Publicaties Jef Van Langendonck

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicaties Jef Van Langendonck"

Transcriptie

1 Publicaties Jef Van Langendonck 1. Met Blanpain, J. & Dillemans, R., "Recent Developments in Health Insurance Legislation in Belgium", World Hospitals 1965, 3, Medewerking aan: Seminarie voor sociaal zekerheidsrecht, Basiswetgeving van de sociale zekerheid, Leuven, Acco, 1966, 2 delen, (losbladig). 3. Het statuut van de ziekenhuisgeneesheer in België, Leuven, Centrum voor ziekenhuiswetenschappen, 1967, 4 delen, 85, 328, 221 en 45 p. 4. "Vergelijkende studie van het statuut van de ziekenhuisgeneesheer in Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk", Acta hospitalia, Leuven, 1968, 2, Met Dillemans, R., e.a., Wetboek van sociale zekerheid, Gent, Story, 3 delen, losbladig. 6. Met Dillemans, R., Handboek van sociale zekerheid, Leuven, Wouters, 2 delen, 1969; - tweede uitgave 1971; - derde uitgave Medewerking aan: Instituut voor sociaal zekerheidsrecht, Bijzondere groepen en hun statuut in de sociale zekerheid, Leuven, Rechtsfaculteit, 1970, 259 p. 8. Met Van Steenberge, J., Inleiding tot de Belgische sociale zekerheid, Heverlee, Sociale hogeschool, 1970, 167 p. 9. "Organization and financing of medical care in the Netherlands and Belgium", Health Services Financing, London, British Medical Association, 1970, De harmonisatie van de sociale zekerheid in de E.E.G., Leuven, Rechtsfaculteit, 1971, 281 p. 11. Medewerking aan: "De ontwikkeling van de behoeften in de maatschappij", in De behoeften van de mens en de Belgische economie in de jaren tachtig, Vereniging voor economie, Brussel, V.U.B., 1971, De harmonisering van de sociale verzekering voor gezondheidszorgen in de E.E.G., Leuven, Rechtsfaculteit, 1971, 502 p. 13. "De toekomst van de verzekering voor geneeskundige verzorging", Leiding, Brussel, 1971, 4, (ook in het Frans). 14. Met Van Den Heuvel, R., "Belgian Report", in Evolution and financing of the cost of medical care, European Institute of Social Security, Leuven, Aurelia Scientifica, 1971, en (ook in het Frans). 15. "De sociale zekerheid in Nederland", Ondernemen, Brussel, 1972, 2, "De sociale zekerheid in Groot-Brittannië", Ondernemen, Brussel, 1972, 3, "Sociale politiek en negatieve inkomstenbelasting", De gids op maatschappelijk gebied, Brussel, 1972, 4, "De sociale zekerheid in Duitsland", Ondernemen 1972, 5,

2 19. "De harmonisering vna de sociale verzekering voor gezondheidszorgen in de E.E.G.", Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, Brussel, 1972, 4, "De sociale zekerheid in Frankrijk", Ondernemen, Brussel, 1972, 6, "De verzekering voor gezondheidszorgen in de E.E.G.", Het verzekerings-archief, 's Gravenhage, 1972, "De sociale zekerheid in Zweden", Ondernemen, Brussel, 1972, 10, "Social Health Insurance in the six Countries of the European Economic Community", International Journal of Health Services 1972, 4, "De rechtspraak over sociale zekerheid in het eerste werkingsjaar van de arbeidsgerechten", Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, Brussel, 1972, 10, "Social Security Legislation in the E.E.C.", The Industrial Law Journal, London, 1973, maart, "The European Experience in Social Health Insurance", Social Security, Washington D.C., 1973, 7, "De verzekering voor gezondheidszorgen in de E.E.G.", Vervolmakingscursus voor verzekeringsgeneeskunde, Leuven/Gent, 1973, 11, "De recente voorstellen tot hervorming van de sociale zekerheid", in Naar een hervorming van de sociale zekerheid?, Cepess-documenten, 1973, 5-6, (ook in het Frans). 29. "Het recht op rechtsverzekering", De nieuwe maand 1974, 6, "De studie van de sociale zekerheid en het recht", Jura falconis 1974, "Nationale ziekteverzekering en het recht op gezondheid", Tijdschrift voor privaatrecht 1974, 2-3, Over de schadelijkheid van de arbeid, in Actori incumbit probatio, Antwerpen, Kluwer, 1975, Met Simoens, D., "De rechtspraak van de arbeidsgerechten over sociale zekerheid ( )", Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, Brussel, 1975, 1, 1-37; 2, en 3, (ook in het Frans). 34. "Devolution of Government in Social Security. Some European Experience", in Devolution, Calvert, H. (ed.), London, Professional Books, 1975, "Verwelkoming en inleiding", in Vereenvoudiging en vermenselijking van de administratieve procedures in de sociale zekerheid, Verslagboek van een colloquium te Leuven, 25 april 1975, Leuven, Rechtsfaculteit, 1975, Met Dillemans, R. & Van Steenberge, J., Handboek van sociale zekerheid, Leuven, Rechtsfaculteit, 1975, 368 p. 37. Met Van Steenberge, J., Simoens, D. & Rigaux, M., Praktijkboek sociale zekerheid, Leuven, Rechtsfaculteit, 1975, 199 p.

3 38. Prelude to Harmony on a Community Theme. Health Care Insurance Policies in the Six and Britain, met inleidend hoofdstuk door Forsyth, G., London-New York-Toronto, Oxford University Press, 1975, 303 p. 39. Met Dillemans, R. & Dancot, A.M., Basiswetgeving sociale zekerheid, Gent, Story- Scientia, 1975, 457 p. 40. "La sicurezza sociale in Belgio", Previdenza sociale, Roma, 1975, 4, "Het recht op recht", Muziek en woord, Brussel, 1976, 19, "Rechtshulp in de rechtsstaat", in De rechtshulp in België, V.R.G.-congres, Leuven, maart 1976, 11 p. 43. "Pushed out of the Cookoo's Nest. The Preference for young over older Workers in Belgian social and economic Policy in Times of Recession", in Reexamining European Manpower Policies, Washington D.C., National Manpower Policy, Special Report n 10, 1976, "En wat dan met het vrije beroep?", De gids op maatschappelijk gebied, Brussel, 1976, 11, "Conclusies", in Immigratie = integratie?, Verslagboek van een colloquium ingericht door het I.E.H.S.R., Leuven, 13 december 1975, Brussel, Nationale Koningin Fabiola Stichting voor geestelijke gezondheid, 1976, Mozaïek 27-28, "Social Health Insurance in the E.E.C.", in Health Services in the European Economic Community, Washington D.C., U.S. Department of Health, Education and Welfare, 1976, "Openingswoord", in De ontwikkeling van de Belgische wetgeving van sociale zekerheid , Verslagboek vervolmakingscyclus oktober 1975-juli 1976, Brussel, Larcier, 1977, Met Dillemans, R. & De Moor, A., Wegwijs, trefwoorden "werkloos", "pensioen", "overlijden" en "ziekte", Leuven, Davidsfonds, 1977, , , en "Probleme und Problemlösungen des wissenschaftlichen Sozialrechtsvergleichs", in Methodische Probleme des Sozialrechtsvergleichs, Zacher, H.F. (ed.), Berlin, Duncker und Humblot, 1977, "Entwicklungstendenzen der sozialen Sicherheit in Belgien", Vierteljahresschrift für Sozialrecht, Berlin, 1977, 1, Sociale zekerheid voor iedereen, Brussel, B.R.T., 1977, 142 p. 52. "Overzicht van rechtspraak: zelfstandigen ( )", Journal des tribunaux du travail 1977, 148, "Overzicht van rechtspraak: gezinsbijslagen ( )", Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid 1977, 10, "Die Krankenkassen als Vertreter der Patienten", in Optimierung der Medizin in der Schweiz, Basel-Stuttgart, Schwabe und Co. Verlag, 1977,

4 55. "Medical Infrastructure in Europe", in Social Security and Medical Care, Proceedings of the postgraduate Course organized by the Foundation for higher medical Education Netherlands Antilles, Deventer, Kluwer, 1977, "Overzicht van rechtspraak: pensioenen voor werknemers ( )", Rechtskundig weekblad , 15, , en 16, "Het recht van de R.S.Z. op bijdragen op eindejaarspremies", Rechtskundig weekblad , 29, "Vrijwillige en onvrijwillige werkloosheid", Journal des tribunaux du travail 1978, 165, "Private Diligence versus public Inertia? The Use of private Sick Funds for Manpower Policy under national Health Programmes in Western Europe", in Changing nationalsubnational Relations in Health: Opportunities and Constraints, Washington D.C., U.S. Department of Health, Education and Welfare, 1978, "Roles of Cost Sharing in Health Care Cost Containment in Belgium", in Policies for the Containment of Health Care Costs and Expenditures, Washington D.C., U.S. Department of Health, Education and Welfare, 1978, Met Dillemans, R. & Van Buggenhout, B., Ontwerp van wetboek sociale zekerheid, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1978, 205 p. 62. "Rechtsbijstand", Tijdschrift voor sociaal welzijn en maatschappelijk werk, Brussel, Samsom, 1978, 4, Met Dillemans, R. & Van Buggenhout, B., "El Codigo visto por sus Autores", in Un Nuevo Modelo Europeo de Seguridad Social, El Proyecto de codigo de Lovaina, Madrid, Instituto de estudios de sanidad y seguridad social, 1978, "Het zoeken naar zekerheid", Sociaal maandblad arbeid 1978, 11, "Ontwikkelingstendensen in West-Europa", in Veldkamp, G.M.J., Sociale zekerheid, 1. Inleiding tot de sociale zekerheid en de toepassing ervan in Nederland en België, Deel I. Karakter en geschiedenis, Deventer, Kluwer, 1978, Opmerking onder Arbeidshof Antwerpen (afd. Hasselt, 4de K.), , Journal des tribunaux du travail 30 april 1979, 182, "Financiering van de rechtshulp", in Open partijdag Rechtshulp, Brussel, IPOVO, 1978, "Inleidende toespraak", in Raakvlakken tussen sociale zekerheid en strafrecht, fiscaal recht, familierecht, arbeidsrecht en aansprakelijkheidsrecht, Instituut voor sociaal recht, Brussel, Larcier, 1979, "De administratieve struikelstenen", in Raakvlakken tussen sociale zekerheid en administratief recht, internationaal privaatrecht, personenrecht, economisch recht, procesrecht, Instituut voor sociaal recht, Brussel, Larcier, 1979, (2de deel), Met Bollen, R., "La position juridique du travailleur étranger dans le droit de la sécurité sociale en Belgique", Studi emigrazione, Roma, 54, juni 1979,

5 71. "Udzial pracowników w zarzadzaniu systemem ubezpieczenia spolecznego w zakladzie pracy (workers'participation in the management of social security at plant level)", Procownicze wspólzarzadzanie, Breslau (Polen), Uniwersytet Wroclawski im Boleslawa Bieruta, 1980, "Income maintenance and occupational mobility", in E.I.S.S. Yearbook , European Institute of Social Security, Deventer, Kluwer, 1979, part II, "Die Harmonisierung des Rechts der Sozialen Sicherheit in der EWG", in Internationalrechtliches Seminar zu ausgewählten Fragen des Sozialrechts in den Staaten der Europäischen Gemeinschaften, juni 1979, Bochum, Institut für Sozialrecht der Ruhr-Universität, 1980, Met Stroobant, M., Het sociaal recht in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1980, losbladig. 75. "Het juridisch systeem van de Belgische sociale zekerheid", in Veldkamp, G.M.J., Sociale zekerheid. 1. Inleiding tot de sociale zekerheid en de toepassing ervan in Nederland en België, Deel II, Grondslagen, Deventer, Kluwer, 1980, Passende arbeid. Een verkenning in de wetgeving van een aantal Europese landen, Deventer, Kluwer, 1980, 148 p. 77. "Future prospects of social security", in The Retirement Age in Europe. Retrospections and Perspectives of Social Security, E.I.S.S. Yearbook , part I, Deventer, Kluwer, 1980, "Voorstellen voor de toekomst", in Bestaansminimum, Antwerpen, Kluwer, Reeks sociaal recht nr. 10, 1980, "Statische en dynamische codificatie. Kanttekeningen vanuit een Belgische achtergrond", Sociaal maandblad arbeid, Themanummer Vereenvoudiging en codificatie van de sociale zekerheidswetgeving, Alphen aan de Rijn, Samsom, 1980, 11, "Rentenanpassung in Belgien", in Die Anpassung von Sozialleistungen an Wirtschaftliche Veränderung in den verschiedenen Systemen der sozialen Sicherung, Zeitschrift für die Gesamte Versicherungswissenschaft, Karlsruhe/Berlin, 1980, 2/3, De onzekere sociale zekerheid, Leuven, Davidsfonds, 1981, 113 p. 82. "Pension systems: their conditions, benefits and financing", in The Provision of Care for the Elderly, Kinnaird, J. (ed.), Edinburgh, Churchill Livingstone, 1981, "Behindertenrecht in Belgien", Zentralblatt für Sozialversicherung, Sozialhilfe und Versorgung, Sankt Augustin, Asgard Verlag, 1981, 9/10, "Welzijnsrecht", Tijdschrift voor sociaal welzijn, 1981, 12, Recente ontwikkelingen van de sociale zekerheid , Van Langendonck, J. (ed.), Antwerpen, Kluwer, Reeks sociaal recht nr. 13, 1981, 586 p. 86. "Hoofdvragen van de hervorming van de sociale zekerheid", in Beginselenwet sociale zekerheid werknemers, Antwerpen, Kluwer, Reeks sociaal recht nr. 15, 1982,

6 87. "Inleiding en probleemstelling, en Vrijwillige werkloosheid", in Sancties in de werkloosheid, Antwerpen, Kluwer, Reeks sociaal recht nr. 16, 1982, VIII-XII en "Le revenu minimum et l'assistance en Belgique", Revue de droit sanitaire et social, Paris, Sirey, 1982, 70, "Kostendämpfung in der belgischen sozialen Krankenversicherung", Die Versicherungsrundschau, Wien, 1982, 9, "Le chômage volontaire", Journal des tribunaux du travail 1982, 247, "European Cooperation in the Field of Social Security Law", CRE-Information, Genève, New Series n 60, 4de kwartaal, 1982, "La sécurité sociale en Belgique", Septentrion 1982, 3, "The Organization of Social Security", in Social Security Reforms in Europe II, E.I.S.S. Yearbook , part I, Deventer, Kluwer, 1982, "De verlaging van de pensioenleeftijd in Europa", in Verlaging van de pensioenleeftijd, Antwerpen, Kluwer, Reeks sociaal recht nr. 20, 1983, "Bijdrageregeling", in Volmachten en sociale zekerheid , Van Langendonck, J. (ed.), Antwerpen, Kluwer, Reeks sociaal recht nr. 21, 1983, "Probleme der Krankenversicherung in Belgien", Vierteljahresschrift für Sozialrecht, München, 1983, 3/4, "De reglementering en de cassatierechtspraak inzake vrijwillige werkloosheid", Rechtskundig weekblad , 36, "Geneeskundige verstrekkingen", in De hervorming van de ziekteverzekering. Van de wet Leburton tot de voorstellen Dehaene, Antwerpen, Kluwer, Reeks sociaal recht nr. 24, 1984, "Sécurité sociale et insécurité économique", in The Social Security and the Economic Crisis II, E.I.S.S. Yearbook , Part I, Deventer, Kluwer, 1984, "Inleiding", en "Zieken en minder-validen", in Volmachten en sociale zekerheid /84, Antwerpen, Kluwer, Reeks sociaal recht nr. 26, 1985, Met Mertens, J., Sociale administratie, Antwerpen, Kluwer, 1985, losbladig "Improving the Consumer Service in Social Security Administration", in Public Administration in a modern Welfare State, Vuchelen, J. (ed.), Maastricht, European Institute of Public Administration, 1985, "De zware fout in de ziekteverzekering: historische en rechtsvergelijkende situering", Tijdschrift voor sociaal recht 1985, 7, "Het onderscheid werknemer-zelfstandige in het sociaal recht", in Blinde vlekken in het sociaal recht, Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. B.S. Frenkel, Deventer, Kluwer, 1986, "Une impulsion nouvelle donnée au système", le colloque du 40ème anniversaire de la sécurité sociale, Dossiers CAF, Paris, 1986, 2,

7 106. Privatisation et sécurité sociale, Rapport pour la Commission des Communautés Européennes, Leuven, Institut Européen de Sécurité Sociale, 1986, 345 p Voorstellen voor de toekomst, in "Het sociaal-juridisch statuut van de student", Tijdschrift voor sociaal recht 1986, 5-6, "Actuele betekenis van het verslag van de Rijkscommissarissen over de hervorming van de sociale zekerheid", in Cent ans de droit social belge, offerts à Louis Duchatelet, Brussel, Bruylant, Coll. Droit Social, 1986, "Gezondheidszorgen", in Koninklijke Commissie sociale zekerheid, Tekst voorontwerp en referaten studiedag, Antwerpen, Kluwer, Reeks sociaal recht nr. 29, 1986, "Het informatieprobleem in de sociale zekerheid", in Sociaal en zeker, Deventer, Kluwer, 1986, "Passende arbeid: inleidende beschouwingen", in Plus ultra. Bijdragen over werken en niet-werken en het sociale zekerheidsrecht morgen, Antwerpen, Kluwer, 1986, Sociale zekerheid: wat is dat eigenlijk?, Antwerpen, Kluwer, 1986, 153 p Recente ontwikkelingen van de sociale zekerheid , Van Langendonck, J. (ed.), Antwerpen, Kluwer, Reeks sociaal recht nr. 31, 1987, 678 p Deeltijdse arbeid en sociale zekerheid, Van Langendonck, J. (ed.), Verslagboek van een studiedag gehouden te Leuven op 3 oktober 1986, Leuven, Instituut voor sociaal recht, 1987, 176 p Flexibilité de l'âge de la retraite, Rapport pour le Conseil de l'europe, Leuven, Europees Instituut voor Sociale Zekerheid, 1987, 60 p Met Mertens, J., Administration sociale, Antwerpen, Kluwer, 1987, losbladig "Ziekteverzekering en gezondheidszorg", in Volmachten en sociale zekerheid , Antwerpen, Kluwer, Reeks sociaal recht nr. 32, "Zusammenfassender Schlussbericht", in 100 Jahre Sozialversicherung in Österreich, Zeitschrift für Arbeitsrecht und Sozialrecht, Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1987, 6, The future of social security, Benefits and Compensation International, London, februari 1988, "Synthesis Report", in Structural Problems of Social Security Today and Tomorrow, E.I.S.S. Yearbook 1987, Leuven, Acco, 1988, "Arbeidsongeval en aansprakelijkheid", Tijdschrift voor sociaal recht, speciaal nummer 1988, 1, "Wirtschaftlichkeitsanreize im Krankenhausrecht ausgewählter E.G.-Staaten", in Wirtschaftlichkeitsanreize im Bereich der stationären Versorgung, Köln, Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung, Band 16, 1988, Handboek sociaal zekerheidsrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, VII p.

8 124. "Rapport belge", in Du conflit et de la complémentarité des systèmes de responsabilité et de garantie en matière d'indemnisation des victimes d'accidents corporels, Université de Perpignan, Centre de Recherche d'economie sociale, janvier 1989, Met Euzéby, A., "Néo-libéralisme et protection sociale: la question de la privatisation dans les pays de la C.E.E.", Droit social 1989, 3, "Gospodarnosc w opiece zdrowotney w wybranych krajach EWG (Cost Containment Stimuli in the Law relating to Hospitals in selected EEC-Countries)", Opieka Zdrowotna, Wroclaw (Polen), Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1989, Met Euzéby, A., Neo-Liberalism and social Protection: the Question of Privatization in the E.E.C.-Countries, Geneva, International Labour Office, 1990, 17 p "Shakai Hoscho no Shorai - Shinno Shakai Hoscho wo Motomete" (The Future of Social Security), Overseas Social Security News, Akasaka, Tokyo, Autumn 1989, n 88, "De privatiseringstendensen in Europa", Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid 1989, 1-2, "Les tendances à la privatisation en Europe", Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid 1989, 1-2, "Privatiseringstendensen in de sociale zekerheid", in Actuele uitdagingen voor de sociale zekerheid, Brugge, die Keure, 1990, deel I, "De mogelijkheden tot verbetering van de werkloosheidsregelingen in Europa", Sociaal maandblad arbeid, Alphen aan de Rijn, Samsom, 1990, 9, "Das deutsche Sozialrecht aus der Sicht eines Nachbarlandes", in Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland auf dem Weg nach Europa, Braun, H., Niehaus, M. (Hg.), Frankfurt/New York, Campus Forschung, 1990, "La situation dans les autres pays communautaires", in Améliorer la législation des accidents du travail, Droit social, Paris, 1990, 9-10, "The role of the social security systems in the completion of the European internal market", Acta hospitalia 1991, 1, "Gerard Veldkamp, voorzitter van het Europees Instituut voor Sociale Zekerheid", Sociaal Maandblad Arbeid, Alphen aan de Rijn, 1991, 3, "Basic Techniques of Social Security in Europe", in Social Security in Europe. Miscellanea of the Erasmus Programme of Studies Relating to Social Security in the European Communities, Pieters, D. (ed.), Brussel, Bruylant, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1991, "De volksverzekering en de Belgische sociale zekerheid", in De toekomst van de volksverzekeringen in Europa, Schell, J.L.M. (ed.), K.U.Brabant, Reeks sociale zekerheidswetenschap, rapport no. 14, "The efficient "Prévoyance": myth or reality?", in Les enjeux de la prévoyance: un défi pour demain, tome 1, colloquium organized by the CNP, Paris, 1991,

9 139. "Ziekte- en invaliditeitsverzekering sector gezondheidszorg II, in Ontwikkelingen van de sociale zekerheid , Simoens, D. (ed.), Brugge, die Keure, 1992, "Perspectives of Reform in Belgium", in Invalidität und Arbeitsmarkt. Die Kompensation teilweiser Leistungsminderung als Problem im sozialrechtlichen Schadensausgleich, Ebsen, I. (ed.), Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1992, "Oushù Togo to Shakai Hoshò", Overseas Social Security News, 1992, 98, "Gelijke behandeling in de sociale zekerheid, Rechtskundig weekblad , 34-35, Altersgrenzen im europäischen und nationalen Arbeits- und Sozialrecht, in von Maydell, B. & Schnapp, F.E., Die Auswirkungen des EG-Rechts auf das Arbeits- und Sozialrecht der Bundesrepublik, Beitrage zur Sozialpolitik und zum Sozialrecht, Band 12, Berlijn, Erich Schmidt Verlag, 1992, "Aanpassingen van het institutioneel en juridisch kader", in De werkloosheidsverzekering in de jaren negentig, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1992, "Evolution of social security in Belgium ", in Social Policy in Europe. Latest Evolution and Perspectives for the Future, Greve, B. (ed.), Copenhagen, The Danish National Institute of Social Research, 1992, "Social Security and European Integration in 1992 (1)", Economic Review, The Economic Society of Oita University, 1992, vol. 44, 1, "Social Security and European Integration in 1992 (2)", Economic Review, The Economic Society of Oita University, 1992, vol. 44, 2, "Het recht van de sociale zekerheid", DAOR, Het ondernemingsrecht 26, januari 1993, "Rapport introductif", in La protection sociale des agents publics en Europe, Paris, Association des rencontres européennes des fonctions publiques, 1993, "Tendances de la sécurité sociale dans le cadre de l'intégration européenne", in Principe per un 'Codice tipo' di diritto del lavoro per l'america Latina, Perone, G. & Schipani, S. (eds), Cedam, 1993, "Die jüngste Entwicklung des sozialen Systems in Belgien", in Tätigkeitsbericht 1993, Trier, Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Gesellschaft Trier, 1994, "De gezondheidszorg voor zelfstandigen", in Tussen solidariteit en eigenheid..., Gent, Mys & Breesch, 1994, "Werkloosheidsuitkeringen", in Sociale zekerheid. Verdere ideeën, Sociura-project, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1994, "Het verzekeringskarakter van de sociale zekerheid", in Sociaal recht: de grenzen verkend, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1994, "Social Security Law", vol. 1 in International Encyclopaedia of Laws, Blanpain, R. (gen. ed.), Deventer/Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994, losbl.

10 156. Met Van Beeck, F., De sociale zekerheid en terugbetaling van geneesmiddelen, Belgian Regulatory Affairs Society, 1994, 88 p Met Wilmotte, L., La sécurité sociale et le remboursement des médicaments, Belgian Regulatory Affairs Society, 1994, 97 p Handboek sociaal zekerheidsrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 3de herziene editie, 1994, 771 p "New perspectives in the law concerning benefit for incapacity to work", in Medicallegal aspects of work injuries, Adler, S., Goldberg, M. & Gotsman, M.S. (eds.), Proceedings of the Congress on Medical-legal aspects of work injuries, held in Jerusalem, Februari 15-18, 1993, Essex, Multi-Science Publishing Co., 1994, Privatisation versus public social security, in International Seminar for Comparative Labour Law, Industrial Relations and Social Security, Annales 1994, Nagy, L. (ed.), Szeged, Officina Nyomdaipari Oktató és Termelö, 1994, "Le rôle des organisations internationales dans le développement de la sécurité sociale", in Repenser la sécurité sociale, Fragnière, J.-P. (ed.), Lausanne, Réalités sociales, Collection Travail social, 1995, "Internationale vergelijking van de systemen van sociale zekerheid", in De sociale zekerheid verzekerd?, Despontin, M. & Jegers, M. (eds), Brussel, VUB Press, 1995, "The role of international organization in the development of social security", Overseas social security news, Akasaka, Tokyo, The social development research Institute, Autumn 1995, n 112, "Leuvense standpunten over sociale zekerheid" in Wegen van hoop. Universitaire perspectieven, Pattyn B. e.a. (eds), Bundel aangeboden aan Rector Roger Dillemans, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1995, "Het ontwerp van pact van sociale solidariteit, ziekte en invaliditeit" in 50 Jaar sociaal pact, Stroobant, M. (ed.), Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1995, "La protection sociale des chômeurs", in La protection sociale dans le contexte de la transition politique et économique, Actes du colloque, Strasbourg, Conseil de l'europe, 1995, Simplification of social security and the purpose of social security in Simplification and systematisation of social protection rules, Kremalis, K. (ed.), Athens, Ant. N. Sakkoulas publishers, 1996, The new social risks/les nouveaux risques sociaux, EISS Yearbook 1996, Van Langendonck, J. (ed.), London/The Hague/Boston, Kluwer Law International, 1997, 261 p Handboek sociale zekerheid, Diegem, Ced. Samsom, 4de editie, 1997, 773 p The social protection of the unemployed, in International Social Security Review, Geneva, ISSA, n 4, 1997,

11 171. Met Gieselinck, A. & Leroi, B., Harmonisatie van de stelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren: een rechtsvergelijkende studie, Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid 1997, 3-4, Avec Gieselinck A. & Leroi, B., Harmonisation des régimes des travailleurs, des indépendants et des fonctionnaires: une étude de droit comparé, Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid 1997, 3-4, Should there be a separate social insurance system for work-related accidents or diseases?, in International examinations of medical-legal aspects of work injuries, Yates, E.H. & Burton, J.F. (eds), Institute of Management & Labor Relations Series, n 5, Lanham & London, The Scarecrow Press, 1998, International social security law and the developments in Central and Eastern Europe, in Rechtsdogmatik und Rechtspolitik im Arbeits- und Sozialrecht, Festschrift Theodor Tomandl zum 65. Geburtstag, Krejci, H., Marhold F., Schrammel, W., Schrank F. & Winkler, G. (eds), Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1998, Der Sozialstaat in Europa: Ähnlichkeiten und Vielfalt, in Schicksalsjahre eines Kontintents. Weiter auf dem Weg nach Europa oder zurück in die Nationen?, Europäisches Gespräch 1997, Scherrer, P. (ed.), Düsseldorf, Hans-Böckler-Stiftung, 1998, Moet de financiering van de sociale zekerheid hervormd worden omwille van de tewerkstelling?, in Liber amicorum Roger Blanpain, Brugge, die Keure, 1998, Challenges and opportunities of an enlarged European health sector, in Creating a better future for health systems in Europe, Feige, L & Kaiser, M. (eds), Report of the Congress at Bad Hofgastein 30 September-2 October 1998, Bad Hofgastein, International Forum Gastein, 1999, Die Hinterbliebenenrenten und das Problem der abgeleiteten Rechte, in Die Sozialordnung in Polen und Deutschland in einem zusammenwachsenden Europa, Gedächtnisschrift für Czeslaw Jackowiak, von Maydell, B. & Zielinski, T. (eds), Warschau, Deutsch-Polnischer Verlag, 1999, The problems of prevention, in Medizinisch-rechtliche Aspekte von Arbeitsunfällen, Band I: Prävention, Internationaler Kongreß München 10. bis 12. März 1997, Sankt Augustin, HVBG, 1999, De definitie van bijstand en van sociale zekerheid, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1999, The future of social security, in Japanisch-europäisches Symposium der alternden Gesellschaft, Tokyo, LINC, 1999, Ontstaansgeschiedenis van het handvest van de sociaal verzekerde in PUT, J. (ed.) Het handvest van de sociaal verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die Keure, Toepassingsgebied van het handvest van de sociaal verzekerde in PUT, J. (ed.) Het handvest van de sociaal verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die Keure,

12 183. De werkgeversbijdrage en de ontwikkelingen in het arbeidsbestel, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 2000, nr. 1, Met Nayer, A. en Parent, X., Etude ayant pour objet une analyse de l importance de l activité artistique dans l économie belge et les possibilités de l augmenter par une réforme du statut social et fiscal des artistes, Rapport final adressé au ministre de l économie et de la recherche scientifique, vol. 1, 2 et 3, Bruxelles, Faculté de droit U.L.B., 2000, 179 p. + annexes Le rôle de la sécurité sociale dans l intégration européenne in La cohésion économique et sociale: une finalité de l Union européenne, Volume II: Les outils et les politiques, actes du colloque de Grenoble octobre 1998, Paris, La Documentation française, 2000, From unemployment to labour market insurance, in PIETERS, D. (ed.), Confidence and changes: managing social protection in the new millennium, EISS Yearbook 2000, London/The Hague/New York, Kluwer Law International, 2001, Werkloosheid en recht op vrij gekozen arbeid, in VAN LIMBERGHEN, G. en SALOMEZ, K. (eds.), Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwd sociaal recht, Liber Amicorum professor Maxime Stroobant, Gent, Mys & Breesch, 2001, VAN LANGENDONCK, J. & DISPERSYN, M. (eds.), Bijzonder Europees nummer, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 2001, nr. 4, Behindertenrecht in Belgien, in PITSCHAS, R., SCHULTE, B. en VON MAYDELL, B.(eds.), Teilhabe behinderter Menschen an der Bürgergesellschaft in Asien und Europa: Eingliederung im Sozial- und Rechtsvergleich, Ergebnisse einer Forschungskonferenz des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Sozialrecht sowie der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Speyerer Arbeitsheft Nr. 141, Speyer, Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, 2002, Unsinn des Arbeitgeberbeitrags, in BOECKEN, W., RULAND, F., STEINMEYER, H.- D. (eds.), Sozialrecht und Sozialpolitik in Deutschland und Europa, Festschrift für Bernd Baron von Maydell, Neuwied, Luchterhand Verlag, 2002, Van arbeidsongeschiktheids- naar reïntegratieverzekering, in DONCEEL, P. en MASSCHELEIN, R. (red.), Arbeid in gezondheid en ziekte, Liber Amicorum prof. dr. Dirk Lahaye, Leuven/Leusden, Acco, 2002, VAN LANGENDONCK, J. & PUT, J., Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen- Groningen-Oxford, Intersentia, 2002, v-lviii p Preadvies 30 jaar sociaal recht, in DEBEUCKELAERE, W. en VOORHOOF, D. (eds), En toch beweegt het recht, Brugge, die Keure, 2003, Het recht op sociale zekerheid als mensenrecht, in INSTITUUT VOOR SOCIAAL RECHT (ed.), Sociale bescherming op nieuwe paden Liber Memorialis Béatrice Van Buggenhout, Leuven, Universitaire Pers, 2003, Sauvetage du droit international de la sécurité sociale, in CH. EUZEBY e.a. (ed.), Mondialisation et Régulation Sociale, XIIIer Journées de l Economie Sociale, Paris, Budapest, Torino, L Harmattan, 2003, al. I,

13 196. Romeins recht en rechtsgeschiedenis, in GEENS, K., LESAFFER, R., STEEN, B. en VAN ORSHOVEN, P. (redactiecomité), Ad amicissimum amici scripsimus, vriendenboek Raf Verstegen, Brugge, die Keure, 2004, De actieve welvaartsstaat, in RAYMAEKERS, B. en VAN RIEL, G. (red.), Hoe dichtbij is de toekomst?, reeks Lessen voor de eenentwintigste eeuw, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2005, Sociaal statuut van de kunstenaar, in DILLEMANS, R. en SCHRAMME, A. (red.), Wegwijs cultuur, Leuven, Davidsfonds, 2005, Beschouwingen over het niet-loon, in JANVIER R., VAN LIMBERGHEN, G., VAN REGENMORTEL, A. (eds), Het loonbegrip, Reeks Recht en Sociale Zekerheid, Brugge, die Keure, 2005, De evolutie van het socialezekerheidsrecht in de periode , in PUT, J., SIMOENS, D. EN ANKAERT, E. (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid , Brugge, die Keure, 2006, (met medewerking van VERDEYEN, V.) Wat is er echt mis met de sociale zekerheid?, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 2006, Quels sont les vrais problèmes de la sécurité sociale? Revue belge de sécurité sociale 2006, Introduction en The meaning of the Right to Social Security, in VAN LANGENDONCK, J. (ed.), The Right to Social Security, Antwerpen-Oxford, Intersentia, v-x en "International Social Insurance for Natural Disasters?", in VAN BOOM W.H. and FAURE M. (eds.), Shifts in Compensation between Private and Public Systems, Springer Wien New York, p

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990 Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1. Waarneming in de huisartsenpraktijk, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1979 p. 1-7. 2. Bij tuchtmaatregel medewerker opzeggen? Inzet, 1980 nr. 10 p.

Nadere informatie

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Publicaties Boeken 1. F.M. van der Meer (2012), Voorwaarden, waarborgen en ambtenaren. De gevolgen van de opkomst van de voorwaardenscheppende staat

Nadere informatie

EVELYNE TERRYN. Marital status Married with children (Matthias 2000; Eline 2002; Marie 2005)

EVELYNE TERRYN. Marital status Married with children (Matthias 2000; Eline 2002; Marie 2005) EVELYNE TERRYN PERSONAL DETAILS E-mail Evelyne.Terryn@law.kuleuven.ac.be Nationality Belgian Marital status Married with children (Matthias 2000; Eline 2002; Marie 2005) CURRENT POSITIONS Academic 2005-

Nadere informatie

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam.

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. IViR publicatielijst 2012 Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. Voordrachten: Voordracht seminar Social Media & Recht, Amsterdam, 28 juni. De juridische kant van

Nadere informatie

0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS

0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS 0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS Rudi W. Holzhauer Erasmus University of Rotterdam Rob Teijl Dutch Ministry of Justice Copyright 1999 Rudi W. Holzhauer en Rob Teijl Abstract The rise of law and

Nadere informatie

C @ Electronic Monitoring. riminologie. Studienota

C @ Electronic Monitoring. riminologie. Studienota Département de Criminologie Hoofdafdeling Criminologie C @ riminologie J ust. Collection des rapports et notes de recherche / Collectie van onderzoeksrapporten & onderzoeksnota s n 1 Electronic Monitoring

Nadere informatie

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, 2004, Jaarverslag. Zestiende Jaarverslag. Jaar 2003, http://www.belgium.be/cgra, 81 p.

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, 2004, Jaarverslag. Zestiende Jaarverslag. Jaar 2003, http://www.belgium.be/cgra, 81 p. Conclusie Door de complexiteit van de internationale migratieproblematiek kan de statistiek een uitstekend middel zijn om een beter inzicht in de huidige migratierealiteiten te krijgen. Ook al ontbreekt

Nadere informatie

Kok, R. A. W. and Bekker, S. (2008), De Nederlandse innovatieparadox genuanceerd, In: Economisch Statistische Berichten, number 4529, p. 116-118.

Kok, R. A. W. and Bekker, S. (2008), De Nederlandse innovatieparadox genuanceerd, In: Economisch Statistische Berichten, number 4529, p. 116-118. Publication list Sonja Bekker, ReflecT, Tilburg University Journal articles (refereed) Heejung Chung, Sonja Bekker and Hester Houwing (2012), Young people and the post-recession labour market in the context

Nadere informatie

Economie. Aanwinsten van Anet Periode 2002/12

Economie. Aanwinsten van Anet Periode 2002/12 Economie. Aanwinsten van Anet Periode 2002/12 Statistiek Statistiek / W.P. van den Brink ; P. Koele. 7 ed. Meppel : Boom, 2002. 3 v. ISBN 90 5352 705 2 UFSIA: PS 301.08 G BRIN 2002 3 De bevolkingsevolutie:

Nadere informatie

Recht. Aanwinsten van Anet Periode 2008/11

Recht. Aanwinsten van Anet Periode 2008/11 Recht. Aanwinsten van Anet Periode 2008/11 Recht Article 2: The right of non-descrimination / Bruce Abramson. Leiden : Nijhoff, 2008. 153 p. (A commentary on the United Nations Convention on the Rights

Nadere informatie

Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig

Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Inhoud Wat is de regering Michel-De Wever van plan met onze pensioenen?... 7 Werken tot 67... 7 Afbouw wettelijke pensioenen...13 Invoering

Nadere informatie

EUROPESE INTEGRATIE EN NATIONALE GEZONDHEIDSZORGSYSTEMEN : EEN UITDAGING VOOR HET SOCIAAL BELEID

EUROPESE INTEGRATIE EN NATIONALE GEZONDHEIDSZORGSYSTEMEN : EEN UITDAGING VOOR HET SOCIAAL BELEID INTERNATIONALE CONFERENTIE 7 en 8 december 2001 - GENT EUROPESE INTEGRATIE EN NATIONALE GEZONDHEIDSZORGSYSTEMEN : EEN UITDAGING VOOR HET SOCIAAL BELEID PROGRAMMA Met deze Conferentie wil het Belgisch Voorzitterschap

Nadere informatie

The Netherlands Interdisciplinary. Demographic Institute NIDI NEW BALANCE. Self Assessment 2007. Part II. Output

The Netherlands Interdisciplinary. Demographic Institute NIDI NEW BALANCE. Self Assessment 2007. Part II. Output The Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute NEW BALANCE Self Assessment 2007 Part II Output -OUTPUT Output 2000-2007 Overview... 1 2000... 3 2001... 39 2002... 83 2003... 119 2004... 171 2005...

Nadere informatie

Masterproef van de opleiding. 'Master in de rechten' Ingediend door. SOFIE DE POURCQ studentennummer 00906907. Promotor. Prof. Dr.

Masterproef van de opleiding. 'Master in de rechten' Ingediend door. SOFIE DE POURCQ studentennummer 00906907. Promotor. Prof. Dr. Masterproef van de opleiding 'Master in de rechten' Ingediend door SOFIE DE POURCQ studentennummer 00906907 VERGOEDING VOOR IMMATERIËLE SCHADE: RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK Promotor Prof. Dr. Ingrid Boone

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PROF. DR. DIRK HEIRBAUT

CURRICULUM VITAE PROF. DR. DIRK HEIRBAUT CURRICULUM VITAE PROF. DR. DIRK HEIRBAUT Publications A. Books as author or editor Over heren, vazallen en graven. Het persoonlijk leenrecht in Vlaanderen, ca. 1000-1305 (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2008

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2008 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ETAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Wim Groot

CURRICULUM VITAE Wim Groot CURRICULUM VITAE Wim Groot Professor of Health Economics, Maastricht University and Professor of Evidence Based Education, Maastricht University Sex: Male Date of birth: October 1, 1960 Home address Abtstraat

Nadere informatie

Curriculum Vitae of Luk Van Langenhove. Present and permanent address: Zuidervaartje 2A, bus 1, 8310 Brugge, Belgium.

Curriculum Vitae of Luk Van Langenhove. Present and permanent address: Zuidervaartje 2A, bus 1, 8310 Brugge, Belgium. Curriculum Vitae of Luk Van Langenhove 1. General information Present and permanent address: Zuidervaartje 2A, bus 1, 8310 Brugge, Belgium. Male, born 01/11/1957 in Gent, Belgium Married, two children

Nadere informatie

I. ALGEMENE GEGEVENS II. STUDIES. Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt

I. ALGEMENE GEGEVENS II. STUDIES. Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt I. ALGEMENE GEGEVENS - geboren op 30 april 1959 - gehuwd met Carine Claus - vader van vier kinderen II. STUDIES - humaniora : wetenschappelijke

Nadere informatie

DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*)

DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*) t- - DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*) door H. BOCKEN Gewoon hoogleraar aan de U. Gent en I. GEERS Assistente aan de U. Gent INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail. CURRICULUM VITAE PROFESSOR DR JAAP LENGKEEK Personal details Name Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 E-mail jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.com

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PROF. DR. HENRIËTTE MAASSEN VAN DEN BRINK www.tierweb.nl UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AMSTERDAM SCHOOL OF ECONOMICS TOP INSTITUTE OF EVIDENCE

Nadere informatie

2. Working papers (not published)

2. Working papers (not published) Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB Onderzoekslijn Sociaal-cultureel werk 1. Reports/studies Elchardus, M., M. Debusscher, W. Smits & B. Spruyt (2008), 20 jaar Studenten Menswetenschappen aan

Nadere informatie

Les grandes tendances du management public en Europe

Les grandes tendances du management public en Europe P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T Maandelijks n 77 - April 2008 Mensuel n 77 - Avril 2008 Gratis Abonnement gratuit 5 d e Ov e r h e i d s c o n g r e s 5 è m e Co n g r è s du

Nadere informatie

Sociale zekerheid voor het oog van de meester

Sociale zekerheid voor het oog van de meester Sociale zekerheid voor het oog van de meester Sociale zekerheid voor het oog van de meester Opstellen voor prof. mr. F.M. Noordam Onder redactie van: M. Herweijer G.J. Vonk W.A. Zondag 2006 Kluwer Deventer

Nadere informatie

De performance van de btw

De performance van de btw De performance van de btw Rede, uitgesproken door Prof.dr. Gert-Jan van Norden Prof. dr. G.J. (Gert-Jan) van Norden is hoogleraar belastingrecht, in het bijzonder indirecte belastingen, aan Tilburg University.

Nadere informatie

Economie. Aanwinsten van Anet Periode 2007/02

Economie. Aanwinsten van Anet Periode 2007/02 Economie. Aanwinsten van Anet Periode 2007/02 Statistiek Statistiek voor economie en bedrijfskunde / David R. Anderson ; Dennis J. Sweeney ; Thomas A. Williams. Schoonhoven : Academic Service, 2003. 507

Nadere informatie

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst studieinformatie en de faculteiten

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen

Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen Onderzoekscommissie MW Februari 2010 Samenvatting Het onderzoeksbeleid van de faculteit Managementwetenschappen heeft ook dit jaar weer

Nadere informatie

4INSTANCE Conference The developments of lotteries, betting and games of chance in Belgium

4INSTANCE Conference The developments of lotteries, betting and games of chance in Belgium N 37 - Avril - April 2003 4,34 Euro - Maandelijks/Mensuel - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A

Nadere informatie