Onderwijs catalogus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs catalogus 2013. www.boomtestuitgevers.nl www.boomnelissen.nl www.nt2.nl"

Transcriptie

1 Onderwijs catalogus

2 Ontvangt u onze nieuwsbrieven al? Schrijf u in via de websites! ONDERWIJS In deze catalogus vindt u een overzicht van onze onderwijsproducten. Een belangrijke overeenkomst tussen de verschillende titels is de aandacht voor de individuele leerling, in uitgaven over bijvoorbeeld leer- en gedragsproblemen. Ons testmateriaal biedt u toetsen op maat: toets uw leerlingen op het moment dat zij eraan toe zijn, met een prettig evenwicht tussen de toetsdruk en de opbrengst. Met deze focus krijgt u de kennis die u nodig hebt of u nu het niveau van de leerling volgt, een schooladvies opstelt of een second opinion wilt geven. Een greep uit het aanbod: > > Schoolvaardigheidstoetsen: leerlingvolgsysteem en second opinion > > Schooladvies: NIO, Drempeltest, NPV-J-2 en LMT-BO > > Tests en boeken voor taal- en rekenvaardigheid, dyslie en dyscalculie > > Instrumenten voor indicatiestelling LWOO en PrO > > Gedrag en ontwikkeling: uitgaven over AD(H)D, autisme, hoogbegaafdheid, leerproblemen Voor scholen bieden wij test- en toetsmaterialen die leerkrachten, docenten, intern begeleiders, remedial teachers en zorgcoördinatoren kunnen gebruiken tijdens de gehele schoolcarrière van de leerlingen. Professionals die kinderen ondersteunen bij leer- en gedragsproblemen vinden bij ons een ruim aanbod aan producten voor diagnostiek, behandeling en second opinion. Verder bieden wij interessante uitgaven óver uw vak. Hoe kun je als leraar bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs? Waarom is zelfkennis belangrijk als je je als docent juist op de leerling wilt richten? Wij hopen u terug te zien in onze webwinkels! De canon van het onderwijs Emma Los Wilhelmina Bladergroen Vrouw in de eeuw van het kind Mineke van Essen In een dertigtal vensters presenteert De canon van het onderwijs de belangrijkste historische gebeurtenissen en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijssysteem: van Erasmus tot Theo Thijssen en van alfabetisering tot de Mammoetwet. Het boek legt daarbij verbanden tussen het verleden en de actuele situatie op dit sociaal, cultureel en niet te vergeten politiek belangrijke terrein, waar het niet zelden roerig is: voor tal van nationale en regionale overheden, kerkgenootschappen en professionele disciplines was het onderwijs de afgelopen eeuwen immers inzet van strijd en beleid. De canon is rijk geïllustreerd met bijzondere afbeeldingen, veelal afkomstig uit de collectie van het Onderwijsmuseum paperback 256 pp. 17,50 Wilhelmina J. Bladergroen ( ) begon haar loopbaan als gymlerares en bracht het tot hoogleraar orthopedagogiek in Groningen. Ze bleef gefascineerd door beweging: leer- en gedragsproblemen hingen volgens haar vooral samen met stoornissen in de motorische en ruimtelijke ontwikkeling. Hartstochtelijk verdedigde ze het recht van alle kinderen om te spelen, dé voorwaarde om te kunnen leren. In publicaties en charismatische toespraken stelde ze zich op als nationaal boegbeeld van de eeuw van het kind. Deze biografie beschrijft de successen, wetenschappelijke controverses en persoonlijke dramatiek van een strijdbare vrouw paperback 400 pp. 19, e-book 11,90 2 Compleet overzicht en prijzen: (020)

3 DLE BOEK > Verplicht naslagwerk bij indicatiestelling > Aanvullingen: altijd actueel Hét naslagwerk voor elke school Gerard Melis DLE schalen indicatiestelling LWOO en PrO Het DLE Boek bevat de DLE-schalen van alle bruikbare in Nederland uitgegeven tests en toetsen. DLE s geven de leervorderingen (schoolvaardigheidsniveau) en de eventuele (relatieve) leerachterstand van een leerling aan. Daarnaast zijn DLE s een helder middel om onder andere in het leerlingvolgysteem, bij opbrengstbepaling en in de communicatie met ouders, de vorderingen van leerlingen en klassen uit te drukken. Het DLE Boek is bestemd voor alle gebruikers van tests en toetsen op scholen, zoals leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers, en voor professionals van de schooladviesen schoolbegeleidingsdiensten. Bestelnummer ,00. BTW Bij verwijzing naar leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) moet gebruik worden gemaakt van de meest recente DLE-schalen, die worden gepubliceerd in het DLE Boek. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt jaarlijks de lijst met toegelaten instrumenten. De bundel DLE-schalen indicatiestelling LWOO en PrO bevat de DLE-schalen van de instrumenten die zijn toegelaten voor indicatiestelling. Elk jaar verschijnt er een nieuwe editie, waarin de wijzigingen in de lijst met toegelaten instrumenten worden verwerkt. Bestelnummer ,50. BTW Aanvullingen Wanneer er nieuwe tests of toetsen verschijnen, worden daarbij de DLE s gepubliceerd in een aanvulling op het DLE Boek. Deze aanvullingen zijn losbladig, in te steken in het boek. Bestel actuele aanvullingen via Alle DLE-tabellen en informatie voor verwijzing! Compleet overzicht en prijzen: (020)

4 SCHOOLVAARDIGHEIDSToetsen Schoolvaardigheidstoetsen: De Schoolvaardigheidstoetsen vormen samen een compleet leerlingvolgsysteem. Boom test uitgevers biedt hiermee een volwaardig alternatief voor de bestaande leerlingvolgsystemen. De SVT s zijn goedgekeurd door de COTAN en toegelaten door de Inspectie. > > Groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs > > Het hele jaar af te nemen > > Korte afnameduur > > Snelle, online normering > > Individuele en groepsrapportages > > Cumulatief: één toets voor alle leerlingen > > Rekenen: pure sommen, weinig talig Ook voor second opinion De SVT s zijn uitstekend in te zetten voor second opinion. Speciaal hiervoor zijn er basissets beschikbaar met minder afnamemateriaal: afgestemd op gebruik bij individuele leerlingen. Signaleer leeszwakke leerlingen tijdig Teije de Vos Hoe goed is de leerling in begrijpend lezen? Teije de Vos Met de Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen (SVT TL) kunt u het niveau van de technische leesvaardigheid van de leerling vaststellen. Met de Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen (SVT BL) kunt u het niveau van begrijpend lezen van de leerling vaststellen. De toets kan worden gebruikt in groep 4 tot en met 8. De SVT TL is in het bijzonder van belang voor het tijdig signaleren van leeszwakke leerlingen in de eerste schooljaren. In latere schooljaren kunt u de toets gebruiken om het niveau te bewaken. De SVT TL bestaat voor alle leerjaren uit dezelfde leeskaart. Naarmate de schooljaren vorderen, komen de leerlingen steeds verder. U hebt dus slechts één toets nodig voor alle leerlingen. De SVT BL bestaat uit meerkeuzevragen, die zijn ontwikkeld op basis van de vaardigheden en strategieën die kinderen aan het eind van de basisschool moeten beheersen om teksten goed te kunnen begrijpen. De toets is methode-onafhankelijk: de SVT BL is dus te gebruiken bij elke leesmethode om een objectief beeld te krijgen van het niveau van begrijpend lezen. 4 Compleet overzicht en prijzen: (020)

5 SCHOOLVAARDIGHEIDSToetsen het andere leerlingvolgsysteem! Achterblijvers in hoofdrekenen vroeg in beeld Teije de Vos Rekentoets met pure sommen om het niveau te bepalen Teije de Vos en Marisca Milikowski Met de Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen (SVT HR) kunt u het niveau van hoofdrekenvaardigheid van de leerling vaststellen. Met de SVT HR kunt u rekenzwakke leerlingen signaleren in de eerste schooljaren. In latere schooljaren kunt u de toets gebruiken om het niveau te bewaken. De SVT HR bestaat voor alle leerjaren uit hetzelfde rekenblad. Naarmate de schooljaren vorderen, komen de leerlingen steeds verder. U hebt dus slechts één toets nodig voor alle leerlingen. De Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde (SVT RW) is bedoeld om het rekenniveau van uw leerlingen vast te stellen. De toets bestaat voornamelijk uit pure rekensommen en is zo weinig mogelijk talig. De rekensommen worden vaak in rijtjes aangeboden, het zijn open vragen. De opgaven van de toets bestrijken alle aspecten van het rekenonderwijs en zijn een afspiegeling van de leerstof in het basisonderwijs, zonder een specifieke rekenmethode te volgen. De SVT RW is dus te gebruiken bij elke rekenmethode om een objectief beeld te krijgen van het rekenniveau. Uitval? Neem de TempoTest Automatiseren (TTA) af > zie pagina 14 Compleet overzicht en prijzen: (020)

6 SCHOOLADVIES Compleet beeld voor het schooladvies: Nu verkrijgbaar bij Boom test uitgevers: dé COTAN-goedgekeurde test om bij kinderen en jongeren persoonlijkheid in beeld te brengen De LMT-BO kunt u ook inzetten als tra onderdeel bij de Drempeltest en Tussentest > zie pagina 8 Breng de persoonlijkheid van de leerling in kaart Dick P.H. Barelds, Frans Luteijn en Henk van Dijk Hoe gemotiveerd zijn uw leerlingen? Teije de Vos De Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 (NPV-J-2) brengt persoonlijkheidseigenschappen van kinderen in kaart. Bij jongeren vanaf 15 jaar kunt u de Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 (NPV-2) afnemen. In het onderwijs is de NPV-J-2 te gebruiken voor leerlingbegeleiding en indicatiestelling. In de afgelopen decennia is de NPV-J-2 uitgegroeid tot de meest gebruikte persoonlijkheidstest voor kinderen. De vragenlijst meet Neuroticisme-Emotionele Stabiliteit (Inadequatie), Prestatie-Motivatie (Volharding), Sociale Angst (Sociale Inadequatie), Recalcitrantie en Dominantie. In 2011 zijn de vragenlijst, de handleiding en de normering van de NPV-J geheel herzien. De LeerMotivatieTest Basisonderwijs (LMT-BO) meet de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van uw leerlingen; de antwoorden worden gecontroleerd op sociale wenselijkheid. Wanneer u de uitslag op de LMT-BO combineert met de schoolprestaties en capaciteiten van uw leerlingen, dan hebt u een completer beeld van hun ontwikkeling. De LMT-BO kan worden ingezet ter aanvulling op het Drempeltest- en Tussentestadvies, en als zelfstandig instrument. > > Groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs > > Klassikaaal en individueel > > Toegelaten voor indicatiestelling LWOO en PrO > > NPV-J-2: van 9 tot 16 jaar > > NPV-2: vanaf 15 jaar > > Het hele jaar af te nemen > > Klassikaal en individueel > > Korte afnameduur > > Pen-en-papier of online via Boom testcentrum > > NPV-J-2: toegelaten voor indicatiestelling LWOO en PrO Verwacht: LMT-VO De LeerMotivatieTest Voortgezet onderwijs (LMT-VO) is bedoeld voor leerlingen in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Deze test verschijnt naar verwachting in Compleet overzicht en prijzen: (020)

7 SCHOOLADVIES test uw leerlingen op cognitieve capaciteiten én leermotivatie of persoonlijkheidseigenschappen NIO: de meest gebruikte klassikaal af te nemen intelligentietest in het BO en VO Henk van Dijk en Peter Tellegen De NIO kan worden afgenomen bij leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs, de oudste groep in het speciaal onderwijs en de eerste drie klassen in het voortgezet onderwijs. Eén test voor alle leerlingen De NIO geeft een zeer betrouwbaar advies, van vmbo tot en met vwo. U hoeft slechts één toets in te zetten om het niveau van alle leerlingen te bepalen. De afname duurt ongeveer 2 uur. Met de NIO krijgt u dus op een efficiënte manier de kennis die u nodig hebt voor het schooladvies. U kunt de NIO heel goed afnemen naast traditionele schooladviestoetsen. Eindtoetsen richten zich meestal op schoolse vaardigheden, zoals u die al jaren volgt in het leerlingvolgsysteem. De NIO richt zich op de aanleg van de leerling: u hebt dus een tra invalshoek bij het opstellen van het schooladvies. Dit maakt het bovendien mogelijk om onder- of overpresteerders te identificeren en achterblijvende resultaten van leerlingen of klassen in een perspectief te plaatsen. Ook voor second opinion Liggen de prestaties van de leerling niet in lijn met de verwachting? De NIO biedt u een tra, onafhankelijke invalshoek. > > Aanleg: tra invalshoek bij schooladvies > > Het hele jaar af te nemen: schooladvies op tijd gereed > > Korte afnameduur > > Klassikaal en individueel > > Afname door psychologen/(ortho)pedagogen > > Toegelaten voor indicatiestelling LWOO en PrO Compleet overzicht en prijzen: (020)

8 SCHOOLADVIES EN AANLEG Schooladvies: Drempeltest Teije de Vos De Drempeltest is de andere schooladviestoets van Boom test uitgevers. Ook de Drempeltest richt zich op de aanleg van de leerling en geeft vanuit deze invalshoek aanvullende informatie op de schoolprestaties en de ervaringen van de docent. Zo krijgt u een compleet beeld van uw leerlingen, en kunt u bovendien over- of onderpresteerders onderscheiden. > > Groep 7 en 8 van het basisonderwijs > > Aanleg van de leerling: tra invalshoek bij schooladvies > > Het hele jaar af te nemen: schooladvies op tijd gereed > > Korte afnameduur > > Aanvullende opties: sociaal-emotionele vaardigheden, IQ-berekening > > Toegelaten voor indicatiestelling LWOO en PrO Verschil met de NIO* De Drempeltest wordt afgenomen door de leerkracht. De Drempeltest is ook af te nemen in groep 7 en kan op dat moment dienen als een vooradvies. De verwerking gebeurt bij Boom test uitgevers: u stuurt de formulieren op en ontvangt binnen vijf werkdagen de rapportage, per post of als PDF. Als aanvulling op de Drempeltest kunt u de LeerMotivatieTest Basisonderwijs (LMT-BO) afnemen. * NIO: zie pagina 7 in deze catalogus Meet aanleg bij kleuters Teije de Vos De Begintest geeft u de mogelijkheid het potentieel van uw leerlingen in groep 2 te onderzoeken. Deze test levert een indicatie voor de leerpotentie van de leerling. Wanneer u de resultaten op de Begintest vergelijkt met resultaten op toetsen op schoolse vaardigheden, kunt u nagaan of het potentieel van de leerling optimaal wordt benut. Grijp eerder in wanneer nodig Teije de Vos De Tussentest is het jongere broertje van de Drempeltest. De Tussentest is bedoeld voor leerlingen in groep 6. Door de Tussentest in te zetten kunt u in een vroeg stadium nagaan of het potentieel van de leerling optimaal wordt benut. Voor een compleet beeld kunt u naast de Tussentest optioneel de LeerMotivatieTest Basisonderwijs (LMT-BO) afnemen. 8 Compleet overzicht en prijzen: (020)

9 RONDOM HET KIND Rondom het kind is een reeks boeken van Uitgeverij Boom waarin deskundigen duidelijke en praktische informatie geven over problemen bij kinderen. De boeken zijn speciaal geschreven voor ouders, verzorgers, leerkrachten en hulpverleners. De reeks staat onder redactie van Tom Braams (onderwijspsycholoog en dysliespecialist). Onderwerpen zijn bijvoorbeeld, rekenen, dyslie, stotteren en slaapproblemen. Kinderen met dyslie Een gids voor ouders Tom Braams Kinderen met dyscalculie Annemie Desoete en Tom Braams Dyslie leidt doorgaans tot lees- en spellingsproblemen, maar ook andere problemen, zoals gedragsproblemen en faalangst, kunnen het gevolg zijn. Dit boek geeft nuttige informatie en praktische adviezen. In alle hoofdstukken vertellen ouders van dyslectische kinderen over hun eigen ervaringen paperback 160 pp. 19, e-book 10,50 Niet iedereen leert even makkelijk rekenen. Ook volwassenen met een goede opleiding kunnen van eenvoudige sommetjes in de war raken. Dit boek over dyscalculie is een hulpmiddel bij het leren rekenen en de begeleiding van leerlingen. De auteurs bespreken de soorten rekenstoornissen die kinderen kunnen hebben en hoe deze rekenproblemen kunnen worden onderzocht. Zowel voor ouders als voor docenten is dit een bruikbaar en praktisch boek paperback 176 pp. 19, e-book 11, * * * 108 pp. 19, pp. 20, pp. 20, pp. 18, pp. 19, pp. 15,95 * Ook verkrijgbaar als e-book * * * * pp. 22, pp. 19, pp. 23,90 70 pp. 18, pp. 19,00 Compleet overzicht en prijzen: (020)

10 Ontwikkeling en leer- en gedragsproblemen Twee motiverende psycho-educatieprogramma s over AD(H)D Drie op de honderd Nederlandse kinderen worstelen met ADHD. Het informeren van kinderen over hun aandoening is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Daarom zijn er nu twee psycho-educatieprogramma s ontwikkeld voor kinderen met AD(H)D in verschillende leeftijdsgroepen. ADHD voor kids Met medewerking van onder anderen: Jochem van Gelder, Ron Boszhard en Koen Verweij AD(H)D daar kan ik zóveel mee! Dit online programma is ontwikkeld voor kinderen met ADHD van 6 tot 8 jaar. Vijf vrolijke dieren leiden het kind langs educatieve spelletjes en leggen uit wat ADHD precies is. Bekende en onbekende Nederlanders met ADHD vertellen hoe zij deze aandoening ervaren en benadrukken ook positieve aspecten van ADHD. In korte tijd leert het kind meer over ADHD en over zichzelf. Voor slechts 19,95 hebt u al een half jaar toegang. Ga voor meer informatie, een demo en om een account aan te maken naar Dit leerzame en motiverende programma geeft kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar op interactieve wijze informatie over ADHD/ADD. Met behulp van een zelf uit te kiezen buddy lopen zij het programma door. De cd-rom kan thuis worden gebruikt, in het onderwijs en door professionals in de gezondheidszorg. cd-rom (1.): ,80 cd-rom (set van 5.): ,20 Autisme op school Een passend aanbod binnen Passend onderwijs Ina van Berckelaer-Onnes (red.) Buitenbeentjes Psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten Hans Schachtschabel Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben tra zorg nodig, ook in de klas. Hoe ga je als leraar om met deze kinderen? Wat is de precieze leerproblematiek? Hoe bied je de beste ondersteuning, bijvoorbeeld door visualisering? Concrete voorbeelden en adviezen bieden de leraar een praktisch handvat. Een heel hoofdstuk is gewijd aan PI school De Brug in Leiden. Deze school heeft aparte groepen, speciaal voor kinderen met ASS. De werkwijze in deze autigroepen wordt uitgebreid beschreven, en beeldend weergegeven op de dvd. ISBN paperback inclusief dvd 160 pp. 25,95 We hebben allemaal wel een idee van wat hoort bij een normale ontwikkeling van kinderen. Afwijkingen in een bepaalde levensfase die de ontwikkeling van een kind belemmeren, wijzen vaak op een psychiatrische stoornis. Wat is nu normaal en wat is abnormaal in de verschillende leeftijdsfasen van het kind? Wanneer moeten kinderen doorverwezen worden naar deskundige hulp? Dit boek schetst het werkterrein van de kinder- en jeugdpsychiatrie, geeft een overzicht van de normale ontwikkeling van het kind, en bespreekt vervolgens zeven veel voorkomende stoornissen paperback 208 pp. 23,50 10 Compleet overzicht en prijzen: (020)

11 Ontwikkeling en leer- en gedragsproblemen Hoogbegaafdheid bij kinderen Franz Mönks en Irene Ypenburg Kinderen met leerproblemen Roel de Groot Hoe weet je of een kind hoogbegaafd is? Hoe kun je daar op school en thuis het beste mee omgaan? Wat betekent het voor een kind om hoogbegaafd te zijn? Waar vind je goede opleidingsmogelijkheden, geschikte leerstof, advies en begeleiding? Op deze en andere vragen gaan de auteurs van dit boek in, met een combinatie van heldere theorie en voorbeelden uit de praktijk paperback 128 pp. 19,50 Achter de leerproblemen van kinderen liggen vaak onzichtbare ontwikkelingsstoornissen. Dit boek behandelt problemen die invloed kunnen hebben op het leergedrag en het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen, zoals ADHD, dyslie en dyscalculie. Ook minder bekende problemen komen aan bod, zoals ASS/PDD-NOS, epilepsie, DCD en NLD. In deze herziene uitgave zijn de moderne ontwikkelingen binnen de orthopedagogiek opgenomen paperback 208 pp. 27,50 Gesprekken met kinderen Inge Sleeboom, Katrien van de Vijfeijken en Joop Hellendoorn Hoe leg je een kind uit wat het milieu is, of wat het betekent om iemand te verliezen? Oftewel: hoe voer je een goed gesprek met een kind, over de gewone en ongewone dingen van het leven? Dit boek geeft uitleg over de denk- en gevoelswereld van peuters, kleuters en schoolkinderen en diept allerlei gespreksonderwerpen uit: van echtscheiding tot de geboorte van een broertje of zusje, van verhuizing tot seksualiteit. Zware levensthema s worden niet geschuwd, maar Gesprekken met kinderen heeft vooral betrekking op de dagelijkse praktijk. Dit boek is zeer geschikt voor ouders, leerkrachten en andere professionals die met kinderen omgaan paperback 144 pp. 18,50 Emoties bij jongeren Theorie & diagnostiek van het geweten Frans Schalkwijk Ontdek de wereld van de ontwikkeling en het functioneren van het geweten. Een peuter schopt vanuit concreet meeleven de dokter die zijn oudere broertje zojuist een prik heeft gegeven, maar een jongere kan empatisch het verdriet van zijn beste vriend invoelen terwijl hij zelf vrolijk is. Voortdurend evalueert de jongere zijn zelfgevoel door schaamte en schuld tegen het licht te houden. Wetenschappelijke kennis over empathie, schaamte en schuld, ervaringen uit de (hulpverlenings)praktijk en voorbeelden uit het dagelijkse leven maken dit boek interessant voor wie met jongeren werkt of daarvoor studeert paperback 368 pp. 33,50 Compleet overzicht en prijzen: (020)

12 Dyslie Screening en diagnostiek Een goede, bruikbare test voor (klinische) praktijk en onderwijs. VVP Nieuws Continu Benoemen en Woorden Lezen (CB&WL) Kees van den Bos en Henk lutje Spelberg Met de CB&WL screent u leerlingen op taal-leesstoornissen, waaronder dyslie. De test is bedoeld voor leerlingen vanaf 5 tot en met 16 jaar, en wordt afgenomen door taalspecialisten, zoals logopedisten, leesspecialisten in en buiten het onderwijs, (neuro)psychologen en orthopedagogen. > > Kinderen en jongeren van 5 tot en met 16 jaar > > Afname door taalspecialisten > > Taken: kleuren/cijfers/letters/plaatjes benoemen, monosyllabische woorden lezen en EMT-B lezen > > Snelle, online normering 3DM Dyslie Cognitieve analyse van lezen en spellen Leo Blomert en Anniek Vaessen 3DM Dyslie is de enige complete testbatterij die u kunt inzetten voor de diagnose van dyslie. Bovendien kunt u met deze test het succes van de behandeling evalueren. 3DM Dyslie bevat tien taken in verschillende categorieën: criteriumtaken, cognitieve taken en controletaken. De test kan afgenomen worden door psychologen en (ortho)pedagogen of door hen die onder hun supervisie vallen. > > Groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs > > Complete test voor diagnostiek én evaluatie van de behandeling > > Afname door psychologen/(ortho)pedagogen > > Digitale testbatterij Meer over dyslie in de serie Rondom het kind > zie pagina 9 Dyslie Een compl taalprobleem Tom Braams Dit boek maakt het leerprobleem toegankelijk: het beschrijft de wetenschappelijke kennis over dyslie en gaat uitgebreid in op de diagnostiek, de pedagogische begeleiding en de behandeling. Docenten en gedragsdeskundigen hebben veel aan de praktische adviezen over bijvoorbeeld vroege signalering en behandeling. Hoe houd je als school rekening met dyslectische leerlingen? Hoe help je een kind met geheugenproblemen, problemen met begrijpend lezen en faalangst? paperback 160 pp. 31,50 Dyslectische kinderen leren lezen Individuele, groepsgewijze en klassikale werkvormen voor de behandeling van leesproblemen Anneke Smits en Tom Braams Dit boek bespreekt concrete werkvormen voor individuele begeleiding, kleine groepjes en klassikaal lezen. Uitgebreide aandacht is er voor de voorbereiding en beschikbare hulpmiddelen, software en geschikte boekjes. De werkvormen zijn uitgebreid in de praktijk beproefd en zeer effectief gebleken. Een handige leidraad voor onder andere leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers paperback 160 pp. 18,50 12 Compleet overzicht en prijzen: (020)

13 taal DISK Nederlands voor anderstalige leerlingen VU-NT2, Edia educatie technologie, in opdracht van SLO DISK is de nieuwe methode Nederlands voor anderstalige leerlingen in de internationale schakelklassen (ISK). De volledig digitale methode werkt toe naar niveau A2/1F en B1/2F. Daarnaast is DISK een platform waarbinnen docenten DISK-materiaal en eigen materiaal kunnen samenstellen en klaarzetten, voor de klas, groep of individuele leerling, in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Een uitkomst in heterogene klassen waar gedifferentieerd lesgeven de norm is. De methode bevat twintig aansprekende thema s die op drie niveaus worden aangeboden: beginner, halfgevorderde en gevorderde. De taken, audio(teksten) en oefeningen zijn ook toegankelijk via de leerlijnen: schrijven, lezen, luisteren, spreken en woordenschat. Extra onderdelen die binnen DISK worden aangeboden zijn een (beeld)woordenboek, een uitspraakmodule, een grammaticamodule en de Nieuwslezer. De methode is volledig digitaal, maar de meeste onderdelen zijn te printen. Voor docenten zijn er diverse lesideeën uitgewerkt, en is er een uitgebreide handleiding. Verwacht: augustus 2013 DISK online 48,50 per leerling per jaar Meer informatie? Neem contact op met de afdeling Klantenservice: of (020) Lees meer op: Verwacht: 2013 De taaltrap Nederlands voor anderstalige kinderen Jenny van de Toorn-Schutte Schrijfwijzer Jan Renkema Het beheersen van de schooltaal is een voorwaarde om goed mee te kunnen doen op school. Buitenlandse kinderen die naar een Nederlandse school gaan, zullen hier tegenaan lopen. Voor hen is er De taaltrap: hiermee leren kinderen vanaf 8 jaar woorden en zinnen die te maken hebben met het onderwijs en het schoolleven, zodat ze snel en goed kunnen aansluiten in de klas. De methode bestaat uit een tweedelig werkboek. Het eerste deel biedt lessen voor kinderen tussen 8 en 10 jaar, het tweede deel is bedoeld voor kinderen tussen 10 en 12 jaar, met meer en moeilijkere woorden en oefeningen. Deel twee behandelt ook de Nederlandse grammatica paperback incl. cd, geïllustreerd 29,90 De Schrijfwijzer is al sinds 1979 het meest gezaghebbende taaladviesboek. Maar taal verandert, en de Schrijfwijzer verandert mee. Daarom is in 2012 de vijfde volledig herziene editie van dit handboek verschenen. De Schrijfwijzer is er voor iedereen die wel eens schrijft, van s en verslagen tot complete boeken. De Schrijfwijzer is ook volledig online raadpleegbaar! Bekijk de Schrijfwijzeracademie inclusief honderden oefeningen op en ,50 gebonden (integraalband) Inclusief toegang tot de online Schrijfwijzeracademie Compleet overzicht: (020)

14 rekenen en dyscalculie Achterblijvende rekenprestaties? Analyseer de fouten Teije de Vos Met de TempoTest Automatiseren (TTA) kunt u de automatiseringsgraad van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen vaststellen en analyseren. Wanneer het niveau van de leerling onvoldoende blijkt, of wanneer deze (te) veel fouten maakt, kunt u de resultaten verder analyseren met het meegeleverde programma (cd-rom). Dit brengt de fouten per soort in beeld: zo kunt u vaststellen waar de schoen wringt; uw basis voor een verder actieplan. > > Groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs > > Klassikaal en individueel > > Snelle scoring en normering, ook bij hele groepen > > Leerlingprofiel toont fouten per soort: aangrijpingspunt voor remedial teaching > > Voortgezet onderwijs? Met de TTA stelt u snel vast of uw leerlingen het niveau van groep 8 halen. De gelukkige rekenklas Tom Braams en Marisca Milikowski (red.) Met het rekenen is het in Nederland slecht gesteld. Breuken en delen, het is velen te hoog gegrepen. Wat is er precies aan de hand en hoe kan de rekenvaardigheid worden verbeterd? De gelukkige rekenklas bespreekt de problemen en de mogelijke oplossingen. Het is bedoeld voor allen die met rekenen en rekenmethodes te maken hebben: leerkrachten, onderwijspsychologen, schoolbegeleidingsdiensten en, natuurlijk, ouders paperback 208 pp. 20,50 Niveau van (hoofd)rekenen vaststellen? Schoolvaardigheidstoetsen Hoofdrekenen en Rekenen-Wiskunde > zie pagina 5 Noodzakelijke rekenfeiten op handige kaart Marleen Postma Rekenhulpkaart 1F toont alleen de belangrijkste rekenfeiten die leerlingen aan het einde van de basisschool moeten beheersen om het uitstroomprofiel 1F te behalen. Dit handige hulpmiddel is bedoeld voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. De kaart, op A4-formaat, is dubbelzijdig bedrukt en geïllustreerd: zeer aantrekkelijk en eenvoudig te gebruiken. Hiermee hebben de leerlingen alle rekenfeiten waarmee ze moeten werken in één handig overzicht. Rekenhulpkaart 1F bestelnummer ,- (set van 10 dezelfde.) 14 Compleet overzicht en prijzen: (020)

15 rekenen en dyscalculie Dyscalculie en rekenproblemen 20 obstakels en hoe ze te nemen Marisca Milikowski Een absolute aanrader! Tijdschrift voor Remedial Teaching Moet je kinderen afraden op de vingers te tellen? En hoe voorkom je dat een rekenzwakke leerling rekenangst krijgt? In dit boek bespreekt rekendeskundige Marisca Milikowski de moeilijkheden obstakels die zich verscholen houden in het elementaire rekenen. De auteur beschrijft wat de moeilijkheden zijn, geeft voorbeelden uit de praktijk en vertelt wat helpt en wat niet. > > Milikowski laat met veel praktijkvoorbeelden zien hoe ouders en leerkrachten kunnen helpen; aan dit boek hebben ze echt iets. Psychologie Magazine > > Onmisbaar voor elke remedial teacher Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk > > Leest vlot, met de illustraties en de korte, overzichtelijke hoofdstukken. PIP - Pedagogiek in Praktijk ISBN paperback 160 pp. 19,50 Screening en diagnostiek van dyscalculie Verwacht: voorjaar 2013 NDS Nederlandse Dyscalculie Screener Marisca Milikowski en Stephan Vermeire 3DM Dyscalculie Cognitieve analyse van rekenen Leo Blomert, Daniel Ansari en Anniek Vaessen Met de NDS spoort u leerlingen op die een verhoogd risico op dyscalculie hebben. De uitslag kan aanleiding geven tot verder diagnostisch onderzoek. > > Groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs > > Klassikaal en individueel > > Tempotest met 8 subtests Meer over dyscalculie in de serie Rondom het kind > zie pagina 9 Met 3DM Dyscalculie stelt u zowel de ernst als de aard van de rekenproblemen vast. Daarmee is deze digitale testbatterij in te zetten voor de diagnose van dyscalculie. De test meet naast accuratesse ook snelheid, en daarmee de automatisering van het proces. > > Groep 2 tot en met 8 van het basisonderwijs > > Zeer vroege signalering van indicatoren voor latere rekenproblemen > > Digitale testbatterij Compleet overzicht en prijzen: (020)

16 Competenties en ontwikkeling van de docent Als professional in het onderwijs vindt u bij Uitgeverij Boom Nelissen praktijkgerichte boeken die uw vaardigheden ondersteunen. De publicaties zijn gecentreerd rond de thema s coaching, persoonlijke ontwikkeling, management, hulpverlening en ggz, onderwijs en opvoeding en mens en maatschappij. Kijk voor een compleet overzicht op Leraar in ontwikkeling Roel Huntink Leraren bepalen de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs. Wanneer de leraar meer en betere antwoorden heeft op de vragen die de onderwijspraktijk aan hem stelt, komt dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Leraar in ontwikkeling biedt leraren een praktisch houvast voor persoonlijke professionele ontwikkeling en daarvoor zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het boek is zo geschreven dat het voor iedere leraar, ongeacht zijn vakgebied, geschikt is om zijn ontwikkeling te sturen. Van hbo docent tot kleuterjuf, iedereen kan met dit praktische boek aan de slag paperback 143 pp. 18,00 Beter voor de klas Werken aan je persoonlijke professionaliteit Annelies Boutellier Annelies Boutellier stelt in haar boek dat goed vakmanschap van de leraar staat of valt met reflectie op en bewustzijn over de eigen persoonlijkheid. Door zelfkennis zal de leraar zicht krijgen op de a-specifieke factoren van lesgeven en zal hij beter met zichzelf omgaan. Dit is van groot belang in een tijd waarin het onderwijs maatschappelijk onder druk staat en de manier van lesgeven meer en meer verandert van docentgericht naar leerlinggericht. Dit boek is vooral geschreven voor jonge en aankomende leraren, om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de zeven competenties van het vak leraar paperback 166 pp. 22,50 De methode Kids Skills Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen Ben Furman , ,50 Kids Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen worden geconfronteerd. Centraal staat één heel belangrijk idee: alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. De 15 eenvoudige stappen waaruit de methode van Kids Skills bestaat maken duidelijk hoe je problemen in vaardigheden kunt omzetten. Deze methode nodigt het kind uit actief mee te werken aan het opbouwen van vaardigheden en het zoeken van oplossingen paperback 160 pp. 19, , ,50 16 Compleet overzicht: (020)

17 Boom test uitgevers: tests en toetsen Prijzen zijn geldig in 2013, onder voorbehoud van wijzigingen, en zijn. BTW,. verzendkosten volgens de tarieven van PostNL en. 2,50 administratiekosten. De actuele prijzen vindt u op Titel Auteurs Prijs Bestelnummer 3DM Dyscalculie: cognitieve analyse van rekenen 3DM Dyslie: cognitieve analyse van lezen en spellen Basisset Responsbox (naast Basisset nodig voor afname) Reguliere afname-eenheden (set van 5) Vervolgafname-eenheden (set van 5) L. Blomert, e.a. L. Blomert, e.a. Verwacht: voorjaar ,00 350,00 187,50 40, Amsterdamse Neuropsychologische Taken (ANT) 1 e stand-alone licentie of 1 e gebruiker multi-user licentie (gebruiksduur van 1 jaar) Hebt u al een ANT-licentie? Op uw tweede en verdere licenties krijgt u korting. Neem voor een prijsopgave contact met ons op. Verlenging van stand-alone licentie of multi-user licentie per gebruiker (gebruiksduur van 1 jaar) L.M.J. de Sonneville 2.040,00 227, Begintest Basisset Testboekjes voor 10 leerlingen (10 sets van 5 boekjes)* Continu Benoemen en Woorden Lezen (CB&WL) Basisset Scoreformulieren (set van 30) DLE Boek en aanvullingen DLE Boek (compleet t/m meest recente aanvulling) Aanvulling oktober 2012 DLE schalen indicatiestelling LWOO en PrO DLE-test Spellen Zinnen Basisset Drempeltest Basisset Antwoordformulieren (set van 30.) Hoe Ik Denk Vragenlijst (HID) Basisset Antwoordformulieren (set van 50.) LeerMotivatieTest Basisonderwijs (LMT-BO) Basisset Antwoordformulieren (set van 30.) Eenheden om 10 keer te normeren (incl. Antwoordformulieren) LeerMotivatieTest Voortgezet onderwijs (LMT-VO) T. de Vos K.P. van den Bos, e.a. G. Melis T. de Vos T. de Vos J.C. Gibbs, e.a. T. de Vos 80,00 43,65 140,00 35,00 95,00 22,00 27, N , ,00 gratis* 128,35 61,24 235,00 gratis* 31,00 T. de Vos Verwacht: voorjaar 2013 Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS) M. Milikowski, e.a. Verwacht: voorjaar H. van Dijk, e.a. Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) Basisset Antwoordformulieren (set van 50.) Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 (NPV-2) Handleiding Zelfscorende formulieren (set van 25.) Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 (NPV-J-2) Handleiding Zelfscorende formulieren (set van 25.) D.P.H. Barelds, e.a. D.P.H. Barelds, e.a. 495,00 175,00 101,43 96,43 80,00 45, Rekenhulpkaart 1F (set van 10.) M. Postma 23, SCARED-NL: vragenlijst over angst en bang-zijn bij kinderen en adolescenten Basisset Antwoordformulieren (set van 50.) Antwoordformulieren Ouderversie (set van 50.) P. Muris, e.a. 144,15 75,85 75, Schoolvaardigheidstoetsen (SVT s): totaalpakket Totaalpakket school Totaalpakket RT Credits om 50x te normeren: te gebruiken voor alle SVT s Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen (SVT BL) Basisset School Basisset RT Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen (SVT HR) Basisset School Basisset RT Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde (SVT RW) Basisset School Basisset RT Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen (SVT TL) Basisset School Basisset RT TempoTest Automatiseren (TTA) Basisset Rekenbladen PLUS MIN KEER DEEL Tussentest Handleiding en verantwoording Testboekjes voor 1 leerling Antwoordformulieren (set van 30.) T. de Vos, e.a. T. de Vos T. de Vos T. de Vos, e.a. T. de Vos T. de Vos T. de Vos 468,00 274,50 16,50 150,00 60,00 110,00 90,00 150,00 85,00 110,00 70,00 245,00 25,70 69,00 14,95 gratis* 08124SVTSCHOOL 08124SVTRT SVT * Voor verwerking en rapportage worden kosten in rekening gebracht, zie 17

18 Boom test uitgevers: boeken Prijzen zijn geldig in 2013, onder voorbehoud van wijzigingen, en zijn incl. BTW,. verzendkosten volgens de tarieven van PostNL en. 2,50 administratiekosten. De actuele prijzen vindt u op * Deze titels zijn ook als e-book verkrijgbaar. Titel Auteur Prijs ISBN AD(H)D, daar kan ik zóveel mee! (cd-rom) Karakter 20, AD(H)D, daar kan ik zóveel mee! (cd-rom, set van 5.) Karakter 94, ADHD voor kids: online toegang Karakter 19,95 Zie Autisme op school I. van Berckelaer-Onnes (red.) 25, Buitenbeentjes H. Schachtschabel 23, De canon van het onderwijs E. Los 17, De gelukkige rekenklas T. Braams, e.a. (red.) 21, De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang R. van IJzendoorn, e.a. 23, Dyscalculie en rekenproblemen M. Milikowski 19, Dyslectische kinderen leren lezen A. Smits, e.a. 18, Dyslie T. Braams 31, Emoties bij jongeren F. Schalkwijk 33, Enig kind J. van Swet 19, Gesprekken met kinderen J. Hellendoorn, e.a. 18, Grootbrengen door kleinhouden L. Dasberg 29, Hoogbegaafdheid bij kinderen F. Mönks, e.a. 19, Ik ben dyslectisch * D. Jansen Adriaans 19, Kinderen die stotteren * A. Bertens, e.a. 22, Kinderen en hun ouders na een scheiding * J. van Swet 19, Kinderen en jongeren met een depressie (e-book) T. Braams 10, Kinderen en kanker * H. van den Berg, e.a. 23, Kinderen leren rekenen R. Aharoni 20, Kinderen met dyscalculie * A. Desoete, e.a. 19, Kinderen met dyslie * T. Braams 19, Kinderen met leerproblemen R. de Groot 27, Kinderen met overgewicht * G. van Hout 19, Kinderen met slaapproblemen * R. Schregardus 18, Kinderen ondersteunen na trauma * E. Alisic 15, Kinderen vragen om duidelijkheid H. Janssen 20, Kleine eters * E. Hofman 19, Mijn ouders gaan scheiden. En ik dan? J. van Swet 18, M.J. Langeveld J. Bos 25, Wilhelmina Bladergroen* M. van Essen 19, Uitgeverij Boom NT2 Nederlands als tweede taal (NT2) is onderdeel van Boom uitgevers Amsterdam en is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van leermethodes voor nieuwkomers in Nederland. Ook voor het onderwijs biedt NT2 interessante methodes en leermiddelen. Nieuwsgierig? Ga naar voor een compleet overzicht. Prijzen zijn geldig in 2013, onder voorbehoud van wijzigingen. De actuele prijzen vindt u op Binnen Nederland geen verzendkosten. Titel Auteur(s) Prijs ISBN De taaltrap J. van de Toorn-Schutte 29, DISK: online methode VU-NT2, e.a. 48,50 per leerling Zie Schrijfwijzer J. Renkema 39, Uitgeverij Boom Nelissen: onderwijstitels Prijzen zijn geldig in 2013, onder voorbehoud van wijzigingen. Een compleet overzicht van de uitgaven en actuele prijzen vindt u op Binnen Nederland geen verzendkosten. Titel Auteur(s) Prijs ISBN Begeleiden van docenten J. Hendriksen, e.a. 25, Begeleiden van leerlingen met problemen J. Kummeling, e.a. 22, Beter voor de klas A. Boutellier 22, Bijzondere docenten geportretteerd R. van Kralingen, e.a. 13, Cirkelen rond Kolb J. Hendriksen 19, Coachen in het hoger beroepsonderwijs M. Reekers 22, Competentiegerichte kennisontwikkeling R. van Kralingen 21, De Coachingskalender 2013 M. Lingsma, e.a. 16, De docent als coach E. Brinckmann, e.a. 19, De docent competent M. Lingsma, e.a. 22, De leraar centraal bij onderwijsinnovatie M.Mooijman 19, De methode Kids` Skills B. Furman 19, Effectief lesgeven voor vakdocenten T. Rijkers 28, Effectief opleiden voor praktijkopleiders T. Rijkers 28, Hbo-docenten in beeld R. van Kralingen 11, Het begeleiden van effectieve leerprocessen M. Korrel 23, Leerlingbegeleiding in de gezondheidszorg A. Manneke 34, Leraar in ontwikkeling R. Huntink 18, Mentor in het voortgezet onderwijs M. Groothuis, e.a. 22, Mission Possible C. Beumer-Peeters 18, Oplossingsgericht werken met leerlingen J. Teggelaar, e.a. 15,

19 Coachingskalender: bestel via Kies je gratis digitale kalender: App, widget of service , ,25 Bij bestelling van meer dan 10 emplaren ontvangt u een aantrekkelijke korting! Informeer naar de mogelijkheden en mail naar Bestelbon School/instelling Naam man vrouw Adres Postcode Plaats Land Telefoonnummer Bestellen gaat sneller via Alle genoemde prijzen gelden in Geen verzendkosten binnen Nederland (m.u.v. Boom test uitgevers). Aan de informatie in deze brochure zijn de grootst mogelijke zorg en aandacht besteed. Alle productgegevens zijn echter onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk op voor de meest recente informatie. 19

20 Onderwijs 2013 catalogus geen postzegel nodig Boom test uitgevers Klantenservice Antwoordnummer RA Amsterdam

lijst orthotheek materialen

lijst orthotheek materialen lijst orthotheek materialen versie 06-07-2015 locatie: Johannes-Martinusschool, Boezemweg 174, 30131 BP Rotterdam NB De schoolvaardigheidstesten van www.boomtestuitgevers.nl (Hoofdrekenen, Rekenen en Wiskunde,

Nadere informatie

CATAlogus 2009. u itgaven voor het onderwijs

CATAlogus 2009. u itgaven voor het onderwijs CATAlogus 2009 u itgaven voor het onderwijs 8 9 Nieuw in deze catalogus te gaan met de Het is de kunst om te gaan met de Ik ongelijktijdigheid van behoeften. Ik it maatschappelijke haal mijn zelfsturing

Nadere informatie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie Nanda van Oorschot (KPC) Monique Sanders (APS) Suzanne Sjoers (APS) projectleider VSLPC is een samenwerkingsverband van APS, CPS en

Nadere informatie

Rekenen in het voortgezet onderwijs

Rekenen in het voortgezet onderwijs Rekenen in het voortgezet onderwijs Waarom? Wat? Hoe? Kees Hoogland Martin van Reeuwijk Suzanne Sjoers Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Peter van Wijk Rekenen in het voortgezet onderwijs Waarom?

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Het kwartje valt. Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Het kwartje valt. Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 5 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Kris Verbeeck met medewerking van Maaike Verschuren Het kwartje valt Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs Het kwartje valt Doelgericht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek door Katinka Poot S 318136 Juni 2008 Margrietschool Woerden Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Theorie en achtergronden 6 2.1 Wat houdt geletterdheid

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek E. Harskamp & A. Jacobse, GION/ RuG Juli, 2011 Samenvatting De kwaliteit van het rekenonderwijs is in opspraak.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie