlijdens A - M *Rumst overlijdens N - Z *Rumst overlijdens Rumst overlijdens BS Rumst: diverse inschrijvingen tijdens de jaren 6-8 en BS Rumst: huwelijken jaren BS Rumst: overlijdens jaren BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens jaar BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens jaar 14 en BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken, overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens 1835

12 BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten BS Rumst: huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens 1908

13 BS Rumst: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: geboorten,huwelijken en overlijdens BS Rumst: klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdens BS Rumst: klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdens SCHELLE *Schelle dopen Schelle geboorten Schelle geboorten , huwelijken en overlijdens Schelle geboorten, huwelijken en overlijdens *Schelle dopen Schelle dopen *Schelle huwelijken Schelle huwelijken *Schelle overlijdens Schelle overlijdens BS Schelle: geboorten, huwelijken en overlijdens SCHILDE *Schilde dopen *Schilde huwelijken en overlijdens SCHRIEK *Schriek parochieregisters deel I, A - P *Schriek parochieregisters deel II, R - Z 'S-GRAVENWEZEL *'s Gravenwezel dopen , huwelijken en overlijdens SINT-AMANDS *Sint-Amands dopen *Sint-Amands huwelijken *Sint-Amands overlijdens SINT-KATELIJNE-WAVER St.-Kat.-Waver geboorten St.-Kat.-Waver dopen, huwelijken en overlijdens St.-Kat.-Waver geboorten St.-Kat.-Waver dopen *St.-Kat.-Waver dopen , A - I *St.-Kat.-Waver dopen , J - Z St.-Kat.-Waver huwelijken St.-Kat.-Waver huwelijken , overlijdens St.-Kat.-Waver huwelijken , overlijdens (bis) *St.-Kat.-Waver huwelijken en begrafenissen, St.-Kat.-Waver overlijdens STABROEK *Stabroek dopen *Stabroek huwelijken *Stabroek overlijdens TERHAGEN *Terhagen huwelijken BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens 1893

14 BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten BS Terhagen: huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten BS Terhagen: geboorten BS Terhagen: geboorten BS Terhagen: huwelijken en overlijdens BS Terhagen: huwelijken en overlijdens BS Terhagen: geboorten BS Terhagen: klapper op geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen: klapper op geboorten, huwelijken en overlijdens BS Terhagen;geboorten huwelijken en overlijdens TILDONK *Tildonk dopen Tildonk huwelijken en overlijdens TISSELT *Tisselt dopen *Tisselt dopen en huwelijken TREMELO Tremelo geboorten VIERSEL *Viersel dopen , huwelijken en overlijdens *Viersel geboorten, huwelijken en overlijdens VREMDE *Vremde dopen *Vremde dopen , huwelijken en overlijdens *Vremde dopen en geboorten *Vremde huwelijken, begrafenissen en overlijdens *Vremde dopen , huwelijken en overlijdens WAARLOOS *Waarloos dopen *Waarloos dopen *Waarloos huwelijken en overlijdens *Waarloos huwelijken en overlijdens WAASMONT *Waasmont geboorten WAKKERZEEL Wakkerzeel dopen Wakkerzeel dopen Wakkerzeel dopen *Wakkerzeel dopen, huwelijken en overlijdens Wakkerzeel huwelijken Wakkerzeel overlijdens WALEM *Walem dopen *Walem BS geboorten Walem overlijdens WECHELDERZANDE *Wechelderzande dopen, huwelijken en overlijdens WEERT *Weert genealogisch repertorium PR *Weert-Temse: doopselboek WERCHTER Werchter geboorten Werchter geboorten Werchter geboorten Werchter geboorten Werchter geboorten Werchter geboorten Werchter geboorten , huwelijken en overlijdens Werchter huwelijken Werchter huwelijken Werchter overlijdens Werchter overlijdens WESPELAAR

15 Wespelaar dopen , huwelijken en overlijdens WESTMALLE *Westmalle geboorten *Westmalle huwelijken *Westmalle overlijdens WIEKEVORST *Wiekeworst dopen , begrafenissen WILLEBROEK Willebroek geboorten Willebroek geboorten Willebroek geboorten Willebroek geboorten Willebroek geboorten Willebroek geboorten Willebroek geboorten Willebroek geboorten Willebroek geboorten Willebroek geboorten Willebroek geboorten Willebroek geboorten Willebroek geboorten *Willebroek geboorten *Willebroek geboorten Willebroek O.-L.-V. en H. Michaël geboorten Willebroek huwelijken Willebroek huwelijken Willebroek huwelijken Willebroek huwelijken Willebroek huwelijken Willebroek huwelijken Willebroek huwelijken Willebroek huwelijken Willebroek O.-L.-V. en H. Michaël huwelijken *Willebroek huwelijken *Willebroek huwelijken *Willebroek huwelijken Willebroek overlijdens Willebroek overlijdens Willebroek overlijdens Willebroek overlijdens Willebroek overlijdens *Willebroek O.-L.-V. en H. Michaël huwelijken Willebroek O.-L.-V. en H. Michael huwelijken *Willebroek dopen, huwelijken en overlijdens *Willebroek dopen, huwelijken en overlijdens *Willebroek O.-L.-V. en H. Michaël dopen, huwelijken en overlijdens WILRIJK *Wilrijk dopen en overlijdens *Wilrijk dopen A - H *Wilrijk dopen H - Z *Wilrijk huwelijken *Wilrijk overlijdens WOMMELGEM *Wommelgem geboorten *Wommelgem huwelijken en overlijdens WUUSTWEZEL *Wuustwezel dopen *Wuustwezel dopen ZOERSEL *Zoersel dopen *Zoersel dopen, huwelijken en overlijdens

16 INDICES Berg dopen, huwelijken en overlijdens Berlaar dopen deel I, A - R Berlaar dopen deel II, S - Z Berlaar huwelijken Berlaar overlijdens Blaasveld dopen, huwelijken en overlijdens Boechout Booischot geboorten Buken dopen, huwelijken en overlijdens Diegem dopen, huwelijken en overlijdens Etterbeek dopen, huwelijken en overlijdens Grobbendonk dopen , huwelijken en overlijdens Haacht dopen Haacht huwelijken en overlijdens Herent dopen en huwelijken Herentals huwelijken Herentals overlijdens Heverlee dopen Itegem dopen Itegem huwelijken Kampenhout dopen Kampenhout huwelijken en overlijdens Keerbergen dopen, huwelijken en overlijdens Lubbeek dopen tot Totaalindex van Familienamen arrondissement Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-Waver dopen Onze-Lieve-Vrouw-Waver huwelijken Perk dopen, huwelijken en overlijdens Rijmenam Sint-Katelijne-Waver dopen Sint-Katelijne-Waver huwelijken en overlijdens Steenhuffel dopen, huwelijken en overlijdens Tildonk dopen, huwelijken en overlijdens Vorselaar dopen, huwelijken en overlijdens Werchter geboorten Werchter huwelijken Werchter overlijdens Wespelaar dopen, huwelijken en overlijdens Willebroek geboorten Willebroek huwelijken Willebroek overlijdens Willebroek overlijdens Willebroek geboorten en huwelijken deel Willebroek geboorten en huwelijken deel Wolvertem - Meuzegem dopen, huwelijken en overlijdens

17 VOLKSTELLINGEN Aartselaar jaar IV (1796) Austruweel Baarle-Hertog 1693, Begijnendijk 1597, 1709, Berchem Berchem Berendrecht Berlaar 1693, Blaasveld Boechout 1672, 1693, 1705, Boechout Bonheiden en Rijmenam 1693, 1709, Boom 1693, Boom Boom Borgerhout en Deurne Borgerhout Borsbeek 1693, Borsbeek 1693, 1709, 1754, Bouwel Duffel Edegem Ekeren Halle (Kempen) Heindonk Hemiksem Herenthout Herselt 1693, Hingene jaar IV (1796) Hoboken Hoboken Hulshout Keerbergen Kontich Liezele Loenhout 1693, 1698 en Loenhout Merksem en Dambrugge Mortsel 1709, Mortsel Niel 1693, Niel Noorderwijk Oevel 1693, 1709, Olen Onze-Lieve-Vrouw-Waver 1693, Onze-Lieve-Vrouw-Waver communicanten Pulle Putte 1693, Puurs en Oppuurs Ranst Reet 1709, Reet Rijmenam Rotselaar, Werchter en Wezemaal Rumst Rumst bevolking in de 18de eeuw (tellingen 1709, 1755, 1779, 1782 en 1794) Rumst 1754 (kopie origineel) Rumst 1709 (kopie origineel) Ruisbroek Schelle Schilde Schriek Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve- Vrouw-Waver 1709, Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Waver Tongerlo Turnhout Turnhout Vorst Vremde Waarloos Waarloos jaar IV (1796) Westerlo Westmalle Westmeerbeek Wijnegem Willebroek Willebroek bevolking Willebroek en Tisselt Wilrijk Wommelgem Wuustwezel 1698, Wuustwezel, 1693 en Zandhoven Zandhoven Zandhoven Zemst Zoerle-Parwijs 1693, Zoerle-Parwijs Zoersel 1796

18 SCHEPENGRIFFIE AARTSELAAR (zie ook: RUPELSTREEK) Goedenissen Kontich, Aartselaar, Reet en Waarloos BOECHOUT (zie ook: RUPELSTREEK) Schepengriffie van Boechout; BONHEIDEN Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 2, Oud-gemeentearchief Bonheiden nr (personele lasten), Oud-gemeentearchief Bonheiden nr (persoonlijke lasten), Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 26 (personele lasten), Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 27 (persoonlijke lasten), Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 28 (persoonlijke lasten), Oud-gemeentearchief Bonheiden nr , vanaf Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 98, Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 99, Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 100 deel 1, Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 100 deel 2, Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 101 deel 1, Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 101 deel 2, Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 102 deel 1, Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 102 deel 2, Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 103 deel 1, Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 103 deel 2, Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 104 deel 1, Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 104 deel 2, Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 105, Oud-gemeentearchief Bonheiden nr , vanaf Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 159, vanaf Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 160 deel 1, vanaf Oud-gemeentearchief Bonheiden nr. 160 deel 2 en nr. 161, vanaf Oud-gemeentearchief Bonheiden: laathof Berentrode nr. 91, Oud-gemeentearchief Bonheiden. Laathof Berentrode nr. 2, Oud-gemeentearchief Bonheiden: Mispeldonk, vanaf 1330 BOOM (zie ook: RUPELSTREEK) Schepengriffie van Rumst en Boom, deel 1, Schepengriffie van Rumst en Boom, deel 2, Schepengriffie van Rumst en Boom, deel 3, klapper Schepengriffie van Boom, deel 1, Schepengriffie van Boom, deel 2, Schepengriffie van Boom, deel 3, Schepengriffie van Boom, Schepenbrieven , Laathof van Immerseel , Scheidingen en delingen De leen-, keur- en cijnsboeken van de heerlijkheid Boom (Fonds Spoelberch) DUFFEL Borgbrieven van Duffel HEINDONK Schepengriffie van Rumst en Boom, deel 1, Schepengriffie van Rumst en Boom, deel 2, Schepengriffie van Rumst en Boom, deel 3, klapper HEMIKSEM zie: RUPELSTREEK KONTICH (zie ook: RUPELSTREEK) Goedenissen Kontich, Aartselaar, Reet en Waarloos NIEL (zie ook: RUPELSTREEK) Schepengriffie van Niel, Miscellanea einde 16 de -18 de eeuw PUURS Meisseniers te Puurs, uitlandigen, zwakzinnigen en processen ) Goedenissen in het Borggraefschap van Puurs ( ) REET (zie ook: KONTICH en RUPELSTREEK)

19 Oud archief der gemeente Reet. Analytische inventaris RUISBROEK Ruisbroek onder Frans bewind: RUMST (zie ook: RUPELSTREEK) Schepengriffie van Rumst: uitgave 1992 ( ) Schepengriffie van Rumst: uitgave 1993 ( ) Schepengriffie van Rumst: uitgave 1994 ( ) Schepengriffie van Rumst: uitgave 1995 ( ) Schepengriffie van Rumst: uitgave 1996 ( ) Schepengriffie van Rumst: uitgave 1997 ( ) Schepengriffie van Rumst: uitgave Schepengriffie van Rumst: uitgave Schepengriffie van Rumst: uitgave Schepengriffie van Rumst: uitgave Schepengriffie van Rumst en Boom, deel 1, Schepengriffie van Rumst en Boom, deel 2, Schepengriffie van Rumst en Boom, deel 3, klapper RUPELSTREEK Antwerpse schepenbrieven betreffende de dorpen van de Rupelstreek: Aartselaar, Boechout, Boom, Hemiksem, Kontich, Niel, Reet, Rumst en Schelle SCHELLE: zie RUPELSTREEK SINT-AMANDS Staten van goed te Sint-Amands , en Kavelingen TISSELT De weeskamer van Tisselt 18 de eeuw WAARLOOS: zie KONTICH WALEM Schepengriffie Walem: boek 6 (verkopen ) WILLEBROEK Weeskamer van Willebroek 17de en 18de eeuw Schepenbrieven Willebroek I Schepenbrieven Willebroek WILRIJK Schepenakten van Wilrijk

20 NOTARIAAT ANTWERPEN Groesius, Antwerpen, BEERZEL Swiggers Adriaen, Beerzel, BOOM De Jonghe Petrus, Boom, Parijs Michiel Frans, Boom, Quarteer Jan Baptist, Boom en Schelle, Quarteer Jan Baptist, Boom en Schelle, Puttemans Herman, Boom, Quarteer Edmond, Boom, Claessens Peter Herman, Niel en Boom, Claessens Peter Herman, Niel en Boom, Claessens Peter Herman, Niel en Boom, Mommen Jan Frans, Boom, Mommen Jan Frans, Boom, Mommen Jan Frans, Boom, Swiggers Petrus Josephus, Boom, Vermeulen Carolus Joannes Antonius, Boom, Vermeulen Florent, Boom, Vermeulen Florent, Boom, (kopie van het origineel repertorium) Leclef Louis, Boom, Leclef Louis, Boom, (kopie van het origineel repertorium) Oeyen Jacobus, Boom, Vermeulen Carolus Joannes Antonius, Boom, HEMIKSEM Van Dijck Petrus Eugenius, Hemiksem, Van den Haute Nikolaas Joannes, Hemiksem, MECHELEN De Hondecoutere Guido, Mechelen, Van de Venne Adolf, Mechelen, , deel I Van de Venne Adolf, Mechelen, , deel II Van de Venne Adolf, Mechelen, , alfabetische naamlijst Inventaris notariaten arr. Mechelen De Muter J., Mechelen NIEL Claessens Peter Herman, Niel en Boom, Claessens Peter Herman, Niel en Boom, Claessens Peter Herman, Niel en Boom, RUISBROEK Repertorium van notaris Guilielmus De Pauw te Ruisbroek RUMST Ceulemans Bartholomeus, Rumst, Bercx Gaspar, Rumst en Willebroek, De Coninck Egied, Rumst, SCHELLE Quarteer Jan Baptist, Boom en Schelle, Quarteer Jan Baptist, Boom en Schelle, WILLEBROEK Bercx Gaspar, Rumst en Willebroek, Van der Veken Joachim, Willebroek,

21 AKTEN VAN DE WEESKAMER VAN DE STAD MECHELEN nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 14, nr. 15, nr. 16, nr. 17, nr. 18, nr. 19, nr. 20, nr. 21, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 25, nr. 26, nr. 27, nr. 28, nr. 29, nr. 30, nr. 31, nr. 32, nr. 33, nr. 34, nr. 35, nr. 36, nr. 37, nr. 38, nr. 39, nr. 40, nr. 41, nr. 42, nr. 43, nr. 44, nr. 45, nr. 46, nr. 47, nr. 48, nr. 49, nr. 50, nr. 51, nr. 52, nr. 53, nr. 54, nr. 55, nr. 56, nr. 57, nr. 58, nr. 59, nr. 60, nr. 61, nr. 62, nr. 1, Index nr. 2, Index

Catalogus. genealogische avonden. Geschiedkundige Kring Rumesta v.z.w. 12de editie 2013

Catalogus. genealogische avonden. Geschiedkundige Kring Rumesta v.z.w. 12de editie 2013 Catalogus genealogische avonden 12de editie 2013 Geschiedkundige Kring Rumesta v.z.w. - 2 - INHOUDSTAFEL Woord vooraf 3 1. Parochieregisters en burgerlijke stand 7 2. Indices 16 3. Volkstellingen 17 4.

Nadere informatie

Catalogus. genealogische avonden. Geschiedkundige Kring Rumesta v.z.w. 14de editie 2015

Catalogus. genealogische avonden. Geschiedkundige Kring Rumesta v.z.w. 14de editie 2015 Catalogus genealogische avonden 14de editie 2015 Geschiedkundige Kring Rumesta v.z.w. - 2 - INHOUDSTAFEL Woord vooraf 3 1. Parochieregisters en burgerlijke stand 7 2. Indices 19 3. Volkstellingen 20 4.

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

SCHADUWARCHIEF PAROCHIEREGISTERS VAN DE PAROCHIES UIT DE GEMEENTE WESTERLO

SCHADUWARCHIEF PAROCHIEREGISTERS VAN DE PAROCHIES UIT DE GEMEENTE WESTERLO HEEMKRING ANSFRIED WESTERLO V.Z.W. ARCHIEF GENEALOGIE: SCHADUWARCHIEF PAROCHIEREGISTERS UIT HET RIJKSARCHIEF, GEMEENTEARCHIEVEN OF PAROCHIEARCHIEVEN. VERSCHILLENDE BEWERKINGEN HIEROP, VOORNAMELIJK UIT

Nadere informatie

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011.

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011. Gazet van Antwerpen Promo Nieuwe BMW 3 Reeks Berline vanaf 285*/maand Word GvA-correspondent! Solliciteer nu! Bezorg ons uw leukste foto's van jonge antwerpen > mol Griezelbuiten wint Culturele Publieksprijs

Nadere informatie

JRprojects Prijslijst 2015

JRprojects Prijslijst 2015 JRprojects Prijslijst 2015 Opritten en terrassen Bij de aanleg van opritten en terrassen houden we steeds rekening met uw wensen en ideeën. Grondwerken JRprojects beschikt over een uitgebreid en gespecialiseerd

Nadere informatie

ANTWERPEN. 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Antwerpen bevolking. 1.190.668

ANTWERPEN. 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Antwerpen bevolking. 1.190.668 ANTWERPEN 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer Vervoergebied bevolking. 1.190.668 19 AARTSELAAR 14.237 41 LINT 7.959 20 ANTWERPEN 455.148 42 MALLE 14.096 21 BERLAAR 10.345 43 MORTSEL 24.450 22 BEVEREN

Nadere informatie

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Sint-Niklaas, 01 januari 2007 Nieuwe prijzen luchthavenvervoer van 01 januari 2007 Exclusief en uitsluitend

Nadere informatie

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Sint-Niklaas, 01 januari 2008 Aangepaste prijs luchthavenvervoer van 01 januari 2008 Exclusief en uitsluitend

Nadere informatie

Groepsaankoop groene stroom en gas

Groepsaankoop groene stroom en gas Groepsaankoop groene stroom en gas Overzicht van mogelijkheid tot inschrijven via loketten en inschrijfsessies. Inhoud Aartselaar... 4 Antwerpen... 4 1. Stadsloketten... 4 2. Ecohuis Antwerpen... 4 3.

Nadere informatie

Nummer Datum Tijd Thuisploeg Bezoekers Zaal

Nummer Datum Tijd Thuisploeg Bezoekers Zaal Nummer Datum Tijd Thuisploeg Bezoekers Zaal 1e Provinciale Heren Antwerpen 21110013 7/09/2014 13:30 CobraSchotenBrasschaat - A - Wuustwezel BBC - A Sporthal De Zeurt 21110027 13/09/2014 20:30 Wuustwezel

Nadere informatie

Transportservice. De makkelijke manier om je meubels thuis te krijgen

Transportservice. De makkelijke manier om je meubels thuis te krijgen NEDERLANDS IKEA WILRIJK Transportservice De makkelijke manier om je meubels thuis te krijgen IKEA verkoopt zijn meubels in platte pakketten. Zo kunnen wij de transport- en opslagkosten drukken... en betaal

Nadere informatie

Uw eigendom verkopen?

Uw eigendom verkopen? Uw eigendom verkopen? 3140 Keerbergen, Gemeenteplein, 22 Tel 015/52.80.20 - info@schoeters.be - www.schoeters.be Uw eigendom verkopen Geachte Mevrouw, Mijnheer, Indien u uw eigendom wenst te verkopen staan

Nadere informatie

Regio Antwerpen...3 Trams...3 Lijn 2 Hoboken - Linkeroever...3 Lijn 4 Hoboken Sint Pietersvliet...3 Lijn 8 Silsburg Bolivarplaats...

Regio Antwerpen...3 Trams...3 Lijn 2 Hoboken - Linkeroever...3 Lijn 4 Hoboken Sint Pietersvliet...3 Lijn 8 Silsburg Bolivarplaats... Regio Antwerpen...3 Trams...3 Lijn 2 Hoboken - Linkeroever...3 Lijn 4 Hoboken Sint Pietersvliet...3 Lijn 8 Silsburg Bolivarplaats...4 Lijn 9 Linkeroever - Eksterlaar...4 Lijn 11 Eksterlaar - Melkmarkt...5

Nadere informatie

Anker 11809 LGS Bonheiden 2820 BONHEIDEN. 10116 GBS GLOC 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 10124 GBS Octopus 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Anker 11809 LGS Bonheiden 2820 BONHEIDEN. 10116 GBS GLOC 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 10124 GBS Octopus 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER PROVINCIE ANTWERPEN Inspecteur adviseur NCZ Martine Konings Lodewijk De Raetstraat 15 2020 Antwerpen 0496 18 20 93 mfkonings@gmail.com Anker 11809 LGS Bonheiden 2820 BONHEIDEN 10033 GBS t Kompas 2570 DUFFEL

Nadere informatie

Geraadpleegde bronnen bij genealogische opzoekingen # nr # Type Titel Auteur / Bron Uitgever Editie

Geraadpleegde bronnen bij genealogische opzoekingen # nr # Type Titel Auteur / Bron Uitgever Editie 9000 Kiezerslijst Kiezerslijst der Gemeente Willebroek (1 mei 1906-30 april 1907) Deze kiezerslijst is opgesteld volgens het sinds 193 geldende algemeen meervoudig kiesstelsel: iedere man van minstens

Nadere informatie

Provinciale omgevingsanalyse. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Provinciale omgevingsanalyse. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Provinciale omgevingsanalyse Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie 30 09 2014 Provinciale omgevingsanalyse Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie 30 september 2014 Inleiding... 5 1. Feiten en cijfers

Nadere informatie

BE-A0512_104131_102232_DUT

BE-A0512_104131_102232_DUT BE-A0512_104131_102232_DUT Inventaris van het archief van het Parket te Antwerpen. Overdracht 2001 B / K. Velle. - In: Inventaris van de archieven van de parketten van de Procureur des Konings te Antwerpen

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

Jaarrapport 2008-2009 VDS regio Antwerpen

Jaarrapport 2008-2009 VDS regio Antwerpen 1. Jaarrapport 2008-2009 VDS regio Antwerpen Objectieve analyse 1.1. Speelpleinwerkingen in regio De regio Antwerpen telt op dit moment 98 werkingen. In dit cijfer zitten zowel de particuliere (vaak vzw

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Programma KW Heist Zuiderkempen

Programma KW Heist Zuiderkempen zaterdag 27 februari 2016 Omloop van Tielen Afstand 40 km Vertrekplaats HALLAAR: parking 12:45 Programma KW Heist Zuiderkempen TIELEN: Oude Brandweerkazerne, Tielendorp zondag 28 februari 2016 Brevet 50

Nadere informatie

LIJST VAN WACHTBARE MANNEN IN HET KWARTIER VAN ANTWERPEN

LIJST VAN WACHTBARE MANNEN IN HET KWARTIER VAN ANTWERPEN LIJST VAN WACHTBARE MANNEN IN HET KWARTIER VAN ANTWERPEN Hugo Driesen Onlangs was ik in het Rijksarchief van Anderlecht en vond er een inventaris van de Staten van Brabant Cartons, opgemaakt door Beatrijs

Nadere informatie

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2011

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2011 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Aanvraag Sociale Huurwoning p.1 van 9 AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2011 Hoe stel ik me kandidaat? 1. Ik VUL dit formulier

Nadere informatie

Scholengemeenschappen Basisonderwijs

Scholengemeenschappen Basisonderwijs Scholengemeenschappen Basisonderwijs Lijst van de scholengemeenschappen per provincie. De school met vooraan een "" is de contactschool van de scholengemeenschap. Scholengemeenschappen die zich over meer

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

Opzoekingen naar personen in het FelixArchief

Opzoekingen naar personen in het FelixArchief Opzoekingen naar personen in het FelixArchief Inhoud Inleiding................................................................................................................... 4 Afkortingen..............................................................................................................

Nadere informatie

Internationale cyclocross De Schorre Niels Albert CX 31.10.2015 Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur:

Internationale cyclocross De Schorre Niels Albert CX 31.10.2015 Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur: Internationale cyclocross De Schorre Niels Albert CX 31.10.2015 Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur: v.z.w. Pro-Cycling.be Frans Raatsstraat 92 2920 Kalmthout BE 0478.728.553

Nadere informatie

WEDSTRIJDKALENDER. 36ste seizoen 2014-2015. www.wavoc.be

WEDSTRIJDKALENDER. 36ste seizoen 2014-2015. www.wavoc.be WEDSTRIJDKALENDER 36ste seizoen 2014-2015 www.wavoc.be Wavoc dankt zijn ballensponsors ARGENTA - BVBA Op de Beeck Ivo Beleggingen - Kredieten - Verzekeringen Dorp 12, O.-L.-V.-Waver 015/75 31 08 Siersmeedwerk

Nadere informatie

Kinderopvang in Ranst

Kinderopvang in Ranst Kinderopvang in Ranst... en omstreken VOORWOORD Beste ouder, Om u te helpen bij het zoeken naar opvang voor uw kinderen heeft de werkgroep kinderopvang van de gemeente Ranst het initiatief genomen om

Nadere informatie

DETAILHANDEL IN DE PROVINCIE ANTWERPEN VISIEVORMING JULI 2010 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

DETAILHANDEL IN DE PROVINCIE ANTWERPEN VISIEVORMING JULI 2010 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN DETAILHANDEL IN DE PROVINCIE ANTWERPEN VISIEVORMING JULI 2010 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN INHOUDSTAFEL LIJST VAN DE KAARTEN 3 LIJST VAN DE TABELLEN 5 LIJST VAN AFKORTINGEN

Nadere informatie

24/01/2015 Natuurlopen seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 8

24/01/2015 Natuurlopen seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 8 1 2051 Nackaerts Kristof M Lier 1992 01:12:39 2 2748 Voorbraeck Stijn M Kontich 1989 01:18:50 3 2568 Dejonghe Maarten M Brussel 1981 01:19:15 4 2600 Vervueren Steve M Vilvoorde 1974 01:21:50 5 2584 Simons

Nadere informatie

LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 2008-2013 GEMEENTE EN OCMW BOECHOUT

LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 2008-2013 GEMEENTE EN OCMW BOECHOUT LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 2008-2013 GEMEENTE EN OCMW BOECHOUT Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Wettelijk kader 5 1.2 Lokale aanpak 6 2. Totstandkoming 8 2.1 Samenstelling en werking van de plangroep 8 2.1.1

Nadere informatie

11/01/2014 Natuurlopen seizoen 2013-2014 Pagina 1 van 9

11/01/2014 Natuurlopen seizoen 2013-2014 Pagina 1 van 9 1 2045 Nackaerts Kristof M Lier 1992 01:10:35 2 2085 Tourlouse Jochen M Brussel? 01:16:14 3 2031 Feyaerts Evert M Merchtem 1986 01:16:23 4 2116 Wera Wout M Rotselaar 1986 01:16:41 5 2129 Goeyers Dirk M

Nadere informatie

Dit document niet gebruiken in geval van arbeidsongeval, ongeval op de weg naar en van het werk of beroepsziekte BIJLAGE 1

Dit document niet gebruiken in geval van arbeidsongeval, ongeval op de weg naar en van het werk of beroepsziekte BIJLAGE 1 Ondergetekende, arts verklaart dat Mevrouw/de Heer BAETEN Arlette Stamboeknummer: 25208020294 Naam en voornaam: BAETEN Arlette Adres: Warandalei 9 Postnummer: 2920 Geboortedatum: 02.08.1952 Lokaliteit:

Nadere informatie

LIGGING VAN DE SPORTHALLEN

LIGGING VAN DE SPORTHALLEN LIGGING VAN DE SPORTHALLEN *(AART) AARTSELAAR: 8201 Gemeentelijk Sportcentrum, Kleistraat 204, 2630 Aartselaar tel: 03/877.49.03 *(ALIN) ALL-INN ANTWERPEN: 8202 All-Inn Sporthal, Slachthuislaan, 44, 2060

Nadere informatie

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem- Algemene voorstelling Luc Luwel / 2 oktober 2008 Bewora Building 24 mei 2012 210 jaar groei 2012 1802 / 1804 oprichting Kamer van Koophandel 2002 fusie

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Loop van de bevolking en migraties

Bevolking en huishoudens. Loop van de bevolking en migraties Bevolking en huishoudens Loop van de bevolking en migraties Het Nationaal Instituut voor de Statistiek biedt onpartijdige informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform de wet verspreid,

Nadere informatie

Ravels HOOGSTRATEN RIJKEVORSEL BRECHT BEERSE MALLE ZOERSEL KASTERLEE DESSEL ZWIJNDRECHT VORSELAAR ZANDHOVEN NIJLEN HERENTHOUT BERLAAR

Ravels HOOGSTRATEN RIJKEVORSEL BRECHT BEERSE MALLE ZOERSEL KASTERLEE DESSEL ZWIJNDRECHT VORSELAAR ZANDHOVEN NIJLEN HERENTHOUT BERLAAR Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen Lange Lozanastraat 223 2018 Antwerpen tel 03 240 68 00 fax 03 240 68 68 gom@gomantwerpen.be http://www.gomantwerpen.be http://www.gom.be Ravels GOM Antwerpen

Nadere informatie

Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen. Provincie Antwerpen

Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen. Provincie Antwerpen Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen Provincie Antwerpen AARTSELAAR Dossiernr.: 101.203 Erkenningsnr.: PE2568 Residentie Vincent van Gogh Boomsesteenweg 15 2630 Aartselaar VZW Zonnewende

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF 8 augustus 2014 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder en drinkwaterbedrijf is. Voor meer informatie

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 1. MIJN GEGEVENS INFORM ATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER) Gegevens referentie-huurder Gegevens partner Naam :... Naam :... Voornaam :... Voornaam :... Geboortedatum

Nadere informatie

District Antwerpen. Het nieuwe aanbod van De Lijn. vanaf 1 september 2012

District Antwerpen. Het nieuwe aanbod van De Lijn. vanaf 1 september 2012 District Antwerpen Het nieuwe aanbod van De Lijn vanaf 1 september 2012 Een nieuw net voor Antwerpen - tramstad Efficiëntieverhoging Doordat De Lijn moet besparen, wordt de gebiedsevaluatie van de regio

Nadere informatie

Ophaaldiensten voor de leerlingen van de Schoolgemeenschap Koninklijk Atheneum Keerbergen

Ophaaldiensten voor de leerlingen van de Schoolgemeenschap Koninklijk Atheneum Keerbergen Ophaaldiensten voor de leerlingen van de Schoolgemeenschap Koninklijk Atheneum Keerbergen SCHOOLJAAR 2014-2015 VERSIE 1.22 I N F O ATHENEUM 015 / 23 49 33 Directie BP 301 Mevr. Van Krieken BP 343 MIDDENSCHOOL

Nadere informatie

NAAM ADRES GEMEENTE ZIP SMB PRESS SHOP STREET GAL ANC. HOTEL POSTES 75 BRUXELLES 1000 SMB PRESS SHOP RELAY PLACE LOUISE BRUXELLES 1000 SMB PRESS SHOP RELAY BXL. METRO CENTRAL 0 BRUXELLES 1000 SMB PRESS

Nadere informatie

Deelnemende scholten GRAM-prijs 2015-6e jaar. Naam school naam gemeente richting 1

Deelnemende scholten GRAM-prijs 2015-6e jaar. Naam school naam gemeente richting 1 Deelnemende scholten GRAM-prijs 2015-6e jaar Naam school naam gemeente richting 1 Damiaaninstituut TSO-BSO AARSCHOT HOUT Damiaaninstituut TSO-BSO AARSCHOT KOELING Damiaaninstituut TSO-BSO AARSCHOT WARMTE

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Rumst

Uw gemeente in cijfers: Rumst Inleiding Rumst : Rumst is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Aartselaar, Boom, Duffel, Kontich, Mechelen, Niel, Sint-Katelijne-Waver en

Nadere informatie

4Tabellen. en Grafieken

4Tabellen. en Grafieken 4Tabellen en Grafieken 4.1 LOKAAL CULTUURBELEID 4 TA B E L L E N E N G R A F I E K E N 1 L O K A A L C U LT U U R B E L E I D TABEL 1 Lokaal cultuurbeleid Samenvattende tabel subsidies 2005 LOKAAL CULTUURBELEID

Nadere informatie

Adressen Dagverzorgingscentra Provincie Antwerpen

Adressen Dagverzorgingscentra Provincie Antwerpen Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg Team Ouderenzorg Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL Tel. 02-553 36 47 - Fax 02 553 36 05 http://www.zorg-en-gezondheid.be/dagverzorging.aspx

Nadere informatie

GKB-nummer klantevd_nr sector upvolgnr naam_voorziening straat huisnr busnr postcode gemeente sectoromschrijving status status_sedert evd_info13

GKB-nummer klantevd_nr sector upvolgnr naam_voorziening straat huisnr busnr postcode gemeente sectoromschrijving status status_sedert evd_info13 GKB-nummer klantevd_nr sector upvolgnr naam_voorziening straat huisnr busnr postcode gemeente sectoromschrijving status status_sedert evd_info13 0024871-207010XX-X01 24871 207010XX X01 GZAT BETER THUIS

Nadere informatie

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 3 Schijf 3. Tranche 1 Schijf 1. Tranche 2 Schijf 2

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 3 Schijf 3. Tranche 1 Schijf 1. Tranche 2 Schijf 2 Aarschot 303 3 306 Aarschot 195 195 Gelrode 12 1 13 Langdorp 59 2 61 Rillaar 37 37 Affligem 66 7 73 Essene 25 25 Hekelgem 24 7 31 Teralfene 17 17 Asse 72 12 216 300 Asse 72 1 45 118 Bekkerzeel 4 4 Kobbegem

Nadere informatie

POS_RETAIL_TYPE POS_RETAIL_SUBTYPE STREET CITY ZIP SMB PRESS SHOP SMB PRESS SHOP RELAY BXL. CENTRAL MERIDIEN BRUXELLES 1000 SMB PRESS SHOP SMB PRESS

POS_RETAIL_TYPE POS_RETAIL_SUBTYPE STREET CITY ZIP SMB PRESS SHOP SMB PRESS SHOP RELAY BXL. CENTRAL MERIDIEN BRUXELLES 1000 SMB PRESS SHOP SMB PRESS POS_RETAIL_TYPE POS_RETAIL_SUBTYPE STREET CITY ZIP SMB PRESS SHOP SMB PRESS SHOP RELAY BXL. CENTRAL MERIDIEN BRUXELLES 1000 SMB PRESS SHOP SMB PRESS SHOP RELAY CARREFOUR DE L'EUROPE 2 BRUXELLES 1000 SMB

Nadere informatie

Kiezerslijst Willebroek 1906-1907 blz. 2 van 26 Georges Brems

Kiezerslijst Willebroek 1906-1907 blz. 2 van 26 Georges Brems Kiezerslijst Willebroek 1906-1907 blz. 1 van 26 Georges Brems Kiezerslijst van de Willebroek (1 mei 1906 tot 30 april 1907). Deze kiezerslijst is opgesteld volgens het sinds 1893 geldende algemeen meervoudig

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

Project Bijzondere Broedvogels 2003

Project Bijzondere Broedvogels 2003 Project Bijzondere Broedvogels 2003 Voorstellen voor een aangepaste afbakening en organisatie seizoen 2003 Anny Anselin & Glenn Vermeersch Verslag IN.2003.06 02.04.2003 Instituut voor Natuurbehoud Kliniekstraat

Nadere informatie

Sociale Barometer Sociale EffectenRapportage

Sociale Barometer Sociale EffectenRapportage Sociale Barometer Sociale EffectenRapportage 1 september 2011 Dennis Peeters Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Velleke 220, 2440 GEEL 014 56 73 24 dennis.peeters@geel.be www.samenlevingsopbouw.be

Nadere informatie

Provincie Antwerpen Vadumecum 2010-2011

Provincie Antwerpen Vadumecum 2010-2011 Provincial Comitee Voorzitter : Van Soom Herman, Gagelhoflaan 75, 2980 Zoersel Tel : 03/383.65.57 GSM : 0475/24.12.96 E-Mail : Hermanvansoom@skynet.be Secretaris : Hendrickx Hugo, Liersesteenweg 2, 2800

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

11/01/2014 Natuurlopen seizoen 2013-2014 Pagina 1 van 6

11/01/2014 Natuurlopen seizoen 2013-2014 Pagina 1 van 6 Uitslagen 5 KM 1 86 Suetens Tom M Nijlen 1994 00:15:57 2 101 Verhaegen Jarne M Scherpenheuvel 1997 00:16:20 3 111 Roelants Axel M Lier 1999 00:16:28 4 118 Verboven Yorben M Pulle 1998 00:16:38 5 65 Geens

Nadere informatie

Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten

Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten Rurant vzw - Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen producenten streekgebonden producten 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning Inschrijvingsfrmulier: Kandidaat vr een sciale kpwning In te vullen dr Wnpunt Mechelen: initialen medewerker:... Aanmeldingdatum:... Aanmeldingsuur:... Uw persnlijke infrmatie (kper 1) Persnlijke infrmatie

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

K.Kalmthout SK Voetbalkalender 2011-2012 1ste Elftal 3de Provinciaal Reeks A

K.Kalmthout SK Voetbalkalender 2011-2012 1ste Elftal 3de Provinciaal Reeks A 1ste Elftal 3de Provinciaal Reeks A Strijboshof - Kalmthout Dakwerken Laurijssen - Brecht Wedstrijddag : Zondag 28-08-2011 15:00 KSK - Oostmalle 3-1 03-09-2011 18:30 Wildert - KSK 2-1 19-2011 15:00 KSK

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis

Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis Deze brochure legt uit hoe je als persoon met een spraak- en/of gehoorstoornis aan de distributienetbeheerders Gaselwest,

Nadere informatie

Schelde. Landschapsbeeld biodiversiteit

Schelde. Landschapsbeeld biodiversiteit Schelde Landschapsbeeld biodiversiteit Landschapsbeeld biodiversiteit Schelde Voorwoord 4 Inleiding 6 Situering Schelde 7 Karakterisering landschap 8 Natuur- en landschapsweetjes 9 Landschapsbeeld biodiversiteit

Nadere informatie

Administratieve gebouwen Culturele gebouwen

Administratieve gebouwen Culturele gebouwen Openbare gebouwen Administratieve gebouwen Culturele gebouwen Stad Mortsel St. Katelijne Waver Gemeente Rumst Gemeente Edegem Gemeente Heist O/D Berg Gemeente Zwijndrecht Gemeente Hoogstraten Gemeente

Nadere informatie

Cahier Economie. Van alle. markten thuis

Cahier Economie. Van alle. markten thuis Cahier Economie Van alle markten thuis Mei 2014 Inhoudstafel Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Het A-B-C van de openbare markt 5 3. Markten in het vizier: een analyse 9 4. Relatie markt en detailhandel

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Malle HOOGSTRATEN RIJKEVORSEL BRECHT BEERSE MALLE ZOERSEL KASTERLEE DESSEL ZWIJNDRECHT VORSELAAR ZANDHOVEN NIJLEN HERENTHOUT BERLAAR

Malle HOOGSTRATEN RIJKEVORSEL BRECHT BEERSE MALLE ZOERSEL KASTERLEE DESSEL ZWIJNDRECHT VORSELAAR ZANDHOVEN NIJLEN HERENTHOUT BERLAAR Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen Lange Lozanastraat 223 2018 Antwerpen tel 03 240 68 00 fax 03 240 68 68 gom@gomantwerpen.be http://www.gomantwerpen.be http://www.gom.be Malle GOM Antwerpen

Nadere informatie

INVENTARIS POLITIONEEL EN JUSTITIEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Antwerpen

INVENTARIS POLITIONEEL EN JUSTITIEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Antwerpen INVENTARIS POLITIONEEL EN JUSTITIEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Antwerpen VERSIE APRIL 2012 Referentiemagistraten intrafamiliaal geweld Parket Antwerpen Bolivarplaats 20 bus 2 2000 Antwerpen Sofie

Nadere informatie

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE PAROCHIEREGISTERS. EEN VERKENNING

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE PAROCHIEREGISTERS. EEN VERKENNING ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE PAROCHIEREGISTERS. EEN VERKENNING In de eerste bijdrage over onze parochieregisters willen we het houden bij een praktische verkenningsronde. Je hebt als genealoog een tijdlang

Nadere informatie

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15 e/geplande voorziengen per gemeente + totaal per gemeente Antwerpen Gemeente - Erkenng Erkenng - Erkenng Erkenng - Aartselaar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Antwerpen 19 9 8 2 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 1

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Inschrijvingsnummer... AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 1. MIJN GEGEVENS INFORMATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER)

Nadere informatie

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Volgende lijst geeft een overzicht van de Instellingen met erkenningsnummer en GKB-nummer (op een grijze achtergrond) met daaronder het GKB-nummer

Nadere informatie

CERGA Antwerpen - Anvers Cerga nr. Firmanaam Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail N Cerga Nom de l'entreprise Adresse Code postal Localité Téléphone Courielle 01-01189-N J JANSSENS en zonen bvba Sudermanstraat

Nadere informatie

PL NR NAAM VOORNAAM WOONPLAATS M/V KAT TIJD 1 408 VANDEN BOSCH BART HOLSBEEK M SEN 0:16:32 2 537 DERBOVEN THOMAS LANGDORP M SEN 0:16:36 3 542 COENEN

PL NR NAAM VOORNAAM WOONPLAATS M/V KAT TIJD 1 408 VANDEN BOSCH BART HOLSBEEK M SEN 0:16:32 2 537 DERBOVEN THOMAS LANGDORP M SEN 0:16:36 3 542 COENEN PL NR NAAM VOORNAAM WOONPLAATS M/V KAT TIJD 1 408 VANDEN BOSCH BART HOLSBEEK M SEN 0:16:32 2 537 DERBOVEN THOMAS LANGDORP M SEN 0:16:36 3 542 COENEN DIRK HERSELT M SEN 0:16:41 4 429 GEENS PIETER KEERBERGEN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 1. Aanvraag indienen voor AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE ARK Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen (SVK) 2. Mijn gegevens INFORMATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER) Gegevens referentie-huurder

Nadere informatie

Thuis in thuiszorg. De CM-thuiszorglijn: 03 221 95 95 thuiszorg.antwerpen@cm.be. Een antwoord op je vragen. 2015 CM Antwerpen

Thuis in thuiszorg. De CM-thuiszorglijn: 03 221 95 95 thuiszorg.antwerpen@cm.be. Een antwoord op je vragen. 2015 CM Antwerpen Thuis in thuiszorg Een antwoord op je vragen 2015 CM Antwerpen De CM-thuiszorglijn: 03 221 95 95 thuiszorg.antwerpen@cm.be Deze brochure bevat heel wat informatie. Ze geeft je een overzicht van de bestaande

Nadere informatie

INVENTARIS BIBLIOTHEEK FV-KEMPEN

INVENTARIS BIBLIOTHEEK FV-KEMPEN INVENTARIS BIBLIOTHEEK FV-KEMPEN Al de werken kunnen geraadpleegd worden tijdens de maandelijkse genealogische dag op de eerste woensdag van elke maand (niet in juli en augustus) van 15 tot 22 uur Voor

Nadere informatie

op de openbare weg PROCEDURE BEVEILIGING VAN INTERVENTIES OP DE OPENBARE WEG STANDAARD OPERATIE PROCEDURE

op de openbare weg PROCEDURE BEVEILIGING VAN INTERVENTIES OP DE OPENBARE WEG STANDAARD OPERATIE PROCEDURE Prébrandweerzone Rivierenland SOP Procedure beveiliging van interventies op de openbare weg PROCEDURE BEVEILIGING VAN INTERVENTIES OP DE OPENBARE WEG STANDAARD OPERATIE PROCEDURE Definitieve versie Goedgekeurd

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

Naam Gemeente Aantal Type Totaal

Naam Gemeente Aantal Type Totaal Referentielijst PV Naam Gemeente Aantal Type Totaal st Wp 1 Quirijnen Brasschaat 26 Conergy 167 4342 2 Van Breda Brasschaat 20 Conergy 167 3340 3 Nuytemans Kris Wuustwezel 12 Conergy 167 2004 4 Nuytemans

Nadere informatie

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0 FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0 Wie fotovoltaïsche zonne-panelen wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen. Deze

Nadere informatie

Eerst en vooral willen wij u van harte bedanken voor uw deelname aan ons jaarlijks Sinksentornooi.

Eerst en vooral willen wij u van harte bedanken voor uw deelname aan ons jaarlijks Sinksentornooi. Tarwestraat 11 / 1 2200 Noorderwijk-Herentals Tel. 014 26 30 72 Noorderwijk, 01 mei 2015 Geachte, Eerst en vooral willen wij u van harte bedanken voor uw deelname aan ons jaarlijks Sinksentornooi. Op ons

Nadere informatie

vandaag welkom in de wereld van Van Hool elegantie en efficiëntie in transport

vandaag welkom in de wereld van Van Hool elegantie en efficiëntie in transport vandaag welkom in de wereld van Van Hool elegantie en efficiëntie in transport samen sterk in werk chassismontage burelen administratie medische dienst a f w e r k i n g dienst naverkoop schildering car

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERS EN BESTUURSLEDEN LEES DEZE BELANGRIJKE NOTA S

SCHEIDSRECHTERS EN BESTUURSLEDEN LEES DEZE BELANGRIJKE NOTA S SCHEIDSRECHTERS EN BESTUURSLEDEN LEES DEZE BELANGRIJKE NOTA S BRIEFWISSELING: Provinciaal Comité: te richten aan Mevrouw de Secretaris van het Provinciaal Comité Antwerpen, Brieleke 18, 2160 Wommelgem

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

Jaargang 8, Nr. 29 April - Juni 2005

Jaargang 8, Nr. 29 April - Juni 2005 DE Verantw. uitgever: Martin Braem Eigen Heem 43, 2950 Kapellen Afgiftekantoor : 2950 Kapellen Erkenningsnummer: P 106249 ANTWERPSE België-Belgique P.B. 2950 Kapellen 1 8/5045 GENEALOOG Jaargang 8, Nr.

Nadere informatie

Versie 2013 Sporta-tafeltennis Antwerpen 1

Versie 2013 Sporta-tafeltennis Antwerpen 1 WEGWIJZER NAAR DE CLUBS (zoals U ze opgaf) AFP ANTWERPEN Lokaal: Turnhoutsebaan 357, 2140 Borgerhout Tel: 03/271.09.55 Vanop de Antwerpse ring neemt u de afrit Borgerhout. Aan het kruispunt met de Noordersingel

Nadere informatie

INLEIDING. Later volgden er nog twee vrij uitgebreide losbladige aanvullingen op het werk van René De Roo. Zo verscheen er in 1974 één op de losse

INLEIDING. Later volgden er nog twee vrij uitgebreide losbladige aanvullingen op het werk van René De Roo. Zo verscheen er in 1974 één op de losse INLEIDING Het Stadsarchief Mechelen beschikt over een rijk bestand notariaatsarchief 1. Een groot deel daarvan kwam er terecht dankzij een akkoord van 20 februari 1917 tussen de staat en het stadsbestuur.

Nadere informatie

Thuis in thuiszorg. De CM-thuiszorglijn: 03 221 95 95 thuiszorg.antwerpen@cm.be. Een antwoord op je vragen. 2014 CM Antwerpen

Thuis in thuiszorg. De CM-thuiszorglijn: 03 221 95 95 thuiszorg.antwerpen@cm.be. Een antwoord op je vragen. 2014 CM Antwerpen Thuis in thuiszorg Een antwoord op je vragen 2014 CM Antwerpen De CM-thuiszorglijn: 03 221 95 95 thuiszorg.antwerpen@cm.be Deze brochure bevat heel wat informatie. Ze geeft je een overzicht van de bestaande

Nadere informatie

AUGUSTUS 2012 - DEEL 1 1. Samenwerkingsverband Oud-Hertogdom Brabant 2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

AUGUSTUS 2012 - DEEL 1 1. Samenwerkingsverband Oud-Hertogdom Brabant 2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft Verantwoordelijke uitgever : Karel Van den Bossche Larendries 51 2890 Sint-Amands info@molenmuseum.be AUGUSTUS 2012 - DEEL 2 Inhoud AUGUSTUS 2012 - DEEL 1 1. Samenwerkingsverband Oud-Hertogdom Brabant

Nadere informatie

Loopbanen in het Secundair Onderwijs (LiSO) Infosessie voor scholen

Loopbanen in het Secundair Onderwijs (LiSO) Infosessie voor scholen Loopbanen in het Secundair Onderwijs (LiSO) Infosessie voor scholen Inhoud presentatie 1. Voorstelling LiSO-team 2. Algemene doelstelling 3. Welke scholen? 4. Wat verwacht LiSO van scholen? 5. Wat mogen

Nadere informatie

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD 384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD Het Algemeen Rijksarchief te Brussel (ARA) bezit een fondscatalogus met het beschikbaar archivalisch werk. Het materiaal verrast ons telkens

Nadere informatie

ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Antwerpse Gordel/Klein-Brabant

ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Antwerpse Gordel/Klein-Brabant ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Antwerpse Gordel/Klein-Brabant operationeel uitvoeringsprogramma 27 maart 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Overzicht gevoerd

Nadere informatie