(2001) Actuarially neutral flexible retirement schemes and labour participation. CPB Report, 2001/4,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(2001) Actuarially neutral flexible retirement schemes and labour participation. CPB Report, 2001/4, 47-48."

Transcriptie

1 Publications: Articles in international journals / chapters in books (2005) The impact of various policy measures on employment in the Netherlands. The Japanese Journal of Social Security Policy, 4, (with PF Fontein & AHO Van Soest) (2002) Actuarial fairness in early retirement schemes; The impact on the labour supply. In: Berghman J, A Nagelkerke, K Boos, R Doeschot and G Vonk (eds.), Social Security in Transition (pp ). Studies in Employment and Social Policy. The Hague: Kluwer Law International. Should the same side of the market always move first in a transaction? An experimental study. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 158, (with ECM van der Heijden & HAA Verbon) Actuarially neutral flexible retirement schemes and labour participation. CPB Report, 2001/4, Simple and complex gift exchange in the laboratory. Economic Inquiry, 39, (with ECM van der Heijden, JJM Potters & HAA Verbon) The costs and the lifetime redistributive impact of capital funded Dutch supplementary pensions. Geneva Papers on Risk and Insurance, 25, (1999) Mortality differences related to socioeconomic status and the progressivity of old-age pensions and health insurance: The Netherlands. European Journal of Population, 15, A payable alternative for the Dutch old-age pension system. Journal of Policy Modelling, 21 (2), Economic opportunities and age at marriage: an analysis of 19th-century micro data for the Netherlands. In I Devos & L Kennedy (Eds.) Marriage and rural economy: Western Europe since 1400 (pp ). Turnhout: Brepols. (with F van Poppel) The proper time to marry: Social norms and behavior in nineteenth-century Netherlands. History of the Family, 4 (1), (with F van Poppel) (1998) Transfers and the effect of monitoring in an overlapping-generations experiment. European Economic Review, (with ECM van der Heijden, JJM Potters & HAA Verbon) The Poverty Game and the Pension Game: The Role of Reciprocity. Journal of Economic Psychology, 19 (1) (with ECM van der Heijden, JJM Potters & HAA Verbon)

2 Annual versus lifetime income redistribution by social security. Journal of Public Economics, 68(2) (1997) Vertical and horizontal lifetime redistribution by the Dutch social security system. In S Zandvakili (Ed.) Taxation and Inequality (pp ). Research on Economic Inequality, vol. 7, Greenwich: JAI Press Inc. Altruism and fairness in a public pension system. Journal of Economic Behavior and Organization, 32 (4) (with ECM van der Heijden & HAA Verbon) Modelling and forecasting of institutional households using microsimulation. Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 22 (1), Intergenerational transfers and private savings: an experimental study. Kyklos, 50 (2) (with ECM van der Heijden, JJM Potters & HAA Verbon) (1996) Annualized versus non-annualized lifetime income redistribution. Applied Economics Letters, The distribution of economic well-being in the Netherlands, its evolution in the 1980s and the role of demographic change. In B Gustafsson (Ed.) The distribution of economic well-being in the 1980s; An international perspective (pp ). Cambridge: Cambridge University Press. (with RJA Muffels) Intergenerational equity and pension reform: The case of the Netherlands. Public Finance, 50 (2), (with GJM Dekkers & HAA Verbon) Social security and lifetime income redistribution: A microsimulation approach. In A Harding (Ed.) Microsimulation and public policy (pp ). Amsterdam: North- Holland. (1995) Transfers and reprocity in overlapping generations experiments. In: E Nyhus & SV Troye (Eds.) Frontiers in Economic Psychology (pp ). Volume I. NHH, Bergen (Norway). (with ECM van der Heijden, JJM Potters & HAA Verbon) The Interaction of Household and Labour Market Modules in Microsimulation Models. In: E van Imhoff, AC Kuijsten, P Hooimeijer & LJG van Wissen (Eds.), Household Demography and Household Modelling (pp ). Plenum Press, New York. Lifetime income redistribution by the old-age state pension in The Netherlands. Journal of Public Economics, Lifetime income distribution: households versus individuals. Applied Economics Letters, Lifetime income redistribution by social security. Journal of Population Economics, 8 (1) (1993) Labour market, income formation and social security in the microsimulation model

3 NEDYMAS. Economic Modelling, 10 (3) The impact of population growth on the standard of living. Demo-economic scenarios for The Netherlands. European Journal of Population, 9 (2) (with AP Vossen) (1991) Household and education projections by means of a microsimulation model. Economic Modelling, 8, (1990) The microeconomic theory of household formation and dissolution: state-of-the-art and research proposals. In: CA Hazeu & GAB Frinking (eds.), Emerging Issues in Demographic Research (pp ). Elsevier Science Publishers, Amsterdam. The effect of increased labor force participation of married women on the distribution of family income in the Netherlands. De Economist, 138 (1) (1989) Projecting household dynamics: a scenario-based microsimulation approach. European Journal of Population, (with AP Vossen) The distribution of lifetime earnings. Economics Letters, (1988) Are Demographic Developments Influenced by Social Security? Journal of Economic Psychology, 9 (1) (with PAM van den Akker) (1987) The Redistributive Impact of the General Old Age Pensions Act on Lifetime Income in the Netherlands. European Economic Review, 31 (7) (1984) A Short-term Population Forecasting Model, in HG Moors et al. (eds.), Population and Family in the Low Countries IV (pp ). NIDI/CBGS, Voorburg/Brussels. (with AP Vossen) Books (2003) Het belang van een wenkend perspectief bij scholing; onderzoek naar preferenties van werkenden. OSA rapport A-198. Tilburg: OSA, 69 pp. (ISBN ). (with AGC van Lomwel) Ziekteverzuim, bedrijfskenmerken en verzuimbeleid: een analyse op basis van paneldata. OSA rapport A-194. Tilburg: OSA, 82 pp. (ISBN ). (with AGC van Lomwel) (2002) Model microsimulatie primair en voortgezet onderwijs. Zoetermeer: Ministerie van OC&W, 98 pp. (ISBN ). (with PF Fontein & K de Vos)

4 Bevordering arbeidsparticipatie ouderen. Het effect van wijzigingen in vervroegde uittredingsregelingen op de arbeidsparticipatie van oudere werknemers. Doetinchem: Elsevier bedrijfsinformatie, 172 pp. (ISBN ). Aanvullende pensioenen: toekomstige uitkeringen en Emancipatie-Effect-Rapportage. Amsterdam: Elseviers, 252 pp. (ISBN ). (with JM Dagevos, R Dekker, BJAM van Groezen, MHM Kraamwinkel, AC Meijdam, HAA Verbon & HJJM Vermeulen) (1997) (Editor) Basic Income: Effects on labour supply, income distribution and school enrolment. Tilburg: Tilburg University Press, 98+vi pp. (ISBN: ). (1994) Towards a Payable Pension System; costs and redistributive impact of the current Dutch pension system and three alternatives. VUGA, The Hague, 159 pp. (ISBN X). Income Redistribution and Social Security; An application of microsimulation. Chapman & Hall, London, 239+xiii pp. (ISBN ). (1988) (Editor) Het kind als keuze; demografische ontwikkelingen in Nederland. SDU, The Hague, 112 pp. (with GAB Frinking) (Editor) Ontgroening; achtergronden, ontwikkelingen en implicaties van een jeugdarme samenleving. Acco, Amersfoort/Leuven, vii pp. (with GAB Frinking) (1985) Demografische ontwikkelingen en het sociale zekerheidssysteem. COSZ-rapport no. 9, COSZ, The Hague, 270 pp. (with AP Vossen) Articles in Dutch journals and books (2008) Knelpunten op de arbeidsmarkt: eigen schuld, dikke bult?, Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 12, 4, pp (with K. de Vos) (2008) Perceptie op de behoefte aan arbeidsflexibiliteit. Economisch Statistische Berichten 93, (with K. de Vos) (2006) VUT, prepensioen en levensloop in de collectieve sector, Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 10, no. 1/2, 4-7. (2005) Levensloopregeling financieel gezien nauwelijks interessant Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 9, no. 3, 4-7. (2004) Levensloopregeling: van ad hoc regelingen naar een integrale regeling. In:

5 Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (ed.) Jaarboek 2003/2004. Lemma, Utrecht, (2003) Wat maakt (bedrijfs)scholing interessant? Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 7, no. 9, 4-6. (with AGC van Lomwel) Levensloopregeling: van ad hoc regelingen naar een integrale regeling. Sociaal Maandblad Arbeid, 58, Verzuimbeleid helpt. Economisch Statistische Berichten, 88 (4411) (with AGC van Lomwel) (2002) Vervroegde pensioenregelingen en arbeidsparticipatie. Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 6, no. 1/2, Van VUT naar pre- en flexpensioen: effecten voor de arbeidsparticipatie. Tijdschrift Pensioenvraagstukken, , Financieringsstelsels: van principiële uitgangspunten naar pragmatische keuze. In: APhCM Jaspers, FM Noordam, WJH van Oorschot & FJL Pennings (eds.) 'De gemeenschap is aansprakelijk...' Honderd jaar sociale verzekering. Koninklijke Vermande, Lelystad, Sekse, neutraliteit en pensioenen. Economisch Statistische Berichten 85, Een onbezorgde oude dag? Economisch Statistische Berichten 85, (1998) Differentiële sterfte en de herverdelende werking van het sociale zekerheidsstelsel. Bevolking en Gezin 27, 1, Alleenstaande ouderen en de betekenis van het leeftijdsverschil tussen partners: oorzaken en gevolgen. Bevolking en Gezin 27, 1, (with AP Vossen) Inkomensongelijkheid in Oost-Europa voor en na Tijdschrift voor Politieke Ekonomie 20, 4, (with JAG Dessens & W Jansen) De herverdelende werking van het Nederlandse stelsel van gezondheidszorg. TSG / Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 76, (1997) De toekomstige uitgaven in het kader van de gezondheidszorg. Bevolking en Gezin, 1997/1, Fiscale prikkels en onderwijsparticipatie. Maandschrift Economie, 61 (3) (with EGF Stancanelli) (1996) Institutionele huishoudens: modellering en vooruitberekening met behulp van

6 microsimulatie. Bevolking en Gezin, 96/ Inkomensherverdeling door sociale zekerheid; Jaar-versus levensduurbenadering. Mens en Maatschappij, 71 (2) Basisinkomen: effecten op de arbeidsparticipatie en de inkomensverdeling. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 18(4) (with S. Polk) (1995) Altruïsme en rechtvaardigheid bij pensioenvorming. Economisch Statistische Berichten, 80 (4021) (with ECM van der Heijden & HAA Verbon) Een betaalbaar pensioensysteem op basis van kapitaaldekking. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 1995 (4) Is het basisinkomen een utopie? Ervaringen elders. Economisch Statistische Berichten, 80 (4003) (with S Polk) (1993) Bevolkingsveroudering, arbeidsmarktparticipatie en welvaart; een lange-termijn verkenning. Sociale Wetenschappen, 36 (4) (with AP Vossen) Blijft ons stelsel van sociale zekerheid betaalbaar? Openbare Uitgaven, 25 (5) Ouderen voor jongeren. Economisch Statistische Berichten, (with HAA Verbon) Het effect van de Algemene Ouderdomswet op de verdeling van het levensduurinkomen: een nadere analyse via microsimulatie. Mens en Maatschappij, 68 (4) Sociale zekerheid en verticale inkomensherverdeling: een levensduurbenadering via microsimulatie. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 16 (1) (1991) Inkomen in relatie tot bestedingen. In: Handboek Ouder Worden (pp. 1-27). Van Loghum Slaterus. (with A Kapteyn) (1989) De projectie van huishoudens middels microsimulatie: Nederland Planning, (with AP Vossen) Het microsimulatiemodel NEDYMAS. Planning, Lange termijn inkomensfuncties. Maandschrift Economie, 53 (3) Toch (op weg) naar een maatschappelijke tweedeling? In: J Glombowski, A Keune & A van Rooij (red.), Kantelende Verhoudingen in de Jaren Negentig; Perspectieven voor de Welvaartsstaat (pp and ). SDU, 's-gravenhage. (1987) Leeftijd en inkomen. Bevolking en Gezin 16 (3)

7 De invloed van het inkomen van de gehuwde vrouw op de inkomensverdeling van echtparen. Maandschrift Economie, 51 (2) (1986) Een prognosemethodiek geëvalueerd. Bevolking en Gezin 15 (1) (with AP Vossen) Repliek op "Evaluatie van een evaluatie". Bevolking en Gezin 15 (1) (with AP Vossen) De invloed van sociale zekerheid op primaire leefvormen. Sociaal Maandblad Arbeid, 41 (7/8) (with PAM van den Akker) De Notitie Inkomensbeleid 1986; een reactie. Openbare Uitgaven, 18 (3) De inkomensherverdelende werking van sociale zekerheidsregelingen. Sociaal Maandblad Arbeid, 41 (1) (with RJA Muffels & WJFI Nuyens) (1985) De invloed van demografische factoren op de uitgaven ten behoeve van de sociale zekerheid. Sociaal Maandblad Arbeid, 40 (6) (with AP Vossen) Arbeidsmarkt en sociale zekerheid Economisch Statistische Berichten 70 (3487) De invloed van de AOW op de herverdeling van het levensduurinkomen. Maandschrift Economie, 49 (5) (1983) Een korte termijn model voor de prognose van geboorten. Bevolking en Gezin 12 (1) (with AP Vossen) Een economisch verklaringsmodel voor de migratie van en naar Nederland. Economisch Statistische Berichten 68 (3412) Een korte termijn model voor de prognose van huwelijkssluiting en huwelijksontbinding. Sociale Wetenschappen, 26 (1) (with AP Vossen) (1982) De korte termijn berekening in de bevolkingsprognostiek: grond-slagen voor een model. Bevolking en Gezin 11 (3) (with AP Vossen) Working papers (2004) Opinions on tax decductions and the consensus effect in a survey-experiment. CentER DP No , Tilburg University, Tilburg, 23 pp. (with ECM van der Heijden and JJM Potters) The components of income inequality in Belgium: Applying the Shorrocksdecomposition with bootstrapping. CentER DP No , Tilburg University, Tilburg, 17 pp. (with GJ Dekkers)

8 The gender neutrality of the Dutch occupational pension system. OSA-Working paper WP2001-1, OSA, Tilburg, 13 pp. Efficiency effects of bank mergers. Universiteit Gent Working Paper Series 01/106, 40 pp. (also TI Discussion Paper /3) (with HP Huizinga & R Vander Vennet) Should the same side of the market always move first in a transaction? An experimental study. CentER DP No , Tilburg University, Tilburg, 29 pp. (also TI Discussion Paper /3) (with ECM van der Heijden & HAA Verbon) (1999) Simple and complex gift exchange in the laboratory. CentER DP No. 9978, Tilburg University, Tilburg, 31 pp. (also TI Discussion Paper /3) (with ECM van der Heijden, JJM Potters & HAA Verbon) Reports (2005) Naar een optimaal design van investeringssubsidies in milieuvriendelijke technieken. Ocfeb Report 15, SEOR/ECRi, Rotterdam, 183 pp. (with RFT Aalbers, ECM van der Heijden, AGC van Lomwel, JJM Potters, DP van Soest & HRJ Vollebergh) Handhaven onder druk der omstandigheden; het gebruik van schriftelijke waarschuwingen door gemeenten. Report for Ministerie van Justitie/WODC. CentER Applied Research, Tilburg, 111+xii pp. (with AGC van Lomwel) (2004) Arbeidsmarktmodellen in de collectieve sector: omgevingsanalyse en verbetering systematiek prognosemodel AO. Report for Ministerie BZK. CentER Applied Research, Tilburg, 53 pp. (with PF Fontein) Statistical analysis of seam quality. Report for Crown, Cork & Seal. CentER Applied Research, Tilburg, 99 pp. (met Gijsbert van Lomwel) Naar een integraal micro-model voor arbeidsmarktbeleid. Report for Raad voor Werk en Inkomen. CentER Applied Research, Tilburg, 15 pp. (with PF Fontein) Validatie prognose-output onderwijsarbeidsmarktmodel Mirror. Report for Ministerie OC&W. CentER Applied Research, Tilburg, 10 pp. (with K de Vos) Effecten prepensioneringsvarianten. Report for Ministerie OC&W. CentER Applied Research, Tilburg, 23 pp. Modellering bepaling regionale zorgbehoefte. Report for College voor Zorgverzekeringen (CvZ). CentER Applied Research, Tilburg, 59 pp. (with AGC van Lomwel & M van Tits) Model inkomensontwikkelingen huishoudens. Report for Interpolis. CentER Applied Research, Tilburg. (with PF Fontein & K de Vos) (2002)

9 Ontwikkeling model fysiotherapie; eindrapport. Report for VGZ zorgverzekeraar. CentER Applied Research, Tilburg, 38 pp. (with AGC van Lomwel & K de Vos) Toetsingscriteria en modellen; tussenrapport in het kader van de ontwikkeling van lump sum modellen. Report for Ministerie van OCW. CentER Applied Research, Tilburg, 6 pp. (with PF Fontein & M Vermeulen) Schatting parameters SMART model. Report for TNO-Inro. CentER Applied Research, Tilburg, 11 pp. (with PF Fontein & AHO van Soest) Ontwikkeling model fysiotherapie; nadere analyse PRV-model. Report for VGZ zorgverzekeraar. CentER Applied Research, Tilburg, 15 pp. (with AGC van Lomwel & K de Vos) Efficiency effects of bank mergers. Report for Ministerie van Financien. CentER Applied Research, Tilburg, 47 pp. (with HP Huizinga & R Vander Vennet) (1999) Toetsing rechtgrondfactoren ziekenfondsen. Report for Onafhankelijk Ziekenfonds Bedrijven. CentER Applied Reserach, Tilburg, 23+ii pp. (with HG Bloemen & D Sikkel) Toetsing van het gebruik van de leeftijdsspecifieke verzekeringsgrondfactor bij de verstrekkingenbudgettering van de Ziekenfondswet. Report for Onafhankelijk Ziekenfonds Bedrijven. CentER Applied Reserach, Tilburg, 19 pp. (with D Sikkel) (1983) Een bevolkingsprognosemodel voor de korte termijn. NPDO-onderzoeks-rapport nr. 16, NPDO, Voorburg, 188 pp. (with AP Vossen) Presentations (2005) 'The impact of various policy measures on employment in the Netherlands', seminar CentER Labour Group, Tilburg University, November 29, '65 jaar als uiterste houdbaarheidsdatum: de rol van productiviteit en het Zweeds pensioenstelsel als alternatief', Studiemiddag NISZ/LBL "65 jaar als uiterste houdbaarheidsdatum", Utrecht, April 15, 'Micromodelling the effect of policy proposals on employment in the Netherlands', seminar National Institute for Population and Social Security Research, Tokyo, January 14, 'Mimosa: A microsimulation model for the analysis of the impact of policy proposals', seminar Kobe University, January 12, 'The impact of various policy measures on employment in the Netherlands', workshop on the role of social security in the era of changing family structure and working style with special reference on income distribution, Tokyo, January 7, (2004)

10 'The impact of various policy measures on employment in the Netherlands', seminar Universiteit van Amsterdam, November 4, 'Doelmatigheid en kwaliteit', studiedag Christelijke Mutualiteiten "Doelmatigheid en kwaliteit in de gezondheidszorg", Gent, September 24, 'Naar een integraal micro-model voor arbeidsmarktbeleid', presentatie pilot simulatieprogramma Mimosa, The Hague, September 23, 'Vervroegde pensionering: werken financiele prikkels?', Symposium 2001 "Een tweede eeuw sociale zekerheid", The Hague, June 15, 'The impact of financial incentives in early retirement schemes on labor participation', seminar CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, May 22, 'Vervroegde pensionering: werken financiele prikkels?', OSA-seminar, Tilburg University, May 17, 'Aanvullende pensioenen in de toekomst', Pensioenseminar Generali Verzekeringen, Wassenaar,November 15, 'Health care planning and budget regulation in the Netherlands', Fourth International Conference on Strategic Issues in Health Care Management, St Andrews, March 30 - April 1, (1999) 'Pensioenen: welke generaties varen er wel bij?' Seniorenacademie Brabant, November, 4, 'De toekomstige verdeling van aanvullende pensioenen, een toepassing van microsimulatie', NWO workshop on microsimulation, Voorburg, June 25, 'Pension claims in the future: the impact of labor participation', Presentation at the workshop "Synthetic biographies: state of the art and developments", San Miniato (It.), June 6-9, 'Pension claims in the future: the Netherlands', Center for Economic Studies, K.U. Leuven, April 29, 1999.

CURRICULUM VITAE Wim Groot

CURRICULUM VITAE Wim Groot CURRICULUM VITAE Wim Groot Professor of Health Economics, Maastricht University and Professor of Evidence Based Education, Maastricht University Sex: Male Date of birth: October 1, 1960 Home address Abtstraat

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PROF. DR. HENRIËTTE MAASSEN VAN DEN BRINK www.tierweb.nl UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AMSTERDAM SCHOOL OF ECONOMICS TOP INSTITUTE OF EVIDENCE

Nadere informatie

The Netherlands Interdisciplinary. Demographic Institute NIDI NEW BALANCE. Self Assessment 2007. Part II. Output

The Netherlands Interdisciplinary. Demographic Institute NIDI NEW BALANCE. Self Assessment 2007. Part II. Output The Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute NEW BALANCE Self Assessment 2007 Part II Output -OUTPUT Output 2000-2007 Overview... 1 2000... 3 2001... 39 2002... 83 2003... 119 2004... 171 2005...

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute Lange Houtstraat 19 2505 AR The Hague The Netherlands

CURRICULUM VITAE. Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute Lange Houtstraat 19 2505 AR The Hague The Netherlands CURRICULUM VITAE Name: Address: Govert Ewout Bijwaard Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute Lange Houtstraat 19 2505 AR The Hague The Netherlands Telephone: + 31 70 3565224 Fax: + 31 70 3647187

Nadere informatie

Fellowship: 2004 - Research Fellow of Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn)

Fellowship: 2004 - Research Fellow of Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn) Name: Wolter H.J. Hassink (1967) Current position: Professor of Applied Econometrics - Utrecht University Director of the Tjalling C. Koopmans Institute Office: Utrecht University, Utrecht University School

Nadere informatie

PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015. Books. 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015

PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015. Books. 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015 PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015 Books 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015 12 How markets work and fail, and what to make of them, Cheltenham: Edward Elgar, 2014.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE BART H. H. GOLSTEYN (August 2015)

CURRICULUM VITAE BART H. H. GOLSTEYN (August 2015) CURRICULUM VITAE BART H. H. GOLSTEYN (August 2015) Personal Citizenship Dutch Born May 7, 1976, Sittard, the Netherlands Marital status Married, one son (2012), one daughter (2013) Languages Dutch (native),

Nadere informatie

13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR

13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR 13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR A Aalst, M. van der, S. Bavinck, D. Grijpstra & C. van der Werf (1993). Landelijke evaluatie Banenpool: eindrapport. Rijswijk: Arbeidsvoorziening. Aarts, L.J.M., P.R. de Jong

Nadere informatie

Kok, R. A. W. and Bekker, S. (2008), De Nederlandse innovatieparadox genuanceerd, In: Economisch Statistische Berichten, number 4529, p. 116-118.

Kok, R. A. W. and Bekker, S. (2008), De Nederlandse innovatieparadox genuanceerd, In: Economisch Statistische Berichten, number 4529, p. 116-118. Publication list Sonja Bekker, ReflecT, Tilburg University Journal articles (refereed) Heejung Chung, Sonja Bekker and Hester Houwing (2012), Young people and the post-recession labour market in the context

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen

Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen Onderzoekscommissie MW Februari 2010 Samenvatting Het onderzoeksbeleid van de faculteit Managementwetenschappen heeft ook dit jaar weer

Nadere informatie

Abstracts. Dutch Demography Day 2013. Utrecht, 27 November 2013

Abstracts. Dutch Demography Day 2013. Utrecht, 27 November 2013 Abstracts Dutch Demography Day 2013 Utrecht, 27 November 2013 1 Plenary Session: Generation Y Opening Use it or Lose it? Explaining age-related differences in people s key information processing skills

Nadere informatie

Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips

Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips Current Position Professor of e-government, School of Government, Victoria University of Wellington Academic qualifications MSc (Public Administration), 1991, Erasmus

Nadere informatie

PUBLICATIONS RONALD BATENBURG (updated December 08)

PUBLICATIONS RONALD BATENBURG (updated December 08) PUBLICATIONS RONALD BATENBURG (updated December 08) Refereed journal articles Ravesteyn, Pascal & Ronald Batenburg (2009), Surveying the Critical Success Factors of BPMsystems Implementation, Accepted

Nadere informatie

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein.

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein. REFERENCES Ackoff, R.L., 1974, Redesigning the future, John Wiley & Sons, Inc., New York. Ackoff, R.L., 1981, Creating the corporate future, Plan or be planned for, John Wiley & Sons, New York. AGV, 1999a,

Nadere informatie

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990 Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1. Waarneming in de huisartsenpraktijk, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1979 p. 1-7. 2. Bij tuchtmaatregel medewerker opzeggen? Inzet, 1980 nr. 10 p.

Nadere informatie

0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS

0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS 0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS Rudi W. Holzhauer Erasmus University of Rotterdam Rob Teijl Dutch Ministry of Justice Copyright 1999 Rudi W. Holzhauer en Rob Teijl Abstract The rise of law and

Nadere informatie

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Publicaties Boeken 1. F.M. van der Meer (2012), Voorwaarden, waarborgen en ambtenaren. De gevolgen van de opkomst van de voorwaardenscheppende staat

Nadere informatie

De opbrengstvoet van investeringen in het hoger onderwijs: een verkennend onderzoek

De opbrengstvoet van investeringen in het hoger onderwijs: een verkennend onderzoek De opbrengstvoet van investeringen in het hoger onderwijs: een verkennend onderzoek Samenvatting van de onderzoeksresultaten Onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming in het

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE ANNEMARIE KÜNN-NELEN

CURRICULUM VITAE ANNEMARIE KÜNN-NELEN CURRICULUM VITAE ANNEMARIE KÜNN-NELEN CONTACT DETAILS Office Address ROA P.O. Box 616 6200 MD Maastricht The Netherlands Phone: +31 43 388 3287 Fax: +31 43 388 4914 E-Mail: a.kuenn@maastrichtuniversity.nl

Nadere informatie

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail. CURRICULUM VITAE PROFESSOR DR JAAP LENGKEEK Personal details Name Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 E-mail jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.com

Nadere informatie

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam.

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. IViR publicatielijst 2012 Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. Voordrachten: Voordracht seminar Social Media & Recht, Amsterdam, 28 juni. De juridische kant van

Nadere informatie

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Prof. Dr. J. Strikwerda 14 januari 2010 Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp NSOB Onderwerp en strekking van dit seminar

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Publications:

Curriculum Vitae. Publications: Curriculum Vitae Summary After a master degree in history, Dr. Frank Jan de Graaf worked freelance as a financial journalist for the main financial-economic media in the Netherlands: NRC Handelsblad, Financieel

Nadere informatie

2. Working papers (not published)

2. Working papers (not published) Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB Onderzoekslijn Sociaal-cultureel werk 1. Reports/studies Elchardus, M., M. Debusscher, W. Smits & B. Spruyt (2008), 20 jaar Studenten Menswetenschappen aan

Nadere informatie

Bibliography Bert Scholtens as of October 2007

Bibliography Bert Scholtens as of October 2007 Bibliography Bert Scholtens as of October 2007 International Journal Articles Legal restrictions and investment growth, Kyklos, 2007, 60, 4, 575-600 (with R. Lensink). Cultural Values and International

Nadere informatie

Kosten en baten van participatiebeleid

Kosten en baten van participatiebeleid Amsterdam, januari 2007 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kosten en baten van participatiebeleid Lucy Kok Peter Hop Hettie Pott-Buter Met medewerking van Peter Berkhout

Nadere informatie

Verschillen, ongelijkheid en segregatie

Verschillen, ongelijkheid en segregatie Roderik Ponds Maarten van Ham, Gerard Marlet Verschillen, ongelijkheid en segregatie Literatuurstudie Eindredactie: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F

Nadere informatie

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume Name: dr. Igor Stefan Mayer Date of birth: 09-05-1965 Positions: Senior Associate Professor Public Management & Gaming Director CPS - TU-Delft Center for Serious gaming Affiliation: Delft University of

Nadere informatie