List of Publications. Prof. Dr. Michael G. Faure LL.M.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "List of Publications. Prof. Dr. Michael G. Faure LL.M."

Transcriptie

1 List of Publications Prof. Dr. Michael G. Faure LL.M

2 Table of Contents I. Books... 3 II. Edited books... 5 III. Articles or Chapters in books with an editorial board or referee system... 9 IV. Articles in US Law Reviews V. Contributions to Liber Amicori VI. Other Academic Publications (Articles and Contributions to Books) VII. Book Reviews VIII. Other Editorial Work IX. Other Publications X. Case Notes XI. Lectures from 2001 onwards

3 I. Books 1. Faure, M.G. & Van den Bergh, R., Objectieve Aansprakelijkheid, Verplichte Verzekering en Veiligheidsregulering, Antwerp, Maklu, 1989, 386 p. 2. Faure, M.G., Die strafrechtliche Durchsetzung des Umweltrechts in Belgien, Dissertation, Freiburg im Breisgau, 1989, 348 p. 3. Faure, M.G., Van den Bergh, R., Hartlief, T. & Tjittes, R., De Invloed van Verzekering op de Civiele Aansprakelijkheid, Preadviezen Uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, Lelystad, Vermande, 1990, 118 p. 4. Faure, M.G., Preadvies Milieustrafrecht, Antwerp, Maklu, 1990, 161 p. 5. Faure, M.G., Umweltrecht in Belgien. Strafrecht im Spannungsfeld von Zivilund Verwaltungsrecht, in Beiträge und Materialien aus dem Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, Freiburg im Breisgau, 1992, 458 p. 6. Faure, M.G., De Strafrechtelijke Toerekening van Milieudelicten, Antwerp, Maklu, 1992, 151 p. 7. Faure, M.G., (G)een Schijn van Kans. Beschouwingen over het Statistisch Causaliteitsbewijs bij Milieugezondheidsschade, Inaugural lecture Maastricht November 1993, Antwerp, Maklu, 1993, 68 p. 8. Claus, F., De Vries, H., Faure, M.G., Hofstede, G., Kapp, B., Van Twuyver, M., & Van der Wel, J., Grensoverschrijdende Politiesamenwerking tussen België, Duitsland en Nederland met Speciale Aandacht voor de Euregio Maas- Rijn, Maastricht, Universitaire Pers Maastricht, Faure, M.G., Aktuelle Regulierungspraxis bei Heilwesenschäden in Europa mit Ausblick auf die EG-Rechtsharmonisierung, Detmold, Gesellschaft für Risiko- Beratung, 1998, 60 p. 10. Faure, M.G. & Visser, M.J.C., De Strafrechtelijke Bescherming van het Leefmilieu in België, Duitsland en Nederland. Modellen van Strafbaarstelling en hun Bewijsrechtelijke Implicaties, Antwerp, Intersentia, 1999, 494 p. 11. Faure, M.G., Hartlief, T. & Hertoghs, M., Evaluatie van het Fonds Luchtverontreiniging, The Hague, Sdu Uitgevers, 2000, 140 p. 12. Faure, M.G. & Heine, G., Environmental Criminal Law in the European Union. Documentation of the Main Provisions with Introductions, Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau, 2000, 443 p. 3

4 13. Faure, M.G. & Hartlief, T., Verzekerbaarheid van Nieuwe Gezondheidsrisico s, Background study for the Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het RVZ- Advies Gezondheidsrisico s Voorzien, Voorkomen en Verzekeren, Zoetermeer, RVZ, 2001, 248 p. 14. Faure, M.G. & Hartlief, T., Nieuwe Risico s en Vragen van Aansprakelijkheid en Verzekering, Recht en Praktijk, Deventer, Kluwer, 2002, 338 p. 15. Ogus, A. & Faure, M.G., Economie du Droit: Le Cas Français, Paris, Editions Panthéon, 2002, 176 p. 16. Faure, M.G. & Skogh, G., The Economic Analysis of Environmental Policy and Law. An Introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2003, 354 p. 17. Faure, M.G. & Hartlief, T., Insurance and Expanding Systemic Risks, Paris, OECD, 2003, 260 p. 18. Faure, M.G. & Hartlief, T., Assurance et Expansion des Risques Systémiques, OECD, Paris, 2003, 288 p. 19. Faure, M.G., Schets van een Nieuw Vlaams Milieustrafrecht, Bruges, die Keure, 2004, 404 p. 20. Faure, M.G. & Vanheule, J., Milieustrafrecht, Antwerp, Kluwer, Faure, M.G., L Analyse Economique du Droit de l Environnement, Brussels, Bruylant, 2007, 362 p. 22. Faure, M.G., The Impact of Behavioural Law and Economics on Accident Law, The Hague, Boom Juridische Uitgevers, 2009, 83 p. 23. Cauffman, C., Faure, M.G., Hartlief, T., Harmonisatie van het Consumentencontractenrecht in Europa. Consequenties voor Nederland, The Hague, Boom Juridische Uitgevers, 2009, 296 p. 24. Faure, M.G., Fernhout, F.J. & Philipsen, N.J., Resultaatgerelateerde Beloningssystemen voor Advocaten. Een Vergelijkende Beschrijving van Beloningssystemen voor Advocaten in een Aantal Landen van de Europese Unie en Hong Kong, The Hague, Boom Juridische Uitgevers, 2009, 124 p. 25. Van Boom, W.H., Faure, M.G., Huls, N.J.H. & Philipsen, N.J., Handelspraktijken, Reclame en Zelfregulering, The Hague, Boom Juridische Uitgevers, 2009, 135 p. 4

5 26. Faure, M.G., Nelen, H., Fernhout, F.J. & Philipsen, N.J., Evaluatie Tuchtrechtelijke Handhaving. Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT), The Hague, Boom Juridische Uitgevers, 2009, 175 p. 27. Faure, M.G. & Heine, G., Oumeng Wei Baohu Shengtai Dongxing. Oumeng Geguo Huanjing Xingshi Zhifa Baogao (Chinese translation of Criminal Enforcement of Environmental Law in the European Union, The Hague, Kluwer Law International, 2005), China, CCTP, 2009, 243 p. 28. Faure, M.G., Peeters, M., Philipsen, N.J. & De Smedt, K., Milieuaansprakelijkheid goed geregeld?, The Hague, Boom Juridische uitgevers, 2010, 157 p. II. Edited books 1. Faure, M.G., Oudijk, J.C. & Schaffmeister, D. (eds), Zorgen van Heden. Opstellen over het Milieustrafrecht in Theorie en Praktijk, Gouda Quint, 1991, 528 p. 2. Faure, M.G. (ed), Aansprakelijkheid voor het Nucleaire Risico, Antwerp, Maklu, 1993, 236 p. 3. Faure, M.G., Finsinger, J., Siegers, J. & Van den Bergh, R. (eds), Regulation of Professions, a Law and Economics Approach to the Regulation of Attorneys and Physicians in the U.S., Belgium, the Netherlands, Germany and the U.K., Antwerp, Maklu, 1993, 430 p. 4. Faure, M.G., Oudijk, J.C. & Schaffmeister, D. (eds), Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori & Praktek, Penerbit Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, Faure, M.G., Vervaele, J. & Weale, A. (eds), Environmental Standards in the European Union in an Interdisciplinary Framework, Antwerp, Maklu, Faure, M.G. & Stroink, F. (eds), Recht in het Water: De Juridische Aspecten van Watersnood, Antwerp, Maklu, 1995, 180 p. 7. Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds), Verzekering en de Groeiende Aansprakelijkheidslast. Een Juridisch, Gezondheidskundig en Economisch Onderzoek naar Ontwikkelingen met Betrekking tot de Aansprakelijkheidslast en de Consequenties voor Verzekeraars naar Aanleiding van de Werkgeversaansprakelijkheid voor Bedrijfsongevallen en Beroepsziekten, Deventer, Kluwer, 1995, 373 p. 5

6 8. Faure, M.G. & Schwarz, C.A., De Strafrechtelijke en Civielrechtelijke Aansprakelijkheid van de Rechtspersoon, Antwerp, Intersentia, 2001, Faure, M.G. & Deketelaere, K. (eds), Ius Commune en Milieurecht, Actualia in het Milieurecht in België en Nederland, Antwerp, Intersentia, 1997, 399 p. 10. Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds), Verkeersaansprakelijkheid in België en Nederland, Antwerp, Intersentia, 1998, 293 p. 11. Faure, M.G. & Schwarz, C.A. (eds), Strafrechtelijke en Civielrechtelijke Aansprakelijkheid van de Rechtspersoon en Zijn Bestuurders, Antwerp, Intersentia, Deketelaere, K., Faure, M.G., & Verhoosel, G. (eds), Grensoverschrijdende Milieuproblemen: Uitdagingen voor de Nationale en Internationale Rechtsorde, Antwerp, Intersentia, 1998, 490 p. 13. Faure, M.G. & De Roos, Th. (eds), De Berekening van het Wederrechtelijk Verkregen Voordeel uit Milieudelicten, The Hague, Sdu Uitgevers, 1998, 388 p. 14. Faure, M.G., Hertoghs, M. & De Roos, Th. (eds), Geluidhinder Veroorzaakt door Vliegtuigen, The Hague, Sdu Uitgevers, 1998, 120 p. 15. Deketelaere, K. & Faure, M.G. (eds), Environmental Law in the United Kingdom and Belgium from a Comparative Perspective, Antwerp, Intersentia, 1999, 328 p. 16. Akkermans, A., Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds), Proportionele Aansprakelijkheid, The Hague, Boom Juridische Uitgevers, 2000, 207 p. 17. Faure, M.G. & Koziol, H. (eds), Cases on Medical Malpractice in a Comparative Perspective, Wien, Springer, 2001, 331 p. 18. Faure, M.G. & Koziol, H. (eds), Die ärztliche Behandlungsfehler, eine Fallstudie im Vergleich Europäischer Rechtssysteme, Detmold, Ecclesia, 2001, 363 p. 19. Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds), Schade door Arbeidsongevallen en Nieuwe Beroepsziekten, The Hague, Boom Juridische Uitgevers, 2001, 180 p. 20. Faure, M.G., De Roos, Th. & Visser, M.J.C. (eds), Herziening van het Commune Milieustrafrecht, Deventer, Gouda Quint, 2001, 226 p. 21. Dute, J.C.J. & Faure, M.G. (eds), Evaluatie. Tijdelijk Besluit Verplichte Verzekering bij Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen, The Hague, ZonMw, April 2002, 252 p. 6

7 22. Faure, M.G. & Schwarz, C. (eds), Milieuaansprakelijkheid. Recente Ontwikkelingen in een Ondernemingsrechtelijk Kader, Deventer, Kluwer, 2002, 300 p. 23. Faure, M.G., Smits, J. & Schneider, H. (eds), Towards a European Ius Commune in Legal Education and Research, Antwerp, Intersentia, 2002, 308 p. 24. Dute, J.C.J., Faure, M.G. & Koziol, H. (eds), No-Fault Compensatiesystemen, The Hague, ZonMw, November 2002, 249 p. 25. Faure, M.G. (ed), Deterrence, Insurability, and Compensation in Environmental Liability. Future Developments in the European Union, Vienna, Springer, 2003, 405 p. 26. Pâques, M. & Faure, M.G. (eds), La Protection de l Environnement au Cœur du Système Juridique International et du Droit Interne. Acteurs, Valeurs et Efficacité, Brussels, Bruylant, Faure, M.G., Gupta, J. & Nentjes, A. (eds), Climate Change and the Kyoto Protocol. The Role of Institutions and Instruments to Control Global Change, Cheltenham, Edward Elgar, Faure, M.G. & Vos, E. (eds), Juridische Afbakening van het Voorzorgsbeginsel: Mogelijkheden en Grenzen, No. A03/03, Gezondheidsraad, Faure, M.G. & Neethling, J. (eds), Aansprakelijkheid, Risico en Onderneming: Europese en Zuid-Afrikaanse Perspectieven, Antwerp, Intersentia, Dute, J., Faure, M.G. & Koziol, H. (eds), Liability for and Insurability of Biomedical Research with Human Subjects in a Comparative Perspective, Vienna, Springer, 2004, 445 p. 31. Vig, N.J. & Faure, M.G (eds), Green Giants? Environmental Policies of the United States and the European Union, Cambridge, The MIT Press, 2004, 398 p. 32. Dute, J., Faure, M.G. & Koziol, H. (eds), No-Fault Compensation in the Healthcare Sector, Vienna, Springer, 2004, 492 p. 33. Faure, M.G. & Heine, G. (eds), Criminal Enforcement of Environmental Law in the European Union, The Hague, Kluwer Law International, 2005, 187 p. 7

8 34. Faure, M.G. & Hu, J. (eds), Prevention and Compensation of Marine Pollution Damage. Recent Developments in Europe, China and the U.S., Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, Faure, M.G. & Niessen, N. (eds), Environmental Law in Development. Lessons from the Indonesian Experience, Cheltenham, Edward Elgar, Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds), Financiële Voorzieningen na Rampen in het Buitenland, The Hague, Boom Juridische Uitgevers, Faure, M.G. & Peeters, M. (eds), Grensoverschrijdend Recht, Ius Commune Europaeum, No. 58, Antwerp, Intersentia, Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds), Financial Compensation for Victims of Catastrophes, Vienna, Springer, Eger, Th., Faure, M.G. & Naigen, Z. (eds), Economic Analysis of Law in China, Cheltenham, Edward Elgar, Van Boom, W.H. & Faure, M.G. (eds), Shifts in Compensation between Private and Public Systems, Vienna, Ectil, Faure, M.G. & Verheij, A. (eds), Shifts in Compensation for Environmental Damage, Vienna, Springer, Faure, M.G. & Song, Y. (eds), China and International Environmental Liability. Legal Remedies for Transboundary Pollution, Cheltenham, Edward Elgar, 2008, 380 p. 43. Faure, M.G. & Stephen, F. (eds), Essays in the Law and Economics of Regulation, Antwerp, Intersentia, 2008, xx p. 44. Faure, M.G. & Peeters, M. (eds), Climate Change and European Emissions Trading. Lessons for Theory and Practice, Cheltenham, Edward Elgar, 2008, xii p. 45. Faure, M.G. (ed), Tort Law and Economics, vol. 1, Cheltenham, Edward Elgar, 2009, xlii + 521p. 46. Faure, M.G. & Rauws, W. (eds), Recente Ontwikkelingen in het Arbeids-, Economisch, Straf- en Familierecht. Huldeboek aan Mr. Jos Van Goethem, Antwerp, Intersentia, 2009, xx p. 47. Farber, D.A. & Faure, M.G. (eds), Disaster Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2010, xxvii p. 8

9 48. Faure, M.G. & Van der Walt, A. (eds), Globalization and Private Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2010, xx p. 49. Faure, M.G., Lixin, H. & Hongjun, S. (eds), Maritime Pollution Liability and Policy. China, Europe and the US, The Hague, Kluwer Law International, 2010, xxxiii p. 50. Faure, M.G. & Peeters, M. (eds), Climate Change Liability, Cheltenham: Edward Elgar, 2011, xiii p. 51. Faure, M.G. & Zhang, X. (eds.), Competition Policy and Regulation. Recent Developments in China, the US and Europe, Cheltenham, Edward Elgar, 2011, xii p. 52. Faure, M.G. & Smits, J. (eds.), Does Law Matter? On Law and Economic Growth, Antwerp: Intersentia, 2011, xvi p. 53. Faure, M.G. & Plessis, W. du (eds.), The balancing of interests in environmental law in Africa. Pretoria: Pretoria University Law Press, 2011, xxix p. 54. Faure, M.G. & Zhang, X. (eds.), The Chinese Anti-Monopoly Law. New Developments and Empirical Evidence, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, xiv p. III. Articles or Chapters in books with an editorial board or referee system 1. Faure, M.G. & Van den Bergh, R., Negligence, Strict Liability and Regulation of Safety under Belgian Law: An Introductory Economic Analysis, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 1987, Faure, M.G. & Van den Bergh, R., Compulsory Insurance for Professional Liability, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 1989, Faure, M.G. & Van den Bergh, R., Liability for Nuclear Accidents in Belgium from an Interest Group Perspective, International Review of Law and Economics, vol. 10, 1990, Faure, M.G. & Heine, G., The Insurance of Fines: The Case of Oil Pollution, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 1991, Faure, M.G. & Van den Bergh, R., Self-Regulation of the Professions in Belgium, International Review of Law and Economics, 1991,

10 6. Faure, M.G. & Skogh, G., Compensation for Damages Caused by Nuclear Accidents: A Convention as Insurance, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 1992, Faure, M.G., The EC Directive on Drinking Water: Institutional Aspects, in Bergman, L. & Pugh, D.M. (eds), Environmental Toxicology, Economics and Institutions, Kluwer Academic Publishers, 1994, Faure, M.G. & Ruegg, M.H.S., Environmental Standards Setting through General Principles of Environmental Law, in Faure, M.G., Vervaele, J. & Weale, A. (eds), Environmental Standards in the European Union in an Interdisciplinary Framework, Antwerp, Maklu, 1994, Faure, M.G. & Van den Bergh, R., Restrictions of Competition on Insurance Markets and the Applicability of EC Antitrust Law, Kyklos, 1995, Faure, M.G., Economic Models of Compensation for Damage Caused by Nuclear Accidents: Some Lessons for the Revision of the Paris and Vienna Conventions, European Journal of Law and Economics, 1995, Faure, M.G., The Limits to Insurability from a Law and Economics Perspective, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 1995, Faure, M.G., The Influence of Insurance on Liability Issues, in McGee, A. & Heusel, W. (eds), The Law and Practice of Insurance in the Single European Market, Series of Publications by the Academy of European Law in Trier, vol. 11, 1995, Faure, M.G. & Lefevere, J.G.J., Protecting Drinking Water Quality against Contamination by Pesticides: An Alternative Regulatory Framework, Review of European Community and International Environmental Law (RECIEL), 1995, Faure, M.G. & Visser, M.J.C., How to Punish Environmental Pollution? Some Reflections on Various Models of Criminalization of Environmental Harm, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 1995, Faure, M.G. & Lefevere, J.G.J., The Draft Directive on Integrated Pollution Prevention and Control: An Economic Perspective, European Environmental Law Review, 1996, Faure, M.G. & Hartlief, T., Towards an Expanding Enterprise Liability in Europe? How to Analyze the Scope of Liability of Industrial Operators and their Insurers, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 1996,

11 17. Faure, M.G. & Hartlief, T., Compensation Funds versus Liability and Insurance for Remedying Environmental Damage, Review of European Community and International Environmental Law, 1996, Faure, M.G., Het Nederlands Milieustrafrecht: Dringend aan Herziening toe!, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1997, Faure, M.G., Interdependencies between Tort Law and Insurance, Risk Decision and Policy, 1997, Faure, M.G., The Applicability of the Principles of Private Insurance to Social Health Care Insurance, Seen from a Law and Economics Perspective, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 1998, Faure, M.G., Harmonisation of Environmental Law and Market Integration: Harmonising for the Wrong Reasons?, European Environmental Law Review, 1998, Faure, M.G. & Hartlief, T., Een Schadefonds als Alternatief voor Aansprakelijkheid en Verzekering?, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1998, Faure, M.G. & Hartlief, T., Remedies for Expanding Liability, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 8, 1998, Faure, M.G. & Lefevere, J.G.J., An Analysis of Alternative Legal Instruments for the Regulation of Pesticides, in Swanson, T. & Vighi, M. (eds), Regulating Chemical Accumulation in the Environment, the Integration of Toxicology and Economics in Environmental Policy Making, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, Faure, M.G. & Lefevere, J.G.J., Compliance with International Environmental Agreements, in Vig, N. & Axelrod, R. (eds), The Global Environment Institution, Law and Policy, Washington, CQ Press, 1999, Faure, M.G. & Fenn, P., Retro Active Liability and the Insurability of Longtail Risks, International Review of Law and Economics, 1999, Faure, M.G., Grenzüberschreitende Insolvenzen im Spannungsfeld von Territorialität und Ubiquität des Rechts, in Schenk, K.-E., Schmidtchen, D., Streit, M. & Vanberg, V. (eds), Jahrbuch für Neue Politische Ökonomie, Tübingen, JCB Mohr, 1999, Faure, M.G., Environmental Regulation, in Bouckaert, B. & De Geest, G. (eds), Encyclopedia of Law and Economics, II, Civil Law and Economics, Cheltenham, Edward Elgar, 2000,

12 29. Faure, M.G., Product Liability and Product Safety in Europe: Harmonisation or Differentiation?, Kyklos, vol. 53, 2000, Bowles, R., Faure, M.G. & Garoupa, N., Economic Analysis of the Removal of Illegal Gains, International Review of Law and Economics, 2000, Faure, M.G., Regulatory Competition versus Harmonisation in EU Environmental Law, in Esty, D. & Geradin, D. (eds), Regulatory Competition and Economic Integration, Oxford, Oxford University Press, 2001, Faure, M.G., Environmental Contracts: A Flemish Law and Economics Perspective, in Orts, E.W. & Deketelaere, K. (eds), Environmental Contracts. Comparative Approaches to Regulatory Innovation in the United States and Europe, Kluwer Law International, 2001, Faure, M.G., Maks, J.A.H. & Philipsen, N.J., (Zelf)regulering van de Apothekersmarkt in Nederland, Maandschrift Economie, 2001, Faure, M.G., Economic Analysis of Environmental Law: An Introduction, Economie Publique. Etude et Recherches. Analyse Economique du Droit, vol. 1, 2001, Faure, M.G., A Selection of Empirical Socio-Economic Research with Respect to the Functioning of Legal Rules and Institutions in Belgium and the Netherlands, European Journal of Law and Economics, vol. 11 (3), 2001, Faure, M.G., Product Liability and Product Safety in a Federal System: Economic Reflections on the Proper Role of Europe, in Marciano, A. & Josselin, J.M. (eds), The Economics of Harmonizing European Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2002, Faure, M.G. & Ubachs, S., Environmental Taxation in the Netherlands: A Dutch Treat?, in Kreiser, L. (ed), Critical Issues in International Environmental Taxation. Insights and Analysis for Achieving Environmental Goals through Tax Policy, Chicago, CCH, 2002, Faure, M.G., Environmental Damage Insurance in Theory and Practice, in Swanson, T. (ed), An Introduction to the Law and Economics of Environmental Policy: Issues in Institutional Design, JAI, 2002, Faure, M.G., Comment in Swanson, T. (ed), An Introduction to the Law and Economics of Environmental Policy: Issues in Institutional Design, JAI, 2002,

13 40. Faure, M, L Analyse Economique du Droit Civil Français le Cas de la Responsabilité, in Deffains, B. (ed), L Analyse Economique du Droit dans les Pays de Droit Civil, Paris, Cujas, 2002, Faure, M.G. & Van den Bergh, R., Competition on the European Market for Liability Insurance and Efficient Accident Law, Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 9 (3), 2002, Philipsen, N.J. & Faure, M.G., The Regulation of Pharmacists in Belgium and the Netherlands: In the Public or Private Interest?, Journal of Consumer Policy, vol. 25, 2002, Faure, M.G., How Law and Economics May Contribute to the Harmonisation of Tort Law in Europe, in Zimmermann, R. (ed), Grundstrukturen des Europäischen Deliktsrechts, Baden-Baden, Nomos, 2003, Faure, M.G. & De Smedt, K., Harmonisation of Environmental Liability Legislation in the European Union, in Marciano, A. & Josselin, J.-M. (eds), From Economic to Legal Competition. New Perspectives on Law and Institutions in Europe, Cheltenham, Edward Elgar, 2003, Faure, M.G. & Wang Hui, The International Regimes for the Compensation of Oil Pollution Damage: Are They Effective?, Review of European Community and International Environmental Law (RECIEL), 2003, Faure, M.G. & Ubachs, S., Comparative Benefits and Optimal Use of Environmental Taxes in Milne, J., Deketelaere, K., Kreiser, L. & Ashiabor, H. (eds), Critical Issues in Environmental Taxation. International and Comparative Perspectives, vol. I, Richmond, Richmond Law and Tax, 2003, Faure, M.G., Alternative Compensation Mechanisms as Remedy for Uninsurability of Liability, The Geneva Papers on Risk and Insurance, vol. 29 (3), 2004, Faure, M.G. & Wang, H., Liability for Oil Pollution The EU Approach, Environmental Liability, vol. 2, 2004, Faure, M.G. & Visser, M., Law and Economics of Environmental Crime, in Sjögren, H. & Skogh, G. (eds), New Perspectives on Economic Crime, Edward Elgar, 2004, Faure, M.G. & Lefevere, J., Compliance with Global Environmental Policy, in Axelrod, R.S., Down, J.D.L. & Vig, N.J. (eds), The Global 13

14 Environment. Institutions, Law and Policy, Washington, CQ Press, 2nd ed., 2004, Vig, N.J. & Faure, M.G., Introduction, in Vig, N.J. & Faure, M.G. (eds), Green Giants? Environmental Policies of the United States and the European Union, Cambridge, The MIT Press, 2004, Faure, M.G. & Vig, N.J., Conclusion: The Necessary Dialogue, in Vig, N.J. & Faure, M.G., Green Giants? Environmental Policies of the United States and the European Union, Cambridge, The MIT Press, 2004, Faure, M.G., Economic Analysis of Tort Law and the European Civil Code, in Hartkamp, A. & others (eds), Towards a European Civil Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, Young, R., Faure, M.G. & Fenn, P., Causation and Causality, International Review of Law and Economics, vol. 24 (4), 2004, Faure, M.G., Vers un Nouveau Modèle de Protection de l Environnement par le Droit Pénal, Revue Européenne de Droit de l Environnement, 2005, Bowles, R., Faure, M.G. & Garoupa, N., Forfeiture of Illegal Gain: An Economic Perspective, Oxford Journal of Legal Studies, 2005, vol. 25 (2), Faure, M.G., Economic Criteria for Compulsory Insurance, The Geneva Papers on Risk and Insurance, vol. 31, 2006, Faure, M.G. & Wang, H. Compensation for Oil Pollution Damage: China versus the International Regime, Asia Pacific Journal of Environmental Law, vol. 9 (1), 2005, Faure, M.G. & Van den Bergh, R., Compulsory Insurance of Loss to Property Caused by Natural Disasters: Competition or Solidarity?, World Competition, vol. 29 (1), 2006, Faure, M.G. & Wang, H., Economic Analysis of Compensation for Oil Pollution Damage, Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 37, 2006, Young, R., Faure, M.G. & Fenn, P., Defenses in Negligence: Implications for Tort Feasor Care, International Review of Law and Economics, vol. 26, 2006, Faure, M.G., Hartlief, T. & Philipsen, N., Funding of Personal Injury Litigation and Claims Culture. Evidence from the Netherlands, Utrecht Law 14

15 Review, No. 2, Available at 63. Young, R., Faure, M.G. & Fenn, P., Multiple Tortfeasors: An Economic Analysis, Review of Law and Economics, vol. 3 (1), Available at (16/05/2007). 64. Faure, M.G., Financial Compensation for Victims of Catastrophes: A Law and Economics Perspective, Law and Policy, vol. 29 (3), July 2007, Bowles, R., Faure, M.G. & Garoupa, N., The Scope of Criminal Law and Criminal Sanctions: An Economic View and Policy Implications, Journal of Law and Society, vol. 35 (3), 2008, Faure, M.G. & Fiore, K., The Coverage of the Nuclear Risk in Europe: Which Alternative?, The Geneva Papers on Risk and Insurance, vol. 33, 2008, Faure, M.G. & Wang, H., Financial Caps for Oil Pollution Damage: A Historical Mistake?, Marine Policy, vol. 32 (4), 2008, Faure, M.G. & Fiore, K., The Civil Liability of European Nuclear Operators: Which Coverage for the New 2004 Protocols? Evidence from France, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, vol. 8, July 2008, Faure, M.G., Calabresi and Behavioural Tort Law and Economics, Erasmus Law Review, vol. 1 (4), 2008, Faure, M.G., Ogus, A. & Philipsen, N., Curbing Consumer Financial Losses: The Economics of Regulatory Enforcement, Law Policy, vol. 31 (2), 2009, Faure, M.G., Environmental Crimes, in Garoupa, N. (ed), Criminal Law and Economics, vol. 3, Cheltenham, Edward Elgar, 2009, Faure, M.G. & Hay, J., Analyse économique de la responsabilité environnementale. Perspectives théoriques et empiriques, in Cans, Ch. (ed), La responsabilité environnementale. Prévention, imputation, réparation, Paris, Dalloz, 2009, Johnston, J.S. & Faure, M.G., Fashioning Entitlements: A Comparative Law and Economic Analysis of the Judicial Role in Environmental Centralization in the United States and Europe, in Breton, A., Brosio, G., Dalmazzone, S. & Garrone, G. (eds), Governing the Environment, Cheltenham, Edward Elgar, 2009,

16 74. Faure, M.G., Regulatory strategies in environmental liability, in Cafaggi, F. & Watt, H. Muir (eds), The Regulatory Function of European Private Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2009, Faure, M.G. & Svatikova, K., Enforcement of Environmental Law in the Flemish Region, European Energy and Environmental Law Review, 2010, vol. 19(2), Bruggeman, V., Faure, M.G. & Fiore, K., The Government as Reinsurer of Catastrophic Risks?, Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, 2010, vol. 35, Faure. M.G. & Wibisana, A., Liability to Third Parties for Damage Caused by GMOs: An Economic Perspective, in Koch, B.A. (ed.), Damage Caused by Genetically Modified Organisms. Comparative Survey of Redress Options for Harm to Persons, Property or the Environment, Berlin, de Gruyter, 2010, Faure, M.G. & Svatikova, K., De handhaving van het milieurecht in het Vlaamse Gewest in de praktijk, Panopticon, 2010, vol. 31(5), Faure, M.G., Vague notions in environmental criminal law (part 1), Environmental Liability, 2010, Vol. 18(4), Faure, M.G., Effective, proportional and dissuasive penalties in the implementation of the Environmental Crime and Ship Source Pollution Directives: Questions and Challenges, European Energy and Environmental Law Review, 2010, Faure, M.G., Vague notions in environmental criminal law (part 2), Environmental Liability, 2010, Vol. 18(5), Faure, M.G., Behavioural Accident Law and Economics, The Journal of Applied Economy, 2010, Vol. 4, Faure, M.G. & Philipsen, N.J., Fees for Claim Settlement in the Field of Personal Injury: Empirical Evidence from the Netherlands, Journal of European Tort Law, 2010, Vol.1, No. 1, Faure, M.G. and Raja, A.V., Economic analysis of public interest litigation in environmental cases in India, in Babu, P.G., Eger, Th., Raja, A.V., Schäfer, H.-B. and Somashekar, T.S. (eds), Economic analysis of law in India, New Delhi, Oxford University Press, 2010, Faure, M.G. & Lefevere, J., Compliance with Global Environmental Policy, in Axelrod, R.S., VanDeveer S.D. & Downie, D.L., The Global 16

17 Environment. Institutions, Law, and Policy, Washington D.C., CQ Press, 2010, Faure, M.G., Optimal specificity in environmental standard-setting, in Dias Soares, C., Milne, J.E., Ashiabor, H., Kreiser, L. & Deketelaere, K. (eds.), Critical Issues in Environmental Taxation. International and Comparative Perspectives, Vol. III, Oxford, Oxford University Press, 2010, Wang, H. and Faure, M.G., Civil liability and compensation for marine pollution lessons to be learned for offshore oil spills, Oil, Gas & Energy Law Intelligence, Vol. 8, Nr. 3, 2010, De Smedt, K. and Faure, M.G., The implementation of the Environmental Liability Directive, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Vol. 4, 2010, Faure, M.G., Economic Analysis of Tort Law and the European Civil Code, in Hartkamp, A., Hesselink, M., Hondius, E., Mak, Ch. & Du Perron, E. (eds.), Towards a European Civil Code, 4 th ed., Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2011, Dijkstra, R.J. & Faure, M.G., Compensating Victims of Bankrupted Financial Institutions: A Law and Economic Analysis, Journal of Financial Regulation and Compliance, 2011, Vol. 19, No. 2, Faure, M.G., Liability for Omissions in Tort Law: Economic Analysis, Journal of European Tort Law, 2011, Vol. 2, No. 2, Bruggeman, V., Faure, M.G. & Haritz, M.M., Remodelling reparation: changes in the compensation of victims of natural catastrophes in Belgium and the Netherlands, Disasters, 2011, Vol. 35, No. 4, Faure, M.G. & Heine, K., Can European State Aid Control learn from the Management of Disastrous Crises?, in Theurl. T. (ed.), Institutionelle Hintergründe von Krisen, Berlin, Dunker & Humblot, 2011, Faure, M.G. & Luth, H.A., Behavioural economics in unfair contract terms. Cautions and considerations, Journal of Consumer Policy, 2011, , online. 95. Faure, M.G., Tiebley, Y.D. & Wang, H., Responsabilité civile et réparation des pollutions marines Leçons à tirer des déversements provenant des plateformes pétrolières, Aménagement-Environnement, 2011, vol. 2, Faure, M.G., Loonstra, J.A., Philipsen, N.J. & Van Boom, W.H., Naar een kostenoptimalisatie van de letselschaderegeling: een verkenning, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade, 2011, vol. 4,

18 97. Faure, M.G., Law and economics: belang voor het privaatrecht, WPNR, 2011, No. 6912, Faure, M.G. & Visscher, L., The Role of Experts in Assessing Damages A Law and Economics Account, European Journal of Risk Regulation, 2011, Vol. 3, Faure, M.G. & Svatikova, K., Criminal or Administrative Law to Protect the Environment?, Journal of Environmental Law, 2012, Faure, M.G. & Liu, J., Compensating for Nuclear Accidents in Japan: the Fukushima Case, TGMA, 2012, vol. 26(2), Faure, M.G. & Weishaar, S.E., The Role of Environmental Taxation: Economics and the Law, in Milne, J.E. and Andersen M.S. (eds.), Handbook of Research of Environmental Taxation, Cheltenham, Edward Elgar, 2012, p Bentata, P. & Faure, M.G., The role of environmental civil liability: an economic analysis of the French legal system, Environmental Liability, 2012, vol. 20, No. 4, p Faure, M.G. & Weber, F., Security mechanisms for insolvencies in the package travel sector: an economic analysis, Journal of Consumer Policy, 2013, online Pedraza, J., De Smedt, K. & Faure, M.G., Compulsory financial guarantees for environmental damage: what can we learn from Spain?, Environmental Liability, 2013, Vol. 20(6), IV. Articles in US Law Reviews 1. Faure, M.G., Koopmans, I. & Oudijk, J., Imposing Criminal Liability on Government Officials under Environmental Law: A Legal and Economic Analysis, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal, June 1996, Betlem, G. & Faure, M.G., Environmental Toxic Torts in Europe: Trends in Recovery of Soil Clean-Up Costs and Damages for Personal Injury in the Netherlands, Belgium, England and Germany, The Georgetown International Environmental Law Review, 1998,

19 3. Faure, M.G. & Nollkaemper, A., International Liability as an Instrument to Prevent and Compensate for Climate Change, Stanford Journal of International Law and Stanford Environmental Law Journal, Symposium issue: Climate Change Risk, vol. 26 (A/23A), 2007, Faure, M.G., Insurability of Damage Caused by Climate Change: A Commentary, University of Pennsylvania Law Review, vol. 155, June 2007, Faure, M.G., Ogus, A. & Philipsen, N., Enforcement Practices for Breaches of Consumer Protection Legislation, Loyola Consumer Law Review, vol. 20 (4), 2008, Faure, M.G. & Vanden Borre, T., Compensating Nuclear Damage: A Comparative Economic Analysis of the U.S. and International Liability Schemes, William & Mary Environmental Law and Policy Review, vol. 33, 2008, Faure, M.G. & Fiore, K., An Economic Analysis of the Nuclear Liability Subsidy, Pace Environmental Law Review, vol. 26 (2), 2009, Faure, M.G. & Johnston, J.S., The Law and Economics of Environmental Federalism: Europe and the United States Compared, Virginia Environmental Law Journal, 2009, vol. 27 (3), Mandiberg, S.F. & Faure, M.G., A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe, Columbia Journal of Environmental Law, 2009, vol. 34, Faure, M.G. & Bruggeman, V., Catastrophic Risks and First-Party Insurance, Connecticut Insurance Law Journal, 2009, vol. 15 (1), Faure, M.G., Goodwin, M. & Weber, F., Bucking the Kuznets Curve: Designing Effective Environmental Regulation in Developing Countries, Virginia Journal of International Law, 2010, vol. 51, Faure, M.G. & Raja, A.V., Effectiveness of Environmental Public Interest Litigation in India: Determining the Key Variables, Fordham Environmental Law Review, 2010, vol. XXI(2), Faure, M.G. & Wibisana, A., Liability for Damage Caused by GMOs: An Economic Perspective, The Georgetown International Environmental Law Review, 2010, vol. XXIII(1), Faure, M.G. & Zhang, H., Environmental Criminal Law in China: A Critical Analysis, The Environmental Law Reporter, 2011, vol. 41(1),

20 15. Faure, M.G. & Heine, K., Insurance against financial crises?, NYU Journal of Law & Business, 2011, vol. 8, No. 1, Faure, M.G. & Liu, J., New Models for the Compensation of Natural Resources Damage, Kentucky Journal of Equine, Agriculture, & Natural Resources Law, , Vol. 4, No. 2, Faure, M.G., Effectiveness of Environmental Law: What Does the Evidence Tell us?, William & Mary Environmental Law and Policy Review, 2012, vol. 36, No. 2, Faure, M.G. & De Mot, J., Comparing Third-Party Financing of Litigation and Legal Expenses Insurance, Journal of Law, Economics and Policy, 2012, Vol. 8, No. 3, Faure, M.G. & Liu, J., The Tsunami of March 2011 and the Subsequent Nuclear Incident at Fukushima: Who Compensates the Victims?, William & Mary Environmental Law & Policy Review, 2012, Vol. 37, Bruggeman, V., Faure, M.G. & Heldt, T., Insurance Against Catastrophe: Government Stimulation of Insurance Markets for Catastrophic Events, Duke Environmental Law & Policy Forum, 2012, Vol. XXIII(1), V. Contributions to Liber Amicori 1. Faure, M.G., De Verzekering van het Nucleaire Risico, In Volle Verzekerdheid, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, Faure, M.G., Bedenkingen over de Rol van het Strafrecht bij de Bestrijding van Milieuverontreiniging, Om deze Redenen. Liber Amicorum Armand Vandeplas, Gent, Mys en Breesch Uitgevers, 1994, Faure, M.G., Compensation of Non-Pecuniary Loss: An Economic Perspective, in Magnus, U. & Spier, J. (eds), European Tort Law. Liber Amicorum for Helmut Koziol, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2000, Faure, M.G., Productaansprakelijkheid in België en Europa: Quo Vadis?, in Dirix, E. & others (eds), Liber Amicorum Jacques Herbots, Deurne, Kluwer, 2002, Faure, M.G., Causal Uncertainty, Joint and Several Liability and Insurance, in Koziol, H. & Spier, J. (eds), Liber Amicorum Pierre Widmer, Vienna, Springer, 2003,

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective Editors: J.J.A. Hamers CA. Schwarz B.T.M. Steins Bisschop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective INTERSENTIA METRO TABLE OF CONTENTS Woord

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten

De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten Een rechtsvergelijkend onderzoek The Employers' Liability for Occupational Accidents and Diseases A comparative research PROEFSCHRIFT

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten. spe R

Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten. spe R Universiteit: Toulouse Structuur Licences Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten TD s (equiv. voor werkcolleges) staan niet open voor de inkomende erasmusstudenten Master

Nadere informatie

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV Code Duurzaam Beleggen VvV onderdeel inhoud verschil artikel 1 De Code Duurzaam Beleggen opgesteld door het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Luchtkwaliteit: een Europees perspectief

Luchtkwaliteit: een Europees perspectief Luchtkwaliteit: een Europees perspectief Conferentie Luchtkwaliteit Brussel, 5 december 2014 Dr Hans Bruyninckx Executive Director European Environment Agency EEA rapporten 2014 Luchtverontreiniging een

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100 56 (1974) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1983 Nr. 100 A. TITEL Verdrag inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences, met bijlage; Genève, 6 april 1974 B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

De Toekomst van Aardgas: Een schaakspel op meerdere borden

De Toekomst van Aardgas: Een schaakspel op meerdere borden De Toekomst van Aardgas: Een schaakspel op meerdere borden Symposium De Gassamenstelling van de toekomst, 28 mei 2015, Regardz De Eenhoorn, Amersfoort Aad Correljé TU Delft TBM Economics of Infrastructures

Nadere informatie

Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht. Louis Visscher

Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht. Louis Visscher Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht Louis Visscher Boom Juridische uitgevers Den Haag 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Communicerende vaten 1 1.2 De rechtseconomische

Nadere informatie

Curriculum Vitae: Johan VANNEROM

Curriculum Vitae: Johan VANNEROM Curriculum Vitae: Johan VANNEROM Personal details Date of Birth 19 December 1984 Place of Birth Vilvoorde (Belgium) Nationality Belgian E-mail Johan.Vannerom@law.kuleuven.be Positions Academic 2012- PhD

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid. en de rol van World Trade Centers

De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid. en de rol van World Trade Centers De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid van Nederland en de rol van World Trade Centers Drs. Nicolaas Waaning MBA Senior Adviseur Amsterdam, 5 juni 2013 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL

Nadere informatie

Fundamentals of EU Customs Law (Thomson, forthcoming 2011) Science, Technology and Taxation (Kluwer Law International, forthcoming 2010)

Fundamentals of EU Customs Law (Thomson, forthcoming 2011) Science, Technology and Taxation (Kluwer Law International, forthcoming 2010) Publications Planned Books Morality, Justice, and Taxation A Global Perspective of Tax Payer Protection Corporate Responsibility and Taxation: A Multi-cultural Perspective A History of Taxation Articles

Nadere informatie

Dutch Construction Contracts: views from abroad

Dutch Construction Contracts: views from abroad Dutch Construction Contracts: views from abroad Dutch Construction Contracts: views from abroad Editor prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis With special thanks to: Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Nadere informatie

Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle.

Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle. Universiteit: La Rochelle Structuur Licences Master Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle. (*)!!! De

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens Curriculum Vitae Personal information Name: Address: Christophe Lemmens Spoorweglei 31a 2520 Emblem Belgium Birth date: 10 August 1984 Telephone: 3232655822 Mobile phone: 32498632025 E-mail: Christophe.Lemmens@ua.ac.be

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

List of publications and other results

List of publications and other results List of publications and other results Publications Forthcoming K.M. de Vries, book review: In Search of the Perfect Citizen? The Intersection between Integration, Immigration and Nationality in the EU,

Nadere informatie

Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid- Afrikaanse perspectieven

Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid- Afrikaanse perspectieven Redactie: Michael Faure Johann Neethling Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid- Afrikaanse perspectieven INTERSENTIA METRO XV INHOUDSOPGAVE Michael Faure & Johann Neethling INLEIDING

Nadere informatie

DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING Wim Lambrechts Ecocampus Policy Seminar, Antwerpen, 13 december 2012 Responsibility Emotional Intelligence System Orientation Future

Nadere informatie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be VIGeZ April 2013 1 Growth 7% Eén van de

Nadere informatie

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004 Studiedag De modernisering van het begroten in België Brussel, 11 mei 2004 Internationale trends in overheidsbegroten Prof. dr. Geert Bouckaert A. Internationale trends Inhoud 1. Gebruik van prestatiegegevens

Nadere informatie

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide.

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide. Hello map Ocean To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) Slide 1 Next slide. NVVA symposium 2007 REACH handhaving en consequenties* *connectedthinking Agenda Wat verandert

Nadere informatie

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches?

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches? HUMAN RIGHTS Alternative Approaches? Utrecht, 3 april 2008 Peter van Krieken Toegang tot het loket Artseneed - artsenleed Samenleving v. individu 1ste generatie v. 2e generatie rechten China EVRM General

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas IPFOS Bestuurders Conferentie Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas SCENARIO PLANNING DE TOEKOMST VOOR PENSIOENFONDSEN? Onno de Vrij, SAS HET

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2013

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2013 VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2013 Prof. Dr. F.M. van der Meer Leiden, maart 2014 Inleiding Sinds 2011 is de Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 I. Jaarplan September: Oktober: November: December: Januari: Blok 2.1 Consumer law herontwikkelen: Intellectual propery law en Distance

Nadere informatie

Congres Milieustrafrecht Trends & Toekomstige Ontwikkelingen

Congres Milieustrafrecht Trends & Toekomstige Ontwikkelingen Congres Milieustrafrecht Trends & Toekomstige Ontwikkelingen Het milieustrafrecht krijgt steeds meer aandacht nu de bescherming van het milieu aan terrein wint. De afgelopen jaren hebben veranderingen

Nadere informatie

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Jeanine Gregersen Samenvatting Context : werkdefinities en twee stellingen Focus op interculturele competentie Implicaties voor instellingen Moot court

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014 VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014 Prof. Dr. F.M. van der Meer Leiden, mei 2015 Inleiding Sinds 2011 is de Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service

Nadere informatie

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Figuren Figuur 2.1 (blz. 35): OESO, Economic Outlook (diverse afleveringen) Figuur 2.2 (blz. 36): Frits Bos (2007), The Dutch fiscal framework.

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

OVER DE GRENZEN HEEN. EEN "MASTER OF laws" AAN DE RECHTSFACULTEIT VAN DE K.U. LEUVEN.

OVER DE GRENZEN HEEN. EEN MASTER OF laws AAN DE RECHTSFACULTEIT VAN DE K.U. LEUVEN. OVER DE GRENZEN HEEN. EEN "MASTER OF laws" AAN DE RECHTSFACULTEIT VAN DE K.U. LEUVEN. INLEIDING. Stephan Parmentier Coordinator C.AL.S. Op 1 oktober 11. is de Rechtsfaculteit van de K. U. Leuven gestart

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Vergrijzing/verzilveren. Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009. Ons vak in beweging

Vergrijzing/verzilveren. Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009. Ons vak in beweging Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren Ontwikkeling grijze druk De 2010-2025

Nadere informatie

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Pro Dual Improving through Benchmarking Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Partners Germany: Stadt München/City of Munich Education Department - Vocational Schools and Further Education Industrie-

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

DE KREDIETCRISIS. onder redactie van

DE KREDIETCRISIS. onder redactie van DE KREDIETCRISIS onder redactie van Prof. mr. N.E.D. Faber Prof. mr. drs. CM. Grundmann-van de Krol Prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem Mr. N.S.G.J. Vermunt Serie Onderneming en Recht deel 54

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 199

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 199 33 (1983) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 199 A. TITEL Overeenkomst inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere

Nadere informatie

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 Environmental and Social Assessment Stakeholder Engagement EIA Fishing Biodiversity

Nadere informatie

Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken

Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken in verdragen, resoluties, aanbevelingen, wetten, richtlijnen en circulaires 2e bijgewerkte en herziene druk verzameld en ingeleid door

Nadere informatie

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015 Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime Woensdag 20 mei 2015 1. Globaal perspectief 1. Globaal perspectief: evolutie van CO² emissie tot 2005 The big picture 1971 General Motors, 1971 Buick Riviera Owner

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Arbeidsfiscaliteit. Gemengde Parlementaire Commissie belast met de fiscale hervorming. Hoorzitting 21 oktober 2013

Arbeidsfiscaliteit. Gemengde Parlementaire Commissie belast met de fiscale hervorming. Hoorzitting 21 oktober 2013 Gemengde Parlementaire Commissie belast met de fiscale hervorming Hoorzitting 21 oktober 2013 Prof. Dr. Bruno Peeters Voorzitter Antwerp Tax Academy Universiteit Antwerpen 0 Overzicht Inleiding A. Samenhang

Nadere informatie

Publieke verwachtingen (1) Grote ondernemingen zouden moeten op zodanige wijze moeten opereren dat hun producten het milieu niet schaden 81%

Publieke verwachtingen (1) Grote ondernemingen zouden moeten op zodanige wijze moeten opereren dat hun producten het milieu niet schaden 81% GLOBAL SERVICE / INDUSTRY KPMG GLOBAL SUSTAINABILITY SERVICES Duurzaam vermogensbeheer vanuit het perspectief van overheden Utrecht, Karel V, 18 december 2006 ADVISORY Floris Lambrechtsen Agenda Doel van

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Investeren in geestelijke gezondheid op de werkvloer, loont dat?

Investeren in geestelijke gezondheid op de werkvloer, loont dat? Investeren in geestelijke gezondheid op de werkvloer, loont dat? Lieven Annemans Universiteit Gent Maart 2016 Two views in health economics Health care as a cost Health care as an investment Annual growth

Nadere informatie

Marjo Maas: fysiotherapeut / docent / onderzoeker Peer assessment De impact van peer assessment op het klinische redeneren en het klinisch handelen van fysiotherapeuten in opleiding en fysiotherapeuten

Nadere informatie

Presentatie Recht en Economie

Presentatie Recht en Economie Presentatie Recht en Economie Prof. dr. Koen Caminada Index - Programma s met economie - Afstudeerrichting Recht & economie - Waarom Recht & economie - Voorbeelden van vragen - Afstudeerrichtingen - Opbouw

Nadere informatie

Is valpreventie kosteneffectief?

Is valpreventie kosteneffectief? Is valpreventie kosteneffectief? Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be Maart 2014 1 Reactie van de overheden op de crisis Jaarlijkse

Nadere informatie

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium Vlaams Kenniscentrum water Van projectidee tot projectconsortium ca. 600 calls -> 96 calls Intern gebruik -> nuttig voor Vlaanderen 96 calls -> 34 calls -> 6 thema s o o o o o o Sustainable rural development

Nadere informatie

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Hans Schoolderman Building trust in food Food Supply and Integrity Services October 2015 VMT congres, 13 oktober Hans Schoolderman

Nadere informatie

I. Van gemene deler naar (grote) verschillen

I. Van gemene deler naar (grote) verschillen DE REDACTIE PRIVAAT OP WEG NAAR EEN EUROPEES AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT? I. Van gemene deler naar (grote) verschillen 1. Het verbaast niet: vrijwel overal heeft het aansprakelijkheidsrecht dezelfde functie

Nadere informatie

Sportopleidingen in Internationaal perspectief

Sportopleidingen in Internationaal perspectief Sportopleidingen in Internationaal perspectief Platform kader Den Haag, 29 maart 2010 Danny Meuken Jan Minkhorst 967 LONDEN DAGEN Het internationale Speelveld GAISF IOC VN (UNESCO) Internationale Sportfederaties

Nadere informatie

Relevant publications/relevante publicaties

Relevant publications/relevante publicaties Relevant publications/relevante publicaties Journal articles/tijdschrift artikelen Willems, J., Ehlen, C. G. (2005). Visie op en implementatie van Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs. Tijdschrift

Nadere informatie

-"Geluidsopname als bewijsmiddel", Jura Falconis, vierde jaargang (1967-1968), nr.5, 29-34.

-Geluidsopname als bewijsmiddel, Jura Falconis, vierde jaargang (1967-1968), nr.5, 29-34. 3XEOLFDWLHVSURIGU0DUF%2(6 -"Geluidsopname als bewijsmiddel", Jura Falconis, vierde jaargang (1967-1968), nr.5, 29-34. -Noot onder Rechtbank Leuven, 3 september 1971, Rechtskundig Weekblad, 1972-73, kol.

Nadere informatie

Opschaling van. Martje van Horrik, Michiel Ritzen (OA), Zeger Vroon, Elianne Demollin Schneider

Opschaling van. Martje van Horrik, Michiel Ritzen (OA), Zeger Vroon, Elianne Demollin Schneider Opschaling van Martje van Horrik, Michiel Ritzen (OA), Zeger Vroon, Elianne Demollin Schneider Projectleider IEA PVPS Task 15 Onderzoeker BIHTS / Zuyd Hogeschool 18 november 2015 Develop fundamental Knowledge

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s,

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s, 2 februari2016 2nd BBS Newsletter Geachte collega s, De Belgian Back Society (BBS) verheugt zich om u allen een prachtig nieuw jaar toe te wensen. U vindt in deze tweede nieuwsbrief vooral informatie betreffende

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Prof. dr. Erik Beulen

Prof. dr. Erik Beulen Het beheren van outsourcingsrelaties Hoe maak je het uitbestedingstraject succesvol? Prof. dr. Erik Beulen hoogleraar Global Sourcing aan de Universiteit Tilburg senior manager Accenture 1 Hoe maak je

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS Van Eetvelde, Maes & van Zwam Ghent University, Department of Civil Engineering, Environmental and Spatial Management mrb@ugent.be www.dbt.ugent.be I. Milieubeleid isup Brugge

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat:

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat: Paramaribo, 28 oktober 2014 Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat: Suriname is door de World Economic Forum geclassificeerd als een Efficiency Driven

Nadere informatie

Article 8.1 Transitional provision due to the introduction of the new curriculum as of 1 st September 2015

Article 8.1 Transitional provision due to the introduction of the new curriculum as of 1 st September 2015 Transitional provisions with respect to Students European Law and Public International Law (based on the Education and Exam Regulations Master of Laws 2015/2016) Article 8.1 Transitional provision due

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Overheidsuitgaven voor drugs Alcohol, de grote slokop

Overheidsuitgaven voor drugs Alcohol, de grote slokop Overheidsuitgaven voor drugs Alcohol, de grote slokop Freya Vander Laenen Fado, Utrecht, 17 november 2011 1 1. METHODOLOGIE Achtergrond Sinds j 90: toenemend belang evaluatie drugbeleid Sinds 2001: EMCDDA

Nadere informatie

SEFOTECH.NUT An Erasmus Mundus master

SEFOTECH.NUT An Erasmus Mundus master SEFOTECH.NUT An Erasmus Mundus master SEFOTECH.NUT JOINT DEGREE awarded: M.Sc. Degree in Food Science, Technology and Nutrition SEFOTECH.NUT 2 History of the project -90s : IPs on brewing, wine making,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Introductie. Waarom deze guide? Hoe is deze tot stand gekomen? Inhoud van de guide: Self-assessment tool. Lancering

Inhoudsopgave. Introductie. Waarom deze guide? Hoe is deze tot stand gekomen? Inhoud van de guide: Self-assessment tool. Lancering Inhoudsopgave Introductie Waarom deze guide? Hoe is deze tot stand gekomen? Inhoud van de guide: Policy Investment Management Transparantie Self-assessment tool Lancering www.vbdo.nl 2 VBDO Vereniging

Nadere informatie

FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx

FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx BRE-JBZ From: Sent: To: Subject: Attachments: Kaai, Geran vrijdag 3 april 2015 16:00 Verweij, Ellen FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx From: [mailto

Nadere informatie

Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband

Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband Schoordijk Instituut Centrum voor aansprakelijkheidsrecht AJ. Akkermans Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband Een rechtsvergelijkend onderzoek naar wenselijkheid, grondslagen en afgrenzing

Nadere informatie

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010 ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010 DEEL 1 Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van

Nadere informatie

Juillet Août 2012 Juli Augustus 2012

Juillet Août 2012 Juli Augustus 2012 A découvrir Om te ontdekken Juillet Août 2012 Juli Augustus 2012 Brochures Guide pratique à l intention des membres du Conseil d Entreprise Janvier 2012-671 p. Guide pratique pour le comité pour la prévention

Nadere informatie

Multifunctionele Waterkeringen

Multifunctionele Waterkeringen Prometheus stole fire, the symbol of knowledge, from Mount Olympus and gave it to mankind Multifunctionele Waterkeringen Verkenning kansen en belemmeringen Ellen Trom, Deltares (AT Osborne) STW Multifunctionele

Nadere informatie

Masterclass Europa Leipzig Charter

Masterclass Europa Leipzig Charter Masterclass Europa Leipzig Charter Kenniscentrum Vlaamse Steden, 27 januari 2010 Mart Grisel, Nicis Institute/EUKN, 2010 Steden zijn in de loop der tijd steeds hoger op de politieke agenda geplaatst EU-Voorzitterschappen,

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie