Onderwijs catalogus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs catalogus 2013. www.boomtestuitgevers.nl www.boomnelissen.nl www.nt2.nl"

Transcriptie

1 Onderwijs catalogus

2 Ontvangt u onze nieuwsbrieven al? Schrijf u in via de websites! ONDERWIJS In deze catalogus vindt u een overzicht van onze onderwijsproducten. Een belangrijke overeenkomst tussen de verschillende titels is de aandacht voor de individuele leerling, in uitgaven over bijvoorbeeld leer- en gedragsproblemen. Ons testmateriaal biedt u toetsen op maat: toets uw leerlingen op het moment dat zij eraan toe zijn, met een prettig evenwicht tussen de toetsdruk en de opbrengst. Met deze focus krijgt u de kennis die u nodig hebt of u nu het niveau van de leerling volgt, een schooladvies opstelt of een second opinion wilt geven. Een greep uit het aanbod: > > Schoolvaardigheidstoetsen: leerlingvolgsysteem en second opinion > > Schooladvies: NIO, Drempeltest, NPV-J-2 en LMT-BO > > Tests en boeken voor taal- en rekenvaardigheid, dyslie en dyscalculie > > Instrumenten voor indicatiestelling LWOO en PrO > > Gedrag en ontwikkeling: uitgaven over AD(H)D, autisme, hoogbegaafdheid, leerproblemen Voor scholen bieden wij test- en toetsmaterialen die leerkrachten, docenten, intern begeleiders, remedial teachers en zorgcoördinatoren kunnen gebruiken tijdens de gehele schoolcarrière van de leerlingen. Professionals die kinderen ondersteunen bij leer- en gedragsproblemen vinden bij ons een ruim aanbod aan producten voor diagnostiek, behandeling en second opinion. Verder bieden wij interessante uitgaven óver uw vak. Hoe kun je als leraar bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs? Waarom is zelfkennis belangrijk als je je als docent juist op de leerling wilt richten? Wij hopen u terug te zien in onze webwinkels! De canon van het onderwijs Emma Los Wilhelmina Bladergroen Vrouw in de eeuw van het kind Mineke van Essen In een dertigtal vensters presenteert De canon van het onderwijs de belangrijkste historische gebeurtenissen en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijssysteem: van Erasmus tot Theo Thijssen en van alfabetisering tot de Mammoetwet. Het boek legt daarbij verbanden tussen het verleden en de actuele situatie op dit sociaal, cultureel en niet te vergeten politiek belangrijke terrein, waar het niet zelden roerig is: voor tal van nationale en regionale overheden, kerkgenootschappen en professionele disciplines was het onderwijs de afgelopen eeuwen immers inzet van strijd en beleid. De canon is rijk geïllustreerd met bijzondere afbeeldingen, veelal afkomstig uit de collectie van het Onderwijsmuseum paperback 256 pp. 17,50 Wilhelmina J. Bladergroen ( ) begon haar loopbaan als gymlerares en bracht het tot hoogleraar orthopedagogiek in Groningen. Ze bleef gefascineerd door beweging: leer- en gedragsproblemen hingen volgens haar vooral samen met stoornissen in de motorische en ruimtelijke ontwikkeling. Hartstochtelijk verdedigde ze het recht van alle kinderen om te spelen, dé voorwaarde om te kunnen leren. In publicaties en charismatische toespraken stelde ze zich op als nationaal boegbeeld van de eeuw van het kind. Deze biografie beschrijft de successen, wetenschappelijke controverses en persoonlijke dramatiek van een strijdbare vrouw paperback 400 pp. 19, e-book 11,90 2 Compleet overzicht en prijzen: (020)

3 DLE BOEK > Verplicht naslagwerk bij indicatiestelling > Aanvullingen: altijd actueel Hét naslagwerk voor elke school Gerard Melis DLE schalen indicatiestelling LWOO en PrO Het DLE Boek bevat de DLE-schalen van alle bruikbare in Nederland uitgegeven tests en toetsen. DLE s geven de leervorderingen (schoolvaardigheidsniveau) en de eventuele (relatieve) leerachterstand van een leerling aan. Daarnaast zijn DLE s een helder middel om onder andere in het leerlingvolgysteem, bij opbrengstbepaling en in de communicatie met ouders, de vorderingen van leerlingen en klassen uit te drukken. Het DLE Boek is bestemd voor alle gebruikers van tests en toetsen op scholen, zoals leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers, en voor professionals van de schooladviesen schoolbegeleidingsdiensten. Bestelnummer ,00. BTW Bij verwijzing naar leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) moet gebruik worden gemaakt van de meest recente DLE-schalen, die worden gepubliceerd in het DLE Boek. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt jaarlijks de lijst met toegelaten instrumenten. De bundel DLE-schalen indicatiestelling LWOO en PrO bevat de DLE-schalen van de instrumenten die zijn toegelaten voor indicatiestelling. Elk jaar verschijnt er een nieuwe editie, waarin de wijzigingen in de lijst met toegelaten instrumenten worden verwerkt. Bestelnummer ,50. BTW Aanvullingen Wanneer er nieuwe tests of toetsen verschijnen, worden daarbij de DLE s gepubliceerd in een aanvulling op het DLE Boek. Deze aanvullingen zijn losbladig, in te steken in het boek. Bestel actuele aanvullingen via Alle DLE-tabellen en informatie voor verwijzing! Compleet overzicht en prijzen: (020)

4 SCHOOLVAARDIGHEIDSToetsen Schoolvaardigheidstoetsen: De Schoolvaardigheidstoetsen vormen samen een compleet leerlingvolgsysteem. Boom test uitgevers biedt hiermee een volwaardig alternatief voor de bestaande leerlingvolgsystemen. De SVT s zijn goedgekeurd door de COTAN en toegelaten door de Inspectie. > > Groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs > > Het hele jaar af te nemen > > Korte afnameduur > > Snelle, online normering > > Individuele en groepsrapportages > > Cumulatief: één toets voor alle leerlingen > > Rekenen: pure sommen, weinig talig Ook voor second opinion De SVT s zijn uitstekend in te zetten voor second opinion. Speciaal hiervoor zijn er basissets beschikbaar met minder afnamemateriaal: afgestemd op gebruik bij individuele leerlingen. Signaleer leeszwakke leerlingen tijdig Teije de Vos Hoe goed is de leerling in begrijpend lezen? Teije de Vos Met de Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen (SVT TL) kunt u het niveau van de technische leesvaardigheid van de leerling vaststellen. Met de Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen (SVT BL) kunt u het niveau van begrijpend lezen van de leerling vaststellen. De toets kan worden gebruikt in groep 4 tot en met 8. De SVT TL is in het bijzonder van belang voor het tijdig signaleren van leeszwakke leerlingen in de eerste schooljaren. In latere schooljaren kunt u de toets gebruiken om het niveau te bewaken. De SVT TL bestaat voor alle leerjaren uit dezelfde leeskaart. Naarmate de schooljaren vorderen, komen de leerlingen steeds verder. U hebt dus slechts één toets nodig voor alle leerlingen. De SVT BL bestaat uit meerkeuzevragen, die zijn ontwikkeld op basis van de vaardigheden en strategieën die kinderen aan het eind van de basisschool moeten beheersen om teksten goed te kunnen begrijpen. De toets is methode-onafhankelijk: de SVT BL is dus te gebruiken bij elke leesmethode om een objectief beeld te krijgen van het niveau van begrijpend lezen. 4 Compleet overzicht en prijzen: (020)

5 SCHOOLVAARDIGHEIDSToetsen het andere leerlingvolgsysteem! Achterblijvers in hoofdrekenen vroeg in beeld Teije de Vos Rekentoets met pure sommen om het niveau te bepalen Teije de Vos en Marisca Milikowski Met de Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen (SVT HR) kunt u het niveau van hoofdrekenvaardigheid van de leerling vaststellen. Met de SVT HR kunt u rekenzwakke leerlingen signaleren in de eerste schooljaren. In latere schooljaren kunt u de toets gebruiken om het niveau te bewaken. De SVT HR bestaat voor alle leerjaren uit hetzelfde rekenblad. Naarmate de schooljaren vorderen, komen de leerlingen steeds verder. U hebt dus slechts één toets nodig voor alle leerlingen. De Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde (SVT RW) is bedoeld om het rekenniveau van uw leerlingen vast te stellen. De toets bestaat voornamelijk uit pure rekensommen en is zo weinig mogelijk talig. De rekensommen worden vaak in rijtjes aangeboden, het zijn open vragen. De opgaven van de toets bestrijken alle aspecten van het rekenonderwijs en zijn een afspiegeling van de leerstof in het basisonderwijs, zonder een specifieke rekenmethode te volgen. De SVT RW is dus te gebruiken bij elke rekenmethode om een objectief beeld te krijgen van het rekenniveau. Uitval? Neem de TempoTest Automatiseren (TTA) af > zie pagina 14 Compleet overzicht en prijzen: (020)

6 SCHOOLADVIES Compleet beeld voor het schooladvies: Nu verkrijgbaar bij Boom test uitgevers: dé COTAN-goedgekeurde test om bij kinderen en jongeren persoonlijkheid in beeld te brengen De LMT-BO kunt u ook inzetten als tra onderdeel bij de Drempeltest en Tussentest > zie pagina 8 Breng de persoonlijkheid van de leerling in kaart Dick P.H. Barelds, Frans Luteijn en Henk van Dijk Hoe gemotiveerd zijn uw leerlingen? Teije de Vos De Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 (NPV-J-2) brengt persoonlijkheidseigenschappen van kinderen in kaart. Bij jongeren vanaf 15 jaar kunt u de Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 (NPV-2) afnemen. In het onderwijs is de NPV-J-2 te gebruiken voor leerlingbegeleiding en indicatiestelling. In de afgelopen decennia is de NPV-J-2 uitgegroeid tot de meest gebruikte persoonlijkheidstest voor kinderen. De vragenlijst meet Neuroticisme-Emotionele Stabiliteit (Inadequatie), Prestatie-Motivatie (Volharding), Sociale Angst (Sociale Inadequatie), Recalcitrantie en Dominantie. In 2011 zijn de vragenlijst, de handleiding en de normering van de NPV-J geheel herzien. De LeerMotivatieTest Basisonderwijs (LMT-BO) meet de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van uw leerlingen; de antwoorden worden gecontroleerd op sociale wenselijkheid. Wanneer u de uitslag op de LMT-BO combineert met de schoolprestaties en capaciteiten van uw leerlingen, dan hebt u een completer beeld van hun ontwikkeling. De LMT-BO kan worden ingezet ter aanvulling op het Drempeltest- en Tussentestadvies, en als zelfstandig instrument. > > Groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs > > Klassikaaal en individueel > > Toegelaten voor indicatiestelling LWOO en PrO > > NPV-J-2: van 9 tot 16 jaar > > NPV-2: vanaf 15 jaar > > Het hele jaar af te nemen > > Klassikaal en individueel > > Korte afnameduur > > Pen-en-papier of online via Boom testcentrum > > NPV-J-2: toegelaten voor indicatiestelling LWOO en PrO Verwacht: LMT-VO De LeerMotivatieTest Voortgezet onderwijs (LMT-VO) is bedoeld voor leerlingen in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Deze test verschijnt naar verwachting in Compleet overzicht en prijzen: (020)

7 SCHOOLADVIES test uw leerlingen op cognitieve capaciteiten én leermotivatie of persoonlijkheidseigenschappen NIO: de meest gebruikte klassikaal af te nemen intelligentietest in het BO en VO Henk van Dijk en Peter Tellegen De NIO kan worden afgenomen bij leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs, de oudste groep in het speciaal onderwijs en de eerste drie klassen in het voortgezet onderwijs. Eén test voor alle leerlingen De NIO geeft een zeer betrouwbaar advies, van vmbo tot en met vwo. U hoeft slechts één toets in te zetten om het niveau van alle leerlingen te bepalen. De afname duurt ongeveer 2 uur. Met de NIO krijgt u dus op een efficiënte manier de kennis die u nodig hebt voor het schooladvies. U kunt de NIO heel goed afnemen naast traditionele schooladviestoetsen. Eindtoetsen richten zich meestal op schoolse vaardigheden, zoals u die al jaren volgt in het leerlingvolgsysteem. De NIO richt zich op de aanleg van de leerling: u hebt dus een tra invalshoek bij het opstellen van het schooladvies. Dit maakt het bovendien mogelijk om onder- of overpresteerders te identificeren en achterblijvende resultaten van leerlingen of klassen in een perspectief te plaatsen. Ook voor second opinion Liggen de prestaties van de leerling niet in lijn met de verwachting? De NIO biedt u een tra, onafhankelijke invalshoek. > > Aanleg: tra invalshoek bij schooladvies > > Het hele jaar af te nemen: schooladvies op tijd gereed > > Korte afnameduur > > Klassikaal en individueel > > Afname door psychologen/(ortho)pedagogen > > Toegelaten voor indicatiestelling LWOO en PrO Compleet overzicht en prijzen: (020)

8 SCHOOLADVIES EN AANLEG Schooladvies: Drempeltest Teije de Vos De Drempeltest is de andere schooladviestoets van Boom test uitgevers. Ook de Drempeltest richt zich op de aanleg van de leerling en geeft vanuit deze invalshoek aanvullende informatie op de schoolprestaties en de ervaringen van de docent. Zo krijgt u een compleet beeld van uw leerlingen, en kunt u bovendien over- of onderpresteerders onderscheiden. > > Groep 7 en 8 van het basisonderwijs > > Aanleg van de leerling: tra invalshoek bij schooladvies > > Het hele jaar af te nemen: schooladvies op tijd gereed > > Korte afnameduur > > Aanvullende opties: sociaal-emotionele vaardigheden, IQ-berekening > > Toegelaten voor indicatiestelling LWOO en PrO Verschil met de NIO* De Drempeltest wordt afgenomen door de leerkracht. De Drempeltest is ook af te nemen in groep 7 en kan op dat moment dienen als een vooradvies. De verwerking gebeurt bij Boom test uitgevers: u stuurt de formulieren op en ontvangt binnen vijf werkdagen de rapportage, per post of als PDF. Als aanvulling op de Drempeltest kunt u de LeerMotivatieTest Basisonderwijs (LMT-BO) afnemen. * NIO: zie pagina 7 in deze catalogus Meet aanleg bij kleuters Teije de Vos De Begintest geeft u de mogelijkheid het potentieel van uw leerlingen in groep 2 te onderzoeken. Deze test levert een indicatie voor de leerpotentie van de leerling. Wanneer u de resultaten op de Begintest vergelijkt met resultaten op toetsen op schoolse vaardigheden, kunt u nagaan of het potentieel van de leerling optimaal wordt benut. Grijp eerder in wanneer nodig Teije de Vos De Tussentest is het jongere broertje van de Drempeltest. De Tussentest is bedoeld voor leerlingen in groep 6. Door de Tussentest in te zetten kunt u in een vroeg stadium nagaan of het potentieel van de leerling optimaal wordt benut. Voor een compleet beeld kunt u naast de Tussentest optioneel de LeerMotivatieTest Basisonderwijs (LMT-BO) afnemen. 8 Compleet overzicht en prijzen: (020)

9 RONDOM HET KIND Rondom het kind is een reeks boeken van Uitgeverij Boom waarin deskundigen duidelijke en praktische informatie geven over problemen bij kinderen. De boeken zijn speciaal geschreven voor ouders, verzorgers, leerkrachten en hulpverleners. De reeks staat onder redactie van Tom Braams (onderwijspsycholoog en dysliespecialist). Onderwerpen zijn bijvoorbeeld, rekenen, dyslie, stotteren en slaapproblemen. Kinderen met dyslie Een gids voor ouders Tom Braams Kinderen met dyscalculie Annemie Desoete en Tom Braams Dyslie leidt doorgaans tot lees- en spellingsproblemen, maar ook andere problemen, zoals gedragsproblemen en faalangst, kunnen het gevolg zijn. Dit boek geeft nuttige informatie en praktische adviezen. In alle hoofdstukken vertellen ouders van dyslectische kinderen over hun eigen ervaringen paperback 160 pp. 19, e-book 10,50 Niet iedereen leert even makkelijk rekenen. Ook volwassenen met een goede opleiding kunnen van eenvoudige sommetjes in de war raken. Dit boek over dyscalculie is een hulpmiddel bij het leren rekenen en de begeleiding van leerlingen. De auteurs bespreken de soorten rekenstoornissen die kinderen kunnen hebben en hoe deze rekenproblemen kunnen worden onderzocht. Zowel voor ouders als voor docenten is dit een bruikbaar en praktisch boek paperback 176 pp. 19, e-book 11, * * * 108 pp. 19, pp. 20, pp. 20, pp. 18, pp. 19, pp. 15,95 * Ook verkrijgbaar als e-book * * * * pp. 22, pp. 19, pp. 23,90 70 pp. 18, pp. 19,00 Compleet overzicht en prijzen: (020)

10 Ontwikkeling en leer- en gedragsproblemen Twee motiverende psycho-educatieprogramma s over AD(H)D Drie op de honderd Nederlandse kinderen worstelen met ADHD. Het informeren van kinderen over hun aandoening is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Daarom zijn er nu twee psycho-educatieprogramma s ontwikkeld voor kinderen met AD(H)D in verschillende leeftijdsgroepen. ADHD voor kids Met medewerking van onder anderen: Jochem van Gelder, Ron Boszhard en Koen Verweij AD(H)D daar kan ik zóveel mee! Dit online programma is ontwikkeld voor kinderen met ADHD van 6 tot 8 jaar. Vijf vrolijke dieren leiden het kind langs educatieve spelletjes en leggen uit wat ADHD precies is. Bekende en onbekende Nederlanders met ADHD vertellen hoe zij deze aandoening ervaren en benadrukken ook positieve aspecten van ADHD. In korte tijd leert het kind meer over ADHD en over zichzelf. Voor slechts 19,95 hebt u al een half jaar toegang. Ga voor meer informatie, een demo en om een account aan te maken naar Dit leerzame en motiverende programma geeft kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar op interactieve wijze informatie over ADHD/ADD. Met behulp van een zelf uit te kiezen buddy lopen zij het programma door. De cd-rom kan thuis worden gebruikt, in het onderwijs en door professionals in de gezondheidszorg. cd-rom (1.): ,80 cd-rom (set van 5.): ,20 Autisme op school Een passend aanbod binnen Passend onderwijs Ina van Berckelaer-Onnes (red.) Buitenbeentjes Psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten Hans Schachtschabel Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben tra zorg nodig, ook in de klas. Hoe ga je als leraar om met deze kinderen? Wat is de precieze leerproblematiek? Hoe bied je de beste ondersteuning, bijvoorbeeld door visualisering? Concrete voorbeelden en adviezen bieden de leraar een praktisch handvat. Een heel hoofdstuk is gewijd aan PI school De Brug in Leiden. Deze school heeft aparte groepen, speciaal voor kinderen met ASS. De werkwijze in deze autigroepen wordt uitgebreid beschreven, en beeldend weergegeven op de dvd. ISBN paperback inclusief dvd 160 pp. 25,95 We hebben allemaal wel een idee van wat hoort bij een normale ontwikkeling van kinderen. Afwijkingen in een bepaalde levensfase die de ontwikkeling van een kind belemmeren, wijzen vaak op een psychiatrische stoornis. Wat is nu normaal en wat is abnormaal in de verschillende leeftijdsfasen van het kind? Wanneer moeten kinderen doorverwezen worden naar deskundige hulp? Dit boek schetst het werkterrein van de kinder- en jeugdpsychiatrie, geeft een overzicht van de normale ontwikkeling van het kind, en bespreekt vervolgens zeven veel voorkomende stoornissen paperback 208 pp. 23,50 10 Compleet overzicht en prijzen: (020)

11 Ontwikkeling en leer- en gedragsproblemen Hoogbegaafdheid bij kinderen Franz Mönks en Irene Ypenburg Kinderen met leerproblemen Roel de Groot Hoe weet je of een kind hoogbegaafd is? Hoe kun je daar op school en thuis het beste mee omgaan? Wat betekent het voor een kind om hoogbegaafd te zijn? Waar vind je goede opleidingsmogelijkheden, geschikte leerstof, advies en begeleiding? Op deze en andere vragen gaan de auteurs van dit boek in, met een combinatie van heldere theorie en voorbeelden uit de praktijk paperback 128 pp. 19,50 Achter de leerproblemen van kinderen liggen vaak onzichtbare ontwikkelingsstoornissen. Dit boek behandelt problemen die invloed kunnen hebben op het leergedrag en het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen, zoals ADHD, dyslie en dyscalculie. Ook minder bekende problemen komen aan bod, zoals ASS/PDD-NOS, epilepsie, DCD en NLD. In deze herziene uitgave zijn de moderne ontwikkelingen binnen de orthopedagogiek opgenomen paperback 208 pp. 27,50 Gesprekken met kinderen Inge Sleeboom, Katrien van de Vijfeijken en Joop Hellendoorn Hoe leg je een kind uit wat het milieu is, of wat het betekent om iemand te verliezen? Oftewel: hoe voer je een goed gesprek met een kind, over de gewone en ongewone dingen van het leven? Dit boek geeft uitleg over de denk- en gevoelswereld van peuters, kleuters en schoolkinderen en diept allerlei gespreksonderwerpen uit: van echtscheiding tot de geboorte van een broertje of zusje, van verhuizing tot seksualiteit. Zware levensthema s worden niet geschuwd, maar Gesprekken met kinderen heeft vooral betrekking op de dagelijkse praktijk. Dit boek is zeer geschikt voor ouders, leerkrachten en andere professionals die met kinderen omgaan paperback 144 pp. 18,50 Emoties bij jongeren Theorie & diagnostiek van het geweten Frans Schalkwijk Ontdek de wereld van de ontwikkeling en het functioneren van het geweten. Een peuter schopt vanuit concreet meeleven de dokter die zijn oudere broertje zojuist een prik heeft gegeven, maar een jongere kan empatisch het verdriet van zijn beste vriend invoelen terwijl hij zelf vrolijk is. Voortdurend evalueert de jongere zijn zelfgevoel door schaamte en schuld tegen het licht te houden. Wetenschappelijke kennis over empathie, schaamte en schuld, ervaringen uit de (hulpverlenings)praktijk en voorbeelden uit het dagelijkse leven maken dit boek interessant voor wie met jongeren werkt of daarvoor studeert paperback 368 pp. 33,50 Compleet overzicht en prijzen: (020)

12 Dyslie Screening en diagnostiek Een goede, bruikbare test voor (klinische) praktijk en onderwijs. VVP Nieuws Continu Benoemen en Woorden Lezen (CB&WL) Kees van den Bos en Henk lutje Spelberg Met de CB&WL screent u leerlingen op taal-leesstoornissen, waaronder dyslie. De test is bedoeld voor leerlingen vanaf 5 tot en met 16 jaar, en wordt afgenomen door taalspecialisten, zoals logopedisten, leesspecialisten in en buiten het onderwijs, (neuro)psychologen en orthopedagogen. > > Kinderen en jongeren van 5 tot en met 16 jaar > > Afname door taalspecialisten > > Taken: kleuren/cijfers/letters/plaatjes benoemen, monosyllabische woorden lezen en EMT-B lezen > > Snelle, online normering 3DM Dyslie Cognitieve analyse van lezen en spellen Leo Blomert en Anniek Vaessen 3DM Dyslie is de enige complete testbatterij die u kunt inzetten voor de diagnose van dyslie. Bovendien kunt u met deze test het succes van de behandeling evalueren. 3DM Dyslie bevat tien taken in verschillende categorieën: criteriumtaken, cognitieve taken en controletaken. De test kan afgenomen worden door psychologen en (ortho)pedagogen of door hen die onder hun supervisie vallen. > > Groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs > > Complete test voor diagnostiek én evaluatie van de behandeling > > Afname door psychologen/(ortho)pedagogen > > Digitale testbatterij Meer over dyslie in de serie Rondom het kind > zie pagina 9 Dyslie Een compl taalprobleem Tom Braams Dit boek maakt het leerprobleem toegankelijk: het beschrijft de wetenschappelijke kennis over dyslie en gaat uitgebreid in op de diagnostiek, de pedagogische begeleiding en de behandeling. Docenten en gedragsdeskundigen hebben veel aan de praktische adviezen over bijvoorbeeld vroege signalering en behandeling. Hoe houd je als school rekening met dyslectische leerlingen? Hoe help je een kind met geheugenproblemen, problemen met begrijpend lezen en faalangst? paperback 160 pp. 31,50 Dyslectische kinderen leren lezen Individuele, groepsgewijze en klassikale werkvormen voor de behandeling van leesproblemen Anneke Smits en Tom Braams Dit boek bespreekt concrete werkvormen voor individuele begeleiding, kleine groepjes en klassikaal lezen. Uitgebreide aandacht is er voor de voorbereiding en beschikbare hulpmiddelen, software en geschikte boekjes. De werkvormen zijn uitgebreid in de praktijk beproefd en zeer effectief gebleken. Een handige leidraad voor onder andere leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers paperback 160 pp. 18,50 12 Compleet overzicht en prijzen: (020)

13 taal DISK Nederlands voor anderstalige leerlingen VU-NT2, Edia educatie technologie, in opdracht van SLO DISK is de nieuwe methode Nederlands voor anderstalige leerlingen in de internationale schakelklassen (ISK). De volledig digitale methode werkt toe naar niveau A2/1F en B1/2F. Daarnaast is DISK een platform waarbinnen docenten DISK-materiaal en eigen materiaal kunnen samenstellen en klaarzetten, voor de klas, groep of individuele leerling, in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Een uitkomst in heterogene klassen waar gedifferentieerd lesgeven de norm is. De methode bevat twintig aansprekende thema s die op drie niveaus worden aangeboden: beginner, halfgevorderde en gevorderde. De taken, audio(teksten) en oefeningen zijn ook toegankelijk via de leerlijnen: schrijven, lezen, luisteren, spreken en woordenschat. Extra onderdelen die binnen DISK worden aangeboden zijn een (beeld)woordenboek, een uitspraakmodule, een grammaticamodule en de Nieuwslezer. De methode is volledig digitaal, maar de meeste onderdelen zijn te printen. Voor docenten zijn er diverse lesideeën uitgewerkt, en is er een uitgebreide handleiding. Verwacht: augustus 2013 DISK online 48,50 per leerling per jaar Meer informatie? Neem contact op met de afdeling Klantenservice: of (020) Lees meer op: Verwacht: 2013 De taaltrap Nederlands voor anderstalige kinderen Jenny van de Toorn-Schutte Schrijfwijzer Jan Renkema Het beheersen van de schooltaal is een voorwaarde om goed mee te kunnen doen op school. Buitenlandse kinderen die naar een Nederlandse school gaan, zullen hier tegenaan lopen. Voor hen is er De taaltrap: hiermee leren kinderen vanaf 8 jaar woorden en zinnen die te maken hebben met het onderwijs en het schoolleven, zodat ze snel en goed kunnen aansluiten in de klas. De methode bestaat uit een tweedelig werkboek. Het eerste deel biedt lessen voor kinderen tussen 8 en 10 jaar, het tweede deel is bedoeld voor kinderen tussen 10 en 12 jaar, met meer en moeilijkere woorden en oefeningen. Deel twee behandelt ook de Nederlandse grammatica paperback incl. cd, geïllustreerd 29,90 De Schrijfwijzer is al sinds 1979 het meest gezaghebbende taaladviesboek. Maar taal verandert, en de Schrijfwijzer verandert mee. Daarom is in 2012 de vijfde volledig herziene editie van dit handboek verschenen. De Schrijfwijzer is er voor iedereen die wel eens schrijft, van s en verslagen tot complete boeken. De Schrijfwijzer is ook volledig online raadpleegbaar! Bekijk de Schrijfwijzeracademie inclusief honderden oefeningen op en ,50 gebonden (integraalband) Inclusief toegang tot de online Schrijfwijzeracademie Compleet overzicht: (020)

14 rekenen en dyscalculie Achterblijvende rekenprestaties? Analyseer de fouten Teije de Vos Met de TempoTest Automatiseren (TTA) kunt u de automatiseringsgraad van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen vaststellen en analyseren. Wanneer het niveau van de leerling onvoldoende blijkt, of wanneer deze (te) veel fouten maakt, kunt u de resultaten verder analyseren met het meegeleverde programma (cd-rom). Dit brengt de fouten per soort in beeld: zo kunt u vaststellen waar de schoen wringt; uw basis voor een verder actieplan. > > Groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs > > Klassikaal en individueel > > Snelle scoring en normering, ook bij hele groepen > > Leerlingprofiel toont fouten per soort: aangrijpingspunt voor remedial teaching > > Voortgezet onderwijs? Met de TTA stelt u snel vast of uw leerlingen het niveau van groep 8 halen. De gelukkige rekenklas Tom Braams en Marisca Milikowski (red.) Met het rekenen is het in Nederland slecht gesteld. Breuken en delen, het is velen te hoog gegrepen. Wat is er precies aan de hand en hoe kan de rekenvaardigheid worden verbeterd? De gelukkige rekenklas bespreekt de problemen en de mogelijke oplossingen. Het is bedoeld voor allen die met rekenen en rekenmethodes te maken hebben: leerkrachten, onderwijspsychologen, schoolbegeleidingsdiensten en, natuurlijk, ouders paperback 208 pp. 20,50 Niveau van (hoofd)rekenen vaststellen? Schoolvaardigheidstoetsen Hoofdrekenen en Rekenen-Wiskunde > zie pagina 5 Noodzakelijke rekenfeiten op handige kaart Marleen Postma Rekenhulpkaart 1F toont alleen de belangrijkste rekenfeiten die leerlingen aan het einde van de basisschool moeten beheersen om het uitstroomprofiel 1F te behalen. Dit handige hulpmiddel is bedoeld voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. De kaart, op A4-formaat, is dubbelzijdig bedrukt en geïllustreerd: zeer aantrekkelijk en eenvoudig te gebruiken. Hiermee hebben de leerlingen alle rekenfeiten waarmee ze moeten werken in één handig overzicht. Rekenhulpkaart 1F bestelnummer ,- (set van 10 dezelfde.) 14 Compleet overzicht en prijzen: (020)

15 rekenen en dyscalculie Dyscalculie en rekenproblemen 20 obstakels en hoe ze te nemen Marisca Milikowski Een absolute aanrader! Tijdschrift voor Remedial Teaching Moet je kinderen afraden op de vingers te tellen? En hoe voorkom je dat een rekenzwakke leerling rekenangst krijgt? In dit boek bespreekt rekendeskundige Marisca Milikowski de moeilijkheden obstakels die zich verscholen houden in het elementaire rekenen. De auteur beschrijft wat de moeilijkheden zijn, geeft voorbeelden uit de praktijk en vertelt wat helpt en wat niet. > > Milikowski laat met veel praktijkvoorbeelden zien hoe ouders en leerkrachten kunnen helpen; aan dit boek hebben ze echt iets. Psychologie Magazine > > Onmisbaar voor elke remedial teacher Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk > > Leest vlot, met de illustraties en de korte, overzichtelijke hoofdstukken. PIP - Pedagogiek in Praktijk ISBN paperback 160 pp. 19,50 Screening en diagnostiek van dyscalculie Verwacht: voorjaar 2013 NDS Nederlandse Dyscalculie Screener Marisca Milikowski en Stephan Vermeire 3DM Dyscalculie Cognitieve analyse van rekenen Leo Blomert, Daniel Ansari en Anniek Vaessen Met de NDS spoort u leerlingen op die een verhoogd risico op dyscalculie hebben. De uitslag kan aanleiding geven tot verder diagnostisch onderzoek. > > Groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs > > Klassikaal en individueel > > Tempotest met 8 subtests Meer over dyscalculie in de serie Rondom het kind > zie pagina 9 Met 3DM Dyscalculie stelt u zowel de ernst als de aard van de rekenproblemen vast. Daarmee is deze digitale testbatterij in te zetten voor de diagnose van dyscalculie. De test meet naast accuratesse ook snelheid, en daarmee de automatisering van het proces. > > Groep 2 tot en met 8 van het basisonderwijs > > Zeer vroege signalering van indicatoren voor latere rekenproblemen > > Digitale testbatterij Compleet overzicht en prijzen: (020)

16 Competenties en ontwikkeling van de docent Als professional in het onderwijs vindt u bij Uitgeverij Boom Nelissen praktijkgerichte boeken die uw vaardigheden ondersteunen. De publicaties zijn gecentreerd rond de thema s coaching, persoonlijke ontwikkeling, management, hulpverlening en ggz, onderwijs en opvoeding en mens en maatschappij. Kijk voor een compleet overzicht op Leraar in ontwikkeling Roel Huntink Leraren bepalen de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs. Wanneer de leraar meer en betere antwoorden heeft op de vragen die de onderwijspraktijk aan hem stelt, komt dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Leraar in ontwikkeling biedt leraren een praktisch houvast voor persoonlijke professionele ontwikkeling en daarvoor zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het boek is zo geschreven dat het voor iedere leraar, ongeacht zijn vakgebied, geschikt is om zijn ontwikkeling te sturen. Van hbo docent tot kleuterjuf, iedereen kan met dit praktische boek aan de slag paperback 143 pp. 18,00 Beter voor de klas Werken aan je persoonlijke professionaliteit Annelies Boutellier Annelies Boutellier stelt in haar boek dat goed vakmanschap van de leraar staat of valt met reflectie op en bewustzijn over de eigen persoonlijkheid. Door zelfkennis zal de leraar zicht krijgen op de a-specifieke factoren van lesgeven en zal hij beter met zichzelf omgaan. Dit is van groot belang in een tijd waarin het onderwijs maatschappelijk onder druk staat en de manier van lesgeven meer en meer verandert van docentgericht naar leerlinggericht. Dit boek is vooral geschreven voor jonge en aankomende leraren, om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de zeven competenties van het vak leraar paperback 166 pp. 22,50 De methode Kids Skills Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen Ben Furman , ,50 Kids Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen worden geconfronteerd. Centraal staat één heel belangrijk idee: alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. De 15 eenvoudige stappen waaruit de methode van Kids Skills bestaat maken duidelijk hoe je problemen in vaardigheden kunt omzetten. Deze methode nodigt het kind uit actief mee te werken aan het opbouwen van vaardigheden en het zoeken van oplossingen paperback 160 pp. 19, , ,50 16 Compleet overzicht: (020)

17 Boom test uitgevers: tests en toetsen Prijzen zijn geldig in 2013, onder voorbehoud van wijzigingen, en zijn. BTW,. verzendkosten volgens de tarieven van PostNL en. 2,50 administratiekosten. De actuele prijzen vindt u op Titel Auteurs Prijs Bestelnummer 3DM Dyscalculie: cognitieve analyse van rekenen 3DM Dyslie: cognitieve analyse van lezen en spellen Basisset Responsbox (naast Basisset nodig voor afname) Reguliere afname-eenheden (set van 5) Vervolgafname-eenheden (set van 5) L. Blomert, e.a. L. Blomert, e.a. Verwacht: voorjaar ,00 350,00 187,50 40, Amsterdamse Neuropsychologische Taken (ANT) 1 e stand-alone licentie of 1 e gebruiker multi-user licentie (gebruiksduur van 1 jaar) Hebt u al een ANT-licentie? Op uw tweede en verdere licenties krijgt u korting. Neem voor een prijsopgave contact met ons op. Verlenging van stand-alone licentie of multi-user licentie per gebruiker (gebruiksduur van 1 jaar) L.M.J. de Sonneville 2.040,00 227, Begintest Basisset Testboekjes voor 10 leerlingen (10 sets van 5 boekjes)* Continu Benoemen en Woorden Lezen (CB&WL) Basisset Scoreformulieren (set van 30) DLE Boek en aanvullingen DLE Boek (compleet t/m meest recente aanvulling) Aanvulling oktober 2012 DLE schalen indicatiestelling LWOO en PrO DLE-test Spellen Zinnen Basisset Drempeltest Basisset Antwoordformulieren (set van 30.) Hoe Ik Denk Vragenlijst (HID) Basisset Antwoordformulieren (set van 50.) LeerMotivatieTest Basisonderwijs (LMT-BO) Basisset Antwoordformulieren (set van 30.) Eenheden om 10 keer te normeren (incl. Antwoordformulieren) LeerMotivatieTest Voortgezet onderwijs (LMT-VO) T. de Vos K.P. van den Bos, e.a. G. Melis T. de Vos T. de Vos J.C. Gibbs, e.a. T. de Vos 80,00 43,65 140,00 35,00 95,00 22,00 27, N , ,00 gratis* 128,35 61,24 235,00 gratis* 31,00 T. de Vos Verwacht: voorjaar 2013 Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS) M. Milikowski, e.a. Verwacht: voorjaar H. van Dijk, e.a. Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) Basisset Antwoordformulieren (set van 50.) Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 (NPV-2) Handleiding Zelfscorende formulieren (set van 25.) Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 (NPV-J-2) Handleiding Zelfscorende formulieren (set van 25.) D.P.H. Barelds, e.a. D.P.H. Barelds, e.a. 495,00 175,00 101,43 96,43 80,00 45, Rekenhulpkaart 1F (set van 10.) M. Postma 23, SCARED-NL: vragenlijst over angst en bang-zijn bij kinderen en adolescenten Basisset Antwoordformulieren (set van 50.) Antwoordformulieren Ouderversie (set van 50.) P. Muris, e.a. 144,15 75,85 75, Schoolvaardigheidstoetsen (SVT s): totaalpakket Totaalpakket school Totaalpakket RT Credits om 50x te normeren: te gebruiken voor alle SVT s Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen (SVT BL) Basisset School Basisset RT Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen (SVT HR) Basisset School Basisset RT Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde (SVT RW) Basisset School Basisset RT Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen (SVT TL) Basisset School Basisset RT TempoTest Automatiseren (TTA) Basisset Rekenbladen PLUS MIN KEER DEEL Tussentest Handleiding en verantwoording Testboekjes voor 1 leerling Antwoordformulieren (set van 30.) T. de Vos, e.a. T. de Vos T. de Vos T. de Vos, e.a. T. de Vos T. de Vos T. de Vos 468,00 274,50 16,50 150,00 60,00 110,00 90,00 150,00 85,00 110,00 70,00 245,00 25,70 69,00 14,95 gratis* 08124SVTSCHOOL 08124SVTRT SVT * Voor verwerking en rapportage worden kosten in rekening gebracht, zie 17

18 Boom test uitgevers: boeken Prijzen zijn geldig in 2013, onder voorbehoud van wijzigingen, en zijn incl. BTW,. verzendkosten volgens de tarieven van PostNL en. 2,50 administratiekosten. De actuele prijzen vindt u op * Deze titels zijn ook als e-book verkrijgbaar. Titel Auteur Prijs ISBN AD(H)D, daar kan ik zóveel mee! (cd-rom) Karakter 20, AD(H)D, daar kan ik zóveel mee! (cd-rom, set van 5.) Karakter 94, ADHD voor kids: online toegang Karakter 19,95 Zie Autisme op school I. van Berckelaer-Onnes (red.) 25, Buitenbeentjes H. Schachtschabel 23, De canon van het onderwijs E. Los 17, De gelukkige rekenklas T. Braams, e.a. (red.) 21, De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang R. van IJzendoorn, e.a. 23, Dyscalculie en rekenproblemen M. Milikowski 19, Dyslectische kinderen leren lezen A. Smits, e.a. 18, Dyslie T. Braams 31, Emoties bij jongeren F. Schalkwijk 33, Enig kind J. van Swet 19, Gesprekken met kinderen J. Hellendoorn, e.a. 18, Grootbrengen door kleinhouden L. Dasberg 29, Hoogbegaafdheid bij kinderen F. Mönks, e.a. 19, Ik ben dyslectisch * D. Jansen Adriaans 19, Kinderen die stotteren * A. Bertens, e.a. 22, Kinderen en hun ouders na een scheiding * J. van Swet 19, Kinderen en jongeren met een depressie (e-book) T. Braams 10, Kinderen en kanker * H. van den Berg, e.a. 23, Kinderen leren rekenen R. Aharoni 20, Kinderen met dyscalculie * A. Desoete, e.a. 19, Kinderen met dyslie * T. Braams 19, Kinderen met leerproblemen R. de Groot 27, Kinderen met overgewicht * G. van Hout 19, Kinderen met slaapproblemen * R. Schregardus 18, Kinderen ondersteunen na trauma * E. Alisic 15, Kinderen vragen om duidelijkheid H. Janssen 20, Kleine eters * E. Hofman 19, Mijn ouders gaan scheiden. En ik dan? J. van Swet 18, M.J. Langeveld J. Bos 25, Wilhelmina Bladergroen* M. van Essen 19, Uitgeverij Boom NT2 Nederlands als tweede taal (NT2) is onderdeel van Boom uitgevers Amsterdam en is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van leermethodes voor nieuwkomers in Nederland. Ook voor het onderwijs biedt NT2 interessante methodes en leermiddelen. Nieuwsgierig? Ga naar voor een compleet overzicht. Prijzen zijn geldig in 2013, onder voorbehoud van wijzigingen. De actuele prijzen vindt u op Binnen Nederland geen verzendkosten. Titel Auteur(s) Prijs ISBN De taaltrap J. van de Toorn-Schutte 29, DISK: online methode VU-NT2, e.a. 48,50 per leerling Zie Schrijfwijzer J. Renkema 39, Uitgeverij Boom Nelissen: onderwijstitels Prijzen zijn geldig in 2013, onder voorbehoud van wijzigingen. Een compleet overzicht van de uitgaven en actuele prijzen vindt u op Binnen Nederland geen verzendkosten. Titel Auteur(s) Prijs ISBN Begeleiden van docenten J. Hendriksen, e.a. 25, Begeleiden van leerlingen met problemen J. Kummeling, e.a. 22, Beter voor de klas A. Boutellier 22, Bijzondere docenten geportretteerd R. van Kralingen, e.a. 13, Cirkelen rond Kolb J. Hendriksen 19, Coachen in het hoger beroepsonderwijs M. Reekers 22, Competentiegerichte kennisontwikkeling R. van Kralingen 21, De Coachingskalender 2013 M. Lingsma, e.a. 16, De docent als coach E. Brinckmann, e.a. 19, De docent competent M. Lingsma, e.a. 22, De leraar centraal bij onderwijsinnovatie M.Mooijman 19, De methode Kids` Skills B. Furman 19, Effectief lesgeven voor vakdocenten T. Rijkers 28, Effectief opleiden voor praktijkopleiders T. Rijkers 28, Hbo-docenten in beeld R. van Kralingen 11, Het begeleiden van effectieve leerprocessen M. Korrel 23, Leerlingbegeleiding in de gezondheidszorg A. Manneke 34, Leraar in ontwikkeling R. Huntink 18, Mentor in het voortgezet onderwijs M. Groothuis, e.a. 22, Mission Possible C. Beumer-Peeters 18, Oplossingsgericht werken met leerlingen J. Teggelaar, e.a. 15,

19 Coachingskalender: bestel via Kies je gratis digitale kalender: App, widget of service , ,25 Bij bestelling van meer dan 10 emplaren ontvangt u een aantrekkelijke korting! Informeer naar de mogelijkheden en mail naar Bestelbon School/instelling Naam man vrouw Adres Postcode Plaats Land Telefoonnummer Bestellen gaat sneller via Alle genoemde prijzen gelden in Geen verzendkosten binnen Nederland (m.u.v. Boom test uitgevers). Aan de informatie in deze brochure zijn de grootst mogelijke zorg en aandacht besteed. Alle productgegevens zijn echter onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk op voor de meest recente informatie. 19

20 Onderwijs 2013 catalogus geen postzegel nodig Boom test uitgevers Klantenservice Antwoordnummer RA Amsterdam

Onderwijs catalogus 2014. www.boomtestuitgevers.nl www.boomnelissen.nl www.nt2.nl

Onderwijs catalogus 2014. www.boomtestuitgevers.nl www.boomnelissen.nl www.nt2.nl Onderwijs catalogus 2014 www.boomtestuitgevers.nl www.boomnelissen.nl www.nt2.nl www.boomtestuitgevers.nl www.boomnelissen.nl www.nt2.nl Ontvangt u onze nieuwsbrieven al? Schrijf u in via de websites!

Nadere informatie

Kies voor het andere leerlingvolgsysteem!

Kies voor het andere leerlingvolgsysteem! Kies voor het andere leerlingvolgsysteem! Met methodegebonden toetsen bewaken we de voortgang in de leerstof, met de Schoolvaardigheidstoetsen bewaken we het niveau Op elk moment in het jaar af te nemen

Nadere informatie

Kies voor het andere leerlingvolgsysteem!

Kies voor het andere leerlingvolgsysteem! Kies voor het andere leerlingvolgsysteem! Met methodegebonden toetsen bewaken we de voortgang in de leerstof, met de Schoolvaardigheidstoetsen bewaken we het niveau Op elk moment in het jaar af te nemen

Nadere informatie

De Nederlandse Dyscalculie Screener in het mbo

De Nederlandse Dyscalculie Screener in het mbo WHITEPAPER De Nederlandse Dyscalculie Screener in het mbo Tips en adviezen voor een goed gebruik Marisca Milikowski Onderzoek met de Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS) kan verschillende functies hebben:

Nadere informatie

Tips voor het diagnostische gesprek. Marisca Milikowski Rob Milikowski

Tips voor het diagnostische gesprek. Marisca Milikowski Rob Milikowski Tips voor het diagnostische gesprek Marisca Milikowski Rob Milikowski Herkent u deze leerling? Zwakke automatisering, Tellend rekenen vaak op de vingers Nieuwe kennis zakt snel weg Eenvoudige bewerkingen

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

Verbeter de. scores op de Citotoetsen

Verbeter de. scores op de Citotoetsen Verbeter de scores op de Citotoetsen Verbeter de scores op de Citotoetsen voor kleuters (U bent niet meer verplicht die toetsen af te nemen! Het werkboek taal Alle scholen maken gebruik van de Cito-taaltoets

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Sinds

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

ERWD-beleid HNL. (Ernstige Reken- Wiskundeproblemen en Dyscalculie)

ERWD-beleid HNL. (Ernstige Reken- Wiskundeproblemen en Dyscalculie) ERWD-beleid HNL (Ernstige Reken- Wiskundeproblemen en Dyscalculie) 2015/2016 ! Inhoudsopgave! Doel%van%deze%brochure% 2! Wat%is%het%verschil%tussen%rekenproblemen%en%dyscalculie?% 2! ERWD%en%Het%Nieuwe%Lyceum%

Nadere informatie

De ontwikkelingstrilogie

De ontwikkelingstrilogie De ontwikkelingstrilogie van Martine Delfos Een brede kijk op ontwikkeling Dr. Martine Delfos maakte naam met vele publicaties op het gebied van (ontwikkelings)psychologie. Ook geeft zij op regelmatige

Nadere informatie

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen. Bijlage Bij de Regeling vaststelling van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs () ten behoeve van instroom in schooljaar 2008-2009

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

Vragen bij hoofdstuk 1 t/m 5. Toetsen op School Primair onderwijs. www.toetsenopschool.nl. Toetsen op School Primair onderwijs

Vragen bij hoofdstuk 1 t/m 5. Toetsen op School Primair onderwijs. www.toetsenopschool.nl. Toetsen op School Primair onderwijs Vragen bij hoofdstuk 1 t/m 5 Toetsen op School Primair onderwijs www.toetsenopschool.nl Hoofdstuk 1 Het doel van toetsen Vraag 1 De Drempeltest van Boom test uitgevers is een klassikaal af te nemen aanlegtest

Nadere informatie

DELFTSE METHODE. 30 jaar Delftse methode: praktijkgericht, onconventioneel en natuurlijk. www.delftsemethode.nl

DELFTSE METHODE. 30 jaar Delftse methode: praktijkgericht, onconventioneel en natuurlijk. www.delftsemethode.nl 30 jaar Delftse methode: praktijkgericht, onconventioneel en natuurlijk www.delftsemethode.nl OVER DE DELFTSE METHODE Snel en effectief Nederlands leren doe je met de Delftse methode. De Delftse methode

Nadere informatie

De SVT Rekenen-Wiskunde en de diagnostische analyse

De SVT Rekenen-Wiskunde en de diagnostische analyse WHITEPAPER De SVT Rekenen-Wiskunde en de diagnostische analyse Teije de Vos en Johan Schokker De Schoolvaardigheidstoetsen (SVT s) zijn bedoeld om, onafhankelijk van de didactische onderwijsmethode die

Nadere informatie

VOORBEELD: UITSPRAAK: AUTOMATISEREN EN MEMORISEREN 13-03- 11 TEMPO TOETS AUTOMATISEREN

VOORBEELD: UITSPRAAK: AUTOMATISEREN EN MEMORISEREN 13-03- 11 TEMPO TOETS AUTOMATISEREN UITSPRAAK: Zonder goede technische leesvaardigheid is het niet mogelijk om tot goed begrijpend lezen te komen ( Vernooy, 2006) TEMPO TOETS AUTOMATISEREN Bijeenkomst RVP 16 en 23 maart 2011 Gerard Regeling

Nadere informatie

BROCHURE ADAPTIEVE DIGITALE INTELLIGENTIETEST

BROCHURE ADAPTIEVE DIGITALE INTELLIGENTIETEST BROCHURE ADAPTIEVE DIGITALE INTELLIGENTIETEST Cotan goedgekeurd Plaatsingsadvies PO - VO Digitaal en adaptief Aangepast aan niveau Minder belastend Zelfsturend Rapportage direct beschikbaar A-VISION Laan

Nadere informatie

Rekenen bij Moderne Wiskunde

Rekenen bij Moderne Wiskunde Moderne Wiskunde Rekenen: een volledig doorlopende leerlijn rekenen voor alle leerjaren en alle niveaus! Rekenen bij Moderne Wiskunde 1 Verplichte rekentoets Vanaf schooljaar 2013/2014 Voor alle leerlingen

Nadere informatie

Testoverzicht Talent Compaz 18-03-2014

Testoverzicht Talent Compaz 18-03-2014 Testoverzicht Talent Compaz 18-03-2014 Capaciteiten Geldergroep Capaciteiten Test Middelbaar niveau (GCT-M) 2005 Algemene Capaciteiten Test (eigendom) Doel: breed capaciteitenonderzoek naar de taalvaardigheid,

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Colofon Tekst: Peter Burgers & Ward Habets Redactie: Veurinc, Hattem

Nadere informatie

Complete e-learningopleiding kinderopvang (SPW 3 of 4)

Complete e-learningopleiding kinderopvang (SPW 3 of 4) Complete e-learningopleiding kinderopvang (SPW 3 of 4) Pedagogischwerken.nl is gebaseerd op een zowel in de breedte als in de diepte helder uitgewerkt conceptueel kader, met mooie theoretische en praktische

Nadere informatie

Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten

Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten Er is veel aandacht voor het verbeteren van basisvaardigheden rekenen. Terecht, want deze vaardigheden zijn onmisbaar voor het succes van kinderen in andere

Nadere informatie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie speciaal voor het basisonderwijs Plus: Plezier, Leren, Uniek en Samen 1. De plus van SBO De Springplank: onze visie SBO De Springplank zorgt voor een veilige plek waar iedereen erbij hoort en waar iedereen

Nadere informatie

Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten

Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten Programma Invoering van referentieniveaus en rekentoetsen in het onderwijs. Wat zijn ernstige rekenproblemen

Nadere informatie

Marisca Milikowski. Dyscalculie en rekenproblemen. 20 obstakels en hoe ze te nemen

Marisca Milikowski. Dyscalculie en rekenproblemen. 20 obstakels en hoe ze te nemen Marisca Milikowski Dyscalculie en rekenproblemen 20 obstakels en hoe ze te nemen Dyscalculie en rekenproblemen Dyscalculie en rekenproblemen 20 obstakels en hoe ze te nemen Marisca Milikowski BOOM Voor

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport 2017-2018 Onderwijskundig Rapport Advies & Inlichtingenformulier voor het Voortgezet Onderwijs Naam Leerling: Woonplaats: 1 1. Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Tussenvoegsel Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Eerste versie 2015-2016 Het volgen van - en begeleiding bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie Stappenplan bij (ernstige ) rekenproblemen en dyscalculie De vier

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Informatie over rekenen. Hulp ouders bij rekenen deel 4.

Informatie over rekenen. Hulp ouders bij rekenen deel 4. Informatie over rekenen. Hulp ouders bij rekenen deel 4. Kinderen ontwikkelen zich verschillend en in een verschillend tempo. Soms hebben kinderen op de basisschool moeite met een vak als rekenen/wiskunde,

Nadere informatie

Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen

Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen Primair en speciaal onderwijs Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen Indicatiestelling taal- en spraakproblematiek Voor 4 tot 10 jarigen Digitale verwerking, makkelijk in gebruik Geen vertaalde,

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Rekenbeleid. Procesbeschrijving. Versie: 1

Rekenbeleid. Procesbeschrijving. Versie: 1 Rekenbeleid Procesbeschrijving Versie: 1 Taakhouder: H. Cox Gemaakt: April 2016 Geldig tot: Januari 2018 Rekenbeleid HSL Hoe presteert HSL op de basisvaardigheden rekenen en hoe kunnen die prestaties worden

Nadere informatie

RT Praktijk Hengelo. Trainingen, workshops en lezingen 2015-2016

RT Praktijk Hengelo. Trainingen, workshops en lezingen 2015-2016 RT Praktijk Hengelo Trainingen, workshops en lezingen 2015-2016 Voorwoord In deze brochure kunt u het trainingsaanbod van RT Praktijk Hengelo lezen. RT Praktijk Hengelo wil leerkrachten handvatten geven

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Pallas Athene College

Dyslexieprotocol Pallas Athene College Dyslexieprotocol Pallas Athene College 1. Inleiding Doel en uitgangspunten Het Pallas Athene College wil alle leerlingen met dyslexie die ondersteuning en begeleiding bieden die zij nodig hebben om de

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Twee Nieuwe opleidingen voor het onderwijs

Twee Nieuwe opleidingen voor het onderwijs Twee Nieuwe opleidingen voor het onderwijs INHOUD Twee nieuwe digitale opleidingen: Vervolg master SEN-opleiding gedrag Haal alles uit de DMT-oefenmap (plus) Inleiding Vervolg SENopleiding gedrag Haal

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan WELKOM informatieavond schooladvies De Achtbaan Voortgezet onderwijs Totstandkoming van het schooladvies VO scholen te bereiken op de fiets Carmel College (Anthonius College): tto, technasium, vwo en

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

Bijsluiter bij het onderzoek naar leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Bijsluiter bij het onderzoek naar leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs Bijsluiter bij het onderzoek naar leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs Bij dit onderzoek hebben we gekeken of de leerlingen voldoen aan criteria die door een landelijke commissie worden

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Rekenzwak of dyscalculie? PO conferentie Dyscalculie

Rekenzwak of dyscalculie? PO conferentie Dyscalculie Nederland klaagt over rekenniveau 2 1 T O M B R A A M S Rekenzwak of dyscalculie? PO conferentie Dyscalculie PPON 2004 en 2011 De onderzoeken van PPON 2004 en 2011 laten zien dat routinematige rekenvaardigheden

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 Nieuw: Kurzweilversie voor groep 6 en 7 en verbeterde rapportages Compact: de belangrijkste

Nadere informatie

Toetsen voor peuters

Toetsen voor peuters Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Cito Volgsysteem Toetsen voor peuters Taal en Rekenen opvolgers van de toetsen Taal, Ordenen en Ruimte uit het peutervolgsysteem (2000) nieuwe opgaven met duidelijke

Nadere informatie

Fast Lane. Leeskaravaan

Fast Lane. Leeskaravaan Fast Lane Leeskaravaan Makkelijk Lezen Young adults en volwassenen Voorjaar 2012 Makkelijk lezen-fonds voor young adults en volwassenen van NBD Biblion Lezen en schrijven, in Nederland de normaalste zaak

Nadere informatie

Prijslijsten/Bestelformulier Praktijkonderwijs

Prijslijsten/Bestelformulier Praktijkonderwijs Prijslijsten/Bestelformulier Praktijkonderwijs LICENTIES MUISWERK ONLINE 2 PRIJSLIJST/BESTELFORMULIER 4 INHOUD TESTSUITES 7 INHOUD VAARDIGHEIDSPAKKETTEN 7 INHOUD F-NIVEAUPAKKETTEN 8 INHOUD TOTAALPAKKETTEN

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3.

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Het rekenonderwijs van tegenwoordig ziet er anders uit dan vroeger. Dat komt omdat er nieuwe inzichten zijn over hoe kinderen het beste leren. Vroeger lag

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Zo leer je kinderen rekenen: Verslag van een praktijkonderzoek 1

Zo leer je kinderen rekenen: Verslag van een praktijkonderzoek 1 25 02 2010 Verkorteversievaneendefinitiefteverschijnenwetenschappelijkrapport Prof.dr.AnnaM.T.Bosman RadboudUniversiteitNijmegen Zoleerjekinderenrekenen:Verslagvaneenpraktijkonderzoek 1 1 Inleiding 2 De

Nadere informatie

A.1. Algemeen Bijv.: luisteren, grenzen stellen, opvoeden, risicogewoonten, etc.

A.1. Algemeen Bijv.: luisteren, grenzen stellen, opvoeden, risicogewoonten, etc. A.1. Algemeen Bijv.: luisteren, grenzen stellen, opvoeden, risicogewoonten, etc. A.1.1. En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden A.1.2. Het 10-minutengesprek met leraren A.1.3. Als kinderen niet

Nadere informatie

Informatieblad Rekenen September 2012 Locatie Zusterstraat Schooljaar VWO, HAVO, MAVO en VMBO

Informatieblad Rekenen September 2012 Locatie Zusterstraat Schooljaar VWO, HAVO, MAVO en VMBO Informatieblad Rekenen September 2012 Locatie Zusterstraat Schooljaar 2012-2013 VWO, HAVO, MAVO en VMBO Informatieblad Rekenen, Johan de Witt, locatie Zusterstraat, september 2012 1 Beste ouder en/of verzorger,

Nadere informatie

Andere psychometrische kenmerken. www.prodiagnostiek.be/ diagnostisch materiaal

Andere psychometrische kenmerken. www.prodiagnostiek.be/ diagnostisch materiaal Rekenbegrip Verachtert P., Dudal P., VCLB-Service, Schaarbeek, 2004 Een betrouwbaar beeld geven van de voorbereidende rekenvaardigheden en inzichten van kleuters. De toets bestaat uit de onderdelen: vergelijken

Nadere informatie

Exam s digitale testen voor dyscalculie.

Exam s digitale testen voor dyscalculie. Exam s digitale testen voor dyscalculie. Er wordt in de Nederlandse literatuur over dyscalculie een gemeenschappelijk standpunt aangetroffen in de overtuiging dat iets basaals de oorzaak is en dat een

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Ouderavond Leerjaar 1 Sg. St. Ursula VMBO-locatie- Heythuysen. 29 juni 2015

Ouderavond Leerjaar 1 Sg. St. Ursula VMBO-locatie- Heythuysen. 29 juni 2015 Ouderavond Leerjaar 1 Sg. St. Ursula VMBO-locatie- Heythuysen 29 juni 2015 Ouderavond 29 juni 2015 Ontvangst Voorstellen schoolteam Schoolorganisatie Boekenfonds Mentoraat en begeleiding Rondvraag en slotwoord

Nadere informatie

Toetsprotocol Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2016

Toetsprotocol Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2016 Toetsprotocol Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2016 Inhoudsopgave Doelstelling Blz. 3 Leeswijzer Blz. 3 1. Welke toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem nemen we af? Blz. 4 2. Hoe

Nadere informatie

Intelligentiemeter 2015: De NIO gaat online

Intelligentiemeter 2015: De NIO gaat online Intelligentiemeter 2015: De NIO gaat online U heeft informatie aangevraagd over het seminar, dat Aob Compaz in samenwerking met de ontwikkelaars van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)

Nadere informatie

PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIEREN VMBO/HAVO/VWO

PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIEREN VMBO/HAVO/VWO PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIEREN VMBO/HAVO/VWO LICENTIES MUISWERK ONLINE 2 PRIJSLIJST/BESTELFORMULIER 4 INHOUD TESTSUITES 8 INHOUD VAARDIGHEIDSPAKKETTEN 8 INHOUD F-NIVEAUPAKKETTEN 10 INHOUD TOTAALPAKKETTEN

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport ten behoeve van het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs in Zoetermeer (Cursusjaar )

Onderwijskundig rapport ten behoeve van het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs in Zoetermeer (Cursusjaar ) Onderwijskundig rapport ten behoeve van het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs in Zoetermeer (Cursusjaar 2007-2008) Dit onderwijskundig rapport wordt door de Zoetermeerse scholen van

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

DYSCALCULIEPROTOCOL DYSCALCULIEPROTOCOL

DYSCALCULIEPROTOCOL DYSCALCULIEPROTOCOL DYSCALCULIEPROTOCOL DYSCALCULIEPROTOCOL Februari 2017 Protocol Ernstige Rekenwiskundeproblemen en Dyscalculie 1. Visie Het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie is ontwikkeld in het

Nadere informatie

SCOL Sociale Competentie Observatielijst. Analyse doelen Jonge kind

SCOL Sociale Competentie Observatielijst. Analyse doelen Jonge kind SCOL Sociale Competentie Observatielijst Analyse doelen Jonge kind Maart 2013 Verantwoording 2013 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan

Nadere informatie

25-4-2013. Ontstaan Rekentuin en Taalzee. Rekentuin. Taalzee. Demonstratie. Rekentuin & Taalzee Spelenderwijs oefenen en toetsen

25-4-2013. Ontstaan Rekentuin en Taalzee. Rekentuin. Taalzee. Demonstratie. Rekentuin & Taalzee Spelenderwijs oefenen en toetsen Ontstaan Rekentuin en Taalzee Rekentuin is ontwikkeld door de programmagroep Psychologische Methodenleer van prof. dr. Han van der Maas aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Rekentuin & Taalzee Spelenderwijs

Nadere informatie

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Samenvatting van het projectverslag Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Op basisschool D n Heiakker in Deurne i.s.m. Triade Ambulante

Nadere informatie

Experts in diagnostiek

Experts in diagnostiek Experts in diagnostiek Het beste in een kind naar boven halen Elk kind heeft zijn eigen talenten. Dit betekent niet dat alle kinderen even goed mee kunnen komen op school. Sommige kinderen hebben onvoldoende

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak

Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Beschikbaar per 1 september 2015 NIEUW TOA Profielkeuzetoets vmbo en havo Biologie, economie, natuurkunde en wiskunde Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIEREN MBO

PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIEREN MBO PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIEREN MBO LICENTIES MUISWERK ONLINE 2 PRIJSLIJST/BESTELFORMULIER 4 INHOUD TESTSUITES 7 INHOUD VAARDIGHEIDSPAKKETTEN 7 INHOUD F-NIVEAUPAKKETTEN 9 INHOUD TOTAALPAKKETTEN 10 Licenties

Nadere informatie

Dyscalculie gediagnostiseerd. En dan? MBO conferentie Dyscalculie

Dyscalculie gediagnostiseerd. En dan? MBO conferentie Dyscalculie Niet alle rekenproblemen zijn dyscalculie 2 1 T O M B R A A M S Dyscalculie gediagnostiseerd. En dan? MBO conferentie Dyscalculie PPON 2004 en 2011 De onderzoeken van PPON 2004 en 2011 laten zien dat routinematige

Nadere informatie

Alles over. Rekenrijk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Rekenrijk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) Wat zijn de criteria voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs?

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) Wat zijn de criteria voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs? Procedures - Plaatsing LWOO en praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen die op zichzelf wel een diploma in een van de leerwegen van het VMBO kunnen halen, maar

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting van het meetinstrument. De Klepel. Review 1: E. Oosterlinck, N. Ramakers Review 2: M. Jungen Invoer: E.

Uitgebreide toelichting van het meetinstrument. De Klepel. Review 1: E. Oosterlinck, N. Ramakers Review 2: M. Jungen Invoer: E. Uitgebreide toelichting van het meetinstrument De Klepel 0 september 2011 Review 1: E. Oosterlinck, N. Ramakers Review 2: M. Jungen Invoer: E. van Engelen 1 Algemene gegevens Het meetinstrument heeft betrekking

Nadere informatie

Zorgstructuur. Kim van de Belt 28 november 2012

Zorgstructuur. Kim van de Belt 28 november 2012 Zorgstructuur Kim van de Belt 28 november 2012 Inhoud presentatie Candea College Zorgstructuur Sterke punten en ontwikkelpunten Discussie Candea College 2400 leerlingen 3 locaties VMBO, HAVO, VWO Technasium,

Nadere informatie

Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs?

Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs? Augustus 2014 Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs? Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat

Nadere informatie

Begrijpend lezen 3.0. Groep 3 en groep 4

Begrijpend lezen 3.0. Groep 3 en groep 4 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Begrijpend lezen 3.0 Groep 3 en groep 4 op papier vanaf schooljaar 2014/2015 ook met voorspelopgaven sluit aan bij het onderwijs van nu integratie toetsen

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Inleiding Volgens de meest gangbare definitie is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen)

Nadere informatie

Gedragswaaier. Een passende aanpak voor ieder kind. Stephanie de Kroon Margreet Smit Ronald Wiedemeyer

Gedragswaaier. Een passende aanpak voor ieder kind. Stephanie de Kroon Margreet Smit Ronald Wiedemeyer Gedragswaaier Een passende aanpak voor ieder kind Stephanie de Kroon Margreet Smit Ronald Wiedemeyer 2. Introductie van de Gedragswaaier De Gedragswaaier biedt leerkrachten in het primair onderwijs handvatten

Nadere informatie

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Voortgezet onderwijs Cito Volgsysteem Toets 0 t/m 3 Voortgang in beeld Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Toets 0 t/m

Nadere informatie

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro:

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: L E E R W E G O N D E R S T E U N E N D O N D E R W I J S ( L W O O ) E N P R A K T I J K O N D E R W I J S ( P R O ) Start procedure in OT! Zet de ll.en in OT en

Nadere informatie

Protocol dyscalculie en ernstige rekenproblemen

Protocol dyscalculie en ernstige rekenproblemen Protocol dyscalculie en ernstige rekenproblemen Dit protocol heeft als doel richtlijnen te geven voor de begeleiding van leerlingen met dyscalculie en ernstige rekenproblemen op Thorbecke vmbo-pro. Het

Nadere informatie

Het advies voor school is om te handelen volgens het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD, 2011).

Het advies voor school is om te handelen volgens het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD, 2011). Orthopedagogenpraktijk Athena drs. Simone Verhoeven W.M. Dudokweg 10 a-b 1703 DB Heerhugowaard info@athenaweb.nl Intake vragenlijst bij onderzoek naar rekenproblemen/ dyscalculie Voorwaarden voor een aanmelding

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Kwaliteitsinstituut Dyslexie Kwaliteitsinstituut Dyslexie Remco Reij voorzitter Manja van Wezep secretaris Kwaliteitsinstituut Dyslexie Mijlpalen beleidsontwikkeling Dyslexie en onderwijs Dyslexie en zorg Protocol 2007 Oprichting

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIER ISK

PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIER ISK PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIER ISK Licenties Muiswerk Online 2 Inhoud Testsuites 4 Inhoud Vaardigheidspakketten 4 Inhoud F-niveaupakketten 5 Inhoud Totaalpakketten 5 Prijslijst/Bestelformulier 6 Licenties

Nadere informatie