Postbus MA Rotterdam JAARVERSLAG Een korte weergave van de uitgevoerde activiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postbus 85042. 3009 MA Rotterdam JAARVERSLAG 2014. Een korte weergave van de uitgevoerde activiteiten"

Transcriptie

1 Postbus MA Rotterdam JAARVERSLAG 2014 Een korte weergave van de uitgevoerde activiteiten 1

2 IHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Kies precies : Schoolkeuzedag Gasten aan Tafel Shabab (Jeugd) van Nu Diversiteit in de Pleegzorg Overige activiteiten 13 Netwerkbijeenkomst De Prinsenhof..13 Omgaan met afval..13 Vaders in eigen kracht.14 Jongens en gendergelijkheid..15 Voorleesweek.16 Lief en Leed..16 2

3 1.Inleiding Stichting Attanmia (=ontwikkeling) is een Centrum voor Participatie en Burgerschap die sinds 2007 allerlei activiteiten heeft ontwikkeld en uitgevoerd op onder andere het gebied van opvoeding, burgerschap, onderwijs, talentontwikkeling en gezonde leefstijl. In 2014 heeft de stichting de volgende programma s ontwikkeld en uitgevoerd: -Kies precies : In het kader van een goede keuze voor een vervolgopleiding na de basisschool is in samenwerking met Woonstad, deelgemeente Noord (inmiddels het gebied Noord) en andere locale partners een Schoolkeuzedag georganiseerd voor kinderen van groep 7 en 8 en hun ouders. In paragraaf 1 vindt u meer informatie over dit programma. - Gasten aan tafel: is een project die jongeren tussen 15 en 27 jaar koppelt aan rolmodellen die op zoek zijn naar stage, vrijwilligerswerk/werk en of inspiratie om hun leven een betere draai te geven. In paragraaf 2 vindt u meer informatie over dit programma. -Shabab (jeugd) van Nu: is een trainingsprogramma over opvoeding en burgerschap. Ouders worden getraind in het beter omgaan en communiceren met hun pubers. In samenwerking met de universiteit van Utrecht (sectie opvoedingsvraagstukken) wordt een onderzoek gedaan naar de effecten van deze opvoedingstraining. Dit project is in ontwikkeld door Stichting Attanmia in samenwerking met de universiteit van Utrecht. In paragraaf 3 vindt u meer informatie over dit programma. -Diversiteit in de pleegzorg: In 2014 heeft Stichting Attanmia een bijdrage geleverd aan de diversiteit in de pleegzorg. Dit in een samenwerkingsverband tussen pleegzorginstellingen uit de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en belangen-, ondersteunings- en religieuze organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de positie van onder meer allochtone burgers. In paragraaf 4 vindt u meer informatie hierover. -Overige activiteiten: In paragraaf 8 leest u meer over een drie tal activiteiten die we uitgevoerd hebben in opdracht van en samenwerking met andere organisaties. 3

4 1. Kies precies : Schoolkeuzedag Inleiding In de groepen 7 en 8 van de basisschool moeten de kinderen en hun ouders al een idee hebben welke mogelijkheden er zijn voor vervolgopleidingen in het voortgezet onderwijs. Vaak ontbreekt deze oriëntatie bij de ouders en hun kinderen. Daarom is het van groot belang om op tijd een schoolkeuzedag te organiseren voor ouders en hun kinderen in samenwerking met basis- en middelbare scholen. In opdracht van woningbouwcorporatie Woonstad en de voormalige deelgemeente Noord heeft Stichting Attanmia een schoolkeuzedag georganiseerd voor ouders en kinderen (groepen 7 en 8) van de basisscholen in het gebied Noord. Tijdens deze schoolkeuzedag waren 26 VO-scholen aanwezig en er deden 11 basisscholen uit Noord mee. Ook een aantal bedrijven op het gebied van zorg en techniek waren aanwezig. Zo konden zij een aantal beroepen laten zien, uitleggen welke mogelijkheden zij binnen de bedrijven hebben en werken aan een positieve imago. Ook konden zij de ouders en de kinderen uitleggen welke competenties en diploma s men nodig heeft om bij hun te kunnen werken. Ouders en hun kinderen maakten kennis met een aantal beroepen in de praktijk met het doel om samen met hun de kinderen de juiste schoolkeuze te kunnen maken. Tijdens deze schoolkeuze dag die plaatsvond op 23 januari 2014 waren cultuurtolken aanwezig. In het Oude Noorden hebben de meeste leerlingen een allochtone achtergrond. Heel veel ouders van deze kinderen zijn niet goed op de hoogte van het Nederlands onderwijssysteem. Vaak worden deze ouders niet goed bereikt doordat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen, maar ook omdat de scholen niet beschikken over de juiste benadering en vaak tijd tekort komen om hieraan te werken. Daarom was het belangrijk om tijdens deze dag een aantal cultuurtolken in te schakelen om de juiste informatie en de juiste begeleiding te kunnen geven aan met name de ouders van basisschoolkinderen. Resultaat: In totaal hebben zich dit schooljaar de volgende VO-scholen, organisaties, bedrijven en basisscholen aan de VO schoolkeuzedag aangemeld: 26 VO- scholen 10 basisscholen 3 welzijnsinstellingen 2 zorginstellingen Stichting C3 (promoten van Chemie) Educatief Centrum Mainport Rotterdam Koninklijke metaalunie Stichting Attanmia met haar 10 cultuurtolken/ vrijwilligers Anders dan vorig jaar heeft een groot aantal deelnemende VO-scholen leerlingen als schoolambassadeurs ingezet. Dit werd als zeer positief ervaren. Voor de leerlingen waren de vertegenwoordigers van de scholen aanspreekbaar, toegankelijk en laagdrempelig. 4

5 Aantal bezoekers aan de VO- dag Aantal leerlingen Aantal ouders Bezoekers overdag Bezoekers s avonds Totaal Krantenartikel Kies Precies succesvolle scholen- en banenmarkt georganiseerd door stichting Attanmia in opdracht van Woonstad Rotterdam Humanitas Bergweg leek op donderdag 23 januari 2014 wel een grote braderie. 26 VO scholen uit de Noordkant, West en zelfs Overschie waren komen opdagen met glossy folders rond aandacht, veiligheid, stimuleren van het kind, keuzemogelijkheden en toekomstperspectief. Waaier aan beroepen We zagen ze allemaal: de Accent Praktijkschool, de Hillegardis Mavo, het Overschiese college, het Grafisch Lyceum, de Horecavakschool, het Noordrandcollege, de Mavo Delfshaven, Melanchton, het lyceum voor Service en voor business van de Hogeschool Rotterdam, het Cosmicuscollege van technasium Thorbecke, het lyceum voor Beeldende Vorming en nog veel meer. Het Havenbedrijf met zijn enorme waaier beroepen was nadrukkelijk aanwezig naast gespecialiseerde bedrijven als Specsavers. Hele schoolklassen (de groepen 7 en 8) stroomden binnen vergezeld door hun leraren en 5

6 ouders. Grote aandacht kregen de beroepsopleidingen, de techniek, het groen, het milieu en de zorg. De officiële opening gebeurde door zowel Woonstad (de initiatiefnemer) als Deelgemeente Noord. Niet zoveel lager Heel wat scholen hadden enthousiaste laatstejaarsstudenten ingezet met de nodige feeling voor de doelgroep. Naast de mooie materialen, de duidelijke info en de talrijke flatscreens werd de boodschap bijzonder duidelijk. Ouders met kinderen met een VMBO advies hoeven niet teleurgesteld te zijn. als het kind vervolgens zijn MBO afrondt en het kiest gericht voor een technische, groene, milieu of zorgopleiding, dan is zijn salariëring niet zoveel lager dan die van een HBO-er. Bovendien is er in deze sectoren een zee van banen. Als je dit met cijfers op de folder zet (de banenkans en het loon) begrijp je hoe onze Nederlandse economie in elkaar zit en wat elk kind met zijn specifieke talent en zijn mogelijkheden ervoor kan betekenen. De sprekende en duidelijke folders werden iedereen ter hand gesteld. 2.Gasten aan tafel 1. Inleiding Gasten aan tafel is een opzet om Rotterdamse jongeren in de leeftijd tussen 15 en 27 jaar letterlijk aan tafel te krijgen bij de decisionmakers in Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb is als eerste met Marokkaanse en Antilliaanse jongeren aan tafel gegaan om met hen te praten over hun doelen, idealen, maar ook hun gedrag, problemen, achtergrond hiervan, oplossingen die zij voor ogen hebben en hun ervaringen. Dit werkte zo inspirerend op deze jongeren dat het idee is ontstaan om ook andere rolmodellen en beslissers het gesprek aan te laten gaan met kwetsbare jongeren. Waarom? Omdat zij het potentieel vormen voor een stad als Rotterdam, maar het gemiddeld genomen slechter doen dan leeftijdsgenoten uit andere sociale milieus. 6

7 Het ontbreekt hen bovendien aan het gevoel gewenst te zijn in deze samenleving en bij werkgevers in het bijzonder uitmondend in een gebrek aan stageplaatsen. Daarnaast bezitten ze een uitzonderlijke creativiteit die middels het ondernemerschap gestimuleerd zou kunnen worden. Naar aanleiding van de rapportage en verantwoording van het project Gasten Aan Tafel 1 en de behaalde successen binnen het project, is in een gesprek met directie Veiligheid en de dienst MO, besloten om het project te continueren. In onderlinge overleg is besloten om Gasten aan Tafel binnen de dienst MO te borgen. De Dienst MO zou de verantwoordelijkheid van het project van de directie Veiligheid overnemen. Deze laatste blijft betrokken en is bereid om het project financieel te ondersteunen. 2. DOEL Tot stand brengen van relaties tussen decisionmakers in Rotterdam en jongeren teneinde deze te stimuleren en te ondersteunen in het positief inrichten van hun leven, zoals de (school)loopbaan, het veiliger maken van de sociale omgeving d.m.v. vrijwilligerswerk en inrichting van hun vrije tijd. Het doel wordt bereikt door de organisatie van 20 gastentafels met circa 20 rolmodellen en een bereik van 100 jongeren in de leeftijd van 15 t/m 27 jaar. 3. Kaders van het project - Er worden 3 x 20 gastentafels door ASK tmc georganiseerd tussen jongeren en de decisionsmakers. Totaal worden dus minimaal 100 jongeren betrokken bij dit project. - Er worden 20 tot 25 rolmodellen uit het bedrijfsleven en maatschappelijk veld gerekruteerd die deze gesprekken met de jongeren willen aangaan, - 2 maal drie (6 in totaal) netwerkgesprekken dienen plaats te vinden op scholen, - Het gaat om jongeren waarvan 60% woonachtig is in één van de zeven Marokkaanse focuswijken, t.w. het Nieuwe Westen, Bospolder, Tussendijk, Kralingen -West, Oud- Crooswijk, het Oude Noorden en Bloemhof. Indien het percentage van 60% niet gehaald dreigt te worden dient dit tijdig bij directie Veiligheid te worden gemeld, - De werving van de jongeren dient o.a. te geschieden via sociale netwerken (stichtingen en verenigingen), het jongerenloket van de gemeente Rotterdam, scholen, ouders en jeugdwerk. Ook wordt de sociale media die zich op de doelgroep richt ingezet. - De deelnemende decisionmakers c.q. rolmodellen komen o.a. uit het bedrijfsleven, overheid en maatschappelijk middenveld, - De hulpvraag van deelnemende jongeren op het gebied van scholing, stage en werk is helder na afloop van de netwerkbijeenkomsten en jongeren zijn gekoppeld aan een reguliere instelling die hen verder laat helpen met de hulpvraag. 7

8 4. Resultaten van het project Aantal jongeren Jongeren: Er zijn in totaal 127 jongeren geworven. Via sociale netwerken (stichtingen en verenigingen), via ouders, via het netwerk van jongeren zelf (mond op mond reclame), scholen, buurtwerk en zelfs via het ambtelijke apparaat. Ook is via een facebookpagina (speciaal voor Gasten aan Tafel gemaakt) is men achter het bestaan van het project gekomen en vervolgens zich aangemeld. Er is een faceboek account voor Gasten aan Tafel aangemaakt. Deelnemende jongeren met een hulpvraag op het gebied van scholing, stage, afstudeeropdrachten, werk of andere aspiraties, waarvan 60% woonachtig is in één van de zeven Marokkaanse focuswijken, zouden geselecteerd moeten worden conform de uitgangscriteria (zie hierboven in de kaders ). In de paragraaf knelpunten en leermomenten komen we hierop terug. Bij de deelnemende jongeren valt er te constateren dat er een uitval is van 10 jongeren. Sommige van deze jongeren hebben een inspiratiebijeenkomst bijgewoond, hebben na de eerste bijeenkomst stage of een bijbaan gevonden waardoor ze niet meer gemotiveerd waren om het traject af te ronden, anderen gaf niet meer thuis te zijn of zij gaven aan dat ze het druk hebben en geen tijd meer hadden om mee te doen. Een aantal van hen heeft op eigen kracht een stage of een baantje gevonden. Aantal rolmodellen Er zijn 25 rolmodellen geworven. 8 deelnemende decisionmakers c.q. rolmodellen komen uit de overheid (Drie wethouders, mevr. K. Louwes, dhr. H. Karakus en dhr. M. Florijn, 2 deelraadvoorzitters respectievelijk van Feijenoord en Noord t.w. de heren Seyit en Brammerlo, 1 Portefeuillehouder deelgemeente Noord dhr. A. Harika, Procesmanager gebiedsontwikkeling deelgemeente Noord en mevrouw R. Bouhalhoul en mevrouw M. de Vries programma managers dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. 17 deelnemende decisionmakers c.q. rolmodellen komen uit het bedrijfsleven, en het maatschappelijke middenveld. Voorbeelden hiervan zijn: dhr. J. van der Leeuw, directeur van het programma Ik zit op Zuid en ex directeur van Dura Vermeer, de regio directeuren van o.a. Woonstad en Havensteder (E. Klep en H. Rotgans), Bannenmatch, 2 directeuren van stichting Humanitas (dhr. A. Jager en M. Heeffer), Thuiszorg Rotterdam, Rayondirecteur ING Bank Rotterdam en Vlaardingen( dhr. D. Nonnekes), Rabobank (dhr. N. de Boer), Commercieel directeur Breijer (dhr. E.Diekmeier), Directeur Stichting Buurtwerk (Carlo Breekers), directeur Chaabi Bank (dhr. M. Boughrada) mevr. Gillis Burleson, directeur Legato B.V. Algemeen directeur van Waning, Koninklijke Aannemingsmaatschappij (dhr. Willem Meijer), directeur Thermen Holiday mevrouw S. Narain, mevrouw L. Hasnaoui, manager Readschop Express B.V 8

9 22 van de deelnemende decisionmakers c.q. rolmodellen zijn gekoppeld aan een groep van maximaal 5 jongeren. Resultaten In totaal zijn 91 jongeren aan vrijwilligerswerk, snuffelstage, stage, 2 jongeren aan een baan en 15 aan een bijbaan geholpen. Stage opleiding Talenten Vrijwilligerswerk Werk en bijbaan Inspiratie Hulpverlening

10 3.Shabab (Jeugd) van Nu Het project doet onderzoek naar de werkzaamheid en verdere implementatie van de methodiek Shabab (Jeugd) van Nu, waarin de kracht van ouders en het sociale steunnetwerk centraal staan. De methodiek is uniek in Nederland, waarbij Marokkaanse gezinnen (moeders en vaders) opvoedondersteuning ontvangen. Hoofddoelen van de methodiek zijn een verbetering in opvoedvaardigheden, een verhoogde competentiebeleving en een uitbreiding van het sociale steunnetwerk. Tijdens een zestal trainingsbijeenkomsten ontvangen opvoeders opvoedingsondersteuning, zij leren om te gaan met de specifieke opvoedingssituatie waar zij mee te maken hebben. Tussen de bijeenkomsten gaan ouders aan de slag met oefeningen en worden zij gestimuleerd elkaar te ondersteunen en raad te plegen. Bestaande methodieken weten informatie veelal niet goed over te brengen op migranten groepen. Het unieke aan de methode is dat trainers letterlijk en figuurlijk de taal van de ouders spreken en dezelfde sociaal-culturele achtergrond hebben. Tevens worden bij deze methodiek ook de vaders betrokken, iets wat in andere methodieken veelal niet gebeurd. Wanneer vaders niet in de opvoeding betrokken worden kan de opvoeding verstarren en verharden (Pels, in Weijers en Eliaerts,2008). Stichting Attanmia heeft de Universiteit Utrecht gevraagd de werkbaarheid van de methode te onderzoeken volgens een wetenschappelijk methode. De Stichting ervaart dat de methode zeer goed aanslaat bij de doelgroep gezien de grote belangstelling voor de training. Ook lokale bestuurders hebben interesse getoond voor het breder uitzetten van deze methode in het kader van preventie en het versterken van de eigen kracht. De Stichting heeft in deze fase behoefte aan een verdere onderbouwing, versterking en wetenschappelijke verantwoording van de effectiviteit zoals zij die in de praktijk ervaren voordat zij de methode breder uit willen zetten. Voor zover bekend is er geen onderzoek naar de werkzaamheid van opvoedingsondersteunende interventies van Migranten zelforganisaties op opvoedingscompetenties van ouders. Tevens voorziet dit onderzoek in een leemte wat betreft de werkzame elementen van de methodiek, welke de overdraagbaarheid vergroten. Het onderzoek speelt in op een leemte in kennis over de werkzaamheid van de methodiek alsmede een gebrek aan kennis over welke factoren (in de uitvoering van de methodiek) de werkzaamheid beïnvloeden. Het project tracht middels onderzoek naar de effectiviteit en werkzaamheid van de methodiek bij te dragen aan de verdere verspreiding van de methodiek. Vanuit deze doelstelling zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd: -Wat is het effect van de methodiek Shabab van Nu op de opvoedcompetenties van de ouders? En welke rol spelen achtergrondkenmerken van de doelgroep hierbij? -Wat is het effect van de methodiek Shabab van Nu op het sociale steunnetwerk van ouders en de ervaringen van ouders? En welke rol spelen achtergrond kenmerken hierbij? -Welke factoren in de uitvoering van de methodiek zijn van belang voor het succesvol verlopen van de interventie? Projectduur:

11 Slotconferentie In november 2015 zal een slotconferentie in Rotterdam gehouden worden om de resultaten van dit onderzoek te presenteren. 4. Diversiteit in de pleegzorg Stichting Attanmia heeft van 2012 t/m 2014 een bijdrage geleverd aan het project Diversiteit in de pleegzorg in een samenwerkingsverband tussen pleegzorginstellingen uit de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en belangen-, ondersteunings- en religieuze organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de positie van allochtone burgers. Het betreft een pilot in opdracht van Stichting Kinderpostzegels om een gezamenlijke methodiek te ontwikkelen met als doel een toename van het aantal pleeggezinnen met een allochtone grond in de genoemde steden. Deze partners hebben hun netwerken binnen de verschillende gemeenschappen gemotiveerd en mobiliseerd om zich in te zetten voor dit doel. We hebben ons op verschillende niveaus ingezet voor diversiteit in pleegzorg, te weten: 1. een brede bewustwordingscampagne van de noodzaak en het belang van pleegzorg en het beschikbaar zijn van meer allochtone pleeggezinnen; 2. de concrete werving van potentieel geïnteresseerde pleeggezinnen die warm overgedragen zijn aan de pleegzorginstellingen; 3. kennis, ervaring en expertise uitwisseling tussen sleutelfiguren en pleegzorginstellingen om zo te zorgen voor een betere werving, intake, begeleiding en ondersteuning van met name allochtone pleeggezinnen. Binnen deze pilot hebben we ons gericht op een aantal allochtone gemeenschappen. Binnen de pilot is ervoor gekozen om met name in te zetten op de bewustwording van pleegzorg in de verschillende gemeenschappen om daarmee de bereidheid om kinderen op te vangen te vergroten. In overleg met de pleegzorginstellingen is per stad gekeken naar de doelgroepen waarvan op dat moment weinig pleeggezinnen beschikbaar waren maar waar wel behoefte aan pleeggezinnen was. Dit heeft de volgende doelgroepen naar voren gebracht: Amsterdam: Marokkaans, Turks en Poolse gemeenschappen Den Haag: Binnen Den Haag was geen pleegzorginstelling betrokken bij het project maar hebben we toch ingezet op de Marokkaanse gemeenschap Rotterdam: Marokkaans, Nederlands Caribische, vluchtelingen, Surinaamse, Kaapverdiaanse en oolse gemeenschappen Utecht: Marokkaanse gemeenschap. In Utrecht is de keuze gemaakt om binnen de pilot in te zetten op een doelgroep om zo intensieve samenwerking op te zetten met deze gemeenschap om zo samen te kunnen werken aan het realiseren van goede plaatsen voor kinderen uit deze gemeenschap. 11

12 Resultaten De bij de pilot betrokken migrantenorganisaties hebben sleutelfiguren vanuit de verschillende gemeenschappen geworven om de bewustwording te kunnen realiseren. In totaal waren 20 sleutelfiguren betrokken bij de pilot. Het waren sleutelfiguren van: Marokkaanse, Turkse, Iranese, Surinaamse, Nederlands Caribische, Poolse, Kaapverdiaanse en Somalische afkomst. Er waren 10 vrouwen en 10 mannen betrokken. In totaal hebben 50 bijeenkomsten plaatsgevonden in de steden. Amsterdam Rotterdam Utrecht Den Haag voorlichtingen Marokkaans 6 Marokkaans 4 Marokkaans 8 Marokkaans 2 Turks 10 Kaapverdich 4 Turks 1 Moelanders 1 Caribisch- Nederlands 3 Surinaams 4 Moelanders 3 Vluchtelingen 3 Somalisch 1 Per bijeenkomst waren gemiddeld 22 mensen aanwezig. In totaal heeft de pilot meer dan 1100 mensen bereikt. In mei 2014 hebben de partners in dit pilotproject de methodiek/ resultaten gepresenteerd in gemeente Utrecht. Voor meer informatie kunt u het verslag incl methodiek lezen op onze website 12

13 4. Overige activiteiten 1. Netwerkbijeenkomst De Prinsenhof (Leidschendam) Netwerkbijeenkomst: Op 19 november 2014 hebben wij een geslaagde netwerkbijeenkomst georganiseerd in de Dobbelaan. Het uitgebreide verslag kunt u raadplegen bij kopje verslagen in onze website Aanbeveling: Op basis van de gesprekken tijdens de netwerkbijeenkomst blijkt dat het aanwezige potentieel in Prinsenhof onvoldoende wordt benut. Dit kan gevolgen hebben voor actief burgerschap. Het is goed om dit soort netwerkbijeenkomsten 3 a 4 keer per jaar te organiseren. CPB wil de netwerkbijeenkomsten blijven ondersteunen. De samenwerking van bewoners (actieve burgers) en professionals is van essentieel belang voor het welzijn van de wijk en dus voor de bewoners. 2. Omgaan met afval Ieder gezinslid in een huishouden zorgt voor ruim 500 kilo afval per jaar. Het afval dat we in Nederland jaarlijks op de stoep zetten, is zoveel dat het een file vuilniswagens van kilo meter lang kan vormen. Om al het afval op een goede manier te kunnen inzamelen en te verwerken, is het heel belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen. Voor het inleveren van gescheiden afval ontwikkelde de dienst Stadsbeheer in Rotterdam een aantal voorzieningen in verschillende buurten. In opdracht van de afdeling communicatie van stadsbeheer heeft stichting Attanmia een aantal voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen georganiseerd voor een 5 tal groepen bewoners, zowel volwassenen als kinderen. 13

14 Ook heeft onze stichting een 20 tal schoonmaakacties gecoördineerd in verschillende wijken van de stad Rotterdam. 3. Vaders in eigen kracht In opdracht van Platform Buitenlanders Rijnmond heeft CPB een training over opvoeding aan 3 groepen vaders verzorgt. Elke groep heeft een 3 dagdelen training gehad. Met dit project wil PBR het schaamtegevoel tussen vaders en zonen doorbreken, de kracht tussen vaders en zonen aanboren, versterken en inzetten om problemen op te lossen. Met het project willen we vaders na laten denken over oplossingen voor de problemen die spelen rondom hun kinderen. De focus in het project wordt nadrukkelijk gelegd op zelfkritiek, de eigen verantwoordelijkheid en het eigen handelen gedragsverandering. De volgende subdoelstellingen staan centraal: Vaders bewust maken van hun rol binnen het gezin en genderopvoeding; Het schaamtegevoel doorbreken en bespreekbaar maken; Vaders bewust maken van mogelijke trajecten rondom opvoeding; Vaders opnieuw de regie in handen geven over de opvoeding van hun zonen; Het verbeteren van het contact tussen vaders en zonen. Tijdens de training hebben wij de deelnemers (vaders) bewust laten kijken naar hun rol binnen het gezin nu en hoe die te optimaliseren. Binnen de training stonden de volgende thema s centraal: communicatie, genderopvoeding, betrokkenheid regievoering eigen kracht verwachtingen en de gevoelens achter de schaamte/schande. 14

15 4. Jongens en Gender gelijkheid In opdracht van Platform Buitenlandse Rijnmond heeft Stichting Attanmia 8 workshops georganiseerd over taboeonderwerpen bij jongens. Dit zijn de thema s die wij hebben besproken: -Leren anders kijken naar en omgaan met de vrouwen/meiden; -Wat is hun toekomstbeeld van een relatie / gezin; - Ongelijkheid in de opvoeding jongens en meisjes, hun toekomst als vader; - Tradities en cultuur en met name de sociale controle vormen barrières voor de ontwikkeling van jongens; - Positie van Rotterdamse meiden in het gezin en naaste omgeving; - Kijk op de toekomst, hoe zien jongens hun toekomst, knelpunten/kansen/eigen kracht. Wij hebben deze workshops gegeven aan jongeren met verschillende culturele en religieuze achtergrond. Een aantal groepen Surinaamse, Antilliaanse, Turkse, Marokkaanse en Afghaanse jongens hebben deelgenomen aan deze workshops. 15

16 5. Voorleesweek Opzoomerstraten, studenten, bedrijven, ouderen, jongeren iedereen kan meedoen aan de Voorleesweek van Opzoomer Mee. In 2014 heeft CPB een bijdrage geleverd in de coördinatie van een 20 tal groepen (kinderen) waar verhalen werden voorgelezen door volwassenen in de eigen week/buurt. Deze vonden plaats van woensdag 11 t/m woensdag 18 juni Lief en Leed Van 28 oktober tot en met 3 november 2014 heeft de Lief en Leedweek van Opzoomer Mee plaats gevonden. Veel Opzoomerstraten en groepen deden in die week een activiteit voor een andere groep bewoners, bewoners die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken, bijvoorbeeld ouderen of zieken. Er zijn ruim 300 activiteiten georganiseerd. Stichting Attanmia heeft in haar netwerk 42 activiteiten begeleid en gefaciliteerd. Een greep uit een aantal activiteiten: Lunch voor demente ouders en gehandicapten; zieke ouderen bezoeken met een bloemetje en een fruitmand; oud en jong koppelen: wenskaarten maken/kopen en bij ouderen bezorgen; diner voor klanten van de stichting Pamijer e.d. 16

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014...en meer Opvoedtafels

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen.

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen. Delftse Vrouwen aan zet! Inleiding Voor u ligt het rapport Delftse vrouwen aan zet!, de uitkomsten van een onderzoek van de werkgroep Emancipatie. Deze werkgroep heeft onderzocht welke instrumenten er

Nadere informatie

HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies

HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies Preventie van Schadelijke Traditionele Praktijken vanuit breder perspectief SONPPCAN Juni 2013 Wie was Caraweelo (Araweelo)? Volgens de overlevering

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle een onderzoek naar de situatie rondom de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren januari 2007 Steunpunt Minderheden Overijssel Colofon Uitgave: Steunpunt

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving Ongekend Talent Methodiekbeschrijving Colofon Tekst: Astorita Burleson Redactie: Willy Hilverda Foto s: Astorita Burleson, Liesbeth van Well Vormgeving: Bureau Karakter, Tanja E. Algra Uitgave: maart 2009

Nadere informatie

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND!

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! FASE 1 EVALUATIERAPPORT DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! Een project van GG&GD Utrecht, Stade en Cumulus in Utrecht Overvecht December 2004 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST UTRECHT

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Verborgen vrouwen: een vergeten groep

Verborgen vrouwen: een vergeten groep Verborgen vrouwen: een vergeten groep Een verkennend onderzoek naar aard, omvang en aanpak van de problematiek van verborgen vrouwen in de deelgemeente Delfshaven (Rotterdam) 14 Oktober 2013 Shirin Musa

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie