De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd."

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris : Activiteiten onderneming : Omzetgegevens : mr. C.P. Lunter Groothandel in vlakglas Het (doen) bewerken van hardglas en ander glas onbekend Personeel gemiddeld aantal : onbekend, vermoedelijk 3 of 4 Saldo einde 5.514,15 Verslagperiode 12 maart april 2013 Bestede uren in verslag periode : 21,2 Bestede uren totaal : 21,2 Inleiding De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. Er zijn diverse bestuurswisselingen geweest binnen een zeer korte tijd. Kort samengevat komt de situatie hierop neer dat dhr. Gerhard Smeenk het grootste deel van de tijd bestuurder is geweest, alsmede (tot december 2012), alsmede voorzitter van huidige aandeelhouder (Stichting Aandelenbeheer Flevo, Kvk-nr ). Volgens eigen opgave was dhr. Smeenk de enige feitelijk leidinggevende van de onderneming. Dhr. Franciscus Pieter Maria Bouwman was (via Silverline Management B.V.) aandeelhouder van 7 februari 2012 tot 10 september 2012, maar het vermoeden bestaat dat hij feitelijk bij de onderneming betrokken is geweest tot faillissementsdatum. Naar eigen zeggen kwam hij regelmatig op het bedrijf langs. Vlak voor het faillissement is het bestuur van de vennootschap overgegaan op dhr. Johannes Evenboer, wonende te Neuenhaus (Duitsland) en vervolgens op dhr. Alexander Izaac Johan Sohilait, wonende te Assen. Met laatstgenoemde personen heeft de curator geen contact kunnen krijgen. Beiden lijken niets met de onderneming te maken te hebben. Overigens blijkt dhr. Evenboer persoon regelmatig als katvanger te hebben gefingeerd in verband met vele faillissementen. Verwezen wordt naar een artikel uit Het Financieele Dagblad (bijlage), waaruit dit blijkt. Faillissementsverslag I All Glas B.V. 1

2 Er is niets aan administratie overgelegd. De curator heeft op de dag van het faillissement een bezoek gebracht op de locatie waar de onderneming (volgens KvK-gegevens) tot vlak voor datum faillissement gevestigd was. Thans bevindt zich op deze plaats All Glas Projects BV. Het gaat vermoedelijk om een voortzetting van dezelfde onderneming, met dezelfde bestuurder, een gelijkaardige naam, een identiek logo en website, hetzelfde telefoonnummer, dezelfde werknemers (volgens verklaring van de aangetroffen werknemers) en vermoedelijk dezelfde klantenkring. De onderneming van Alle Glas Almere BV is (vermoedelijk) op haar beurt een voortzetting van Divine Glas Almere B.V. (KvK-nr ), welke is gefailleerd op (curator: mr. A. Grollé te Hoogeveen), waar eveneens genoemde heren Bouwman en Smeenk (en later dhr. Evenboer) als (middellijk) bestuurder en/of aandeelhouder bij betrokken waren. Vermoedelijk is de doorstart destijds op een gelijkaardige wijze vormgegeven als de doorstart van de onderneming van All Glas Almere via All Glas Projects. Met zowel dhr. Bouwman als dhr. Smeenk is een gesprek gevoerd; dit heeft echter onvoldoende duidelijkheid opgeleverd over de achtergrond van de bestuurswisselingen en de doorstart. 1. Inventarisatie : 1.1 Directie en organisatie : dhr. Gerhard Smeenk was directeur vanaf datum oprichting tot 24 december Daarna is het bestuur overgegaan op de Stichting Aandelenbeheer Flevo, dat tevens aandeelhouder is. Genoemde stichting werd bestuurd door Johannes Evenboer en thans door Alexander Izaac Johan Sohilait. Laatstgenoemden hebben vermoedelijk niets met de vennootschap of de onderneming te maken en zijn waarschijnlijk katvangers. Vermoedelijk was in december 2012 al sprake van een doorstart via All Glas Projects BV (opgericht op 19 november 2012). Vooralsnog wordt dhr. Smeenk als enig daadwerkelijk bestuurder aangemerkt. Mogelijk fungeerde dhr. Franciscus Pieter Maria Bouwman daarnaast als feitelijk bestuurder. 1.2 Winst en verlies : onbekend (geen administratie) 1.3 Balanstotaal : idem 1.4 Lopende procedures: idem 1.5 Verzekeringen : idem 1.6 Huur : idem 1.7 Oorzaak faillissement : eigen aangifte Faillissementsverslag I All Glas B.V. 2

3 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : onbekend (vermoedelijk 3) 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging Werkzaamheden gesprek met aangetroffen werknemers bij All Glas Projects BV, die voorheen voor de failliet werkzaam waren. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : geen 3.2 Verkoopopbrengst : - nvt 3.3 Hoogte Hypotheek : - nvt 3.4 Boedelbijdrage : - nvt 3.5 Werkzaamheden verslagperiode nvt Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving: De aanwezige bedrijfsmiddelen waren gehuurd van genoemde heer Bouwman, die deze had gekocht in het kader van een eerdere executieverkoop van de voorganger van All Glas Almere, Divine Glas Almere B.V. Dhr. Bouwman heeft de eigendom van in ieder geval een belangrijk deel van de aangetroffen zaken met stukken onderbouwd. Er werd (zo bleek uit een toevallige aanwijzing via een bankafschriften) voor datum faillissement een opslagruimte gehuurd, maar dit bleek ten tijde van het faillissement niet meer het geval. 3.7 Verkoopopbrengst: Boedelbijdrage : Bodemvoorrecht fiscus : Werkzaamheden inventariseren, onderzoek opslagruimte, opvragen stukken Voorraden / onderhanden werk 3.11 Beschrijving : onbekend (geen administratie) 3.12 Verkoopopbrengst : nvt 3.13 Boedelbijdrage : nvt 3.14 Werkzaamheden nvt Faillissementsverslag I All Glas B.V. 3

4 Andere activa 3.15 Beschrijving : onbekend (geen administratie) 3.16 Verkoopopbrengst : nvt 3.17 Werkzaamheden nvt 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : onbekend (geen administratie) 4.2 Opbrengst : nvt 4.3 Boedelbijdrage : nvt 4.4 Werkzaamheden - 5. Bank / zekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) : geen (banken zijn aangeschreven) 5.2 Leasecontracten : onbekend (geen administratie) 5.3 Beschrijving zekerheden : Separatistenpositie : Boedelbijdragen : Eigendomsvoorbehoud : nvt 5.7 Reclamerechten : nvt 5.8 Retentierechten : nvt 5.9 Werkzaamheden 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : nvt 6.2 Financiële vastlegging : nvt 6.3 Werkzaamheden nvt Doorstart 6.4 Beschrijving : nvt 6.5 Verantwoording : nvt 6.6 Opbrengst : nvt 6.7 Boedelbijdrage : nvt 6.8 Werkzaamheden nvt 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : niet aan voldaan. Er is niets aan administratie ingeleverd. 7.2 Depot jaarrekeningen : onbekend 7.3 Goedk. verkl. accountant : onbekend 7.4 Stortingsverpl. aandelen : onbekend 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De heren Bouwman en Smeenk zijn er op 19 maart 2013 op gewezen dat het niet inleveren van de administratie Faillissementsverslag I All Glas B.V. 4

5 mogelijke privéaansprakelijkheid als gevolg heeft. 7.6 Paulianeus handelen : - Vermoedelijk is de doorstart via All Glas Projects BV paulianeus. Voor de activa (met name goodwill, klantenkring etc.) is immers niets betaald. - Na datum faillissement is het restantsaldo van 5.514,15 overgemaakt op de rekening van All Glas Projects; deze betaling is door de bank gestorneerd. 7.7 Werkzaamheden inventarisatie, onderzoek pauliana, div. aanschrijvingen bestuurders om administatie in te leveren. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : geen 8.2 Pref. vordering fiscus : , Pref. vordering UWV : geen 8.4 Andere pref. crediteuren : geen 8.5 Aantal concurrente cred. : Bedrag concurrente cred ,09 (bij gebreke van een administratie zijn de crediteuren niet aangeschreven; aangeschreven zijn slechts de crediteuren die via de postblokkade bekend zijn geraakt) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: nog onbekend 8.8 Werkzaamheden verwerken indieningen, aanschrijven crediteuren die via postblokkade bekend zijn. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) onbekend 9.2 Aard procedure : nvt 9.3 Stand procedure : nvt 9.4 Werkzaamheden nvt 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : nog onbekend 10.2 Plan van aanpak : onderzoek pauliana 10.3 Indiening volgend verslag : over 3 maanden 10.4 Werkzaamheden verslag, diversen Almere, 8 april 2013 G. Kuijper (curator) Bijlagen: - Artikel Het Financieele Dagblad betreffende dhr. Evenboer Faillissementsverslag I All Glas B.V. 5

6 - tijdregistratie - tussentijds financieel verslag - (geen onderhands gemaakte inventarislijst, aangetroffen inventaris is geen eigendom) - Lijst van bekende crediteuren; Faillissementsverslag I All Glas B.V. 6

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Op het moment dat een ondernemer in zwaar weer terecht komt of dreigt te komen, is het van groot belang dat er een goede check plaatsvindt van diens

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art.

Nadere informatie

CORPORATE OPPORTUNITY: (NOG STEEDS) WACHTEN OP DE DOORBRAAK

CORPORATE OPPORTUNITY: (NOG STEEDS) WACHTEN OP DE DOORBRAAK Mr. Ph.W. Schreurs en Mr. L.A. van Driel * CORPORATE OPPORTUNITY: (NOG STEEDS) WACHTEN OP DE DOORBRAAK 1 Inleiding Het leerstuk van de corporate opportunity lijkt in het Nederlandse recht nog altijd geen

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Wie gaat dat betalen?

Wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? Inleiding Het enquêterecht biedt aan de daartoe gerechtigden een breed inzetbaar en effectief middel om een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht?

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? Auteur: Michelle Maaijen a r b e i d s r e c h t Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? De onderneming die uitzendkrachten inleent (inlener), kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 223 d.d. 22 september 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Schuuring Auto s ALGEMEEN DEFINITIES KOOP EN VERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN Schuuring Auto s ALGEMEEN DEFINITIES KOOP EN VERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN Schuuring Auto s ALGEMEEN Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Schuuring Auto s en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur De Opdracht Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met Van Cooth Advocatuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant Betalingsachterstanden bij hypotheken Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant 1 Inleiding De AFM heeft zich in het verleden kritisch en bezorgd uitgelaten over de omvang

Nadere informatie