Lokale media en informatie van de gemeente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokale media en informatie van de gemeente"

Transcriptie

1 Lokale media en informatie van de gemeente Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen

2 Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Communicatie: Onderzoek en Statistiek, gemeente Amersfoort. Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Bezoekadres: Stadhuisplein 1, kamer 2.05 Telefoon (033) november 2011

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Samenvatting Inleiding Kader en achtergrond Opzet van het onderzoek Leeswijzer Algemene informatiebronnen Inleiding Lokale kranten Lokale tv en radio Lokaal nieuws op websites Gemeentelijke informatie Inleiding Stadsberichten Groene pagina s Pagina De Raad Gemeentelijke website nieuwsbrief Videoboodschap van de burgemeester (via YouTube) Twitter Informatiewinkel Informatiebijeenkomsten Bereik en behoefte vergeleken Inleiding Verschillen qua bereik gemeentelijke media Verschillen qua behoefte gemeentelijke informatie Verschillen bereik en behoefte Digitalisering en social media Inleiding Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling

4 5.2 Mening toenemende digitalisering informatie gemeente Gebruik social media Mening informatie en participatie Inleiding Mening informatie van de gemeente Mening participatie gemeente Bijlage 1 Vragenlijst met scores in procenten Bijlage 2 Kengetallen voor de begroting Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling 2011

5 Samenvatting In verband met de gemeentelijke bezuinigingen is het extra van belang om communicatie effectief in te zetten en de waardering en het bereik te meten. Bovendien worden in 2012 het communicatie- en pers en mediabeleid geactualiseerd. Om hierin de juiste keuzes te kunnen maken, is informatie van Amersfoorters nodig over hoe zij zich (willen) laten informeren en welke media zij gebruiken. Onderzoek & Statistiek heeft daarom in de Stadspeiling onderzoek gedaan naar het gebruik en de waardering van verschillende lokale media en gemeentelijke informatie. Participatie in de betekenis van inspraak en invloed op de plannen van de gemeente is als onderdeel van communicatie ook meegenomen in dit onderzoek. 87% leest Amersfoort Nu en Stad Amersfoort weleens Van de kranten met lokaal nieuws worden de huis-aan-huis verspreide Amersfoort Nu en Stad Amersfoort het meest gelezen. Zo n 87% leest deze kranten soms of vaak. Wat opvalt, is dat meer Amersfoorters de website van De Stad Amersfoort raadplegen dan de site van Amersfoort Nu. De televisiezender RTV Utrecht heeft een groot bereik. De helft van de Amersfoorters kijkt hiernaar. Radio M is het best beluisterde lokale radiostation. Eén op de acht inwoners luistert weleens naar deze zender. Stadsberichten meest gebruikte gemeentelijke informatiebron Van de gemeentelijke informatiebronnen raadplegen Amersfoorters de rubriek Stadsberichten het meest. Driekwart van de inwoners leest deze soms of vaak. Ook naar de website (51%) en de informatiewinkel (25%) gaan relatief veel Amersfoorters voor gemeentelijke informatie. De relatief nieuwe communicatiemiddelen van de gemeente zoals de nieuwsbrief, Twitter en de videoboodschappen van de burgemeester gebruiken inwoners nog relatief weinig. Een ruime meerderheid kent deze middelen ook niet. Papieren informatiebronnen nog steeds gewild We hebben inwoners ook gevraagd hoe ze het liefst willen dat de gemeente hen informeert. Hieruit blijkt dat de papieren informatiebronnen, zoals de rubriek Stadsberichten en informatiefolders of -brieven nog steeds erg populair zijn. De nieuwe media zoals Twitter en videoboodschappen worden niet alleen weinig gebruikt, ze zijn ook nog niet erg gewild als manier om informatie van de gemeente te krijgen. Een digitaal kanaal dat men wel goed gebruikt en dat gewild is, is de website van de gemeente. In het algemeen komt de behoefte aan verschillende informatiekanalen overeen met het gebruik. De meeste behoefte is er aan de informatiekanalen die inwoners al het meest gebruiken en de minste behoefte aan kanalen die men weinig gebruikt. Een uitzondering daarop is de AmersfoortMail. Aan deze nieuwsbrief van de gemeente lijkt meer behoefte te zijn dan dat het nu gebruikt wordt. Dit hangt waarschijnlijk samen met de grote onbekendheid van dit medium. Zo kent 68% van de Amersfoorters deze niet. Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling

6 Toch positief over toenemende digitalisering Amersfoorters vinden het over het algemeen prima dat de gemeente steeds meer informatie (alleen) via internet verspreidt. Dit lijkt tegenstrijdig met de bevinding dat bewoners zich nog steeds het liefst informeren via papieren media zoals Stadsberichten. Blijkbaar vinden inwoners de papieren media persoonlijk wel heel prettig, maar vinden ze het meer in het algemeen goed en verantwoord dat de gemeente zich steeds meer op de digitale media richt. Amersfoorters positief over communicatie, kritisch over participatie Ongeveer zeven op de tien Amersfoorters is tevreden over verschillende aspecten van de informatievoorziening. Zo vindt 73% dat inwoners gemakkelijk aan gemeentelijke informatie kunnen komen en 69% vindt dat de informatie duidelijk is. Amersfoorters zijn positiever over de gemeentelijke informatie dan inwoners van andere gemeenten. Over participatie zijn inwoners kritischer. Zo zijn meer inwoners negatief dan positief over de invloed die ze hebben op wat de gemeente doet en over de betrokkenheid bij de uitvoering van gemeentelijke plannen. Over de interesse die de gemeente heeft in hun mening, over de inspraak mogelijkheden en over de mate waarin met betrokken wordt bij de totstandkoming van plannen is men positiever. Het aantal mensen dat hier positief over is, is groter dan het aantal dat hierover negatief oordeelt. Overigens hebben veel mensen geen uitgesproken mening over participatie: ongeveer vier op de tien is neutraal. Hoewel er veel te winnen lijkt op het terrein van participatie, doet Amersfoort het in vergelijking met andere grote gemeenten relatief goed. De gemiddelde score is bij andere grote gemeenten lager. 6 Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling 2011

7 1. Inleiding 1.1 Kader en achtergrond De gemeente Amersfoort communiceert met de inwoners via verschillende media. De afgelopen jaren is er op het gebied van media veel veranderd. Zo zijn er nieuwe communicatievormen als Social media bijgekomen. Verder kan er in verband met gemeentelijke bezuinigingen minder tijd en geld besteed worden aan communicatie. De gemeente heeft daarom voor de invulling van het communicatiebeleid informatie nodig over hoe Amersfoorters zich (willen) laten informeren en welke media men gebruikt. Verder wil de gemeente weten hoe Amersfoorters de informatievoorziening en participatie beoordelen. Met participatie bedoelen we dan de inspraak en invloed op de plannen van de gemeente. Dit is ook een belangrijk onderdeel van het huidige communicatiebeleid. Onderzoek & Statistiek (O&S) heeft over deze onderwerpen vragen opgenomen in de Stadspeiling. In de Stadspeilingen van 2000, 2003, 2005, 2007 en 2009 zijn vragen opgenomen over het bereik van de lokale media in het algemeen en de gemeentelijke informatierubriek Stadsberichten in het bijzonder. Er was behoefte aan een andere opzet van het vragenblok en deels een herhaling van vragen. Het doel van deze vragen is inzicht in het gebruik van de verschillende media onderling en waar nog mogelijk vergelijking met eerdere jaren. O&S is gevraagd om verschillende aspecten van de gemeentelijke communicatie te onderzoeken. 1.2 Opzet van het onderzoek Combinatie van schriftelijk en internet De Stadspeiling is in mei en juni 2011 gehouden onder 1350 Amersfoorters van 18 tot en met 84 jaar, met uitsluiting van de bevolking in instellingen en tehuizen. Daarvoor is een aselecte steekproef getrokken uit de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens (GBA). Deze Amersfoorters hebben een brief in de bus ontvangen, met een wachtwoord. Met dit wachtwoord kon men de vragenlijst op internet invullen. Degenen die niet gebruik maakten van deze mogelijkheid, kregen na ongeveer twee weken een papieren vragenlijst in de bus met een antwoordenvelop. Na weer ruim een week is nog een tweede rappel gestuurd. Deze wijze van enquêteren leverde een respons op van 50% (665 ingevulde vragenlijsten). Weging van de resultaten De respons bleek enigszins vertekend, in die zin dat gezinnen met kinderen waren oververtegenwoordigd en dat alleenstaanden, jongeren en allochtonen waren ondervertegenwoordigd. Die scheve verhouding is min of meer rechtgetrokken door de respons te Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling

8 wegen naar bewonerskenmerken (leeftijd, huishoudentype) en naar de wijk waar men woont. Daarmee zijn de resultaten representatief voor de populatie, dat wil zeggen dat ze een vrij goede afspiegeling vormen van de kenmerken, gedrag en meningen van de Amersfoortse bevolking. De weging is gedaan naar personen, dat wil zeggen dat de uitkomsten betrekking hebben op alle volwassen Amersfoorters. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven we het gebruik van algemene lokale informatiebronnen zoals kranten, tv en radio en websites met lokaal nieuws. Het gebruik van de gemeentelijke informatiebronnen zoals de rubriek Stadsberichten en de nieuwsbrief beschrijven we in hoofdstuk 3. Verder hebben we in het onderzoek gevraagd naar hoe men het liefst geïnformeerd wil worden door de gemeente. De uitkomsten van deze vraag en hoe zich dat verhoudt tot het daadwerkelijke gebruik van de gemeentelijke informatiebronnen, dat staat in hoofdstuk 4. Het vijfde hoofdstuk gaat over wat inwoners vinden van de toenemende digitalisering en in hoeverre ze gebruik maken van Social media. Het laatste hoofdstuk staat in het teken van de mening van de inwoners. In dit hoofdstuk behandelen we namelijk wat inwoners vinden van de gemeentelijke informatievoorziening. Verder staat in dit hoofdstuk de mening van burgers over participatie centraal. Dus wat Amersfoorters vinden van hoe de gemeente hen betrekt bij de beslissingen. 8 Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling 2011

9 2. Journalistieke informatiebronnen Van de kranten met lokaal nieuws worden de huis-aan-huis verspreide Amersfoort Nu en Stad Amersfoort het meest gelezen. Zo n 87% leest deze kranten soms of vaak. Wat opvalt is dat meer Amersfoorters de website van De Stad Amersfoort raadplegen dan de site van Amersfoort Nu. De televisiezender RTV Utrecht heeft een groot bereik. De helft van de Amersfoorters kijkt hiernaar. Radio M is het best beluisterde lokale radiostation. Eén op de acht inwoners luistert weleens naar deze zender. 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over het gebruik van verschillende informatiebronnen. Hierbij maken we onderscheid tussen kranten, lokale tv en radio en websites. De gemeente Amersfoort maakt gebruik van deze media door hier bijvoorbeeld persberichten naartoe te versturen. Vergelijking met eerdere jaren is slechts in grote lijnen mogelijk, omdat de vragen destijds anders gesteld zijn. 2.2 Lokale kranten In Amersfoort heb je verschillende gratis kranten die huis-aan-huis verspreid worden, namelijk De Stad Amersfoort, Amersfoort Nu en Weekblad Amersfoort. Verder heeft het AD een regionaal katern, de Amersfoortse Courant. Hoe lezen Amersfoorters deze verschillende lokale kranten? In de figuur vergelijken we het bereik van de verschillende lokale kranten. Aandeel Amersfoorters dat soms of vaak de lokale krant leest Amersfoort Nu 87% De Stad Amersfoort 86% Weekblad Amersfoort 74% AD / Amersfoortse courant 37% Bron: O&S, Stadspeiling % 20% 40% 60% 80% 100% Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling

10 Amersfoort Nu en Stad Amersfoort meest gelezen Van de lokale kranten lezen inwoners de gratis huis-aan-huiskranten Amersfoort Nu en De Stad Amersfoort het vaakst. Slechts één op de zeven inwoners kent de kranten niet of zegt ze nooit te lezen. De rest leest deze lokale nieuwsbladen soms of vaak. Weekblad Amerfoort is een relatief nieuwe krant. Het is dan ook logisch dat Amersfoorters deze minder lezen, maar nog steeds driekwart van de Amersfoorters leest deze krant. Amersfoorters lezen het AD/ de Amersfoortse courant het minst. Zo n 23% leest deze krant vaak en 14% leest hem soms. Het is logisch dat men deze krant minder leest, omdat dit de enige betaalde krant met lokaal nieuws is. Ook in 2009 werden de Amersfoort Nu en Stad Amersfoort het meest gelezen en was het verschil tussen de kranten klein. De Amersfoortse courant werd toen door 35% minstens een paar keer per maand gelezen. 2.3 Lokale tv en radio Het gebruik van lokale tv en radio staat in de onderstaande figuur. Amersfoorters dat soms of vaak naar de lokale tv of radio kijkt of luistert RTV Utrecht (televisie) 51% Radio M 12% Golfbreker Radio / QFM 5% Bingo FM 5% Regio FM 4% Bron: O&S, Stadspeiling % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Helft Amersfoorters kijkt RTV Utrecht Van alle Amersfoorters kijkt 51% naar RTV Utrecht. De meeste inwoners kijken soms (41%) en de rest (10%) vaak. Radio M best beluisterde lokale radiostation Eén op de acht Amersfoorters luistert (wel eens) naar Radio M. Dit is daarmee het beste beluisterde lokale radiostation. Naar Golfbreker Radio / QFM luistert een op de twintig inwoners. Beide radiozenders werden in 2009 ook ongeveer evenveel beluisterd. Naar de radiozenders Bingo en Regio FM luisteren in 2011 wel beduidend minder Amersfoorters dan eerdere jaren, maar deze radiozenders waren tijdens het onderzoek net gestopt met hun programma in verband met het faillissement van Omroep Amersfoort. Ook in 2009 luisterden duidelijk meer Amersfoorters naar Radio M dan naar Golfbreker Radio, Regio FM en Bingo FM. 10 Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling 2011

11 2.4 Lokaal nieuws op websites In hoeverre inwoners de websites bekijken, staat in de onderstaande figuur. Amersfoorters dat soms of vaak verschillende websites met lokaal nieuws bezoekt 33% 19% 13% 11% 0% 10% 20% 30% 40% Bron: O&S, Stadspeiling 2011 Website De Stad Amerfoort beste bekeken Terwijl inwoners de kranten Amersfoort Nu en De Stad Amersfoort evenveel lezen, bekijken zij de website van De Stad Amersfoort toch duidelijk vaker. Zo bekijkt 19% de website van Amersfoort Nu tegenover 29% de site van De Stad Amersfoort. Bewoners lijken bewust vaker te kiezen voor de digitale informatie van de Stad Amersfoort boven die van Amersfoort Nu, want de bekendheid van beide websites is even groot. Naar en kijkt een op de acht Amersfoorters. Al deze websites met lokaal nieuws zijn wel ongeveer even bekend. Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling

12 12 Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling 2011

13 3. Gemeentelijke informatie Van de gemeentelijke informatiebronnen raadplegen Amersfoorters de gemeentepagina s Stadsberichten het meest. Driekwart van de inwoners leest deze soms of vaak. Ook naar de website (51%) en de informatiewinkel (25%) gaan relatief veel Amersfoorters voor gemeentelijke informatie. De relatief nieuwe communicatiemiddelen van de gemeente zoals de nieuwsbrief, Twitter en de videoboodschappen van de burgemeester gebruiken inwoners nog relatief weinig. Een ruime meerderheid kent deze middelen ook niet. 3.1 Inleiding De gemeente communiceert ook via specifieke kanalen met de inwoners van de stad. Zo zijn er de gemeentepagina s Stadsberichten in Amersfoort Nu, de wekelijkse nieuwsbrief, de videoboodschappen van de burgemeester, de gemeentelijke website en de informatiewinkel. Verder verschijnt in Weekblad Amersfoort ongeveer één keer per twee weken de pagina De Raad met informatie over de agenda van de vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad. Ook organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten voor inwoners. In dit hoofdstuk gaat het over het bereik van deze verschillende gemeentelijke informatiekanalen. 3.2 Stadsberichten Stadsberichten zijn gemeentelijke pagina s met artikelen en officiële publicaties (o.a. bouwvergunningen). Deze informatiepagina s staan op woensdag in Amersfoort Nu. Driekwart van de Amersfoorters leest de Stadsberichten Van alle inwoners geeft 74% aan de rubriek Stadsberichten te lezen. Bijna de helft leest deze soms (47%) en ruim een kwart (27%) leest ze vaak. Dit is vergelijkbaar met 2009 toen 48% aangaf deze pagina s (vrijwel) iedere week te lezen en 27% af en toe. Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling

14 Bekendheid Stadsberichten neemt weer iets toe De bekendheid van de Stadberichten lijkt weer iets toe te nemen. Vanaf 2007, de overgang van de rubriek van De Stad Amersfoort naar Amersfoort Nu, was de bekendheid afgenomen. Momenteel geeft 81% aan de Stadsberichten te kennen. 1 Stadsberichten duidelijk en overzichtelijk Bij de vraag wat inwoners missen of goed vinden in de Stadsberichten noemen inwoners vaak dat de informatie duidelijk en overzichtelijk is. Verder geven meerdere mensen iets aan over de omvang van de rubriek. De meesten vinden deze eerder te uitgebreid dan te kort. Wat men verder regelmatig noem is dat Amersfoort Nu slecht bezorgd wordt en inwoners de rubriek daardoor niet altijd kunnen lezen. Ook geven meerdere inwoners aan dat deze berichten in de Stad Amersfoort zouden moeten staan. Als toelichting noemen zij dat je door al de reclame in Amersfoort Nu over de Stadsberichten heen kijkt. Hieronder staat een aantal concrete opmerkingen. Graag meer foto s van het oude Amersfoort en misschien ook meer foto s van mensen? Ik mis de burgers. Het stukje over handhavers van 15 juni vond ik leuk en goed! Met een prachtige foto! Dit soort levendige informatie werkt denk ik positief. 3.3 Groene pagina s Groene pagina door ruim kwart van inwoners gelezen In de Stadsberichten staan ongeveer één keer per maand twee pagina s met groene onderwerpen zoals natuurgebieden en wandel- en fietsroutes. Deze pagina s heten de Groene pagina s. Ruim een kwart van de inwoners (27%) leest deze pagina s (meestal). Zo n 40% geeft aan dat ze deze pagina s wel kennen, maar (meestal) niet lezen. De rest kent de Groene pagina s niet. Groene pagina s soms interessant en informatief Van de inwoners die de groene pagina s kennen, vinden de meesten (44%) deze soms interessant en informatief. De groep die de informatie over groen (meestal) interessant en informatief vindt (16%) is wel groter dan de groep die dit zelden of nooit interessant vindt (5%). De rest (35%) kent de pagina s niet goed genoeg om hier een mening over te geven. 1 Wat de exacte bekendheid van de rubriek is, is wat onduidelijk. In de vraag naar de bekendheid, die ook in eerdere jaren zo gesteld is, geeft 19% aan deze niet te kennen, terwijl 7% dit aangeeft bij een andere vraag over het gebruik van de verschillende gemeentelijke media. Waarschijnlijk weet een deel van deze mensen wel van het bestaan van Stadsberichten af, maar bedoelen ze met het niet kennen dat ze deze nooit lezen. Verder kunnen respondenten door de eerdere vraag over de Stadsberichten het gevoel hebben gekregen dat ze deze kennen. Hoe dan ook lijkt de feitelijke bekendheid dus nog hoger te liggen dan 81%. 14 Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling 2011

15 3.4 Pagina De Raad In Weekblad Amersfoort van vrijdag verschijnt ongeveer één keer per twee weken de pagina De Raad. Een kwart van de inwoners (24%) leest deze pagina over de agenda van de vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad. In 2009 was dit nog 21%. De lezers van de pagina De Raad beoordelen dit met een 6,6. Dit is vergelijkbaar met twee jaar geleden, toen men deze pagina met een 6,7 beoordeelde. 3.5 Gemeentelijke website Helft inwoners bekijkt De helft van de Amersfoorters bezoekt de website van de gemeente soms of vaak. Dit is naast de Stadsberichten het meest gebruikte medium van de gemeente. De meeste inwoners (44%) raadplegen de website soms. Zeven op de acht inwoners kent de website. Hiermee is het na de Stadsberichten het bekendste informatiekanaal van gemeente Amersfoort nieuwsbrief Wekelijks verstuurt de gemeente een nieuwsbrief (AmersfoortMail) naar inwoners die zich hiervoor aangemeld hebben. AmersfoortMail relatief onbekend De nieuwsbrief is relatief onbekend. Twee op de drie Amersfoorters geeft aan dat ze deze nieuwsbrief niet kennen. Hiermee is het, samen met de videoboodschappen van de burgemeester, het meest onbekende medium uit de vragenlijst. De bekendheid van de nieuwsbrief lijkt wel wat te verbeteren, want in 2009 gaf nog 76% aan de AmersfoortMail niet te kennen 2. 7% leest de nieuwsbrief wel eens Inwoners kunnen de nieuwsbrief alleen lezen als zij hiervoor aangemeld zijn of met iemand meelezen. Een op de veertien inwoners leest de nieuwsbrief wel eens. Zo geeft 3% aan deze vaak te lezen en 4% leest deze soms. Een kwart kent deze digitale nieuwsbrief wel, maar leest deze (bijna) nooit. Het aantal aanmeldingen in september 2011 was ruim Twee jaar geleden hebben we alleen gevraagd naar het aandeel aanmeldingen en toen gaf 1% van de inwoners aan zich aangemeld te hebben voor de digitale nieuwsbrief. 3.7 Videoboodschap van de burgemeester (via YouTube) 3% bekijkt wel eens een videoboodschap De burgemeester spreekt videoboodschappen in voor inwoners. Van alle Amersfoorters bekijkt 1% deze boodschappen op YouTube vaak en 2% soms. Dit nog nieuwe medium is bij de meerderheid onbekend, twee op de drie Amersfoorters kent het niet. 2 In 2009 is de vraag wel anders gesteld. Toen was de vraag naar de bekendheid na een introductie over AmersfoortMail heeft u gehoord van deze nieuwsbrief? en waren de antwoordcategorieën: ja, ik heb me aangemeld (1%), ja, maar ik heb me niet aangemeld(15%), nee (76%) en weet niet (8%). Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling

16 3.8 Twitter Een op de twintig informeert zich via Twitter Van de Amersfoorters geeft 2% aan vaak tweets van de gemeente te lezen. Nog eens 3% doet dit soms. Dit komt aardig overeen met het aantal volgers want in augustus 2011 waren dit er De grootste groep (59%) kent dit gemeentelijke informatiekanaal echter niet. 3.9 Informatiewinkel Kwart Amersfoorters bezoekt de informatiewinkel Bij de informatiewinkel van de gemeente kunnen inwoners zich ook informeren over hun stad. Een op de vier inwoners bezoekt de informatiewinkel. De meeste inwoners doen dit soms (23%) en 2% vaak. De informatiewinkel is breed bekend, 85% kent deze Informatiebijeenkomsten Eén op acht inwoners bezoekt wel eens informatiebijeenkomsten Informatiebijeenkomsten worden door 12% van de inwoners wel eens bijgewoond. Zo geeft 1% aan dit vaak te doen en 11% doet dit soms. Dat de gemeente zulke bijeenkomsten organiseert is in het algemeen wel bekend. Slechts 21% kent deze bijeenkomsten niet. Ondanks de grote bekendheid is het gebruik wat laag vergeleken met andere media. Dit is wel verklaarbaar omdat niet alle bijeenkomsten voor inwoners relevante zijn. 16 Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling 2011

17 4. Bereik en behoefte vergeleken We hebben inwoners ook gevraagd hoe ze willen dat de gemeente hen informeert. Hieruit blijkt dat de papieren informatiebronnen, zoals de rubriek Stadsberichten en informatiefolders of -brieven nog erg populair zijn. De nieuwe media zoals Twitter en videoboodschappen worden niet alleen weinig gebruikt, ze zijn ook nog niet erg gewild als manier om informatie van de gemeente te krijgen. Een digitaal kanaal dat men wel goed gebruikt en dat gewild is, is de website van de gemeente. In het algemeen komt de behoefte aan verschillende informatiekanalen overeen met het gebruik. De meeste behoefte is er aan de informatiekanalen die inwoners al het meest gebruiken en de minste behoefte aan kanalen die men weinig gebruikt. Een uitzondering daarop is de AmersfoortMail. Aan deze nieuwsbrief van de gemeente lijkt meer behoefte te zijn dan dat het nu gebruikt wordt. Dit hangt waarschijnlijk samen met de grote onbekendheid van dit medium. 4.1 Inleiding In de Stadspeiling zijn zowel vragen over het gebruik van de verschillende media als over de behoefte aan de verschillende media gesteld. In dit hoofdstuk behandelen we de verschillen in populariteit van de verschillende media. Verder gaat het over de verschillen tussen het daadwerkelijke bereik van de media en de behoefte. 4.2 Verschillen qua bereik gemeentelijke media Stadsberichten meest gebruikt Zoals in de volgende grafiek te zien is, is de rubriek Stadsberichten veruit het meest populaire informatiekanaal van de gemeente. De nieuwste media zoals Twitter en de videoboodschappen gebruiken inwoners nog het minst en zijn deze ook nog vrij onbekend. Ook de nieuwsbrief die toch al wat langer bestaat, is nog relatief onbekend. Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling

18 Figuur 4 Inwoners die soms of vaak van onderstaande media gebruik maken Stadsberichten 74% website gemeente 51% informatiewinkel 25% informatiebijeenkomsten 12% nieuwsbrief 7% via gemeentelijk twitter 5% videoboodschap gemeente 3% 0% 20% 40% 60% 80% Bron: O&S, Stadspeiling Verschillen qua behoefte gemeentelijke informatie Inwoners konden ook aangeven hoe zij het liefst willen dat de gemeente hen op de hoogte houdt van gemeentelijke informatie. Zij konden bij deze vraag meerdere antwoorden aankruisen of aanvinken. De behoefte aan de verschillende gemeentelijke media staat in de onderstaande figuur. Figuur 5 Voorkeur verschillende gemeentelijke informatiebronnen Stadsberichten informatiefolders of brieven website gemeente nieuwsbrief programma op lokale tv uitzendingen lokale radio informatiebijeenkomsten informatiewinkel social media via gemeentelijke twitter seniorenwegwijzers of AV-teams videoboodschap gemeente anders 12% 12% 10% 8% 6% 5% 3% 4% 22% 20% 41% 48% 68% 0% 20% 40% 60% 80% Bron: O&S, Stadspeiling Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling 2011

19 Papieren media nog erg populair De Stadsberichten is niet alleen het best gebruikte medium, het is ook veruit het meest gewenste informatiekanaal. Maar liefst 68% geeft aan het liefst op deze manier geïnformeerd te willen worden. Na de Stadsberichten willen inwoners het liefst op de hoogte gehouden worden van informatie door informatiefolders (48%) en de gemeentelijke website (41%). Ook de nieuwsbrief en gemeentelijke programma s op de lokale of regionale televisie zijn vrij geliefd. Zo n een op de vijf Amersfoorters wil graag het liefst op deze manier informatie van de gemeente ontvangen. Ook in 2009 en eerdere jaren waren de Stadsberichten en informatiefolders de meest gewilde informatiekanalen. Nieuwe media nog niet erg gewild De nieuwe media zoals de videoboodschappen van de gemeente, Twitter en social media zijn nog niet erg gewild als medium voor gemeentelijke informatie. Respectievelijk 3%, 6% en 8% wil op deze manier het liefst op de hoogte gehouden worden. Toch geeft 47% van de Amersfoorters wel aan dat het een goede ontwikkeling is dat de gemeente steeds meer informatie via internet aanbiedt (zie ook paragraaf 5.2). De groep die dit goed vindt, doelt blijkbaar dan vooral op het informatie aanbieden via de website (41% wil zich het liefste zo informeren) en minder op informatie via social media. 4.4 Verschillen bereik en behoefte Als we kijken naar de verschillen tussen wat inwoners gebruiken aan informatiemiddelen en waar men behoefte aan heeft, dan vallen er een aantal dingen op (zie ook figuur 4 en figuur 5). Bereik en behoefte in grote lijnen gelijk Over het algemeen komt het daadwerkelijke gebruik van de verschillende media aardig overeen met de behoefte. Zo worden de Stadsberichten veruit het best gebruikt en hier is ook de meeste behoefte aan. En andersom hebben de videoboodschappen en Twitter het minste bereik en hier is ook de minste behoefte aan. Gebruik AmersfoortMail blijft achter bij behoefte Er zijn echter ook verschillen tussen het daadwerkelijke bereik en de behoefte. Zo is de behoefte aan een nieuwsbrief groter dan de behoefte aan informatiebijeenkomsten en informatie uit de Informatiewinkel. Dit terwijl inwoners in de praktijk vaker gebruik maken van informatiebijeenkomsten en van de Informatiewinkel. Waarschijnlijk heeft dit verschil tussen behoefte en gebruik te maken met de nog relatieve onbekendheid van AmersfoortMail. Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling

20 20 Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling 2011

21 5. Digitalisering en social media Amersfoorters vinden het over het algemeen prima dat de gemeente steeds meer informatie (alleen) via internet verspreidt. Dit lijkt tegenstrijdig met de bevinding dat bewoners zich nog steeds het liefst informeren via papieren media zoals Stadsberichten. Blijkbaar vinden inwoners de papieren media persoonlijk wel heel prettig, maar vinden ze het meer in het algemeen goed en verantwoord dat de gemeente zich steeds meer op de digitale media richt. 5.1 Inleiding De gemeente biedt steeds meer informatie (alleen) via internet aan, zoals via AmersfoortMail, videoboodschappen en Twitter. Het bereik en de behoefte aan deze media staat beschreven in het vorige hoofdstuk. Maar wat vinden inwoners nu eigenlijk van deze ontwikkeling dat de gemeente steeds meer informatie digitaal aanbiedt? Verder maakt de gemeente steeds vaker gebruik van social media. Maar hoeveel inwoners maken hier gebruik van? Dit hebben we gevraagd aan Amersfoorters en de uitkomsten van deze vragen behandelen we hieronder. 5.2 Mening toenemende digitalisering informatie gemeente Toenemende digitalisering goed Dat de gemeente steeds meer informatie (alleen) via internet verspreidt, vindt de grootste groep (47%) een goede ontwikkeling. Iets minder dan een kwart vindt het een slechte ontwikkeling en een even grote groep maakt het niet (veel) uit. De overige 6% heeft hier geen mening over. Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling

22 Figuur 6 De gemeente biedt steeds meer informatie (alleen) via internet aan. Wat vindt u van deze ontwikkeling? slechte ontwikkeling; 23% maakt me niet (veel) uit; 24% geen mening; 6% goede ontwikkeling; 47% Bron: O&S, Stadspeiling 2011 Vooral jongeren en mannen vinden de toenemende digitalisering een goede ontwikkeling. Mening in tegenstelling met bereik en behoefte verschillende media? Dat bewoners het goed vinden dat de gemeente steeds meer informatie (alleen) via internet verspreidt lijkt in tegenstelling tot de eerdere bevindingen dat inwoners toch vooral gebruik maken van papieren media en zich ook het liefste ook zo informeren. De tegenstelling wordt nog eens versterkt door het weinige gebruik van en de kleine behoefte aan de nieuwe informatiekanalen zoals de videoboodschappen en Twitter. Daarentegen gebruiken inwoners de website van de gemeente wel veel en dit is na de Stadsberichten het meest favoriete medium. Verder lijken er meer mensen behoefte te hebben aan de nieuwsbrief dan de huidige gebruikers alleen. De gemeentelijke website en AmersfoortMail zijn dus belangrijke media naast de Stadsberichten en informatiefolders of brieven. Daarnaast is er een groep die het niet zo belangrijk vindt hoe de gemeente hen informeert. Dit bleek bijvoorbeeld uit het onderzoek van 2009 waar 19% aangaf dat het hem of haar niet uitmaakt hoe ze door de gemeente op de hoogte gehouden worden van informatie. Een mogelijke verklaring voor het verschil zit ook in een verschil tussen persoonlijke voorkeur en een meer algemene mening. Persoonlijk hebben inwoners een voorkeur voor papieren media, maar meer in het algemeen vinden ze het goed dat steeds meer informatie (alleen) digitaal beschikbaar komt. Papier is en blijft het meest in trek, maar het lijkt erop dat een grote groep Amersfoorters er ook wel genoegen mee zou kunnen nemen als informatie alleen digitaal beschikbaar is. 22 Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling 2011

23 5.3 Gebruik social media 46% gebruikt social media Zo n 46% van de Amersfoorters maakt gebruik van social media. De meeste gebruikers doen dit dagelijks (54%). De rest gebruikt de media als Facebook, Youtube en Twitter (vrijwel) iedere week (17%), af en toe (27%) of (vrijwel) nooit (2%). Facebook het meest gebruikt De meest gebruikte social media zijn Facebook (74% van de gebruikers van social media en 34% van alle Amersfoorters) en Youtube (58% onder gebruikers social media en 27% van alle inwoners) 3. LinkedIn en Hyves gebruikt bijna de helft van de Amersfoorters die actief zijn op het gebied van social media (respectievelijk 47% en 49% onder gebruikers en 22% en 23% onder alle inwoners). Ruim één op de drie gebruikers van social media (35%) twittert. Dit is 16% van alle Amersfoorters. 3 Deze vraag in niet in de Stadspeiling gesteld maar in het AmersfoortPanel onder gebruikers van social media. Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling

24 24 Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling 2011

25 6. Mening informatie en participatie Ongeveer zeven op de tien Amersfoorters is tevreden over verschillende aspecten van de informatievoorziening. Zo vindt 73% dat inwoners gemakkelijk aan gemeentelijke informatie kunnen komen en 69% vindt dat de informatie duidelijk is. Amersfoorters zijn positiever over de gemeentelijke informatie dan inwoners van andere gemeenten. Over participatie zijn inwoners kritischer. Zo zijn meer inwoners negatief dan positief over de invloed die ze hebben op wat de gemeente doet en over de betrokkenheid bij de uitvoering van gemeentelijke plannen. Over de interesse die de gemeente heeft in hun mening, over de inspraak mogelijkheden en over de mate waarin met betrokken wordt bij de totstandkoming van plannen is men positiever. Het aantal mensen dat hier positief over is, is groter dan het aantal dat hierover negatief oordeelt. Overigens hebben veel mensen geen uitgesproken mening over participatie: ongeveer vier op de tien is neutraal. Hoewel er veel te winnen lijkt op het terrein van participatie, doet Amersfoort het in vergelijking met andere grote gemeenten relatief goed. De gemiddelde score is bij andere grote gemeenten lager. 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk staat de mening van inwoners over de gemeentelijke informatie en participatie centraal. De volgende paragrafen geven een beeld van wat bewoners hiervan vinden. Ook worden de antwoorden vergeleken met andere gemeenten en het landelijk gemiddelde. Deze gegevens zijn ook opgenomen in het O&S-rapport Burgerpeiling 2011, meningen van bewoners over het functioneren van de gemeente. In dat rapport is nog meer informatie te vinden, onder andere over de meningen over voorzieningen, verkeer & vervoer en de gemeentelijke organisatie. De vragen die we over de informatievoorziening en participatie gesteld hebben, komen uit de Burgerpeiling. Dit is een landelijke benchmark waarin inwoners over allerlei verschillende dienstverleningsaspecten hun mening geven door het beantwoorden van stellingen. Doordat andere gemeenten hier ook aan meedoen, kunnen we de gemeente Amersfoort vergelijken met andere gemeenten en met gemeenten. Op de verschillende stellingen over communicatie en participatie konden respondenten aangeven in hoeverre ze het hiermee eens of oneens waren. De verschillende antwoordcategorieën waren: helemaal mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens, helemaal mee oneens en weet niet/geen mening. In dit hoofdstuk beschrijven het aandeel dat het met de verschillende stellingen eens of oneens was en welk deel hier neutraal over was. De categorie weet niet/ geen mening laten we buiten beschouwing. Als deze categorie door een groot deel van de respondenten aangekruist is, dan is dat ook een belangrijke uitkomst en zullen we dit apart benoemen. Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling

26 Voor de vergelijking met andere gemeenten zijn de scores op de stellingen omgerekend naar een score tussen de 1 en 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 zeer goed is. 6.2 Mening informatie van de gemeente Wat betreft informatie van de gemeente is er gevraagd naar verschillende aspecten, zoals de duidelijkheid en toegankelijkheid van de informatie van de gemeente en meer specifiek de gemeentelijke informatie in kranten en op In de volgende figuur staat wat bewoners vinden van het informeren van de gemeente. Figuur 7 Oordeel aspecten gemeentelijke informatievoorziening ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen 73% 19% 8% de gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed 72% 22% 6% de gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie 70% 24% 6% de informatie op de gemeentelijke website is goed 70% 23% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden Bron: O&S, Stadspeiling 2011 In de volgende tabel staan de scores van de andere gemeenten op dezelfde indicatoren en het landelijk gemiddelde 4. 4 Omdat ten tijde van het verschijnen van deze rapportage er nog weinig cijfers beschikbaar waren gemeten in 2011 zijn ook de cijfers uit 2010 aan de tabel toegevoegd. 26 Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling 2011

27 Tabel 1 Vergelijking gemeenten: gemeentelijke informatie* Jaar oordeel burgers duidelijkheid informatie oordeel burgers toegankelijkheid informatie oordeel burgers gemeentelijke informatie via kranten oordeel burgers informatie website Amersfoort ,4 7,4 7,5 7,4 Arnhem ,0 7,1 7,1 7,0 Dordrecht ,8 6,9 7,2 6,8 Ede ,1 7,1 7,4 7,2 Emmen ,8 6,9 7,1 6,9 Enschede ,1 7,2 7,2 7,3 Haarlem ,8 7,0 6,9 7,0 Haarlemmermeer ,8 7,0 7,1 6,9 Rotterdam ,1 7,1 7,1 7,1 Venlo ,2 7,0 7,2 6,9 Zwolle ,3 7,3 7,3 7,1 Nederland gemiddeld ,0 7,0 7,2 7,0 Bron: Waarstaatjegemeente.nl en O&S Amersfoort, 2011 *Cijfers zijn berekend volgens de voorgeschreven methode van KING: helemaal eens 10, mee eens 8, neutraal 6, niet mee eens 4 en helemaal niet mee eens 2. Zeven op tien tevreden over verschillende aspecten communicatie Zoals te zien is in figuur 7, scoren vooral de informatie via de kranten en de toegankelijkheid van informatie goed. Respectievelijk 72% en 73% van de inwoners met een mening hierover is het (helemaal) eens met de stellingen de gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed en ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen. Over de duidelijkheid van gemeentelijke informatie zijn inwoners iets minder tevreden. Toch is nog steeds 69% van de inwoners met een mening hier positief over. Ten slotte vinden zeven op de tien burgers de informatie op de website goed. Bij deze vraag valt vooral op dat veel mensen hier geen mening over hebben, ruim een op de vijf Amersfoorters (21%) geeft dit aan. Blijkbaar kennen ze de website niet of niet goed genoeg om hier een mening over te geven. Amersfoort scoort beter dan andere grote gemeenten qua informatievoorziening (zie tabel 1). Overige opmerkingen informatievoorziening Bij de open vraag wat inwoners missen of goed vinden aan de informatievoorziening van de gemeente noemen inwoners vaak dat er voldoende informatie is als je er naar op zoek gaat. Als inwoners aangeven dat ze iets missen in de informatievoorziening, dan noemen zij dat ze graag meer willen weten over achtergronden en argumenten bij genomen besluiten. Een aantal specifieke opmerkingen: Het is allemaal duidelijk en goed terug te vinden. Ik mis het waarom, de reden van een besluit. En dan niet alleen geld, maar ook de achterliggende gedachte. kleine overzichtelijke folders als die van zomer-/wintertijd vind ik goed. Eén weekblad is genoeg, samenvoegen van de nu 3 bestaande bladen lijkt me een goed idee. Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling

28 Misschien kan de gemeente 1x per maand een krant zonder reclame uitbrengen. Met alle activiteiten/veranderingen/beslissingen enzovoort omtrent gemeente Amersfoort. De informatievoorziening is correct omdat de gemeente alle media-instrumenten gebruikt (zowel op papier als digitaal). De informatievoorziening is volledig genoeg. Immers, meer informatie is altijd via het internet beschikbaar. Een beknopte kennisgeving is naar mijn mening genoeg. Liever veel onderwerpen waar elders meer over te vinden is dan een kleiner (onvolledig) aantal onderwerpen waar meer informatie over gegeven is. 6.3 Mening participatie gemeente Bij de stellingen over participatie heeft zo n één op de vijf inwoners geen mening. Blijkbaar weten ze onvoldoende over wat de gemeente doet om inwoners te betrekken om hier een mening over te geven. Bij de vraag over de mogelijkheden voor inspraak ligt dit iets hoger en geeft zelfs 24% geen mening. Bij de stelling over of de gemeente geïnteresseerd is in de mening van haar inwoners ligt dit juist lager, hier weet 14% het niet. De groep die weet niet / geen mening aangevinkt heeft, is in de volgende figuur buiten beschouwing gelaten. Figuur 8 Beoordeling participatie de gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers 46% 33% 21% er zijn voldoende mogelijkheden tot inspraak op gemeentelijke plannen 34% 43% 23% burgers worden voldoende betrokken bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen 32% 40% 28% burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen 25% 43% 32% burgers hebben voldoende invloed op datgene wat de gemeente doet 16% 47% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden Bron: O&S, Stadspeiling 2011 In de volgende tabel staan de scores van de andere gemeenten op dezelfde indicatoren en het landelijk gemiddelde 5. 5 Omdat ten tijde van het verschijnen van deze rapportage er nog weinig cijfers beschikbaar waren gemeten in 2011 zijn ook de cijfers uit 2010 aan de tabel toegevoegd. 28 Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling 2011

29 Tabel 2 Vergelijking gemeenten: betrokkenheid, invloed en inspraak* jaar oordeel betrekken burger bij totstandkoming plannen oordeel betrekken burger bij uitvoering plannen oordeel interesse gemeente in mening burgers oordeel burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet oordeel voldoende inspraakmogelijkheden plannen Amersfoort ,0 5,8 6,5 5,5 6,2 Arnhem ,8 5,7 6,2 5,5 5,9 Dordrecht ,5 5,3 5,8 5,0 5,7 Ede ,7 5,6 6,3 5,3 5,9 Emmen ,2 5,2 5,5 4,7 5,3 Enschede ,5 5,4 6,2 5,2 6,0 Haarlem ,5 5,4 6,2 5,2 5,8 Haarlemmer ,5 5,3 5,8 5,1 5,6 meer Rotterdam ,4 5,4 6,3 5,3 5,7 Venlo ,8 5,6 6,3 5,3 5,7 Zwolle ,0 5,9 6,7 5,8 6,4 Nederland gemiddeld ,5 5,4 6,1 5,1 5,7 Bron: Waarstaatjegemeente.nl en O&S Amersfoort, 2011 *Cijfers zijn berekend volgens de voorgeschreven methode van KING: helemaal eens 10, mee eens 8, neutraal 6, niet mee eens 4 en helemaal niet mee eens 2. Inwoners kritisch over participatie Over de participatie zijn inwoners kritischer dan over de informatievoorziening. Zo zijn zij over de invloed van burgers op wat de gemeente doet en over de invloed bij de uitvoering van plannen vaker negatief dan positief. Zo vindt 36% dat de burgers niet voldoende invloed hebben op wat de gemeente doet, terwijl 16% dit wel voldoende vindt. De rest en daarmee de grootste groep (47%) is hier neutraal over. Over het voldoende betrokken worden bij de uitvoering van gemeentelijke plannen is bijna een derde van de inwoners met een mening ontevreden, terwijl een kwart vindt dat de gemeente inwoners wel voldoende hierbij betrekt. Over de interesse die de gemeente heeft in hun mening, over de inspraak mogelijkheden en over de mate waarin met betrokken wordt bij de totstandkoming van plannen is men positiever. Het aantal mensen dat hier positief over is, is groter dan het aantal dat hierover negatief oordeelt. Overigens hebben veel mensen geen uitgesproken mening over participatie: ongeveer vier op de tien is neutraal. Amersfoorters positiever over participatie dan inwoners andere gemeenten Hoewel veel Amersfoorters kritisch zijn over hoe zij betrokken worden door de gemeente, scoort Amersfoort wel duidelijk beter dan landelijk gemiddeld en in vergelijking met andere gemeenten. Blijkbaar is het dus een onderwerp waar inwoners landelijk kritisch over zijn en je het als gemeente moeilijk goed kunt doen. Nu volgen enkele specifieke opmerkingen / belevingen: Onvoldoende inspraak, voordat een besluit wordt genomen. Ik word wel geïnformeerd maar niet betrokken! Er is teveel afstand tussen wijk en bestuur. De echte beslissingen worden achter de schermen genomen door mensen zonder binding met de stad en geen/te weinig kennis van wat er leeft onder de echte Amersfoorters Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling

30 De georganiseerde bijeenkomsten zijn vaak prima voorbereid/ georganiseerd. Daarna is er zelden voldoende terugkoppeling. De hele informatie voorziening rond de inspraak en de besluitvorming rond de herinrichting van het Randenbroekerbos en het terrein van st Elizabeth ziekenhuis is erg helder geweest. Bij grote plannen die de hele gemeente aangaan zou vaker een referendum gehouden mogen worden, dit omdat het de hele gemeente aangaat en niet alleen een bepaald gedeelte. Bijvoorbeeld over een discotheek, kartbaan, theater of concertgebouw 30 Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling 2011

31 Bijlage 1 Vragenlijst met scores in procenten B3 Wat vindt u van de gemeentelijke informatie? Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de hier genoemde stellingen? de gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen de gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed de informatie op de gemeentelijke website is goed helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet / geen mening 5% 61% 23% 5% 1% 5% 8% 63% 18% 6% 1% 4% 7% 58% 20% 4% 1% 10% 6% 49% 18% 6% <1% 21% B4 De gemeente kan burgers op verschillende manieren betrekken bij beslissingen die de gemeente maakt. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de hier genoemde stellingen? burgers worden voldoende betrokken bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen de gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers burgers hebben voldoende invloed op datgene wat de gemeente doet er zijn voldoende mogelijkheden tot inspraak op gemeentelijke plannen helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet / geen mening 1% 25% 32% 19% 3% 20% 1% 19% 34% 22% 3% 21% 4% 35% 29% 14% 4% 14% 1% 12% 38% 23% 6% 20% 2% 24% 33% 14% 3% 24% Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling

32 C. LOKALE MEDIA C1 Kent u de rubriek Stadsberichten zoals die onder meer staat in Amersfoort Nu: de gemeentelijke pagina's met artikelen en officiële publicaties (o.a. bouwvergunningen)? (98%) 81% ja 19% nee ga naar vraag C5 C2 Wat mist u in de Stadsberichten of wat vindt u er juist goed aan? C3 Ongeveer één keer per maand zijn er in de Stadsberichten twee pagina s ingeruimd voor groene onderwerpen, zoals natuurgebieden, wandel- en fietsroutes, et cetera. Kent u deze groene pagina s? 33% nee ga naar vraag C5 40% ja, ik ken ze wel, maar ik lees ze (meestal) niet 27% ja, ik ken ze en lees ze (meestal) ook C4 Wat vindt u van de informatie op deze groene pagina s? 16% (meestal) interessant en informatief 44% soms interessant en informatief 5% zelden of nooit interessant en informatief 35% dat weet ik niet, ik ken ze niet goed genoeg C5 In Weekblad Amersfoort van vrijdag verschijnt ongeveer één keer per twee weken de pagina 'De Raad', met informatie over de agenda van de vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad. Leest u die wel eens? 24% ja, rapportcijfer: gemiddeld 6,6 76% nee C6 Vindt u dat de gemeente u voldoende informeert over haar activiteiten en beslissingen? 1% ik krijg te veel informatie 47% ik word voldoende geïnformeerd 20% meer informatie is welkom 8% ik word onvoldoende geïnformeerd 24% dat weet ik niet / geen mening ga naar vraag C8 32 Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling 2011

33 C7 Wat mist u in de informatievoorziening door de gemeente of wat vindt u er juist goed aan? C8 De gemeente informeert bewoners op verschillende manieren. Van welke onderstaande media maakt u gebruik en hoe vaak? ken ik niet (bijna) nooit soms vaak Stadsberichten (de informatiepagina s op woensdag in Amersfoort Nu) 7% 19% 47% 27% de wekelijkse nieuwsbrief van de gemeente (AmersfoortMail) 68% 25% 4% 3% de gemeentelijke website 12% 37% 44% 7% de Informatiewinkel (in De Observant) 15% 60% 23% 2% informatiebijeenkomsten 21% 67% 11% 1% videoboodschappen van de burgemeester (via youtube) 66% 31% 2% 1% twitter 59% 36% 3% 2% C9 Hoe zou u het liefst op de hoogte gehouden willen worden van gemeentelijke informatie? (meerdere antwoorden mogelijk) 68% via Stadsberichten in Amersfoort Nu 22% via de wekelijkse nieuwsbrief van de gemeente (AmersfoortMail) 41% via de gemeentelijke website 48% via informatiefolders of brieven van de gemeente 12% via informatiebijeenkomsten 10% via de Informatiewinkel 5% via seniorenwegwijzers of AV-teams 3% via videoboodschappen van de gemeente (via youtube) 6% via twitter 12% via gemeenteuitzendingen op de lokale of regionale radio 20% via een gemeentelijk programma op de lokale of regionale televisie 8% via social media zoals Hyves en Facebook 4% anders, namelijk C10 De gemeente biedt steeds meer informatie (alleen) via internet aan. Wat vindt u van deze ontwikkeling? 47% dat vind ik een goede ontwikkeling 24% dat maakt mij niet (veel) uit 23% dat vind ik een slechte ontwikkeling 6% weet niet / geen mening Lokale media en informatie van de gemeente, Stadspeiling

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE Resultaten tweede peiling Juni 2015 1.1 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2 e peiling van het burgerpanel van gemeente Westvoorne.

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur 5. Per gemeente De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015 HOF VAN TWENTE PANEL Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie September 2015 1. Inleiding 1.1 Over de peiling De peiling onder leden van het Hofpanel liep van 27 augustus tot en met 6

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012 Peiling gemeentelijke communicatie Gemeente Drechterland Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1876 Datum

Nadere informatie

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Olon onderzoek lokale media landelijk 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Inhoud Inleiding & Definities Samenvatting Achtergrond Lokale nieuwsvoorziening & Informatiebehoefte Bekendheid (van

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten 1 Colofon In

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Onderzoek lokale media 0-meting

Onderzoek lokale media 0-meting rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek lokale media 0-meting Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek Lokale Media Rapportage 0-meting Margriet Heessels en Chris de Vries Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011 Onderzoek Communicatie juli 2011 Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail: trendview@duomarketresearch.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Almere in de Peiling 2014

Almere in de Peiling 2014 Almere in de Peiling 2014 Voorwoord In 2014 werd de stadsenquête Almere in de Peiling alweer voor de achtste keer uitgevoerd. Elke twee jaar wordt een grote groep Almeerders van 18 jaar en ouder uitgenodigd

Nadere informatie

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013 Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking Februari 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 3401 Mail : mg.nuus@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Rapportage Almere in de Peiling 2014. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Rapportage Almere in de Peiling 2014. Geachte raad, Stafdienst Bestuurszaken en Control A.Kets Tel: (036) 5399547 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 5399912 Email info@almere.nl www.almere.nl Aan de raad van de gemeente

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein Windenergie Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen Laura de Jong Oktober 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN

BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN Gemeente Katwijk Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/ 066 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Lokaal mediabeleid Rotterdam

Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam G.H. van der Wilt en A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2011 In opdracht van de raadscommissie JOCS van de gemeente

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012 Gemeente Enkhuizen Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1871 Datum : Juni 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Vrijwilligerswerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Een op de drie Amersfoorters was in de afgelopen 12 maanden actief als vrijwilliger. Hoe vaak zij vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

Onderzoek communicatie gemeente Amstelveen

Onderzoek communicatie gemeente Amstelveen Onderzoek communicatie gemeente Amstelveen maart 2013 Respons In februari is er onder ruim 500 digipanelleden een onderzoek gehouden met als onderwerp communicatie. Hiervan heeft 55% daadwerkelijk gehoor

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Ben van de Burgwal Uitgave en

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA In opdracht van: Gemeente Amstelveen Projectnummer: 15202 Merel van der Wouden MSc drs. Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie