Postbus MA Rotterdam JAARVERSLAG Een korte weergave van de uitgevoerde activiteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postbus 85042. 3009 MA Rotterdam JAARVERSLAG 2014. Een korte weergave van de uitgevoerde activiteiten"

Transcriptie

1 Postbus MA Rotterdam JAARVERSLAG 2014 Een korte weergave van de uitgevoerde activiteiten 1

2 IHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Kies precies : Schoolkeuzedag Gasten aan Tafel Shabab (Jeugd) van Nu Diversiteit in de Pleegzorg Overige activiteiten 13 Netwerkbijeenkomst De Prinsenhof..13 Omgaan met afval..13 Vaders in eigen kracht.14 Jongens en gendergelijkheid..15 Voorleesweek.16 Lief en Leed..16 2

3 1.Inleiding Stichting Attanmia (=ontwikkeling) is een Centrum voor Participatie en Burgerschap die sinds 2007 allerlei activiteiten heeft ontwikkeld en uitgevoerd op onder andere het gebied van opvoeding, burgerschap, onderwijs, talentontwikkeling en gezonde leefstijl. In 2014 heeft de stichting de volgende programma s ontwikkeld en uitgevoerd: -Kies precies : In het kader van een goede keuze voor een vervolgopleiding na de basisschool is in samenwerking met Woonstad, deelgemeente Noord (inmiddels het gebied Noord) en andere locale partners een Schoolkeuzedag georganiseerd voor kinderen van groep 7 en 8 en hun ouders. In paragraaf 1 vindt u meer informatie over dit programma. - Gasten aan tafel: is een project die jongeren tussen 15 en 27 jaar koppelt aan rolmodellen die op zoek zijn naar stage, vrijwilligerswerk/werk en of inspiratie om hun leven een betere draai te geven. In paragraaf 2 vindt u meer informatie over dit programma. -Shabab (jeugd) van Nu: is een trainingsprogramma over opvoeding en burgerschap. Ouders worden getraind in het beter omgaan en communiceren met hun pubers. In samenwerking met de universiteit van Utrecht (sectie opvoedingsvraagstukken) wordt een onderzoek gedaan naar de effecten van deze opvoedingstraining. Dit project is in ontwikkeld door Stichting Attanmia in samenwerking met de universiteit van Utrecht. In paragraaf 3 vindt u meer informatie over dit programma. -Diversiteit in de pleegzorg: In 2014 heeft Stichting Attanmia een bijdrage geleverd aan de diversiteit in de pleegzorg. Dit in een samenwerkingsverband tussen pleegzorginstellingen uit de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en belangen-, ondersteunings- en religieuze organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de positie van onder meer allochtone burgers. In paragraaf 4 vindt u meer informatie hierover. -Overige activiteiten: In paragraaf 8 leest u meer over een drie tal activiteiten die we uitgevoerd hebben in opdracht van en samenwerking met andere organisaties. 3

4 1. Kies precies : Schoolkeuzedag Inleiding In de groepen 7 en 8 van de basisschool moeten de kinderen en hun ouders al een idee hebben welke mogelijkheden er zijn voor vervolgopleidingen in het voortgezet onderwijs. Vaak ontbreekt deze oriëntatie bij de ouders en hun kinderen. Daarom is het van groot belang om op tijd een schoolkeuzedag te organiseren voor ouders en hun kinderen in samenwerking met basis- en middelbare scholen. In opdracht van woningbouwcorporatie Woonstad en de voormalige deelgemeente Noord heeft Stichting Attanmia een schoolkeuzedag georganiseerd voor ouders en kinderen (groepen 7 en 8) van de basisscholen in het gebied Noord. Tijdens deze schoolkeuzedag waren 26 VO-scholen aanwezig en er deden 11 basisscholen uit Noord mee. Ook een aantal bedrijven op het gebied van zorg en techniek waren aanwezig. Zo konden zij een aantal beroepen laten zien, uitleggen welke mogelijkheden zij binnen de bedrijven hebben en werken aan een positieve imago. Ook konden zij de ouders en de kinderen uitleggen welke competenties en diploma s men nodig heeft om bij hun te kunnen werken. Ouders en hun kinderen maakten kennis met een aantal beroepen in de praktijk met het doel om samen met hun de kinderen de juiste schoolkeuze te kunnen maken. Tijdens deze schoolkeuze dag die plaatsvond op 23 januari 2014 waren cultuurtolken aanwezig. In het Oude Noorden hebben de meeste leerlingen een allochtone achtergrond. Heel veel ouders van deze kinderen zijn niet goed op de hoogte van het Nederlands onderwijssysteem. Vaak worden deze ouders niet goed bereikt doordat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen, maar ook omdat de scholen niet beschikken over de juiste benadering en vaak tijd tekort komen om hieraan te werken. Daarom was het belangrijk om tijdens deze dag een aantal cultuurtolken in te schakelen om de juiste informatie en de juiste begeleiding te kunnen geven aan met name de ouders van basisschoolkinderen. Resultaat: In totaal hebben zich dit schooljaar de volgende VO-scholen, organisaties, bedrijven en basisscholen aan de VO schoolkeuzedag aangemeld: 26 VO- scholen 10 basisscholen 3 welzijnsinstellingen 2 zorginstellingen Stichting C3 (promoten van Chemie) Educatief Centrum Mainport Rotterdam Koninklijke metaalunie Stichting Attanmia met haar 10 cultuurtolken/ vrijwilligers Anders dan vorig jaar heeft een groot aantal deelnemende VO-scholen leerlingen als schoolambassadeurs ingezet. Dit werd als zeer positief ervaren. Voor de leerlingen waren de vertegenwoordigers van de scholen aanspreekbaar, toegankelijk en laagdrempelig. 4

5 Aantal bezoekers aan de VO- dag Aantal leerlingen Aantal ouders Bezoekers overdag Bezoekers s avonds Totaal Krantenartikel Kies Precies succesvolle scholen- en banenmarkt georganiseerd door stichting Attanmia in opdracht van Woonstad Rotterdam Humanitas Bergweg leek op donderdag 23 januari 2014 wel een grote braderie. 26 VO scholen uit de Noordkant, West en zelfs Overschie waren komen opdagen met glossy folders rond aandacht, veiligheid, stimuleren van het kind, keuzemogelijkheden en toekomstperspectief. Waaier aan beroepen We zagen ze allemaal: de Accent Praktijkschool, de Hillegardis Mavo, het Overschiese college, het Grafisch Lyceum, de Horecavakschool, het Noordrandcollege, de Mavo Delfshaven, Melanchton, het lyceum voor Service en voor business van de Hogeschool Rotterdam, het Cosmicuscollege van technasium Thorbecke, het lyceum voor Beeldende Vorming en nog veel meer. Het Havenbedrijf met zijn enorme waaier beroepen was nadrukkelijk aanwezig naast gespecialiseerde bedrijven als Specsavers. Hele schoolklassen (de groepen 7 en 8) stroomden binnen vergezeld door hun leraren en 5

6 ouders. Grote aandacht kregen de beroepsopleidingen, de techniek, het groen, het milieu en de zorg. De officiële opening gebeurde door zowel Woonstad (de initiatiefnemer) als Deelgemeente Noord. Niet zoveel lager Heel wat scholen hadden enthousiaste laatstejaarsstudenten ingezet met de nodige feeling voor de doelgroep. Naast de mooie materialen, de duidelijke info en de talrijke flatscreens werd de boodschap bijzonder duidelijk. Ouders met kinderen met een VMBO advies hoeven niet teleurgesteld te zijn. als het kind vervolgens zijn MBO afrondt en het kiest gericht voor een technische, groene, milieu of zorgopleiding, dan is zijn salariëring niet zoveel lager dan die van een HBO-er. Bovendien is er in deze sectoren een zee van banen. Als je dit met cijfers op de folder zet (de banenkans en het loon) begrijp je hoe onze Nederlandse economie in elkaar zit en wat elk kind met zijn specifieke talent en zijn mogelijkheden ervoor kan betekenen. De sprekende en duidelijke folders werden iedereen ter hand gesteld. 2.Gasten aan tafel 1. Inleiding Gasten aan tafel is een opzet om Rotterdamse jongeren in de leeftijd tussen 15 en 27 jaar letterlijk aan tafel te krijgen bij de decisionmakers in Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb is als eerste met Marokkaanse en Antilliaanse jongeren aan tafel gegaan om met hen te praten over hun doelen, idealen, maar ook hun gedrag, problemen, achtergrond hiervan, oplossingen die zij voor ogen hebben en hun ervaringen. Dit werkte zo inspirerend op deze jongeren dat het idee is ontstaan om ook andere rolmodellen en beslissers het gesprek aan te laten gaan met kwetsbare jongeren. Waarom? Omdat zij het potentieel vormen voor een stad als Rotterdam, maar het gemiddeld genomen slechter doen dan leeftijdsgenoten uit andere sociale milieus. 6

7 Het ontbreekt hen bovendien aan het gevoel gewenst te zijn in deze samenleving en bij werkgevers in het bijzonder uitmondend in een gebrek aan stageplaatsen. Daarnaast bezitten ze een uitzonderlijke creativiteit die middels het ondernemerschap gestimuleerd zou kunnen worden. Naar aanleiding van de rapportage en verantwoording van het project Gasten Aan Tafel 1 en de behaalde successen binnen het project, is in een gesprek met directie Veiligheid en de dienst MO, besloten om het project te continueren. In onderlinge overleg is besloten om Gasten aan Tafel binnen de dienst MO te borgen. De Dienst MO zou de verantwoordelijkheid van het project van de directie Veiligheid overnemen. Deze laatste blijft betrokken en is bereid om het project financieel te ondersteunen. 2. DOEL Tot stand brengen van relaties tussen decisionmakers in Rotterdam en jongeren teneinde deze te stimuleren en te ondersteunen in het positief inrichten van hun leven, zoals de (school)loopbaan, het veiliger maken van de sociale omgeving d.m.v. vrijwilligerswerk en inrichting van hun vrije tijd. Het doel wordt bereikt door de organisatie van 20 gastentafels met circa 20 rolmodellen en een bereik van 100 jongeren in de leeftijd van 15 t/m 27 jaar. 3. Kaders van het project - Er worden 3 x 20 gastentafels door ASK tmc georganiseerd tussen jongeren en de decisionsmakers. Totaal worden dus minimaal 100 jongeren betrokken bij dit project. - Er worden 20 tot 25 rolmodellen uit het bedrijfsleven en maatschappelijk veld gerekruteerd die deze gesprekken met de jongeren willen aangaan, - 2 maal drie (6 in totaal) netwerkgesprekken dienen plaats te vinden op scholen, - Het gaat om jongeren waarvan 60% woonachtig is in één van de zeven Marokkaanse focuswijken, t.w. het Nieuwe Westen, Bospolder, Tussendijk, Kralingen -West, Oud- Crooswijk, het Oude Noorden en Bloemhof. Indien het percentage van 60% niet gehaald dreigt te worden dient dit tijdig bij directie Veiligheid te worden gemeld, - De werving van de jongeren dient o.a. te geschieden via sociale netwerken (stichtingen en verenigingen), het jongerenloket van de gemeente Rotterdam, scholen, ouders en jeugdwerk. Ook wordt de sociale media die zich op de doelgroep richt ingezet. - De deelnemende decisionmakers c.q. rolmodellen komen o.a. uit het bedrijfsleven, overheid en maatschappelijk middenveld, - De hulpvraag van deelnemende jongeren op het gebied van scholing, stage en werk is helder na afloop van de netwerkbijeenkomsten en jongeren zijn gekoppeld aan een reguliere instelling die hen verder laat helpen met de hulpvraag. 7

8 4. Resultaten van het project Aantal jongeren Jongeren: Er zijn in totaal 127 jongeren geworven. Via sociale netwerken (stichtingen en verenigingen), via ouders, via het netwerk van jongeren zelf (mond op mond reclame), scholen, buurtwerk en zelfs via het ambtelijke apparaat. Ook is via een facebookpagina (speciaal voor Gasten aan Tafel gemaakt) is men achter het bestaan van het project gekomen en vervolgens zich aangemeld. Er is een faceboek account voor Gasten aan Tafel aangemaakt. Deelnemende jongeren met een hulpvraag op het gebied van scholing, stage, afstudeeropdrachten, werk of andere aspiraties, waarvan 60% woonachtig is in één van de zeven Marokkaanse focuswijken, zouden geselecteerd moeten worden conform de uitgangscriteria (zie hierboven in de kaders ). In de paragraaf knelpunten en leermomenten komen we hierop terug. Bij de deelnemende jongeren valt er te constateren dat er een uitval is van 10 jongeren. Sommige van deze jongeren hebben een inspiratiebijeenkomst bijgewoond, hebben na de eerste bijeenkomst stage of een bijbaan gevonden waardoor ze niet meer gemotiveerd waren om het traject af te ronden, anderen gaf niet meer thuis te zijn of zij gaven aan dat ze het druk hebben en geen tijd meer hadden om mee te doen. Een aantal van hen heeft op eigen kracht een stage of een baantje gevonden. Aantal rolmodellen Er zijn 25 rolmodellen geworven. 8 deelnemende decisionmakers c.q. rolmodellen komen uit de overheid (Drie wethouders, mevr. K. Louwes, dhr. H. Karakus en dhr. M. Florijn, 2 deelraadvoorzitters respectievelijk van Feijenoord en Noord t.w. de heren Seyit en Brammerlo, 1 Portefeuillehouder deelgemeente Noord dhr. A. Harika, Procesmanager gebiedsontwikkeling deelgemeente Noord en mevrouw R. Bouhalhoul en mevrouw M. de Vries programma managers dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. 17 deelnemende decisionmakers c.q. rolmodellen komen uit het bedrijfsleven, en het maatschappelijke middenveld. Voorbeelden hiervan zijn: dhr. J. van der Leeuw, directeur van het programma Ik zit op Zuid en ex directeur van Dura Vermeer, de regio directeuren van o.a. Woonstad en Havensteder (E. Klep en H. Rotgans), Bannenmatch, 2 directeuren van stichting Humanitas (dhr. A. Jager en M. Heeffer), Thuiszorg Rotterdam, Rayondirecteur ING Bank Rotterdam en Vlaardingen( dhr. D. Nonnekes), Rabobank (dhr. N. de Boer), Commercieel directeur Breijer (dhr. E.Diekmeier), Directeur Stichting Buurtwerk (Carlo Breekers), directeur Chaabi Bank (dhr. M. Boughrada) mevr. Gillis Burleson, directeur Legato B.V. Algemeen directeur van Waning, Koninklijke Aannemingsmaatschappij (dhr. Willem Meijer), directeur Thermen Holiday mevrouw S. Narain, mevrouw L. Hasnaoui, manager Readschop Express B.V 8

9 22 van de deelnemende decisionmakers c.q. rolmodellen zijn gekoppeld aan een groep van maximaal 5 jongeren. Resultaten In totaal zijn 91 jongeren aan vrijwilligerswerk, snuffelstage, stage, 2 jongeren aan een baan en 15 aan een bijbaan geholpen. Stage opleiding Talenten Vrijwilligerswerk Werk en bijbaan Inspiratie Hulpverlening

10 3.Shabab (Jeugd) van Nu Het project doet onderzoek naar de werkzaamheid en verdere implementatie van de methodiek Shabab (Jeugd) van Nu, waarin de kracht van ouders en het sociale steunnetwerk centraal staan. De methodiek is uniek in Nederland, waarbij Marokkaanse gezinnen (moeders en vaders) opvoedondersteuning ontvangen. Hoofddoelen van de methodiek zijn een verbetering in opvoedvaardigheden, een verhoogde competentiebeleving en een uitbreiding van het sociale steunnetwerk. Tijdens een zestal trainingsbijeenkomsten ontvangen opvoeders opvoedingsondersteuning, zij leren om te gaan met de specifieke opvoedingssituatie waar zij mee te maken hebben. Tussen de bijeenkomsten gaan ouders aan de slag met oefeningen en worden zij gestimuleerd elkaar te ondersteunen en raad te plegen. Bestaande methodieken weten informatie veelal niet goed over te brengen op migranten groepen. Het unieke aan de methode is dat trainers letterlijk en figuurlijk de taal van de ouders spreken en dezelfde sociaal-culturele achtergrond hebben. Tevens worden bij deze methodiek ook de vaders betrokken, iets wat in andere methodieken veelal niet gebeurd. Wanneer vaders niet in de opvoeding betrokken worden kan de opvoeding verstarren en verharden (Pels, in Weijers en Eliaerts,2008). Stichting Attanmia heeft de Universiteit Utrecht gevraagd de werkbaarheid van de methode te onderzoeken volgens een wetenschappelijk methode. De Stichting ervaart dat de methode zeer goed aanslaat bij de doelgroep gezien de grote belangstelling voor de training. Ook lokale bestuurders hebben interesse getoond voor het breder uitzetten van deze methode in het kader van preventie en het versterken van de eigen kracht. De Stichting heeft in deze fase behoefte aan een verdere onderbouwing, versterking en wetenschappelijke verantwoording van de effectiviteit zoals zij die in de praktijk ervaren voordat zij de methode breder uit willen zetten. Voor zover bekend is er geen onderzoek naar de werkzaamheid van opvoedingsondersteunende interventies van Migranten zelforganisaties op opvoedingscompetenties van ouders. Tevens voorziet dit onderzoek in een leemte wat betreft de werkzame elementen van de methodiek, welke de overdraagbaarheid vergroten. Het onderzoek speelt in op een leemte in kennis over de werkzaamheid van de methodiek alsmede een gebrek aan kennis over welke factoren (in de uitvoering van de methodiek) de werkzaamheid beïnvloeden. Het project tracht middels onderzoek naar de effectiviteit en werkzaamheid van de methodiek bij te dragen aan de verdere verspreiding van de methodiek. Vanuit deze doelstelling zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd: -Wat is het effect van de methodiek Shabab van Nu op de opvoedcompetenties van de ouders? En welke rol spelen achtergrondkenmerken van de doelgroep hierbij? -Wat is het effect van de methodiek Shabab van Nu op het sociale steunnetwerk van ouders en de ervaringen van ouders? En welke rol spelen achtergrond kenmerken hierbij? -Welke factoren in de uitvoering van de methodiek zijn van belang voor het succesvol verlopen van de interventie? Projectduur:

11 Slotconferentie In november 2015 zal een slotconferentie in Rotterdam gehouden worden om de resultaten van dit onderzoek te presenteren. 4. Diversiteit in de pleegzorg Stichting Attanmia heeft van 2012 t/m 2014 een bijdrage geleverd aan het project Diversiteit in de pleegzorg in een samenwerkingsverband tussen pleegzorginstellingen uit de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en belangen-, ondersteunings- en religieuze organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de positie van allochtone burgers. Het betreft een pilot in opdracht van Stichting Kinderpostzegels om een gezamenlijke methodiek te ontwikkelen met als doel een toename van het aantal pleeggezinnen met een allochtone grond in de genoemde steden. Deze partners hebben hun netwerken binnen de verschillende gemeenschappen gemotiveerd en mobiliseerd om zich in te zetten voor dit doel. We hebben ons op verschillende niveaus ingezet voor diversiteit in pleegzorg, te weten: 1. een brede bewustwordingscampagne van de noodzaak en het belang van pleegzorg en het beschikbaar zijn van meer allochtone pleeggezinnen; 2. de concrete werving van potentieel geïnteresseerde pleeggezinnen die warm overgedragen zijn aan de pleegzorginstellingen; 3. kennis, ervaring en expertise uitwisseling tussen sleutelfiguren en pleegzorginstellingen om zo te zorgen voor een betere werving, intake, begeleiding en ondersteuning van met name allochtone pleeggezinnen. Binnen deze pilot hebben we ons gericht op een aantal allochtone gemeenschappen. Binnen de pilot is ervoor gekozen om met name in te zetten op de bewustwording van pleegzorg in de verschillende gemeenschappen om daarmee de bereidheid om kinderen op te vangen te vergroten. In overleg met de pleegzorginstellingen is per stad gekeken naar de doelgroepen waarvan op dat moment weinig pleeggezinnen beschikbaar waren maar waar wel behoefte aan pleeggezinnen was. Dit heeft de volgende doelgroepen naar voren gebracht: Amsterdam: Marokkaans, Turks en Poolse gemeenschappen Den Haag: Binnen Den Haag was geen pleegzorginstelling betrokken bij het project maar hebben we toch ingezet op de Marokkaanse gemeenschap Rotterdam: Marokkaans, Nederlands Caribische, vluchtelingen, Surinaamse, Kaapverdiaanse en oolse gemeenschappen Utecht: Marokkaanse gemeenschap. In Utrecht is de keuze gemaakt om binnen de pilot in te zetten op een doelgroep om zo intensieve samenwerking op te zetten met deze gemeenschap om zo samen te kunnen werken aan het realiseren van goede plaatsen voor kinderen uit deze gemeenschap. 11

12 Resultaten De bij de pilot betrokken migrantenorganisaties hebben sleutelfiguren vanuit de verschillende gemeenschappen geworven om de bewustwording te kunnen realiseren. In totaal waren 20 sleutelfiguren betrokken bij de pilot. Het waren sleutelfiguren van: Marokkaanse, Turkse, Iranese, Surinaamse, Nederlands Caribische, Poolse, Kaapverdiaanse en Somalische afkomst. Er waren 10 vrouwen en 10 mannen betrokken. In totaal hebben 50 bijeenkomsten plaatsgevonden in de steden. Amsterdam Rotterdam Utrecht Den Haag voorlichtingen Marokkaans 6 Marokkaans 4 Marokkaans 8 Marokkaans 2 Turks 10 Kaapverdich 4 Turks 1 Moelanders 1 Caribisch- Nederlands 3 Surinaams 4 Moelanders 3 Vluchtelingen 3 Somalisch 1 Per bijeenkomst waren gemiddeld 22 mensen aanwezig. In totaal heeft de pilot meer dan 1100 mensen bereikt. In mei 2014 hebben de partners in dit pilotproject de methodiek/ resultaten gepresenteerd in gemeente Utrecht. Voor meer informatie kunt u het verslag incl methodiek lezen op onze website 12

13 4. Overige activiteiten 1. Netwerkbijeenkomst De Prinsenhof (Leidschendam) Netwerkbijeenkomst: Op 19 november 2014 hebben wij een geslaagde netwerkbijeenkomst georganiseerd in de Dobbelaan. Het uitgebreide verslag kunt u raadplegen bij kopje verslagen in onze website Aanbeveling: Op basis van de gesprekken tijdens de netwerkbijeenkomst blijkt dat het aanwezige potentieel in Prinsenhof onvoldoende wordt benut. Dit kan gevolgen hebben voor actief burgerschap. Het is goed om dit soort netwerkbijeenkomsten 3 a 4 keer per jaar te organiseren. CPB wil de netwerkbijeenkomsten blijven ondersteunen. De samenwerking van bewoners (actieve burgers) en professionals is van essentieel belang voor het welzijn van de wijk en dus voor de bewoners. 2. Omgaan met afval Ieder gezinslid in een huishouden zorgt voor ruim 500 kilo afval per jaar. Het afval dat we in Nederland jaarlijks op de stoep zetten, is zoveel dat het een file vuilniswagens van kilo meter lang kan vormen. Om al het afval op een goede manier te kunnen inzamelen en te verwerken, is het heel belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen. Voor het inleveren van gescheiden afval ontwikkelde de dienst Stadsbeheer in Rotterdam een aantal voorzieningen in verschillende buurten. In opdracht van de afdeling communicatie van stadsbeheer heeft stichting Attanmia een aantal voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen georganiseerd voor een 5 tal groepen bewoners, zowel volwassenen als kinderen. 13

14 Ook heeft onze stichting een 20 tal schoonmaakacties gecoördineerd in verschillende wijken van de stad Rotterdam. 3. Vaders in eigen kracht In opdracht van Platform Buitenlanders Rijnmond heeft CPB een training over opvoeding aan 3 groepen vaders verzorgt. Elke groep heeft een 3 dagdelen training gehad. Met dit project wil PBR het schaamtegevoel tussen vaders en zonen doorbreken, de kracht tussen vaders en zonen aanboren, versterken en inzetten om problemen op te lossen. Met het project willen we vaders na laten denken over oplossingen voor de problemen die spelen rondom hun kinderen. De focus in het project wordt nadrukkelijk gelegd op zelfkritiek, de eigen verantwoordelijkheid en het eigen handelen gedragsverandering. De volgende subdoelstellingen staan centraal: Vaders bewust maken van hun rol binnen het gezin en genderopvoeding; Het schaamtegevoel doorbreken en bespreekbaar maken; Vaders bewust maken van mogelijke trajecten rondom opvoeding; Vaders opnieuw de regie in handen geven over de opvoeding van hun zonen; Het verbeteren van het contact tussen vaders en zonen. Tijdens de training hebben wij de deelnemers (vaders) bewust laten kijken naar hun rol binnen het gezin nu en hoe die te optimaliseren. Binnen de training stonden de volgende thema s centraal: communicatie, genderopvoeding, betrokkenheid regievoering eigen kracht verwachtingen en de gevoelens achter de schaamte/schande. 14

15 4. Jongens en Gender gelijkheid In opdracht van Platform Buitenlandse Rijnmond heeft Stichting Attanmia 8 workshops georganiseerd over taboeonderwerpen bij jongens. Dit zijn de thema s die wij hebben besproken: -Leren anders kijken naar en omgaan met de vrouwen/meiden; -Wat is hun toekomstbeeld van een relatie / gezin; - Ongelijkheid in de opvoeding jongens en meisjes, hun toekomst als vader; - Tradities en cultuur en met name de sociale controle vormen barrières voor de ontwikkeling van jongens; - Positie van Rotterdamse meiden in het gezin en naaste omgeving; - Kijk op de toekomst, hoe zien jongens hun toekomst, knelpunten/kansen/eigen kracht. Wij hebben deze workshops gegeven aan jongeren met verschillende culturele en religieuze achtergrond. Een aantal groepen Surinaamse, Antilliaanse, Turkse, Marokkaanse en Afghaanse jongens hebben deelgenomen aan deze workshops. 15

16 5. Voorleesweek Opzoomerstraten, studenten, bedrijven, ouderen, jongeren iedereen kan meedoen aan de Voorleesweek van Opzoomer Mee. In 2014 heeft CPB een bijdrage geleverd in de coördinatie van een 20 tal groepen (kinderen) waar verhalen werden voorgelezen door volwassenen in de eigen week/buurt. Deze vonden plaats van woensdag 11 t/m woensdag 18 juni Lief en Leed Van 28 oktober tot en met 3 november 2014 heeft de Lief en Leedweek van Opzoomer Mee plaats gevonden. Veel Opzoomerstraten en groepen deden in die week een activiteit voor een andere groep bewoners, bewoners die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken, bijvoorbeeld ouderen of zieken. Er zijn ruim 300 activiteiten georganiseerd. Stichting Attanmia heeft in haar netwerk 42 activiteiten begeleid en gefaciliteerd. Een greep uit een aantal activiteiten: Lunch voor demente ouders en gehandicapten; zieke ouderen bezoeken met een bloemetje en een fruitmand; oud en jong koppelen: wenskaarten maken/kopen en bij ouderen bezorgen; diner voor klanten van de stichting Pamijer e.d. 16

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken Voor informatie en bestellen van de folder over het project Leve Leven!: Projectbureau Aarde-werk Hugo de Grootstraat 8 2518 ED Den Haag

Nadere informatie

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht.

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Vierde nationaal congres opvoedingsondersteuning Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Ede,1 juni 2012 1 Opbouw workshop Coach je kind Kort voorstellen, warming up Presentatie van

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Pilot. Diversiteit in Pleegzorg

Pilot. Diversiteit in Pleegzorg Pilot Diversiteit in Pleegzorg Colofon Inhoudsopgave Dit is een uitgave van de samenwerkende partners: 1 Diversiteit in pleegzorg 6 Attanmia www.attanmia.nl Dona Daria www.donadaria.nl Flexusjeugdplein

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

Wie is er niet mee grootgebracht? Opvoeding(sondersteuning) en diversiteit Voorbeelden uit Amsterdam

Wie is er niet mee grootgebracht? Opvoeding(sondersteuning) en diversiteit Voorbeelden uit Amsterdam Wie is er niet mee grootgebracht? Opvoeding(sondersteuning) en diversiteit Voorbeelden uit Amsterdam Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut) Hilde Kroese (Hogeschool INHolland) Michelle Willard

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. Ouders die deelnemen aan deze thema- of voorlichtingsbijeenkomst hebben (nieuwe) kennis en informatie

Nadere informatie

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning aan ouders met tieners in Amsterdam Pauline Naber, Hogeschool INHolland Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/

Nadere informatie

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk MEE Utrecht, Gooi & Vecht meedoen mogelijk maken Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk Schakel tussen onderwijs en zorg SMW 2 SMW Introductie De Strippenkaart: flexibiliteit en maatwerk Met de komst

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking Nuray Dogan Nadia el Gharnati Erasmus Universiteit 19-11-2015 De effectiviteit van preventieve voorlichting aan migrantenouders in Rotterdam over ggz problematiek en licht verstandelijke beperking De Rotterdamse

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten

Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten Een scheiding is ingrijpend. Voor ouders én voor kinderen. CJG Zutphen heeft daarom samen met de

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis

Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis Beeklaan 167 2562AD Den Haag Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis Verslag de tweede fase het project migranten actief betrekken bij

Nadere informatie

Stichting Witboek. Inhoudelijk jaarverslag 2011

Stichting Witboek. Inhoudelijk jaarverslag 2011 Stichting Witboek Inhoudelijk jaarverslag 2011 Naam: Stichting Witboek Adres: Postbus 8843 Postcode en plaats: 1006 JA Amsterdam Email: info@stichtingwitboek.nl Kvk Nummer: 412 08 239 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan?

We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan? We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Migranten kunnen anders tegen een beperking aankijken. Zij zien de beperking vaak als ziekte en houden

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past WAT IS NAH? NAH is de afkorting van Niet-Aangeboren Hersenletsel. Iedereen, jong of oud, kan hersenletsel oplopen door ziekte of ongeval, bijvoorbeeld door

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken?

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken? - Samenwerking - - Programma - 17.00 17.30 uur Inloop, hapje & drankje 17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand

Nadere informatie

Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem

Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem Datum: November 2009 Project periode Mei 2009 - mei 2011 Van Nuray Kanik, Projectleider Eergerelateerd geweld Hera. Opdrachtgever Gemeente Arnhem Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere migrant. Dit Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderenproject (NUZO;

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

OPVOEDEN IN TIJDEN VAN STRESS

OPVOEDEN IN TIJDEN VAN STRESS OPVOEDEN IN TIJDEN VAN STRESS 2 Als u psychische problemen heeft of last van stress, is de zorg voor kinderen soms een hele klus. Ouders en gezinnen verdienen onder deze omstandigheden extra aandacht en

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs?

Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs? Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs? In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende redenen

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin in Rotterdam

Centrum voor Jeugd en Gezin in Rotterdam dienst Ruimte, Economie en Welzijn Bezoekadres Prinsenhof A Prinsenhof 3 Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Aan geadresseerde telefoon (026) 359 91 11 telefax (026) 359 94 80 e-mail post@gelderland.nl

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Nieuwe netwerken. Met meer diversiteit in je netwerk sta je sterker. Bouwen op. Een Intercultureel Fundament

Nieuwe netwerken. Met meer diversiteit in je netwerk sta je sterker. Bouwen op. Een Intercultureel Fundament Nieuwe netwerken Met meer diversiteit in je netwerk sta je sterker Bouwen op Een Intercultureel Fundament Diverse netwerken staan sterker Inderdaad. Diverse netwerken staan sterker. Vandaar dat ActiZ en

Nadere informatie

STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014

STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014 STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014 Inleiding De Stichting Dialooghuis heeft zich in de periode vanaf november 2013 - april 2014 intensief ingezet op het thema

Nadere informatie

Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Avanti Anders in Gesprek op locatie 18 april 2013

Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Avanti Anders in Gesprek op locatie 18 april 2013 Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Avanti Anders in Gesprek op locatie 18 april 2013 Anders in Gesprek over pleegzorg Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Dat en meer heeft Avanti als Stedelijk Platform

Nadere informatie

Notitie Opvoeding en participatie

Notitie Opvoeding en participatie Notitie Opvoeding en participatie Landelijk Netwerk Moeder- en vadercentra Datum MOVISIE Utrecht, 09 maart 2009 Opvoeding en participatie Het Landelijk Netwerk Moedercentra is verheugd over de aandacht

Nadere informatie

Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders

Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders Aya Crébas Programma - Voorstellen, ZBK gezamenlijk project - Optimale preventie begint voor de geboorte - Geboortecultuur en nieuwe Nederlanders

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Hoezo Mantelzorg? INFORMATIEBULLETIN 1OKTOBER 2015

Hoezo Mantelzorg? INFORMATIEBULLETIN 1OKTOBER 2015 INFORMATIEBULLETIN 1OKTOBER 2015 Hoezo Mantelzorg? Dona Daria, het kenniscentrum voor emancipatie in Rotterdam en JSO, kennis- en adviesbureau binnen het sociaal domein, voeren in Overschie en Feyenoord

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Meisjes en jongens, dames en heren,

Meisjes en jongens, dames en heren, Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2011-2012, Noorderpoort VMBO Groningen-Zuid/Zernike College, 15 september 2011 Meisjes en jongens, dames en heren, Het woord

Nadere informatie

Op weg naar een diverse en toegankelijke zorg!

Op weg naar een diverse en toegankelijke zorg! Op weg naar een diverse en toegankelijke zorg! diversiteit π kleurrijk π bewustwording mantelzorg π netwerken π zorgaanbod kleurrijk π diversiteit π ondersteuning netwerken π mantelzorg π zorgaanbod bewustwording

Nadere informatie

Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee

Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee Financiers: Gemeente Rotterdam Gemeente Amsterdam Gemeente Utrecht Gemeente

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering N A Z A R I A N & Z U I D E M A Reïntegratie... een stapsgewijze benadering Van kennis naar kunde. A C A D E M Y Nr. 12 M I J N O B J E C T I V I T E I T Waarom deze training? Wanneer je als reïntegratiecoach

Nadere informatie

VOORUITBLIK

VOORUITBLIK VOORUITBLIK 2016-2019 VISIE ELANCE ACADEMY ELANCE Academy is sinds 2010 expert in het bevorderen van het emancipatieproces van meiden en jonge vrouwen in Amsterdam. ELANCE Academy gelooft in een wereld

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende

Nadere informatie

Blijven is meedoen in Houten

Blijven is meedoen in Houten Blijven is meedoen in Houten Deelplan participatie en werk Onderdeel van Actieplan opvang en integratie statushouders (januari 2016) Juni 2016 1. Inleiding Op 19 januari 2016 heeft de gemeenteraad het

Nadere informatie

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Gemeente: Breda Verantwoordelijk wethouder: Miriam Haagh Gemeentelijke contactpersoon: Gerard van Gestel Bestuurlijke portefeuille: Zorg, Wijkontwikkeling,

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Diversiteit bloeit! Perspectief. Een nieuwe kijk op integratie en participatie

Diversiteit bloeit! Perspectief. Een nieuwe kijk op integratie en participatie Nieuwsbrief 03, december 2012 Inhoudsopgave Diversiteit bloeit! 1 Perspectief: een nieuwe kijk op integratie en participatie 1 Pakistaanse Rotterdammers aan het woord 2 Diversiteitsbewust vakmanschap 3

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

12 Succesfactoren. voor een doorlopend onderwijstraject in, voor en na gesloten verblijf. Colofon:

12 Succesfactoren. voor een doorlopend onderwijstraject in, voor en na gesloten verblijf. Colofon: Tekst en samenstelling: ministeries van OCW, VenJ en VWS, DJI, Jeugdzorg Nederland, Taakgroep Onderwijs in gesloten instellingen en Gedragswerk. Deze succesfactoren zijn vooral bedoeld voor managers en

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie PROJECT PLAN Contact across Cultures - DigiHouse Introductie Vanuit de stichting Contact across Cultures willen wij graag het project DigiHouse opzetten. Dit project is ontstaan vanuit onze deelname aan

Nadere informatie

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz mr.dr. Lieke van Domburgh Onderzoeker Vumc, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie Hoofd afdeling O&O Intermetzo prevalentie problemen: etniciteit en gender (Zwirs 2006)

Nadere informatie

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ OMGEVINGSANALYSE EN LITERATUURSTUDIE AANBOD OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ 10- TOT 17-JARIGEN ANTWERPEN PRESENTATIE 27 OKTOBER 2015 1 SITUERING VAN HET ONDERZOEK 4 grote onderdelen: literatuurstudie focusgroep

Nadere informatie

Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen.

Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning en zijn altijd bereid om mee te denken over wat bij

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie