---9. r-: I Getallenkenni:li. Tips voor de toets. Meetkunde. Bewerldngen. Meten en metend rekenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "---9. r-:- ------------------ I Getallenkenni:li. Tips voor de toets. Meetkunde. Bewerldngen. Meten en metend rekenen"

Transcriptie

1 5 r-: Getallenkenni:li Wat leerde ik? Een verhouding uitdrukken in percent en i omgekeerd Breuken vermenigvuldigen met een natuurlijk getal en omgekeerd Waar staat dit in het onthoudboek? ms. 11.3, 23 en 62 Waar vind ik oefeningen? leerboek p : verhouding noteren in percent p. 104: breuken vermenigvuldigen met een natuurlijk getal Werkboek les 66: breuken vermenigvuldigen met een natuurlijk getal Bewerldngen Wat leerde ik? Hoofdrekenen Kommagetallen vermenigvuldigen met een natuurlijk getal Cijferen - Natuurlijke getallen en kommagetallen cijferend delen door een kommagetal Toepassingen - Mediaan en gemiddelde Samengestelde vraagstukken Waar staat dit in het onthoudboek? ms. 0, 2.5.1, 68 en 69 Waar vind ik oefeningen? Leerboek p : mediaan en gemiddelde p. 107 en 110: natuurlijke getallen en kommagetallen cijferend delen door een kommagetal p : samengestelde vraagstukken Werkboek les 67: kommagetallen vermenigvuldigen met een natuurlijk getal - De waarde van pi - De omtrek van de cirkel - Kopen en verkopen Waar staat dit in het onthoudboek? nrs , 2.4.5, 84 t.e.m. 96 Waar vind ik oefeningen? leerboek p. 105 en 106: de waarde van pi p. 108 en 109: de omtrek van de cirkel p. 121: kopen en verkopen Werkboek les 65: omtrek en oppervlakte van regel matige en onregelmatige veelhoeken les 74: kopen en verkopen Meetkunde Wat leerde ik? - Vlakke figuren omstructureren en tekenen Waar staat dit in het onthoudboek? nr. 96 Waar vind ik oefeningen? leerboek p : vlakke figuren omstructureren en tekenen Tips voor de toets Neem een pen, kleurpotloden, een meetlat, een geodriehoek, een passer, tangram en een zakrekenmachine... lees elke opdracht heel goed. Herlees de opdracht als je ze niet goed hebt begrepen. Werk rustig. Werk met zorg. Controleer elk antwoord. Gebruik de zoekwijzers! Meten en metend rekenen Wat leerde ik? - De omtrek en de oppervlakte van regelmatige en onregelmatige veelhoeken ---.J '----- Wo!ters P!antyn $ Nieuwe Ta!~rîjk 6 9 Toetswijzers ---9

2 Getallenkennis [---VUl in. ] a 90 is o-di 8 is % van. % van 800 OnthoudbO~~~~ l~, Not~er -- b 1/4 van 300 =... % van 300 1/5 van 80 = % van 80 de verhouding met de kleinste getallen or het percent. ]' Onthoudboek nrs a 60 % is op.... en 23 is 1 op Î Ll' % ] ~,. op,s.. bs % is 1 voor alle 4 op 5 is... % 200 % is... op ' a n de tabel kan je aflezen hoeveel personen tijdens één week een tento onstelling bezochten. [ Onthoudboe=t 2.5.1,11.3,23 ~--- maandag 125 dinsdag 110J woensdag =f-l donderdag 80 vrijdag 60 zaterdag 320 zondag Noteer het gemiddelde aantal bezoekers. Noteer de mediaan van het aantal bezoekers in die week.. Op donderdag is het aantal bezoekers % van het aantal bezoekers op zaterdag. haalden bij een Bert 100 l ~etra _ ~Annick -J-- 80 b n de tabel kan j e aflezen hoeveel punten zes kinderen bespel. Het maximum bedraagt 150 punten. Noteer het gemiddelde aantal punten van de zes kinderen. Noteer de mediaan van het aantal pun- Koen 0 J, Erik ~~ 150 ~~~:_:_~_r:_/a_:_~h_da_ea~~;~ punte_n_.---'-~~~~~~_ Emilie 90 kindere: van de Wo!ters P!antyn 0 Nieuwe Tal-rijk 6 G Toetswijzers ~~-e

3 r , 1 x3= b : 2 = Onthoud boek nrs en 64 : 2=. : 6 = )( 3 =.. : 10 = Noteer de verhouding met de eenvoudigste getallen. a Onthoud boek nr Groep A Groep B Groep A en groep B verhouden zich als... en b A B De prijzen van wijn A en wijn B verhouden zich als... en. a Noteer de waarde in g als de eenheid de kg is Onthoudboek nrs. 11.3, 23,87, 110 b Noteer de waarde in cm 2 als de eenheid de m 2 is Wolters P!antyn <ol Nieuwe Tal-rijk Toetswîjzers

4 a Jan krijgt 150 % meer zakgeld. Hij kreeg vroeger 12 euro. Nu krijgt hij euro. TOnthoudboek nr. 23 lil b De prijs van een ticket is verdubbeld in prijs of gestegen ' met CVo..---1< Wolters Plantyn } Nieuwe Ta!~rijk Toetswijzers

5 Bewerkingen i- a n het diagram zijn de klasgemiddelden genoteerd van alle toetsen van één schooljaar. Noteer: 90 % 80 % 70 % 60 % "c-- /- ~ :--1-- i\'~, H-- 1\ / 50 % maand de maand waarin het klasgemiddelde het hoogste was: i O".Wdb~"" "' en het klasgemiddelde in de maand december: de maand waarin het klasgemiddelde onder 60 % daalde: b De bruto-inkomsten van een marktkramer bedragen tijdens het laatste trimester van het jaar euro. n het tweede trimester lagen de inkomsten dubbel zo hoog als in het laatste trimester. n het eerste trimester bedroegen de inkomsten euro. n het derde trimester ontving hij een derde meer dan in het eerste trimester. Maak een staafdiagram van de bruto-inkomsten van de marktkramer ~~ -+ ~ ~ 10000~-4 -+ ~ ~ OL-~ -L -L ~ Noteer in welk trimester de marktkramer de grootste bruto-inkomsten had.. Bereken het gemiddeld maandelijkse bruto-inkomen van de marktkramer. Wolters Plantyn <a Nieuwe Tal-rijk 6 ) Toetswijzers

6 O-m~ ~.-ll ~omo"';o" a De rit van een stadsbus duurt 24 min. van vertrek tot aankomst. De bus legt op die tijd een afstand af van 12 km. Noteer de gemiddelde snelheid van de bus. b De afstand Brussel - Parijs bedraagt 348 km. Een auto legt die afstand af in 3 uur en 40 min. Noteer de gemiddelde snelheid van die auto. m. HA los op. a Een fietser rijdt van Hasselt naar Diest met een gemiddelde snelheid van 15 km per uur. Hij rijdt 1 uur 20 min. over die afstand. Noteer hoeveel km de fietser heeft afgelegd. Onthoud boek nr b Een luchtballon vaart met een gemiddelde snelheid van 30 km per uur. Noteer de afstand die de ballon aflegt als hij 40 min. vaart _.._._ , , Gaby reed als fietstoerist mee in een vierdaagse. Hij reed een gemiddelde van 325 km per dag. De eerste dag reed hij 315 km, de tweede dag 308 km en de derde dag 334 km. Bereken hoeveel km Gaby de vierde dag aflegde. Onthoudboek nr ~ Wo!ters Plantyn $ Nieuwe Tal-rijk 6 ij> Toetswijzers

7 Reken uit het hoofd. a 8 x 0,9 = 24 x 0,25 =.. x7xl0=. 16,3x5= 50 x 0,18 =.. b 0,009 x 7 = x Î 8,5 =.. 0,Dl x =.. 50 x 12,4 =. 6,3 x 7 =. Onthoud boek nr Reken cijferend uit. Noteer eerst je schatting. Noteer de waarde van de rest. a Deel tot op 0,01 nauwkeurig. 6318:13,6 q=. rest:. schatting:. l 3702:21,5 b Deel tot op 0,001 nauwkeurig. schatting: q=. rest:. Los op. a Het maandelijks brutoloon van mevrouw Martens is euro. Ze betaalt 96 euro bijdragen en 468 euro belasting. Bereken het nettoloon van mevrouw Martens. Onthoudboek nr Bereken haar jaarlijkse nettoloon. b Jan Peeters ontvangt maandelijks een nettoloon van 980 euro. Bereken zijn brutoloon als je weet dat hij 347 euro belastingen en 146 euro bijdragen betaalt... Wolters Plantyn <! Nieuwe Tal-rijk Toetswijzers

8 Los op. a Een handelaar koopt bij de groothandelaar 40 kg appelen. Hij betaalt 0,75 euro per kg. Voor de verkoop in zijn winkel rekent de handelaar 23 euro bedrijfskosten. Hij verkoopt de appels tegen 2,40 euro per kg. - Bereken de totale inkoopprijs. Onthoud boek ~~s l 0 en - Bereken hoeveel de handelaar ontvangt wanneer hij alle appels verkoopt. - Bereken de totale winst ais alle appels verkocht zijn. b Een handelaar koopt een partij schoenen bij de groothandelaar. Hij betaalt er euro voor en 21 % BTW op de totale prijs. Zijn bedrijfskosten bedragen 300 euro. Hij verkoopt de schoenen met 250 euro verlies. Bereken de totale verkoopprijs. Tim heeft een spaarboekje van euro bij bank 'Spaarpot'. Hij krijgt 4 % intrest. Tine heeft een spaarboekje van euro bij bank 'Zuinig met geld'. Ze krijgt 5 % intrest. Bereken wie het meeste jaarlijkse intrest krijgt en bereken Onthoud boek nr. 24 Wolters Nieuwe Tal-rijk 6 " Toetswijzers

9 Vul de tabel in. Onthoud boek nr inkoopprijs verkoopprijs winst verlies H95 euro! 15 euro 500 euro 27 euro euro 154 euro 1-- : 7500 euro 860 euro Walters Nieuwe Tal-rijk 6.. Toetswijzers

10 Meten en metend rekenen Bereken de omtrek van de cirkel. b Onthoudboek nr. 86 Omtrek: Omtrek:. a De diameter van een cirkel is 8 cm. Noteer de formule om de omtrek te berekenen. Bereken de omtrek. O"fu""db~~! i b De straal van een cirkel is 12 cm. Noteer de formule om de omtrek te berekenen. Bereken de omtrek. Wolters Plantyn,., Nieuwe Ta!~rjjk Toetswijzers

11 Noteer de omtrek en de oppervlakte van a~~ ( '8" i! mm figuren. Onthoud boek ms, 84, 94,96 ~~; omtrek: oppervlakte: E E o '" omtrek: 60 mm oppervlakte: b Cl) 70 mm 60 mm omtrek: oppervlakte: omtrek:. oppervlakte: De slager koopt een rauwe ham van 7,5 kg tegen 14 euro per kg, Hij verkoopt de ham tegen 22 euro per kg. Bij het versnijden verliest hij 500 g ham. Bereken de totale winst. r Onthoud boek nr, 2.4 Wotters Plantyn e Nieuwe Tal-rijk 6 GO Toetswijzers ----8

12 ,---~~~~~~~-----~~~~~~~~-,~~~~~~, 5 Teke~-~-n -e~~-c-ir-k-e-l-rr-le-t-s-t-ra-a--3-c-m--ee-n-r -eg-e-l-m-a-t-ig-e-z-e-sh-o-e-k-.--'-o--n-th-o-u-d-bo ~~~-:~J 94, 154! Vul in. - De zijde van de regelmatige zeshoek is gelijk aan de... van de cirkel. Eén hoek van de zeshoek meet.. De som van de hoeken van de regelmatige zeshoek is o - De omtrek van de regelmatige zeshoek is De oppervlakte van de regelmatige zeshoek is o Barbecue in school 'De Klimop' nschrijvingen: 530 volwassenen aan 12 euro. 320 kinderen aan 6 euro. Onthoudboek nr De directeur betaalt aan slager Saté voor een volwassene 6 euro en voor een kind 3 euro. Bereken de totale opbrengst. Wo!ters Plantyn {t Nieuwe Tal-rijk 6 9 Toetswijzers ----<8

13 Meetkunde Teken de figuren volgens een gegeven verhouding. a Het vierkant dat vier keer zo groot is. D lonthoudboek nr. 96 b Het parallellogram dat twee keer zo groot is. a Kleur de cirkeltjes bij de juiste oplossing. Onthoudboek nr Welke figuur is dit zeker niet? o een vierkant o een rechthoek o een driehoek o een cirkel o een ruit b Kleur het cirkeltje bij elke eigenschap van de ruit. o Een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden. o Een vierhoek waarvan de hoeken recht zijn. o Een vierhoek waarvan alle zijden even lang zijn. o Een vierhoek waarbij de diagonalen loodrecht in het midden op elkaar staan. Wolters Plantyn e Nieuwe Tal-rijk 6 <1) Toetswijzers

14 l.eg met de stukken van de tangrampuzzel de figuur en kleef ze vast. a b Wotters P!antyn Nieuwe Tal-rijk 6 i!l Toetswijzers

15 L 8illl c Deel A Getallenkennis Deel is 25 % van is 1 % van % is 3 op 5 1 % is 1 op op 4 is 125 % 3. Gemiddelde: 185 Mediaan: 125 Aantal bezoekers: 25 % 4. 2/5 x 3 = 6/5 3/7 : 2 = 3/14 3/5: 6 = 3/30 = 1/10 S. A en B verhouden zich als 1 en /8 125 g 3/ / / Nu krijgt hij -5 euro. 30 Bewerkingen 8. Hoogste klasgemiddelde: in september Klasgemiddelde in december: ongeveer 66 % Klasgemiddelde onder 60 %: in mei 9. Gemiddelde snelheid: 30 km/uur 10. Afgelegde km: 20 km 11. Gaby fietste de vierde dag 343 km x 0,9 = 7,2 24 x 0,25 = 6 0,2x7xl0=14 16,3 x 5 = 81,5 50xO,18= : 13,6 q = 464,55 rest: 0, Nettoloon: euro Jaarlijkse nettoloon: euro 1. 1/4 van 300 = 25 % van van 80 = 20 % van % is 1 voor alle 20 4 op 5 is 80% 200 % is 2 op 1 3. Gemiddelde: 90 Mediaan: 95 Petra behaalde 80 % van de punten. 4.1/5:2=1/10 3/8 x 3 = 9/8 2/4: 10 = 2/40 = 1/20 S. A en B verhouden zich als 4 en / cm' 3/ cm' 1/ cm' 1/ cm' 7.De prijs is verdubbeld in prijs of gestegen met % r---, ,--,-----, 40000r-~ ~ i o L----L_-'-_--L.._~ 1 e 2 3e 4e Grootste bruto-inkomen: in 2' trimester Gemiddelde bruto-inkomen: euro 9. Gemiddelde snelheid: 95 km/uur 10. Afgelegde afstand: 20 km 12. 0,009 x 7 = 0, x 18,5 = ,01 x = x 12,4 = 620 6,3x7=44, : 21,5 q = 172,186 rest: 0, Brutoloon: euro Wolters Nieuwe Ta!Mrijk Toetswijzers

16 Deel A Deel B 15. nkoopprijs: 30 euro Ontvangsten: 96 euro Totale winst: 43 euro 16. Tine krijgt 5 euro meer intrest (125 euro) inkoopprijs verkoopprijs winst 495 euro ~510 euro 15 euro 500 euro 473 euro euro euro 154 euro 8360 euro euro verlies 27 euro 860 euro Meten en metend rekenen 18. Omtrek: 6,28 cm 19. Formule: diameter x 3,14 Omtrek: 25,12 cm 20. Figuur 1 : Omtrek: 12 cm of 120 mm Oppervlakte: 10,80 cm 2 Figuur 2: Omtrek: 170 mm of 17 cm Oppervlakte: 18 cm' of mm' 21. Totale winst: 49 euro 15. Totale verkoopprijs: euro 18. Omtrek: 9,42 cm 19. Formule: 2 x straal x 3,14 Omtrek: 75,36 cm 20. Figuur 3: Omtrek: 20,3 cm Oppervlakte: 15,25 cm 2 of mm' Figuur 4: Omtrek: 100 mm of 10 cm Oppervlakte: 700 mm 2 of 7 cm' 22. De zijde is gelijk aan de straal. Eén hoek van de zeshoek meet 120. De som van de hoeken is 720. De omtrek is 18 cm. De oppervlakte is ongeveer 23,4 cm'. 23. Totale opbrengst: euro Wo!ters Plantyn Nieuwe Tal-rijk 6 G Toetswijzers

17 Deel A Meetkunde Deel B Bv. / 25. Een vierkant, een driehoek, een cirkel, 25. Een vierhoek met twee paar eveneen ruit wijdige zijden. Een vierhoek waarvan alle zijden even lang zijn Een vierhoek waarbij de diagonalen loodrecht in het midden op elkaar staan. Wolters Plantyn G Nreuwe Tal-rijk 6 " Toetswijzer's

18

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden 2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Peter Ale Martine van

Nadere informatie

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006 Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo AN nr..4044.0006 Inleiding Beste leerling, Wanneer je naar de PABO gaat is het belangrijk dat je een goede beheersing hebt van de Nederlandse

Nadere informatie

Examen HAVO 2015. wiskunde A (pilot) tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO 2015. wiskunde A (pilot) tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30 16.30 uur wiskunde A (pilot) Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten

Nadere informatie

Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A

Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A Puzzelvierkanten Werkblad 1 Vierkant linksboven Zoek eerst uit hoeveel één hartje waard is. Daarna kun je ook berekenen hoeveel een rondje waard is. Vierkant

Nadere informatie

Dit kan ik al! - 1. De onderwerpen

Dit kan ik al! - 1. De onderwerpen Dit kan ik al! - 1 Als je iets nieuws leert vind je het vaak moeilijk. Ken je het eenmaal, dan denk je vaak was dat nou zo moeilijk?. Je kunt dus vaak meer dan je denkt! Met deze lijst kun jij aangeven

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL - COMPEX

Examen VMBO-GL en TL - COMPEX Examen VMBO-GL en TL - COMPEX 2008 tijdvak 1 woensdag 28 mei totale examentijd 2 uur economie CSE GL en TL COMPEX Vragen 1 tot en met 22 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer niet

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Financiële wiskunde Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Vierkant voor Wiskunde Zomerkamp C 2010 Voorwoord Tot een paar jaar geleden was het werken in de financiële wereld een zeer goedbetaalde

Nadere informatie

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 =

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 = Accenten blok 10 87 1 1 87 = In dit blok komt het aftrekken door aanvullen bij het rekenen t/m 1 000 aan de orde; bijv. 1 87 of 80 798. De leerlingen hebben deze strategie al eerder gebruikt bij het rekenen

Nadere informatie

ABSTRACT INHOUD VAN DE SYLLABUS SITUERING IN TELEGRAMSTIJL

ABSTRACT INHOUD VAN DE SYLLABUS SITUERING IN TELEGRAMSTIJL WIE NIET ZOEKT, NIET VINDT. HEURISTIEKEN OM WISKUNDIGE PROBLEMEN OP TE LOSSEN SYLLABUS DAG VAN DE WISKUNDE 22 NOVEMBER 2014 MICHEL ROELENS (UC LEUVEN-LIMBURG; MARIA-BOODSCHAPLYCEUM; UITWISKELING) ABSTRACT

Nadere informatie

Taak 7: Factuur Bibo

Taak 7: Factuur Bibo Taak 7: Factuur Bibo Je werkt bij Bibo, een winkel in het winkelcentrum van de stad. Het assortiment bestaat o.a. uit ringbanden, schriften en rekenmachines. Bibo heeft een klein assortiment geschenkartikelen

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

NOORDHOFF UITGEVERS BV

NOORDHOFF UITGEVERS BV NU REKENEN 2F DEEL A Corné van Berchum Atie Haverhals Paul de Heus Elma Kats José Kleinluchtenbeld Yolly Uittenhout Jacqueline Piels EINDREDACTIE Bram van der Wal UITWERKINGEN Marijke Kok NOORDHOFF UITGEVERS

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen!

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen! Estafette-opgave 1 (20 punten, rest 480 punten) Zeven gebieden Drie cirkels omheinen zeven gebieden. We verdelen de getallen 1 tot en met 7 over de zeven gebieden, in elk gebied één getal. De getallen

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden

Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden Meetfouten In de wiskunde werken we meestal met exacte getallen: 2π, 5, 3, 2 log 3. Ook in natuurwetenschappelijke vakken komen exacte getallen voor, maar

Nadere informatie

Handleiding. Muiswerk RekenApp 1.00. RekenApp

Handleiding. Muiswerk RekenApp 1.00. RekenApp Handleiding Muiswerk RekenApp 1.00 RekenApp datum handleiding: 02 april 2013 1 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 4 Introductie van de Muiswerk RekenApp... 5 Werking... 7 De opstart... 7 Twee modes, twee

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A havo 2009 - II

Eindexamen wiskunde A havo 2009 - II Verf Verf is een bijzondere stof. Wanneer je het aanbrengt, is het vloeibaar, na het drogen is het hard. Verf bestaat namelijk uit vaste stof die opgelost is in een vloeistof die tijdens het drogen verdampt.

Nadere informatie

Kangoeroewedstrijd editie Wallaroe: jaargang 2011, probleem 1. c Vlaamse Wiskunde Olympiade v.z.w.

Kangoeroewedstrijd editie Wallaroe: jaargang 2011, probleem 1. c Vlaamse Wiskunde Olympiade v.z.w. 1. Boe volgt de weg van de pijl. Hij eindigt dus op de plaats van de. Het juiste antwoord is dus de tweede figuur. Kangoeroewedstrijd editie Wallaroe: jaargang 2011, probleem 1. c Vlaamse Wiskunde Olympiade

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

RekenGroen Titel Rekenmodule Onderdeel Tijd Versie 201100816

RekenGroen Titel Rekenmodule Onderdeel Tijd Versie 201100816 RekenGroen Titel Onderdeel Versie Rekenmodule Tijd 201100816 da ad 1_TIJD Er bestaan verschillende eenheden van tijd. eew secode iei wee a wa i waie decei 1. Schrijf de tijdseenheden die hierboven staan

Nadere informatie

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige Wat betekent het om dyscalculie te hebben? Hoe uit zich dat in de praktijk? Waar loop je zoal tegenaan? Welke dingen zijn voor jou moeilijk waar andere mensen niet eens bij stil staan? Laura Schermer,

Nadere informatie

Leerlijnenoverzicht groep 3 t/m 8

Leerlijnenoverzicht groep 3 t/m 8 3a 3b 4a 4b 5a 5b Getalbegrip Oriëntatie op de getallen - Verder- en terugtellen tot en met 40 - Cijfers schrijven - Structuur van de getallen tot en met 20 (één tiental en wisselende eenheden) Resultatief

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

1.1 Wat zijn negatieve getallen? Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. Een negatief getal is kleiner dan 0.

1.1 Wat zijn negatieve getallen? Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. Een negatief getal is kleiner dan 0. Hoofdstuk 1. Negatieve getallen De winter van 1942 was ijskoud. Er waren veel sneeuwstormen en het pak sneeuw was op sommige plekken wel 2 meter hoog! Mensen wisten niet wat ze aan moesten trekken om warm

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

Praktische opdracht Management & Organisatie. Onze snoepwinkel sweety. Sweety

Praktische opdracht Management & Organisatie. Onze snoepwinkel sweety. Sweety Praktische opdracht Management & Organisatie. Onze snoepwinkel sweety. Sweety Namen : Daphne Vrisekoop & Demi Dolderman. Vak : management & organisatie. School : Gemini College Ridderkerk Klas : 5 havo

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie