onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450"

Transcriptie

1 onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450

2 INHOUDSTAFEL WELKOM Deze brochure wilt u wegwijs maken in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u op onze website Er zijn ook talrijke brochures beschikbaar met info over uw ziekte en uw verblijf op de afdeling. Uiteraard kan u ook steeds terecht bij onze artsen en verpleegkundigen als u vragen heeft. We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wensen u alvast van harte beterschap. Directie en zorgverleners 01 Uw opname Wat brengt u mee? 5 Adreswijziging 5 Hospitalisatieverzekering 6 Personen met een handicap 7 02 Uw behandeling Wat brengt u mee? 9 Patiëntveiligheid 9 Medicatie 10 Geef informatie 10 Identificatie 10 Lichaamshygiëne 10 Handhygiëne 10 Stel vragen 11 Geïnformeerde toestemming 11 Voorbereiding van uw ontslag 13 Pijnbestrijding 14 Psychosociaal werk 14 Sociaal verpleegkundigen 15 Interculturele bemiddeling 15 Psychologen 15 Levensbeschouwelijke bijstand 15 2 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure l Inhoudsverantwoordelijke: Bollen Grete, communicatieadviseur l maart 2015

3 Pastorale dienst 15 Vieringen 16 Andere levensbeschouwingen Uw verblijf Wat brengt u mee? 18 Elektrische apparatuur 18 Rooming-in 18 Begeleiding van kinderen naar het operatiekwartier 19 Bezoekregeling 19 Bedside terminal 19 Onderhoud van uw kamer 19 ZOL TV kanaal 21 Roken 21 Internet 21 Telefoneren 21 Gebruik van gsm 23 Waardevolle voorwerpen 23 Verloren en gevonden voorwerpen 23 Meld wanneer u de afdeling verlaat Financiële informatie Opnameverklaring 25 Tarief van de kamers 25 Remgelden op specifieke materialen en diensten 26 Honorarium arts Voorzieningen Cafetaria en winkel 27 Bibliotheek 27 Bankautomaat 28 Drankautomaten 28 Kapster Parking en openbaar vervoer Parking 29 Openbaar vervoer Rechten van de patiënt Ombudsdienst 32 Rechten van de patiënt 32 Rechtsverhouding zorgverleners ZOL 33 Opleidingscentrum 33 Ethiek in de zorg 33 Praktische telefoonnummers Algemeen T Afspraken T Patiëntenbegeleiding T Ombudsdienst T Financiële informatie T

4 4 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

5 01 UW OPNAME Inschrijving Op de dag van uw opname meldt u zich aan bij de inschrijvingen om uw opname administratief in orde te maken. Uw ziekenfonds en uw huisarts worden door onze diensten automatisch op de hoogte gebracht van uw opname. Indien het gaat om een arbeidsongeval dient u dit uitdrukkelijk bij uw inschrijving te melden. Hierbij krijgt u een formulier voor ongevalsaangifte wat u dient in te vullen. Uw adresgegevens, en gsm-nummer Als er zich onverwachte wijzigingen voordoen in een planning willen wij u hier ook snel over informeren. Vandaar dat wij bij elke inschrijving vragen naar uw gsm-nummer en adres. Welke formulieren brengt u mee? uw identiteitskaart, uw mutualiteitsgegevens (SIS-kaart, ), bij bevalling: uw trouwboekje, bij arbeidsongeval: een formulier van ongevalsverklaring naam en adres van de werkgever en van de verzekeringsmaatschappij, een telefoonnummer van familie of buren, de kaart van uw hospitalisatieverzekering, uw ingevuld vooropname-formulier als u dit gekregen heeft. Voor buitenlandse patiënten: E112 of S2-documenten (voor geplande zorg in het buitenland) en de EHIC-kaart (European Health Insurance Card) voor spoedeisende zorg in het buitenland, een garantieverklaring van de zorgverzekeraars waarmee het ZOL een contract heeft afgesloten. ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 5

6 Omdat het erg belangrijk is dat het ziekenhuis over uw juiste adresgegevens beschikt, vragen wij u om steeds uw adres, telefoon en gegevens te controleren en eventuele fouten of wijzigingen te melden bij het onthaal of de inschrijvingen. U kunt dit ook steeds telefonisch op tel Hospitalisatieverzekering Indien u een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten, verwittigt u best vooraf uw verzekeringsinstelling. Het ziekenhuis heeft met een aantal hospitalisatieverzekeringen afspraken gemaakt waardoor het mogelijk is dat uw ziekenhuisrekening, onder bepaalde voorwaarden, rechtstreeks met deze verzekering wordt vereffend: het zogenaamde derdebetaler-systeem. Het ziekenhuis heeft een regeling met de verzekeringen die werken via Assurcard, Medi-Assistence, Medi-Link en MediCard (DKV-Belgium). Uw verzekering bezorgt u de procedure die u moet volgen bij een opname. Assurcard U kan in het ziekenhuis uw opname rechtstreeks melden via de Assurcard-terminal vlakbij de inschrijvingen. Na deze aanmelding geeft u dit ook door aan de medewerker van de opname zodat deze kan controleren of u in aanmerking komt voor het derdebetaler-systeem. Medi-Assistence en Medi-Link Voor uw opname neemt u contact met het servicecenter van Medi-Assistence of Medi-Link. Voor zover voldaan is aan de voorwaarden zal Medi-Assistence een bevestigingsbrief sturen aan het ziekenhuis dat het derde-betalersysteem kan toegepast worden. Medicard (DKV Belgium) Via uw Medi-Card kan het ziekenhuis online toestemming vragen aan DKV voor tussenkomst in de ziekenhuisrekening. Het ziekenhuis zal u een formulier overhandigen dat u persoonlijk binnen de vijf dagen dient te bezorgen aan DKV. 6 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

7 In geval van een dringende opname via Spoedgevallen dient u zich zo snel mogelijk met uw verzekering in verbinding te stellen en u te melden aan de opnamebalie in het ziekenhuis. Vergeet niet uw verzekeraar te verwittigen als u ongepland wordt opgenomen via bijvoorbeeld de Spoedgevallendienst. Meer info: dienst Patiëntenadministratie,T of aan de inschrijvingen. Personen met een handicap Heeft u bij de Directie-generaal Personen met een handicap (Kruidtuinlaan 50 (bus 150), 1000 Brussel) een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming of geniet u al van een tegemoetkoming? Dan dient u deze directie-generaal binnen de 30 dagen op de hoogte te brengen van uw opname of ontslag. Vergeet hierbij ook niet uw dossiernummer of rijksregisternummer te vermelden. ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 7

8 8 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

9 02 UW BEHANDELING Patiëntveiligheid Gezondheidszorg wordt elke dag complexer en meer specialistisch. Een kleine onoplettendheid of fout kan soms grote gevolgen hebben voor het resultaat van een behandeling. In het Ziekenhuis Oost-Limburg doen artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers heel wat inspanningen om uw verblijf in het ziekenhuis zo veilig mogelijk te maken. Hierbij hebben we echter ook uw medewerking nodig. Als patiënt kan u immers ook een belangrijke bijdrage leveren aan uw eigen veiligheid. We geven u hiervoor enkele tips en suggesties die u kan gebruiken in de communicatie met uw arts en zorgverlener. Daarbij krijgt u een beter zicht op de initiatieven die u zelf kan nemen en op de informatie die de zorgverleners nodig hebben. Wat brengt u mee voor uw arts? Een lijstje met de medicatie, vitaminen, supplementen of kruiden die u inneemt. Indien u geneesmiddelen neemt waarvoor u een goedkeuring voor terugbetaling door het ziekenfonds heeft, dan dient u deze goedkeuring mee te brengen. Ik neem de volgende medicijnen: ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 9

10 Medicatie Breng een exact overzicht mee van de medicatie die u thuis inneemt. Ook de inname van geneeskrachtige kruiden (vb. Sint-Janskruid) en geneesmiddelen zonder voorschrift dienen gemeld te worden aan de behandelende arts. Meld eventuele medicatie-allergieën en volg tijdens uw behandeling goed op of u de juiste medicatie krijgt. Indien u twijfelt: vraag het aan een verpleegkundige. Geef informatie Licht uw arts of andere zorgverleners in als u specifieke gezondheidsproblemen heeft. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een chronische ziekte, letselschade of een prothese. Ook specifieke gewoonten in verband met alcohol, tabak, drugs of voeding kan u best melden. Identificatie Een correcte patiëntidentificatie is essentieel om de juiste patiënt de juiste diagnose en behandeling te geven. Als u opgenomen wordt, zal men u daarom een identificatiearmbandje aandoen met o.a. uw naam en geboortedatum. Zo zijn zorgverleners steeds in staat om uw identiteit te verifiëren. Kijk deze gegevens na en meld onmiddellijk als deze niet juist zijn. We vragen dat u het armbandje blijft dragen totdat u het ziekenhuis verlaat. Als bijkomende veiligheidsmaatregel zal een zorgverlener vóór de uitvoering van een procedure, ingreep of behandeling uw identiteit opnieuw verschillende keren checken. Men zal u meermaals vragen om uw voornaam, naam en geboortedatum actief mee te delen. Lichaamshygiëne Een goede lichaamshygiëne vermindert het risico op infecties. Daarom vragen we u als u voor een geplande opname naar het ziekenhuis komt, om vooraf een douche te nemen en zuivere kleding aan te trekken. Als u een operatie moet ondergaan zal u ook hygiënische instructies krijgen van uw arts, als voorbereiding op de ingreep. Volg deze stipt op. Daarnaast vragen we om nagellak, kunstnagels en piercings te verwijderen en te zorgen voor verzorgde nagels. Handhygiëne Vermits een ziekenhuis een omgeving is waar veel zieken en dus ook ziektekiemen aanwezig zijn, is een correcte handhygiëne zeer belangrijk. Ontsmet en was geregeld je handen met water en 10 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

11 zeep. Doe dit zeker in volgende situaties: - Na contact met anderen; - Als je handen zichtbaar vuil zijn; - Voor een maaltijd; - Na gebruik van het toilet; - Na hoesten, niezen of snuiten; - Voordat je de kamer verlaat voor een onderzoek of behandeling. Handen moeten zuiver zijn tijdens patiëntenzorg. Daarom ontsmetten onze zorgverleners hun handen voor en na de zorg. Help ons eraan denken! Vraag aan de verpleegkundige naar de uitgebreide informatiebrochure rond handhygiëne als u meer info wenst. Stel vragen Vraag steeds uitleg aan uw arts of verpleegkundige als er u iets niet duidelijk is of als u zich ergens zorgen over maakt. Verwacht hierbij antwoorden die u ook echt begrijpt. Als u onzeker bent, kan u een familielid, vriend of vertrouwenspersoon vragen om mee aanwezig te zijn. Geïnformeerde toestemming of Informed Consent Volgens de Wet op de Patiëntenrechten heeft u, als patiënt, het recht op informatie over uw gezondheidstoestand en over de voorgestelde behandeling. Een behandeling kan pas gestart worden nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven. Als u een behandeling weigert, moet dit gerespecteerd worden. Om aan deze voorwaarden te voldoen, zal uw zorgverlener u een geïnformeerde toestemming of informed consent vragen. Dit betekent dat de zorgverlener u of uw vertegenwoordiger volledig informeert over de voorgestelde procedures, behandelingen en onderzoeken. Nadat u deze informatie gekregen heeft, zal hij u vragen of u toestemming geeft om deze op te starten. De zorgverlener ziet er hierbij op toe dat u of uw vertegenwoordiger op een begrijpelijke manier alle relevante informatie over de procedure, behandeling en onderzoeken krijgt en dat de voordelen, nadelen, alternatieven en relevante risico s worden besproken. Voor sommige procedures, behandelingen en onderzoeken kan u of uw vertegenwoordiger mondeling de toestemming voor een tussenkomst geven. ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 11

12 12 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

13 De zorgverlening kan de toestemming ook aflezen uit uw gedragingen. De zorgverlener registreert voor sommige procedures, behandelingen of onderzoeken dat u of uw vertegenwoordiger toestemming hebt gegeven in uw patiëntendossier. In sommige gevallen dient u of uw vertegenwoordiger de toestemming voor een tussenkomst schriftelijk te geven. Hierbij zal u gevraagd worden om een toestemmingsformulier te ondertekenen. Uw arts zal u duidelijk informeren op welke manier u of uw vertegenwoordiger de toestemming voor een tussenkomst kan geven. In dringende situaties waarbij geen toestemming gevraagd kan worden, zal de zorgverlener steeds handelen in het belang van de gezondheid van de patiënt. De patiënt zal geïnformeerd worden van zodra dit mogelijk is. Als patiënt heeft u het recht om de toestemming voor een tussenkomst te weigeren of in te trekken. Het weigeren of intrekken van toestemming wordt schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het patiëntendossier. De zorgverlener zal u daarbij op de hoogte brengen van de gevolgen van de eventuele weigering of intrekking van de toestemming. Gezondheidszorg wordt almaar complexer. Wees daarom betrokken bij uw behandeling, procedure of onderzoek en vraag actief bijkomende informatie aan uw arts of zorgverlener indien u nog vragen hebt. Voor meer informatie over de Wet op de Patiëntenrechten verwijzen we naar hoofdstuk 07 op pagina 29 en naar (via patiënten ombudsdienst patiëntenrechten). Voorbereiding van uw ontslag Als u het ziekenhuis mag verlaten zal uw arts of verpleegkundige u hier van op de hoogte brengen. U kan dan regelingen treffen voor begeleiding en vervoer. Ook het uur waarop u mag vertrekken, wordt met u afgesproken. Meer en meer gebeurt het effectieve ontslag al in de ochtend of de voormiddag. Zo hebben wij de tijd om de kamer tijdig te poetsen en hoeven nieuwe patiënten niet op een kamer te wachten. Wij danken u voor uw medewerking en begrip! ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 13

14 Voor u vertrekt zullen alle administratieve zaken geregeld worden. Indien nodig komt een sociaal verpleegkundige langs om een aantal praktische zaken, zoals bijvoorbeeld thuiszorg, met u door te nemen. Tot slot komt de arts nog langs om uw laatste vragen te beantwoorden. Vraag voldoende uitleg over uw verder behandelplan wanneer u het ziekenhuis verlaat. Moet u nog therapie volgen en hoe lang? Welke medicatie moet u nog nemen en hoe lang? Hoe lang zal uw herstel duren? Zijn er bepaalde symptomen of signalen waarop u moet letten? Met wie moet u contact opnemen als er problemen zijn? Wanneer kan u uw normale activiteiten opnieuw opnemen? Moet u nog op controle komen? Pijnbestrijding In het ZOL doen artsen en verpleegkundigen heel wat inspanningen om aandacht te besteden aan uw (eventuele) pijn en de bestrijding ervan. U bent, als patiënt, de enige die kan aangeven of u pijn heeft en hoe erg deze pijn is. Om uw (eventuele) pijn zo goed mogelijk te bestrijden, zal de arts of verpleegkundige u regelmatig vragen hoeveel pijn u heeft. Omdat het moeilijk is om duidelijk te maken hoeveel pijn u ervaart, kan het geven van een cijfer aan uw pijn u hiermee helpen. Hoe geeft u pijn een cijfer? U geeft als de verpleegkundige bij u langskomt een cijfer van 0 tot 10 aan uw pijn. 0 betekent geen pijn en 10 is de ergste pijn die u zich voor kunt stellen. U kunt nooit een verkeerd cijfer geven. Het gaat immers om de pijn die u ervaart. Wanneer u vragen heeft over uw pijn of pijnbestrijding kan u deze altijd bespreken met uw behandelende arts of verpleegkundige. Psychosociaal werk Tijdens uw opname in het ziekenhuis kunnen naast lichamelijke problemen, ook sociale en psychologische factoren een rol spelen. Gespecialiseerde hulpverleners willen u graag bijstaan en informeren als u dit wenst. 14 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

15 Sociaal verpleegkundigen U kan een sociaal verpleegkundige contacteren: als u vragen heeft over uw ziekenhuisopname, als u zich angstig voelt over uw ingreep, behandeling, terugkeer naar huis, bij problemen thuis, als gevolg van de ziekenhuisopname. Zij kunnen uw ontslag voorbereiden en afspraken maken voor thuiszorg e.a., als u vragen heeft over sociale rechten, bij crisismomenten,... U kan dagelijks tussen 8 en uur op elke campus een sociaal werker ontmoeten. Een gesprek kan u aanvragen via de (hoofd)verpleegkundige van de verpleegafdeling of u kan een afspraak maken op het telefoonnummer Interculturele bemiddeling Begrijpt u de dokter of de verpleegkundige niet? Neem dan contact op met een intercultureel bemiddelaar. Hij of zij kan u helpen bij het communiceren met zorgverleners in ons ziekenhuis. Ook bij culturele problemen kan u bij hen terecht. Dit kan elke werkdag tussen 8 en uur. Een gesprek kan u aanvragen via een verpleegkundige van de verpleegafdeling of u kan een afspraak maken op het telefoonnummer Psychologen Als u nood heeft aan psychologische ondersteuning of psychotherapie kan u een beroep doen op een ziekenhuispsycholoog. Ook uw arts kan u naar de psycholoog verwijzen. Indien u graag een gesprek wenst met één van de psychologen kan u dat melden aan een verpleegkundige of kan u een afspraak maken op het telefoonnummer Levensbeschouwelijke bijstand In de totaalzorg voor de patiënt hebben we - naast de lichamelijke, psychische en sociale noden - ook aandacht voor de spirituele noden van onze patiënten. U kan een beroep doen op verschillende hulpverleners. ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 15

16 Pastorale dienst De pastorale dienst wil u en uw familie vanuit een gelovige en christelijke levensvisie bijstaan, ondersteunen en begeleiden. Ook indien u de communie wenst, nood heeft aan een gebed of ritueel (ziekenzegening/ziekenzalving) of graag een viering wil bijwonen, kan u contact opnemen met de pastorale dienst. U kan de pastorale dienst bereiken via de verpleegkundigen of telefonisch via het nummer De pastorale dienst is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zon- en feestdagen van 9 tot 19 uur. Op de 2 campussen van het ZOL is er een kapel die elke dag geopend is van 8 tot 20 uur. Andere levensbeschouwingen Als u een vertegenwoordiger van een andere levensbeschouwing wenst te contacteren, kan u de verpleegkundigen vragen om u daarmee te helpen. Vanuit een vrijzinnig-humanistische levenshouding staat een moreel consulent tot uw dienst. U kan de moreel consulent laten oproepen via de verpleegkundigen. Vieringen: Op campus Sint-Jan is er tweewekelijks een viering op zondag om uur in de kapel in de grote inkomhal. Deze viering is ook te volgen via TVkanaal 10 op de patiëntenkamers. Op campus Sint-Barbara is er elke zaterdag een viering om 18 uur in de kapel op de eerste verdieping. 16 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

17 ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 17

18 03 UW VERBLIJF Elektrische apparatuur Om redenen van brandveiligheid is het verboden eigen elektrische apparatuur op netspanning (230 V) mee te brengen en te gebruiken. Het gaat hierbij om: draagbare (huishoud)toestellen met een rechtstreekse warmtebron zoals vb. een elektrisch deken (warmtedeken), een broodrooster, een grilltoestel, een (microgolf)oven, een toaster, een waterkoker, een (mini)koffiezetapparaat etc., (huishoud)toestellen zoals TV s of andere grote multimedia-toestellen, klimatisatie zoals ventilatoren, verplaatsbare koelers of airco s Wel toegelaten zijn: een voedingsblok, lader of adapter voor een GSM, smartphone, laptop, digitaal fototoestel, spelconsole, mp3, Ipod. Wanneer het voedingsblok, de lader of adapter niet in gebruik zijn, dienen deze steeds uit het stopcontact verwijderd te worden, elektrische tandenborstel, haardroger, scheerapparaat, epileertoestel. Rooming-in Indien nodig kan een begeleidend persoon bij een patiënt overnachten in het ziekenhuis. Informatie hierover krijgt u bij de dienst Patiëntenadministratie, (T ) of bij de hoofdverpleegkundige van de afdeling. Op de kinderafdeling kan één van de ouders bij zijn of haar kind op de kamer blijven. Rooming-in is ook mogelijk op de kraamafdeling of voor ouders van baby s die nog op de Neonatale Intensive Care of N* verblijven. Voor meer info over de kostprijs van de rooming-in kan u terecht bij de inschrijvingen. Wie dit wenst, kan gebruik maken van maaltijden in het ziekenhuis. Maaltijden (of andere voeding) kunnen ook in de afdelingskeuken bewaard en/of opgewarmd worden. Om de rust en verzorging van de patiënten goed te laten verlopen, vragen wij dat bezoekers de bezoekregeling respecteren en hun bezoek in aantal beperken. 18 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

19 Begeleiding van kinderen naar het operatiekwartier Als kinderen een chirurgische ingreep moeten ondergaan, mogen de ouders steeds mee tot aan het sas van het operatiekwartier. Ouders die dit wensen kunnen hun kind nog verder mee begeleiden tot het kind in slaap gedaan is, tenzij hier een medische tegenindicatie voor bestaat. Bezoekregeling Alle ZOL-afdelingen, op enkele uitzonderingen als Hartbewaking, Psychiatrie en Intensieve Zorgen na, zijn vrij toegankelijk voor bezoekers tussen en 20 uur. Uiteraard zijn ook kinderen welkom. Op de Materniteit is bezoek mogelijk van 14 tot 20 uur. Enkel na overleg met de hoofdverpleegkundige zijn afwijkingen op deze regeling mogelijk. Zo kan in bepaalde omstandigheden (bv. tijdens de dag van een operatie, hulp bij voeding,...) de hulp van een familielid zelfs wenselijk zijn. Bedside terminal Op de nieuwe en gerenoveerde verpleegafdelingen op campus Sint-Jan beschikt elke bed over een bedside terminal. Via deze terminal kan u het licht van uw kamer en de oproepbel voor de verpleging bedienen. Daarnaast kan u via de terminal ook TV kijken en op het internet surfen. Bedoeling is om de functies van de terminal in de toekomst nog uit te breiden. Onderhoud van uw kamer Een propere kamer kan helpen uw verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken. Misschien heeft u echter al gemerkt dat er op een andere manier wordt schoongemaakt dan bij u thuis. Omdat voor een ziekenhuis andere normen gelden, is er samen met de ziekenhuishygiënisten een aangepast schoonmaakprogramma opgesteld. ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 19

20 20 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

21 ZOL TV-kanaal Op de televisie in uw kamer kan u kijken naar het ZOL TV-kanaal. Hier vindt u praktische informatie over het ziekenhuis en het beleid maar ook andere informatie zoals bijvoorbeeld het menu van de aangeboden maaltijden. Daarnaast worden er heel wat filmpjes getoond. Het gaat hierbij om eigen ZOL-producties maar ook om filmpjes die gemaakt werden door derden zoals bijvoorbeeld TVLimburg. Roken In het Ziekenhuis Oost-Limburg geldt een algemeen rookverbod. Op campus Sint-Jan is er een rookruimte buiten, dichtbij de hoofdingang. De patiënten van de afdeling Psychiatrie hebben een rooklokaal op de afdeling. Op campus Sint-Barbara is er een rooklokaal in het cafetaria en op de gelijkvloerse verdieping tussen blok B en C, naast de liften. Internet Tijdens uw opname kan u toegang krijgen tot het internet via het draadloos netwerk van het ziekenhuis. Bij de inschrijving wordt er automatisch een toegangscode en paswoord voor u aangemaakt waarmee u kan aanloggen. Deze wordt u samen met uw telefooncode overhandigd. Wanneer u op uw laptop of tablet-pc de internetbrowser opent, krijgt u automatisch een pagina waarin u de toegangscode en het paswoord kan ingeven. Berg uw laptop steeds veilig op als u de kamer verlaat (bv bij onderzoek) om diefstal te voorkomen. Telefoneren Bij iedere opname beschikt u over een telefoontoestel waarmee u zowel nationaal als internationaal kan telefoneren, zonder tussenkomst van de telefooncentrale. U dient enkel de instructies op de groene kaart te volgen die u krijgt bij uw inschrijving. Uw toestel wordt bij inschrijving gekoppeld aan een telefooncode die aan u toegewezen wordt. U krijgt bij uw opname twee kaartjes. Op de witte kaart wordt het telefoonnummer vermeld waarop u in het ziekenhuis bereikbaar bent. Op de groene kaart wordt uw persoonlijke ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 21

22 telefooncode vermeld. Deze code dient u te vormen vóór ieder abonneenummer dat u kiest op uw telefoontoestel. Let op: deze code dient u veilig te bewaren, zoniet kunnen anderen uw code misbruiken en op uw kosten bellen. Voor het telefoontoestel betaalt u een huurprijs van 1,25 per dag, vermeerderd met de kosten van de gevoerde gesprekken. De huurprijs begint pas te lopen wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt. De gesprekskosten bedragen 0,30 per gesprekseenheid. Let op: de kosten van een gesprekseenheid kunnen variëren: bellen tijdens de piekuren (8-18 uur) is duurder dan tijdens de daluren, Let op dat uw telefoon steeds goed op de haak ligt. Dit om er zeker van te zijn dat u steeds bereikbaar bent voor uw familie. bellen naar een gsm is duurder dan naar een vast toestel, buitenlandse gesprekken zijn duurder dan zonale gesprekken. Bij iedere opname wordt door de centrale automatisch een maximum budget van 125 aangemaakt. Indien u een lager bedrag wilt, kan u dit vragen. Uiteraard betaalt u achteraf enkel de dagelijkse huurprijs en de prijs van de gevoerde gesprekken. Indien u het budget opgebruikt heeft, krijgt u een signaal. Enkele ogenblikken later zal de telefoonlijn verbroken worden en kan u enkel nog intern telefoneren. Indien u verder gebruik wil maken van uw telefoontoestel dient u het volgende te doen: u betaalt de reeds verbruikte 125 aan de kassa in de inkomhal, u bepaalt zelf hoeveel u nog wil telefoneren en betaalt deze som. Vanaf dan heeft u opnieuw de beschikking over alle telefoonfaciliteiten. Vragen in verband met telefonie kan u stellen tijdens 22 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

23 het opnamegesprek. U kan tijdens uw opname ook steeds terecht bij de dienst Patiëntenadministratie op volgend telefoonnummer: Campus Sint-Barbara: T Campus Sint-Jan: T Gebruik van gsm Het is toegelaten om de gsm te gebruiken in het ziekenhuis, behalve op kritische afdelingen als Hartbewaking, Medische Beeldvorming, Neonatologie, Operatiekwartier en Intensieve Zorgen. Dit om de veiligheid van de patiënten daar niet in gevaar te brengen. Waardevolle voorwerpen U brengt best geen waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis. Het Ziekenhuis Oost-Limburg is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van eigendommen van patiënten. Laat uw portefeuille, handtas of waardevolle voorwerpen nooit onbewaakt achter wanneer u de kamer verlaat. Laat uw portefeuille ook niet achter in de lade van uw nachttafel. Dit is de eerste plaats waar een mogelijke dief zal gaan kijken. Bent u toch het slachtoffer van diefstal? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de verpleegkundigen en doe aangifte bij de politie van Genk of Lanaken. Verloren en gevonden voorwerpen Indien u goederen verliest in het ziekenhuis, kan u hiernaar informeren bij de dienst Patiëntenbegeleiding (T ). U moet uw naam en geboortedatum doorgeven en het verloren goed kunnen omschrijven. Gevonden goederen worden twee maanden bewaard. Meld wanneer u de afdeling verlaat In de loop van de dag kunnen onderzoeken gepland worden, kan uw arts zijn of haar ronde doen op de afdeling of kan een zorgverlener langskomen voor een verzorging of behandeling. Meld daarom steeds aan de verpleegkundigen van de afdeling wanneer u de afdeling verlaat, waar u naartoe gaat en hoe lang u zal wegblijven. ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 23

24 24 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

25 04 FINANCIËLE INFORMATIE Als u aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds wordt het grootste deel van uw ziekenhuiskosten door het ziekenfonds rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald. Als patiënt dient u echter ook een bepaald gedeelte zelf te betalen (=persoonlijk aandeel, ook remgeld genoemd). Indien u wordt opgenomen, zal de dienst Patiëntenadministratie u tijdens het opnamegesprek meer informatie geven over uw mogelijke eigen bijdragen. De medewerker van de patiëntenadministratie zal dan met u de opnameverklaring doornemen. Deze opnameverklaring is een wettelijk verplicht document (KB van 17 juni 2004) waarbij de patiënt verklaart dat hij/zij vooraf kennis nam van de kamertarieven en de financiële voorwaarden. Dit moet gebeuren op een wettelijk voorgeschreven model dat zowel bij hospitalisatie als bij daghospitalisatie wordt voorgelegd. Hierbij is ook een lijst beschikbaar met de kostprijs van een aantal materialen die u kunnen aangerekend worden. Meer informatie over de tarieven en de opnameverklaring vindt u tevens terug op onze website rubriek: patiënten/financiële informatie. Ook kan u telefonisch informatie opvragen bij onze dienst Patiëntenadministratie: T Verder kan u op onze website een raming terugvinden van de eindfactuur voor een 30-tal verschillende ingrepen. (www.zol.be/ rubriek: patiënten/ financiële informatie/ prijsindicatie). Deze informatie kan ook telefonisch opgevraagd worden bij de dienst Facturatie op het nummers T Tarief van de kamers De verblijfskosten vallen voor het grootste deel ten laste van uw ziekenfonds. Zelf betaalt u van deze prijs enkel een beperkt remgeld. Als u voor een éénpersoonskamer of luxe-kamer kiest, betaalt u extra supplementen bovenop het remgeld. Er zal u bij opname gevraagd worden om een voorschot te betalen en een formulier te ondertekenen. Als u om medische redenen op een eenpersoonskamer ligt, betaalt u geen supplement. Voor tweepersoonskamers ZOLonthaalbrochure l Ziekenhuis Oost-Limburg 25

26 of gemeenschappelijke kamers worden in het ZOL geen supplementen aangerekend. Remgelden op specifieke materialen en diensten Voor ingrepen waarbij endoscopische en/of viscerosynthesematerialen (implantaten, prothesen e.a.) gebruikt worden, kunnen forfaitaire bedragen aangerekend worden. Informatie hierover kan u vragen bij uw behandelende arts. rekening mee houden dat de arts een supplement op zijn ereloon kan aanrekenen tot een maximum van 100%. Indien een éénpersoonskamer om medische redenen noodzakelijk is, wordt er geen supplement aangerekend. Daarnaast worden de wettelijke remgelden aangerekend voor medisch-technische verstrekkingen, kinesitherapie, klinische biologie, radiologie en farmaceutische kosten. Honorarium arts De arts rekent een honorarium aan dat afhankelijk is van de prestaties die hij of zij heeft uitgevoerd. Dit honorarium is vastgelegd via de officiële tarieven in de overeenkomst Geneesheren-Ziekenfondsen. Deze tarieven, die men de verbintenistarieven noemt, worden altijd gevolgd in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Als u kiest voor een éénpersoonskamer moet u er 26 Ziekenhuis Oost-Limburg l ZOLonthaalbrochure

Onthaalbrochure. Praktische info voor een ziekenhuisopname. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6

Onthaalbrochure. Praktische info voor een ziekenhuisopname. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 Onthaalbrochure Praktische info voor een ziekenhuisopname T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken

Nadere informatie

Onthaalbrochure. Praktische info voor een ziekenhuisopname. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6

Onthaalbrochure. Praktische info voor een ziekenhuisopname. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 Onthaalbrochure Praktische info voor een ziekenhuisopname T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken

Nadere informatie

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram)

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram) 8 Opname Bij opname begeeft u zich op het afgesproken uur naar de centrale inkomhal, waar u een volgnummer kunt nemen voor de dienst inschrijvingen. Na inschrijving begeeft u zich naar de afdeling waar

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

Intensieve Neonatale Zorgen. info. Neonatologie - Met Zorg bekeken MB 2549. Brochure: met zorg bekeken l Ziekenhuis Oost-Limburg

Intensieve Neonatale Zorgen. info. Neonatologie - Met Zorg bekeken MB 2549. Brochure: met zorg bekeken l Ziekenhuis Oost-Limburg Intensieve Neonatale Zorgen Neonatologie - Met Zorg bekeken info MB 2549 1 Inhoud > Welkom 3 Voorstelling van de afdeling 5 Hygiëne 6 Bezoek 7 Dagindeling / comfortverpleging 9 Ontslag 10 Dagboekje / notities

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Gasthuisstraat 1 2400 Mol 014/71 20 00 www.azmol.be Toelichting bij de opnameverklaring 01/01/2017 U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling AZ NIKOLAAS vzw Moerlandstraat 1 9100 Sint-Niklaas Erk. Nr. 71059527 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of opname in dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs

Nadere informatie

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde Koevliet 5-6, 9240 Zele az Sint-Blasius geaccrediteerd 25.04.2015-24.04.2018 info@azsintblasius.be www.azsintblasius.be 1 Beste patiënt

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN. van de patiënt

RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN. van de patiënt RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN van de patiënt RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN van de patiënt Beste patiënt, Wat zijn uw rechten als patiënt? Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in het dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs 30 9000 Gent Erkenningsnummer:

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best

Nadere informatie

3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis

3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 3.1 kamersupplementen per dag gemeenschappelijke kamer Tweepatiëntenkamer (5) Individuele kamer geen kamersupplement

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring IMELDA VZW Imeldaziekenhuis 9 2820 Bonheiden 7-10-689-30 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Welkom op materniteit. Infobrochure SAP 4276

Welkom op materniteit. Infobrochure SAP 4276 Welkom op materniteit Infobrochure SAP 4276 2 Geachte Binnenkort verblijft u op de dienst materniteit in het Az Damiaan Oostende. Dit is voor u een belangrijke gebeurtenis. De materniteit bevindt zich

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis MC St- Jozef vzw Abdijstraat 2 3740 Bilzen Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis VZW SINT-LUCIA ANKERSTRAAT 91 9100 SINT-NIKLAAS Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken in verband met uw opname in het ziekenhuis, keuzes die een belangrijke

Nadere informatie

Informatiebrochure. Hier komt titel van persbericht. Kinderafdeling Aalst. Pagina 1

Informatiebrochure. Hier komt titel van persbericht. Kinderafdeling Aalst. Pagina 1 Informatiebrochure Kinderafdeling Aalst Pagina 1 Hier komt titel van persbericht Inhoud Welkom op de kinderafdeling...3 Wat brengt u mee van thuis...4 Verzorging van de kinderen...4 Veiligheid...5 Doktersronde...5

Nadere informatie

Dagziekenhuis Heelkunde

Dagziekenhuis Heelkunde Dagziekenhuis Heelkunde Infofolder Daghospitalisatie Dagziekenhuis heelkunde 051/425 017 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt www.sintandriestielt.be info@sintandriestielt.be 12 Mei

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2014 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Je ziekenhuisrekening...

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring VZW WERKEN GLORIEUX az Glorieux Erk.nr: 71055072000 Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax: (055)23 30 22 Inleiding Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

diensthoofd Chirurgisch Dagziekenhuis voor een dag naar het ziekenhuis

diensthoofd Chirurgisch Dagziekenhuis voor een dag naar het ziekenhuis 14.001N-140312 diensthoofd Chirurgisch Dagziekenhuis Het Chirurgisch Dagziekenhuis voor een dag naar het ziekenhuis Binnenkort komt u naar het Chirurgisch Dagziekenhuis voor een ingreep en mag u normaal

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie Patiënteninformatie Welkom op de afdeling pneumologie 2 Inhoud Inhoud... 3 Welkom op onze dienst... 5 Wie zijn we en wat doen we... 5 Voorstelling van het multidisciplinair team... 5 Medisch team... 5

Nadere informatie

HHZH/INF/005.01(0703) h.-hartziekenhuis vzw. Mechelsestraat Lier tel fax INFORMATIEBROCHURE

HHZH/INF/005.01(0703) h.-hartziekenhuis vzw. Mechelsestraat Lier tel fax INFORMATIEBROCHURE HHZH/INF/005.01(0703) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 INFORMATIEBROCHURE DAGZIEKENHUIS Geachte, U komt weldra naar het dagziekenhuis voor een onderzoek,

Nadere informatie

Dienst 7 Subtitle PATIËNTENBROCHURE

Dienst 7 Subtitle PATIËNTENBROCHURE PATIËNTENBROCHURE Dienst 7 Subtitle De internist sprak, het is niet goed je hebt weer rommel in je bloed ik leg je echt niet in de luren maar je moet echt weer aan de kuren het spijt mij echt, mevrouw,

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best

Nadere informatie

Informatiebrochure patiënten. Uw kind op intensieve zorg. Pediatrische Intensieve Zorg (IZ4)

Informatiebrochure patiënten. Uw kind op intensieve zorg. Pediatrische Intensieve Zorg (IZ4) Informatiebrochure patiënten Uw kind op intensieve zorg Pediatrische Intensieve Zorg (IZ4) A5_pediatrische inzo.indd 1 12/06/2014 16:32:07 A5_pediatrische inzo.indd 2 12/06/2014 16:32:08 1. Op bezoek...

Nadere informatie

E 452 Neurochirurgie Tel

E 452 Neurochirurgie Tel E 452 Neurochirurgie Tel. 016 34 45 20 informatie voor patiënten Medische staf Prof. dr. Johan Van Loon, diensthoofd Prof. dr. Jan Goffin Prof. dr. Bart Depreitere Prof. dr. Steven De Vleeschouwer Dr.

Nadere informatie

Op raadpleging in het UZA

Op raadpleging in het UZA Op raadpleging in het UZA Informatiebrochure patiënten Beste patiënt, Welkom in het UZA voor uw raadpleging of onderzoek. Wat zijn uw rechten en plichten? Waar meldt u zich aan? Hoe geven we u veilige

Nadere informatie

dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg

dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM Welkom op afdeling LCO van campus Sint- Barbara. Een opname

Nadere informatie

Je wordt opgenomen in ZNA Stuivenberg Informatie voor patiënten

Je wordt opgenomen in ZNA Stuivenberg Informatie voor patiënten Je wordt opgenomen in ZNA Stuivenberg Informatie voor patiënten 2 Je wordt opgenomen in ZNA Stuivenberg Je wordt opgenomen in ZNA Stuivenberg 3 Beste patiënt, Weldra word je in ZNA Stuivenberg opgenomen

Nadere informatie

hoofd, hals en zenuwstelsel info voor patiënten Hospitalisatieafdeling Neurochirurgie

hoofd, hals en zenuwstelsel info voor patiënten Hospitalisatieafdeling Neurochirurgie hoofd, hals en zenuwstelsel info voor patiënten Hospitalisatieafdeling Neurochirurgie Inhoud 01 Welkom... 04 02 Voorstelling hospitalisatieafdeling... 05 03 Wat brengt u mee?... 06 04 Voorzieningen op

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Uw ziekenhuisfactuur algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Mijnheer, Mevrouw Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. De opnamedienst overhandigde u daarom deze brochure,

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS IDENTIFICATIE VAN HET ZIEKENHUIS 1. Doel van de opnameverklaring: recht

Nadere informatie

DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE

DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE MB2948 Brochure: Klinische studies l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM U kreeg deze brochure omdat u meer wilt weten over klinische studies. We informeren u daarom over

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

Je wordt opgenomen in ZNA Jan Palfijn Informatie voor patiënten

Je wordt opgenomen in ZNA Jan Palfijn Informatie voor patiënten Je wordt opgenomen in ZNA Jan Palfijn Informatie voor patiënten 2 Je wordt opgenomen in ZNA Jan Palfijn Je wordt opgenomen in ZNA Jan Palfijn 3 Beste patiënt, Weldra word je in ZNA Jan Palfijn opgenomen

Nadere informatie

UW RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT

UW RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT UW RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best

Nadere informatie

Opnameverklaring. toelichting

Opnameverklaring. toelichting Opnameverklaring toelichting Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

HET CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS

HET CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS HET CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS AFDELING D0 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding 1 1. Wat moet u weten over het chirurgisch dagziekenhuis? 2 2. Wat brengt u mee? 2 3. Algemene richtlijnen 4 3.1

Nadere informatie

Onthaal - en opnamebrochure

Onthaal - en opnamebrochure Onthaal - en opnamebrochure Campus Wervik Jan Yperman Ziekenhuis Steenakker 30 8940 Wervik T: 057 35 62 40 F: 057 35 62 49 info@yperman.net www.yperman.net Beste patiënt, We heten je welkom in campus Wervik

Nadere informatie

DAGZIEKENHUIS VOOR KINDEREN. campus Sint-Lucas, campus Volkskliniek

DAGZIEKENHUIS VOOR KINDEREN. campus Sint-Lucas, campus Volkskliniek DAGZIEKENHUIS VOOR KINDEREN campus Sint-Lucas, campus Volkskliniek DAGZIEKENHUIS VOOR KINDEREN campus Sint-Lucas, campus Volkskliniek Beste ouder, Uw kind wordt binnenkort opgenomen voor een dagopname.

Nadere informatie

Opnameverklaring. De opnameverklaring bestaat uit verschillende delen. tegen welk tarief u wil verzorgd te worden (zonder of met ereloonsupplementen)

Opnameverklaring. De opnameverklaring bestaat uit verschillende delen. tegen welk tarief u wil verzorgd te worden (zonder of met ereloonsupplementen) Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem Tel 03 821 30 00 / Fax 03 829 05 20 www.uza.be / BE 0874.619.603 Opnameverklaring Opnameverklaring Sinds 1 september 2004 zijn alle ziekenhuizen verplicht eenzelfde document

Nadere informatie

Je wordt opgenomen in ZNA Sint-Erasmus Informatie voor patiënten

Je wordt opgenomen in ZNA Sint-Erasmus Informatie voor patiënten Je wordt opgenomen in ZNA Sint-Erasmus Informatie voor patiënten 2 Je wordt opgenomen in ZNA Sint-Erasmus Je wordt opgenomen in ZNA Sint-Erasmus 3 Beste patiënt, Weldra word je in ZNA Sint-Erasmus opgenomen.

Nadere informatie

E 454 algemene interne geneeskunde allergie tel

E 454 algemene interne geneeskunde allergie tel E 454 algemene interne geneeskunde allergie tel. 016 34 45 40 informatie voor patiënten VOORSTELLING TEAM Diensthoofd prof. dr. Eric Van Wijngaerden Medische staf algemene interne geneeskunde Artsen prof.

Nadere informatie

S I N T - N O R B E R T U S H U I S

S I N T - N O R B E R T U S H U I S P s y c h i a t r i s c h C e n t r u m S I N T - N O R B E R T U S H U I S ONTHAALBROCHURE Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be 2 Welkom Welkom

Nadere informatie

DAGZIEKENHUIS CAMPUS MARIA MIDDELARES

DAGZIEKENHUIS CAMPUS MARIA MIDDELARES i patiënteninformatie DAGZIEKENHUIS CAMPUS MARIA MIDDELARES Onthaalbrochure G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l Mevrouw Mijnheer Deze brochure is opgesteld om uw verblijf in het dagziekenhuis

Nadere informatie

Informatiebrochure. Hier komt titel van persbericht. Kinderafdeling Aalst. Pagina 1

Informatiebrochure. Hier komt titel van persbericht. Kinderafdeling Aalst. Pagina 1 Informatiebrochure Kinderafdeling Aalst Pagina 1 Hier komt titel van persbericht Inhoud Welkom op de kinderafdeling...3 Wat brengt u mee van thuis...4 Verzorging van de kinderen en ouderparticipatie...4

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best

Nadere informatie

Intensive care (IC) West 32. Algemene informatie

Intensive care (IC) West 32. Algemene informatie Intensive care (IC) West 32 Algemene informatie Welkom Namens allen die hier aan uw behandeling en verzorging zullen meewerken, heten wij u van harte welkom op onze afdeling. Uw komst naar onze afdeling

Nadere informatie

Hospitalisatieafdeling Neurochirurgie

Hospitalisatieafdeling Neurochirurgie hoofd, hals en zenuwstelsel info voor de patiënt Hospitalisatieafdeling Neurochirurgie UZ Gent, Dienst Neurochirurgie Hospitalisatieafdeling Neurochirurgie Voorstelling hospitalisatieafdeling In overleg

Nadere informatie

Je wordt opgenomen in ZNA Middelheim Informatie voor patiënten

Je wordt opgenomen in ZNA Middelheim Informatie voor patiënten Je wordt opgenomen in ZNA Middelheim Informatie voor patiënten 2 Je wordt opgenomen in ZNA Middelheim Je wordt opgenomen in ZNA Middelheim 3 Beste patiënt, Weldra word je in ZNA Middelheim opgenomen voor

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom in het algemeen dagziekenhuis (inwendige)

Patiënteninformatie. Welkom in het algemeen dagziekenhuis (inwendige) Patiënteninformatie Welkom in het algemeen dagziekenhuis (inwendige) 2 Inhoud Praktische informatie... 4 Inleiding... 4 Waar vindt u ons?... 4 Administratie bij uw opname... 5 Inschrijving... 5 Wat brengt

Nadere informatie

De ziekenhuisopnameverklaring

De ziekenhuisopnameverklaring De ziekenhuisopnameverklaring Silva medical, site Geriatrisch centrum Scheutbos te Sint-Jans- Molenbeek Dienst G (geriatrie) IDENTIFICATIE SILVA Medical vzw VAN DE PATIËNT Site Scheutbos G dienst Gelukkige

Nadere informatie

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET

Nadere informatie

Je wordt opgenomen in ZNA Hoge Beuken Informatie voor patiënten

Je wordt opgenomen in ZNA Hoge Beuken Informatie voor patiënten Je wordt opgenomen in ZNA Hoge Beuken Informatie voor patiënten 2 Je wordt opgenomen in ZNA Hoge Beuken Je wordt opgenomen in ZNA Hoge Beuken 3 Beste patiënt, Weldra word je in ZNA Hoge Beuken opgenomen

Nadere informatie

patiënteninformatie Dagziekenhuis campus Sint-Jozef Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel

patiënteninformatie Dagziekenhuis campus Sint-Jozef Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel i patiënteninformatie Dagziekenhuis campus Sint-Jozef Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Mevrouw Mijnheer Deze brochure is opgesteld om uw verblijf in het dagziekenhuis zo aangenaam mogelijk

Nadere informatie

Je wordt opgenomen in ZNA Sint-Elisabeth Informatie voor patiënten

Je wordt opgenomen in ZNA Sint-Elisabeth Informatie voor patiënten Je wordt opgenomen in ZNA Sint-Elisabeth Informatie voor patiënten 2 Je wordt opgenomen in ZNA Sint-Elisabeth Je wordt opgenomen in ZNA Sint-Elisabeth 3 Beste patiënt, Weldra word je in ZNA Sint-Elisabeth

Nadere informatie

patiënteninformatie Onthaalbrochure Spoedgevallendienst GezondheidsZorg met een Ziel

patiënteninformatie Onthaalbrochure Spoedgevallendienst GezondheidsZorg met een Ziel i patiënteninformatie Spoedgevallendienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Inhoud Voorwoord... 5 1. De kernactiviteit van de spoedgevallendienst... 6 2. Aankomst op de spoedgevallendienst...

Nadere informatie

BROCHURE DAGKLINIEK Voor patiënten met chirurgische ingreep

BROCHURE DAGKLINIEK Voor patiënten met chirurgische ingreep REGIONAAL ZIEKENHUIS H.HART VZW NAAMSESTRAAT 105 3000 LEUVEN TELEFOON (016)209211 FAX (016)209269 BROCHURE DAGKLINIEK Voor patiënten met chirurgische ingreep Voorwoord Mevrouw Mijnheer De arts heeft zonet

Nadere informatie

ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten

ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten 2 Wat zijn jouw rechten als patiënt? Wat zijn jouw rechten als patiënt? 3 Wat zijn je rechten als patiënt? > > De zorgverlener

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt B5007-06 2017 1 Uw rechten Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met verschillende zorgverleners. U mag van hen verwachten dat zij

Nadere informatie

ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten

ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten 2 Wat zijn jouw rechten als patiënt? Wat zijn jouw rechten als kind of minderjarige in het ziekenhuis? > > Je hebt

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012 Je rechten als patiënt Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups en downs 12 februari 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar vaststellingen 3. Wet op de patiëntenrechten en verpleegkundigen

Nadere informatie

Welkom. AZ Delta Uw ziekenhuis 1

Welkom. AZ Delta Uw ziekenhuis 1 Welkom. AZ Delta Uw ziekenhuis 1 2 AZ Delta Uw ziekenhuis AZ Delta Uw ziekenhuis 3 Welkom in AZ Delta Voorstelling van het ziekenhuis Uw opname in het ziekenhuis Uw rechten Veiligheid boven alles Extra

Nadere informatie

TEPSI. Toxicomanie-Eenheid Psychiatrische Spoed Interventie. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6

TEPSI. Toxicomanie-Eenheid Psychiatrische Spoed Interventie. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 TEPSI Toxicomanie-Eenheid Psychiatrische Spoed Interventie T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken

Nadere informatie

Welkom op de dienst Heelkunde - Orthopedie. Patiënteninformatie

Welkom op de dienst Heelkunde - Orthopedie. Patiënteninformatie Welkom op de dienst Heelkunde - Orthopedie Patiënteninformatie Inhoudstafel 1. Welkom op de afdeling Heelkunde Orthopedie (A6) 3 2. Praktische info over onze afdeling 4 3. Ons team 5 4. Dagschema op de

Nadere informatie

Informatiebrochure Samen werken aan veilige zorg WELKOM BIJ HET H. HARTZIEKENHUIS MOL

Informatiebrochure Samen werken aan veilige zorg WELKOM BIJ HET H. HARTZIEKENHUIS MOL Informatiebrochure Samen werken aan veilige zorg WELKOM BIJ HET H. HARTZIEKENHUIS MOL Kwaliteit en Veiligheid Wij doen mee! Onze kwaliteit aantoonbaar maken Ons ziekenhuis heeft zich geëngageerd om het

Nadere informatie

Welkom op de afdeling G2

Welkom op de afdeling G2 Welkom op de afdeling G2 bezoek van 14u tot 20u30 niet in de voormiddag 057 35 62 81 YG2@yperman.net www.yperman.net/afdelingen 2 e verdiep westvleugel G-blok - kamers 853-877 1. Arts WIE ZIJN WE? 1.1.

Nadere informatie

Afdeling E Kraam/gynaecologie

Afdeling E Kraam/gynaecologie U bent opgenomen op afdeling E, kraam/gynaecologie, van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Afdeling E maakt deel uit van het Centrum voor verloskunde en gynaecologie. In deze brochure treft u informatie

Nadere informatie

Geneeskunde 1. informatiebrochure voor patiënten en familie. Imeldaziekenhuis

Geneeskunde 1. informatiebrochure voor patiënten en familie. Imeldaziekenhuis Geneeskunde 1 informatiebrochure voor patiënten en familie Imeldaziekenhuis imelda omringt u met zorg Inhoud Welkom 3 Multidisciplinair team 4 Patiëntenbegeleiding 5 Andere medewerkers 6 Dagindeling 7

Nadere informatie

Financiële infobrochure

Financiële infobrochure Meer informatie vindt u op onze website: http://www.jessazh.be/patienten-bezoekers/opname/ contacteer-de-opnamedienst Als u de ingreep die u moet ondergaan niet op de website terugvindt kan u contact opnemen

Nadere informatie

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring St.-Rembertziekenhuis, St.-Rembertlaan 21, 8820 Torhout, tel. 050/23.21.11 Rizivnr. 71037850000 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Barcode van het ziekenhuis Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds Psychosociaal

Nadere informatie

Verpleegeenheid C3. Orthopedie. Informatiebrochure patiënten

Verpleegeenheid C3. Orthopedie. Informatiebrochure patiënten Verpleegeenheid C3 Orthopedie Informatiebrochure patiënten 3 1. Welkom op C3...4 2. Het team...4 2.1 Verpleegkundigen...4 2.2 Artsen...6 2.3 Paramedici...6 2.4 Secretaresse...7 2.5 Anderen...7 3. Bezoekregeling...7

Nadere informatie