Persoonlijk ontwikkelrapport. (naam traject/training) (naam deelnemer) vertrouwelijk 28 november voorbeeldrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk ontwikkelrapport. (naam traject/training) (naam deelnemer) vertrouwelijk 28 november 2011. voorbeeldrapport"

Transcriptie

1 Persoonlijk ontwikkelrapport (naam traject/training) (naam deelnemer) vertrouwelijk 28 november 2011 Dit rapport is een Navigator-product

2 1. Inleiding In het kader van het ontwikkeltraject waaraan je deelneemt is er een tweetal metingen uitgevoerd met als doel jouw competentieniveau inzichtelijk te maken, zodat je jouw rol als adviseur op een goede manier kunt invullen. Het betreft een competentiemeting en een activiteitenvragenlijst. Voor je ligt jouw persoonlijk ontwikkelrapport, waarin de uitkomsten van de twee verschillende metingen samen zijn gebracht. Zo ontstaat er een totaaloverzicht van het niveau van jouw competenties. Trusted Advisor Scan De Trusted Advisor Scan is een competentiemeting, die gebruikt kan worden als ontwikkelinstrument. De meting bestaat uit een aantal uitgevraagde stellingen (gedragskenmerken), die afgeleid zijn van jouw functieprofiel. De geselecteerde competenties zijn nodig om jouw functie goed uit te voeren en zijn dus in deze vragenlijst gemeten. De mate waarin je over een competentie beschikt wordt bepaald door je kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen. Deze Trusted Advisor Scan geeft je informatie over waar jij staat in je functie van adviseur. Het biedt je handvatten om te kijken waar jij aan kan werken om verder te groeien in de rol van professionele Trusted Advisor. Dit rapport is vooral voor jezelf en is een goede basis om bijvoorbeeld jouw Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) voor de komende periode vast te stellen. Activiteitenvragenlijst De activiteitenvragenlijst heeft het doel jouw activiteiten in de dagelijkse praktijk inzichtelijk te maken. De uitkomsten van deze vragenlijst geven inzicht in jouw eigen tijdsbesteding en de verhouding ten opzichte van je collega s. Naast de tijdsbesteding is ook een aantal resultaten uitgevraagd. Verantwoordelijken voor deze rapportage Respondenten Sylvia Stroombergen (Navigator) Nicole Beets (Gooiconsult) Onderstaande respondenten zijn uitgenodigd de Trusted Advisor Scan in te vullen: Rol Respondent Status Deelnemer (naam deelnemer) ingevuld Leidinggevende (naam leidinggevende) ingevuld Klant Klant 1 ingevuld Klant 2 niet ingevuld Klant 3 ingevuld 28/11/ vertrouwelijk - 2 van 14

3 2. Vergelijking van de componenten Binnen de organisatie kent de functie van adviseur verschillende hoedanigheden, waarbij het aandachtsgebied varieert van Matchmaking, Key account management, Business development tot Consultative selling. Dit betekent dat er verschillen zijn in klantfocus en daarmee ook in de benodigde kerncompetenties per rol. Geloofwaardigheid: Betrouwbaarheid: Intimiteit: Zelforiëntatie: Wat de vier rollen echter gemeen hebben is het belang van de mate van vertrouwen, dat nodig is om zaken te kunnen doen met een klant. Met andere woorden: Hoeveel vertrouwen wek je? en In hoeverre word jij gezien als Trusted Advisor? Het model dat hier zicht op geeft is gebaseerd op vier componenten, namelijk: Klopt het wat je zegt? Is het inhoudelijk juist en kan de klant het geloven qua intentie en integriteit? Kom je je afspraken en toezeggingen na? Doe je wat je zegt? Wil de klant jou in vertrouwen nemen? Kan je zwijgen? Is er een emotionele binding (een klik )? Ben je safe to be with? Wiens belangen ga je behartigen? Hoe is de balans in klant- versus eigen belang? Hoe transparant ben je? Hoe doel- of verkoopgericht ben je? De gedragskenmerken die in deze Trusted Advisor Scan zijn uitgevraagd zijn gebaseerd op de competenties, die het niveau van de vier bovenstaande componenten bepalen: Lef en Durf, Klant- en servicegerichtheid, Resultaatgerichtheid, Inter-persoonlijke sensitiviteit, Assertiviteit, Kwaliteitsgerichtheid, Probleemanalyse, Vakkundigheid en Organisatie van eigen werk. 28/11/ vertrouwelijk - 3 van 14

4 In onderstaande figuur wordt jouw niveau vergeleken met het gemiddelde niveau van jouw collega's. Hierbij wordt uitgegaan van de scores die de leidinggevende aan jou heeft gegeven ten opzichte van de scores die jouw collega's van hun leidinggevende hebben gekregen. Ligt de witte stip van een component in het groen? Dan betekent dit dat je op dit component een hoger niveau hebt dan gemiddeld. Ligt de witte stip in het rood, dan betekent dit dat je op dit component een lager niveau hebt dan gemiddeld. Geloofwaardigheid 25,0% 0,0% Zelforiëntatie -25,0% Betrouwbaarheid Intimiteit Figuur 1. Jouw scores ten opzichte van jouw collega adviseurs. Algemene opmerking: Wat opvalt in de resultaten is dat de klantscores op drie van de vier componenten een stuk hoger zijn dan de scores van je leidinggevende en van jou zelf. Hierbij kan het interessant zijn te onderzoeken waar dit verschil in gelegen is. Wordt de lat door beide partijen bijvoorbeeld op een andere hoogte gelegd? Treedt je anders naar buiten dan dat je je intern opstelt? Is er een verschil in verwachtingen? 28/11/ vertrouwelijk - 4 van 14

5 3. Resultaat per component In dit hoofdstuk worden de scores die jij jezelf hebt gegeven en de scores die jouw leidinggevende en klanten jou hebben gegeven onder elkaar getoond. Het stoplicht rechts van de balkjes geeft een attentiewaarde. Een groen stoplicht geeft aan dat jij en je respondenten een gemiddelde tot hoge score hebben gegeven aan de mate waarin je de betreffende component invult, zonder grote onderlinge verschillen. Een rood stoplicht geeft aan dat jij of je respondenten een relatief lage score hebben gegeven aan dit component (lager dan 7,5), en/of dat je eigen beeld erg verschilt van het beeld dat de klanten en leidinggevende van jou hebben. Een oranje stoplicht geeft een van bovengenoemde punten aan. Of een relatief lage score of een groot verschil tussen de verschillende scores. Geloofwaardigheid Deelnemer 7,2 Leidinggevende 7,5 Klant 8, Toelichting: Je komt bij de klant zeer geloofwaardig over, wekt een professionele indruk, adviseert vakkundig en je stelt veel vragen in je probleemanalyse. Ontwikkeling lijkt vooral gewenst op het gebied van het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, transparantie, doorvragen op verkregen antwoorden en op zoek te gaan naar wat de klant echt wil. Betrouwbaarheid Deelnemer 7,1 Leidinggevende 6,3 Klant 7, Toelichting: Van je klanten krijg je op dit component hoge scores en wordt je als zeer betrouwbaar ervaren. Vraagtekens (intern?) rijzen echter over je structuur, accuratesse, voorbereiding, administratieve en procedurele aanpak en of je anderen aanspreekt op kwaliteitsnormen. 28/11/ vertrouwelijk - 5 van 14

6 Intimiteit Deelnemer Leidinggevende Klant 7,6 6,1 7, Toelichting: Uit de meting blijkt dat je als zorgzaam, eerlijk en integer wordt ervaren en dat je steeds de klant als uitgangspunt neemt. Hoewel de klant het niet als storend ervaart, lijkt het erop dat je vooral tekort schiet ten aanzien van je empathisch vermogen, luisteren en het tonen van welgemeende interesse in de persoonlijke belevingswereld van de ander. Hoe veilig voelt iemand zich bij jou? Discrepantie zit er in de scores over jezelf kwetsbaar opstellen, conflicten aangaan, feedback geven en out of the box denken. Zelforiëntatie Deelnemer 6,8 Leidinggevende 6,6 Klant 7, Toelichting: Je stuurt zichtbaar aan op het gewenste resultaat, onderhandelt, weet tegenargumenten te pareren en laat je niet imponeren door iemands positie. Toch kan ten aanzien van dit onderwerp nog een behoorlijke stap gemaakt worden. Door meer voorstellen te doen, concrete vervolgafspraken te maken en op te komen voor je eigen belangen, zal je nog beter in staat zijn je doel te bereiken. Dit natuurlijk altijd in afstemming met de ander. Daarnaast mag je meer variëren in aanpak en houding als je merkt dat een bepaalde benadering niet werkt. 28/11/ vertrouwelijk - 6 van 14

7 4. Resultaat per stelling In deze bijlage worden de antwoorden per respondent per vraag weergegeven. In de eerste kolom worden jouw eigen scores getoond. In de tweede kolom staat de score van de leidinggevende en in de derde kolom staat de gemiddelde score van de klant. In de laatste kolom is de zogeoemde GAP zichtbaar. Dit is het verschil tussen de score die jij jezelf hebt gegeven en de score die de klanten jou hebben gegeven. Het is noodzakelijk om de competentie te bespreken als deze 'GAP' groter is dan 10%. Startmeting Eigen score Leidinggevende Klanten GAP Geloofwaardigheid 7,2 7,5 8,1 11% Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie (feiten en ervaringen/bestaand en nieuw). 8,0 9,0 8,0 0% Onderkent onderliggende factoren die het vraagstuk beïnvloeden. 7,0 9,0 7,0 0% Onderscheidt hoofd- van bijzaken. 6,0 5,0 7,5 20% Vraagt door op de verkregen antwoorden om een onderwerp te 6,0 7,0 8,0 25% doorgronden. Stelt vragen om de problematiek in de breedte te verkennen. 8,0 8,0 8,0 0% Weet in de analyse door te dringen tot de kern van het probleem. 7,0 9,0 8,0 13% Toont expertise in het behandelen van vraagstukken. 8,0 8,0 8,5 6% Adviseert de ander vanuit deskundigheid. 8,0 8,0 8,0 0% Maakt in het contact een professionele indruk. 7,0 6,0 9,0 22% Getuigt van kennis en inzicht in gedrag en uitspraken. 6,0 7,0 8,5 29% Is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied. 8,0 9,0 9,0 11% Is transparant in zijn/haar benadering. 7,0 5,0 8,0 13% Bezit de benodigde vakkennis. 8,0 9,0 8,5 6% Gaat expliciet op zoek naar wensen/behoeften van de ander. 7,0 6,0 7,0 0% 28/11/ vertrouwelijk - 7 van 14

8 Startmeting Eigen score Leidinggevende Klanten GAP Betrouwbaarheid 7,1 6,3 7,6 7% Doet voorstellen om de kwaliteit van producten of diensten te verhogen. 7,0 8,0 8,0 13% Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. 8,0 7,5-7% Stelt de geleverde kwaliteit van producten of diensten ter discussie. 8,0 7,0 7,5-7% Handhaaft vastgestelde kwaliteitsnormen. 6,0 7,0 7,5 20% Is accuraat en gedegen in de aanpak. 7,0 5,0 8,0 13% Spreekt anderen aan op kwaliteitsnormen. 6,0 4,0 6,5 8% Stelt prioriteiten op basis van belang of urgentie. 7,0 7,0 7,0 0% Komt op tijd bij afspraken. 8,0 8,0 8,5 6% Bereidt zich goed voor. 8,0 5,0 8,0 0% Gaat nauwkeurig om met administratieve en procedurele afspraken. 6,0 4,0 7,5 20% Heeft een gestructureerde werkwijze. 6,0 5,0 8,0 25% Komt afspraken over deadlines na. 7,0 7,0 8,5 18% Verricht veel inspanningen om klanten tevreden te houden. 8,0 8,0 7,5-7% Controleert regelmatig de klanttevredenheid. 7,0 7,0 7,0 0% 28/11/ vertrouwelijk - 8 van 14

9 Startmeting Eigen score Leidinggevende Klanten GAP Intimiteit 7,6 6,1 7,6 0% Toont interesse in de drijfveren van de ander. 7,0 5,0 8,0 13% Houdt rekening met en is zorgzaam voor anderen. 8,0 7,0 7,5-7% Doet zichtbaar moeite om de emotie van de ander te begrijpen. 7,0 4,0 7,0 0% Kan aandachtig en empathisch luisteren. 6,0 4,0 7,5 20% Toont in contacten belangstelling voor de persoonlijke belevingswereld van de ander. 6,0 6,0 8,0 25% Creëert een veilige situatie voor de ander. 7,0 6,0 7,5 7% Toont integriteit en eerlijkheid in het contact met anderen. 9,0 8,0 8,5-6% Durft eigen twijfels en onzekerheden te benoemen. 8,0 5,0 7,0-14% Gaat onderhandelingen/meningsverschillen en conflicten niet uit de weg. 8,0 6,0 7,0-14% Durft een risico te nemen bij het nemen van een besluit of het uiten van een mening. 8,0 8,0 9,0 11% Durft anderen (dus ook klanten) te confronteren met slecht nieuws. 8,0 8,0 7,0-14% Geeft duidelijke feedback op gebeurtenissen en feiten. 7,0 5,0 8,0 13% Durft 'out of the box' te denken. 9,0 7,0 7,0-29% Neemt het belang van de klant als uitgangspunt. 8,0 7,0 8,0 0% 28/11/ vertrouwelijk - 9 van 14

10 Startmeting Eigen score Leidinggevende Klanten GAP Zelforiëntatie 6,8 6,6 7,4 8% Is expliciet over doelstelling/beoogd resultaat. 6,0 7,0 7,0 14% Blijft zichtbaar op resultaat aansturen. 7,0 7,0 7,0 0% Verandert van houding/aanpak om de doelstelling te bereiken. 6,0 5,0 7,0 14% Doet voorstellen om te komen tot beoogd resultaat. 6,0 5,0 7,5 20% Handelt gedreven én doelgericht. 7,0 7,0 7,5 7% Rondt gesprekken af met concrete (vervolg)afspraken. 6,0 6,0 7,5 20% Onderhandelt als dat nodig is. 7,0 7,0 7,0 0% Stelt duidelijke eisen aan gedrag en prestaties van anderen. 7,0 8,0 13% Brengt een persoonlijk oordeel of eigen mening met kracht naar voren. 8,0 6,0 8,0 0% Laat zich niet imponeren door positie en status van anderen. 8,0 9,0 8,0 0% Komt op voor zijn/haar belangen. 6,0 6,0 7,0 14% Deinst niet terug bij tegengas of tegenargumenten. 7,0 8,0 7,5 7% 28/11/ vertrouwelijk - 10 van 14

11 5. Tijdsbesteding per activiteit In dit hoofdstuk worden de resultaten van de activiteitenvragenlijst weergegeven. Je hebt per activiteit aangegeven hoeveel uur je hier gemiddeld aan besteedt. Hierbij is uitgegaan van een 'normale' werkweek. Indien er activiteiten zijn die niet of nauwelijks uitgevoerd worden staat deze op 0. Naast jouw eigen scores wordt ook de gemiddelde tijdsbesteding van jouw collega's per activiteit weergegeven. In de rechterkolom is het verschil (GAP) tussen jouw tijdsbesteding en de tijdsbesteding van jouw collega's opgenomen. Activiteit Deelnemer Activiteiten voorbereiding: 7,0 8,7 Gem. groep Voorbereiden prospect (vergaren client intelligence) 2,0 3,1 Voorbereiden klantbezoek 2,0 1,8 Voorbereiden counselling gesprek csd-klant-interim-manager 1,0 1,2 Voorbereiden selectietraject nieuwe interim-manager 1,0 1,6 Voorbereiding overige activiteiten 1,0 1,1 0,0 0,0 Bestaande accounts: 15,0 14,0 Telefoongesprekken met bestaande klanten 1,0 1,5 en met bestaande klanten 1,0 1,6 Face-to-face gesprekken met bestaande klanten 3,0 3,4 Reistijd naar klanten/afspraken 5,0 4,1 Adviezen schrijven, beschrijven opdrachtinhoud 1,0 0,9 Offertes maken bestaande klanten 3,0 1,2 Onderhandelen over in- en verkoopprijzen/raamcontracten 1,0 1,0 Klachtenafhandeling 0,0 0,2 0,0 0,0 New Business/marktbewerking/business consultancy: 27,0 12,7 Telefoongesprekken (cold calls) met prospects 2,0 1,4 s opstellen voor verkrijgen nieuwe introducties 13,0 2,2 Face-to-face advies/verkoopgesprekken prospects 2,0 2,4 Offertes, presentaties maken voor prospects 3,0 1,7 Proposities / consultative selling gerichte presentaties voorbereiden 3,0 2,1 Reistijd naar prospects 4,0 2,9 0,0 0,0 HR zaken/recruiting: 14,0 9,4 Selectiegesprekken met interim-managers, competentiegericht interviewen 3,0 2,3 Opstellen en beoordelen CV's en Profielen 3,0 1,7 Matchen interim-managers met opdrachten/klanten 3,0 2,4 Specifieke HR-kwesties (bijv. conflicten of langdurig zieken) 0,0 0,3 Deelname / input leveren aan functionerings- /beoordelingsgesprekken 1,0 0,6 Coachen en begeleiden van interim-managers tijdens opdrachtuitvoering (werkbezoeken) 4,0 2,2 0,0 0,0 GAP -20% -35% 13% -18% -38% -5% 7% -32% -39% -12% 21% 6% 155% 0% 113% 44% 500% -16% 74% 42% 38% 49% 32% 74% 26% 80% 85% 28/11/ vertrouwelijk - 11 van 14

12 Rapporteren/rapportages maken/lezen: 3,0 5,4 Verkoopresultaten 0,0 0,7 Accountrapportages en -plannen 1,0 1,2 Gespreksverslagen 1,0 1,3 Plan van aanpak 1,0 1,2 Beoordelingsrapporten interim-manager 0,0 0,7 Overige rapportages 0,0 0,3 0,0 0,0 Persoonlijke ontwikkeling: 3,0 2,7 Volgen van trainingen/cursussen. 1,0 1,0 Professionalisering/bijhouden vakliteratuur e.d. 2,0 1,7 0,0 0,0 Overleg/bijeenkomsten/projecten: 8,0 7,7 Intern overleg/vergaderingen 4,0 3,3 Internationale bijeenkomsten 0,0 0,3 Deelname aan overige projecten 0,0 1,1 Initiëren en managen innovatie- kwaliteitsprojecten 2,0 1,1 Inhoudelijke klantevents: Dialoogsessies 2,0 1,9 0,0 0,0 Overige activiteiten: 2,0 2,9 Verzorgen mentoring jongere collega s en intercollegiale kennisuitwisseling 1,0 1,1 Overdragen vak- en klantenkennis 1,0 1,0 Opstellen beleid 0,0 0,5 Anders/overig 0,0 0,4 Totale besteding uren: 79,0 63,4-44% -14% -25% -14% 10% 0% 16% 4% 22% 80% 6% -31% -6% 0% 25% 28/11/ vertrouwelijk - 12 van 14

13 6. Tijdsbesteding per categorie In onderstaande grafieken wordt per categorie weergegeven hoeveel procent van de gemiddelde tijdsbesteding hieraan wordt besteed. In de eerste grafiek wordt jouw eigen tijdsbesteding weergegeven. In de tweede grafiek staat de gemiddelde tijdsbesting van alle adviseurs. Eigen tijdsbesteding Gemiddelde tijdsbesteding 9% 4% 4% 10% 3% 5% 12% 14% 19% 4% 22% 18% 33% 8% 15% 20% Eigen Gem. Voorbereiding: 9% 14% Bestaande accounts: 19% 22% New Business/marktbewerking/business consultancy: 34% 20% HR zaken/recruiting: 18% 15% Rapporteren/rapportages maken/lezen: 4% 8% Persoonlijke ontwikkeling: 4% 4% Overleg/bijeenkomsten/projecten: 10% 12% Overige activiteiten: 3% 5% GAP -36% -14% 71% 20% -55% -12% -16% -44% In onderstaande grafiek is jouw gemiddelde tijdsbesteding per categorie naast de gemiddelde tijdsbesteding van alle adviseurs geplaatst zodat een duidelijk beeld van jouw tijdsbesteding ten opzichte van de groep wordt gevormd. Gemiddelde tijdsbesteding per categorie 50% 40% 30% 20% 10% 0% Eigen Gem. Voorbereiding: Bestaande accounts: New Business/marktbewerking /business consultancy: HR zaken/recruiting: Rapporteren/rapportages maken/lezen: Persoonlijke ontwikkeling: Overleg/bijeenkomsten/pr ojecten: Overige activiteiten: 28/11/ vertrouwelijk - 13 van 14

14 7. Resultaten Naast de tijdsbesteding is er ook een aantal resultaten uitgevraagd. Hieronder worden de uitkomsten hiervan weergegeven. Per resultaat is aangegeven over welke periode de resultaten zijn opgevraagd. Resultaten: Deelnemer Aantal prospects (gemiddeld aantal per maand) 5,0 3,7 Aantal klanten (aantal klanten dat je nu hebt) 4,0 4,7 Aantal uitgebrachte offertes (gemiddeld aantal per maand) 5,0 5,0 Aantal gesloten contracten (bestaand en nieuw, gemiddeld per maand) 2,0 4,9 Gemiddelde duur van een contract (volatiliteit) 0,0 7,4 Aantal nul-verkopen (niet kunnen leveren, gemiddeld per maand) 3,0 1,6 Aantal klachten (van opdrachtgevers en interim-managers, gemiddeld per maand) 0,0 0,7 Omvang van de orderportefeuille (in zoals deze nu is) Omvang van de prospectlijst (in zoals deze nu is) Personalia (aantal jaren in functie) 15,0 5,7 Gem. groep GAP 36% -15% 0% -60% 93% 35% 43% 165% In onderstaande grafiek zijn jouw resultaten naast de gemiddelde resultaten van jouw collega's geplaatst zodat een duidelijk beeld van jouw resultaten ten opzichte van de groep wordt gevormd. Gemiddelde resultaten ,0 4,7 5,0 5,0 4,9 5 3,7 4,0 4 3,0 3 2,0 1,6 2 0,7 1 0,0 0 Eigen Gem. Aantal prospects Aantal klanten Aantal uitgebrachte offertes Aantal gesloten contracten Aantal nulverkopen Aantal klachten *De omvang van de orderportefeuille en de prospectlijst is niet in bovenstaande grafiek weergegeven omdat deze resultaten in bedragen zijn uitgevraagd in plaats van aantallen. Daarnaast is de spreiding van de uitkomsten te groot om in een grafiek weer te geven. Gemiddelde contractduur (volatiliteit) Eigen Gem. 1 0,0 7, /11/ vertrouwelijk - 14 van 14

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker

Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker Vertrouwelijk 10 december 2012 Dit is een Navigator product Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Personal Navigator Competence Impact - 360graden

Nadere informatie

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback Marieke de Vries 0 september 006 60 feedback Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

/ 360 graden feedback op competenties

/ 360 graden feedback op competenties / 360 graden feedback op competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 0 april 04 Email: Scq000@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 0 april 04 / 360 graden feedback op competenties 360 graden feedback op competenties

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding inter-persoonlijk competent richting geven luisteren luisteren naar leerlingen sensitiviteit sensitiviteit

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

Registratienummer: 5599 Datum: 28-07-2015 Rapportnummer: KZT995503

Registratienummer: 5599 Datum: 28-07-2015 Rapportnummer: KZT995503 Registratienummer: 5599 Datum: 28-07-2015 Rapportnummer: KZT995503 Algemeen In het kader van uw deelname aan het certificatieproces voor het Keurmerk Zorg Thuis (KZT) zijn er in de afgelopen periode klantervaringsmetingen

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

TRUSTED ADVISOR Adviseren gaat veel verder dan vakinhoudelijk een kei in je vak zijn, en een goed onderbouwd inhoudelijk advies kunnen afleveren.

TRUSTED ADVISOR Adviseren gaat veel verder dan vakinhoudelijk een kei in je vak zijn, en een goed onderbouwd inhoudelijk advies kunnen afleveren. TRUSTED ADVISOR Adviseren gaat veel verder dan vakinhoudelijk een kei in je vak zijn, en een goed onderbouwd inhoudelijk advies kunnen afleveren. Het gaat niet alleen om de kwaliteit van je advies, maar

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Persoonlijke ontwikkeling Competentie- & loopontwikkeling Interpersoonlijke communicatie Spice up your life: test

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst Competentiebeoordeling Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisgegevens van de rapportage

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Profielschets Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Overzicht: Score hoog = 4-5 Score gemiddeld = 3 Score laag = 1-2 Deel 1: Gezondheid. Gemiddelde

Nadere informatie

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT]

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT] Rapportage ontwikkelassessment Uitgevoerd door : Voor: [NAAM ORGANISATIE] 1 van 5 Rapport Ontwikkelassessment [NAAM ORGANISATIE] Persoonlijk en vertrouwelijk Naam : Functie : Doelstelling : Ontwikkelassessment

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 60 feedback competentieanalyse Kandidaatrapportage Sara Berger Demo accountmanager 10 april 201 Boogschutterstraat 1C 72 AE Apeldoorn T 06678169 I www.isagroup.nl E hester@isagroup.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 360 feedback competentieanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding 3 TMA Competentie

Nadere informatie

Beoordelen met de 360 feedback-methode

Beoordelen met de 360 feedback-methode Instituut voor Gezondheidszorg Beoordelen met de 360 feedback-methode Bij de 360 feedback-methode vraag je mensen uit je omgeving om je te beoordelen op verschillende aspecten. Dit gebeurt meestal door

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding Management en leidinggeven Leidinggeven Coachen Groepsgericht leidinggeven Delegeren Plannen en organiseren

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Feedback meting van Karel van der Janssens

Feedback meting van Karel van der Janssens Feedback meting van Karel van der Janssens Datum: 17--2009 Inhoud Inleiding 1.Onderzoeksgegevens 1.1Gegevens van de feedbackontvanger 1.2Verloop van de meting 1.Gemeten competenties 1.Overzicht van de

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op. Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op

Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op. Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op Klantgerichtheid Klantgerichtheid Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op Je handelt zoveel mogelijk vanuit het belang van de patiënt Je zoekt actief naar wensen/behoeften van patiënten

Nadere informatie

Rapport Sales Assessment

Rapport Sales Assessment Rapport Sales Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 21-02-2017 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

Rapport Intake Loopbaantraject

Rapport Intake Loopbaantraject Rapport Intake Loopbaantraject Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 20/02/2015 Inleiding In het kader van een loopbaantraject hebt u een tweetal vragenlijsten ingevuld die u inzicht

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

BUE Feedbackgevers LK

BUE Feedbackgevers LK BUE 2014 - Feedbackgevers LK Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven De leidinggevende kwaliteiten van je chef Via deze vragenlijst kan je je mening geven over de wijze waarop je chef zijn of haar

Nadere informatie

Jan Janssen. 25 maart 2008. 360 feedback. Donkere spaarne 14rd 2011 JG Haarlem T 0653123185 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching.

Jan Janssen. 25 maart 2008. 360 feedback. Donkere spaarne 14rd 2011 JG Haarlem T 0653123185 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching. Jan Janssen maart 008 60 feedback Donkere spaarne 1rd 011 JG Haarlem T 06118 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching.nl Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

Kwaliteiten en Vaardigheden

Kwaliteiten en Vaardigheden Kwaliteiten en Vaardigheden Voordat je solliciteert moet je weten wat je kwaliteiten zijn. In deze opdracht ga je je eigen kwaliteiten beschrijven. Doel: Als je deze les hebt doorgewerkt: Kun je uitleggen

Nadere informatie

Rapportage over (naam medewerker) donderdag, 12 januari 2012

Rapportage over (naam medewerker) donderdag, 12 januari 2012 Rapportage over (naam medewerker) donderdag, 12 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Overzicht van alle competenties 4 Competenties 6 Realisatiekracht 6 Samenwerken / bevorderen van teamgeest 7 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. alle personen

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. alle personen RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY alle personen INHOUDSOPGAVE inleiding pagina Management en leidinggeven pagina Ondernemen pagina Analyse en besluitvorming pagina Communicatie pagina Persoonlijkheid

Nadere informatie

Voorbeeld 360 graden feedback rapport

Voorbeeld 360 graden feedback rapport Voorbeeld 36 graden feedback rapport DEMO 36 graden feedbackrapport DEMO 36º FEEDBACKRAPPORT RAPPORT VAN DE HEER JANSEN JANUARI 25 HOEVEEL THEMA S EN DEELNEMERS? 36gradenfeedback.nl werkt met drie verschillende

Nadere informatie

Smart Competentiemeting BSO

Smart Competentiemeting BSO Smart Competentiemeting BSO Pedagogisch medewerker Naam: Josà Persoon Email Testcode : jose_p@live.nl : NMZFIC Leeftijd (jaar) : 1990 Geslacht Organisatie Locatie : v : Okidoki : Eikenlaan Datum invoer

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT INZETBAARHEIDS ASSESSMENT Hoe werkt dat? INSTRUCTIE: Vragenlijst: Dit is een vragenlijst die is gemaakt om een beeld te krijgen van je inzetbaarheid. Het is hierom belangrijk dat je de vragenlijst zo eerlijk

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 60 feedback competentieanalyse Kandidaat-rapportage Sara Berger accountmanager 2 februari 20 Frans Halslaan 0 9 LJ Woudenberg T 0-286790 I www.kat-haros.nl E info@kat-haros.nl Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

i 360 Profiel Voorbeeldrapport 360 Talent Scanner

i 360 Profiel Voorbeeldrapport 360 Talent Scanner Profiel Talent Scanner sopgave 1. Algemene beschrijving... 3 1.1. Doel... 3 1.2. Sfeer van Invloed model... 4 1.3. Beschrijving van de interactiestijlen... 5 1.3.1 Interactiestijlen die sturen op relatie...

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

360 FEEDBACK 30/07/2013. Thomas Vragenlijst

360 FEEDBACK 30/07/2013. Thomas Vragenlijst 360 FEEDBACK 30/07/2013 Thomas Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Kiezen van competenties voor resultaten Voorbeeldrapportage

Kiezen van competenties voor resultaten Voorbeeldrapportage Kiezen van competenties voor resultaten Voorbeeldrapportage P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

360 FEEDBACK 2015 SMART HRD

360 FEEDBACK 2015 SMART HRD 360 FEEDBACK 2015 SMART HRD Oude Boterdijk 31 6582 AS Heumen Tel. 0654-337540 Internet: www.smarthrd.nl E-mail: p.deswart@smarthrd.nl Grip op de ontwikkeling van individu en organisatie? Wilt u antwoord

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 15 april 2013 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse

Nadere informatie

Rapport WPV Compact. Jan Voorbeeld. Adviseur van Organisatie. Datum 05/02/2015

Rapport WPV Compact. Jan Voorbeeld. Adviseur van Organisatie. Datum 05/02/2015 Rapport WPV Compact Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 05/02/2015 Inleiding Vooraf U hebt een test gemaakt waarin u vragen moest beantwoorden over uw karakter en welke eigenschappen

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Vragenlijst Ondersteuner

Vragenlijst Ondersteuner Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst Ondersteuner Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

Rapport Selectie E-Assessment

Rapport Selectie E-Assessment Rapport Selectie E-Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Sample Consultant Datum 28-10-2015 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van de

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Beschrijving PCDi- match is een web- based applicatie van CRINNOS waarmee de testresultaten van een via het Internet afgenomen

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Marieke de Vries. 21 mei 2007. 360 feedback

Marieke de Vries. 21 mei 2007. 360 feedback Marieke de Vries 1 mei 007 60 feedback 1 Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9 Sterkte

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

Competentiefeedback Rapport

Competentiefeedback Rapport GITP Datum Beoordelen en Ontwikkelen > 13 07 2007 www.gitp.nl Competentiefeedback Rapport Deelnemer Voorbeeldpersoon Profiel Bedrijfsleider Project Voorbeeld Competentie Feedback NLD Invullers Zelf 3 *

Nadere informatie

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Krachtvelden Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Krachtvelden (QK360) 2 Waar ligt jouw kracht? Een krachtveld is een verzameling van gedragingen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor je ligt het

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 15 april 2013 Frans Halslaan 30 3931 LJ Woudenberg T 033-2867930 I www.kat-haros.nl E info@kat-haros.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier Naam beoordeelde Divisie/afdeling Beoordelingsperiode Naam beoordelaar Toelichting De beoordelingsgesprekken worden door de direct leidinggevende gevoerd. Het verdient de aanbeveling

Nadere informatie

Rapport 360 Quinn Managementrollen. Easy360 Voorbeeld

Rapport 360 Quinn Managementrollen. Easy360 Voorbeeld Rapport 360 Quinn Managementrollen aam Adviseur Easy360 Voorbeeld Easy360 Demo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Voorbeeldrapport. 360 graden feedback

Voorbeeldrapport. 360 graden feedback Voorbeeldrapport 360 graden feedback Helder 360 graden feedback rapport voor particulieren en bedrijven Voorbeeldrapport 360 graden feedback Feedbackrapport van de heer Jansen Competenties waarop feedback

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Competentiematch en interviewgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Competentiematch en interviewgids. Sara Berger 17 maart 2010 Talentenanalyse Competentiematch en interviewgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com De Competentie-analyse De Competentie Analyse vertaalt

Nadere informatie

Feedback meting van Gaby van Houwelingen

Feedback meting van Gaby van Houwelingen Feedback meting van Gaby van Houwelingen Datum: 15-4-2014 Inhoud Inleiding 1. Onderzoeksgegevens 1.1 Gegevens van de feedbackontvanger 1.2 Verloop van de meting 1.3 Gemeten competenties 1.4 Overzicht van

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Competentie ontwikkeling

Competentie ontwikkeling Competentie ontwikkeling VIDE 10 december 2015 DNB: Mariëtte Boersma HRD Adviseur Gooiconsult: Iris Toes trainer Job Redelaar - trainingsacteur Doelstelling Na deze sessie is je kennis aangescherpt over

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Talent Motivatie Analyse

Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse (of TMA) De TMA scan geeft een schets van uw persoonlijke 'blauwdruk'. Het is een instrument dat inzicht geeft in uw drijfveren en talenten. Als professional

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur Benoemingsprocedure clusterdirecteuren In geval van een vacature voor een clusterdirecteur, zijn de volgende zaken van belang: 1) Uitgangspositie 2) Kerntaken 3) Kerncompetenties 4) Benoemingsprocedure

Nadere informatie