Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens"

Transcriptie

1 Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen IND registration for EU citizens

2 Personen met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland (behalve Bulgarije en Roemenië) die langer dan drie maanden in Nederland (willen) verblijven moeten zich inschrijven bij de IND. Op Europees niveau is bepaald dat personen met de nationaliteit van een EU-lidstaat hun recht op vrij verkeer en verblijf in een andere lidstaat eenvoudiger moeten kunnen uitoefenen. Dit geldt ook voor onderdanen van de EER-lidstaten en Zwitserland. Deze personen hebben voor verblijf in Nederland geen verblijfsdocument meer nodig, maar moeten zich inschrijven bij de IND. Het doel van hun verblijf wordt dan geregistreerd. In deze brochure leest u hoe de inschrijvingsprocedure verloopt. 2

3 Wie moet zich inschrijven? U moet zich inschrijven bij de IND als: u de nationaliteit hebt van één van de volgende landen: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland; en u langer dan drie maanden in Nederland verblijft of wilt verblijven; en u in Nederland verblijft, omdat u in Nederland werkt (in loondienst of als zelfstandige) of omdat u een opleiding volgt in Nederland. Ook kan het zijn dat u niet (meer) werkt. U moet dan wel op een andere manier in uw eigen onderhoud voorzien. Wilt u als familielid van een persoon met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland in Nederland verblijven en hebt u zelf de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland (behalve Bulgarije en Roemenië), dan moet u zich ook inschrijven. Bent u onderdaan van een EU- of EER-lidstaat of van Zwitserland (behalve Bulgarije en Roemenië) en wilt u bij uw Nederlandse echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner verblijven? Dan moet u zich ook inschrijven. U moet aantonen dat u of uw echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner voldoende middelen hebt om in uw onderhoud te voorzien. Let op! U kunt zich pas inschrijven bij de IND als u ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van de gemeente waar u woont. Voor informatie over hoe de inschrijving bij de gemeente verloopt en welke documenten u nodig hebt, kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de gemeente. Verblijf korter dan drie maanden Verblijft u korter dan drie maanden in Nederland? Dan hoeft u zich niet in te schrijven bij de IND. U moet wel in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs, bijvoorbeeld een paspoort. 3

4 Voor wie is deze brochure niet bedoeld? Wat houdt de inschrijving in? Bent u familielid van een persoon met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland en hebt u zelf niet de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland? Dan is de inhoud van deze brochure niet op u van toepassing. U moet een verblijfsdocument (bewijs van rechtmatig verblijf) aanvragen. Als u drie maanden in Nederland verblijft, moet u zich inschrijven bij de IND. Het mag ook eerder. Als u zich inschrijft, moet u het doel van uw verblijf aantonen met behulp van documenten. Na inschrijving krijgt u van de IND meteen een verklaring van inschrijving die als sticker in uw paspoort (of ander identiteitsbewijs) wordt geplakt. Bent u afkomstig uit Bulgarije of Roemenië? Dan is de inhoud van deze brochure niet op u van toepassing. U kunt een verblijfsdocument (bewijs van rechtmatig verblijf) aanvragen. Verblijfsdocument aanvragen Een verblijfsdocument vraagt u aan bij de IND met het aanvraagformulier Aanvraag om toetsing aan het EU gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf). Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de IND. U kunt het aanvraagformulier downloaden of bestellen via of het algemene telefoonnummer van de IND: ( 0,10 p.m.). De inschrijving bij de IND is gratis. Met de verklaring van inschrijving kunt u gemakkelijker aantonen dat u rechtmatig in Nederland verblijft, bijvoorbeeld bij instanties zoals de Belastingdienst, gemeentelijke diensten en dergelijke. 4

5 Hoe schrijft u zich in? Beoordeling van de inschrijving U belt naar de IND voor een afspraak via ( 0,10 p.m.). U geeft aan dat u voor de afsprakenlijn belt. Aan de telefoon wordt gevraagd wat de reden van uw verblijf in Nederland is. U krijgt een afspraak bij een IND-loket in uw regio. U krijgt een bevestiging van de afspraak thuis gestuurd. Bij deze bevestigingsbrief zit een inschrijfformulier dat u thuis in kunt vullen. Ook staat in de brief welke documenten u mee moet nemen naar de afspraak bij de IND. Voor inschrijving bij de IND is bijna altijd een bewijs van een ziektekostenverzekering nodig. Als u zich inschrijft bij de IND, bekijkt een medewerker van de IND of alles in orde is. Zo controleert de IND of u de juiste documenten hebt meegenomen en of uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort) geldig is. U krijgt meteen na de inschrijving een verklaring van inschrijving. Dit gebeurt niet als de IND twijfelt aan uw rechtmatig verblijf, bijvoorbeeld als het bewijs van een ziektekostenverzekering ontbreekt of als u niet kunt aantonen met welk doel u in Nederland verblijft. In dat geval kunt u een nieuwe afspraak maken om alsnog de juiste documenten te laten zien. Let op! U kunt zich pas inschrijven bij de IND als u ingeschreven staat in de GBA van de gemeente waar u woont. Taal van de documenten Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beëdigd. Nadat u bent ingeschreven, onderzoekt de IND of u een gevaar vormt voor de openbare orde, nationale veiligheid of nationale volksgezondheid van Nederland. Als dit onderzoek aanleiding geeft om uw verblijfsrecht te beëindigen, ontvangt u een beschikking, waarin staat dat u niet rechtmatig in Nederland verblijft. U kunt tegen deze beslissing bezwaar aantekenen. 5

6 De inschrijving in stappen Als u vijf jaar of langer rechtmatig in Nederland verblijft 1. Inschrijven bij de gemeente waar u woont 2. Bellen met de IND om een afspraak te maken 3. De IND stuurt u een bevestiging van de afspraak met daarbij een inschrijfformulier 4. U vult thuis het inschrijfformulier in en verzamelt de benodigde documenten 5. U gaat naar het IND-loket voor de inschrijving 6. De IND controleert uw inschrijving en geeft u een verklaring van inschrijving. Dit is een sticker die in uw paspoort wordt geplakt of aan een ander identiteitsbewijs wordt gekoppeld U kunt na inschrijving in principe voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven. Als uw verblijf in Nederland eindigt, hoeft u dit niet te melden bij de IND. U moet zich wel uitschrijven bij de gemeente. 6 Als u vijf jaar of langer rechtmatig in Nederland verblijft, komt u in aanmerking voor het verblijfsdocument Duurzaam verblijf burgers van de Unie. Dit geldt ook als u de Bulgaarse of Roemeense nationaliteit hebt. Ten slotte geldt dit voor uw familieleden die zelf niet de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland hebben maar wel vijf jaar of langer rechtmatig verblijf bij een burger van de Unie hebben gehad. Als u op dit moment in het bezit bent van een verblijfsdocument EU/EER, krijgt u automatisch bericht van de IND als de geldigheid van uw verblijfsdocument verloopt. Op dat moment kunt u het verblijfsdocument Duurzaam verblijf burgers van de Unie aanvragen. Als u op dit moment niet in het bezit bent van een verblijfsdocument EU/EER, maar wel vijf jaar rechtmatig in Nederland verblijft kunt u het verblijfsdocument Duurzaam verblijf burgers van de Unie aanvragen bij de IND. U moet dan wel kunnen aantonen dat u vijf jaar rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld door middel van een inschrijving in de GBA van de gemeente). Voor het indienen van de aanvraag maakt u gebruik van het aanvraagformulier Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden. Deze kunt u downloaden via De aanvraag kost 30.

7 Veelgestelde vragen Wat moet ik doen als ik op dit moment een verblijfsdocument EU/EER heb? Verblijft u korter dan vijf jaar in Nederland? Uw huidige verblijfsdocument blijft geldig. Vier weken voordat uw document verloopt, kunt u een afspraak maken bij de afsprakenlijn om u te laten inschrijven bij de IND. Wat moet ik doen als mijn paspoort verloopt, waarin de sticker is geplakt? U moet uw paspoort verlengen bij de autoriteiten van uw land. Daarna kunt u een nieuwe sticker bij de IND vragen, maar dat hoeft niet. U moet hiervoor een afspraak maken. Verblijft u vijf jaar of langer in Nederland? Uw huidige verblijfsdocument blijft geldig. Als uw huidige document verloopt, krijgt u hierover automatisch bericht van de IND en kunt u het verblijfsdocument Duurzaam verblijf burgers van de Unie aanvragen. Hoe lang is de verklaring van inschrijving (de sticker) geldig? De verklaring van inschrijving heeft geen geldigheidsduur. Het is een eenmalig bewijs dat u zich hebt ingeschreven bij de IND en rechtmatig verblijf hebt in Nederland. Wat moet ik doen als mijn verblijf in Nederland eindigt? Als uw verblijf in Nederland eindigt, hoeft u dit niet te melden bij de IND. U moet zich wel uitschrijven bij de gemeente. Wat zijn de gevolgen als ik mij niet inschrijf? Als u zich niet inschrijft, heeft dat op dit moment geen gevolgen voor uw verblijfsrecht in Nederland. U mag in Nederland verblijven op grond van het EG-Verdrag, ook al schrijft u zich niet in. Als u zich niet inschrijft kan dit echter betekenen dat u geen beroep kunt doen op sociale bijstand en geen studiebeurs of -lening kunt aanvragen. 7

8 Meer informatie Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? Dan kunt u terecht bij de IND. Vragen aan de IND kunt u telefonisch stellen, maar ook per brief of . Ook kunt u terecht bij de informatiebalie van een IND-loket in uw regio. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Kijk voor de dichtstbijzijnde vestiging op Afspraak maken voor inschrijving De IND is bereikbaar via ( 0,10 p.m.) op werkdagen van 9.00 uur tot uur. Vanuit het buitenland belt u (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). Voor het maken van een afspraak geeft u aan dat u voor de afsprakenlijn belt. Brief of Immigratie- en Naturalisatiedienst Afdeling Voorlichting Postbus GE Rijswijk Internet: Klachten Als u een klacht hebt over de wijze waarop u door de IND bent behandeld, kunt u deze schriftelijk indienen bij: Immigratie- en Naturalisatiedienst Centraal Klachtenbureau Postbus HV Rijswijk U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de IND. Het telefoonnummer is Wet bescherming persoonsgegevens De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van u verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of u in aanmerking komt voor de inschrijving. De minister van Justitie is hiervoor verantwoordelijk. Vragen die u hebt over deze gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen naar de IND, postbus 1200, 2280 CE Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. 8

9 Nationals of an EU or EEA member state or Switzerland (with the exception of Bulgaria and Romania) who wish to stay or have stayed in the Netherlands for more than three months should register with the IND. It has been determined at European level that measures should be taken to enable nationals of EU member states to exercise their right to free movement and to live in other member states more easily. The same applies to nationals of EEA member states and Switzerland. As a result nationals of these countries no longer require a residence permit, but should instead register with the IND, stating the purpose of their stay. The registration procedure is described in this brochure. 9

10 Who needs to register? You should register with the IND if: you are a national of one of the following countries: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland or the United Kingdom; and you have stayed in the Netherlands for more than three months or wish to do so; and you are staying in the Netherlands because you are working in the Netherlands (employed or self-employed) or because you are studying in the Netherlands or you are not working (any longer). In that case, you must be able to finance your existence yourself by some other means. You should also register if you wish to stay in the Netherlands as a family member of a national of an EU or EEA member state or Switzerland, but only if you are a national of an EU or EEA member state or Switzerland (with the exception of Bulgaria and Romania) yourself. You should also register if you are a national of an EU or EEA member state or Switzerland (with the exception of Bulgaria and Romania) and wish to stay in the Netherlands with your Dutch husband or wife or (registered) partner. In that case you need to prove that you or your husband or wife or (registered) partner has enough means for your upkeep. Please note! Before being able to register with the IND, you must first be registered in the Municipal Administration (GBA) of the municipality where you are staying. If you have any questions on how to register with the local government or which documents are needed for registration, please contact the municipality. Stay for less than three months If you intend to stay for less than three months, you need not register with the IND. You must, however, have valid identity papers, such as a passport. 10

11 Who is this brochure not intended for? What does registration involve? If you are a family member of a national of an EU or EEA member state or Switzerland, while you are not a national of an EU or EEA member state or Switzerland yourself, this brochure does not apply to you. Instead, you are required to apply for a residence permit (proof of lawful residence). If you are a national of Bulgaria or Romania, this brochure does not apply to you. You can apply for a residence permit (proof of lawful residence). Apply for a residence permit You can submit an application for a residence permit to the IND using the application form entitled Application for verification against EU Community law (proof of lawful residence). This application form can be obtained from the IND. You can download or order the application form by visiting the website or by calling the general telephone number of the IND: ( 0.10 p.m.). Once you have been in the Netherlands for more than three months, you should register with the IND. If you wish you may do so sooner. When you register, you must submit documents showing the purpose of your stay. After registration, the IND will immediately give you a registration certificate by means of a sticker in your passport (or other identity papers). Registration with the IND is free of charge. Your registration certificate will enable you to prove that your stay in the Netherlands is lawful and you may need this if your are dealing with the Tax Authorities, municipal services, etcetera. 11

12 How to register? Checking your registration Call the IND for an appointment on ( 0.10 p.m.). Indicate your are calling for the appointments line (afsprakenlijn). During the call you will be asked what is the reason for your stay in the Netherlands. An appointment will be made for you at the IND office in your region. A letter confirming the appointment will be sent to your home address. This letter will include a registration form that you can fill in at home. The letter will also state the documents that you must bring with you to the appointment. In nearly all cases, proof of health insurance is required for registration with the IND. During your appointment with the IND, an employee of the IND will check your registration form. The IND will also verify that you have brought the correct documents with you and whether your identity papers (for instance a passport) are valid. You will receive a registration certificate immediately after registration. No registration certificate will be issued if there are doubts about your lawful residence, if no proof of health insurance is provided or if you cannot prove the purpose of your stay in the Netherlands. In that case you can make a new appointment to show the required documents. Please note! Before being able to register with the IND, you must first be registered in the Municipal Administration (GBA) of the municipality where you are staying. Language of the documents All documents must be in Dutch, English, French or German. If this is not the case, please have the documents translated by a translator sworn by a Dutch court. 12 After the registration, the IND investigates whether you constitute a danger to public order or national security or public health in the Netherlands. If this investigation gives grounds for ending your right of residence, you will receive an official decision stating that your stay in the Netherlands is not lawful. You can ask for a review of this decision.

13 Registration: step by step If you have resided lawfully in the Netherlands for five years or more 1. Register with the municipality where you are staying 2. Call the IND to make an appointment 3. Wait for the letter sent by the IND confirming your appointment. This letter is accompanied by a registration form 4. Fill in the form at home and collect the required documents 5. Go to the IND office for registration 6. The IND checks your registration and issues a registration certificate. This is a sticker that is placed in your passport or attached to other identity papers Once registered, you are in principle entitled to stay in the Netherlands for as long as you wish. You need not inform the IND when you decide to end your stay in the Netherlands. You must, however, cancel your registration with the municipality where you are staying. If you have resided lawfully in the Netherlands for five years or more, you will be eligible for a permit for permanent residence for EU citizens. This is also the case if you are of Romanian or Bulgarian nationality. Finally, the same applies to your family members who themselves do not hold the nationality of an EU or EEA member state or Switzerland, but have resided lawfully with an EU citizen for five years or more. If you currently hold an EU/EEA residence permit, the IND will notify you when your permit is about to expire. You will then be able to apply for the residence document Permanent residence for EU citizens. If you currently do not hold an EU/EEA residence permit, but have resided lawfully in the Netherlands for five years, you are entitled to apply to the IND for the residence document Permanent residence for EU citizens. You will however be required to show that you have been residing lawfully in the Netherlands for five years (for instance by providing proof of registration in the Municipal Administration (GBA) of the municipality in which you live). Please use the relevant application form, when you apply. The application form for Permanent residence permit for EU citizens and their family members may be downloaded at The application fee is

14 Frequently asked questions What to do if I am the holder of an EU/EEA residence card? If you have lived in the Netherlands for less than five years? Your current residence permit remains valid. Four weeks before your residence permit expires the IND will inform you of this and you can call the IND to make an appointment for registration. If you have lived in the Netherlands for five years or more? Your current residence permit remains valid. The IND will notify you when your current residence permit is about to expire, after which you can request the residence document Permanent residence for EU citizens. How long is the registration certificate (the sticker) valid? The registration certificate has no period of validity. It is one-off proof that you have registered with the IND and have lawful residence in the Netherlands. What to do when my passport with the sticker in it expires? You must get a new passport issued by the authorities of your country. Then you can request a new sticker from the IND, but this is not compulsory. To get a new sticker, you will have to make an appointment. What to do when I end my residence in the Netherlands? You need not inform the IND when you decide to end your stay in the Netherlands. You must cancel your registration with the municipality where you are staying, however. What if I do not register? If you do not register there are no immediate consequences, because according to the EC-treaty, your stay will still be lawful. However, if you do not register this may mean that you will not be able to apply for social security benefits, nor will you be able to apply for student grants or loans. 14

15 More information If you have any further questions after reading this brochure you can contact the IND. You can put your questions to the IND by telephone, letter or . You can also visit the information desk at the IND office in your region. You do not need an appointment for this. To find the office nearest to you, visit the website Make an appointment for registration The IND can be contacted on ( 0.10 p.m.), on weekdays between 9.00 and When calling from abroad, you can use (this number cannot be used if you are telephoning from within the Netherlands). To make an appointment, please indicate you are calling for the appointments line (afsprakenlijn). Letter or Immigratie- en Naturalisatiedienst Afdeling Voorlichting Postbus GE Rijswijk Internet: Complaints Complaints about your treatment by the IND can be submitted in writing to: Immigratie- en Naturalisatiedienst Centraal Klachtenbureau Postbus HV Rijswijk For complaints you can also call Personal Data Protection Act The Personal Data Protection Act (Wbp) places an obligation on the IND to inform you that the IND is the organisation which processes the data in your application. The IND does this to determine whether you are eligible for registration. This comes under the responsibility of the Minister of Justice. If you have any questions about the data processing procedure, you can submit them in writing to the IND, postbus 1200, 2280 CE Rijswijk. Here you can also submit a request for an overview of information held on your file. Further to this request you can ask to have your personal details changed, removed or protected. No rights can be derived from the contents of the brochure. The text of this publication may be used if the source is mentioned. December

16 Aan de inhoud van de brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst uit deze uitgave mag onder bronvermelding worden gebruikt December

Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens

Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen IND registration for EU citizens Personen met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland (behalve Bulgarije en Roemenië) die langer dan drie

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 43 (1998) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 115 A. TITEL Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand,

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Informatiefolder Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Kinderbijschrijvingen worden afgeschaft Met ingang van 26 juni 2012 kunnen kinderen

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 41 (1996) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 29 A. TITEL Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de

Nadere informatie

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5 Gemeente Groningen / City of Groningen Kreupelstraat 1 afdeling publiekszaken / department of civil affairs postbus 30026 9700 RM Groningen E-mail : burgerzaken.bs@groningen.nl www.gemeente.groningen.nl

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 37

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 37 41 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 37 A. TITEL Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen; Straatsburg,

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 01 aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR LOGIESVORM,

Nadere informatie

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 1 P.R. of China 317,601 2 United Kingdom 313,998 3 U.S. of America 303,541 4 Austria 300,036 5 Singapore 299,143 6 Korea 294,383 7 Chinese Taipei 292,39 8 Czech

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

inlichtingenformulier Gemeentelijke Basisadministratie

inlichtingenformulier Gemeentelijke Basisadministratie gemeente datum nummer Eerste inschrijving vanuit het buitenland settling in the Netherlands for the first time Het formulier geheimhouding is / wordt: aan betrokkene / betrokkenen uitgereikt aan betrokkene

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 23 (2011) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 238 A. TITEL Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 02 evolutie overnachtingen naar logiesvorm 2006-2010 trend in the number of overnight stays by type of accommodation 2006-2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto:

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 4 3. Voorwaarden 5 4. Documenten 5 5.

Nadere informatie

Expertisecentrum Europees Recht. De nieuwe QMVstemregels. uitgelegd. Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014

Expertisecentrum Europees Recht. De nieuwe QMVstemregels. uitgelegd. Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014 Expertisecentrum Europees Recht De nieuwe QMVstemregels uitgelegd Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014 Inhoud Basisregels volgens Lissabon Nieuw Ioannina-mechanisme Bijzondere situaties

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

Soorten uitwisselingen binnen het EJTN Exchange Programme Regulier uitwisselingsprogramma van twee weken (24 plaatsen, kosten 400)

Soorten uitwisselingen binnen het EJTN Exchange Programme Regulier uitwisselingsprogramma van twee weken (24 plaatsen, kosten 400) Soorten uitwisselingen binnen het EJTN Exchange Programme Regulier uitwisselingsprogramma van twee weken (24 plaatsen, kosten 400) U bent werkzaam als rechter, raadsheer, officier van justitie of advocaat-generaal;

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 121

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 121 37 (1997) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 121 A. TITEL Protocol inzake gecombineerd vervoer over binnenwateren bij de Europese Overeenkomst inzake belangrijke internationale

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken.

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2005 (21.06) (OR. en) 10199/05 MAR 98 NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers nr. vorig doc.: 8182/05 MAR

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Aanvullende informatie op deze brochure van mei 2006 Nieuw telefoonnummer Per 1 januari 2007 is het klachtennummer gewijzigd. Het nieuwe nummer is: 070 779 5440. Roemenië en Bulgarije

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

Einde aan "roaming-afzetterij": tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen

Einde aan roaming-afzetterij: tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen IP/09/1064 Brussel, 1 juli 2009 Einde aan "roaming-afzetterij": tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen Met ingang van vandaag

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL AANKOMSTEN NAAR LOGIESVORM, 2011 Tabel P.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 januari 2000 Rapportnummer: 2000/015

Rapport. Datum: 21 januari 2000 Rapportnummer: 2000/015 Rapport Datum: 21 januari 2000 Rapportnummer: 2000/015 2 Klacht Op 17 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer J. te Londen, Engeland, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 28 (1980) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 95 A. TITEL Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst; (met Protocol en Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit In 2012 bereikte het tienerouderschapscijfer in Vlaanderen een historisch laagterecord van 6 bevallingen per 1000 tieners (15-19 jaar). Ook in

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

Als definitie voor vezelvliezen van textiel is de internationale norm ISO 9092, Ie druk, 1988, als Nederlandse norm aanvaard.

Als definitie voor vezelvliezen van textiel is de internationale norm ISO 9092, Ie druk, 1988, als Nederlandse norm aanvaard. UDC 677.076.4:001.4 Textiel - Vezelvliezen - Definitie (ISO 9092:1988) NEDERLANDSE NORM Textiles - Nonwovens - Definition (ISO 9092:1988) NEN-ISO 9092 EN 29092 Ie druk, augustus 1992 Als definitie voor

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

Maart 2015. Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten

Maart 2015. Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten I. Toepassingsgebied Beschrijving van het product NC-code Voedingsmiddelen Land II. Algemeen certificaat FAVV-code EX.DAL.AA.01.xx Titel van het certificaat Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

DNA-onderzoek bij gezinshereniging. DNA test for family reunification purposes

DNA-onderzoek bij gezinshereniging. DNA test for family reunification purposes DNA-onderzoek bij gezinshereniging DNA test for family reunification purposes DNA-onderzoek bij gezinshereniging U heeft gezinshereniging met uw kind(eren) aangevraagd of er is een asielaanvraag ingediend

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135 10 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 135 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.1.38 Verblijf in Nederland brochure bronnen brochure 'Verblijf in Nederland', uitgave IND oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning

Nadere informatie

Social Security-verdrag tussen Australië en Nederland

Social Security-verdrag tussen Australië en Nederland Social Security-verdrag tussen Australië en Nederland Het Social-Security-stelsel van Australië Het Social-Security-stelsel van Australië werkt anders dan dat van de meeste andere ontwikkelde landen. Pensioenbetalingen

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 1 Stuur de benodigde documenten toe Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 2 Deadline: 1 november Geld storten op de INHolland bankrekening en een bankverklaring overleggen. Voor details zie.2

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 5

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

9. Include your financial statement and a copy of all the pages of your passport

9. Include your financial statement and a copy of all the pages of your passport Residence permit form for study at Leiden University in 11 steps 1. Print out this form 2. Fill out your first names and surname, town (where you sign this form), date (date that you sign this form), and

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands FACTSHEET ASARAGUS Areaal Nederland groeit niet meer In 2012 is er een einde gekomen aan het gestaag groeien van het areaal asperges in Nederland. Het CBS registreerde vorig jaar een areaal van 2.890 ha.

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Pensioen ontvangen in het buitenland Receiving pension abroad

Pensioen ontvangen in het buitenland Receiving pension abroad Pensioen ontvangen in het buitenland Receiving pension abroad Welke informatie is van belang als u niet in Nederland woont? What information is important if you do not live in the Netherlands? Waar ter

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? How can you regain your Dutch nationality?

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? How can you regain your Dutch nationality? Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? How can you regain your Dutch nationality? Optie- en naturalisatie- procedure voor oud-nederlanders Option and naturalisation procedures for former Dutch

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Wijziging doorgeven/notification of a change

Wijziging doorgeven/notification of a change Wijziging doorgeven/notification of a change Kinderbijslag/Child Benefit Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie