De vooruitzichten voor belangrijke landen en industrieën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vooruitzichten voor belangrijke landen en industrieën"

Transcriptie

1 market monitor Barre tijden! Hoe gaat u ermee om? Januari 2009 De vooruitzichten voor belangrijke landen en industrieën Elke maand ontvangt u als klant van Atradius deze Market Monitor met het laatste nieuws over een aantal belangrijke landen en sectoren. Onze risicoanalisten hebben een specialistische kijk op de wereldeconomie die we graag met u delen zodat u het beste uit uw kredietverzekering kunt halen. Eén van de belangrijkste factoren voor ondernemers is de trend in het aantal faillissementen. De Expected Default Frequency (EDF) grafiek die u in elke uitgave van de Market Monitor aantreft, is gebaseerd op beursgenoteerde ondernemingen uit de desbetreffende markten en op de kansen op wanbetaling in de diverse sectoren voor het volgende jaar. In deze context, wordt wanbetaling gedefinieerd als het niet nakomen van een geplande betaling, of het in gang zetten van een faillissementsprocedure. De kans op wanbetalingen wordt berekend op basis van drie parameters: de marktwaarde van de middelen van de onderneming, haar volatiliteit en haar huidige kapitaalstructuur. Als leidraad, de kans dat één onderneming op honderd slecht zal betalen wordt weergegeven als 1%. In deze Market Monitor geven onze risicoanalisten zowel toelichting op de gevolgen van deze faillissementstrend op de internationale handel, alsook de impact van de globale achteruitgang op bepaalde sectoren, die vitaal zijn voor de economische welvaart van die landen. In dit nummer de volgende landen: Duitsland met de nadruk op de auto-industrie- en de machinesector Frankrijk - met de schijnwerpers op de metaal- en bouwindustrie Het Verenigd Koninkrijk Denemarken Turkije India Atradius 1

2 Verwachte wanbetalingen in West Europe en de VS! Bron: Atradius Economic Research en KMV Credit Monitor De impact van de verwachte wanbetalingen in bepaalde landen Duitsland Het Duitse ondernemersklimaat: verwachte daling export met 9% Duitsland is in hoge mate afhankelijk van de export en bijgevolg ook kwetsbaarder voor een wereldwijde recessie dan andere economieën. Naar verwachting zal de export dit jaar over de hele linie met circa 9% dalen. Particuliere bestedingen blijven stabiel dankzij de aanzienlijk lagere energie- en brandstofkosten. En kunnen als stabiliserende factor beschouwd worden. Hierin kan echter snel verandering komen wanneer de crisis eenmaal uitdeint naar de arbeidsmarkt, zoals medio 2009 verwacht wordt. De sterk exportgerichte fabrikanten van duurzame productiemiddelen (kapitaalgoederen) in de machinebouw- en autoindustrie zullen het zwaarst getroffen worden (zie uitleg hieronder). Aangezien de tendens in beide sectoren negatief is, verwachten wij dat de metaal-/staalsector dit jaar onder zware druk zal komen te staan. Verwacht wordt dat grote fabrikanten deze economische neergang zullen overleven. Grootste punt van zorg zijn kleine en middelgrote staal- en metaalhandelaars, die een historisch lage betaalcapaciteit hebben en bovendien uiterst kwetsbaar zijn voor prijs- en/of vraagschommelingen. Ook al is er momenteel geen sprake van opdroging van de kredietstroom, de banken scherpen de kredietvoorwaarden aan en eisen een hogere deelname in het eigen vermogen om projecten te herfinancieren. Er zijn ook steeds meer tekenen die wijzen op een verminderde beschikbaarheid van ondernemingskredieten. Dit zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat ondernemingen die onvoldoende vermogensreserves hebben er niet in zullen slagen hun projecten te herfinancieren. De vooruitzichten voor Duitsland Het faillissementspercentage, dat jarenlang daalde, zal in 2009 naar onze verwachting toenemen. Dit blijkt uit onze indicator voor de verwachte wanbetalingsfrequentie (zie grafiek hierboven). Het aandeel van ondernemingen met uitgesproken negatieve indicatoren is sinds 2008 toegenomen, wat ook wijst op een verhoogd faillissementsrisico. Voor alle ondernemingen in alle sectoren blijven voldoende liquiditeit en stabiele herfinanciering primaire vereisten om in deze tijden het hoofd boven water te houden. Over het algemeen verwachten wij dat ondernemingen gefinancierd met extern geld, in welke sector dan ook, met uiterst complexe en agressieve herfinancieringsstructuren, in het huidige klimaat meer kans op wanbetaling lopen om de eenvoudige reden dat banken noch andere investeerders bereid zijn waar nodig aanvullend kapitaal te investeren. Atradius 2

3 Twee Duitse sectoren in de schijnwerpers: Auto-industrie Welke terugslag ondervindt de Duitse auto-industrie van de wereldwijde economische neergang? De tegenvallende verkoopcijfers, zoals in de VS en andere Europese markten, maar ook op de thuismarkt, hebben de aanzet gegeven tot een forse afname van de productieniveaus bij alle grote autofabrikanten. Gevolg hiervan was een tijdelijke sluiting van de productievestigingen, een verlenging van de kerstvakantie voor werknemers een verkorting van de arbeidstijden. Verder krijgen de Duitse autoleveranciers het zwaar te verduren als gevolg van orderannuleringen en tegenvallende nieuwe orders. Wat is de trend qua betalingsachterstanden, wanbetalingen en faillissementen en waarom? Wij hebben een scherpe toename vastgesteld van het aantal failliet verklaarde autotoeleveringsbedrijven. Door de uitblijvende vraag naar nieuwe auto s en geannuleerde orders kwam de liquiditeit onder druk te staan, terwijl banken en investeerders steeds minder geneigd waren liquiditeitstekorten aan te zuiveren. Steun van de Original Equipment Manufacturers (OEM s) blijft uit vanwege hun eigen problemen. Waarop moeten ondernemingen die producten verkopen in de auto-industrie in het bijzonder letten? Toeleveringsbedrijven van de auto-industrie moeten hun eigendomsrechten veiligstellen of, beter nog, zich indekken door andere vormen van onderpand of zakelijke zekerheid te eisen. Verder moeten zij debiteuren strenger bewaken en onmiddellijk actie ondernemen bij niet-tijdige betaling. Wat is de kortetermijnvisie (zes maanden) van Atradius wat de auto-industrie betreft? De toestand zal verder verslechteren naarmate het aantal faillissementen van autotoeleveringsbedrijven zal toenemen. Uit een analyse van recente faillissementsgevallen in Duitsland blijkt dat die heel wat raakvlakken vertonen: het gaat om autotoeleveranciers met een uiterst hoge schuldratio (verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen) die overwegend gefinancierd worden door private equity-investeerders. In deze sector verwachten we de komende drie tot zes maanden meer faillissementen en veel bedrijven die zich uit de markt zullen terugtrekken. Machines Hoe heeft de wereldwijde economische neergang impact op de Duitse machinebouwindustrie? De Duitse machinebouwsector is bijzonder sterk aangewezen op de buitenlandse vraag. Als gevolg van de internationale crisis wordt deze industrietak nog sterker getroffen door terugval van de vraag dan andere industrieën. Tot op heden deden de problemen in de machinebouwsector zich voornamelijk voor in bepaalde subsectoren, zoals textielmachines, drukmachines, bouwmachines en scheepswerven. Deze toestand werd in de hand gewerkt door de ernstige problemen waarmee de onderliggende textielindustrie, grafische industrie en bouwnijverheid al te kampen hadden. Bij een verdieping van de recessie in 2009 en 2010 verwachten wij echter dat de volledige machinebouwindustrie in zwaar weer terecht zal komen. Wat is de trend qua betalingsachterstanden, wanbetalingen en faillissementen en waarom? Tot dusver hebben we uit de volledige machinebouwindustrie nog geen alarmerende berichten ontvangen over betalingsachterstanden of wanbetalingen. Dat neemt niet weg dat in de bovenvermelde subsectoren duidelijke waarschuwingssignalen zichtbaar zijn. Zo blijkt uit winstwaarschuwingen, orderannuleringen en verminderde orderontvangsten duidelijk dat we voor 2009 rekening moeten houden met betalingsachterstanden en wanbetalingen, temeer omdat het betalingsrisico over de gehele linie toeneemt. Waarop moeten toeleveringsbedrijven voor de machinebouwindustrie in het bijzonder letten? Net als voor de autobranche zullen toeleveringsbedrijven van de machinebouwsector hun eigendomsrechten moeten veiligstellen of, beter nog, zich indekken door andere vormen van onderpand of zakelijke zekerheid te eisen. Verder moeten zij debiteuren strenger bewaken en onmiddellijk actie ondernemen bij niet-tijdige betaling. Wat is de kortetermijnvisie (zes maanden) van Atradius wat de machinebouwindustrie betreft? In de kritieke subsectoren verwachten wij een verdere verslechtering van de orderontvangsten en nieuwe winstwaarschuwingen, waarbij de kans op wanbetaling sterk toeneemt. De machinebouwindustrie kan terugblikken op 5 à 6 uitstekende jaren met een degelijke rentabiliteit en toenemende reserves. Dat sterkt ons in de overtuiging dat de meeste ondernemingen in deze sector over voldoende draagkracht beschikken om de eerstvolgende zes maanden te overleven. Als de crisis zich echter doorzet in 2010, zullen wij onze visie neerwaarts moeten bijstellen. Atradius 3

4 Frankrijk Het ondernemingsklimaat in Frankrijk Het ondernemingsklimaat in Frankrijk is in 2008 verslechterd, waar bij de afgelopen 18 maanden een constante neerwaartse spiraal vertoonde. De industrie en de bouw zijn sterk getroffen, terwijl ook de detailhandel te kampen kreeg met teruglopende consumptiebestedingen en een aanscherping van de kredietvoorwaarden. Het bankenstelsel staat onder druk, wat invloed heeft op de kredietverstrekking aan consumenten en bedrijven maar ook negatief doorwerkt op de investeringsbereidheid. De gevolgen zijn een forse toename van het aantal faillissementen en wanbetalingen. Sinds begin 2008 is het betalingsrisico in Frankrijk verdubbeld. Het aantal failliet verklaarde ondernemingen is op jaarbasis met meer dan 10% gestegen naar Het sterkst getroffen zijn de bouwnijverheid, diensten-, retail- en vervoerssector. Deze negatieve ontwikkeling is te zien in de verwachte wanbetalingsfrequentie (Expected Default Frequency of EDF), die in november 2008 met 1,3% een hoogtepunt bereikte (zie grafiek). De korte termijn vooruitzichten voor 2009 blijven pessimistisch. Wij verwachten voor het eerste en tweede kwartaal een negatieve BBP-groei van -0,4% en 0,1%. Dit bevestigt dat Frankrijk in een recessie is beland. De index voor industrieorders is in oktober 2008 gekelderd met 12,5%. Belangrijkste dalers waren kapitaal-goederen (auto-industrie -30%), duurzame consumptiegoederen (-23%) en metallurgie (-15%). Ook de vastgoed- en huizenmarkt verslechtert. Het aantal bouwvergunningen is in september 2008 met 23% gedaald. De algemene vooruitzichten voor de bouwconjunctuur zien er allerminst rooskleurig uit (zie hierna). De vooruitzichten voor Frankrijk De snelle toename van het faillissementspercentage in het derde kwartaal van 2008 (+17%) zet zich door in 2009, en zal naar verwachting in de eerste zes maanden van 2009 een piek bereiken. Wij voorzien dat in 2009 circa ondernemingen over de kop zullen gaan (een toename met 12%). Bouwnijverheid, retail- en vervoerssector krijgen het hard te verduren, terwijl steeds meer ondernemingen in de autobranche, de metaalverwerkende industrie en de sector van duurzame consumptiegoederen failliet zullen gaan. Twee Franse bedrijfstakken in de schijnwerpers: Metaalindustrie Welke terugslag ondervindt de metaalindustrie van de wereldwijde economische neergang? De metaalindustrie kampt met een forse inkrimping van de afzetgebieden die verbonden zijn met de volgende industrietakken: auto, luchtvaart, ruimtevaart, industriële uitrusting en landbouwgereedschap. Deze vraagvermindering heeft geleid tot een aanpassing van de grondstofprijzen: na een onafgebroken stijging tot september 2008 zijn de vraaggedreven prijzen wereldwijd ingestort. Wat is de trend qua betalingsachterstanden, wanbetalingen en faillissementen en waarom? De toestand in Frankrijk varieert afhankelijk van het ondernemingsprofiel. Tal van metaalproducenten zijn spelers van wereldformaat. Ondanks de economische teruggang hebben zij voldoende draagkracht om de volumedaling het hoofd te bieden. Om de prijzen op een aanvaardbaar niveau te handhaven, hebben zij besloten het productietempo te verlagen en zich zo aan de conjunctuuromslag aan te passen: afvloeiingsplannen en/of fabriekssluitingen zitten in de pijplijn. Metaalfabrikanten en -groothandelaars: de betalingsachterstanden en wanbetalingen zijn toegenomen sinds oktober In het eerste kwartaal van 2009 wordt gerekend op een toename van het faillissementspercentage in deze subsector. Over het algemeen zijn voor deze bedrijfsactiviteiten grote grondstofvoorraden nodig, terwijl structureel gezien een grote Atradius 4

5 behoefte aan werkkapitaal bestaat. Hierdoor wordt deze subsector geconfronteerd met twee belangrijke problemen: ten eerste het rentabiliteitsrisico als gevolg van de dalende grondstofprijzen en ten tweede het liquiditeitsrisico als gevolg van de hoge voorraadniveaus en de tegenvallende orderportefeuille. Waar moeten ondernemingen die producten verkopen in de metaalindustrie op letten? Belangrijkst aandachtspunt is het beheersen van de behoefte aan werkkapitaal (Working Capital Requirement of WCR) door de voorraadniveaus in het oog te houden en de liquiditeitspositie te verbeteren. Wat is de kortetermijnvisie (zes maanden) van Atradius wat de metaalindustrie betreft? Daar kunnen we kort over zijn: een verslechtering. Bouwnijverheid Welke terugslag ondervindt de bouwnijverheid van de wereldwijde economische neergang? De vastgoedverkopen in Frankrijk worden sinds 2008 afgeremd door een aanscherping van de kredietvoorwaarden. De woningbouw moest in de eerste negen maanden van ,8% terrein prijsgeven. Ook in de utiliteitsbouw werd dezelfde neergaande tendens (-15,7% in september 2008) waargenomen. Begin 2008 profiteerden bouwondernemingen echter van een opleving van de orderontvangsten (werk met een gemiddelde looptijd van 7 maanden), waardoor ze de bedrijvigheid het hele jaar door op een hoog peil konden houden. Wat is de trend qua betalingsachterstanden, wanbetalingen en faillissementen en waarom? Vastgoedondernemingen kwamen het eerst in de problemen, wat meteen de forse toename van het aantal faillissementen verklaart. Vergeleken met 2007 werden in % meer ondernemingen failliet verklaard. In de bouwbranche is het aantal faillissementen met 13% gestegen naar Het MKB, die bijzonder kwetsbaar zijn voor de liquiditeitscrisis en de daarmee samenhangende kasstroomrisico s, werd het zwaarst getroffen. Daarbij komt nog dat de betalingsachterstanden, volgens de Franse bouwfederatie (FFB), toegenomen zijn vanaf oktober Waar moeten toeleveringsbedrijven voor de bouwnijverheid op letten? Voor 2009 is het de verwachting dat de bedrijvigheid in de bouwnijverheid in versneld tempo zal verslechteren door inkrimping van de orderportefeuille en de malaise in de nieuwbouw. Iedereen die van plan is zaken te doen met een onderneming uit deze sector wordt aangeraden een balansanalyse uit te voeren om de vermogenspositie en financiële draagkracht te evalueren. Daarbij moet ook het orderboek de nodige aandacht krijgen. Verder moet gelet worden op de gevolgen van het pakket maatregelen dat de Franse regering onlangs heeft doorgevoerd om de vastgoedmarkt nieuw leven in te blazen. Wat is de kortetermijnvisie (zes maanden) van Atradius wat de bouwnijverheid betreft? Atradius verwacht een verdere toename van het aantal faillissementen, met een sterke stroomversnelling in de tweede helft van Naast kleine en middelgrote ondernemingen kunnen ook bepaalde grote ondernemingen getroffen worden en over de kop gaan. Atradius 5

6 Het Verenigd Koninkrijk Het ondernemersklimaat Volgens de eerste aanwijzingen is het BBP in het laatste kwartaal met 1,5% gekrompen, de snelste daling sinds Het lijdt geen twijfel meer dat het Verenigd Koninkrijk (VK) een recessie doormaakt. In het derde kwartaal van 2008 is het aantal faillissementen gestegen met 10,5% ten opzichte van het vorige kwartaal. Op jaarbasis komt dit neer op een toename met maar liefst 26,3%. De gemiddelde verwachte wanbetalingsfrequentie (Expected Default Frequency of EDF) voor het VK is scherp gestegen van 0,35% in januari 2008 naar 2,05% in november (zie grafiek). De vooruitzichten voor het Verenigd Koninkrijk Wat faillissementen betreft, vrezen wij dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. Als het BBP in 2009 daalt met 2,5% wat volgens sommigen nog een optimistische prognose is dan zou het percentage aan faillissementen volgens ons wel eens kunnen stijgen met 53%. Een BBP-krimp van meer dan 2,5% zou rampzalige gevolgen kunnen hebben. Zelfs volgens de meest optimistische analisten is het wachten op medio 2010 om het licht in het einde van de tunnel te zien. De meeste industrietakken maken gewag van negatieve ontwikkelingen. De bedrijfstakken die het volgens ons het moeilijkst zullen krijgen om zich aan de nieuwe marktontwikkelingen aan te passen zijn de winkelsector (detailhandel), bouw-/bouwmaterialensector, auto- en dienstensector. Met name in de winkelsector zagen we dat velen onvoldoende financiële middelen hadden om te voldoen aan hun driemaandelijkse rentebetalingsverplichtingen per eind december. Het ziet ernaar uit dat nog heel wat meer detaillisten in 2009 te maken zullen krijgen met betalingsmoeilijkheden. Kennelijk hebben de pogingen om de groeimotor weer op gang te brengen door verlaging van de rente en een BTWverlaging weinig of geen soelaas geboden. Per saldo is het aan de banken om de kredietkraan opnieuw open te draaien, willen ze de economie uit de wurggreep van de kredietschaarste bevrijden. Denemarken Het ondernemersklimaat De economie in Denemarken verslechtert. Verwacht wordt dat het BBP met -0,25% zal dalen naar -0,5% in 2009 (op jaarbasis). De exportgroei krimpt van 3,3% in 2008 tot -0,1% in 2009 is de verwachting. Ook al werden de consumptieve bestedingen gestimuleerd door belastingverlagingen en loonstijgingen, gezinnen hebben in 2008 meer dan 20% van hun vermogen in rook zien opgaan door dalende huizenprijzen en aandelenkoersen. Hierdoor ligt een verdere terugval van consumptie-uitgaven in de lijn der verwachting. Ook de financiële sector in Denemarken kreeg het zwaar te verduren door de kredietcrisis. Talloze bedrijven kampen met kredietschaarste en/of strengere kredietvoorwaarden. De bouwsector kreeg in het voorjaar van 2008 al te maken met aangescherpte financieringsvoorwaarden, volgend op de neerwaartse prijsspiraal die in 2007 op de huizenmarkt werd ingezet. Gevolg hiervan was dat de bouw en aanverwante sectoren, zoals bouwmaterialen en vastgoed, als eerste te kampen kregen met de opkomende recessie en een toenemend aantal faillissementen. Andere bedrijfstakken die tot dusver in de klappen deelden waren de kleding- en meubelsector, de sector van duurzame consumptiegoederen, autoverkopen en diverse winkelsectoren. In de tweede helft van 2008 gingen aanzienlijk meer ondernemingen over de kop. In 2008 noteerde Experian in totaal faillissementen, wat 61,6% meer is dan de faillissementen in In december 2008 telde Experian 596 faillissementen, een absoluut hoogterecord op maandbasis. De vooruitzichten voor Denemarken De vooruitzichten voor de korte en middellange termijn zijn somber. Alle relevante indicatoren wijzen op een aanhoudende recessie die alle industrietakken zal raken. Meer faillissementen worden verwacht. De enige uitzondering hierop is waarschijnlijk de niet-duurzame consumptiegoederen, waaronder voedingsmiddelen. Atradius 6

7 Turkije Het Turkse ondernemersklimaat Turkije stevent voor 2009 af op een negatieve groei (-1%), gekoppeld aan een stijgende werkloosheid, teruglopende consumptieve bestedingen en minder leenbereidheid. Geschat wordt dat het handelsverkeer van Turkije met het buitenland in 2009, naar volume gemeten, met 20-25% zal dalen. Deze terugval zal vooral negatieve gevolgen hebben in de autoen textielsector. Voor ondernemingen en particulieren is deze economische tegenwind aanleiding om investeringen en consumptieve bestedingen uit te stellen, kosten strakker in de hand te houden en activa van de hand te doen. Verwacht wordt dat deze trend niet alleen de winkelsector (detailhandel) onder verhoogde druk zal zetten, maar bovendien zal uitdeinen naar de belangrijkste verwerkende industrietakken, zoals de metaal- en chemicaliënsector. Ook hier wordt de opgaande tendens van het faillissementspercentage bevestigd, niet alleen door het stijgende aantal dubieuze leningen (waarop geen rente en aflossing wordt betaald ook Non-Performing Loans of NPL genoemd), zowel in het bedrijfsleven als bij particulieren, maar ook door de statistieken over ongedekte cheques. Gelet op de negatieve vooruitzichten voeren de banken een uiterst beperkend kredietacceptatiebeleid, waardoor ondernemingen en particulieren minder kans zien om geld te lenen. Belangrijk vraagstuk is de hoge financiering van Turkse ondernemingen met vreemd geld: de kredietopnemingen zijn fors gestegen van USD 25 miljard in 2002 naar USD 150 miljard in Naast de onzekerheid over de mogelijkheid om deze kredieten te hernieuwen, bestaat er nog een ander gevaar, namelijk de ongedekte valutapositie als gevolg van de financiering met geleend geld, in het bijzonder voor de nietexporterende kredietnemers. De vooruitzichten voor Turkije Alle bedrijfstakken worden getroffen door de afzwakkende economie, met name die welke nauw aansluiten bij de detailhandel. De textiel-, auto-, elektronica- en bouwbranche lijken op dit moment het hoogste risico te lopen. Redenen hiervoor zijn dat de consumptieneiging gekelderd is, dat er minder ruimte is om geld te lenen en dat de liquiditeitspositie verslechterd is. Textielbranche: Dit is één van de kwetsbaarste bedrijfstakken. Reden hiervoor is een combinatie van factoren, waaronder de overcapaciteit, de achterblijvende productie van merkartikelen, de lage kapitalisatie, de afnemende vraag op de thuismarkt en exportmarkten, de concurrentie van het Verre Oosten en het hoge percentage dubieuze leningen in het bankstelsel (circa 11%). Autobranche: Dit is de op één na grootste bedrijfstak van Turkije, gemeten naar exportvolume, en tevens een belangrijke afnemer van diverse andere sectoren. De internationale en nationale vooruitzichten voor de autobranche zien er slecht uit: de afgelopen maanden hebben vrijwel alle toonaangevende autofabrikanten de montagebanden meermaals stilgelegd. Elektronicabranche: deze sector krijgt het zwaar te verduren, zeker nu de macro-economische ontwikkelingen het consumentenvertrouwen verder doen afbrokkelen. Fabrikanten, distributeurs en detailhandelaars kampen met liquiditeitsmoeilijkheden en gaan gebukt onder verkrappende marges als gevolg van de hevige concurrentieslag op een inkrimpende markt. Metaalindustrie: Als belangrijke toeleverancier van diverse sectoren waaronder machinebouw, auto-industrie, bouwnijverheid en de sector van duurzame consumptiegoederen, wordt deze bedrijfstak getroffen door de neerwaartse spiraal die zich daar aftekent, met als gevolg productiedaling, uitstel van investeringen en teruglopende afzetprijzen. Desondanks wordt de metaalindustrie nog niet als één van de risicovolle sectoren van Turkije beschouwd. Naarmate de verslechterende verwachtingen hun uitwerking doen gevoelen, zullen ondernemingen/sectoren die goederen en diensten met een lage vraagelasticiteit leveren en die in hogere mate afhangen van externe financiering een verhoogd risico lopen. Atradius 7

8 India Het ondernemersklimaat in India De Indiase economie is de afgelopen drie jaar met 9% of meer gegroeid, maar de verwachting is dat de wereldwijde kredietcrisis deze groei zal doen minderen. De centrale bank van India rekent voor 2008/2009 met een economische groei in een grootteorde van 7,5% tot 8%. Talloze onafhankelijke analisten noemen dit echter een optimistische groeiprognose. Volgens een opinieonderzoek van Reuters verwachten economen dat de Indiase economie in 2008/2009 zal groeien met 6,8%, het laagste groeitempo in zes jaar, en het jaar daarop met 6,2%. Deze afzwakkende groei wordt bevestigd door specifieke indicatoren. Uit in december bekendgemaakte cijfers blijkt dat de autoverkopen in november zijn teruggelopen met bijna 20%, een recorddaling in acht jaar. Reden hiervoor is de afnemende vraag als gevolg van de hoge kosten voor leningen, de kredietschaarste en de afzwakkende economie. De verkopen van vrachtwagens en bussen kernindicator van de industriële bedrijvigheid zijn ineengestort en werden bijna gehalveerd in vergelijking met Uit andere gepubliceerde cijfers blijkt dat de productie van de verwerkende industrie in november voor het eerst in drieënhalf jaar tijd is afgenomen. Wij hebben vastgesteld dat toonaangevende bedrijfstakken, zoals de staalsector en de ICT(informatie- en communicatietechnologie)-branche, niet alleen te maken kregen met wereldwijde schommelingen van de goederenen grondstoffenprijzen, maar bovendien ook getroffen werden door de conjunctuurdip in meer ontwikkelde westerse economieën. Aangezien Indiase ICT-bedrijven zich in hoge mate bezighouden met bedrijfsprocessen die door Amerikaanse ondernemingen worden uitbesteed, worden zij direct getroffen wanneer de Amerikaanse economie afzwakt. Auto- en vastgoedverkopen staan onder druk door het gebrek aan laagdrempelige financieringsfaciliteiten. Kopers in de staalsector hebben dit jaar een ware achtbaanrit achter de rug: eerst vertoonde de markt een verkrappende neiging als gevolg van de scherpe prijsstijgingen voor ijzererts en kolen; vervolgens werden de verkoopprijzen van overheidswege aan banden gelegd. Sindsdien zijn de inputprijzen gedaald maar recenter is ook de vraag van auto- en bouwbedrijven nog verder weggezakt, waardoor zij zich genoodzaakt zagen prijsverlagingen door te voeren en uitbreidingsplannen op de lange baan te schuiven. De vooruitzichten voor India Wij hebben nog geen uitgesproken toename van het aantal wanbetalingen waargenomen. Uit persberichten blijkt evenwel dat grote ondernemingen geneigd zijn kleinere leveranciers of onderaannemers minder snel te betalen. Wanneer we deze ontwikkelingen in een breder, wereldomvattend perspectief plaatsen en de onmiskenbare gevolgen hiervan op India incalculeren, dan is het de verwachting dat de komende zes maanden opnieuw erg lastig zullen uitdraaien. Het Atradius voordeel We hopen dat de Market Monitor van Atradius een nuttige tool kan zijn, een barometer die u op de hoogte houdt van de economische situatie in uw thuismarkt en in het buitenland. Wij bij Atradius zien de huidige economische neergang als een logische, natuurlijke reactie op de economische hoogconjunctuur van de voorbije jaren. Als klant van Atradius geniet u niet alleen de voordelen van onze unieke aanpak, maar kunt u bovendien putten uit onze database met uitgebreide informatie over markten en ondernemingen wereldwijd en geniet u uiteraard ook van onze ruime ervaring met claims en incasso. Atradius 8

9 Atradius Copyright. While we have made every attempt to ensure that the information contained in this report has been obtained from reliable sources, Atradius is not responsible for any errors or omissions, or for the results obtained from the use of this information. All information in this document is provided as is, with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or of the results obtained from the use of this information, and without warranty of any kind, express or implied. In no event will Atradius, its related partnerships or corporations, or the partners, agents or employees thereof be liable to you or anyone else for any decision made or action taken in reliance on the information in this report or for any consequential, special or similar damages, even if advised of the possibility of such damages. Atradius 9

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten Februari 2013 In deze uitgave Inleiding Fundamenten blijven wankel 3 België Bouwsector volgt de algemene dalende trend 4 Frankrijk

Nadere informatie

market monitor Focus op de auto-industrie en de transportsector huidige prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de auto-industrie en de transportsector huidige prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de auto-industrie en de transportsector huidige prestaties en vooruitzichten Oktober 2012 In deze uitgave Inleiding - Niet zonder horten of stoten 3 België - Auto-industrie: een

Nadere informatie

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis Rapport Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis

Nadere informatie

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve De Belgische bedrijfsinvesteringen in het licht van de crisis F. De Sloover K. Burggraeve L. Dresse Inleiding De Belgische economie heeft al bijna vijf jaar af te rekenen met een opeenvolging van uitzonderlijk

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009 9 april 20 Geen geld en de oude sok De laatste paar maanden zijn er vele miljarden aan vermogen verdampt. Het thema laat niemand onberoerd. Kenmerkend is dat deze crisis de bijl legt aan veel vermeende

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

Visi e op s ector o s n in 2014 2

Visi e op s ector o s n in 2014 2 ansport Agrarische producten Supermarkten Akk Chemie ING Economisch Utiliteitsbouw Bureau Binnenvaart Voedingsmidd estelijke Visie gezondheidszorg op sectoren Notariaat Rubber en ku ten & Fruit Restaurants

Nadere informatie

Industrie - Sector prognoses

Industrie - Sector prognoses Industrie - Sector prognoses Economisch Bureau Nederland Casper Burgering +31 20 383 26 93 12 februari 2015 Sentiment industriële ondernemers is goed De industrie (exclusief food) heeft 2014 positief afgesloten,

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift. December 2010

Economisch Tijdschrift. December 2010 Economisch Tijdschrift December 21 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is

Nadere informatie

Jaarbericht Sectoren 2013. Ministerie van Economische Zaken September 2013

Jaarbericht Sectoren 2013. Ministerie van Economische Zaken September 2013 Jaarbericht Sectoren 2013 Ministerie van Economische Zaken September 2013 Voorwoord Extern versterken, intern verbinden Collegae en relaties, Voor u ligt het nieuwste sectorbericht. In deze studie zijn

Nadere informatie

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009 Rentevisie 20-5 14 mei 20 Langzame verbetering? De wereldeconomie beeft nog steeds na van de schok die de conjunctuur in de laatste maanden van vorig jaar te verwerken kreeg. Vanaf september 20 daalde

Nadere informatie

Landenrapport Atradius. Verenigde Staten april 2015

Landenrapport Atradius. Verenigde Staten april 2015 Landenrapport Atradius Verenigde Staten april 15 Belangrijkste importlanden (13, % van totaal) China: Canada: Mexico: Japan: 19,8 % Canada: 19, % 1,5 % Mexico: 1,3 % 1, % China: 7,7 % 6,1 % Japan:,1 %

Nadere informatie

verslag CRB 2013-0907

verslag CRB 2013-0907 verslag CRB 213-97 De economische ontwikkeling in de textiel- en kledingindustrie - Lente 213 CRB 213-97 SR/NB Bijzondere raadgevende commissie voor Textiel en Kleding Verslag over de economische ontwikkeling

Nadere informatie

ING Focus Belgian Real Estate

ING Focus Belgian Real Estate ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July 2010 Nr. 2013 - I Juli 2013 ING Focus Belgian Real Estate Hypotheekschuld zwelt aan Belangrijkste gemiddelde prijzen 30,000 310,000 270,000 230,000 190,000 10,000 Bron:

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het?

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het? Havo Economie 2008-2009 Inleiding In de komende hoofdstukken gaan we in op het verschijnsel conjunctuur (de economische situatie en de verandering daarin). Dit sluit aan bij de vorige module, want dat

Nadere informatie

transport en logistiek

transport en logistiek sectormonitor transport en logistiek oktober 2011 > ABN AMRO verwacht lagere omzetgroei Transport en Logistiek 1 Sector Monitor Transport & Logistiek Macro economisch beeld 2 Sector Transport en Logistiek

Nadere informatie

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 Voorwoord Onze sector heeft zich in 2010 duidelijk hersteld na het moeilijke jaar 2009. In 2010 groeiden de ICT-bestedingen

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 In dit Kwartaalbericht: Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer Mogelijke Europese agenda

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

Inhoud. 1 Profiel 2 directieverslag 3 AANTAL AANDELEN EN GEPRESENTEERDE RESULTATEN 6 PORTEFEUILLE 6 PIJPLIJN

Inhoud. 1 Profiel 2 directieverslag 3 AANTAL AANDELEN EN GEPRESENTEERDE RESULTATEN 6 PORTEFEUILLE 6 PIJPLIJN Halfjaarbericht 2010 Inhoud 1 Profiel 2 directieverslag 2 FINANCIËLE HOOGTEPUNTEN HET EERSTE HALFJAAR 2010 2 OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN EERSTE HALFJAAR 2010 2 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 3 AANTAL AANDELEN

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Koperprijs en economie

Koperprijs en economie en economie als indicator van mondiale economie Economisch Bureau Casper Burgering casper.burgering@nl.abnamro.com Het verband tussen de koperprijs en de bedrijvigheid in de mondiale economie is hoog Conjuncturele,

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie