Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3"

Transcriptie

1 Welkom in Amphia

2 2

3 Inhoud Welkom in Amphia 4 Voorbereiding op uw opname 6 Uw verblijf in het ziekenhuis 9 Voorzieningen tijdens uw verblijf 12 Hulpverleners tijdens uw verblijf 18 Na uw ziekenhuisopname 23 Goed om ook te weten 26 Belangrijke telefoonnummers 35 WELKOM IN AMPHIA 3

4 Welkom in Amphia Door een ziekenhuisopname moet u noodgedwongen uw vertrouwde thuissituatie tijdelijk verruilen voor een verblijf in een voor u vreemde omgeving. Een situatie waarin u zich het liefst zo kort mogelijk bevindt, maar waar u zich wel goed op wilt voorbereiden. Deze brochure geeft informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis en onze dienstverlening. Informatie over onderzoeken en behandelingen krijgt u vooraf of tijdens uw opname van uw behandelend arts of andere zorgverleners. Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan de verpleegkundige op de afdeling waar u wordt opgenomen. Amphia biedt zorg in Breda, Oosterhout en Etten-Leur en is één van de grootste, algemene ziekenhuizen van Nederland. Naast medische topzorg behoren ook 4

5 opleiding en onderzoek tot onze kerntaken. Dit maakt Amphia een topklinisch opleidingsziekenhuis. Ruim 260 medisch specialisten, medewerkers en 350 vrijwilligers geloven dat zorg pas echt TOPzorg wordt als er steeds gewerkt wordt aan verbetering van kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg. Wij willen onze patiënten de beste medische en verpleegkundige zorg bieden. Zo dicht mogelijk bij huis. Daarbij hebben wij ook oog voor de mensen die voor u belangrijk zijn. Kijkt u ook eens op onze website voor meer informatie over onze afdelingen en specialismen. Wij doen ons uiterste best om uw verblijf in ons ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Raad van Bestuur Bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia WELKOM IN AMPHIA 5

6 Voorbereiding op uw opname Als u voor een opname naar Amphia komt, dan wordt u op het Voorbereidingsplein op uw opname voorbereid. Indien nodig worden hier afspraken gemaakt voor vooronderzoek. Soms wordt in een vroeg stadium een voorlopige opnamedatum met u afgesproken. Die datum is dan nog niet definitief. Eén tot twee weken van tevoren ontvangt u telefonisch de definitieve datum, de locatie en de tijd van opname. Een routebeschrijving naar de locaties van Amphia vindt u op: Helaas kan het door onvoorziene omstandig heden, zoals een spoedopname, gebeuren dat uw opname op de afgesproken datum niet door kan gaan. Natuurlijk laten wij u dat zo snel mogelijk weten en zoeken wij met u naar een alternatief. We begrijpen dat dit voor u vervelend kan zijn, maar rekenen op uw begrip. Als er voorafgaand aan uw opname belangrijke veranderingen in uw gezondheidstoestand zijn, neem dan contact op met uw huisarts. Deze kan u zonodig terugverwijzen naar de behandelend specialist. Kunt u om welke reden dan ook de afspraak voor opname niet nakomen, wilt u dan meteen telefonisch contact opnemen met het ziekenhuis. Dan kunnen wij misschien andere patiënten in uw plaats behandelen. Wachttijd voor opname Wij vinden het belangrijk dat u zo snel mogelijk wordt geholpen. Maar soms lukt dat niet en is er voor opname bij sommige specialismen een wachttijd. Deze wachttijd is onder andere afhankelijk van: urgentie van de ingreep of behandeling; capaciteit van de verpleegafdeling; beschikbaarheid van de specialist; ruimte binnen onderzoek- en behandelafdelingen; aantal spoedopnamen. Uw plaats op de wachtlijst is afhankelijk van uw urgentie en de volgorde van aanmelding. De wachttijden variëren per specialisme. Voor vragen over de wachttijd kunt u het beste contact opnemen met het de afdeling Opname. Contactinformatie vindt u op pagina 35. 6

7 Wat neemt u mee, wat laat u thuis Wij vragen u bij opname de volgende zaken mee te nemen: alle medicijnen die u thuis gebruikt in de bijbehorende verpakking en zonodig dieetvoorschriften; uw geneesmiddelenoverzicht (op te vragen bij uw apotheek); de contactgegevens van uw wijkverpleegkundige (zie voor een actueel overzicht); een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort); een geldig verzekeringsbewijs (alleen als u niet uit Nederland komt of niet de Nederlandse nationaliteit heeft). Voor buitenlandse patiënten uit Europa is dit de European Health Insurance Card (EHIC). Voor patienten buiten Europa is het belangrijk dat zij contactgegevens van hun zorgverzekeraar bij zich hebben; toiletartikelen; nachtkleding, kamerjas, pantoffels, schoenen en ondergoed; dit opnameboekje Welkom in Amphia. Verder kunt u denken aan wat kleingeld, boeken, tijdschriften en een pen. Ook kan een lijstje met belangrijke telefoonnummers handig zijn. Waardevolle spullen, geld of sieraden kunt u beter niet meenemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is namelijk niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. In uitzonderlijke gevallen kunt u kostbaarheden in bewaring geven bij het ziekenhuis. Informatie hierover kunt u krijgen bij de verpleegkundige op de afdeling. Voorlichtingsfilms Ter voorbereiding op uw opname kunt u de patiëntenvoorlichtingsfilms op onze website bekijken (www.amphia.nl > patiënten > voorlichting > filmpjes). Deze geven u van diverse behandelingen een helder beeld van wat u te wachten staat. Privacy De informatie over uw gezondheid is privé. En aan die privacy hechten wij ook veel waarde. Daarom wordt deze informatie alleen aan u of aan een door u aangewezen contactpersoon gegeven. Wij verzoeken u om de naam en het telefoonnummer van één contactpersoon door te geven aan de verpleeg kundige WELKOM IN AMPHIA 7

8 van de verpleegafdeling. Vraag uw familie en naasten om bij voorkeur bij deze contactpersoon naar uw gezondheidstoestand te informeren. Wijst u ook zelf een vertegenwoordiger aan, voor het geval dat u zelf niet (meer) kunt beslissen. Het beste kunt u dit schriftelijk vastleggen. Uw vertegenwoordiger handelt in uw belang en heeft - net als u zelf - recht op informatie, overleg en het geven van toestemming voor behandeling en verzorging. De naam van de vertegenwoordiger wordt in uw dossier genoteerd. Financiële afhandeling Voor een opname in het ziekenhuis moet u zich kunnen legitimeren. Daarom is het belangrijk dat u bij elk bezoek een geldig legitimatiebewijs meebrengt (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of ander bij ministeriële regeling aan te wijzen document - zoals (tijdelijke) verblijfsvergunning). Ziekenhuizen zijn verplicht het BSN (Burgerservicenummer) van hun patiënten vast te leggen. Het BSN wordt gebruikt voor het uitwisselen van informatie met andere hulpverleners en zorgverzekeraars. Komt u niet uit Nederland of heeft u geen Nederlandse nationaliteit, dan heeft u zeer waarschijnlijk geen BSN nummer. Neemt u in dat geval dan ook een geldig verzekeringsbewijs mee. De rekening wordt in principe rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Bepaalde behandelingen zijn echter voor vergoeding uit de basisverzekering uit gesloten. Ook kan het zijn dat er voor een bepaalde behandeling geen contract is afgesloten tussen Amphia en uw zorgverzekeraar of dat u de rekening (deels) zelf moet betalen. Wilt u weten of de behandeling (volledig) wordt vergoed, neem dan vooraf contact op met uw zorgverzekeraar. Op de website leest u meer over de kosten van ziekenhuiszorg. Zorg na ziekenhuisopname In sommige gevallen weet u vooraf al dat u na ontslag uit het ziekenhuis extra (verpleegkundige) zorg nodig heeft. Het advies is dan om zo veel mogelijk zaken alvast voorafgaand aan uw opname te regelen. Uw wijkverpleegkundige kan u hierbij helpen. Op de website vindt u meer informatie, een overzicht van wijkverpleegkundigen in de regio en een checklist met de meest voorkomende vragen van patiënten over ontslag uit het ziekenhuis. Deze checklist kunt u invullen en zo bepalen welke zorg u alvast kunt regelen. De contact gegevens van uw wijk verpleegkundige kunt u ook meenemen naar uw opname. 8

9 Uw verblijf in het ziekenhuis Opname Op de afgesproken datum en tijdstip van opname kunt u zich melden bij de receptie in de centrale hal van de locatie waar u wordt opgenomen. Aankomst op de afdeling Op de verpleegafdeling heeft u eerst een gesprek met een verpleegkundige. Deze informeert u over de verdere gang van zaken. Bent u overgevoelig voor bepaalde etenswaren, medicijnen, jodium of andere stoffen, laat dit dan in dit gesprek weten. Als u een schriftelijke wilsverklaring heeft, is het belangrijk dat de artsen en verpleegkundigen daarvan op de hoogte zijn en uw wilsverklaring in hun bezit hebben. U krijgt van ons een polsbandje met daarop uw naam en geboortedatum. Dit polsbandje is bedoeld als identificatiemiddel. Wij vragen u dan ook het polsbandje tijdens uw verblijf in het ziekenhuis altijd om te houden. Als u het polsbandje kwijt bent, kunt u bij de verpleegkundige op uw afdeling een nieuwe vragen. WELKOM IN AMPHIA 9

10 Gemengd verplegen In Amphia worden mannen en vrouwen op één kamer verpleegd. Gemengd verplegen geeft de mogelijkheid flexibel en optimaal gebruik te maken van de beddencapaciteit en voorkomt onnodig overplaatsen van patiënten naar andere kamers. Heeft u (principieel) bezwaar tegen gemengd verplegen, dan kunt u dit vóór opname kenbaar maken bij de afdeling opname. Afhankelijk van de bedbezetting proberen wij daar vervolgens rekening mee te houden. Amphia beschikt over 225 eenpersoonskamers, 150 tweepersoonskamers, negen kamers voor drie personen en 104 kamers met vier bedden. Verpleging en behandeling Wij hechten veel waarde aan patiëntgerichte zorg. Dit betekent dat patiënten op de meeste afdelingen een eigen verpleegkundige krijgen toegewezen. Tijdens uw opname is hij of zij verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg en het aanspreekpunt voor u en de mensen in uw nabije omgeving. Medicijnen Het is belangrijk dat uw behandelend specialist weet welke geneesmiddelen u thuis gebruikt. Wij verzoeken u daarom alle medicijnen die u gebruikt, in de bijbehorende verpakking mee te nemen naar het ziekenhuis. Daarnaast is het nodig dat u bij uw eigen apotheek een overzicht vraagt van de geneesmiddelen die u in de afgelopen maanden heeft gebruikt. Op dit overzicht staan ook mogelijke allergieën of intoleranties, dat wil zeggen medicijnen die u niet kunt verdragen. Het is belangrijk dat u dit medicijnoverzicht bij opname meebrengt. Het helpt vergissingen of fouten bij het voorschrijven van medicijnen tijdens uw opname of bij ontslag te voorkomen. Als dat nodig is, kunnen de ziekenhuisapotheek en de behandelend specialist bij uw eigen apotheek nadere informatie opvragen over de medicijnen die u gebruikt. Heeft u daar bezwaar tegen, geef dat dan aan tijdens het opnamegesprek. De medicijnen die u tijdens de opname nodig heeft, krijgt u van het ziekenhuis. Neem geen medicijnen in zonder overleg met uw specialist of verpleegkundige. Een combinatie van geneesmiddelen kan gevaarlijk zijn. Eten en drinken Voeding speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven en kan grote invloed 10

11 hebben op hoe u zich voelt. De gastvrouwen en gastheren van de verpleeg - af delingen adviseren u graag bij het kiezen van uw ontbijt, lunch en diner en bij het invullen van de menukaart. Tussen de maaltijden door bieden zij verschillende warme en koude dranken aan. Als het niet lukt om voldoende te eten en/of te drinken of bij vragen over uw voeding kan uw specialist of verpleegkundige een diëtist inschakelen. Het meebrengen van een warme maaltijd door familie en/of vrienden raden wij af. Vooral als u ziek bent en dus een verminderde weerstand heeft, is het risico groter dat u hierdoor infecties oploopt. Met vragen of suggesties kunt u terecht bij de gastvrouw/- heer. Uw familie en vrienden kunnen gebruik maken van het restaurant op de begane grond. Dieet Volgt u een dieet, dan houden wij daar graag rekening mee. U kunt dit tijdens het opnamegesprek doorgeven aan de verpleegkundige. Schoonmaken In Amphia wordt schoon gemaakt volgens de microvezelmethode. Dit houdt in dat wij veelal schoonmaken zonder reinigingsmiddel en met zo min mogelijk water, waardoor er geen geur vrijkomt. De belangrijkste reden hiervoor is dat schoonmaakproducten en water een voedingsbodem voor bacteriën en virussen zijn. Bij het reinigen van het toilet wordt wel een reinigingsmiddel gebruikt. Op deze manier bereiken we een optimaal en hygiënisch resultaat en beperken we het risico op bacteriën en virussen. Door het dagelijks reinigen van de verpleegafdelingen en de microvezelmethode is er voor het schoonmaken aanzienlijk minder tijd nodig dan u wellicht thuis gewend bent. WELKOM IN AMPHIA 11

12 Voorzieningen tijdens uw verblijf In Amphia zijn allerlei voorzieningen om u tijdens het verblijf op één van onze locaties van dienst te zijn. Servicebureau Patiënten en bezoekers kunnen bij het Servicebureau terecht voor aanvullende informatie over onderzoek, aandoeningen en behandeling, adressen van patiëntenverenigingen, folders en brochures. Soms horen uw vragen thuis bij de medisch specialist of verpleegkundige. De medewerkers verwijzen u dan door. Ook als u suggesties of klachten heeft, kunt u hier binnenlopen. Horecavoorziening In de centrale hal vindt u een horecavoorziening. Hier kunt u maaltijden en dranken gebruiken. Ook zijn er bloemen, fruit, cosmetica, speelgoed, versnape ringen, dagbladen en tijdschriften te koop. 12

13 Kapsalon/pedicure/schoonheidsspecialiste Op de locaties in Breda is een dames- en herenkapsalon. U kunt zelf of via de afdeling een afspraak met de kapper maken. Kunt u uw bed niet uit, dan komt de kapper naar u toe. Wilt u een uitgebreide of kleine schoonheidsbehandeling tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? Of een pedicure- en manicurebehandeling? Dan kunt u in overleg met de verpleegkundige daarvoor een afspraak maken. Kunt u niet zelf naar de schoonheidssalon gaan, dan is het mogelijk dat de schoonheidsspecialiste naar de verpleegafdeling komt. In Oosterhout is geen kapsalon, pedicure of schoonheidsspecialiste. Kapellen, stiltecentra en islamitische gebedsruimten De kapellen, stiltecentra en islamitische gebedsruimten zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week open voor een moment van rust, bezinning, gebed of het aansteken van een kaarsje. Op de Langendijk in Breda is de kapel op de derde verdieping. Het stiltecentrum is in de hal. Op de Molengracht in Breda is de kapel op de eerste verdieping naast de liften bij de ingang naar de Intensive Care. In Oosterhout is het stiltecentrum in de hal op de begane grond. De islamitische gebedsruimte vindt u op de Langendijk op de derde verdieping, bij de kapel. Op de Molengracht is de islamitische gebedsruimte op de begane grond, in de West-gang richting de poliklinieken van Neurologie. In Oosterhout is geen islamitische gebedsruimte. WELKOM IN AMPHIA 13

14 Internet Amphia beschikt in Breda en Oosterhout over draadloos internet (Wifi) in de centrale hal en op alle verpleegafdelingen. Op deze plaatsen kunt u dan ook kosteloos gebruik maken van internet op uw eigen laptop, smartphone of tablet. Uit veiligheidsoogpunt zijn niet alle functionaliteiten beschikbaar op het Wifi-netwerk. Op de kinderafdeling op de Langendijk en de Molengracht kunnen kinderen gebruik maken van laptops met draadloos internet aangeboden door de Stichting Michael Wings. Radio, telefoon en TV Bij elk bed is een radioaansluiting. De huur van telefoon en televisie gaat via Patientline. Bij opname ontvangt u daarover informatie. U kunt ook zelf bellen met Patientline via nummer U kunt ook uw eigen mobiele telefoon gebruiken. Houd er wel rekening mee dat uw mobiele telefoon niet mag aanstaan op plaatsen waar een verbodsbord hangt. Deze kan daar mogelijk storingen veroorzaken aan de medische apparatuur. Ook vragen wij u tijdens het telefoneren rekening te houden met de andere patiënten en na uur niet meer te bellen. Bezoek en bezoektijden Het bezoekuur is voor veel patiënten een belangrijk moment. Toch kan bezoek ook een belasting zijn voor u en soms voor medepatiënten. Daarom willen we drukte op de patiëntenkamers voorkomen en u vragen niet meer dan twee bezoekers tegelijk te ontvangen. Wij raden u aan om met familie en vrienden te overleggen hoe het bezoek het beste kan worden verdeeld. Kunt u uit bed, dan kunt u met uw bezoek ook naar het dagverblijf of de centrale hal gaan. Wij vragen u vriendelijk zich te houden aan de vastgestelde bezoektijden van de verpleegafdelingen. Als uw bezoek niet op de vaste bezoektijden kan komen, overleg dan met de verpleegkundige. 14

15 WELKOM IN AMPHIA 15

16 Wij proberen om onderzoeken zoveel mogelijk buiten bezoektijd te plannen. Toch is het mogelijk dat u tijdens bezoekuren een onderzoek moet ondergaan, of dat u wordt bezocht door uw specialist. De bezoektijden op alle locaties van Amphia zijn dagelijks: uur uur Voor enkele afdelingen binnen het Vrouw&Kindcentrum, voor de Intensive Care en voor de afdelingen Psychiatrie en Geriatrie gelden afwijkende bezoektijden. Kijk hiervoor op > bezoekers > bezoektijden. Parkeren Bezoekers kunnen gebruikmaken van het parkeerterrein bij het ziekenhuis. De kosten zijn afhankelijk van de parkeertijd. Als u slecht ter been bent, kunt u voor de ingang gratis in- en uitstappen. Bij alle locaties zijn invalidenparkeerplaatsen voor vergunninghouders. Hiervoor betaalt u het normale parkeertarief. Om bezoekers van langdurig opgenomen patiënten tegemoet te komen in de parkeerkosten, biedt Amphia een parkeerabonnement. U kunt een parkeerabonnement aanschaffen bij de receptie op elke locatie. Meer informatie over dit abonnement en de parkeerkosten vindt u op > bezoekers > parkeren. 16

17 Pendelservice Op de Molengracht in Breda kunt u gebruik maken van een pendelservice van het parkeerterrein naar de ingang van het ziekenhuis en weer terug. De elektrische pendelbus rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en uur. Kijk voor meer informatie op > bezoekers > parkeren. Post Wanneer er post voor u is, wordt deze zo snel mogelijk bezorgd. Een goede adressering, vooral ook vermelding van de locatie waar u bent opgenomen, is daarom erg belangrijk. U wordt in Amphia ingeschreven onder uw officiële voorletters, dus niet onder uw roepnaam. Als de locatie, het kamernummer en de afdeling bij het adres staat, helpt dat mee aan een vlotte bezorging. Wist u trouwens dat uw familie en vrienden u ook via de website > bezoekers > kaartje sturen een kaartje kunnen sturen? Roken In het ziekenhuis mag de niet-rokende mens geen last hebben van de rokende mens. Dit betekent dat: Patiënten alleen mogen roken in rookruimten in en buiten de gebouwen. Bezoekers alleen mogen roken in de rookruimte buiten de gebouwen. De verpleegkundige of de receptie kan u hierover informeren. Roken tijdens zuurstoftoediening is gevaarlijk. Het is voor patiënten met zuurstofapparatuur dan ook verboden om te roken. Foto- en filmopnamen Amphia is een openbare ruimte waar de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers gewaarborgd wordt. Amphia doet een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid om de privacy van anderen te respecteren en daarom geen foto s of filmpjes te maken zonder toestemming. WELKOM IN AMPHIA 17

18 Hulpverleners tijdens uw verblijf Medisch specialist Tijdens uw opname heeft de medisch specialist in uw behandeling een centrale rol. Hij of zij is uw hoofdbehandelaar. De verpleegkundige vertelt u wie dit is. De hoofdbehandelaar is aanspreekpunt voor de patiënt en voor iedereen die hulp verleent aan die patiënt. Soms is dit een waarnemer. In alle gevallen overlegt de arts met u welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn. Zijn bepaalde zaken niet duidelijk, vraag dan om aanvullende informatie. Wanneer dat nodig is, overlegt de medisch specialist ook met andere behandelaars. Uitslagen van onderzoeken en behandelingen worden met u besproken. Het kan zijn dat ook de medisch specialist niet op al uw vragen direct een antwoord heeft. Onderzoeken vergen tijd en de medisch specialist kan pas vertellen wat er aan de hand is, als alle resultaten bekend zijn. 18

19 Arts-assistent en co-assistent Amphia is een opleidingsziekenhuis voor onder andere medisch specialisten. Dat kan betekenen dat u tijdens uw opname te maken krijgt met een artsassistent of co-assistent. Een arts-assistent is een afgestudeerd arts, al dan niet in opleiding voor medisch specialist. U mag van hem of haar tijdens uw verblijf hetzelfde verwachten als van uw specialist. Elke arts-assistent werkt onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Hij of zij kan als zaalarts op de afdeling werken, loopt de dagelijkse visite mee en stelt u op de hoogte van de gang van zaken. Als het nodig is, overlegt de arts-assistent met de specialist. In het ziekenhuis kunnen dus meerdere artsen bij uw behandeling betrokken zijn. Een co-assistent is een student geneeskunde die wordt opgeleid tot basisarts. Het kan voorkomen dat u zowel gesprekken heeft met uw specialist als met een co-assistent of arts-assistent en dat beiden u onderzoeken. Verpleegkundige Op iedere afdeling werkt een team van verpleegkundigen. Dit team is verantwoordelijk voor alle aspecten van de verpleegkundige zorg: informatie geven, voorbereiden op een onderzoek of operatie, lichamelijke zorg verlenen en deze zorg afstemmen met artsen en andere hulpverleners. Als er iets gebeurt dat u niet begrijpt of waar u het niet mee eens bent, bespreek dit dan met de verpleegkundige. Op verschillende afdelingen werken ook leerling-verpleegkundigen die praktijkervaring opdoen. Zij worden begeleid door gediplomeerd verpleegkundigen en een opleidingsfunctionaris. In Amphia werken ook verpleegkundigen die binnen een vakgebied specifiek zijn opgeleid. Zo kennen wij onder meer verpleegkundig specialisten op het gebied van Multiple Sclerose, Psychiatrie en Mammachirurgie. Diëtist De diëtist speelt een grote rol in de behandeling bij ondervoeding. Als u in de afgelopen maanden ongewenst bent afgevallen of een verminderde eetlust heeft, wordt de diëtist om advies gevraagd. Daarnaast is het soms nodig uw voeding aan te passen, onder meer bij nierziekten, hartfalen en maag-darmproblemen. De diëtist draagt zorg voor een passend dieetadvies. Uw behandelend arts verwijst u naar de diëtist als u om medische redenen een dieet nodig heeft. WELKOM IN AMPHIA 19

20 Geestelijk verzorger Praten over wat u bezighoudt, uw hart luchten, zoeken naar zin en houvast in uw leven. Het is goed te weten dat u er niet alleen voor staat. In Amphia zijn daarvoor geestelijk verzorgers aangesteld. Zij zijn voor iedereen beschikbaar, ongeacht zijn of haar geloof of levensbeschouwing. Wanneer u met een van hen een gesprek wenst of meer wilt weten over de geestelijke verzorging, geef dit dan aan bij de verpleegkundige. Wilt u bezoek van de geestelijk verzorger van uw eigen parochie, gemeente of moskee, informeert u hen dan zelf over uw ziekenhuisopname. Het ziekenhuis mag informatie over uw opname vanwege de privacywetgeving niet aan externe partijen doorgeven. Op zondag is er een viering op de locatie aan de Molengracht in Breda. Mocht u niet in staat zijn de viering bij te wonen dan kunt u deze via de televisie bij uw bed volgen. U kunt op de Molengracht en Langendijk in Breda de communie ook 20

21 op uw kamer ontvangen. De gastvrouw of gastheer vraagt s ochtends of u communie wenst te ontvangen. Op de Pasteurlaan in Oosterhout en de Langendijk in Breda is er geen mogelijkheid om een viering bij te wonen. Medisch maatschappelijk werker Een ziekenhuisopname kan onverwacht en ingrijpend zijn. Ziekte en een medische behandeling hebben een grote invloed op het leven van de mens. Ook kan ziek zijn tijdelijke of blijvende gevolgen hebben voor het werk, de thuissituatie of het gezin. De medisch maatschappelijk werker kan u of de mensen om u heen ondersteunen bij het omgaan met ziek zijn, met de behandeling of de opname. Ook voor praktische vragen zoals huisvesting en financiën kunt u bij hen terecht. U of iemand uit uw omgeving kan zelf rechtstreeks contact opnemen met medisch maatschappelijk werk. Ook kan de behandelend arts of een verpleegkundige het medisch maatschappelijk werk inschakelen. WELKOM IN HET AMPHIA ZIEKENHUIS 21

22 Tolk Bij communicatieproblemen tussen anderstalige patiënten en medewerkers van het ziekenhuis, kan het Tolk- en Vertaalcentrum hulp bieden. Meestal wordt de hulp van een tolk via de telefoon ingeroepen. Via de luidspreker op de telefoon van de specialist of verpleegkundige is alles verstaanbaar voor alle deelnemers aan het gesprek. In bijzondere gevallen kan ook een persoonlijke tolk worden ingeschakeld. Vrijwilligers In Amphia verlenen ruim 350 vrijwilligers belangeloos allerlei ondersteunende diensten, aanvullend op de professionele zorg. Tijdens uw verblijf komt u hen dan ook op verschillende momenten en plaatsen tegen. Zo verzorgen zij de bloemen op verpleegafdelingen, fungeren ze als gastvrouw/-heer en begeleiden ze patiënten naar verschillende afdelingen. Ook op onze Servicebureaus wordt u door vrijwilligers geholpen. Andere hulpverleners Soms is er naast de medische zorg in het ziekenhuis, aanvullende behandeling nodig door andere hulpverleners zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Indien nodig betrekt de behandelend arts of verpleegkundige een andere hulpverlener bij uw behandeling. 22

23 Na uw ziekenhuisopname Ontslag Meestal hoort u één à twee dagen van tevoren van uw arts wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Er worden dan afspraken gemaakt over controle en nabehandeling. Voordat u naar huis gaat, is het belangrijk dat een aantal zaken zorgvuldig met u is doorgesproken. Bijvoorbeeld dat u weet wat te doen als u thuis nog pijn heeft, in welke situatie u contact op moet nemen met het ziekenhuis, of u nazorg of hulpmiddelen nodig heeft en hoe dat geregeld is. Is het u bijvoorbeeld duidelijk welke activiteiten u thuis al wel kunt doen en welke nog niet? Heeft u, of hebben uw naasten, behoefte aan steun van anderen na uw ontslag en weet u waar u die steun kunt zoeken? Bijvoorbeeld van een patiëntenvereniging? Schrijf uw vragen op en stel deze aan de verpleegkundige of medisch specialist. Wilt u zeker weten dat u niets vergeet? Dan kunt u de checklist Met vertrouwen naar huis na uw ziekenhuisopname gebruiken. Deze vindt u op Zorg na ziekenhuisopname Mogelijk heeft u na uw opname nog extra (verpleegkundige) zorg nodig, thuis of in een zorginstelling. Samen met de verpleegkundige van de afdeling wordt de zorg na ontslag met u besproken. Neem de contactgegevens van uw wijk verpleegkundige mee naar het ziekenhuis. Dan kunt u hem of haar snel bereiken als dat nodig mocht zijn. Amphia wijst u graag de weg en biedt op de website een overzicht van wijkverpleegkundigen in de regio en informatie over de mogelijkheden van zorg na een ziekenhuisopname. Vervoer naar huis Als u om medische redenen niet met eigen vervoer naar huis kunt, maar gebruik moet maken van een taxi, kunt u voor vergoeding van deze kosten in aanmerking komen. Informeert u vooraf over de regels van vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Dit vervoer naar huis wordt geregeld door de afdeling waar u bent WELKOM IN AMPHIA 23

24 opgenomen. Is er medisch gezien geen noodzaak voor vervoer per ambulance of taxi, dan moet u de vervoerskosten zelf betalen. Huisarts De medisch specialist brengt uw huisarts op de hoogte van het verloop van uw ziekte, de behandeling in het ziekenhuis en de eventuele nazorg. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven. Apotheek Op de Langendijk en de Molengracht in Breda vindt u en apotheek. U kunt direct na uw ontslag uit het ziekenhuis eventuele voorgeschreven medicijnen ophalen bij de Amphia Apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis. Dit geldt ook als u tijdens een polikliniekbezoek medicatie voorgeschreven krijgt. Alles naar wens? Raad van Bestuur, medisch specialisten, medewerkers en vrijwilligers van Amphia hopen dat uw verblijf in het ziekenhuis voorspoedig verloopt. Wij streven ernaar om u de best mogelijke zorg te leveren. Elke dag weer. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Soms ontgaan ons ook zaken die u wel heeft bemerkt. Wij hechten zeer veel waarde aan de tevredenheid van onze 24

25 patiënten over de behandeling en dienstverlening. U mag het ons dus altijd vertellen als u tevreden bent of denkt dat het anders kan. Daar worden wij samen alleen maar beter van. Een probleem of klacht kunt u het beste rechtstreeks bespreken met degene die u hiervoor verantwoordelijk acht. In een gesprek kunnen veel misverstanden worden rechtgezet en klachten worden opgelost. Verloopt dit gesprek niet naar wens, dan kan een medewerker van het Servicebureau u informeren over de klachtenprocedure. U kunt bijvoorbeeld een beroep doen op de klachtenfunctionaris. Ook als u juist heel tevreden bent horen wij dat graag. Want dan weten we dat we op de goede weg zijn. En voor de medisch specialisten en medewerkers van Amphia zijn uw complimenten de mooiste beloning die zij kunnen krijgen. Meer informatie over het indienen van een klacht of over het geven van een compliment vindt u op > klacht en compliment. U kunt uw ervaring en waardering ook kenbaar maken op Hier kunt u een waardering achterlaten voor de zorgverlening door een medisch specialist en/of Amphia. WELKOM IN AMPHIA 25

26 Goed om ook te weten Uw rechten en plichten Rechten Informatie en toestemming Als patiënt in ons ziekenhuis heeft u er recht op dat uw hulpverlener u duidelijk informeert over: uw ziekte of aandoening en de gevolgen daarvan; de mogelijke onderzoeken en behandelingen; relevante bijwerkingen en risico s van onderzoek of de behandeling; eventuele andere behandelmogelijkheden. Als de informatie niet duidelijk is, vraag dan om nadere uitleg. De arts mag u alleen behandelen en onderzoek doen als u daarvoor toestemming geeft. In overleg met hem of haar kunt u eventueel de mening van een tweede arts vragen (second opinion). U kunt er ook voor kiezen om een behandeling of onderzoek niet te ondergaan. Uw gegevens Uw zorgverleners noteren de gegevens, die betrekking hebben op uw behandeling, in uw patiëntendossier. De arts en degenen die bij uw behandeling zijn betrokken, hebben inzage in alle gegevens die in het ziekenhuis over u zijn vastgelegd en die zij nodig hebben voor uw behandeling. Uw dossier wordt digitaal opgeslagen en bewaard in het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD)van het ziekenhuis. U heeft recht op inzage in uw eigen dossier en u kunt er tegen vergoeding een kopie van krijgen. Op > digitaal loket > aanvraag en inzage medische gegevens vindt u het Patiëntendossier. Hiermee kunt u een schriftelijk verzoek indienen om een kopie van of inzage in uw dossier. Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Zorg verleners moeten vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Wanneer u met hen een gesprek heeft of een medische behandeling ondergaat, mogen daar geen anderen bij aanwezig zijn, tenzij u daar toestemming voor geeft. 26

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum Wegwijzer bij opname Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Gesprek over uw medicijngebruik 7 Wat niet meenemen? 8 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname UMC St Radboud Wegwijzer bij opname Patiënteninformatie Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Wat niet meenemen? 7 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF

STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF Over het Jeroen Bosch Ziekenhuis Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s-hertogenbosch heeft in het voorjaar van 2011 een nieuw gebouw

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum

Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Belangrijke telefoonnummers en webadressen Algemeen nummer UMCG (050) 361 61 61 U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over de

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar)

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Kindergeneeskunde Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Inhoudsopgave Je meerdaagse opname 1 Wat vind je in dit boekje? 2 Deel 1: Belangrijke informatie over het ziekenhuis en de afdeling 4

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Onze aandacht voor uw veiligheid

Onze aandacht voor uw veiligheid Onze aandacht voor uw veiligheid Inleiding Als u bij ons komt wonen, is uw veiligheid heel belangrijk. De zorg (en behandeling) die u krijgt is erop gericht bij te dragen aan uw veiligheid. In deze folder

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg!

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg! Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg! DE KWALITEITS- CRITERIA OP EEN RIJ Welkom! U hebt een stoma of u krijgt binnenkort een stoma. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie