Reader Vrouwen en Besluitvorming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reader Vrouwen en Besluitvorming"

Transcriptie

1 Inleiding Reader Vrouwen en Besluitvorming Reader Vrouwen en Besluitvorming Inleiding De READER VROUWEN EN BESLUITVORMING werd in september 2002 samengesteld door RoSa in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het resultaat is een bundel van binnen- en buitenlandse publicaties over de problematiek van politieke participatie en paritaire democratie. De reader bestaat uit vier delen. Het eerste deel is een verzameling van twintig integrale artikels. Deze zijn thematisch geordend en ontsloten door trefwoorden. Doorklikken op de titel geeft de volledige versie van het artikel. Alle artikels zijn in de oorspronkelijke taal opgenomen en werden voorzien van een abstract in het Nederlands. Het tweede deel van de reader is de bibliografie die een selectie bevat van literatuur over politieke participatie, paritaire democratie en aanverwante thema's. De bibliografie is opgedeeld naar de aard van de publicaties. Er werd ook geprobeerd een zo helder mogelijk systeem van abstracts en/of trefwoorden aan de boeken, rapporten, verslagen en artikels toe te kennen. Tenslotte bevat de bibliografie nog een kort overzicht van de meest relevante en overzichtelijke websites terzake. In de trefwoordenlijst werden alle trefwoorden opgenomen die aan de integrale artikels en aan de publicaties in de bibliografie werden toegekend. Bij ieder trefwoord staan de publicaties vermeld waaraan het trefwoord toegekend werd. Tenslotte bevat de reader een overzicht van de wetgeving aangaande gelijke kansen in de besluitvorming, en dit op Europees, federaal en regionaal niveau. Sarah Scheepers - samensteller. Koningsstraat Brussel (02) file:////eos/adlib/e-publications/e-publications/2002/reader_vrouwen_en_besluitvorming/inleiding.htm3/22/2005 1:38:55 PM

2 Artikels Reader Vrouwen en Besluitvorming Reader Vrouwen en Besluitvorming Artikels In de reader zijn 20 artikels integraal opgenomen. Bij ieder artikel zijn bibliografische gegevens, trefwoorden, een abstract en een korte duiding bij de auteur vermeld. Op basis van de trefwoorden bij de artikels kan in de trefwoordenlijst gezocht worden naar gerelateerde literatuur. Om het artikel te lezen klikt u op de desbetreffende titel. U heeft wel Acrobat Reader nodig. U kan hier klikken voor een gratis download. Inleidend 1. Patterson A.S. (2000) Women in global politics: progress or stagnation? Vrouwen en besluitvorming in België Op lokaal niveau 2. Meier, Petra (2001) Aandacht voor de man-vrouw verhouding in de lokale politiek 3. Steyvers, Kristof (2002) Hoe komen de toekomstige mandatarissen in contact met de lokale politiek? 4. Van Molle, Leen & Eliane Gubin (2001) Naar een paritaire democratie. Analyse van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober Algemene conclusies. Op regionaal niveau: Vlaanderen 5. Celis, Karen (2001) Vertegenwoordiging in vrouwelijk meervoud. Behartiging van vrouwenbelangen en 'vrouwelijke' vertegenwoordiging in het Vlaams Parlement, Celis, Karen (2000) Het Vlaams Parlement, NPC, en het potentieel voor vrouwen in de politiek Op federaal niveau 7. Meier, Petra (2002) Discrimination positive, ou discrimination persistante? Les rapports de genre et la représentation politique. 8. Meier, Petra (2002) Nog niet voltooid, gewoon discriminerend, of...? Een vergelijkende analyse van de houding t. o.v. descriptieve vertegenwoordiging in termen van taal en sekse in België. 9. Hooghe, Marc (1998) Selectieve uitsluiting in het Belgisch politiek systeem. Innovatie en protest door nieuwe sociale bewegingen. file:////eos/adlib/e-publications/e-publications/2002/reader_vrouwen_en_besluitvorming/artikels.htm (1 van 3)3/22/2005 1:38:59 PM

3 Artikels Reader Vrouwen en Besluitvorming 10. Diaz, Mercedes Matteo (2002) Do quotas matter? Positive actions in the Belgian parliament. 11. Meier, Petra (2000) The evidence of being present: guarantees of representation and the Belgian example. 12. Deschouwer, Kris & Petra Meier (2002) Recente en geplande hervormingen van de kieswet. De mogelijke impact op het aantal vrouwelijke verkozenen. 13. Gubin, Eliane & Leen Van Molle (1998) Vrouw en politiek in België. Conclusies. Vrouwen en besluitvorming in Europa Binnen de EU in het algemeen 14. Krook, Mona Lena (2001) Promoting gender balanced decision-making in the European Union: international and transnational strategies for parity democracy. 15. Rossilli, M. Grazia (1999) The European Union's policy on the equality of women. Specifiek: Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 16. Brown, Alice (1998) Building a representative house in Scotland and the role of women in het development process. 17. Haase-Dubosc, Danielle (1999) Sexual difference and politics in France today. 18. Krook, Mona Lena (2001) Contesting equality and reforming institutions; strategies to increase women's political representation in France and the UK in the 1980's and 1990's. Vrouwen en besluitvorming buiten Europa: twee voorbeelden 19. Ashley, Jackie (2001) New Zealand, a woman's land? 20. Kennedy, Carole (2001) Is America ready for a woman president? Is the pope protestant? Does a bear live in a city? file:////eos/adlib/e-publications/e-publications/2002/reader_vrouwen_en_besluitvorming/artikels.htm (2 van 3)3/22/2005 1:38:59 PM

4 Artikels Reader Vrouwen en Besluitvorming Koningsstraat Brussel (02) file:////eos/adlib/e-publications/e-publications/2002/reader_vrouwen_en_besluitvorming/artikels.htm (3 van 3)3/22/2005 1:38:59 PM

5 1. WOMEN IN GLOBAL POLITICS: PROGRESS OR STAGNATION? Amy S. Patterson USA Today September, 2000 Trefwoorden: WERELD POLITICI DISCRIMINATIE POLITIEKE PARTICIPATIE BELEID - ORGANISATIES In de laatste 50 jaar hebben vrouwen veel bereikt op politiek vlak, en hebben ze invloed uitgeoefend op beslissingnemers en de allocatie van hulpbronnen. Desalniettemin zijn velen ervan overtuigd dat deze verwezenlijkingen nog niet ver genoeg gaan. Om aan te tonen hoe de vooruitgang van vrouwen in het politieke leven verloopt, en tegen welke obstakels deze vrouwen botsen, is onderzoek nodig naar hun deelname aan verkiezingen én hun rol als politiek mandaathouder. De gebrekkige aanwezigheid van vrouwen op het politieke toneel speelt niet alleen in de Westerse wereld; het is een globaal probleem, waar wij ons allen terdege van bewust moeten zijn. Wat zijn de verschillen tussen de moeilijkheden die vrouwen ondervinden in de ontwikkelde of de ontwikkelende landen? En hoe pakken zij elk op hun manier deze obstakels aan? Amy S. Patterson is assistent professor aan het departement Politieke Wetenschappen, Elmhurst College (Illinois-VSA).

6 WOMEN IN GLOBAL POLITICS: Progress or Stagnation? "... The more females in office, the more likely it is that policies will reflect women's interests." In the past half century, women have accomplished much in the political realm, having influenced decisionmakers and the allocation of resources. Yet, many females, political scientists, and policymakers do not believe that those accomplishments are enough. To illustrate women's progress in politics and the obstacles that continue to limit their involvement, their participation as voters and roles as political officials should be examined. Americans have become more aware of the role of females in politics since the 1980 presidential election, when the media reported that eight percent fewer women than men voted for Ronald Reagan. In reality, sex-based voting differences occurred earlier than that in American history, though the gender bias was that, before 1964, women favoured Republican more than Democratic candidates. In the 1996 election, the media made explicit statements about the "gender gap" in voting and the fact that 54% of women voted for Bill Clinton, compared with 43% of men, an 11% difference that is credited with enabling him to win the election. Hillary Clinton's current run for the U.S. Senate seat from New York and Elizabeth Dole's short-lived attempt at obtaining the Republican Party presidential nomination captured the attention of the media. As one thinks about women in global politics, it is necessary to begin with a caveat: They cannot be lumped into a generic category. There is wide diversity in their level of involvement in politics, the strategies and tactics women use to influence political decisions, and the types of success they have in achieving their objectives. The factors that hamper or facilitate females' political participation vary with culture, region, economic development, and political system. Women are not a unified block, being divided in terms of class, race, ethnicity, and country of origin. Within global women's movements, it has been demonstrated that those from industrialised countries concentrate on issues such as access to birth control and child care, equal pay for equal work, affirmative action, and policies against sexual harassment. On the other hand, women in developing nations often concentrate their organising efforts on issues such as access to childhood immunisations, clean water, primary health care services, and affordable food. Nowhere was this division between industrial nation and Third World females more evident than in the 1985 United Nations Conference of Women in Nairobi, Kenya. There, Western women openly condemned traditional African marriage practices such as polygamy. In response, African women attacked Western women for being what they called "racist and imperialist feminists", maintaining that they had no understanding of the economic and cultural obstacles females face in the developing world. Again, it is necessary to keep in mind that women, like any other group in society, are not homogeneous. In fact, women received the right of suffrage quite late in several countries. In France, for example, women were not granted the right to vote until Most women in Latin America did not get the right to vote until after World War II. In Africa, females received the right to participate in electoral politics with the continent's independence from colonialism in the 1960s and 1970s, though blacks in South Africa could not vote until 1994.

7 Thinking about women in politics, it is possible to divide their involvement into two categories - as participants and as officials. In many Western societies, the easiest way for men and women to participate is through voting. In the U.S., females vote more than males, with 56% of eligible women voting in 1996, compared to 53% of men. (American women also tend to register to vote at a four percent higher rate than men.) In other countries, voter turnout for women is generally higher than for men in Scandinavian nations, but lower in France. Italy, East European countries, and the developing world. In many nations in Africa, Asia, and Latin America, voter participation has had little meaning because of those countries' histories of authoritarian or military rule. Travel distance to polling sites, especially in rural societies, has hindered women's participation as well. Although statistics are limited, they show that women who vote in developing nations predominantly are urban and highly educated. These female voters represent a minority of developing world women, since just 30% in the Third World are even enrolled in educational institutions beyond the primary school level. Instead of voting, females in the developing world tend to focus on participation through local organisations, some of which may not be explicitly political. Women's local associations often are involved with issues such as health care; education for children; access to land, credit, and seeds; and better reproductive services. The number of such grassroots women's organisations has increased dramatically in the past two decades, partially as a reaction to economic uncertainty in developing nations, greater awareness of environmental hazards (especially true in Russia and Eastern European countries), and increased concern over human rights issues. Many such local organisations are rooted in traditional women's associations. In Senegal, for instance, rural women organise themselves into what are called mbootaay, with the leader being an older, respected woman in the village whom the members call Yaay, or mother. This familial organisation provides mutual support for its members, such as labour when a woman has a baby or when there is a death in the family. Additionally, they contribute a small amount of money each month, which then is loaned to a comember in need. These "rotating credit societies" provide females with access to capital and support, and they are a direct reaction to the decline in agricultural productivity, increased male migration to urban areas, and the rising price of food in Senegal. Over time, these groups have become a force within local politics. The associations can mobilise their members to vote for certain candidates for rural councils to ensure that they will have access to patronage resources from those council members. In Latin America, such grassroots women's groups have been key critics of authoritarian regimes in Brazil, Argentina, Chile, and Peru. Las Madres de la Plaza de Mayo, the group of women in Argentina who had children who had "disappeared" during the military regime in the late 1970s, organised weekly protests in which they marched around the plaza in front of government headquarters carrying pictures of their lost loved ones. Their actions stemmed from their role as mothers and wives, and, like the actions of many women's organisations in Latin America, they blurred the line between the public world of politics and the private realm of the family. (The American organisation Mothers Against Drunk Driving also has blurred the public-private boundaries.) The apolitical connotation of the wife-mother role gave the females in Las Madres some level of immunity from brutal repression. The Argentine regime dismissed them as Las Locas (the crazy women), a pejorative term that played on the stereotype of women as mentally unstable. Eventually, the government did repress some of these women, but many analysts credit Las Madres with helping to bring down the military regime in Argentina. In the face of closed political systems and patriarchal attitudes, women have sometimes used dramatic and militant tactics to get their political points across, in one village in India. 300 women--along with 100 men unable to get help from the local police to imprison a man who had abused his female neighbour, smeared the man's face with cow dung and paraded him around the village. In another village, women complained about

8 alcoholism among their husbands and the fact that, as men drank in bars, they made important political decisions. The women then organised to smash bars and liquor stills, an action that resembles the militancy of the Women's Christian Temperance Union in the U.S. during the late 1800s. Militancy and more overt actions by females at the local level, no doubt, have resulted from political systems that exclude women and offer them few other options. Women as political officials Women's participation in politics can take another form - as elected or appointed officials. Many women and feminist scholars argue that for women to be adequately represented in the political system, they must hold political office. They must be decisionmakers. In the U.S., there is a considerable amount of research that illustrates that female legislators introduce different types of legislation than their male counterparts and have different perspectives on issues. In state legislators, although female Republicans in office express more conservative views than male Democrats on several issues, such as taxes and business matters, female Republicans are still more likely than those male Democrats to introduce legislation on so-called women's policy areas, such as affordable health insurance, long-term care for the elderly, and divorce and spousal-abuse laws. Therefore, the more females in office, the more likely it is that policies will reflect women's interests. This fact is exemplified in Scandinavian nations and the types of government programs found in those countries. For example, in Sweden, where 43% of the national legislature is composed of women, there are laws necessitating long periods of maternity leave for new mothers, assuring access to child care in the workplace, and against sexual harassment. In the U.S. in 1999, nine percent of the Senate and 12% of the House were composed of women. Of elected national legislatures in industrialised democracies. Scandinavian countries average 39% female representatives; Germany, 30%; Belgium, 22%; the United Kingdom, 18%; Italy, 11%; and France, 10%. Overall, the number of women elected to national legislatures in developing nations is lower, with the average for Africa being 11% and 15% for Latin America. However, there am some notable exceptions to these low statistics. Women compose 27% of the national legislature in both Costa Rica and El Salvador. After the 1999 South African elections, women hold 30% of the legislative seats. This is partially because the African National Congress has passed a law stating that females must compose one-third of the national legislature. Mozambique, Uganda, and Eritrea have similar laws. Eritrea's law states that women must compose 30% of the national and all regional legislatures. As of 1999, though, 22% of national legislators were women in Eritrea. This fact reflects the difficulties of recruiting and retaining strong women in politics when they face numerous time and resource constraints. It is interesting to note that the African states where affirmative action policies for female representation exist are states that have undergone massive independence revolutions and/ or civil wars, wherein women played key roles as guerrilla fighters, armed forces members, and organisers of passiveresistance movements. The subnational level is the place where women's legislative representation is more apparent. On average, female representation in American state legislatures is 22%, almost twice the average for women in Congress. As of 1999, women constituted 41% of the members of the Washington state legislature, 36% of the Nevada legislature, 33% of Colorado's, and 32% of Kansas'. Southern states have the lowest representation, including a mere eight percent in Alabama. Given the devolution of national programs such as welfare reform to the states, women at the state level can play an important role in shaping policies. This can also be said about issues female voters find to be pertinent, such as education and health insurance regulations, that are traditionally within the realm of state governments. Higher female representation at the subnational level is apparent in African countries such as Senegal,

9 Ghana, South Africa, and Uganda and in the newly elected Scottish parliament and the Northern Ireland assembly. In addition to women's role in legislative bodies, representation in the executive branch is important, especially in Latin American, Asian, and African countries where national legislatures have very little power. Although there have been some notable exceptions such as Prime Minister Margaret Thatcher in the U.K., Prime Minister Benazir Bhutto in Pakistan, and Prime Minister Indira Gandhi of India, most national-level executives are male. This is true of cabinet members as well, with just four percent in Africa and two percent in Asia being women. Globally, female ministers or heads of executive departments have been restricted to political positions that relate to their sex, such as the Ministry of Women and Family, the Ministry of Education, or the Ministry of Labour. Until 1992, women cabinet members in the U.S. normally held posts such as Labour, Education, and Health and Human Services. Pres. Clinton's appointment of Janet Reno as Attorney General and, in 1996, Madeleine Albright as Secretary of State represented a change in this situation. An important question that must be asked about female officials is who they are. Globally, they represent a tiny elite of highly educated, upper-class women. The vast majority in executive positions have been the wives, widows, or daughters of national politicians. Indira Gandhi was the daughter of India's first prime minister; Benazir Bhutto, the daughter of a former Pakistani prime minister executed by the military; Corazon Aquino, former president of the Philippines, the widow of an assassinated opposition leader; and Violeta Chamorro, former Nicaraguan president, the widow of a famed newspaper editor. This does not imply that any of these women lack political ability or leadership qualities. What it illustrates is that, no matter how highly skilled some females are, it may be necessary to be related to well-known male political leaders in order to reach the top. Obstacles to participation What are the obstacles to women's involvement in politics and their equal representation in global politics? First, their economic position influences their ability to be involved in politics, especially in the developing world. Women produce 60-70% of the world's food and toil two-thirds of its working hours. On average, they work five more hours a day than men, yet only earn 10% of the world's income and own less than two percent of its property. This leaves many women less time to be involved in politics. Further, with the economic crises that have occurred in Africa and Asia, more women have had to work more hours in order to make up for cuts in government subsidies on food, health care, and education. Poor females often work a "double day," putting in long hours in the household without the assistance of labour-saving devices as well as toiling in the formal economy. Cuba is the sole nation whose laws require both spouses to share household work equally, though enforcement is next to impossible. The exception to this double day of work are higher-class women who have the ability to pay domestic servants (who are women) to do household and child care jobs. In most of the world, it is these higher-class females who are involved in politics. Education is another key factor. The more highly educated a person is, the more likely he or she is to participate in politics. In the U.S., for instance, 73% of those with a college education voted in the 1996 election, compared to 56% with a high school education. Educational differences are especially pronounced in the developing world, where half the women are literate. (This is an improvement since 1970, when the female literacy rate was 33%.) In contrast, three-quarters of men are literate in the developing world. Of course, these averages hide great disparities between nations. In Sierra Leone, for example, 14% of women are literate, compared to 95% in Argentina. The larger point is that education is important for involvement in politics because it helps people understand political issues and the political process, and it gives individuals, especially women, the

10 confidence to participate in the public realm. A third factor that influences female under-representation in politics can broadly be termed "patriarchy." Many societies believe that women's main purpose in life is to be mothers and wives, and that politics is the realm of men. Women who run for office may be slandered, and female voters may be instructed by their husbands or fathers about how to vote in elections. If women are elected to office, they often must play typical female roles in order to be reelected. In research on Chilean and Peruvian female political leaders, Elsa Chaney found that they had to legitimise their activism outside the home by presenting themselves as "supermadres" who used their political positions to nurture their constituents. This image was painted eloquently years earlier by Argentina's legendary political leader Eva Peron: "In this great house of the Motherland, I am just like any other woman in any other of the innumerable houses of my people. Just like all of them, I rise early thinking about my husband and my children. I so truly feel myself the mother of my people." It is not only in developing nations that women's political involvement gets portrayed in "motherly and nurturing" ways. During the 1996 U.S. presidential election, the "soccer mom" image incorporated by the Democrats, media, and then, later, the Republicans played on women's roles as mothers. Even though these so-called soccer moms represented less than 10% of the voting population (and this, of course, depended on how these women were defined), each party devised policies to play specifically to them. However, these policies -school uniforms, curfews, anti-teen smoking campaigns, television V-chips, and tax cuts specifically for education- did not focus on women, but on their children. They did not empower women as women, but solely as mothers. Since the focus of the election was really on children, not women, is it any surprise that an election in which women helped carry the winning candidate to victory really had little impact on female empowerment? In addition to questions of patriarchy and what are perceived to be their "proper roles" in politics, women lack role models and those who can mentor them in the art of politics. For women's representation to increase in the political realm, female candidates and office-holders need encouragement and someone to show them the ropes. In the American political system, those who decide to run for office also need financial backers. When the cost of the average House seat campaign is roughly $650,000, it has become imperative for women to be tied into the networks of campaign donors. Certainly men can play the role of mentors to women, but research shows that it is more likely that women will mentor other women. This is true not only in politics, but in academics and the corporate world. Finally, it is necessary to think about all the overall institutions of politics and how they can influence women's participation and representation. Although the rules of the political game differ from country to country, they have an impact on whether women can get elected or not. In proportional representation electoral systems, they have a greater opportunity to be elected because legislative districts are not winner-take-all; voters support a party (not a candidate); and parties may be more likely to place female candidates in their party lists. Even in a proportional representation system, female candidates are often put on the bottom of the party list, so that a party has to win a large number of seats before women will win a place in the legislature. In the U.S. Congress, the largest obstacle to increased female representation is incumbency and the fact that 85% of incumbents are reelected and incumbents received 80% of the financial donations special-interest groups give. Over the past 20 years, turnover in the House and Senate -and subsequent increased female representation- has come primarily through the retirement of incumbents. Nevertheless, women have made great improvements in representation and participation in global politics. Thirty years ago, women in the U.S., for instance, composed less than five percent of all state legislatures; in Senegal, there were no women in the National

11 Assembly; rapists could not be prosecuted in many Latin American countries; women in France could not get a divorce; females in Cambodia could not vote; and pigs were considered by many male peasants to be worth more than wives in Paraguay. Even though there still are obstacles to women's participation and representation, females have become more involved in politics. In the 21st century, women's continued gains in representation and political organisation will make women as global citizens -not as the wives of politicians, soccer moms, or supermadres- more powerful political actors.

12 2. AANDACHT VOOR DE MAN-VROUW VERHOUDING IN DE LOKALE POLITIEK Petra Meier DEXIA 2001, 55(216), pp Trefwoorden: POLITIEK PARITAIRE DEMOCRATIE POLITIEKE PARTICIPATIE CIJFERMATERIAAL - BELGIË De intentie van dit artikel is na te gaan hoe belangrijk lokale partijafdelingen in België een man-vrouwevenwicht in de politiek vinden en in welke mate zij eigen maatregelen afkondigen. Om die vraag te beantwoorden wordt vooreerst kort ingegaan op de vraag naar het belang van de lokale politiek voor de vrouwen en welke man-vrouwverhoudingen er aanwezig zijn. Vervolgens wordt de geschiedenis geschetst van in België centraal afgevaardigde maatregelen ter bevordering van een man-vrouw evenwicht in de politiek. Enerzijds zijn dat de partijinterne maatregelen ter bevordering van een man-vrouwevenwicht in de politiek, anderzijds is er de wet Smet-Tobback. Daarna wordt nagegaan waaruit de argumentatie voor en tegen dergelijke maatregelen bestaat om een beeld te schetsen van de houding ten opzichte van quota en streefcijfers. Uiteindelijk wordt de houding geanalyseerd van lokale partijafdelingen ten opzichte van het belang dat gehecht wordt aan een man-vrouwevenwicht in de politiek en de door hen afgevaardigde maatregelen ter bevordering van dit evenwicht. Petra Meier studeerde Politieke Wetenschappen-Internationale Betrekkingen aan de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles en specialiseerde zich vervolgens in Sociale Geografie van de Ontwikkelingslanden en in Genderstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1996 werkt zij bij de vakgroep Politieke Wetenschappen van de VUB, voornamelijk rond de thema s gender en politieke vertegenwoordiging, evenals gender en gelijke kansenbeleid.

13 AANDACHT VOOR MAN-VROUWVERHOUDING IN DE LOKALE POLITIEK De verkiezingen van oktober laatstleden waren de eerste waar de wet Smet-Tobback in haar volle omvang op lokaal en provinciaal niveau werd toegepast 1. De in 1994 gehouden lokale en provinciale verkiezingen hadden de eer om de eerste Belgische verkiezingen überhaupt te zijn die plaatsvonden onder het gesternte van wettelijk opgelegde quota. Het ging toen echter nog om een overgangsquotum van maximum 3/4 leden van hetzelfde geslacht per lijst, en niet om het definitieve 2/3 quotum. De exacte impact van een dergelijke wettelijke bepaling meten is, zoals het inschatten van het effect van Stem Vrouw-campagnes, een uiterst moeilijke opgave (Carton, 1998, 1997; Craeghs & Dewachter, 1998; Mateo-Diaz & Aish, 1999; Meier, 1999; Peirens, 1999; Verzele & Ioly, 1999). De intentie van dit artikel is echter een andere. Wij trachten na te gaan hoe belangrijk lokale partijafdelingen in België een man-vrouwevenwicht in de politiek vinden en in welke mate zij eigen maatregelen afkondigen om dit te bewerkstellingen. Onder maatregelen worden hier zowel partij-interne quota als streefcijfers verstaan. Via een enquête afgenomen bij alle lokale partijvoorzitters in de zomer van 2000 werden de lokale partijafdelingen bevraagd op deze twee punten. Onze interesse voor de houding van lokale partijvoorzitters is in eerste instantie ingegeven door het feit dat over het thema vrouwen en lokale politiek relatief weinig geschreven wordt, althans in wetenschappelijke kringen. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de onderwaardering van het thema. Belangrijker echter is de reden dat het een pak minder werk vergt om het aantal vrouwen in Kamer en Senaat te tellen en daar conclusies uit te trekken, dan de om en bij zeshonderd gemeenteraden die dit land rijk is, onder de loep te nemen. Onze interesse voor deze thematiek wordt in tweede instantie gewekt door het feit dat er vaak van wordt uitgegaan dat de lokale politiek gemakkelijker toegankelijk is voor vrouwen dan de andere politieke echelons. De lokale politiek zou een 'laagdrempeligheid' kennen die de machtscentra op hoger niveau niet kennen. Uiteraard functioneren de lokale partijafdeling en niet volledig onafhankelijk van de nationale partijleiding. Daar waar centraal maatregelen ter bevordering van een man-vrouwevenwicht in de politiek afgekondigd worden, hebben die natuurlijk de bedoeling om ook lokaal toegepast te worden. Zoals verderop zal blijken, viseren dergelijke maatregelen vaak in eerste instantie het lokale niveau. Naast de vraag wat de lokale partijafdelingen met deze maatregelen doen, is er ook die naar hetgeen zij eventueel daarnaast doen. Om de vraag te beantwoorden hoe belangrijk lokale partijafdelingen in België een manvrouwevenwicht in de politiek vinden en in welke mate zij eigen maatregelen afkondigen om dit te bewerkstellingen, gaan wij vooreerst kort in op de vraag naar het belang van de lokale politiek voor vrouwen en de aldaar bestaande man-vrouwverhoudingen. Vervolgens schetsen wij de geschiedenis van in België centraal afgevaardigde maatregelen ter bevordering van een man-vrouwevenwicht in de politiek. Enerzijds zijn dat de partij-interne maatregelen ter bevordering van een man-vrouweven- wicht in de politiek en anderzijds de wet Smet-Tobback. Daarna buigen wij ons over de argumentatie voor en tegen dergelijke maatregelen om een beeld te schetsen van de houding ten opzichte van quota en streefcijfers. Uiteindelijk analyseren wij de houding van lokale partijafdelingen ten opzichte van het belang dat gehecht wordt aan een man-vrouwevenwicht in de politiek en de door hen afgevaardigde maatregelen ter bevordering van dit evenwicht. 1. De lokale politiek: vrouwvriendelijk actieterrein bij uitstek Er wordt vaak, zij het op een gratuite manier, gezegd dat de lokale politiek vrouwen meer zou aanspreken dan de hogere politieke echelons. Het is namelijk het politieke niveau bij uitstek dat nauw aansluit bij het dagelijkse leven. Vanuit onze dagelijkse beslommeringen als inwoners van een gemeente, als consumenten en gebruikers van openbare diensten kunnen wij wel 100 vragen bedenken voor de gemeenteraad, een schepen of de burgemeester. En dat zijn er minstens 99 meer dan men kan bedenken voor een lid van de Kamer, de Senaat, laat 1 Met dank aan Karen Celis voor haar opmerkingen met betrekking tot de eerste versie van deze tekst

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Kosten en baten van participatiebeleid

Kosten en baten van participatiebeleid Amsterdam, januari 2007 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kosten en baten van participatiebeleid Lucy Kok Peter Hop Hettie Pott-Buter Met medewerking van Peter Berkhout

Nadere informatie

TIAS studiereis Toronto - April 2015

TIAS studiereis Toronto - April 2015 TIAS studiereis Toronto - April 2015 Tilburg, juni 2015 Als onderdeel van de module internationale oriëntatie zijn de deelnemers aan de MRE opleiding in april afgereisd naar Toronto, Canada. De TIAS MRE

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Amsterdam, juni 2007 In opdracht van het WODC Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Lucy Kok Justin van der Sluis David Hollanders

Nadere informatie

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY Opinio Iuris Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY VOLUME 23 NO. 3 JULI 2015 GRONINGEN INHOUDSOPGAVE 3 INHOUDSOPGAVE Opinio Iuris

Nadere informatie

Abstracts. Dutch Demography Day 2013. Utrecht, 27 November 2013

Abstracts. Dutch Demography Day 2013. Utrecht, 27 November 2013 Abstracts Dutch Demography Day 2013 Utrecht, 27 November 2013 1 Plenary Session: Generation Y Opening Use it or Lose it? Explaining age-related differences in people s key information processing skills

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press ROMANIA supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO

Nadere informatie

Informatie en Politiek in de Verenigde Staten

Informatie en Politiek in de Verenigde Staten Informatie en Politiek in de Verenigde Staten Guido Enthoven Deelstudie dissertatie Maart 2009 Concept, do not cite or quote 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Over informatie 4 3. Scheiding van Machten

Nadere informatie

Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013

Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013 Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013 Inhoudsopgave CoMensha, Hoe nu verder? Informatie voor slachtoffers van mensenhandel. Deze folder is

Nadere informatie

Het maximum aantal kinderen per spermadonor

Het maximum aantal kinderen per spermadonor Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn 2013/18 Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn Gezondheidsraad

Nadere informatie

Kerken investeren. ThWI september t/m december 2006. C.S. van Andel dr. R. Brouwer dr. H. Noordegraaf

Kerken investeren. ThWI september t/m december 2006. C.S. van Andel dr. R. Brouwer dr. H. Noordegraaf Kerken investeren Over het gebruik van het economisch drukmiddel desinvesteren door Nederlandse kerken in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid en door Amerikaanse en Engelse kerken in Israël en de Palestijnse

Nadere informatie

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam In de vergadering zijn 83 aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd, in totaal

Nadere informatie

Dag van de Sociologie 27 mei 2015 Vrije Universiteit

Dag van de Sociologie 27 mei 2015 Vrije Universiteit Dag van de Sociologie 27 mei 2015 Vrije Universiteit 2 Inhoudsopgave Organisatiecomité en themacoördinatoren...4 Plattegrond...5 Globaal programma...6 A. Sociale Ongelijkheid...7 B. Cultuur... 16 C. Onderwijs...

Nadere informatie

Aandelenhandel door insiders: een performantie-onderzoek aan de hand van meldingen bij de FSMA

Aandelenhandel door insiders: een performantie-onderzoek aan de hand van meldingen bij de FSMA Academiejaar 2012 2013 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Aandelenhandel door insiders: een performantie-onderzoek aan de hand van meldingen bij de FSMA Student: Nils

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Bidbook stichting Hatemalo Nepal

Bidbook stichting Hatemalo Nepal Bidbook stichting Hatemalo Nepal Doel van Stichting Hatemalo Nepal is het financieel en immaterieel steunen van plaatselijke initiatieven op de terreinen werkgelegenheid en onderwijs in de meest brede

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284 Inhoud leereenheid 8 Meten van cultuur Introductie 253 Leerkern 254 1 Het raamwerk van Geert Hofstede 254 1.1 PDI of machtafstand 258 1.2 IDV of individualisme 259 1.3 MAS of masculiniteit 260 1.4 UAI

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Project C. Bazaarmodel. Extra Bijlagen. http://joshua.zutnet.org. versie 2.51

Project C. Bazaarmodel. Extra Bijlagen. http://joshua.zutnet.org. versie 2.51 1 Project C Bazaarmodel Extra Bijlagen versie 2.51 http://joshua.zutnet.org 2 Inhoud Bijlage-extra 1 Leeftijdsdiscriminatie... 3 Bijlage-extra 2 Once Upon a Water Planet... 11 Bijlage-extra 3 Open-Source

Nadere informatie

Verdiepende analyse van loonverschillen

Verdiepende analyse van loonverschillen Verdiepende analyse van loonverschillen Amsterdam, oktober 2008 In opdracht van het Ministerie van SZW Verdiepende analyse van loonverschillen De loonachterstand van vrouwen verder uitgediept Ernest Berkhout

Nadere informatie

Pilot Monitor EU invloed

Pilot Monitor EU invloed T.M.C. ASSER INSTITUUT Pilot Monitor EU invloed een onderzoek naar de realiseerbaarheid van een Permanente Monitor voor het meten van de invloed van Europese regelgeving op in Nederland geldende wet- en

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g spaar- en kredietcoöperatie de schakel Microfinanciering Microkredieten 2012 Ja a r ve r s l a g Annual Report spa ar redietcoö p e ati er nk e - de schakel Microfinanciering Microkredieten In h o u d

Nadere informatie