Verslag Verantwoord Beleggen ABP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Verantwoord Beleggen ABP"

Transcriptie

1 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen ABP 2011 Vanuit de deelnemer bekeken

2

3 1 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011

4 2 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011

5 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Kengetallen in Het ABP-beleid voor verantwoord beleggen Uitsluitingen Informatiebronnen Het ESG-team 8 4 De integratie van ESG-factoren in onze beleggingsstrategieën Beursgenoteerde aandelen Leningen Overige beleggingen 17 5 Invloed aanwenden om duurzaamheid en ondernemingsbestuur te verbeteren Overzicht van onze contacten Voorbeelden van contacten Stemmingen en accenten daarbij Juridische maatregelen 31 6 Beïnvloeding van de hele markt Bijdragen aan robuuste klimaatwetgeving Geïntegreerde bedrijfsrapportage Richtlijnen voor mensenrechten en ondernemingen Bijdragen aan nationale en internationale consultaties EITI: transparantie van oliegelden 37 7 Vooruitblik op

6 4 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011

7 5 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 Voorwoord Het jaar 2011 kenmerkte zich door turbulente markten en een dalend vertrouwen in de financiële sector. We hebben te maken gehad met politieke veranderingen in verschillende delen van de wereld. Pensioenfonds ABP heeft met zijn beleggingen op al deze externe ontwikkelingen ingespeeld. We hebben daarin onze verantwoordelijkheid genomen door, sinds 2007, steeds meer in te zetten op verantwoord beleggen. Verantwoord beleggen betekent dat we rekening houden met milieuaspecten, sociale aspecten en aspecten ten aanzien van ondernemingsbestuur. Natuurlijk staat het rendement altijd voorop, maar zaken als klimaatverandering, kinderarbeid, beloningsbeleid en arbeidsomstandigheden wegen mee in onze beleggingskeuzes. Hierdoor kunnen we ook een betere afweging maken tussen risico en rendement. In 2011 hebben we met dit beleid weer een aantal stappen vooruit gezet. Betere beoordeling door een betere verslaglegging Consumenten willen begrijpen wat bedrijven doen en duidelijkheid hebben over hoe die bedrijven aan hun belangen denken. Net als consumenten wil ABP ook goede informatie om de pensioengelden effectief te beleggen. We hebben inzicht nodig in de risico s en kansen, ook op het gebied van duurzaamheid en corporate governance. Daarom hebben we ons in 2011 ingezet voor een betere verslaglegging door bedrijven en hebben we actief meegewerkt aan de ontwikkeling van rapportagestandaarden. Deze standaarden moeten een completer beeld geven van de strategie en de prestaties van een onderneming. Door dergelijke rapportages kunnen wij steeds beter beoordelen in hoeverre ondernemingen maatschappelijk verantwoord opereren. Gedragsverandering door dialoog Ook in 2011 is er namens ABP met veel ondernemingen gesproken over hoe zij omgaan met duurzaamheid. Wij verwachten van ondernemingen dat ze in lijn handelen met het VN Global Compact. Het VN Global Compact bestaat uit tien uitgangspunten met betrekking tot mensenrechten, het milieu en anticorruptie en biedt bedrijven een raamwerk om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in praktijk te brengen. De gesprekken met de ondernemingen hebben in een aantal gevallen geleid tot concrete, positieve resultaten. Zo nam elektronicaproducent Samsung Electronics de door ons gevraagde stappen om extern onderzoek te doen naar gezondheidomstandigheden in de productie. Daarnaast krijgen hun ex-werknemers die te kampen hebben met gezondheidsproblemen nu een tegemoetkoming in de kosten. Verder zijn na stevig aandringen van onze kant de CEO, de bestuursvoorzitter en de CEO s van vier dochterondernemingen afgetreden bij één van onze bosbouwbeleggingen in Mozambique. Deze onderneming had nog steeds het FSC-keurmerk niet behaald, een eis die we minimaal stellen aan bosbouwprojecten waarin we investeren. Daarnaast waren er beschuldigingen over wanbeheer en onvoldoende overleg met de lokale gemeenschappen. Het aftreden van de CEO s en voorzitter beschouwen we als en eerste stap in verandering. Bij WalMart en Petrochina hebben we helaas moeten constateren dat onze inspanningen niet het gewenste effect hebben gehad. Daarom hebben we besloten niet meer in deze ondernemingen te investeren en onze huidige positie verkocht. Betere strategie voor beoordeling duurzaamheid Tot slot is ABP in 2011 een nieuwe beleggingsstrategie voor beursgenoteerde ondernemingen gestart die ons beter in staat stelt om te beoordelen of ondernemingen aan onze normen voor duurzaamheid voldoen. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we een overigens kansrijke investering niet gedaan hebben omdat we onze bedenkingen hadden over de sociale prestaties van de betreffende onderneming. Ook bij de niet-beursgenoteerde beleggingen van ABP wordt de rol van duurzaamheid en corporate governance steeds belangrijker. We hebben meer dan 70 nieuwe investeringsvoorstellen laten beoordelen op basis van een analyse van de mogelijke duurzaamheidrisico s. Een daarvan kwam in ieder geval niet door de toets. Dit voorstel hebben we dan ook afgewezen omdat we de mogelijke sociale consequenties en gevolgen voor het milieu te groot achten. De inspanningen van de afgelopen jaren om verantwoord beleggen te verankeren in de beleggingsprocessen, heeft in 2011 echt zijn vruchten afgeworpen. Concrete voorbeelden hiervan kunt u terugvinden in het verslag. We hopen dat u dit verslag met plezier zult lezen en zien uit naar uw reactie. Deze zijn zeer welkom op ABP Henk Brouwer

8 6 ABP Verslag Verantwoord Beleggen Kengetallen in 2011 Percentage van de aandelen- en 100% obligatiebeleggingen dat op overtredingen van de uitgangspunten van het VN Global Compact is gescreend Totaal aantal ondernemingen gesproken 210 Aantal aandeelhoudersvergaderingen waarop is gestemd Percentage van de stemmen voor de (her) 90,2% benoeming van bestuurders Percentage van de stemmen voor 83,1% voorstellen met betrekking tot remuneratie Aantal uitgesloten bedrijven vanwege 17 de productie van antipersoonsmijnen, clusterwapens, chemische en biologische wapens of, in strijd met het non-proliferatieverdrag, kernwapens Aantal uitgesloten ondernemingen in als gevolg van het handelen in strijd met de uitgangspunten van het VN Global Compact Percentage van nieuwe nietbeursgenoteerde beleggingen in vastgoed, 100% infrastructuur, grondstoffen, hedge funds en private equity dat overeenstemt met het beleid voor verantwoord beleggen van ABP

9 7 ABP Verslag Verantwoord Beleggen Het ABP beleid voor verantwoord beleggen In 2011 hebben we twee ondernemingen uitgesloten Voor ons is verantwoord beleggen een belangrijk omdat wij menen dat zij in strijd met de uitgangspunten thema. We geven hiermee blijk van onze van het VN Global Compact handelen. Het Chinese maatschappelijk verantwoordelijk. Daarnaast energiebedrijf PetroChina hebben we uitgesloten zijn wij ervan overtuigd dat ESG-factoren de vanwege de activiteiten van moedermaatschappij financiële prestaties van ondernemingen kunnen CNPC in Soedan en Myanmar. Het bedrijf heeft beïnvloeden. Door in onze beleggings processen en onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen om beslissingen rekening te houden met ecologische betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen te factoren, maatschappelijke kwesties en goed voorkomen. Daarnaast hebben we het bedrijf Walmart ondernemingsbestuur, kunnen we een betere uitgesloten omdat deze grootste supermarktketen afweging maken tussen rendement en risico. van de wereld de vrijheid van vakvereniging voor haar Voor het waarborgen van de financiële belangen van werknemers in Amerika belemmert. De dialoog die we onze deelnemers is dat buitengewoon belangrijk. met beide bedrijven hebben gevoerd, is in paragraaf 5.2 beschreven. U kunt onze uitgangspunten voor verantwoord beleggen vinden op onze website ABP stelt niet alleen eisen aan de wijze waarop nl/over-abp/wat-doen-wij/verantwoord-beleggen/. ondernemingen opereren. Ook wensen we niet te beleggen in ondernemingen die betrokken zijn bij Aanpassingen de productie van bepaalde controversiële wapens Ons beleid voor verantwoord beleggen houden we (antipersoonmijnen, clusterwapens, chemische en voortdurend tegen het licht om het waar nodig aan biologische wapens en kernwapens die in strijd met te passen aan de actuele situatie. Zo heeft ABP in het non-proliferatieverdrag worden geproduceerd). In 2011 haar corporate governance beleid en haar 2011 hebben we de definitie van betrokkenheid bij stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen verder de productie van wapens aangescherpt. We sluiten aangescherpt. Met de aanpassing sluiten we beter bedrijven uit met een belang van meer dan 20 procent aan bij internationale standaarden en benadrukken (was 50 procent) in een onderneming die controversiële we nog explicieter dan voorheen het verband tussen wapens produceert. Twee keer per jaar bepalen we duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur. Dit houdt welke bedrijven dat zijn. onder meer in dat we van ondernemingen waarin we beleggen verwachten dat ze onder woorden brengen In 2011 hebben we vijf bedrijven van de lijst afgehaald, hoe ze duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur toen na controle bleek dat ze niet langer betrokken zijn in hun strategie verwerken en laten zien of en zo ja, bij de productie van controversiële wapens. We hebben hoe duurzaamheidsaspecten in hun beloningsstrategie twee nieuwe bedrijven aan de lijst toegevoegd. worden meegenomen. 3.1 Uitsluitingen ABP voelt zich als grote institutionele belegger verantwoordelijk om maximale invloed aan te wenden om de ondernemingen waarin we beleggen aan te sporen verantwoord te opereren. We verwachten van de ondernemingen waarin we beleggen, dat zij handelen in lijn met de uitgangspunten van het VN Global Compact. Om ondernemingen daaraan te houden, zetten we alle daarvoor beschikbare middelen in. Mocht dit geen effect hebben, dan hebben we nog de mogelijkheid om onze belangen in de onderneming af te stoten.

10 8 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 Per 1 januari 2012 is de lijst van uitgesloten ondernemingen als volgt: Onderneming Land Aerostar S.A. Roemenië Aeroteh S.A. Roemenië Alliant Techsystems Inc. Verenigde Staten Aryt Industries Ltd. Israël Ashot Ashkelon Israël Hanwha Corporation Zuid-Korea Kaman Corporation Verenigde Staten Larsen & Toubro Ltd. India Lockheed Martin Corporation Verenigde Staten Norinco International Cooperation Ltd. China PetroChina China Poongsan Corporation Zuid-Korea Poongsan Holdings Corporation Zuid-Korea Singapore Technologies Engineering Singapore Tata Power Ltd. India Textron Verenigde Staten Walmart Verenigde Staten 3.3 Het ESG-team Bij het uitvoeringsbedrijf dat voor ABP belegt zit een professioneel team van negen mensen, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van ons beleid voor verantwoord beleggen. De teamleden hebben diverse achtergronden en expertises. Daardoor kunnen wij voor de verschillende beleggingsstrategieën alle onderdelen van het ESG-beleid effectief in praktijk brengen. Het team en de portfoliomanagers werken nauw samen. Zo werkt de specialist op het gebied van duurzaam vastgoed mee in het team voor vastgoedbeleggingen en is een ESG-specialist op het kantoor in Hongkong werkzaam om het ESG beleid te implementeren in onze beleggingen in Azië en de Pacific. In 2011 hebben we ook besloten om niet in overheidsobligaties van bepaalde landen te investeren waarvoor een wapenembargo van de VN Veiligheidsraad van kracht is. Dit betekent op dit moment dat we tien landen uitsluiten: Somalië, Democratische Republiek Congo, Soedan, Noord- Korea, Iran, Libië, Ivoorkust, Irak, Liberia en Eritrea. 3.2 Informatiebronnen We gebruiken bij analyses informatie van ondernemingen zelf en onderzoeksresultaten van diverse andere bronnen zoals effectenmakelaars en bureaus die in duurzaamheidonderzoek zijn gespecialiseerd. Ook wordenvan gespecialiseerde bureaus onderzoek ingekocht om ons stemgedrag op algemene jaarvergaderingen, en onze eigen analyses ten aanzien van ondernemingsbestuur in het algemeen te ondersteunen. Om zelf een gefundeerde mening te kunnen vormen is het belangrijk informatie te krijgen van zowel lokale als internationale aanbieders van onderzoek. Tot slot spreken wij regelmatig met themaspecialisten en met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld niet-gouvernementele organisaties en vakbonden. Deze gesprekken geven een completer beeld van ondernemingen en helpen om op maatschappelijke thema s in te spelen.

11 9 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011

12 10 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 Vanuit de deelnemer bekeken Duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur ABP belegt wereldwijd in meer dan beursgenoteerde bedrijven. Om de kansen en risico s van deze ondernemingen goed te kennen, is er regelmatig contact met de uitvoerend managers en bestuurders daarvan. Wanneer er aanwijzingen zijn dat een onderneming onverantwoord onderneemt, spreken we die onderneming daarop aan. Ons inziens zijn ondernemingsbestuur en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar verbonden en bevordert goed ondernemingsbestuur het bereiken van duurzame resultaten. Met het oog op duurzaamheid dringen we in onze contacten met ondernemingen daarom aan op een duidelijke toezicht- en bestuursstructuur. Daartoe hoort bestuursverantwoordelijkheid, maar we verwachten ook dat het bestuur onderzoekt en vervolgens uitlegt waarom het beloningsbeleid wel of niet aan duurzaamheid is gekoppeld.

13 11 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011

14 12 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011

15 13 ABP Verslag Verantwoord Beleggen De integratie van ESG-factoren in onze beleggingsstrategieën De effecten van ESG-factoren worden voor ons geanalyseerd door de hele portefeuille, in alle gevallen waarin dit praktisch mogelijk is, op beïnvloeding op de financiële prestaties van ondernemingen. Op deze manier integreren we duurzaamheid steeds vaker en dieper in onze beleggingsbeslissingen. De aanpak om de ESG-factoren een plek te geven in de beleggingsbeslissingen varieert per beleggingscategorie. Ook zoeken we voortdurend naar investeringsmogelijkheden die aan duurzame ontwikkeling bijdragen. ABP wil door middel van beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde bijdragen aan een betere wereld. Deze investeringen moeten in lijn zijn met onze financiële rendementsverwachtingen. We investeren in activiteiten die bijdragen aan oplossingen voor bijvoorbeeld klimaatveranderingen, vervuiling, waterschaarste, verlies van leefgebieden en diersoorten, armoede en economische of sociale onderontwikkeling. Een belegging heeft pas een hoge duurzaamheidswaarde als zij een duidelijke bijdrage levert aan de oplossing van duurzaamheidsproblemen. Ondernemingen of sectoren die van duurzaamheidsuitdagingen of -trends profiteren zonder er daadwerkelijk iets aan te doen, rekenen we daar vanzelfsprekend niet toe. De beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde die in dit verslag aan de orde komen, hebben we met een aangegeven. Ons totale beleggingsportefeuille bestaat uit de volgende bouwstenen: Bedrijfsobligaties 16% Indexobligaties 7% Staatsobligaties 14% Opportunities 2% Alternative Inflation 3% Aandelen ontwikkelde markten 22% Vastgoed 10% Infrastuctuur 4% Grondstoffen 4% Private Equity 5% GTAA 1% Hedge Funds 5% Aandelen opkomende markten 7% 4.1 Beursgenoteerde aandelen ABP hanteert ten aanzien van beursgenoteerde aandelen verschillende strategieën. Elke strategie heeft een eigen stijl en eigen investeringscriteria en -processen. Bij de integratie van ESG-factoren is het van belang op deze strategieën aan te sluiten. ABP hanteert de volgende strategieën voor beursgenoteerde aandelen: 1. de Europese focusstrategie, een nieuwe strategie waarbij we uiteindelijk in 30 midden- en kleinbedrijven beleggen, 2. de Europese fundamentele strategieën, waarbij we momenteel in circa 280 grote Europese multinationals beleggen, 3. de Global emerging market -strategie, waarbij we in circa 320 grote bedrijven beleggen, 4. de wereldwijde kwantitatieve strategieën, waarbij we in circa grote bedrijven beleggen op basis van econometrische modellen. De integratie van ESG-factoren is in 2011 met name in de Europese focusstrategie verder verdiept. In dit investeringsproces is ESG volledig verankerd. Het kwantitatieve beleggingsteam heeft een nieuwe medewerker met specifieke ESG-kennis en -ervaring aangesteld. Bovendien zijn begin 2011 voor ruim 380 bedrijven de voornaamste ESG-issues in kaart gebracht. Aan de hand van deze analyse is een selectie gemaakt van de belangrijkste ESG-issues die voor nader onderzoek in aanmerking komen of die aanleiding zijn voor een dialoog met het management van de betreffende bedrijven. Met deze analyse wordt inhoud gegeven aan de formele integratie van ESG-factoren in het investeringsproces die worden vastgelegd in zogenaamde investment cases. Dit is een beschrijving waarin de portfoliomanagers hun overwegingen beschrijven om wel of niet in een onderneming te investeren. In 2011 zijn de volgende onderwerpen nader onderzocht: de corporate governance-standaarden in Rusland, Taiwan en Zuid-Korea; de sociale- en milieuprestaties van enkele bedrijven in Rusland; de combinatie van de functies CEO en bestuursvoorzitter bij Franse bedrijven;

16 14 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 de veiligheid en het risicomanagement bij schaliegasoperaties van energiebedrijven en de gevolgen daarvan; energie-efficiëntiemanagement bij telecommunicatiebedrijven; de invloed van klimaattrends en energieefficiëntiewetgeving op elektriciteitsbedrijven in Europa. arbeidsverhoudingen bij supermarktketens verhoudingen tussen lokale gemeenschappen en energie- en mijnbouwbedrijven Europese focusstrategie In 2011 is ABP met een nieuwe beleggingsstrategie gestart, de Europese focusstrategie. In dit investeringsproces spelen ESG-aspecten een prominente rol. Doel van deze strategie is om uiteindelijk in circa 30 beursgenoteerde midden- en kleinbedrijven te investeren. We beleggen nu in tien bedrijven van deze categorie. Omdat het gaat om relatief grote belangen in kleine bedrijven is de flexibiliteit om deze aandelen te verkopen minder groot. We verwachten dan ook langere tijd in deze bedrijven te beleggen en vinden het daarom belangrijk de risico s en kansen op ESG-gebied voorafgaand aan de investering goed te doorgronden en de potentiële invloed daarvan op het verwachte rendement vast te stellen. Onze aandacht gaat bijvoorbeeld uit naar de aandeelhoudersstructuur, het beloningsbeleid, de effectiviteit van de Raad van Commissarissen, beschermingsconstructies tegen overnames, de relatie tussen werkgevers en werknemers en bedrijfsspecifieke sociale en milieu-issues. In 2011 zijn binnen de Europese focusstrategie tien investeringsvoorstellen gedaan nadat de ESGaspecten gedetailleerd waren onderzocht. In een aantal gevallen gaven ESG-risico s aanleiding om ze met het management van het bedrijf te bespreken voordat de investeringsbeslissing plaatsvond. Dit wordt onder meer gedaan door middel van een voortdurende dialoog, om zo te kunnen bepalen of zich relevante wijzigingen voordoen. Zo is bijvoorbeeld besloten om : Een investering niet te overwegen vanwege slechte werkomstandigheden en gespannen verhoudingen tussen werkgever en werknemers; pas in een bedrijf te investeren na wijziging van de aandeelhoudersstructuur en nadat onze portfoliomanager de risico s heeft besproken met het management en aangedrongen heeft op verandering; pas in een bedrijf te investeren nadat de portfoliomanager en het ESG-team met de CEO hadden gesproken over het hoge personeelsverloop en de samenstelling van het bestuur Europese fundamentele strategieën De Europese fundamentele strategieën richten zich op ondernemingen in de Morgan Stanley Capital International Index (MSCI-index), die is samengesteld uit ondernemingen in 23 ontwikkelde landen. ABP belegt momenteel in ongeveer 280 bedrijven uit deze groep. Voor de fundamentele strategieën zijn speciale instrumenten ontwikkeld. Daarmee kunnen de portfoliomanagers eenvoudig inzicht krijgen in de duurzaamheidsprestaties van bedrijven en in de relevante ESG-issues in de desbetreffende sectoren. In nauw overleg met de portfoliomanagers is een beperkt aantal thema s en bedrijven meer gedetailleerd geanalyseerd. Het gaat daarbij om belangrijke ESGthema s die van invloed zijn op de bedrijven waarin we strategische posities innemen of grote risico s identificeren. Hoewel ESG-issues niet altijd beslissend zijn, beïnvloeden deze wel de mate van vertrouwen in een investeringscasus, zoals bijvoorbeeld bij: RWE mede op basis van zorgen over de corporate governance hebben we onze posities verkleind; TOTAL eveneens mede op basis van zorgen over de corporate governance hebben we onze posities verkleind; Neste Oil onzekerheid over de criteria voor het gebruik van palmolie in biodiesel heeft ertoe bijgedragen investeringen uit te stellen. Dit wordt verderop toegelicht; Shell beter inzicht in de risico s en in de mogelijke extra kosten van olielekkages in Nigeria hebben bijgedragen aan een beter beeld van de toekomstige ondernemingsprestatie; BP na de ramp in de Golf van Mexico is het vertrouwen in BP aangetast. Daarom zijn we alert of de aangescherpte veiligheidscultuur en het verhoogde risicobesef voldoende van blijvende aard is om het vertrouwen in de onderneming te behouden; telecommunicatiebedrijven een vergelijking van energieprestaties geeft waardevolle inzichten in de strategische richting van bedrijven in aanvulling op de conventionele financiëngeoriënteerde informatiebronnen. Ook hierop gaan we onderstaand verder in.

17 15 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 Neste Oil: onduidelijkheden over aangeleverde palmolie Om de uitstoot van CO 2 -emissies door het gebruik van autobrandstoffen te verminderen, stimuleert de Europese Unie het gebruik van biobrandstoffen. Helaas kan het gebruik van plantaardige materialen voor de productie van biobrandstoffen ook negatieve effecten hebben, met name op de voedselprijzen, de kap van oerwouden en de verhoudingen met lokale en inheemse gemeenschappen. Bovendien kan de verandering in landgebruik tot een toename van broeikasgassen leiden. Neste Oil heeft een proces ontwikkeld waarmee het bedrijf een biobrandstof kan maken met 50 procent palmolie en 50 procent afvalproducten. Dit kan voor Neste Oil een interessante strategische groeimarkt zijn, want deze biobrandstof is niet alleen in auto s, maar ook in vliegtuigen bruikbaar. Ondanks de ambitie om uitsluitend verantwoord verbouwde en gecertificeerde palmolie te gebruiken, ligt het bedrijf onder vuur vanwege controverses bij een grote palmolieleverancier. Bovendien is het voor ons nog niet duidelijk of de gecertificeerde palmolie aan alle Europese criteria voldoet. Daarom wachten we met het opbouwen van een positie in Neste Oil. We blijven met het bedrijf in dialoog over de controle van de kwaliteit van palmolieleveranciers en over de juiste toepassing van de standaarden. Meer over Neste Oil is te vinden in paragraaf Energieprestaties van telecommunicatiebedrijven Het energieverbruik van telecommunicatiebedrijven zal in de komende jaren sterk toenemen dankzij de enorme stijging van het gebruik van mobiele telefoons, (mobiel) internet en dataopslag. Tegelijkertijd hebben bedrijven veel mogelijkheden om hun energie-efficiëntie te verbeteren. Uit onze analyses van energieprestaties en onze gesprekken met het management blijken duidelijke verschillen tussen de grote Europese telecommunicatiebedrijven. Het was moeilijk om de prestaties te vergelijken, omdat bedrijven elk op hun eigen manier rapporteren. Om de informatieverschaffing door deze bedrijven te verbeteren, hebben we actief bijgedragen aan de ontwikkeling van een sectorspecifieke rapportagestandaard van het Carbon Disclosure Project voor ICT-bedrijven. We verwachten met deze standaard dat telecommunicatiebedrijven consistenter over het energieverbruik van hun datacenters en vaste en mobiele telefoonnetwerken rapporteren omdat daarmee de data vergelijkbaar zijn Global emerging market -strategie Binnen de global emerging market -strategie belegt ABP in circa 320 bedrijven in de regio s Oost-Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Deze strategie heeft ook een focus op landen. Om te bepalen welk gewicht een land in de portefeuille moet krijgen, gebruiken we een model met macro-economische, financiële, risicoen ESG-indicatoren. Bovendien is in deze strategie de analyse van ESG-issues een vast onderdeel van het beleggingsproces voor grote of strategische posities. In oktober 2011 zijn een lid van het ESG-team en de portfoliomanager naar Rusland geweest. Zij hebben daar 8 bedrijven bezocht en gesprekken gevoerd met beleidsmakers, mensen van Transparancy International, Standard&Poors en een organisatie voor de bescherming van beleggersbelangen. Het doel was de corporate governance-risico s beter te begrijpen en het belang van de handhaving van aandeelhoudersrechten te benadrukken. We vinden het belangrijk bij te dragen aan betere corporate governance-standaarden in Rusland, maar zijn ons ervan bewust dat dit een proces van lange adem is. Het uitvoeringsbedrijf dat de beleggingen voor ABP beheert doet dit in Azië vanuit het kantoor in Hongkong. Zij hebben daar een voltijd ESG-specialist die ESG-analyses doet en de dialoog met bedrijven en beleidsmakers aangaat. Een analyse van de ESGissues bij beursgenoteerde bedrijven in China, Zuid- Korea en Taiwan heeft bevestigd dat de verbetering van de corporate governance van die bedrijven hoge prioriteit moet hebben.

18 16 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 Ook in de global emerging market -strategie kunnen ESG-issues een significant risico voor onze beleggingen vormen. De inventarisatie van deze risico s is dan ook belangrijk in onze investeringsoverwegingen. Belangrijke risico s die afgelopen jaar hebben gespeeld zijn: Yanzhou Coal Mining in China het gebrek aan inzicht in een effectief managementsysteem voor milieu en veiligheid; COSL in China de zware afhankelijkheid van het bedrijf van de controlerende moedermaatschappij, in combinatie met slecht presterende onafhankelijke bestuurders; Samsung Electronics in Zuid-Korea het ondernemingsbestuur is van onvoldoende kwaliteit, met name door het gedrag van de familie die het bedrijf opgericht heeft en nog steeds een meerderheidsaandeel heeft; Zoomlion in China recente overnames baren ons zorgen over de effectiviteit van het toezicht van de commissarissen op het fusie- en overnamebeleid van het management; POSCO in Zuid-Korea eveneens baart een reeks van controversiële fusies en overnames ons zorgen over de effectiviteit van het toezicht door de commissarissen op het management; GSEC in Zuid-Korea de veiligheidsprestaties zijn de slechtste in de sector en vormen daarmee een risico; Samsung Engineering in Zuid-Korea in de raad van toezicht zit niet één onafhankelijke bestuurder; gecombineerd met een ondoorzichtig ondernemingsbestuur zien we dat als risico voor de effectiviteit van het toezicht; UMC in Taiwan de onafhankelijkheid is eveneens een issue, omdat twee bestuurders al twaalf tot achttien jaar in de raad zitten. Bovendien heeft het bedrijf geen aparte commissie voor het beloningsbeleid; Honhai Precision in Taiwan - de negatieve publiciteit over werkomstandigheden in de werkplaatsen van FoxConn heeft nog niet geleid tot significante verbeteringen in het werkomstandighedenbeleid; Unimicron in Taiwan - de corporate governanceprestaties blijven ver achter bij die van andere lokale bedrijven Kwantitatieve strategieën Bij de kwantitatieve beleggingsstrategieën selecteert we op grond van statistische analyses bedrijven om in te beleggen, met behulp van modellen gebaseerd op financiële indicatoren. Dit heeft als voordeel dat de portfoliomanagers op efficiënte wijze in een groot aantal bedrijven kunnen investeren. Daarnaast oefent ABP haar stemrecht uit en gaan we de dialoog aan als daar aanleiding toe is. Bovendien onderzoeken de kwantitatieve beleggingsexperts hoe zij ESG-indicatoren kunnen identificeren die een correlatie met de financiële prestaties van beursgenoteerde bedrijven hebben. De eerste resultaten zijn hoopgevend, maar nader onderzoek is noodzakelijk. Gedetailleerde data zijn nodig. Met het oog op een vervolgonderzoek, uit te voeren in 2012, zijn we een exclusieve strategische alliantie aangegaan met een externe onderzoeksaanbieder. 4.2 Vastrentende waarden ABP verstrekt leningen aan overheden en bedrijven in de vorm van staatsobligaties en bedrijfsobligaties Staatsobligaties In 2011 hebben we een aanvullend beleid vastgesteld op basis waarvan we beleggingen in staatsobligaties van tien landen uitsluiten. We wensen niet te beleggen in staatsobligaties van landen waarvoor een wapenembargo van de VN Veiligheidsraad van kracht is Bedrijfsobligaties De analisten van bedrijfsobligaties hebben ook inzicht in relevante ESG-issues in hun sector en de duurzaamheidsprestaties van de bedrijven. Uit gezamenlijke besprekingen met portfolio managers voor aandelen, waarin de belangrijkste sectorale ontwikkelingen doorgenomen zijn, is merkbaar dat de relevantie van ESG-factoren op de beleggingen per categorie aanzienlijk kan verschillen. Een ESG-factor kan de prijsontwikkeling van een aandeel beïnvloeden en tegelijkertijd amper effect hebben op de kredietwaardigheid van het bedrijf. Toch kunnen ESG-factoren ook specifiek voor bedrijfsobligaties relevant zijn. Daarom hebben we in 2010 een financiële bijdrage gegeven aan het World Resources Institute, een mondiale denktank op milieugebied. Dit instituut heeft samen met kredietbeoordelaar Standard & Poor s het onderzoeksrapport Hoe het klimaatbeleid van de Verenigde Staten de kredietwaardigheid van chemiebedrijven kan beïnvloeden gepubliceerd. Samen met het hoofd research voor bedrijfsobligaties, die nauw betrokken was bij dit onderzoek, zal inzet getoond worden om ESG-factoren verder te integreren in het beleggingsproces in bedrijfsobligaties. Dit krijgt een hoge prioriteit in 2012.

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Verslag verantwoord beleggen 2011 Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2 Voorwoord In 2011 was er veel onrust op de financiële markten en moest gereageerd worden op het afnemende vertrouwen

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 >> > ABP Verslag verantwoord beleggen 2013 1 > 4. Woord vooraf 6. 2013 in getallen 8. Beleid voor verantwoord beleggen 10. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VOORWOORD Vernieuwen om voorop te blijven lopen Aandacht voor mens, milieu en de manier waarop ondernemingen bestuurlijk zijn georganiseerd, speelt al jarenlang een

Nadere informatie

verslag verantwoord BeLeggen 2013 Mee in verandering 1

verslag verantwoord BeLeggen 2013 Mee in verandering 1 VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Mee in verandering 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kengetallen 2013 7 1. Beleid voor verantwoord beleggen 9 2. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de

Nadere informatie

ABP Verslag Verantwoord Beleggen

ABP Verslag Verantwoord Beleggen ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2010 Milieu-, sociale en governance- (ESG-) factoren integreren in het beleggingsproces. In dialoog treden met ondernemingen waarin ABP belegt, om zo verbetering van duurzaamheid

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen APG

Verantwoord Beleggen APG Verantwoord Beleggen APG Jaarverslag www.apg.nl/verantwoordbeleggen 2013 Voorwoord Ervoor zorgen dat 4,5 miljoen Nederlanders een goed pensioen ontvangen. Dat is de opdracht die wij uitvoeren voor onze

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

APG Verslag Verantwoord Beleggen

APG Verslag Verantwoord Beleggen 2008 APG Verslag Verantwoord Beleggen 2008 APG Verslag Verantwoord Beleggen APG Verslag Verantwoord Beleggen 2008 Inhoud Ambities vertalen in verantwoord beleggen 3 Duurzaam beleggen steeds actueler 4

Nadere informatie

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen PME Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen volgens PME 1) PME streeft naar een goed én verantwoord rendement. We beleggen op basis van de zogenoemde ESG-criteria:

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 9 Collectief engagement 15 Corporate Governance 17 Bijlagen

Nadere informatie

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 4 1. Verantwoord beleggen de VN principes voor verantwoord beleggen en de tien leidende beginselen van de Mn Fondsen

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 10 Collectief engagement 17 Corporate Governance 18 Bijlagen

Nadere informatie

bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen

bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen? 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen? 6 4 Hoe willen wij maatschappelijk

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

SRI Nieuws. SRI: duurzaamheid in actie. Inhoud. 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s

SRI Nieuws. SRI: duurzaamheid in actie. Inhoud. 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s Voor professionele beleggers - Zomer 2011 SRI Nieuws Inhoud 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance van de opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s 5 Rondetafelgesprek: de visie van

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 10 Collectief engagement 21 Corporate Governance 22 Bijlagen

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS RONDE TAFEL AANBIEDERS RONDE TAFEL 3 DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS Door Hans Amesz 90 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarmee worden aanbieders van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2014

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2014 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2014 Inhoud Inleiding 3 Actief aandeelhouderschap 4 Overheidsbeleid 8 Uitoefening stemrecht en deugdelijk ondernemingsbestuur 10 Ethisch gescreende fondsen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

2011 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-08 12

2011 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-08 12 2011 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-08 12 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord Beleggen 4 4. Klimaatconferentie in Durban 5

Nadere informatie

10 oktober 2014. Beleid Verantwoord Beleggen

10 oktober 2014. Beleid Verantwoord Beleggen 10 oktober 2014 Beleid Verantwoord Beleggen Beleid Verantwoord Beleggen SPW Verantwoord beleggen is voor SPW een belangrijk onderdeel van de beleggingsfilosofie en een integraal onderdeel van de beleggingsbeginselen.

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie