Zie Risicofactoren vanaf pagina 23 voor factoren die in overweging dienen te worden genomen alvorens Aandelen te kopen. Joint Global Coordinators

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zie Risicofactoren vanaf pagina 23 voor factoren die in overweging dienen te worden genomen alvorens Aandelen te kopen. Joint Global Coordinators"

Transcriptie

1 In het aanbod (het Aanbod ) worden gewone aandelen (de Aandelen ) van Belgacom NV/SA (de Vennootschap ), een Belgische naamloze vennootschap van publiek recht, door ADSB Telecommunications B.V. ( ADSB of de Verkopende Aandeelhouder ) aangeboden. ADSB is van plan om tot maximum al de gewone aandelen die het, onmiddellijk vóór de afsluiting van het Aanbod, bezit in de Vennootschap, aan te bieden (met uitzondering van de gewone aandelen die het voorwerp zullen uitmaken van de Overtoewijzingsoptie). Het Aanbod bestaat uit een openbaar aanbod in België aan particuliere beleggers en een aanbod aan institutionele beleggers in België en in andere landen. Voorafgaand aan het Aanbod bestond er geen publieke markt voor de Aandelen. Een indicatieve prijsvork (de Prijsvork ) voor de prijs per Aandeel bij het initieel publiek aanbod (de Aanbiedingsprijs ) wordt naar verwachting gepubliceerd in de Belgische financiële pers op of omstreeks 8 maart De Aanbiedingsprijs wordt naar verwachting gepubliceerd in de Belgische financiële pers op of omstreeks 22 maart Een aanvraag werd ingediend om alle gewone aandelen in de Vennootschap op de Eerste Markt van Euronext Brussels op te nemen onder de code BELG, en naar verwachting zal deze opneming plaatsvinden op of omstreeks 22 maart Na afsluiting van het Aanbod en nadat de Vennootschap bij ADSB gewone aandelen heeft ingekocht zoals hierin beschreven, zal de Belgische Staat een meerderheid van de gewone aandelen van de Vennootschap in eigendom hebben. Zie Risicofactoren vanaf pagina 23 voor factoren die in overweging dienen te worden genomen alvorens Aandelen te kopen. De Aandelen hebben niet en zullen niet het voorwerp uitmaken van een registratie overeenkomstig de US Securities Act van 1933 (de Securities Act ) noch van een gelijkaardige procedure overeenkomstig de reglementeringen die van toepassing zijn op aanbiedingen van effecten in enig ander land, behoudens België. De Aandelen worden in de Verenigde Staten enkel aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers ( qualified institutional buyers ) overeenkomstig Rule 144A van de Securities Act ( Rule 144A ). Potentiële kopers die gekwalificeerde institutionele kopers zijn worden er hierbij van in kennis gesteld dat verkopers van de Aandelen mogelijks steunen op de vrijstelling van de bepalingen van Section 5 van de Securities Act voorzien door Rule 144A. Voor een beschrijving van deze en bepaalde andere beperkingen op het aanbieden, verkopen en overdragen van de Aandelen en op de verspreiding van dit prospectus, zie Underwriting en Overdrachtsbeperkingen. De Verkopende Aandeelhouder, Dexia Bank NV ( Dexia ) en KBC Bank NV ( KBC ) zullen aan de Underwriters een optie toekennen (de Overtoewijzingsoptie ), uitoefenbaar gedurende 30 dagen vanaf de datum van het begin van de handel in de Aandelen, om bijkomende gewone aandelen, die maximum 10% vertegenwoordigen van het aantal in het Aanbod verkochte Aandelen, te kopen aan de Aanbiedingsprijs, verminderd met de plaatsingscommissies, van toepassing op de institutionele beleggers om mogelijke overtoewijzingen in het kader van het Aanbod te dekken. De levering van de Aandelen zal naar verwachting op girale wijze tegen betaling in onmiddellijk beschikbare fondsen plaatsvinden op of omstreeks 25 maart Joint Global Coordinators Goldman Sachs International Lehman Brothers Morgan Stanley UBS Investment Bank Dexia KBC Lead Managers van het Belgisch Aanbod Dexia KBC Raadgever van de Vennootschap Petercam Dit prospectus heeft als datum 3 maart 2004.

2 Globaal aanbod aan institutionele beleggers Goldman Sachs International Joint Global Coordinators Lehman Brothers Morgan Stanley UBS Investment Bank Dexia KBC Goldman Sachs International Joint Bookrunners Lehman Brothers Morgan Stanley UBS Investment Bank Co-Lead Managers Dexia Fortis Bank ING KBC Petercam Belgisch aanbod aan particuliere beleggers Joint Global Coordinators Goldman Sachs International Lehman Brothers Morgan Stanley UBS Investment Bank Dexia KBC Lead Managers van het Belgisch aanbod Dexia KBC ING Co-Lead Managers Fortis Bank Selling Agents Bank Degroof CBC Banque Petercam Raadgever van de Vennootschap Petercam 2

3 De Vennootschap, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud van dit prospectus behalve voor (i) de beschrijving van ADSB, haar aandeelhouders, de eigendomstructuur en verrichtingen tussen ADSB en haar aandeelhouders, (ii) de verklaringen van ADSB betreffende haar voornemen om haar aandelen in de Vennootschap te verkopen, (iii) de beschrijving van de Aandeelhoudersovereenkomst (zoals hierin gedefinieerd), (iv) beschrijving van de Overgangsovereenkomst (zoals hierin gedefinieerd), (v) de verklaringen in het hoofdstuk Aanwending van de opbrengsten, (vi) de biografieën van de bestaande bestuurders van de Vennootschap benoemd op voorstel van de Verkopende Aandeelhouders zoals uiteengezet onder het hoofdstuk Bestuur en personeel, (vii) de informatie over de voorwaarden en de structuur van het Aanbod en (viii) de beschrijving van de Overtoewijzigingsoptie toegekend door de Verkopende Aandeelhouder, Dexia en KBC aan de Underwriters, waarvoor de Verkopende Aandeelhouder, vertegenwoordigd door zijn raad van bestuur, uitsluitend de verantwoordelijkheid opneemt. De Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder verklaren elk dat, naar hun weten, de informatie opgenomen in dit prospectus, waarvoor zij, respectievelijk de verantwoordelijkheid opnemen, strookt met de werkelijkheid in elk materieel opzicht en dat er geen gegevens werden weggelaten waardoor dit prospectus in belangrijke mate misleidend zou worden. De Underwriters doen geen uitspraak en geven geen waarborgen, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, over de juistheid of volledigheid van de informatie in dit prospectus. Niets in dit prospectus is, of kan beschouwd worden als, een belofte of verklaring door de Underwriters. Niemand is of werd gemachtigd om naar aanleiding van het aanbod of de verkoop van de Aandelen informatie te verschaffen, of verklaringen te doen die niet in dit prospectus zijn opgenomen. Als andere informatie of verklaringen worden verspreid of gemaakt, mogen deze niet worden beschouwd als zijnde goedgekeurd door de Vennootschap, ADSB, Dexia, KBC of de Underwriters. De aflevering van dit prospectus op enig moment na de datum van dit prospectus ervan zal in geen enkele omstandigheid impliceren dat de toestand van Belgacom ongewijzigd is sinds deze datum, noch dat de informatie opgenomen in dit prospectus correct zou zijn op enig moment na deze datum. Indien zich een feit voordoet dat een wezenlijke invloed zou kunnen hebben op de beoordeling door het publiek van het Aanbod, nadat de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dit prospectus heeft goedgekeurd en vóór het afsluiten van het Aanbod, zal de Vennootschap de informatie vermeld in dit prospectus aanvullen door middel van bekendmakingen in de Belgische financiële pers of enig ander toegelaten communicatiemiddel. Indien de Vennootschap geen aanvullende informatie verschaft met betrekking tot dergelijk feit, kan de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen het Aanbod opschorten totdat dergelijk feit is bekendgemaakt. Naar aanleiding van het Aanbod werd dit prospectus opgesteld in het Nederlands, het Frans en het Engels. Op 23 februari 2004 heeft de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de Nederlandstalige en de Franstalige versies van dit prospectus goedgekeurd voor de doeleinden van het openbaar aanbod in België overeenkomstig artikel 14 van de Belgische wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten. De goedkeuring door de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen houdt geen oordeel in over de opportuniteit of de kwaliteit van het Aanbod, de Aandelen of de Vennootschap. In het kader van het openbaar aanbod in België zullen de Nederlandstalige en de Franstalige versies van dit prospectus de enige goedgekeurde prospectussen vormen. Enkel deze twee versies mogen worden verspreid in het kader van het Belgisch openbaar aanbod. De Vennootschap neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de consistentie tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versie. Dit prospectus is opgesteld om de aankoop van de Aandelen in overweging te nemen. Wanneer beleggers een investeringsbeslissing maken over de Aandelen aangeboden naar aanleiding van dit prospectus, dienen ze zich te baseren op hun eigen onderzoek van de Vennootschap en de voorwaarden van het Aanbod, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te blijven, de ermee verbonden verdiensten en risico s. Het Aanbod wordt uitsluitend gedaan op grond van dit prospectus. In het kader van dit Aanbod kunnen de Underwriters via Goldman Sachs International overtoewijzen of transacties uitvoeren die de marktprijs van de Aandelen stabiliseren of ondersteunen op niveaus boven wat anders op de open markt zou worden bereikt. Dergelijke transacties mogen worden uitgevoerd op de Eerste Markt van Euronext Brussels, op de over-the-counter-markt of op een andere wijze. Er is geen garantie dat dergelijke stabilisatie zal ondernomen worden en, indien dit het geval is, kan ze te allen tijde worden stopgezet. De verspreiding van dit prospectus en het aanbod en de verkoop van de hierbij aangeboden Aandelen kan in bepaalde landen wettelijk beperkt zijn. Personen in bezit van dit prospectus dienen zichzelf te informeren over dergelijke beperkingen en dienen deze na te leven. Dit prospectus mag niet gebruikt worden voor, of in verband met, en vormt geenszins, enig aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot aankoop van Aandelen hierbij aangeboden, in landen waar dergelijk aanbod of uitnodiging onwettig zou zijn. 3

4 De Aandelen werden niet goedgekeurd of afgekeurd door de US Securities and Exchange Commission, door enige dergelijke commissie in de Verenigde Staten op het niveau van de staten, of door enige andere Amerikaanse toezichthoudende autoriteit. Geen enkele van de voorgaande autoriteiten heeft zich uitgesproken over de verdiensten van het Aanbod of de nauwkeurigheid of toereikendheid van dit prospectus, of dit Aanbod of prospectus aanbevolen. Elke hiermee strijdige verklaring is een misdrijf in de Verenigde Staten. De Aandelen worden niet aangeboden of verkocht aan personen in het Verenigd Koninkrijk en zullen niet worden aangeboden of verkocht alvorens een periode van 6 maanden vanaf de verkoop van de Aandelen is verstreken, behalve aan personen waarvan de gebruikelijke activiteiten het verwerven, aanhouden, beheren of verkopen van investeringen (als principaal of als gevolmachtigde) omvatten, voor de uitoefeningvan hun beroepsactiviteit, of anderszins in omstandigheden die niet hebben geleid en niet zullen leiden tot een aanbod aan het publiek in het Verenigd Koninkrijk onder de Public Offers of Securities Regulations Elke Underwriter zal verklaren, waarborgen en ermee instemmen dat (i) hij alleen maar een uitnodiging of aansporing om te investeren (onder artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 (de FSMA )), door hem ontvangen in verband met de plaatsing of verkoop van de Aandelen in omstandigheden waarin artikel 21(1) van de FSMA niet van toepassing is op de Vennootschap, heeft meegedeeld of laten meedelen en zal meedelen of laten meedelen, en (ii) dat hij aan alle bepalingen van de FSMA heeft voldaan en zal voldoen die toepasselijk zijn op alles door hem in verband met Aandelen gedaan in, vanuit, of anderszins betrekking hebbend op het Verenigd Koninkrijk. Noch dit prospectus noch enig ander aanbiedingsmateriaal in verband met de Aandelen werd onderworpen aan de goedkeuringsprocedures van de Autorité des marchés financiers in Frankrijk. De Aandelen werden niet aangeboden of verkocht en zullen niet worden aangeboden of verkocht, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het publiek in Frankrijk. Noch dit prospectus noch enig ander aanbiedingsmateriaal in verband met de Aandelen werd of zal (i) worden uitgebracht, uitgegeven, verdeeld of veroorzaakt te worden uitgebracht, uitgegeven of verdeeld aan het publiek in Frankrijk of (ii) gebruikt worden in verband met een aanbod voor inschrijving op of verkoop van de Aandelen aan het publiek in Frankrijk. Dergelijke aanbiedingen, verkopen en verdelingen zullen in Frankrijk enkel gedaan worden aan gekwalificeerde beleggers ( investisseurs qualifiés ) en/of een beperkte groep van beleggers ( cercle restreint d investisseurs ), die in elk geval telkens voor eigen rekening beleggen, dit alles zoals gedefinieerd in en overeenkomstig met artikel L van de Franse Code monétaire et financier en het Franse decreet nr van 1 oktober Dergelijke Aandelen mogen enkel herverkocht worden mits naleving van artikelen L.411-1, L en L van de Code monétaire et financier. Waar een uitgifte van aandelen wordt uitgevoerd als een uitzondering op de regels in verband met een appel public à l épargne in Frankrijk (regels over openbare aanbiedingen) door middel van een aanbod aan een beperkt aantal beleggers van meer dan 100 beleggers, moeten zulke beleggers een certificering bezorgen betreffende hun persoonlijke, professionele of familiale verwantschap met een lid van het management van de Vennootschap. Van beleggers in Frankrijk en personen die in het bezit komen van aanbiedingsmaterialen wordt vereist dat ze zichzelf informeren over dergelijke beperkingen en deze ook naleven. De Aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities and Exchange Law van Japan. Niemand mag aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbieden of verkopen in Japan, of aan of voor rekening van enige inwoner van Japan (dit is elke persoon die zijn verblijf in Japan heeft, waaronder elke onderneming of andere entiteit opgericht onder de wetten van Japan), of aan anderen om ze opnieuw aan te bieden of te verkopen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in Japan, of aan, of voor rekening van, enige ingezetene van Japan, behalve (i) op basis van een vrijstelling op de registratieverplichting van de Securities and Exchange Law van Japan en (ii) in overeenstemming met alle andere toepasselijke regels van Japans recht. Het aanbod van de Aandelen werd niet geregistreerd bij de Comisión Nacional del Mercado de Valores in Spanje (de CNMV ). Bijgevolg zullen er geen Aandelen in Spanje worden aangeboden of verkocht noch zal dit prospectus of elk ander materiaal in verband met dit Aanbod worden verdeeld of gericht aan beleggers verblijvend in Spanje behalve in naleving van en overeenkomstig de vereisten van de Spaanse wet 24/1998 betreffende de effectenmarkt, het koninklijk besluit 291/1992 betreffende de uitgifte en de openbare aanbieding van effecten, beide zoals gewijzigd, en elke reglementering die daaruit volgt. De Aandelen mogen niet worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd in of vanuit Nederland, als deel van hun initiële verspreiding of als deel van een wederaanbod, en dit prospectus, noch enig ander document in het kader van het Aanbod mag worden verspreid in of vanuit Nederland, behalve aan fysieke personen of rechtspersonen die handelen of investeren in financiële instrumenten in het kader van hun beroepsactiviteit of handel (onder meer banken, investeringsinstellingen, financiële tussenpersonen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, andere institutionele beleggers en thesauriedepartementen en financieringsondernemingen van grote bedrijven), waarbij, vanaf het aanbod en in elk document of elke advertentie waarin een komend aanbod van de Aandelen publiek wordt aangekondigd, duidelijk moet worden gemaakt dat het aanbod uitsluitend wordt gedaan aan dergelijke fysieke personen of rechtspersonen. 4

5 VOORSTELLING VAN FINANCIËLE EN ANDERE INFORMATIE De geauditeerde geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap werden opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards ( IFRS ) en dit met een eerste toepassingsdatum van 1 januari Als een eerste toepasser heeft de Vennootschap ervoor geopteerd IAS 22 ( Bedrijfscombinaties ) niet toe te passen op fusies die plaatsvonden vóór de overgang op 1 januari De geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen voor de boekjaren vermeld in dit prospectus, afgesloten op 31 december 2001, 2002 en 2003, werden gecontroleerd door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren B.C.V.B.A. ( Ernst & Young ). Zie Onafhankelijke Auditors. Voor wettelijke doeleinden houdt de Vennootschap haar officiële boekhouding bij en bereidt ze haar niet-geconsolideerde jaarrekeningen voor in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften in België ( Belgische GAAP ). Zie Bijlage A: Uittreksels uit de niet geconsolideerde (enkelvoudige) jaarrekeningen van de Vennootschap overeenkomstig Belgische GAAP. IFRS verschilt op sommige wezenlijke punten van de in de USA algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes ( US GAAP ). Voor een beschrijving van bepaalde belangrijke verschillen tussen IFRS en US GAAP zoals ze op Belgacom toepasselijk zijn, zie Overzicht van belangrijke verschillen tussen IFRS en US GAAP. In dit prospectus vormen referenties naar de Vennootschap een verwijzing naar Belgacom NV, de moedervennootschap van de Groep. Referenties naar Belgacom Mobile vormen een verwijzing naar Belgacom Mobile NV, en referenties naar Belgacom en Groep vormen verwijzingen naar de Vennootschap samen met haar dochtervennootschappen, met inbegrip van Belgacom Mobile, en al hun dochtervennootschappen en verbonden ondernemingen. Referentie naar België of de Belgische Staat vormen verwijzingen naar het Koninkrijk België en alle referenties naar de Belgische Regering zijn verwijzingen naar de federale regering van het Koninkrijk België. Referenties naar euro of zijn verwijzingen naar de gemeenschappelijke munt van de lidstaten van de Europese Unie of de EU die deel uitmaken van de eurozone. Referenties naar de Verenigde Staten of VS zijn verwijzingen naar de Verenigde Staten van Amerika. Referenties naar Amerikaanse dollars of $ zijn verwijzingen naar de wettelijke munteenheid van de Verenigde Staten. Enkel ter vereenvoudiging van de lectuur bevat dit prospectus vertalingen van bepaalde eurobedragen in Amerikaanse dollars aan vastgestelde wisselkoersen. Dit houdt geen waarborg in dat dergelijke gemakshalve omgezette bedragen waarnaar hier wordt verwezen aan de bepaalde wisselkoersen van euro in Amerikaanse dollar omgezet zijn, zouden geweest zijn of zouden kunnen worden. Tenzij anders aangeduid in dit prospectus zijn eurobedragen omgezet in Amerikaanse dollar aan een wisselkoers van 1,00 = $1.2597, zijnde de middag koopkoers zoals vastgelegd voor douanedoeleinden door de US Federal Reserve Bank (de Middagkoopkoers ) op 31 december Zie Wisselkoersen voor historische informatie over de wisselkoersen over de euro en de Amerikaanse dollar. De Middagkoopkoers op 24 februari 2004 was 1,00 = $1,2692. Behalve waar anders aangegeven zijn marktgegevens, statistieken en andere informatie in dit prospectus in verband met de telecommunicatie-industrie of -markt in België vervat in dit prospectus hoofdzakelijk, gebaseerd op informatie gepubliceerd door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (het BIPT ) en de Internet Service Providers Association ( ISPA ); EMC World Cellular Database met betrekking tot de mobiele communicatiemarkt; TeleGeography Research Group Primetrica, Inc. met betrekking tot de markt voor internationale carrierdiensten en de European Competitive Telecommunications Association Scorecard ( ECTA ) en het Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie met betrekking tot andere cijfers in verband met de Belgische telecommunicatieindustrie. Noch de Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder, Dexia, KBC of de Underwriters hebben deze cijfers onafhankelijk geverifieerd en de snel evoluerende aard van de telecommunicatieindustrie maakt het moeilijk om precieze en accurate statistieken te bekomen. Beleggers zouden niet overmatig mogen steunen op de statistische gegevens aangehaald in dit prospectus. Bepaalde termen uit de telecommunicatie-industrie en andere termen gehanteerd in dit prospectus zijn gedefinieerd in het Glossarium van geselecteerde termen. Tenzij anders aangegeven zijn alle aandelenratios in dit prospectus retroactief aangepast om de 10 voor één aandelensplitsing van de Vennootschap, goedgekeurd op 19 februari 2004 en doorgevoerd met effect op of omstreeks 2 maart 2004, weer te geven. 5

6 TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN Dit prospectus bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen over de overtuigingen en verwachtingen van de Vennootschap. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, schattingen en projecties van de Vennootschap, alsook op haar verwachtingen over externe omstandigheden en gebeurtenissen. Toekomstgerichte verklaringen houden inherent risico s en onzekerheden in en hebben enkel waarde op de datum waarop ze zijn gemaakt. De Vennootschap verbindt zich er niet toe deze aan te passen, en zal dit niet noodzakelijk doen, in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behalve in zoverre vereist door de Belgische wet. De Vennootschap waarschuwt Beleggers ervoor dat een aantal belangrijke factoren er voor kunnen zorgen dat de eigenlijke resultaten of gevolgen in sterke mate afwijken van de resultaten en gevolgen zoals beschreven in toekomstgerichte verklaringen. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende: de vraag naar diensten van de Groep, in het bijzonder wat betreft vastelijntelefoondiensten, mobiele communicatiediensten, communicatiediensten gebaseerd op Internet en Internetprotocol ( IP ) en nieuwere producten en diensten; het gedrag van concurrenten van de Groep; ontwikkelingen in de regelgeving, ondermeer veranderingen aan de toegestane tarieven van de Groep, de toegangsvoorwaarden tot het netwerk van de Groep, de interconnectievoorwaarden en andere punten; het succes van haar investeringen en capital expenditure programs; en de andere factoren beschreven onder Risicofactoren en Bespreking en analyse door het management van de financiële toestand en de resultaten van de activiteiten. BERICHT AAN DE INGEZETENEN VAN NEW HAMPSHIRE NOCH HET FEIT DAT EEN REGISTRATIEVERKLARING OF EEN VERGUNNINGSAANVRAAG IS INGEDIEND BIJ DE STAAT NEW HAMPSHIRE CONFORM HOOFDSTUK 421-B VAN DE NEW HAMPSHIRE REVISED STATUTES ( RSA ), NOCH HET FEIT DAT EEN EFFECT DAADWERKELIJK GEREGISTREERD IS OF EEN PERSOON GEMACHTIGD IS IN DE STAAT NEW HAMPSHIRE VORMEN EEN BEVESTIGING DOOR DE SECRETARY OF STATE VAN DE STAAT NEW HAMPSHIRE DAT EEN ONDER RSA 421-B INGEDIEND DOCUMENT WAARHEIDSGETROUW, VOLLEDIG EN NIET MISLEIDEND IS. NOCH EEN DERGELIJK FEIT, NOCH HET FEIT DAT EEN VRIJSTELLING OF UITZONDERING BESCHIKBAAR IS VOOR EEN EFFECT OF EEN TRANSACTIE IMPLICEERT DAT DE SECRETARY OF STATE ZICH OP WELKE WIJZE OOK ZOU HEBBEN UITGESPROKEN OVER DE VERDIENSTEN OF DE KWALIFICATIES VAN, OF EEN AANBEVELING OF GOEDKEURING HEEFT GEHECHT AAN, EEN PERSOON, EFFECT OF TRANSACTIE. HET IS ONWETTIG OM AAN EEN POTENTIËLE KOPER, KLANT OF CLIËNT VERKLARINGEN AF TE LEGGEN OF TE BEKOMEN DAT VERKLARINGEN WORDEN AFGELEGD DIE NIET STROKEN MET DE BEPALINGEN VAN DEZE PARAGRAAF. 6

7 INHOUDSTAFEL SAMENVATTING... 9 ACHTERGROND VAN HET AANBOD INFORMATIE OVER HET OPENBAAR AANBOD IN BELGIË RISICOFACTOREN DIVIDENDEN EN DIVIDENDBELEID WISSELKOERSEN AANWENDING VAN DE OPBRENGSTEN KAPITALISATIE GESELECTEERDE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE EN OPERATIONELE GEGEVENS BESPREKING EN ANALYSE DOOR HET MANAGEMENT VAN DE FINANCIËLE TOESTAND EN DE RESULTATEN VAN DE ACTIVITEITEN Overzicht Factoren die een impact hebben op de resultaten van de activiteiten Verrichtingen voorafgaand aan het Aanbod Strategische initiatieven Geconsolideerde bedrijfsresultaten Totale opbrengsten Resultaten van de activiteiten volgens business-segment Vooruitzichten Liquiditeit en kapitaalmiddelen Kwalitatieve en kwantitatieve informatie in verband met het marktrisico Assumpties voor toepassing IFRS DE BELGISCHE TELECOMMUNICATIEMARKT ACTIVITEITEN Overzicht Geschiedenis Concurrentiële troeven Strategie Vastelijndiensten Mobiele Communicatiediensten Internationale Carrierdiensten Eigendommen Intellectuele eigendom Onderzoek en ontwikkeling Gerechtelijke procedures REGLEMENTERING Overzicht Reglementair kader Nationale regelgevende instantie Vereisten betreffende licentietoekenning en kennisgeving Bijzonder statuut van operatoren met een aanmerkelijke marktmacht Prijsregulering Nummering Carrierselectie en -preselectie Nummeroverdraagbaarheid

8 Gescheiden boekhouding Ontbundeling van het aansluitnetwerk Toegang tot de andere delen van het netwerk Openbare dienst Doorgangsrechten Aansprakelijkheid van de internet service providers Reglementering inzake pre-paid diensten Gegevensbescherning Mededingingsrecht Operaties in andere landen Statuut van autonoom overheidsbedrijf RELATIE MET DE VOORNAAMSTE EN VERKOPENDE AANDEELHOUDERS EN TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BESTUUR EN PERSONEEL BESCHRIJVING VAN KAPITAAL EN VENNOOTSCHAPSSTRUCTUUR MARKTINFORMATIE BELASTINGSTELSEL IN BELGIË ENKELE BESCHOUWINGEN INZAKE AMERIKAANSE FEDERALE INKOMSTENBELASTINGEN..164 UNDERWRITING OVERDRACHTSBEPERKINGEN GELDIGHEID VAN DE EFFECTEN ONAFHANKELIJKE AUDITORS AFDWINGEN VAN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BESCHIKBARE INFORMATIE OVERZICHT VAN BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN IFRS EN US GAAP GLOSSARIUM VAN GESELECTEERDE TERMEN...G-1 INDEX BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN OPGESTELD VOLGENS IFRS...F-1 INDEX VAN DE UITTREKSELS UIT DE NIET-GECONSOLIDEERDE ENKELVOUDIGE JAARREKENINGEN...A-1 8

9 SAMENVATTING Deze samenvatting dient samen gelezen worden met, en is volledig gekwalificeerd door de meer gedetailleerde informatie en de geconsolideerde financiële verslagen en opmerkingen hierbij die elders in dit prospectus vermeld staan. Het moet ook samen gelezen worden met wat is uiteengezet onder Risicofactoren. Overzicht Belgacom is in België het voornaamste telecommunicatiebedrijf en marktleider op verschillende gebieden, onder meer de vaste telefoondiensten (retail en wholesale), de mobiele communicatiediensten en de breedbanddata- en internetdiensten. Voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2003 behaalde de groep miljoen aan totale inkomsten en een bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (niet-terugkerende elementen niet meegerekend) van miljoen. Belgacom is actief in de volgende drie business-segmenten: Vastelijndiensten. Belgacom is in België de voornaamste leverancier van telecommunicatiediensten via vaste lijnen en biedt aan zowel residentiële als professionele klanten een uitgebreid gamma spraak-, data- en internetdiensten via vaste lijnen aan. Op 31 december 2003 had Belgacom ongeveer 5,2 miljoen toegangskanalen voor vaste lijnen geleverd op de residentiële en de professionele markt, waaronder ISDN- en particuliere ADSL-toegangskanalen. Belgacom is de voornaamste ISP in België en bood op 31 december 2003 smalband- en breedbandinternettoegang aan ongeveer abonnees. Daarnaast biedt Belgacom gereguleerde en commerciële wholesale-diensten aan aan andere operatoren en service providers in België. Mobiele Communicatiediensten. Belgacom is de voornaamste leverancier van mobiele communicatiediensten in België, met ongeveer 4,2 miljoen actieve klanten op 31 december Belgacom Mobile had een geschat marktaandeel van ongeveer 54% op basis van het aantal actieve klanten op 31 december De Groep biedt mobiele communicatiediensten aan via Belgacom Mobile, dat voor 75% eigendom is van Belgacom en voor 25% van Vodafone Group plc ( Vodafone ). Via de merknamen Proximus en Pay&Go voor respectievelijk post-paid en pre-paid klanten, biedt Belgacom Mobile een breed gamma mobiele communicatiediensten aan, aan zowel residentiële als aan professionele klanten in België, zoals klassieke spraakdiensten, internationale roamingdiensten (in/uit), datadiensten (inclusief SMS en MMS) en wholesale-datadiensten aan derden. Belgacom Mobile heeft recent een akkoord gesloten met Vodafone, onder meer voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Belgacom gelooft dat dit akkoord zal leiden tot een verhoging van het aantal operationele synergieën. Zie Activiteiten Mobiele Communicatiediensten Relatie met Vodafone. Internationale Carrierdiensten. Belgacom levert wereldwijd spraak- en dataconnectiviteit, capaciteit en infrastructuurdiensten aan telecomoperatoren en service providers. Belgacom schat dat zij de 11 de grootste operator ter wereld is op de internationale markt van spraakterminatie in termen van verkeer. De segmenten Vastelijndiensten, Mobiele Communicatiediensten en Internationale Carrierdiensten van de Groep vertegenwoordigden respectievelijk 52%, 37% en 11% van de totale inkomsten van de Groep voor 2003 (vóór eliminaties tussen de segmenten) en 49%, 50% en 1% van het totale bedrijfsresultaat van de Groep vóór afschrijvingen (niet-terugkerende elementen niet meegerekend). Concurrentiële troeven Belgacom denkt dat zij beschikt over een aantal concurrentiële troeven die haar positie als voornaamste telecommunicatiebedrijf in België ondersteunen, waaronder: België is een aantrekkelijke en geavanceerde markt voor telecommunicatiediensten. Belgacom is in België koploper op het gebied van communicatiediensten over vaste lijnen met sterke merkbekendheid. Belgacom Mobile is in België koploper op het gebied van mobiele communicatie en haalt voordeel uit haar strategische relatie met Vodafone, dat 25% van haar aandelen bezit. 9

10 Belgacom is de voornaamste leverancier van DSL-diensten in België. Belgacom heeft de meest uitgebreide en de meest technologisch geavanceerde netwerkinfrastructuur in België. Belgacom blijft haar activiteiten omvormen om een concurrentiële, klantgedreven onderneming te worden, gericht op de Belgische markt, en heeft bewezen dat zij veranderingen aankan. Belgacom heeft zich toegespitst op het genereren van kasstroom en zet haar kapitaalmiddelen op een gedisciplineerde manier in. Strategie De strategie van Belgacom bestaat erin zich te concentreren op de kernactiviteiten waar zij concurrentievoordelen heeft. Meer bepaald beoogt zij haar positie als de meest gekozen leverancier van telecommunicatiediensten in België te behouden en tegelijk de rendabiliteit te behouden. De voornaamste strategische doeleinden van Belgacom zijn: Haar rendabele leidende positie op het gebied van vastelijn- en mobiele diensten behouden door: gesegmenteerde, klantgedreven producten en diensten aan te bieden; te bouwen op haar merknamen en de kwaliteit van haar diensten om de klantentevredenheid en de klantenperceptie te verbeteren; nieuwe diensten met toegevoegde waarde te ontwikkelen die mogelijk worden gemaakt door de vooruitgang in vaste en mobiele breedbandtechnologieën; en zich toe te spitsen op klantentrouw door klantenzorg en kwaliteit en verdere ontwikkeling van initiatieven gefocust op verloren klanten. Operationele uitmuntendheid bereiken door: verder te besparen op haar bedrijfskosten en haar kapitaalmiddelen efficiënt in te zetten; zich toe te spitsen op internationale benchmarking om de best in class -cultuur te promoten; en de besluitvormingsprocessen verder te vereenvoudigen en de administratieve en ondersteunende functies te stroomlijnen. Investeren in rendabele groeipolen, door onder meer: haar leidende positie op de breedbandmarkt te versterken via een verdere toename van het aantal ADSL-abonnees en inkomsten te verhogen uit de introductie van nieuwe breedbanddiensten en door geleidelijk glasvezel te leggen in de belangrijkste Belgische steden; haar mobiele inkomsten te verhogen door nieuwe dataproducten en -diensten op de markt te brengen; zich toe te spitsen op rendabele investeringsprojecten in segmenten waarvan de vennootschap meent dat externe groei noodzakelijk is; en competitief te blijven op de internationale wholesale-markt door in te spelen op consolidatiekansen. Deelneming van de Belgische Staat De Belgische Staat houdt een meerderheid van de gewone uitstaande aandelen en stemrechten van de Vennootschap en zal deze meerderheid, bij voltooiing van het Aanbod aanhouden. Overeenkomstig de wet van 21 maart 1991, zoals gewijzigd (de Wet van 1991 ), moet het totale aandeelhouderschap van de Belgische Staat en andere Belgische openbare overheden 50% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap overstijgen. De rechten van de Belgische Staat ingevolge de Wet van 1991 omvatten onder meer het volgende: de Belgische Staat benoemt en ontslaat rechtstreeks een aantal bestuurders in verhouding tot het aantal stemrechten verbonden aan zijn deelneming; bovendien benoemt en ontslaat de Belgische Staat de voorzitter van de raad van bestuur onder de bestuurders. De Belgische Staat benoemt en ontslaat de President en Chief Executive Officer; 10

11 bepaalde beslissingen vereisen goedkeuring bij koninklijk besluit (bijvoorbeeld een statutenwijziging), de aanneming van een wet (bijvoorbeeld een ontbinding en vereffening van de Vennootschap), of voorafgaande goedkeuring bij koninklijk besluit (bijvoorbeeld de uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of warrants) voor ze in werking treden; en de Belgische Staat benoemt een Regeringscommissaris die toeziet op het beleid van Belgacom. Overeenkomstig de Wet van 1991 moet de Vennootschap publieke telecommunicatiediensten aanbieden, die bestaan uit verplichtingen inzake universele dienstverlening, universele toegangsverlening en bepaalde bijzondere diensten van algemeen belang en is verplicht een beheerscontract aan te gaan met de Belgische Staat. Aanbod aan de werknemers De Vennootschap is van plan om, in verband met het Aanbod, Discounted Share Purchase Plannen (de DSPP ) aan te bieden. Onder de DSPP zullen er gewone aandelen aangeboden worden aan de in aanmerking komende werknemers en kaderleden van de Groep op het moment van het Aanbod aan een prijs die een korting van 16,66% op de Aanbiedingsprijs van toepassing op de particuliere beleggers vertegenwoordigt en dit voor een totaal bedrag van maximaal 77,4 miljoen. Zulke gewone aandelen aangeboden onder de DSPP zullen gewone aandelen zijn die de Vennootschap zal verwerven ten gevolge van de 2004 Inkoop van Gewone Aandelen. Zie Achtergrond van het Aanbod. Gewone aandelen gekocht onder de DSPP zullen onderworpen zijn aan overdrachtsbeperkingen voor een periode van twee jaar voor wat betreft de werknemers en van tweeëneenhalf jaar voor wat betreft bepaalde kaderleden van de Groep. Het aanbod onder de DSPP zal geen deel uitmaken van het Aanbod. Volgende schijven van gewone aandelen kunnen door de Vennootschap aangeboden worden onder de DSPP op een jaarlijkse of op een uitzonderlijke basis. 11

12 HET AANBOD De Vennootschap... De Verkopende Aandeelhouder... Belgacom NV, een Belgische naamloze vennootschap van publiek recht. ADSB Telecommunications B.V., een vennootschap naar Nederlands recht. Onmiddellijk voorafgaand aan de afsluiting van het Aanbod, zal ADSB onrechtstreeks in handen zijn van SBC Communications Inc. ( SBC ) (36,84%), TDC A/S ( TDC ) (34,74%) en Singapore Telecommunications Limited ( SingTel ) (28,42%). Op de datum van dit prospectus, bezit ADSB van de gewone aandelen. Vóór de afsluiting van het Aanbod en vóór de 2004 Inkoop van Gewone Aandelen en elke volumeaanpassing in het kader van de 2003 Inkoop van Gewone Aandelen, zal ADSB gewone aandelen bezitten en zullen Dexia, KBC en Sofina NV ("Sofina" en samen met KBC en Dexia, de "Belgische Financiële Partners") respectievelijk , en gewone aandelen bezitten. ADSB, Dexia en KBC hebben de Overtoewijzingsoptie toegekend aan de Underwriters, zoals hieronder uiteengezet. De Aandelen... Het Aanbod... ADSB is van plan om tot maximum al de gewone aandelen die het, onmiddellijk vóór de afsluiting van het Aanbod, bezit in de Vennootschap, aan te bieden (met uitzondering van de gewone aandelen die het voorwerp zullen uitmaken van de Overtoewijzingsoptie) zoals verder beschreven in Informatie over het openbaar aanbod in België. De Aandelen nemen gelijke rang in met alle gewone aandelen (met uitzondering van dan de gewone aandelen gehouden door de Vennootschap) met betrekking tot stemrechten en uitkeringen, en zullen gerechtigd zijn om deel te nemen in de dividenden vastgesteld voor het boekjaar eindigend op 31 december 2004 en de daaropvolgende jaren. Aan de Aandelen zijn geen VVPR-strips gehecht. HetAanbod bestaat uit: een openbaar aanbod van de Aandelen aan particuliere beleggers in België; en een aanbod van de Aandelen aan institutionele beleggers in België en in andere landen. Aanbiedingsprijs... De Prijsvork zal naar verwachting gepubliceerd worden in de Belgische financiële pers op of omstreeks 8 maart De Aanbiedingsprijs zal naar verwachting in de Belgische financiële pers gepubliceerd worden op of omtrent 22 maart De Aanbiedingsprijs voor Aandelen verkocht aan particuliere beleggers in België zal de bovengrens van de Prijsvork niet overschrijden. Aanbiedingsperiode... Van8maart 2004 tot 19 maart Overtoewijzingsoptie... Aandeleneigendom... ADSB, Dexia en KBC zullen de Underwriters een optie toekennen, die zal kunnen worden uitgeoefend gedurende 30 dagen volgend op het begin van de verhandeling in de Aandelen, om een totaal van bijkomende gewone aandelen te kopen, dat maximum 10% vertegenwoordigt van het aantal in het Aanbod verkochte Aandelen. Volgend op de afsluiting van het Aanbod, zal een meerderheid van het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in handen zijn van de Belgische Staat. 12

13 Gebruik van Opbrengsten... Lock-up Overeenkomst... Opneming... Betaling en Aflevering... De Verkopende Aandeelhouder zal de netto-opbrengsten uit de verkoop van de Aandelen in het initiële Aanbod ontvangen en de Verkopende Aandeelhouder, Dexia en KBC zullen de netto-opbrengsten uit de verkoop van de bijkomende gewone aandelen ontvangen indien de Overtoewijzingsoptie wordt uitgeoefend. De Belgische Staat, de Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder, KBC en Dexia hebben zich akkoord verklaard met de Underwriters dat geen van hen gewone aandelen in de Vennootschap zal aanbieden, verkopen, er zich toe verbinden te verkopen of op enigerlei wijze over te dragen, anders dan in het Aanbod, gedurende een periode van 180 dagen vanaf het begin van de verhandeling van de Aandelen, behoudens met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Underwriters, afhankelijk van bepaalde uitzonderingen. Er werd een aanvraag ingediend om alle gewone aandelen van de Vennootschap op te nemen op de Eerste Markt van Euronext Brussel. De verhandeling zal naar verwachting aanvangen op of omstreeks 22 maart 2004 op een wanneer geleverd basis. Voorafgaand aan het Aanbod bestond er geen publieke markt voor de Aandelen. DeleveringvandeAandelenzalnaarverwachtingplaatsvindenopgiralewijze tegen betaling in onmiddellijk beschikbare fondsen op of omstreeks 25 maart De Aandelen zullen aanvankelijk geleverd worden via de faciliteiten van de CIK (zoals gedefinieerd hierin), Clearstream Banking, société anonyme ( Clearstream, Luxemburg ) en Euroclear NV ( Euroclear ). De levering van aandelen aan toonder in fysieke vorm aan beleggers die dit wensen zal naar verwachting plaatsvinden binnen drie maanden na het begin van verhandeling. Deze levering is onderworpen aan de betaling van de toepasselijke kosten en een taks van 0,6%. De identificatienummers van de Aandelen zijn: Gemeenschappelijke code: ISIN: BE Nationale code:

14 Geselecteerde geconsolideerde financiële en operationele gegevens De volgende tabellen geven de geselecteerde geconsolideerde financiële en operationele gegevens van Belgacom weer. De geauditeerde geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap werden opgesteld in overeenstemming met IFRS, die op bepaalde punten van US GAAP verschillen. Voor een bespreking van bepaalde belangrijke verschillen tussen IFRS en US GAAP met betrekking tot Belgacom, zie Overzicht van belangrijke verschillen tussen IFRS en US GAAP. Beleggers dienen de volgende gegevens samen met de geauditeerde geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap te lezen, met inbegrip van de toelichting bij deze jaarrekeningen, die opgenomen zijn in dit prospectus en in de Bespreking en analyse door het management van de financiële toestand en de resultaten van de activiteiten. Boekjaar afgesloten op 31 december (1) ( ) ( ) ( ) ($) (miljoen, behalve nettowinst per gewoon aandeel en aantal aandelen) Gegevens m.b.t. de resultatenrekening Netto-opbrengsten Andere bedrijfsopbrengsten Niet-terugkerende opbrengsten Totale opbrengsten Niet-terugkerende kosten... (62) (764) (897) (1.130) Totale bedrijfskosten vóór afschrijvingen... (3.503) (4.081) (4.101) (5.166) Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen Afschrijvingen... (829) (859) (787) (991) Bedrijfswinst Nettowinst Gewone winst per aandeel... 1,38 2,86 0,43 0,56 Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (2) (1) Gemakkelijkheidhalve werden voor de lezer de financiële gegevens per en over 31 december 2003 omgezet in US dollar, tegen de koers van 1,00 voor $1,2597, de Middagkoopkoers op 31 december (2) Gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande gewone aandelen gedurende het jaar, rekening houdend met de aankoop door Belgacom van gewone aandelen van ADSB op 30 december 2003 (aangepast aan de 10 voor één aandelensplitsing goedgekeurd op 19 februari 2004 en van kracht op of omstreeks 2 maart 2004). Per 31 december (1) ( ) ( ) ( ) ($) (miljoen) Balansgegevens Vaste activa Vlottende activa Kas en kasequivalenten Totale activa Eigen vermogen Minderheidsbelangen Langetermijnschulden Langetermijn rentegevende schulden Schulden voor pensioenen en andere vergoedingen na uitdiensttreding Kortetermijnschulden Kortetermijn rentegevende schulden Totale schulden en eigen vermogen (1) Gemakkelijkheidhalve werden voor de lezer de financiële gegevens per en over 31 december 2003 omgezet in US dollar, tegen de koers van 1,00 voor $1,2597, de Middagkoopkoers op 31 december

15 (2) Gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande gewone aandelen gedurende het jaar, rekening houdend met de aankoop door Belgacom van gewone aandelen van ADSB op 30 december 2003 (aangepast aan de 10 voor één aandelensplitsing goedgekeurd op 19 februari 2004 en van kracht op of omstreeks 2 maart 2004). Kasstroom, bedrijfs- en andere gegevens Boekjaar afgesloten op 31 december (1) ( ) ( ) ( ) ($) (miljoen, behalve aantallen medewerkers) Nettokasstroom uit operationele activiteiten Netto kasstroom gegenereerd uit/(besteed in) investeringsactiviteiten... (1.104) 710 (485) (611) Kasstroom vóór financieringsactiviteiten (189) (238) Netto kasstroom gegenereerd uit/(besteed in) financieringsactiviteiten (1.560) (575) (724) Nettotoename / (afname) van kas en kasequivalenten (764) (962) Aangepaste opbrengsten (2) EBITDA (3) Aangepaste EBITBA (4) Kapitaaluitgaven Personeelsbestand (5) (1) Gemakkelijkheidhalve werden voor de lezer de financiële gegevens per en over 31 december 2003 omgezet in US dollar, tegen de koers van 1,00 voor $1,2597, de Middagkoopkoers op 31 december (2) Totale opbrengsten verminderd met de niet-terugkerende opbrengsten en opbrengsten toe te schrijven aan entiteiten verkocht in 2001 en Zie Bespreking en analyse door het management van de financiële toestand en de resultaten van de activiteiten Geconsolideerde bedrijfsresultaten Totale opbrengsten. Aangepaste opbrengsten, wanneer samen gezien met de jaarrekeningen van de Vennootschap opgesteld volgens IFRS, geeft bijkomende informatie over de factoren en tendensen die de operationele resultaten van de Vennootschap beïnvloeden. De voorstelling van deze bijkomende informatie is niet bedoeld om afzonderlijk beschouwd te worden of als alternatief voor de maatstaven van financiële prestatie voorgesteld overeenkomstig IFRS. (3) EBITDA vertegenwoordigt het bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en waardeverminderingen. (4) EBITDA verminderd met niet-terugkerende elementen en EBITDA toe te schrijven aan verkochte entiteiten in 2001 en Zie Bespreking en analyse door het management van de financiële toestand en de resultaten in de activiteiten Geconsolideerde bedrijfsresultaten Bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA). Aangepaste EBITDA, wanneer samen gezien met de jaarrekeningen van de Vennootschap opgesteld volgens IFRS, geeft bijkomende informatie over de factoren en tendensen die de operationele resultaten van de Vennootschap beïnvloeden. De voorstelling van deze bijkomende informatie is niet bedoeld om afzonderlijk beschouwd te worden of als alternatief voor de maatstaven van financiële prestatie voorgesteld overeenkomstig IFRS. (5) Aantal voltijdse equivalenten, berekend op basis van het eigendom s percentage van de filialen die minder dan 100% eigendom zijn. 15

16 Per 31 december Overige bedrijfsgegevens Vaste lijn Aantal toegangskanalen (1) (duizenden) Residentieel PSTN ISDN ADSL Totaal Business PSTN ISDN ADSL Totaal Verkeer (miljoenen minuten)... Residentieel Nationaal Vast naar Mobiel Internationaal Totaal Business Nationaal Vast naar Mobiel Internationaal Totaal Gemiddelde maandelijkse voice revenu per voice toegangskanaal (2)... 37,1 35,0 34,2 Mobiel communicaties Aantal actieve klanten (3) (duizenden) Pre-paid Post-paid Actieve klanten als percentage van het totaal aantal klanten (4)... 95,9% 95,8% 96.6% Totaal aantal SIM-kaarten (duizenden) Geannualiseerde churn rate (gemengd) (5)... 19,0% 21,3% 17,7% ARPU) (6) Pre-paid... 17,9 18,0 19,2 Post-paid... 66,0 66,6 69,1 Gemengd (7)... 41,4 39,5 40,3 Gemengd Voice... 37,7 34,5 34,3 Gemengd Data... 3,7 5,0 6,0 Marktaandeel van actieve klanten (8) Pre-paid... 50,2% 50,7% 49,1% Post-paid... 65,3% 64,3% 61,5% Totaal... 56,0% 55,8% 53,7% (1) Het aantal toegangskanalen dat Belgacom levert, waarbij een PSTN-lijn wordt gerekend als één kanaal, een ISDN basislijn als twee kanalen, een ISDN primary-lijn als 30 kanalen en een ADSL-lijn als één kanaal. (2) De gemiddelde maandelijkse voice revenu per voice toegangskanaal werd berekend door de vaste retail voice access en traffic revenues (met inbegrip van inkomsten uit eindapparatuur en uit diensten met toegevoegde waarde) te delen door het totaal aan retail PSTN en ISDN voice toegangskanalen en dan te delen door 12. (3) Actieve klanten zijn klanten die de voorbije drie maanden ten minste één oproep hebben gemaakt of ontvangen of één SMS hebben verstuurd of ontvangen. (4) Percentage gebaseerd op het totaal aantal SIM-kaarten van Belgacom Mobile in omloop. (5) De geannualiseerde churn is het totaal aantal SIM-kaarten die van het netwerk van Belgacom Mobile zijn ontkoppeld, plus het totaal aantal port-outs als gevolg van de mobielenummeroverdraagbaarheid, gedurende een jaar, gedeeld door het gemiddeld aantal klanten gedurende dat jaar. (6) ARPU werd berekend op basis van maandelijkse gemiddelden voor het aangeduide jaar. (7) De maandelijkse gemengde ARPU omvat de totale opbrengsten uit diensten, exclusief opbrengsten uit inkomende roaming, gedeeld door het totaal aantal post-paid- en pre-paidklanten van Belgacom Mobile voor die maand. (8) Bron: EMC World Cellular Database. Drie maand actieve klanten voor Belgacom Mobile en Mobistar. Zes maand actieve klanten voor BASE. 16

17 ACHTERGROND VAN HET AANBOD Overzicht De Groep was oorspronkelijk een openbare dienst, de Regie van Telegrafie en Telefonie (de RTT ). De RTT, opgericht in 1930, had als opdracht telegrafie- en telefoniediensten te leveren in België en stond onder het toezicht van een minister van de Belgische Regering. Krachtens de Wet van 1991, die onder andere een wettelijk kader voorzag voor de liberalisering van de telecommunicatiesector in België, werd een afzonderlijke Belgische regelgevende instantie bevoegd voor telecommunicatie opgericht en werd de RTT omgevormd tot een autonoom overheidsbedrijf, Belgacom genaamd. In december 1994 werd de Vennootschap omgevormd tot een naamloze vennootschap van publiek recht. In maart 1996 verkocht de Belgische Staat 50% min één aandeel van het aandelenkapitaal van de Vennootschap aan ADSB, een Nederlandse rechtspersoon, in handen van een consortium van drie strategische beleggers (Ameritech International Inc. (daarna overgenomen door SBC), TDC en SingTel) en de Belgische Financiële Partners. Zie Relatie met de voornaamste en verkopende aandeelhouders en transacties met verbonden partijen. Dexia en een onderneming verbonden met KBC zijn Joint Global Coordinators van het Aanbod. Zie Underwriting. De Protocolovereenkomst Op 2 oktober 2003 sloten de Belgische Staat, Belgacom en ADSB een overeenkomst (de Protocolovereenkomst ). De Protocolovereenkomst bepaalde onder meer de wijze waarop ADSB over haar belang in de Vennootschap kon beschikken door de inkopen van aandelen door de Vennootschap in 2003 en 2004 en door dit Aanbod en voorzag de beëindiging van de aandeelhoudersovereenkomst met de Belgische Staat en de vervanging ervan door een overgangsovereenkomst (de Overgangsovereenkomst ). Bovendien voorzag de Protocolovereenkomst in een manier voor de Vennootschap om alle bestaande en toekomstige wettelijke pensioenverplichtingen voor de huidige en de gewezen statutaire personeelsleden en hun nabestaanden over te dragen aan de Belgische Staat in ruil voor de betaling van (i) 5,0 miljard in speciën voor bestaande verplichtingen tot en met 31 december 2003; (ii) jaarlijkse bijdragen ten belope van 17,5% van de jaarlijkse lonen van de huidige statutaire personeelsleden voor de bestaande verplichtingen en (iii) vereffeningsbetalingen om de verhogingen of verlagingen van de pensioenverplichtingen te compenseren die voortvloeien uit de handelingen gesteld door de Vennootschap. De Belgische Staat, de Vennootschap en ADSB hebben ingestemd met de transacties uiteengezet in de Protocolovereenkomst om, onder andere, het Aanbod te vergemakkelijken. Op 19 februari 2004 hebben de Belgische Staat, de Vennootschap en ADSB een addendum bij de Protocolovereenkomst afgesloten. Elk van deze bepalingen van de Protocolovereenkomst, zoals gewijzigd, wordt hieronder verder omschreven. De beëindiging van de aandeelhoudersovereenkomst van 20 maart 1996 zou er toe leiden dat de Belgische Staat de exclusieve controleaandeelhouder wordt in de zin van de Belgische mededingingsregels. De Belgische Staat en de Verkopende Aandeelhouder hebben op 26 januari 2004 een kennisgeving gedaan aan de Raad voor de Mededinging om te bepalen of de vooropgestelde verkoop zou leiden tot een concentratie in de zin van de wet van 5 augustus 1991 op de bescherming van de mededinging, en indien dit het geval zou zijn om de goedkeuring van de concentratie door de Belgische Raad voor de Mededinging te bekomen gezien de verrichting niet leidt tot de creatie of de versterking van een dominante positie op de relevante markten. Op 27 februari heeft de Raad voor de Mededinging een beslissing genomen die enige concentratie die voortvloeit uit de vooropgestelde verkoop van de Aandelen onvoorwaardelijk goedkeurt. De beslissing van de Raad is vatbaar voor hoger beroep. De overdracht van het Pensioenfonds Krachtens de Protocolovereenkomst nam de Belgische Staat vanaf 31 december 2003 alle bestaande en toekomstige wettelijke pensioenverplichtingen van Belgacom op zich voor de huidige en de gewezen statutaire personeelsleden van Belgacom en hun nabestaanden voor wie Belgacom het Pensioenfonds I had opgericht. In ruil voor de overname door de Belgische Staat van de tot 31 december 2003 bestaande verplichtingen, betaalde het Pensioenfonds I op 29 december ,0 miljard in speciën aan de Belgische Staat. De betaling aan de Belgische Staat werd gefinancierd met de opbrengsten uit de verkoop van de activa van het Pensioenfonds I en een betaling door de Vennootschap van miljoen in speciën aan het Pensioenfonds I. Wat de wettelijke pensioenrechten betreft, die de statutaire werknemers verwerven vanaf 1 januari 2004, stort de Vennootschap doorlopende sociale zekerheidsbijdragen aan de Belgische Staat. De Vennootschap en de Belgische Staat dienen ook vereffeningsbetalingen te doen om bepaalde toekomstige verhogingen of verlagingen van de pensioenverplichtingen van de Belgische Staat te compenseren die voortvloeien uit de handelingen gesteld door 17

18 de Vennootschap. Belgacom heeft de bijdragen aan het Pensioenfonds II voor wat betreft de extralegale pensioenvoordelen van haar statutaire en contractuele personeelsleden betaald en zal dit ook verder blijven doen alsook de bijdragen aan het Pensioenfonds III voor wat betreft de extralegale pensioenvoordelen van de personeelsleden van Belgacom Mobile. Deze pensioenverplichtingen werden niet overdragen aan de Belgische Staat. Zie Bespreking en analyse door het management van de financiële toestand en de resultaten van de activiteiten Verrichtingen voorafgaand aan het Aanbod Overdracht van de pensioenverplichtingen, Bestuur en Personeel Personeelsleden Statutaire werknemers, Bestuur en personeel Personeelsleden Niet-statutaire Werknemers en Bestuur en personeel Personeelsleden Pensioenuitkeringen Inkoop van Gewone Aandelen Op 30 december 2003 heeft Belgacom, overeenkomstig de bepalingen van de Protocolovereenkomst, gewone aandelen (dit aantal houdt geen rekening met de 10 voor één aandelensplitsing goedgekeurd door de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 19 februari 2004) ingekocht van ADSB voor een totale aankoopprijs van 325 miljoen (de 2003 Inkoop van Gewone Aandelen ). Overeenkomstig een akkoord tussen ADSB en de aandeelhouders van ADSB, werden de cash opbrengsten ontvangen uit de 2003 Inkoop van Gewone Aandelen aangewend voor de inkoop van ADSB aandelen in het bezit van bepaalde aandeelhouders van ADSB. Hierdoor is ADSB, op de datum van dit prospectus, onrechtstreeks in handen van SBC (34,9%), TDC (32,9%), SingTel (26,9%) en de Belgische Financiële Partners (5,3%). De totale aankoopprijs van de 2003 Inkoop van Gewone aandelen zal worden aangepast om er voor te zorgen dat de aankoopprijs per gewoon aandeel, rekening houdend met de 10 voor één aandelensplitsing die werd goedgekeurd door de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap gehouden op 19 februari 2004, gelijk is aan de Aanbiedingsprijs van toepassing op institutionele beleggers. Zie Informatie over het openbaar aanbod in België Aanbiedingsprijs. In geval een prijsaanpassing dient betaald te worden door de Vennootschap en in de mate waarin deze betaling de geconsolideerde IFRS reserves van de Groep zou uitputten (na het in rekening brengen van het 395 miljoen dividend dat betaald moet worden met betrekking tot het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2003 en van het bedrag te betalen overeenkomstig de 2004 Inkoop van Gewone Aandelen), kan de balans van elke prijsaanpassing betaald worden in de vorm van een teruggave aan de Verkopende Aandeelhouder van een aantal gewone aandelen waarvan de waarde aan de Aanbiedingsprijs van toepassing op institutionele beleggers gelijk is aan de verschuldigde balans. Een volumeaanpassing zal worden toegepast in de mate de Vennootschap vereist wordt een prijsaanpassing te betalen in het kader van de 2003 Inkoop van Gewone Aandelen boven de 22 miljoen (wat het geval zou zijn indien de Aanbiedingsprijs hoger is dan 28,03). Elke prijs- of volume aanpassing zal door Belgacom of, in voorkomend geval, ADSB worden betaald op of omstreeks de afsluitingsdag van het Aanbod. Overeenkomstig de Belgische wetgeving zijn aan gewone aandelen in bezit van de Vennootschap geen stemrechten verbonden, en is het dividendrecht verbonden aan deze gewone aandelen door de raad van bestuur geschorst. Dividenduitkering voor 2003 De Vennootschap zal in totaal 395 miljoen aan dividenden uitbetalen voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december Dividenden zullen aan ADSB en de Belgische Staat betaald worden in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit op 2 oktober De Vennootschap verwacht geen bijkomend dividend uit te keren voor het boekjaar afgesloten op 31 december Zie Dividenden en dividendbeleid Inkoop van Gewone Aandelen Krachtens de bepalingen van de Protocolovereenkomst, zal de Vennootschap van ADSB op of omstreeks de afsluitingsdag van het Aanbod zulk aantal van haar gewone aandelen tegen de Aanbiedingsprijs van toepassing op institutionele beleggers terugkopen dat overeenstemt met een totale aankoopprijs van maximaal 1,0 miljard (de 2004 Inkoop van Gewone Aandelen ). Zie Informatie over het openbaar aanbod in België Aanbiedingsprijs en Kapitalisatie. De cash opbrengsten ontvangen door ADSB uit de 2004 Inkoop van Gewone Aandelen en het Aanbod zal door ADSB verdeeld worden onder de ADSB aandeelhouders naar goeddunken van ADSB. De Belgische wetgeving verbiedt een vennootschap om meer dan 10% van haar via aandelen geplaatst maatschappelijk kapitaal aan te houden. Voorafgaand aan een dergelijke aankoop, zal de Vennootschap alle gewone aandelen aangekocht in het kader van de 2003 Inkoop van Gewone Aandelen die niet werden teruggegeven aan ADSB in het kader van de volumeaanpassing, vernietigen. Zie 2003 Inkoop Gewone Aandelen. Overeenkomstig de Belgische wetgeving zijn aan gewone aandelen in bezit van de Vennootschap geen stemrechten verbonden, en is het dividendrecht verbonden aan deze gewone aandelen door de raad van bestuur geschorst. Zie Beschrijving van kapitaal en vennootschapsstructuur Inkoop van eigen aandelen. 18

19 De prioritaire rechten van ADSB voor het aanbieden van aandelen Overeenkomstig de Protocolovereenkomst, heeft ADSB het recht haar aandelen in de Vennootschap te verkopen op eender welk ogenblik in de periode tot 31 juli 2005 (uitgezonderd de periode van 1 april 2004 tot 30 juni 2004) (de Aanbiedingsperiode ). De Protocolovereenkomst voorziet verder dat indien, na het afsluiten van het Aanbod, ADSB nog steeds Aandelen van de Vennootschap bezit, zij het exclusieve recht heeft één of meerdere bijkomende aanbiedingen te doen, waarmee aanbiedingen bedoeld worden die op basis van een prospectus of gelijkaardig document op de markt worden gebracht (een Bijkomend Aanbod ), en dit tijdens de Aanbiedingsperiode tot op het ogenblik dat het aantal aandelen in het bezit van ADSB beneden de drempel van 5% van de stemgerechtigde aandelen van de Vennootschap valt. Het is de Belgische Staat toegestaan (i) om deel te nemen in dergelijk Bijkomende Aanbiedingen op een pari passu basis om de gewone aandelen van de Vennootschap die de Belgische Staat zou bezitten boven de drempel van 50% plus één gewoon aandeel van de stemgerechtigde aandelen van de Vennootschap (ingevolge de vernietiging van de aandelen ingekocht naar aanleiding van de 2003 Inkoop van Gewone Aandelen) aan te bieden en (ii) om dergelijke overtollige aandelen onafhankelijk te verkopen, los van elk aanbod dat gebruik zou maken van een prospectus of gelijkaardig document. Mits een kennisgeving van 90 dagen, kan de Belgische Staat aan ASDB, één of verschillende malen, een tijdsbeperking opleggen voor een totale periode van maximum 90 dagen tijdens dewelke ADSB geen Bijkomend Aanbod kan doen. De Aanbiedingsperiode zal worden verlengd met de duur van elke dergelijke tijdsbeperking. Na het Aanbod zullen ADSB en de Belgische Staat onderworpen zijn aan een lock-up overeenkomst met de Underwriters voor een periode van 180 dagen beginnend op de dag van de verhandeling van de Aandelen tenzij met het voorafgaand schriftelijk akkoord van de Underwriters en afhankelijk van bepaalde uitzonderingen. Zie Underwriting. Indien ADSB na de afsluiting van het Aanbod in het bezit blijft van gewone aandelen van de Vennootschap, is zij op dit ogenblik van plan alle overblijvende aandelen te verkopen na de afloop van de lock-up periode, afhankelijk van de marktomstandigheden. De Overgangsovereenkomst Overeenkomstig de Protocolovereenkomst zal na afloop van het Aanbod de aandeelhoudersovereenkomst eindigen en vervangen worden door een Overgangsovereenkomst. De Overgangsovereenkomst zal gesloten worden tussen de Belgische Staat, ADSB, Ameritech International, Inc. (een onrechtstreekse volle dochter van SBC), TDC en SingTel onmiddellijk voorafgaand aan de ondertekening van de Underwriting Overeenkomst (zie Underwriting ) en zal in werking treden vanaf de beëindiging van de Aandeelhoudersovereenkomst. De Overgangsovereenkomst zal van kracht blijven voor een overgangsperiode die zal eindigen op de vroegste datum van (i) het ogenblik waarop de aandelen van de Vennootschap in het bezit van ADSB tesamen met Ameritech, TDC en Singtel niet langer minstens 20% van de stemgerechtigde aandelen van de Vennootschap bedraagt en (ii) het einde van de Aanbiedingsperiode, zoals deze verlengd kan worden (zie De prioritaire rechten van ADSB voor het aanbieden van aandelen ). De Overgangsovereenkomst voorziet dat ADSB tesamen met Ameritech, TDC en Singtel het recht heeft het volgende aantal bestuurders te benoemen en te laten verkiezen: (i) een aantal bestuurders in verhouding tot haar gezamenlijk aandeelhouderschap zolang de Overgangsovereenkomst van kracht blijft en (ii) één bestuurder na afloop van de overgangsovereenkomst zolang ADSB 7,5% of meer van de stemgerechtigde aandelen van de Vennootschap blijft aanhouden. De Overgangsovereenkomst voorziet verder in (i) een stemregel die bepaalt dat de Belgische Staat en ADSB een overeenkomst dienen te bereiken in verband met voorstellen van besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders betreffende bepaalde fundamentele aangelegenheden (zie Beschrijving van kapitaal en vennootschapsstructuur Algemene vergaderingen van aandeelhouders en stemrechten ) en (ii) een quorum voor de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap die de aanwezigheid vereist van tenminste twee bestuurders benoemd door de Belgische Staat en twee bestuurders benoemd op voordracht van ADSB opdat de Raad van Bestuur geldig tot een beslissing zou kunnen komen aangaande bepaalde fundamentele aangelegenheden (zie Bestuur en personeel Raad van bestuur ). 19

20 INFORMATIE OVER HET OPENBAAR AANBOD IN BELGIË Omvang en aard van het Aanbod Het Aanbod bestaat uit een openbaar aanbod in België en een aanbod aan institutionele beleggers in België en in andere landen. ADSB is van plan tot maximum alle gewone aandelen die zij bezit in de Vennootschap op de datum van dit prospectus te verkopen (verhoogd met alle gewone aandelen die zij terugkrijgt van de Vennootschap als gevolg van de volume aanpassing in het kader van de 2003 Inkoop van Gewone Aandelen) verminderd met (i) de gewone aandelen die door de vennootschap zullen worden gekocht in het kader van de 2004 Inkoop van Gewone Aandelen op of omstreeks de afsluiting van het Aanbod, (ii) de aandelen die dienen overgedragen te worden aan Sofina en (iii) het aantal gewone aandelen dat het voorwerp uitmaakt van de Overtoewijzingsoptie (met inbegrip van de gewone aandelen die dienen worden overgedragen door ADSB aan Dexia en KBC). Zie Achtergrond van het Aanbod 2003 Inkoop van Gewone Aandelen 2004 Inkoop van Gewone Aandelen en Relatie met de voornaamste en verkopende aandeelhouders en transacties met verbonden partijen. De Verkopende Aandeelhouder behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik vóór de toewijzing van de Aandelen, het Aanbod in te trekken of om het aantal aangeboden Aandelen te verminderen, indien, naar haar mening, de kwaliteit van de vraag van de institutionele beleggers niet voldoende is binnen de prijsvork die van toepassing is op het Aanbod of indien dit nodig zou zijn om dwingende wettelijke vereisten na te leven. Elke intrekking van het Aanbod of elke vermindering van het aantal Aandelen aangeboden in het Aanbod zal worden bekendgemaakt in de Belgische financiële pers. Niet minder dan 15% van de Aandelen aangeboden in het Aanbod (uitgezonderd de gewone aandelen die deel uitmaken van de Overtoewijzingsoptie toegekend aan de Underwriters) zal worden aangeboden aan particuliere beleggers in België. Het aantal gewone aandelen aangeboden aan particuliere beleggers kan echter worden vermeerderd, indien het aantal aanvragen, ontvangen van particuliere beleggers, in belangrijke mate 15% van de Aandelen aangeboden in het Aanbod overstijgt. In het kader van het Aanbod worden onder particuliere beleggers begrepen (i) natuurlijke personen in België en (ii) rechtspersonen in België die Aandelen aanvragen voor een bedrag van maximum Aanbiedingsprijs De Aanbiedingsprijs zal worden bepaald op basis van een orderboek-procedure waaraan enkel institutionele beleggers zullen deelnemen. Zie Underwriting. De Prijsvork zal worden vastgesteld door de Verkopende Aandeelhouder na aanbevelingen van de Joint Bookrunners, rekening houdend met de marktomstandigheden en factoren zoals: een kwalitatieve beoordeling van de vraag naar de Aandelen; Belgacoms financiële informatie; de voorgeschiedenis en de vooruitzichten van Belgacom en de sector waarin zij concurreert; een beoordeling van Belgacoms management, haar vroegere en huidige activiteiten en de vooruitzichten voor en timing van toekomstige inkomsten; de huidige staat van haar ontwikkeling; en bovenstaande factoren in verhouding tot andere vennootschappen met gelijkaardige activiteiten als Belgacom. De Prijsvork zal naar verwachting worden bekendgemaakt in de Belgische financiële pers op of omstreeks 8 maart De Aanbiedingsprijs zal worden bekendgemaakt in de Belgische financiële pers op of omstreeks 22 maart Particuliere beleggers zullen Aandelen aankopen aan de Aanbiedingsprijs, en zullen wettelijk gehouden zijn het aantal Aandelen dat in hun aanvraagformulier is aangeduid te kopen aan de Aanbiedingsprijs. De Aanbiedingsprijs van toepassing op particuliere beleggers in België zal in geen geval het maximum van de Prijsvork overstijgen. De Prijsvork kan worden gewijzigd op elk ogenblik vóór de dag van de toewijzing van de Aandelen ingeval van een vermindering van het minimum van de Prijsvork. Een dergelijke wijziging van de Prijsvork zal 20

Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan

Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan Sint-Baafs-Vijve, België (3 juli 2017) Balta Group NV ( Balta of de Vennootschap ) kondigt vandaag het einde van

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN Antwerpen, België 1 December 2015 Xior Student Housing NV (de Vennootschap of Xior

Nadere informatie

Balta Group NV kondigt de finale prijs en de resultaten van haar beursgang ter waarde van 204 miljoen aan

Balta Group NV kondigt de finale prijs en de resultaten van haar beursgang ter waarde van 204 miljoen aan DIT PERSBERICHT IS ENKEL VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN VORMT GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN UITNODIGING TOT ENIG BOD OM EFFECTEN TE KOPEN. DIT PERSBERICHT BEVAT NIET ALLE INFORMATIE DIE WEZENLIJK IS

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

BIOCARTIS VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING TOT EEN ENKELE AANBIEDINGSPRIJS VAN EUR 11,50

BIOCARTIS VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING TOT EEN ENKELE AANBIEDINGSPRIJS VAN EUR 11,50 BIOCARTIS VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING TOT EEN ENKELE AANBIEDINGSPRIJS VAN EUR 11,50 Mechelen, België, 20 april 2015 Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"),

Nadere informatie

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Persbericht NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN DE VERENIGDE STATEN, JAPAN OF AUSTRALIË KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Datum 2 voor 1 claimemissie van 2.838.732.182 nieuwe gewone

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

bpost kondigt de effectieve lancering van zijn beursgang aan

bpost kondigt de effectieve lancering van zijn beursgang aan NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN Deze aankondiging vormt geen aanbieding tot verkoop, noch

Nadere informatie

Balta Group NV kondigt bookbuilding update aan

Balta Group NV kondigt bookbuilding update aan DIT PERSBERICHT IS ENKEL VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN VORMT GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN UITNODIGING TOT ENIG BOD OM EFFECTEN TE KOPEN. DIT PERSBERICHT BEVAT NIET ALLE INFORMATIE DIE WEZENLIJK IS

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

BIOCARTIS KONDIGT VERVROEGDE AFSLUITING VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING AAN

BIOCARTIS KONDIGT VERVROEGDE AFSLUITING VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING AAN BIOCARTIS KONDIGT VERVROEGDE AFSLUITING VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING AAN Mechelen, België, 23 april 2015 - Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief moleculair diagnostisch

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 OPENBARE AANBIEDING VAN NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt:

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt: Gereglementeerde informatie DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE

Nadere informatie

BIOCARTIS HAALT EUR 100 MILJOEN OP IN SUCCESVOLLE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

BIOCARTIS HAALT EUR 100 MILJOEN OP IN SUCCESVOLLE EERSTE OPENBARE AANBIEDING BIOCARTIS HAALT EUR 100 MILJOEN OP IN SUCCESVOLLE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Mechelen, België, 24 april 2015 - Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief moleculair diagnostisch

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Ratio: 1 nieuw aandeel voor 4 voorkeurrechten Inschrijvingsprijs: 70,83 per nieuw

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

US SECURITIES ACT QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OF QIB S

US SECURITIES ACT QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OF QIB S BELANGRIJK: U moet de volgende disclaimer lezen alvorens verder te gaan. De volgende disclaimer is van toepassing op het prospectus dat volgt op dit bericht (het document ) en u wordt daarom aangeraden

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 EURONAV Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE KAPITAALVERHOGING MET OPHEFFING VAN DE

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING

PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING SERVICEFLATS INVEST (SFI) WORDT CARE PROPERTY INVEST (CP INVEST) - AANDELEN WORDEN GESPLITST MET EEN RATIO VAN 1:1.000 Vandaag, 19 maart 2014, heeft Serviceflats

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER A VOLLE EIGENDOM

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER A VOLLE EIGENDOM Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 OPENBARE AANBIEDING VAN NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Kwartaalverslag 2007

Kwartaalverslag 2007 Q1 Kwartaalverslag 2007 Inhoudstafel BLIKVANGERS 3 KERNCIJFERS 4 FINANCIEEL VERSLAG 5 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE INFORMATIE 16 KWARTAALOVERZICHT 23 ALGEMENE INFORMATIE 25 Resultaten Belgacom januari maart

Nadere informatie

1 Toegestaan kapitaal

1 Toegestaan kapitaal TiGenix Naamloze vennootschap (naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen) Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

BELANGRIJK: U moet de volgende disclaimer lezen alvorens verder te gaan.

BELANGRIJK: U moet de volgende disclaimer lezen alvorens verder te gaan. BELANGRIJK: U moet de volgende disclaimer lezen alvorens verder te gaan. De volgende disclaimer is van toepassing op het bijgevoegde prospectus (het document ) en u wordt daarom geadviseerd om dit zorgvuldig

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Hoe is het aanbod gestructureerd? Het aanbod bestaat uit een openbaar aanbod in België en een private plaatsing bij institutionele beleggers in België en elders

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN XIOR STUDENT HOUSING NV Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België) RPR (Antwerpen (afdeling Antwerpen)) 0547.972.794 ( Xior Student Housing ) BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur

Verslag van de raad van bestuur Naamloze Vennootschap Zinkstraat 1, 2490 Balen (België) Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR/RPM Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de raad van bestuur 1. Inleiding Dit bijzonder verslag werd

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

MITHRA VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING

MITHRA VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen alsook het gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging te ondergaan. Een

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend

P E R S B E R I C H T. Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend P E R S B E R I C H T Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend Delft (Nederland), 23 september 2008 Via uitoefening van inschrijfrechten is ingeschreven op 320.904 nieuwe gewone

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondertekende volmachten moeten de vennootschap bereiken per post, voor of ten laatste op donderdag 20 april 207, gericht aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 23.9.2016 L 257/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2016/1703 VAN DE COMMISSIE van 22 september 2016 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie