Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens"

Transcriptie

1 Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen IND registration for EU citizens

2 Personen met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland (behalve Bulgarije en Roemenië) die langer dan drie maanden in Nederland (willen) verblijven moeten zich inschrijven bij de IND. Op Europees niveau is bepaald dat personen met de nationaliteit van een EU-lidstaat hun recht op vrij verkeer en verblijf in een andere lidstaat eenvoudiger moeten kunnen uitoefenen. Dit geldt ook voor onderdanen van de EER-lidstaten en Zwitserland. Deze personen hebben voor verblijf in Nederland geen verblijfsdocument meer nodig, maar moeten zich inschrijven bij de IND. Het doel van hun verblijf wordt dan geregistreerd. In deze brochure leest u hoe de inschrijvingsprocedure verloopt. 2

3 Wie moet zich inschrijven? U moet zich inschrijven bij de IND als: u de nationaliteit hebt van één van de volgende landen: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland; en u langer dan drie maanden in Nederland verblijft of wilt verblijven; en u in Nederland verblijft, omdat u in Nederland werkt (in loondienst of als zelfstandige) of omdat u een opleiding volgt in Nederland. Ook kan het zijn dat u niet (meer) werkt. U moet dan wel op een andere manier in uw eigen onderhoud voorzien. Wilt u als familielid van een persoon met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland in Nederland verblijven en hebt u zelf de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland (behalve Bulgarije en Roemenië), dan moet u zich ook inschrijven. Bent u onderdaan van een EU- of EER-lidstaat of van Zwitserland (behalve Bulgarije en Roemenië) en wilt u bij uw Nederlandse echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner verblijven? Dan moet u zich ook inschrijven. U moet aantonen dat u of uw echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner voldoende middelen hebt om in uw onderhoud te voorzien. Let op! U kunt zich pas inschrijven bij de IND als u ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van de gemeente waar u woont. Voor informatie over hoe de inschrijving bij de gemeente verloopt en welke documenten u nodig hebt, kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de gemeente. Verblijf korter dan drie maanden Verblijft u korter dan drie maanden in Nederland? Dan hoeft u zich niet in te schrijven bij de IND. U moet wel in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs, bijvoorbeeld een paspoort. 3

4 Voor wie is deze brochure niet bedoeld? Wat houdt de inschrijving in? Bent u familielid van een persoon met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland en hebt u zelf niet de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland? Dan is de inhoud van deze brochure niet op u van toepassing. U moet een verblijfsdocument (bewijs van rechtmatig verblijf) aanvragen. Als u drie maanden in Nederland verblijft, moet u zich inschrijven bij de IND. Het mag ook eerder. Als u zich inschrijft, moet u het doel van uw verblijf aantonen met behulp van documenten. Na inschrijving krijgt u van de IND meteen een verklaring van inschrijving die als sticker in uw paspoort (of ander identiteitsbewijs) wordt geplakt. Bent u afkomstig uit Bulgarije of Roemenië? Dan is de inhoud van deze brochure niet op u van toepassing. U kunt een verblijfsdocument (bewijs van rechtmatig verblijf) aanvragen. Verblijfsdocument aanvragen Een verblijfsdocument vraagt u aan bij de IND met het aanvraagformulier Aanvraag om toetsing aan het EU gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf). Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de IND. U kunt het aanvraagformulier downloaden of bestellen via of het algemene telefoonnummer van de IND: ( 0,10 p.m.). De inschrijving bij de IND is gratis. Met de verklaring van inschrijving kunt u gemakkelijker aantonen dat u rechtmatig in Nederland verblijft, bijvoorbeeld bij instanties zoals de Belastingdienst, gemeentelijke diensten en dergelijke. 4

5 Hoe schrijft u zich in? Beoordeling van de inschrijving U belt naar de IND voor een afspraak via ( 0,10 p.m.). U geeft aan dat u voor de afsprakenlijn belt. Aan de telefoon wordt gevraagd wat de reden van uw verblijf in Nederland is. U krijgt een afspraak bij een IND-loket in uw regio. U krijgt een bevestiging van de afspraak thuis gestuurd. Bij deze bevestigingsbrief zit een inschrijfformulier dat u thuis in kunt vullen. Ook staat in de brief welke documenten u mee moet nemen naar de afspraak bij de IND. Voor inschrijving bij de IND is bijna altijd een bewijs van een ziektekostenverzekering nodig. Als u zich inschrijft bij de IND, bekijkt een medewerker van de IND of alles in orde is. Zo controleert de IND of u de juiste documenten hebt meegenomen en of uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort) geldig is. U krijgt meteen na de inschrijving een verklaring van inschrijving. Dit gebeurt niet als de IND twijfelt aan uw rechtmatig verblijf, bijvoorbeeld als het bewijs van een ziektekostenverzekering ontbreekt of als u niet kunt aantonen met welk doel u in Nederland verblijft. In dat geval kunt u een nieuwe afspraak maken om alsnog de juiste documenten te laten zien. Let op! U kunt zich pas inschrijven bij de IND als u ingeschreven staat in de GBA van de gemeente waar u woont. Taal van de documenten Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beëdigd. Nadat u bent ingeschreven, onderzoekt de IND of u een gevaar vormt voor de openbare orde, nationale veiligheid of nationale volksgezondheid van Nederland. Als dit onderzoek aanleiding geeft om uw verblijfsrecht te beëindigen, ontvangt u een beschikking, waarin staat dat u niet rechtmatig in Nederland verblijft. U kunt tegen deze beslissing bezwaar aantekenen. 5

6 De inschrijving in stappen Als u vijf jaar of langer rechtmatig in Nederland verblijft 1. Inschrijven bij de gemeente waar u woont 2. Bellen met de IND om een afspraak te maken 3. De IND stuurt u een bevestiging van de afspraak met daarbij een inschrijfformulier 4. U vult thuis het inschrijfformulier in en verzamelt de benodigde documenten 5. U gaat naar het IND-loket voor de inschrijving 6. De IND controleert uw inschrijving en geeft u een verklaring van inschrijving. Dit is een sticker die in uw paspoort wordt geplakt of aan een ander identiteitsbewijs wordt gekoppeld U kunt na inschrijving in principe voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven. Als uw verblijf in Nederland eindigt, hoeft u dit niet te melden bij de IND. U moet zich wel uitschrijven bij de gemeente. 6 Als u vijf jaar of langer rechtmatig in Nederland verblijft, komt u in aanmerking voor het verblijfsdocument Duurzaam verblijf burgers van de Unie. Dit geldt ook als u de Bulgaarse of Roemeense nationaliteit hebt. Ten slotte geldt dit voor uw familieleden die zelf niet de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland hebben maar wel vijf jaar of langer rechtmatig verblijf bij een burger van de Unie hebben gehad. Als u op dit moment in het bezit bent van een verblijfsdocument EU/EER, krijgt u automatisch bericht van de IND als de geldigheid van uw verblijfsdocument verloopt. Op dat moment kunt u het verblijfsdocument Duurzaam verblijf burgers van de Unie aanvragen. Als u op dit moment niet in het bezit bent van een verblijfsdocument EU/EER, maar wel vijf jaar rechtmatig in Nederland verblijft kunt u het verblijfsdocument Duurzaam verblijf burgers van de Unie aanvragen bij de IND. U moet dan wel kunnen aantonen dat u vijf jaar rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld door middel van een inschrijving in de GBA van de gemeente). Voor het indienen van de aanvraag maakt u gebruik van het aanvraagformulier Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden. Deze kunt u downloaden via De aanvraag kost 30.

7 Veelgestelde vragen Wat moet ik doen als ik op dit moment een verblijfsdocument EU/EER heb? Verblijft u korter dan vijf jaar in Nederland? Uw huidige verblijfsdocument blijft geldig. Vier weken voordat uw document verloopt, kunt u een afspraak maken bij de afsprakenlijn om u te laten inschrijven bij de IND. Wat moet ik doen als mijn paspoort verloopt, waarin de sticker is geplakt? U moet uw paspoort verlengen bij de autoriteiten van uw land. Daarna kunt u een nieuwe sticker bij de IND vragen, maar dat hoeft niet. U moet hiervoor een afspraak maken. Verblijft u vijf jaar of langer in Nederland? Uw huidige verblijfsdocument blijft geldig. Als uw huidige document verloopt, krijgt u hierover automatisch bericht van de IND en kunt u het verblijfsdocument Duurzaam verblijf burgers van de Unie aanvragen. Hoe lang is de verklaring van inschrijving (de sticker) geldig? De verklaring van inschrijving heeft geen geldigheidsduur. Het is een eenmalig bewijs dat u zich hebt ingeschreven bij de IND en rechtmatig verblijf hebt in Nederland. Wat moet ik doen als mijn verblijf in Nederland eindigt? Als uw verblijf in Nederland eindigt, hoeft u dit niet te melden bij de IND. U moet zich wel uitschrijven bij de gemeente. Wat zijn de gevolgen als ik mij niet inschrijf? Als u zich niet inschrijft, heeft dat op dit moment geen gevolgen voor uw verblijfsrecht in Nederland. U mag in Nederland verblijven op grond van het EG-Verdrag, ook al schrijft u zich niet in. Als u zich niet inschrijft kan dit echter betekenen dat u geen beroep kunt doen op sociale bijstand en geen studiebeurs of -lening kunt aanvragen. 7

8 Meer informatie Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? Dan kunt u terecht bij de IND. Vragen aan de IND kunt u telefonisch stellen, maar ook per brief of . Ook kunt u terecht bij de informatiebalie van een IND-loket in uw regio. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Kijk voor de dichtstbijzijnde vestiging op Afspraak maken voor inschrijving De IND is bereikbaar via ( 0,10 p.m.) op werkdagen van 9.00 uur tot uur. Vanuit het buitenland belt u (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). Voor het maken van een afspraak geeft u aan dat u voor de afsprakenlijn belt. Brief of Immigratie- en Naturalisatiedienst Afdeling Voorlichting Postbus GE Rijswijk Internet: Klachten Als u een klacht hebt over de wijze waarop u door de IND bent behandeld, kunt u deze schriftelijk indienen bij: Immigratie- en Naturalisatiedienst Centraal Klachtenbureau Postbus HV Rijswijk U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de IND. Het telefoonnummer is Wet bescherming persoonsgegevens De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van u verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of u in aanmerking komt voor de inschrijving. De minister van Justitie is hiervoor verantwoordelijk. Vragen die u hebt over deze gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen naar de IND, postbus 1200, 2280 CE Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. 8

9 Nationals of an EU or EEA member state or Switzerland (with the exception of Bulgaria and Romania) who wish to stay or have stayed in the Netherlands for more than three months should register with the IND. It has been determined at European level that measures should be taken to enable nationals of EU member states to exercise their right to free movement and to live in other member states more easily. The same applies to nationals of EEA member states and Switzerland. As a result nationals of these countries no longer require a residence permit, but should instead register with the IND, stating the purpose of their stay. The registration procedure is described in this brochure. 9

10 Who needs to register? You should register with the IND if: you are a national of one of the following countries: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland or the United Kingdom; and you have stayed in the Netherlands for more than three months or wish to do so; and you are staying in the Netherlands because you are working in the Netherlands (employed or self-employed) or because you are studying in the Netherlands or you are not working (any longer). In that case, you must be able to finance your existence yourself by some other means. You should also register if you wish to stay in the Netherlands as a family member of a national of an EU or EEA member state or Switzerland, but only if you are a national of an EU or EEA member state or Switzerland (with the exception of Bulgaria and Romania) yourself. You should also register if you are a national of an EU or EEA member state or Switzerland (with the exception of Bulgaria and Romania) and wish to stay in the Netherlands with your Dutch husband or wife or (registered) partner. In that case you need to prove that you or your husband or wife or (registered) partner has enough means for your upkeep. Please note! Before being able to register with the IND, you must first be registered in the Municipal Administration (GBA) of the municipality where you are staying. If you have any questions on how to register with the local government or which documents are needed for registration, please contact the municipality. Stay for less than three months If you intend to stay for less than three months, you need not register with the IND. You must, however, have valid identity papers, such as a passport. 10

11 Who is this brochure not intended for? What does registration involve? If you are a family member of a national of an EU or EEA member state or Switzerland, while you are not a national of an EU or EEA member state or Switzerland yourself, this brochure does not apply to you. Instead, you are required to apply for a residence permit (proof of lawful residence). If you are a national of Bulgaria or Romania, this brochure does not apply to you. You can apply for a residence permit (proof of lawful residence). Apply for a residence permit You can submit an application for a residence permit to the IND using the application form entitled Application for verification against EU Community law (proof of lawful residence). This application form can be obtained from the IND. You can download or order the application form by visiting the website or by calling the general telephone number of the IND: ( 0.10 p.m.). Once you have been in the Netherlands for more than three months, you should register with the IND. If you wish you may do so sooner. When you register, you must submit documents showing the purpose of your stay. After registration, the IND will immediately give you a registration certificate by means of a sticker in your passport (or other identity papers). Registration with the IND is free of charge. Your registration certificate will enable you to prove that your stay in the Netherlands is lawful and you may need this if your are dealing with the Tax Authorities, municipal services, etcetera. 11

12 How to register? Checking your registration Call the IND for an appointment on ( 0.10 p.m.). Indicate your are calling for the appointments line (afsprakenlijn). During the call you will be asked what is the reason for your stay in the Netherlands. An appointment will be made for you at the IND office in your region. A letter confirming the appointment will be sent to your home address. This letter will include a registration form that you can fill in at home. The letter will also state the documents that you must bring with you to the appointment. In nearly all cases, proof of health insurance is required for registration with the IND. During your appointment with the IND, an employee of the IND will check your registration form. The IND will also verify that you have brought the correct documents with you and whether your identity papers (for instance a passport) are valid. You will receive a registration certificate immediately after registration. No registration certificate will be issued if there are doubts about your lawful residence, if no proof of health insurance is provided or if you cannot prove the purpose of your stay in the Netherlands. In that case you can make a new appointment to show the required documents. Please note! Before being able to register with the IND, you must first be registered in the Municipal Administration (GBA) of the municipality where you are staying. Language of the documents All documents must be in Dutch, English, French or German. If this is not the case, please have the documents translated by a translator sworn by a Dutch court. 12 After the registration, the IND investigates whether you constitute a danger to public order or national security or public health in the Netherlands. If this investigation gives grounds for ending your right of residence, you will receive an official decision stating that your stay in the Netherlands is not lawful. You can ask for a review of this decision.

13 Registration: step by step If you have resided lawfully in the Netherlands for five years or more 1. Register with the municipality where you are staying 2. Call the IND to make an appointment 3. Wait for the letter sent by the IND confirming your appointment. This letter is accompanied by a registration form 4. Fill in the form at home and collect the required documents 5. Go to the IND office for registration 6. The IND checks your registration and issues a registration certificate. This is a sticker that is placed in your passport or attached to other identity papers Once registered, you are in principle entitled to stay in the Netherlands for as long as you wish. You need not inform the IND when you decide to end your stay in the Netherlands. You must, however, cancel your registration with the municipality where you are staying. If you have resided lawfully in the Netherlands for five years or more, you will be eligible for a permit for permanent residence for EU citizens. This is also the case if you are of Romanian or Bulgarian nationality. Finally, the same applies to your family members who themselves do not hold the nationality of an EU or EEA member state or Switzerland, but have resided lawfully with an EU citizen for five years or more. If you currently hold an EU/EEA residence permit, the IND will notify you when your permit is about to expire. You will then be able to apply for the residence document Permanent residence for EU citizens. If you currently do not hold an EU/EEA residence permit, but have resided lawfully in the Netherlands for five years, you are entitled to apply to the IND for the residence document Permanent residence for EU citizens. You will however be required to show that you have been residing lawfully in the Netherlands for five years (for instance by providing proof of registration in the Municipal Administration (GBA) of the municipality in which you live). Please use the relevant application form, when you apply. The application form for Permanent residence permit for EU citizens and their family members may be downloaded at The application fee is

14 Frequently asked questions What to do if I am the holder of an EU/EEA residence card? If you have lived in the Netherlands for less than five years? Your current residence permit remains valid. Four weeks before your residence permit expires the IND will inform you of this and you can call the IND to make an appointment for registration. If you have lived in the Netherlands for five years or more? Your current residence permit remains valid. The IND will notify you when your current residence permit is about to expire, after which you can request the residence document Permanent residence for EU citizens. How long is the registration certificate (the sticker) valid? The registration certificate has no period of validity. It is one-off proof that you have registered with the IND and have lawful residence in the Netherlands. What to do when my passport with the sticker in it expires? You must get a new passport issued by the authorities of your country. Then you can request a new sticker from the IND, but this is not compulsory. To get a new sticker, you will have to make an appointment. What to do when I end my residence in the Netherlands? You need not inform the IND when you decide to end your stay in the Netherlands. You must cancel your registration with the municipality where you are staying, however. What if I do not register? If you do not register there are no immediate consequences, because according to the EC-treaty, your stay will still be lawful. However, if you do not register this may mean that you will not be able to apply for social security benefits, nor will you be able to apply for student grants or loans. 14

15 More information If you have any further questions after reading this brochure you can contact the IND. You can put your questions to the IND by telephone, letter or . You can also visit the information desk at the IND office in your region. You do not need an appointment for this. To find the office nearest to you, visit the website Make an appointment for registration The IND can be contacted on ( 0.10 p.m.), on weekdays between 9.00 and When calling from abroad, you can use (this number cannot be used if you are telephoning from within the Netherlands). To make an appointment, please indicate you are calling for the appointments line (afsprakenlijn). Letter or Immigratie- en Naturalisatiedienst Afdeling Voorlichting Postbus GE Rijswijk Internet: Complaints Complaints about your treatment by the IND can be submitted in writing to: Immigratie- en Naturalisatiedienst Centraal Klachtenbureau Postbus HV Rijswijk For complaints you can also call Personal Data Protection Act The Personal Data Protection Act (Wbp) places an obligation on the IND to inform you that the IND is the organisation which processes the data in your application. The IND does this to determine whether you are eligible for registration. This comes under the responsibility of the Minister of Justice. If you have any questions about the data processing procedure, you can submit them in writing to the IND, postbus 1200, 2280 CE Rijswijk. Here you can also submit a request for an overview of information held on your file. Further to this request you can ask to have your personal details changed, removed or protected. No rights can be derived from the contents of the brochure. The text of this publication may be used if the source is mentioned. December

16 Aan de inhoud van de brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst uit deze uitgave mag onder bronvermelding worden gebruikt December

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland juli 2005 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings in the Netherlands Ben jij slachtoffer van

Nadere informatie

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and Belgium Aandachtspunten bij aanvraag Australisch ouderdomspensioen Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Australië

Nadere informatie

Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013

Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013 Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013 Inhoudsopgave CoMensha, Hoe nu verder? Informatie voor slachtoffers van mensenhandel. Deze folder is

Nadere informatie

Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14

Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14 Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

oiem Degree Handleiding oiem degree studenten

oiem Degree Handleiding oiem degree studenten oiem Degree Handleiding oiem degree studenten Auteur: ing. L. Cozijn Versie: 1.0 Datum: 07-09-2012 Inhoudsopgave INLEIDING...4 1 OIEM MENU S...5 1.1 Type studenten... 5 1.2 oiem type studenten... 5 2 ONLINE

Nadere informatie

Start using standard European direct debit. For new creditors

Start using standard European direct debit. For new creditors Start using standard European For new creditors Introduction Why a new standard European What is the standard European What you need to do 1. Gather information about the standard European 2. Appoint a

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009 Algemene Bankvoorwaarden 2009 General Banking Conditions 2009 Inhoud / Contents 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009 9 General Banking Conditions 2009 3 4 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Examenvoorwaarden. 1. Algemeen

Examenvoorwaarden. 1. Algemeen 1 Algemeen 2 Theorie-examen 3 Praktijkexamen 4 Registratie Voor meer informatie 1. Algemeen 1.1 De aanvrager van een examen theorie of praktijk bij het CBR wordt geacht voorafgaand aan de aanvraag kennis

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Masters Marketing Management

Masters Marketing Management Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Marketing Management Marketing Research UVT-8_11.indd 1 16-04-2007 15:50:26 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg University

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Voor wie is deze publicatie bedoeld? 3. Wat is een visum kort verblijf? 4. Algemene voorwaarden 5. Welke documenten hebt

Nadere informatie

Ontwerp-conclusies van de Raad over politiesamenwerking ter bestrijding van voetbalgeweld

Ontwerp-conclusies van de Raad over politiesamenwerking ter bestrijding van voetbalgeweld RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 maart 2004 (15.03) (OR. en) 7016/1/04 REV 1 FOPOL 22 NOTA van: de Groep politiële samenwerking aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig doc.: 7016/04 FOPOL 22; PB

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN OMZETTING STICHTING "EUROPEAN FOUNDATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION" IN: EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION EN VASTSTELLEN STATUTEN Today, the

Nadere informatie