OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER"

Transcriptie

1 OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER NIBE-SVV, 2015

2 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in economische zin en een (2) belasting. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. directe objectieve B. directe subjectieve C. indirecte objectieve 3. Wanneer ontstaat een formele belastingschuld? A. Op het moment dat een belastbaar feit zich voordoet. B. Op het moment dat de inspecteur de aanslag oplegt. C. Op het moment dat de ontvanger overgaat tot inning van de belastingschuld. 4. Wat is JUIST met betrekking tot de procedure voor beroep en hoger beroep bij de fiscale rechter? A. Er geldt een vrije bewijsleer. B. De mondelinge behandeling is openbaar. C. Beroep vindt plaats voor het gerechtshof. 5. Mevrouw Koster heeft dit jaar alleen belastbaar inkomen in box 3. Hiervoor ontvangt zij een aanslag. Waaruit bestaat deze aanslag? A. Alleen uit inkomstenbelasting. B. Uit inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. C. Uit inkomstenbelasting en premie sociale voorzieningen. 6. Op 1 december 2015 ontvangt Henk Hijkoop twee bedragen op zijn rekening met betrekking tot zijn werkzaamheden. I. Een vooruitbetaling van zijn salaris over II. Een betaling achteraf van zijn salaris over 2014 dat op zijn eigen verzoek NIET in 2014 uitgekeerd werd. Over welk(e) van de twee bovenstaande bedragen wordt Henk in 2015 belast voor de inkomstenbelasting? A. Alleen over I. B. Alleen over II. C. Zowel over I als over II. NIBE-SVV,

3 7. Mevrouw Baars zal de komende jaren uitsluitend inkomen hebben in box 1 en box 3. In welke box(en) kan zij eventueel gebruik maken van de middelingsregeling? A. Alleen in box 1. B. Alleen in box 3. C. Zowel in box 1 als in box Peter Huisman is 15 jaar en woont bij zijn vader. Zijn vader en zijn moeder zijn al jaren gescheiden, maar hebben wel gezamenlijk het wettelijke gezag over hem. Peter heeft een rendementsgrondslag in box 3 van EUR ,-. Aan wie en hoe wordt dit vermogen fiscaal toegerekend? A. Peter Huisman wordt zelf belast voor dit bedrag. B. Het bedrag wordt in gelijke delen toegerekend aan de beide ouders. C. Het bedrag wordt volledig toegerekend aan zijn vader. 9. Gegeven zijn de volgende twee situaties. I. De heer de Zeeuw werkt in loondienst bij Van Schouten BV. II. Mevrouw Bartels krijgt een AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wie is in de bovenstaande twee situaties verantwoordelijk voor het afdragen van loonbelasting? (I) (II) A. De heer de Zeeuw Mevrouw Bartels. B. De heer de Zeeuw De SVB. C. Van Schouten BV De SVB. 10. Het privégebruik van de auto behoort (1) tot het loon voor de loonbelasting en telt (2) mee voor de pensioenopbouw. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. wel wel B. wel NIET C. NIET wel 11. Welke kosten zijn GEEN aftrekbare kosten voor het inkomen uit eigen woning? A. Kosten aanvraag hypotheekgarantie. B. Taxatiekosten in verband met de financiering. C. De kosten van de leveringsakte. NIBE-SVV,

4 12. De heer Podgorny en mevrouw Levtsova wonen samen in een door de heer Podgorny op 1 maart 2012 voor EUR ,- gekocht huis. Daarvoor woonden zij allebei bij hun ouders. De heer Podgorny heeft een eigenwoningschuld van EUR ,-. Op 1 januari 2015 verkoopt de heer Podgorny het huis voor EUR ,-. In hetzelfde jaar koopt mevrouw Levtsova een huis voor EUR ,-, waarin het paar weer samen gaat wonen. Het huis wordt gefinancierd met een hypothecaire lening van EUR ,-. Over welk gedeelte van de lening mag mevrouw Levtsova rente aftrekken in box 1? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR , Voor het berekenen van het belastbare rentebestanddeel van een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) staan de volgende gegevens ter beschikking. Uitkering: EUR ,- Vrijstelling: EUR ,- Totaal betaalde premies: EUR ,- Hoeveel bedraagt het belastbare rentebestanddeel? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR , Wanneer wordt in het kader van de zogenoemde aflossingsverplichting een aflossingsstand vastgesteld? A. Bij een wijziging van de rentevoet. B. Bij verhuizing naar een huurhuis. C. Bij het afsluiten van een overbruggingskrediet. 15. Francine Geerts heeft een huis in Almere met een WOZ-waarde van EUR ,-. Zij heeft hiervoor een hypotheek afgesloten waarvoor zij in 2015 EUR ,- aan hypotheekrente betaalt. Op 1 januari 2015 koopt Francine een huis in Doetinchem met een WOZ-waarde van EUR ,-. Hiervoor sluit zij een hypothecaire lening af waarvoor zij in 2015 EUR ,- aan hypotheekrente betaalt. Per 1 januari 2015 gaat Francine in het huis in Doetinchem wonen. Het huis in Almere wordt te koop gezet. Helaas lukt het Francine NIET om in 2015 haar huis in Almere te verkopen. Hoe hoog zijn Francines inkomsten uit eigen woning in 2015? N.B. U hoeft bij de berekening GEEN rekening te houden met eenmalige kosten. A. -/- EUR ,-. B. -/- EUR ,-. C. -/- EUR ,-. NIBE-SVV,

5 16. De heer Smier is architect en werkzaam bij de Dienst Bouw- en Woningtoezicht in Rotterdam. Van een aannemer hoort hij dat er een pand voordelig te koop is als gevolg van liquiditeitsproblemen bij de verkoper. Op 1 april van een bepaald jaar koopt de heer Smier het pand voor EUR ,-, met de bedoeling dit later met winst te verkopen. Vervolgens laat de heer Smier het pand door de aannemer voor EUR ,- opknappen. Op 1 juli van hetzelfde jaar verkoopt de heer Smier het pand weer voor EUR ,-. Wat is JUIST met betrekking tot de belastbaarheid van de verkoop van het pand? A. Deze transactie wordt NIET belast. B. Deze transactie wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden voor EUR ,-. C. Deze transactie wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden voor EUR , Over de heer Rosenberg zijn de volgende gegevens bekend: Jaar 1 Jaarruimte EUR 1.000,-. Jaar 2 Jaarruimte EUR 300,- Jaar 3 Jaarruimte EUR 2.000,- Jaar 4 Jaarruimte EUR 500,- Jaar 5 Jaarruimte NIHIL Jaar 6 Jaarruimte EUR 2.500,- Jaar 7 Jaarruimte EUR 1.000,- Jaar 8 Jaarruimte EUR 500,- In jaar 9 komt de heer Rosenberg erachter dat hij in de voorgaande jaren zijn jaarruimten NIET gebruikt heeft. Zijn premiegrondslag in jaar 8 was EUR ,-. Voor welk bedrag kan hij in jaar 9 gebruik maken van zijn reserveringsruimte? Ga uit van de cijfers van A. EUR 6.800,-. B. EUR 7.082,-. C. EUR 7.800, Gegeven zijn de volgende twee gevallen met betrekking tot de rendementsgrondslag over dit jaar. I. Jan Kerkhof is op 1 juli overleden. II. De heer Clement emigreert op 1 oktober uit Nederland. Wat is in elk van de bovenstaande gevallen het fictieve rendement dat in dit jaar wordt berekend over de rendementsgrondslag? I. II A. 4% 4%. B. 4% 3%. C. 2% 4%. NIBE-SVV,

6 19. Mevrouw Kraan is dit jaar werkzaam in loondienst en heeft een eigen woning in Capelle aan den IJssel. Ze heeft GEEN aanmerkelijk belang. Verder heeft mevrouw Kraan op 1 januari dit jaar een vakantiehuis in Friesland ter waarde van EUR ,- en een erfbelastingschuld van EUR ,-. Bovendien heeft mevrouw Kraan op 1 januari dit jaar een lening van EUR ,- tegen 6% rente per jaar voor de aankoop van een auto. Deze rente is voor mevrouw Kraan NIET aftrekbaar van haar inkomen in box I. Wat is het saldo van de toepasselijke bezittingen en schulden voor mevrouw Kraan in box 3 in dit jaar? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR , Welke uitgaven behoren NIET tot de persoonsgebonden aftrek? A. Uitgaven voor specifieke zorgkosten. B. Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen. C. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen. 21. De heer Kempers is alleenstaand. Hij heeft bij notariële akte een gift gedaan in de vorm van vijf jaarlijkse uitkeringen van EUR ,- aan het Rode Kruis, ingaande in In 2015 bedraagt zijn verzamelinkomen vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrek EUR ,-. Welk bedrag mag de heer Kempers in 2015 in aftrek brengen? A. EUR 5.000,-. B. EUR 9.500,-. C. EUR , De heer Griffee koopt in maart dit jaar een woonhuis van de heer Spee voor EUR ,-, met de bedoeling het pand snel met winst door te verkopen. Hij heeft daarvoor ook al een koper op het oog: mevrouw Alma. In juni dit jaar vindt de overdracht aan mevrouw Alma daadwerkelijk plaats. Ze betaalt EUR ,- voor het woonhuis. Wat is JUIST met betrekking tot deze situatie? A. De winst op het pand is voor de heer Griffee NIET belast met inkomstenbelasting. Mevrouw Alma moet overdrachtsbelasting betalen over EUR ,-. B. De winst over het pand is voor de heer Spee belast in box 1. Mevrouw Alma moet overdrachtsbelasting betalen over EUR ,-. C. De winst over het pand is voor de heer Spee belast in box 1. Mevrouw Alma moet overdrachtsbelasting betalen over EUR ,-. NIBE-SVV,

7 23. De heer Kroh is van Duitse nationaliteit en woonachtig in Aken (Duitsland). Hij heeft een vakantiewoning ter waarde van EUR ,- in Renesse (Nederland). Onder het Belastingverdrag van Nederland met Duitsland is de heffing van huurinkomsten en de vermogenswinst op onroerende zaken aan de bronstaat toegewezen. Volgens de Duitse wetgeving kan de vermogenswinst over de onroerende zaak belast worden. Dit kan NIET volgens de Nederlandse wetgeving. Huurinkomsten zijn volgens de Duitse wetgeving progressief belast en volgens de Nederlandse wetgeving forfaitair belast. In dit jaar ontvangt de heer Kroh in de maanden januari tot en met juli elke maand EUR 5.000,- huurinkomsten met betrekking tot de vakantiewoning. In augustus dit jaar verkoopt de heer Kroh zijn vakantiewoning met een winst van EUR ,-. In de Nederlandse belastingheffing zal de heer Kroh in dit jaar voor zijn huurinkomsten (1) belast worden en voor zijn vermogenswinst... (2)... belast worden. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. progressief wel B. forfaitair wel C. forfaitair NIET 24. Over het jaar 2015 heeft de heer Flipse looninkomsten van EUR ,-. Hierop is EUR 8.000,- loonbelasting ingehouden. Verder is aan de heer Flipse in januari 2015 een voorlopige aanslag opgelegd van EUR 500,-. Ten slotte heeft de heer Flipse op zijn 100 aandelen Air France/KLM, met een waarde op 1 januari 2015 van EUR 5.750,-, een dividend ontvangen van EUR 400,-. Hierop is EUR 60,- dividendbelasting ingehouden. Verder heeft hij GEEN vermogen of inkomsten. Hoeveel inkomstenbelasting moet de heer Flipse met betrekking tot bovenstaande gegevens bij zijn definitieve aanslag betalen? N.B. Voor het beantwoorden van deze vraag hoeft u GEEN rekening te houden met eventuele heffingskortingen. A. EUR 2.045,-. B. EUR 2.105,-. C. EUR 2.545,-. NIBE-SVV,

8 Antwoorden Belastingpraktijk voor de particulier en de belegger 1. B 2. C 3. B 4. A 5. A 6. A 7. A 8. B 9. C 10. B 11. C 12. C 13. A 14. B 15. B 16. B 17. A 18. B 19. B 20. C 21. C 22. B 23. C 24. A U dient 17 van de 24 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV,

9 1. A. Dit antwoord is onjuist. Bij belastingen geldt de tegenprestatie van de overheid voor iedereen. Bij het rioolrecht is dat niet het geval. Daarbij is de tegenprestatie gericht op een beperkte groep burgers (de inwoners van een gemeente). Bij een bestemmingsheffing worden de opbrengsten gebruikt om een bepaalde overheidstaak te financieren. Dat is bij het rioolrecht het geval. Bij een retributie is sprake van een individueel aanwijsbare tegenprestatie. Dat is bij het rioolrecht niet het geval. 2. A. Dit antwoord is onjuist. De omzetbelasting is geen directe belasting in economische zin omdat de belastingplichtige (de ondernemer) deze belasting niet daadwerkelijk betaalt. Dit doet de consument. De omzetbelasting is geen directe belasting in economische zin omdat de belastingplichtige (de ondernemer) deze belasting niet daadwerkelijk betaalt. Dit doet de consument. De omzetbelasting is geen subjectieve belasting omdat de persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige geen invloed hebben op de heffing. De omzetbelasting is een indirecte belasting in economische zin omdat deze belasting door de belastingplichtige (de ondernemer) wordt afgewenteld op de consument. Het is daarnaast een objectieve belasting omdat hierbij wordt uitgegaan van het object (de toegevoegde waarde). 3. A. Dit antwoord is onjuist. Op dat moment ontstaat de materiële belastingschuld. Met het opleggen van de aanslag ontstaat de formele belastingschuld. Op dat moment bestaat de formele belastingschuld al. 4. A. Dit antwoord is juist. In de fiscale procedure geldt inderdaad een vrije bewijsleer. Dit betekent dat de wet niet aangeeft wat als bewijs kan dienen en welke waarde hieraan moet worden toegekend. Ook verdeelt de rechter de bewijslast in beginsel in redelijkheid tussen de inspecteur en de belanghebbende. De mondelinge behandeling is besloten. Beroep vindt plaats voor de rechtbank. 5. A. Dit antwoord is juist. De heffing in box 3 bestaat alleen uit inkomstenbelasting. In box 3 worden geen premies volksverzekeringen geheven. Voor sociale voorzieningen worden geen premies geheven. 6. A. Dit antwoord is juist. In de inkomstenbelasting geldt als tijdstip van heffing in beginsel het tijdstip waarop de inkomsten zijn ontvangen of genoten. Het vooruitbetaalde salaris is dus in 2015 belastbaar. Dit is anders als de inkomsten eerder vorderbaar en inbaar zijn. Het salaris over 2014 was al in 2014 vorderbaar en inbaar. Dit salaris is dus in 2014 belastbaar. In de inkomstenbelasting geldt als tijdstip van heffing in beginsel het tijdstip waarop de inkomsten zijn ontvangen of genoten. Het vooruitbetaalde salaris is dus in 2015 NIBE-SVV,

10 belastbaar. Dit is anders als de inkomsten eerder vorderbaar en inbaar zijn. Het salaris over 2014 was al in 2014 vorderbaar en inbaar. Dit salaris is dus in 2014 belastbaar. Het salaris over 2014 was al in 2014 vorderbaar en inbaar. Dit salaris is dus in 2014 belastbaar. 7. A. Dit antwoord is juist. Middeling is alleen mogelijk met inkomen in box 1. Middeling is mogelijk met inkomen in box 1, maar niet met inkomen in box 3. Middeling is niet mogelijk met inkomen in box A. Dit antwoord is onjuist. Minderjarigen worden niet zelfstandig belast voor hun inkomen in box 3. Inkomsten van een minderjarige worden toegerekend aan de ouder die het ouderlijk gezag over de minderjarige heeft. Wanneer beide ouders dit hebben, worden de inkomsten in gelijke delen aan hen toegerekend. Wanneer beide ouders het ouderlijk gezag hebben, worden de inkomsten in gelijke delen aan hen toegerekend. 9. A. Dit antwoord is onjuist. Het is niet de taak van de ontvangers van loon of een uitkering om de loonbelasting af te dragen. Het is niet de taak van ontvangers van loon om de loonbelasting af te dragen. Van Schouten BV en de SVB zijn inhoudingsplichtig voor de loonbelasting. 10. A. Dit antwoord is onjuist. Privégebruik van de auto van de zaak telt niet mee voor de pensioenopbouw. Privégebruik van de auto van de zaak valt wel onder het loon voor de loonbelasting, maar telt niet mee voor de pensioenopbouw. Privégebruik van de auto van de zaak valt wel onder het loon voor de loonbelasting, maar telt niet mee voor de pensioenopbouw. 11. A. Dit antwoord is onjuist. Kosten aanvraag hypotheekgarantie hebben te maken met de financiering van de eigen woning en zijn daarom wel degelijk aftrekbaar. Taxatiekosten in verband met de financiering hebben te maken met de financiering van de eigen woning en zijn daarom wel degelijk aftrekbaar. De kosten van de leveringsakte hebben niet te maken met de financiering van de eigen woning en zijn daarom niet aftrekbaar. 12. A. Dit antwoord is onjuist. De aftrekbaarheid wordt niet beperkt door de hoogte van de oude lening. De aftrek wordt niet beperkt door de verkoopprijs van de oude woning. Als partners hebben samengewoond in een woning waarvan een van de partners eigenaar was, moet een eventuele eigenwoningreserve van die partner worden meegenomen bij de berekening van de maximale eigenwoningschuld in het kader van de aankoop van een nieuwe woning. De eigenwoningreserve van meneer NIBE-SVV,

11 Podgorny bedraagt EUR ,- (EUR ,- -/- EUR ,-). De maximale eigenwoningschuld is dus EUR ,- (EUR ,- -/- EUR ,-). 13. A. Dit antwoord is juist. De berekening is ((uitkering -/- vrijstelling) / uitkering) x (uitkering -/- premies). Dus ((EUR ,- -/- EUR ,-) / EUR ,-) x (EUR ,- -/- EUR ,-) = EUR ,-. U hebt het verschil tussen de uitkering en de vrijstelling gedeeld door de vrijstelling in plaats van door de uitkering. Verder heeft u de formule wel juist toegepast. U bent vergeten de vrijstelling af te trekken van de uitkering, voordat u deze deelde door de uitkering. Verder heeft u de formule wel juist toegepast. 14. A. Dit antwoord is onjuist. Bij een wijziging van de rentevoet hoeft geen aflossingsstand te worden vastgesteld. Hierdoor weet de Belastingdienst bij een latere aankoop van een nieuwe eigen woning voor wel bedrag en voor welke periode het oude aflosschema moet worden gevolgd. Bij het afsluiten van een overbruggingskrediet hoeft geen aflossingsstand te worden vastgesteld. 15. A. Dit antwoord is onjuist. Francine hoeft het eigenwoningforfait van de te koop staande woning niet aan te geven. Als iemand twee leningen heeft omdat hij zijn oude woning nog te koop heeft staan, is de rente over beide leningen aftrekbaar. Hij hoeft echter alleen het eigenwoningforfait van de nieuwe woning aan te geven. Francine hoeft het eigenwoningforfait van de te koop staande woning niet aan te geven, maar dat van de nieuwe woning wel. 16. A. Dit antwoord is onjuist. Het resultaat dat wordt bereikt met handel met voorkennis wordt belast in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden. Het resultaat dat wordt bereikt met handel met voorkennis wordt belast in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden. Hiermee verband houdende kosten mogen van het resultaat worden afgetrokken. Met het resultaat uit overige werkzaamheden verband houdende kosten mogen van het resultaat worden afgetrokken. 17. A. Dit antwoord is juist. In het kader van de reserveringsruimte mogen de jaarruimten tot zeven jaar in het verleden alsnog worden benut, zo lang het totaalbedrag niet boven EUR 7.052,- uitkomt. In het kader van de reserveringsruimte mogen de jaarruimten tot zeven jaar in het verleden alsnog worden benut. Voor jaar 1 geldt dit dus niet. In het kader van de reserveringsruimte mogen de jaarruimten tot zeven jaar in het verleden alsnog worden benut. Voor jaar 1 geldt dit dus niet. Bovendien is er een bovengrens van EUR 7.052,-. NIBE-SVV,

12 18. A. Dit antwoord is onjuist. Bij emigratie wordt het percentage naar tijdsgelang herrekend. Bij emigratie wordt het percentage naar tijdsgelang herrekend. Bij overlijden is dit juist niet het geval. Bij overlijden wordt het percentage niet naar tijdsgelang herrekend. Bij emigratie is dit juist wel het geval. 19. A. Dit antwoord is onjuist. Er geldt in box 3 een schuldendrempel. Het vakantiehuis, de erfbelastingschuld en de lening vallen alle onder de rendementsgrondslag in box 3. Wel geldt er een schuldendrempel van EUR 3.000,-. De berekening is dus: EUR ,- -/- EUR ,- -/- EUR ,- + EUR 3.000,- = EUR ,-. Een erfbelastingschuld valt wel degelijk onder de rendementsgrondslag in box A. Dit antwoord is onjuist. Deze uitgaven vallen juist wel onder de persoonsgebonden aftrek. Deze uitgaven vallen juist wel onder de persoonsgebonden aftrek. Voor deze uitgaven bestaat een aparte categorie. 21. A. Dit antwoord is onjuist. Bij deze categorie giften geldt geen maximum. Bij deze categorie giften geldt geen drempelbedrag. Bij deze categorie giften geldt geen drempelbedrag en geen maximum, zodat het gehele in 2015 geschonken bedrag in dat jaar aftrekbaar is. 22. A. Dit antwoord is onjuist. Er is hier sprake van het aanwenden van voorkennis, waardoor de verkoopwinst juist wel belast is als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 van de inkomstenbelasting. Als gevolg van de anticumulatieregeling is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de tweede en de eerste verkoopprijs. Er is hier sprake van het aanwenden van voorkennis, waardoor de verkoopwinst inderdaad belast is als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 van de inkomstenbelasting. Als gevolg van de anticumulatieregeling is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de tweede en de eerste verkoopprijs. Als gevolg van de anticumulatieregeling is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de tweede en de eerste verkoopprijs. 23. A. Dit antwoord is onjuist. De bronstaat van de vakantiewoning is Nederland. Dit betekent dat de heer Kroh voor zijn vakantiewoning als buitenlands belastingplichtige wordt behandeld in Nederland. In Duitsland wordt over de vakantiewoning geen belasting geheven. De bronstaat van de vakantiewoning is Nederland. Dit betekent dat de heer Kroh voor zijn vakantiewoning als buitenlands belastingplichtige wordt behandeld in Nederland. De vakantiewoning valt voor hem in box 3. In deze box wordt een verkoopwinst niet belast. NIBE-SVV,

13 De bronstaat van de vakantiewoning is Nederland. Dit betekent dat de heer Kroh voor zijn vakantiewoning als buitenlands belastingplichtige wordt behandeld in Nederland. De vakantiewoning valt voor hem in box 3. In deze box wordt een forfaitair rendement belast, niet het daadwerkelijke rendement (in dit geval de huur). Ook wordt de verkoopwinst niet belast. 24. A. Dit antwoord is juist. Volgens het schijventarief is over EUR ,- een bedrag van EUR ,- aan inkomstenbelasting verschuldigd in box 1. Het bedrag in box 3 valt onder het heffingsvrij vermogen en is dus vrijgesteld. Op het bedrag van EUR ,- moeten nog de loonbelasting, de voorlopige aanslag en de dividendbelasting in mindering worden gebracht. Het bedrag van de definitieve aanslag is dus: EUR ,- -/- EUR 8.000,- -/- EUR 500,-, -/- EUR 60,- = EUR 2.045,-. De betaalde dividendbelasting moet nog op het berekende bedrag in mindering worden gebracht. Het bedrag van de betaalde voorlopige aanslag moet nog op het berekende bedrag in mindering worden gebracht. NIBE-SVV,

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2015 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER NIBE-SVV, 2014 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB extra opgaven week 4 Instituut Financieel Management Vraag 1 Marco en Leontien van Es kopen medio 2010 een eigen woning voor 250.000. Zij hebben nog nooit eerder een eigen woning gehad. Zij

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Second Home september 2016 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Maurice De Clercq & Nurefsan Koç Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Second Home maart 2017 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Practicumopdracht B FFEBLR0111

Practicumopdracht B FFEBLR0111 opleiding: FISCAAL RECHT EN ECONOMIE Practicumopdracht B FFEBLR0111 2011-2012 Inleiding Voor de module FFEBLR0111 moet je twee praktijkopdrachten maken. Deze tweede opdracht mag in groepjes van maximaal

Nadere informatie

Webinar tips bij belastingaangifte

Webinar tips bij belastingaangifte Webinar tips bij belastingaangifte Leuk dat u het Webinar Tips voor uw belastingaangifte van 22 maart heeft bijgewoond. Hierbij alle tips die zijn gegeven in het webinar. Handig om terug te lezen. Algemeen

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken

Leuker kunnen we het niet maken Leuker kunnen we het niet maken Belastingen: blij met een blauwe envelop? De beruchte blauwe envelop belastingaangifte! De overheid heeft het recht om heffingen aan burgers op te leggen om inkomsten te

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2014 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2014... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Module FFEBLR0111 Versie 04 november 2010. Beantwoord navolgende vragen.

Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Module FFEBLR0111 Versie 04 november 2010. Beantwoord navolgende vragen. Module FFEBLR0111 Versie 04 november 2010 Beantwoord navolgende vragen. Vraag 1. Maarten (30, belastbaar inkomen in 2010 40.000) en Janine (29, belastbaar inkomen in 2010 35.000) staan bij de burgerlijke

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2008 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Het hoe en waarom van de belastingheffing

Het hoe en waarom van de belastingheffing Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing 1.1 Onderscheid in belastingen De sociale, economische maar ook de juridische gevolgen van de belastingheffing verschillen naar gelang het type belasting.

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2012 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2012... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt:

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2009 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer Jansen wil het huis van de heer Pietersen kopen. Op 1 februari bereikt de heer Jansen mondeling overeenstemming met de heer Pietersen over deze

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop 1. Aankoop van de eigen woning De inkomstenbelasting heeft een speciale fiscale regeling voor eigenwoningbezitters (de zogenoemde eigenwoningregeling). Men

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen bij Opgaaf wereldinkomen 20 Had u in 20 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Brochure Recreatiewoning

Brochure Recreatiewoning Brochure Recreatiewoning 1. Algemeen 2. 2. De Markt 2. 3. Hoofdverblijf 2. 4. Financiering van de recreatiewoning 3. 5. Aankoop van de recreatiewoning 4. 6. Financieren via uw woonhuis 4. 7. Hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting uw verzekering en de inkomstenbelasting Inleiding In deze brochure vindt u algemene fiscale informatie over uw kapitaal- of lijfrenteverzekering naar de stand van de wetgeving per 1 januari 2011. Deze

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij u onderstaande

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie