Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Regiofonds OOR N&O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Regiofonds OOR N&O."

Transcriptie

1 Dr.ir. P.M.A. van Ooijen 5 Oktober 2011 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Regiofonds OOR N&O.

2 H1. Introductie In verband met het regionaal opzetten van de opleiding radiologie binnen de OOR regio s is het belangrijk om een goede coördinatie te verkrijgen van het onderwijs van de assistenten waarbij het niveau van de assistenten gegarandeerd kan worden. Om dit te kunnen realiseren wil de regio Noord een digitaal systeem opzetten voor het vergaren, onderhouden en toetsen van kennis van de assistenten georiënteerd op de verschillende aandachtsgebieden binnen de radiologie. Per casus in dit systeem kan een niveau worden toegekend. Het programma zal het niveau van de aangeboden casuïstiek aanpassen aan het kennis niveau van de gebruiker bepaald op basis van resultaten van eerder behandelde casuïstiek. Voorstel is om een centraal systeem op te zetten dat kan worden benaderd door alle assistenten en radiologen in de regio. Binnen dit systeem zal casuïstiek worden opgenomen, onderverdeeld over de verschillende aandachtsgebieden. Deze casuïstiek zal dusdanig worden opgebouwd dat het normale proces van de radiologische verslaglegging binnen een casus zoveel mogelijk gevolgd wordt. Belangrijk is hierbij het beschikbaar stellen op de juiste momenten van aanvullende informatie en de mogelijkheid om toegang te krijgen tot volledige, diagnostische, datasets. Het systeem zal opgebouwd moeten worden en bij voorkeur centraal in de regio gehost. Deze hosting buiten de ziekenhuisomgeving zorgt voor een goede toegankelijkheid. Daartoe bevoegde radiologen moeten de mogelijkheid hebben om casuïstiek toe te voegen aan het systeem. Elke casus wordt, na indiening, gecontroleerd door een editor (per aandachtsgebied aan te wijzen) welke de casus kan opnemen, aanpassen of afwijzen in overleg met de indiener. Daarnaast moet elke assistent en radioloog toegang hebben tot het systeem om het thuis en op het werk te kunnen gebruiken. De opleider zal via hetzelfde systeem inzicht hebben in de status en de vorderingen van zijn/haar assistenten via een management overzicht. Als resultaat zal het ESRON systeem worden opgeleverd als een centrale site waarop de gehele regio kan inloggen. Het opgeleverde systeem kan op verschillende manieren gebruikt worden: Als voorbereiding op een volgende stage. Bij deze wijze van toepassen is het mogelijk om een bepaalde voorkennis van de assistent te eisen voordat een bepaalde stage begint. Dit kan helpen om de leercurve te verkleinen en te voorkomen dat de basis nog veel tijd vergt aan het begin van een stage. Daarnaast geeft dit een bepaalde basis voor alle assistenten, onafhankelijk van hun eerdere locaties. Als onderhoud van kennis. Door assistenten (en radiologen) kan het systeem tevens worden gebruikt voor het onderhoud van kennis op de diverse aandachtsgebieden. Voor het toetsen van kennis. Via self-assessment en via gereguleerd tentamineren is het mogelijk om kennis te toetsen en te bewaken voor 1 of meerdere aandachtsgebieden. Daarnaast wordt het niveau van de gebruiker geregistreerd aan de hand van de scores van eerder behandelde casuïstiek. H2. Nieuwe standaarden Tijdes het project is een aantal ontwikkelingen in standaarden geconstateerd die effect hebben gehad op de uitvoering van het project en die in de toekomst een rol zullen spelen.

3 H2.1. RadLex H2.2. TCE RadLex is een coderingssysteem ingesteld door de RSNA (Radiological Society of North America). Dit systeem kan gebruikt worden voor onder andere coderen van diagnose, anatomie, en onderzoek. Door gebruik te maken van deze codering wordt het eenvoudig om gestructureerd (radiologische) onderzoeken op te slaan in een database en daarna ook weer op te halen uit deze database. Deze codering is ook uitzonderlijk goed geschikt voor educatieve doeleinden binnen teaching files. Echter een Nederlandse versie is nog niet beschikbaar, waardoor nu implementeren nog niet mogelijk is. Een groot struikelpunt bij het vullen van databases voor onderwijs of research doeleinden zit in het feit dat de radioloog of assistent die via een apart systeem moet realiseren. TCE van de IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) zorgt voor een profiel dat het mogelijk maakt om dit vullen direct vanuit de normale radiologie werkplek te doen. Door gebruik te maken van het TCE profiel wordt het mogelijk om tijdens het reguliere verslagwerk een casus te selecteren, via een pop-up snel extra informatie toe te voegen, en vervolgens de casus in te dienen bij de teaching file. Derhalve brengt dit voor de radioloog weinig tot geen extra handelingen met zich mee hetgeen het toevoegen van een casus zeer laagdrempelig maakt. H3. Eindresultaat In samenwerking met de firma YTec Imaging is gewerkt aan een eerste implementatie van ESRON. Dit systeem heeft nog niet alle functionaliteit in zich die beschreven werd in het projectvoorstel, maar heeft daarnaast wel extra mogelijkheden zoals het toevoegen van casuistiek zonder vragen, RadLex en TCE. Deze aanpassingen zijn gekomen vanuit gerichte vragen vanuit de praktijk, zowel regionaal als landelijk. Het eindresultaat is beschikbaar via Een demo account is aangemaakt met student/student als credentials. H3.1. Aanpassingen ten opzichte van eerste projectvoorstel In het kader van verschillende ontwikkelingen in het veld is besloten om in de primaire versie van ESRON functionaliteit op te nemen om standaard casuïstiek zonder daaraan gekoppelde vragen ook te kunnen verwerken. Dit is gedaan omdat op dit moment binnen de radiologie duidelijk wordt dat veel afdelingen bij het overgaan naar een nieuw PACS systeem hun totale teaching file kwijtraken omdat zij deze niet kunnen meenemen naar het volgende PACS. Derhalve zou een regionaal, of zelfs nationaal, systeem voor een teaching file een uitkomst zijn. ESRON voldoet aan deze mogelijkheid en mede door het integreren met de mogelijkheden zoals geboden door de TCE selector wordt het vullen van een dergelijk systeem zeer eenvoudig. H3.2.Huidige functionaliteit Het toevoegen van casuistiek is mogelijk via de tool op de werkplek van de radioloog, of via de ESRON website. In het geval van het gebruik van de tool is het niet mogelijk om direct ook een self-assessment casus aan te maken omdat het toevoegen van vragen op dat moment niet mogelijk is. Als een casus wordt aangemaakt binnen de ESRON website is het wel direct mogelijk om vragen aan een casus te koppelen. Via de rechtenstructuur van ESRON wordt bepaald wie er wel en niet casuistiek aan mag maken. Daarnaast blijft elke nieuw aangemaakte casus verborgen voor de student/assistent gebruikers totdat deze gepubliceerd is. Het recht van publiceren is ook gekoppeld aan bepaalde gebruikers. Het is op eenvoudige wijze mogelijk om casussen te klonen en zo aparte versies te maken voor gewone casuistiek en self-assessment/examinering.

4 Figuur 1 De werkwijze voor het doornemen van een casus wordt weergegeven in figuur 1 tot en met 6. De eerste stap is het selecteren van een casus op basis van zoektermen (figuur 1), vervolgens wordt de klinische informatie betreffende deze casus op het scherm getoond (figuur 2). Het is nu mogelijk om de beelden te bekijken (figuur 3) en op basis hiervan zelf na te denken over de diagnose van de betreffende casus. Ten slotte kan er op tonen geklikt worden om de diagnose (figuur 4) en verslag en conclusie (figuur 5) in te zien.

5 Figuur 2. Figuur 3.

6 Figuur 4. Figuur 5.

7 H4. Toekomst Momenteel is een eerste basisset binnen het systeem beschikbaar, nu is het belangrijk dat de verdere vulling van het systeem ter hand genomen wordt. We willen dit realiseren door nauw aan te sluiten bij de opleiding radiologie door de assistenten in te schakelen voor het vullen. Daarnaast zal het aanmaken van standaard casuistiek door de toepassing van de TCE selector zeer eenvoudig door radiologen gedaan kunnen worden als onderdeel van hun dagelijkse routine. Verdere uitrol van deze TCE functionaliteit naar andere ziekenhuizen is hiervoor noodzakelijk. Inplanning van ESRON voor het student-onderwijs en voor andere opleidingen dan de radiologie is mogelijk en wordt momenteel besproken en onderzocht. Binnen de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) is men zich aan het oriënteren op de mogelijkheid van een landelijk systeem voor teaching files. Wij hebben contact met de personen binnen de NVvR die zich daarmee bezig houden en zullen de ontwikkelingen volgen en ernaar streven om of ESRON in te passen binnen deze structuur, of ESRON aan te bieden voor landelijk gebruik. H5. Conclusie We hebben binnen dit project een werkend systeem gerealiseerd dat zeer goed bruikbaar is in de praktijk. Verdere ontwikkeling is echter wel noodzakelijk. Om dit te kunnen realiseren zullen wij externe financiering proberen te verwerven.

8 Appendix A Planning en Financiën Subsidie ,00 Declaraties TOTAAL ,00 Inzake Van Datum Bedrag Hosting ESRON ytecimaging ,00 Deel 1/3 ontwikkeling ESRON ytecimaging ,00 Domein ESRON.nl 2010 ytecimaging ,80 Domein ESRON.nl 2011 ytecimaging ,80 Deel 2/3 ontwikkeling ESRON ytecimaging ,00 Deel 3/3 ontwikkeling ESRON ytecimaging ,40

9 Bijlage B Documentatie Bijlage B.1 Instructie samenstellen casuïstiek

10 Bijlage B.2 Functioneel Ontwerp Functioneel Ontwerp Dr. Ir. P.M.A. van Ooijen Drs. J. Goris Ing. A. Broekema

11 Versie beheer Versie Datum Auteur Omschrijving P. van Ooijen Initieel document/eerste draft P. van Ooijen Versie met schema s en uitbreidingen naar aanleiding van overleg met Broekema en Goris. Distrubutielijst Versie Datum Aan A. Broekema, J. Goris A. Broekema, J. Goris, E.J. van der Jagt

12 Inleiding In verband met het regionaal opzetten van de opleiding radiologie binnen de OOR regio s is het belangrijk om een goede coördinatie te verkrijgen van het onderwijs van de assistenten waarbij het niveau van de assistenten gegarandeerd kan worden. Om dit te kunnen realiseren wil de regio Noord een digitaal systeem opzetten voor het vergaren, onderhouden en toetsen van kennis van de assistenten georiënteerd op de verschillende aandachtsgebieden binnen de radiologie. Per casus in dit systeem kan een niveau worden toegekend. Het programma zal het niveau van de aangeboden casuïstiek aanpassen aan het kennis niveau van de gebruiker bepaald op basis van resultaten van eerder behandelde casuïstiek. Voorstel is om een centraal systeem op te zetten dat kan worden benaderd door alle assistenten en radiologen in de regio. Binnen dit systeem zal casuïstiek worden opgenomen, onderverdeeld over de verschillende aandachtsgebieden. Deze casuïstiek zal dusdanig worden opgebouwd dat het normale proces van de radiologische verslaglegging binnen een casus zoveel mogelijk gevolgd wordt. Belangrijk is hierbij het beschikbaar stellen op de juiste momenten van aanvullende informatie en de mogelijkheid om toegang te krijgen tot volledige, diagnostische, datasets. Het systeem zal opgebouwd moeten worden en bij voorkeur centraal in de regio gehost. Deze hosting buiten de ziekenhuisomgeving zorgt voor een goede toegankelijkheid. Daartoe bevoegde radiologen moeten de mogelijkheid hebben om casuïstiek toe te voegen aan het systeem. Elke casus wordt, na indiening, gecontroleerd door een editor (per aandachtsgebied aan te wijzen) welke de casus kan opnemen, aanpassen of afwijzen in overleg met de indiener. Daarnaast moet elke assistent en radioloog toegang hebben tot het systeem om het thuis en op het werk te kunnen gebruiken. De opleider zal via hetzelfde systeem inzicht hebben in de status en de vorderingen van zijn/haar assistenten via een management overzicht. Als resultaat zal het ESRON systeem worden opgeleverd als een centrale site waarop de gehele regio kan inloggen. Het opgeleverde systeem kan op verschillende manieren gebruikt worden: Als voorbereiding op een volgende stage. Bij deze wijze van toepassen is het mogelijk om een bepaalde voorkennis van de assistent te eisen voordat een bepaalde stage begint. Dit kan helpen om de leercurve te verkleinen en te voorkomen dat de basis nog veel tijd vergt aan het begin van een stage. Daarnaast geeft dit een bepaalde basis voor alle assistenten, onafhankelijk van hun eerdere locaties. Als onderhoud van kennis. Door assistenten (en radiologen) kan het systeem tevens worden gebruikt voor het onderhoud van kennis op de diverse aandachtsgebieden. Voor het toetsen van kennis. Via self-assessment en via gereguleerd tentamineren is het mogelijk om kennis te toetsen en te bewaken voor 1 of meerdere aandachtsgebieden. Daarnaast wordt het niveau van de gebruiker geregistreerd aan de hand van de scores van eerder behandelde casuïstiek. Planning Start : Oplevering Beta : Eind Oplevering : Na de eind-oplevering zal het systeem minimaal tot en met operationeel blijven binnen deze pilot.

13 Een uitgeplitste planning is te vinden in onderstaande figuur. Casus opbouw De opbouw van een casus is conform onderstaand schema.

14 Dit betekent dat voor elke casus patiënt informatie wordt verstrekt waarna er meerdere vragen worden gesteld die elk voorzien worden van eigen datasets. Op basis van de gegeven antwoorden wordt er feedback gegeven aan de gebruiker en kan de volgende vraag gesteld worden. Als alle vragen binnen een casus gesteld zijn is het mogelijk om nog een afsluitende opmerking te maken. Een casus heeft een aantal eigenschappen: Niveau van de casus Gewicht van de casus Primair vakgebied van de casus (Topic) Keywords bij de casus voor zoekfunctie Beschikbaarheid voor self-assessment De gegeven feedback kan bestaan uit Hints Hyperlinks Literatuur referenties

15 Dataset of afbeelding met het antwoord gemarkeerd De volgende soorten vragen kunnen gesteld worden: Multiple Choice vragen Beeld gebaseerde vragen (de gebruiker wordt gevraagd iets aan te klikken in een afbeelding) Numerieke vragen Diagnose gebaseerd op diagnose codering Voor het importeren van de data voor het samenstellen van een casus moeten de volgende data typen ondersteund worden: Text file HL-7 input/import PDF JPG DICOM Wijze van aanbieden casuïstiek Na inloggen in het systeem kan de gebruiker de casuïstiek op verschillende manieren benaderen. In eerste instantie is het mogelijk om een self-assessment te doen. Hierbij kiest de gebruiker een onderwerp (op basis van de eerder genoemde topic en/of keywords behorende bij een casus) en het aantal casussen. Vervolgens wordt een willekeurige selectie van casussen genomen die voldoen aan de aangegeven eisen en wordt er na het afronden van de aangeboden casussen een score terugkoppeling gegeven (zie schema hier onder). Een andere mogelijkheid is de examinering van een bepaald onderwerp. Hierbij stelt de opleider een examen samen door casussen te selecteren en te koppelen in een examen. Hierbij kan aangegeven worden of bij het afnemen van het examen al dan niet de score als terugkoppeling moet worden gegeven. Vervolgens koppelt de opleider een aantal assistenten aan het examen en zij zullen krijgen met gegevens over wanneer zij welk examen kunnen afnemen via het systeem.

16 Rechtenstructuur Binnen de rechtenstructuur is het mogelijk om bepaalde mogelijkheden toe te kennen aan bepaalde gebruikersgroepen. De mogelijkheden binnen het systeem bestaan uit: Toevoegen/Wijzigen/Verwijderen van gebruikers met bijbehorende rechten Invoeren casuistiek Uitvoeren casuistiek Performance evaluatie van gebruikers Rollen Er zijn verschillende rollen te definieren: Radioloog Assistent Opleider Administrator

17 Radioloog Voor een radioloog moet het mogelijk zijn om op een eenvoudige wijze een casus op te bouwen met de daarbij behorende gegevens en vragen. Assistent Opleider Het moet eenvoudig zijn de casus samen te stellen en de workflow te bepalen via een webinterface. Het is wenselijk om de mogelijkheid te geven om vanuit deze webinterface DICOM en HL7 queries uit te voeren om materiaal te verzamelen van een bepaalde patient. De radioloog moet tevens aan kunnen geven wat het niveau is van de door hem/haar aangeboden casus en tot welk primair vakgebied de casus behoort. Bij de diagnose wordt er standaard aan alle diagnose coderingen 0% toegekend. De radioloog kan nu een aantal diagnoses selecteren die correct kunnen zijn voor de behandelde casus en deze waarderen met een waarschijnlijkheid percentage. De assistent wordt beoordeeld op basis van het behaalde percentage. Een assistent maakt gebruik van een webbrowser om het systeem te benaderen. De gepresenteerde casuistiek wordt bepaald op basis van het niveau van de ingelogde gebruiker. Dit niveau wordt verhoogd door het herhaaldelijk goed beantwoorden van het huidige niveau van casuistiek. De gebruiker kan kiezen uit welk primair vakgebied er casuistiek geoefend moet worden vervolgens wordt een casus gepresenteerd. Een casus begint met een aanvraagformulier en klinische achtergrond informatie van een patient. Als eerste leermoment is het nu mogelijk dat er gevraagd wordt of het aangevraagde onderzoek juist is, zo ja, dan gaat men door. Zo nee, dan moet men aangeven wat er dan wel uitgevoerd zou moeten worden. Als een gevraagd onderzoek niet is uitgevoerd wordt weergegeven dat dit het geval is met een beredenering waarom niet. De verschillende uitgevoerde onderzoeken worden in DICOM formaat via een webbrowser gebaseerde viewer volledig ter beschikking gesteld van de assistent. Op basis van deze volledige informatie moet de assistent vragen beantwoorden en een diagnose stellen. Vervolgens kunnen er verschillende soorten vragen gesteld worden: Multiple Choice vragen Beeld gebaseerde vragen (bijv. wijs op het aangeboden beeld de afwijking aan) Numerieke vragen Ten slotte wordt er gevraagd om een diagnose gebaseerd op een diagnostische code. Hierbij kunnen meerdere diagnoses geselecteerd worden. De opleider heeft de mogelijkheid om per assistent te zien wat het gebruik en de scores zijn die behaald zijn met ESRON gespecificeerd per vakgebied. Daarnaast heeft de opleider de mogelijkheid om voor een groep assistenten te bepalen wat de gemiddelde scores zijn. Administrator De administrator heeft volledige rechten in het systeem en kan gebruikersbeheer uitvoeren.

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Inhoud INLOGGEN EN REGISTREREN... 2 PROFIEL INSTELLINGEN... 2 PAGINA S... 4 AGENDA... 5 BEHEER MENU... 6 AANMAKEN OPENBAAR EVENEMENT...

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net.

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen afdeling Scheepvaartbegeleiding en Ministerie van Verkeer en Waterstaat afdeling Verkeer

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving)

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Versie oktober 2005 Peter Boon Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdpagina... 4 Inloggen als gast... 6 Inloggen als gebruiker/leerling... 9 Mijn profiel...

Nadere informatie

Praktisch aan de slag

Praktisch aan de slag Praktisch aan de slag 1. 2. Inhoudsopgave Inleiding Navigatie en programma onderdelen Starten met Leerwinst door middel van arrangeren Schema arrangeren Op groepsniveau een plan schrijven Op leerlingniveau

Nadere informatie

Learning4u MATRIX INHOUD. Meer info: info@learning4u.nl www.learning4u.nl 020 716 3981. Productinformatie Matrix - 2009 Portfolio4u b.v.

Learning4u MATRIX INHOUD. Meer info: info@learning4u.nl www.learning4u.nl 020 716 3981. Productinformatie Matrix - 2009 Portfolio4u b.v. MATRIX Learning4u INHOUD Studenten Matrixoverzicht Celstatus Werkwijze Feedback en beoordeling Begeleiders en docenten Feedback geven Beoordelen Bewijslast bevriezen Begeleiding aanpassen Coördinatoren

Nadere informatie

Toetsen in Blackboard

Toetsen in Blackboard Toetsen in Blackboard Met de tool Test kun je toetsvragen maken en afnemen. In dit document wordt uitgelegd 1. Hoe een toets gemaakt kan worden. 2. Hoe een toets bewerkt kan worden. 3. Hoe een toets beschikbaar

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...

Nadere informatie

inquire QMS Online enquêtes in een handomdraai

inquire QMS Online enquêtes in een handomdraai inquire QMS Online enquêtes in een handomdraai inquire QMS - Productomschrijving Online informatie vergaren inquire QMS is een online enquête systeem ontwikkeld door en voor informatie analisten. Telefonisch

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik een bestaande gebruiker(s) van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Gefeliciteerd Ook voor jouw organisatie zal de kracht van de ipublications KnowledgeBase (zoals bekend van AFAS) worden ontsloten, in jullie eigen gepersonaliseerde KB waar interne

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

Handleiding Dutch Green Building Guide

Handleiding Dutch Green Building Guide Handleiding Dutch Green Building Guide DGBC, november 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Registreren voor een gebruikersaccount 4 2.1 Wachtwoord vergeten 5 2.2 Aanmelden voor de website 6 3 Organisatie

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

Instructie aanleveren Wmo cliëntervaring Laatste update: 30 juni 2016

Instructie aanleveren Wmo cliëntervaring Laatste update: 30 juni 2016 Instructie aanleveren Wmo cliëntervaring 2016 Laatste update: 30 juni 2016 De opdrachtgever (gemeente) kan op eigen gelegenheid en op elk gewenst moment de resultaten vrijgeven voor publicatie op het platform

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Sociale Kaart Groningen

Sociale Kaart Groningen Sociale Kaart Groningen handleiding voor gebruikers & beheerders Versie 0.1 22 februari 2016 Inhoud Wat is socialekaartgroningen?... 3 Handleiding... 3 Zoeken... 4 Eenvoudig zoeken... 4 Uitgebreid zoeken...

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

STAPPENPLAN COMPETENTIEPROFIELEN MAKEN

STAPPENPLAN COMPETENTIEPROFIELEN MAKEN Inhoudsopgave 1 Zelf maken of COLO... 1 2 Opbouw van het competentieprofiel... 1 3 Opbouw van de competentiematrix... 2 4 Competenties... 2 6 Competentiecriteriastatus... 3 7 Competentiestatus... 4 8 Werkprocessen...

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding beheerders gebruikersgroep NETQ Internet Surveys

Handleiding beheerders gebruikersgroep NETQ Internet Surveys Handleiding beheerders gebruikersgroep NETQ Internet Surveys Utrecht, December 2010 NetQuestionnaires Nederland BV Ondiep Zuidzijde 6 Postbus 10058 3505 BW UTRECHT T +31 (0)30 261 81 00 F +31 (0)30 261

Nadere informatie

Point2Share handleiding functioneel beheer SP2013

Point2Share handleiding functioneel beheer SP2013 Point2Share handleiding functioneel beheer SP2013 11 juni 2014 Wat is Point2Share? SharePoint 2013 app versie 1.7.5 Met Point2Share kunt u eenvoudig deelnemen aan vergaderingen die zijn georganiseerd binnen

Nadere informatie

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie:

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie: Handleiding Online Order Entry Website Door: Datum: Versie: 2 Handleiding Online Order Entry Website Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De OOE... 4 Functionaliteiten... 5 Online Order Entry...

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik bestaande gebruikers van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?...

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 1.Loginproces 1.1 Verstrekking Inlogcodes 1.1 Nieuwe gebruikers en bevoegdheden 1.2 Gebruikersinstellingen (bevoegdheden) 1.3 Inloggen 2. Bestelproces

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN (Versie 2.0) INTRODUCTIE In dit document wordt de werking uitgelegd van de Mentormodule. Het gaat stap voor stap door het systeem heen. Aangeraden wordt dit document door te

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen

1. Gebruikers & voertuigen Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe koppel ik bestaande gebruikers aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?... 6 1.4

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010 Het Wepsysteem Het Wepsysteem is een content management systeem, een systeem om zonder veel kennis van html of andere internettalen een website te onderhouden en uit te breiden. Met het Content Management

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Snelstartgids. Inhoud: Een project maken Een project beheren en bewerken De project-/assessmentresultaten bekijken

Snelstartgids. Inhoud: Een project maken Een project beheren en bewerken De project-/assessmentresultaten bekijken Snelstartgids Inhoud: Een project maken Een project beheren en bewerken De project-/assessmentresultaten bekijken Dit document is bedoeld om u te helpen assessments snel te beheren in het CEB TalentCentral

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Het invoer van waarnemingen

Gebruikershandleiding: Het invoer van waarnemingen Gebruikershandleiding: Het invoer van waarnemingen Aan de basis van het gebruik van het Key Control Dashboard ligt in de meeste gevallen het uitvoeren van een waarneming. Het zijn deze uitgevoerde waarnemingen

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2016

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2016 Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap januari 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 2 Als u voor het eerst gaat werken met

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders DUO Versie 1.1 13 januari 2016 Inhoud 1. AUTORISATIE 3 2. AANSTELLEN BEHEERDER 4 2.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 4 2.2 REGISTRATIEPROCES BIJ ENTREE

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

HANDLEIDING FOCWA.TEVREDEN.NL

HANDLEIDING FOCWA.TEVREDEN.NL HANDLEIDING FOCWA.TEVREDEN.NL Inhoudsopgave Introductie tevredenheidsonderzoek... 3 Inloggen Focwa.tevreden.nl... 3 Onderzoeken uitvoeren Per e-mail... 6 Onderzoeken uitvoeren Per e-mail per groep... 7

Nadere informatie

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren U bent door uw organisatie gevraagd op te treden als contactpersoon voor het FreeStyle Libre register van het Zilveren Kruis. De patiënt vult

Nadere informatie

Per gemeente of samenwerkingsverband zijn via de decentrale beheermodule aanpassingen mogelijk op de volgende punten:

Per gemeente of samenwerkingsverband zijn via de decentrale beheermodule aanpassingen mogelijk op de volgende punten: Handleiding Decentrale Beheermodule aanvraag bijstand Inleiding De Decentrale Beheermodule aanvraag bijstand is bedoeld om gemeenten in staat te stellen de inhoud en het procesverloop van de digitale aanvraag

Nadere informatie

Dit document beschrijft hoe notificaties werken binnen Apployed en hoe deze kunnen worden ingesteld aan de behoefte van de eigen organisatie.

Dit document beschrijft hoe notificaties werken binnen Apployed en hoe deze kunnen worden ingesteld aan de behoefte van de eigen organisatie. Inleiding Dit document beschrijft hoe notificaties werken binnen Apployed en hoe deze kunnen worden ingesteld aan de behoefte van de eigen organisatie. Algemene werking notificaties Notificaties worden

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Het betaalbare urenregistratie pakket. www.perorder.nl Geuze Automatisering Papendrecht SuppliesSupplies Bedum

Het betaalbare urenregistratie pakket. www.perorder.nl Geuze Automatisering Papendrecht SuppliesSupplies Bedum Het betaalbare urenregistratie pakket. www.perorder.nl Geuze Automatisering Papendrecht SuppliesSupplies Bedum Per Order met SnelStart!Garage koppeling Inhoudsopgave (wanneer u deze handleiding als pdf

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik bestaande gebruikers van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?...

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 1.3 / 22 april 2016 Inhoud 1. Welkom bij Grant Manager... 3 2. Inloggen... 4 3. Handleiding en wachtwoord wijzigen... 6 4. Tijd schrijven... 7 5. Kosten en uitgaven... 12 6.

Nadere informatie

E-crown. Inhoud. Communicatieplatform - Gebruikershandleiding

E-crown. Inhoud. Communicatieplatform - Gebruikershandleiding E-crown Communicatieplatform - Gebruikershandleiding Inhoud 1. Wordpress multisite 2. Content beheer a. Content types b. Speciale content c. Publiceren, wachtend op review en concept d. Content sorteren

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Website catalogus beheer

Website catalogus beheer Website catalogus beheer Laatste wijziging: 17/02/2016 Uw website bevat een catalogus waarin de producten in verschillende categorieën zijn ondergebracht. Dit kan op een aantal verschillende manieren,

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN (Versie 3.0) INTRODUCTIE In dit document wordt de werking uitgelegd van de Mentormodule. Het gaat stap voor stap door het systeem heen. Aangeraden wordt dit document door te

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

IntraZis basis handleiding.

IntraZis basis handleiding. IntraZis basis handleiding. Inloggen Het begin: aanmelden in het login scherm: Vul gebruikersnaam en wachtwoord in. Selecteer de juiste locatie (voor locatie specifieke zaken zoals b.v. alerts). Klik op

Nadere informatie

1 Beschrijving eindproduct

1 Beschrijving eindproduct 1 Beschrijving eindproduct 1.1 Functioneel ontwerp Een functioneel ontwerp bevat alle te ontwikkelen functionaliteiten voor Furo. Deze zijn opgesteld in de beginfase. Dit functionele ontwerp vormt een

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015 Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen bestaand account... 4 1.2 Inloggen nieuw account... 5 1.3 Verschil specialist of coördinator... 6 2. Selecteren

Nadere informatie

iqualify Release notes

iqualify Release notes iqualify 3.5.0 Release notes Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Impact van deze update... 3 3 Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten... 4 3.1 Vragen labelen... 4 3.2 Nieuw vraagtype getalvraag... 10 3.3

Nadere informatie

PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting

PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting Versie : 2.2 Auteur : VanMeijel 1 / 7 Inhoudsopgave 1 Historie document 2 Inleiding 2.1 Doel 2.2 Uitgangspunten 2.3 Randvoorwaarden en beperkingen

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

TALENT SCORION. Digitaal EVC-centrum CompetentCity 1 METEN VOLGEN MATCHEN.

TALENT SCORION. Digitaal EVC-centrum CompetentCity 1 METEN VOLGEN MATCHEN. TALENT METEN VOLGEN MATCHEN SCORION www.parantion.nl Digitaal EVC-centrum CompetentCity 1 Presentatie Voorstellen Wie bent u en waar komt u voor? Wij zijn wij? Wat gaan we laten zien Wat is Scorion Kurkentrekkerdilemma:

Nadere informatie

Handleiding Parnassys Ouderportaal de Klimophoeve

Handleiding Parnassys Ouderportaal de Klimophoeve Handleiding Parnassys Ouderportaal de Klimophoeve Versie 1.0 18 mei 2014 Inleiding Als team van de Klimophoeve vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Bij ons administratie- en leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Handleiding Planmonitor wonen

Handleiding Planmonitor wonen Handleiding Planmonitor wonen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systeemeisen 3. Toelichting per onderdeel 3.1 Opstarten en inloggen 3.2 De onderdelen van het venster 3.3 Plannen zoeken 3.3.1 (eenvoudig) zoeken

Nadere informatie

www.oudergesprekplanner.nl

www.oudergesprekplanner.nl www.oudergesprekplanner.nl Eindelijk vinden wij dat de Oudergesprekplanner géén handleiding nodig heeft. Het programma spreekt vanzelf, en werkt als vanzelfsprekend. Niettemin kunnen we ons voorstellen

Nadere informatie

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank Handleiding applicatiebeheer BNG Bank www.bngbank.nl BNG Bank: (keuze Bankieren-Betalingsverkeer) Downloaden formulieren FAQ s Technische beschrijvingen Contactgegevens BNG Bank Afdeling Klantenservice

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren U bent door uw organisatie gevraagd op te treden als contactpersoon voor het FreeStyle Libre register van het Zilveren Kruis. De patiënt vult

Nadere informatie

Projecten & Objectenmodule

Projecten & Objectenmodule Projecten & Objectenmodule De Projecten & Objecten module is speciaal ontwikkeld voor o.a. makelaars, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Deze module geeft u de mogelijkheid projecten en objecten te

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup December 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde browsers... 3 Inloggen in portal... 3 Gebruik op meerdere

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie