Lions Youth Exchange MD110 - The Netherlands Uitgaanders Spelregels voor deelname aan de internationale jeugduitwisseling in het buitenland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lions Youth Exchange MD110 - The Netherlands Uitgaanders Spelregels voor deelname aan de internationale jeugduitwisseling in het buitenland."

Transcriptie

1 Lions Youth Exchange MD110 - The Netherlands Uitgaanders Spelregels voor deelname aan de internationale jeugduitwisseling in het buitenland. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 1 van 16

2 Deelname aan de Lions jeugduitwisseling Algemeen: Een deelnemer die door een locale Lions club wordt aangemeld zal op grond van deze aanmelding door een buitenlandse Lions club gastvrij worden ontvangen. Door deelname aan de uitwisseling wordt geacht dat de deelnemers, (gast)ouders en Lions clubs op de hoogte zijn van de doelstellingen en zich conformeren aan de SPELREGELS. Van hen wordt verwacht dat zij op een positieve manier een bijdrage leveren om inhoud te geven aan genoemde doelstelling en het uitwisselingsprogramma. 1 - Wie kunnen er deelnemen? Deelname is mogelijk voor zowel jongens als meisjes met de Nederlandse nationaliteit. De meeste kampen zijn gemengd; een enkel kamp is alleen voor jongens of meisjes. Zowel jongeren uit Lions- als uit niet Lionsgezinnen kunnen deelnemen. Sommige kampen geven de voorkeur aan of accepteren uitsluitend niet Lions kinderen. Leeftijd: van 17 t/m 21 jaar, maar houd rekening met het feit, dat sommige landen afwijkende leeftijdsgrenzen hanteren. Peildatum is daarbij 1 juli! Er moeten 3 voorkeursbestemmingen worden opgegeven; Iedere aanmelding is individueel; combinaties van 2 vrienden of vriendinnen zijn niet mogelijk met uitzondering van de begeleider van een gehandicapte. Op gezinnen van deelnemers aan het Lions Jeugduitwisselingsprogramma wordt een beroep gedaan om zich ook desgevraagd beschikbaar te stellen om gastvrijheid te bieden aan buitenlandse deelnemers. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 2 van 16

3 Men onderschrijft de doelstellingen van de uitwisseling! 2 - Taken en verplichtingen uitzendende Lions club. Voor elke deelname is de medewerking van een Lions club noodzakelijk, welke blijkt uit een ondertekende voordracht op het inschrijfformulier. De club selecteert de deelnemer op sociale achtergrond, motivatie, taalvaardigheid en conformering aan de SPELREGELS. De Youth Officer van de club begeleidt de deelnemer en onderhoudt de contacten met de districts YEC. (Youth Exchange Commissioner); De club is verantwoordelijk voor de uitzending en het volledig invullen en tijdig inzenden van het inschrijfformulier. Daarnaast ziet de club er op toe dat de benodigde correspondentie wordt gevoerd, dat de reis goed is geregeld en dat benodigde verzekeringen in orde zijn. De club draagt er zorg voor dat de deelnemer over vervoer beschikt van en naar de plek van vertrek en aankomst. De club ziet er op toe dat deelnemers die kiezen voor een bestemming buiten Europa zijn voorzien van een annuleringsverzekering. Voor bestemmingen binnen Europa zullen zij deze aanbevelen. De club is eindverantwoordelijk voor betaling van alle kosten die aan deelname zijn verbonden of door de deelnemer in een overeenkomst zijn aangegaan. De deelnemer krijgt van de club vaantjes mee t.b.v. de kampleiding en/of ontvangende clubs en informatie over de activiteiten van de uitzendende club. Deelnemers zijn desgevraagd bereid om tijdens een clubbijeenkomst over hun ervaringen te vertellen. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 3 van 16

4 3 - Inschrijfprocedure. Alle aanvragen voor deelname aan jeugdkampen en/of gezinsuitwisseling vinden plaats d.m.v. het inzenden van het Application Form. Dit formulier is per aan te vragen bij de districts YEC. Dit excel formulier dient op de computer te worden ingevuld en ter controle per te worden gezonden aan de districts YEC. Deze controleert het invullen en indien akkoord geeft de YEC aan, dat de papieren versie gereed kan worden gemaakt. Vervolgens wordt dit AF geprint, ondertekend door de deelnemer, de ouders (of voogd) en de uitzendende Lions club (Youth officer of president) en samen met een brief van de deelnemer over zichzelf, gericht aan Dear Host Family (voorzien van een adres), een kopie van het paspoort of ID kaart, een kopie van het ziektekostenverzekeringskaartje (EHIC) en één pasfoto per post naar de districts YEC verzonden. Alles in enkelvoud. Naast de papieren versie van bovenstaande documenten worden de digitale versies per aan de districts YEC gezonden. Inschrijving dient plaats te vinden vóór 1 februari. Er dienen 3 bestemmingen in volgorde van voorkeur te worden aangegeven. De periode waarbinnen men voor uitzending beschikbaar is, moet duidelijk worden vermeld. 4 - Selectieprocedure. Bij de selectie worden uitsluitend volledig ingevulde en tijdig ingezonden inschrijfformulieren, zoals aangegeven onder 3, in behandeling genomen. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 4 van 16

5 Aanmeldingen, die vanwege een fysieke handicap of op grond van een sociale indicatie als bijzondere clubactiviteit kunnen worden aangemerkt, worden met voorrang behandeld. Hoewel er naar wordt gestreefd om minimaal 50% niet lions kinderen uit te zenden, wordt er in volgorde van selectie geen onderscheid gemaakt tussen Lions- en niet Lions kinderen. Wanneer het aantal uit te zenden deelnemers groter is dan er mogelijkheden zijn, gaan degenen, die vanwege een sociale of maatschappelijke indicatie door een Lions Club volledig worden gesponsord vóór. Vervolgens de deelnemers uit die gezinnen, die gastgezin zijn (geweest). Als regel wordt per kamp maximaal 1 jongen en 1 meisje geselecteerd. Onmiddellijk nadat de selectie door het Stichtingsbestuur is verricht, worden de kandidaat en de Lions club hierover schriftelijk geïnformeerd. 5 - Spelregels voor de deelnemers. Bij de selectie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aangegeven voorkeuren; het kan echter zijn dat je wordt ingedeeld op een bestemming, die niet je eerste keus is. Zorg wel, dat je ook in tijd beschikbaar bent voor jouw tweede of derde keus. Bereid je goed voor op de reis door je te oriënteren op het land waar je naar toe gaat; verdiep je vooral in de klimatologische omstandigheden ter plekke en de normen, zeden en gewoonten van dit land. Als je in Nederland 18 jaar bent, dan ben je hier wettelijk volwassen. In sommige landen ligt deze grens bij 21 jaar en ben je dus minderjarig met alle consequenties van dien. Respecteer als gast de regels van gastgezin en/of het camp. Vooral de regels over het gebruik van (mobiele) telefoon, water en energie kunnen afwijken van wat je gewend bent. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 5 van 16

6 Neem zoveel mogelijk deel aan het dagelijkse leven in het gastgezin en probeer zoveel mogelijk nieuwe indrukken op te doen en bespreek de verschillen. Dit wordt door het gastgezin bijzonder op prijs gesteld. Roken wordt niet op prijs gesteld en is in een groot aantal gevallen verboden. Voor een aantal landen zoals Amerika en Canada wordt de aanmelding om die reden geweigerd. Het bezit of gebruik van drugs en/of overmatig gebruik van alcohol is in alle gevallen een reden voor onmiddellijke beëindiging van deelname aan de jeugduitwisseling. Het is niet toegestaan een motorvoertuig of vaartuig te besturen; Wangedrag of het negeren van huis- of kampregels geeft de Lions organisatie in het gastland het recht een deelnemer voortijdig naar huis te zenden. De voertaal van het kamp moet je in woord en geschrift goed beheersen; in de meeste gevallen zal dit de Engelse taal zijn. Zorg, met het oog op een te houden landenpresentatie, ook voor een verhaal over Nederland. Zorg voor een geldige identiteitskaart of paspoort (zo nodig ook visum) en een ziektekosten-, reis-, WA- en annuleringsverzekering. Voor bepaalde bestemmingen is het goed om je van tevoren bij je huisarts te laten informeren over eventueel benodigde inentingen. Informeer naar de mogelijkheden voor het gebruik van je bank- of pinpas en de aanwezigheid van een bank die jouw pas accepteert voor transacties. Activeer je bankpas voor de periode en het land van bestemming. Neem daarnaast een passend bedrag aan zakgeld mee. Stuur op tijd je reisschema naar de kampleiding en je gastgezin(nen) en een kopie naar de districts YEC en de Lions Youth officer van de club. Van de districts YEC krijg je vaantjes en pins mee; van de uitzendende club enkele clubvaantjes om te overhandigen aan kampleiding en/of ontvangende Lions club(s). Neem wat presentjes mee voor het gastgezin. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 6 van 16

7 Schrijf na afloop van de uitwisseling een brief naar de kampleiding en het gastgezin om hen te bedanken. Maak een verslag van je reis, liefst met een paar foto s en stuur dit naar de Districts YEC en een kopie naar de Lions Youth officer van de club. Bereid je voor op een mondeling verslag in een bijeenkomst van de club die je heeft uitgezonden. Tot slot: deelnemen aan de Lions Jeugduitwisseling is veel meer dan een gezellige vakantie: het is leuk, leerzaam en het vergt van de deelnemers een positieve en actieve opstelling. In het buitenland word je niet alleen gezien als inwoner van Nederland, maar ook als een ambassadeur van je land. 6 - Het inschrijfgeld. Om voor selectie in aanmerking te komen moet het inschrijfgeld van 60,00 zijn bijgeschreven op de rekening van de penningmeester van de Stichting Jeugduitwisseling (IBAN: NL39ABNA ) met vermelding van het dossiernummer en de naam van de deelnemer. Belangrijk : - Zorg voor een betrouwbaar adres Let op: Laat je bankpas activeren voor gebruik in het buitenland( voor de periode van de reis) Websites : - onder de knop jeugd voor vermelding buitenlandse kampen en reisverslagen voorgaande jaren; - > jeugd > greenheart voor informatie over de Nederlandse kampen. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 7 van 16

8 Inschrijfprocedure verkort Vraag het inschrijfformulier aan bij de districts Youth Exchange Commissioner (YEC); Vul het formulier op de computer volledig in; Stuur het formulier per naar de YEC; De volgende informatie wordt per post verzonden aan de districts YEC: 1. Het inschrijfformulier in enkelvoud, volledig ondertekend; 2. Eén pasfoto 3. Een brief Dear Host Family 4. Een kopie paspoort of ID-kaart (afhankelijk van de bestemming) 5. Een kopie van jouw European Health Insurance Card (EHIC). Het inschrijfgeld ad overmaken aan de Penningmeester (IBAN: NL39ABNA ). Nadere informatie voor campers die in het kader van Lions Youth Exchange deelnemen aan één van de buitenlandse programma s Deelnemen aan het uitwisselingsprogramma houdt in dat je bij één of meer gastgezinnen in huis komt en dat je deelnemer bent in één van de door het buitenland georganiseerde kampen. Dit betekent dat je je goed moet realiseren dat een gastgezin uit een ander land jou een buitenkans biedt door je in hun gezin te ontvangen. Door bij hen te logeren, de maaltijden met hen te gebruiken, mee te doen met hun dagelijkse bezigheden, zal je veel meer leren over de manier van leven in dat land dan je ooit zou kunnen door een boek te lezen of als toerist het land te bezoeken. In ruil daarvoor zal het gastgezin iets leren over onze cultuur en misschien ook nog wel iets over hun eigen cultuur. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 8 van 16

9 Sinds 1961 hebben tienduizenden jongeren uit ongeveer 80 verschillende landen, dankzij de Lions-organisatie, de gelegenheid gekregen hun rol als wereldburger beter te begrijpen. Wij zijn ervan overtuigd dat jouw aanmelding als deelnemer je een prettige, dankbare en gedenkwaardige ervaring zal opleveren. Voorbereidingen Zodra jouw gastgezin jouw inschrijfformulier met foto en brief heeft ontvangen zal het contact met je opnemen. Je kunt hen bellen, mailen of schrijven. Je kunt iets vertellen over je opleiding, hobby s en de reden waarom je je hebt aangemeld als deelnemer. Neem de tijd om alvast iets te lezen over de cultuur van het land waar je heen gaat. Als je al wat kennis hebt over de bevolking, de geschiedenis en bezienswaardigheden van het land waar je heen gaat, zal dat er toe bijdragen dat je je sneller bij het gastgezin thuis voelt. Aankomst Wanneer je als bezoeker voor het eerst een vreemd land binnenkomt, als je uit de trein of het vliegtuig stapt, hoor je berichten omroepen in een taal die je niet verstaat; je ziet mensen die anders gekleed zijn, reclameposters die andere dingen aanprijzen dan in ons eigen land en je gaat binnenkort mensen ontmoeten die je alleen van naam kent en met wie het leven onder hetzelfde dak gedeeld wordt. Als je na een min of meer lange reis aankomt, is het aan te raden wat rust te krijgen. Jouw gastgezin zal bij het opstellen van het programma er rekening mee houden dat je tijd nodig hebt om eet- en slaapritme terug te vinden. Jouw gastgezin zal je niet alleen voedsel en onderdak bieden, maar zij zullen je ook helpen om hun cultuur te begrijpen. Over plaats en tijdstip waarop je aankomt, moet je het gastgezin tijdig van tevoren informeren. Zij zullen je afhalen op het vliegveld of het station van aankomst. Het is verstandig om na aankomst even naar huis te bellen of te mailen dat je goed bent aangekomen. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 9 van 16

10 Na het uitpakken van de bagage, laat het gastgezin je natuurlijk hun huis zien en vertellen ze je waar één en ander te vinden is. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over de huissleutel en over een schema van de dagelijkse activiteiten. Een plattegrond van de directe omgeving, met daarop aangegeven waar je het postkantoor, de bank e.d. kunt vinden, kan helpen de omgeving snel te leren kennen. Vraag ook even aan jouw gastgezin waar een veilige plek is voor het bewaren van geld, ticket en andere reisdocumenten. Verblijf bij het gastgezin Het verblijf in het gastgezin is één van de beste manieren om iets over een andere cultuur te leren. Jouw gastgezin zal zeker zijn best doen om je zoveel mogelijk een rol als lid van het gezin toe te meten. Al gauw zal er dan een goed begrip ontstaan voor hun manier van leven. Beschouwd worden als lid van het gezin betekent natuurlijk niet bepaalde voorrechten hebben. Je kunt ook best wat kleine huishoudelijke klusjes doen, zoals die ook door eigen kinderen zouden worden gedaan. Eén van de punten waarop je je moet aanpassen, zijn de maaltijden. Die zijn waarschijnlijk anders dan je gewend bent. Uiteraard moet je voorzichtig zijn met het gebruik van alcoholische dranken. Het is belangrijk dat je kennis kan maken met andere deelnemers aan het uitwisselingsprogramma. Binnen de zône of het district is het gebruikelijk dat enkele activiteiten georganiseerd worden om de deelnemers bij elkaar te brengen. Daarnaast is eigen initiatief natuurlijk te prijzen! Als je een andere godsdienst aanhangt dan je gastgezin, moet je daar waar mogelijk rekening mee houden. Niettemin kan het aardig zijn om eens mee te gaan naar een kerkdienst waar ook je gastgezin heen gaat. Uiteraard zul je ook wat meer van het land willen zien. Wij gaan ervan uit dat deelnemers van de jeugduitwisseling niet alléén reizen, maar dit samen doen met gastouders of één van de andere gezinsleden. Als je toch een reis Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 10 van 16

11 alleen wilt maken om bijv. andere deelnemers op te zoeken, regel dat dan met je gastgezin. Tenzij er van tevoren afspraken zijn gemaakt tussen jouw eigen ouders en de Stichting Lions Jeugduitwisseling, moeten alle deelnemers, dus jij ook, na afloop van de uitwisseling naar huis terugkeren. Als er aparte afspraken zijn gemaakt, moeten de gastouders (en natuurlijk ook de kampleiding) daarvan van tevoren schriftelijk d.m.v. een brief van jouw ouders op de hoogte worden gebracht. Soms word je ondergebracht bij meerdere gastgezinnen. Bedenk dat de wisseling een nieuwe aanpassing vraagt. Ervaringen van vorige jaren hebben nog de volgende aandachtspunten opgeleverd: Maak een fotokopie van jouw paspoort en andere waardepapieren. Laat de originelen bij het gastgezin, maar vergeet niet ze weer mee te nemen bij vertrek naar het kamp of het volgende gastgezin. Ga niet op bromfiets of motor rijden. Zelf besturen van auto of boot is evenmin toegestaan. Verstandig is dat je een kaartje met naam, adres en telefoonnummer van jouw gastgezin bij je hebt. De ontvangende Lions Club Tijdens de uitwisseling zal de plaatselijke Lions Club het gastgezin ondersteunen. Gebruikelijk is dat de Lions Clubs binnen de zône tijdens de periode van verblijf bij gastgezinnen een aantal gemeenschappelijke activiteiten organiseren, zodat de deelnemers met elkaar in contact worden gebracht en de gastgezinnen enigszins ontlast worden. Landenpresentatie Het is gebruikelijk dat je tijdens jouw kamp een landenpresentatie geeft over Nederland, maar het kan ook zijn dat de Lions Club van jouw gastgezin je uitnodigt om op één van de bijeenkomsten iets te vertellen over ons land Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 11 van 16

12 of over jouw indrukken van het gastland. Bereid in Nederland van te voren al een landenpresentatie voor, waarbij je bv. dia s, een video of een Powerpoint presentatie mee kan nemen. Vergeet ook niet om een kaart van Nederland mee te nemen. Noodgevallen Als je medische verzorging nodig zou hebben, is je gastgezin gemachtigd alle noodzakelijke maatregelen te treffen. Alle deelnemers aan het Lions jeugduitwisselingsprogramma zijn verplicht een ziektekosten-, reis- en WA verzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering wordt aangeraden. Kosten die niet gedekt zouden zijn door een verzekering komen uiteindelijk voor rekening van je ouders. Neem bij twijfel hierover contact op met de YEC van het district. Neem in ieder geval jouw ziektekostenpas (EHIC), het telefoonnummer en het adres van jouw ziektekostenverzekeraar mee. Vertrek naar het kamp of naar huis Na het verblijf in jouw gastgezin, de zgn. home-stay, ga je waarschijnlijk naar een kamp. Het is de bedoeling dat jouw gastgezin je naar het betreffende kamp toebrengt. Ga je, na het verblijf in jouw gastgezin, rechtstreeks naar huis, controleer dan of je al jouw reisdocumenten hebt. Periode in het kamp In het kamp ontmoet je veel deelnemers, die vanuit de hele wereld bij elkaar komen. Bedoeling is om elkaars cultuur te leren kennen en deel te nemen aan het kampprogramma. Houd er rekening mee dat je vertegenwoordiger bent van Lions Nederland, gedraag je als zodanig en pas je aan aan de kampregels. Het kan zijn dat die anders zijn dan je in sommige gevallen graag zou willen, maar respecteer ze. Houd rekening met een landenpresentatie (zie eerder) en probeer in die presentatie een serieus en reëel beeld van Nederland te geven. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 12 van 16

13 Mochten er op de één of andere manier problemen ontstaan, neem dan contact op met de kampleiding. Verslag en presentatie na afloop van de uitzending Eén van de verplichtingen van deelname aan het uitwisselingsprogramma is dat je een verslag maakt en dat aan de coördinerende Districtscommissaris Jeugduitwisseling stuurt. Ook is het gebruikelijk dat de Lions Club die jou uitzendt, je vraagt om een verhaal over jouw verblijf in het buitenland te houden. Houd hier rekening mee en bereid je daarop voor. Elk jaar wordt door de Stichting voor de nieuwe deelnemers een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd en iedere keer vertellen een paar van de deelnemers van voorgaande jaren iets over hun ervaringen in het buitenland. Het kan zijn dat je benaderd wordt om een dergelijke presentatie te geven. Aanvullende informatie Verzekeringen (voor het geval dat ) De jeugduitwisseling valt onder twee aansprakelijkheidsverzekeringen: ROYAL Globe/USA Polisnummer PIW (Lions International verzekering) Royal Nederland Polisnummer Sl (Lions Nederland verzekering) Een eventueel beroep op deze verzekeringen moet lopen via de voorzitter van de Stichting Lions Jeugduitwisseling. - Zie hierboven onder noodgevallen. Internetsites. Interessante internetsites voor informatie over Nederland (t.b.v. Landenpresentatie) Ministerie van Economische Zaken; Centraal Plan Bureau Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 13 van 16

14 Ministerie van Buitenlandse Zaken Op de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is veel algemene informatie te vinden. Op de Home-page doorklikken op english en daarna op about the Netherlands Hetzelfde Ministerie heeft ook een folder uitgegeven: Wijs op reis, waarin erg veel hints en tips voor buitenlandgangers. Op de site is eveneens waardevolle informatie te vinden en op de site informatie over inentingen indien nodig. Reizigersvaccinaties Mensen die een verre reis (gaan) maken kunnen zich voor vertrek bij een GGD, reizigersadvies en vaccinatiecentrum of huisarts laten informeren over de gezondheidsrisico s. Het landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadviezen stelt richtlijnen op over vaccinatie voor reizigers. Speciale omstandigheden Mocht zich in het gastgezin dan wel in het kamp iets voordoen dat je als een vervelende ervaring beleeft, aarzel niet om direct contact op te nemen met de organisator van de homestay dan wel het kamp. Vanzelfsprekend kan het contact ook lopen via jouw ouders, die op hun beurt contact opnemen met de landencoördinator jeugduitwisseling, die contactpersoon is voor het land waar je verblijft. Ter afsluiting en samenvattend: Houd steeds in gedachten: Je bent één van de deelnemers in het Internationale Lions Uitwisselingsprogramma; Je bent een vertegenwoordiger van ons land; Gedraag je dan ook als een goede vertegenwoordiger. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 14 van 16

15 Realiseer je dat normen en waarden in het buitenland anders kunnen (en vaak ook zullen) zijn dan in ons land en pas je daaraan aan; Respecteer gestelde regels, zowel tijdens de homestay als in het kamp. N.B. Op de Informatiedag heb je vaantjes en pins van de Stichting Lions Jeugduitwisselling ontvangen. Vraag ook aan de Lions Club die jou uitzendt of je een aantal vaantjes mag meenemen. Bij een officiële bijeenkomst (zoals bv. een bezoek aan de Lions Club in het buitenland) kan het aardig zijn om een vaantje te overhandigen. VERGEET NIET... Vergeet niet een reisverslag te maken en op te sturen naar de landen YEC en de YEC van je district (voor adressen zie hieronder). Notes: 1 - Reisverslag maken en per opsturen. 2 - Je opgeven als gastgezin voor volgend jaar. Namens de Stichting een fijne tijd in het buitenland! Voorzitter George Everdij Schaapsbergweg PC Zandberg (Dr) Tel : Mob: E : Secretaris/penningmeester Peter Smet Margrietsingel BJ Barendrecht Tel : Mob: E : Bankrekening : IBAN: NL39ABNA Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 15 van 16

16 Contactpersonen Stichting Jeugduitwisseling per district District AN Symone Hoogstins (LC Langedijk) Bevelandseweg AX Heerhugowaard Tel: Mob: District AZ Jacqueline de Leeuw - Schippers (LC Zoetermeer Soetermare) Nimfkruidvaart ST Zoetermeer Mob: District BN Ralph Mulders (LC Raalte) Tolhuisweg NV Raalte Tel : Mob: District BZ Wierdy de Haan (LC Zutphen) De Bosrand ME Zutphen Tel: Mob: District CO Wim de Jong (LC Eijsden Mergelland) Burg. J. Duijsensstraat KJ Mesch-Eijsden Tel: Mob: District CW Dick Westerhof (LC Bergen op Zoom Scaldis) Kleine Melanen RG Bergen op Zoom Tel : Mob: Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 16 van 16

DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING

DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING ROTARY YOUTH EXCHANGE PROGRAM THE NETHERLANDS Multidistrict 1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610 LONG TERM SCHOOL YEAR EXCHANGE PROGRAM Versie 131, 30 maart 2015 DRAAIBOEK

Nadere informatie

Learn and discover the world!

Learn and discover the world! schoolprogramma s in het buitenland Learn and discover the world! schoolprogramma s in het buitenland ORIËNTATIEHANDLEIDING voor de student en zijn ouders INHOUDSTAFEL Enkele nuttige nota s 4 Inleiding

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten 1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? 2.1 Kort verblijf binnen Europa (minder dan 18 maanden) 2.2 Langdurig verblijf binnen Europa

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer 1. Voorbereiding op uw vertrek 1.1 Sponsor 2. Uw woning in Nederland 2.1 U wilt uw huis verhuren of in onderhuur doen 2.2 Als u uw woning opgeeft: inschrijving als woningzoekende 2.3 Waar u verder aan

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 van de Stichting tot bevordering Voortgezet Onderwijs op St. Eustatius P.O. Box 190 St. Eustatius, Caribisch Nederland Telefoon: 00599-3183330 E-mail: boardgvp@gmail.com Informatiebrochure

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Reiswijzer - Algemeen

Reiswijzer - Algemeen Uw vakantie voorbereiden Reisdocumenten Canvas Holidays campingvoucher Neem de campingvoucher die u van ons heeft ontvangen altijd mee naar de camping. Deze voucher dient als bewijs van uw reservering.

Nadere informatie

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Dan zet je ze toch gewoon uit Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Voorwoord Vertrek, verwijdering, ontruiming, terugkeer. Het zijn termen die horen bij wat wel het moeilijkste

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Stage Handleiding 2014/2015

Stage Handleiding 2014/2015 Stage Handleiding 2014/2015 i Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Het regelen van een stageadres... 2 3. Benodigde documenten... 3 4. Subsidies... 4 4.1 Particuliere fondsen... 4 4.2 Erasmusprogramma... 4 4.3

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname UMC St Radboud Wegwijzer bij opname Patiënteninformatie Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Wat niet meenemen? 7 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie