Lions Youth Exchange MD110 - The Netherlands Uitgaanders Spelregels voor deelname aan de internationale jeugduitwisseling in het buitenland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lions Youth Exchange MD110 - The Netherlands Uitgaanders Spelregels voor deelname aan de internationale jeugduitwisseling in het buitenland."

Transcriptie

1 Lions Youth Exchange MD110 - The Netherlands Uitgaanders Spelregels voor deelname aan de internationale jeugduitwisseling in het buitenland. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 1 van 16

2 Deelname aan de Lions jeugduitwisseling Algemeen: Een deelnemer die door een locale Lions club wordt aangemeld zal op grond van deze aanmelding door een buitenlandse Lions club gastvrij worden ontvangen. Door deelname aan de uitwisseling wordt geacht dat de deelnemers, (gast)ouders en Lions clubs op de hoogte zijn van de doelstellingen en zich conformeren aan de SPELREGELS. Van hen wordt verwacht dat zij op een positieve manier een bijdrage leveren om inhoud te geven aan genoemde doelstelling en het uitwisselingsprogramma. 1 - Wie kunnen er deelnemen? Deelname is mogelijk voor zowel jongens als meisjes met de Nederlandse nationaliteit. De meeste kampen zijn gemengd; een enkel kamp is alleen voor jongens of meisjes. Zowel jongeren uit Lions- als uit niet Lionsgezinnen kunnen deelnemen. Sommige kampen geven de voorkeur aan of accepteren uitsluitend niet Lions kinderen. Leeftijd: van 17 t/m 21 jaar, maar houd rekening met het feit, dat sommige landen afwijkende leeftijdsgrenzen hanteren. Peildatum is daarbij 1 juli! Er moeten 3 voorkeursbestemmingen worden opgegeven; Iedere aanmelding is individueel; combinaties van 2 vrienden of vriendinnen zijn niet mogelijk met uitzondering van de begeleider van een gehandicapte. Op gezinnen van deelnemers aan het Lions Jeugduitwisselingsprogramma wordt een beroep gedaan om zich ook desgevraagd beschikbaar te stellen om gastvrijheid te bieden aan buitenlandse deelnemers. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 2 van 16

3 Men onderschrijft de doelstellingen van de uitwisseling! 2 - Taken en verplichtingen uitzendende Lions club. Voor elke deelname is de medewerking van een Lions club noodzakelijk, welke blijkt uit een ondertekende voordracht op het inschrijfformulier. De club selecteert de deelnemer op sociale achtergrond, motivatie, taalvaardigheid en conformering aan de SPELREGELS. De Youth Officer van de club begeleidt de deelnemer en onderhoudt de contacten met de districts YEC. (Youth Exchange Commissioner); De club is verantwoordelijk voor de uitzending en het volledig invullen en tijdig inzenden van het inschrijfformulier. Daarnaast ziet de club er op toe dat de benodigde correspondentie wordt gevoerd, dat de reis goed is geregeld en dat benodigde verzekeringen in orde zijn. De club draagt er zorg voor dat de deelnemer over vervoer beschikt van en naar de plek van vertrek en aankomst. De club ziet er op toe dat deelnemers die kiezen voor een bestemming buiten Europa zijn voorzien van een annuleringsverzekering. Voor bestemmingen binnen Europa zullen zij deze aanbevelen. De club is eindverantwoordelijk voor betaling van alle kosten die aan deelname zijn verbonden of door de deelnemer in een overeenkomst zijn aangegaan. De deelnemer krijgt van de club vaantjes mee t.b.v. de kampleiding en/of ontvangende clubs en informatie over de activiteiten van de uitzendende club. Deelnemers zijn desgevraagd bereid om tijdens een clubbijeenkomst over hun ervaringen te vertellen. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 3 van 16

4 3 - Inschrijfprocedure. Alle aanvragen voor deelname aan jeugdkampen en/of gezinsuitwisseling vinden plaats d.m.v. het inzenden van het Application Form. Dit formulier is per aan te vragen bij de districts YEC. Dit excel formulier dient op de computer te worden ingevuld en ter controle per te worden gezonden aan de districts YEC. Deze controleert het invullen en indien akkoord geeft de YEC aan, dat de papieren versie gereed kan worden gemaakt. Vervolgens wordt dit AF geprint, ondertekend door de deelnemer, de ouders (of voogd) en de uitzendende Lions club (Youth officer of president) en samen met een brief van de deelnemer over zichzelf, gericht aan Dear Host Family (voorzien van een adres), een kopie van het paspoort of ID kaart, een kopie van het ziektekostenverzekeringskaartje (EHIC) en één pasfoto per post naar de districts YEC verzonden. Alles in enkelvoud. Naast de papieren versie van bovenstaande documenten worden de digitale versies per aan de districts YEC gezonden. Inschrijving dient plaats te vinden vóór 1 februari. Er dienen 3 bestemmingen in volgorde van voorkeur te worden aangegeven. De periode waarbinnen men voor uitzending beschikbaar is, moet duidelijk worden vermeld. 4 - Selectieprocedure. Bij de selectie worden uitsluitend volledig ingevulde en tijdig ingezonden inschrijfformulieren, zoals aangegeven onder 3, in behandeling genomen. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 4 van 16

5 Aanmeldingen, die vanwege een fysieke handicap of op grond van een sociale indicatie als bijzondere clubactiviteit kunnen worden aangemerkt, worden met voorrang behandeld. Hoewel er naar wordt gestreefd om minimaal 50% niet lions kinderen uit te zenden, wordt er in volgorde van selectie geen onderscheid gemaakt tussen Lions- en niet Lions kinderen. Wanneer het aantal uit te zenden deelnemers groter is dan er mogelijkheden zijn, gaan degenen, die vanwege een sociale of maatschappelijke indicatie door een Lions Club volledig worden gesponsord vóór. Vervolgens de deelnemers uit die gezinnen, die gastgezin zijn (geweest). Als regel wordt per kamp maximaal 1 jongen en 1 meisje geselecteerd. Onmiddellijk nadat de selectie door het Stichtingsbestuur is verricht, worden de kandidaat en de Lions club hierover schriftelijk geïnformeerd. 5 - Spelregels voor de deelnemers. Bij de selectie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aangegeven voorkeuren; het kan echter zijn dat je wordt ingedeeld op een bestemming, die niet je eerste keus is. Zorg wel, dat je ook in tijd beschikbaar bent voor jouw tweede of derde keus. Bereid je goed voor op de reis door je te oriënteren op het land waar je naar toe gaat; verdiep je vooral in de klimatologische omstandigheden ter plekke en de normen, zeden en gewoonten van dit land. Als je in Nederland 18 jaar bent, dan ben je hier wettelijk volwassen. In sommige landen ligt deze grens bij 21 jaar en ben je dus minderjarig met alle consequenties van dien. Respecteer als gast de regels van gastgezin en/of het camp. Vooral de regels over het gebruik van (mobiele) telefoon, water en energie kunnen afwijken van wat je gewend bent. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 5 van 16

6 Neem zoveel mogelijk deel aan het dagelijkse leven in het gastgezin en probeer zoveel mogelijk nieuwe indrukken op te doen en bespreek de verschillen. Dit wordt door het gastgezin bijzonder op prijs gesteld. Roken wordt niet op prijs gesteld en is in een groot aantal gevallen verboden. Voor een aantal landen zoals Amerika en Canada wordt de aanmelding om die reden geweigerd. Het bezit of gebruik van drugs en/of overmatig gebruik van alcohol is in alle gevallen een reden voor onmiddellijke beëindiging van deelname aan de jeugduitwisseling. Het is niet toegestaan een motorvoertuig of vaartuig te besturen; Wangedrag of het negeren van huis- of kampregels geeft de Lions organisatie in het gastland het recht een deelnemer voortijdig naar huis te zenden. De voertaal van het kamp moet je in woord en geschrift goed beheersen; in de meeste gevallen zal dit de Engelse taal zijn. Zorg, met het oog op een te houden landenpresentatie, ook voor een verhaal over Nederland. Zorg voor een geldige identiteitskaart of paspoort (zo nodig ook visum) en een ziektekosten-, reis-, WA- en annuleringsverzekering. Voor bepaalde bestemmingen is het goed om je van tevoren bij je huisarts te laten informeren over eventueel benodigde inentingen. Informeer naar de mogelijkheden voor het gebruik van je bank- of pinpas en de aanwezigheid van een bank die jouw pas accepteert voor transacties. Activeer je bankpas voor de periode en het land van bestemming. Neem daarnaast een passend bedrag aan zakgeld mee. Stuur op tijd je reisschema naar de kampleiding en je gastgezin(nen) en een kopie naar de districts YEC en de Lions Youth officer van de club. Van de districts YEC krijg je vaantjes en pins mee; van de uitzendende club enkele clubvaantjes om te overhandigen aan kampleiding en/of ontvangende Lions club(s). Neem wat presentjes mee voor het gastgezin. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 6 van 16

7 Schrijf na afloop van de uitwisseling een brief naar de kampleiding en het gastgezin om hen te bedanken. Maak een verslag van je reis, liefst met een paar foto s en stuur dit naar de Districts YEC en een kopie naar de Lions Youth officer van de club. Bereid je voor op een mondeling verslag in een bijeenkomst van de club die je heeft uitgezonden. Tot slot: deelnemen aan de Lions Jeugduitwisseling is veel meer dan een gezellige vakantie: het is leuk, leerzaam en het vergt van de deelnemers een positieve en actieve opstelling. In het buitenland word je niet alleen gezien als inwoner van Nederland, maar ook als een ambassadeur van je land. 6 - Het inschrijfgeld. Om voor selectie in aanmerking te komen moet het inschrijfgeld van 60,00 zijn bijgeschreven op de rekening van de penningmeester van de Stichting Jeugduitwisseling (IBAN: NL39ABNA ) met vermelding van het dossiernummer en de naam van de deelnemer. Belangrijk : - Zorg voor een betrouwbaar adres Let op: Laat je bankpas activeren voor gebruik in het buitenland( voor de periode van de reis) Websites : - onder de knop jeugd voor vermelding buitenlandse kampen en reisverslagen voorgaande jaren; - > jeugd > greenheart voor informatie over de Nederlandse kampen. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 7 van 16

8 Inschrijfprocedure verkort Vraag het inschrijfformulier aan bij de districts Youth Exchange Commissioner (YEC); Vul het formulier op de computer volledig in; Stuur het formulier per naar de YEC; De volgende informatie wordt per post verzonden aan de districts YEC: 1. Het inschrijfformulier in enkelvoud, volledig ondertekend; 2. Eén pasfoto 3. Een brief Dear Host Family 4. Een kopie paspoort of ID-kaart (afhankelijk van de bestemming) 5. Een kopie van jouw European Health Insurance Card (EHIC). Het inschrijfgeld ad overmaken aan de Penningmeester (IBAN: NL39ABNA ). Nadere informatie voor campers die in het kader van Lions Youth Exchange deelnemen aan één van de buitenlandse programma s Deelnemen aan het uitwisselingsprogramma houdt in dat je bij één of meer gastgezinnen in huis komt en dat je deelnemer bent in één van de door het buitenland georganiseerde kampen. Dit betekent dat je je goed moet realiseren dat een gastgezin uit een ander land jou een buitenkans biedt door je in hun gezin te ontvangen. Door bij hen te logeren, de maaltijden met hen te gebruiken, mee te doen met hun dagelijkse bezigheden, zal je veel meer leren over de manier van leven in dat land dan je ooit zou kunnen door een boek te lezen of als toerist het land te bezoeken. In ruil daarvoor zal het gastgezin iets leren over onze cultuur en misschien ook nog wel iets over hun eigen cultuur. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 8 van 16

9 Sinds 1961 hebben tienduizenden jongeren uit ongeveer 80 verschillende landen, dankzij de Lions-organisatie, de gelegenheid gekregen hun rol als wereldburger beter te begrijpen. Wij zijn ervan overtuigd dat jouw aanmelding als deelnemer je een prettige, dankbare en gedenkwaardige ervaring zal opleveren. Voorbereidingen Zodra jouw gastgezin jouw inschrijfformulier met foto en brief heeft ontvangen zal het contact met je opnemen. Je kunt hen bellen, mailen of schrijven. Je kunt iets vertellen over je opleiding, hobby s en de reden waarom je je hebt aangemeld als deelnemer. Neem de tijd om alvast iets te lezen over de cultuur van het land waar je heen gaat. Als je al wat kennis hebt over de bevolking, de geschiedenis en bezienswaardigheden van het land waar je heen gaat, zal dat er toe bijdragen dat je je sneller bij het gastgezin thuis voelt. Aankomst Wanneer je als bezoeker voor het eerst een vreemd land binnenkomt, als je uit de trein of het vliegtuig stapt, hoor je berichten omroepen in een taal die je niet verstaat; je ziet mensen die anders gekleed zijn, reclameposters die andere dingen aanprijzen dan in ons eigen land en je gaat binnenkort mensen ontmoeten die je alleen van naam kent en met wie het leven onder hetzelfde dak gedeeld wordt. Als je na een min of meer lange reis aankomt, is het aan te raden wat rust te krijgen. Jouw gastgezin zal bij het opstellen van het programma er rekening mee houden dat je tijd nodig hebt om eet- en slaapritme terug te vinden. Jouw gastgezin zal je niet alleen voedsel en onderdak bieden, maar zij zullen je ook helpen om hun cultuur te begrijpen. Over plaats en tijdstip waarop je aankomt, moet je het gastgezin tijdig van tevoren informeren. Zij zullen je afhalen op het vliegveld of het station van aankomst. Het is verstandig om na aankomst even naar huis te bellen of te mailen dat je goed bent aangekomen. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 9 van 16

10 Na het uitpakken van de bagage, laat het gastgezin je natuurlijk hun huis zien en vertellen ze je waar één en ander te vinden is. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over de huissleutel en over een schema van de dagelijkse activiteiten. Een plattegrond van de directe omgeving, met daarop aangegeven waar je het postkantoor, de bank e.d. kunt vinden, kan helpen de omgeving snel te leren kennen. Vraag ook even aan jouw gastgezin waar een veilige plek is voor het bewaren van geld, ticket en andere reisdocumenten. Verblijf bij het gastgezin Het verblijf in het gastgezin is één van de beste manieren om iets over een andere cultuur te leren. Jouw gastgezin zal zeker zijn best doen om je zoveel mogelijk een rol als lid van het gezin toe te meten. Al gauw zal er dan een goed begrip ontstaan voor hun manier van leven. Beschouwd worden als lid van het gezin betekent natuurlijk niet bepaalde voorrechten hebben. Je kunt ook best wat kleine huishoudelijke klusjes doen, zoals die ook door eigen kinderen zouden worden gedaan. Eén van de punten waarop je je moet aanpassen, zijn de maaltijden. Die zijn waarschijnlijk anders dan je gewend bent. Uiteraard moet je voorzichtig zijn met het gebruik van alcoholische dranken. Het is belangrijk dat je kennis kan maken met andere deelnemers aan het uitwisselingsprogramma. Binnen de zône of het district is het gebruikelijk dat enkele activiteiten georganiseerd worden om de deelnemers bij elkaar te brengen. Daarnaast is eigen initiatief natuurlijk te prijzen! Als je een andere godsdienst aanhangt dan je gastgezin, moet je daar waar mogelijk rekening mee houden. Niettemin kan het aardig zijn om eens mee te gaan naar een kerkdienst waar ook je gastgezin heen gaat. Uiteraard zul je ook wat meer van het land willen zien. Wij gaan ervan uit dat deelnemers van de jeugduitwisseling niet alléén reizen, maar dit samen doen met gastouders of één van de andere gezinsleden. Als je toch een reis Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 10 van 16

11 alleen wilt maken om bijv. andere deelnemers op te zoeken, regel dat dan met je gastgezin. Tenzij er van tevoren afspraken zijn gemaakt tussen jouw eigen ouders en de Stichting Lions Jeugduitwisseling, moeten alle deelnemers, dus jij ook, na afloop van de uitwisseling naar huis terugkeren. Als er aparte afspraken zijn gemaakt, moeten de gastouders (en natuurlijk ook de kampleiding) daarvan van tevoren schriftelijk d.m.v. een brief van jouw ouders op de hoogte worden gebracht. Soms word je ondergebracht bij meerdere gastgezinnen. Bedenk dat de wisseling een nieuwe aanpassing vraagt. Ervaringen van vorige jaren hebben nog de volgende aandachtspunten opgeleverd: Maak een fotokopie van jouw paspoort en andere waardepapieren. Laat de originelen bij het gastgezin, maar vergeet niet ze weer mee te nemen bij vertrek naar het kamp of het volgende gastgezin. Ga niet op bromfiets of motor rijden. Zelf besturen van auto of boot is evenmin toegestaan. Verstandig is dat je een kaartje met naam, adres en telefoonnummer van jouw gastgezin bij je hebt. De ontvangende Lions Club Tijdens de uitwisseling zal de plaatselijke Lions Club het gastgezin ondersteunen. Gebruikelijk is dat de Lions Clubs binnen de zône tijdens de periode van verblijf bij gastgezinnen een aantal gemeenschappelijke activiteiten organiseren, zodat de deelnemers met elkaar in contact worden gebracht en de gastgezinnen enigszins ontlast worden. Landenpresentatie Het is gebruikelijk dat je tijdens jouw kamp een landenpresentatie geeft over Nederland, maar het kan ook zijn dat de Lions Club van jouw gastgezin je uitnodigt om op één van de bijeenkomsten iets te vertellen over ons land Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 11 van 16

12 of over jouw indrukken van het gastland. Bereid in Nederland van te voren al een landenpresentatie voor, waarbij je bv. dia s, een video of een Powerpoint presentatie mee kan nemen. Vergeet ook niet om een kaart van Nederland mee te nemen. Noodgevallen Als je medische verzorging nodig zou hebben, is je gastgezin gemachtigd alle noodzakelijke maatregelen te treffen. Alle deelnemers aan het Lions jeugduitwisselingsprogramma zijn verplicht een ziektekosten-, reis- en WA verzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering wordt aangeraden. Kosten die niet gedekt zouden zijn door een verzekering komen uiteindelijk voor rekening van je ouders. Neem bij twijfel hierover contact op met de YEC van het district. Neem in ieder geval jouw ziektekostenpas (EHIC), het telefoonnummer en het adres van jouw ziektekostenverzekeraar mee. Vertrek naar het kamp of naar huis Na het verblijf in jouw gastgezin, de zgn. home-stay, ga je waarschijnlijk naar een kamp. Het is de bedoeling dat jouw gastgezin je naar het betreffende kamp toebrengt. Ga je, na het verblijf in jouw gastgezin, rechtstreeks naar huis, controleer dan of je al jouw reisdocumenten hebt. Periode in het kamp In het kamp ontmoet je veel deelnemers, die vanuit de hele wereld bij elkaar komen. Bedoeling is om elkaars cultuur te leren kennen en deel te nemen aan het kampprogramma. Houd er rekening mee dat je vertegenwoordiger bent van Lions Nederland, gedraag je als zodanig en pas je aan aan de kampregels. Het kan zijn dat die anders zijn dan je in sommige gevallen graag zou willen, maar respecteer ze. Houd rekening met een landenpresentatie (zie eerder) en probeer in die presentatie een serieus en reëel beeld van Nederland te geven. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 12 van 16

13 Mochten er op de één of andere manier problemen ontstaan, neem dan contact op met de kampleiding. Verslag en presentatie na afloop van de uitzending Eén van de verplichtingen van deelname aan het uitwisselingsprogramma is dat je een verslag maakt en dat aan de coördinerende Districtscommissaris Jeugduitwisseling stuurt. Ook is het gebruikelijk dat de Lions Club die jou uitzendt, je vraagt om een verhaal over jouw verblijf in het buitenland te houden. Houd hier rekening mee en bereid je daarop voor. Elk jaar wordt door de Stichting voor de nieuwe deelnemers een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd en iedere keer vertellen een paar van de deelnemers van voorgaande jaren iets over hun ervaringen in het buitenland. Het kan zijn dat je benaderd wordt om een dergelijke presentatie te geven. Aanvullende informatie Verzekeringen (voor het geval dat ) De jeugduitwisseling valt onder twee aansprakelijkheidsverzekeringen: ROYAL Globe/USA Polisnummer PIW (Lions International verzekering) Royal Nederland Polisnummer Sl (Lions Nederland verzekering) Een eventueel beroep op deze verzekeringen moet lopen via de voorzitter van de Stichting Lions Jeugduitwisseling. - Zie hierboven onder noodgevallen. Internetsites. Interessante internetsites voor informatie over Nederland (t.b.v. Landenpresentatie) Ministerie van Economische Zaken; Centraal Plan Bureau Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 13 van 16

14 Ministerie van Buitenlandse Zaken Op de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is veel algemene informatie te vinden. Op de Home-page doorklikken op english en daarna op about the Netherlands Hetzelfde Ministerie heeft ook een folder uitgegeven: Wijs op reis, waarin erg veel hints en tips voor buitenlandgangers. Op de site is eveneens waardevolle informatie te vinden en op de site informatie over inentingen indien nodig. Reizigersvaccinaties Mensen die een verre reis (gaan) maken kunnen zich voor vertrek bij een GGD, reizigersadvies en vaccinatiecentrum of huisarts laten informeren over de gezondheidsrisico s. Het landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadviezen stelt richtlijnen op over vaccinatie voor reizigers. Speciale omstandigheden Mocht zich in het gastgezin dan wel in het kamp iets voordoen dat je als een vervelende ervaring beleeft, aarzel niet om direct contact op te nemen met de organisator van de homestay dan wel het kamp. Vanzelfsprekend kan het contact ook lopen via jouw ouders, die op hun beurt contact opnemen met de landencoördinator jeugduitwisseling, die contactpersoon is voor het land waar je verblijft. Ter afsluiting en samenvattend: Houd steeds in gedachten: Je bent één van de deelnemers in het Internationale Lions Uitwisselingsprogramma; Je bent een vertegenwoordiger van ons land; Gedraag je dan ook als een goede vertegenwoordiger. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 14 van 16

15 Realiseer je dat normen en waarden in het buitenland anders kunnen (en vaak ook zullen) zijn dan in ons land en pas je daaraan aan; Respecteer gestelde regels, zowel tijdens de homestay als in het kamp. N.B. Op de Informatiedag heb je vaantjes en pins van de Stichting Lions Jeugduitwisselling ontvangen. Vraag ook aan de Lions Club die jou uitzendt of je een aantal vaantjes mag meenemen. Bij een officiële bijeenkomst (zoals bv. een bezoek aan de Lions Club in het buitenland) kan het aardig zijn om een vaantje te overhandigen. VERGEET NIET... Vergeet niet een reisverslag te maken en op te sturen naar de landen YEC en de YEC van je district (voor adressen zie hieronder). Notes: 1 - Reisverslag maken en per opsturen. 2 - Je opgeven als gastgezin voor volgend jaar. Namens de Stichting een fijne tijd in het buitenland! Voorzitter George Everdij Schaapsbergweg PC Zandberg (Dr) Tel : Mob: E : Secretaris/penningmeester Peter Smet Margrietsingel BJ Barendrecht Tel : Mob: E : Bankrekening : IBAN: NL39ABNA Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 15 van 16

16 Contactpersonen Stichting Jeugduitwisseling per district District AN Symone Hoogstins (LC Langedijk) Bevelandseweg AX Heerhugowaard Tel: Mob: District AZ Jacqueline de Leeuw - Schippers (LC Zoetermeer Soetermare) Nimfkruidvaart ST Zoetermeer Mob: District BN Ralph Mulders (LC Raalte) Tolhuisweg NV Raalte Tel : Mob: District BZ Wierdy de Haan (LC Zutphen) De Bosrand ME Zutphen Tel: Mob: District CO Wim de Jong (LC Eijsden Mergelland) Burg. J. Duijsensstraat KJ Mesch-Eijsden Tel: Mob: District CW Dick Westerhof (LC Bergen op Zoom Scaldis) Kleine Melanen RG Bergen op Zoom Tel : Mob: Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 16 van 16

Lions Youth Exchange MD110 - The Netherlands. Gastgezinnen

Lions Youth Exchange MD110 - The Netherlands. Gastgezinnen Lions Youth Exchange MD110 - The Netherlands Gastgezinnen Dutch Lions Youth Exchange Informatie voor Gastgezinnen Nr 3 Issued : 1 nov 2015 Pagina 1 van 9 Ter inleiding Deze informatie is in eerste instantie

Nadere informatie

Handboek Rotary Texel, deel 2 Exchange students outbound

Handboek Rotary Texel, deel 2 Exchange students outbound Handboek Rotary Texel, deel 2 Exchange students outbound Jaaruitwisseling Voor wie Dit programma van Rotary International is bestemd voor scholieren uit het Voortgezet Onderwijs. Het is de bedoeling dat

Nadere informatie

Factsheet Europees Vrijwilligerswerk (EVS) - Youth in Action

Factsheet Europees Vrijwilligerswerk (EVS) - Youth in Action Factsheet Europees Vrijwilligerswerk (EVS) - Youth in Action Met EVS naar het buitenland Met deze factsheet willen wij je informeren voordat je met EVS naar het buitenland vertrekt. Er staat informatie

Nadere informatie

Inschrijfformulier voor gasten (2016)

Inschrijfformulier voor gasten (2016) Inschrijfformulier voor gasten (2016) Als je mee wilt met een reis van Handicamp Outdoor, kun je het inschrijfformulier invullen. Hierin kun je aangeven met welke reizen je mee zou willen gaan. We vragen

Nadere informatie

Rotary Zomerkampen 2015 Inbound

Rotary Zomerkampen 2015 Inbound Rotary Zomerkampen 2015 Inbound Presentatie Michiel de Graaff Woerden, 14 juni 2014 Zomerkamp Inbound Michiel de Graaff Lid RC Eindhoven Kempenland MDJC YEO Summer Camps & Tours Netherlands Inbound Zomerkamp

Nadere informatie

STEP Short Term Exchange Program Breakout sessie

STEP Short Term Exchange Program Breakout sessie Multi District Youth Exchange D1550-D1610 STEP Short Term Exchange Program Breakout sessie Family to Family (F2F) Summer Camps & Tours Woerden, 28 mei 2016 Ik wil deelnemen en nu? Aanmelding via site Inschrijfgeld

Nadere informatie

Rotary International. Internationale jeugduitwisseling. Long Term Youth Exchange Program. Hartelijk welkom op het oriëntatieweekend

Rotary International. Internationale jeugduitwisseling. Long Term Youth Exchange Program. Hartelijk welkom op het oriëntatieweekend Internationale jeugduitwisseling Hartelijk welkom op het oriëntatieweekend Rotary International Long Term Youth Program Sabine Vergroesen Zondag 24 november 2013 orientatieweekend Internationale jeugduitwisseling

Nadere informatie

ProCamp Voetbaldagen (Utrecht)

ProCamp Voetbaldagen (Utrecht) ProCamp Voetbaldagen (Utrecht) Binnenkort gaan de voetbaldagen van start. En gelukkig maar, want je staat vast al te popelen om mee te doen. Vandaar dat we je met deze kampinformatie goed willen informeren

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname Voorwaarden voor deelname African Hockey Experience (AHX) 10 t/m 20 juli 2015 De Kadish Foundation KvK nummer: 55110134 De Ruijterkade 139 IBAN: NL06 ABNA 0591384620 1011 AC Amsterdam E-mail: ahx@kadish.nl

Nadere informatie

Agenda. 1. Rotary 2. Hoe komt een uitwisseling tot stand? 3. Stand van zaken 4. Koffie 5. De laatste voorbereidingen

Agenda. 1. Rotary 2. Hoe komt een uitwisseling tot stand? 3. Stand van zaken 4. Koffie 5. De laatste voorbereidingen Agenda 1. Rotary 2. Hoe komt een uitwisseling tot stand? 3. Stand van zaken 4. Koffie 5. De laatste voorbereidingen ROTARY INTERNATIONAL 1. FELLOWSHIP 2. VOCATIONAL 3. INTERNATIONAL 4. COMMUNITY 5. NEW

Nadere informatie

www.grundelvoornepal.nl 1

www.grundelvoornepal.nl 1 Lyceum de Grundel - Expeditie Nepal - Wijs op reis - (versie 01-12-2015) Een handzame reisgids met afspraken, tips en ideeën om de Expeditie Nepal zinvol, plezierig en veilig voor te bereiden en uit te

Nadere informatie

Добро дошли у Србију! Welkom in Servië!

Добро дошли у Србију! Welkom in Servië! Добро дошли у Србију! Welkom in Servië! Bestemming: Niš, Servië Wanneer? Zondag 29 maart tot en met zaterdag 4 april 2015 Hoe? Met het vliegtuig via Belgrado en Sofia Prijs? 300 euro (excl. reiskosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden buitenlandse schoolreizen

Algemene voorwaarden buitenlandse schoolreizen Algemene voorwaarden buitenlandse schoolreizen 2014-2015 Vastgesteld op: 3-7-2014 Inhoud Inschrijving... 3 Betaling... 4 Verzekering... 5 Annulering... 6 Grensdocumenten... 7 Regels tijdens de reizen...

Nadere informatie

Marathon Madness Broadway Aktie

Marathon Madness Broadway Aktie Boekingsformulier ING New York City Marathon 2013 Let op! Alle velden van het formulier dienen ingevuld te worden. Tevens is het vereist een kopie van het paspoort van alle reizigers toe te voegen bij

Nadere informatie

STUDEREN IN HET BUITENLAND. Whitepaper voor studenten met studie-ambities over de grens.

STUDEREN IN HET BUITENLAND. Whitepaper voor studenten met studie-ambities over de grens. STUDEREN IN HET BUITENLAND Whitepaper voor studenten met studie-ambities over de grens. november 2014 Inleiding Voor de één is het een lang gekoesterde wens, voor de ander een strategische stap op weg

Nadere informatie

Vrijwilligersformulier Stichting Jafet

Vrijwilligersformulier Stichting Jafet In te vullen door Stihcting fet Vrijwilligersformulier Stichting fet Gewenste bezoekperiode Brazilië Datum ontvangst vrijwilligersformulier Datum goedkeuring Stichting Timonis Datum goedkeuring Stichting

Nadere informatie

Project Camino Anders Bekeken

Project Camino Anders Bekeken 1 Project Camino Anders Bekeken Algemene voorwaarden wandelaar met een visuele beperking Pelgrims met een visuele beperking wandelen naar Santiago de Compostela Het meest essentiële zie je niet met je

Nadere informatie

ProCamp Voetbaldagen (Alkmaar)

ProCamp Voetbaldagen (Alkmaar) ProCamp Voetbaldagen (Alkmaar) Binnenkort gaan de voetbaldagen van start. En gelukkig maar, want je staat vast al te popelen om mee te doen. Vandaar dat we je met deze kampinformatie goed willen informeren

Nadere informatie

Home ROTARY PROGRAMMA YEP/SEP BELGIË/LUXEMBURG D 1620 - D 1630 - D 2170. Reisreglement voor de YEP/SEP INBOUNDS

Home ROTARY PROGRAMMA YEP/SEP BELGIË/LUXEMBURG D 1620 - D 1630 - D 2170. Reisreglement voor de YEP/SEP INBOUNDS Page 1 sur 5 Home ROTARY PROGRAMMA YEP/SEP BELGIË/LUXEMBURG D 1620 - D 1630 - D 2170 Reisreglement voor de YEP/SEP INBOUNDS BASISPRINCIPES 1. Geen reizen tijdens schoolperiode (de examenperiode inbegrepen)

Nadere informatie

Zeilvakanties, zeilcursus, dagzeilen en andere activiteiten in Nederland en Griekenland Dag zeilen

Zeilvakanties, zeilcursus, dagzeilen en andere activiteiten in Nederland en Griekenland Dag zeilen INFORMATIE 1. Hoe kan ik me aanmelden? Stap 1. Aanmelding Je meldt je aan door het opsturen van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (3 pagina s). Vul deze samen met je ouder(s)/bewindvoerder

Nadere informatie

Hoewel de programma s inhoudelijk op diverse programma onderdelen verschillen, zijn de belangrijkste onderdelen wel gelijk, nl:

Hoewel de programma s inhoudelijk op diverse programma onderdelen verschillen, zijn de belangrijkste onderdelen wel gelijk, nl: Beste ouders/verzorgers 3 e klas, Het schooljaar vordert rap, en inmiddels is het tijd om het leukste onderdeel van de schoolcarrière van uw kind aan te mogen kondigen de buitenland reis! Dit jaar zullen

Nadere informatie

Zeilvakanties, zeilcursus, dagzeilen en andere activiteiten in Nederland en Griekenland Griekenland

Zeilvakanties, zeilcursus, dagzeilen en andere activiteiten in Nederland en Griekenland Griekenland in en INFORMATIE Beste reiziger, Het aanmeldformulier voor onze reizen is veranderd. Voorheen was er per reis een apart aanmeldformulier. Nu staan alle reizen vermeld op het aanmeldformulier. Om je aan

Nadere informatie

Voornaam: Gehuwde achternaam: Meisjes achternaam: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Nationaliteit: Burger Service Nummer:

Voornaam: Gehuwde achternaam: Meisjes achternaam: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Nationaliteit: Burger Service Nummer: Pagina 1 Voornaam: Gehuwde achternaam: Meisjes achternaam: Adres: Postcode en woonplaats: Nationaliteit: Burger Service Nummer: Telefoon (vast): Telefoon (mobiel): E-mail: Rijbewijs: Auto ter beschikking:

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Recente pasfoto meesturen: Dankjewel voor je interesse in een GO Team! Wij zijn benieuwd naar Gods plannen en Zijn hart voor jou. Neem aub de tijd om je aanmeldingsformulier in te

Nadere informatie

Aan de leerlingen van de 3 mavo klassen en hun ouder(s)/verzorger(s) Enschede, 11 september 2015 Kenmerk:GWO1516-KUW-016

Aan de leerlingen van de 3 mavo klassen en hun ouder(s)/verzorger(s) Enschede, 11 september 2015 Kenmerk:GWO1516-KUW-016 Aan de leerlingen van de 3 mavo klassen en hun ouder(s)/verzorger(s) Enschede, 11 september 2015 Kenmerk:GWO1516-KUW-016 Betreft: uitnodiging informatieavond en voorlichting werkweek Londen Bijlagen: 1.

Nadere informatie

Avontuurlijke zeilvakanties in Nederland en Griekenland, zeilcursussen en andere activiteiten

Avontuurlijke zeilvakanties in Nederland en Griekenland, zeilcursussen en andere activiteiten INFORMATIE Beste reiziger, Het aanmeldformulier voor onze reizen is veranderd. Voorheen was er per reis een apart aanmeldformulier. Nu staan alle reizen vermeld op het aanmeldformulier. Om je aan te melden

Nadere informatie

Gegevens hoofdboeker: Postcode: Woonplaats : Postadres: Mijn tweede keuze is: Actiekorting:

Gegevens hoofdboeker: Postcode: Woonplaats : Postadres: Mijn tweede keuze is: Actiekorting: AANMELDINGSFORMULIER 2016 Gegevens hoofdboeker: ALGEMENE GEGEVENS VOORN(A)AM(EN), ZOALS VERMELD IN PASPOORT: (VERPLICHT INVULLEN) Roepnaam: Achternaam: Straatnaam: Nummer: Postcode: Woonplaats : Land:

Nadere informatie

Vertrek uit Parijs op donderdag 29 september Ochtend: uiterlijk uur kamers schoon achter laten. Avond: uur vertrek naar Nederland.

Vertrek uit Parijs op donderdag 29 september Ochtend: uiterlijk uur kamers schoon achter laten. Avond: uur vertrek naar Nederland. WERKWEEK PARIJS Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Bijna is het zover, we gaan op werkweek. Het is de bedoeling dat wij met z n allen een leerzame en supergezellige week hebben. Om te zorgen dat

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Culturele onderdompeling in gastgezin, USA

Culturele onderdompeling in gastgezin, USA EASY LANGUAGES Culturele onderdompeling in gastgezin, USA Programma overzicht: Culturele onderdompeling in gastgezin Meerdere bestemmingen de VS Volpension Transfer vanaf het vliegveld is inclusief Vanaf

Nadere informatie

L E I D R A A D BUITENLANDSE REIS

L E I D R A A D BUITENLANDSE REIS L E I D R A A D BUITENLANDSE REIS Organisatie Voor het organiseren van buitenlandse reizen van de Hobby Caravan Club H.C.C. is een leidraad opgesteld. Deze leidraad is opgedeeld in een aantal logisch te

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER CHINAREIS 2016

INSCHRIJFFORMULIER CHINAREIS 2016 INSCHRIJFFORMULIER CHINAREIS 2016 In april 2016 organiseert De Rooi Pannen voor alle tweedejaars leerlingen weer een buitenlandreis naar China. Door ondertekening van dit formulier schrijf ik mijzelf in

Nadere informatie

Stage/studie buitenland. Verleg je grenzen, ga naar het buitenland!

Stage/studie buitenland. Verleg je grenzen, ga naar het buitenland! Stage/studie buitenland Verleg je grenzen, ga naar het buitenland! Inhoudsopgave 1. Waarom naar het buitenland? 3 2. Wat zijn de mogelijkheden in het buitenland? 5 3. Hoe krijg je toestemming om te gaan?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door 2WA van een compleet ingevuld inschrijfformulier via de website van 2WA. 1.2 Na ontvangst van het inschrijfformulier

Nadere informatie

L E I D R A A D BUITENLANDSE REIS

L E I D R A A D BUITENLANDSE REIS L E I D R A A D BUITENLANDSE REIS Organisatie Voor het organiseren van buitenlandse reizen van de Hobby Caravan Club H.C.C. is een leidraad opgesteld. Deze leidraad is opgedeeld in een aantal logisch te

Nadere informatie

een mogelijke beroepskeuze; een studie of; een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt.

een mogelijke beroepskeuze; een studie of; een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt. Internationale stage in klas 5. De internationale stage maakt deel uit van het bovenbouwprogramma tweetalig onderwijs. Dat betekent dat je als leerling van klas 5 op internationale stage gaat in een Engelstalig

Nadere informatie

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken.

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken. 1. Definities A. Social Corporate Development (SCD): SCD maakt onderdeel uit van Stichting ImproveGhana (KvK 34349783). SCD stelt bedrijven in staat om haar professionals deel te laten nemen aan de Leadership

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1 Camino Anders Bekeken 2016 Pelgrims met een visuele beperking wandelen naar Santiago de Compostela Stichting Anders Bekeken Het meest essentiële zie je niet met je ogen, maar met je hart. Uit Le Petit

Nadere informatie

Op ontdekkingsreis naar China Informatieavond

Op ontdekkingsreis naar China Informatieavond 1 Informatieavond Doel van de reis Voorlopig reisprogramma Shanghai, Suzhou, Yiwu Visum China Verwachte kosten Crowdfunding Voorbereiding Terugkoppeling Tips & films Contactgegevens 2 Doel van de reis

Nadere informatie

Aanvraag briefadres. Voor een adres in Alkmaar. 2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? Ja Nee (ga door naar vraag 3)

Aanvraag briefadres. Voor een adres in Alkmaar. 2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? Ja Nee (ga door naar vraag 3) Aanvraag briefadres Voor een adres in Alkmaar Met toestemmingsverklaring Met dit formulier vraagt u een briefadres aan (totaal vijf pagina s inclusief Verklaring toestemming briefadresgever ). Vul het

Nadere informatie

WERKWEEK BARCELONA REISINFORMATIE. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),

WERKWEEK BARCELONA REISINFORMATIE. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), WERKWEEK BARCELONA Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Bijna is het zover, we gaan op werkweek. Het is de bedoeling dat wij met z n allen een leerzame en supergezellige week hebben. Om te zorgen dat

Nadere informatie

REISAANMELDING PARASOLREIZEN. Radar-Parasolreizen IK WIL MIJ INSCHRIJVEN VOOR DE VAKANTIE: Wil je een annuleringsverzekering?

REISAANMELDING PARASOLREIZEN. Radar-Parasolreizen IK WIL MIJ INSCHRIJVEN VOOR DE VAKANTIE: Wil je een annuleringsverzekering? REISAANMELDING PARASOLREIZEN Radar-Parasolreizen Dit is een uitgebreid inschrijfformulier, met een aantal persoonlijke vragen. Door middel van deze vragenlijst kunnen we bij de inschrijving zo goed mogelijk

Nadere informatie

Begeleiders. Dhr. P. Schuiling Dhr. H. v. Vulpen Mevr. S. de Roos Mevr. E. Haeringen

Begeleiders. Dhr. P. Schuiling Dhr. H. v. Vulpen Mevr. S. de Roos Mevr. E. Haeringen London 2015 Begeleiders Dhr. P. Schuiling Dhr. H. v. Vulpen Mevr. S. de Roos Mevr. E. Haeringen Voorbereidingen Geldig paspoort of identiteitsbewijs (niet EU-ingezetenen ook een visum!) Enige Britse ponden

Nadere informatie

Begeleiding: Dhr. D. Hijink. Mevr. J. Piels. Mevr. I. Mengers Dhr. R. Smienk

Begeleiding: Dhr. D. Hijink. Mevr. J. Piels. Mevr. I. Mengers Dhr. R. Smienk Begeleiding: Dhr. D. Hijink Mevr. J. Piels Mevr. I. Mengers Dhr. R. Smienk Programma Europaweek: York Maandag: Aanwezig; Vertrek; uiterlijk Aankomst York; 06.15 uur. 07.00 uur. 18.30 uur Dinsdag: Programma

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

Inschrijfformulier voor het aanmelden als gastouder / opvangouder. Postcode en woonplaats:.. Telefoon nr: mobiel nr:. adres : Geboortedatum:

Inschrijfformulier voor het aanmelden als gastouder / opvangouder. Postcode en woonplaats:.. Telefoon nr: mobiel nr:.  adres : Geboortedatum: Inschrijfformulier voor het aanmelden als gastouder / opvangouder GEGEVENS VAN DE GAST / OPVANGOUDER Naam: Adres: Postcode en woonplaats:.. Telefoon nr: mobiel nr:. E-mailadres : Geboortedatum: Burgerlijke

Nadere informatie

Hemodialyse en op vakantie? Hier moet u aan denken

Hemodialyse en op vakantie? Hier moet u aan denken Hemodialyse en op vakantie? Hier moet u aan denken Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Let op: 1. Minstens twee maanden voordat u op vakantie gaat vraagt u toestemming aan

Nadere informatie

Zeilvakanties, zeilcursus, dagzeilen en andere activiteiten in Nederland en Griekenland` Dagen

Zeilvakanties, zeilcursus, dagzeilen en andere activiteiten in Nederland en Griekenland` Dagen INFORMATIE 1. Hoe kan ik me aanmelden? Stap 1. Aanmelding Je meldt je aan door het opsturen van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (3 pagina s). Vul deze samen met je ouder(s)/bewindvoerder

Nadere informatie

Victoria is de hoofdstad van British Columbia, de meest westelijke provincie van Canada en is zeker de moeite waard om te bezoeken!

Victoria is de hoofdstad van British Columbia, de meest westelijke provincie van Canada en is zeker de moeite waard om te bezoeken! EASY LANGUAGES Werken in Canada Samenvatting van het programma: In Toronto en Victoria Vanaf 18 jaar Gemiddeld Engels niveau Maximaal 24 weken stage Stagevergoeding 24 weken intensief Engels Verblijf in

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 3. Beste ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 3. Beste ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 3 Uw kenmerk: Ons kenmerk: schu E-Mail: mschouten02@lentiz.nl Onderwerp: Internationalisering 2015/2016 Naaldwijk: 8 september 2015 Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Rotary jaaruitwisseling. Ted Verdegaal Outboundcoördinator zuidelijk halfrond

Rotary jaaruitwisseling. Ted Verdegaal Outboundcoördinator zuidelijk halfrond Rotary jaaruitwisseling Ted Verdegaal Outboundcoördinator zuidelijk halfrond De verschillende jeugduitwisselingen Long Term Program 1. De intercontinentale Jaaruitwisseling Landelijke Organisatie Long

Nadere informatie

Begeleiding: Mevr. J. Piels. Dhr. R. Smienk. Mevr. I. Mengers Dhr. M. Jaspers

Begeleiding: Mevr. J. Piels. Dhr. R. Smienk. Mevr. I. Mengers Dhr. M. Jaspers Begeleiding: Mevr. J. Piels Dhr. R. Smienk Mevr. I. Mengers Dhr. M. Jaspers Programma Europaweek: York Maandag: Aanwezig; Vertrek; uiterlijk Aankomst York; 06.15 uur. 07.00 uur. 21.00 uur Dinsdag: Programma

Nadere informatie

Protocol reizen en excursies

Protocol reizen en excursies Protocol reizen en excursies Inhoudsopgave Voor de reis 3 Tijdens de reis 5 Wat te doen bij grote calamiteiten? 6 2 Voor de reis Wat zijn de regels: 1. Het programma van de reis is vooraf bekend bij leerlingen,

Nadere informatie

Gegevens hoofdboeker: Postadres: Graag invullen wanneer post, zoals de factuur en/of de reisinformatie naar een ander adres verstuurd mag worden.

Gegevens hoofdboeker: Postadres: Graag invullen wanneer post, zoals de factuur en/of de reisinformatie naar een ander adres verstuurd mag worden. AANMELDINGSFORMULIER 2014 Gegevens hoofdboeker: ALGEMENE GEGEVENS VOORN(A)AM(EN), ZOALS VERMELD IN PASPOORT: (VERPLICHT INVULLEN) Achternaam: Roepnaam: Straatnaam/ huisnummer: Postcode en Woonplaats: Land:

Nadere informatie

Inschrijfformulier, tevens contract met algemene voorwaarden, en motivatieformulier.

Inschrijfformulier, tevens contract met algemene voorwaarden, en motivatieformulier. Inschrijfformulier, tevens contract met algemene voorwaarden, en motivatieformulier. Ja, ik wil deelnemen aan de academische studiereis van de studievereniging van Staats- en Bestuursrecht Res Publica

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip

Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip César Franckrode70 2717BG Zoetermeer Tel. 079-3515734 Geachte ouders of wettige vertegenwoordigers Wilt u dit aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Sportklas survivalkamp

Sportklas survivalkamp Sportklas survivalkamp Belangrijke informatie Aankomst en vertrek Nog een paar weken en dan is het zover: we gaan naar de Ardennen. Op maandag 22 juni vertrekken we om 8.00 uur per bus van school naar

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

OOSTERPOORT HELPT JOU OP WEG IN NEDERLAND

OOSTERPOORT HELPT JOU OP WEG IN NEDERLAND OOSTERPOORT HELPT JOU OP WEG IN NEDERLAND OOSTERPOORT STAAT VOOR JE KLAAR Je hebt je thuisland, familie en vrienden achtergelaten en bent nu in Nederland. Natuurlijk wil je je graag zo snel mogelijk thuis

Nadere informatie

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal.

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal. & OHHUOLQJHQKDQGOHLGLQJ LQOHLGLQJ Het sectorwerkstuk staat voor de deur. Misschien heb je er al slapeloze nachten van, misschien lijkt het je de leukste opdracht van je hele opleiding. Eindelijk iets leren

Nadere informatie

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Stichting UcDean Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Volg ons via Twitter (dean_uc) en Facebook (ucdean) Algemene Voorwaarden Stichting UcDean Algemeen Je kunt alleen deelnemen aan een reis

Nadere informatie

Glasvezel voor heel Boekel

Glasvezel voor heel Boekel Glasvezel voor heel Boekel 2e verenigingsavond Inhoud: Welkom en terugblik (Edward) De folder (Marien) Het inschrijfformulier (Bas?) De site (Hans) De posteractie (Femke?) De spelregels voor verenigingen

Nadere informatie

BELANGRIJK: De consulaire afdeling is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

BELANGRIJK: De consulaire afdeling is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. BELANGRIJK: 1). Cheques worden niet geaccepteerd 2). Vergeet niet het betalingsbewijs bij uw aanvraag in te dienen 3). Dien visumaanvragen van 3 maanden of langer (iedere categorie) op tijd in aangezien

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Etnia Maya

Algemene Voorwaarden Etnia Maya Algemene Voorwaarden Etnia Maya Nadat een deelnemer zich heeft aangemeld bij Etnia Maya is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Etnia Maya en de deelnemer en gelden vanaf dat moment

Nadere informatie

Lyceum Ypenburg gymnasium, atheneum, havo, mavo Laan van Kans VB Den Haag tel (070) fax (070)

Lyceum Ypenburg gymnasium, atheneum, havo, mavo Laan van Kans VB Den Haag tel (070) fax (070) Lyceum Ypenburg gymnasium, atheneum, havo, mavo Laan van Kans 3 2496 VB Den Haag tel (070) 413 20 50 fax (070) 413 20 55 info@lyceumypenburg.nl Aan de ouders / verzorgers van leerlingen 3 e klassen Lyceum

Nadere informatie

Gezond en veilig reizen. lyondellbasell.com

Gezond en veilig reizen. lyondellbasell.com Gezond en veilig reizen 1 Reis Gezondheid en Veiligheid De meesten van ons gaan op een gegeven moment op reis, voor werk of plezier. Als we elke reis goed voorbereiden middels een reis plan en dit plan

Nadere informatie

Programmaboekje Werkweek Londen 2014

Programmaboekje Werkweek Londen 2014 Programmaboekje Werkweek Londen 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Regels en afspraken.4,5 Checklist...6,7 Klimaat en kleding. 8 Tijdverschil..8 Geld..8 Veiligheid en gezondheid..9 Bagage.9

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer

INTAKEFORMULIER. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer INTAKEFORMULIER Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer Naam & voornamen Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres

Nadere informatie

Ontwerp nieuwe website

Ontwerp nieuwe website Ontwerp nieuwe website Voorstel voor de vergadering van 17 december 2017 1 Inleiding We moeten migreren naar een nieuwe website. Hieronder volgt een korte schets van wat ons voor ogen staat. Het belangrijkste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Van de activiteitencommissie Algemeen Programma Kampregels. Informatiegids

Inhoudsopgave. Van de activiteitencommissie Algemeen Programma Kampregels. Informatiegids Jeugdhockeykamp 23 en 24 Juni 2017 Inhoudsopgave Van de activiteitencommissie Algemeen Programma Kampregels Van de activiteitencommissie Jazeker, daar is het dan! Het kampboekje voor het Hockeykamp van

Nadere informatie

Uitwisselingen Baskenland & Frankrijk

Uitwisselingen Baskenland & Frankrijk Uitwisselingen Baskenland & Frankrijk 2016-2017 Even voorstellen Hetty Huskens Carien Smeets Mijke Voermans Hans van der Heijde Elien Blaauw en Floor van Ek Vanavond Doelen / voorbereiding Programma Ervaringen

Nadere informatie

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open.

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open. Vraag: Wanneer kan ik mijn visum aanvragen? Antw.: U kunt uw visum op z'n vroegst 2 maanden van tevoren of uiterlijk 1 werkdag voor vertrek aanvragen aan het loket v/d Visumafdeling Vraag: Ik kan het formulier

Nadere informatie

Outdoorleisure ATB-2daagse

Outdoorleisure ATB-2daagse Outdoorleisure ATB-2daagse Inhoudsopgave ATB 2daagse Schoorl... 3 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Algemene gedragsregels... 3 4. Hulpmiddelen / Bronnen... 3 5. De organisatie van de 2daagse... 4 5.1.

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 1 Stuur de benodigde documenten toe Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 2 Deadline: 1 november Geld storten op de INHolland bankrekening en een bankverklaring overleggen. Voor details zie.2

Nadere informatie

Rotary International. Youth Exchange Program. Kijk voor meer info www.rotary.nl/yep

Rotary International. Youth Exchange Program. Kijk voor meer info www.rotary.nl/yep Rotary International Youth Exchange Program Kijk voor meer info www.rotary.nl/yep Landelijke Organisatie Multi District Jeugd Commissie 1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610 Alle 7 nederlandse Rotary districten

Nadere informatie

Bewindvoering Mentorschop Budgetcoaching

Bewindvoering Mentorschop Budgetcoaching Intakeformulier Ri-Organizing Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Bouwreizen Vebego Foundation

Bouwreizen Vebego Foundation Bouwreizen Vebego Foundation Handleiding: Aanmelden Selecteren Deelnemen Financien 150812 herziene versie Index Voorwoord 3 1. Aanmelding & Deelname Bouwreis 4 2. Selectie Bouwreis 6 3. Financiën 7 Auteur

Nadere informatie

VRAGENLIJST VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN UIT AFGHANISTAN

VRAGENLIJST VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN UIT AFGHANISTAN VRAGENLIJST VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN UIT AFGHANISTAN Jij hebt in België asiel aangevraagd. Het CGVS zal jou uitnodigen voor een interview. Om dat interview goed te kunnen voorbereiden, willen

Nadere informatie

Privé-taallessen bij de leraar - Dublin

Privé-taallessen bij de leraar - Dublin Privé-taallessen bij de leraar - Dublin Je volgt geen taallessen in een talenschool maar bij de leraar thuis zoals de naam al doet vermoeden! : 1-8 we(e)k(en) Vanaf: 1332 1269 Privé-taallessen bij de leraar

Nadere informatie

een mogelijke beroepskeuze, een studie of een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt.

een mogelijke beroepskeuze, een studie of een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt. Stage in klas 5. In 5vwo lopen leerlingen uit de tweetalige afdeling verplicht een internationale stage. Tot dit schooljaar gold dat niet voor de leerlingen uit de reguliere afdeling. We hebben echter

Nadere informatie

WISPO 2013. Wat is de WISPO? Elk jaar organiseert NOVA voor alle studenten van de Haagse Hogeschool Delft een

WISPO 2013. Wat is de WISPO? Elk jaar organiseert NOVA voor alle studenten van de Haagse Hogeschool Delft een WISPO 2013 Wat is de WISPO? Elk jaar organiseert NOVA voor alle studenten van de Haagse Hogeschool Delft een wintersport vakantie, genaamd de WISPO. De WISPO commissie 2013 heeft dit jaar een reis georganiseerd

Nadere informatie

Deze checklist helpt je om te controleren of al je documenten in orde zijn. Ingevuld formuliertje gegevens deelnemer reis Kent

Deze checklist helpt je om te controleren of al je documenten in orde zijn. Ingevuld formuliertje gegevens deelnemer reis Kent NAAM: KLAS: Om de administratie in orde te brengen voor de studiereis naar Kent (22-25 mei 2012), geef je dit mapje met dit blad en alle nodige documenten af aan de balie voor woensdag 2 mei 2012. Deze

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Bouwreizen Vebego Foundation

Bouwreizen Vebego Foundation Bouwreizen Vebego Foundation Handleiding: Aanmelden Selecteren Deelnemen Financien 121204 herziene versie Index Voorwoord 3 1. Aanmelding & Deelname Bouwreis 4 2. Selectie Bouwreis 6 3. Financiën 7 Auteur

Nadere informatie

Voorafgaand aan aanmelding behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

Voorafgaand aan aanmelding behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) Voorafgaand aan aanmelding behandeling (EED) Uw kind heeft al een dyslexieverklaring voor 1. Met dit aanmeldingsformulier meldt u als ouder uw kind rechtstreeks aan voor een behandeltraject voor. Dit betekent

Nadere informatie

Intakeformulier Voor Elkaar Bewindvoering

Intakeformulier Voor Elkaar Bewindvoering Intakeformulier Voor Elkaar Bewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer Postcode/woonplaats nummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Aanmeldformulier (Voor Gasten)

Aanmeldformulier (Voor Gasten) Initiatiefgroep Een activiteit of vakantie voor mensen met een visuele beperking Aanmeldformulier (Voor Gasten) Toelichting op dit Aanmeldformulier voor het Hemelvaartweekend 2016, 5 t/m 8 mei 2016 In

Nadere informatie

Kroatië - Brezovica Tover een lach op het gezicht van meervoudig beperkte kinderen in Kroatië.

Kroatië - Brezovica Tover een lach op het gezicht van meervoudig beperkte kinderen in Kroatië. KROATIË BREZOVICA 1 Kroatië - Brezovica Tover een lach op het gezicht van meervoudig beperkte kinderen in Kroatië. Projectperiodes: Project 1: 10-23 juli 2017 Project 2: 24 juli - 6 augustus 2017 Project

Nadere informatie

Informatie over reizen (Centrum voor Thuisbeademing)

Informatie over reizen (Centrum voor Thuisbeademing) Centrumlocatie Informatie over reizen (Centrum voor Thuisbeademing) Hierbij willen wij u informeren over de te volgen stappen bij het boeken van uw vakantie. De aangeboden informatie betreft: - Informatie

Nadere informatie

Handboek Rotary Texel, deel 1 Gastgezinnen, exchange students inbound

Handboek Rotary Texel, deel 1 Gastgezinnen, exchange students inbound Handboek Rotary Texel, deel 1 Gastgezinnen, exchange students inbound Voorwoord Gastgezin zijn Op Texel worden de laatste jaren meestal uitwisselingsstudenten vanaf het zuidelijk halfrond ontvangen. Het

Nadere informatie

Vul in via de PC, daarna uitprinten en ondertekenen:

Vul in via de PC, daarna uitprinten en ondertekenen: Inschrijfformulier Vakantieganger Secretariaat Mensen voor Mensen Duinrooshof 53 1964 PB Heemskerk Tel.: 06-42475630 E-mail: info@mensenvoormensen.nl Website: www.mensenvoormensen.nl NL31 ABNA0 416603459

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Het betreft: 1) het invullen en inleveren van de aanmeldingsstrook 2) het invullen en inleveren van de veiligheidskaart

Het betreft: 1) het invullen en inleveren van de aanmeldingsstrook 2) het invullen en inleveren van de veiligheidskaart Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit 3 HAVO. datum 30 september 2014 betreft Buitenlandse reis behandeld door Sacha Vogel en Richard Raven Kenmerk B9201983 bijlagen 3 Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Ben je bang dat je tijdens je vakantie wordt achtergelaten en/of uitgehuwelijkt?

Ben je bang dat je tijdens je vakantie wordt achtergelaten en/of uitgehuwelijkt? Ben je bang dat je tijdens je vakantie wordt achtergelaten en/of uitgehuwelijkt? Je staat er niet alleen voor: vraag hulp van een professional! Bel (veilig en anoniem) de LoverALERT-lijn: 010-44 38 444

Nadere informatie

REIZEN: ouder(s)/verzorger(s) van 3 e jaars leerlingen van het Munnikenheide College. Etten-Leur/Rucphen, november 2014 buitenschoolse reizen 2015 1

REIZEN: ouder(s)/verzorger(s) van 3 e jaars leerlingen van het Munnikenheide College. Etten-Leur/Rucphen, november 2014 buitenschoolse reizen 2015 1 Aan ouder(s)/verzorger(s) van 3 e jaars leerlingen van het Munnikenheide College Datum Betreft Bijlage(n) Etten-Leur/Rucphen, november 2014 buitenschoolse reizen 2015 1 Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Let op: ondertekenen op pagina 2 Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Achternaam Meisjesnaam* Voornamen Adres Postcode Woonplaats Geb. datum Nationaliteit** Geslacht** Tel. Nr. Tel. Mobiel E-mail adres(sen)***

Nadere informatie

Programma uitwisseling Lycée La Trinité & Gymnasium Haganum. Béziers 20 t/m 25 mei 2012

Programma uitwisseling Lycée La Trinité & Gymnasium Haganum. Béziers 20 t/m 25 mei 2012 Programma uitwisseling Lycée La Trinité & Gymnasium Haganum Béziers 20 t/m 25 mei 2012 Zondag 20 mei 2012 Maandag 21 mei 2012 Dinsdag 22 mei 2012 7.30u Verzamelen voor Vertrekhal 2 Schiphol. Wees op tijd!

Nadere informatie

Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer

Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer Aanmeldformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mailadres

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie