Vragen en antwoorden: Patiëntenrechten bij gezondheidszorg in het buitenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden: Patiëntenrechten bij gezondheidszorg in het buitenland"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE NOTA Brussel, 22 oktober 2013 Vragen en antwoorden: Patiëntenrechten bij gezondheidszorg in het buitenland Een oudere Duitse man met diabetes heeft op zijn reis naar Italië van zijn dokter extra recepten meegekregen, maar zal de apotheker die accepteren? Een Poolse vrouw wil een heupoperatie ondergaan in het land waar haar kleinkinderen wonen, maar hoe kan zij dit vanuit Polen regelen? Een Portugese man wil een staaroperatie laten uitvoeren door een specialist in Spanje, maar krijgt hij de kosten vergoed? De Europese wetgeving biedt nu duidelijkheid over de rechten en regels van gezondheidszorg in het buitenland. De wetgeving verduidelijkt het recht van patiënten op toegang tot veilige en hoogwaardige medische behandelingen in het buitenland en op de vergoeding daarvan. Patiënten die zich voor medische zorg naar een ander EU-land begeven, worden op dezelfde manier behandeld als de burgers van het land waar de zorg wprdt verleend. Als ze thuis recht hebben op diezelfde zorg, krijgen ze de kosten door hun thuisland vergoed. Die vergoeding is afhankelijk van de kosten van de behandeling in het thuisland. In sommige gevallen moet de patiënt vooraf toestemming voor een behandeling in het buitenland, vooral wanneer de behandeling een overnachting in het ziekenhuis of zeer gespecialiseerde en dure zorg vereist. Deze nieuwe wetgeving biedt patiënten in de EU nog meer voordelen. Patiënten kunnen gemakkelijker informatie verkrijgen over gezondheidszorg in een ander EU-land, waardoor ze meer mogelijkheden hebben voor hun behandeling. Ook wordt het voor de nationale gezondheidsautoriteiten gemakkelijker om nauwer samen te werken en informatie uit te wisselen over de kwaliteits- en veiligheidsnormen in de gezondheidszorg. De wetgeving steunt de ontwikkeling van Europese referentienetwerken, waarin op vrijwillige basis in Europa al erkende gespecialiseerde expertisecentra worden gebundeld. Ook zal zij de samenwerking tussen EU-landen bevorderen, zodat de aanzienlijke potentiële voordelen van evaluatie van gezondheidstechnologie en e-gezondheid beter kunnen worden benut. Over welke aantallen hebben we het eigenlijk? Patiënten ontvangen liever zorg in hun eigen land. Daarom vormt de vraag naar gezondheidszorg in het buitenland slechts 1% van de overheidsuitgaven voor gezondheidszorg, wat momenteel neerkomt op zo'n 10 miljard euro. In deze schatting is de niet vooraf geplande gezondheidszorg over de grens(zoals spoedeisende medische zorg voor toeristen) inbegrepen. Dat betekent dat geplande medische behandelingen in het buitenland, zoals heup-, knie- of staaroperaties, op dit moment aanzienlijk minder dan 1% uitmaken van de uitgaven en het patiëntenverkeer. MEMO/13/918

2 Hoe zit het met de bestaande wetgeving op dit gebied (socialezekerheidsverordeningen)? Burgers die zorg nodig hebben (ook spoedeisende medische zorg) wanneer zij zich tijdelijk in het buitenland bevinden, blijven profiteren van de bestaande verordeningen en de European Health Insurance Card, de Europese ziekteverzekeringskaart, en krijgen de zorg die zij nodig hebben. Voor geplande zorg kan een patiënt, op grond van de verordening, vooraf toestemming vragen. Die toestemming mag niet worden geweigerd als hij/zij niet binnen een medisch verantwoorde termijn in het thuisland behandeld kan worden. Het is belangrijk op te merken dat de verordeningen niet alle zorgaanbieders dekken. Sommige particuliere aanbieders zijn hier bijvoorbeeld van uitgesloten. Onder deze verordeningen zijn patiënten bovendien meestal verplicht om voor alle behandelingen toestemming te vragen. Onder de richtlijn zou slechts bij uitzondering toestemming nodig moeten zijn. Welke extra voordelen biedt deze richtlijn? De richtlijn verandert niets aan de voordelen die de Europese burgers nu hebben met de bestaande verordeningen inzake sociale zekerheid, die zijn gebaseerd op het artikel over vrij verkeer van personen van het EU-verdrag. Wel verduidelijkt de richtlijn de patiëntenrechten die zijn gebaseerd op het vrije verkeer van diensten, en die in verschillende uitspraken van het Europese Hof van Justitie zijn vastgelegd. Een van de belangrijkste resultaten van deze nieuwe richtlijn is, in het geval van ziekenhuiszorg, dat patiënten zelf hun zorgaanbieder kunnen kiezen. Andere voordelen van de nieuwe richtlijn zijn: meer keuze: de richtlijn dekt alle zorgaanbieders in de EU. minder bureaucratische regels voor patiënten: onder de richtlijn is toestemming vooraf slechts bij uitzondering nodig. informatie voor patiënten: patiënten ontvangen alle informatie die ze nodig hebben om een geïnformeerde keuze te kunnen maken, zoals over de kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg, via de nationale contactpunten die in alle lidstaten zullen worden opgericht. Daarnaast introduceert de richtlijn nieuwe maatregelen om alle patiënten te helpen zo goed mogelijk gebruik te maken van hun rechten in beide wetteksten. procedurele garanties: alle patiënten hebben recht op duidelijk gemotiveerde beslissingen, en mogen beroep aantekenen als ze het gevoel hebben dat hun rechten niet worden geëerbiedigd. Alle patiënten hebben het recht een klacht in te dienen en verhaal te halen (en alle behandelingen moeten gedekt worden door een aansprakelijkheidsverzekering of een vergelijkbare garantie). Patiënten hebben ook recht op een kopie van hun medisch dossier. 2

3 Wanneer heb ik voorafgaande toestemming nodig van mijn nationale autoriteit? Voor drie gevallen mogen de nationale autoriteiten een systeem van voorafgaande toestemming voor een behandeling in het buitenland invoeren: 1) voor gezondheidszorg waarvoor ten minste één overnachting in het ziekenhuis nodig is 2) voor zeer gespecialiseerde en dure gezondheidszorg 3) in ernstige en specifieke gevallen die te maken hebben met de kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de desbetreffende zorgaanbieder In deze drie gevallen kan het zijn dat patiënten hun nationale gezondheidsautoriteit die over de vergoeding van ziektekosten gaat, vooraf om toestemming moeten vragen. De lidstaten zijn verplicht bekend te maken voor welke behandelingen toestemming nodig is u vindt de lijst terug bij uw nationale contactpunt. Kan deze toestemming geweigerd worden? De nationale gezondheidsautoriteiten kunnen toestemming weigeren als de behandeling of de zorgaanbieder in kwestie een risico voor de patiënt kunnen opleveren. Als de zorg binnen een medisch verantwoord tijdsbestek in het thuisland verleend kan worden, kan de toestemming ook worden geweigerd. De lidstaten zullen echter wel moeten uitleggen waarom een dergelijke beslissing noodzakelijk is, en zullen per individueel geval moeten besluiten wat 'medisch verantwoord' is. Wat moet ik doen als ik geen toestemming krijg? Patiënten hebben voor hun individuele geval het recht om een herziening van een administratieve beslissing over gezondheidszorg in het buitenland te vragen. Hoeveel krijg ik na een behandeling in het buitenland vergoed? Patiënten ontvangen dezelfde vergoeding als voor hetzelfde type zorg in eigen land. De lidstaten waar gezondheidszorg gratis is op de plaats van verstrekking zullen patiënten over de vergoedingstarieven moeten informeren. Als de behandeling in het buitenland goedkoper is dan in het thuisland, zal de vergoeding gebaseerd worden op de daadwerkelijke prijs van de behandeling. Kan ik voor medische zorg naar het buitenland als de behandeling in mijn eigen land niet beschikbaar is? Ja, maar u heeft alleen recht op een vergoeding als die binnen het zorgpakket valt waar u volgens de wet- of regelgeving van uw thuisland recht op heeft. Bij uw nationale contactpunt kunnen ze u uitleggen hoe u kunt controleren of een bepaalde behandeling binnen uw zorgpakket valt. 3

4 Moet ik voor een medische behandleing in het buitenland vooruitbetalen? Ja, over het algemeen betaalt de patiënt vooruit en worden de kosten zo snel mogelijk door de nationale autoriteit vergoed. De wetgeving biedt de lidstaten ook de optie om het te vergoeden bedrag vooraf schriftelijk te bevestigen. De lidstaten kunnen er ook voor kiezen de zorgaanbieder direct zelf te betalen, in plaats van de patiënten achteraf te vergoeden. Kan ik mijn medische gegevens doorgeven aan de lidstaat waar ik behandeld zal worden? U heeft recht op een kopie van uw medisch dossier uit uw thuisland, voordat u een behandeling in een andere lidstaat ondergaat, en op uw dossier bij de zorgverlener in het land waar u uw behandeling ondergaat voordat u naar uw thuisland terugkeert. Wat moet ik doen als er tijdens een behandeling in het buitenland iets misgaat? Het nationale contactpunt van dat land kan u uitleggen wat uw rechten zijn en u informatie verschaffen over de regelingen die in het land van behandeling gelden. Uw thuisland is verplicht u dezelfde nazorg te bieden die u zou hebben gehad als u in uw eigen land was behandeld. Hoe weet ik zeker dat ik na terugkeer in mijn eigen land de juiste nazorg krijg? Uw thuisland zal garanderen dat de medische nazorg van dezelfde kwaliteit is, ongeacht waar in de EU de behandeling plaatsvond. Wordt mijn recept in een andere EU-lidstaat erkend? Een recept dat in een ander EU-land is afgegeven, wordt in het woonland van de patiënt erkend, en omgekeerd. Dit garandeert dat een patiënt die in een ander EU-land is behandeld, bij terugkeer in het eigen land de juiste nazorg ontvangt. De patiënt heeft recht op het voorgeschreven geneesmiddel, op voorwaarde dat het desbestreffende geneesmiddel voor de verkoop is toegelaten en verkrijgbaar is in het land waar hij het product wil afhalen. Hoewel dit principe niet nieuw is, kan het in de praktijk lastig zijn om een recept erkend te krijgen. Dit probleem van de ene op de andere dag verdwijnen, maar door de nieuwe richtlijn moet het voor apothekers gemakkelijker worden om recepten uit andere lidstaten te begrijpen en te verstrekken. 4

5 Wat zijn de voordelen van de netwerken voor de evaluatie van gezondheidstechnologie of e-gezondheid? Evaluatie van gezondheidstechnologie helpt besluitvormers bij het nemen van beslissingen over investeringen en uitgaven in de gezondheidszorg. Op dat vlak kan een nauwere samenwerking tussen de lidstaten nog veel voordelen opleveren - momenteel voert ieder land die evaluatie nog zelfstandig uit. E-gezondheid kan op vergelijkbare wijze nog veel betekenen voor de gezondheidsstelsels. Formele en permanente samenwerking tussen de lidstaten helpt de besluitvormers op nationaal niveau, en verbetert de interoperabiliteit. Deze netwerken bieden direct voordeel voor de nationale gezondheidsstelsels, en indirect voor patiënten. Waar vind ik meer informatie over mijn rechten op gezondheidszorg in het buitenland? Informeer bij uw nationale contactpunt, of kijk op de website Uw Europa: Voor nadere informatie: 5

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

3. Versterking interne markt

3. Versterking interne markt 3. Versterking interne markt 3.1 Single Market Act De Europese Commissie heeft op 13 april 2011 haar voorstel voor de Single Market Act gepresenteerd. In de Single Market Act worden twaalf werkterreinen

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

CZ zorgverzekeringen. De basis van een zorgeloze verzekering

CZ zorgverzekeringen. De basis van een zorgeloze verzekering CZ zorgverzekeringen De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud Een zorgverzekering bij CZ: een prima keuze Het gemak van de CZ Zorg-op-maatpolis De keuzevrijheid van de CZ Zorgkeuzepolis Aanvullende

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers Inhoud Voor wie is deze folder bestemd? 2 Waarom is een medische keuring nodig? 3 Wat kunt u bij de keuring

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering

Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering Nr. 35 - NL Augustus 2013 Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering De invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 heeft belangrijke gevolgen gehad voor ieder die in de Verenigde

Nadere informatie

Machtiging en aanspraakbeperking

Machtiging en aanspraakbeperking Algemeen Machtiging en aanspraakbeperking www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG037 / Machtiging en aanspraakbeperking / 01-06-2013 2 Machtiging

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Hoe ziet uw zorgverzekering eruit in 2014?

Hoe ziet uw zorgverzekering eruit in 2014? Beter Af Exclusief Polis Hoe ziet uw zorgverzekering eruit in 2014? Zilveren Kruis: Raad & Daad in de zorg ZilverKorting Kijk op pagina 3 Completer verzekerd Kijk op pagina 3 Veranderingen in 2014 Kijk

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

uw rechten Uw Europa, Een praktische gids voor burgers en bedrijven over hun rechten en mogelijkheden op de interne markt van de EU

uw rechten Uw Europa, Een praktische gids voor burgers en bedrijven over hun rechten en mogelijkheden op de interne markt van de EU Uw Europa, uw rechten Een praktische gids voor burgers en bedrijven over hun rechten en mogelijkheden op de interne markt van de EU Interne Markt en Diensten Ken je rechten en gebruik ze! Via gratis telefoonnummer

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Beginpagina. Verzekeren

Beginpagina. Verzekeren Beginpagina Verzekeringsplek.nl is de website bij uitstek voor allerhande nuttige informatie rond verzekeren en verzekeringen. Het afsluiten van een verzekering kan u heel wat kopzorgen besparen, maar

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015.

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De verzekeringsvoorwaarden zijn bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geregistreerd onder

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie