Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016"

Transcriptie

1 Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 De afgelopen weken stond de autobranche in het teken van de autobelastingen in Wat verandert er en welke invloed heeft dit op de verkoop van auto s? In 10 vragen alles over de effecten van de voorgestelde wijzigingen voor automobilisten, autobranche en milieu. Box 1 Belangrijkste conclusies 1. Het gaat niet goed met de registraties van nieuwe auto s. ING Economisch Bureau verwacht dat de markt in 2014 daalt tot Particulieren laten het afweten en blijven in hun huidige auto rijden, of kiezen een occasion. 2. De zakelijke markt presteert redelijk. Leaserijders kiezen massaal voor zuinige auto s met een lage bijtelling. 3. Het succes van deze auto s resulteert in belastingderving. Voor 2016 is het plan de bijtelling aan te scherpen. 4. Dit kan resulteren in hogere kosten voor zakelijke rijders, wanneer zij in 2016 een nieuwe auto van de zaak kiezen. 5. Toch blijven er ook dan mogelijkheden om te kiezen voor een auto met een relatief lage bijtelling. 6. Veel zakelijke rijders zullen echter proberen nog in 2015 te profiteren van een mildere bijtelling. Dit resulteert in een sterk groeiend aantal registraties ( ) van nieuwe personenauto s in Keerzijde is dat de verkoop in 2016 weer afzwakt ( registraties). De autobranche krijgt dus met sterke schommelingen / marktverstoring te maken. 8. Het is daarom de vraag of het nieuwe belastingregime in 2016 in haar opzet, minder marktverstoring, zal slagen. 9. Zorgelijk is tevens de onderbelichte rol van de zwakke particuliere markt in de belastingdiscussie. Een combinatie van hoge belastingdruk op automobiliteit, economische neergang en een langere levensduur van auto s resulteert in vergrijzing van het wagenpark. De gemiddelde CO2 uitstoot per gram/km van het volledige wagenpark daalde hierdoor in de afgelopen 20 jaar nauwelijks. 10. Belangrijk voor het verminderen van uitstoot is daarnaast het daadwerkelijk aantal gereden kilometers. Juist in de zakelijke markt nam de gemiddelde kilometrage in 2013 toe. De hoop is dat nieuwe autobelastingen voor 2017 en verder meer nadruk leggen op gebruik i.p.v. bezit. 1. Hoe gaat het met de verkoop van nieuwe auto s? Niet goed, de markt voor nieuwe personenauto s verkeert al enige tijd in mineur. Volgens cijfers van VWE voertuiginformatie en -documentatie werden tot en met oktober dit jaar zo n nieuwe auto s geregistreerd. Dit is een daling van 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen werd, met een krachtige eindsprint, de barrière van auto s nog ruim geslecht. Een eindsprint gedreven door met name zakelijke rijders, die vlak voor 2014 nog profiteerden van hoge fiscale voordelen op elektrische en plug-in auto s. Ook per 1 januari 2015 volgen weer aanscherpingen in de autobelastingen. Deze zijn echter niet van een dergelijke aard dat zij in staat zijn een even sterke eindsprint te genereren. Belangrijk is dat een aantal modellen uit de 14% bijtelling klasse zal terugvallen naar 20%. Het is echter niet ondenkbaar dat zij in de loop van 2014 weer weten terug te keren in de 14% categorie. Tot op heden presteert de zakelijke markt redelijk ten opzichte van vorig jaar. Tot en met oktober was sprake van een groei in de zakelijke markt van een kleine 3% versus dezelfde periode in Figuur 1 Registraties nieuwe auto s en raming (x auto s) Bron: VWE Voertuiginformatie en -documentatie, raming ING Economisch Bureau

2 Grote probleem voor de autobranche is dat met name de particuliere markt het laat afweten. Het kopen van een nieuwe auto staat laag op de prioriteitenlijst van consumenten. Een nog steeds hoge werkloosheid en een onzekere economische situatie leiden ertoe dat particulieren langer met hun huidige auto doorrijden of kiezen voor een (goedkopere) gebruikte auto. Hoewel het consumentenvertrouwen het afgelopen jaar steeg, blijft de koopbereidheid negatief. Veel consumenten hebben niet de financiële middelen in huis voor aanschaf van een (nieuwe) auto. Consumenten die hier wel over beschikken lijken deze middelen eerder in te zetten voor het aflossen van bijvoorbeeld (hypotheek)schulden. Ook het feit dat veel kleine, bij particulieren, populaire modellen per 2015 met een BPM belasting krijgen te maken en duurder worden lijkt niet te leiden tot een verkoopspurt. Tot en met oktober werden slechts iets meer dan auto s geregistreerd op naam van particulieren. Het marktaandeel van deze groep kopers bedraagt nog slechts 39% van de totale markt (registraties). Gemeten in omzet rijkt het particuliere aandeel niet verder dan 33%. Kijkend naar de ontwikkelingen op zowel de zakelijke markt als de particuliere markt verwacht ING Economisch Bureau dat het totale aantal nieuw geregistreerde auto s in 2014 zal eindigen op auto s. Figuur 2 Bestedingen particulieren aan nieuwe auto s (omzet nieuw geregistreerde personenauto s) Omzet x 1 miljoen euro jan-okt 2013 Bron: VWE, bewerking ING Economisch Bureau jan-okt Waarom zijn er veranderingen in de autobelastingen aangekondigd voor 2016? Het stelsel van autobelastingen is een belangrijke factor in de personenautomarkt. Met name zakelijke automobilisten worden in hun autokeuze gestuurd door de overheid. Dit komt onder andere door de koppeling van de gemiddelde CO2 uitstoot van auto s aan de bijtelling voor zakelijke rijders (zie ook box 2, blz. 3). Uit cijfers van de VNA (Vereniging Nederlandse Autolease-maatschappijen) over 2013 blijkt dat leaserijders meer dan ooit richting gunstige bijtelling categorieën trokken. Van de in autolease nieuw ingezette personenauto s in 2013 viel 4% in de 0% bijtelling categorie. Maar liefst 45% koos een 14% bijtelling auto en nog eens 33% koos een 20% bijtelling auto. Ter vergelijking, in 2009 koos nog slechts een kleine 13% voor de 14% categorie en 15% voor de 20% categorie. Naast een gunstige bijtelling is voor de zakelijke koper nog veel meer voordeel te halen met fiscaal gunstige investeringsregelingen op (plug-in) n (zoals Volvo V60 en Mitsubishi Outlander) en elektrische voertuigen (en laadpalen). Figuur 3 Aandelen nieuwe leaseauto s naar bijtellingsklasse 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 72% 15% 13% 18% 33% 45% Bron: Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, bewerking ING Economisch Bureau Het grote succes van (zeer) zuinige auto s met een lage bijtelling heeft de overheid verrast en scheelt de Staatskas veel geld. Een evaluatierapport van Policy Research Corporation in samenwerking met TNO in opdracht van het Ministerie van Financiën gaat uit van een belastingderving van circa 6,4 miljard euro over de periode Zowel aanbod van als vraag naar (zeer) zuinige auto s nam gedurende die periode toe. Hoewel de overheid sinds 2012 wel jaarlijks aanscherpingen doorvoert kan men niet voorkomen dat de belastingderving sterk is toegenomen. Het belastingstelsel loopt nog door tot en met De planning was dat het Kabinet met een nieuw meerjarenplan (Autobrief 2) zou komen. Deze is echter uitgesteld. Dit lijkt ingegeven door de discussie rond een totale herziening van het belastingstelsel. Wel zijn er nu plannen voor het (tussen)jaar 2016 gepresenteerd. Staatssecretaris Wiebes van Financiën voelt zich hiertoe genoodzaakt door een aantal zaken. Technologische vooruitgang (zuinigere auto s) noodzaakt aanscherpingen van belastingen om de totale belastinginkomsten op niveau te houden. Ook wil men een bijdrage leveren aan het SERakkoord voor duurzame groei om in 2020 minimaal (semi) elektrische auto s in het wagenpark te hebben. 4% % 14% 20% 25% Kwartaalbericht Automotive november

3 2. Wat verandert er precies? Het Kabinet kiest in 2016 voor een behoorlijke aanscherping van het belastingstelsel. De bijtellingspercentages zullen voor veel modellen worden verhoogd (zie box 2). Hierdoor ontstaat een groter verschil in bijtelling tussen enerzijds auto s zonder uitstoot (bijvoorbeeld volledig elektrische auto s) en anderzijds plug-in auto s (auto s met een combinatie van een conventionele motor op brandstof en elektrische aandrijving). Ook zeer zuinige auto s op benzine of diesel krijgen te maken met een hogere bijtelling. Een andere wijziging is dat auto s zonder uitstoot ook in 2016 nog profiteren van een vrijstelling van de MRB (motorrijtuigenbelasting). Voor de categorie met een gemiddelde uitstoot van 1-50 gram CO2 per kilometer geldt een halvering van het MRB tarief. Ten slotte wordt er gesleuteld aan de BPM (belasting van personenauto's en motorrijwielen). Deze belasting bij aanschaf van een nieuwe auto wordt berekend aan de hand van een starttarief en een tarief per gram CO2 (gebaseerd op gemiddelde uitstoot per km). Ook hier is sprake van een indeling op basis van CO2 categorieën. In de hoogste categorieën worden de tarieven in 2016 verhoogd. Minder zuinige auto s worden hierdoor (nog) meer belast. Box 2 Bijtelling De fiscale bijtelling wordt gehanteerd wanneer iemand een auto van de zaak ook privé gebruikt (meer dan 500 km privé per jaar). In dat geval wordt een bedrag, gebaseerd op de catalogusprijs van de auto, bij het inkomen van de betreffende persoon gerekend. Hierover wordt vervolgens inkomstenbelasting geheven. Naast de catalogusprijs is de hoogte van het bedrag afhankelijk van het bijtellingspercentage dat voor de auto geldt. Dit percentage is gebaseerd op de gemiddelde CO2 uitstoot (in gram/km)van de auto. Op deze wijze heeft de overheid 5 categorieën gecreëerd; 4%, 7%, 14%, 20% en 25% bijtelling. Sinds 2012 wordt de maximale uitstoot binnen deze categorieën periodiek aangescherpt. In 2016 wordt het aantal categorieën teruggebracht naar 4. Tabel 1 Bijtelling 2014, 2015 en 2016 (cijfers per categorie in gram CO2 per km) bijtelling diesel overig bijtelling alle* bijtelling alle* 4% 0 0 4% 0 4% 0 7% % % % % % % % % >106 25% > 111 > % > Bron: Ministerie van Financiën, bewerking ING Economisch Bureau. * vanaf 2015 wordt in de bijtelling categorieën geen onderscheid meer gemaakt naar type brandstof Figuur 4 Ontwikkeling bijtelling* (netto in euro per maand) Nissan Leaf Visia Tesla Model S 225kw Mitsubishi Outlander PHEV Bus. Ed Peugeot 308 Blue Lease 1.6 BlueHDi Mercedes C180 Bluetec Bron: Nieuweautoprijzen.nl, bewerking ING Economisch Bureau. * bijtelling o.b.v. 42% belastingtarief en huidige uitstoot genoemde modellen. 3. Wat betekent dit voor autokopers? De veranderingen in autobelastingen zijn vooral van invloed op de zakelijke markt. Voor bestaande gevallen zijn er niet direct veranderingen. Iemand die in de afgelopen jaren, nu of in 2015 een nieuwe auto met een lage bijtelling registreert kan maximaal 60 maanden voordeel genieten. Voor nieuwe gevallen verandert echter wel het een en ander. Vanaf 2016 hebben zakelijke rijders bij de keuze voor een nieuwe (lease)auto minder mogelijkheden hun bijtelling te verlagen. Zoals tabel 1 en figuur 4 laten zien worden de bijtelling categorieën aangescherpt en verhoogd. Alleen voor volledig elektrische auto s verandert niets. Voor plug-in auto s zoals de Mitsubishi Outlander PHEV wordt het bijtellingsbedrag meer dan verdubbeld en ook zeer zuinige diesels (bijvoorbeeld de Peugeot BlueHDi), die nu in de 14% categorie vallen, worden getroffen. Auto s die momenteel in de 20% categorie vallen en in 2016 voldoen aan de 21% categorie ondervinden relatief weinig hinder van de veranderingen. Van invloed op zowel de zakelijke als particuliere markt zijn de veranderingen in MRB en BPM tarieven. De vrijstelling respectievelijk halvering van de MRB voor auto s met nul uitstoot of een zeer lage uitstoot (1-50 gram CO2/km) moet zowel zakelijke als particuliere automobilisten voordeel brengen. De verhoging van de BPM tarieven is van belang voor particuliere en zakelijke automobilisten die in 2016 een auto wensen aan te schaffen (auto van de zaak krijgen) met een uitstoot boven de 106 gram CO2 per kilometer. Kwartaalbericht Automotive november

4 4. Dus de zakelijke rijder wordt in 2016 financieel getroffen door de nieuwe regeling? Het plan voor de autobelastingen in 2016 is door het Ministerie van Financiën als budgetneutraal gepresenteerd (ten opzichte van wat eerder voor 2016 was vastgelegd). Per geval zal de nieuwe regeling kostenverhogend of verlagend kunnen uitpakken. Er blijven mogelijkheden om een auto met een lage(re) bijtelling te kiezen. Iemand die in 2011 een auto met een vijfjarig leasecontract uit de 25% bijtelling categorie koos kan in 2016 opteren voor een auto uit een lagere bijtelling categorie. Over het geheel gezien is echter wel sprake van een minder gunstige regeling. Zoals onder vraag 3 gemeld wordt het in veel gevallen namelijk lastiger een lage(re) bijtelling te bewerkstelligen. Overigens moet niet vergeten worden dat de bijtelling tot 2008 voor alle auto s op 25% lag. Veel zakelijke rijders genoten in de periode sinds 2008 van kortingen op dit percentage. Zij konden hun netto bijtelling met soms wel honderden euro s per maand reduceren. Het was vooral de particuliere rijder die gedurende deze periode de rekening betaalde. Om inkomsten op pijl te houden werd de belastingdruk verplaatst van belastingen op aanschaf van nieuwe auto s naar bezit (motorrijtuigenbelasting, assurantiebelasting) en gebruik (accijnzen). Met name particulieren die (noodgedwongen) langer doorrijden in een auto zijn hierdoor duurder uit. Zij hebben geen voordeel van een lagere BPM bij aanschaf van een nieuwe auto, maar hebben wel de nadelen van hogere MRB, assurantiebelasting en accijnzen. Volgens de ANWB is de belastingdruk op auto s in Nederland hoog in vergelijking met omringende landen (Duitsland, België, Frankrijk en Luxemburg). De maandelijkse lasten op een gemiddelde gebruikte benzine auto bestaan voor 36% uit belastingen. Voor een gemiddelde gebruikte diesel is dit 39%. In omringende landen varieert dit van 20% tot 28%. Tabel 2 Selectie inkomstenposten overheid uit automobiliteit (x 1 miljoen euro) * BPM BTW** MRB (Rijksoverheid) MRB (Provincies) Eurovignet Assurantiebelasting*** Accijnzen Bron: BOVAG, Rijksoverheid, bewerking ING Economisch Bureau.Het betreft hier een selectie inkomstenposten uit automobiliteit, exclusief inkomsten uit bijtelling, verkeersboetes en parkeergelden. * 2014 is raming ** BTW inkomsten uit alle producten en diensten autobranche (aanschaf auto s, reparatie/onderhoud, verhuur, lease, brandstof) ***2007 assurantiebelasting is schatting o.b.v. andere jaren. 5. Wat is de impact van de autobelastingen op het aantal verkopen in 2015 en 2016? Voor zakelijke rijders bestaat er, naast het kiezen van een zeer zuinige of elektrische auto, nog een manier om te ontsnappen aan de verhoogde bijtelling in Zakelijke rijders die in 2016 toe zijn aan een nieuwe auto van de zaak kunnen proberen deze naar voren te halen, naar In dat geval kan een auto onder een gunstiger bijtelling tarief vallen en kan de berijder daar vervolgens nog maximaal 60 maanden van profiteren. Ondernemers zelf kunnen hier uiteraard gericht op sturen. Werknemers die in 2016 hun leasecontract zien aflopen, zullen hun werkgevers zo veel mogelijk pushen de auto van de zaak al in 2015 te vervangen. Dit resulteert in een verschuiving van registraties van 2016 naar Ook de vervangingscyclus in de zakelijke markt is gunstig voor Door de hoge aantallen zakelijke registraties in 2011 en 2012 is het waarschijnlijk dat een relatief groot aantal zakelijke auto s in 2015 voor vervanging in aanmerking komt. Verder kan de verhoging van de BPM voor minder zuinige auto s (uitstoot > 106 gram CO2/km) een reden zijn voor autokopers, maar ook voor de branche zelf, om dergelijke auto s nog in 2015 te registreren. Figuur 5 Ontwikkeling registraties veel zakelijke registraties - vervanginsvraag aanscherping bijtelling en BPM registraties naar voren Bron: VWE Voertuiginformatie- en documentatie , ramingen en bewerking ING Economisch Bureau In een eerdere raming over 2015 ging ING Economisch Bureau uit van nieuw geregistreerde personenauto s. Daarin werd reeds rekening gehouden met het einde van het huidige belastingsysteem eind 2015 en een bepaalde mate van aanscherping van dit systeem per Gezien de voorgestelde aanscherpingen en recente marktontwikkelingen verhoogt ING Economisch Bureau deze raming naar (registraties van nieuwe personenauto s). Hoewel hoger dan 2013 en 2014 ligt dit totaal nog wel onder het langjarig gemiddelde. Dit is met name het gevolg van de particuliere markt, die naar verwachting in 2015 nog weinig herstel toont. Kwartaalbericht Automotive november

5 Het naar voren halen van registraties leidt niet alleen tot hoge aantallen in 2015, maar helaas ook tot lagere aantallen in In een eerste raming voorziet ING Economisch Bureau gedurende dat jaar registraties van nieuwe personenauto s. Deze raming kent echter onzekerheid. Veel zal namelijk afhangen van de plannen van de overheid betreffende autobelastingen in de jaren na Een voor automobilisten ongunstige (scherpere) regeling kan leiden tot het naar voren halen van registraties van 2017 naar Wat betekent dit voor de automotive sector? Merkdealers zullen na een zwak 2014 komend jaar dus kunnen profiteren van een opleving in de verkoop van auto s. De opleving zal echter van korte duur zijn, want in 2016 volgt een moeizaam jaar. Sterke schommelingen dus, waarbij binnen de jaargangen ook het seizoenpatroon sterk kan wisselen. Tevens geldt dat slechts een deel van de merkdealers in 2015 zal profiteren. Niet alle merken slagen erin aantrekkelijke modellen ter beschikking te hebben in gunstige bijtelling klassen. Een gram meer of minder CO2 uitstoot (op papier) kan voor een model en daarmee ook voor het merk en haar dealers tot grote hoogten of diepe dalen leiden. Brancheverenigingen RAI, BOVAG en VNA klagen daarom al enige jaren over de marktverstorende werking van het systeem van bijtelling. In een branche waarin de marges dun zijn, staat de continuïteit van ondernemingen namelijk op het spel. BOVAG meldde eerder dit jaar dat het gemiddelde rendement van dealers in 2013 op 0,34% uitkwam. Dat het rendement dit jaar zal dalen lijkt onvermijdelijk. Wel positief aan het huidige systeem van bijtelling was dat zakelijke rijders de afgelopen jaren meer gingen besteden aan auto s. De gemiddelde prijs van nieuw geregistreerde auto s nam toe. De lage bijtelling stelde zakelijke rijders in staat te kiezen voor een duurdere auto en / of meer opties te selecteren. Het nieuwe regime voor 2016, voorgesteld door de autobranche (VNA, Bovag en RAI Vereniging) en een aantal maatschappelijk organisaties (VNO-NCW, MKB-Nederland, ANWB, Natuur & Milieu, Milieudefensie), kent voor de autobranche zowel positieve als negatieve aspecten. Over het geheel genomen gaat de bijtelling omhoog, waardoor de kosten van de auto van de zaak stijgen. De marktverstorende werking van het huidige regime wordt echter in theorie wel teruggedrongen. De bijtelling percentages van verschillende modellen komen dichter bij elkaar te liggen. Hoeveel waarde aan dit succes van de branche moet worden toegekend is echter de vraag. De verschuiving in verkopen van 2016 naar 2015 leiden namelijk wel tot marktverstoring. Aangezien 2016 een overgangsjaar wordt met lage verkoopaantallen zal de invloed van de wijzigingen dat jaar beperkt zijn. De echte strijd over de autobelastingen na 2016 moet nog worden gevoerd. 7. Stimuleren de gewijzigde autobelastingen elektrisch rijden? Het gezamenlijke marktaandeel van elektrische auto s en (plug-in) n steeg in Nederland in 2013 tot 11%. Volledig elektrische auto s zijn binnen deze groep echter nog sterk in de minderheid. De meerderheid bestond uit (plug-in) voertuigen. Het succes van deze groep is te danken aan fiscaal gunstige regelingen in Nederland. Naast een lage (en in 2013 zelfs 0) bijtelling waren ook de KIA, MIA en VAMIL regelingen voor ondernemers (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, Milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen) op deze auto s van toepassing. Hoewel deze regelingen in 2014 sterk ingeperkt zijn, kennen de plug-ins ook dit jaar nog succes. Het marktaandeel van elektrische auto s en (plug-in) n stond tot en met oktober op 7,6%. Weliswaar fors minder dan de 11% over geheel 2013, maar nog altijd duidelijk hoger dan in het verleden. Figuur 6 Top 10 voertuigen met of volledig elektrische aandrijving (registraties jan-okt 14) Mitsubishi Outlander PHEV Toyota Auris Hybrid Volvo V60 Plug-in Hybrid Toyota Yaris Hybrid Tesla Model S Nissan LEAF Lexus CT200H Peugeot 3008 Hybrid BMW i3 Citroen DS5 Hybrid plug-in plug-in elektrisch elektrisch elektrisch/plug-in Bron: VWE Voertuiginformatie en -documentatie, bewerking ING Economisch Bureau Vraag is uiteraard of het marktaandeel van elektrische auto s in 2016 zal groeien. Volgens Staatssecretaris Wiebes zou het nieuwe stelsel moeten bijdragen aan het vergroten van het elektrische wagenpark tot circa in Daar zijn echter vraagtekens bij te plaatsen. De succesvolle plug-in n worden in 2016 namelijk minder aantrekkelijk door een verhoogde bijtelling (van 7% naar 15%). Het verschil met zuinige diesel- en benzine auto s wordt sterk gereduceerd. De volledig elektrische auto s zonder uitstoot blijven wel in een gunstige (4%) bijtelling categorie. Zij hebben echter nog steeds moeite door te breken. Het maximaal aantal kilometers dat gereden kan worden (actieradius) blijft beperkt ten opzichte van andere auto s. Tesla was op dit vlak de eerste fabrikant met een doorbraak. Het betreft hier echter kostbare auto s die aan de bovenkant van de markt geplaatst zijn met een beperkt volume. Andere volledig elektrische auto s met een meer bescheiden prijskaartje, zoals de Nissan Leaf of Renault Zoe, moeten het doen met bescheiden aantallen. Kwartaalbericht Automotive november

6 BMW boekt met haar elektrische i3 ondertussen wel enig succes. Kijkend naar de dit jaar geregistreerde i3 s blijkt echter bijna 2/3 te bestaan uit de versie voorzien van een range extender (werkend op benzine) en is dus eigenlijk sprake van een plug-in. Ook Volkswagen en Audi komen op korte termijn met plug-in modellen. Onder andere de VW Golf en Passat en Audi A3 worden met een dergelijke aandrijving uitgerust. Het aanbod van plug-ins wordt hiermee sterker. Ook andere fabrikanten lijken hierop in te zetten. Plug-ins bieden namelijk de mogelijkheid toch volledig elektrisch te rijden zonder het nadeel van een beperkte range (maximale afstand op accu). Niet elke gebruiker zal echter optimaal kunnen profiteren van een plug-in. Het dagelijks gebruik moet zich lenen voor het beperkte aantal kilometers die elektrisch kunnen worden afgelegd en de auto moet consequent aan de stekker worden opgeladen. De werkelijke uitstoot kan bij verkeerd gebruik in de praktijk veel hoger zijn dan op papier (in theorie) aangegeven. Een stuurgroep bestaande uit een aantal partijen (Formule E-Team, RAI Vereniging, VNA, de Vereniging Doet, Natuur & Milieu en The New Motion) wil met een Plan van Aanpak het gebruik van plug-ins helpen verbeteren. Volledig elektrische auto s zijn bij veel fabrikanten vooralsnog minder favoriet. Hoewel Tesla plannen heeft voor een kleiner en goedkoper model zal deze niet voor 2017 de markt bereiken. Het aanbod lijkt daarom vooralsnog tekort te schieten om echt potten te kunnen breken. Hoewel het marktaandeel van volledig elektrische auto s in 2016 kan stijgen, zal de groei beperkt blijven. Plug-ins zullen in 2015 hun (voorlopige) verkooppiek bereiken. In dat jaar geldt nog de lage 7% bijtelling. In 2016 zal hun aandeel afnemen ten opzichte van zuinige benzine- en dieselmodellen. Een echte doorbraak van elektrisch rijden vraagt overigens om meer dan een gunstige bijtelling voor zakelijke rijders. Niet alleen de zakelijke markt dient warm gemaakt te worden voor elektrisch rijden, ook particuliere acceptatie is van groot belang. Kijken we namelijk naar het aandeel van (volledig) elektrische auto s in het totale wagenpark (ruim 8 miljoen auto s in Nederland) dan is dit minimaal; 0,05% begin Het aandeel bedroeg 1,6%. Van de in Nederland in de afgelopen jaren geregistreerde voertuigen is een deel weer geëxporteerd. Deze voertuigen zijn gewild op een aantal buitenlandse occasionmarkten. Veelal dankzij lokale (overheids)subsidies. Volgens VWE voertuiginformatie en documentatie werden in 2012 zo n auto s geexporteerd en in 2013 steeg dit naar Resulteren de autobelastingen in een duurzamer wagenpark? Nederland is een van de koplopers als het gaat om de verkoop van nieuwe auto s met een lage CO2 uitstoot. In 2013 voerde Nederland de lijst zelfs aan met een gemiddelde van 109 gram CO2 per kilometer. Ook dit jaar moet Nederland die voorsprong kunnen handhaven. De CO2 uitstoot van nieuwe auto s dient echter niet verward te worden met de gemiddelde uitstoot van het gehele Nederlandse wagenpark. Een combinatie van stijgende kosten van automobiliteit, de economische crisis, een laag consumentenvertrouwen en dalende koopkracht hebben ertoe geleid dat particulieren langer doorrijden met relatief oude auto s. Dit kan ook veelal dankzij het feit dat auto s een steeds langere technische levensduur kennen. De zwakke particuliere markt leidt tot vergrijzing van het wagenpark. De gemiddelde leeftijd van personenauto s steeg de afgelopen jaren tot gemiddeld 9,3 jaar (CBS, peildatum 1 januari 2014). Ten opzichte van andere Europese landen kent Nederland een relatief oud wagenpark. In Duitsland ligt de gemiddelde leeftijd op 8,8 jaar, in Frankijk op 8,3 jaar (2012), in België op 8,1 jaar en in het Verenigd Koninkrijk op 7,7 jaar. In Luxemburg bedraagt de gemiddelde leeftijd slechts 6,2 jaar. Figuur 7 Gemiddelde leeftijd Nederlandse wagenpark (personenauto s) vs. selectie Europese landen Luxemburg VK Belgie Frankrijk* Duitsland Nederland Bron: VWE voertuiginformatie- en documentatie, CBS, nationale branche organisaties, bewerking ING Economisch Bureau. * 2012 Het meest recent bekende gemiddelde van het Europese wagenpark (2010) bedroeg 8,3 jaar. In dat jaar was het Nederlandse wagenpark gemiddeld 8,6 jaar oud. Dit geeft ook meteen de snelheid weer van de vergrijzing van het wagenpark. In 2007 bedroeg de gemiddelde leeftijd namelijk nog 8 jaar en in ,5 jaar. De vergrijzing van het wagenpark leidt ertoe dat het gunstige effect van de nieuwverkoop van zuinige auto s deels teniet wordt gedaan. Tegenover een gemiddelde uitstoot van een kleine 119 gram CO2 / km voor nieuw geregistreerde personenauto s in 2012 stond een gemiddelde van 184 gram CO2 / km voor het totale Nederlandse wagenpark. Dit is niet veel lager dan het gemiddelde in 1992 en 2002 (beide jaren 190 gram CO2/km). 6,2 7,7 8,1 8,3 8,8 9,3 Kwartaalbericht Automotive november

7 Figuur 8 Gemiddelde uitstoot in gram CO2 per km voor totale personenautopark NL en nieuw geregistreerde personenauto s in NL Wat gebeurt er na 2016? De discussie over een herziening van het belastingstelsel in Nederland leidt tot een situatie waarbij 2016 slechts een tussenjaar is. Door de verbondenheid tussen inkomstenbelasting en zakelijke auto s (bijtelling) zullen bij een grootschalige wijziging van het belastingstelsel ook de autobelastingen opnieuw onder de loep moeten worden gelegd. Figuur 10 Gemiddelde kilometrage personenauto s naar eigenaar totale wagenpark nieuw geregistreerde auto's Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau Het huidige systeem van autobelastingen resulteert uiteindelijk dus niet een snelle verduurzaming van het wagenpark. Enerzijds wordt de zakelijke markt in sterke mate gestuurd richting zuinige auto s en neemt Nederland een koppositie in als het gaat om de verkoop van nieuwe auto s met een lage CO2 uitstoot. Anderzijds zijn mede daardoor inkomsten uit BPM en bijtelling gedaald en moeten deze gecompenseerd worden door onder meer een hogere motorrijtuigenbelasting. Particulieren worden hierdoor getroffen. Dit in combinatie met economische onzekerheid en dalende koopkracht leidt er zoals gezegd toe dat zij aanschaf van nieuwe auto s uitstellen of kiezen voor een occasion. Hierdoor vergrijst het wagenpark. Dit heeft weer tot gevolg dat de gemiddelde uitstoot van het wagenpark slechts licht daalt, maar ook dat de inkomsten voor de overheid uit BPM en BTW verder dalen. Het huidige systeem leidt daarmee tot een vicieuze cirkel. Figuur 9 Vicieuze cirkel autobelastingen Verhoging autobelastingen Terugloop belastinginkomsten Beperkte verduurzaming vicieuze cirkel autobelastingen Verduurzaming, fiscale stimulans zakelijke markt stijgende kosten (belastingdruk) automobiliteit particulier Particulier Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau Zakelijk De hoop van belanghebbende partijen is gericht op een systeem waarbij belasting vooral gekoppeld is aan autogebruik en in mindere mate aan autobezit. Het huidige systeem waarbij veel nadruk ligt op autobezit en waarbij de markt in extreme mate gestuurd wordt leidt weliswaar tot nieuwe registraties van schone auto s, maar doet weinig aan de vergroening van het totale wagenpark. Bovendien ontbreken voor zakelijke automobilisten veelal incentives om het gebruik van de auto van de zaak af te remmen. De lage bijtelling creëert wellicht zelfs eerder een stimulans tot gebruik van de auto. Zo tonen cijfers van het CBS dat de gemiddelde kilometrage van zakelijke auto s in 2013 toenam (+2,5%). De gemiddelde kilometrage van auto s in particulier bezit steeg eveneens licht in 2013 (+0,6%), maar laat door de jaren heen wel een duidelijke dalende trend zien (figuur 9). Vergrijzing wagenpark Dalende (particuliere) markt personenauto's Bron: ING Economisch Bureau Kwartaalbericht Automotive november

8 Meer weten? Kijk op ING.nl Of bel met Marinus van der Meer, Sectormanager Automotive Max Erich, Sectoreconoom Automotive Volg ons op Twitter: INGnl_Economie Disclaimer De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De tekst is afgesloten op 8 november 2014.

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015 FISCALE WIJZIGINGEN Prinsjesdag 2015 Data 2015 Year to date 15 september 2015 Inhoudsopgave Wijzigingen per 1 januari 2016 90% leaserijders kiest voor lage bijtelling Top 10 merken en modellen (ranking)

Nadere informatie

Bijtellingsfeest autobranche voorbij

Bijtellingsfeest autobranche voorbij Vooruitzicht Automotive Bijtellingsfeest autobranche voorbij Kater voor Automotive na uitzonderlijk 2015 Bijtellingsfeest leidt tot hoge omzet 2015 Aanscherping bijtelling per 2016 resulteerde in run op

Nadere informatie

Tijdperk elektrische auto nadert

Tijdperk elektrische auto nadert Vooruitzicht Automotive Tijdperk elektrische auto nadert Markt volledig elektrische auto in stroomversnelling Investeringen van autofabrikanten in nieuwe elektrische auto s nemen toe. Hoger volume zorgt

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Tegenwoordig beschikken enkele automerken over hybride personenauto s waarbij bij aanschaf en gebruik uw onderneming

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2464 Vragen van de leden

Nadere informatie

Signalen van herstel voor automotive sector

Signalen van herstel voor automotive sector Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Signalen van herstel voor automotive sector Licht aan het einde van de tunnel De markt voor nieuwe personenauto s kent een forse daling in de eerste helft

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 ALD WHITEPAPER AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 VOORWOORD MATTHIEU VAN TELLINGEN Beste wagenparkverantwoordelijke, HR-, Finance- of andere professional, Mogelijk heeft u er al over gelezen of misschien bent

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper 21.01.16 Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper In dit whitepaper: Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen Arno Schroten CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto MEMO Datum : 24 januari 2014 Van : Jeroen Groot (j.groot@hoekenblok.nl of 06-53605165) Aan : (Toekomstige-) eigenaren/rijders van schone en zuinige auto s Betreft : Fiscale faciliteiten en subsidie voordeel

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Veroudering wagenpark remt verlaging CO2 uitstoot Meer kilometers in oudere auto's

Veroudering wagenpark remt verlaging CO2 uitstoot Meer kilometers in oudere auto's Automotive ING Economisch Bureau Veroudering wagenpark remt verlaging CO2 uitstoot Meer kilometers in oudere auto's Nederland presteert uitstekend als het gaat om verlaging van de gemiddelde uitstoot van

Nadere informatie

MILIEUEFFECTEN VAN DE BEGROTINGSAFSPRAKEN 2014

MILIEUEFFECTEN VAN DE BEGROTINGSAFSPRAKEN 2014 MILIEUEFFECTEN VAN DE BEGROTINGSAFSPRAKEN 2014 Verkenning voor de Motie-Klaver Gerben Geilenkirchen Jordy van Meerkerk 20 maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Beschrijving van de maatregelen 6 2.1 Aanscherping

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 323 Vragen van de leden Omtzigt,

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer. MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 FACTSHEET AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 Leasen met voorrang VOORWOORD Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe belastingregels voor bijtelling van leaseauto s. Dat kan betekenen dat leaseauto s waarvan het contract

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Het Ministerie van Financiën heeft het voornemen de autobelastingen grondig te herzien. Een voorstel hiertoe is in juni 2011 aan de Tweede Kamer gepresenteerd

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

PHEV (1-50 gram/km) 15% 17% 19% 22% 22% Zuinig (51-106 gram/km) 21% 22% 22% 22% 22% Overig (> 106 gram/km) 25% 22% 22% 22% 22%

PHEV (1-50 gram/km) 15% 17% 19% 22% 22% Zuinig (51-106 gram/km) 21% 22% 22% 22% 22% Overig (> 106 gram/km) 25% 22% 22% 22% 22% Analyse Autobrief II 584548 25 juni 2015 Deze Autobrief bevat de beleidsvoornemens van het kabinet voor de autobelastingen in de periode 2017 tot en met 2020. Na de Kamerbehandeling dit najaar moeten deze

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 9 juli 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Presenta#e belangrijkste onderzoeksresultaten Eric Vousten VMS Research Intelligence Strategy Driving Business, 24 september 2014 Thema 2014 HOE ZAKELIJK IS DE ZAKELIJKE

Nadere informatie

www.vavdz.nl Placotiweg 6, 4131 NL Vianen K.v.k. 30246214 info@verenigingautovandezaak.nl

www.vavdz.nl Placotiweg 6, 4131 NL Vianen K.v.k. 30246214 info@verenigingautovandezaak.nl Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vianen, 17-06-2011 Betreft: Onzorgvuldige plannen inzake de bijtelling. Geachte heer mevrouw, Graag informeren wij u over de omissie in de autobrief inzake de

Nadere informatie

LeaseConsult Vught november 2014 1

LeaseConsult Vught november 2014 1 Een andere kijk op fiscale bijtelling Inleiding Het gegeven dat de fiscale bijtelling ruim 1,2 miljoen belastingbetalers aangaat en dat de fiscus al enkele keren het uitbrengen van de 2 e Autobrief heeft

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 28 januari 2016 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan De complexe wereld van autobelastingen (2011-2015) Het kabinet is voornemens het stelsel van autobelastingen eenvoudiger te gaan maken. Met alle jaarlijkse aanpassingen en uitzonderingen is het behoorlijk

Nadere informatie

en met 2020 Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan

en met 2020 Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan 2017 tot en met 2020 Het eerste doel van autobelastingen is opbrengst ter financiering van overheidsuitgaven. Het tweede doel is de ondersteuning van het milieubeleid,

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015. Ingrid Allemekinders Partner Tax EY Belastingadviseurs LLP

Prinsjesdag 2015. Ingrid Allemekinders Partner Tax EY Belastingadviseurs LLP Prinsjesdag Ingrid Allemekinders Partner Tax EY Belastingadviseurs LLP Agenda - Vermogen - Auto - Meer werken loont - Overige topics Vermogen The better the question. The better the answer. The better

Nadere informatie

Versnellen uit stilstand

Versnellen uit stilstand Vooruitzicht Automotive Koers op elektrisch 7% marktaandeel elektrische auto s in 2020 Fiscaal voordeel en nieuwe generatie elektrische auto s......zorgen voor een stijgend marktaandeel van (volledig)

Nadere informatie

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen nog in 2013 kunt u als ondernemer een beroep doen op verschillende vormen van investeringsaftrek.

Nadere informatie

auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter

auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter Autobrief II plannen kabinet 2017-2020 voor autotax Europees bronbeleid SER-energieakkoord autobranche Belastingdienst burgers en bedrijven Autobrief

Nadere informatie

Plug-in Hybrid. juni 2013

Plug-in Hybrid. juni 2013 Plug-in Hybrid Electric Vehicles juni 2013 Begin 2013 reden In Nederland ongeveer 8.000 personenauto s met 0% fiscale bijtelling. Het overgrote deel hiervan zijn elektrische auto s die tevens een benzine-

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-!

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Duurzaam rijden. Dat moet voor iedereen bereikbaar

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014 December 2013 - nummer 443 Automobiellink Het loopt tegen het einde van het jaar. Daarom stellen wij u nu op de hoogte van enkele fiscale tips, zodat u dit jaar nog van deze tips gebruik kunt maken. BPM

Nadere informatie

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Tel het belastingvoordeel op en de Prius Plug-in Hybrid is er vanaf

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4

1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 Inhoudsopgave Hoofdstukken: 1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2013

Autoleasemarkt in cijfers 2013 Autoleasemarkt in cijfers 2013 samenvatting www.vna-lease.nl Autoleasing haakt in op tijdgeest In alle aspecten van onze maatschappij is een trend naar verduurzaming. De autoleasebranche levert als vergroener

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 juni 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Conjunctuur 2012 2013

Conjunctuur 2012 2013 ANALYSE AUTOVERKOPEN 2012 Conjunctuur 2012 2013 In haar meest recente persbericht van 19 december 2012 gaf het Centraal Planbureau (CPB) aan dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2012 opnieuw

Nadere informatie

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop De automotive sector kent in 2014 een slechte start. Vooral de particuliere markt blijft een zorgenkind.

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 april 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Vergrijzing stuwt wagenpark

Vergrijzing stuwt wagenpark Vooruitzicht Automotive Vergrijzing stuwt wagenpark Op korte termijn geen opleving van particuliere markt... en waar jongeren wel willen, maar nog niet kunnen......zorgt de vergrijzing op langere termijn

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen

Nadere informatie

Vraag 2 Gaat de overheid de schade verhalen wanneer automerken verkeerde CO 2 -gegevens aanleveren?

Vraag 2 Gaat de overheid de schade verhalen wanneer automerken verkeerde CO 2 -gegevens aanleveren? Antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Financiën over de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2015 en de daarbij behorende aanbiedingsbrief. Vraag 1 Is er een duidelijke en effectieve

Nadere informatie

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CDMI) en de leden van de VNA.

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CDMI) en de leden van de VNA. Inhoud 1. Omvang leasepark en marktaandeel VNA 3 2. Nieuwe registraties lease 3 3. Ontwikkelingen zakelijke personenauto s 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5. Top 10 leasemaatschappijen

Nadere informatie

Whitepaper. Kostenreductie van het wagenpark. Dit whitepaper geeft inzicht in...

Whitepaper. Kostenreductie van het wagenpark. Dit whitepaper geeft inzicht in... Whitepaper Kostenreductie van het wagenpark Dit whitepaper geeft inzicht in... - Het verschil tussen de fabrieksnorm en het werkelijk verbruik - Wat downsizing voor uw wagenparkkosten kan betekenen - Hoe

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Automobielsector op weg naar de toekomst Sectorcommentaar

Automobielsector op weg naar de toekomst Sectorcommentaar ING Investment Office Publicatiedatum: 30 juni 2016 Automobielsector op weg naar de toekomst Sectorcommentaar In vrijwel elk analistenrapport over de automobielsector dat dit jaar voorbij kwam stond één

Nadere informatie

Desgewenst voorzien wij u graag van meer informatie of achtergronden.

Desgewenst voorzien wij u graag van meer informatie of achtergronden. Vianen, 12 november 2014 Open brief aan de Kamerleden van alle fracties in de Tweede Kamer Geachte Kamerleden, Vorige week hebben wij u in een open brief een zevental vragen aangeboden, die u aan Staatssecretaris

Nadere informatie

Autoleasemarkt. Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen. 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt

Autoleasemarkt. Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen. 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt Autoleasemarkt Jaarcijfers 2009 Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen VNA Jaarcijfers 2009 Autoleasemarkt krimpt als gevolg van economische crisis Door de economische crisis

Nadere informatie

De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid past perfect in uw wagenpark.

De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid past perfect in uw wagenpark. De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid past perfect in uw wagenpark. Toyota wil dat duurzamer rijden voor iedereen bereikbaar is. Daarom ontwikkelen we innovatieve modellen en hebben we het grootste aanbod

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit loont. 30 september 2013

Duurzame mobiliteit loont. 30 september 2013 Duurzame mobiliteit loont 30 september 2013 Voorstelrondje Waar werkt u? Wat is uw verbinding met mobiliteit? Wat zijn uw ambities voor uw organisatie? 2 Dienstverlening Businessplan en Financiering Innovatie

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Directie Internationale Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Bijlagenrapport BEDRIJVEN NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Milieueffecten van wijzigingen in de autobelastingen. Arno Schroten

Milieueffecten van wijzigingen in de autobelastingen. Arno Schroten Milieueffecten van wijzigingen in de autobelastingen Arno Schroten Inhoudsopgave 01 Inleiding 04 Resultaten 02 Vergroening van de autobelastingen in vogelvlucht 05 Conclusies 03 Vier belastingscenario

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2015

Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2015 Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2015 2 LeasePlan Fiscale Brochure LeasePlan Fiscale Brochure 3 CBS-index 4 jaar CBS-index dec. 2013 tot okt. 2014 115 110,5 110 110 109,5 109 105 108,5 108 100 107,5

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2016) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 015 016 34 30 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 016) Nr. 114 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Nederland komt op st(r)oom! Green Tax Battle

Nederland komt op st(r)oom! Green Tax Battle Nederland komt op st(r)oom! Green Tax Battle ANWB ledenteam 20-04-2015 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en aanleiding 1.2 Focus ANWB ledenteam 2 Huidige fiscale situatie 2.1 Huidig beleid 2.2 Sterke

Nadere informatie

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 1 Brochure ALD electric INLEIDING Ons ALD electric aanbod is bijzonder volledig, met zowel oplaadbare hybrides (plug-in), elektrische auto s met verlengde

Nadere informatie

Datum 5 oktober 2016 Betreft Beantwoording vragen over de afname van de verkoop van hybride en volledig elektrische auto's

Datum 5 oktober 2016 Betreft Beantwoording vragen over de afname van de verkoop van hybride en volledig elektrische auto's > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN

WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN ALD FAQ WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN INHOUD 1. Is elektrisch rijden iets voor mij? 3 2. Welke soorten elektrische auto s zijn er? 3 3. Welke auto is voor mij geschikt? 4 4. Hoe ver kan ik rijden

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid

Nadere informatie

>>> Mobiliteitsonderzoek

>>> Mobiliteitsonderzoek >>> Mobiliteitsonderzoek >>> Column Te complex Op Prinsjesdag stuurde Eric Wiebes, onze Staatssecretaris van Financiën, een brief naar de Tweede Kamer met als onderwerp Keuzes voor een beter belastingstelsel.

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland Oer de nieuwsbrief voor medewerkers van ingels openbare scholengemeenschap Unieke -mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland In het onderwijs heb je zelden vanuit je functie het recht op een auto.

Nadere informatie

100% SUV, 0% bijtelling.

100% SUV, 0% bijtelling. Pocket guide Mitsubishi Outlander PHEV (Plug-in Hybrid EV) Herwers Mitsubishi maakt het onmogelijke mogelijk. 100% SUV, 0% bijtelling. De Mitsubishi Outlander PHEV in het kort 0% bijtelling voor 5 jaar,

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013 nationaal zakenauto onderzoek 2013 WAT WIL de zakelijke rijder? en WAT WIL de Werkgever? BIJLAGENRAPPORT nationaal zakenauto onderzoek 2013 NZO 2013 Basisanalyses Berijders Onderwerpen: 1. De Zakenauto

Nadere informatie

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Terugloop werkplaats bedreigt winstgevendheid automotive

Terugloop werkplaats bedreigt winstgevendheid automotive Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Terugloop werkplaats bedreigt winstgevendheid automotive Onderhoudsmarkt loopt deuken op Autobranche beleeft zwaar 2013 met lagere nieuwverkoop en dalende

Nadere informatie