Persoonlijk ontwikkelrapport. (naam traject/training) (naam deelnemer) vertrouwelijk 28 november voorbeeldrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk ontwikkelrapport. (naam traject/training) (naam deelnemer) vertrouwelijk 28 november 2011. voorbeeldrapport"

Transcriptie

1 Persoonlijk ontwikkelrapport (naam traject/training) (naam deelnemer) vertrouwelijk 28 november 2011 Dit rapport is een Navigator-product

2 1. Inleiding In het kader van het ontwikkeltraject waaraan je deelneemt is er een tweetal metingen uitgevoerd met als doel jouw competentieniveau inzichtelijk te maken, zodat je jouw rol als adviseur op een goede manier kunt invullen. Het betreft een competentiemeting en een activiteitenvragenlijst. Voor je ligt jouw persoonlijk ontwikkelrapport, waarin de uitkomsten van de twee verschillende metingen samen zijn gebracht. Zo ontstaat er een totaaloverzicht van het niveau van jouw competenties. Trusted Advisor Scan De Trusted Advisor Scan is een competentiemeting, die gebruikt kan worden als ontwikkelinstrument. De meting bestaat uit een aantal uitgevraagde stellingen (gedragskenmerken), die afgeleid zijn van jouw functieprofiel. De geselecteerde competenties zijn nodig om jouw functie goed uit te voeren en zijn dus in deze vragenlijst gemeten. De mate waarin je over een competentie beschikt wordt bepaald door je kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen. Deze Trusted Advisor Scan geeft je informatie over waar jij staat in je functie van adviseur. Het biedt je handvatten om te kijken waar jij aan kan werken om verder te groeien in de rol van professionele Trusted Advisor. Dit rapport is vooral voor jezelf en is een goede basis om bijvoorbeeld jouw Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) voor de komende periode vast te stellen. Activiteitenvragenlijst De activiteitenvragenlijst heeft het doel jouw activiteiten in de dagelijkse praktijk inzichtelijk te maken. De uitkomsten van deze vragenlijst geven inzicht in jouw eigen tijdsbesteding en de verhouding ten opzichte van je collega s. Naast de tijdsbesteding is ook een aantal resultaten uitgevraagd. Verantwoordelijken voor deze rapportage Respondenten Sylvia Stroombergen (Navigator) Nicole Beets (Gooiconsult) Onderstaande respondenten zijn uitgenodigd de Trusted Advisor Scan in te vullen: Rol Respondent Status Deelnemer (naam deelnemer) ingevuld Leidinggevende (naam leidinggevende) ingevuld Klant Klant 1 ingevuld Klant 2 niet ingevuld Klant 3 ingevuld 28/11/ vertrouwelijk - 2 van 14

3 2. Vergelijking van de componenten Binnen de organisatie kent de functie van adviseur verschillende hoedanigheden, waarbij het aandachtsgebied varieert van Matchmaking, Key account management, Business development tot Consultative selling. Dit betekent dat er verschillen zijn in klantfocus en daarmee ook in de benodigde kerncompetenties per rol. Geloofwaardigheid: Betrouwbaarheid: Intimiteit: Zelforiëntatie: Wat de vier rollen echter gemeen hebben is het belang van de mate van vertrouwen, dat nodig is om zaken te kunnen doen met een klant. Met andere woorden: Hoeveel vertrouwen wek je? en In hoeverre word jij gezien als Trusted Advisor? Het model dat hier zicht op geeft is gebaseerd op vier componenten, namelijk: Klopt het wat je zegt? Is het inhoudelijk juist en kan de klant het geloven qua intentie en integriteit? Kom je je afspraken en toezeggingen na? Doe je wat je zegt? Wil de klant jou in vertrouwen nemen? Kan je zwijgen? Is er een emotionele binding (een klik )? Ben je safe to be with? Wiens belangen ga je behartigen? Hoe is de balans in klant- versus eigen belang? Hoe transparant ben je? Hoe doel- of verkoopgericht ben je? De gedragskenmerken die in deze Trusted Advisor Scan zijn uitgevraagd zijn gebaseerd op de competenties, die het niveau van de vier bovenstaande componenten bepalen: Lef en Durf, Klant- en servicegerichtheid, Resultaatgerichtheid, Inter-persoonlijke sensitiviteit, Assertiviteit, Kwaliteitsgerichtheid, Probleemanalyse, Vakkundigheid en Organisatie van eigen werk. 28/11/ vertrouwelijk - 3 van 14

4 In onderstaande figuur wordt jouw niveau vergeleken met het gemiddelde niveau van jouw collega's. Hierbij wordt uitgegaan van de scores die de leidinggevende aan jou heeft gegeven ten opzichte van de scores die jouw collega's van hun leidinggevende hebben gekregen. Ligt de witte stip van een component in het groen? Dan betekent dit dat je op dit component een hoger niveau hebt dan gemiddeld. Ligt de witte stip in het rood, dan betekent dit dat je op dit component een lager niveau hebt dan gemiddeld. Geloofwaardigheid 25,0% 0,0% Zelforiëntatie -25,0% Betrouwbaarheid Intimiteit Figuur 1. Jouw scores ten opzichte van jouw collega adviseurs. Algemene opmerking: Wat opvalt in de resultaten is dat de klantscores op drie van de vier componenten een stuk hoger zijn dan de scores van je leidinggevende en van jou zelf. Hierbij kan het interessant zijn te onderzoeken waar dit verschil in gelegen is. Wordt de lat door beide partijen bijvoorbeeld op een andere hoogte gelegd? Treedt je anders naar buiten dan dat je je intern opstelt? Is er een verschil in verwachtingen? 28/11/ vertrouwelijk - 4 van 14

5 3. Resultaat per component In dit hoofdstuk worden de scores die jij jezelf hebt gegeven en de scores die jouw leidinggevende en klanten jou hebben gegeven onder elkaar getoond. Het stoplicht rechts van de balkjes geeft een attentiewaarde. Een groen stoplicht geeft aan dat jij en je respondenten een gemiddelde tot hoge score hebben gegeven aan de mate waarin je de betreffende component invult, zonder grote onderlinge verschillen. Een rood stoplicht geeft aan dat jij of je respondenten een relatief lage score hebben gegeven aan dit component (lager dan 7,5), en/of dat je eigen beeld erg verschilt van het beeld dat de klanten en leidinggevende van jou hebben. Een oranje stoplicht geeft een van bovengenoemde punten aan. Of een relatief lage score of een groot verschil tussen de verschillende scores. Geloofwaardigheid Deelnemer 7,2 Leidinggevende 7,5 Klant 8, Toelichting: Je komt bij de klant zeer geloofwaardig over, wekt een professionele indruk, adviseert vakkundig en je stelt veel vragen in je probleemanalyse. Ontwikkeling lijkt vooral gewenst op het gebied van het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, transparantie, doorvragen op verkregen antwoorden en op zoek te gaan naar wat de klant echt wil. Betrouwbaarheid Deelnemer 7,1 Leidinggevende 6,3 Klant 7, Toelichting: Van je klanten krijg je op dit component hoge scores en wordt je als zeer betrouwbaar ervaren. Vraagtekens (intern?) rijzen echter over je structuur, accuratesse, voorbereiding, administratieve en procedurele aanpak en of je anderen aanspreekt op kwaliteitsnormen. 28/11/ vertrouwelijk - 5 van 14

6 Intimiteit Deelnemer Leidinggevende Klant 7,6 6,1 7, Toelichting: Uit de meting blijkt dat je als zorgzaam, eerlijk en integer wordt ervaren en dat je steeds de klant als uitgangspunt neemt. Hoewel de klant het niet als storend ervaart, lijkt het erop dat je vooral tekort schiet ten aanzien van je empathisch vermogen, luisteren en het tonen van welgemeende interesse in de persoonlijke belevingswereld van de ander. Hoe veilig voelt iemand zich bij jou? Discrepantie zit er in de scores over jezelf kwetsbaar opstellen, conflicten aangaan, feedback geven en out of the box denken. Zelforiëntatie Deelnemer 6,8 Leidinggevende 6,6 Klant 7, Toelichting: Je stuurt zichtbaar aan op het gewenste resultaat, onderhandelt, weet tegenargumenten te pareren en laat je niet imponeren door iemands positie. Toch kan ten aanzien van dit onderwerp nog een behoorlijke stap gemaakt worden. Door meer voorstellen te doen, concrete vervolgafspraken te maken en op te komen voor je eigen belangen, zal je nog beter in staat zijn je doel te bereiken. Dit natuurlijk altijd in afstemming met de ander. Daarnaast mag je meer variëren in aanpak en houding als je merkt dat een bepaalde benadering niet werkt. 28/11/ vertrouwelijk - 6 van 14

7 4. Resultaat per stelling In deze bijlage worden de antwoorden per respondent per vraag weergegeven. In de eerste kolom worden jouw eigen scores getoond. In de tweede kolom staat de score van de leidinggevende en in de derde kolom staat de gemiddelde score van de klant. In de laatste kolom is de zogeoemde GAP zichtbaar. Dit is het verschil tussen de score die jij jezelf hebt gegeven en de score die de klanten jou hebben gegeven. Het is noodzakelijk om de competentie te bespreken als deze 'GAP' groter is dan 10%. Startmeting Eigen score Leidinggevende Klanten GAP Geloofwaardigheid 7,2 7,5 8,1 11% Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie (feiten en ervaringen/bestaand en nieuw). 8,0 9,0 8,0 0% Onderkent onderliggende factoren die het vraagstuk beïnvloeden. 7,0 9,0 7,0 0% Onderscheidt hoofd- van bijzaken. 6,0 5,0 7,5 20% Vraagt door op de verkregen antwoorden om een onderwerp te 6,0 7,0 8,0 25% doorgronden. Stelt vragen om de problematiek in de breedte te verkennen. 8,0 8,0 8,0 0% Weet in de analyse door te dringen tot de kern van het probleem. 7,0 9,0 8,0 13% Toont expertise in het behandelen van vraagstukken. 8,0 8,0 8,5 6% Adviseert de ander vanuit deskundigheid. 8,0 8,0 8,0 0% Maakt in het contact een professionele indruk. 7,0 6,0 9,0 22% Getuigt van kennis en inzicht in gedrag en uitspraken. 6,0 7,0 8,5 29% Is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied. 8,0 9,0 9,0 11% Is transparant in zijn/haar benadering. 7,0 5,0 8,0 13% Bezit de benodigde vakkennis. 8,0 9,0 8,5 6% Gaat expliciet op zoek naar wensen/behoeften van de ander. 7,0 6,0 7,0 0% 28/11/ vertrouwelijk - 7 van 14

8 Startmeting Eigen score Leidinggevende Klanten GAP Betrouwbaarheid 7,1 6,3 7,6 7% Doet voorstellen om de kwaliteit van producten of diensten te verhogen. 7,0 8,0 8,0 13% Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. 8,0 7,5-7% Stelt de geleverde kwaliteit van producten of diensten ter discussie. 8,0 7,0 7,5-7% Handhaaft vastgestelde kwaliteitsnormen. 6,0 7,0 7,5 20% Is accuraat en gedegen in de aanpak. 7,0 5,0 8,0 13% Spreekt anderen aan op kwaliteitsnormen. 6,0 4,0 6,5 8% Stelt prioriteiten op basis van belang of urgentie. 7,0 7,0 7,0 0% Komt op tijd bij afspraken. 8,0 8,0 8,5 6% Bereidt zich goed voor. 8,0 5,0 8,0 0% Gaat nauwkeurig om met administratieve en procedurele afspraken. 6,0 4,0 7,5 20% Heeft een gestructureerde werkwijze. 6,0 5,0 8,0 25% Komt afspraken over deadlines na. 7,0 7,0 8,5 18% Verricht veel inspanningen om klanten tevreden te houden. 8,0 8,0 7,5-7% Controleert regelmatig de klanttevredenheid. 7,0 7,0 7,0 0% 28/11/ vertrouwelijk - 8 van 14

9 Startmeting Eigen score Leidinggevende Klanten GAP Intimiteit 7,6 6,1 7,6 0% Toont interesse in de drijfveren van de ander. 7,0 5,0 8,0 13% Houdt rekening met en is zorgzaam voor anderen. 8,0 7,0 7,5-7% Doet zichtbaar moeite om de emotie van de ander te begrijpen. 7,0 4,0 7,0 0% Kan aandachtig en empathisch luisteren. 6,0 4,0 7,5 20% Toont in contacten belangstelling voor de persoonlijke belevingswereld van de ander. 6,0 6,0 8,0 25% Creëert een veilige situatie voor de ander. 7,0 6,0 7,5 7% Toont integriteit en eerlijkheid in het contact met anderen. 9,0 8,0 8,5-6% Durft eigen twijfels en onzekerheden te benoemen. 8,0 5,0 7,0-14% Gaat onderhandelingen/meningsverschillen en conflicten niet uit de weg. 8,0 6,0 7,0-14% Durft een risico te nemen bij het nemen van een besluit of het uiten van een mening. 8,0 8,0 9,0 11% Durft anderen (dus ook klanten) te confronteren met slecht nieuws. 8,0 8,0 7,0-14% Geeft duidelijke feedback op gebeurtenissen en feiten. 7,0 5,0 8,0 13% Durft 'out of the box' te denken. 9,0 7,0 7,0-29% Neemt het belang van de klant als uitgangspunt. 8,0 7,0 8,0 0% 28/11/ vertrouwelijk - 9 van 14

10 Startmeting Eigen score Leidinggevende Klanten GAP Zelforiëntatie 6,8 6,6 7,4 8% Is expliciet over doelstelling/beoogd resultaat. 6,0 7,0 7,0 14% Blijft zichtbaar op resultaat aansturen. 7,0 7,0 7,0 0% Verandert van houding/aanpak om de doelstelling te bereiken. 6,0 5,0 7,0 14% Doet voorstellen om te komen tot beoogd resultaat. 6,0 5,0 7,5 20% Handelt gedreven én doelgericht. 7,0 7,0 7,5 7% Rondt gesprekken af met concrete (vervolg)afspraken. 6,0 6,0 7,5 20% Onderhandelt als dat nodig is. 7,0 7,0 7,0 0% Stelt duidelijke eisen aan gedrag en prestaties van anderen. 7,0 8,0 13% Brengt een persoonlijk oordeel of eigen mening met kracht naar voren. 8,0 6,0 8,0 0% Laat zich niet imponeren door positie en status van anderen. 8,0 9,0 8,0 0% Komt op voor zijn/haar belangen. 6,0 6,0 7,0 14% Deinst niet terug bij tegengas of tegenargumenten. 7,0 8,0 7,5 7% 28/11/ vertrouwelijk - 10 van 14

11 5. Tijdsbesteding per activiteit In dit hoofdstuk worden de resultaten van de activiteitenvragenlijst weergegeven. Je hebt per activiteit aangegeven hoeveel uur je hier gemiddeld aan besteedt. Hierbij is uitgegaan van een 'normale' werkweek. Indien er activiteiten zijn die niet of nauwelijks uitgevoerd worden staat deze op 0. Naast jouw eigen scores wordt ook de gemiddelde tijdsbesteding van jouw collega's per activiteit weergegeven. In de rechterkolom is het verschil (GAP) tussen jouw tijdsbesteding en de tijdsbesteding van jouw collega's opgenomen. Activiteit Deelnemer Activiteiten voorbereiding: 7,0 8,7 Gem. groep Voorbereiden prospect (vergaren client intelligence) 2,0 3,1 Voorbereiden klantbezoek 2,0 1,8 Voorbereiden counselling gesprek csd-klant-interim-manager 1,0 1,2 Voorbereiden selectietraject nieuwe interim-manager 1,0 1,6 Voorbereiding overige activiteiten 1,0 1,1 0,0 0,0 Bestaande accounts: 15,0 14,0 Telefoongesprekken met bestaande klanten 1,0 1,5 en met bestaande klanten 1,0 1,6 Face-to-face gesprekken met bestaande klanten 3,0 3,4 Reistijd naar klanten/afspraken 5,0 4,1 Adviezen schrijven, beschrijven opdrachtinhoud 1,0 0,9 Offertes maken bestaande klanten 3,0 1,2 Onderhandelen over in- en verkoopprijzen/raamcontracten 1,0 1,0 Klachtenafhandeling 0,0 0,2 0,0 0,0 New Business/marktbewerking/business consultancy: 27,0 12,7 Telefoongesprekken (cold calls) met prospects 2,0 1,4 s opstellen voor verkrijgen nieuwe introducties 13,0 2,2 Face-to-face advies/verkoopgesprekken prospects 2,0 2,4 Offertes, presentaties maken voor prospects 3,0 1,7 Proposities / consultative selling gerichte presentaties voorbereiden 3,0 2,1 Reistijd naar prospects 4,0 2,9 0,0 0,0 HR zaken/recruiting: 14,0 9,4 Selectiegesprekken met interim-managers, competentiegericht interviewen 3,0 2,3 Opstellen en beoordelen CV's en Profielen 3,0 1,7 Matchen interim-managers met opdrachten/klanten 3,0 2,4 Specifieke HR-kwesties (bijv. conflicten of langdurig zieken) 0,0 0,3 Deelname / input leveren aan functionerings- /beoordelingsgesprekken 1,0 0,6 Coachen en begeleiden van interim-managers tijdens opdrachtuitvoering (werkbezoeken) 4,0 2,2 0,0 0,0 GAP -20% -35% 13% -18% -38% -5% 7% -32% -39% -12% 21% 6% 155% 0% 113% 44% 500% -16% 74% 42% 38% 49% 32% 74% 26% 80% 85% 28/11/ vertrouwelijk - 11 van 14

12 Rapporteren/rapportages maken/lezen: 3,0 5,4 Verkoopresultaten 0,0 0,7 Accountrapportages en -plannen 1,0 1,2 Gespreksverslagen 1,0 1,3 Plan van aanpak 1,0 1,2 Beoordelingsrapporten interim-manager 0,0 0,7 Overige rapportages 0,0 0,3 0,0 0,0 Persoonlijke ontwikkeling: 3,0 2,7 Volgen van trainingen/cursussen. 1,0 1,0 Professionalisering/bijhouden vakliteratuur e.d. 2,0 1,7 0,0 0,0 Overleg/bijeenkomsten/projecten: 8,0 7,7 Intern overleg/vergaderingen 4,0 3,3 Internationale bijeenkomsten 0,0 0,3 Deelname aan overige projecten 0,0 1,1 Initiëren en managen innovatie- kwaliteitsprojecten 2,0 1,1 Inhoudelijke klantevents: Dialoogsessies 2,0 1,9 0,0 0,0 Overige activiteiten: 2,0 2,9 Verzorgen mentoring jongere collega s en intercollegiale kennisuitwisseling 1,0 1,1 Overdragen vak- en klantenkennis 1,0 1,0 Opstellen beleid 0,0 0,5 Anders/overig 0,0 0,4 Totale besteding uren: 79,0 63,4-44% -14% -25% -14% 10% 0% 16% 4% 22% 80% 6% -31% -6% 0% 25% 28/11/ vertrouwelijk - 12 van 14

13 6. Tijdsbesteding per categorie In onderstaande grafieken wordt per categorie weergegeven hoeveel procent van de gemiddelde tijdsbesteding hieraan wordt besteed. In de eerste grafiek wordt jouw eigen tijdsbesteding weergegeven. In de tweede grafiek staat de gemiddelde tijdsbesting van alle adviseurs. Eigen tijdsbesteding Gemiddelde tijdsbesteding 9% 4% 4% 10% 3% 5% 12% 14% 19% 4% 22% 18% 33% 8% 15% 20% Eigen Gem. Voorbereiding: 9% 14% Bestaande accounts: 19% 22% New Business/marktbewerking/business consultancy: 34% 20% HR zaken/recruiting: 18% 15% Rapporteren/rapportages maken/lezen: 4% 8% Persoonlijke ontwikkeling: 4% 4% Overleg/bijeenkomsten/projecten: 10% 12% Overige activiteiten: 3% 5% GAP -36% -14% 71% 20% -55% -12% -16% -44% In onderstaande grafiek is jouw gemiddelde tijdsbesteding per categorie naast de gemiddelde tijdsbesteding van alle adviseurs geplaatst zodat een duidelijk beeld van jouw tijdsbesteding ten opzichte van de groep wordt gevormd. Gemiddelde tijdsbesteding per categorie 50% 40% 30% 20% 10% 0% Eigen Gem. Voorbereiding: Bestaande accounts: New Business/marktbewerking /business consultancy: HR zaken/recruiting: Rapporteren/rapportages maken/lezen: Persoonlijke ontwikkeling: Overleg/bijeenkomsten/pr ojecten: Overige activiteiten: 28/11/ vertrouwelijk - 13 van 14

14 7. Resultaten Naast de tijdsbesteding is er ook een aantal resultaten uitgevraagd. Hieronder worden de uitkomsten hiervan weergegeven. Per resultaat is aangegeven over welke periode de resultaten zijn opgevraagd. Resultaten: Deelnemer Aantal prospects (gemiddeld aantal per maand) 5,0 3,7 Aantal klanten (aantal klanten dat je nu hebt) 4,0 4,7 Aantal uitgebrachte offertes (gemiddeld aantal per maand) 5,0 5,0 Aantal gesloten contracten (bestaand en nieuw, gemiddeld per maand) 2,0 4,9 Gemiddelde duur van een contract (volatiliteit) 0,0 7,4 Aantal nul-verkopen (niet kunnen leveren, gemiddeld per maand) 3,0 1,6 Aantal klachten (van opdrachtgevers en interim-managers, gemiddeld per maand) 0,0 0,7 Omvang van de orderportefeuille (in zoals deze nu is) Omvang van de prospectlijst (in zoals deze nu is) Personalia (aantal jaren in functie) 15,0 5,7 Gem. groep GAP 36% -15% 0% -60% 93% 35% 43% 165% In onderstaande grafiek zijn jouw resultaten naast de gemiddelde resultaten van jouw collega's geplaatst zodat een duidelijk beeld van jouw resultaten ten opzichte van de groep wordt gevormd. Gemiddelde resultaten ,0 4,7 5,0 5,0 4,9 5 3,7 4,0 4 3,0 3 2,0 1,6 2 0,7 1 0,0 0 Eigen Gem. Aantal prospects Aantal klanten Aantal uitgebrachte offertes Aantal gesloten contracten Aantal nulverkopen Aantal klachten *De omvang van de orderportefeuille en de prospectlijst is niet in bovenstaande grafiek weergegeven omdat deze resultaten in bedragen zijn uitgevraagd in plaats van aantallen. Daarnaast is de spreiding van de uitkomsten te groot om in een grafiek weer te geven. Gemiddelde contractduur (volatiliteit) Eigen Gem. 1 0,0 7, /11/ vertrouwelijk - 14 van 14

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Resultaatgericht Competentiemanagement

Resultaatgericht Competentiemanagement Resultaatgericht Competentiemanagement Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Inleiding...4 3 Resultaatmanagement als uitgangspunt...5 3.1 Resultaatmanagement...5 3.2 Het proces van leidinggeven...6 3.3 Competentiemanagement

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie