Fondsen Rapport November 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fondsen Rapport November 2013"

Transcriptie

1 Fondsen Rapport November 2013 Inhoudsopgave Strategie 1 Wat zijn MiFID en KIID, en welk belang heeft het voor u als belegger? 2 Nieuwe tip: Value Square Fund Equity World 6 Selectielijst 11 Het Fondsen Rapport is een uitgave van Slim Beleggen, onderdeel van Evia Group. m Strategie De aandelenmarkten zitten nu al bijna 4,5 jaar in een stevige opwaartse trend, sinds maart Dat is de meeste beleggers niet ontgaan, maar voorlopig staan de meeste nog aan de zijlijn. Wat we wel vernemen van institutionele beleggers, is dat ze stilaan kijken naar Europese aandelen aangezien deze toch fors ondergewaardeerd zijn ten opzichte van de Amerikaanse tegenhangers. Ook voor aandelen uit de groeilanden is nog steeds een sterke beleggingscase te maken. Wat we echter onthouden uit vele gesprekken met onze abonnees, is dat de meeste nog steeds in twijfel zijn over de duurzaamheid en houdbaarheid van deze aandelenrally, die al ettelijke jaren aan de gang is. Steeds worden dezelfde argumenten gebruikt: de koersen zijn al fors gestegen, wat als er weer een crash komt zoals in 2008, wat als de Amerikaanse Fed daadwerkelijk op de monetaire rem gaat staan? Het zijn op zich valabele argumenten, maar die mogen u niet tegenhouden om de aandelencomponent in uw portefeuille een belangrijke weging te geven, uiteraard rekening houdend met uw risicoprofiel en beleggingsdoelstellingen. De bedrijfsbalansen zijn immers gezond, de bedrijven profiteren steeds meer van een globaliseringsproces, de winstgevendheid kan nog verder worden opgedreven en het dividendrendement is nog steeds aantrekkelijker dan de coupons van veilige vastrentende beleggingen. U hoeft echter niet per se een keuze te maken tussen de verschillende geografische regio s. Een wereldwijd aandelenfonds selecteren, kan ook een goede keuze zijn. Daarom hebben we een van de beste fondsen gekozen: het Value Square Fund Equity World fonds. Het is een fonds met bewezen track record en volgt de filosofie van Warren Buffett! 2013 Slim in Fondsen Fondsen Rapport 1

2 Wat zijn MiFID en KIID, en welk belang heeft het voor u als belegger? We beleggen allemaal op een of andere manier, ook als we geen zogenaamde actieve beleggers zijn. Of het nu is op een bankrekening, een pensioenspaarfonds of in een beleggingsfonds, we worden allemaal met bepaalde wetgeving en vereisten geconfronteerd. Als u naar uw bankier gaat voor een belegging, zal hij u vaak vragen of u voldoende kennis hebt van bepaalde beleggingsproducten, een voldoende lange tijdshorizon heeft, of u vertrouwd bent met de risico s van bepaalde producten Kortom, hij wil kunnen inschatten of u de belegging wel begrijpt en aankan. Een van de belangrijkste beleggingsrichtlijnen op Europees niveau is MiFID. Dit is een Europese richtlijn voor het beleggen in financiële instrumenten, voluit Markets in Financial Instruments Directive. De richtlijn is sinds 1 november 2007 van kracht binnen alle landen van de Europese Unie en in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. De MiFID-reglementering is van toepassing op heel wat financiële instrumenten. Naast de gewone beleggingsinstrumenten zoals aandelen, obligaties, gestructureerde beleggingen en beleggingsfondsen, vallen hier ook opties, futures, geldmarktinstrumenten en overige derivaatcontracten onder. Beleggingsverzekeringen, spaarrekeningen en termijnrekeningen zijn echter uitgesloten. Grosso modo kunnen we veronderstellen dat MiFID drie belangrijke doelstellingen heeft: Het beschermen van beleggers en de integriteit van de financiële markten; Het bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten; Het verder harmoniseren van de Europese beurshandel en beleggingsmarkt (het creëren van een zogenaamde level playing field waar voor iedereen dezelfde regels gelden) Slim in Fondsen Fondsen Rapport 2

3 De MiFID-regels omvatten vier domeinen volgens de Belgische FSMA: 1. Zorgplicht van de financiële instellingen ten opzichte van hun cliënten (Know your customer) 2. Informatieplicht van de financiële instellingen ten opzichte van hun cliënten (Inform your customer) 3. Orderuitvoeringsbeleid en bijhorende transparantie (best execution) 4. Interne organisatie van de financiële instelling Om te bepalen of de MiFID-richtlijn voor u van toepassing is, moet eerst worden bepaald of u een professionele of niet-professionele belegger bent. Het spreekt voor zich dat u als niet-professionele belegger de hoogste mate van bescherming zal genieten. Het is net de opzet en de bedoeling van de MiFID-richtlijn om beleggers die een beperkte kennis hebben te beschermen. Het tegenovergestelde geldt voor professionele beleggers, zoals we verder zullen zien. Die worden immers verondersteld om hun eigen boontjes te doppen en ervoor te zorgen dat ze de aangeboden beleggersinformatie zelf kunnen begrijpen en interpreteren. De categorie van professionele beleggers omvat de financiële instellingen zoals de banken, overheidsinstellingen, pensioenfondsen, grote ondernemingen en uitzonderlijk ook bepaalde individuele beleggers. Het is logisch dat de categorie van niet-professionele beleggers meer bescherming vereist en ook krijgt. In bepaalde gevallen kunnen niet-professionele beleggers echter ook beschouwd worden als professionele beleggers. Dat kan ertoe leiden als u toegang wilt krijgen tot producten die normaal gezien enkel weggelegd zijn voor professionele beleggers, of als u cliënt wenst te worden van een beleggingsonderneming die geen zaken doet met niet-professionele cliënten. Als u beschouwd wilt worden als een professionele belegger, dan moet u zich ervan vergewissen dat u uw eigen beleggingsbeslissingen kunt nemen, de risico s kunt inschatten en dat u weinig of geen belang hecht aan beleggersbescherming. Dat leidt ertoe dat u dat u over een aantal onderwerpen minder informatie of waarschuwingen zal ontvangen. Voor zij u als een professioneel belegger kan categoriseren, zal een onderneming eerst beoordelen of die categorie geschikt is voor u. De beleggingsonderneming zal u als professioneel cliënt kunnen beschouwen als u aan minstens twee van de volgende voorwaarden voldoet: u voert frequent transacties uit; u hebt een omvangrijke portefeuille; u heeft professionele ervaring op het vlak van beleggingsdiensten Slim in Fondsen Fondsen Rapport 3

4 U moet dus zelf met uw bankier overeenkomen of u in aanmerking komt om als professionele belegger te worden beschouwd. Zoals we net vermeldden, heeft dit uiteraard wel een aantal gevolgen voor u op het gebied van consumentenbescherming. Als er achteraf ontevredenheid ontstaat over een bepaald beleggingsproduct, staat u uiteraard minder sterk in de schoenen. Het voordeel is dan weer dat u vrijer kunt handelen. Een tweede element dat op Europees niveau is uitgewerkt en toegepast, is de opgave van de essentiële beleggingsinformatie die wordt weergegeven in de KIID. Dit staat voor Key Investor Information Document. De UCITS IV richtlijn bepaalt het kader voor de KIID, een document dat los staat van het meer juridische document, het prospectus. De bedoeling van de KIID is om op een eenvoudige en bevattelijke manier inzicht te geven in de belangrijkste eigenschappen van het fonds. Alle beleggers die een belegging overwegen in een fonds, worden verondersteld het KIID document gelezen te hebben. U kunt dit document eenvoudig downloaden op de website van de fondsbeheerder/asset manager, of op het platform waar u het fonds aankoopt (de distributeur). Hieronder geven we een screenshot van een dergelijke KIID, zodat u zich een idee kunt vormen van wat u kunt verwachten. Concreet moet het KIID-document een overzicht geven van de volgende eigenschappen van een beleggingsfonds: De beleggingsdoelstelling: streeft het fonds een bepaald rendement na? Wil het elk jaar een dividend uitbetalen? 2013 Slim in Fondsen Fondsen Rapport 4

5 De beleggingsstrategie: volgens welke visie en in welke financiële producten belegt het fonds? De kosten: u moet een duidelijk inzicht krijgen in de instap- en uitstapkosten, de beheerskosten, het bewaarloon en de belastingen Wie zijn de beheerders van het fondsenbeheer? Het risicoprofiel van het fonds: dat bestaat uit de risicoscore tussen 1 en 7 en uit de beschrijving van de andere risico's zoals bv. het concentratierisico. De KIID-documenten zijn prima geschikt om in één oogopslag een overzicht te krijgen van de belangrijkste kenmerken van het fonds. Soms is het echter onvoldoende en wenst u meer juridische informatie te krijgen. Daarvoor is het jaarverslag of het halfjaarverslag een goede informatiebron. Het zijn bij uitstek documenten die u toelaten om te verifiëren of een beheerder wel doet wat hij zegt, en of hij de performance op een duidelijke manier kan verklaren. Net als de KIID moet het jaarverslag of het halfjaarverslag van het fonds beschikbaar worden gesteld op de website van de aanbieder of de distributeur ervan. Aangezien beide documenten uitgebreider zijn dan de KIID, kunt u er onder andere de volgende informatie in terugvinden: De beheerscommentaar van de portefeuillebeheerder, waarin wordt uitgelegd waarom bepaalde keuzes werden gemaakt, en verklaard wordt hoe de performance van het fonds tot stand is gekomen. In deze sectie legt de beheerder uit welke overtuigingen goed hebben gewerkt, en welke niet; De zogenaamde holdings van het fonds; dit is een overzicht van de volledige portefeuille van het fonds op een bepaalde datum. Zo kunt u controleren wat er precies in het fonds zit; De resultatenrekening van het fonds. Net zoals bij een gewoon bedrijf geeft een beleggingsfonds een overzicht van de winst en het verlies dat in een bepaald boekjaar werd gerealiseerd; De verklaring van de auditor/revisor. Dit is belangrijk om te lezen, want u wilt enkel beleggen in een fonds dat volgende de auditor/revisor in orde is en de boekhouding op een marktconforme manier voert. Wat is nu de conclusie voor u als (fondsen)belegger? U moet eerst en vooral het KIID lezen en een overzicht krijgen van de beleggingspolitiek, de kosten en het risicoprofiel van het fonds. Als u meer informatie wilt over het gevoerde beleid doorheen het boekjaar, de gemaakte beleggingsbeslissingen van het fonds en de vooruitzichten van de beheerder, dan leest u best het (half)jaarverslag. Alle documenten zijn bijzonder nuttig voor elke belegger. Ze zijn allemaal beschikbaar op de website van de aanbieder of op die van uw financiële tussenpersoon. WIKIFINTI 2013 Slim in Fondsen Fondsen Rapport 5

6 Nieuwe tip: Value Square Fund Equity World Bron: Morningstar Als je in aandelen wil beleggen, moet je vaak een keuze maken over de regio waarin je wil investeren. Wil je in Europa beleggen, eerder in Amerika, of toch maar in de opkomende groeilanden? De keuze wordt een stuk gemakkelijker als je deze keuze overlaat aan een ervaren beheerder die een gediversifieerd wereldwijd aandelenfonds beheert. Het fonds dat we u in deze editie presenteren, het Value 2013 Slim in Fondsen Fondsen Rapport 6

7 Square Fund Equity World, is waarschijnlijk een van de allerbeste fondsen die er momenteel op de markt zijn. Het proces is bijzonder gedisciplineerd, de returns zijn goed, de volatiliteit is lager dan verwacht, de belangen van de beheersmaatschappij zijn in lijn met die van de beleggers. Bovendien zijn de beheerders bijzonder ervaren, zoals we hieronder zullen aantonen. Als je het achteraf bekijkt, had de lanceringsdatum van het fonds niet slechter kunnen zijn, namelijk 1 oktober Deze periode was waarschijnlijk een van de woeligste op de internationale beurzen. Het fonds ging van start met een kapitaal van amper 6,29 miljoen euro. Als de situatie op de markten had blijven duren, hadden de beheerders een jaar later de boeken kunnen sluiten. In die periode, twee weken ervoor om precies te zijn, ging de grootste investeringsbank ter wereld, Lehman Brothers, failliet. Achteraf bekeken was het natuurlijk een erg goed moment om te beginnen beleggen in aandelen, maar iedereen zat op dat moment met veel angst over de markten. Het grootste deel van het beleggerspubliek was versteend en durfde niets meer te ondernemen. Het verhaal was uiteraard klassiek, want 4 maanden later, in maart 2009, begon een bijzonder sterke cyclische berenmarkt die tot op vandaag nog niets aan momentum heeft ingeboet, wel integendeel. Wie is nu precies Value Square, en waarvoor staat het bedrijf? Het werd in 2007 opgericht door een aantal gelijkgezinden, die elkaar hadden gevonden bij de bekende vermogensbeheerder Bank Corluy, die gebaseerd was in Antwerpen en bekend stond voor zijn ondernemende cultuur. De beheerders kregen veel vrijheid om hun overtuigingen uit te drukken, en de aandelencultuur was alomtegenwoordig. Daarna werd de groep echter overgenomen door ABN Amro, en de cultuur veranderde helaas. De beheerders werden meer in een strak keurslijf gedwongen en de keuzes die ze wilden maken, werden niet altijd begrepen en gerespecteerd door het management. Daarop besloten heel wat belangrijke beheerders en analisten te vertrekken. Verschillende beheerders begonnen op zichzelf, terwijl Patrick Millecam en Nicolas Van Broekhoven (zoon van de bekende economieprofessor Emiel Van Broekhoven, die ook voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggersclubs en Beleggers is geweest). Patrick Millecam en Nicolas Van Broekhoven beslisten om samen een wereldwijd aandelenfonds op te richten volgens de principes van het valuebeleggen. Ze ontmoetten elkaar trouwens op een meeting van Warren Buffett (Berkshire Hathaway) in Omaha, en geraakten aan de praat. Daar geraakten ze het eens dat de oude manier van valuebeleggen, namelijk het kopen van ondergewaardeerde aandelen, wachten tot ze hun volle waarde bereiken en ze daarna met een forse winst verkopen, de beste manier is om op lange termijn op relatief veilige manier te beleggen. Het bepalen van het verschil tussen de huidige beursnotering en de reële 2013 Slim in Fondsen Fondsen Rapport 7

8 waarde (de intrinsieke waarde van het bedrijf) is daarvoor de belangrijkste graadmeter. Nicolas Van Broekhoven Patrick Millecam Value Square is een vermogensbeheerder van de oude stempel. Dat betekent dat ze rechtstreeks in aandelen en obligaties beleggen, en een broertje dood hebben aan ingewikkelde en niet-transparante beleggingen in verzekeringen, gestructureerde producten en afgeleide producten. Het fonds is enkel belegd in aandelen, en ook de mandaten die het fonds beheert op rekening van private en institutionele klanten zijn enkel in die eenvoudige producten belegd. De beheerders hebben ook een gedisciplineerde aanpak. Hoewel ze erkennen dat er emoties zijn op de markt die ook eigen zijn aan de mens, gaan ze daar niet in mee. De kern van een value-benadering is immers dat de intrinsieke waarde van het bedrijf op een rationele manier wordt bekeken. De consequente benadering is een absolute troef van het bedrijf. Het toepassen van een intellectueel kader, wars van emoties zoals angst en hebzucht, zorgt ervoor dat de beheerders op het juiste pad blijven. Ook erkennen de beheerders dat ze als tegendraadse beleggers gebruik kunnen maken van de (tijdelijke) inefficiënties die zich aandienen op de beurzen. Een ander belangrijk kenmerk van de beheerders is de internationale focus. Inderdaad, de twee beheerders geloven sterk in de internationale markten en in het bijzonder in Azië. Een van de beheerders, Nic Van Broekhoven, is sinds korte tijd zelfs in het verre Singapore gaan wonen. En sinds kort is ook een gespecialiseerde en ervaren analiste aangeworven, Pauline Lee, die de beheerders moet ondersteunen met toegewijde buy-side research. Het is de beheerders dus menens. De focus van het fonds op Azië is ingegeven door een aantal belangrijke factoren die nog jaren een invloed zullen uitoefenen op het beleggingsbeleid. Het is dus geenszins een gril. Eerst en vooral geloven de beheerders dat de Aziatische landen fundamenteel een gezonder demografisch profiel hebben. De bevolkingsaangroei is sterker, buiten in enkele landen zoals China, en dat zorgt ervoor dat er een jonge bevolking is die kan bijdragen aan de welvaart dankzij arbeid. Ten tweede zijn de beheerders ervan overtuigd dat er in deze landen, en deze trend hangt samen met de eerste, een 2013 Slim in Fondsen Fondsen Rapport 8

9 groeiende middenklasse ontstaat die in de toekomst meer zal consumeren dan ze vandaag doet. Dat komt uiteraard bedrijven ten goede die zich hierop richten, en een groot aandeel van hun omzet in deze snel groeiende markten genereren. In het begin van de cyclus waren dat vooral bedrijven actief in de sector van de luxegoederen, maar daarna zijn er ook bedrijven bijgekomen die zich richten op consumentengoederen, online diensten, reizen, en dergelijke meer. Het laatste argument houdt verband met de bedrijven zelf. Heel wat ondernemingen in groeilanden hebben zich de laatste jaren meer gericht op de creatie van aandeelhouderswaarde. De voordien logge mastodonten van weleer kom je vandaag niet meer tegen, en de overgrote meerderheid van de bedrijven keert een mooi en recurrent dividend uit. Ook de schuldgraad is fors naar beneden gegaan, en de inkoop van eigen aandelen zit in stijgende lijn. Zoals we al eerder zeiden, komt die internationale focus duidelijk tot uiting in de samenstelling van het fonds. Hieronder ziet u de top 10 van posities in het fonds per 30 september Bron: Value Square verslag First Pacific en Jardine Strategic zijn de twee grootste posities van het fonds. Het zijn twee Aziatische conglomeraten die op de lange termijn hun waarde hebben bewezen en een fenomenaal track record hebben neergezet. Beide bedrijven zijn actief in een hele resem activiteiten gaande van hotels, auto s tot palmolie en dat in landen gaande van Singapore, Thailand, Maleisië, de Filippijnen Andere bedrijven in de portefeuille zijn actief in de sector van de luxegoederen (Christian Dior), thee (McLeod Russel) of palmolie (Socfinaf) Slim in Fondsen Fondsen Rapport 9

10 Het beleggingsproces is in feite vrij eenvoudig: het is niet bepaald door een benchmark (referentie-index) en wordt vrijwel uitsluitend bepaald door bottom-up stock picking (het selecteren van interessante bedrijven en aandelen op basis van hun intrinsieke kwaliteiten). De top-down benadering zit hem in het uitgangspunt dat de groeilanden het de komende jaren en decennia beter zullen doen dan de ontwikkelde en traditionele industrielanden. De beheerders kijken echter veel minder naar wat de markt als geheel zal doen, en dat sluit uiteraard ook aan bij de visie van valuebeleggen zoals ze door Warren Buffett wordt gepropageerd. Het beleggingsproces is verder vrij eenvoudig: het vertrekt van een omvangrijk startuniversum van wereldwijde aandelen, waarop een eerste screening wordt gedaan. Op basis daarvan wordt het bedrijf, de industrie en de concurrentie geanalyseerd, en dat leidt tot een aantal aankoopideeën. Deze stappen vormen het researchgedeelte. Het laatste onderdeel van het beleggingsproces bestaat uit de portefeuilleconstructie. In deze fase wordt de portefeuille samengesteld met een aantal overtuigingen, worden de wegingen bepaald per aandeel, wordt de risicoanalyse en monitoring gedaan. Conclusie: dankzij de getrouwe benadering van de principes van Charlie Munger en Warren Buffett, de uitstekende reputatie die Value Square in iets meer dan zes jaar heeft weten op te bouwen, het bijzonder goede track record van de beheerders en het feit dat men op lange termijn inzet op de juiste regio s (groeilanden in het algemeen en Azië in het bijzonder) sterken ons in onze overtuiging. We geven hieronder zoals gewoonlijk een overzicht van de details van het fonds. Hoewel dit een Belgisch fonds is van een Belgische vermogensbeheerder, herhalen we dat onze Nederlandse collega s die dit fonds willen aankopen, dat perfect kunnen via hun eigen vermogensbeheerder of bank mits opgaaf van de ISIN-code die wij uiteraard ook meegeven. Vaak horen we van abonnees dat ze dit of dat fonds niet kunnen aankopen, maar dat is onzin uiteraard. Via het internationale SWIFT-systeem en met de juiste ISINcode kunt u gelijk welk fonds laten aankopen. Dring wel aan op beperkte kosten en onderhandel met uw bankier! Dat is ook onze taak bij Slim in Fondsen: u wijzen op de diverse mogelijkheden die er bestaan en u helpen te onderhandelen met uw (private) bankier op basis van objectieve informatie! ISIN-code C-klasse BE ISIN-code I-klasse BE (enkel voor institutionelen) Instapvergoeding maximum 3% Uitstapvergoeding 0,5% ten voordele van het fonds Beurstaks 0% bij instap, 1% bij uitstap (max. 1500) Beheersvergoeding 1% per jaar Prestatievergoeding 10% voor rendement hoger dan 6%/jaar Valutadatum transactiedatum + 3 werkdagen Distributeurs o.a. Value Square, Binck Bank (België) Met vergunning in België, Nederland 2013 Slim in Fondsen Fondsen Rapport 10

11 Selectielijst SELECTIELIJST Naam Koers Totale Kostenratio ISIN-code Gem. rend. 3jr Gem. Rend. 5jr SIF Rating GEDIVERSIFIEERDE FONDSEN Carmignac Patrimoine 557,84 EUR 1,68% FR ,54% 6,90% Ethna Aktiv 124,89 EUR 1,84% LU ,44% 7,85% Petercam L Patrimonial 107,76 EUR 1,77% LU N/B N/B Aandelenfondsen Aberdeen Asian Smaller Companies Fund 46,07 USD 1,99% LU ,98% 26,56% Petercam Equities Belgium 100,61 EUR 1,47% BE ,79% 14,12% Pictet Russian Equities 49,71 EUR 2,06% LU ,71% 15,23% Valuesquare Fund Equity World 149,87 EUR 1,26% BE ,87% 14,09% Obligatiefondsen Pictet Asian Local Currency Debt 103,68 EUR 2,13% LU ,90% 4,76% Vastgoedfondsen Petercam Securities Real Estate Europe 280,61 EUR 1,77% BE ,96% 12,13% Dividend/Income fondsen Kempen Global High Dividend Fund 25,54 EUR 1,47% NL ,56% 13,25% Alternatieve/Thematische fondsen Blackrock World Gold Fund 30,52 USD 2,05% LU ,95% 3,92% Dexia Equities L Biotechnology 353,33 USD 1,76% LU ,34% 27,34% * Bron cijfers: Morningstar Uitleg Ratingsysteem Slim in Fondsen (SIF Rating) : fondsen met uitmuntend langetermijntrackrecord, stabiel team en uitgegeven door topklasse huis : fondsen met uitstekend trackrecord, goede performance en uitgegeven door goed huis : fondsen met gemiddeld langetermijntrackrecord, degelijke performance en uitgegeven door gemiddeld huis : fondsen met minder goed langetermijntrackrecord, lager dan gemiddelde performance en uitgegeven door middelmatig huis : ondermaatse fondsen met duidelijk lager dan gemiddeld trackrecord, behoorlijk slechtere performance dan sectorgenoten en uitgegeven door huis dat te vermijden is Disclaimer: Fondsen Rapport is een uitgave van Slim in Fondsen, onderdeel van Evia Group. Vragen en opmerkingen kunnen verzonden worden naar Copyright 2013 Slim in Fondsen. Deze uitgave is enkel en alleen bedoeld als advies. Geen enkel advies kan beschouwd worden als een koop- of verkoopverplichting van eender welk financieel product. U dient steeds te handelen naar uw eigen financiële mogelijkheden. Lezers dienen op de hoogte te zijn van de beleggings- en wisselkoersrisico s. De resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Het kopiëren of doorsturen van deze informatie is strikt verboden zonder toestemming! 2013 Slim in Fondsen Fondsen Rapport 11

Value Square Fund Equity World

Value Square Fund Equity World Value Square Fund Equity World 5 JAAR VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD: RAPPORT - OKTOBER 2008 tot SEPTEMBER 2013 Vijf Jaarvergaderingen Value Square Fund Equity World N.V. is een BEVEK naar Belgisch recht.

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering Flash Belfius Invest Top Funds Selection Juni 2015 Vier nieuwe fondsen in onze beleggingsverzekering Via de beleggingsverzekering Belfius Invest Top Funds Selection kunt u kiezen uit vier nieuwe compartimenten

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

Keep calm and carry on

Keep calm and carry on AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 17DE JAARGANG NR. 2 APRIL / MEI / JUNI 2014 Keep calm and carry on Om het gemoed van de Britse bevolking op te beuren, bracht de Britse regering in 1939 posters uit met de

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

FUND AWARDS 2012. Inhoud. thema

FUND AWARDS 2012. Inhoud. thema VWD CASH FUND AWARDS 2012 Voor beleggers blijft het moeilijk om de doelstellingen voor de lange termijn te scheiden van de waan van de dag. Onderzoek en awards zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel, zodat

Nadere informatie

Value Square Fund Equity World. Beheersverslag 29/06/2012

Value Square Fund Equity World. Beheersverslag 29/06/2012 Value Square Fund Equity World Beheersverslag 29/06/2012 1 Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij Value Square, Derbystraat 319,

Nadere informatie

Strategieën in tijden van turbulente markten

Strategieën in tijden van turbulente markten Exclusief voor onze relaties Nummer 1 2012 Strategieën in tijden van turbulente markten Topthema Schroders Beleggingsbarometer Hedgefondsen in toom Fondsen Schroder GAIA CQS Credit Dividendstrategieën

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Fund special

KAS SELECTIONS Fund special KAS SELECTIONS Fund special Februari 2013 W.P. Stewart KAS-Trust als bewaarder voor beheerders van beleggings instellingen Ontzorgen bij de introductie van de Staal Beleggingsfondsen Dividend blijft een

Nadere informatie

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards INVESTMENT OPPORTUNITY Mei 2014 For professional investors ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND 3 cirkels + 1 strategie = 9 awards Ondergewaardeerde aandelen blijken steeds te outperformen Bedrijven hebben

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Beleggen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Beleggen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Beleggen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING Een van de grootste beleggingstrends van de afgelopen decennia is de enorme groei van indexbeleggen 1. Deze spectaculaire toename is

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN adviezen om u(w) kapitaal krachtiger te maken 19concrete en hoe beurswijzer.com u daarbij helpt Inhoud 01 VOOR ALLES: KEN UZELF!... 04 02 HET VERSCHIL TUSSEN HET RISICO DAT

Nadere informatie

Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel

Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel 34 BELEGGINGSPRODUCT De wekelijkse weging van een beleggingsproduct Soort: Vermogensbeheer Partij: Fundix Onderliggende waarde Beleggingsfondsen Kosten 18,50 per maand Minimum instapbedrag - VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie