Koninkrijk België KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID Commissariaat generaal der Regering Kapsel Label : Starters Future Bachelor Master

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninkrijk België KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID Commissariaat generaal der Regering Kapsel Label : Starters Future Bachelor Master"

Transcriptie

1 Koninkrijk België KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID Commissariaat generaal der Regering Kapsel nr-wg Label Starters Label Future Label Bachelor Label Master 31 Cadet Brons Zilver Goud Gelieve dit document, behoorlijk ingevuld en ondertekend, terug te sturen naar het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid, VOOR 12/03/2015, Visverkopersstraat 13 bus 11 te 1000 BRUSSEL VANAF 13/03/2015, Blijde Inkomstlaan te 1040 Brussel, en dit ten laatste op 31 mei Naam zoals vermeld op uw identiteitskaart 2. Voornamen zoals vermeld op uw identiteitskaart INSCHRIJVINGSBULLETIN PERSOONLIJKE GEGEVENS 3. Straat N r Bus Woonplaats Gemeente Provincie Tel. N r GSM N r 4. Geboortedatum Postcode Indien u geen onderdaan bent van één van de lidstaten van de Europese Unie, sedert wanneer bent u dan in één van de lidstaten van de Europese Unie gedomicilieerd? 5. Bent u reeds Cadet of Laureaat van de Arbeid? Goud Zilver Brons Cadet Geen Jaar van benoeming Benaming van de sector 6. Im Falle dass der(die) Kandidat(in) zu einem Gespräch eingeladen wird, kann er/sie auf Deutsch verhört werden. Möchten Sie auf Deutsch verhört werden? Ja Nein 1

2 7. Bent u : wedde- of loontrekkende WEDDE- OF LOONTREKKENDEN Naam van het salon Straat N r Bus Gemeente Naam van de verantwoordelijke Tel. N r Sedert welke datum is u bij uw huidige werkgever in dienst Naam en adres van uw vorige werkgevers vermelden Periode Benaming en adres van de onderneming / instelling Uitgeoefende taak, functie of beroep Bent u : Zelfstandig ondernemer Werkgever ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS WERKGEVERS Sedert Benaming en/of handelsnaam Straat N r Bus Gemeente Postcode Website Ondernemingsnummer B.T.W. nummer Grootte van de onderneming: Zonder werknemers < 10 werknemers > 10 werknemers 2

3 Door alle kandidaten in te vullen 12. Samenvatting van uw beroepsloopbaan : (in 10 lijnen maximum) 11. Hebt u de uitoefening van uw taak, functie of beroep onderbroken? JA NEEN Reden van de onderbreking Periode van de onderbreking LOOPBAAN 12. Vermeld uw professionele titels (diploma, attest). (Later kunnen u kopieën gevraagd worden) 13. Voor welk label wenst u uw kandidatuur te stellen? Label Starters Label Future Label Bachelor Label Master <5 jaar nuttige ervaring ingesloten 7 de jaar specialisatie > 5 jaar nuttige ervaring min 10 jaar nuttige ervaring min 15 jaar nuttige ervaring 3

4 Door alle kandidaten in te vullen BELANGRIJK De antwoorden op volgende vragen vormen een belangrijk element voor de evaluatie van de kandidatuur. Voor het bekomen van het label Starters (Cadet): Vul vragen 1 t/m 6 (8) in Voor het bekomen van het label Future (Brons) : Vul vragen 1 t/m 13 (14) in Voor het bekomen van het label Bachelor (Zilver) : Vul vragen 1 t/m 19 (23) in Voor het bekomen van het label Master (Goud) : Vul vragen 1 t/m 29 (30) in Werknemers: bijlage 1 van het inschrijvingsformulier wordt ingevuld door uw werkgever. Derden (collega, vroegere werkgever, vakbondsvertegenwoordiger, hiërarchische overste, enz.) kunnen dit bijkomend ook invullen. Zelfstandig ondernemer of werkgever: bijlage 1 kan eventueel door één of meerdere getuigen (opdrachtgever, bestuurder, beroepsvereniging) worden ingevuld. Vul de vragen 1 t/m 6 (8) in voor alle labels. 1. Omschrijf uw huidige taak/ functie in uw onderneming/ instelling (pour werknemers) : Omschrijf uw taak in het kader van uw onderneming (voor zelfstandige ondernemers, werkgevers) VRAGENLIJST 2. Wat heeft u ertoe aangezet uw kandidatuur in te dienen? (meerdere antwoorden mogelijk) Ik werd aangemoedigd door : mijn werkgever mijn vakbondsorganisatie mijn familie andere (te preciseren) : Ik wens dat de kwaliteit van mijn werk officieel erkend wordt Ik denk dat dit mij kan verder helpen in mijn loopbaan Andere : Mijn beroepsorganisatie heeft mij voorgesteld 3. Hoe informeert u zich i.v.m. veiligheidsmaatregelen, milieu & gezondheid? 4

5 4. Wat is uw bijdrage aan het milieu bij de uitoefening van uw beroep (meerdere antwoorden mogelijk) Afvalbeheer. Vb. : Het respecteren van de procedures. Vb. : Spaarzaam omgaan met elektriciteit en water. Vb. : Spaarzaam omgaan met producten en materiaal. Vb. : Gebruik van milieuvriendelijke kwaliteitsgrondstoffen. Vb. : Andere : 5. Waarover bent u fier in uw werk? 6. Waarom hebt u voor dit beroep gekozen? VRAGENLIJST Voor de zelfstandige ondernemers en werkgevers 7. Hoe blijft u op de hoogte van de evolutie van de sociale wetgeving? 8. Hoe bereken je een tarief? Met welke elementen houdt u rekening? 5

6 Kandidaten voor de labels Future, Bachelor en Master : Hebt u de vragen van 1 tot 6 (8) ingevuld? Beantwoord dan de vragen van 9 tot 13 (14) 9. Hebt u zelf initiatief genomen om uw opleiding te vervolledigen of uw kennis en vaardigheden binnen uw beroep uit te breiden? Ja, welke : Neen 10. Waaraan besteedt u de meeste aandacht op het gebied van gezondheid en veiligheid? (meerdere antwoorden mogelijk) Het dragen van een beschermingsuitrusting. Vb. : Het naleven van de hygiëne- en veiligheidsregels Vb. : De ergonomie van de werkpost en/of machine. Vb. : Aan uw eigen veiligheid en die van derden. Vb. : Andere : 11. Wat hebt u de laatste 5 jaar verwezenlijkt inzake milieu op de werkvloer? VRAGENLIJST 12. Op een schaal van 1 tot 10 welke mate van stress ervaar je in uw beroep. (1 betekent weinig en 10 betekent zeer hoog ) Op welke manier gaat u met stress om? Voor de zelfstandige ondernemers en werkgevers 14. Schat de tijd in die u besteedt aan het bijwerken van uw kennis betreffende : Management : Personeelsbeleid : Sociale wetgeving : 6

7 Kandidaten voor de labels Bachelor en Master : Hebt u de vragen van 1 tot 13 (14) ingevuld? Beantwoord dan de vragen van 15 tot 19 (23) 15. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat u goed in teamverband kunt werken. 16. Waarom is teamspirit belangrijk? Hoe werkt u daar in mee? VRAGENLIJST 17. Hebt u al de kans gekregen om deel te nemen aan het overdragen van uw beroepskennis en uw vaardigheden in het salon/bedrijf? Indien ja, hoe? Begeleiding van stagiaires. Vb.: Opleiding van nieuw personeel of collega s. Vb.: Andere : 18. Beschrijf uw bijdrage aan de klanttevredenheid. 19. Hoe draagt dit bij tot een gezonde onderneming? 7

8 Voor de zelfstandige ondernemers en werkgevers 20. Wat betekent collegialiteit in uw beroep? Geef er een voorbeeld van. 21. Beschrijf een situatie tijdens dewelke u het bewijs hebt geleverd van creativiteit en zin voor vernieuwing. 22. Wat is goed personeelsbeleid voor u? VRAGENLIJST 23. Hebt u uw personeel aangemoedigd om deel te nemen aan : vormingen. Welke? : evenementen. Welke? : (job)trainingen. Welke? Andere : Voeg zo nodig een lijst toe aan het formulier. Kandidaten voor het label Master : Hebt u de vragen van 1 tot 19 (23) ingevuld? Beantwoord dan de vragen van 24 tot 29 (30) 24. Hebt u al de kans gekregen uw beroepskennis en uw vaardigheden over te dragen in de sector? Indien ja, hoe Opleider Vb. : Spreker op evenementen. Vb. : Demonstrateur. Vb. : 8

9 Redactie of medewerking aan de redactie van tijdschriften, artikels, boeken,. Vb.: Andere: 25. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat u bijdraagt tot de goede naam van uw bedrijf/van uw zaak. 26. Geef een voorbeeld van bijdrage die u levert aan de uitstraling van de sector. VRAGENLIJST 27. Geef een voorbeeld dat uw gedrevenheid voor het beroep bewijst. 28. Dient u de belangen van uw beroep in het kader van een activiteit met sociaal karakter of in het kader van een beroeps-, sectorale en/of vakbondsvereniging? 29. Bent u sociaal actief in een organisatie, in het verenigingsleven of als vrijwilliger? 9

10 Voor de zelfstandige ondernemers en werkgevers 30. Hoe zie je de sector evolueren in de nabije toekomst? VRAGENLIJST 10

11 1 ALGEMENE BEPALINGEN De titel van Cadet van de Arbeid Label Starters en de titels van Laureaat van de Arbeid Label Future, Label Bachelor of Label Master erkennen officieel de grote verdiensten van personen, zonder onderscheid van graad of functie, die beantwoorden aan de hieronder vermelde criteria en die met succes hun kandidatuurevaluatie hebben doorgemaakt. In overleg met de organisaties van de sector wordt periodiek overgegaan tot de installatie van een Nationaal Comité, samengesteld uit vertegenwoordigers van UBK en van de representatieve werknemersorganisaties. Dit Comité verzekert de algemene organisatie van de selectiewerkzaamheden. De diensten van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid verlenen hieraan hun medewerking. De georganiseerde selectieprocedure in de sector Kapsel is verschillend van de vorige procedures. Zij beantwoordt aan doelstellingen die de procedure flexibeler moet maken en die de beroepskwaliteiten van de kandidaten meer moet doen uitkomen door de toevoeging van een label aan de titel van Cadet of Laureaat van de Arbeid waarvan melding gemaakt wordt op het brevet. De organisatie van de selectieprocedure gebeurt in overeenstemming met de wet op de bescherming van het privéleven REGLEMENT 2. TOEKENNINGSCRITERIA 2.1. De titel van Cadet van de Arbeid Label Starters kan toegekend worden aan elke persoon die een nuttige professionele ervaring van minder dan 5 jaar (ingesloten 7 de jaar specialisatie) heeft in de sector Kapsel en waarvan de kandidatuur getuigt dat deze aan volgende criteria beantwoordt : Blijk geven van beroepskennis (o.a. basistechniek snit & kleurtechniek) Blijk geven van beroepsbekwaamheid (zelfstandig kunnen werken) Kennis hebben van gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Respect voor het milieu aantonen Blijk geven van inzet en motivatie voor het beroep. Voor de categorieën Zelstandige ondernemers en Werkgevers Noties hebben van sociale wetgeving Basiskennis hebben van bedrijfsbeheer De titel van Laureaat van de Arbeid Label Future kan toegekend worden aan elke persoon die een nuttige professionele ervaring van meer dan 5 jaar heeft in de sector Kapsel en waarvan de kandidatuur bewijst dat deze aan de vastgelegde criteria voor het behalen van het Label Starters en aan de volgende specifieke criteria beantwoordt: Blijk geven van een uitgebreide beroepskennis (o.a. vorming) Blijk geven van een uitgebreide beroepsbekwaamheid Toepassen van veiligheidsmaatregelen Initiatief nemen i.v.m. bescherming van het milieu Aantonen van stressbestendigheid. Voor de categorieën Zelstandige ondernemers en Werkgevers Kennis hebben van management, sociale wetgeving en inzake personeelsbeleid De titel van Laureaat van de Arbeid Label Bachelor kan toegekend worden aan elke persoon die een nuttige professionele ervaring van minimum 10 jaar heeft in de sector Kapsel en waarvan de kandidatuur bewijst dat deze aan de vastgelegde criteria voor het behalen van het Label Starters en van het Label Future en aan de volgende specifieke criteria beantwoordt: Teamspirit hebben Met succes werken in ploegverband Bijdragen aan de overdracht van kennis en vaardigheden in het salon/bedrijf Klantbewuste houding aannemen. Voor de categorieën Zelstandige ondernemers en Werkgevers Blijk geven van collegialiteit Blijk geven van creativiteit en zin voor vernieuwing Aantonen van de uitvoering van een goed personeelsbeleid Ondersteunende maatregelen nemen voor zijn personeel De titel van Laureaat van de Arbeid Label Master kan toegekend worden aan elke persoon die een nuttige professionele ervaring van minimum 15 jaar heeft in de sector Kapsel en waarvan de kandidatuur bewijst dat deze aan de vastgelegde criteria voor het behalen van het Label Starters en van het Label Future en van het Label Bachelor en aan de volgende specifieke criteria beantwoordt: Bijdragen tot de overdracht van kennis en vaardigheden in de sector Bijdragen tot de goede naam van het bedrijf/de zaak Zijn bijdrage leveren aan de uitstraling van de sector Gedrevenheid voor het beroep aantonen Beschikken over een sociale inzet binnen het bedrijf/de zaak, voor het beroep of buiten de beroepscontext. Voor de categorieën Zelstandige ondernemers en Werkgevers Toekomstgerichte visie naar de sector toe. 3. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN De kandidaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 3.1. Onderdaan zijn van één der Lidstaten van de Europese Unie en: gedomicilieerd zijn en werken in België; of gedomicilieerd zijn in één der Lidstaten van de Europese Unie en werken in België; of 1. La loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte 11

12 in het buitenland werken voor een werkgever met maatschappelijke of bedrijfszetel in België. Of onderdaan zijn van een ander land en volgens het gekozen label: ten minste sedert 5, 10 of 15 jaar in België gedomicilieerd zijn en werken; of ten minste sedert 5, 10 of 15 jaar gedomicilieerd zijn in één van de Lidstaten van de Europese Unie en in België werken; of ten minste sedert 5, 10 of 15 jaar gedomicilieerd zijn in één van de Lidstaten van de Europese Unie en in het buitenland werken voor een werkgever met maatschappelijke of bedrijfszetel in België De kandidaat mag Cadet of Laureaat van de Arbeid zijn in een andere sector maar moet dit verplicht vermelden op zijn inschrijvingsformulier De kandidaat moet, op de afsluitingsdatum van de inschrijvingen, een nuttige beroepservaring hebben van 5, 10 of 15 jaar, volgens het aangevraagde label (behalve Cadet Label Starters) De kandidaat moet nog daadwerkelijk op het moment van de selectie de taak, de functie of het beroep uitoefenen in de betreffende sector. 4. MODALITEITEN 4.1. De kandidatuur is persoonlijk De kandidaturen moeten door middel van een officieel inschrijvingsformulier ingediend worden. Inschrijvingsformulieren kunnen bekomen worden hetzij rechtstreeks bij de diensten van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid, hetzij via de betrokken representatieve werkgevers- of werknemersorganisaties De kandidaten worden verzocht hun officieel inschrijvingsformulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend, te sturen naar het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid, VOOR 12/03/2015,Visverkopersstraat 13 bus 11 te 1000 Brussel, VANAF 13/03/2015, Blijde Inkomstlaan te 1040 Brussel, en dit ten laatste op 31 mei De inschrijving is kosteloos, evenals de aflevering van het brevet dat aan het betrokken gemeentebestuur wordt verzonden en dat door bemiddeling van deze laatste aan de Cadetten en de Laureaten wordt uitgereikt Aan de geselecteerde kandidaten zal gevraagd worden een origineel uittreksel uit het strafregister model 1 (voorheen getuigschrift van goed zedelijk gedrag) van recente datum (maximum 6 maanden oud op het moment van de vraag) over te maken alsook een kopie van de identiteitskaart (recto-verso) of indien de kandidaat in het bezit is van een elektronische identiteitskaart, een kopie van het document waarop zijn adres vermeld staat. Voor het behalen van een ereteken is dit uittreksel in de meeste gemeenten gratis REGLEMENT 5. SELECTIEPROCEDURE 5.1. De selectieprocedure heeft tot doel na te gaan of de kandidaten aan de voorwaarden en criteria voldoen zoals gedefinieerd onder punt 2 en 3 van het huidig reglement De selectie geschiedt onder het toezicht van het Organiserend Comité, dat kan overgaan tot het aanstellen van Selectiecomités. Elk Selectiecomité is, zoals het Organiserend Comité, samengesteld uit afgevaardigden van UBK en van de representatieve werknemersorganisaties. De verleende adviezen door de Selectiecomités moeten bekrachtigd worden door het Organiserend Comité De selectie heeft plaats op basis van de elementen van het dossier (antwoorden op vragen en vereiste bijlagen), op basis van een onderhoud met de leden van een Selectiecomité indien deze dit beslissen. Het Selectiecomité kan eveneens bijkomende informatie schriftelijk opvragen bij de kandidaat en/of de ondertekenaars van de bijgevoegde attesten van het dossier De kandidaten worden uitgesloten wanneer zij niet de vereiste officiële documenten en informatie verlenen hetzij op het ogenblik van de inschrijving hetzij tijdens de evaluatieprocedure of indien zij geen gevolg geven aan de uitnodiging zich aan te bieden voor het Selectiecomité Indien, na grondig onderzoek van het dossier, het Selectiecomité vaststelt dat de voorwaarden en de selectiecriteria voor het aangevraagde label niet vervuld zijn, mag het Selectiecomité, mits het akkoord van het Organiserend Comité, aan de kandidaat een ander label voorstellen, voor zover de kandidatuur beantwoordt aan de vereiste voorwaarden en criteria en de kandidaat zijn akkoord geeft op de wijze en binnen het tijdsbestek die hem worden medegedeeld Het advies van het Selectiecomité wordt medegedeeld aan de kandidaat tijdens de procedure. De kandidaat mag schriftelijk inlichtingen vragen aangaande de beslissing of de beslissing betwisten bij het Organiserend Comité binnen de 15 kalenderdagen na de officiële kennisgeving hiervan. Deze vraag of betwisting zal voorgelegd worden aan het Organiserend Comité dat een advies zal overmaken aan de Commissaris-generaal der Regering of aan zijn adjunct, die de definitieve uitspraak zal doen Geen enkel automatisme is van toepassing voor het toekennen van de titel van Cadet of Laureaat van de Arbeid Na de ondertekening van het koninklijk besluit houdende toekenning van de titel van Cadet of Laureaat van de Arbeid, worden de benoemde kandidaten schriftelijk op de hoogte gebracht door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid. 6. ALGEMENE BEPALINGEN 6.1. Door hun inschrijving: ontslaan de kandidaten het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid en alle personen, die aan deze instelling hun medewerking verlenen, van om het even welke aansprakelijkheid en namelijk van deze welke zou kunnen voortvloeien uit de toepassing van artikels 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, ter gelegenheid van de selectiewerkzaamheden en het gebruik van materieel dat, gebeurlijk, ter beschikking van de kandidaten wordt gesteld; onderwerpen de kandidaten zich aan de bepalingen van huidig reglement en aan de beslissingen van het Organiserend Comité en de Commissaris-generaal der Regering. Zij kunnen evenmin aanleiding geven tot om het even welke schadeloosstelling t.o.v. de kandidaten. 12

13 6.2. Elke opzettelijk onjuiste verklaring heeft de nietigverklaring van de kandidatuur tot gevolg De kandidatuurdossiers en hun bijlagen worden niet teruggegeven aan de kandidaten. 7. SLOTBEPALINGEN 7.1. De geselecteerde kandidaten worden voorgedragen voor de toekenning van de titel van Cadet van de Arbeid Label Starters, van de titel van Laureaat van de Arbeid met bronzen ereteken-label Future, met zilveren ereteken Label Bachelor en met gouden ereteken-label Master Voor het dekken van de kosten verbonden aan de materiële uitreiking van het ereteken wordt, naargelang het geval, beroep gedaan op een financiële tussenkomst van de werkgevers, de beroepsorganisaties of van de Cadetten of Laureaten zelf Het koninklijk besluit houdende toekenning van de titel van Cadet en Laureaat van de Arbeid wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad De leden van het Organiserend Comité en de Selectiecomités, alsook iedere persoon die zetelt als waarnemer of vervanger, mogen in geen geval informatie betreffende de kandidatuurdossiers alsook de resultaten van de selectiewerkzaamheden meedelen aan derden. In verband daarmee is het hen ook verboden hun eigen beoordeling, alsook deze van de andere leden van het Comité, betreffende de professionele waarde van de kandidaten, aan derden mede te delen Het Organiserend Comité mag, uitzonderlijk, mits staving en stilzwijgend akkoord van de Commissaris-generaal der Regering of zijn adjunct, afwijken van de bepalingen van huidig reglement. Ik verklaar kennis genomen te hebben van het reglement en aanvaard het in zijn geheel. Te de Handtekening van de kandidaat : REGLEMENT 13

14

15 Bijlage 1 WAAROM DIT ATTEST LATEN INVULLEN? De titel van Cadet van de Arbeid Label Starters en de titels van Laureaat van de Arbeid Label: Future, Bachelor of Master erkennen, officieel, de verdiensten van alle beroepsbeoefenaars uit de sector Kapsel. (Raadpleeg het volledige reglement op Dit attest vervolledigt het dossier ingediend door de kandidaat. WIE VULT DIT ATTEST IN? Dit wordt ingevuld door de werkgever. indien de kandidaat in dienstverband werkt. Het attest mag eventueel ook worden gefotokopieerd en bijkomend door derden (collega, vroegere werkgever, vakbondsvertegenwoordiger, hiërarchische overste, klant, ) worden ingevuld. Voor een zelfstandige ondernemer of een werkgever kan dit attest door 1 of meerdere getuigen (opdrachtgever, bestuurder, beroepsorganisatie, collega van het beroep, klant, ) worden ingevuld. ATTEST Ondergetekende, naam voornaam handelend als: (schrap de onnodige vermeldingen) werkgever overste opdrachtgever bestuurder vertegenwoordiger van een beroepsorganisatie vertegenwoordiger van een vakbondsorganisatie Andere van Mevr./Dhr voor de titel van Cadet of Laureaat van de Arbeid. Hoe beoordeelt u de kandidaat op de volgende criteria op een schaal van 1 tot 10? 1 betekent zeer zwak en 10 betekent zeer hoog 1. Blijk geven van beroepskennis (o.a. basistechniek snit & kleurtechniek). Label STARTERS (criteria 1 t/m 7) ondersteunt de kandidatuur Blijk geven van beroepsbekwaamheid (zelfstandig kunnen werken) Kennis hebben van gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Respect voor het milieu aantonen Blijk geven van inzet en motivatie voor het beroep Voor de categorieën Zelstandige ondernemers en Werkgevers 6. Noties hebben van sociale wetgeving Basiskennis hebben van bedrijfsbeheer Label FUTURE (criteria 1 t/m 13) 8. Blijk geven van een uitgebreide beroepskennis (o.a. vorming) Blijk geven van een uitgebreide beroepsbekwaamheid Toepassen van veiligheidsmaatregelen Initiatief nemen i.v.m. bescherming van het milieu Aantonen van stressbestendigheid Voor de categorieën Zelstandige ondernemers en Werkgevers 13. Kennis hebben van management, sociale wetgeving en inzake personeelsbeleid Label BACHELOR (criteria 1 t/m 21) Teamspirit hebben Met succes werken in ploegverband Bijdragen aan de overdracht van kennis en vaardigheden in het salon/bedrijf Klantbewuste houding aannemen

16 Voor de categorieën Zelstandige ondernemers en Werkgevers 18. Blijk geven van collegialiteit Blijk geven van creativiteit en zin voor vernieuwing Aantonen van de uitvoering van een goed personeelsbeleid Ondersteunende maatregelen nemen voor zijn personeel Label MASTER (criteria 1 t/m 27): 22. Bijdragen tot de overdracht van kennis en vaardigheden in de sector Bijdragen tot de goede naam van het bedrijf/de zaak Zijn bijdrage leveren aan de uitstraling van de sector Gedrevenheid voor het beroep aantonen Beschikken over een sociale inzet binnen het bedrijf/de zaak, voor het beroep of buiten de beroepscontext. Voor de categorieën Zelstandige ondernemers en Werkgevers Toekomstgerichte visie naar de sector toe Waarom verdient de kandidaat volgens u de gevraagde titel en label of waarom niet? ATTEST Datu : Functie : Onderneming Instelling Organisatie Tel : GSM : Handtekening : 16

INSCHRIJVINGSFORMULIER. Straat Nr Bus Woonplaats

INSCHRIJVINGSFORMULIER. Straat Nr Bus Woonplaats Koninkrijk België KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID Commissariaat-generaal der Regering Laureaat de Arbeid in de sector nr-wg Label Professional Label Specialist Label Expert 140 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF

DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF Koninkrijk België KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID Commissariaat-generaal der Regering Laureaat van de arbeid in de sector Drukkerij-, Grafische kunst- en Dagbladbedrijf nr-em Label Toekomst

Nadere informatie

Boekhoudkundige en Fiscale Beroepen

Boekhoudkundige en Fiscale Beroepen Koninkrijk België KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID Commissariaat-generaal der Regering Laureaat de Arbeid in de sector rec nr-em nr-al Toekomst het beroep Partner het beroep Meester in het

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER. Straat Nr Bus Woonplaats

INSCHRIJVINGSFORMULIER. Straat Nr Bus Woonplaats Koninkrijk België KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID Commissariaat-generaal der Regering Laureaat van de Arbeid in de sector nr-wg Label Toekomst van het beroep Label Specialist van het beroep

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER. GSM N r. Jaar van benoeming

INSCHRIJVINGSFORMULIER. GSM N r. Jaar van benoeming nr-wg Koninkrijk België KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID Commissariaat-generaal der Regering 113 Onthaal - Luisteren - Respect De globale kwaliteit waarborgen Drijvende kracht Vaardigheden

Nadere informatie

Koninkrijk België KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID Commissariaat-generaal der Regering Bouw Label Professional Specialist Expert

Koninkrijk België KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID Commissariaat-generaal der Regering Bouw Label Professional Specialist Expert Koninkrijk België KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID Commissariaat-generaal der Regering Bouw nr-wg Label Professoinal Label Specialist Label Expert 36 INSCHRIJVINGSFORMULIER Gelieve dit document,

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS Koninkrijk België KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID Commissariaat-generaal der Regering Goederenvervoer en logistiek voor rekening van derden Verhuisondernemingen en meubelbewaring Handel en

Nadere informatie

Word Cadet of Laureaat van de Arbeid van België in de sector van de boekhoudkundige en fiscale beroepen

Word Cadet of Laureaat van de Arbeid van België in de sector van de boekhoudkundige en fiscale beroepen Word Cadet of Laureaat van de Arbeid van België in de sector van de boekhoudkundige en fiscale beroepen C. JANSSENS Verwerf de titel, het brevet en het erekenteken als erkenning van uw vakbekwaamheid.

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O IDENTITEIT

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Bijlage Mededeling CBFA_2009_20-3 dd. 8 mei 2009

Bijlage Mededeling CBFA_2009_20-3 dd. 8 mei 2009 Bijlage Mededeling _2009_20-3 dd. 8 mei 2009 Formulier dat moet worden ingevuld door de personen die zich kandidaat stellen voor een hernieuwing van mandaat als bestuurder of als effectieve leider Toepassingsveld:

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst.

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst. Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst. Aanvraag vergunning voor het exploiteren van een taxidienst, eventueel met reservevoertuigen, of om een bestaande vergunning voor het

Nadere informatie

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur)

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) 1 1 Functieomschrijving en bijzondere rekruteringsvoorwaarden Gemeentebestuur Brakel Sportdienst Gemeentesecretaris Sportdienst 1 FE sportfunctionaris B1

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I. INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent 2 Verzekeringssubagent

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL bij kandidatuur.

INFORMATIEBUNDEL bij kandidatuur. 1 INFORMATIEBUNDEL bij kandidatuur. Vermeld hier de functie waarvoor je solliciteert: Algemene aanwervings- en toelatingsvoorwaarden Om in aanmerking te komen voor de functie dien je te voldoen aan volgende

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2011-10

RECHTSPERSOON v. 2011-10 A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2011-10 Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (officieuze

Nadere informatie

STANDAARD CV. Inschrijving voor het functiespecifiek aanwervingsexamen voor onderwijsondersteuner en ondersteuner Gezin (niveau B)

STANDAARD CV. Inschrijving voor het functiespecifiek aanwervingsexamen voor onderwijsondersteuner en ondersteuner Gezin (niveau B) STANDAARD CV Inschrijving voor het functiespecifiek aanwervingsexamen voor onderwijsondersteuner en ondersteuner Gezin (niveau B) Gelieve dit standaard CV volledig en precies in te vullen. Al deze informatie

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten 1. Algemene gegevens Is

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2015-01

RECHTSPERSOON v. 2015-01 ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O. IDENTITEIT VAN

Nadere informatie

exemplaar voor in medisch dossier 2 e exemplaar (voor aanvrager)

exemplaar voor in medisch dossier 2 e exemplaar (voor aanvrager) AANVRAAGFORMULIER TOT HET BEKOMEN VAN EEN AFSCHRIFT VAN GEGEVENS UIT EEN PATIENTENDOSSIER In uitvoering en volgens de modaliteiten van artikel 9 van de wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002 IDENTITEIT

Nadere informatie

Buitenlandse Stages voor Magistraten, Griffiers en Secretarissen

Buitenlandse Stages voor Magistraten, Griffiers en Secretarissen Buitenlandse Stages voor Magistraten, Griffiers en Secretarissen Een project gerealiseerd met de financiële steun van de Koning Boudewijn Stichting - Jaar 2017 - Kandidaatsdossier Het dossier bevindt zich

Nadere informatie

FORMULIER DV94D. Waarom deze vrijstelling?

FORMULIER DV94D. Waarom deze vrijstelling? AANVRAAG TOT VRIJSTELLING OM EEN OPLEIDING VIA TEWERKSTELLING TE VOLGEN IN EEN ONDERNEMING VOOR VORMING DOOR ARBEID (CSPI, EX-EFT: ENTREPRISE DE FORMATION PAR LE TRAVAIL) OF EEN ATELIER VOOR VORMING DOOR

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen Master en master-na-master opleidingen Lees eerst zorgvuldig onderstaande informatie: Alle aanvragen worden behandeld door de Dienst Inschrijvingen. Dit neemt ongeveer twee maanden in beslag. We vragen

Nadere informatie

Aanvraag tot registratie van een nieuwe vrijwilliger. Enkele aandachtspunten bij het invullen van dit formulier:

Aanvraag tot registratie van een nieuwe vrijwilliger. Enkele aandachtspunten bij het invullen van dit formulier: Aanvraag tot registratie van een nieuwe vrijwilliger Versie: 12 september 2011 Thema: vrijwilligersregistratie Contact: je provinciale zetel Je kan al deze gegevens ook rechtstreeks in het CRM-systeem

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN NATUURLIJKE PERSOON v 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de circulaire NBB_2013_02

Bijlage 3 bij de circulaire NBB_2013_02 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 17 juni 2013 Bijlage 3 bij de circulaire NBB_2013_02 Formulier

Nadere informatie

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING NIEUWSTRAAT 81 8940 WERVIK TEL. : 056 / 31 13 64 FAX.: 056 / 31 03 07 VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE CVBA DE LEIE: DATUM INSCHRIJVING: IDENTIFICATIENUMMER: DATUM TOEWIJZING:

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen TOETREDINGSFORMULIER terug te sturen naar het IBJ, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Hierbij wens ik mij kandidaat te stellen als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen GELIEVE IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

FSMA_2017_10-2 dd. 28/06/2017

FSMA_2017_10-2 dd. 28/06/2017 FSMA_2017_10-2 dd. 28/06/2017 Toepassingsgebied Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; Beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging; Beheervennootschappen van alternatieve

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2)

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) BELANGRIJK! Gelieve deze aangifte vervolledigd en ondertekend terug te sturen binnen de 5 dagen volgend op het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Gelieve bij deze

Nadere informatie

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid A Algemeen luik Voor elke machtigingsaanvraag moeten delen A, B en C van dit formulier correct worden ingevuld. Indien de

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

GEGEVENSFORMULIER ARCHITECT

GEGEVENSFORMULIER ARCHITECT Vak 1. PERSOONSGEGEVENS 1.1. Identiteit 1.1.1. Naam: 1.1.2. Voornamen: (uw naam en voornamen zoals vermeld op uw officiële identiteitsdocumenten) 1.1.3. Gebruikte voornaam: 1.1.4. Geslacht: M V 1.1.5.

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013

INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013 INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013 In te vullen door het secretariaat ontvangstgegevens Waarvoor dient het inschrijvingsformulier? Met het invullen van het inschrijvingsformulier

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG TOT REGISTRATIE ALS ZORGKUNDIGE BIJ DE ERKENNINGSCOMMISSIE VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG TOT REGISTRATIE ALS ZORGKUNDIGE BIJ DE ERKENNINGSCOMMISSIE VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE Bijlage bij koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 april 2013 betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Erkenningscommissie voor de beoefenaars

Nadere informatie

Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen

Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen 1 Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen 1 Inleiding Deze vragenlijst moet worden ingevuld door de bij bemiddelingsactiviteiten betrokken personen voor wie de

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR ERKENNING ALS WAPENHANDELAAR

AANVRAAG VOOR ERKENNING ALS WAPENHANDELAAR FOD Binnenlandse Zaken PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENTSCOMMISSARIAAT AANVRAAG VOOR ERKENNING ALS WAPENHANDELAAR IDENTITEIT VAN DE ERKENDE PERSOON Enkel in te vullen indien de erkende persoon een natuurlijke

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE BERICHT AAN DE WERKNEMERS PROJECT «VORMING 600» OPENBARE SECTOR DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE OF GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE MET LOONBEHOUD NIEUWE SELECTIES VOOR HET

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER 1. KANDIDAAT ECHTGENO(O)T(E) of SAMENWONENDE Naam: Naam: Voornaam: Voornaam: Geslacht: M / V Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

BEVRAGING VERPLEEGKUNDIGEN EN VERPLEEG- EN ZIEKENHUISASSISTENTEN

BEVRAGING VERPLEEGKUNDIGEN EN VERPLEEG- EN ZIEKENHUISASSISTENTEN BEVRAGING VERPLEEGKUNDIGEN EN VERPLEEG- EN ZIEKENHUISASSISTENTEN PLANNINGSMODELLEN BEROEPSBEOEFENAARS IN DE GEZONDHEIDSZORG Deze enquête richt zich tot alle houders van een diploma, brevet of titel van

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN

AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN 1. BASISGEGEVENS AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN 1.1 Taalkeuze Nederlands Frans Duits 1.2 Identificatienummer (enkel invullen welk nummer van toepassing

Nadere informatie

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Geachte heer, Geachte mevrouw, Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX E-MAIL visa@gezondheid.belgie.be BETREFT:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN Waarvoor dient dit formulier? ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE

Nadere informatie

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10 AANMELDING VOOR DE ADOPTIE VAN EEN KIND VAN DE FAMILIE UIT HET BUITENLAND Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een kind van je familie dat in het buitenland verblijft. In te vullen door

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

Aanvraag van een erkenning als exploitant van hout: rechtspersoon

Aanvraag van een erkenning als exploitant van hout: rechtspersoon Aanvraag van een erkenning als exploitant van hout: rechtspersoon ANB-35-150609 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst Gemeente Brasschaat Bredabaan 182 2930 BRASSCHAAT Tel. 03 650 02 00 - Fax 03 652 08 72 E-mail: secretariaat@brasschaat.be Waarvoor dient

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

Praktische handleiding

Praktische handleiding Belgische veiligheidsinstantie van de spoorwegen Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen voor de aanvraag tot erkenning als centrum belast met de medische en/of psychologische onderzoeken

Nadere informatie

ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB

ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB WEBDOC VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN VENNOOTSCHAP Inlichtingsformulier A2 Acerta SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 ANTWERPEN-WILRIJK empty Formulier volledig invullen, ondertekenen

Nadere informatie

Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid Eretekens van de arbeid 1. Definitie - Wat : Toekenning aan het loon- en weddetrekkend personeel van een premie na een bepaald aantal dienstjaren. - Vergoedingscode : Arbeidsereteken 2 de Klasse, volledig

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ...

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ... Kader 1 : Identificatie van de candidaat «EPB-Adviseur» De heer mevr. Voornaam : Naam :...... Nationaliteit : Adres :... Tel. :.. Fax :... Mail :. Naam van het studiebureau of van de firma waarvoor U werkt

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (Inwerkingtreding 01-12-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON BEGINDATUM VAN DE ACTIVITEIT:... /... /... 2. GEGEVENS VAN

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER Federaal agentschap voor beroepsrisico s Sterrenkundelaan 1 1210 BRUSSEL 601N AANVRAAGFORMULIER VOOR SCHADELOOSSTELLING VOOR EEN BEROEPSZIEKTE (*) Beroepsziektewetgeving voor personeelsleden uit de provinciale

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER.

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. Stuur dit formulier, samen met de bijlagen, naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan, 46 1000 Brussel Email: greenpower@brugel.brussels Het dossier zal

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO)

Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) Aanvraag formulier Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) Niet in te vullen door aanvrager: Diploma akkoord: ja/nee Werkervaring akkoord: ja/nee Documenten akkoord: ja/nee

Nadere informatie

Voltijds elektricien (m/v)

Voltijds elektricien (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie