onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450"

Transcriptie

1 onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450

2 INHOUDSTAFEL WELKOM Deze brochure wilt u wegwijs maken in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u op onze website Er zijn ook talrijke brochures beschikbaar met info over uw ziekte en uw verblijf op de afdeling. Uiteraard kan u ook steeds terecht bij onze artsen en verpleegkundigen als u vragen heeft. We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wensen u alvast van harte beterschap. Directie en zorgverleners 01 Uw opname Wat brengt u mee? 5 Adreswijziging 5 Hospitalisatieverzekering 6 Personen met een handicap 7 02 Uw behandeling Wat brengt u mee? 9 Patiëntveiligheid 9 Medicatie 10 Geef informatie 10 Identificatie 10 Lichaamshygiëne 10 Handhygiëne 10 Stel vragen 11 Geïnformeerde toestemming 11 Voorbereiding van uw ontslag 13 Pijnbestrijding 14 Psychosociaal werk 14 Sociaal verpleegkundigen 15 Interculturele bemiddeling 15 Psychologen 15 Levensbeschouwelijke bijstand 15 2 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure l Inhoudsverantwoordelijke: Bollen Grete, communicatieadviseur l maart 2015

3 Pastorale dienst 15 Vieringen 16 Andere levensbeschouwingen Uw verblijf Wat brengt u mee? 18 Elektrische apparatuur 18 Rooming-in 18 Begeleiding van kinderen naar het operatiekwartier 19 Bezoekregeling 19 Bedside terminal 19 Onderhoud van uw kamer 19 ZOL TV kanaal 21 Roken 21 Internet 21 Telefoneren 21 Gebruik van gsm 23 Waardevolle voorwerpen 23 Verloren en gevonden voorwerpen 23 Meld wanneer u de afdeling verlaat Financiële informatie Opnameverklaring 25 Tarief van de kamers 25 Remgelden op specifieke materialen en diensten 26 Honorarium arts Voorzieningen Cafetaria en winkel 27 Bibliotheek 27 Bankautomaat 28 Drankautomaten 28 Kapster Parking en openbaar vervoer Parking 29 Openbaar vervoer Rechten van de patiënt Ombudsdienst 32 Rechten van de patiënt 32 Rechtsverhouding zorgverleners ZOL 33 Opleidingscentrum 33 Ethiek in de zorg 33 Praktische telefoonnummers Algemeen T Afspraken T Patiëntenbegeleiding T Ombudsdienst T Financiële informatie T

4 4 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

5 01 UW OPNAME Inschrijving Op de dag van uw opname meldt u zich aan bij de inschrijvingen om uw opname administratief in orde te maken. Uw ziekenfonds en uw huisarts worden door onze diensten automatisch op de hoogte gebracht van uw opname. Indien het gaat om een arbeidsongeval dient u dit uitdrukkelijk bij uw inschrijving te melden. Hierbij krijgt u een formulier voor ongevalsaangifte wat u dient in te vullen. Uw adresgegevens, en gsm-nummer Als er zich onverwachte wijzigingen voordoen in een planning willen wij u hier ook snel over informeren. Vandaar dat wij bij elke inschrijving vragen naar uw gsm-nummer en adres. Welke formulieren brengt u mee? uw identiteitskaart, uw mutualiteitsgegevens (SIS-kaart, ), bij bevalling: uw trouwboekje, bij arbeidsongeval: een formulier van ongevalsverklaring naam en adres van de werkgever en van de verzekeringsmaatschappij, een telefoonnummer van familie of buren, de kaart van uw hospitalisatieverzekering, uw ingevuld vooropname-formulier als u dit gekregen heeft. Voor buitenlandse patiënten: E112 of S2-documenten (voor geplande zorg in het buitenland) en de EHIC-kaart (European Health Insurance Card) voor spoedeisende zorg in het buitenland, een garantieverklaring van de zorgverzekeraars waarmee het ZOL een contract heeft afgesloten. ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 5

6 Omdat het erg belangrijk is dat het ziekenhuis over uw juiste adresgegevens beschikt, vragen wij u om steeds uw adres, telefoon en gegevens te controleren en eventuele fouten of wijzigingen te melden bij het onthaal of de inschrijvingen. U kunt dit ook steeds telefonisch op tel Hospitalisatieverzekering Indien u een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten, verwittigt u best vooraf uw verzekeringsinstelling. Het ziekenhuis heeft met een aantal hospitalisatieverzekeringen afspraken gemaakt waardoor het mogelijk is dat uw ziekenhuisrekening, onder bepaalde voorwaarden, rechtstreeks met deze verzekering wordt vereffend: het zogenaamde derdebetaler-systeem. Het ziekenhuis heeft een regeling met de verzekeringen die werken via Assurcard, Medi-Assistence, Medi-Link en MediCard (DKV-Belgium). Uw verzekering bezorgt u de procedure die u moet volgen bij een opname. Assurcard U kan in het ziekenhuis uw opname rechtstreeks melden via de Assurcard-terminal vlakbij de inschrijvingen. Na deze aanmelding geeft u dit ook door aan de medewerker van de opname zodat deze kan controleren of u in aanmerking komt voor het derdebetaler-systeem. Medi-Assistence en Medi-Link Voor uw opname neemt u contact met het servicecenter van Medi-Assistence of Medi-Link. Voor zover voldaan is aan de voorwaarden zal Medi-Assistence een bevestigingsbrief sturen aan het ziekenhuis dat het derde-betalersysteem kan toegepast worden. Medicard (DKV Belgium) Via uw Medi-Card kan het ziekenhuis online toestemming vragen aan DKV voor tussenkomst in de ziekenhuisrekening. Het ziekenhuis zal u een formulier overhandigen dat u persoonlijk binnen de vijf dagen dient te bezorgen aan DKV. 6 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

7 In geval van een dringende opname via Spoedgevallen dient u zich zo snel mogelijk met uw verzekering in verbinding te stellen en u te melden aan de opnamebalie in het ziekenhuis. Vergeet niet uw verzekeraar te verwittigen als u ongepland wordt opgenomen via bijvoorbeeld de Spoedgevallendienst. Meer info: dienst Patiëntenadministratie,T of aan de inschrijvingen. Personen met een handicap Heeft u bij de Directie-generaal Personen met een handicap (Kruidtuinlaan 50 (bus 150), 1000 Brussel) een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming of geniet u al van een tegemoetkoming? Dan dient u deze directie-generaal binnen de 30 dagen op de hoogte te brengen van uw opname of ontslag. Vergeet hierbij ook niet uw dossiernummer of rijksregisternummer te vermelden. ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 7

8 8 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

9 02 UW BEHANDELING Patiëntveiligheid Gezondheidszorg wordt elke dag complexer en meer specialistisch. Een kleine onoplettendheid of fout kan soms grote gevolgen hebben voor het resultaat van een behandeling. In het Ziekenhuis Oost-Limburg doen artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers heel wat inspanningen om uw verblijf in het ziekenhuis zo veilig mogelijk te maken. Hierbij hebben we echter ook uw medewerking nodig. Als patiënt kan u immers ook een belangrijke bijdrage leveren aan uw eigen veiligheid. We geven u hiervoor enkele tips en suggesties die u kan gebruiken in de communicatie met uw arts en zorgverlener. Daarbij krijgt u een beter zicht op de initiatieven die u zelf kan nemen en op de informatie die de zorgverleners nodig hebben. Wat brengt u mee voor uw arts? Een lijstje met de medicatie, vitaminen, supplementen of kruiden die u inneemt. Indien u geneesmiddelen neemt waarvoor u een goedkeuring voor terugbetaling door het ziekenfonds heeft, dan dient u deze goedkeuring mee te brengen. Ik neem de volgende medicijnen: ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 9

10 Medicatie Breng een exact overzicht mee van de medicatie die u thuis inneemt. Ook de inname van geneeskrachtige kruiden (vb. Sint-Janskruid) en geneesmiddelen zonder voorschrift dienen gemeld te worden aan de behandelende arts. Meld eventuele medicatie-allergieën en volg tijdens uw behandeling goed op of u de juiste medicatie krijgt. Indien u twijfelt: vraag het aan een verpleegkundige. Geef informatie Licht uw arts of andere zorgverleners in als u specifieke gezondheidsproblemen heeft. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een chronische ziekte, letselschade of een prothese. Ook specifieke gewoonten in verband met alcohol, tabak, drugs of voeding kan u best melden. Identificatie Een correcte patiëntidentificatie is essentieel om de juiste patiënt de juiste diagnose en behandeling te geven. Als u opgenomen wordt, zal men u daarom een identificatiearmbandje aandoen met o.a. uw naam en geboortedatum. Zo zijn zorgverleners steeds in staat om uw identiteit te verifiëren. Kijk deze gegevens na en meld onmiddellijk als deze niet juist zijn. We vragen dat u het armbandje blijft dragen totdat u het ziekenhuis verlaat. Als bijkomende veiligheidsmaatregel zal een zorgverlener vóór de uitvoering van een procedure, ingreep of behandeling uw identiteit opnieuw verschillende keren checken. Men zal u meermaals vragen om uw voornaam, naam en geboortedatum actief mee te delen. Lichaamshygiëne Een goede lichaamshygiëne vermindert het risico op infecties. Daarom vragen we u als u voor een geplande opname naar het ziekenhuis komt, om vooraf een douche te nemen en zuivere kleding aan te trekken. Als u een operatie moet ondergaan zal u ook hygiënische instructies krijgen van uw arts, als voorbereiding op de ingreep. Volg deze stipt op. Daarnaast vragen we om nagellak, kunstnagels en piercings te verwijderen en te zorgen voor verzorgde nagels. Handhygiëne Vermits een ziekenhuis een omgeving is waar veel zieken en dus ook ziektekiemen aanwezig zijn, is een correcte handhygiëne zeer belangrijk. Ontsmet en was geregeld je handen met water en 10 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

11 zeep. Doe dit zeker in volgende situaties: - Na contact met anderen; - Als je handen zichtbaar vuil zijn; - Voor een maaltijd; - Na gebruik van het toilet; - Na hoesten, niezen of snuiten; - Voordat je de kamer verlaat voor een onderzoek of behandeling. Handen moeten zuiver zijn tijdens patiëntenzorg. Daarom ontsmetten onze zorgverleners hun handen voor en na de zorg. Help ons eraan denken! Vraag aan de verpleegkundige naar de uitgebreide informatiebrochure rond handhygiëne als u meer info wenst. Stel vragen Vraag steeds uitleg aan uw arts of verpleegkundige als er u iets niet duidelijk is of als u zich ergens zorgen over maakt. Verwacht hierbij antwoorden die u ook echt begrijpt. Als u onzeker bent, kan u een familielid, vriend of vertrouwenspersoon vragen om mee aanwezig te zijn. Geïnformeerde toestemming of Informed Consent Volgens de Wet op de Patiëntenrechten heeft u, als patiënt, het recht op informatie over uw gezondheidstoestand en over de voorgestelde behandeling. Een behandeling kan pas gestart worden nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven. Als u een behandeling weigert, moet dit gerespecteerd worden. Om aan deze voorwaarden te voldoen, zal uw zorgverlener u een geïnformeerde toestemming of informed consent vragen. Dit betekent dat de zorgverlener u of uw vertegenwoordiger volledig informeert over de voorgestelde procedures, behandelingen en onderzoeken. Nadat u deze informatie gekregen heeft, zal hij u vragen of u toestemming geeft om deze op te starten. De zorgverlener ziet er hierbij op toe dat u of uw vertegenwoordiger op een begrijpelijke manier alle relevante informatie over de procedure, behandeling en onderzoeken krijgt en dat de voordelen, nadelen, alternatieven en relevante risico s worden besproken. Voor sommige procedures, behandelingen en onderzoeken kan u of uw vertegenwoordiger mondeling de toestemming voor een tussenkomst geven. ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 11

12 12 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

13 De zorgverlening kan de toestemming ook aflezen uit uw gedragingen. De zorgverlener registreert voor sommige procedures, behandelingen of onderzoeken dat u of uw vertegenwoordiger toestemming hebt gegeven in uw patiëntendossier. In sommige gevallen dient u of uw vertegenwoordiger de toestemming voor een tussenkomst schriftelijk te geven. Hierbij zal u gevraagd worden om een toestemmingsformulier te ondertekenen. Uw arts zal u duidelijk informeren op welke manier u of uw vertegenwoordiger de toestemming voor een tussenkomst kan geven. In dringende situaties waarbij geen toestemming gevraagd kan worden, zal de zorgverlener steeds handelen in het belang van de gezondheid van de patiënt. De patiënt zal geïnformeerd worden van zodra dit mogelijk is. Als patiënt heeft u het recht om de toestemming voor een tussenkomst te weigeren of in te trekken. Het weigeren of intrekken van toestemming wordt schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het patiëntendossier. De zorgverlener zal u daarbij op de hoogte brengen van de gevolgen van de eventuele weigering of intrekking van de toestemming. Gezondheidszorg wordt almaar complexer. Wees daarom betrokken bij uw behandeling, procedure of onderzoek en vraag actief bijkomende informatie aan uw arts of zorgverlener indien u nog vragen hebt. Voor meer informatie over de Wet op de Patiëntenrechten verwijzen we naar hoofdstuk 07 op pagina 29 en naar (via patiënten ombudsdienst patiëntenrechten). Voorbereiding van uw ontslag Als u het ziekenhuis mag verlaten zal uw arts of verpleegkundige u hier van op de hoogte brengen. U kan dan regelingen treffen voor begeleiding en vervoer. Ook het uur waarop u mag vertrekken, wordt met u afgesproken. Meer en meer gebeurt het effectieve ontslag al in de ochtend of de voormiddag. Zo hebben wij de tijd om de kamer tijdig te poetsen en hoeven nieuwe patiënten niet op een kamer te wachten. Wij danken u voor uw medewerking en begrip! ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 13

14 Voor u vertrekt zullen alle administratieve zaken geregeld worden. Indien nodig komt een sociaal verpleegkundige langs om een aantal praktische zaken, zoals bijvoorbeeld thuiszorg, met u door te nemen. Tot slot komt de arts nog langs om uw laatste vragen te beantwoorden. Vraag voldoende uitleg over uw verder behandelplan wanneer u het ziekenhuis verlaat. Moet u nog therapie volgen en hoe lang? Welke medicatie moet u nog nemen en hoe lang? Hoe lang zal uw herstel duren? Zijn er bepaalde symptomen of signalen waarop u moet letten? Met wie moet u contact opnemen als er problemen zijn? Wanneer kan u uw normale activiteiten opnieuw opnemen? Moet u nog op controle komen? Pijnbestrijding In het ZOL doen artsen en verpleegkundigen heel wat inspanningen om aandacht te besteden aan uw (eventuele) pijn en de bestrijding ervan. U bent, als patiënt, de enige die kan aangeven of u pijn heeft en hoe erg deze pijn is. Om uw (eventuele) pijn zo goed mogelijk te bestrijden, zal de arts of verpleegkundige u regelmatig vragen hoeveel pijn u heeft. Omdat het moeilijk is om duidelijk te maken hoeveel pijn u ervaart, kan het geven van een cijfer aan uw pijn u hiermee helpen. Hoe geeft u pijn een cijfer? U geeft als de verpleegkundige bij u langskomt een cijfer van 0 tot 10 aan uw pijn. 0 betekent geen pijn en 10 is de ergste pijn die u zich voor kunt stellen. U kunt nooit een verkeerd cijfer geven. Het gaat immers om de pijn die u ervaart. Wanneer u vragen heeft over uw pijn of pijnbestrijding kan u deze altijd bespreken met uw behandelende arts of verpleegkundige. Psychosociaal werk Tijdens uw opname in het ziekenhuis kunnen naast lichamelijke problemen, ook sociale en psychologische factoren een rol spelen. Gespecialiseerde hulpverleners willen u graag bijstaan en informeren als u dit wenst. 14 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

15 Sociaal verpleegkundigen U kan een sociaal verpleegkundige contacteren: als u vragen heeft over uw ziekenhuisopname, als u zich angstig voelt over uw ingreep, behandeling, terugkeer naar huis, bij problemen thuis, als gevolg van de ziekenhuisopname. Zij kunnen uw ontslag voorbereiden en afspraken maken voor thuiszorg e.a., als u vragen heeft over sociale rechten, bij crisismomenten,... U kan dagelijks tussen 8 en uur op elke campus een sociaal werker ontmoeten. Een gesprek kan u aanvragen via de (hoofd)verpleegkundige van de verpleegafdeling of u kan een afspraak maken op het telefoonnummer Interculturele bemiddeling Begrijpt u de dokter of de verpleegkundige niet? Neem dan contact op met een intercultureel bemiddelaar. Hij of zij kan u helpen bij het communiceren met zorgverleners in ons ziekenhuis. Ook bij culturele problemen kan u bij hen terecht. Dit kan elke werkdag tussen 8 en uur. Een gesprek kan u aanvragen via een verpleegkundige van de verpleegafdeling of u kan een afspraak maken op het telefoonnummer Psychologen Als u nood heeft aan psychologische ondersteuning of psychotherapie kan u een beroep doen op een ziekenhuispsycholoog. Ook uw arts kan u naar de psycholoog verwijzen. Indien u graag een gesprek wenst met één van de psychologen kan u dat melden aan een verpleegkundige of kan u een afspraak maken op het telefoonnummer Levensbeschouwelijke bijstand In de totaalzorg voor de patiënt hebben we - naast de lichamelijke, psychische en sociale noden - ook aandacht voor de spirituele noden van onze patiënten. U kan een beroep doen op verschillende hulpverleners. ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 15

16 Pastorale dienst De pastorale dienst wil u en uw familie vanuit een gelovige en christelijke levensvisie bijstaan, ondersteunen en begeleiden. Ook indien u de communie wenst, nood heeft aan een gebed of ritueel (ziekenzegening/ziekenzalving) of graag een viering wil bijwonen, kan u contact opnemen met de pastorale dienst. U kan de pastorale dienst bereiken via de verpleegkundigen of telefonisch via het nummer De pastorale dienst is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zon- en feestdagen van 9 tot 19 uur. Op de 2 campussen van het ZOL is er een kapel die elke dag geopend is van 8 tot 20 uur. Andere levensbeschouwingen Als u een vertegenwoordiger van een andere levensbeschouwing wenst te contacteren, kan u de verpleegkundigen vragen om u daarmee te helpen. Vanuit een vrijzinnig-humanistische levenshouding staat een moreel consulent tot uw dienst. U kan de moreel consulent laten oproepen via de verpleegkundigen. Vieringen: Op campus Sint-Jan is er tweewekelijks een viering op zondag om uur in de kapel in de grote inkomhal. Deze viering is ook te volgen via TVkanaal 10 op de patiëntenkamers. Op campus Sint-Barbara is er elke zaterdag een viering om 18 uur in de kapel op de eerste verdieping. 16 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

17 ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 17

18 03 UW VERBLIJF Elektrische apparatuur Om redenen van brandveiligheid is het verboden eigen elektrische apparatuur op netspanning (230 V) mee te brengen en te gebruiken. Het gaat hierbij om: draagbare (huishoud)toestellen met een rechtstreekse warmtebron zoals vb. een elektrisch deken (warmtedeken), een broodrooster, een grilltoestel, een (microgolf)oven, een toaster, een waterkoker, een (mini)koffiezetapparaat etc., (huishoud)toestellen zoals TV s of andere grote multimedia-toestellen, klimatisatie zoals ventilatoren, verplaatsbare koelers of airco s Wel toegelaten zijn: een voedingsblok, lader of adapter voor een GSM, smartphone, laptop, digitaal fototoestel, spelconsole, mp3, Ipod. Wanneer het voedingsblok, de lader of adapter niet in gebruik zijn, dienen deze steeds uit het stopcontact verwijderd te worden, elektrische tandenborstel, haardroger, scheerapparaat, epileertoestel. Rooming-in Indien nodig kan een begeleidend persoon bij een patiënt overnachten in het ziekenhuis. Informatie hierover krijgt u bij de dienst Patiëntenadministratie, (T ) of bij de hoofdverpleegkundige van de afdeling. Op de kinderafdeling kan één van de ouders bij zijn of haar kind op de kamer blijven. Rooming-in is ook mogelijk op de kraamafdeling of voor ouders van baby s die nog op de Neonatale Intensive Care of N* verblijven. Voor meer info over de kostprijs van de rooming-in kan u terecht bij de inschrijvingen. Wie dit wenst, kan gebruik maken van maaltijden in het ziekenhuis. Maaltijden (of andere voeding) kunnen ook in de afdelingskeuken bewaard en/of opgewarmd worden. Om de rust en verzorging van de patiënten goed te laten verlopen, vragen wij dat bezoekers de bezoekregeling respecteren en hun bezoek in aantal beperken. 18 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

19 Begeleiding van kinderen naar het operatiekwartier Als kinderen een chirurgische ingreep moeten ondergaan, mogen de ouders steeds mee tot aan het sas van het operatiekwartier. Ouders die dit wensen kunnen hun kind nog verder mee begeleiden tot het kind in slaap gedaan is, tenzij hier een medische tegenindicatie voor bestaat. Bezoekregeling Alle ZOL-afdelingen, op enkele uitzonderingen als Hartbewaking, Psychiatrie en Intensieve Zorgen na, zijn vrij toegankelijk voor bezoekers tussen en 20 uur. Uiteraard zijn ook kinderen welkom. Op de Materniteit is bezoek mogelijk van 14 tot 20 uur. Enkel na overleg met de hoofdverpleegkundige zijn afwijkingen op deze regeling mogelijk. Zo kan in bepaalde omstandigheden (bv. tijdens de dag van een operatie, hulp bij voeding,...) de hulp van een familielid zelfs wenselijk zijn. Bedside terminal Op de nieuwe en gerenoveerde verpleegafdelingen op campus Sint-Jan beschikt elke bed over een bedside terminal. Via deze terminal kan u het licht van uw kamer en de oproepbel voor de verpleging bedienen. Daarnaast kan u via de terminal ook TV kijken en op het internet surfen. Bedoeling is om de functies van de terminal in de toekomst nog uit te breiden. Onderhoud van uw kamer Een propere kamer kan helpen uw verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken. Misschien heeft u echter al gemerkt dat er op een andere manier wordt schoongemaakt dan bij u thuis. Omdat voor een ziekenhuis andere normen gelden, is er samen met de ziekenhuishygiënisten een aangepast schoonmaakprogramma opgesteld. ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 19

20 20 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

21 ZOL TV-kanaal Op de televisie in uw kamer kan u kijken naar het ZOL TV-kanaal. Hier vindt u praktische informatie over het ziekenhuis en het beleid maar ook andere informatie zoals bijvoorbeeld het menu van de aangeboden maaltijden. Daarnaast worden er heel wat filmpjes getoond. Het gaat hierbij om eigen ZOL-producties maar ook om filmpjes die gemaakt werden door derden zoals bijvoorbeeld TVLimburg. Roken In het Ziekenhuis Oost-Limburg geldt een algemeen rookverbod. Op campus Sint-Jan is er een rookruimte buiten, dichtbij de hoofdingang. De patiënten van de afdeling Psychiatrie hebben een rooklokaal op de afdeling. Op campus Sint-Barbara is er een rooklokaal in het cafetaria en op de gelijkvloerse verdieping tussen blok B en C, naast de liften. Internet Tijdens uw opname kan u toegang krijgen tot het internet via het draadloos netwerk van het ziekenhuis. Bij de inschrijving wordt er automatisch een toegangscode en paswoord voor u aangemaakt waarmee u kan aanloggen. Deze wordt u samen met uw telefooncode overhandigd. Wanneer u op uw laptop of tablet-pc de internetbrowser opent, krijgt u automatisch een pagina waarin u de toegangscode en het paswoord kan ingeven. Berg uw laptop steeds veilig op als u de kamer verlaat (bv bij onderzoek) om diefstal te voorkomen. Telefoneren Bij iedere opname beschikt u over een telefoontoestel waarmee u zowel nationaal als internationaal kan telefoneren, zonder tussenkomst van de telefooncentrale. U dient enkel de instructies op de groene kaart te volgen die u krijgt bij uw inschrijving. Uw toestel wordt bij inschrijving gekoppeld aan een telefooncode die aan u toegewezen wordt. U krijgt bij uw opname twee kaartjes. Op de witte kaart wordt het telefoonnummer vermeld waarop u in het ziekenhuis bereikbaar bent. Op de groene kaart wordt uw persoonlijke ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 21

22 telefooncode vermeld. Deze code dient u te vormen vóór ieder abonneenummer dat u kiest op uw telefoontoestel. Let op: deze code dient u veilig te bewaren, zoniet kunnen anderen uw code misbruiken en op uw kosten bellen. Voor het telefoontoestel betaalt u een huurprijs van 1,25 per dag, vermeerderd met de kosten van de gevoerde gesprekken. De huurprijs begint pas te lopen wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt. De gesprekskosten bedragen 0,30 per gesprekseenheid. Let op: de kosten van een gesprekseenheid kunnen variëren: bellen tijdens de piekuren (8-18 uur) is duurder dan tijdens de daluren, Let op dat uw telefoon steeds goed op de haak ligt. Dit om er zeker van te zijn dat u steeds bereikbaar bent voor uw familie. bellen naar een gsm is duurder dan naar een vast toestel, buitenlandse gesprekken zijn duurder dan zonale gesprekken. Bij iedere opname wordt door de centrale automatisch een maximum budget van 125 aangemaakt. Indien u een lager bedrag wilt, kan u dit vragen. Uiteraard betaalt u achteraf enkel de dagelijkse huurprijs en de prijs van de gevoerde gesprekken. Indien u het budget opgebruikt heeft, krijgt u een signaal. Enkele ogenblikken later zal de telefoonlijn verbroken worden en kan u enkel nog intern telefoneren. Indien u verder gebruik wil maken van uw telefoontoestel dient u het volgende te doen: u betaalt de reeds verbruikte 125 aan de kassa in de inkomhal, u bepaalt zelf hoeveel u nog wil telefoneren en betaalt deze som. Vanaf dan heeft u opnieuw de beschikking over alle telefoonfaciliteiten. Vragen in verband met telefonie kan u stellen tijdens 22 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

23 het opnamegesprek. U kan tijdens uw opname ook steeds terecht bij de dienst Patiëntenadministratie op volgend telefoonnummer: Campus Sint-Barbara: T Campus Sint-Jan: T Gebruik van gsm Het is toegelaten om de gsm te gebruiken in het ziekenhuis, behalve op kritische afdelingen als Hartbewaking, Medische Beeldvorming, Neonatologie, Operatiekwartier en Intensieve Zorgen. Dit om de veiligheid van de patiënten daar niet in gevaar te brengen. Waardevolle voorwerpen U brengt best geen waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis. Het Ziekenhuis Oost-Limburg is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van eigendommen van patiënten. Laat uw portefeuille, handtas of waardevolle voorwerpen nooit onbewaakt achter wanneer u de kamer verlaat. Laat uw portefeuille ook niet achter in de lade van uw nachttafel. Dit is de eerste plaats waar een mogelijke dief zal gaan kijken. Bent u toch het slachtoffer van diefstal? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de verpleegkundigen en doe aangifte bij de politie van Genk of Lanaken. Verloren en gevonden voorwerpen Indien u goederen verliest in het ziekenhuis, kan u hiernaar informeren bij de dienst Patiëntenbegeleiding (T ). U moet uw naam en geboortedatum doorgeven en het verloren goed kunnen omschrijven. Gevonden goederen worden twee maanden bewaard. Meld wanneer u de afdeling verlaat In de loop van de dag kunnen onderzoeken gepland worden, kan uw arts zijn of haar ronde doen op de afdeling of kan een zorgverlener langskomen voor een verzorging of behandeling. Meld daarom steeds aan de verpleegkundigen van de afdeling wanneer u de afdeling verlaat, waar u naartoe gaat en hoe lang u zal wegblijven. ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 23

24 24 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

25 04 FINANCIËLE INFORMATIE Als u aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds wordt het grootste deel van uw ziekenhuiskosten door het ziekenfonds rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald. Als patiënt dient u echter ook een bepaald gedeelte zelf te betalen (=persoonlijk aandeel, ook remgeld genoemd). Indien u wordt opgenomen, zal de dienst Patiëntenadministratie u tijdens het opnamegesprek meer informatie geven over uw mogelijke eigen bijdragen. De medewerker van de patiëntenadministratie zal dan met u de opnameverklaring doornemen. Deze opnameverklaring is een wettelijk verplicht document (KB van 17 juni 2004) waarbij de patiënt verklaart dat hij/zij vooraf kennis nam van de kamertarieven en de financiële voorwaarden. Dit moet gebeuren op een wettelijk voorgeschreven model dat zowel bij hospitalisatie als bij daghospitalisatie wordt voorgelegd. Hierbij is ook een lijst beschikbaar met de kostprijs van een aantal materialen die u kunnen aangerekend worden. Meer informatie over de tarieven en de opnameverklaring vindt u tevens terug op onze website rubriek: patiënten/financiële informatie. Ook kan u telefonisch informatie opvragen bij onze dienst Patiëntenadministratie: T Verder kan u op onze website een raming terugvinden van de eindfactuur voor een 30-tal verschillende ingrepen. (www.zol.be/ rubriek: patiënten/ financiële informatie/ prijsindicatie). Deze informatie kan ook telefonisch opgevraagd worden bij de dienst Facturatie op het nummers T Tarief van de kamers De verblijfskosten vallen voor het grootste deel ten laste van uw ziekenfonds. Zelf betaalt u van deze prijs enkel een beperkt remgeld. Als u voor een éénpersoonskamer of luxe-kamer kiest, betaalt u extra supplementen bovenop het remgeld. Er zal u bij opname gevraagd worden om een voorschot te betalen en een formulier te ondertekenen. Als u om medische redenen op een eenpersoonskamer ligt, betaalt u geen supplement. Voor tweepersoonskamers ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 25

26 of gemeenschappelijke kamers worden in het ZOL geen supplementen aangerekend. Remgelden op specifieke materialen en diensten Voor ingrepen waarbij endoscopische en/of viscerosynthesematerialen (implantaten, prothesen e.a.) gebruikt worden, kunnen forfaitaire bedragen aangerekend worden. Informatie hierover kan u vragen bij uw behandelende arts. rekening mee houden dat de arts een supplement op zijn ereloon kan aanrekenen tot een maximum van 100%. Indien een éénpersoonskamer om medische redenen noodzakelijk is, wordt er geen supplement aangerekend. Daarnaast worden de wettelijke remgelden aangerekend voor medisch-technische verstrekkingen, kinesitherapie, klinische biologie, radiologie en farmaceutische kosten. Honorarium arts De arts rekent een honorarium aan dat afhankelijk is van de prestaties die hij of zij heeft uitgevoerd. Dit honorarium is vastgelegd via de officiële tarieven in de overeenkomst Geneesheren-Ziekenfondsen. Deze tarieven, die men de verbintenistarieven noemt, worden altijd gevolgd in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Als u kiest voor een éénpersoonskamer moet u er 26 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum Wegwijzer bij opname Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Gesprek over uw medicijngebruik 7 Wat niet meenemen? 8 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname UMC St Radboud Wegwijzer bij opname Patiënteninformatie Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Wat niet meenemen? 7 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie Ingreep of onderzoek onder anesthesie Mevrouw, Mijnheer, Binnenkort wordt u bij ons opgenomen*. In deze brochure vindt u belangrijke aanvullende informatie. Om uw opname vlot te laten verlopen vragen we

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF

STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF Over het Jeroen Bosch Ziekenhuis Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s-hertogenbosch heeft in het voorjaar van 2011 een nieuw gebouw

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt gerealiseerd in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Geboortecentrum Sophia

Geboortecentrum Sophia Geboortecentrum Sophia U moet nog een keuze maken of u heeft zojuist voor het Geboortecentrum Sophia gekozen. Een goede keuze! Want in het Geboortecentrum Sophia kunt u in alle rust bevallen en daarna

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie