Studie over de veiligheid bij de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van apothekers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studie over de veiligheid bij de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van apothekers"

Transcriptie

1 575BZ03, Juli 2006 Studie over de veiligheid bij de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van apothekers FOD Binnenlandse Zaken, De Algemene Directie Veiligheidsen Preventiebeleid Nobody s Unpredictable

2 Voorstelling van de studie 1

3 1. Context en doelstellingen De Minister van Binnenlandse Zaken heeft een enquête laten uitvoeren onder zelfstandige ondernemers en de beoefenaars van vrije beroepen om een beeld te krijgen van hun noden en houdingen ten aanzien van de veiligheidsproblemen en geweldsdelicten (perceptie van de risicograad en kennis van de te treffen maatregelen). De enquête omvat twee luiken. Enerzijds een geografisch luik dat alle zelfstandige ondernemers en kleinhandelaars zonder specifiek beroep omvat, en anderzijds een sectorieel luik dat vier sectoren bevat waarvan de criminaliteitscijfers aantonen dat het onveiligheidsrisico hoger is: juweliers, huisartsen, apothekers en de uitbaters van tankstations. De «face to face» - interviews werden gehouden in de steden en gemeenten die het meest met de onveiligheidsproblemen geconfronteerd worden. Omwille hiervan zijn de resultaten van deze enquête puur statistisch gezien niet representatief voor de noden en houdingen van àlle zelfstandige ondernemers en vrije beroepen. Deze bevatten daarentegen wel waardevolle informatie afkomstig van diegenen die in het bijzonder geconfronteerd worden met onveiligheid. 2

4 2. Methodologie 2.1. Methodologische specificaties De individuele face-2-face interviews via het CAPI-systeem (Computer Assisted Personal Interview) hebben thuis of op de werkplaats van de respondenten plaatsgevonden, in bepaalde gevallen na het maken van een afspraak. De enquêtes hebben plaatsgevonden van 28 februari tot 28 maart De resultaten Met een steekproef van 153 respondenten bevinden we ons in het spectrum van de kwantitatieve studies. De resultaten van deze studie kunnen niet geëxtrapoleerd worden naar de volledige sector van apothekers. Daarom spreken we hier van een kwalitatieve analyse, een temperatuurpeiling van het risico op slachtofferschap en onveiligheid bij een selectie van apothekers. 3

5 Slachtofferschap 4

6 Apothekers 19 van de 153 ondervraagde apothekers zijn het slachtoffer geweest van fysiek geweld of hebben het voorwerp uitgemaakt van bedreigingen met gebruik van fysiek geweld tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit in 2005 In 2005 werden gemiddeld 1,2 geweldsdelicten gepleegd bij de ondervraagde apothekers 13 van de 19 betrokken apothekers hebben rechtstreeks contact gehad met de daders De aard van de geweldplegingen bestond uit : Een bedreiging om geweld te gebruiken (7) Een bedreiging om een vuurwapen te gebruiken (5) Het gebruik van een vuurwapen (4) Het gebruik van fysiek geweld (3) Het gebruik van wapens (3) Beschadigingen (3) De feiten vonden voornamelijk plaats tijdens de openingsuren van de apotheek (11), hadden betrekking op het stelen van geld (7) en hebben bij het slachtoffer een gevoel van angst veroorzaakt (11/19) 5

7 Onveiligheidsgevoel 6

8 1. Risicoperceptie 1.1. Naarmate men slachtoffer in het verleden was Wat is volgens u de kans dat u binnen de volgende 12 maanden het slachtoffer wordt van een geweldsdelict gedurende de uitoefening van uw beroepsactiviteit? Heel groot 4% (n=6) 1% (n=2) 21% (n=4) Groot 36% (n=55) 34% (n=45) 53% (n=10) Klein 26% (n=5) 48% (n=74) 51% (n=69) Heel klein Onbestaande 1% 1% 11% (n=17) 13% (n=17) Totale steekproef (n=153) Slachtoffers(n=19) Niet slachtoffers (n=134) 7

9 2. De rol van het onveiligheidsgevoel Welke rol speelt uw onveiligheidsgevoel bij het uitoefening van uw beroepsactiviteit? Ik voel me veilig Totale steekproef (n=153) (n=63) (n=2) 11% Slachtoffers 41% (n=19) Ik voel me op bepaalde momenten onveilig maar dit beïnvloedt me professioneel niet (n=65) (n=10) 42% 53% Ik voel me onveilig maar ik denk dat dit met het nemen van preventieve maatregelen kan worden opgelost (n=21) (n=5) 14% 26% Ik voel me onveilig en ik denk niet dat dit met het nemen van preventieve maatregelen kan worden opgelost omdat: 2% (n=3) 11% (n=2) 59% (90) VAN DE APOTHEKERS VOELEN ZICH ONVEILIG 8

10 3. De oorzaken van het onveiligheidsgevoel Wat zijn volgens u de oorzaken van uw onveiligheidsgevoel? Basis : Voelen zich onveilig n=90 Ervaringen van anderen uit uw beroepsmilieu (n= 53) (n=8) 47% 59% Berichtgeving over geweldsdelicten in de media (n=40) (n=6) 35% 44% Eerdere gevallen van fysiek geweld waarvan in uw zaak (n=32) (n=10) 36% 59% Het gegeven dat medicijnen gegeerd zijn bij een bepaalde groep van delinquenten (n=27) (n=5) 30% 29% Geen vertrouwen in een snelle interventie van de politie (n=14) 6% 16% Het feit dat de veiligheidsmaatregelen die u neemt of kan nemen onvoldoende zijn (n=12) (n=3) 13% 18% Andere (n=12) (n=4) 13% 24% Voelen zich onveilig Slachtoffers (n=90) (n=17) 9

11 4. Onveilige momenten Op welke concrete momenten voelt u zich onveilig? Basis : Voelen zich onveilig n=90 Bij het sluiten van de zaak (n= 51) (n=11) 57% 65% Gedurende de nachtwachten (n=50) (n=8) 47% 56% Gedurende de avondwachten 33% 29% (n=30) (n=5) Gedurende de openinguren 31% (n=28) 35% (n=6) Tijdens het openen van de zaak 10% 18% (n=9) (n=3) Wanneer het geld naar de bank wordt gebracht 8% 6% (n=7) Op het moment dat er medicijnen worden geleverd 7% 12% (n=6) (n=2) In het duisternis, de avond( in de winter) Bij het deponeren van geld in de nachtkluis van de bank 4% 6% 2% (n=4) (n=2) Voelen zich onveilig (n=90) Slachtoffers (n=17) 10

12 5. Het risicogevoel Denkt u dat u tijdens het uitvoeren van uw beroep kwetsbaar bent voor gevallen van agressie? Ja, omdat er altijd veel cash aanwezig is (n= 94) (n=12) 61% 63% Ja, omdat apotheken door het uitvoeren van wachtdiensten een verhoogd risico lopen (n=64) (n=9) 42% 47% Ja, omdat er medicijnen aanwezig zijn (n=63) (n=7) 41% 37% Ja, omdat apotheken in het verleden reeds vaak het slachtoffer werden van gevallen van agressie Ja, omdat er in deze buurt veel gevallen van agressie voorkomen (n=53) (n=7) (n=29) 19% (n=8) 35% 37% 42% Ja 3% (n=4) 5% Neen 5% (n=8) Totale steekproef (n=153) Slachtoffers (n=19) 11

13 6. Het veiligheidsgevoel Zou het vervangen van de individuele wachtdiensten door een vaste (nacht)wachtapotheek per regio uw veiligheidsgevoel gunstig beïnvloeden? JA (n= 52) (n=5) 26% 34% Vrouwen 44% (n=38) jaar 49% (n=17) Antwerpen 50% (n=12) (n=47) 35% (n=101) 66% NEEN (n=14) 74% (n=87) 65% Totale steekproef (n=153) Slachtoffers(n=19) Niet slachtoffers(n=134) 12

14 Veiligheidsmaatregelen 13

15 1. Preventie van fysiek geweld 1.1. Algemeen Hebt u reeds maatregelen genomen om fysiek geweld, of de concrete dreiging met fysiek geweld, te voorkomen? JA NEEN (n= 91) (n=14) (n=77) (n=62) (n=5) (n=57) 26% 41% 43% 59% 57% 74% Dit is volgens u niet nodig Omdat u van mening bent dat met het nemen van maatregelen het risico op fysiek geweld niet zal afnemen Misschien is dit wel nuttig maar u wenst uw financiële middelen in andere zaken te investeren Waarom nam u tot op heden nog geen maatregelen om fysiek geweld, of de concrete dreiging met fysiek geweld, te voorkomen? n=62 11% 18% (n= 36) (n=21) (n=7) 58% Totale steekproef(n=153) Slachtoffers (n=19) Niet slachtoffers (n=134) U bent niet de eigenaar van de apotheek Andere 6% 8% (n=4) (n=5) 14

16 2. Opleidingen 2.1. Kennis Bent u op de hoogte van het feit dat er specifieke opleidingen bestaan over het omgaan met agressie? JA 47% (n=9) 59% (n=79) Zou u een opleiding volgen als men u deze zou aanbieden? Basis : Hebben geen opleiding gevolgd n=129 Ja, ook als ik hiervoor een bijdrage moet betalen Ja, maar enkel indien dit gratis is 24% (n=4) 20% (n=22) 29% (n=5) 26% (n=29) NEEN 53% (n=10) 41% (n=55) (n=19) Slachtoffers Neen 47% (n=8) 54% (n=61) (n=134) Niet slachtoffers Slachtoffers (n=17) Niet slachtoffers (n=112) 92% VAN DIEGENEN DIE NIET OP DE HOOGTE ZIJN VAN SPECIFIEKE OPLEIDINGEN ZOUDEN GEINTERESSERD ZIJN OM EEN OPLEIDING TE VOLGEN 15

17 2. Opleidingen 2.2. Gebruik Hebt u reeds een dergelijke opleiding gevolgd? JA 11% (n=2) 16% (n=22) Wijkapotheek 23% (n=19) Hebben maatregelen genomen 20% (n=18) Denken zij een groot risico lopen om slachtoffer te worden 22% (n=12) Op de hoogte van specifieke opleidingen 26% (n=23) Ja door Absolute cijfers n=24 NEEN 89% (n=17) 84% (n=112) Politie 11 Privé organisaties, privélessen 7 Huisartsenvereniging 3 Apothekersvereniging 2 Andere 2 Slachtoffers Niet slachtoffers (n=19) (n=134) 27% VAN DIEGENEN DIE OP DE HOOGTE VAN SPECIFIEKE OPLEIDING ZIJN Ja, over Absolute cijfers n=24 Vorming i.v.m. het voorkomen van fysiek geweld 18 Vorming inzake het omgaan met agressie 18 Vorming i.v.m. het correcte gebruik van de aanwezige veiligheidsmaatregelen 9 Vorming i.v.m. het reageren voor, tijdens en na een overval 8 16

18 2. Opleidingen 2.3. Redenen voor het niet volgen van Basis : Hebben geen opleiding gevolgd n=129 een opleiding Waarom volgde u geen opleiding? U weet niet waar u terecht kan voor een opleiding (n=44) 34% U gelooft niet dat een opleiding kan bijdragen tot het voorkomen van geweldsdelicten binnen uw onderneming (n=39) 30% U heeft er niet over nagedacht 17% (n=22) U beschikt reeds over voldoende kennis 5% (n=7) U heeft (tot nu toe) nog geen tijd ervoor gehad 2% (n=2) Het volgen van een opleiding is te duur 2% (n=2) Andere 2% (n=2) WHN 18% (n=23) 17

19 3. Genomen maatregelen 3.1. Organisatorische maatregelen Het regelmatig wegnemen van geld uit de kassa 80% (n=122) Heel efficiënt Efficiënt 18% (n=22) (n=68) Matig efficiënt 56% Weinig efficiënt Niet efficiënt 21% 22 (n=3) (n=26) (n=2) Verdovende middelen (vb: Rohypnol) worden op een bijzonder beveiligde plaats bewaard 59% (n=91) 22% (n=20) (n=46) 51% 21% (n=19) 7% (n=6) - Het stimuleren van het betalen met bankkaarten 52% (n=80) 21% (n=17) (n=52) 65% (n = 9) 11% 1 Het geld op verschillende plaatsen bewaren 46% (n=71) 14% 58% 25% 3% (n=10) (n=41) (n=18) (n=2) Bij het openen en het sluiten van de winkel nagaan of er iets abnormaals te zien is 45% (n=69) 4% (n = 3) 52% (n=36) 35% (n=24) 7% 1 (n=5) Extra aandachtig zijn bij het zien van onbekende of verdachte wagens 27% (n=42) 10% (n = 4) 48% (n=20) 33% (n=14) 7% 2 (n=3) (n=1 De apotheek en het woongedeelte zijn strikt van elkaar gescheiden 20% (n=30) 10% (n = 3) 53% (n=16) 27% (n = 8) 10% (n=3) 18

20 3. Genomen maatregelen 3.1. Organisatorische maatregelen Klanten moeten aanbellen alvorens ze worden binnengelaten 19% (n=29) Heel efficiënt Efficiënt 31% (n=9) (n=16) Matig efficiënt 55% Weinig efficiënt Niet efficiënt (n=3) 10% 3% Regelmatig overleg / contact met de politiediensten 18% (n=28) - 57% (n=16) 21% (n=6) 11% 11% (n=3) (n=3) De toegang tot het woongedeelte kan worden afgesloten De plaats waar de medicijnen worden gestockeerd is afgesloten van de winkelruimte 12% 18% (n=28) (n=19) 4% 11% (n=2) 64% (n=18) 42% (n = 8) 29% (n=8) 42% (n=8) 4% 5% Beperken van voorraden in de winkel 11% (n=17) 59% 29% 12% - (n=10) (n=5) (n=2) Andere 6% (n = 9) Geen 2% (n = 3) 19

21 3. Genomen maatregelen 3.2. Bouwkundige en fysische maatregelen Voldoende verlichting Gevelbeveiliging zoals inbraakwerende ramen of rolluiken Gebruik maken van een kluis om uw geld te bewaren 59% 31% 29% (n=91) (n=48) (n=45) Heel efficiënt Efficiënt 10% ( n= 9) 21% (n=10) 11% (n=5) 54% ( n=4 9) (n=26) 60% (n=27) Matig efficiënt 54% Weinig efficiënt Niet efficiënt 30% ( n=27) 5% 1 ( n=5) ( n=1) 17% (n=8) 6% 2 (n=3) 24% 4% (n=11) (n=2) Automatische deursluiters Licht in winkel reeds voor opening inschakelen d.m.v. elektronische timer Gebruik maken van een sas voor het binnenlaten van klanten 15% 12% 6% (n=23) (n=19) (n = 9) 22% (n=5) 11% (n=2) 11% 37% (n=15) (n=7) 56% (n=5) 65% 37% 4% 9% (n=2) 11% 5% (n=7) (n=2) 22% 11% (n=2) Ramkraakdrempels (paaltjes, ) 3% (n = 5) 20% (n=3) 60% 20% - Beschermkap bij de kassa Andere 3% 14% (n = 5) (n=22) 20% (n=3) 60% 20% - Geen 18% (n=27) 20

22 3. Genomen maatregelen 3.3. Elektronische veiligheidsmaatregelen alarmsysteem 56% (n=86) Welk type alarmsysteem : Met aansluiting op een alarmcentrale 25% (n=39) Met rechtsreekse verwittiging politie 18% (n=28) Met verwittiging van derden 14% (n=22) Zonder verwittiging van derden 7% (n=10) Andere alarmsysteem 1% (n = 1) hold-up knop 38% (n=58) Welk type hold-up knop : Met rechtstreekse verwittiging politie 31% (n=47) Met aansluiting op een alarmcentrale 10% (n=16) Met verwittiging van derden 3% (n = 4) Zonder verwittiging van derden 2% (n = 2) camerabewaking 27% (n=41) Welk type camerabewaking : Met registratie 19% (n=29) Zonder registratie 8% (n=12) Affiches 5% (n = 8) 21

23 3. Genomen maatregelen 3.3. Elektronische veiligheidsmaatregelen Hold-up knop met rechtsreekse verwittiging politie Alarmsysteem met aansluiting op een alarmcentrale 25% 31% (n=47) (n=39) Heel efficiënt Efficiënt 19% (n=9) 15% (n=6) (n=26) (n=23) Matig efficiënt 55% 59% Weinig efficiënt Niet efficiënt 19% (n=9) 21% (n=8) 4% 2 (n=2) 5% (n=2) Camerabewaking met registratie Alarmsysteem met rechtsreekse verwittiging politie Alarmsysteem met verwittiging van derden Hold-up knop met aansluiting op een alarmcentrale 19% 18% 14% 10% (n=29) (n=28) (n=22) (n=16) 24% (n=7) 11% (n=3) 9% (n=2) 19% (n=3) (n=15) (n=22) 36% (n=8) (n=9) 52% 79% 56% 36% (n=8) 17% (n=5) 7% (n=2) 7% 4% (n=2) 14% 5% (n=3) 19% 6% (n=3) Camerabewaking zonder registratie 8% (n=12) 17% (n=2) (n=8) 67% 17% (n=2) 22

24 3. Genomen maatregelen 3.3. Elektronische veiligheidsmaatregelen Alarmsysteem zonder verwittiging van derden 7% (n=10) Heel efficiënt Efficiënt 60% Matig efficiënt Weinig efficiënt Niet efficiënt 20% 20% (n=6) (n=2) (n=2) Affiches 5% (n=8) 38% (n=3) 38% 13% 13% Hold-up knop met verwittiging van derden 3% (n=4) (n=3) 50% 25% 25% (n=2) Andere hold-up knop 2% (n=3) 33% 67% (n=2) Andere alarmsysteem 1% Andere 6% (n=9) Geen 26% (n=40) 23

25 3. Genomen maatregelen 3.4. Gedurende het uitvoeren van wachtdiensten Gebruik van een doorgeefluik tijdens de wachtdiensten Klanten moeten gedurende de nachtdienst aanbellen alvorens ze worden binnengelaten Klanten moeten gedurende de avonddienst aanbellen alvorens ze worden binnengelaten 58% 51% 50% (n=88) (n=78) (n=76) Heel efficiënt Efficiënt 39% (n=34) 28% (n=22) 24% (n=18) Matig efficiënt (n=52) 58% (n=45) 62% (n=47) Weinig efficiënt Niet efficiënt 59% 14% 13% 2% (n=11) (n=10) (n=2) 1% Gebruik van een wachtluik tijdens de wachtdiensten Tijdens de wachtdienst dienen mensen die medicatie wensen zich eerst aan te melden bij de politie Contact kunnen opnemen met een centrale gedurende de uitvoering van de wachtdiensten Gedurende de nachtdienst wordt er slechts één persoon in de apotheek toegelaten Gedurende de avonddienst wordt er slechts één persoon in de apotheek toegelaten 38% 18% 18% 13% 13% (n=58) (n=28) (n=27) (n=20) (n=20) 31% (n=18) 39% (n=11) 19% (n=5) 20% (n=4) 20% (n=4) 66% (n=38) 54% (n=15) 63% (n=17) 75% (n=15) 75% (n=15) 3% (n=2) 4% 4% 15% 4% (n=4) 5% 5% 24

26 3. Genomen maatregelen 3.5. Redenen Omdat u dit zelf noodzakelijk acht 66% (n=101) jaar 72% (n=68) Omdat u reeds het slachtoffer was van fysiek geweld 26% (n=40) Omdat een collega reeds het slachtoffer was van fysiek geweld 21% (n=32) Omwille van de verzekeringen 12% (n=18) 55 jaar of ouder 48%(n=11) Meer dan 25 jaar uitbating 42%(n=10) Wijkapotheek 32%(n=26) Deze veiligheidsmaatregelen bestonden reeds wanneer ik de apotheek overgenomen heb 5% (n=8) Andere 7% (n=11) 25

27 3. Genomen maatregelen 3.6. Maatregelen die hun nut hebben bewezen Meerdere antwoorden mogelijk Spontaan Volgens u, bij de maatregelen die al reeds genomen werden, welke hebben volgens u hun nut bewezen? geen maatregelen genomen (n= 30) 20% een doorgeefluik een alarmsysteem (n=23) (n=21) 14% 15% een camerabewaking automatische deursluiters een hold-up knop een wachtluik rolluiken Ik heb de gelegenheid nog niet gehad om de efficiëntie van de genomen maatregelen te testen WHN 2% (n=16) (n=14) (n=14) (n=12) (n=3 (n=16) (n=28) 10% 9% 9% 8% 10% 18% 26

28 4. Focus op drie maatregelen 4.1. Gebruik van een doorgeefluik tijdens de wachtdiensten Maakt u gedurende de wachtdiensten altijd gebruik van een doorgeefluik / wachtluik? JA 64% (n=86) 84% (n=16) NEEN 16% (n=3) 30% (n=40) Wijkapotheek 78% (n=63) jaar 73% (n=69) Hebben maatregelen genomen 73% (n=66) Niet van toepassing 6% (n=8) Slachtoffers Niet slachtoffers (n=19) (n=134) 27

29 4. Focus op drie maatregelen 4.2. Bewakingsonderneming Doet u beroep op een bewakingsonderneming? NEEN 89% (n=136) Ja, voor de interventies na alarm 10% (n=15) Ja, andere 3% (n=5) 28

30 4. Focus op drie maatregelen 4.3. «Intelligente koffer» Bent u op de hoogte van de mogelijkheden van de geldkoffer die de biljetten vernietigt indien men ze probeert te stelen (de plofkoffer)? (n=136) JA 89% NEEN 11% (n=17) 29

31 5. Advies 5.1. Bronnen Indien u advies nodig zou hebben met betrekking tot het nemen van maatregelen tegen geweldsdelicten, tot wie zou u zich wenden? Tot een gespecialiseerde medewerker van de politie Tot uw beroepsvereniging Tot een alarminstallateur Tot een onderneming voor veiligheidsadvies Tot uw verzekeraar Aan iemand anders OVERWOGEN 7% 7% 17% 31% 39% 48% Tot een gespecialisee (n=73) (n=59) Tot een Tot medewerker uw v alarminstallateur beroepsvereniging de politie Tot een onderneming voor iemand Tot uw anders verzekeraar veiligheidsadvies (n=48) (n=26) (n=11) (n=10) Wie stond er in voor het verlenen van advies indien u zich reeds liet adviseren? Basis : Hebben reeds adviezen gevraagd n=96 41% 24% 36% 8% 15% 4% EFFECTIEF (n=41) (n=25) (n=35) (n = 8) (n=14) (n = 4) 30

32 6. Fiscale aftrek 6.1. Kennis Bent u op de hoogte van de mogelijkheid tot verhoogde fiscale aftrek voor investeringen in veiligheid? JA 69% (n=106) Door uw beroepsorganisatie Via de media Hoe werd u op de hoogte gesteld? Base : Zijn op de hoogte n=106 (n= 43) (n=31) 29% 41% Door uw boekhouder (n=31) 29% Door de politie 10% (n=11) NEEN 31% (n=47) Door uw verzekeraar Door een alarminstallateur 7% 5% (n=7) (n=5) Door een onderneming voor veiligheidsadvies 3% (n=3) Andere 6% (n=6) 31

33 6. Fiscale aftrek 6.2. Het gebruik Basis : Zijn op de hoogte van de mogelijkheid tot een fiscale aftrek n=106 NEEN 60% (n=64) Indien u op de hoogte bent van de mogelijkheid tot deze verhoogde fiscale aftrek, maar er geen gebruik van maakt, wat is hiervan de oorzaak? n=64 De mogelijkheid tot verhoogde fiscale aftrek kwam er pas nadat er al was geïnvesteerd (n= 29) 45% JA 40% (n=42) Het blijft nog te duur De procedure is te omslachtig Ik ben niet de persoon die de beslissingen neemt in verband met de veiligheid 9% 8% 22% (n14) (n=6) (n=5) Nog niet in geïnvesteerd 5% (n=3) Ik ben niet overtuigd van de noodzaak van veiligheidsmaatregelen 5% (n=3) Het beperkt me in de keuze van veiligheidsmaatregelen 2% Niet nodig 2% Ik wist niet hoe ik de aftrek kon verkrijgen 2% Andere redenen 6% (n=6) 32

34 Verzekeringen 33

35 1. Types van verzekeringen 1.1. De schade in geval van een diefstal Bent u verzekerd voor de schade aan uw zaak in geval van een diefstal of een overval? JA 65% (n=100) NEEN 19% (n=29) WHN 16% (n=24) 34

36 1. Types van verzekeringen 1.2. De arbeidsongevallen Hebt u een arbeidsongevallenverzekering? JA 89% (n=136) NEEN 7% (n=11) WHN 4% (n=6) 35

37 Buurtinformatienetwerken 36

38 1. Kennis van een BIN Weet u wat een buurtinformatienetwerk is? Algemeen Bestaat er een buurtinformatienetwerk in uw buurt? In uw buurt NEEN 61% (n=93) JA 39% (n=60) JA 22% NEEN 41% (n=34) (n=62) WHN 37% (n=57) 37

39 2. Lidmaatschap van een BIN Algemeen Bent u aangesloten bij een buurtinformatienetwerk? Ja sinds 1 jaar 5% (n=8) Ja sinds meer dan 1 jaar 5% (n=8) Neen, omdat ik er niet van op de hoogte ben 39% (n=59) Neen, omdat dit initiatief in mijn buurt niet bestaat 32% (n=49) Neen, omdat dit naar mijn mening niet nuttig is 9% (n=14) Neen, omdat ik nooit werd uitgenodigd om mij er bij aan te sluiten 8% (n=13) Neen 1% Neen, geen tijd 1% 47% VAN DIEGENEN DIE WETEN DAT ER EEN BIN IN HUN BUURT BESTAAT 38

40 2. Lidmaatschap van een BIN Van een beroepsorganisatie Bent u aangesloten op het SOS-netwerk van uw beroepsvereniging? NEEN 93% (n=143) JA 7% (n=10) 39

41 Communicatie- en Informatiekanalen 40

42 Informatie over de nieuwigheden op het vlak van preventie Gewoonlijk Hoe wordt u gewoonlijk op de hoogte gebracht van nieuwigheden aangaande het voorkomen van fysiek geweld? Vrienden of collega s Tijdschrift van uw beroepsvereniging Politie Krant 13% 33% (n=51) 27% (n=41) 26% (n=40) (n=20) Nieuwsbrief beroepsorganisatie Boekhouder, fiscalist Televisie, radio Alarminstallateur Informatiesessie, vergadering of studiedag georganiseerd door beroepsvereniging Verzekeraar Tijdschrift Elektronische nieuwsbrieven 13% 11% 10% 8% 8% 6% 5% 5% (n=20) (n=17) (n=15) (n=12) (n=12) (n=9) (n=8) (n=7) Overheid Veiligheidsadviseur Handelsbeurzen Andere 1% 4% 3% 10% (n=6) (n=5) (n=15) 41

43 Informatie over de nieuwigheden op het vlak van preventie Voorkeur Hoe zou u het liefst op de hoogte worden gebracht Politie van nieuwigheden aangaande Tijdschrift van uw beroepsvereniging het voorkomen van fysiek geweld? Vrienden of collega s Overheid Nieuwsbrief beroepsorganisatie Verzekeraar Veiligheidsadviseur Elektronische nieuwsbrieven Informatiesessie, vergadering of studiedag georganiseerd door beroepsvereniging Boekhouder, fiscalist Alarminstallateur Krant Televisie, radio Tijdschrift Gespecialiseerde sites Handelsbeurzen Andere 3% 3% 2% 1% 1% (n=50) 33% 20% (n=31) 18% (n=27) 13% (n=20) 10% (n=15) 9% (n=14) 9% (n=14) 8% (n=12) 8% (n=13) 8% (n=12) 6% (n=9) (n=4) (n=5) (n=3) (n=2) 7% (n=11) 42

Studie over de veiligheid bij de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van de huisartsen

Studie over de veiligheid bij de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van de huisartsen Studie over de veiligheid bij de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van de huisartsen FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheidsen Preventiebeleid Voorstelling van de studie

Nadere informatie

Onderzoek naar de veiligheid van de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van juweliers

Onderzoek naar de veiligheid van de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van juweliers 575BZ03, Juli 2006 Onderzoek naar de veiligheid van de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van juweliers FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheidsen Preventiebeleid Nobody

Nadere informatie

Onderzoek naar de veiligheid van de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van juweliers

Onderzoek naar de veiligheid van de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van juweliers 575BZ03, Juli 2006 Onderzoek naar de veiligheid van de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van juweliers FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheidsen Preventiebeleid Nobody

Nadere informatie

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen 5 maart 2009 Criminaliteit in ziekenhuizen Inhoud Voorstelling van de studie 1. Context en doelstellingen 2. Methodologie 2.1. bevragingstechniek 2.2. beschrijving van de doelgroep 2.3. steekproef 2.4.

Nadere informatie

De (on)veiligheid in de officina in kaart gebracht.

De (on)veiligheid in de officina in kaart gebracht. De (on)veiligheid in de officina in kaart gebracht. Luc Adriaenssens BAF 28 oktober 2015 Structuur uiteenzetting Enkele vaststellingen Actieplan Resultaten van de bevraging Een overzicht Goed om weten

Nadere informatie

INFOSESSIE APOTHEKERS 28/10/2015

INFOSESSIE APOTHEKERS 28/10/2015 INFOSESSIE APOTHEKERS 28/10/2015 Diefstalpreventie Rudi Van Roost, Hoofdinspecteur Politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen Criminaliteitspreventie Met welke vormen van criminaliteit kan je te maken

Nadere informatie

PROCEDURE AGRESSIE EN GEWELD TIJDENS DE WACHTDIENST

PROCEDURE AGRESSIE EN GEWELD TIJDENS DE WACHTDIENST PROCEDURE AGRESSIE EN GEWELD TIJDENS DE WACHTDIENST DOEL VAN HET PROTOCOL Het doel van dit protocol is de veiligheid van medewerkers te verhogen en de kans op agressie te verlagen door middel van het aanbieden

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERK EN ZELFSTANDIGEN

BUURTINFORMATIENETWERK EN ZELFSTANDIGEN BUURTINFORMATIENETWERK EN ZELFSTANDIGEN BIN-Z CP Jos Lannoo HINP Filip Beyens Directie Operaties INLEIDING. Samenwerking tussen : verschillende bedrijven politiediensten (private bewakingsdienst) (cfr.

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Protocol veiligheid kring

Protocol veiligheid kring 1 Protocol veiligheid kring 1. Doel van het protocol Het doel van dit protocol is de veiligheid receptionisten, chauffeurs, huisartsen (hierna medewerkers genoemd), en bij uitbreiding ook de andere patiënten

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

Liaison met de politie : opstellen van een veiligheidsprotocol ivm de wachtdienst

Liaison met de politie : opstellen van een veiligheidsprotocol ivm de wachtdienst Liaison met de politie : opstellen van een veiligheidsprotocol ivm de wachtdienst Ervaringen van de Lokale Politiezone Sint-Niklaas en de Huisartsenkring Groot Sint-Niklaas Sprekers Johan De Paepe Korpschef

Nadere informatie

Wetenschap bij jou in de buurt/bib

Wetenschap bij jou in de buurt/bib Januari 2007 Vlaamse Overheid - departement Economie, Wetenschap en Innovatie Nobody s Unpredictable Inhoud I. Inleiding II. Synthese 1 I. INLEIDING 2 Onderzoeksdoelstelling De Vlaamse overheid besteedt

Nadere informatie

VEILIGHEID VOOR APOTHEKERS TOOLBOX

VEILIGHEID VOOR APOTHEKERS TOOLBOX TOOLBOX INHOUD 2 INLEIDING 3 DEEL I : PREVENTIETIPS Scenario 1: tijdens de normale openingsuren 4 1) Organisatorische maatregelen 4 2) Bouwkundige maatregelen 11 3) Elektronische maatregelen 14 Scenario

Nadere informatie

Wat moet u weten om de juiste beveiligingsoplossing te kiezen en om valse

Wat moet u weten om de juiste beveiligingsoplossing te kiezen en om valse ALARMVERIFICATIE Wat moet u weten om de juiste beveiligingsoplossing te kiezen en om valse alarmen te vermijden Informatievergadering van 27 mei 2008 Wat is alarmverificatie? Alarmverificatie is vandaag

Nadere informatie

NL WHN EU ,4 10,8 18,6 4,1 1,2 2, ,1 8,6 16,5 1,9 2,5 1,4

NL WHN EU ,4 10,8 18,6 4,1 1,2 2, ,1 8,6 16,5 1,9 2,5 1,4 Eurobarometer 51.0 Europeanen en hun meningen over huiselijk geweld tegen vrouwen, Europese Commissie van Directoraat-generaal X "Voorlichting, communicatie, cultuur en audiovisuele sector" Juni 1999 Dit

Nadere informatie

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt 24 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Lespakket Preventie Ziekenhuiscriminaliteit. Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie

Lespakket Preventie Ziekenhuiscriminaliteit. Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie Lespakket Preventie Ziekenhuiscriminaliteit Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie Inhoudstafel I. Safety versus security II. Fenomenen en maatregelen 1. Diefstal / braak 2. Geweld en agressie

Nadere informatie

Veiligheid voor apothekers KLAV. 21 oktober 2010

Veiligheid voor apothekers KLAV. 21 oktober 2010 Veiligheid voor apothekers KLAV 21 oktober 2010 Situering van de problematiek Vooral een probleem in de grootsteden Per jaar zo n 200 geweldplegingen op apothekers : gewapende overvallen, agressieve diefstallen

Nadere informatie

Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak!

Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak! K K K K Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak! Q Q Q Q Leg uw waardevolle voorwerpen niet in het zicht! J J J J Verdeel waardevolle dingen op verschillende plaatsen (portefeuille, zakken, handtas,

Nadere informatie

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. 730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. Inleiding U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd)

Nadere informatie

Tips ter preventie. van CARJACKING

Tips ter preventie. van CARJACKING Tips ter preventie 20 van CARJACKING CARJACKING overvalt je NIET ZOMAAR! wees op uw hoede voor uw eigen veiligheid 20 Tips ter preventie van CARJACKING 3 Hou een kopie van uw boord- en identiteitsdocumenten

Nadere informatie

De alternatieve geschillenregelingen

De alternatieve geschillenregelingen s t u d i e De alternatieve geschillenregelingen De alternatieve geschillenregelingen Oktober 2010 Agenda Doelstellingen Methodologie Alternatieve geschillenregeling Hulp bij geschillenregeling met betrekking

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

46 secondant #6 december 2009

46 secondant #6 december 2009 46 secondant #6 december 2009 Ondernemers krijgen met de beveiligingsscan een onafhankelijk advies op maat over beveiliging van hun zaak / foto: Inge van Mill. secondant #6 december 2009 47 Reportage Veiligheid

Nadere informatie

Securing Your World. G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen. Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden

Securing Your World. G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen. Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden Securing Your World G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden Securing Your World Geen echte veiligheid zonder een geschikte reactie

Nadere informatie

Hoe bekend is het EnergiePrestatieCertificaat? Eerste resultaten van de EPC nulmeting.

Hoe bekend is het EnergiePrestatieCertificaat? Eerste resultaten van de EPC nulmeting. Hoe bekend is het EnergiePrestatieCertificaat? Eerste resultaten van de EPC nulmeting. Om de bekendheid van het EnergiePrestatieCertificaat in te schatten werd eind augustus, begin september 2008 een telefonische

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5346) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl m in i ster beve ili gings ie v a n E c o n o m isc he ke n ili Za et h n n va ake tief he Z e e n i nitia ngs beve ngs gings De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl 2011 De beveiligingsscan Op naar een

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten

www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten Identificatiekaart bewakingsagent Elke bewakingsagent draagt verplicht een identificatiekaart bij zich, die niet verward mag worden met de nationale

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen. [Naam spreker]

Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen. [Naam spreker] 14 09 17 Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen [Naam spreker] Programma Babbeltrucs, woningovervallen en woninginbraken 1. Hoe, wanneer en waar gebeurd het? 2. Hoe te voorkomen? Zowel bouwkundig (Politiekeurmerk)

Nadere informatie

Sta voor je zaak en doe daarom del i beveiligingsscan

Sta voor je zaak en doe daarom del i beveiligingsscan ee n i nitia i beve beve Sta voor je zaak tief ili gings gings en doe daarom del i beveiligingsscan va n m ke n h et in i ster ie v a n E c o n o m isc he Za ee ni ste o m isc h e Z ake n ili gings Econ

Nadere informatie

Hoe winkeldiefstal voorkomen?

Hoe winkeldiefstal voorkomen? Hoe winkeldiefstal voorkomen? 1 Winkeldiefstal is een zwaar onderschat probleem. Veel handelaars lijden dagelijks verlies door diefstal. Bovendien is het een moeilijk te bestrijden fenomeen. Onder winkeldieven

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Home 1 Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Hoofdstuk 4 Artikel 4.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Veilig Nederland. Uw veiligheidsleverancier

Veilig Nederland. Uw veiligheidsleverancier Veilig Nederland Uw veiligheidsleverancier Woord vooraf Onderweg naar huis lastig worden gevallen op straat? s Ochtends, als u naar uw werk gaat, erachter komen dat uw auto is gestolen? U en uw gezin levend

Nadere informatie

Kennis van de reflexmaatregelen risicocommunicatie en risicoperceptie

Kennis van de reflexmaatregelen risicocommunicatie en risicoperceptie Kennis van de reflexmaatregelen risicocommunicatie en risicoperceptie Een onderzoek bij de inwoners van Mol en Dessel Universiteit Antwerpen 29 mei 2017 Lien Verbeeck Doel HOOFDVRAGEN - Hoe goed zijn de

Nadere informatie

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld Samenvatting Dit onderzoek heeft tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland. In het onderzoek wordt ingegaan op de vraag met welke typen van huiselijk

Nadere informatie

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005 Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd Onderzoek door TNS NIPO 2005 Opzet van het onderzoek In de periode van 22 september tot en met 29 september zijn voor dit onderzoek 452 singles van 50 tot

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK STEP ZOMER 2008

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK STEP ZOMER 2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK STEP ZOMER 28 Respons aantal verstuurd: 1498 aantal binnengekomen:811 respons: 54.13% 1. Bij de start van de dienstverlening kreeg u informatie over de werking van de dienst.

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5349) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Onderzoek Babbeltrucs

Onderzoek Babbeltrucs Onderzoek Babbeltrucs Rapportage 6 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 27.756 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 21 januari tot 3 februari 2014.

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN Om na te gaan in welke mate de huisartsen en apothekers uit dezelfde wijk contact hebben en met elkaar overleggen, verstuurden de Apothekers van Brussel

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM*

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* 346 Criminaliteit en rechtshandhaving 2010 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* VMR IVM** 2005*** 2006*** 2007*** 2008**** 2009****

Nadere informatie

Nieuwe SCM clausules voor (bestel)auto s

Nieuwe SCM clausules voor (bestel)auto s Nieuwe SCM clausules voor (bestel)auto s P1420 SCM startonderbreker VbV/SCM startonderbreker met eigen autorisatie. P1421 SCM alarmsysteem VbV/SCM alarmsysteem met eigen autorisatie. P1422 SCM alarmsysteem

Nadere informatie

dombrechtsafes Aanneem - en teruggavesysteem Is uw geldbeheer wel helemaal a f s t o r t k l u i z e n

dombrechtsafes Aanneem - en teruggavesysteem Is uw geldbeheer wel helemaal a f s t o r t k l u i z e n dombrechtsafes Aanneem - en teruggavesysteem Is uw geldbeheer wel helemaal Is uw geldbeheer wel helemaal Is uw geldbeheer wel helemaal waterdicht? Als retailbedrijf stelt u uw klanten centraal. Terecht,

Nadere informatie

Pack Veiligheid. Absolute gemoedsrust met de ruimste diefstalverzekering

Pack Veiligheid. Absolute gemoedsrust met de ruimste diefstalverzekering Pack Veiligheid Absolute gemoedsrust met de ruimste diefstalverzekering De herfst en winter zijn uitnodigend voor dieven omwille van de lange en donkere avonden. Terwijl de zomermaanden dan weer aanlokkelijk

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

ZELFSTANDIGENPENSIOEN VER VAN MIJN BED OF TOCH NIET?

ZELFSTANDIGENPENSIOEN VER VAN MIJN BED OF TOCH NIET? ZELFSTANDIGENPENSIOEN VER VAN MIJN BED OF TOCH NIET? Partena-enquête bij 1612 zelfstandigen, 226 boekhouders en accountants Juli 2014 Wat leert het onderzoek? Zelfstandigen bereiden zich voor Het pensioen,

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof?

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof? Gemeente Den Haag Bent u overvalproof? Bent u overvalproof? Een overval op uw zaak. U moet er niet aan denken Toch is het beter als u er wel over nadenkt. Want u kunt maatregelen nemen die de kans op een

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage

Onderzoeksrapportage Onderzoeksrapportage Dit onderzoek is in opdracht van Watkostdoodgaan.nl uitgevoerd onder 1053 Nederlanders van 18 jaar en ouder en representatief op geslacht. In het onderzoek worden Nederlanders gevraagd

Nadere informatie

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Nierpatiënten Perspectief online is een internetpanel voor mensen met een nierziekte*, naasten van nierpatiënten en nierdonoren. Zij kunnen via

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Inhoud 1 Rechten: wat kan u van ons verwachten?...5 1.1 De zorgverlener biedt u kwalitatieve zorg...5 1.2 De zorgverlener geeft u duidelijke en volledige informatie..5

Nadere informatie

Profiel van informatiezoekers

Profiel van informatiezoekers Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Welkom INFOVERGADERING BIN (BUURTINFORMATIENETWERK)

Welkom INFOVERGADERING BIN (BUURTINFORMATIENETWERK) Welkom INFOVERGADERING BIN (BUURTINFORMATIENETWERK) 1 Wettelijk kader Omzendbrief van 2010 met betrekking tot de BIN s Filosofie van de tekst : Adequate benadering van veiligheidsproblemen op basis van

Nadere informatie

16/10/2013. Geweld tegen politie: een slachtofferbevraging bij de geïntegreerde politie. Inhoud. 1. Context van het onderzoek

16/10/2013. Geweld tegen politie: een slachtofferbevraging bij de geïntegreerde politie. Inhoud. 1. Context van het onderzoek Geweld tegen politie: een slachtofferbevraging bij de geïntegreerde politie Jean-Marie Van Branteghem Directeur-generaal DGS 23 oktober 2013 Inhoud 1. Context & opzet onderzoek 2. Beschrijvende analyse

Nadere informatie

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s)

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor voor personeel (Eduniek) Vragenlijst School & Veiligheid Voor het personeel in het primair onderwijs. Naam:...

Veiligheidsmonitor voor personeel (Eduniek) Vragenlijst School & Veiligheid Voor het personeel in het primair onderwijs. Naam:... Veiligheidsmonitor voor personeel (Eduniek) Vragenlijst School & Veiligheid Voor het personeel in het primair onderwijs Naam:... Toelichting op de vragenlijst voor het personeel Doel van deze vragenlijst

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Vertrouwen winnen of gezag afdwingen?

Vertrouwen winnen of gezag afdwingen? Vertrouwen winnen of gezag afdwingen? Dra. Anjuli Van Damme Promotor Prof. dr. Lieven Pauwels Inhoud 1. Is het gezag van politie tanende? 2. Het belang van het vertrouwen 3. Waaruit vloeit het vertrouwen

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

Onderzoek Geweld tegen inbrekers/overvallers

Onderzoek Geweld tegen inbrekers/overvallers Onderzoek Geweld tegen inbrekers/overvallers 7 mei 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 31.727 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 18 april tot en met 6 mei

Nadere informatie

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde Koevliet 5-6, 9240 Zele az Sint-Blasius geaccrediteerd 25.04.2015-24.04.2018 info@azsintblasius.be www.azsintblasius.be 1 Beste patiënt

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol en het imago van private bewakingsagenten. Mei 2008

Onderzoek naar de rol en het imago van private bewakingsagenten. Mei 2008 Onderzoek naar de rol en het imago van private bewakingsagenten Mei 2008 APEG-BVBO Koningin Fabiolalaan 25 1780 Wemmel Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doel van het onderzoek 4 2. Methodiek

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak TABELLENBOEK Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Metingen 2007-2009 - 2011 1 september 2011 DSP-groep Manja Abraham Willemijn Roorda p.2 INLEIDING Dit tabellenboek bevat de resultaten

Nadere informatie

De politionele aanpak van minderjarigen in Vlaanderen. Annelies De Schrijver K.U.Leuven. Overzicht

De politionele aanpak van minderjarigen in Vlaanderen. Annelies De Schrijver K.U.Leuven. Overzicht De politionele aanpak van minderjarigen in Vlaanderen Annelies De Schrijver K.U.Leuven Studiedag Politiezorg voor jongeren: een vak apart 23 februari 2010 Overzicht Een moeilijke relatie Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Ook wie weg is, is gezien? Cameratoezicht in openbare ruimtes, een kwantitatieve analyse.

Ook wie weg is, is gezien? Cameratoezicht in openbare ruimtes, een kwantitatieve analyse. Ook wie weg is, is gezien? Cameratoezicht in openbare ruimtes, een kwantitatieve analyse. 1 Overzicht presentatie Onderzoekscontext Onderzoeksvragen en -design Methodologie Resultaten Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Voorwaardenblad 06.7 Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Artikel 154-20.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Begrippen 3 1.1.1 Verzekerden 3 1.1.2 Verzekerde zaken 3 1.1.3

Nadere informatie

Hoe hoopvol zijn de Vlamingen?

Hoe hoopvol zijn de Vlamingen? Perstekst Hoe hoopvol zijn de Vlamingen? Onder impuls van Cera werden meer dan 3000 Vlamingen via allerlei kanalen uitgenodigd om na te gaan hoe hoopvol ze zijn. Dat blijkt heel erg mee te vallen. 80%

Nadere informatie

Interpolis Bedrijven Compact Polis. het gemak van één verzekeringspakket

Interpolis Bedrijven Compact Polis. het gemak van één verzekeringspakket Interpolis Bedrijven Compact Polis het gemak van één verzekeringspakket Arjan Dros, 43 jaar, horeca ondernemer. Nog maar kort geleden heb ik restaurant Stout geopend. Toen heb ik ook een aantal bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem Volgsystemen tegen diefstal van voertuigen Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem U hebt een auto of u staat op het punt er een te kopen en u wenst uw voertuig al dan niet op verzoek

Nadere informatie

NIEUWSFLASH 30-06- 11

NIEUWSFLASH 30-06- 11 NIEUWSFLASH 30-06- 11 NR 32 Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING (Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-Grensstraat-Handelsstraat-Hemelrijklaan- Statievelden) Noodnummer: 101 of

Nadere informatie

Verslag sessie 3: seksueel grensoverschrijdend gedrag

Verslag sessie 3: seksueel grensoverschrijdend gedrag Verslag sessie 3: seksueel grensoverschrijdend gedrag a. Reactie discuttant (Erika Frans) De resultaten van Sexpert zijn gelijklopend met eerder onderzoek: o Meer vrouwen dan mannen zijn het slachtoffer

Nadere informatie

Het Brugse Model de flow chart

Het Brugse Model de flow chart Het Brugse Model de flow chart De flowchart is een nuttig instrument dat in de eerste plaats ontwikkeld werd om te gebruiken in een therapeutische situatie. Uiteraard kan je dit ook gebruiken tijdens een

Nadere informatie

Preventie van alcoholgerelateerd. kosten-effectiviteit

Preventie van alcoholgerelateerd. kosten-effectiviteit Preventie van alcoholgerelateerd geweld: kosten-effectiviteit Het STAD model voor de preventie van geweld op drankgelegenheden Samenwerking gemeenschap Media Handhaving Onderzoek Training Opvolging Pleitbezorging

Nadere informatie

Inge Vandijck, Optimit

Inge Vandijck, Optimit Tiger kidnapping De sleutel van een doeltreffende beveiliging tegen de exploitatie van de mens als zwakste schakel is, schijnbaar tegenstrijdig, de mens. Inge Vandijck, Optimit Het fenomeen tiger kidnapping

Nadere informatie

Inhoud sector Transport

Inhoud sector Transport Inhoud sector Transport Kerncijfers sector Transport 178 Achtergrondkenmerken sector Transport 180 1 Slachtofferschap criminaliteit 181 1.1 Slachtofferschap algemeen 181 1.2 Meervoudig slachtofferschap

Nadere informatie

Vragenlijst theoretische proef

Vragenlijst theoretische proef UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN SPORTSCHUTTERS Vragenlijst theoretische proef De FOD Justitie bezorgde aan de politiediensten

Nadere informatie

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op: Toelichting onderwerp: jaar: Security scan 2010 maand: februari opdrachtgever: Flycatcher onderzoeksgroep: Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Preventie, een goede gewoonte! Laat je motorfiets niet stelen!

Preventie, een goede gewoonte! Laat je motorfiets niet stelen! Preventie, een goede gewoonte! Laat je motorfiets niet stelen! Het fenomeen diefstal van motorfietsen zit de laatste jaar in de lift. Dat is geen goed nieuws voor eigenaars, oppassen is meer dan eens de

Nadere informatie

Tabel A: Wat is uw geslacht?

Tabel A: Wat is uw geslacht? Opmerking vooraf: het tabellenboek begint met een aantal alfabetisch genummerde tabellen die betrekking hebben op achtergrondvariabelen. Hierna volgen met cijfers genummerde tabellen. De nummering van

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenvatting Nul-meting 2013. Winkelcentrum; Meenthof.

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenvatting Nul-meting 2013. Winkelcentrum; Meenthof. Keurmerk Veilig Ondernemen Samenvatting Nul-meting 2013 Winkelcentrum; Meenthof. Plaats Winkelcentrum Adviseur : Wijde meren : Meenthof : M. P. van der Weiden Startdatum Project: 25-03-2013 Versie & Datum

Nadere informatie

Veiligheid en Integriteit

Veiligheid en Integriteit Veiligheid en Integriteit Persoonlijke aspecten en effecten van (be)dreiging VBG 27 februari 2013 Rob van den Biggelaar adviseur sociale veiligheid / psycholoog E-mail: vandenbiggelaar@habilis.nl Deze

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

BEZOEK SCHEMA (bezoek = elke poging die ondernomen wordt om geselecteerd persoon te bereiken ) 5. Is dit een Nieuwe toewijzing?

BEZOEK SCHEMA (bezoek = elke poging die ondernomen wordt om geselecteerd persoon te bereiken ) 5. Is dit een Nieuwe toewijzing? land: België 00 Respondent ID NIS SET NR Steekproef : INDIVIDUEEL Interviewer ID BEZOEKEN INTERVIEWERNUMMER TELEFOON NUMMER van respondent: weigert geen BEZOEK SCHEMA (bezoek = elke poging die ondernomen

Nadere informatie