Beleid Motorbrandstofverkooppunten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid Motorbrandstofverkooppunten"

Transcriptie

1 Beleid Motorbrandstofverkooppunten Beleid Motorbrandstofverkooppunten 1

2 Beleid Motorbrandstofverkooppunten 2

3 Inhoudsopgave > 1 Inleiding 5 2 Uitgangssituatie Ligging en kenmerken Vigerend beleid Aanbodstructuur 9 3 Trends en ontwikkelingen Trends in de branche Milieu en veiligheidsvoorwaarden Lokale ruimtelijke ontwikkelingen 18 4 Distributieve mogelijkheden 21 5 Toekomstig beleid Inleiding Economische visie Ruimtelijke visie Visie schone brandstoffen Conclusies 27 Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Quickscan mbv s Gemeente Breda Bijlage 3 Indicatie distributieve mogelijkheden _08V4 Beleid Motorbrandstofverkooppunten 3

4 Beleid Motorbrandstofverkooppunten 4

5 Inleiding 1 Aanleiding Het vigerende beleid voor motorbrandstofverkooppunten (mbv s) in de Gemeente Breda dateert uit In de Beleidsnota Motorbrandstofverkooppunten zijn de kaders aangegeven voor het te voeren ruimtelijke beleid voor deze voorzieningen. Vanwege ontwikkelingen in de branche (nieuwe brandstoffen, nieuwe verkoop-concepten, milieubeleid) en ontwikkelingen in Breda (gemeentelijke herindeling in 1997, woningbouw, infrastructurele werken, werklocaties) is er behoefte aan actualisatie van het beleid voor motorbrandstofverkooppunten. Na vaststelling vervangt deze nota de huidige beleidsnota Motorbrandstofverkooppunten. Vraagstelling De Gemeente Breda heeft Droogh Trommelen en Partners (DTNP) gevraagd het beleid uit 1996 te actualiseren. Doel is het formuleren van het gemeentelijk beleid voor de lange termijn ten aanzien van het aantal en de spreiding van motorbrandstofverkooppunten. De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: Hoe ziet de huidige aanbodstructuur van mbv s eruit? Welke relevante landelijke ontwikkelingen doen zich voor (trends in de branche en milieu- en veiligheidsvoorwaarden)? Welke uitgangssituatie en relevante ontwikkelingen doen zich voor in Breda? Hoe kan de huidige aanbodstructuur worden beoordeeld? Wat is het gewenste ruimtelijk beleid voor mbv s tot 2020? Werkwijze Tijdens de totstandkoming van deze beleidsvisie heeft terugkoppeling plaatsgevonden met de begeleidingscommissie (bijlage 1). Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie geanalyseerd. Eerst komen de ligging en bevolkingsomvang van de Gemeente Breda aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op het vigerend beleid en de huidige aanbodstructuur van mbv s in Breda. In hoofdstuk 3 worden de trends en ontwikkelingen in de branche, milieutechnische en veiligheidsvoorwaarden en lokale ontwikkelingen zoals woningbouw, infrastructurele werken en vrijetijdsvoorzieningen beschreven. In hoofdstuk 4 wordt een visie op het toekomstig beleid voor mbv s in de Gemeente Breda geformuleerd. Aan bod komt een indicatie van de marktruimte voor mbv s in de gemeente en de gewenste spreiding en ligging van het aanbod. Ook wordt ingegaan op de gewenste locatie van een mbv voor schone brandstoffen in het kader van het pilotproject Schone brandstoffen. Beleid Motorbrandstofverkooppunten 5

6 Beleid Motorbrandstofverkooppunten 6

7 Uitgangssituatie Ligging en kenmerken De Gemeente Breda ligt in het westen van Noord-Brabant. De gemeente heeft circa inwoners en is in 1997 ontstaan door de gemeentelijke herindeling met Bavel, Ulvenhout, Teteringen, en Prinsenbeek. Tabel 1 Aantal inwoners in de Gemeente Breda op 1 januari 2008* West Noord-West Oost Noord Zuid-Oost Centrum Zuid SUBTOTAAL (kern Breda) Prinsenbeek Bavel Teteringen Ulvenhout TOTAAL (Gemeente Breda) * Gemeente Breda (2008), GBA Burgerzaken Beleid Motorbrandstofverkooppunten 7

8 Gemeente Breda: circa inwoners A16 verbindt Rotterdam met Antwerpen Prinsenbeek Teteringen Bedrijventerrein De Krogten Ulvenhout Breda is met circa inwoners de grootste kern. De grootste wijken zijn West en Noord-West, die elk bestaan uit circa inwoners. Andere kernen in de gemeente zijn Prinsenbeek, Bavel, Teteringen en Ulvenhout (tabel 1). De omgeving van Breda fungeert als belangrijk knooppunt tussen de regio s Randstad, Vlaamse Ruit en Brabantstad. De A16 en HSL-spoorlijn vormen de verbinding tussen Rotterdam in het noorden (op ± 40 km afstand) en Antwerpen in het zuiden (± 50 km). De A58 gaat naar Roosendaal in het westen (± 25 km) en Tilburg in het oosten (± 20 km). De A27 gaat richting Gorinchem (± 35 km) en Utrecht (± 80 km). In Breda liggen vele bedrijventerreinen. In het noorden vormen De Krogten, Emer en Spinveld een groot aaneengesloten gebied met industrie, handel en transport. In het zuiden ligt bedrijventerrein Hazeldonk nabij de A16 met voornamelijk bedrijven in handel en transport. Beleid Motorbrandstofverkooppunten 8

9 2.2 Vigerend beleid Het vigerend beleid voor mbv s in Breda is opgesteld in 1986 en geactualiseerd in 1996*. Destijds (aanbodsituatie 1994, voor gemeentelijke herindeling) waren er 33 mbv s in Breda aanwezig, waarvan 11 met LPG. Destijds werd een overschot in het aanbod mbv s vastgesteld in relatie tot de vraag. De benodigde omzet voor een gezonde exploitatie van alle mbv s werd berekend op 82,5 mln liter, de totale vraag op ruim 65 mln liter. Het beleid uit 1996 was daarom gericht op: afname van het aantal mbv s. Er is marktruimte berekend voor 22 à 24 mbv s; uitgebreide full-service mbv s inclusief LPG, wasstraat en een shop; mbv s gelegen aan doorgaande wegen (hoofd- en wijkontsluitingswegen); uitvoering van milieutechnische randvoorwaarden uit het Besluit Tankstations Milieu beheer van 1994; bedrijfsverzamelpompen op bedrijventerreinen die eigen afleverpunten vervangen (groothandel, geen detailhandel). 2.3 Aanbodstructuur In de huidige Gemeente Breda zijn 44 mbv s gevestigd. Daarvan liggen er drie aan een snelweg (twee aan de A16 bij bedrijventerrein Hazeldonk en één aan de A27 richting Breda). Deze mbv s vallen onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en worden in het beleid voor mbv s in Breda niet meegenomen. Voor 41 mbv s is de gemeente verantwoordelijk. Hiervan hebben er 14 een LPG-pomp (zie bijlage 2 voor quickscan van alle mbv s). Ontwikkeling In de kern Breda (voormalige gemeentegrenzen) zijn 30 mbv s gevestigd. Ten opzichte van 1994 is dit totaal met 3 mbv s afgenomen. Er zijn 6 mbv s opgeheven en 3 nieuwe bijgekomen. De mbv s die verdwenen zijn, lagen hoofdzakelijk aan secundaire wegen (wijkontsluitingswegen en woonstraten). Het aantal mbv s met LPG in de kern Breda is met 2 toegenomen tot 13. Deze ontwikkelingen komen overeen met de beleidsuitgangspunten uit Wel is het huidige aantal mbv s nog altijd hoger dan de in 1996 berekende marktruimte. Spreiding In en rondom het centrum van Breda liggen geen mbv s (kaart 2). In de wijken Zuid-Oost en Noord-West zijn de minste mbv s aanwezig. In de wijken Noord en West zijn de meeste mbv s gevestigd. Tabel 2 Aantal mbv s per wijk in de kern Breda Gebied Aantal mbv s Aantal mbv s per wijk in de kern Breda Noord West Oost Noord-West Zuid Zuid-Oost Centrum ,44 0,25 0,22 0,14 0,25 0,11 0 Totaal 30 0,22 Met name aan de belangrijke oost-west route Lunetstraat - Backer en Ruebweg - Crogtdijk Nieuwe Kadijk liggen relatief veel mbv s. Van de drie grootste mbv s (10 tot 15 opstelplaatsen) liggen er twee aan deze route. De derde ligt in het zuiden van Breda, aan de Zwijnsbergenstraat (wijkontsluitingsweg). * Gemeente Breda (1996), Beleidsnota Motorbrandstof Verkooppunten Beleid Motorbrandstofverkooppunten 9

10 Nagenoeg alle mbv s met 5 tot 10 opstelplaatsen liggen aan een hoofdweg of wijkontsluitingsweg. Alle mbv s die in een woonstraat liggen, hebben minder dan 5 opstelplaatsen. In de overige kernen in de gemeente zijn ook enkele (kleinschalige) mbv s gevestigd. Teteringen heeft één bemande en twee onbemande mbv s. Twee liggen er aan de Oosterhoutseweg en één in een woonstraat. In Prinsenbeek zijn twee bemande mbv s gevestigd, allebei gelegen aan een woonstraat. In Ulvenhout zijn ook twee bemande mbv s gelegen, aan een wijkontsluitingsweg. Eén ervan heeft een LPG-pomp. De kern Bavel heeft momenteel geen mbv. Op het bedrijventerrein Hazeldonk in het zuiden van de gemeente zijn vier onbemande mbv s gevestigd. Het gaat hier om bedrijfsverzamelpompen die vallen in de categorie groothandel. De bereikbaarheid van deze mbv s is matig. Ze hebben dan ook exclusief een functie voor de aanwezige bedrijven op het bedrijventerrein. Beleid Motorbrandstofverkooppunten 10

11 Serviceniveau In de gehele gemeente zijn 16 full-service mbv s gevestigd, hoofdzakelijk aan doorgaande wegen. Ze hebben een shop en vaak ook een wasstraat. Het gaat om de grotere mbv s (6 opstelplaatsen of meer). Van slechts twee mbv s is de shop ook s nachts geopend. Bij de overige mbv s kun je s nachts pinnen. Daarnaast zijn er 15 onbemande mbv s in de Gemeente Breda. Er kan alleen met de pin-pas betaald worden. Onbemande mbv s hebben geen shop. Bij één onbemande mbv is wel een verkoopautomaat aanwezig met een beperkt aantal producten (vendingmachine). 13 van de 15 onbemande mbv s hebben een kleine omvang (5 opstelplaatsen of minder). Ze liggen aan hoofdwegen, in woonstraten en op bedrijventerreinen (bedrijfsverzamelpompen). Ook zijn er 10 relatief kleine bemande mbv s gevestigd (minder dan 5 opstelplaatsen). Het gaat dan om een mbv met een kleinschalige shop. Als de shop s nachts gesloten is, kan er niet getankt worden. Dergelijke mbv s liggen vaak aan een woonstraat en zijn soms onderdeel van een autogarage. Full-service mbv aan Zwijnsbergenstraat Bij onbemand mbv alleen betalen met de pin-pas Beleid Motorbrandstofverkooppunten 11

12 Beleid Motorbrandstofverkooppunten 12

13 Trends en ontwikkelingen Trends in de branche Stabilisering brandstoffenverkoop De afzet van motorbrandstoffen in Nederland is de afgelopen jaren steeds toegenomen, maar lijkt langzaam maar zeker het hoogtepunt te bereiken (figuur 1). Opvallend is de daling van de verkoop van LPG. Dit komt o.a. door de verbetering van dieselmotoren waardoor de verkoop van diesel is toegenomen ten koste van de verkoop van LPG (o.a. bij lease-auto s). In de eerste maanden van 2008 stijgt de verkoop van LPG echter weer, als reactie op de hoge dieselprijzen. Naar verwachting zal de totale brandstoffen-verkoop in de toekomst niet veel verder toenemen*. Het wagenpark wordt groter**, maar auto s worden ook steeds zuiniger. Bovendien tankt de consument steeds bewuster in verband met de stijgende brandstofprijzen. Auto s worden steeds zuiniger Brandstofverkoop zal niet veel verder toenemen Figuur 1 Verkoop van motorbrandstoffen via mbv s voor binnenlands gebruik in Nederland (schattingen, mln. liters) Bron: CBS (2008); bewerking Droogh Trommelen en Partners * BOVAG (2006), Tankstations in cijfers ** CBS (2008), Statline Databank Beleid Motorbrandstofverkooppunten 13

14 Opkomst onbemande mbv s Het aanbod aan mbv s in Nederland is tussen 2005 en 2008 met circa 100 verkooppunten afgenomen (figuur 2). Momenteel zijn er circa mbv s aanwezig. Circa 28% bestaat uit onbemande mbv s (in Breda circa 36%). Dit is een behoorlijke toename ten opzichte van voorgaande jaren. In 2003 waren er zo n 575 onbemande mbv s in Nederland aanwezig. In 2008 is dat aantal verdubbeld tot circa mbv s (Bovag, 2008). Oorzaken voor de explosieve groei zijn de hoge (personeels)kosten voor exploitatie van een bemand mbv, de verbeterde technische mogelijkheden en de gewenning aan het betalen met een pinpas. Daarnaast zorgen stijgende benzineprijzen voor een grotere prijsgevoeligheid bij consumenten*. In West-Europa kent alleen Zwitserland een hoger aandeel onbemande mbv s (62%). Dit hoge aandeel geeft wel een indicatie van het groeipotentieel van het onbemande concept. Naar verwachting zal het aantal onbemande mbv s in Nederland verder groeien tot circa in 2010 (Bovag, 2008). Forse stijging van het aantal onbemande mbv s Minder bemande mbv s maar wel steeds groter Figuur 2 Aantal bemande en onbemande mbv s in Nederland Bron: CBS (2008); bewerking Droogh Trommelen en Partners * NMa (2005), Benzinescan Beleid Motorbrandstofverkooppunten 14

15 Toenemende schaalvergroting De opkomst van onbemande mbv s heeft geleid tot steeds hogere kortingen, ook voor bemande mbv s. Hierdoor zijn de marges voor exploitanten steeds krapper geworden. Een reactie hierop is toenemende schaalvergroting van mbv s. Het benodigde volume voor een rendabele exploitatie van mbv s ligt steeds hoger. Het aantal bemande mbv s is de laatste jaren dan ook afgenomen (-16% tussen 2003 en 2008). Het aantal opstelplaatsen per mbv neemt daarentegen juist toe. Naar verwachting zal het totaal aantal mbv s in de toekomst verder afnemen. De overgebleven mbv s zullen vooral bestaan uit onbemande mbv s of uitgebreide full-service mbv s met shop en wasstraat. Pompshop Een belangrijk onderdeel van een full-service mbv is de shop. De verkoop van artikelen biedt mogelijkheden om het hoofd te bieden aan de steeds hogere kosten voor exploitatie. De bestedingen in pompshops aan levensmiddelen zijn tussen 2003 en 2006 met 6% gestegen*. De winst die in de shop wordt behaald, vormt een steeds groter deel van het totaal, nu de marges van brandstoffen steeds meer onder druk staan. Enkele jaren geleden bestond 70% van de totale winst uit de verkoop van brandstoffen en 30% uit de verkopen in de shop en overige activiteiten. Nu is deze verhouding bij veel mbv s al omgekeerd (Bovag, 2006). Steeds vaker staan er op onbemande mbv s vendingmachines die allerlei producten aanbieden. Deze apparaten zullen een grotere rol gaan spelen in de verkoop van producten in het gemakskanaal. Dit leidt tot meer concurrentie voor shops op bemande mbv s. Onbemande mbv s bieden hoge kortingen Shopverkopen steeds groter deel van totale winst Nieuwe brandstoffen De toenemende mobiliteit leidt tot een verdere stijging van de CO 2 -emissies. In 2010 zal het verkeer naar verwachting 20% van de nationale emissies veroorzaken. Ook de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof zorgt voor problemen wat betreft de luchtkwaliteit. De roep om alternatieve schonere brandstoffen is groot. Er wordt dan ook gezocht naar alternatieve en klimaatneutrale brandstoffen (Bovag, 2006): Biobrandstoffen: Nederland volgt de EU-richtlijnen voor het stimuleren van biobrandstoffen (biodiesel, bio-ethanol, biogas). Doelstelling is dat 10% van de brandstoffen in 2020 groen is. Het gebruik stijgt fors. In 2005 werd nog circa 3 mln liter aan biobrandstoffen verbruikt, in 2006 is dat al 67 mln liter (CBS, 2008). Er is ook kritiek. Het verkrijgen ervan zou leiden tot hogere voedselprijzen en de milieuvoordelen zouden beperkt zijn. Vooruitzichten voor nieuwe generaties biobrandstoffen zijn echter een stuk gunstiger. Ze worden gewonnen uit reststromen en zijn daardoor klimaatneutraal; Aardgas: Dit is een transitiebrandstof die de markt moet voorbereiden op de overgang naar biogas en waterstof dat op termijn zijn intrede zal doen. Het gebruik van aardgas is beperkt, er rijden in Nederland nog geen 200 auto s op aardgas (CBS, 2008). Technische ontwikkelingen leiden tot steeds betere prestaties. Het uitgebreide aardgasnetwerk biedt mogelijkheden voor de aanleg van vulstations; * HBD (2008), Bestedingen shops ( Beleid Motorbrandstofverkooppunten 15

16 Brandstofcel: De motor wordt via een brandstofcel aangedreven die energie opwekt uit methanol, aardgas of waterstof. Deze technologie speelt naar verwachting over 10 jaar pas een rol. Op beperkte schaal wordt de brandstofcel al gebruikt; Hybride: naast een verbrandingsmotor hebben hybride auto s ook een elektromotor. De verkoop van dergelijke auto s is het afgelopen jaar fors gestegen door de stijgende benzineprijzen en fiscale prikkels. In Nederland rijden momenteel circa hybride auto s. In 2005 was dat nog ruim auto s (CBS, 2008). Reductie van schadelijke stoffen Naast alternatieve brandstoffen, wordt er gezocht naar manieren om met bestaande brandstoffen de schadelijke uitstoot te verminderen. Er worden geavanceerde benzines en diesel op de markt gebracht die volgens de oliemaatschappijen betere prestaties leveren en minder schadelijk zijn (V-Power, Ultimate, Excellium). De roetfilter zorgt voor lagere emissies van dieselmotoren. AdBlue is een oplossing van ureum in water, dat dient als toevoeging bij vrachtwagens op diesel om ze schoner te laten rijden (Bovag, 2006). Bio-ethanol aan de pomp AdBlue laat dieselmotoren schoner rijden Beleid Motorbrandstofverkooppunten 16

17 3.2 Milieu en veiligheidsvoorwaarden In 1994 is het Besluit Tankstations Milieu-beheer in werking getreden. Hierin werd aangegeven aan welke milieutechnische randvoorwaarden een mbv moet voldoen. Per 1 januari 2008 is dit vervallen. De regels voor mbv s zijn opgenomen in het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (Activiteitenbesluit)*. Voor mbv s is hierdoor echter weinig veranderd. De voorschriften zijn niet meer per branche maar per activiteit onderverdeeld. Voor een mbv zonder LPG geldt net als in het Besluit Tankstations Milieubeheer geen vergunningsplicht. Melding van activiteiten bij de gemeente is voldoende. Bij de inrichting moet wel voldaan worden aan voorschriften uit algemene regels. Deze regels gaan in op aspecten als bodemverontreiniging, geluidhinder, geurhinder, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Dit zijn vooral aspecten die ingaan op de technische inrichting van de betreffende vestigingslocatie. Doordat er geen vergunning meer nodig is voor het oprichten van een mbv, is het bestemmingsplan voor gemeenten het belangrijkste instrument bij het reguleren van vestiging van mbv s. Voor mbv s met LPG geldt nog wel een vergunningsplicht en is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen** van kracht. Hierbij is vooral de afstand tot kwetsbare objecten (woningen, ziekenhuizen, scholen, kantoren, hotels, winkels et cetera) van belang vanwege explosiegevaar. Als gevolg van het treffen van veiligheidsmaatregelen door de LPG-sector worden externe veiligheidsrisico s steeds kleiner. In 2007 zijn de minimale afstanden voor mbv s met LPG tot kwetsbare objecten gewijzigd. In tabel 3 staan de minimale afstanden van een mbv met LPG tot deze objecten die voldoen aan de grenswaarde 10-6 (kans van 1: per jaar op overlijden). Tabel 3 Afstanden van een mbv met LPG tot kwetsbare objecten waarbij wordt voldaan aan grenswaarde10-6 per jaar Afstand Afleverzuil Tank Vulpunt (< 500 m 3 ) Vulpunt (< m 3 ) Vulpunt (< m 3 ) Groepsrisico*** vulpunt 15 m 25 m 25 m 35 m 40 m 150 m De veiligheidsafstanden voor mbv s zonder LPG (benzine en diesel) zijn 10 meter. Voor aardgas geldt een afstand van circa 17 meter. Bij deze brandstoffen valt de veiligheidsgrens bijna altijd binnen de inrichting zelf. * Ministerie van VROM (2008), Dossier activiteitenbesluit ( ** Ministerie van VROM (2008), Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen ( *** Kans dat een groep personen overlijdt door een ongeval. Rekening wordt gehouden met het aantal mensen dat in de buurt van een ongeval aanwezig kan zijn. De toetsingswaarde voor het groepsrisico is een orienterende waarde. Het is een maat voor de kans op (grotere aantallen) slachtoffers. Beleid Motorbrandstofverkooppunten 17

18 3.3 Lokale ruimtelijke ontwikkelingen Eind 2007 is door het college van B&W de Structuurvisie Breda 2020 vastgesteld*. Hierin staat het beleidsskader voor de ruimtelijke ontwikkelingen op lange termijn. In deze visie zijn beleidsbeslissingen genomen die betrekking hebben op de toekomstige ruimtelijke structuur van Breda en het bijbehorende ruimtelijke programma. Woningbouw Een van de doelen in de structuurvisie is het realiseren van nieuwe wooneenheden tot Deze woningbouw concentreert zich op enkele locaties (kaart 3). De VINEX-locatie bij de kern Teteringen kent een programma van circa woningen, verdeeld over meerdere locaties. Daarnaast zullen er in Breda-Oost nabij Bavel enkele nieuwe wijken ontstaan (Bavel- Zuid en Lijndonk/Tervoort). In totaal worden er naar verwachting circa tot woningen gebouwd. De bouw zal voor het grootste deel afgerond zijn in 2020, maar loopt ook nog daarna door. Een derde grote nieuwbouwlocatie is Via Breda (ten noorden van de binnenstad). Verouderde bedrijventerreinen worden herontwikkeld tot een multifunctioneel gebied. Onderdeel is de bouw van woningen. Ook hier loopt de ontwikkeling door na Naast deze nieuwbouw zal er ook herstructurering van bestaande wijken plaatsvinden. Zo worden er in de binnenstad bijna 400 nieuwe woningen gebouwd en in de buurten Hoge Vlucht, Linie, Doornbos, Heuvel en Driesprong in totaal circa woningen. Volgens prognoses van de gemeente zullen er als gevolg van deze woningbouwprojecten in 2020 circa mensen in Breda wonen**. Bedrijventerreinen Ook zullen enkele nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd zoals Bavel-Zuid (57 ha netto) en De Wig (12 ha netto). Daarnaast wordt bedrijventerrein Hoogeind uitgebreid (6 ha netto). In de spoorzone (Via Breda) komt naast woningbouw ook ruimte voor kantoren. * Gemeente Breda (2007), Structuurvisie Breda 2020, Stad in Evenwicht ** Gemeente Breda (2008), Bevolkingprognoses Beleid Motorbrandstofverkooppunten 18

19 Vrijetijdsvoorzieningen Er zijn plannen voor de ontwikkeling van het Stadionkwartier rondom het NAC-stadion met onder andere grootschalige detailhandel ( m 2 ), waaronder een megasupermarkt. In het oosten wordt gewerkt aan de ontwikkeling van evenementencomplex Bavelse Berg, bestaande uit een evenementenhal, een park en functies als sport (ski, golf, mountainbike), recreatie en detailhandel ( m 2 ). Dit complex moet 2 miljoen bezoekers per jaar gaan trekken. Infrastructuur Door de komst van de HSL-spoorlijn wordt de bereikbaarheid van Breda verbeterd. De komende jaren wordt gewerkt aan het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Etten-Leur, Breda en Oosterhout. Uitbreiding van weginfrastructuur in de bestaande stad zal beperkt zijn. Het accent ligt op het maximaal benutten van de bestaande infrastructuur. De Lunetstraat, Terheijdenseweg, Ettensebaan en Claudius Prinsenlaan fungeren als stadsentrees en deze functie zal verder versterkt worden. Er wordt ingezet op intensivering van het ruimtegebruik langs deze stedelijke assen (kaart 3). Beleid Motorbrandstofverkooppunten 19

20 Beleid Motorbrandstofverkooppunten 20

21 Distributieve mogelijkheden 4 Toolbox benzinemarkt Om een indicatie te geven van de marktruimte voor motorbrandstofverkooppunten is de Toolbox Benzinemarkt gehanteerd. De Toolbox is in 2003 door het Ministerie van Economische Zaken opgesteld. De module is bedoeld om belanghebbenden op de benzinemarkt (overheden, ondernemers) inzicht te geven in aspecten van het benzinebeleid. Op basis van landelijk onderzoek zijn kengetallen vastgesteld, die regelmatig worden geactualiseerd en aangevuld. Door gebruik te maken van de rekenmodule uit de Toolbox zijn landelijke kengetallen gecombineerd met lokale variabelen. Op basis hiervan is een indicatieve berekening gemaakt van de huidige marktruimte voor het aantal mbv s in de Gemeente Breda (uitleg van variabelen in bijlage 3). De uitkomsten hiervan kunnen worden gebruikt voor het opstellen van ruimtelijk beleid voor mbv s. Doorzetclaim Voor het bepalen van de totale doorzet (aantal verkochte liters) in Breda wordt in de toolbox onderscheid gemaakt tussen drie typen mbv s gelegen binnen de bebouwde kom (buurt, tangent, onbemand). In Breda gaat het om 13 opstelplaatsen in de buurt, 152 langs een doorgaande weg en 74 bij een onbemande mbv (bijlage 2). Aan de hand van een landelijk gemiddelde doorzet per opstelplaats en type mbv is een inschatting te maken van de totale doorzetclaim van mbv s in de Gemeente Breda. De doorzetclaim van het aanbod aan mbv s in Breda kan hiermee worden berekend op circa 139,9 mln liter (tabel 4). Tabel 4 Indicatieve berekening totale doorzetclaim in de Gemeente Breda Aantal opslagplaatsen Gem. doorzet per opstelplaats* Totale doorzetclaim Buurt ,9 mln Tangent ,7 mln Onbemand ,3 mln Totaal 139,9 mln Potentiële vraag De vraag naar brandstoffen wordt in de toolbox ten eerste bepaald aan de hand van de bevolkingsomvang. Het aantal inwoners in de gemeente wordt vermenigvuldigd met het de landelijk gemiddelde doorzet per inwoner. Ten tweede wordt de gemiddelde doorzet per personenauto in Nederland vermenigvuldigd met het aantal auto s in Breda. De doorzet vanuit deze uitgangspunten wordt gemiddeld. Vervolgens wordt de doorzet van vrachtvoertuigen in Breda erbij opgeteld. Voor Breda is dan aan de hand van deze methode een totale vraag te berekenen van circa 173 mln liter (tabel 5). Tabel 5 Indicatieve berekening van de potentiële doorzet in de Gemeente Breda Aantal Gemiddelde doorzet *** Totale potentiële doorzet Inwoners* Personenauto s** ,9 mln 73,4 mln 105,7 mln Vrachtvoertuigen*** ,6 mln Subtotaal 173,3 mln Afvloeiing 35% Totaal 112,6 mln Bandbreedte (10%) 101,3-123,9 mln * ** *** Gemeente Breda (2008), GBA Burgerzaken CBS (2008), Statline databank Ministerie EZ (2008), Toolbox Benzinemarkt Beleid Motorbrandstofverkooppunten 21

22 Uit landelijk onderzoek van het Ministerie van EZ blijkt dat er altijd sprake is van een grotere afvloeiing naar het omliggende wegennet (snelwegen, provinciale wegen binnen bebouwde kom, wegen buiten bebouwde kom) dan toevloeiing vanuit omliggende gebieden. Deze afvloeiing ligt tussen de 30% en 40%, afhankelijk van het aantal snelwegen in de gemeente. In Breda wordt uitgegaan van een afvloeiing van 35% vanwege de aanwezigheid van meerdere snelwegen in combinatie met een groot aanbod aan mbv s in Breda, waaronder mbv s aan provinciale wegen binnen de bebouwde kom. De gebonden doorzet is dan te berekenen op circa 113 mln liter per jaar. Toevloeiing forensen en toeristen De vraag naar brandstoffen wordt mede bepaald door het aantal toeristen en forensen. Voor het Ministerie van EZ is het onmogelijk gebleken om het verband tussen toeristen/forensen en doorzet te kwantificeren. Daarom wordt in de toolbox gewerkt met een bandbreedte van 10%. Op basis hiervan bedraagt de theoretisch vraag naar brandstoffen in Breda circa 101 tot 124 mln liter (tabel 5). De aanwezigheid van grote bedrijventerreinen in de gemeente en door de regionale functie van het centrum en de woonboulevard heeft Breda te maken met bovengemiddelde forensenstromen en dagtoeristen. Verwacht mag worden dat de totale vraag opschuift richting de 124 mln liter motorbrandstoffen per jaar. Doorzetclaim in Breda is circa 139 mln liter per jaar De vraag is maximaal 124 mln liter per jaar Beleid Motorbrandstofverkooppunten 22

23 Marktruimte 2008 Op basis van de voorgaande berekening kan geconcludeerd worden dat de huidige doorzetclaim van de mbv s in Breda (139 mln liter) groter is dan de vraag naar motorbrandstoffen in de gemeente. Het omvangrijke aanbod aan mbv s in Breda blijkt ook uit een vergelijking met het aanbod in een aantal andere gemeenten van de G27. In de meeste steden zijn tussen de 1,5 en 2 mbv s per inwoners aanwezig (figuur 3). In de Gemeente Breda zijn circa 2,4 mbv s per inwoners. Marktruimte 2020 Volgens de huidige verwachtingen en woningbouwprogramma s zal het inwonertal van Breda stijgen tot circa in Dit is een toename van 7%. Als we uitgaan van een totale stijging van de vraag naar motorbandstoffen van 7% in 2020 dan is vanuit de vraagzijde een doorzet te berekenen van circa 132 mln liter aan motorbrand-stoffen. Dit is nog steeds minder dan de doorzetclaim van circa 139,9 mln liter bij het bestaande aanbod. Wel kan gesteld worden dat in die toekomstige situatie vraag en aanbod redelijk naar elkaar toe groeien. Figuur 3 Aantal mbv s per inwoners inde Gemeente Breda en in referentiegemeenten (grootste gemeenten G27) Bron: Locatus, april 2008; CBS, 2008; bewerking Droogh Trommelen en Partners Beleid Motorbrandstofverkooppunten 23

24 Beleid Motorbrandstofverkooppunten 24

25 Toekomstig beleid Inleiding In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het huidige aanbod van mbv s in Breda, relevante ontwikkelingen die van belang zijn voor het aanbod aan mbv s in de toekomst en de distributieve mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal mbv s. In dit hoofdstuk is een integrale visie geformuleerd op het toekomstige ruimtelijke beleid voor mbv s in de Gemeente Breda. Dit beleid is opgebouwd uit drie pijlers: economische visie; ruimtelijke visie; visie op beleid met betrekking tot schone brandstoffen. 5.2 Economische visie Kwantiteit van het aanbod is voldoende Op basis van de huidige en toekomstige verhouding tussen vraag en aanbod is er geen reden om het aantal mbv s in Breda toe te laten nemen. Door de toenemende schaalvergroting van mbv s en de toename van het aantal onbemande stations neemt de omzetclaim per station toe. Voor meer mbv s ontbreekt distributieplanologische ruimte in de Gemeente Breda. 5.3 Ruimtelijke visie Vestiging aan doorgaande wegen Mbv s (zowel full-service als onbemand) zijn bij voorkeur gevestigd aan de doorgaande wegen en wijkontsluitingswegen. In woonstraten zijn bij voorkeur geen mbv s gevestigd in verband met verkeersaantrekkende werking en milieutechnische aspecten. Minder mbv s op knelpuntlocaties Naar verwachting zal het aantal mbv s in woonstraten in de toekomst verder afnemen op basis van een natuurlijk saneringsproces. Uitbreiding en nieuwbouw van mbv s in woonwijken wordt tegengegaan. Het beleid kan zich vooral richten op vermindering van het aantal mbv s op locaties waar (onoplosbare) knelpunten bestaan. Aan het opheffen van mbv s op knelpuntlocaties kan door de gemeente worden meegedacht via bestemmingsplanwijzigingen. Behoud evenwichtige spreiding De spreiding van mbv s over de Gemeente Breda is goed. Er zijn weliswaar relatief veel mbv s gevestigd in de wijk Noord, maar over het algemeen is in alle delen van de gemeente sprake van keuze uit meerdere aanbieders van motorbrandstoffen (met uitzondering van het centrum). Voor de toekomst is behoud van deze spreiding dan ook gewenst. Ruimte voor een mbv in Breda Zuid-Oost In Bavel is geen mbv gevestigd. Door de mogelijke aanleg van de nieuwe wijken Bavel Zuid en Lijndonk/Tervoort zal de bevolking in Bavel met tot inwoners gaan toenemen. Ook worden in en rondom Bavel bedrijventerreinen aangelegd en wordt het gebied de Bavelse Berg (evenementencomplex, leisure en grootschalige detailhandel) ontwikkeld. De Bavelse Berg gaat naar verwachting alleen al 2 mln bezoekers per jaar trekken. Beleid Motorbrandstofverkooppunten 25

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OOPAS04. Onderwerp Nota Brandstofverkooppunten 2010

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OOPAS04. Onderwerp Nota Brandstofverkooppunten 2010 Zaaknummer: OOPAS04 Onderwerp Nota Brandstofverkooppunten 2010 Collegevoorstel Inleiding De gemeente Heusden kent momenteel geen specifiek beleid dat gericht is op brandstofverkooppunten (bvp s). Gelet

Nadere informatie

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een datum: : 30-3-2015 projectnummer: 1554.0215 Verkenning haalbaarheid en effecten bouwmarkt Voorschotenn Aanleiding Onlangs hebben marktpartijen hun interesse kenbaar gemaakt voor realisatie van een moderne

Nadere informatie

Veiligheidsrisico s tankstation met lpg. 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen

Veiligheidsrisico s tankstation met lpg. 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen Veiligheidsrisico s tankstation met lpg 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen Het Besluit externe veiligheid inrichtingen richt zich, zoals uit de naam reeds blijkt, primair op inrichtingen als bedoeld

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Willem Niessink 15 april 2009 BEVI in vogelvlucht Bronnen van (on)veiligheid Natuurverschijnselen Gedrag van mensen Technologie Natuurlijke veiligheid Sociale veiligheid

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 april 2011

Tarieven met ingang van 1 april 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 april 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk RAPPORT betreffende een quickscan externe veiligheid Zuiddijk (ong.) te Graft-De Rijp Datum : 5 juli 2011 Kenmerk : 1105D234/DBI/rap5 Contactpersoon : De heer D.D.C.A. Bijl Auteur : Ing. J.P. Goossen Vrijgave

Nadere informatie

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nota Ruimte budget 25 miljoen euro Planoppervlak 33 hectare Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Synergie tussen stad en water De directe ligging

Nadere informatie

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook datum: 2-2-2015 projectnummer: 1515.1114 Aanleiding Eerder dit jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. & JAVO Vastgoed een

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 4251 / 10 Betreft

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 juli 2012

Tarieven met ingang van 1 juli 2012 12345 Tarieven met ingang van 1 juli 2012 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 januari 2013

Tarieven met ingang van 1 januari 2013 12345 Tarieven met ingang van 1 januari 2013 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

: Externe veiligheid Wielewaal in Zundert

: Externe veiligheid Wielewaal in Zundert Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Externe veiligheid Wielewaal in Zundert Opdrachtgever : Wematech Milieu Adviseurs B.V. Contactpersoon F. van Gils Datum : 31 oktober 2012 Auteur

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 2 juli 2013 Agendanummer: 15

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 2 juli 2013 Agendanummer: 15 Vergadering: 2 juli 2013 Agendanummer: 15 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595-447795 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Tiel Johan van der Burg datum: 3 september 2012 betreft: Luchtkwaliteit Tuincentrum Hamsche Biezen project: 110281 INLEIDING In Wadenoijen (gemeente Tiel) is het tuincentrum Life

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 januari 2011

Tarieven met ingang van 1 januari 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 januari 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Ligging plangebied

BIJLAGE 1 Ligging plangebied BIJLAGE 1 Ligging plangebied 12 Bijlage: Ligging plangebied BIJLAGE 2 Ligging gezoneerd industrieterrein De Lage Meren BIJLAGE 3 Technische beoordeling externe veiligheid Technische beoordeling externe

Nadere informatie

Aanleiding. beeld te brengen

Aanleiding. beeld te brengen Opbouw presentatie Aanleiding Het veranderende winkellandschap Winkelstructuur en beleidskader Neerijnen Marktruimtebepaling 2017 Marktruimtebepaling 2027 Kwantitatieve argumenten voor vestiging supermarkt

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 1 december 2008 Algemeen Op 15 november 2007 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn in de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Dorpsweg 24 e.o. Zijderveld EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief

Dorpsweg 24 e.o. Zijderveld EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief Opdrachtgever : Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV. Projectnummer : 2009380 Status : definitief Rapport : DAB Akkoord : DWD Datum

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering Zuidlaren Toelichting op distributieve berekeningen Juli 2013 Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van hoe de verschillende uitkomsten tot stand komen en zijn gekomen, en welke aannames

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / augustus 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / augustus 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden. ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP Conform NEN 50001 Versie 1 / augustus 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is Erik Veldkamp Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik Maatregel verantwoordelijke Benodigde in 2.

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010 Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010 1. PROVINCIE UTRECHT Subsidieverordening stimulering aardgasvoertuigen Provincie Utrecht (tot 7,5 ton) 5.000 (vanaf 7,5 ton)

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk memo aan: van: c.c.: Bouwfonds Ontwikkeling t.a.v. de heer S. van Vessem Bas Hermsen Jurian Heerink datum: 16 december 2014 betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde 124-132, Zaandam, ons kenmerk

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Rapportage advies externe veiligheid

Rapportage advies externe veiligheid Rapportage advies externe veiligheid Ontwerp bestemmingsplan Gochsedijk Siebengewald Gemeente Bergen Adviesaanvrager: Gemeente Bergen Datum: 14 april 2016 Status: Opgesteld door: Collegiaal getoetst door:

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / februari 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / februari 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden. ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP Conform NEN 50001 Versie 1 / februari 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is Erik Veldkamp Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik Maatregel verantwoordelijke Benodigde in 2.

Nadere informatie

Bevindingen ongevallengegevens

Bevindingen ongevallengegevens Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Bevindingen ongevallengegevens 2005-2009 Datum 5 november 2010 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Auteur E.

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden Maart 2011

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden Maart 2011 Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden Maart 2011 1. LANDELIJK Subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen Bedrag personenauto

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector 7 augustus 2013 definitief Status: definitief Datum: 7 augustus 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625 42 67 www.stedplan.nl

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER Gemeente Binnenmaas Johan van der Burg datum: 24 november 2011 Luchtkwaliteit plan Koetsveld in Westmaas

memo INLEIDING WETTELIJK KADER Gemeente Binnenmaas Johan van der Burg datum: 24 november 2011 Luchtkwaliteit plan Koetsveld in Westmaas memo aan: van: Gemeente Binnenmaas Johan van der Burg datum: 24 november 2011 betreft: Luchtkwaliteit plan Koetsveld in Westmaas project: 110585 INLEIDING In het dorpscentrum van Westmaas (gemeente Binnenmaas)

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT Aldi is enige discounter in het Bildt De Aldi speelt een specifieke rol vervult binnen het koopgedrag van consumenten. Bij discounters doen consumenten vooral aanvullende

Nadere informatie

Benzineverkooppunt Zuiddijk

Benzineverkooppunt Zuiddijk Reactienota ontwerpbestemmingsplan Benzineverkooppunt Zuiddijk Gemeente Graft-De Rijp april 2014 1 INHOUD 1 INLEIDING 1.1 AANLEIDING 1.2 ONTVANGEN REACTIES 1.3 LEESWIJZER 2 reacties bestemmingsplan 2.1

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Spoor

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Spoor Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Spoor Informatiebijeenkomst gemeente Halderberge Arie-Jan Arbouw Ministerie Infrastructuur en Milieu Inhoud presentatie Veiligheid, vervoer en ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 27 april 2010 Kenmerk N003-4721978RTG-kmn-V01-NL Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Ter Stege bouw te Hoogeveen

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Samenvatting workshop Transumo BrabantStad

Samenvatting workshop Transumo BrabantStad Samenvatting workshop Transumo BrabantStad 1 Inleiding Het Programmabureau BrabantStad participeert in het Transumo-project Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkeling. Het gaat hierbij om drie deelprojecten:

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 memo aan: van: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 betreft: Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 INLEIDING In Gorssel (Gemeente Lochem) is aan de Molenweg het herstel van de heemtuin

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Boekels Ven

Risico-inventarisatie Boekels Ven Risico-inventarisatie Boekels Ven Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe

Nadere informatie

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof CNG aardgas voor voertuigen CNG betekent letterlijk samengeperst natuurlijk gas en is eenvoudigweg de samengeperste variant van het aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik. CNG is al een tijdje

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant Het Bestuurlijk B5 Milieu heeft in september 2012 het Plan van Aanpak Gezonde Luchtkwaliteit vastgesteld. Eén van de acties die we daarin

Nadere informatie

BELEIDSNOTA TANKSTATIONS LELYSTAD

BELEIDSNOTA TANKSTATIONS LELYSTAD GEMEENTE LELYSTAD 3 maart 2008 141223/WA8/005/000627 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beleidsvisie 4 2.1 De markt voor tankstations 4 2.2 Externe veiligheid en sanering van tankstations 4 2.3 Nieuwe brandstoffen

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

(autogas en propaan)

(autogas en propaan) Petitie Geen accijnsverhoging LPG (autogas en propaan) De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) vraagt u de voorgenomen accijnsverhoging op LPG met 0,07 per liter naar 0,18 per liter per 1 januari 2014 niet door

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

Energie nulmeting. Regio Amstelland-Meerlanden. Bosch & Van Rijn Consultants in renewable energy & planning. Twynstra Gudde Adviseurs en Managers

Energie nulmeting. Regio Amstelland-Meerlanden. Bosch & Van Rijn Consultants in renewable energy & planning. Twynstra Gudde Adviseurs en Managers Energie nulmeting Regio Amstelland-Meerlanden Concept 22 oktober 2008 Opdrachtgever: Twynstra Gudde Adviseurs en Managers Opgesteld door: Bosch & Van Rijn Drs. G. Bosch Ing. J. Dooper Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

1 Locatiebeleid voor benzinestations

1 Locatiebeleid voor benzinestations Van Inez van Ginneken Datum 3/3/2004 Versie 2.6 1 Locatiebeleid voor benzinestations 1.1 Locatiebeleid voor benzinestations Uit een marktonderzoek voor benzinestations dat is uitgevoerd door het Sociaal

Nadere informatie

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Gemeente Breda BBO Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Uitgave: Gemeente Breda, BBO Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda E-mail: onderzoek@breda.nl Bronvermelding

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Gieten. Marktscan. 18 december 2012

Gieten. Marktscan. 18 december 2012 Marktscan Gieten 18 december 2012 De in dit rapport vermelde gegevens zijn met grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid opgesteld en bieden een goede indicatie van de marktmogelijkheden in het betreffende

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Roermondsweg 112, Weert

Groepsrisico LPG-tankstation Roermondsweg 112, Weert Groepsrisico LPG-tankstation Roermondsweg 112, Weert ons kenmerk: DPEVNML/019-2013 behandeld door: C.van den Beld doorkiesnummer: 077 359 66 89 e-mail: c.vandenbeld@venlo.nl bijlage(n): 3 datum: 4 april

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Arnhem Mevrouw K.M. Molenaar De heer B.A. de Ruiter Projectteam DTNP: De heer J. Vlek Projectnummer: 1120.0112

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Brunssum Johan van der Burg datum: 4 april 2014 betreft: Luchtkwaliteit Ei van Brunssum project: 90217.04 INLEIDING In het centrum van de Brunssum wordt een extra winkellus gerealiseerd

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G U I T G E B R E I D E P R O C E D U R E

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G U I T G E B R E I D E P R O C E D U R E GEMEENTE BARNEVELD Dossiernummer: 9105 Omgevingsloketnummer: 957293 Kenmerk: 1196029 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G U I T G E B R E I D E P R O C E D U R E Op 14 augustus 2013 heeft het College

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Spoor

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Spoor Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Spoor Informatiebijeenkomst gemeente Moerdijk Arie-Jan Arbouw Ministerie Infrastructuur en Milieu Inhoud presentatie Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Gevaarlijke

Nadere informatie

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen.

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Bedrijvenpark Van Rijckevorsel Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Inhoudsopgave Over Breda 3 Bedrijvenpark Van Rijckevorsel 5 Omgeving 6 Bestemmingsplan 7 Bereikbaarheid

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 jun 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en 2 1

Nadere informatie

Wie vooruit wil, rijdt duurzaam!

Wie vooruit wil, rijdt duurzaam! Wie vooruit wil, rijdt duurzaam! Noord-Nederland is een prachtig deel van Nederland. Prachtig vanwege de natuur, de mentaliteit van de mensen en de ruimte. Een plek waar duurzaamheid steeds meer ruimte

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie