Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3"

Transcriptie

1 Welkom in Amphia

2 2

3 Inhoud Welkom in Amphia 4 Voorbereiding op uw opname 6 Uw verblijf in het ziekenhuis 9 Voorzieningen tijdens uw verblijf 12 Hulpverleners tijdens uw verblijf 18 Na uw ziekenhuisopname 23 Goed om ook te weten 26 Belangrijke telefoonnummers 35 WELKOM IN AMPHIA 3

4 Welkom in Amphia Door een ziekenhuisopname moet u noodgedwongen uw vertrouwde thuissituatie tijdelijk verruilen voor een verblijf in een voor u vreemde omgeving. Een situatie waarin u zich het liefst zo kort mogelijk bevindt, maar waar u zich wel goed op wilt voorbereiden. Deze brochure geeft informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis en onze dienstverlening. Informatie over onderzoeken en behandelingen krijgt u vooraf of tijdens uw opname van uw behandelend arts of andere zorgverleners. Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan de verpleegkundige op de afdeling waar u wordt opgenomen. Amphia biedt zorg in Breda, Oosterhout en Etten-Leur en is één van de grootste, algemene ziekenhuizen van Nederland. Naast medische topzorg behoren ook 4

5 opleiding en onderzoek tot onze kerntaken. Dit maakt Amphia een topklinisch opleidingsziekenhuis. Ruim 260 medisch specialisten, medewerkers en 350 vrijwilligers geloven dat zorg pas echt TOPzorg wordt als er steeds gewerkt wordt aan verbetering van kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg. Wij willen onze patiënten de beste medische en verpleegkundige zorg bieden. Zo dicht mogelijk bij huis. Daarbij hebben wij ook oog voor de mensen die voor u belangrijk zijn. Kijkt u ook eens op onze website voor meer informatie over onze afdelingen en specialismen. Wij doen ons uiterste best om uw verblijf in ons ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Raad van Bestuur Bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia WELKOM IN AMPHIA 5

6 Voorbereiding op uw opname Als u voor een opname naar Amphia komt, dan wordt u op het Voorbereidingsplein op uw opname voorbereid. Indien nodig worden hier afspraken gemaakt voor vooronderzoek. Soms wordt in een vroeg stadium een voorlopige opnamedatum met u afgesproken. Die datum is dan nog niet definitief. Eén tot twee weken van tevoren ontvangt u telefonisch de definitieve datum, de locatie en de tijd van opname. Een routebeschrijving naar de locaties van Amphia vindt u op: Helaas kan het door onvoorziene omstandig heden, zoals een spoedopname, gebeuren dat uw opname op de afgesproken datum niet door kan gaan. Natuurlijk laten wij u dat zo snel mogelijk weten en zoeken wij met u naar een alternatief. We begrijpen dat dit voor u vervelend kan zijn, maar rekenen op uw begrip. Als er voorafgaand aan uw opname belangrijke veranderingen in uw gezondheidstoestand zijn, neem dan contact op met uw huisarts. Deze kan u zonodig terugverwijzen naar de behandelend specialist. Kunt u om welke reden dan ook de afspraak voor opname niet nakomen, wilt u dan meteen telefonisch contact opnemen met het ziekenhuis. Dan kunnen wij misschien andere patiënten in uw plaats behandelen. Wachttijd voor opname Wij vinden het belangrijk dat u zo snel mogelijk wordt geholpen. Maar soms lukt dat niet en is er voor opname bij sommige specialismen een wachttijd. Deze wachttijd is onder andere afhankelijk van: urgentie van de ingreep of behandeling; capaciteit van de verpleegafdeling; beschikbaarheid van de specialist; ruimte binnen onderzoek- en behandelafdelingen; aantal spoedopnamen. Uw plaats op de wachtlijst is afhankelijk van uw urgentie en de volgorde van aanmelding. De wachttijden variëren per specialisme. Voor vragen over de wachttijd kunt u het beste contact opnemen met het de afdeling Opname. Contactinformatie vindt u op pagina 35. 6

7 Wat neemt u mee, wat laat u thuis Wij vragen u bij opname de volgende zaken mee te nemen: alle medicijnen die u thuis gebruikt in de bijbehorende verpakking en zonodig dieetvoorschriften; uw geneesmiddelenoverzicht (op te vragen bij uw apotheek); de contactgegevens van uw wijkverpleegkundige (zie voor een actueel overzicht); een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort); een geldig verzekeringsbewijs (alleen als u niet uit Nederland komt of niet de Nederlandse nationaliteit heeft). Voor buitenlandse patiënten uit Europa is dit de European Health Insurance Card (EHIC). Voor patienten buiten Europa is het belangrijk dat zij contactgegevens van hun zorgverzekeraar bij zich hebben; toiletartikelen; nachtkleding, kamerjas, pantoffels, schoenen en ondergoed; dit opnameboekje Welkom in Amphia. Verder kunt u denken aan wat kleingeld, boeken, tijdschriften en een pen. Ook kan een lijstje met belangrijke telefoonnummers handig zijn. Waardevolle spullen, geld of sieraden kunt u beter niet meenemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is namelijk niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. In uitzonderlijke gevallen kunt u kostbaarheden in bewaring geven bij het ziekenhuis. Informatie hierover kunt u krijgen bij de verpleegkundige op de afdeling. Voorlichtingsfilms Ter voorbereiding op uw opname kunt u de patiëntenvoorlichtingsfilms op onze website bekijken ( > patiënten > voorlichting > filmpjes). Deze geven u van diverse behandelingen een helder beeld van wat u te wachten staat. Privacy De informatie over uw gezondheid is privé. En aan die privacy hechten wij ook veel waarde. Daarom wordt deze informatie alleen aan u of aan een door u aangewezen contactpersoon gegeven. Wij verzoeken u om de naam en het telefoonnummer van één contactpersoon door te geven aan de verpleeg kundige WELKOM IN AMPHIA 7

8 van de verpleegafdeling. Vraag uw familie en naasten om bij voorkeur bij deze contactpersoon naar uw gezondheidstoestand te informeren. Wijst u ook zelf een vertegenwoordiger aan, voor het geval dat u zelf niet (meer) kunt beslissen. Het beste kunt u dit schriftelijk vastleggen. Uw vertegenwoordiger handelt in uw belang en heeft - net als u zelf - recht op informatie, overleg en het geven van toestemming voor behandeling en verzorging. De naam van de vertegenwoordiger wordt in uw dossier genoteerd. Financiële afhandeling Voor een opname in het ziekenhuis moet u zich kunnen legitimeren. Daarom is het belangrijk dat u bij elk bezoek een geldig legitimatiebewijs meebrengt (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of ander bij ministeriële regeling aan te wijzen document - zoals (tijdelijke) verblijfsvergunning). Ziekenhuizen zijn verplicht het BSN (Burgerservicenummer) van hun patiënten vast te leggen. Het BSN wordt gebruikt voor het uitwisselen van informatie met andere hulpverleners en zorgverzekeraars. Komt u niet uit Nederland of heeft u geen Nederlandse nationaliteit, dan heeft u zeer waarschijnlijk geen BSN nummer. Neemt u in dat geval dan ook een geldig verzekeringsbewijs mee. De rekening wordt in principe rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Bepaalde behandelingen zijn echter voor vergoeding uit de basisverzekering uit gesloten. Ook kan het zijn dat er voor een bepaalde behandeling geen contract is afgesloten tussen Amphia en uw zorgverzekeraar of dat u de rekening (deels) zelf moet betalen. Wilt u weten of de behandeling (volledig) wordt vergoed, neem dan vooraf contact op met uw zorgverzekeraar. Op de website leest u meer over de kosten van ziekenhuiszorg. Zorg na ziekenhuisopname In sommige gevallen weet u vooraf al dat u na ontslag uit het ziekenhuis extra (verpleegkundige) zorg nodig heeft. Het advies is dan om zo veel mogelijk zaken alvast voorafgaand aan uw opname te regelen. Uw wijkverpleegkundige kan u hierbij helpen. Op de website vindt u meer informatie, een overzicht van wijkverpleegkundigen in de regio en een checklist met de meest voorkomende vragen van patiënten over ontslag uit het ziekenhuis. Deze checklist kunt u invullen en zo bepalen welke zorg u alvast kunt regelen. De contact gegevens van uw wijk verpleegkundige kunt u ook meenemen naar uw opname. 8

9 Uw verblijf in het ziekenhuis Opname Op de afgesproken datum en tijdstip van opname kunt u zich melden bij de receptie in de centrale hal van de locatie waar u wordt opgenomen. Aankomst op de afdeling Op de verpleegafdeling heeft u eerst een gesprek met een verpleegkundige. Deze informeert u over de verdere gang van zaken. Bent u overgevoelig voor bepaalde etenswaren, medicijnen, jodium of andere stoffen, laat dit dan in dit gesprek weten. Als u een schriftelijke wilsverklaring heeft, is het belangrijk dat de artsen en verpleegkundigen daarvan op de hoogte zijn en uw wilsverklaring in hun bezit hebben. U krijgt van ons een polsbandje met daarop uw naam en geboortedatum. Dit polsbandje is bedoeld als identificatiemiddel. Wij vragen u dan ook het polsbandje tijdens uw verblijf in het ziekenhuis altijd om te houden. Als u het polsbandje kwijt bent, kunt u bij de verpleegkundige op uw afdeling een nieuwe vragen. WELKOM IN AMPHIA 9

10 Gemengd verplegen In Amphia worden mannen en vrouwen op één kamer verpleegd. Gemengd verplegen geeft de mogelijkheid flexibel en optimaal gebruik te maken van de beddencapaciteit en voorkomt onnodig overplaatsen van patiënten naar andere kamers. Heeft u (principieel) bezwaar tegen gemengd verplegen, dan kunt u dit vóór opname kenbaar maken bij de afdeling opname. Afhankelijk van de bedbezetting proberen wij daar vervolgens rekening mee te houden. Amphia beschikt over 225 eenpersoonskamers, 150 tweepersoonskamers, negen kamers voor drie personen en 104 kamers met vier bedden. Verpleging en behandeling Wij hechten veel waarde aan patiëntgerichte zorg. Dit betekent dat patiënten op de meeste afdelingen een eigen verpleegkundige krijgen toegewezen. Tijdens uw opname is hij of zij verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg en het aanspreekpunt voor u en de mensen in uw nabije omgeving. Medicijnen Het is belangrijk dat uw behandelend specialist weet welke geneesmiddelen u thuis gebruikt. Wij verzoeken u daarom alle medicijnen die u gebruikt, in de bijbehorende verpakking mee te nemen naar het ziekenhuis. Daarnaast is het nodig dat u bij uw eigen apotheek een overzicht vraagt van de geneesmiddelen die u in de afgelopen maanden heeft gebruikt. Op dit overzicht staan ook mogelijke allergieën of intoleranties, dat wil zeggen medicijnen die u niet kunt verdragen. Het is belangrijk dat u dit medicijnoverzicht bij opname meebrengt. Het helpt vergissingen of fouten bij het voorschrijven van medicijnen tijdens uw opname of bij ontslag te voorkomen. Als dat nodig is, kunnen de ziekenhuisapotheek en de behandelend specialist bij uw eigen apotheek nadere informatie opvragen over de medicijnen die u gebruikt. Heeft u daar bezwaar tegen, geef dat dan aan tijdens het opnamegesprek. De medicijnen die u tijdens de opname nodig heeft, krijgt u van het ziekenhuis. Neem geen medicijnen in zonder overleg met uw specialist of verpleegkundige. Een combinatie van geneesmiddelen kan gevaarlijk zijn. Eten en drinken Voeding speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven en kan grote invloed 10

11 hebben op hoe u zich voelt. De gastvrouwen en gastheren van de verpleeg - af delingen adviseren u graag bij het kiezen van uw ontbijt, lunch en diner en bij het invullen van de menukaart. Tussen de maaltijden door bieden zij verschillende warme en koude dranken aan. Als het niet lukt om voldoende te eten en/of te drinken of bij vragen over uw voeding kan uw specialist of verpleegkundige een diëtist inschakelen. Het meebrengen van een warme maaltijd door familie en/of vrienden raden wij af. Vooral als u ziek bent en dus een verminderde weerstand heeft, is het risico groter dat u hierdoor infecties oploopt. Met vragen of suggesties kunt u terecht bij de gastvrouw/- heer. Uw familie en vrienden kunnen gebruik maken van het restaurant op de begane grond. Dieet Volgt u een dieet, dan houden wij daar graag rekening mee. U kunt dit tijdens het opnamegesprek doorgeven aan de verpleegkundige. Schoonmaken In Amphia wordt schoon gemaakt volgens de microvezelmethode. Dit houdt in dat wij veelal schoonmaken zonder reinigingsmiddel en met zo min mogelijk water, waardoor er geen geur vrijkomt. De belangrijkste reden hiervoor is dat schoonmaakproducten en water een voedingsbodem voor bacteriën en virussen zijn. Bij het reinigen van het toilet wordt wel een reinigingsmiddel gebruikt. Op deze manier bereiken we een optimaal en hygiënisch resultaat en beperken we het risico op bacteriën en virussen. Door het dagelijks reinigen van de verpleegafdelingen en de microvezelmethode is er voor het schoonmaken aanzienlijk minder tijd nodig dan u wellicht thuis gewend bent. WELKOM IN AMPHIA 11

12 Voorzieningen tijdens uw verblijf In Amphia zijn allerlei voorzieningen om u tijdens het verblijf op één van onze locaties van dienst te zijn. Servicebureau Patiënten en bezoekers kunnen bij het Servicebureau terecht voor aanvullende informatie over onderzoek, aandoeningen en behandeling, adressen van patiëntenverenigingen, folders en brochures. Soms horen uw vragen thuis bij de medisch specialist of verpleegkundige. De medewerkers verwijzen u dan door. Ook als u suggesties of klachten heeft, kunt u hier binnenlopen. Horecavoorziening In de centrale hal vindt u een horecavoorziening. Hier kunt u maaltijden en dranken gebruiken. Ook zijn er bloemen, fruit, cosmetica, speelgoed, versnape ringen, dagbladen en tijdschriften te koop. 12

13 Kapsalon/pedicure/schoonheidsspecialiste Op de locaties in Breda is een dames- en herenkapsalon. U kunt zelf of via de afdeling een afspraak met de kapper maken. Kunt u uw bed niet uit, dan komt de kapper naar u toe. Wilt u een uitgebreide of kleine schoonheidsbehandeling tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? Of een pedicure- en manicurebehandeling? Dan kunt u in overleg met de verpleegkundige daarvoor een afspraak maken. Kunt u niet zelf naar de schoonheidssalon gaan, dan is het mogelijk dat de schoonheidsspecialiste naar de verpleegafdeling komt. In Oosterhout is geen kapsalon, pedicure of schoonheidsspecialiste. Kapellen, stiltecentra en islamitische gebedsruimten De kapellen, stiltecentra en islamitische gebedsruimten zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week open voor een moment van rust, bezinning, gebed of het aansteken van een kaarsje. Op de Langendijk in Breda is de kapel op de derde verdieping. Het stiltecentrum is in de hal. Op de Molengracht in Breda is de kapel op de eerste verdieping naast de liften bij de ingang naar de Intensive Care. In Oosterhout is het stiltecentrum in de hal op de begane grond. De islamitische gebedsruimte vindt u op de Langendijk op de derde verdieping, bij de kapel. Op de Molengracht is de islamitische gebedsruimte op de begane grond, in de West-gang richting de poliklinieken van Neurologie. In Oosterhout is geen islamitische gebedsruimte. WELKOM IN AMPHIA 13

14 Internet Amphia beschikt in Breda en Oosterhout over draadloos internet (Wifi) in de centrale hal en op alle verpleegafdelingen. Op deze plaatsen kunt u dan ook kosteloos gebruik maken van internet op uw eigen laptop, smartphone of tablet. Uit veiligheidsoogpunt zijn niet alle functionaliteiten beschikbaar op het Wifi-netwerk. Op de kinderafdeling op de Langendijk en de Molengracht kunnen kinderen gebruik maken van laptops met draadloos internet aangeboden door de Stichting Michael Wings. Radio, telefoon en TV Bij elk bed is een radioaansluiting. De huur van telefoon en televisie gaat via Patientline. Bij opname ontvangt u daarover informatie. U kunt ook zelf bellen met Patientline via nummer U kunt ook uw eigen mobiele telefoon gebruiken. Houd er wel rekening mee dat uw mobiele telefoon niet mag aanstaan op plaatsen waar een verbodsbord hangt. Deze kan daar mogelijk storingen veroorzaken aan de medische apparatuur. Ook vragen wij u tijdens het telefoneren rekening te houden met de andere patiënten en na uur niet meer te bellen. Bezoek en bezoektijden Het bezoekuur is voor veel patiënten een belangrijk moment. Toch kan bezoek ook een belasting zijn voor u en soms voor medepatiënten. Daarom willen we drukte op de patiëntenkamers voorkomen en u vragen niet meer dan twee bezoekers tegelijk te ontvangen. Wij raden u aan om met familie en vrienden te overleggen hoe het bezoek het beste kan worden verdeeld. Kunt u uit bed, dan kunt u met uw bezoek ook naar het dagverblijf of de centrale hal gaan. Wij vragen u vriendelijk zich te houden aan de vastgestelde bezoektijden van de verpleegafdelingen. Als uw bezoek niet op de vaste bezoektijden kan komen, overleg dan met de verpleegkundige. 14

15 WELKOM IN AMPHIA 15

16 Wij proberen om onderzoeken zoveel mogelijk buiten bezoektijd te plannen. Toch is het mogelijk dat u tijdens bezoekuren een onderzoek moet ondergaan, of dat u wordt bezocht door uw specialist. De bezoektijden op alle locaties van Amphia zijn dagelijks: uur uur Voor enkele afdelingen binnen het Vrouw&Kindcentrum, voor de Intensive Care en voor de afdelingen Psychiatrie en Geriatrie gelden afwijkende bezoektijden. Kijk hiervoor op > bezoekers > bezoektijden. Parkeren Bezoekers kunnen gebruikmaken van het parkeerterrein bij het ziekenhuis. De kosten zijn afhankelijk van de parkeertijd. Als u slecht ter been bent, kunt u voor de ingang gratis in- en uitstappen. Bij alle locaties zijn invalidenparkeerplaatsen voor vergunninghouders. Hiervoor betaalt u het normale parkeertarief. Om bezoekers van langdurig opgenomen patiënten tegemoet te komen in de parkeerkosten, biedt Amphia een parkeerabonnement. U kunt een parkeerabonnement aanschaffen bij de receptie op elke locatie. Meer informatie over dit abonnement en de parkeerkosten vindt u op > bezoekers > parkeren. 16

17 Pendelservice Op de Molengracht in Breda kunt u gebruik maken van een pendelservice van het parkeerterrein naar de ingang van het ziekenhuis en weer terug. De elektrische pendelbus rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en uur. Kijk voor meer informatie op > bezoekers > parkeren. Post Wanneer er post voor u is, wordt deze zo snel mogelijk bezorgd. Een goede adressering, vooral ook vermelding van de locatie waar u bent opgenomen, is daarom erg belangrijk. U wordt in Amphia ingeschreven onder uw officiële voorletters, dus niet onder uw roepnaam. Als de locatie, het kamernummer en de afdeling bij het adres staat, helpt dat mee aan een vlotte bezorging. Wist u trouwens dat uw familie en vrienden u ook via de website > bezoekers > kaartje sturen een kaartje kunnen sturen? Roken In het ziekenhuis mag de niet-rokende mens geen last hebben van de rokende mens. Dit betekent dat: Patiënten alleen mogen roken in rookruimten in en buiten de gebouwen. Bezoekers alleen mogen roken in de rookruimte buiten de gebouwen. De verpleegkundige of de receptie kan u hierover informeren. Roken tijdens zuurstoftoediening is gevaarlijk. Het is voor patiënten met zuurstofapparatuur dan ook verboden om te roken. Foto- en filmopnamen Amphia is een openbare ruimte waar de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers gewaarborgd wordt. Amphia doet een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid om de privacy van anderen te respecteren en daarom geen foto s of filmpjes te maken zonder toestemming. WELKOM IN AMPHIA 17

18 Hulpverleners tijdens uw verblijf Medisch specialist Tijdens uw opname heeft de medisch specialist in uw behandeling een centrale rol. Hij of zij is uw hoofdbehandelaar. De verpleegkundige vertelt u wie dit is. De hoofdbehandelaar is aanspreekpunt voor de patiënt en voor iedereen die hulp verleent aan die patiënt. Soms is dit een waarnemer. In alle gevallen overlegt de arts met u welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn. Zijn bepaalde zaken niet duidelijk, vraag dan om aanvullende informatie. Wanneer dat nodig is, overlegt de medisch specialist ook met andere behandelaars. Uitslagen van onderzoeken en behandelingen worden met u besproken. Het kan zijn dat ook de medisch specialist niet op al uw vragen direct een antwoord heeft. Onderzoeken vergen tijd en de medisch specialist kan pas vertellen wat er aan de hand is, als alle resultaten bekend zijn. 18

19 Arts-assistent en co-assistent Amphia is een opleidingsziekenhuis voor onder andere medisch specialisten. Dat kan betekenen dat u tijdens uw opname te maken krijgt met een artsassistent of co-assistent. Een arts-assistent is een afgestudeerd arts, al dan niet in opleiding voor medisch specialist. U mag van hem of haar tijdens uw verblijf hetzelfde verwachten als van uw specialist. Elke arts-assistent werkt onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Hij of zij kan als zaalarts op de afdeling werken, loopt de dagelijkse visite mee en stelt u op de hoogte van de gang van zaken. Als het nodig is, overlegt de arts-assistent met de specialist. In het ziekenhuis kunnen dus meerdere artsen bij uw behandeling betrokken zijn. Een co-assistent is een student geneeskunde die wordt opgeleid tot basisarts. Het kan voorkomen dat u zowel gesprekken heeft met uw specialist als met een co-assistent of arts-assistent en dat beiden u onderzoeken. Verpleegkundige Op iedere afdeling werkt een team van verpleegkundigen. Dit team is verantwoordelijk voor alle aspecten van de verpleegkundige zorg: informatie geven, voorbereiden op een onderzoek of operatie, lichamelijke zorg verlenen en deze zorg afstemmen met artsen en andere hulpverleners. Als er iets gebeurt dat u niet begrijpt of waar u het niet mee eens bent, bespreek dit dan met de verpleegkundige. Op verschillende afdelingen werken ook leerling-verpleegkundigen die praktijkervaring opdoen. Zij worden begeleid door gediplomeerd verpleegkundigen en een opleidingsfunctionaris. In Amphia werken ook verpleegkundigen die binnen een vakgebied specifiek zijn opgeleid. Zo kennen wij onder meer verpleegkundig specialisten op het gebied van Multiple Sclerose, Psychiatrie en Mammachirurgie. Diëtist De diëtist speelt een grote rol in de behandeling bij ondervoeding. Als u in de afgelopen maanden ongewenst bent afgevallen of een verminderde eetlust heeft, wordt de diëtist om advies gevraagd. Daarnaast is het soms nodig uw voeding aan te passen, onder meer bij nierziekten, hartfalen en maag-darmproblemen. De diëtist draagt zorg voor een passend dieetadvies. Uw behandelend arts verwijst u naar de diëtist als u om medische redenen een dieet nodig heeft. WELKOM IN AMPHIA 19

20 Geestelijk verzorger Praten over wat u bezighoudt, uw hart luchten, zoeken naar zin en houvast in uw leven. Het is goed te weten dat u er niet alleen voor staat. In Amphia zijn daarvoor geestelijk verzorgers aangesteld. Zij zijn voor iedereen beschikbaar, ongeacht zijn of haar geloof of levensbeschouwing. Wanneer u met een van hen een gesprek wenst of meer wilt weten over de geestelijke verzorging, geef dit dan aan bij de verpleegkundige. Wilt u bezoek van de geestelijk verzorger van uw eigen parochie, gemeente of moskee, informeert u hen dan zelf over uw ziekenhuisopname. Het ziekenhuis mag informatie over uw opname vanwege de privacywetgeving niet aan externe partijen doorgeven. Op zondag is er een viering op de locatie aan de Molengracht in Breda. Mocht u niet in staat zijn de viering bij te wonen dan kunt u deze via de televisie bij uw bed volgen. U kunt op de Molengracht en Langendijk in Breda de communie ook 20

21 op uw kamer ontvangen. De gastvrouw of gastheer vraagt s ochtends of u communie wenst te ontvangen. Op de Pasteurlaan in Oosterhout en de Langendijk in Breda is er geen mogelijkheid om een viering bij te wonen. Medisch maatschappelijk werker Een ziekenhuisopname kan onverwacht en ingrijpend zijn. Ziekte en een medische behandeling hebben een grote invloed op het leven van de mens. Ook kan ziek zijn tijdelijke of blijvende gevolgen hebben voor het werk, de thuissituatie of het gezin. De medisch maatschappelijk werker kan u of de mensen om u heen ondersteunen bij het omgaan met ziek zijn, met de behandeling of de opname. Ook voor praktische vragen zoals huisvesting en financiën kunt u bij hen terecht. U of iemand uit uw omgeving kan zelf rechtstreeks contact opnemen met medisch maatschappelijk werk. Ook kan de behandelend arts of een verpleegkundige het medisch maatschappelijk werk inschakelen. WELKOM IN HET AMPHIA ZIEKENHUIS 21

22 Tolk Bij communicatieproblemen tussen anderstalige patiënten en medewerkers van het ziekenhuis, kan het Tolk- en Vertaalcentrum hulp bieden. Meestal wordt de hulp van een tolk via de telefoon ingeroepen. Via de luidspreker op de telefoon van de specialist of verpleegkundige is alles verstaanbaar voor alle deelnemers aan het gesprek. In bijzondere gevallen kan ook een persoonlijke tolk worden ingeschakeld. Vrijwilligers In Amphia verlenen ruim 350 vrijwilligers belangeloos allerlei ondersteunende diensten, aanvullend op de professionele zorg. Tijdens uw verblijf komt u hen dan ook op verschillende momenten en plaatsen tegen. Zo verzorgen zij de bloemen op verpleegafdelingen, fungeren ze als gastvrouw/-heer en begeleiden ze patiënten naar verschillende afdelingen. Ook op onze Servicebureaus wordt u door vrijwilligers geholpen. Andere hulpverleners Soms is er naast de medische zorg in het ziekenhuis, aanvullende behandeling nodig door andere hulpverleners zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Indien nodig betrekt de behandelend arts of verpleegkundige een andere hulpverlener bij uw behandeling. 22

23 Na uw ziekenhuisopname Ontslag Meestal hoort u één à twee dagen van tevoren van uw arts wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Er worden dan afspraken gemaakt over controle en nabehandeling. Voordat u naar huis gaat, is het belangrijk dat een aantal zaken zorgvuldig met u is doorgesproken. Bijvoorbeeld dat u weet wat te doen als u thuis nog pijn heeft, in welke situatie u contact op moet nemen met het ziekenhuis, of u nazorg of hulpmiddelen nodig heeft en hoe dat geregeld is. Is het u bijvoorbeeld duidelijk welke activiteiten u thuis al wel kunt doen en welke nog niet? Heeft u, of hebben uw naasten, behoefte aan steun van anderen na uw ontslag en weet u waar u die steun kunt zoeken? Bijvoorbeeld van een patiëntenvereniging? Schrijf uw vragen op en stel deze aan de verpleegkundige of medisch specialist. Wilt u zeker weten dat u niets vergeet? Dan kunt u de checklist Met vertrouwen naar huis na uw ziekenhuisopname gebruiken. Deze vindt u op Zorg na ziekenhuisopname Mogelijk heeft u na uw opname nog extra (verpleegkundige) zorg nodig, thuis of in een zorginstelling. Samen met de verpleegkundige van de afdeling wordt de zorg na ontslag met u besproken. Neem de contactgegevens van uw wijk verpleegkundige mee naar het ziekenhuis. Dan kunt u hem of haar snel bereiken als dat nodig mocht zijn. Amphia wijst u graag de weg en biedt op de website een overzicht van wijkverpleegkundigen in de regio en informatie over de mogelijkheden van zorg na een ziekenhuisopname. Vervoer naar huis Als u om medische redenen niet met eigen vervoer naar huis kunt, maar gebruik moet maken van een taxi, kunt u voor vergoeding van deze kosten in aanmerking komen. Informeert u vooraf over de regels van vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Dit vervoer naar huis wordt geregeld door de afdeling waar u bent WELKOM IN AMPHIA 23

24 opgenomen. Is er medisch gezien geen noodzaak voor vervoer per ambulance of taxi, dan moet u de vervoerskosten zelf betalen. Huisarts De medisch specialist brengt uw huisarts op de hoogte van het verloop van uw ziekte, de behandeling in het ziekenhuis en de eventuele nazorg. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven. Apotheek Op de Langendijk en de Molengracht in Breda vindt u en apotheek. U kunt direct na uw ontslag uit het ziekenhuis eventuele voorgeschreven medicijnen ophalen bij de Amphia Apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis. Dit geldt ook als u tijdens een polikliniekbezoek medicatie voorgeschreven krijgt. Alles naar wens? Raad van Bestuur, medisch specialisten, medewerkers en vrijwilligers van Amphia hopen dat uw verblijf in het ziekenhuis voorspoedig verloopt. Wij streven ernaar om u de best mogelijke zorg te leveren. Elke dag weer. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Soms ontgaan ons ook zaken die u wel heeft bemerkt. Wij hechten zeer veel waarde aan de tevredenheid van onze 24

25 patiënten over de behandeling en dienstverlening. U mag het ons dus altijd vertellen als u tevreden bent of denkt dat het anders kan. Daar worden wij samen alleen maar beter van. Een probleem of klacht kunt u het beste rechtstreeks bespreken met degene die u hiervoor verantwoordelijk acht. In een gesprek kunnen veel misverstanden worden rechtgezet en klachten worden opgelost. Verloopt dit gesprek niet naar wens, dan kan een medewerker van het Servicebureau u informeren over de klachtenprocedure. U kunt bijvoorbeeld een beroep doen op de klachtenfunctionaris. Ook als u juist heel tevreden bent horen wij dat graag. Want dan weten we dat we op de goede weg zijn. En voor de medisch specialisten en medewerkers van Amphia zijn uw complimenten de mooiste beloning die zij kunnen krijgen. Meer informatie over het indienen van een klacht of over het geven van een compliment vindt u op > klacht en compliment. U kunt uw ervaring en waardering ook kenbaar maken op Hier kunt u een waardering achterlaten voor de zorgverlening door een medisch specialist en/of Amphia. WELKOM IN AMPHIA 25

26 Goed om ook te weten Uw rechten en plichten Rechten Informatie en toestemming Als patiënt in ons ziekenhuis heeft u er recht op dat uw hulpverlener u duidelijk informeert over: uw ziekte of aandoening en de gevolgen daarvan; de mogelijke onderzoeken en behandelingen; relevante bijwerkingen en risico s van onderzoek of de behandeling; eventuele andere behandelmogelijkheden. Als de informatie niet duidelijk is, vraag dan om nadere uitleg. De arts mag u alleen behandelen en onderzoek doen als u daarvoor toestemming geeft. In overleg met hem of haar kunt u eventueel de mening van een tweede arts vragen (second opinion). U kunt er ook voor kiezen om een behandeling of onderzoek niet te ondergaan. Uw gegevens Uw zorgverleners noteren de gegevens, die betrekking hebben op uw behandeling, in uw patiëntendossier. De arts en degenen die bij uw behandeling zijn betrokken, hebben inzage in alle gegevens die in het ziekenhuis over u zijn vastgelegd en die zij nodig hebben voor uw behandeling. Uw dossier wordt digitaal opgeslagen en bewaard in het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD)van het ziekenhuis. U heeft recht op inzage in uw eigen dossier en u kunt er tegen vergoeding een kopie van krijgen. Op > digitaal loket > aanvraag en inzage medische gegevens vindt u het Patiëntendossier. Hiermee kunt u een schriftelijk verzoek indienen om een kopie van of inzage in uw dossier. Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Zorg verleners moeten vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Wanneer u met hen een gesprek heeft of een medische behandeling ondergaat, mogen daar geen anderen bij aanwezig zijn, tenzij u daar toestemming voor geeft. 26

Informatie voor ziekenhuisopname. Afdeling Patiënteninformatie

Informatie voor ziekenhuisopname. Afdeling Patiënteninformatie 00 Informatie voor ziekenhuisopname Afdeling Patiënteninformatie U wordt binnenkort opgenomen in het ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie ter voorbereiding op de opname. Inschrijving U bent bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Belangrijke telefoonnummers 39 Bereikbaarheid 39. Welkom in Amphia 3

Inhoudsopgave. Belangrijke telefoonnummers 39 Bereikbaarheid 39. Welkom in Amphia 3 Welkom Inhoudsopgave Welkom in Amphia 5 1. Voordat u hier komt 6 2. Uw verblijf 10 3. Wat is er in Amphia voor u 17 4. Zorgverleners tijdens uw verblijf 20 5. Na uw verblijf 24 6. Goed om ook te weten

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1123-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling 10, MCH Westeinde Informatie voor patiënten F0541-1011 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester

Nadere informatie

Afdeling 11 MCH Antoniushove

Afdeling 11 MCH Antoniushove Afdeling 11 MCH Antoniushove Interne geneeskunde Longgeneeskunde Informatie voor patiënten F1013-1580 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

Opname. Goed voorbereid naar het ziekenhuis. mca.nl

Opname. Goed voorbereid naar het ziekenhuis. mca.nl Opname Goed voorbereid naar het ziekenhuis mca.nl Opname Binnenkort wordt u opgenomen. In deze folder vindt u belangrijke informatie zodat u zich goed kunt voorbereiden op de opname. Welke afdeling regelt

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. In deze folder leest u meer over uw verblijf op de afdeling. Wanneer u wordt opgenomen, ontvangt een verpleegkundige

Nadere informatie

Uw opname. Zorg goed voor elkaar

Uw opname. Zorg goed voor elkaar Uw opname Zorg goed voor elkaar Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Uw ziekenhuis, dat zijn wij 4 2. Voorbereiding op de opname 5 3. Uw verblijf 8 4. Uw behandeling 11 5. Naar huis of tijdelijk ander verblijf

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling D1. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling D1. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D1 Locatie Dordwijk Inleiding U bent opgenomen op afdeling D1 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Op uw kamer ligt een informatieboekje met daarin een aantal

Nadere informatie

Afdeling 1 MCH Antoniushove

Afdeling 1 MCH Antoniushove Afdeling 1 MCH Antoniushove Neurochirurgie en Orthopedie Informatie voor patiënten F0163-3415 juni 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Acute Opname Afdeling Informatie bij opname

Acute Opname Afdeling Informatie bij opname Acute Opname Afdeling Informatie bij opname U bent onverwacht opgenomen op de Acute Opname Afdeling (AOA route 137) voor een operatie, het stellen van een diagnose, ter observatie en/of voor een behandeling.

Nadere informatie

De afdeling Neurochirurgie en Orthopedie

De afdeling Neurochirurgie en Orthopedie De afdeling Neurochirurgie en Orthopedie Afdeling 9, MCH Westeinde Informatie voor patiënten F0860-1190 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling B2

Welkom op verpleegafdeling B2 Welkom op verpleegafdeling B2 Inleiding U wordt of bent opgenomen op verpleegafdeling B2 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Vóór uw opname heeft u al het boekje Welkom in ons ziekenhuis

Nadere informatie

De afdeling Interne Geneeskunde

De afdeling Interne Geneeskunde De afdeling Interne Geneeskunde Afdeling 7, MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F0335-3415 oktober 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie U komt te liggen op de afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie. In deze folder vindt u informatie over het verblijf op deze afdeling. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C. Locatie Zwijndrecht

Welkom op verpleegafdeling C. Locatie Zwijndrecht Welkom op verpleegafdeling C Locatie Zwijndrecht Inleiding In deze folder geven we u informatie over de gang van zaken op verpleegafdeling C. Algemene informatie over ons ziekenhuis kunt u lezen in het

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten Als patiënt hebt u een aantal belangrijke rechten die door een arts (of een andere

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C2. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C2. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C2 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C2 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C2. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

Interne Geneeskunde. De Dialyseafdeling UMCG

Interne Geneeskunde. De Dialyseafdeling UMCG Interne Geneeskunde De Dialyseafdeling UMCG Interne Geneeskunde Deze folder geeft u praktische informatie over behandeling op de dialyseafdeling. De informatie is bedoeld voor patienten maar ook voor

Nadere informatie

De afdeling Interne Geneeskunde Afdeling 7 rood, HMC Westeinde

De afdeling Interne Geneeskunde Afdeling 7 rood, HMC Westeinde De afdeling Interne Geneeskunde Afdeling 7 rood, HMC Westeinde Hartelijk welkom op afdeling 7 van HMC Westeinde. Deze folder is speciaal voor u gemaakt om u algemene informatie te geven over uw verblijf

Nadere informatie

Uw dagopname in het Martini Ziekenhuis

Uw dagopname in het Martini Ziekenhuis Uw dagopname in het Martini Ziekenhuis Uw dagopname in het Martini Ziekenhuis 874366 Dagopname.indd 1 1 01-12-17 14:38 U wordt binnenkort voor een dag opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. We vinden

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling F

Welkom op verpleegafdeling F Welkom op verpleegafdeling F Welkom U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht. In de folder vertellen we graag hoe de gang van zaken is op verpleegafdeling F en met welke

Nadere informatie

AFDELING TRAUMATOLOGIE EN UROLOGIE

AFDELING TRAUMATOLOGIE EN UROLOGIE AFDELING TRAUMATOLOGIE EN UROLOGIE 1034 Inleiding Een ziekenhuisopname is over het algemeen een ingrijpende gebeurtenis, waar in korte tijd veel op u afkomt. Met behulp van deze afdelingsfolder hopen wij

Nadere informatie

Dagopname locatie Leyweg

Dagopname locatie Leyweg Dagopname locatie Leyweg Informatie over dagopname U wordt gedurende 1 dag opgenomen voor een dagbehandeling. In deze folder leest u belangrijke informatie over deze opname. Het kan zijn dat de informatie

Nadere informatie

U bent of wordt binnenkort op de afdeling Neurochirurgie opgenomen voor een behandeling of een onderzoek. In deze folder leest u meer hierover.

U bent of wordt binnenkort op de afdeling Neurochirurgie opgenomen voor een behandeling of een onderzoek. In deze folder leest u meer hierover. U bent of wordt binnenkort op de afdeling Neurochirurgie opgenomen voor een behandeling of een onderzoek. In deze folder leest u meer hierover. De afdeling Neurochirurgie De afdeling bevindt zich in het

Nadere informatie

Verpleegafdeling Hematologie

Verpleegafdeling Hematologie Verpleegafdeling Hematologie Inhoud Verschillende disciplines 5 Verpleegkundigen 5 Artsen 5 Psychosociale en levensbeschouwelijke zorg 6 Geestelijk verzorger 6 Maatschappelijk werk 6 Psycholoog 6 Psychiater

Nadere informatie

Afdeling 6 MCH Antoniushove

Afdeling 6 MCH Antoniushove Afdeling 6 MCH Antoniushove Informatie voor patiënten Cardiologie F1042-1610 februari 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie 00 Afdeling Special Care Informatie voor patiënt en familie Verpleegafdeling Special Care De afdeling Special Care bevindt zich op de vijfde etage en is een verpleegafdeling voor intensieve verpleging,

Nadere informatie

Uw verblijf op de algemene opname afdeling (AOA)

Uw verblijf op de algemene opname afdeling (AOA) Uw verblijf op de algemene opname afdeling (AOA) Uw verblijf op de algemene opname afdeling (AOA) Waarom deze folder? U bent opgenomen op de algemene opname afdeling (AOA) van het Kennemer Gasthuis. Op

Nadere informatie

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1128-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Welkom op de polikliniek voor

Welkom op de polikliniek voor REVALIDATIE Welkom op de polikliniek voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en revalidatiegeneeskunde Welkom! Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis. Deze folder legt u uit waar u aan moet denken bij

Nadere informatie

Afdeling Longziekten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Afdeling Longziekten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Afdeling Longziekten U bent opgenomen op de afdeling Longziekten in Rijnstate Arnhem. In deze folder vindt u informatie over de afdeling. Ook stellen wij de medewerkers voor, die bij uw behandeling betrokken

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling D3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling D3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D3 U bent opgenomen op afdeling D3 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Voor of tijdens deze opname heeft u

Nadere informatie

Welkom op afdeling longziekten B22

Welkom op afdeling longziekten B22 Welkom op afdeling longziekten B22 Uw verblijf op afdeling B22 Verpleegafdeling B22 is een afdeling waar patiënten verblijven met een aandoening aan de longen en luchtwegen en daarvoor behandeld worden.

Nadere informatie

UW VERBLIJF OP DE AFDELING FRANCISCUS VLIETLAND

UW VERBLIJF OP DE AFDELING FRANCISCUS VLIETLAND UW VERBLIJF OP DE AFDELING FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen op de afdeling Longgeneeskunde. Wij doen er alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Met deze folder

Nadere informatie

Thoraxcentrum B1 Informatie over de verpleegafdeling Cardiologie

Thoraxcentrum B1 Informatie over de verpleegafdeling Cardiologie Thoraxcentrum B1 Informatie over de verpleegafdeling Cardiologie Welkom op de verpleegafdeling B1 Thoraxcentrum B1 Welkom Welkom op afdeling B1, één van de verpleegafdelingen Cardiologie van het UMCG.

Nadere informatie

Afdeling 7 MCH Westeinde

Afdeling 7 MCH Westeinde Afdeling 7 MCH Westeinde Maag-, darm- en leverziekten Informatie voor patiënten F0983-1173 juni 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Welkom. Thoraxcentrum

Welkom. Thoraxcentrum Welkom Welkom op afdeling B1, één van de verpleegafdelingen Cardio thoracale Chirurgie van het UMCG. U bent hier opgenomen om een operatie te ondergaan aan uw hart of longen. Door middel van deze folder

Nadere informatie

Wegwijs op etage C, kamer 32 t/m 47 Orthopedie

Wegwijs op etage C, kamer 32 t/m 47 Orthopedie Wegwijs op etage C, kamer 32 t/m 47 Orthopedie Inhoudsopgave klik op het onderwerp om verder te lezen. Welkom 1 Wie komt u tegen op de afdeling? 1 Afdelingsregels 1 Maaltijden in het St. Elisabeth Ziekenhuis

Nadere informatie

Afdeling 8. MCH Westeinde

Afdeling 8. MCH Westeinde Afdeling 8. MCH Westeinde Neurologie en Strokecare-unit Informatie voor patiënten F1116-3111 december 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Intensive Care (IC) High Care (HC)

Intensive Care (IC) High Care (HC) Intensive Care (IC) High Care (HC) Informatie voor bezoekers lntensive Care afdeling De lntensive Care afdeling (IC), ook wel High Care genoemd op locatie Langendijk, is een afdeling waar patiënten verblijven

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Inhoud Hoe bereidt u zich voor? 3 Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 3 Met wie heeft u een afspraak? 4 Verloop van de afspraak

Nadere informatie

Afdeling C6B MCH Westeinde

Afdeling C6B MCH Westeinde Afdeling C6B MCH Westeinde Informatie voor patiënten Oncologie F1015-1163 augustus 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Klinische Geriatrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Klinische Geriatrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Klinische Geriatrie Klinische geriatrie is een medisch specialisme dat zich richt op de oudere mens. In deze brochure leest u meer over de lichamelijke, psychische en sociale problemen die in deze leeftijdsgroep

Nadere informatie

Acute Opname Afdeling

Acute Opname Afdeling Acute Opname Afdeling Welkom Welkom bij de Acute Opname Afdeling van Zuyderland Medisch Centrum Heerlen. De medewerkers van deze afdeling bieden u patiëntgerichte zorg. In deze brochure vindt u specifieke

Nadere informatie

Dagbehandeling Locatie Sportlaan

Dagbehandeling Locatie Sportlaan Dagbehandeling Locatie Sportlaan Informatie over Dagbehandeling U wordt gedurende 1 dag opgenomen voor een dagbehandeling. In deze folder leest u belangrijke informatie over deze opname. Dag en tijdstip

Nadere informatie

Afdeling A2 Orthopedie

Afdeling A2 Orthopedie ORTHOPEDIE Afdeling A2 Orthopedie U of uw familielid/naaste is zojuist opgenomen op de afdeling Orthopedie van het Laurentius ziekenhuis Roermond. Een opname in het ziekenhuis is niet prettig, maar vaak

Nadere informatie

Afdeling Chirurgie/Oncologie

Afdeling Chirurgie/Oncologie Afdeling Chirurgie/Oncologie U bent opgenomen op afdeling chirurgie/oncologie. In deze folder kunt u informatie vinden over de gang van zaken op de afdeling. De afdeling Afdeling chirurgie/oncologie telt

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg

Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname of dagbehandeling op afdeling Medische

Nadere informatie

Palliatieve zorg Afdeling KNO, Oogheelkunde, Kaakchirurgie en Pijnbehandeling (8 Midden)

Palliatieve zorg Afdeling KNO, Oogheelkunde, Kaakchirurgie en Pijnbehandeling (8 Midden) U bent of wordt binnenkort opgenomen op een kamer voor palliatieve zorg op de afdeling KNO, Oogheelkunde, Kaakchirurgie en Pijnbehandeling (8 Midden). In deze folder vindt u informatie over zorg, diensten

Nadere informatie

Polikliniekbezoek. Algemene informatie

Polikliniekbezoek. Algemene informatie Polikliniekbezoek Algemene informatie U heeft een afspraak op een van de poliklinieken van Noordwest Ziekenhuisgroep. In deze folder vindt u belangrijke informatie, zodat u zich goed kunt voorbereiden

Nadere informatie

Bezoekers. Informatie en regels

Bezoekers. Informatie en regels 00 Bezoekers Informatie en regels Als bezoeker bent u van harte welkom in SJG Weert. Het is vaak een moment waar patiënten naar toeleven. In deze folder vindt u meer informatie over een bezoek aan de verpleegafdeling.

Nadere informatie

Interne Geneeskunde/ Neurologie

Interne Geneeskunde/ Neurologie Interne Geneeskunde/ Neurologie Wat gebeurt er op de afdeling? U bent opgenomen op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde/Neurologie. In deze folder leest u wat er op deze afdeling gebeurt. Zowel de artsen

Nadere informatie

Polikliniek Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie

Polikliniek Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie Centrumlocatie U bent verwezen naar de polikliniek van de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie. Graag informeren wij u over de algemene gang van zaken op onze polikliniek.

Nadere informatie

Thoraxcentrum B2VA. Informatie over de verpleegafdeling B2, Cardiologie en Thoraxchirurgie

Thoraxcentrum B2VA. Informatie over de verpleegafdeling B2, Cardiologie en Thoraxchirurgie Thoraxcentrum B2VA Informatie over de verpleegafdeling B2, Cardiologie en Thoraxchirurgie Thoraxcentrum B2VA Welkom Welkom op verpleegafdeling B2, één van de verpleegafdelingen binnen het Thoraxcentrum

Nadere informatie

AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE

AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE 246 Inleiding Voor de meeste mensen is een opname in een ziekenhuis een vervelende ervaring. U bent ziek en daardoor weg uit uw vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Afdeling Oost 53. Interne unit

Afdeling Oost 53. Interne unit Afdeling Oost 53 Interne unit Inleiding U wordt opgenomen op afdeling Oost 53 (Oncologie). Op onze afdeling worden patiënten met kanker behandeld. Dit gebeurt zowel tijdens een opname op de verpleegafdeling

Nadere informatie

Verpleegafdeling Mobiliteit & Buik. Traumachirurgie, Orthopedie & Urologie

Verpleegafdeling Mobiliteit & Buik. Traumachirurgie, Orthopedie & Urologie Verpleegafdeling Mobiliteit & Buik Traumachirurgie, Orthopedie & Urologie Verpleegafdeling Mobiliteit & Buik Welkom op de afdeling Mobiliteit & Buik van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht Oudenrijn.

Nadere informatie

Verpleegafdeling Cardiologie. locatie Utrecht Oudenrijn

Verpleegafdeling Cardiologie. locatie Utrecht Oudenrijn Verpleegafdeling Cardiologie locatie Utrecht Oudenrijn Verpleegafdeling Cardiologie locatie Utrecht Oudenrijn Wij heten u welkom op de afdeling Cardiologie van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Medische zorg in België Ook in België staan onze zorgbemiddelaars u met raad en daad bij. Dankzij onze bemiddeling kunt u terecht in een Belgisch ziekenhuis voor een medisch onderzoek,

Nadere informatie

Afdeling oncologie 361

Afdeling oncologie 361 Afdeling oncologie 361 Wat u moet weten mca.nl Inhoudsopgave Belangrijke telefoonnummers 3 Welkom op de afdeling oncologie 3 Hoe bereikt u de afdeling? 3 Het specialisme oncologie 3 De medewerkers van

Nadere informatie

Afdeling Cardiologie

Afdeling Cardiologie Afdeling Cardiologie Wat gebeurt er bij een opname? U bent opgenomen op de verpleegafdeling Cardiologie. In deze folder leest u wat er op deze afdeling gebeurt. Zowel de artsen als de verpleging proberen

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Afdeling dagverpleging

Afdeling dagverpleging Afdeling dagverpleging Wat is dagverpleging? Dagverpleging is bedoeld voor patiënten die een onderzoek, behandeling of operatie ondergaan, waarvoor een korte (bed)opname met verpleegkundige zorg nodig

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten PATIËNTEN INFORMATIE Rechten van volwassen patiënten De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel u als de hulpverlener hebben op grond

Nadere informatie

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Welkom op de afdeling Interne Geneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht Oudenrijn. De afdeling bestaat uit vier

Nadere informatie

Dagopname op de kinderafdeling

Dagopname op de kinderafdeling Patiënteninformatie Dagopname op de kinderafdeling Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Wat is een dagopname? 2 Verhindering 2 Tips om uw kind op de opname voor te 3 bereiden Wat neemt u mee? 3 GSM 3 Globale

Nadere informatie

Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling B1/RUCO. In deze folder vindt u informatie over de afdeling.

Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling B1/RUCO. In deze folder vindt u informatie over de afdeling. Afdeling B1/RUCO Wegwijzer Opname op de afdeling B1/RUCO Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling B1/RUCO. In deze folder vindt u informatie over de afdeling. Op de afdeling B1/RUCO vindt

Nadere informatie

Wegwijzer voor de afdeling medium care (route 220) Informatie voor patiënt en familie

Wegwijzer voor de afdeling medium care (route 220) Informatie voor patiënt en familie Wegwijzer voor de afdeling medium care (route 220) Informatie voor patiënt en familie Afdeling medium care Locatie Veldhoven U bent of wordt opgenomen op de afdeling medium care (route 220). Gelegen bij

Nadere informatie

Afdeling Longziekten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Afdeling Longziekten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Afdeling Longziekten U bent opgenomen op de afdeling Longziekten in Rijnstate Arnhem. In deze folder vindt u informatie over de afdeling. Ook stellen wij de medewerkers voor, die bij uw behandeling betrokken

Nadere informatie

Polikliniek Psychiatrie

Polikliniek Psychiatrie Psychiatrie Polikliniek Psychiatrie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY016 / Polikliniek Psychiatrie / 07-11-2016 2 Polikliniek Psychiatrie

Nadere informatie

Welkom op afdeling 323

Welkom op afdeling 323 Welkom op afdeling 323 Afdeling neurologie Locatie Veldhoven Inhoudsopgave Voorwoord 2 Telefoonnummer afdeling 3 Bezoektijden 3 Parkeren 3 Post 3 Contactpersoon 4 Uw kamer 4 Uw behandelend arts/artsenvisite

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie. Locatie Boxmeer

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie. Locatie Boxmeer Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Locatie Boxmeer Inhoud Hoe bereidt u zich voor? 3 Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 4 Met wie heeft u een afspraak? 4 Verloop

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling B3. Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling B3. Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling B3 Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling B3 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Inhoudsopgave Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 3 Uw bezoek aan de polikliniek 3 Behandelaars 4 Maartensapotheek 5 Voorkomen

Nadere informatie

WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN

WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN 628 Inleiding Deze folder is bestemd voor patiënten die worden opgenomen worden op de afdeling Longziekten van het Sint Franciscus Gasthuis. Voor de meeste mensen is een

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp. Patiënteninformatie

Spoedeisende Hulp. Patiënteninformatie Patiënteninformatie Spoedeisende Hulp Inleiding U heeft zich zojuist gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van Amphia. De SEH biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp aan patiënten

Nadere informatie

Opname voor een operatie in HMC Antoniushove

Opname voor een operatie in HMC Antoniushove Opname voor een operatie in HMC Antoniushove Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. In deze folder leest u meer over uw opname en uw verblijf op de afdeling. Dag van opname Twee werkdagen voor uw opname

Nadere informatie

De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt

De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt Voorwoord Ieder van ons komt vroeg of laat in contact met het ziekenhuis: als patiënt, als familielid of anderszins. Over het algemeen is de kwaliteit van

Nadere informatie

Afdeling 5 HMC Westeinde Cardiologie

Afdeling 5 HMC Westeinde Cardiologie Afdeling 5 HMC Westeinde Cardiologie Hartelijk welkom op de afdeling Cardiologie (C5) van HMC Westeinde. In deze folder vindt u informatie over uw verblijf op de afdeling. De verpleegafdeling De afdeling

Nadere informatie

Chirurgie/Orthopedie

Chirurgie/Orthopedie Chirurgie/Orthopedie Wat gebeurt er op de afdeling Chirurgie/Orthopedie U bent opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie/Orthopedie. Soms kan het voorkomen dat u op deze afdeling wordt opgenomen, terwijl

Nadere informatie

AFDELING GYNAECOLOGIE, ZWANGEREN & KRAAMFLEX

AFDELING GYNAECOLOGIE, ZWANGEREN & KRAAMFLEX AFDELING GYNAECOLOGIE, ZWANGEREN & KRAAMFLEX 801 Inleiding Deze informatie is bestemd voor patiënten die opgenomen zijn op de afdeling Gynaecologie, Zwangeren & Kraamflex, op de negende verdieping van

Nadere informatie

REVALIDATIE. Welkom op de polikliniek voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en revalidatiegeneeskunde

REVALIDATIE. Welkom op de polikliniek voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en revalidatiegeneeskunde REVALIDATIE Welkom op de polikliniek voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en revalidatiegeneeskunde Welkom! Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis. Deze folder legt u uit waar u aan moet denken bij

Nadere informatie

Afdeling E Kraam/gynaecologie

Afdeling E Kraam/gynaecologie U bent opgenomen op afdeling E, kraam/gynaecologie, van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Afdeling E maakt deel uit van het Centrum voor verloskunde en gynaecologie. In deze brochure treft u informatie

Nadere informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie Intensive Care Bezoekersinformatie Algemene informatie Inleiding Uw familielid of naaste is zojuist opgenomen op de afdeling Intensive Care ook wel afgekort als IC. Letterlijk betekent Intensive Care intensieve

Nadere informatie

Afdeling Chirurgie en Dagbehandeling

Afdeling Chirurgie en Dagbehandeling Afdeling Chirurgie en Dagbehandeling Opgenomen worden in een ziekenhuis is niet prettig. U komt niet alleen in een andere omgeving terecht. Er staat ook een onderzoek, behandeling of operatieve ingreep

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen In deze folder leest u over de behandelbeperkingen die u kunt afspreken met uw arts. Bekende voorbeelden van een behandelbeperking zijn niet reanimeren en

Nadere informatie

Kliniek Interne Oncologie Afdeling B0 / B0-Zuid / B1. Oncologisch Centrum

Kliniek Interne Oncologie Afdeling B0 / B0-Zuid / B1. Oncologisch Centrum Daniel Kanker den Instituut Hoed Oncologisch Centrum U wordt opgenomen op één van de verpleegafdelingen binnen de Kliniek Interne Oncologie in het Erasmus MC Kanker Instituut, locatie Daniel den Hoed.

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Verpleegafdeling. Informatie over verpleegafdeling Neurologie en Neurochirurgie

Patiënteninformatie. Verpleegafdeling. Informatie over verpleegafdeling Neurologie en Neurochirurgie Patiënteninformatie Verpleegafdeling B26 Informatie over verpleegafdeling Neurologie en Neurochirurgie Verpleegafdeling B26 Informatie over verpleegafdeling Neurologie en Neurochirurgie. U heeft een afspraak

Nadere informatie

Verpleegafdeling chirurgie D2

Verpleegafdeling chirurgie D2 Verpleegafdeling chirurgie D2 Hoofddorp Welkom op de verpleegafdeling chirurgie D2 in Hoofddorp. Een opname in het ziekenhuis is voor u geen gewone situatie. Wij proberen uw verblijf op de afdeling zo

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Algemeen W.G.B.O (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst)

Algemeen W.G.B.O (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) Algemeen W.G.B.O (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) Uw rechten en plichten De Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel

Nadere informatie

Afdeling C5 MCH Westeinde

Afdeling C5 MCH Westeinde Afdeling C5 MCH Westeinde Informatie voor patiënten Cardiologie F0858-1150 januari 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C3. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie