Docentenboek Versie augustus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docentenboek Versie augustus 2010"

Transcriptie

1 Docentenboek Versie augustus 2010

2 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding LINK2 Economie in één oogopslag Opzet LINK Domein Thema s Boxen Praktijkoefeningen Boxboek* Dossier Werken in de LINK2 omgeving Een soepele start Introductie LINK Startbox Statussymbolen Feedback op antwoorden en resultaten Sturing in praktijkoefeningen PDA (persoonlijke digitale assistent) Bestanden opslaan Snel doorgaan Docentenfaciliteiten Thema s en boxen klaarzetten Iconen docentenportaal Docententoelichtingen Antwoorden en voorbeelduitwerkingen Statusoverzicht Groepoverzicht Digitale resultaten inzien Leerlingenportaal overnemen Taken opnieuw vrijgeven Beoordelingsinstrumenten LINK Hulpmiddelen bij het leren Afsluitende beoordeling Beoordeling resultaat Observatie (beroeps)houding Evaluatie leervaardigheden en zelfreflectie Functioneringsgesprek Beoordeling van kennis Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

4 6.3. Meting van beoordelingsonderdelen Normgedrag en weging onderdelen Normeringsschaal Beoordelingsformulier Bijlage I Toelichting Kennistoetsen LINK Bijlage II Toelichting Praktijktoetsen LINK Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

5 1. Inleiding De methode LINK2 biedt competentiegerichte leermiddelen, waarbij steeds een beroepssituatie centraal staat. Hoe leerlingen kennis en vaardigheden aanleren en waar zij deze toe moeten passen wordt uitgelegd in de hoofdstukken van deze docentenhandleiding. Het tweede hoofdstuk geeft een overzicht van de beschikbare docentenmaterialen en helpfuncties en waar zij in de methode te vinden zijn. Hoofdstuk 3 gaat over de opzet van LINK2. LINK2 is een webbased leermiddel waar leerlingen online werken aan vragen en opdrachten. Hoofdstuk 4 kijkt naar de manier waarop leerlingen werken in de LINK2 omgeving. De onderdelen die voor u als docent van belang zijn voor de begeleiding van uw leerlingen staan centraal in hoofdstuk 5. Het laatste hoofdstuk staat stil bij de verschillende beoordelingsinstrumenten van LINK2. Om de leesbaarheid te vergroten, duiden we de leerling en de docent in dit docentenboek consequent als mannelijk aan. Overal waar hij/hem/zijn gebruikt is, wordt tevens zij/haar/haar bedoeld. 5 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

6 6 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

7 2. LINK2 Economie in één oogopslag In LINK2 zijn verschillende docentenmaterialen verwerkt. Een uitgangspunt van de methode is (docenten)materialen op de plaats aan te bieden waar ze nodig zijn. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de beschikbare docentenmaterialen: 1. Dit docentenboek (zie het Inhoudsoverzicht) 2. Boxboek (zie 3.5) 3. Digitale leeromgeving: Portaal a. Overzicht van thema s en boxen b. Startbox, vanuit de helpfunctie (zie 4.1) c. Statusoverzicht (zie 5.5) d. Website met onder andere: Navigatie demo, in deze demo ziet u hoe u door de methode navigeert een overzicht van de beschikbare thema s en boxen; handleiding EduPoort; lokaaladvies; routeplanner (boxvolgorde); een overzicht van de dekking van de eindtermen; tips voor het opstellen van een PTA. 4. Digitale leeromgeving: Domein (zie 3.1) a. Docententoelichting (zie 5.3) met onder andere een Introductie LINK2 (in PowerPoint) b. Statusoverzicht thema 5. Digitale leeromgeving: Thema (zie 3.2) a. Docententoelichting met onder andere organisatorische tips en aanwijzingen b. Docententoelichtingen en antwoorden op diverse plaatsen (zie 5.3 en 5.4) c. Statusoverzicht box 6. Digitale leeromgeving: Box (zie 3.3) a. Docententoelichting met onder andere het boxboekje. b. Antwoorden en docententoelichtingen op diverse plaatsen c. Statusoverzicht van een praktijkoefening 7. Digitale leeromgeving: Praktijkoefeningen (zie 3.4) a. Docententoelichting met onder andere organisatorische tips en aanwijzingen b. Antwoorden en docententoelichtingen op diverse plaatsen 8. Digitale leeromgeving: Onderwerpen Antwoorden en docententoelichtingen op diverse plaatsen 7 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

8 3. Opzet LINK2 LINK2 heeft een gelaagde opzet. In de navigatie demo op ziet u hoe LINK2 is opgezet. Tijdens het werken in LINK2 krijgen leerlingen te maken met thema s, boxen en praktijkoefeningen. LINK2 is flexibel opgezet. In welke volgorde u thema s, boxen en praktijkoefeningen wilt behandelen bepaalt u zelf. Kijk voor een suggestie voor de boxvolgorde op Domein De eerste laag is het Domein. LINK2 kent het Domein Economie en het Domein Technologie. Er zijn geen leerlingenopdrachten in het domein aanwezig Thema s Voor het Domein Economie zijn verschillende Thema s gedefinieerd die rechtstreeks verband houden met de beroepen waar de leerling in een vervolgopleiding voor zou kunnen kiezen. Voorbeelden van thema s zijn Financiële administratie, Magazijn, Receptie /Balie en Verkoop. Thema s zijn gebaseerd op beroepsbeelden en hebben een verkennend karakter. De verkennende thema s helpen leerlingen met het vormen van beelden bij de vele abstracte begrippen waarmee de sector economie werkt. Alle Thema s in LINK2 zijn op dezelfde manier opgebouwd en bestaan uit Begin hier, een verwijzing naar de onderliggende laag Boxen en Rond af Boxen Binnen een Thema zijn Boxen gedefinieerd die elk een afgeronde en (waar mogelijk) los te behandelen beroepssituatie beslaan. LINK2 Boxen kennen een concentrische opbouw en bestaan uit Begin hier, een verwijzing naar de onderliggende laag Praktijkoefeningen, Rond af en verschillende onderwerpen met bronnen en ondersteunende oefeningen Praktijkoefeningen In een reeks Praktijkoefeningen werkt de leerling in een beroepssituatie aan enkele concrete klussen. Alle praktijkoefeningen in LINK2 zijn op dezelfde manier opgebouwd en bestaan uit Begin hier, Aan het werk en Rond af. Kennis en vaardigheden die in de praktijkoefening toegepast moeten worden, kan de leerling aanleren in ondersteunende onderwerpen. 8 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

9 3.5. Boxboek* LINK2 is een digitale methode, maar indien gewenst, kunt u gebruikmaken van het boxboekje, dat de leerling stuurt in het volgen van de juiste volgorde binnen de methode. Het boxboekje vindt u in de Snelstart van de box. Dit boxboekje is een zeer beknopte introductie op de box. Het geeft een overzicht van de onderdelen van het digitale lesmateriaal. Bovendien worden de resultaten/producten die de leerling moet opleveren, benoemd. Het Boxboek bevat tevens een formulier waarop u de voortgang van de leerling kunt bijhouden. Achtereenvolgens vindt u hier: een overzicht van de onderdelen van de box; een pagina per onderdeel; voor een box bestaat dat uit: o Begin hier; o Voor elke praktijkoefening een aparte pagina, waarop de te behalen resultaten zijn weergegeven; o Rond af; o Onderwerpen (alle onderwerpen op 1 pagina). De formulieren hebben geen dwingende koppen. U kunt als docent dus zelf bepalen wat u de leerling op het formulier laat bijhouden. Enkele suggesties: Als de leerling een planning heeft gemaakt voor de box, kan hij deadlines noteren bij het overzicht van de onderdelen van de box. De leerling kan de pagina s per onderdeel gebruiken als checklist waarop hij afgeronde elementen afvinkt. Met een paraaf aangeven dat u als docent het resultaat bekeken en goed bevonden hebt. De leerling of de docent kan van tevoren aandachtspunten (die bijvoorbeeld geformuleerd zijn in het functioneringsgesprek ter afronding van de vorige box) opschrijven voor het uitwerken van een praktijkoefening. U kunt uw oordeel als docent onder aan de pagina noteren. De boxboekjes worden niet als folio meegeleverd. De boxboekjes zijn als pdf- bestand aanwezig bij elke box. U kunt ze desgewenst zelf afdrukken en gebruiken in het kader van planning. * Bij Lobby is er geen boxboekje 3.6. Dossier De leerling houdt in LINK2 per Box (of Thema) een dossier bij. Dit is een A4- map waarin hij per box het volgende kan bewaren: het Boxboek waarin hij zijn voortgang kan bijhouden; zijn papieren resultaten, bijvoorbeeld een planning van een praktijkoefening; de materialen die hij verzamelt tijdens het werken aan de opdrachten. Alle (digitale) opdrachten in LINK2 kunnen worden afgedrukt. U kunt de leerling alle (ingevulde en nagekeken) taken dus laten afdrukken en opbergen in zijn dossier. 9 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

10 4. Werken in de LINK2 omgeving In het vorige hoofdstuk hebt u gezien dat de LINK2 omgeving een gelaagde opzet kent. Leerlingen vinden alle taken, opdrachten, de te bestuderen bronnen en bijbehorende ondersteunende oefeningen in de digitale LINK2 omgeving. Hoe leerlingen hierin werken staat in dit hoofdstuk centraal Een soepele start Voordat leerlingen in een Thema of Box aan de slag gaan zijn er een aantal manieren waarop u leerlingen kunt leren werken met LINK Introductie LINK2 De navigatie demo toont hoe LINK2 werkt. Deze demo kunt u ook gebruiken voor de introductieles van LINK2 voor de leerlingen Startbox Er is een startbox waarmee de leerlingen kennismaken met o.a. de methode, de werkwijze en de navigatie. Deze box is voor iedere LINK2 gebruiker gratis beschikbaar vanuit de helpfunctie in het portaal: Mijn LINK2 (kies voor Starten met LINK2 ) Statussymbolen Van elke taak in LINK2 wordt de status bijgehouden. De status verandert door de handelingen van de leerling (toevoegen antwoorden, nakijken of gereed melden). De volgende statussen worden gehanteerd: geen (grijs); mee bezig (oranje); nakijken (blauw); gereed (groen). Ook de status van de gehele praktijkoefening, van de box en van een thema wordt bijgehouden in het themascherm Feedback op antwoorden en resultaten De leerling beantwoordt de vragen op de computer. Voor elke vraag en voor elk resultaat bevat LINK2 een voorbeeldantwoord of voorbeelduitwerking. Aan het eind van een taak kan de leerling zijn antwoorden zelf nakijken. Als hij klikt op nakijken krijgt de leerling feedback. Zijn antwoorden en resultaten worden bevroren: hij kan er dan niets meer aan veranderen. Zijn antwoorden worden (waar mogelijk) geautomatiseerd nagekeken. Bij elke vraag en elk resultaat wordt een voorbeeldantwoord of voorbeelduitwerking getoond: de leerling kan zijn eigen uitwerking dan vergelijken met het getoonde antwoord of resultaat. LINK2 kent een vaste aanpak rond feedback op antwoorden en resultaten. LINK2 is zo ingericht dat een antwoord dat letterlijk overeenkomt met het voorbeeldantwoord, groen wordt. Antwoorden van open vragen worden oranje. Alle andere antwoorden worden rood. 10 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

11 Dit betekent echter niet dat alléén een groen antwoord een goed antwoord is. Zeker bij een open vraag (bestaande uit een reeks woorden) of een invulvraag hoeft dit niet het geval te zijn. Het is aan te raden de leerlingen te instrueren dat een rood antwoord niet direct fout hoeft te zijn, maar dat deze antwoorden tijdens het nakijken secuur vergeleken moeten worden met het voorbeeldantwoord Sturing in praktijkoefeningen Als hij begint aan een praktijkoefening kiest de leerling de mate van sturing. Dit doet hij in het tussenscherm van de praktijkoefening. Hij kan kiezen voor: C weinig: alleen de opdrachten worden getoond; B minder: in de opdrachten verschijnt een stappenplan (met letters aangegeven); A veel: bij elke stap kan de leerling nog gedetailleerdere instructies krijgen door op het +- teken achter de stap te klikken. U maakt afspraken met de leerling over de mate van sturing in een bepaalde praktijkoefening. Door in de loop van de box te kiezen voor iets minder sturing, gaat de leerling dezelfde klus steeds zelfstandiger uitvoeren. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen alle praktijkoefeningen in een box in een bepaalde stand te laten uitvoeren. Mocht een leerling moeite hebben met een praktijkoefening, dan kan hij de mate van sturing tussentijds aanpassen. 11 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

12 4.5. PDA (persoonlijke digitale assistent) Tijdens het werken aan opdrachten speelt de PDA een belangrijke rol. Leerlingen ontvangen via de PDA een impuls in de vorm van bijvoorbeeld filmpjes, een e- mail, een telefoonbericht of een binnengekomen poststuk. Daarnaast biedt de PDA een (nagebootste) e- mail functie, met de mogelijkheid tot het maken en/ of beantwoorden van een e- mail Bestanden opslaan LINK2 is een webbased methode. De leerling werkt online aan vragen en opdrachten. Vaak werkt hij echter zelf ook aan tekstbestanden, spreadsheets of presentaties. Als daar beginbestanden voor nodig zijn, kan de leerling deze vanuit de PDA in LINK2 downloaden. Waar deze bestanden op school (of thuis) opgeslagen worden, is echter niet georganiseerd. U zult de leerling dus moeten instrueren op welke plaats hij zijn bestanden op het netwerk van de school kan opslaan. Het gaat daarbij veelal om een tijdelijke opslag. De leerling kan zijn resultaten uit een praktijkoefening (bijvoorbeeld een brief in een Word- bestand of een PowerPoint- presentatie) aan de opdracht toevoegen. Het door de leerling ontwikkelde resultaat kan via een upload weer worden toegevoegd aan LINK2 (zodat hier digitaal feedback op gegeven kan worden). De leerling kan zijn resultaat natuurlijk ook afdrukken en de afdruk opbergen in zijn dossier. Bij niet- digitale resultaten vult de leerling een toelichting in op de computer. Het resultaat zelf bewaart hij dan in zijn dossier. 12 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

13 4.7. Snel doorgaan Het werk dat de leerlingen moeten verrichten in een thema, box of praktijkoefening beslaat altijd meerdere lesuren. Het zal regelmatig voorkomen dat de leerling op het einde van zijn les nog ergens mee bezig is. De leerling kan de taak waar hij mee bezig is markeren. Op deze manier kan hij de volgende keer met één klik op de knop Snel doorgaan naar de taak waar hij mee bezig was. In een thema, box of praktijkoefening ziet de leerling dit symbool (de kleur van het symbool is afhankelijk van waar de leerling in aan het werk is, thema, box of praktijkoefening). Door op dit symbool te klikken, markeert de leerling waar hij gebleven is. Dit wordt op de volgende manier aangegeven. De volgende keer dat de leerling in LINK2 inlogt, hoeft hij alleen maar in het portaal op de menuoptie Snel doorgaan te klikken. De gemarkeerde taak wordt dan meteen geopend en de leerling kan verder waar hij de vorige keer gebleven was. 13 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

14 5. Docentenfaciliteiten In LINK2 zijn de materialen voor de leerlingen en de docenten met elkaar verweven. Leerlingen en docenten werken in dezelfde boxen en onderwerpen. Bent u ingelogd als docent, dan krijgt u echter meer te zien. De antwoorden op de vragen zijn direct zichtbaar, docententoelichtingen komen naar voren en u kunt gebruikmaken van overzichten en opties die speciaal voor de docent zijn ontwikkeld. U heeft een docentenvoucher nodig om te kunnen inloggen als docent in LINK2. De docentenvoucher kunt u bestellen via de website Thema s en boxen klaarzetten Als docent heeft u toegang tot alle thema s en boxen. De thema s en boxen die u wilt gebruiken, dient u zelf klaar te zetten in uw portaal. Alle thema s en boxen moeten apart klaargezet worden. Bij het klaarzetten van een box worden automatisch de bijbehorende praktijkoefeningen klaargezet. Om een thema of box klaar te zetten dient u eerst het domein klaar te zetten. Alle thema s worden dan automatisch klaargezet. Ook de beschikbare boxen worden klaargezet. In de navigatie demo ziet u hoe dit werkt Iconen docentenportaal In uw docentenportaal ziet u de volgende iconen: Door hier op te klikken gaat u naar het groepoverzicht. Door hier op te klikken opent u de docententoelichting behorende bij een thema, box of praktijkoefening. Door hier op te klikken zet u het betreffende onderdeel opnieuw klaar. Dit icoon geeft aan dat er een update van het betreffende onderdeel beschikbaar is. Door hier op te klikken wordt de nieuwe versie voor u klaargezet Docententoelichtingen Per thema, box en praktijkoefening is er een docententoelichting waarin u de benodigde informatie kunt vinden. Door op het icoon opent u de docententoelichting. te klikken achter het betreffende onderdeel, U sluit de docententoelichting door op het LINK2- logo te klikken. U keert dan weer terug naar uw portaal. 14 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

15 In de docententoelichting vindt u informatie over een thema, box of praktijkoefening. Thema Doel Organisatie en voorbereiding Observatietips m.b.t. beroepshouding Materialen Box Inhoud Inzetbaarheid Organisatie en voorbereiding Aanknopingspunten bij de beoordeling Formulieren zoals boxboekje, procesmonitor en voortgangsformulier Praktijkoefening Inhoud Organisatie en voorbereiding Overzicht van documenten die de leerling tijdens de praktijkoefening zal afdrukken. U kunt er voor kiezen deze documenten zelf af te drukken voor alle leerlingen. Als u de docententoelichting hebt gelezen, weet u wat er van u verwacht wordt voor de begeleiding van een box, praktijkoefening of thema. U kunt gericht op zoek gaan naar de gedetailleerde instructies in de docententoelichtingen. Zo hoeft u alle onderdelen als docent niet per se zelf minutieus door te nemen, voordat u de leerlingen kunt begeleiden in een thema, box of praktijkoefening. Ook kunt u docententoelichtingen tegenkomen bij een vraag, een uitleg of een bepaald onderdeel. Docententoelichtingen in een uitleg of een taak worden in een blauwe tekst en in een blauw kader weergegeven Antwoorden en voorbeelduitwerkingen Voor elke vraag en voor elk resultaat bevat LINK2 een voorbeeldantwoord of voorbeelduitwerking. De LINK2 omgeving toont docenten direct alle voorbeeldantwoorden en voorbeelduitwerkingen. Een leerling kan zijn eigen uitwerking pas vergelijken met het getoonde antwoord of resultaat wanneer hij kiest voor nakijken Statusoverzicht Vanuit het portaal (Mijn LINK2) kunt u als docent een statusoverzicht opvragen. Dit statusoverzicht geeft u een snelle indruk van de vorderingen van uw leerlingen in een thema, box of praktijkoefening. U kunt dit statusoverzicht via groepoverzicht benaderen. U kunt een groepoverzicht oproepen per domein, thema of box door op te klikken. 15 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

16 Groepoverzicht Voordat u gebruik kunt maken van Groepoverzicht, dient u eerst de groepen aan te maken. Om groepen aan te maken kiest u de docent optie Groepbeheer. Groepbeheer U heeft alle vrijheid in het samenstellen van de groepen. U kunt bijvoorbeeld samenstellen op leerjaar, klas, mentorgroep of groep die met elkaar samenwerkt. U kunt gedurende het schooljaar groepen verwijderen, nieuwe groepen aanmaken of leerlingen in meerdere groepen opnemen. Nadat u op Groepbeheer heeft geklikt, ziet u dit scherm: In de lijst met leerlingen staan alle LINK2- leerlingen met een Edupoort- account en geregistreerd op uw BRIN- code. Voor het aanmaken van een nieuwe groep volgt u de volgende stappen: 1. Klik op Nieuw. 2. Type de naam van de groep bij Groep. 3. Klik op Bewaren. 4. Klik op de leerling die u wilt toevoegen aan de groep en vervolgens op de knop <<. Dit doet u voor elke leerling die u wilt toevoegen aan de groep. 5. Verlaat Groepbeheer door op het LINK2- logo te klikken. Nadat u de groepen heeft aangemaakt, kunt u gebruik maken van de functie Groepoverzicht. 16 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

17 Groepoverzicht Nadat u heeft geklikt op de docentoptie Groepoverzicht, ziet u het volgende scherm: U kunt op elk niveau inzoomen op de resultaten en vorderingen van uw leerlingen. De volgende stappen tonen u de weg naar het meest gedetailleerde niveau (praktijkoefening). Hiervoor neemt u de volgende stappen: 1. Kies voor het domein Economie. 2. Klik op - > achter de domein naam en klik op het thema dat u wilt inzien. 3. Klik op - > achter themanaam en klik op de box die u wilt inzien. 4. Klik op - > achter de boxnaam en klik op de praktijkoefening die u wilt inzien. 5. Klik op de groep waarvan u de resultaten wilt inzien. 6. Klik op de knop verversen om het gewenste overzicht te tonen op het scherm. Een directe manier voor het oproepen van een groepoverzicht is via de knop betreffende box. achter de Digitale resultaten inzien U kunt de digitale resultaten van de leerlingen bekijken. De resultaten die u kunt inzien zijn: de bestanden die door de leerling zijn geupload en ingevulde toelichtingen (bij papieren eindresultaten). Daarnaast vindt u de voorbeeldresultaten uit LINK2 die de leerling heeft moeten uploaden. welke bronnen de leerlingen hebben bestudeerd en welke score ze hebben behaald voor de kennistest. De score van de kennistest is uitgedrukt in een percentage. Deze resultaten ontvouwt u door op een + teken achter de naam van de leerling te klikken. 17 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

18 Leerlingenportaal overnemen Het statusoverzicht geeft u op een meer globale wijze informatie. U hebt als docent in LINK2 ook toegang tot het portaal van de leerling. U kunt dus tot in detail zien wat een leerling heeft gedaan. Elk antwoord, elke opdracht en elke taak die de leerling heeft doorlopen, kunt u bekijken. U kunt het portaal van de leerling overnemen door op de status (het bolletje) van een bepaalde taak te klikken in Groepoverzicht Taken opnieuw vrijgeven Mochten leerlingen opdrachten niet goed hebben gemaakt of nog niet helemaal hebben begrepen, biedt LINK2 docenten de mogelijkheid een taak vrij te geven. Met het vrijgeven heft u de blokkade op die ontstaat wanneer een leerling kiest voor nakijken, zodat hij weer verder kan. De door de leerling ingevulde antwoorden blijven bewaard. Elk nagekeken en/ of gereed gemelde taak kan door u als docent worden vrijgegeven (ga vanuit het statusoverzicht naar het portaal van de betreffende leerling). 18 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

19 6. Beoordelingsinstrumenten LINK2 LINK2 bevat verschillende beoordelingsinstrumenten. Deze dienen als feedback voor de leerling, helpen u om inzicht te krijgen in de voortgang en vorderingen van de leerling in het leerproces en zijn onderdeel van de eindbeoordeling. In dit hoofdstuk beschrijven we de instrumenten in het kort en geven we suggesties voor het gebruik. We maken daarbij een onderscheid tussen het gebruik van de beoordelingsinstrumenten als hulpmiddel bij het leren en de wijze waarop de afsluitende beoordeling tot stand kan komen. We gebruiken hierbij een box als voorbeeld van een te beoordelen eenheid. In de volgende beschrijving hanteren we enkele uitgangspunten, zoals de leerling beoordeelt zichzelf in de ondersteuning of de leerling moet fouten kunnen maken (niet alles opnemen in de eindbeoordeling). Vooraf geven we echter aan dat het u, de docent, natuurlijk vrij staat alle beoordelingsinstrumenten geheel naar eigen inzicht te gebruiken in de begeleiding van uw leerlingen. Verder is het goed te weten dat de beoordelingsinstrumenten in LINK2 zijn gericht op het geven van informatie. Het geven van een oordeel laten we bewust aan de docent over Hulpmiddelen bij het leren Met de instrumenten in de ondersteunende onderwerpen kan de leerling zichzelf beoordelen. De Bron bevat vragen om kennis te activeren (Startvragen) en kennis te verwerken (Kennistest). In Oefenen krijgt de leerling per taak feedback op zijn antwoorden. Met Laat maar zien controleert de leerling zelfstandig of hij het onderwerp beheerst. Ook geven de leerlingen aan in hoeverre ze de bron hebben gesnapt. In de startpagina van de bron kan de leerling zelf een status geven aan de bron, om aan te geven in hoeverre hij denkt deze begrepen te hebben. Door dit aan te geven, worden de leerlingen aangezet na te denken over de inhoud en of ze deze begrepen hebben. Daarnaast geeft het u inzicht in wat de leerling met de bron heeft gedaan en in hoeverre hij deze bron snapt. U kunt, vanuit het statusoverzicht, deze statussymbolen ook bekijken. In Begin hier, Rond af en de praktijkoefeningen in de box zijn de beoordelingsinstrumenten gericht op leerling en docent. De leerling heeft ook hier de mogelijkheid om zijn antwoorden per taak na te kijken (en zal zo nu en dan de docent om feedback vragen). De docent kan de instrumenten inzetten: als informatie bij de begeleiding en sturing van het leerproces; als aanknopingspunt voor een onderwijsleergesprek; om de (inhoudelijke) voortgang van de leerling te bewaken; om de mate van sturing te bepalen in de volgende praktijkoefening; om te bepalen of de leerling toe is aan de afsluitende beoordeling. 19 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

20 Bij de begeleiding en bewaking van het leerproces kunt u zelf bepalen hoe intensief u de antwoorden en resultaten bekijkt. Sommige docenten willen bijvoorbeeld alles van een leerling zien. Naarmate de leerling beter in staat is zijn eigen antwoorden na te kijken, adviseren we de (inhoudelijke) voortgang van de leerling globaler te volgen. Daarbij geldt de volgende hiërarchie: Houd de status bij van de onderdelen die de leerling doorloopt. De status van een onderdeel (geen, bezig, nakijken, gereed) kunt u aflezen uit het portaal van de leerling. In Begin hier van de box vindt u een formulier waarop u de voortgang van de leerlingen kunt bijhouden. Bekijk Rond af van elke praktijkoefening. In de taken Controle, Rapportage en Terugkijken krijgt u informatie over hoe de leerling de praktijkoefening heeft doorlopen. Bekijk (steekproefsgewijs) de resultaten van de leerling in de praktijkoefening. De te realiseren resultaten staan per praktijkoefening in het boxboek en kunt u daarin bijhouden. De resultaten zelf zijn te vinden in het portaal en het dossier van de leerling. Bekijk (eventueel) de antwoorden (en resultaten) van de leerling bij Begin hier van de box en/of praktijkoefening. Begin hier is zo opgebouwd dat de leerling meestal automatisch feedback vraagt aan de docent over de gekozen aanpak of gemaakte planning. De leerling beantwoordt bovendien ook enkele vragen. Bekijk (desgewenst) wat de leerling gedaan heeft in de Onderwerpen. Een goede start is dan de taak Laat maar zien in Oefenen. U kunt ook andere elementen u in detail bekijken Afsluitende beoordeling De afsluitende beoordeling richt zich op de beoordeling van de prestaties van de leerling in de hele box. LINK2 is een competentiegerichte methode. Het beoordelen van de prestaties van de leerling vergt dan ook meer dan het beoordelen van zijn kennis. Met de beoordelingsinstrumenten in LINK2 kunt u verschillende soorten competenties meten. De afsluitende beoordeling van een box bestaat uit de volgende onderdelen: beoordeling resultaat; observatie (beroeps)houding; evaluatie leervaardigheden en zelfreflectie; functioneringsgesprek; beoordeling van kennis. LINK2 biedt informatie over het functioneren van de leerling op verschillende gebieden. De docent moet deze wegen en tot een oordeel komen. Dat betekent dat er wel antwoorden en voorbeelduitwerkingen zijn opgenomen. En dat (waar mogelijk) automatisch gecontroleerd wordt of een antwoord goed of fout is. Maar daar komen nooit oordelen uit rollen. U bepaalt in hoeverre opdrachten meer of minder meetellen in de beoordeling van het resultaat, hoe zwaar u inzicht of beroepshouding meeneemt in de afsluitende beoordeling, enzovoort. Mocht er vanuit de logica van een box of praktijkoefening iets op te merken zijn over de weging van opdrachten/onderdelen in de afsluitende beoordeling, dan vindt u hierover een suggestie in Snelstart (de eerste docententoelichting bij Begin hier). Het is essentieel dat de leerling in het begin van de box weet waarop u hem beoordeelt en hoe u de verschillende onderdelen zult meten. Zo krijgt de leerling als het ware een taakomschrijving en weet hij wat er van hem verwacht wordt. 20 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

21 Beoordeling resultaat De kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van de leerling kunt u beoordelen in een praktijkoefening. Voor het beoordelen van het resultaat bevat Rond af van de praktijkbeoordeling: een checklist in de taak Controle: voordat de leerling naar de inhoudelijke beoordeling gaat, moet hij aan de hand van de checklist controleren of hij alle taken heeft afgehandeld; de leerling bergt deze checklist op in zijn dossier; de taak Rapportage op de computer: deze taak bevat een reeks half gesloten vragen, waarmee de kwaliteit van het resultaat geautomatiseerd wordt gecontroleerd. Wilt u tot een meer gedetailleerd oordeel komen, dan kunt u: de resultaten van de leerling in de praktijkbeoordeling bekijken; een overzicht van de resultaten staat in het boxboek; de antwoorden van de leerlingen bij de verschillende taken bekijken Observatie (beroeps)houding Het is belangrijk dat een leerling bezig is met zijn (beroeps)houding. Hoe functioneert de leerling in de beroepssituatie die centraal staat in de box? Maar ook: hoe functioneert de leerling als mens? Hoe is zijn studie- en leerhouding? Het kan hier om algemene houdingselementen gaan (op tijd komen, netjes werken en dergelijke), maar ook om specifieke sociaal- communicatieve competenties. In verschillende praktijkoefeningen komen situaties (werkoverleg, rollenspel, presentaties) voor waarin u de sociaal- communicatieve competenties van de leerling kunt observeren. Wij raden aan in elke box een algemeen houdingselement centraal te stellen. Mocht de inhoud van de box aanleiding geven aandacht te besteden aan een bepaald houdingselement, dan vindt u hiervoor een suggestie in de Snelstart (de eerste docententoelichting bij Begin hier van de box en/of de praktijkoefening). Als docent stelt u zelf voorafgaand aan de box het normgedrag vast in meetbare normen, zodat de leerling weet waarop hij beoordeeld wordt Evaluatie leervaardigheden en zelfreflectie De leerling moet inzicht gaan krijgen in zijn eigen leerproces, dus reflecteren op zijn eigen leervaardigheden. Bij de beoordeling is het proces belangrijk. Waar stond de leerling aan het begin? Waar staat hij op het eind? En heeft hij tussendoor stappen gezet? De volgende elementen kunnen hierbij een rol spelen: In Begin hier van de box oriënteert de leerling zich op de box en maakt hij een planning (in overleg met de docent). Dit is het startpunt van het leerproces met betrekking tot leervaardigheden. In elke praktijkoefening wordt bij Begin hier van de leerling gevraagd na te denken over de aanpak (inclusief planning). In Rond af kijkt de leerling vervolgens terug op het leerproces in de taak Terugkijken. Voor het leerproces in de box is dit als het ware een tussentijdse evaluatie. In Rond af van de box beantwoordt de leerling vragen in de taak Terugkijken. Dit is het eindpunt van het leerproces met betrekking tot de leervaardigheden in de box. In deze taak moet de leerling meer expliciet reflecteren op zichzelf. 21 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. LINK2 Technologie in één oogopslag...5 3. Opzet LINK2...6 3.1. Domein...6 3.2. Thema s...6 3.3. Boxen...6 3.4. Praktijkoefeningen...6

Nadere informatie

Learnbeat. Wegwijzer. Learnbeat is een product van Dedact 3e Binnenvestgracht 23K, 2312 NR Leiden

Learnbeat. Wegwijzer. Learnbeat is een product van Dedact 3e Binnenvestgracht 23K, 2312 NR Leiden Learnbeat Wegwijzer Learnbeat is een product van Dedact e Binnenvestgracht K, NR Leiden Wegwijzer Over Learnbeat Learnbeat is de complete leeromgeving waarin leerlingen op interactieve wijze kunnen werken

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.1 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding bij Schoolwise

Handleiding bij Schoolwise Handleiding bij Schoolwise (document v0.2) Inhoudsopgave Deel 1 1.1 Kennismaken met Schoolwise Kennismaken met Schoolwise 3 1.2 Het tabblad leren 4 1.3 Het tabblad toetsen 5 1.4 Het tabblad profiel 6 Deel

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.0 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

Deelnemerhandleiding. Techniekstad 3.0 KSL185809.2. Kenteq Leermiddelen

Deelnemerhandleiding. Techniekstad 3.0 KSL185809.2. Kenteq Leermiddelen Techniekstad 3.0 KSL185809.2 Kenteq Leermiddelen 2010 Kenteq Training en Advies, Hilversum Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Type-Basic Praktijk

Docentenhandleiding. Type-Basic Praktijk Docentenhandleiding Type-Basic Praktijk 2007 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding Workspace (basis) Codename Future

Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace Codename Future_Basis 1 Inhoudsopgave I. Inleiding... 3 II. Functionaliteitenoverzicht Workspace... 4 III. Leerlingen aan het werk...

Nadere informatie

Handleiding Hoe vind ik mijn weg in mijn.capabel.nl

Handleiding Hoe vind ik mijn weg in mijn.capabel.nl Handleiding Hoe vind ik mijn weg in mijn.capabel.nl Klaar voor de start Gebruik bij voorkeur altijd Google Chrome of Mozilla Firefox 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2. Aanmelden...

Nadere informatie

Handleiding bij de Booktest Generator

Handleiding bij de Booktest Generator Handleiding bij de Booktest Generator Het programma voor het maken van toetsen bij boeken. (c) 2005/2009 Visiria Uitgeversmaatschappij Twisk Inleiding Onze dank voor het aanvragen van de Booktest Generator.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport ESIS Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport Versie februari 2013-1 - Zonder schriftelijke toestemming van de auteur mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Quick reference Smartflow App

Quick reference Smartflow App Het opstarten van de app 1. Open de smartflow app. 2. U wordt gevraagd om een domein naam in te vullen. Vul de domein naam in die u heeft gekregen van 88degrees. 3. Log in met u inloggegevens. Het hoofd

Nadere informatie

Handleiding VKKOnline

Handleiding VKKOnline Handleiding VKKOnline Welkom bij de Online cursus van de Vrij-Katholieke Kerk. Deze handleiding neemt je bij de hand om de cursus te kunnen starten. 1 Donatie Het volgen van de cursus is kosteloos. Wel

Nadere informatie

Handleiding. Digitaal Rapport

Handleiding. Digitaal Rapport Handleiding Digitaal Rapport 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Relatie met methodetoetsen... 3 4. Rapportperiodes aangeven... 4 5. Rapportdefinities instellen... 4 Rubriek aanmaken...

Nadere informatie

Handleiding ICT-trainer Coach voor docenten

Handleiding ICT-trainer Coach voor docenten Handleiding ICT-trainer Coach voor docenten Versie 2.0-2006 Auteur: IQ Development BV 2006 IQ Development BV Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Start... 3 1.2 Licentie activeren voor docenten... 3 1.3

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise (document v1.0) INHOUDSOPGAVE Deel 1 Voor je begint 1.1 Wat is Schoolwise 4 1.2 Registreren 6 1.3 Inloggen 10 1.4 Jouw Schoolwise-account 11 1.5 Nieuwe activeringscode

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Handleiding De Biedwedstrijd

Handleiding De Biedwedstrijd Handleiding De Biedwedstrijd Auteur: Marcel Hofstede Versie: 2.1 Handleiding Biedwedstrijd (V2.1) Blz. 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Programma Biedwedstrijd...3 1. Installatie en opstarten van het programma...3

Nadere informatie

In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost

In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Pakketten. Met MijnPost kunt

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Learning4u MATRIX INHOUD. Meer info: info@learning4u.nl www.learning4u.nl 020 716 3981. Productinformatie Matrix - 2009 Portfolio4u b.v.

Learning4u MATRIX INHOUD. Meer info: info@learning4u.nl www.learning4u.nl 020 716 3981. Productinformatie Matrix - 2009 Portfolio4u b.v. MATRIX Learning4u INHOUD Studenten Matrixoverzicht Celstatus Werkwijze Feedback en beoordeling Begeleiders en docenten Feedback geven Beoordelen Bewijslast bevriezen Begeleiding aanpassen Coördinatoren

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met HRM-Reviews aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP:

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOCENTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOCENTEN DOCENTEN INLEIDING Beste docent, Bedankt voor het downloaden van de Ephorus Gebruikershandleiding. Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de Ephorus key user binnen uw onderwijsinstelling. U vindt

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING MEMO

WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING MEMO Digitale leeromgeving HANDLEIDING WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING MEMO Digitale leeromgeving HANDLEIDING In deze handleiding staat de inhoud van de digitale leeromgeving van Memo beschreven, en hoe

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Wanneer u op www.filmfonds.nl bij een van de verschillende programma s op Aanvraag starten klikt, wordt u doorgeleid naar onderstaande inlogpagina https://aanvragen.filmfonds.nl/register/.

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

In drie stappen Aangetekende post versturen met MijnPost

In drie stappen Aangetekende post versturen met MijnPost In drie stappen Aangetekende post versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Aangetekende post. Met

Nadere informatie

Aan de slag met Boris Praktijkloket

Aan de slag met Boris Praktijkloket Aan de slag met Welkom bij het. Het Praktijkloket bestaat uit twee delen: 1. Het samenstellen van een Boris Praktijkverklaring voor maatwerktrajecten 2. Een overzicht van bestaande branchecertificaten

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn portfolio?

Hoe maak ik mijn portfolio? Hoe maak ik mijn portfolio? Handleiding bij het aanmaken en invullen van het eportfolio voor medewerkers in de meubel- en interieurbouwbranche Het eportfolio wordt beschikbaar gesteld door het Expertisecentrum

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Handleiding Portal Digitale toetsen

Handleiding Portal Digitale toetsen Handleiding Portal Digitale toetsen Met de aankoop van deze leerkrachtmap krijgt u niet alleen de beschikking over papieren toetsen maar ook over de digitale variant van deze toetsen. Per afname kunt u

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Uitleg schermen online software MBCP

Uitleg schermen online software MBCP Uitleg schermen online software MBCP Als eerst gaat u naar de website www.bouwprijzen-software.nl. Hier krijgt u de onderstaande pagina te zien. Vervolgens kunt u inloggen doormiddel van uw e-mail adres

Nadere informatie

Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super

Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super Helpdesk online module: Spring Instituut Tel: 0318-493133 Mail: info@springinstituut.nl 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene informatie... 3

Nadere informatie

SnelStart handleiding ARGO zelfbouwmodule

SnelStart handleiding ARGO zelfbouwmodule Inhoudsopgave Voorwoord Stap 1 Onderwerpkeuze Stap 2 Aanmaken module Stap 3 Keuze soort module: les of toets Stap 4 Module bewerken 3 4 5 6 7 Stap 5 Gebruik module editor Toelichting editor toolbar functionaliteit

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Handleiding digitale leeromgeving Kidsweek in de Klas

Handleiding digitale leeromgeving Kidsweek in de Klas Al het digitale lesmateriaal van is in LessonUp te vinden. In deze handleiding leggen we uit hoe u met het lesmateriaal van in LessonUp aan de slag kunt en vertellen we welke mogelijkheden u nog meer met

Nadere informatie

Startershandleiding leerkracht

Startershandleiding leerkracht Startershandleiding leerkracht Deze handleiding omschrijft alle basisfunctionaliteiten en hoe deze te gebruiken. Wanneer u voor het eerst Plannex gaat gebruiken, is het verstandig onderstaande punten in

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Algemeen. AaBeeCee-Digitaal

Docentenhandleiding. Algemeen. AaBeeCee-Digitaal Docentenhandleiding Algemeen AaBeeCee-Digitaal 2005-2015 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN (Versie 2.0) INTRODUCTIE In dit document wordt de werking uitgelegd van de Mentormodule. Het gaat stap voor stap door het systeem heen. Aangeraden wordt dit document door te

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) 0 Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Inhoudsopgave Volleybal.nl account aanmaken... 1 Oefenen met Digitaal wedstrijdformulier thuis...

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN. Handleiding Studentenpagina 1

Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN. Handleiding Studentenpagina 1 Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN Handleiding Studentenpagina 1 Inhoud van de handleiding Inhoud van de handleiding... 2 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op de

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 5 Hoofdstuk 3 Mijn dossier...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding Digi-Trainer

Handleiding Digi-Trainer Handleiding Digi-Trainer Studenten Niveau:mbo Datum: 20-1-2012 Versie: 1 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inloggen... 4 3 De homepage... 6 4 Het oefenen van een vak... 8 5 De nulmeting... 9 5.1 Inleveren...

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN (Versie 3.0) INTRODUCTIE In dit document wordt de werking uitgelegd van de Mentormodule. Het gaat stap voor stap door het systeem heen. Aangeraden wordt dit document door te

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. Introductie... 3. Magister voor leerlingen en ouders... 4. Inloggen... 4. Vandaagscherm... 5. Mijn gegevens... 6. Agenda...

Inhoudsopgave... 2. Introductie... 3. Magister voor leerlingen en ouders... 4. Inloggen... 4. Vandaagscherm... 5. Mijn gegevens... 6. Agenda... Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie... 3 Magister voor leerlingen en ouders... 4 Inloggen... 4 Vandaagscherm... 5 Mijn gegevens... 6 Agenda... 7 Aanwezigheid... 8 Cijferoverzicht... 9 Berichten

Nadere informatie

Starten met bettermarks. Registreren en activeren

Starten met bettermarks. Registreren en activeren Starten met bettermarks Voordat u uw docentenaccount in bettermarks wiskunde en/of rekenen kunt gebruiken, moet u eenmalig een aantal stappen doorlopen. Indien u enkel gaat werken met bettermarks rekenen

Nadere informatie

Handleiding voor studenten

Handleiding voor studenten Handleiding voor studenten 1 Inhoudsopgave 1.1. Inloggen... 3 1.1.1. De startpagina... 3 1.1.2. Inloggen... 3 1.1.3. Registreren... 3 2.1. Persoonlijk menu... 5 2.1.1. Mijn pagina... 5 2.1.2. Resultaten...

Nadere informatie

Handleiding Online Vilans Toetsen

Handleiding Online Vilans Toetsen Handleiding Online Vilans Toetsen Inleiding Deze handleiding is ontwikkeld om werknemers van De Zorggroep te ondersteunen bij het gebruik van de online omgeving voor het afnemen van Vilans toetsen. Inhoud

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK:

HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK: HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK: 1.1.3695 3 juni 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Proces... 4 Beschikbaar stellen... 4 Hoe... 5 Invullen logboek door student...

Nadere informatie

"Handleiding SecurePlay online speelplaatsbeheer"

Handleiding SecurePlay online speelplaatsbeheer "Handleiding SecurePlay online speelplaatsbeheer" Versie: 16-03-2016 Hoofdstuk: Inhoud Inhoud Inhoud... 1 Inloggen... 2 Kleurcoderingen... 3 Dashboard Kluster... 4 Dashboard Klant... 5 Accountgegevens

Nadere informatie

Handleiding cumlaude Learning (Opleiders)

Handleiding cumlaude Learning (Opleiders) Inhoud Voor u begint... 2 Portaalpagina... 3 Blokken / widgets... 4 Cursisten begeleiden, feedback geven en/of beoordelen... 5 Individuele opdrachten nakijken... 5 Voor opleiders, de status van een hele

Nadere informatie

Om bij Magister in te loggen ga je naar de website (www.metzocollege.nl) en klik je op ELO.

Om bij Magister in te loggen ga je naar de website (www.metzocollege.nl) en klik je op ELO. Magister 6 Om bij Magister in te loggen ga je naar de website (www.metzocollege.nl) en klik je op ELO. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in. En klik op Inloggen Hierna verschijnt het volgende scherm.

Nadere informatie

Handleiding Magister 5 voor ouders. Versie Michaelcollege

Handleiding Magister 5 voor ouders. Versie Michaelcollege Handleiding Magister 5 voor ouders Versie Michaelcollege Het Michaelcollege gebruikt voor de leerling-administratie het programma Magister. Dit programma stelt ook leerlingen en hun ouders in staat via

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Inloggen Zodra u inloggegevens heeft ontvangen voor de webservices kunt u inloggen om gebruik te maken van het My One urenportaal. U kunt inloggen op onze website www.onepayroll.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MySTEK. Voor bedrijven

Gebruikershandleiding MySTEK. Voor bedrijven Gebruikershandleiding MySTEK Inleiding: U heeft van STEK een brief gekregen met daarin inloggegevens voor MySTEK, de besloten omgeving op www.stek.nl. Deze inloggegevens zijn van het hoofdaccount. Voor

Nadere informatie

Handleiding TafelToppers

Handleiding TafelToppers Handleiding TafelToppers Welkom bij TafelToppers TafelToppers is een initiatief van vrijwilligers om leerlingen in staat te stellen hun tafels van vermenigvuldiging te oefenen, te toetsen en up to date

Nadere informatie

Handleiding Oefenen met spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen. Sietse Kuipers

Handleiding Oefenen met spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen. Sietse Kuipers Handleiding Oefenen met spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen Sietse Kuipers 1 Inhoud Inleiding... 3 Opstarten... 3 De Beheermodule... 3 Het programma aanpassen aan specifieke wensen... 4 Het Logboek

Nadere informatie

Uitleg Leerkrachten versie 2.1

Uitleg Leerkrachten versie 2.1 Inloggen als leerkracht Zodra de admin leerkrachten, leerlingen en groepen heeft aangemaakt (en gekoppeld aan elkaar) kan er als leerkracht worden ingelogd. In dit voorbeeld is een leerkracht aangemaakt

Nadere informatie

Zorgplan maken, wijzigen of inzien

Zorgplan maken, wijzigen of inzien Zorgplan maken, wijzigen of Inleiding Een zorgplan geeft doelen met een streefdatum en bijbehorende acties weer. Meerdere zorgplannen kunnen ingevoerd worden, maar er kan maar één zorgplan actief zijn.

Nadere informatie

Handleiding Toetssite

Handleiding Toetssite Handleiding Toetssite Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Toetssite 3 1.1 Praktische gebruiksinformatie 3 Inloggen 3 Opstarten 3 1.2 Methode kiezen 3 1.3 Toetsresultaten invoeren en/of wijzigen 5 Groep

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

11 e druk september 2016 Heutink ICT

11 e druk september 2016 Heutink ICT Netwijs Leeromgeving Gebruikershandleiding voor deelnemers 11 e druk september 2016 Heutink ICT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. In- en uitloggen... 4 1.1. Wachtwoord aanpassen... 4 2. Het Startscherm (Home-pagina)...

Nadere informatie

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Uitgangspunten De student ontwikkelt in een praktijkomgeving zijn/haar vaardigheden, handelingen en gedrag aan

Nadere informatie

TOETSEN AFNEMEN BINNEN MAGISTER 5.6

TOETSEN AFNEMEN BINNEN MAGISTER 5.6 TOETSEN AFNEMEN BINNEN MAGISTER 5.6 Een WinToets kan in de ELO van het online cijfer- en administratiepakket Magister [SchoolMaster Iddink] worden afgenomen. Om een toets te koppelen, doorloopt u bij elke

Nadere informatie

Cursisten handleiding Zoetwaren-online.nl

Cursisten handleiding Zoetwaren-online.nl Cursisten handleiding Zoetwaren-online.nl Vooraf Met behulp van deze handleiding geven wij uitleg hoe u gebruik kunt maken van de opleiding Zoetwaren-online.nl. In deze handleiding wordt aan de hand van

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

Snelstartgids Voortgang

Snelstartgids Voortgang Snelstartgids Voortgang Inhoud Voortgang 3 Groepenbeheer 4 Subgroepjes aanmaken 5 Subgroepjes vullen met leerlingen 6 Subgroepjes wijzigen 7 Sessieplanner 8 Oefen- en toetssessies aanmaken 9 Oefeningen

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Leiden - Roelofarendsveen. Handleiding Magister

Leiden - Roelofarendsveen. Handleiding Magister Leiden - Roelofarendsveen Handleiding Magister Inhoud Handleiding Magister Bonaventuracollege Leiden Roelofarendsveen.... 3 Toegang tot de site.... 4 Het vandaag scherm.... 5 Agenda... 6 Cijfers... 7 Aanwezigheid...

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

via Cijfers kan je zien welke resultaten je hebt behaald. via Aanwezigheid kan je je aanwezigheid en absentie bekijken.

via Cijfers kan je zien welke resultaten je hebt behaald. via Aanwezigheid kan je je aanwezigheid en absentie bekijken. Handleiding voor leerlingen Magister Op het Erasmus College gebruiken we sinds dit schooljaar het programma Magister als ELO in plaats van Fronter. Daarmee kunnen zowel jij, als leerling, als jouw ouders

Nadere informatie

1 1: Algemene informatie

1 1: Algemene informatie 0 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie 2. Leerlingen-programma 3. Docenten-programma Algemene setup toetsen Overzicht uitleningen Producten Toets en Resultaten Barcodes 0-1 1 1: Algemene informatie Met

Nadere informatie

Handleiding Atletiek Academie

Handleiding Atletiek Academie Handleiding Atletiek Academie Handleiding Atletiek Academie 07-02-2013-1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Inloggen... 4 2 Opbouw van de Atletiek Academie... 5 2.1 Je bent ingelogd, wat nu?... 5 2.2 Klaslokaal...

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Handleiding Digi-Trainer

Handleiding Digi-Trainer Handleiding Digi-Trainer Docent Niveau: mbo Datum: 20-1-2011 Versie: 1.5 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. De homepage... 6 3.1 Eerste gebruikersgroep aanmaken... 7 3.1.1 Groep aanmaken...

Nadere informatie

HANDLEIDING EPASS beoordelaars / examinatoren Erasmus MC Desiderius School, december 2015

HANDLEIDING EPASS beoordelaars / examinatoren Erasmus MC Desiderius School, december 2015 HANDLEIDING EPASS beoordelaars / examinatoren Erasmus MC Desiderius School, december 2015 Deze handleiding is geschreven voor: - beoordelaars (deelbeoordelingen invullen en valideren) - examinatoren (eindbeoordelingen

Nadere informatie