Docentenboek Versie augustus 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docentenboek Versie augustus 2010"

Transcriptie

1 Docentenboek Versie augustus 2010

2 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding LINK2 Economie in één oogopslag Opzet LINK Domein Thema s Boxen Praktijkoefeningen Boxboek* Dossier Werken in de LINK2 omgeving Een soepele start Introductie LINK Startbox Statussymbolen Feedback op antwoorden en resultaten Sturing in praktijkoefeningen PDA (persoonlijke digitale assistent) Bestanden opslaan Snel doorgaan Docentenfaciliteiten Thema s en boxen klaarzetten Iconen docentenportaal Docententoelichtingen Antwoorden en voorbeelduitwerkingen Statusoverzicht Groepoverzicht Digitale resultaten inzien Leerlingenportaal overnemen Taken opnieuw vrijgeven Beoordelingsinstrumenten LINK Hulpmiddelen bij het leren Afsluitende beoordeling Beoordeling resultaat Observatie (beroeps)houding Evaluatie leervaardigheden en zelfreflectie Functioneringsgesprek Beoordeling van kennis Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

4 6.3. Meting van beoordelingsonderdelen Normgedrag en weging onderdelen Normeringsschaal Beoordelingsformulier Bijlage I Toelichting Kennistoetsen LINK Bijlage II Toelichting Praktijktoetsen LINK Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

5 1. Inleiding De methode LINK2 biedt competentiegerichte leermiddelen, waarbij steeds een beroepssituatie centraal staat. Hoe leerlingen kennis en vaardigheden aanleren en waar zij deze toe moeten passen wordt uitgelegd in de hoofdstukken van deze docentenhandleiding. Het tweede hoofdstuk geeft een overzicht van de beschikbare docentenmaterialen en helpfuncties en waar zij in de methode te vinden zijn. Hoofdstuk 3 gaat over de opzet van LINK2. LINK2 is een webbased leermiddel waar leerlingen online werken aan vragen en opdrachten. Hoofdstuk 4 kijkt naar de manier waarop leerlingen werken in de LINK2 omgeving. De onderdelen die voor u als docent van belang zijn voor de begeleiding van uw leerlingen staan centraal in hoofdstuk 5. Het laatste hoofdstuk staat stil bij de verschillende beoordelingsinstrumenten van LINK2. Om de leesbaarheid te vergroten, duiden we de leerling en de docent in dit docentenboek consequent als mannelijk aan. Overal waar hij/hem/zijn gebruikt is, wordt tevens zij/haar/haar bedoeld. 5 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

6 6 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

7 2. LINK2 Economie in één oogopslag In LINK2 zijn verschillende docentenmaterialen verwerkt. Een uitgangspunt van de methode is (docenten)materialen op de plaats aan te bieden waar ze nodig zijn. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de beschikbare docentenmaterialen: 1. Dit docentenboek (zie het Inhoudsoverzicht) 2. Boxboek (zie 3.5) 3. Digitale leeromgeving: Portaal a. Overzicht van thema s en boxen b. Startbox, vanuit de helpfunctie (zie 4.1) c. Statusoverzicht (zie 5.5) d. Website met onder andere: Navigatie demo, in deze demo ziet u hoe u door de methode navigeert een overzicht van de beschikbare thema s en boxen; handleiding EduPoort; lokaaladvies; routeplanner (boxvolgorde); een overzicht van de dekking van de eindtermen; tips voor het opstellen van een PTA. 4. Digitale leeromgeving: Domein (zie 3.1) a. Docententoelichting (zie 5.3) met onder andere een Introductie LINK2 (in PowerPoint) b. Statusoverzicht thema 5. Digitale leeromgeving: Thema (zie 3.2) a. Docententoelichting met onder andere organisatorische tips en aanwijzingen b. Docententoelichtingen en antwoorden op diverse plaatsen (zie 5.3 en 5.4) c. Statusoverzicht box 6. Digitale leeromgeving: Box (zie 3.3) a. Docententoelichting met onder andere het boxboekje. b. Antwoorden en docententoelichtingen op diverse plaatsen c. Statusoverzicht van een praktijkoefening 7. Digitale leeromgeving: Praktijkoefeningen (zie 3.4) a. Docententoelichting met onder andere organisatorische tips en aanwijzingen b. Antwoorden en docententoelichtingen op diverse plaatsen 8. Digitale leeromgeving: Onderwerpen Antwoorden en docententoelichtingen op diverse plaatsen 7 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

8 3. Opzet LINK2 LINK2 heeft een gelaagde opzet. In de navigatie demo op ziet u hoe LINK2 is opgezet. Tijdens het werken in LINK2 krijgen leerlingen te maken met thema s, boxen en praktijkoefeningen. LINK2 is flexibel opgezet. In welke volgorde u thema s, boxen en praktijkoefeningen wilt behandelen bepaalt u zelf. Kijk voor een suggestie voor de boxvolgorde op Domein De eerste laag is het Domein. LINK2 kent het Domein Economie en het Domein Technologie. Er zijn geen leerlingenopdrachten in het domein aanwezig Thema s Voor het Domein Economie zijn verschillende Thema s gedefinieerd die rechtstreeks verband houden met de beroepen waar de leerling in een vervolgopleiding voor zou kunnen kiezen. Voorbeelden van thema s zijn Financiële administratie, Magazijn, Receptie /Balie en Verkoop. Thema s zijn gebaseerd op beroepsbeelden en hebben een verkennend karakter. De verkennende thema s helpen leerlingen met het vormen van beelden bij de vele abstracte begrippen waarmee de sector economie werkt. Alle Thema s in LINK2 zijn op dezelfde manier opgebouwd en bestaan uit Begin hier, een verwijzing naar de onderliggende laag Boxen en Rond af Boxen Binnen een Thema zijn Boxen gedefinieerd die elk een afgeronde en (waar mogelijk) los te behandelen beroepssituatie beslaan. LINK2 Boxen kennen een concentrische opbouw en bestaan uit Begin hier, een verwijzing naar de onderliggende laag Praktijkoefeningen, Rond af en verschillende onderwerpen met bronnen en ondersteunende oefeningen Praktijkoefeningen In een reeks Praktijkoefeningen werkt de leerling in een beroepssituatie aan enkele concrete klussen. Alle praktijkoefeningen in LINK2 zijn op dezelfde manier opgebouwd en bestaan uit Begin hier, Aan het werk en Rond af. Kennis en vaardigheden die in de praktijkoefening toegepast moeten worden, kan de leerling aanleren in ondersteunende onderwerpen. 8 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

9 3.5. Boxboek* LINK2 is een digitale methode, maar indien gewenst, kunt u gebruikmaken van het boxboekje, dat de leerling stuurt in het volgen van de juiste volgorde binnen de methode. Het boxboekje vindt u in de Snelstart van de box. Dit boxboekje is een zeer beknopte introductie op de box. Het geeft een overzicht van de onderdelen van het digitale lesmateriaal. Bovendien worden de resultaten/producten die de leerling moet opleveren, benoemd. Het Boxboek bevat tevens een formulier waarop u de voortgang van de leerling kunt bijhouden. Achtereenvolgens vindt u hier: een overzicht van de onderdelen van de box; een pagina per onderdeel; voor een box bestaat dat uit: o Begin hier; o Voor elke praktijkoefening een aparte pagina, waarop de te behalen resultaten zijn weergegeven; o Rond af; o Onderwerpen (alle onderwerpen op 1 pagina). De formulieren hebben geen dwingende koppen. U kunt als docent dus zelf bepalen wat u de leerling op het formulier laat bijhouden. Enkele suggesties: Als de leerling een planning heeft gemaakt voor de box, kan hij deadlines noteren bij het overzicht van de onderdelen van de box. De leerling kan de pagina s per onderdeel gebruiken als checklist waarop hij afgeronde elementen afvinkt. Met een paraaf aangeven dat u als docent het resultaat bekeken en goed bevonden hebt. De leerling of de docent kan van tevoren aandachtspunten (die bijvoorbeeld geformuleerd zijn in het functioneringsgesprek ter afronding van de vorige box) opschrijven voor het uitwerken van een praktijkoefening. U kunt uw oordeel als docent onder aan de pagina noteren. De boxboekjes worden niet als folio meegeleverd. De boxboekjes zijn als pdf- bestand aanwezig bij elke box. U kunt ze desgewenst zelf afdrukken en gebruiken in het kader van planning. * Bij Lobby is er geen boxboekje 3.6. Dossier De leerling houdt in LINK2 per Box (of Thema) een dossier bij. Dit is een A4- map waarin hij per box het volgende kan bewaren: het Boxboek waarin hij zijn voortgang kan bijhouden; zijn papieren resultaten, bijvoorbeeld een planning van een praktijkoefening; de materialen die hij verzamelt tijdens het werken aan de opdrachten. Alle (digitale) opdrachten in LINK2 kunnen worden afgedrukt. U kunt de leerling alle (ingevulde en nagekeken) taken dus laten afdrukken en opbergen in zijn dossier. 9 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

10 4. Werken in de LINK2 omgeving In het vorige hoofdstuk hebt u gezien dat de LINK2 omgeving een gelaagde opzet kent. Leerlingen vinden alle taken, opdrachten, de te bestuderen bronnen en bijbehorende ondersteunende oefeningen in de digitale LINK2 omgeving. Hoe leerlingen hierin werken staat in dit hoofdstuk centraal Een soepele start Voordat leerlingen in een Thema of Box aan de slag gaan zijn er een aantal manieren waarop u leerlingen kunt leren werken met LINK Introductie LINK2 De navigatie demo toont hoe LINK2 werkt. Deze demo kunt u ook gebruiken voor de introductieles van LINK2 voor de leerlingen Startbox Er is een startbox waarmee de leerlingen kennismaken met o.a. de methode, de werkwijze en de navigatie. Deze box is voor iedere LINK2 gebruiker gratis beschikbaar vanuit de helpfunctie in het portaal: Mijn LINK2 (kies voor Starten met LINK2 ) Statussymbolen Van elke taak in LINK2 wordt de status bijgehouden. De status verandert door de handelingen van de leerling (toevoegen antwoorden, nakijken of gereed melden). De volgende statussen worden gehanteerd: geen (grijs); mee bezig (oranje); nakijken (blauw); gereed (groen). Ook de status van de gehele praktijkoefening, van de box en van een thema wordt bijgehouden in het themascherm Feedback op antwoorden en resultaten De leerling beantwoordt de vragen op de computer. Voor elke vraag en voor elk resultaat bevat LINK2 een voorbeeldantwoord of voorbeelduitwerking. Aan het eind van een taak kan de leerling zijn antwoorden zelf nakijken. Als hij klikt op nakijken krijgt de leerling feedback. Zijn antwoorden en resultaten worden bevroren: hij kan er dan niets meer aan veranderen. Zijn antwoorden worden (waar mogelijk) geautomatiseerd nagekeken. Bij elke vraag en elk resultaat wordt een voorbeeldantwoord of voorbeelduitwerking getoond: de leerling kan zijn eigen uitwerking dan vergelijken met het getoonde antwoord of resultaat. LINK2 kent een vaste aanpak rond feedback op antwoorden en resultaten. LINK2 is zo ingericht dat een antwoord dat letterlijk overeenkomt met het voorbeeldantwoord, groen wordt. Antwoorden van open vragen worden oranje. Alle andere antwoorden worden rood. 10 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

11 Dit betekent echter niet dat alléén een groen antwoord een goed antwoord is. Zeker bij een open vraag (bestaande uit een reeks woorden) of een invulvraag hoeft dit niet het geval te zijn. Het is aan te raden de leerlingen te instrueren dat een rood antwoord niet direct fout hoeft te zijn, maar dat deze antwoorden tijdens het nakijken secuur vergeleken moeten worden met het voorbeeldantwoord Sturing in praktijkoefeningen Als hij begint aan een praktijkoefening kiest de leerling de mate van sturing. Dit doet hij in het tussenscherm van de praktijkoefening. Hij kan kiezen voor: C weinig: alleen de opdrachten worden getoond; B minder: in de opdrachten verschijnt een stappenplan (met letters aangegeven); A veel: bij elke stap kan de leerling nog gedetailleerdere instructies krijgen door op het +- teken achter de stap te klikken. U maakt afspraken met de leerling over de mate van sturing in een bepaalde praktijkoefening. Door in de loop van de box te kiezen voor iets minder sturing, gaat de leerling dezelfde klus steeds zelfstandiger uitvoeren. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen alle praktijkoefeningen in een box in een bepaalde stand te laten uitvoeren. Mocht een leerling moeite hebben met een praktijkoefening, dan kan hij de mate van sturing tussentijds aanpassen. 11 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

12 4.5. PDA (persoonlijke digitale assistent) Tijdens het werken aan opdrachten speelt de PDA een belangrijke rol. Leerlingen ontvangen via de PDA een impuls in de vorm van bijvoorbeeld filmpjes, een e- mail, een telefoonbericht of een binnengekomen poststuk. Daarnaast biedt de PDA een (nagebootste) e- mail functie, met de mogelijkheid tot het maken en/ of beantwoorden van een e- mail Bestanden opslaan LINK2 is een webbased methode. De leerling werkt online aan vragen en opdrachten. Vaak werkt hij echter zelf ook aan tekstbestanden, spreadsheets of presentaties. Als daar beginbestanden voor nodig zijn, kan de leerling deze vanuit de PDA in LINK2 downloaden. Waar deze bestanden op school (of thuis) opgeslagen worden, is echter niet georganiseerd. U zult de leerling dus moeten instrueren op welke plaats hij zijn bestanden op het netwerk van de school kan opslaan. Het gaat daarbij veelal om een tijdelijke opslag. De leerling kan zijn resultaten uit een praktijkoefening (bijvoorbeeld een brief in een Word- bestand of een PowerPoint- presentatie) aan de opdracht toevoegen. Het door de leerling ontwikkelde resultaat kan via een upload weer worden toegevoegd aan LINK2 (zodat hier digitaal feedback op gegeven kan worden). De leerling kan zijn resultaat natuurlijk ook afdrukken en de afdruk opbergen in zijn dossier. Bij niet- digitale resultaten vult de leerling een toelichting in op de computer. Het resultaat zelf bewaart hij dan in zijn dossier. 12 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

13 4.7. Snel doorgaan Het werk dat de leerlingen moeten verrichten in een thema, box of praktijkoefening beslaat altijd meerdere lesuren. Het zal regelmatig voorkomen dat de leerling op het einde van zijn les nog ergens mee bezig is. De leerling kan de taak waar hij mee bezig is markeren. Op deze manier kan hij de volgende keer met één klik op de knop Snel doorgaan naar de taak waar hij mee bezig was. In een thema, box of praktijkoefening ziet de leerling dit symbool (de kleur van het symbool is afhankelijk van waar de leerling in aan het werk is, thema, box of praktijkoefening). Door op dit symbool te klikken, markeert de leerling waar hij gebleven is. Dit wordt op de volgende manier aangegeven. De volgende keer dat de leerling in LINK2 inlogt, hoeft hij alleen maar in het portaal op de menuoptie Snel doorgaan te klikken. De gemarkeerde taak wordt dan meteen geopend en de leerling kan verder waar hij de vorige keer gebleven was. 13 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

14 5. Docentenfaciliteiten In LINK2 zijn de materialen voor de leerlingen en de docenten met elkaar verweven. Leerlingen en docenten werken in dezelfde boxen en onderwerpen. Bent u ingelogd als docent, dan krijgt u echter meer te zien. De antwoorden op de vragen zijn direct zichtbaar, docententoelichtingen komen naar voren en u kunt gebruikmaken van overzichten en opties die speciaal voor de docent zijn ontwikkeld. U heeft een docentenvoucher nodig om te kunnen inloggen als docent in LINK2. De docentenvoucher kunt u bestellen via de website Thema s en boxen klaarzetten Als docent heeft u toegang tot alle thema s en boxen. De thema s en boxen die u wilt gebruiken, dient u zelf klaar te zetten in uw portaal. Alle thema s en boxen moeten apart klaargezet worden. Bij het klaarzetten van een box worden automatisch de bijbehorende praktijkoefeningen klaargezet. Om een thema of box klaar te zetten dient u eerst het domein klaar te zetten. Alle thema s worden dan automatisch klaargezet. Ook de beschikbare boxen worden klaargezet. In de navigatie demo ziet u hoe dit werkt Iconen docentenportaal In uw docentenportaal ziet u de volgende iconen: Door hier op te klikken gaat u naar het groepoverzicht. Door hier op te klikken opent u de docententoelichting behorende bij een thema, box of praktijkoefening. Door hier op te klikken zet u het betreffende onderdeel opnieuw klaar. Dit icoon geeft aan dat er een update van het betreffende onderdeel beschikbaar is. Door hier op te klikken wordt de nieuwe versie voor u klaargezet Docententoelichtingen Per thema, box en praktijkoefening is er een docententoelichting waarin u de benodigde informatie kunt vinden. Door op het icoon opent u de docententoelichting. te klikken achter het betreffende onderdeel, U sluit de docententoelichting door op het LINK2- logo te klikken. U keert dan weer terug naar uw portaal. 14 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

15 In de docententoelichting vindt u informatie over een thema, box of praktijkoefening. Thema Doel Organisatie en voorbereiding Observatietips m.b.t. beroepshouding Materialen Box Inhoud Inzetbaarheid Organisatie en voorbereiding Aanknopingspunten bij de beoordeling Formulieren zoals boxboekje, procesmonitor en voortgangsformulier Praktijkoefening Inhoud Organisatie en voorbereiding Overzicht van documenten die de leerling tijdens de praktijkoefening zal afdrukken. U kunt er voor kiezen deze documenten zelf af te drukken voor alle leerlingen. Als u de docententoelichting hebt gelezen, weet u wat er van u verwacht wordt voor de begeleiding van een box, praktijkoefening of thema. U kunt gericht op zoek gaan naar de gedetailleerde instructies in de docententoelichtingen. Zo hoeft u alle onderdelen als docent niet per se zelf minutieus door te nemen, voordat u de leerlingen kunt begeleiden in een thema, box of praktijkoefening. Ook kunt u docententoelichtingen tegenkomen bij een vraag, een uitleg of een bepaald onderdeel. Docententoelichtingen in een uitleg of een taak worden in een blauwe tekst en in een blauw kader weergegeven Antwoorden en voorbeelduitwerkingen Voor elke vraag en voor elk resultaat bevat LINK2 een voorbeeldantwoord of voorbeelduitwerking. De LINK2 omgeving toont docenten direct alle voorbeeldantwoorden en voorbeelduitwerkingen. Een leerling kan zijn eigen uitwerking pas vergelijken met het getoonde antwoord of resultaat wanneer hij kiest voor nakijken Statusoverzicht Vanuit het portaal (Mijn LINK2) kunt u als docent een statusoverzicht opvragen. Dit statusoverzicht geeft u een snelle indruk van de vorderingen van uw leerlingen in een thema, box of praktijkoefening. U kunt dit statusoverzicht via groepoverzicht benaderen. U kunt een groepoverzicht oproepen per domein, thema of box door op te klikken. 15 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

16 Groepoverzicht Voordat u gebruik kunt maken van Groepoverzicht, dient u eerst de groepen aan te maken. Om groepen aan te maken kiest u de docent optie Groepbeheer. Groepbeheer U heeft alle vrijheid in het samenstellen van de groepen. U kunt bijvoorbeeld samenstellen op leerjaar, klas, mentorgroep of groep die met elkaar samenwerkt. U kunt gedurende het schooljaar groepen verwijderen, nieuwe groepen aanmaken of leerlingen in meerdere groepen opnemen. Nadat u op Groepbeheer heeft geklikt, ziet u dit scherm: In de lijst met leerlingen staan alle LINK2- leerlingen met een Edupoort- account en geregistreerd op uw BRIN- code. Voor het aanmaken van een nieuwe groep volgt u de volgende stappen: 1. Klik op Nieuw. 2. Type de naam van de groep bij Groep. 3. Klik op Bewaren. 4. Klik op de leerling die u wilt toevoegen aan de groep en vervolgens op de knop <<. Dit doet u voor elke leerling die u wilt toevoegen aan de groep. 5. Verlaat Groepbeheer door op het LINK2- logo te klikken. Nadat u de groepen heeft aangemaakt, kunt u gebruik maken van de functie Groepoverzicht. 16 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

17 Groepoverzicht Nadat u heeft geklikt op de docentoptie Groepoverzicht, ziet u het volgende scherm: U kunt op elk niveau inzoomen op de resultaten en vorderingen van uw leerlingen. De volgende stappen tonen u de weg naar het meest gedetailleerde niveau (praktijkoefening). Hiervoor neemt u de volgende stappen: 1. Kies voor het domein Economie. 2. Klik op - > achter de domein naam en klik op het thema dat u wilt inzien. 3. Klik op - > achter themanaam en klik op de box die u wilt inzien. 4. Klik op - > achter de boxnaam en klik op de praktijkoefening die u wilt inzien. 5. Klik op de groep waarvan u de resultaten wilt inzien. 6. Klik op de knop verversen om het gewenste overzicht te tonen op het scherm. Een directe manier voor het oproepen van een groepoverzicht is via de knop betreffende box. achter de Digitale resultaten inzien U kunt de digitale resultaten van de leerlingen bekijken. De resultaten die u kunt inzien zijn: de bestanden die door de leerling zijn geupload en ingevulde toelichtingen (bij papieren eindresultaten). Daarnaast vindt u de voorbeeldresultaten uit LINK2 die de leerling heeft moeten uploaden. welke bronnen de leerlingen hebben bestudeerd en welke score ze hebben behaald voor de kennistest. De score van de kennistest is uitgedrukt in een percentage. Deze resultaten ontvouwt u door op een + teken achter de naam van de leerling te klikken. 17 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

18 Leerlingenportaal overnemen Het statusoverzicht geeft u op een meer globale wijze informatie. U hebt als docent in LINK2 ook toegang tot het portaal van de leerling. U kunt dus tot in detail zien wat een leerling heeft gedaan. Elk antwoord, elke opdracht en elke taak die de leerling heeft doorlopen, kunt u bekijken. U kunt het portaal van de leerling overnemen door op de status (het bolletje) van een bepaalde taak te klikken in Groepoverzicht Taken opnieuw vrijgeven Mochten leerlingen opdrachten niet goed hebben gemaakt of nog niet helemaal hebben begrepen, biedt LINK2 docenten de mogelijkheid een taak vrij te geven. Met het vrijgeven heft u de blokkade op die ontstaat wanneer een leerling kiest voor nakijken, zodat hij weer verder kan. De door de leerling ingevulde antwoorden blijven bewaard. Elk nagekeken en/ of gereed gemelde taak kan door u als docent worden vrijgegeven (ga vanuit het statusoverzicht naar het portaal van de betreffende leerling). 18 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

19 6. Beoordelingsinstrumenten LINK2 LINK2 bevat verschillende beoordelingsinstrumenten. Deze dienen als feedback voor de leerling, helpen u om inzicht te krijgen in de voortgang en vorderingen van de leerling in het leerproces en zijn onderdeel van de eindbeoordeling. In dit hoofdstuk beschrijven we de instrumenten in het kort en geven we suggesties voor het gebruik. We maken daarbij een onderscheid tussen het gebruik van de beoordelingsinstrumenten als hulpmiddel bij het leren en de wijze waarop de afsluitende beoordeling tot stand kan komen. We gebruiken hierbij een box als voorbeeld van een te beoordelen eenheid. In de volgende beschrijving hanteren we enkele uitgangspunten, zoals de leerling beoordeelt zichzelf in de ondersteuning of de leerling moet fouten kunnen maken (niet alles opnemen in de eindbeoordeling). Vooraf geven we echter aan dat het u, de docent, natuurlijk vrij staat alle beoordelingsinstrumenten geheel naar eigen inzicht te gebruiken in de begeleiding van uw leerlingen. Verder is het goed te weten dat de beoordelingsinstrumenten in LINK2 zijn gericht op het geven van informatie. Het geven van een oordeel laten we bewust aan de docent over Hulpmiddelen bij het leren Met de instrumenten in de ondersteunende onderwerpen kan de leerling zichzelf beoordelen. De Bron bevat vragen om kennis te activeren (Startvragen) en kennis te verwerken (Kennistest). In Oefenen krijgt de leerling per taak feedback op zijn antwoorden. Met Laat maar zien controleert de leerling zelfstandig of hij het onderwerp beheerst. Ook geven de leerlingen aan in hoeverre ze de bron hebben gesnapt. In de startpagina van de bron kan de leerling zelf een status geven aan de bron, om aan te geven in hoeverre hij denkt deze begrepen te hebben. Door dit aan te geven, worden de leerlingen aangezet na te denken over de inhoud en of ze deze begrepen hebben. Daarnaast geeft het u inzicht in wat de leerling met de bron heeft gedaan en in hoeverre hij deze bron snapt. U kunt, vanuit het statusoverzicht, deze statussymbolen ook bekijken. In Begin hier, Rond af en de praktijkoefeningen in de box zijn de beoordelingsinstrumenten gericht op leerling en docent. De leerling heeft ook hier de mogelijkheid om zijn antwoorden per taak na te kijken (en zal zo nu en dan de docent om feedback vragen). De docent kan de instrumenten inzetten: als informatie bij de begeleiding en sturing van het leerproces; als aanknopingspunt voor een onderwijsleergesprek; om de (inhoudelijke) voortgang van de leerling te bewaken; om de mate van sturing te bepalen in de volgende praktijkoefening; om te bepalen of de leerling toe is aan de afsluitende beoordeling. 19 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

20 Bij de begeleiding en bewaking van het leerproces kunt u zelf bepalen hoe intensief u de antwoorden en resultaten bekijkt. Sommige docenten willen bijvoorbeeld alles van een leerling zien. Naarmate de leerling beter in staat is zijn eigen antwoorden na te kijken, adviseren we de (inhoudelijke) voortgang van de leerling globaler te volgen. Daarbij geldt de volgende hiërarchie: Houd de status bij van de onderdelen die de leerling doorloopt. De status van een onderdeel (geen, bezig, nakijken, gereed) kunt u aflezen uit het portaal van de leerling. In Begin hier van de box vindt u een formulier waarop u de voortgang van de leerlingen kunt bijhouden. Bekijk Rond af van elke praktijkoefening. In de taken Controle, Rapportage en Terugkijken krijgt u informatie over hoe de leerling de praktijkoefening heeft doorlopen. Bekijk (steekproefsgewijs) de resultaten van de leerling in de praktijkoefening. De te realiseren resultaten staan per praktijkoefening in het boxboek en kunt u daarin bijhouden. De resultaten zelf zijn te vinden in het portaal en het dossier van de leerling. Bekijk (eventueel) de antwoorden (en resultaten) van de leerling bij Begin hier van de box en/of praktijkoefening. Begin hier is zo opgebouwd dat de leerling meestal automatisch feedback vraagt aan de docent over de gekozen aanpak of gemaakte planning. De leerling beantwoordt bovendien ook enkele vragen. Bekijk (desgewenst) wat de leerling gedaan heeft in de Onderwerpen. Een goede start is dan de taak Laat maar zien in Oefenen. U kunt ook andere elementen u in detail bekijken Afsluitende beoordeling De afsluitende beoordeling richt zich op de beoordeling van de prestaties van de leerling in de hele box. LINK2 is een competentiegerichte methode. Het beoordelen van de prestaties van de leerling vergt dan ook meer dan het beoordelen van zijn kennis. Met de beoordelingsinstrumenten in LINK2 kunt u verschillende soorten competenties meten. De afsluitende beoordeling van een box bestaat uit de volgende onderdelen: beoordeling resultaat; observatie (beroeps)houding; evaluatie leervaardigheden en zelfreflectie; functioneringsgesprek; beoordeling van kennis. LINK2 biedt informatie over het functioneren van de leerling op verschillende gebieden. De docent moet deze wegen en tot een oordeel komen. Dat betekent dat er wel antwoorden en voorbeelduitwerkingen zijn opgenomen. En dat (waar mogelijk) automatisch gecontroleerd wordt of een antwoord goed of fout is. Maar daar komen nooit oordelen uit rollen. U bepaalt in hoeverre opdrachten meer of minder meetellen in de beoordeling van het resultaat, hoe zwaar u inzicht of beroepshouding meeneemt in de afsluitende beoordeling, enzovoort. Mocht er vanuit de logica van een box of praktijkoefening iets op te merken zijn over de weging van opdrachten/onderdelen in de afsluitende beoordeling, dan vindt u hierover een suggestie in Snelstart (de eerste docententoelichting bij Begin hier). Het is essentieel dat de leerling in het begin van de box weet waarop u hem beoordeelt en hoe u de verschillende onderdelen zult meten. Zo krijgt de leerling als het ware een taakomschrijving en weet hij wat er van hem verwacht wordt. 20 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

21 Beoordeling resultaat De kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van de leerling kunt u beoordelen in een praktijkoefening. Voor het beoordelen van het resultaat bevat Rond af van de praktijkbeoordeling: een checklist in de taak Controle: voordat de leerling naar de inhoudelijke beoordeling gaat, moet hij aan de hand van de checklist controleren of hij alle taken heeft afgehandeld; de leerling bergt deze checklist op in zijn dossier; de taak Rapportage op de computer: deze taak bevat een reeks half gesloten vragen, waarmee de kwaliteit van het resultaat geautomatiseerd wordt gecontroleerd. Wilt u tot een meer gedetailleerd oordeel komen, dan kunt u: de resultaten van de leerling in de praktijkbeoordeling bekijken; een overzicht van de resultaten staat in het boxboek; de antwoorden van de leerlingen bij de verschillende taken bekijken Observatie (beroeps)houding Het is belangrijk dat een leerling bezig is met zijn (beroeps)houding. Hoe functioneert de leerling in de beroepssituatie die centraal staat in de box? Maar ook: hoe functioneert de leerling als mens? Hoe is zijn studie- en leerhouding? Het kan hier om algemene houdingselementen gaan (op tijd komen, netjes werken en dergelijke), maar ook om specifieke sociaal- communicatieve competenties. In verschillende praktijkoefeningen komen situaties (werkoverleg, rollenspel, presentaties) voor waarin u de sociaal- communicatieve competenties van de leerling kunt observeren. Wij raden aan in elke box een algemeen houdingselement centraal te stellen. Mocht de inhoud van de box aanleiding geven aandacht te besteden aan een bepaald houdingselement, dan vindt u hiervoor een suggestie in de Snelstart (de eerste docententoelichting bij Begin hier van de box en/of de praktijkoefening). Als docent stelt u zelf voorafgaand aan de box het normgedrag vast in meetbare normen, zodat de leerling weet waarop hij beoordeeld wordt Evaluatie leervaardigheden en zelfreflectie De leerling moet inzicht gaan krijgen in zijn eigen leerproces, dus reflecteren op zijn eigen leervaardigheden. Bij de beoordeling is het proces belangrijk. Waar stond de leerling aan het begin? Waar staat hij op het eind? En heeft hij tussendoor stappen gezet? De volgende elementen kunnen hierbij een rol spelen: In Begin hier van de box oriënteert de leerling zich op de box en maakt hij een planning (in overleg met de docent). Dit is het startpunt van het leerproces met betrekking tot leervaardigheden. In elke praktijkoefening wordt bij Begin hier van de leerling gevraagd na te denken over de aanpak (inclusief planning). In Rond af kijkt de leerling vervolgens terug op het leerproces in de taak Terugkijken. Voor het leerproces in de box is dit als het ware een tussentijdse evaluatie. In Rond af van de box beantwoordt de leerling vragen in de taak Terugkijken. Dit is het eindpunt van het leerproces met betrekking tot de leervaardigheden in de box. In deze taak moet de leerling meer expliciet reflecteren op zichzelf. 21 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014

Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014 Handleiding KIJK! in ParnasSys Februari 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Instellen van KIJK! in ParnasSys door de beheerder... 4 De KIJK! observatielijsten... 4 Leerlingen koppelen aan een leerlijnenpakket

Nadere informatie

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie H.N.A. Vlootman Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie Voor: Meta, Clara & Tamara. My local back-up Excelmodellen voor financieeleconomische

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn VLOT 5 V O L G S Y S T E E M L A G E R O N D E RW I J S : T A A LVA A R D I G H E I D ISBN 11 301 0493 1 Wolters Plantyn 9 781130 104936 redactie: Marleen Colpin Sara Gysen Koen Jaspaert Saskia Timmermans

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 PROTAS Hét programma voor het VOLAUTOMATISCH inroosteren van oudergesprekken releasedatum handleiding: 2 maart 2012 Zermelo Software BV Inleiding Protas

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie