(2001) Actuarially neutral flexible retirement schemes and labour participation. CPB Report, 2001/4,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(2001) Actuarially neutral flexible retirement schemes and labour participation. CPB Report, 2001/4, 47-48."

Transcriptie

1 Publications: Articles in international journals / chapters in books (2005) The impact of various policy measures on employment in the Netherlands. The Japanese Journal of Social Security Policy, 4, (with PF Fontein & AHO Van Soest) (2002) Actuarial fairness in early retirement schemes; The impact on the labour supply. In: Berghman J, A Nagelkerke, K Boos, R Doeschot and G Vonk (eds.), Social Security in Transition (pp ). Studies in Employment and Social Policy. The Hague: Kluwer Law International. Should the same side of the market always move first in a transaction? An experimental study. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 158, (with ECM van der Heijden & HAA Verbon) Actuarially neutral flexible retirement schemes and labour participation. CPB Report, 2001/4, Simple and complex gift exchange in the laboratory. Economic Inquiry, 39, (with ECM van der Heijden, JJM Potters & HAA Verbon) The costs and the lifetime redistributive impact of capital funded Dutch supplementary pensions. Geneva Papers on Risk and Insurance, 25, (1999) Mortality differences related to socioeconomic status and the progressivity of old-age pensions and health insurance: The Netherlands. European Journal of Population, 15, A payable alternative for the Dutch old-age pension system. Journal of Policy Modelling, 21 (2), Economic opportunities and age at marriage: an analysis of 19th-century micro data for the Netherlands. In I Devos & L Kennedy (Eds.) Marriage and rural economy: Western Europe since 1400 (pp ). Turnhout: Brepols. (with F van Poppel) The proper time to marry: Social norms and behavior in nineteenth-century Netherlands. History of the Family, 4 (1), (with F van Poppel) (1998) Transfers and the effect of monitoring in an overlapping-generations experiment. European Economic Review, (with ECM van der Heijden, JJM Potters & HAA Verbon) The Poverty Game and the Pension Game: The Role of Reciprocity. Journal of Economic Psychology, 19 (1) (with ECM van der Heijden, JJM Potters & HAA Verbon)

2 Annual versus lifetime income redistribution by social security. Journal of Public Economics, 68(2) (1997) Vertical and horizontal lifetime redistribution by the Dutch social security system. In S Zandvakili (Ed.) Taxation and Inequality (pp ). Research on Economic Inequality, vol. 7, Greenwich: JAI Press Inc. Altruism and fairness in a public pension system. Journal of Economic Behavior and Organization, 32 (4) (with ECM van der Heijden & HAA Verbon) Modelling and forecasting of institutional households using microsimulation. Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 22 (1), Intergenerational transfers and private savings: an experimental study. Kyklos, 50 (2) (with ECM van der Heijden, JJM Potters & HAA Verbon) (1996) Annualized versus non-annualized lifetime income redistribution. Applied Economics Letters, The distribution of economic well-being in the Netherlands, its evolution in the 1980s and the role of demographic change. In B Gustafsson (Ed.) The distribution of economic well-being in the 1980s; An international perspective (pp ). Cambridge: Cambridge University Press. (with RJA Muffels) Intergenerational equity and pension reform: The case of the Netherlands. Public Finance, 50 (2), (with GJM Dekkers & HAA Verbon) Social security and lifetime income redistribution: A microsimulation approach. In A Harding (Ed.) Microsimulation and public policy (pp ). Amsterdam: North- Holland. (1995) Transfers and reprocity in overlapping generations experiments. In: E Nyhus & SV Troye (Eds.) Frontiers in Economic Psychology (pp ). Volume I. NHH, Bergen (Norway). (with ECM van der Heijden, JJM Potters & HAA Verbon) The Interaction of Household and Labour Market Modules in Microsimulation Models. In: E van Imhoff, AC Kuijsten, P Hooimeijer & LJG van Wissen (Eds.), Household Demography and Household Modelling (pp ). Plenum Press, New York. Lifetime income redistribution by the old-age state pension in The Netherlands. Journal of Public Economics, Lifetime income distribution: households versus individuals. Applied Economics Letters, Lifetime income redistribution by social security. Journal of Population Economics, 8 (1) (1993) Labour market, income formation and social security in the microsimulation model

3 NEDYMAS. Economic Modelling, 10 (3) The impact of population growth on the standard of living. Demo-economic scenarios for The Netherlands. European Journal of Population, 9 (2) (with AP Vossen) (1991) Household and education projections by means of a microsimulation model. Economic Modelling, 8, (1990) The microeconomic theory of household formation and dissolution: state-of-the-art and research proposals. In: CA Hazeu & GAB Frinking (eds.), Emerging Issues in Demographic Research (pp ). Elsevier Science Publishers, Amsterdam. The effect of increased labor force participation of married women on the distribution of family income in the Netherlands. De Economist, 138 (1) (1989) Projecting household dynamics: a scenario-based microsimulation approach. European Journal of Population, (with AP Vossen) The distribution of lifetime earnings. Economics Letters, (1988) Are Demographic Developments Influenced by Social Security? Journal of Economic Psychology, 9 (1) (with PAM van den Akker) (1987) The Redistributive Impact of the General Old Age Pensions Act on Lifetime Income in the Netherlands. European Economic Review, 31 (7) (1984) A Short-term Population Forecasting Model, in HG Moors et al. (eds.), Population and Family in the Low Countries IV (pp ). NIDI/CBGS, Voorburg/Brussels. (with AP Vossen) Books (2003) Het belang van een wenkend perspectief bij scholing; onderzoek naar preferenties van werkenden. OSA rapport A-198. Tilburg: OSA, 69 pp. (ISBN ). (with AGC van Lomwel) Ziekteverzuim, bedrijfskenmerken en verzuimbeleid: een analyse op basis van paneldata. OSA rapport A-194. Tilburg: OSA, 82 pp. (ISBN ). (with AGC van Lomwel) (2002) Model microsimulatie primair en voortgezet onderwijs. Zoetermeer: Ministerie van OC&W, 98 pp. (ISBN ). (with PF Fontein & K de Vos)

4 Bevordering arbeidsparticipatie ouderen. Het effect van wijzigingen in vervroegde uittredingsregelingen op de arbeidsparticipatie van oudere werknemers. Doetinchem: Elsevier bedrijfsinformatie, 172 pp. (ISBN ). Aanvullende pensioenen: toekomstige uitkeringen en Emancipatie-Effect-Rapportage. Amsterdam: Elseviers, 252 pp. (ISBN ). (with JM Dagevos, R Dekker, BJAM van Groezen, MHM Kraamwinkel, AC Meijdam, HAA Verbon & HJJM Vermeulen) (1997) (Editor) Basic Income: Effects on labour supply, income distribution and school enrolment. Tilburg: Tilburg University Press, 98+vi pp. (ISBN: ). (1994) Towards a Payable Pension System; costs and redistributive impact of the current Dutch pension system and three alternatives. VUGA, The Hague, 159 pp. (ISBN X). Income Redistribution and Social Security; An application of microsimulation. Chapman & Hall, London, 239+xiii pp. (ISBN ). (1988) (Editor) Het kind als keuze; demografische ontwikkelingen in Nederland. SDU, The Hague, 112 pp. (with GAB Frinking) (Editor) Ontgroening; achtergronden, ontwikkelingen en implicaties van een jeugdarme samenleving. Acco, Amersfoort/Leuven, vii pp. (with GAB Frinking) (1985) Demografische ontwikkelingen en het sociale zekerheidssysteem. COSZ-rapport no. 9, COSZ, The Hague, 270 pp. (with AP Vossen) Articles in Dutch journals and books (2008) Knelpunten op de arbeidsmarkt: eigen schuld, dikke bult?, Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 12, 4, pp (with K. de Vos) (2008) Perceptie op de behoefte aan arbeidsflexibiliteit. Economisch Statistische Berichten 93, (with K. de Vos) (2006) VUT, prepensioen en levensloop in de collectieve sector, Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 10, no. 1/2, 4-7. (2005) Levensloopregeling financieel gezien nauwelijks interessant Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 9, no. 3, 4-7. (2004) Levensloopregeling: van ad hoc regelingen naar een integrale regeling. In:

5 Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (ed.) Jaarboek 2003/2004. Lemma, Utrecht, (2003) Wat maakt (bedrijfs)scholing interessant? Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 7, no. 9, 4-6. (with AGC van Lomwel) Levensloopregeling: van ad hoc regelingen naar een integrale regeling. Sociaal Maandblad Arbeid, 58, Verzuimbeleid helpt. Economisch Statistische Berichten, 88 (4411) (with AGC van Lomwel) (2002) Vervroegde pensioenregelingen en arbeidsparticipatie. Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 6, no. 1/2, Van VUT naar pre- en flexpensioen: effecten voor de arbeidsparticipatie. Tijdschrift Pensioenvraagstukken, , Financieringsstelsels: van principiële uitgangspunten naar pragmatische keuze. In: APhCM Jaspers, FM Noordam, WJH van Oorschot & FJL Pennings (eds.) 'De gemeenschap is aansprakelijk...' Honderd jaar sociale verzekering. Koninklijke Vermande, Lelystad, Sekse, neutraliteit en pensioenen. Economisch Statistische Berichten 85, Een onbezorgde oude dag? Economisch Statistische Berichten 85, (1998) Differentiële sterfte en de herverdelende werking van het sociale zekerheidsstelsel. Bevolking en Gezin 27, 1, Alleenstaande ouderen en de betekenis van het leeftijdsverschil tussen partners: oorzaken en gevolgen. Bevolking en Gezin 27, 1, (with AP Vossen) Inkomensongelijkheid in Oost-Europa voor en na Tijdschrift voor Politieke Ekonomie 20, 4, (with JAG Dessens & W Jansen) De herverdelende werking van het Nederlandse stelsel van gezondheidszorg. TSG / Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 76, (1997) De toekomstige uitgaven in het kader van de gezondheidszorg. Bevolking en Gezin, 1997/1, Fiscale prikkels en onderwijsparticipatie. Maandschrift Economie, 61 (3) (with EGF Stancanelli) (1996) Institutionele huishoudens: modellering en vooruitberekening met behulp van

6 microsimulatie. Bevolking en Gezin, 96/ Inkomensherverdeling door sociale zekerheid; Jaar-versus levensduurbenadering. Mens en Maatschappij, 71 (2) Basisinkomen: effecten op de arbeidsparticipatie en de inkomensverdeling. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 18(4) (with S. Polk) (1995) Altruïsme en rechtvaardigheid bij pensioenvorming. Economisch Statistische Berichten, 80 (4021) (with ECM van der Heijden & HAA Verbon) Een betaalbaar pensioensysteem op basis van kapitaaldekking. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 1995 (4) Is het basisinkomen een utopie? Ervaringen elders. Economisch Statistische Berichten, 80 (4003) (with S Polk) (1993) Bevolkingsveroudering, arbeidsmarktparticipatie en welvaart; een lange-termijn verkenning. Sociale Wetenschappen, 36 (4) (with AP Vossen) Blijft ons stelsel van sociale zekerheid betaalbaar? Openbare Uitgaven, 25 (5) Ouderen voor jongeren. Economisch Statistische Berichten, (with HAA Verbon) Het effect van de Algemene Ouderdomswet op de verdeling van het levensduurinkomen: een nadere analyse via microsimulatie. Mens en Maatschappij, 68 (4) Sociale zekerheid en verticale inkomensherverdeling: een levensduurbenadering via microsimulatie. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 16 (1) (1991) Inkomen in relatie tot bestedingen. In: Handboek Ouder Worden (pp. 1-27). Van Loghum Slaterus. (with A Kapteyn) (1989) De projectie van huishoudens middels microsimulatie: Nederland Planning, (with AP Vossen) Het microsimulatiemodel NEDYMAS. Planning, Lange termijn inkomensfuncties. Maandschrift Economie, 53 (3) Toch (op weg) naar een maatschappelijke tweedeling? In: J Glombowski, A Keune & A van Rooij (red.), Kantelende Verhoudingen in de Jaren Negentig; Perspectieven voor de Welvaartsstaat (pp and ). SDU, 's-gravenhage. (1987) Leeftijd en inkomen. Bevolking en Gezin 16 (3)

7 De invloed van het inkomen van de gehuwde vrouw op de inkomensverdeling van echtparen. Maandschrift Economie, 51 (2) (1986) Een prognosemethodiek geëvalueerd. Bevolking en Gezin 15 (1) (with AP Vossen) Repliek op "Evaluatie van een evaluatie". Bevolking en Gezin 15 (1) (with AP Vossen) De invloed van sociale zekerheid op primaire leefvormen. Sociaal Maandblad Arbeid, 41 (7/8) (with PAM van den Akker) De Notitie Inkomensbeleid 1986; een reactie. Openbare Uitgaven, 18 (3) De inkomensherverdelende werking van sociale zekerheidsregelingen. Sociaal Maandblad Arbeid, 41 (1) (with RJA Muffels & WJFI Nuyens) (1985) De invloed van demografische factoren op de uitgaven ten behoeve van de sociale zekerheid. Sociaal Maandblad Arbeid, 40 (6) (with AP Vossen) Arbeidsmarkt en sociale zekerheid Economisch Statistische Berichten 70 (3487) De invloed van de AOW op de herverdeling van het levensduurinkomen. Maandschrift Economie, 49 (5) (1983) Een korte termijn model voor de prognose van geboorten. Bevolking en Gezin 12 (1) (with AP Vossen) Een economisch verklaringsmodel voor de migratie van en naar Nederland. Economisch Statistische Berichten 68 (3412) Een korte termijn model voor de prognose van huwelijkssluiting en huwelijksontbinding. Sociale Wetenschappen, 26 (1) (with AP Vossen) (1982) De korte termijn berekening in de bevolkingsprognostiek: grond-slagen voor een model. Bevolking en Gezin 11 (3) (with AP Vossen) Working papers (2004) Opinions on tax decductions and the consensus effect in a survey-experiment. CentER DP No , Tilburg University, Tilburg, 23 pp. (with ECM van der Heijden and JJM Potters) The components of income inequality in Belgium: Applying the Shorrocksdecomposition with bootstrapping. CentER DP No , Tilburg University, Tilburg, 17 pp. (with GJ Dekkers)

8 The gender neutrality of the Dutch occupational pension system. OSA-Working paper WP2001-1, OSA, Tilburg, 13 pp. Efficiency effects of bank mergers. Universiteit Gent Working Paper Series 01/106, 40 pp. (also TI Discussion Paper /3) (with HP Huizinga & R Vander Vennet) Should the same side of the market always move first in a transaction? An experimental study. CentER DP No , Tilburg University, Tilburg, 29 pp. (also TI Discussion Paper /3) (with ECM van der Heijden & HAA Verbon) (1999) Simple and complex gift exchange in the laboratory. CentER DP No. 9978, Tilburg University, Tilburg, 31 pp. (also TI Discussion Paper /3) (with ECM van der Heijden, JJM Potters & HAA Verbon) Reports (2005) Naar een optimaal design van investeringssubsidies in milieuvriendelijke technieken. Ocfeb Report 15, SEOR/ECRi, Rotterdam, 183 pp. (with RFT Aalbers, ECM van der Heijden, AGC van Lomwel, JJM Potters, DP van Soest & HRJ Vollebergh) Handhaven onder druk der omstandigheden; het gebruik van schriftelijke waarschuwingen door gemeenten. Report for Ministerie van Justitie/WODC. CentER Applied Research, Tilburg, 111+xii pp. (with AGC van Lomwel) (2004) Arbeidsmarktmodellen in de collectieve sector: omgevingsanalyse en verbetering systematiek prognosemodel AO. Report for Ministerie BZK. CentER Applied Research, Tilburg, 53 pp. (with PF Fontein) Statistical analysis of seam quality. Report for Crown, Cork & Seal. CentER Applied Research, Tilburg, 99 pp. (met Gijsbert van Lomwel) Naar een integraal micro-model voor arbeidsmarktbeleid. Report for Raad voor Werk en Inkomen. CentER Applied Research, Tilburg, 15 pp. (with PF Fontein) Validatie prognose-output onderwijsarbeidsmarktmodel Mirror. Report for Ministerie OC&W. CentER Applied Research, Tilburg, 10 pp. (with K de Vos) Effecten prepensioneringsvarianten. Report for Ministerie OC&W. CentER Applied Research, Tilburg, 23 pp. Modellering bepaling regionale zorgbehoefte. Report for College voor Zorgverzekeringen (CvZ). CentER Applied Research, Tilburg, 59 pp. (with AGC van Lomwel & M van Tits) Model inkomensontwikkelingen huishoudens. Report for Interpolis. CentER Applied Research, Tilburg. (with PF Fontein & K de Vos) (2002)

9 Ontwikkeling model fysiotherapie; eindrapport. Report for VGZ zorgverzekeraar. CentER Applied Research, Tilburg, 38 pp. (with AGC van Lomwel & K de Vos) Toetsingscriteria en modellen; tussenrapport in het kader van de ontwikkeling van lump sum modellen. Report for Ministerie van OCW. CentER Applied Research, Tilburg, 6 pp. (with PF Fontein & M Vermeulen) Schatting parameters SMART model. Report for TNO-Inro. CentER Applied Research, Tilburg, 11 pp. (with PF Fontein & AHO van Soest) Ontwikkeling model fysiotherapie; nadere analyse PRV-model. Report for VGZ zorgverzekeraar. CentER Applied Research, Tilburg, 15 pp. (with AGC van Lomwel & K de Vos) Efficiency effects of bank mergers. Report for Ministerie van Financien. CentER Applied Research, Tilburg, 47 pp. (with HP Huizinga & R Vander Vennet) (1999) Toetsing rechtgrondfactoren ziekenfondsen. Report for Onafhankelijk Ziekenfonds Bedrijven. CentER Applied Reserach, Tilburg, 23+ii pp. (with HG Bloemen & D Sikkel) Toetsing van het gebruik van de leeftijdsspecifieke verzekeringsgrondfactor bij de verstrekkingenbudgettering van de Ziekenfondswet. Report for Onafhankelijk Ziekenfonds Bedrijven. CentER Applied Reserach, Tilburg, 19 pp. (with D Sikkel) (1983) Een bevolkingsprognosemodel voor de korte termijn. NPDO-onderzoeks-rapport nr. 16, NPDO, Voorburg, 188 pp. (with AP Vossen) Presentations (2005) 'The impact of various policy measures on employment in the Netherlands', seminar CentER Labour Group, Tilburg University, November 29, '65 jaar als uiterste houdbaarheidsdatum: de rol van productiviteit en het Zweeds pensioenstelsel als alternatief', Studiemiddag NISZ/LBL "65 jaar als uiterste houdbaarheidsdatum", Utrecht, April 15, 'Micromodelling the effect of policy proposals on employment in the Netherlands', seminar National Institute for Population and Social Security Research, Tokyo, January 14, 'Mimosa: A microsimulation model for the analysis of the impact of policy proposals', seminar Kobe University, January 12, 'The impact of various policy measures on employment in the Netherlands', workshop on the role of social security in the era of changing family structure and working style with special reference on income distribution, Tokyo, January 7, (2004)

10 'The impact of various policy measures on employment in the Netherlands', seminar Universiteit van Amsterdam, November 4, 'Doelmatigheid en kwaliteit', studiedag Christelijke Mutualiteiten "Doelmatigheid en kwaliteit in de gezondheidszorg", Gent, September 24, 'Naar een integraal micro-model voor arbeidsmarktbeleid', presentatie pilot simulatieprogramma Mimosa, The Hague, September 23, 'Vervroegde pensionering: werken financiele prikkels?', Symposium 2001 "Een tweede eeuw sociale zekerheid", The Hague, June 15, 'The impact of financial incentives in early retirement schemes on labor participation', seminar CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, May 22, 'Vervroegde pensionering: werken financiele prikkels?', OSA-seminar, Tilburg University, May 17, 'Aanvullende pensioenen in de toekomst', Pensioenseminar Generali Verzekeringen, Wassenaar,November 15, 'Health care planning and budget regulation in the Netherlands', Fourth International Conference on Strategic Issues in Health Care Management, St Andrews, March 30 - April 1, (1999) 'Pensioenen: welke generaties varen er wel bij?' Seniorenacademie Brabant, November, 4, 'De toekomstige verdeling van aanvullende pensioenen, een toepassing van microsimulatie', NWO workshop on microsimulation, Voorburg, June 25, 'Pension claims in the future: the impact of labor participation', Presentation at the workshop "Synthetic biographies: state of the art and developments", San Miniato (It.), June 6-9, 'Pension claims in the future: the Netherlands', Center for Economic Studies, K.U. Leuven, April 29, 1999.

Fontein, P.F. en A.G.C. van Lomwel (2003) Trends en ontwikkelingen, een inventarisatie voor de gemeente Tilburg CentER Applied Research, Tilburg.

Fontein, P.F. en A.G.C. van Lomwel (2003) Trends en ontwikkelingen, een inventarisatie voor de gemeente Tilburg CentER Applied Research, Tilburg. Publicaties: Nelissen, J.H.M. en P.F. Fontein (2004) Arbeidsmarktmodellen in de collectieve sector: omgevingsanalyse en verbetering systematiek prognosemodel AO CentER Applied Research, Universiteit van

Nadere informatie

2011 - Postdoctoral researcher at the Lehrstuhl für Gesundheitsökonomie und - management of the Bergische Universität Wuppertal

2011 - Postdoctoral researcher at the Lehrstuhl für Gesundheitsökonomie und - management of the Bergische Universität Wuppertal CURRICULUM VITAE ANNEMARIE KÜNN-NELEN CONTACT DETAILS Office Address Bergische Universität Wuppertal Rainer-Gruenter-Str. 21, FN01 42119 Wuppertal Germany Phone: +49 (0)202-439-1383 Fax: +49 (0)202-439-1384

Nadere informatie

Tilburg University. Publication date: 2005. Link to publication

Tilburg University. Publication date: 2005. Link to publication Tilburg University Naar een Optimaal Design voor Investeringssubsidies in Milieuvriendelijke Technieken Aalbers, R.F.T.; van der Heijden, Eline; van Lomwel, A.G.C.; Nelissen, J.H.M.; Potters, n; van Soest,

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

De inkomensverdeling van ouderen en sociaaleconomische

De inkomensverdeling van ouderen en sociaaleconomische De inkomensverdeling van ouderen en sociaaleconomische ongelijkheid in de levensverwachting Marike Knoef, Universiteit Leiden, CentERdata, Netspar Rob Alessie, Rijksuniversiteit Groningen, Netspar Adriaan

Nadere informatie

MATCH MAKING 2014. Identificeren van potentiële samenwerking tussen academici en pensioenspecialisten. Casper van Ewijk

MATCH MAKING 2014. Identificeren van potentiële samenwerking tussen academici en pensioenspecialisten. Casper van Ewijk MATCH MAKING 2014 Identificeren van potentiële samenwerking tussen academici en pensioenspecialisten Casper van Ewijk 11 maart 2014 Agenda Tender 2014 Projecten en aanvraagprocedures Programma Match Making

Nadere informatie

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Figuren Figuur 2.1 (blz. 35): OESO, Economic Outlook (diverse afleveringen) Figuur 2.2 (blz. 36): Frits Bos (2007), The Dutch fiscal framework.

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Een pensioenhervorming in het teken van defined ambition? Frank Vandenbroucke Jaarevent Alumni & Friends, Actuariaat Leuven 28 september 2015

Een pensioenhervorming in het teken van defined ambition? Frank Vandenbroucke Jaarevent Alumni & Friends, Actuariaat Leuven 28 september 2015 Een pensioenhervorming in het teken van defined ambition? Frank Vandenbroucke Jaarevent Alumni & Friends, Actuariaat Leuven 28 september 2015 Documentatie European Commission, The 2015 Ageing Report, European

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Trends and dilemma s in an aging society

Trends and dilemma s in an aging society Trends and dilemma s in an aging society Martin van Rijn, CEO PGGM March 11 th 2011 Roadmap PGGM in a nutshell Societies in transformation and the impact on collective schemes The strategy for a pension

Nadere informatie

Effect van de economische crisis op vertrek van immigranten

Effect van de economische crisis op vertrek van immigranten Effect van de economische crisis op vertrek van immigranten Govert Bijwaard Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) NVD Studiemiddag Emigratie, 10 maart 2010 Outline 1 Migratie, sociaal

Nadere informatie

De toekomstige arbeidsmarkt in een vergrijzende Europese Unie: het effect van meer deeltijdwerk op het arbeidsvolume

De toekomstige arbeidsmarkt in een vergrijzende Europese Unie: het effect van meer deeltijdwerk op het arbeidsvolume De toekomstige arbeidsmarkt in een vergrijzende Europese Unie: het effect van meer deeltijdwerk op het arbeidsvolume Ekamper, P. 2007. Qualitative scenario study of the European labour force. Research

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

Vaktermen in het Engels van A-Z

Vaktermen in het Engels van A-Z Vaktermen in het Engels van A-Z distance to the labour market Chain Consultation Committee General Surviving Relatives Act General Old Age & Pensions Act labour assessor, occupational assessor, occupational

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu. Presentatie Marjolijn Blokzijl

LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu. Presentatie Marjolijn Blokzijl LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu Presentatie Marjolijn Blokzijl OVERZICHT PRESENTATIE Situatieschets Demografische veranderingen Noodzakelijke strategieën Arbeidsparticipatie oudere werknemers

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

Scholing voor oudere werknemers: literatuuroverzicht en kosten-baten analyse

Scholing voor oudere werknemers: literatuuroverzicht en kosten-baten analyse Scholing voor oudere werknemers: literatuuroverzicht en kosten-baten analyse Wim Groot & Henriette Maassen van den Brink In samenwerking met Annelies Notenboom, Karin Douma en Tom Everhardt, APE Den Haag

Nadere informatie

Tien jaar Studentenmonitor

Tien jaar Studentenmonitor Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 140 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Tien jaar Studentenmonitor Studiegedrag en de sociaal-economische positie van de

Nadere informatie

Belastingen en inkomensongelijkheid: België in een internationaal perspectief

Belastingen en inkomensongelijkheid: België in een internationaal perspectief Belastingen en inkomensongelijkheid: België in een internationaal perspectief Verbist, G. (2003). De fiscus als herverdeler. Personenbelasting en inkomensongelijkheid in België en andere OESO-landen. Antwerpen:

Nadere informatie

CPB-reactie op OESOstudie over de relatie tussen inkomensongelijkheid. economische groei

CPB-reactie op OESOstudie over de relatie tussen inkomensongelijkheid. economische groei CPB Notitie 22 december 2014 CPB-reactie op OESOstudie over de relatie tussen inkomensongelijkheid en economische groei Uitgevoerd op verzoek van de vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer CPB Notitie

Nadere informatie

Kinderopvang niet doorslaggevend voor herintreding vrouwen in Nederland

Kinderopvang niet doorslaggevend voor herintreding vrouwen in Nederland Kinderopvang niet doorslaggevend voor herintreding vrouwen in Nederland Fouarge, D., Huynen, B. & Uunk, W. (2005). Herintreding van vrouwen; regionale effecten van kinderopvang en economie. Tilburg: OSA

Nadere informatie

Kinderen uit gebroken gezinnen hebben een groter risico op armoede tijdens de jeugd. Uit het

Kinderen uit gebroken gezinnen hebben een groter risico op armoede tijdens de jeugd. Uit het Pagina 1 / 16 Huwelijk en armoede Het huwelijk blijkt de kans op armoede als kind en volwassene te verkleinen. Kinderen uit gebroken gezinnen hebben een grotere kans op armoede tijdens het opgroeien. De

Nadere informatie

RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES. M. Stevens. EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016

RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES. M. Stevens. EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016 RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES M. Stevens EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016 Emile Quanjel lector Innovatie Bouwproces & Techniek Tom Kretschmann coordinator

Nadere informatie

CPB Memorandum. Arbeidsaanbod en gewerkte uren tot 2050

CPB Memorandum. Arbeidsaanbod en gewerkte uren tot 2050 CPB Memorandum Sector : 1 Afdeling/Project : Ageing 20 Samensteller(s) : Rob Euwals, Kees Folmer Nummer : 225 Datum : 23 april 2009 Arbeidsaanbod en gewerkte uren tot 2050 Een beleidsneutraal scenario

Nadere informatie

Relevant publications/relevante publicaties

Relevant publications/relevante publicaties Relevant publications/relevante publicaties Journal articles/tijdschrift artikelen Willems, J., Ehlen, C. G. (2005). Visie op en implementatie van Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs. Tijdschrift

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas IPFOS Bestuurders Conferentie Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas SCENARIO PLANNING DE TOEKOMST VOOR PENSIOENFONDSEN? Onno de Vrij, SAS HET

Nadere informatie

Prof. dr. Erik Beulen

Prof. dr. Erik Beulen Het beheren van outsourcingsrelaties Hoe maak je het uitbestedingstraject succesvol? Prof. dr. Erik Beulen hoogleraar Global Sourcing aan de Universiteit Tilburg senior manager Accenture 1 Hoe maak je

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE KAREN VAN DER WIEL

CURRICULUM VITAE KAREN VAN DER WIEL CURRICULUM VITAE KAREN VAN DER WIEL PERSOONLIJKE INFORMATIE Naam: Email: Nationaliteit: Burgerlijke staat: Karen Marjan van der Wiel K.M.van.der.Wiel@cpb.nl Nederlandse Getrouwd, moeder van twee dochters

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Sociaal sparen als hervormingsoptie

Sociaal sparen als hervormingsoptie Bron: K. Goudswaard en H. Nijboer, 'Sociaal sparen als hervormingsoptie', Economisch Statistische Berichten, 16 mei 2008, pp. 294-297. Sociaal sparen als hervormingsoptie Kees Goudswaard en Henk Nijboer

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Volwassenheid en effectiviteit van enterprise

Volwassenheid en effectiviteit van enterprise Volwassenheid en effectiviteit van enterprise architectuur http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2011-0609- 200519/steenbergen.pdf Marlies van Steenbergen Even voorstellen Principal Consultant

Nadere informatie

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004 Studiedag De modernisering van het begroten in België Brussel, 11 mei 2004 Internationale trends in overheidsbegroten Prof. dr. Geert Bouckaert A. Internationale trends Inhoud 1. Gebruik van prestatiegegevens

Nadere informatie

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa EU-FP7-IROHLA. NCVGZ April 2013 Andrea de Winter. Jaap Koot & Menno Reijneveld

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa EU-FP7-IROHLA. NCVGZ April 2013 Andrea de Winter. Jaap Koot & Menno Reijneveld Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa NCVGZ April 2013 Andrea de Winter EU-FP7-IROHLA Jaap Koot & Menno Reijneveld Omvang en aard van problemen met gezondheidsvaardigheden Doelen

Nadere informatie

Publications by Ed Westerhout. Refereed journals

Publications by Ed Westerhout. Refereed journals Publications by Ed Westerhout Refereed journals Intergenerational risk sharing and endogenous labour supply within funded pension schemes, Economica, 2012, to be published (with J. Bonenkamp). Pensioenen

Nadere informatie

Effectiviteit en economische impact van beweegprogramma s op de werkplek

Effectiviteit en economische impact van beweegprogramma s op de werkplek Effectiviteit en economische impact van beweegprogramma s op de werkplek Karin Proper Afdeling Sociale Geneeskunde, EMGO+ Instituut, VUmc, Amsterdam Body@Work, Onderzoekscentrum Bewegen, Arbeid en Gezondheid

Nadere informatie

Marketing Strategy. Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar?

Marketing Strategy. Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar? Marketing Strategy Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar? Wie is Alex Klein? drs. S.A. (Alex) Klein MBA ass. Professor of Marketing Nyenrode Business Universiteit (e-mail: a.klein@nyenrode.nl) Onderzoek:

Nadere informatie

List of publications and other results

List of publications and other results List of publications and other results Publications Forthcoming K.M. de Vries, book review: In Search of the Perfect Citizen? The Intersection between Integration, Immigration and Nationality in the EU,

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Gezinsmilieu en het vooruitzicht op een huwelijk voor kinderen

Gezinsmilieu en het vooruitzicht op een huwelijk voor kinderen Pagina 1 / 14 Gezinsmilieu en het vooruitzicht op een huwelijk voor kinderen Kinderen uit intacte gezinnen hebben vaker een positieve houden ten opzicht van het huwelijk en hogere verwachtingen van hun

Nadere informatie

World Class Finance in de Retail

World Class Finance in de Retail World Class Finance in de Retail Jaarcongres Controlling 24 april 2008 Hans Strikwerda Copyright 2008 by Nolan, Norton & Co. Private for the client. This report nor any part of it may not be copied, circulated,

Nadere informatie

Arbeidsfiscaliteit. Gemengde Parlementaire Commissie belast met de fiscale hervorming. Hoorzitting 21 oktober 2013

Arbeidsfiscaliteit. Gemengde Parlementaire Commissie belast met de fiscale hervorming. Hoorzitting 21 oktober 2013 Gemengde Parlementaire Commissie belast met de fiscale hervorming Hoorzitting 21 oktober 2013 Prof. Dr. Bruno Peeters Voorzitter Antwerp Tax Academy Universiteit Antwerpen 0 Overzicht Inleiding A. Samenhang

Nadere informatie

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide.

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide. Hello map Ocean To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) Slide 1 Next slide. NVVA symposium 2007 REACH handhaving en consequenties* *connectedthinking Agenda Wat verandert

Nadere informatie

Overgangsregels 2016-2017

Overgangsregels 2016-2017 Overgangsregels 2016-2017 Code Vak Programma Overgangsregel Vervangend vak Code Sem. / blok Opmerkingen BSc Econometrics and Operational Research 35B606 Modeling in Practice (6 ects) EOR Dit vak zal vanaf

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Vervroegd uittreden of doorwerken? De rol van financiële prikkels

Vervroegd uittreden of doorwerken? De rol van financiële prikkels Vervroegd uittreden of doorwerken? De rol van financiële prikkels Anja Deelen, Rob Euwals en Elisabetta Trevisan CPB Samenvatting In het pensioenakkoord van voorjaar 2010 stelden werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens Curriculum Vitae Personal information Name: Address: Christophe Lemmens Spoorweglei 31a 2520 Emblem Belgium Birth date: 10 August 1984 Telephone: 3232655822 Mobile phone: 32498632025 E-mail: Christophe.Lemmens@ua.ac.be

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ Zuidoost Brabant. Presentation CEM Febr. 14th 2008

Brainport Eindhoven/ Zuidoost Brabant. Presentation CEM Febr. 14th 2008 Presentation CEM Febr. 14th 2008 STUDY IS FINISHED NOW! TIME TO WORK Corridors Eindhoven-Düsseldorf and Eindhoven-Aachen-Köln linked at HST network Database / model analyse Database, no cross border traffic

Nadere informatie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Peter Lelie Europese Commissie - DG EMPL 7-Oct-09 Directoraat-Generaal for Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen Eenheid Sociale

Nadere informatie

Opschaling van. Martje van Horrik, Michiel Ritzen (OA), Zeger Vroon, Elianne Demollin Schneider

Opschaling van. Martje van Horrik, Michiel Ritzen (OA), Zeger Vroon, Elianne Demollin Schneider Opschaling van Martje van Horrik, Michiel Ritzen (OA), Zeger Vroon, Elianne Demollin Schneider Projectleider IEA PVPS Task 15 Onderzoeker BIHTS / Zuyd Hogeschool 18 november 2015 Develop fundamental Knowledge

Nadere informatie

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020.

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020. Horizon 2020 MKB instrument & Fast track to Innovation 10 juni 2015 Martijn Lammers Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020 2 1 Boodschap 3 MKB instrument: wat is het? Financiering voor High

Nadere informatie

Luchtkwaliteit: een Europees perspectief

Luchtkwaliteit: een Europees perspectief Luchtkwaliteit: een Europees perspectief Conferentie Luchtkwaliteit Brussel, 5 december 2014 Dr Hans Bruyninckx Executive Director European Environment Agency EEA rapporten 2014 Luchtverontreiniging een

Nadere informatie

Verschillen tussen Economische opleidingen

Verschillen tussen Economische opleidingen Verschillen tussen Economische opleidingen Economie (en Bedrijfseconomie) Bedrijfseconomie Fiscale Economie Econometrics and Operations Research Economics Afkorting EBE BE FE EOR ECO IBA Wat is de voertaal?

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2013-2014: bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen 5

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Armoede en ongelijkheid in de wereld. Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016

Armoede en ongelijkheid in de wereld. Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016 Armoede en ongelijkheid in de wereld Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016 Wat gaan we bestuderen? Wanneer en hoe zijn armoede en ongelijkheid op de agenda van

Nadere informatie

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015 Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime Woensdag 20 mei 2015 1. Globaal perspectief 1. Globaal perspectief: evolutie van CO² emissie tot 2005 The big picture 1971 General Motors, 1971 Buick Riviera Owner

Nadere informatie

Een rapport gemaakt in Pure. Voorbereid door: anonymous, changeme@atira.dk Gebruiker, 24/06/16 6:36

Een rapport gemaakt in Pure. Voorbereid door: anonymous, changeme@atira.dk Gebruiker, 24/06/16 6:36 Een rapport gemaakt in Pure. Voorbereid door: anonymous, changeme@atira.dk Gebruiker, 24/06/16 6:36 Onderzoeksoutputs Listing van Publicaties Honingonderzoek op het ILVO in het kader van het Europees honingproject

Nadere informatie

Overheidsuitgaven voor drugs Alcohol, de grote slokop

Overheidsuitgaven voor drugs Alcohol, de grote slokop Overheidsuitgaven voor drugs Alcohol, de grote slokop Freya Vander Laenen Fado, Utrecht, 17 november 2011 1 1. METHODOLOGIE Achtergrond Sinds j 90: toenemend belang evaluatie drugbeleid Sinds 2001: EMCDDA

Nadere informatie

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010 De kenniswerker Prof. Dr. Joseph Kessels Leuven 31 mei 2010 Is werken in de 21 ste eeuw een vorm van leren? Het karakter van het werk verandert: Van routine naar probleemoplossing Van volgend naar anticiperend

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

projectmanagement van projectmanagement Drs. A.J.Gilbert Silvius MBA Lector Business, ICT en Innovatie Consultant Hogeschool Utrecht Van Aetsveld

projectmanagement van projectmanagement Drs. A.J.Gilbert Silvius MBA Lector Business, ICT en Innovatie Consultant Hogeschool Utrecht Van Aetsveld Drs. A.J.Gilbert Silvius MBA Lector Business, ICT en Innovatie Consultant Hogeschool Utrecht Van Aetsveld Gilbert Silvius 45 jaar Opleiding: KMA Bedrijfseconomie (Erasmus) MBA (K.U. Leuven) Promotieonderzoek

Nadere informatie

Een kwart eeuw armoede in Nederland A quarter century of poverty in the Netherlands

Een kwart eeuw armoede in Nederland A quarter century of poverty in the Netherlands Een kwart eeuw armoede in Nederland Cok Vrooman Head Research Sector Labour and Public Services AIAS Annual Conference Inequality in the Netherlands and Europe: Top Incomes, Poverty and Social Policy Amsterdam,

Nadere informatie

14/09/2012 WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD. Elie Ratinckx VRWI

14/09/2012 WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD. Elie Ratinckx VRWI WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD Elie Ratinckx VRWI Studiedag Toekomstverkenningen 21 september 2012 HISTORIEK VRWI TOEKOMSTVERKENNINGEN Ontwikkeling Methodologie

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Over oude en nieuwe paradigma's: herverdelen, investeren, innoveren

Over oude en nieuwe paradigma's: herverdelen, investeren, innoveren Over oude en nieuwe paradigma's: herverdelen, investeren, innoveren Bea Cantillon Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril, 4 november 2013, VLEVA, Brussel Hoe realistisch zijn de

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

Paul Besseling Programmaleider Mobiliteit en Infrastructuur Centraal Planbureau

Paul Besseling Programmaleider Mobiliteit en Infrastructuur Centraal Planbureau Paul Besseling Programmaleider Mobiliteit en Infrastructuur Centraal Planbureau Overzicht Bruinsma et. al. (2001) onderzochten de indirecte effecten van Schiphol. Het blijkt dat vooral in de VS bij ex

Nadere informatie

Disclosure belangen. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure belangen. (potentiële) belangenverstrengeling Tijdelijke arbeidsrelaties: Balanceren tussen Flexibiliteit en Zekerheid? Prof. Dr. René Schalk Workshop Drachten, 6 februari 2014 Disclosure belangen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Weconomics. Paul Bessems

Weconomics. Paul Bessems Van organisaties naar organiseren Weconomics een nieuwe kijk op samenwerken en delen Paul Bessems Vereniging SOD 12-12-2013 Paul Bessems Nieuwdenker www.paulbessems.com paul.bessems@gmail.com 06 20 30

Nadere informatie

Inclusief onderwijs aan kinderen met Downsyndroom. Gert de Graaf, Stichting Downsyndroom, Nederland

Inclusief onderwijs aan kinderen met Downsyndroom. Gert de Graaf, Stichting Downsyndroom, Nederland Inclusief onderwijs aan kinderen met Downsyndroom Gert de Graaf, Stichting Downsyndroom, Nederland www.downsyndroom.nl/reviewinclusive Aantal kinderen met Downsyndroom (4-13 jaar) dat in Nederland naar

Nadere informatie

HANDOUT VOOR DE LES IN HET KADER VAN UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD LEUVEN:

HANDOUT VOOR DE LES IN HET KADER VAN UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD LEUVEN: HANDOUT VOOR DE LES IN HET KADER VAN UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD LEUVEN: ONGELIJKHEID EN ARMOEDE OP WERELDVLAK: WAT METEN WE? WAT WETEN WE? A NDRÉ DECOSTER DINSDAG 15 MAART 2005 Samenvatting De vraag naar

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Welfare vs Workfare: op weg naar maatschappelijke tweedeling?

Welfare vs Workfare: op weg naar maatschappelijke tweedeling? Welfare vs Workfare: op weg naar maatschappelijke tweedeling? Mara Yerkes Institute for Social Science Research The University of Queensland m.yerkes@uq.edu.au Een essentiële functie van de verzorgingsstaat

Nadere informatie

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0 E.A.B. Faries Glazenmakerhof 11 2492 RR 'S-GRAENHAGE Betreft Datum Studievoortgangsoverzicht 04 januari 201 12023000 Opleiding Examenprogramma European Studies voltijd Cohort 2012 Examendatum 12-0-2013

Nadere informatie

Tijdreeks huishoudelijke energieconsumptie 1980-1995

Tijdreeks huishoudelijke energieconsumptie 1980-1995 Tijdreeks huishoudelijke energieconsumptie 1980-1995 Notitie in opdracht van het RIVM Kees Vringer. Vakgroep Natuurwetenschappen en Samenleving (NW&S). Universiteit Utrecht. Utrecht, Mei 1998. Nummer:

Nadere informatie

Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid

Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid presentatie ESPRi Symposium 26-11-2015 Michiel Boog, klinisch psycholoog, psychotherapeut Titel:

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy

Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy Be prepared for the future Herman Huidink & Hans de Jong TCF / TRM Basics (I) Werkstromen Tax Tax risk management & control Tax reporting & compliance

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Publication List Professor Dr A.P. (Tom) van Veen

Publication List Professor Dr A.P. (Tom) van Veen Publication List Professor Dr A.P. (Tom) van Veen Journal articles Veen, A.P. (Tom) van. (2010). The adverse effects of government spending on private consumption in New Keynesian Models. Metroeconomica,

Nadere informatie