Fok- en Registratiereglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fok- en Registratiereglement"

Transcriptie

1 Fok- en Registratiereglement INHOUD 1. Algemene bepalingen 1.1 Fokken 1.2 Gezondheid en verantwoordelijkheid 1.3 Verwerking formulieren gewaarmerkte kopieën 1.4 Administratieve kosten 1.5 De puppy koper en de fokker 1.6 Overtredingen 1.7 Onvoorzien 2. Basisregistratie bepalingen 2.1 Aanvraag en registratie 2.2 Identificatie en registratie 2.3 De microchip 2.4 Het verzamelen van DNA-monsters 2.5 Het DNA monsterafname formulier 2.6 De analyse certificaten (de testresultaten van de DNA-monsters) 3. Gezondheidsvoorzieningen 3.1 Algemene gezondheidseisen 3.2 Het algemene gezondheidscertificaat 3.3 Het heupen en ellebogen certificaat - de röntgenfoto s 3.4 Het DNA prcd-pra certificaat Clear by parentage 3.5 Aanvullende gezondheidstests 4. Voorschriften betreffende dierenwelzijn 4.1 De reu 4.2 De teef 4.3 Aantal nestjes 4.4 Verzorging en socialisatie van de nestjes 5. De registratie van fokhonden 5.1 Registratie van een Australian Labradoodle als een AES Australian Labradoodle 6. Fokken 6.1 Fokken met geregistreerde fokdieren 6.2 Het dekkingsformulier 6.3 Fokken met een niet-geregistreerde dekreu 6.4 Het gebruik van bevroren/gekoeld sperma van een geregistreerde dekreu 6.5 Het gebruik van bevroren / gekoeld sperma van een niet geregistreerde dekreu 6.6 Het gebruik van bevroren sperma van een overleden geregistreerd dekreu 6.7 Het gebruik van bevroren sperma van een overleden ongeregistreerde dekreu 6.8 Het geven van een dekking aan een niet geregistreerde teef 6.9 Bepalingen betreffende erfelijke ziekten 6.10 Bepalingen betreffende fokken met verwante fokdieren Fok- en Registratiereglement ALFA-Europe

2 7. Nestregistraties 7.1 Nesten van geregistreerde ouderdieren 7.2 Registratie van een nestje van een niet geregistreerde dekreu 8. Steriliseren - castreren 8.1 Castratie / sterilisatie 8.2 De-sexing formulieren 9. Stambomen 9.1 De ALFA-Europe stamboom 9.2 Presentatie van de stambomen aan de pupkoper Bijlage (betreffende overtredingen en disciplinaire procedures) 10. Overtredingen - disciplinaire procedures Overtreding(en) van het Fok- en registratiereglement en/of de Gedragscode Een beroep aantekenen bij een onafhankelijke commissie De beroepsprocedure 1. algemene Bepalingen 1.1 Fokken 1.1a Door het ondertekenen van de gedragscode van ALFA-Europe, belooft de fokker dat hij alleen zal fokken met bij ALFA-Europe geregistreerde Australian Labradoodles, de AES Australian Labradoodle. NB. AES betekent ALFA-Europe Stamboek 1.1b De fokker is niet toegestaan andere (Australian) Labradoodle fokprogramma s van look-alikes naast zijn AES Australian Labradoodle fokprogramma te hebben. Maar de fokker mag fokken met een ander FCI erkend ras als hij ook lid is van die officiële rasvereniging in zijn land en hij fokt volgens de regels van die rasvereniging. 1.1c De fokker zal op verantwoorde wijze AES Australian Labradoodles fokken. 1.2 Gezondheid en verantwoordelijkheid 1.2a De fokker zal ervoor zorgen dat de algehele lichamelijke en geestelijke gezondheid van de AES Australian Labradoodle een cruciale rol in zijn fokprogramma inneemt. 1.2b De fokker zal zorgvuldig informatie over genetische afwijkingen verzamelen en hij zal dit aan ALFA-Europe rapporteren. NB. Deze informatie zal alleen voor de database van ALFA-Europe beschikbaar zijn, maar deze informatie kan met fokkers tijdens hun (IEALB) bijeenkomsten worden besproken. Een overzicht van de algemene gezondheid enquête(s) zal op de website van ALFA-Europe, alsook op de website van de IEALB worden gepubliceerd. NB: The IEALB is de club van fokkers die hun honden bij ALFA-Europe hebben geregistreerd. Fok- en Registratiereglement ALFA-Europe

3 1.3 Het aanleveren en verwerken van de formulieren gewaarmerkte kopieën 1.3a ALFA-Europe zal het hele proces van het fokken kunnen controleren met behulp van formulieren, die gedownload kunnen worden van de ALFA-Europe website. NB. Het is verplicht om het mutatie formulier gebruiken als de fokker wijzigingen in adres, verandering van adres, het met pensioen gaan van een fokhond, verandering van eigenaar wil doorgeven enz. 1.3b De fokker is altijd verantwoordelijk voor het correct invullen en indienen van de formulieren volgens de instructies vermeld in het formulier. Formulieren moeten worden vergezeld van de vereiste documenten. De fokker moet de formulieren en andere documenten digitaal indienen (zie 1.3e en 1.3f). 1.3c Indien er documenten (inclusief foto's of andere bijlagen) ontbreken of onleesbaar zijn (bepaald door de secretaris van ALFA-Europe), zal de fokker via op de hoogte gesteld worden van dit feit. Nieuwe formulieren of documenten moeten binnen 4 weken aangeleverd worden. 1.3d Wanneer ALFA-Europe niet binnen 4 weken de in art. 1.3c genoemde documenten heeft ontvangen zal de aanvraag worden afgewezen tenzij de fokker naar het oordeel van het bestuur een redelijke verklaring kan geven. 1.3e De fokker moet altijd gewaarmerkte kopieën indienen. Gemodificeerde formulieren van ALFA-Europe zijn niet toegestaan. NB. De eigenaar van de hond moet alle relevante originele documenten bezitten. Dat betekent dat wanneer de fokker een puppy of een volwassen fokhond verkoopt hij de nieuwe eigenaar alle originele documenten moet overhandigen. De originele documenten moeten per aangetekende post worden verzonden. Tijdens internationale transporten, mag de fokker van gewaarmerkte kopieën van de originele documenten gebruik maken. 1.3f Echte kopieën kunnen op twee verschillende manieren worden gemaakt. ALFA- Europe definieert een gewaarmerkte kopie als volgt: - Gewaarmerkte kopieën zijn papieren kopieën van de formulieren voorzien met de originele handtekening van de fokker (en/of de dierenarts). Met zijn handtekening bevestigt de fokker dat de kopie exact overeenkomt met het origineel. Om hiervan een digitale kopie (een afbeelding) maken moeten deze worden gescand en per naar ALFA-Europe worden gezonden. - De tweede methode is om een kopie te maken van het origineel door het te scannen (gebruik a.u.b. 300 dpi) en maak er vervolgens een PDF van en voeg vervolgens een elektronische handtekening toe aan het PDF. Sla het op als een flattenend bestand op en stuur dit PDF-bestand per naar ALFA-Europe. Uitzondering: Na deze te hebben geprint, moet de fokker de Gedragscode ondertekenen en deze per post naar ALFA-Europe sturen (de fokker zal de ondertekende gedragscode in de vorm van een PDF terug ontvangen (dit is als een digitale ontvangstbevestiging te beschouwen). Fok- en Registratiereglement ALFA-Europe

4 1.3g ALFA-Europe heeft het recht om iedere registratieaanvraag en de gepresenteerde gegevens op ieder gewenst niveau te controleren. 1.3h De administratieve kosten moeten worden voldaan voordat een aanvraag voor registratie (inclusief het maken van de stambomen) in behandeling genomen kan worden. 1.3i De fokker moet altijd in staat zijn om ALFA-Europe of zijn vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een dierenarts in uw land) de originele documenten te laten zien. 1.4 Administratieve kosten 1.4a De fokker moet op de zelfde dag van het inzenden van iedere registratieaanvraag, het verschuldigde bedrag betalen. 1.4b Op de website van ALFA-Europe kan men in de prijslijst de verschuldigde bedragen vinden. NB. Fokkers zullen eerst over prijswijzigingen per geïnformeerd worden voordat deze op de website wordt gepubliceerd De puppy koper en de fokker 1.5a De fokker moet werken met een koopcontract waarin de rechten en plichten van de koper en verkoper worden vermeld en waarin de kenmerken en de bijzondere kwaliteiten van de ouders en van de pup worden beschreven. ALFA-Europe adviseert met nadruk om gebruik te maken van het koopcontract gemaakt door ALFA Europa. Opmerking: Als de fokker een serieuze onenigheid heeft met een pupkoper, heeft de pupkoper het recht ( zoals vastgelegd in koopcontract, versie 2014) om zijn zaak door het bestuur van ALFA-Europe te laten bekijken. 1.5b Bij uitgestelde castratie of sterilisatie (om medische redenen), dient de fokker (mede-)eigenaar van de pup te blijven (de pup koper zal een contract dat is aangepast aan deze situatie krijgen). ALFA-Europe adviseert om gebruik te maken van het aangepaste koopcontract gemaakt door ALFA-Europe. NB: De fokker kan ervoor kiezen om de pup te houden totdat de pup is geopereerd Overtredingen 1.6a Indien de fokker in strijd handelt met de gedragscode en/of de Fok- en Registratiereglement Reglement van ALFA Europa zal de overtreding op de website van ALFA-Europe kunnen worden gepubliceerd. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, zal de fokker zelfs kunnen worden uitgesloten van het registreren van toekomstige fokdieren en nestjes. 1.6b Disciplinaire maatregelen als ook procedures om in beroep te gaan zijn beschreven in een aparte bijlage bij dit Fok- en Registratiereglement Onvoorzien 1.7a Als er uitzonderingen worden gemaakt op het Fok- en Registratiereglement als Fok- en Registratiereglement ALFA-Europe

5 gevolg van de noodzaak ten behoeve van de genetische diversiteit, zal dit altijd gebaseerd zijn op een bestuursbesluit, waarbij advies gevraagd zal worden aan ervaren fokkers. 1.7b Als er zich een situatie voordoet waarin het Fok- en Registratiereglement niet heeft voorzien zal het bestuur van ALFA-Europe een beslissing nemen. 2. Basis Registratiebepalingen 2.1 Aanvraag en registratie 2.1a In het belang van de fokker, adviseert alle documenten te overhandigen die moeten worden onderzocht door het bestuur vóórdat het aanvraagformulier om een fokhond te registreren ingediend wordt. NB. Uitgezonderd zijn natuurlijk toekomstige fokhonden waarvan de ouderdieren al bij ALFA-Europe geregistreerd zijn. 2.1b ALFA-Europe zal iedere registratie baseren op het ingediende aanvraagformulier en de benodigde bijgevoegde documenten. 2.1c Alleen goedgekeurde registratie aanvragen van fokhonden zullen worden geregistreerd als AES Australian Labradoodles. 2.1d Nakomelingen van geregistreerde fokhonden zullen worden geregistreerd bij hun nest registratienummer. Zie voor de nakomelingen van een niet-geregistreerde dekreu art. 6.3c en 7.2a. 2.2 Identificatie en Registratie 2.2a Precieze identificatie en registratie is nodig om echte stambomen krijgen, fraude te voorkomen, inteelt te voorkomen of het vermijden van de kans op erfelijke ziekten. DNA-analyse maakt het mogelijk om een "DNA - vingerafdruk" van iedere onderzochte hond te maken. Door de koppeling van het DNA-profiel aan de ISO-microchip van de hond, zal identificatie gemakkelijk en boven iedere twijfel verheven zijn. Indien de ouders een DNA-profiel hebben, zal het laboratorium de afstamming van de gepresenteerde nakomelingen kunnen vaststellen respectievelijk kunnen controleren. 2.3 De microchip 2.3a Alle honden moeten worden voorzien van een microchip bestaande uit 15 nummers volgens de nieuwste ISO-norm. In het geval dat een ingevoerde hond niet een over een dergelijke microchip beschikt, moet de hond een extra ISO-microchip krijgen. 2.3b Als de pups 6 weken oud zijn, krijgen ze hun eerste inenting; dit zou ook de beste gelegenheid zijn om hun microchip geïmplanteerd te krijgen. Tegelijkertijd met de eerste inenting kan de dierenarts de pups een DNA-monster afnemen. NB: Afhankelijk van het land waar de fokker woont, kan het vaccinatieprotocol anders zijn. Fok- en Registratiereglement ALFA-Europe

6 2.4 Het afnemen van DNA-monsters 2.4a Van iedere pup uit ieder nestje moeten DNA-monsters worden afgenomen zodat een DNA-profiel vastgesteld kan worden en waardoor ook het ouderschap met zekerheid kan worden vastgesteld. 2.4b De DNA-monsters (door het afnemen van bloed of wangslijmvlies) moeten worden afgenomen door een dierenarts nadat de pup of hond voorzien is van een microchip. Ieder zakje of container, waarin de DNA-monsters zijn opgeslagen, dient voorzien te zijn van de volledige naam en het microchipnummer van de pup of hond. 2.4c In geval een nieuwe fokhond nog geen DNA-profiel heeft volgens ISAG 2006, moet van deze fokhond een nieuw DNA-profiel vastgesteld worden door het Van Haeringen Laboratorium om het ouderschap van toekomstige nakomelingen te kunnen controleren. 2.4d In het geval dat de DNA-monsters van onvoldoende kwaliteit zijn om een betrouwbare DNA-profiel te maken of omdat het ouderschap niet met zekerheid is vast te stellen, zal het van Haeringen Laboratorium ALFA-Europe vragen of de fokker een nieuw DNA-monster aan kan leveren. De fokker zal worden gevraagd om nieuwe DNA-monsters in te sturen. De fokker moet het DNA-monster aanleveringsformulier ingeval het laboratorium om nieuwe DNAsamples vraagt gebruiken. Wanneer het gaat om een gezinshond is het niet verplicht om deze DNA-monsters door een dierenarts te laten afnemen. 2.5 Het DNA-monster aanleveringsformulier 2.5a Om de monsters in te sturen moet de fokker het DNA-monster aanleveringsformulier van ALFA-Europe gebruiken. Na analyse van de DNA-monsters, zal het laboratorium de gegevens, die in het DNA-monster aanleveringsformulier ingevuld staan gebruiken om de analyse certificaten t.w. het DNA profiel (de DNA markers) en de ouderschapscontrole te kunnen maken. 2.5b Zodra de volledige namen van de pups bekend zijn, kan het DNA-monster aanleveringsformulier in tweevoud volgens de instructies op het formulier volledig ingevuld worden. Om vergissingen te voorkomen, gebruik in het formulier a.u.b. de microchip stickers. 2.5c De dierenarts moet de hele procedure met zijn handtekening en een stempel van zijn praktijk op het DNA-monster aanleveringsformulier bevestigen. Ook de fokker dient zijn handtekening te zetten. NB. ALFA-Europe zou de test resultaten niet kunnen erkennen als het DNA-monster aanleveringsformulier niet volgens de instructies in het formulier is ingevuld. 2.5d Een van de DNA monster aanleveringsformulieren moeten samen met de verzegelde DNA-monsters (de swabs of container) opgestuurd worden naar het van Haeringen Laboratorium. Het andere volledig ingevulde formulier of gewaarmerkte kopie moet naar ALFA-Europe worden gestuurd. NB. Het adres van het laboratorium kan men op de link pagina op de website van ALFA-Europe vinden. Fok- en Registratiereglement ALFA-Europe

7 2.5e ALFA-Europe kent vier verschillende DNA-monster aanleveringsformulieren. - 1) Een DNA monster aanleveringsformulier ter verkrijging van een DNA-profiel inclusief ouderschapscontrole; - 2) een DNA monster aanleveringsformulier voor aanvullende tests (zoals prcd-pra, kleurentest enz.); - 3) een DNA monster aanleveringsformulier in geval van een nestje; - 4) een DNA monster aanleveringsformulier in geval het laboratorium om nieuwe DNAsamples vraagt. 2.6 De analyse certificaten 2.6a De testresultaten worden beschreven op twee analyse certificaten: - Een analysecertificaat waarbij alle gegevens van de geteste hond en de 18 DNAmarkers (het DNA-profiel ) worden vermeld. - Het andere analyse certificaat verklaart dat de ouderschapscontrole van de hond op basis van de DNA-profielen is vastgesteld (of niet). 2.6b Kopieën van de analyse certificaten worden opgeslagen in de database van ALFA- Europe. 2.6c De originele analyse certificaten worden samen met de stambomen naar de fokker opgestuurd. 2.6d De fokker dient de analyse certificaten samen bij de stambomen aan elke pupkoper te overhandigen. 3 Gezondheidsbepalingen 3.1 Algemene gezondheidseisen Om in aanmerking te komen voor de registratie moet de fokhond tenminste beschikken over: - Een geldig algemeen gezondheid certificaat; - Een geldig heupen- en ellebogen certificaat; - Een geldig prcd-pra certificaat 3.2 Het algemeen gezondheidscertificaat 3.2a Het algemeen gezondheidscertificaat moet worden ingevuld door de dierenarts of kliniek waar de fokker normaal naar toe gaat voor de medische behandeling, vaccinaties enz. Het algemeen gezondheidscertificaat is geldig voor maximaal 18 maanden. Echter in het geval dat de teef voor de tweede keer binnen deze termijn wordt gedekt, heeft de teef een nieuw gezondheidscertificaat nodig waarin de dierenarts verklaart dat hij geen bezwaar heeft dat de teef zal worden gedekt. 3.3 Het heupen- en ellebogencertificaat en de Röntgenfoto s 3.3a Fokhonden die geboren zijn na 1 juli 2008 moeten minstens een jaar oud zijn wanneer de röntgenfoto s werden gemaakt. Fok- en Registratiereglement ALFA-Europe

8 3.3b De heup- en ellebogen röntgenfoto's moeten genomen worden door een gespecialiseerde kliniek of door een dierenarts die ervaring heeft met het nemen van röntgenfoto's van fokhonden. ALFA Europa aanvaardt testrapporten van OFA, Pennhip, BVA ( of overeenkomstige rapporten) en van een ervaren dierenarts. 3.3c Wanneer de Röntgenfoto s en de beoordeling wordt uitgevoerd door een ervaren dierenarts, moet de fokker en de dierenarts het Heupen- en ellebogen beoordelingsformulier van ALFA-Europe gebruiken. 3.3d De eigenaar van de fokhond moet in het bezit zijn van het originele keuringsrapport en de röntgenfoto s (dit kan ook een digitale opname te zijn). 3.3e De fokker moet een kopie (volgens art.1.3e en f) van het certificaat naar ALFA- Europe sturen. 3.4 DNA prcd-pra certificaat Clear by parentage 3.4a Elke (toekomstige) fokhond moet over een geldig DNA prcd-pra certificaat beschikken. Een testrapport met als resultaat affected ( = lijder) wordt niet geaccepteerd, zie art. 6.9b. 3.4b Wanneer beide ouders over een geldig DNA prcd-pra certificaat beschikken waarin het testresultaat luidt: "normale" (= normaal), heeft de fokker de mogelijkheid om de test achterwege te laten. De hond is dan clear by parentage ( = vrij omdat beide ouders vrij zijn van deze mutatie). 3.4c In het geval dat (een of beide) ouders van de hond niet in onze database voorkomt, is de DNA prcd-pra test verplicht en moet deze worden uitgevoerd volgens de instructies op het DNA monster aanleveringsformulier voor een aanvullende test. 3.4d Een nakomeling die voor de fok bestemd is en slechts één ouder heeft die clear by parentage is (deze heeft dus geen certificaat), moet verplicht DNA getest worden op prcd-pra. 3.5 Aanvullende tests gezondheid 3.5a Zodra zich een ernstig gezondheidsprobleem binnen de AES Australian Labradoodle populatie zich voordoet, zullen aanvullende testen verplicht gesteld worden. 4 Dierenwelzijn bepalingen 4.1 De dekreu 4.1a De fokker zal ervoor zorgen dat een dekreu niet wordt gebruikt voordat hij is een jaar oud en is geregistreerd. 4.2 De teef 4.2a De fokker zal ervoor zorgen dat een teef niet wordt gedekt voor de leeftijd van 16 maanden. 4.2b De fokker zal ervoor zorgen dat de teef niet ouder is dan zes jaar op de dag dat ze haar eerste nestje krijgt. Fok- en Registratiereglement ALFA-Europe

9 4.2c De fokker zal er ook voor zorgen dat de teef niet meer wordt gedekt na de dag dat ze 8 jaar oud is geworden. 4.3 Aantal nesten 4.3a De fokker zal ervoor zorgen dat de teef niet meer dan twee nestjes zal krijgen in een periode van 24 maanden. De periode tussen de nesten mag niet minder zijn dan 10 maanden. De periode van 24 maanden begint op de dag dat de dekking voor het eerste van de twee nesten, die geboren zijn in deze periode heeft plaatsgevonden. 4.3b De fokker zal ervoor zorgen dat de teef niet meer dan 5 nesten te krijgen tijdens haar leven. Nestjes geboren in het buitenland tellen ook mee. 4.4 Zorg en socialisatie van het nestje 4.4a De fokker zal ervoor zorgen dat de pups en de moederhond alle medische zorg krijgen die nodig zijn. De pups dienen op te groeien in het gezin van de fokker en ze zullen worden gesocialiseerd met kinderen en andere honden of andere huisdieren. De pups zullen niet naar hun nieuwe baasjes gaan voordat ze 8 weken oud zijn. 5 Registratie van fokdieren 5.1 Het registreren van een Australian Labradoodle als AES Australian Labradoodle 5.1a Original Australian Labradoodles die een 100% RM / TP stamboom hebben en hun bewezen nakomelingen komen in aanmerking voor registratie bij ALFA-Europe. 5.1b Australian Labradoodles uit onderbroken foklijnen zouden eventueel voor registratie in aanmerking komen als zij voldoen aan alle andere registratiecriteria zoals beschreven in art. 5.1d ( zie ook art. 1.7a, 2.1a en b). 5.1c Een aanvraagformulier voor het registreren van een fokhond moet door de fokker worden ingevuld voordat de hond de leeftijd heeft bereikt van 24 maanden. Dit formulier moet vergezeld gaan van alle vereiste documenten zoals vermeld wordt in het formulier. NB. Iedere hond die niet gesteriliseerd of gecastreerd is (inclusief verkochte reuen waarvan de fokker de dekrechten heeft), moeten de dezelfde procedure volgen qua gezondheidstesten als iedere toekomstige fokhond. 5.1d Honden die vooraf beoordeeld zullen worden om te kijken of ze voor registratie in aanmerking komen moeten de volgende documenten overleggen: - een ondertekende stamboom (waarin ook zijn microchipnummer is vermeld). - een DNA-profiel, met inbegrip van ouderschapscontrole; - geldige gezondheidspapieren (heupen- en elleboogcertificaat; prcd-pra certificaat, alsmede een gezondheidscertificaat); - een foto in showpositie (zijkant) en een van de voorkant (in zittende positie). 5.1e Na controle en goedkeuring van het ingediende aanvraagformulier inclusief de bijgeleverde documenten, publiceert ALFA-Europe de belangrijkste gegevens van de fokhonden op haar website. Fok- en Registratiereglement ALFA-Europe

10 5.1f Na registratie van de hond, stuurt ALFA-Europe een uniek registratielogo met een uniek AES-registratienummer die de fokker op zijn website naast of onder de belangrijkste afbeelding van de geregistreerde hond moet plaatsen. 5.1g De belangrijkste afbeelding van een toekomstige fokhond/pup die nog niet is geregistreerd (omdat hij/zij nog te jong is) moet worden voorzien van de tekst "Te jong om te testen". 6 Fokken 6.1 Het fokken met geregistreerde fokdieren 6.1a De fokker fokt alleen met geregistreerde fokhonden tenzij de fokker gebruik maakt van de bepalingen beschreven in art.1.1b, 6.3, 6.5 en 6, Het dekcertificaat 6.2a Na de dekking (met inbegrip van kunstmatige inseminatie), moeten de fokker en de eigenaar van de reu (zelfs als de reu is overleden) het dekcertificaat in vullen. Het dekcertificaat moet worden ingeleverd samen met het nest aanmeldformulier. Beide dieren moeten over een geldig algemeen gezondheidscertificaat beschikken. NB: Het is niet toegestaan om voor een nestje meer dan een dekreu te gebruiken. Als blijkt dat na uitgebreid onderzoek van de DNA-markers het laboratorium concludeert dat verschillende dekreuen zijn gebruikt, zal dit leiden tot een disciplinaire procedure en vervolgens op de website van ALFA-Europe worden gepubliceerd. 6.3 Het fokken met een niet geregistreerde dekreu 6.3a Als een fokker een niet-geregistreerde Australian Labradoodle reu wil gebruiken, moet de fokker eerst om toestemming vragen. Om toestemming te krijgen moet de fokker de reu aan het bestuur van ALFA-Europe presenteren alsof hij deze hond wil registreren volgens de bepalingen in 5.1d. De fokker is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle documenten. 6.3b Na het zorgvuldig bekijken van de aangeleverde informatie, zal ALFA-Europe beslissen of de reu zal kunnen worden. Binnen drie weken na zijn verzoek, zal de fokker een reactie op zijn verzoek te krijgen. Voordat ALFA Europa een besluit neemt, mag de hond niet als dekreu worden gebruikt. 6.3c Als de reu mag worden gebruikt, ontvangt de fokker per een door het bestuur van ALFA-Europe ondertekend dekcertificaat waarin toestemming wordt verleend. 6.3d De eigenaar van de niet-geregistreerde reu moet, voordat de dekking plaatsvindt, een nieuw DNA-monster aanleveren met behulp van het DNA-monster aanleveringsformulier van ALFA-Europe, om zo toekomstige ouderschapscontrole mogelijk te maken. NB. De eigenaar van de teef is verantwoordelijk voor de betaling van de DNA test aan ALFA-Europe. Fok- en Registratiereglement ALFA-Europe

11 6.4 Het gebruik van bevroren of gekoeld sperma van een geregistreerde dekreu 6.4a Hier gelden dezelfde bepalingen als bij een normale dekking. De fokker kan gebruik maken van ingevroren sperma van een geregistreerde hond gebruiken als deze aan de bepalingen zoals beschreven in art. 6.1a en art. 6.2a heeft voldaan. 6.5 Het gebruik van ingevroren sperma van een niet geregistreerde dekreu 6.5a De fokker mag ingevroren sperma van een niet-geregistreerde reu gebruiken, op voorwaarde dat aan alle registratie-eisen voldaan volgens deze fokreglement zoals beschreven in art. 6.2a, en 6.3a, b en c. Wat betreft het gezondheidscertificaat: een dekreu die nakomelingen met een bewezen erfelijke en levensbedreigende ziekten heeft geproduceerd kan niet worden gebruikt. 6.6 Het gebruik van ingevroren sperma van een overleden geregistreerd reu 6.6a De fokker mag ingevroren sperma van een overleden geregistreerde hond gebruiken als de hond aan alle bepalingen zoals beschreven in art. 6.2a heeft voldaan. Wat betreft het gezondheidscertificaat: een dekreu die nakomelingen met een bewezen erfelijke en levensbedreigende ziekten heeft geproduceerd kan niet worden gebruikt. 6.7 Het gebruik van ingevroren sperma van een overleden ongeregistreerde reu 6.7a De fokker mag ingevroren sperma van een overleden ongeregistreerde reu gebruiken op voorwaarde dat aan alle eisen zoals beschreven in art. 6.2a en 6.3a, b en c is voldaan. Wat betreft het gezondheidscertificaat: een dekreu die nakomelingen met een bewezen erfelijke en levensbedreigende ziekten heeft geproduceerd kan niet worden gebruikt. 6.8 Het geven van een dekking aan een niet-geregistreerde teef 6.8a Het geven van een dekking aan een niet geregistreerde teef is niet toegestaan. 6.9 Fokbepalingen met betrekking tot erfelijke ziekten 6.9a Recessieve erfelijke ziekten: Fokken met twee dragers van een bewezen erfelijke ziekte is niet toegestaan. 69b Dominant erfelijke ziekten: Fokken met een lijder of zelfs met een drager van een autosomaal dominant erfelijke ziekte is niet toegestaan Fokbepalingen met betrekking tot inteelt 6.9a De volgende combinaties zijn niet toegestaan: Paring tussen broer en zus Paring tussen vader en dochter Paring tussen moeder en zoon Paring tussen grootvader en kleindochter Paring tussen grootmoeder en kleinzoon Fok- en Registratiereglement ALFA-Europe

12 7 Nestregistraties 7.1 Nestjes van geregistreerde ouders 7.1a Nestjes van geregistreerde fokdieren komen automatisch in aanmerking voor registratie als zij voldoen aan de bepalingen van dit Fok- en Registratiereglement. De fokker moet per het nest inschrijfformulier binnen 4 weken na de geboorte van het nest insturen. 7.1b De registratie van het nestje zal op de website van ALFA-Europe worden gepubliceerd. Elke pup zal een individueel nest registratienummer krijgen. Na ontvangst van de analyse certificaten van het laboratorium, wordt het Laboratorium identiteitsnummer (= VHL_ID nummer dat het DNA-profile vertegenwoordigd) van elke pup worden op de website toegevoegd aan de individuele nestregistratie gegevens van de pup. 7.2 Registratie van een nest van een niet-geregistreerde dekreu 7.2a De fokker moet het nestregistratie formulier invullen en insturen samen met de vereiste documenten waaronder het dekcertificaat (zie art. 6.3c) waarin ALFA-Europe toestemming gaf om de ongeregistreerde reu te mogen gebruiken voor deze dekking. 8 Steriliseren - castreren 8.1 Castratie / sterilisatie 8.1a De fokker garandeert dat alle pups die niet worden gebruikt voor de fokkerij worden gesteriliseerd of gecastreerd voordat deze naar hun nieuwe baasjes gaan. Er wordt een uitzondering gemaakt voor puppy's die niet kunnen worden geopereerd wegens medische redenen. De fokker zal eigenaar of mede-eigenaar blijven totdat de pup is gecastreerd. 8.1b De castratie van een reu betekent altijd een complete castratie en de sterilisatie van de teef betekent dat de eierstokken worden verwijderd, met andere woorden "clipping" is niet toegestaan. 8.2 Het de-sexing formulier 8.2a De fokker moet het de-sexing formulier volledig invullen en deze door de dierenarts die de operaties heeft uitgevoerd laten ondertekenen en afstempelen. Op het formulier moeten alle pups vermeld te worden, inclusief de toekomstige fokhonden en de puppen die nog niet geopereerd kunnen worden om medische redenen. Een gewaarmerkt formulier moet aan ALFA Europa worden gestuurd. NB. In geval een puppy om medische redenen niet gesteriliseerd of gecastreerd kan worden, moet de fokker een verklaring van de dierenarts met de reden waarom de pup niet geopereerd kan worden meesturen. 8.2b Afhankelijk van de situatie gebruik je een van de twee volgende de-sexing formulieren. - "De-sexing formulier voor nestjes en het - Individueel De-sexing formulier" ". Fok- en Registratiereglement ALFA-Europe

13 Het Individueel de-sexing formulier moet worden gebruikt in geval van een uitgestelde operatie, wanneer de hond met pensioen gaat of niet goedgekeurd wordt/blijft omdat de fokhond geen geldig gezondheidscertificaat meer krijgt. 8.2c Indien een toekomstige fokhond niet aan de gezondheidseisen kan voldoen, moet de hond worden gesteriliseerd of gecastreerd. Een individueel de-sexing formulier moet naar ALFA-Europe worden gestuurd. 9 De stambomen 9.1 De ALFA-Europe stamboom 9.1a Er is maar een echte en geldige stamboom en dat is de stamboom zoals die door ALFA-Europe wordt uitgegeven. NB: Als een fokker aan zijn pupkopers een overzicht van de ouders en voorouders van de pup wil geven (het is niet toegestaan het woord " stamboom " te gebruiken), moet hij op dit overzicht het volgende vermelden: "Dit is niet een stamboom, een officiële stamboom wordt alleen door ALFA-Europe uitgereikt". 9.1b Alleen nakomelingen van bij ALFA-Europe geregistreerde ouders (of wanneer er - na schriftelijke toestemming van het bestuur- een niet geregistreerde reu is gebruikt) hebben recht op een ALFA-Europe stamboom. 9.1c Stambomen kunnen worden verkregen door het invullen van het stambomen aanvraagformulier en het verzenden van dit formulier naar ALFA-Europe. Op basis van de DNA - testresultaten (de analyse certificaten) van het laboratorium en de stamboom aanvraagformulier, zal ALFA-Europe de stambomen vervaardigen. 9.2 Presentatie van de stambomen van de pup koper 9.2a pupkopers hebben recht op de originele documenten waaronder de stamboom en beide analyse certificaten. De fokker moet een kopie van deze originele papieren te houden. Bijlage disciplinaire procedures 1 Disciplinaire procedures - beroepsprocedures Door het ondertekenen van de Gedragscode is de fokker verplicht zich integer te verhouden ten opzichte van de organisaties (ALFA-Europe en de IEALB), zijn fokprogramma (met inbegrip van het Fok- en Registratiereglement), zijn collega fokkers en zijn pupkopers Overtredingen van het Fok- en registratiereglement of de Gedragscode 10.1a Als de fokker in strijd met de Gedragscode en/of het Fok- en registratiereglement van ALFA Europa handelt, zou de overtreding op de website van ALFA-Europe kunnen worden gepubliceerd. Fok- en Registratiereglement ALFA-Europe

14 Afhankelijk van de ernst van de overtreding, zou de fokker kunnen worden uitgesloten van het toekomstig registreren van fokhonden en zijn nestjes. 10.1b Disciplinaire maatregels kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: Verzoek tot corrigeren: Als een fokker een administratieve fout maakt met betrekking tot het registratiereglement, zal de fokker per worden gevraagd om deze fout te corrigeren. Dergelijke fouten/verzoeken worden niet gepubliceerd. Waarschuwingen: Als de fokker in strijd handelt met de gedragscode en/of het Fok- en registratiereglement, zal de fokker krijgen per een officiële waarschuwing van het bestuur krijgen. Deze zal niet worden gepubliceerd. Schorsingen / uitsluitingen: Als de fokker herhaaldelijk de Gedragscode en/of het Foken registratiereglement op flagrante of herhaalde wijze schendt, kan de fokker worden geschort of zelfs worden uitgesloten. De overtreding zal binnen het bestuur worden besproken waarna passende disciplinaire maatregels zullen worden genomen. De fokker zal per en per aangetekend schrijven over deze beslissing op de hoogte gesteld worden. NB: Voordat een schorsing of uitsluiting zal worden gepubliceerd, heeft de fokker het recht om zijn zaak te laten beoordelen door een onafhankelijke commissie (zie art.10.2.). 10.1c Maakt de fokker binnen 14 dagen geen gebruik van zijn recht om in beroep te gaan bij de onafhankelijke commissie, zal de disciplinaire maatregel worden gepubliceerd (zie art. 10.3b) Beroep aantekenen bij een onafhankelijke commissie 10.2a De fokker heeft de mogelijkheid binnen 14 dagen beroep aan te tekenen nadat hij per in kennis is gesteld van de beslissing van het bestuur van ALFA-Europe. 10.2c Beide partijen zal worden gevraagd om een gelijk aantal leden voor deze commissie aan te wijzen. Elke partij mag maximaal twee leden aanwijzen die ervaring hebben met de onderhavige kwestie. NB: Bestuursleden van ALFA-Europe kunnen niet worden benoemd wanneer de kwestie een zaak betreft tussen de fokker en ALFA-Europe of wanneer het een kwestie betreft tussen twee fokkers en waarvan een van de fokkers een bestuurslid is De beroepsprocedure 10.3a De fokker moet binnen een week nadat hij per aangetekend schrijven in kennis is gesteld over het besluit (of klacht) van het bestuur van ALFA-Europe beroep aantekenen. Het beroep dient per naar worden ingediend. 10.3b Tijdens het beroep zal het besluit tot publicatie op de website van ALFA-Europe van de schendingen door de fokker in kwestie worden opgeschort. Fok- en Registratiereglement ALFA-Europe

15 10.3c Het beroepschrift moet vergezeld gaan van alle documenten die het beroep onderbouwen. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle relevante documenten aan de leden van de onafhankelijke commissie. ALFA-Europe krijgt altijd een kopie van de betreffende stukken. 10.3d De onafhankelijke commissie moet binnen 14 dagen benoemd worden. Indien de partij die beroep wil aantekenen binnen dit tijdsbestek geen leden benoemt of niet alle documenten aanlevert wordt het beroep als ingetrokken beschouwd. 10.3e De onafhankelijke commissie begint haar werkzaamheden wanneer alle leden zijn benoemd en alle relevante documenten zijn ontvangen. De leden van de onafhankelijke commissie kiest een voorzitter en een secretaris. De manier waarop de onafhankelijke commissie het beroep behandelt, zal aan haar eigen goeddunken worden overgelaten. 10.3f De onafhankelijke commissie heeft het recht om aanvullende informatie op te vragen aan beide partijen (ALFA-Europe ontvangt altijd een kopie van deze aanvullende informatie). 10,3 g Nadat de onafhankelijke Commissie de zaak bekeken heeft zal de uitkomst van hun bevindingen, uiterlijk 28 dagen na aanvang van haar werkzaamheden, aan de partijen schriftelijk worden meegedeeld. ALFA-Europe ontvangt een kopie van de uitspraak. 10.3h Het oordeel van de onafhankelijke Commissie is gebaseerd op de meerderheid van stemmen. Als de stemmen binnen de onafhankelijke Commissie staken dan zal het bestuur van ALFA-Europe een vijfde persoon, die door beide partijen acceptabel is, benoemen. De vijfde persoon moet binnen drie weken worden benoemd nadat ALFA-Europe is meegedeeld dat betreffende het eindoordeel de stemmen staken. In het geval dat beide partijen niet eens kunnen worden over een kandidaat, dan zal ALFA-Europe de vijfde persoon benoemen. 10.3i Komt de Onafhankelijke Commissie, nadat de vijfde persoon is benoemd, niet binnen drie weken tot een definitief oordeel, dan deze Onafhankelijke Commissie worden ontslagen en zal het bestuur van ALFA-Europe een geheel nieuwe commissie benoemen. 10.3j. De uitkomst van de Onafhankelijke Commissie als bedoeld in art. 10.3g t/m i is definitief. Partijen krijgen schriftelijk de bevindingen van de onafhankelijke commissie meegedeeld. ALFA-Europe zal een kopie van de uiteindelijke uitspraak krijgen. Fok- en Registratiereglement ALFA-Europe

3. Wanneer ik op mijn website over mijn fokhonden spreek, zal ik alleen de naam AES Australian Labradoodle gebruiken.

3. Wanneer ik op mijn website over mijn fokhonden spreek, zal ik alleen de naam AES Australian Labradoodle gebruiken. Iedere fokker van wie zijn honden en nesten worden erkend door en zijn geregistreerd bij de Stichting ALFA-Europe belooft door zijn handtekening zich te houden aan onderstaande bepalingen, de gedragscode.

Nadere informatie

DNA-afname en afstammingscontrole

DNA-afname en afstammingscontrole verplicht voor elke raspup DNA-afname en afstammingscontrole INFORMATIE VOOR FOKKERS www.houdenvanhonden.nl Verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole Sinds 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een

Nadere informatie

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER PROTOCOLLEN EN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ Versie 4 Wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd Fokkersraadsvergadering 12 november 2012 VOORWAARDEN FOKKERIJ DEEL 1 Artikel

Nadere informatie

Basenji Club Nederland

Basenji Club Nederland Basenji Club Nederland Opgericht 13 juni 1999 Verenigingsfokreglement Basenji Club Nederland (BCN) voor het ras: Basenji 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Basenji Club Nederland, hierna te noemen

Nadere informatie

PROTOCOLLEN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ

PROTOCOLLEN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ PROTOCOLLEN EN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ Versie 5 Wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd Fokkersraadsvergadering 19 maart 2016 VOORWAARDEN FOKKERIJ DEEL 1 Artikel 1 De fokker is gehouden aan het VFR (Verenigings

Nadere informatie

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Opgericht 10 september 2010 Fokbeleid versie: Leden Vergadering 22 mei 2011 Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland 1. Doelstelling 1.1.

Nadere informatie

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar Duitse Herder Club Nederland Rasspecifiek Fokreglement DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar 04 oktober 2010 KvK 51085747 13-04-14 versie 3 pagina 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

op Kynologisch Gebied in Nederland Fokken van Rashonden Regels voor aanvragen stambomen

op Kynologisch Gebied in Nederland Fokken van Rashonden Regels voor aanvragen stambomen op Kynologisch Gebied in Nederland Fokken van Rashonden Regels voor aanvragen stambomen Fokken van Rashonden Voor het fokken van rashonden in Nederland met een FCI erkende stamboom en inschrijving in het

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Kuvasz Vereniging Nederland voor het ras: Kuvasz Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in zwarte tekst

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement voor het ras Zwitserse Witte Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Zwitserse Witte Herder zoals

Nadere informatie

FOKREGLEMENT CBRN M.I.V. 2012

FOKREGLEMENT CBRN M.I.V. 2012 FOKREGLEMENT CBRN M.I.V. 2012 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de CBRN, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Chesapeake Bay Retriever zoals

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Bijlage agendapunt 4a Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: voor het ras: (invullen door rasvereniging) Conceptversie maart 2012, VERSIE 6.0 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club

Verenigingsfokreglement. Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club NEDERLANDSE NORWICH TERRIER CLUB Opgericht 9 mei 1993, ingeschreven in de KvK onder nummer 40077028 Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club Voor het ras: Norwich

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement VAN DE Havanezer Club Nederland voor het ras: Havanezer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Havanezer Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

1 ALGEMEEN. Format VerenigingsFokReglement (VFR) 1/6 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer

1 ALGEMEEN. Format VerenigingsFokReglement (VFR) 1/6 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer 1 ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging voor de Epagneul bleu de Picardie, de Epagneul Picard en de Epagneul de Pont-Audemer hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland. 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Alaska Malamute Club voor Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Alaskan Malamute zoals deze

Nadere informatie

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden.

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden. FOKREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1. Het Fokreglement voor de Oudduitse Herder en de Duitse Herder LangStokhaar is overeenkomstig het beschrevene in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement. voor fokkers en leden van. de Engelse Bulldog

Rasspecifiek Fokreglement. voor fokkers en leden van. de Engelse Bulldog Rasspecifiek Fokreglement voor fokkers en leden van de Engelse Bulldog Volgens besluit door de ALV van 26 maart 2011 Rasspecifiek fokreglement voor Fokkers en leden van de Engelse Bulldog welke zijn ingeschreven

Nadere informatie

FOKREGLEMENT VAN ALFA-EUROPE

FOKREGLEMENT VAN ALFA-EUROPE FOKREGLEMENT VAN ALFA-EUROPE 1. Algemene bepalingen 1.1. De administratieve kosten moeten voldaan zijn voordat de aanvraag voor registraties, een DNA-testpakket of een stamboom in behandeling genomen wordt.

Nadere informatie

Duitse Herder Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement. DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar

Duitse Herder Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement. DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar Duitse Herder Club Nederland Rasspecifiek Fokreglement DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar 04 oktober 2010 KvK 51085747 01-05-2016 versie 4 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Rasvereniging: Onze Stabyhoun Ras: Stabyhoun 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Onze Stabyhoun, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond

Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse vereniging van

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Ras: Stabyhoun

Verenigingsfokreglement. Ras: Stabyhoun Verenigingsfokreglement Rasvereniging: Onze Stabyhoun Ras: Stabyhoun 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Onze Stabyhoun, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland. voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever

Verenigingsfokreglement. van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland. voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever Verenigingsfokreglement van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Chesapeake Bay Retriever, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Verenigings Fok Reglement

Verenigings Fok Reglement Vereniging Van Poedel Vrienden Verenigings Fok Reglement Versie 1.02 VVPV 15-2-2015 Inhoud 1. ALGEMEEN... 2 2. FOKREGELS... 3 3. WELZIJNSREGELS... 5 4. VARIETEITSKRUISINGEN... 6 5. GEZONDHEIDSREGELS...

Nadere informatie

Verenigings Fokreglement Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging. Ras; Flatcoated Retriever

Verenigings Fokreglement Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging. Ras; Flatcoated Retriever Verenigings Fokreglement Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging Ras; Flatcoated Retriever 1. Algemeen 1.1 Dit regelement voor de Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

op Kynologisch Gebied in Nederland Fokken van Rashonden

op Kynologisch Gebied in Nederland Fokken van Rashonden op Kynologisch Gebied in Nederland Fokken van Rashonden Nieuwe Regels vanaf 1 Juli 2008 Vanaf 1 juli 2008 zullen er een aantal nieuwe regels van kracht worden voor het fokken van rashonden. Deze regels

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VERENIGINGSFOKREGLEMENT voor het ras BEARDED COLLIE Versie: 1-6-2016 VERENIGINGS FOKREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Bearded Collie Holland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Bijlage 1 Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Bordeaux Dog Club Nederland voor het ras: Bordeaux Dog ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Bordeaux Dog Club Nederland, hierna te

Nadere informatie

FGH FOKREGLEMENT VOOR DE OUDDUITSE HERDER

FGH FOKREGLEMENT VOOR DE OUDDUITSE HERDER FGH FOKREGLEMENT VOOR DE OUDDUITSE HERDER Uitgave 17 augustus 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering van 17 aug 2014 1. ALGEMEEN 1.1. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die alleen zijn aangesloten

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Nederlandse Schapendoes

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Nederlandse Schapendoes Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging de Nederlandse Schapendoes voor het ras: Nederlandse Schapendoes 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging de Nederlandse Schapendoes,

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement voor het ras: Ierse Setter VFR ISC concept 7.2 pag. 1/13 Besluit ALV 21 oktober 2012 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de, hierna te noemen de

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Club voor Dalmatische Honden voor het ras: Dalmatische Hond Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. Verenigingsfokreglement. Golden Retriever Vereniging. voor het ras: Golden Retriever

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. Verenigingsfokreglement. Golden Retriever Vereniging. voor het ras: Golden Retriever Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Golden Retriever Vereniging voor het ras: Golden Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Golden Retriever Vereniging, hierna te noemen de

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Barsoi Club voor het ras: Barsoi Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement (VFR) voor de Drentsche Patrijshonden Club Nederland 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Drentsche Patrijshond Club Nederland beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Japanse Spaniël F.C.I. nr. 206 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010)

Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010) Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010) Dit Fokreglement bevat de bepalingen waaraan een lid van de vereniging minimaal moet voldoen. Tevens moet voldaan zijn aan de algemene

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: MNCN voor het ras: Perro Dogo Canario Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse Cocker Spaniel (VLECS) voor het ras: Engelse Cocker Spaniel ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging:nederlandse Lakeland Terrier Club voor het ras: Lakeland Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Opgericht 13 juni 1999 Verenigingsfokreglement voor het ras: Basenji 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Basenji Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Schapendoes

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Schapendoes Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging De Nederlandse Schapendoes voor het ras: Nederlandse Schapendoes 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement van de Vereniging De Nederlandse Schapendoes,

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN. voor het ras: Lhasa Apso

Verenigingsfokreglement. rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN. voor het ras: Lhasa Apso Verenigingsfokreglement van: rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN voor het ras: Lhasa Apso Format VerenigingsFokReglement (VFR)Lhasa Apso Club Nederland 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie:

Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie: Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie: 2014.01 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Schotse Herdershonden Vereniging

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging Amerikaanse Cocker Spaniël (kortweg VACS) voor het ras: Amerikaanse Cocker Spaniel 1. ALGEMEEN 1.1.

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Chinese Naakthond (F.C.I. nr. 288) Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland voor het ras: Picardische Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Picardische Herdershonden Club Nederland,, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

DNA-afname en -afstammingscontrole

DNA-afname en -afstammingscontrole Verplicht vanaf 1 juni 2014 DNA-afname en -afstammingscontrole Informatie voor fokkers Verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht DNAafstammingsbewijs.

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Pointer Club. voor het ras: Pointer

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Pointer Club. voor het ras: Pointer Verenigingsfokreglement Nederlandse Pointer Club voor het ras: Pointer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse pointer club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Erecode Commedia. Erecode Commedia

Erecode Commedia. Erecode Commedia Erecode Commedia Alle honden van Leden / Fokkers moeten op lichamelijk en emotioneel gebied voldoende zorg ontvangen. Dit betreft in ieder geval de onderstaande punten : - Hoeveelheid en Kwaliteit van

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Maltezer F.C.I. Nr. 65 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Cardigan

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Cardigan Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club voor het ras: Welsh Corgi Cardigan 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Welsh Corgi Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te

Nadere informatie

Havanezer Club Nederland. Havanezer

Havanezer Club Nederland. Havanezer Verenigings Fokreglement van de Havanezer Club Nederland voor het ras: Havanezer 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Havanezer Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

Inteelt en verwantschapsbeheer

Inteelt en verwantschapsbeheer Inteelt en verwantschapsbeheer mogelijkheden nieuwe software Jack Windig, Wageningen UR Laura Roest, Raad van Beheer Lelystad 21 januari 2014 Genetisch management Inteelt beheersen kan je alleen samen

Nadere informatie

FOKREGLEMENT Vastgesteld op de bestuursvergadering van 17 aug 2014

FOKREGLEMENT Vastgesteld op de bestuursvergadering van 17 aug 2014 FOKREGLEMENT Vastgesteld op de bestuursvergadering van 17 aug 2014 1. ALGEMEEN 1.1. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die alleen zijn aangesloten bij de FGH en niet fokken voor een rasvereniging

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Australian Shepherd

Rasspecifiek Fokreglement Australian Shepherd Rasspecifiek Fokreglement Australian Shepherd AUSTRALIAN SHEPHERD CLUB NEDERLAND 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement voor het ras Australian Shepherd beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: M.N.C.N. voor het ras: Dogo Argentino Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Golden Retriever Club Nederland voor het ras: Golden Retriever Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: Tibetaanse Terriër Club Nederland TTCN voor het ras: Tibetaanse terriër 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de TTCN, hierna

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: M.N.C.N. voor het ras: Cáo da Serra da Estrella Uitgangspunten en toelichting

Nadere informatie

Vereniging Van Poedel Vrienden. Fok Reglement. Versie 1.0

Vereniging Van Poedel Vrienden. Fok Reglement. Versie 1.0 Vereniging Van Poedel Vrienden Fok Reglement Versie 1.0 VVPV 15-2-2014 Inhoud 1. ALGEMEEN... 2 2. FOKREGELS... 3 3. WELZIJNSREGELS... 4 4. GEZONDHEIDSREGELS... 5 5. GEDRAGSREGELS... 7 6. EXTERIEURREGELS...

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND

REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND Opgericht 4 mei 1975, koninklijk goedgekeurd 3 oktober 1975/Ingeschreven bij de KvK onder nummer 40346810 Ondergetekende Naam: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Basset Griffon Vendéen Club Nederland voor het ras Grand Basset Griffon Vendéen & Petit Basset Griffon Vendéen

Nadere informatie

Nederlandse Chihuahua Club

Nederlandse Chihuahua Club Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Chihuahua Club Voor het ras: Chihuahua korthaar en Chihuahua langhaar secretaris@nederlandsechihuahuaclub.nl www.nederlandsechihuahuaclub.nl

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke. Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke. Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) 1 De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis Reglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging Old English Sheepdog Club Nederland voor het ras: Old English Sheepdog Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Basset Griffon Vendéen Club Nederland voor het ras Grand Basset Griffon Vendéen & Petit Basset Griffon Vendéen

Nadere informatie

voor het ras: Pyreneese Berghond

voor het ras: Pyreneese Berghond Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond voor het ras: Pyreneese Berghond Goedgekeurd door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN, OOK TE NOEMEN COLLIE VRIENDEN VOOR HET RAS COLLIE LANGHAAR

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN, OOK TE NOEMEN COLLIE VRIENDEN VOOR HET RAS COLLIE LANGHAAR VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN, OOK TE NOEMEN COLLIE VRIENDEN VOOR HET RAS COLLIE LANGHAAR 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Collie Vrienden, hierna te noemen de

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier voor het ras: Irish Glen of Imaal Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier voor het ras: Irish Glen of Imaal Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano Secretariaat: Marianne Eelvelt Evenaar 318 2408 NE Alphen aan den Rijn Tel. 0172-426730 E-Mail: mj.eelvelt@xs4all.nl Rasspecifiek Bracco Italiano Rasspecifiek fokreglement voor rasverengingen en rashondenfokkers

Nadere informatie

BRIARD VERENIGING NEDERLAND

BRIARD VERENIGING NEDERLAND Raad van Beheer Voor alle (ras)honden! Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement BRIARD VERENIGING NEDERLAND (Herzien maart 2016) VerenigingsFokReglement(VFR) Besluit ALV 8 maart 2016 Pagina

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement. Nederlandse Teckel Club. voor het ras: Dashond (FCI standaard 148)

Format Verenigingsfokreglement. Nederlandse Teckel Club. voor het ras: Dashond (FCI standaard 148) Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Nederlandse Teckel Club voor het ras: Dashond (FCI standaard 148) Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Een gezond fokbeleid voor uw ras? Markiesje informatieavond Verleden-heden-toekomst. Rasblindheid?

Een gezond fokbeleid voor uw ras? Markiesje informatieavond Verleden-heden-toekomst. Rasblindheid? Markiesje informatieavond Verleden-heden-toekomst Een gezond fokbeleid voor uw ras? Fokken met behoud van genetische heterogeniteit - welke regels gelden altijd? Rasvereniging: fokbeleid in de praktijk

Nadere informatie

naam van de rasvereniging: Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar Duitse Staande Korthaar

naam van de rasvereniging: Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar Duitse Staande Korthaar Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Duitse Staande Korthaar 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt. voor het ras: Tibetaanse terriër

Verenigingsfokreglement. rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt. voor het ras: Tibetaanse terriër Verenigingsfokreglement van: rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt voor het ras: Tibetaanse terriër 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de rvtt, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: IJslandse Honden Club IJ.H.C. voor het ras: IJslandse Hond 1. Algemeen 1.1 Dit reglement voor de IJHC, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: International Griffon Club Holland Griffonya voor het ras: Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon.

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement - Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terrier voor het ras: Jack Russell Terrier 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement rasvereniging: Vereniging voor de Hollandse Herder (VVHH) voor het ras: Hollandse Herder (alle variëteiten) 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging voor de Hollandse Herder

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras)

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Certificering Rasverenigingen en Rashondenfokkers Raamwerk voor het rasspecifiek fokreglement voor gecertificeerde rasverengingen en rashondenfokkers onder

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Ierse Water Spaniel Vereniging Nederland voor het ras: Ierse Water Spaniel 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Ierse Water Spaniel Vereniging

Nadere informatie

Airedale Terriër Verbond Nederland. Verenigingsfokreglement

Airedale Terriër Verbond Nederland. Verenigingsfokreglement Airedale Terriër Verbond Nederland Verenigingsfokreglement Fokreglement van het ATVN 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor het Airedale Terriër Verbond Nederland, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij

Nadere informatie

Mededeling van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus aan de DIERENARTS

Mededeling van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus aan de DIERENARTS Mededeling van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus aan de DIERENARTS Beste Dokter, In overeenkomst met UPV en SAVAB Flanders, wenst de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus in nauwe samenwerking

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VERENIGINGSFOKREGLEMENT Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011

Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011 Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011 Artikel 1. Doelstelling Artikel 8. Exterieur- eisen Artikel 2. Reikwijdte en Artikel 9. Koopovereenkomst begrenzing Artikel 3. Definities

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Boxer Vrienden Nederland Voor het ras: Boxer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Boxer Vrienden Nederland, hierna

Nadere informatie

Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar.

Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar. Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar. Voor de NEDERLANDSE SINT BERNARD CLUB VOOR LIEFHEBBERS EN FOKKERS 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Sint Bernard Club

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër

Rasspecifiek Fokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër Rasspecifiek Fokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement (RFR) voor de Jack Russell Terriër beoogt bij te dragen aan de behartiging van de

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Nederlandse Berner Sennen Vereniging voor het ras: Berner Sennenhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit Verenigingsfokreglement voor de vereniging Nederlandse

Nadere informatie

FOKREGLEMENT VOOR DE TIBETAANSE MASTIFF

FOKREGLEMENT VOOR DE TIBETAANSE MASTIFF FOKREGLEMENT VOOR DE TIBETAANSE MASTIFF Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van honden van het ras Tibetaanse Mastiff in de Nederlandse Hondenstamboekhouding.

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Hovawart Vrienden Nederland voor het ras: Hovawart 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Hovawart Vrienden Nederland, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Fokregels Versie , vastgesteld tijdens de ALV dd

Fokregels Versie , vastgesteld tijdens de ALV dd 1. De ALAEU registreert Australian Labradoodles en parent breeds, die voor het fokken worden gebruikt, en verstrekt exacte en betrouwbare stambomen als er is gefokt volgens de fokregels en code van ethiek.

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Boxer Vrienden Nederland Voor het ras: Boxer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Boxer Vrienden Nederland, hierna te

Nadere informatie

Fokreglement Werkgroep Fokkerij en gezondheid Hovawart Bond Nederland

Fokreglement Werkgroep Fokkerij en gezondheid Hovawart Bond Nederland Ras: Hovawart Fokreglement Werkgroep Fokkerij en gezondheid Hovawart Bond Nederland 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de vereniging Hovawart Bond Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij

Nadere informatie

Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC)

Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Verenigings Fokreglement voor het ras Newfoundlander beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie