Beschrijving van het leerproces

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving van het leerproces"

Transcriptie

1 Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: Stageverslag

2 Inleiding Voor u ligt het stageverslag van de stage die ik heb gelopen in Siteia, te Kreta. Ik heb stage gelopen bij de Technological Educational Institute of Crete, bij het departement Voeding & Diëtetiek. Ik heb tijdens mijn stage twee onderzoeken uitgevoerd, een theoretisch onderzoek en een praktisch onderzoek. Tijdens het praktisch onderzoek heb ik onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van Coliformen en specifiek naar Esterichia Coli in de kazen Xygalo en Katiki. De aanwezigheid van Coliformen en met name Esterichia Coli, dat gevolgen kan hebben voor de gezondheid, duidt op wat fouten in de hygiëne tijdens het bereidingsproces. Het experiment was vooral gericht op Xygalo. Voor de laatste experimenten is Katiki gebruikt als monster. Katiki is een kaas die dezelfde consistentie heeft een veel gelijke eigenschappen in vergelijking met Xygalo. Om het experiment interessanter te maken heb ik een vergelijking gemaakt tussen deze twee kazen. Het theoretisch onderzoek heb ik gerelateerd aan het praktisch onderzoek om het een geheel te laten zijn. Het theoretisch onderzoek heb ik vooral gericht op het productieproces van Xygalo. Daarnaast heb ik ook onderzoek gedaan naar de verschillen tussen Xygalo en andere kazen met gelijke eigenschappen en naar de gezondheidsvoordelen van gefermenteerde producten. Naast deze onderzoeken heb ik een aantal cursussen gevolgd. Zo heb ik een cursus gevolgd waarin vitaminen en supplementen werden besproken en een cursus diëtetiek. Voor de cursus diëtetiek heb ik ook een opdracht gemaakt gezamenlijk met de andere twee studenten die vanuit de Haagse Hogeschool stage liepen in Siteia, een case study. Daarnaast heb ik een aantal lessen gevolgd over de biochemie van het metabolisme en ik heb me hierbij gefocust op de aandoening Polycysteus-ovariumsyndroom. Tijdens de stage heb ik me gefocust op de rol beroepsbeoefenaar en de rol onderzoeker. Mijn stage stond in het teken van de rol onderzoeker, maar hierdoor heb ik dus gewerkt aan de rol beroepsbeoefenaar sinds onderzoek ook een deel is van het beroep. In dit verslag kunt u mijn ontwikkelingen lezen die ik heb doorgemaakt. 2

3 Inhoudsopgave Beschrijving van het leerproces... 4 Beeldvorming: de setting van de stage en een algemene indruk van de stage... 8 Evaluatie relatie theorie-praktijk... 8 Evaluatie begeleiding... 9 Conclusie Bijlage: Ervaringsverslag

4 Beschrijving van het leerproces Voordat ik aan de stage begon, heb ik een stagewerkplan gemaakt. Per beroepsrol heb ik twee leerdoelen opgesteld die ik wilde behalen tijdens deze stage. Per leerdoel zal ik mijn ontwikkelingen toelichten en de belemmerende en bevorderende factoren die ik ben tegengekomen tijdens deze ontwikkelingen. Deze toelichting laat tevens de belangrijkste punten naar voren komen van mijn tussentijdse verslagen. Voor de beroepsrol onderzoeker waren de volgende twee leerdoelen opgesteld: 1. Tijdens het theoretisch onderzoek ben ik in staat evidence based informatie te leveren, door het onderzoek te baseren op wetenschappelijke artikelen die recent genoeg zijn om te gebruiken. Aan het begin van mijn stage had ik moeite met het vinden van evidence based bronnen. Evidence based informatie is het best beschikbare bewijs. Ik was niet gewend om met databases te werken en ik vond het lastig om de juiste zoektermen te gebruiken. Tijdens deze stage ben ik hierin een heel stuk vooruit gegaan. Mijn eindrapport is volledig gebaseerd op evidence based informatie. Samen met dhr. Fragkiadakis heb ik hiermee geoefend. In het begin kwam ik er niet uit. Hij heeft me op weg geholpen door een aantal voorbeelden te geven voor de zoektermen die ik kon gebruiken. Ook hebben we tijdens een aantal bijeenkomsten samen gezeten om de juiste bronnen te vinden. Ik heb voornamelijk met Google gewerkt. Ik typte zoektermen in op Google en kreeg zo een ruime selectie van artikelen, die mij de meeste keren doorverwezen naar websites van journals of databases. De meest handige tip die ik heb gekregen was dat ik het woord pdf achter mijn zoekterm moest zetten. Zo kreeg ik de meeste wetenschappelijke artikelen. Daarnaast heb ik ook erg gelet op het feit dat ik artikelen wilde gebruiken jonger dan 10 jaar, om het zo recent mogelijk te houden. Een belemmerende factor in dit proces was dat ik in het begin eigenlijk een ander onderwerp voor mijn theoretisch onderzoek had, namelijk Hoe kan het kretenze dieet overleven?. Er was al een artikel gemaakt door dhr. Fragkiadakis en collega s en het was aan mij om dit artikel uit te breiden. In het begin van de stage liep de communicatie met dhr. Fragkiadakis niet heel erg goed. Ik kon niet begrijpen hoe hij te werk was gegaan met dit artikel en ik zag uiteindelijk ook niet in hoe ik hier dan aan kon werken. Ik was op dat moment te onervaren om op deze brede vraag antwoord te geven. Ik ben wel begonnen met dit onderzoek, maar er was zo veel informatie en er waren zoveel richtingen waarin ik kon denken, dat het niet werkte aangezien ik de gedachtegang van het voorgaande onderzoek niet kon begrijpen door miscommunicaties met dhr. Fragkiadakis. Een bevorderende factor was het moment dat dhr. Fragkiadakis er mee in stemde om het theoretisch onderzoek te linken aan het praktisch onderzoek. Ik was toen wel in staat een nuttige discussie te voeren waarin ik uiteindelijk ook antwoord kreeg op mijn vragen. Na deze discussie heb ik ook veel meer hulp gekregen met het verbeteren van mijn zoektechnieken en ik heb ook nuttige tips gekregen zoals de tip om pdf achter mijn zoektermen te zetten. 4

5 2. Tijdens deze stage gebruik ik de juiste onderzoeksmethodiek om het onderzoek aan de opdracht te laten voldoen. Zoals bij het vorige leerdoel beschreven, begon ik eerst met een ander theoretisch onderzoek. Het was aan mij om een onderzoek uit te breiden wat al gedaan was. Dit is mij uiteindelijk niet gelukt en het onderwerp van mijn theoretisch onderzoek is veranderd. De reden dat het niet lukte was het onbegrip van de onderzoeksmethodiek van het voorgaande onderzoek. Ik kon het maar niet begrijpen, ook niet wanneer ik er over discussieerde. Het artikel was ook op een manier geschreven die ik nooit had gezien. Ik was tot voor deze stage gewend artikelen te lezen die een samenvatting hadden, een inleiding, een doelstelling, een methode, resultaten en een conclusie. Dit artikel had een samenvatting, een inleiding en de rest was main text. Uiteindelijk begreep ik waarom het artikel geen conclusie had toen ik zelf onderzoek begon te doen. De vraag hoe het Kretenze dieet kan overleven is heel breed waar eigenlijk geen conclusie van gemaakt kan worden. Er hangen zo veel factoren vanaf. Hierdoor ben ik ook niet in staat geweest het onderzoek voort te zetten. Het was aan mij om informatie te vinden die in de lijn van het onderzoek paste. Helaas begreep ik de lijn van het onderzoek niet, waardoor ik hier niet mee verder kon. Toen uiteindelijk het onderwerp van het theoretisch onderzoek was gerelateerd aan het praktisch onderzoek, had ik wel een duidelijke methode. Ik stelde onderzoeksvragen op om zo de gewenste informatie te vinden. De informatie heb ik gevonden door de juiste zoektermen te formuleren en als startpagina heb ik voornamelijk Google gebruikt. Google wees me de weg naar websites van journals en databases. Ik heb het theoretisch onderzoek gebruikt als een deel van de introductie van het totale rapport. Voornamelijk dient mijn theoretisch onderzoek als voorkennis om het praktisch onderzoek te kunnen begrijpen. Dit is een hele leerzame ervaring geweest en ik ben blij dat ik uiteindelijk één volledig onderzoeksrapport heb geproduceerd, met een stuk literatuuronderzoek en een stuk praktisch onderzoek. Wanneer we naar het praktisch onderzoek kijken heb ik protocollen gevolgd. Deze protocollen heb ik samen met mijn supervisor dhr. Lapidakis besproken. Deze onderzoeksmethodiek was dus eigenlijk van te voren al bepaald. Het onderzoek is door het volgen van de protocollen prima verlopen. Voor de rol beroepsbeoefenaar waren de volgende twee leerdoelen opgesteld: 1. Aan het eind van de stage ben ik in staat om planmatig te werken, door tijdens de stage vier verschillende projecten te moeten afronden waarbij een planning noodzakelijk is. Uiteindelijk heb ik tijdens deze stage drie projecten afgerond en een mondeling examen gedaan. Aan het begin was het lastig om alles te combineren. Ik woonde voor het eerst op mijzelf en ik vond dit in het begin erg moeilijk. Het duurde even voordat ik de routine had met het huishouden. 5

6 Toen ik eenmaal deze routine had gevonden, kon ik beginnen aan het planmatig werken wat betreft de stage. Het duurde een maand voordat alle opdrachten duidelijk waren, omdat de school officieel startte in oktober in plaats van september. De roosters waren nog niet bekend in september waardoor er ook nog geen duidelijk overzicht kon worden gegeven. Ook waren niet alle leraren aanwezig. In oktober was alles duidelijk en kwam er een duidelijke structuur in de dagen. Wekelijks had ik verschillende meetings met verschillende docenten. Na de eerste week in oktober waren de opdrachten duidelijk. Ik heb toen meteen een planning voor mijzelf gemaakt, wanneer ik het huishouden zou doen en wanneer ik naar school moest. Ook heb ik elke keer de deadlines voor mijzelf opgeschreven en ik heb standaard dagen gehouden voor het maken van huiswerk voor bepaalde opdrachten. Dit was in het begin lastig te volgen, omdat ik nog nooit via een planning had gewerkt. Na een maand kreeg ik de handigheid erin en heeft dit me uiteindelijk veel stress bespaard. Ik heb alles op tijd afgekregen en ik heb mijn aandacht goed kunnen verdelen. De belemmerende factor in het planmatig werken was toch wel het feit dat ik op mezelf woonde. Ik heb me zo goed mogelijk aan de planning gehouden en het is me ook gelukt, maar de keren dat ik er vanaf heb geweken was omdat ik me af en toe te druk maakte over het huishouden en hier te lang mee bezig was. Een bevorderende factor was de structuur die werd gecreëerd door de TEI Crete. Ik had een regelmatig rooster waardoor het makkelijker was om een planning te maken. 2. Aan het eind van de stage ben ik in staat om het beroep vanuit een internationaal en multicultureel perspectief uit te oefenen, door de ervaring die ik hier op zal doen in Griekenland. De lessen dietetiek hebben mij vooral geholpen bij dit leerdoel. Ik was voornamelijk bezig met onderzoek. Om eerlijk te zijn heeft dit me niet heel veel geholpen om het beroep vanuit een internationaal en multicultureel perspectief uit te oefenen. Het enige wat mij hierin heeft geholpen was de link die ik legde met de Griekse producten en het Mediterrane dieet. Tijdens de lessen en bijeenkomsten voor het vak dietetiek heb ik heel veel geleerd over het Mediterrane dieet en over de manier waarop in Griekenland een dieet wordt opgesteld. In Griekenland volgt men andere richtlijnen dan in Nederland. Griekenland heeft geen eigen richtlijnen en volgt de Amerikaanse en Britse richtlijnen. Bij het opstellen van een dieet wordt gebruik gemaakt van equivalenten. Dit is een totaal andere manier dan hoe ik het heb geleerd in Nederland. Ik vond het in het begin erg lastig, omdat het niet per porties gaat maar per equivalenten. Na een aantal casussen en oefeningen verder begreep ik de manier waarop ze hier in Griekenland te werk gaan. Vooral de link die werd gelegd met het Mediterrane dieet vond ik erg interessant. 6

7 Ik ben nu in staat om het beroep vanuit een internationaal en multicultureel perspectief uit te oefenen, omdat ik in aanraking ben gekomen met een andere manier van werken en met een totaal ander dieet. Ik heb mijn kennis verbreed en na deze stage is het tot me doorgedrongen dat er nog veel meer te leren is buiten de manier en de richtlijnen die wij in Nederland gebruiken. Eigenlijk waren er hier naar mijn idee geen belemmerende factoren. De bevorderende factor was dat de docenten die de les dietetiek gaven goed Engels konden spreken, waardoor alles goed kon worden uitgelegd. Ook namen zij wekelijks een middag de tijd om de vorderingen te bespreken met betrekking tot de case-study en de docenten waren bereikbaar via . Dit heeft mij goed geholpen om de opdracht zo volledig mogelijk af te ronden. Voordat ik aan deze stage begon heb ik ook een aantal persoonlijke doelen opgesteld. Ik heb gemerkt dat tijdens deze stage vooral twee beroepsrollen belangrijk zijn geweest. Deze zal ik toelichten: 1. Na drie maanden beheers ik de Griekse taal zodanig dat ik een discussie kan voeren, door teksten te lezen, de taal te spreken en door hoorcolleges te volgen. Tijdens mijn stage heb ik er flink gebruik van gemaakt dat ik deze stage in Griekenland heb kunnen doen. Ik ben druk bezig met het leren van de Griekse taal en zag dit als een grote kans om mijn taalvaardigheid te verbeteren. Het heeft me goed geholpen om zeven maanden in Griekenland te zijn. Elke dag ben ik met de taal geconfronteerd. Ik begon deze stage met voornamelijk kennis over de grammatica en het lezen en schrijven. Mijn grootste probleem was het vocabulaire en het in praktijk brengen van de taal. Nu, zeven maanden verder, ben ik in staat alles te verstaan en het spreken gaat steeds beter. Vijf van de zeven maanden heb ik twee keer per week Griekse les gehad van een Griekse studente. Dit waren vooral lessen gericht op het in praktijk brengen van de taal en dit heeft mij goed geholpen. Ik heb enkele hoorcolleges gevolgd en ik ben ook naar een conferentie geweest waar de presentaties in het Grieks waren. Dit was heel lastig te volgen, maar uiteindelijk kon ik de meeste presentaties wel begrijpen. Dit was een goede oefening. Ik ben nu na zeven maanden in staat om alledaagse discussies te voeren. Ik maak hier en daar nog wel wat fouten, maar dat zal voorlopig nog wel zo blijven. Het begin is er. 2. Aan het eind van de stage heb ik meer controle over mijn stress, door problemen kalmer te benaderen en eerst na te denken voordat ik zal reageren. Ik heb de vervelende gewoonte om erg snel in de stress te schieten. Dit beïnvloedt het werkproces negatief. Ik vond deze stage een goede kans om mij hier op te richten, omdat ik op mezelf woonde en eigenlijk alles zelf moest doen. Door middel van een planning ben ik er in geslaagd om minder snel in de stress te raken. Wanneer het toch gebeurde, probeerde ik achteraf de situatie te reflecteren om er zo van te leren. Mijn tussentijdse verslagen hebben hier ook bij geholpen. 7

8 Ik heb het idee dat ik mijzelf nu beter in de hand heb wanneer ik toch stress ondervind. Ik probeer me te focussen op mijn ademhaling, zo rustig mogelijk te blijven en met een zo koel mogelijk hoofd na te denken. Voor het volgende blok in Nederland hou ik het er zeker in om een strakke planning te maken, aangezien ik merk dat ik hier een heel stuk rustiger door blijf. Al met al ben ik zeer tevreden met de ontwikkelingen die ik heb doorgemaakt. Het top punt was toch wel dat ik mijn praktisch onderzoek heb gepresenteerd op de 5th Mikrobiokosmos Conference in Athene. Ik heb dit gepresenteerd door middel van een poster presentatie. De bezoekers liepen langs de posters en wanneer zij vragen hadden, probeerde ik deze te beantwoorden. Ik heb een aantal interessante discussies gehad en het was een leerzame ervaring. Beeldvorming: de setting van de stage en een algemene indruk van de stage Doordat ik een onderzoeksstage heb gelopen aan de Technological Educational Institute of Crete, ben ik niet echt in aanraking gekomen met het beroep. Voor mijn gevoel ben ik eigenlijk voor vijf maanden een student in Griekenland geweest, die bezig was met onderzoek. Wanneer het gaat om noodzakelijke kennis en vaardigheden heb ik wel meer kennis opgedaan tijdens de onderzoeken. Vooral tijdens het praktisch onderzoek in het lab heb ik noodzakelijke vaardigheden opgedaan, zoals het volgen van een protocol en het correct uitvoeren van een experiment wanneer het gaat om hygiëne. Wanneer het gaat om de beroepshouding, heb ik geleerd dat ik vooral rustig en professioneel moet blijven ook wanneer het niet lukt. Zoals ik al zei heb ik me meer een student gevoeld, waardoor er niet heel veel nadruk werd gelegd op de beroepshouding. Het moment waarop ik veel heb geleerd over een juiste beroepshouding aannemen, was toen ik mijn praktisch onderzoek presenteerde op de 5th Mikrobiokosmos Conference in Athene. Dit is een internationale conferentie waar diëtisten, voedseltechnologen en onderzoekers komen van over de hele wereld. Ik heb mij hier zo professioneel mogelijk opgesteld door aandachtig te luisteren wanneer de bezoekers vragen hadden over de poster die ik presenteerde en hier antwoord op te geven. De voorbereiding heeft me geholpen om een professionele houding aan te nemen, omdat ik wist waar ik over sprak. Mijn visie over het beroep is niet veranderd door de stage. Ik denk mede doordat ik naar mijn idee niet echt de praktijk ben ingegaan, omdat ik bij een technologisch instituut stage heb gelopen. Wel heb ik meer waardering gekregen voor de rol van onderzoeker. Het praktisch onderzoek wat ik heb gedaan naar Xygalo was, voor zover het bekend is, de eerste studie die gedaan is naar Xygalo. Volgens mijn supervisor dhr. Fragkiadakis zou dit onderzoek een goede ondergrond kunnen zijn voor verder onderzoek. Ik heb me vooral beseft dat er zonder onderzoek eigenlijk helemaal niks is. Wanneer er geen nieuwe informatie wordt gevonden door onderzoek, kan er ook geen ontwikkeling plaats vinden. 8

9 Evaluatie relatie theorie-praktijk Ik vind dat de praktijk redelijk goed aansluit op de kennis en vaardigheden die ik binnen de opleiding heb opgedaan. Ik kan alleen voor de rol onderzoeker spreken, sinds ik me voornamelijk met onderzoek heb bezig gehouden. Ik heb veel gehad aan de onderzoeksmethodiek die we gebruiken binnen de opleiding. In blok 3 van jaar 2 hebben we een project gemaakt waarvan een van de producten een onderzoeksrapport was. De kennis en vaardigheden die ik tijdens dit project heb opgedaan, hebben mij voornamelijk geholpen tijdens deze stage. Wel ben ik van mening dat we wat meer vrij gelaten moeten worden wanneer het om onderzoek gaat. In de studiehandleiding van blok 3, jaar 2, stonden alle punten opgeschreven waaraan het onderzoek moest voldoen en wat er onderzocht moest worden. Ik denk dat het ook goed is om te oefenen met het zelf uit zoeken wat er onderzocht moet worden en om hierin de studenten een stukje meer los te laten. Ik heb het namelijk ervaren alsof ik in het diepe werd gegooid tijdens deze stage, omdat ik hier zelf moest bepalen wat er onderzocht moest worden. Ik was gewend aan het feit dat alles voor me werd voorgekauwd en hier was dat dus totaal niet zo. Naar mijn mening zouden we hier iets meer op voorbereid moeten worden door al wat eerder losgelaten te worden. Evaluatie begeleiding Ik verwachtte aan het begin van de stage dat ik voornamelijk zelf aan het werk zou zijn, aangezien deze stage gericht was op onderzoek. Dit is uiteindelijk ook zo gegaan. Wekelijks had ik op vrijdag middag een afspraak met dhr. Fragkiadakis om mijn vorderingen te bespreken en om vragen te beantwoorden. Drie keer per week was ik in het lab om het experiment uit te voeren. Ik deed de voorbereiding alleen en op het moment van het uitvoeren van het experiment was mijn supervisor voor het praktisch onderzoek, dhr. Lapidakis, er om te helpen wanneer dit fout ging. Uiteindelijk heb ik elke keer het experiment zelf gedaan. Aan het begin was ik niet tevreden met de begeleiding die ik kreeg voor het theoretisch onderzoek. Zoals al eerder genoemd had ik veel moeite met het eerste theoretische onderzoek wat ik uitvoerde. Naar mijn idee werd er niet de tijd genomen om me de gedachtegang en methodiek uit te leggen van het voorgaande onderzoek, wat er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat ik dat onderzoek niet kon uitvoeren. Ik ben ook zeer tevreden over de begeleiding die we hebben gehad voor het vak dietetiek. De docenten hielpen ons wanneer we vragen hadden via de mail en wekelijks hadden wij een bijeenkomst van twee à 3 uur waarin wij onze vorderingen met de case study besproken. Een aantal keer heb ik deelgenomen aan de hoorcolleges met de Griekse studenten. Dit heb ik als onprettig ervaren. Er stonden twee docenten voor de groep. Het hoorcollege werd gegeven in het Grieks. Een van de docenten vertaalde voor ons, de Nederlandse studenten, wat er werd gezegd in het Engels. Ik vond het lastig om mij te concentreren, omdat ik twee dingen door elkaar hoorde en omdat niet alles vertaald werd waardoor er gaten in het verhaal kwamen. 9

10 De meeste moeite had ik met mijn supervisor voor het theoretische onderzoek, dhr. Fragkiadakis. Dhr. Fragkiadakis heeft een druk programma en heeft altijd wat te doen. Ik heb hier begrip voor en waardeerde het zeer dat hij de vrijdagmiddag had vrij gemaakt voor de Erasmus studenten. Wel had ik het probleem dat wanneer ik iets niet snapte, dhr. Fragkiadakis snel geïrriteerd uit de hoek kon komen. Hij spreekt heel geleerd Engels en af en toe had ik moeite om hem te begrijpen. Ook vond ik het lastig wanneer ik een vraag had, want ik kreeg of het antwoord niet of eerst een hele uitleg over iets anders voordat ik het antwoord kreeg. Ik heb dit als onprettig ervaren, omdat de bijeenkomsten hierdoor twee uur duurden in plaats van een uur. Al met al heb ik mijzelf gedwongen rustig te blijven onder deze omstandigheden en uiteindelijk is alles goed gekomen. Wanneer ik rustig bleef luisteren en doorvragen kreeg ik meestal mijn antwoord wel. Conclusie Ik denk dat ik nog niet helemaal klaar ben om zelfstandig de praktijk in te gaan wanneer het gaat om de rol van onderzoeker. Ik denk wel dat ik voldoende vaardigheden beheers wanneer het om onderzoek gaat, maar ik heb het gevoel dat ik deze vaardigheden nog wel moet verbeteren. Ik heb heel erg het idee gehad dat ik tijdens deze stage voor het eerst vrij ben gelaten. In het begin heb ik moeilijkheden ondervonden en voelde ik me onzeker omdat ik het miste dat ik een studiehandleiding had waar alles in stond, maar nu ik er op terug kijk denk ik dat dit het meest leerzame is geweest van heel de stage. Ik weet zeker dat ik na jaar 4 wel klaar ben om als beroepsbeoefenaar de praktijk in te gaan, aangezien dat jaar in het kader staat van praktijk. Ik denk dat ik nog moet wennen aan het idee dat ik word vrijgelaten en dat de onzekerheid weg gaat wanneer ik volgend jaar weer stage ga lopen. Qua kennis heb ik het gevoel dat ik op niveau ben en dat ik na het afronden van deze opleiding een goede start kan maken in de praktijk. Ik kan na deze stage geen beeld vormen van hoe ik als behandelaar functioneer, aangezien deze stage niet gefocust was op de rol behandelaar. Wel kan ik zeggen dat ik op dit gebied veel rijker ben aan kennis, omdat ik in aanraking ben gekomen met andere richtlijnen en een andere manier van het opstellen van een dieet. Ik denk dat deze ervaring mij wel degelijk een betere behandelaar maakt, ook al verschilt het van de dietetiek in Nederland. Deze stage is heel leerzaam geweest en heeft me zeker geholpen om mijzelf te ontwikkelen als beginnend beroepsbeoefenaar. Ik heb het beroep vanuit een ander perspectief gezien en ik heb hier veel van geleerd. Ik vond het een leuke ervaring en ik ben blij dat ik het gedaan heb. 10

11 Ervaringsverslag Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Datum:

12 Ik heb stage gelopen bij de Technological Educational Institute of Crete, bij het departement Voeding & Diëtetiek. De TEI Crete, zoals ik het vanaf nu af aan ga noemen, staat in Siteia. Dit is een plaats in het noordoosten van Kreta, in Griekenland. Siteia is een kleine stad met inwoners. Het ligt ongeveer 165 kilometer van de grote plaats Heraklion. Vanaf Heraklion gaat er een bus naar Siteia. Dit duurt ongeveer drie uur. TEI Crete is te vergelijken met de HBO-opleiding Voeding & Diëtetiek in Nederland. De school in Siteia is het departement voor Voeding & Dietetiek. Er worden in dit gebouw geen andere opleidingen gegeven. Ik ben begeleid door een aantal docenten. Mijn hoofdbegeleider voor het theoretisch onderzoek wat ik uitvoerde was dhr. Fragkiadakis. Dhr. Fragkiadakis is een docent aan de TEI Crete. Hij geeft lessen die gerelateerd zijn aan biochemie en het metabolisme. Naast zijn taak als docent doet hij ook organisatorisch werk voor de TEI en houdt hij zich bezig met onderzoek. Naast dhr. Fragkiadakis had ik ook nog een andere praktijkbegeleider, dhr. Lapidakis, voor mijn praktisch onderzoek. Dhr. Lapidakis is docent en geeft de lessen die gerelateerd zijn aan Food Technology. Tijdens mijn stage heb ik een theoretisch onderzoek en een praktisch onderzoek uitgevoerd. Naast deze onderzoeken heb ik willekeurig opdrachten gemaakt voor de lessen diëtetiek, biochemie en ik heb een cursus over supplementen en vitaminen gevolgd. Ik begon mijn stage met mijn praktijkonderzoek. Ik heb onderzoek gedaan naar de bepaling van Totale Coliformen in de kazen Xygalo en Katiki. Hiervoor was ik wekelijks 12 uur in het lab, om de benodigde materialen te steriliseren, het experiment uit te voeren en het afval te steriliseren en op te ruimen. Na de start met het praktisch onderzoek, ben ik begonnen met het theoretisch onderzoek. Dit heb ik gerelateerd aan het praktisch onderzoek wat ik heb gedaan. Ik heb onderzoek gedaan naar het productieproces van Xygalo en de samenstelling ervan. Hiervoor ben ik ook naar de fabriek geweest. Xygalo is een product dat in Siteia wordt geproduceerd, dus ik had de mogelijkheid om daar heen te gaan. Het was heel leerzaam om het proces in het echt te zien. Verder heb ik nog onderzoek gedaan naar de verschillen tussen Xygalo en kazen met dezelfde consistentie. Een van deze kazen is Katiki, waar ik ook een experiment mee heb gedaan. Ik heb uiteindelijk 1 rapport gemaakt, waarin het theoretische en praktische onderzoek in elkaar overliepen. Ik was drie dagen aanwezig op de TEI, voor zo n 5 tot 6 uur per dag. Drie van de vier dagen was ik bezig met de experimenten in het lab en ik had daar ook de mogelijkheid om te studeren. Dit deed ik op maandag, woensdag en vrijdag. Op vrijdag had ik ook 2 uur les voor een cursus die ik volgde en daarna had ik de wekelijkse meeting met dhr. Fragkiadakis voor het project. Buiten de dagen die ik doorbracht op de TEI studeerde ik gemiddeld 6 uur per dag thuis voor het theoretisch onderzoek en de andere lessen. Ik had voldoende opdrachten om te maken en ik had geen tijd om me te vervelen. 12

13 De bereikbaarheid van het stageadres was prima. Ik woonde in een studentenhuis waar de bus voor de deur stopte. De bus deed er 5 minuten over om bij de TEI te komen. Een kaartje was maar 60 cent, dus het was prima te doen. Ik vond de stage erg leerzaam. Ik heb er voor gekozen om naast de onderzoeken nog andere lessen te volgen en opdrachten te maken. Het was erg fijn dat de docenten dit hadden aangeboden. Tijdens de lessen dietetiek ben ik in aanraking gekomen met de Griekse manier van het opstellen van een dieet. Dit is totaal anders dan de Nederlandse manier. Er worden andere richtlijnen gevolgd en ik vond het heel leerzaam om te zien op wat voor manier de diëten werden opgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van de Amerikaanse en Britse richtlijnen en de diëten worden opgesteld aan de hand van equivalenten. In het begin was dit erg lastig, maar een aantal casussen en oefeningen verder werd alles duidelijk. Ik heb het als zeer prettig ervaren dat er de tijd werd genomen door de betrokken docenten om de stof uit te leggen en de opdrachten te bespreken. Voor de lessen dietetiek had ik, samen met de twee andere studenten die van de Haagse Hogeschool in Griekenland waren, aparte bijeenkomsten met de docent. Zo werd er alle aandacht besteed aan de opdrachten die we kregen en de vragen die we hier bij hadden. Ik raad deze stage aan voor degene die graag naar het buitenland willen. Er wordt alles gedaan aan het aanbieden van lesstof en oefeningen en de begeleiding was erg goed. Ook is er ruimte voor eigen inbreng. Zo werd het praktisch onderzoek wat ik heb uitgevoerd vooraf niet aangeboden, maar toen ik het idee voorstelde was dhr. Fragkiadakis enthousiast. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik dit kon doen. Je hebt de ruimte om zo veel te leren als je wilt en dit vind ik erg goed. Daarnaast is de locatie heel mooi. Het enige nadeel is dat Siteia niet zo groot is, dus er is ook niet zo heel veel te doen. Over het algemeen heb ik in mijn vrije tijd veel koffie gedronken in de cafeetjes en in het weekend ging ik uit. Er zijn drie bars waar de meeste studenten uitgaan. Het is wel erg leuk dat je iedereen tegenkomt zonder eigenlijk iets af te spreken. Buiten dit is er eigenlijk vrij weinig te doen. Wil je veel opties hebben om uit te gaan en activiteiten te doen, dan ben je eigenlijk wel gedwongen om naar de grote stad Heraklion te gaan. Ik ben in contact gekomen met het stageadres via de mail die ik van de Haagse Hogeschool heb gehad. Daarnaast heb ik nog een aantal keer gebeld met het International Office dat in Heraklion zit. Dit telefoonnummer heb ik op de website van TEI crete gevonden (http://www.teicrete.gr/tei/en/index.php). Binnen de TEI Crete werd Grieks gesproken. Tijdens de lessen werd er rekening gehouden met de Nederlandse studenten. Dhr. Fragkiadakis deed zijn lessen in het Engels en tijdens de lessen dietetiek die we samen hadden met de Griekse studenten werd er vertaald door de tweede docent die erbij was. Verder waren alle andere bijeenkomsten een op een en werd er Engels gesproken. Ook tijdens de experimenten heb ik Engels gesproken met mijn begeleider. 13

14 Vergeleken met Nederland vond ik het leven wel duur in Siteia. Vooral de supermarkt is duurder dan in Nederland. Er is een Liddl in de buurt, maar daarvoor heb je een scooter of een auto nodig om daar te komen. Er gaat geen bus. Je kan er ook voor kiezen om een taxi te nemen, maar aangezien Siteia geen grote stad is, vragen ze veel geld voor kleine stukjes. Maandelijks was ik zo n 500 à 600 euro kwijt. De supermarkten die in de stad zelf zijn, zijn over het algemeen duurder dan bijvoorbeeld de Albert Heijn. Mijn huur was 280 euro voor een studio (ik heb hiermee wel pech gehad, want over het algemeen kan je voor dit geld een eengezinswoning vinden). Ik adviseer om pas in september voor een huis te zoeken. Ik kwam al in augustus en toen waren de meeste huizen verhuurd als vakantiehuizen. Voor het gas en licht was ik zo n 80 à 90 euro per twee maanden kwijt. Per week was ik 40 tot 60 euro aan boodschappen kwijt en aan het avondeten. Ik at elke avond bij het studentenrestaurant. Daar kon ik voor 3 euro een complete maaltijd inclusief drinken nuttigen. Al met al ben ik prima rond gekomen, mede dankzij het eurofonds. Ik ontving elke maand 220 euro van het eurofonds en daarnaast studiefinanciering. Vergeleken met de studiefinanciering die ik in Nederland krijg was dit ook hoger, omdat ik in Nederland thuis woon en in Griekenland was ik natuurlijk uitwonend. Per maand kreeg ik rond de 500 à 600 euro waar ik dus prima alles mee kon betalen. Als je stage wilt lopen in Griekenland, moet je een European Health Insurance Card aanvragen. Dit is voor de verzekering. Met deze kaart ben je prima verzekerd wanneer je naar een ziekenhuis gaat in Griekenland. In Siteia moet je 5 euro betalen als je aankomt, maar daarvoor heb je een consult en de bijbehorende testen. De kaart kan je hier aanvragen: De ziekenhuizen in Griekenland zijn goed. Ik heb helaas een aantal ziekenhuizen moeten bezoeken. De zorg was prima. De medicijnen moet je wel betalen, maar deze bonnen kan je terugsturen naar je verzekering in Nederland en zo krijg je het geld terug. Ook als je naar een privé dokter gaat, heb je de mogelijkheid om de bon terug te sturen naar je verzekering. Wanneer je er voor kiest om naar een privé dokter te gaan (een dokter buiten het ziekenhuis) ben je wel geld kwijt voor de testen en het consult. Wat ik heb ervaren is een consult rond de 50 euro. Ik heb een online portfolio waar mijn onderzoeken opstaan. De link naar mijn portfolio is Ik heb ook een galerij aangemaakt waar foto s te vinden zijn. De link hiervan is: Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad tijdens deze stage. Ik heb veel geleerd en ik kijk er met plezier op terug! 14

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

OCP Portfolio. Beschrijf jezelf:

OCP Portfolio. Beschrijf jezelf: OCP Portfolio Beschrijf jezelf: Mijn naam is Rajen Gadjradj. Ik ben 24 jaar en heb voor mijn huidige HBO opleiding, een opleiding op het MBO afgerond. Deze opleiding is commercieel medewerker marketing

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Excellentie en de leeromgeving

Excellentie en de leeromgeving Excellentie en de leeromgeving Wat kan een school doen om het beste uit haar getalenteerde leerlingen te halen? Suzanne Vrancken, Msc. & drs. Sanne Tromp Met dank aan: de JCU leerlingen van Jaarklassen

Nadere informatie

Reflectieverslag Eindbeoordeling

Reflectieverslag Eindbeoordeling Reflectieverslag Eindbeoordeling Naam student: Elger van Barneveld Stagebedrijf: HealthTime Fitness Opleiding & studiejaar: HBO Sport en Bewegen Hogeschool Inholland Haarlem, 2012-2013 Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 2. UTRECHT, Augustus 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 2. UTRECHT, Augustus 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids Periode 2 UTRECHT, Augustus 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Voordat je begint met lezen.. De alternatieve gids is

Nadere informatie

Keuzeverslag. Mijn keuze is [IT Management]

Keuzeverslag. Mijn keuze is [IT Management] Keuzeverslag Mijn keuze is [IT Management] Studentnaam : Onno van Gijssel Studentnummer : 500664958 Klas : IP110 Emailadres : onno.van.gijssel@hva.nl Datum : 01-11-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo Régina Petit, Maren Thomsen en Ellen

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

TEST ENGINEERS PASSWERK

TEST ENGINEERS PASSWERK In deze brochure hebben we aan aantal interviews met onze test engineers verzameld die in de voorbije periode werden afgenomen. Ze geven een goed beeld van het profiel van onze medewerkers die ingezet

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Reflectie op het onderzoek

Reflectie op het onderzoek Reflectie op het onderzoek Naar aanleiding van mijn gehouden onderzoek omtrent ICT-communicatie op het HMC wil ik terugkijken naar mijn handelen en de verworven kennis. Een terugblik op de aanpak, het

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie