tijd nemen om te bouwen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tijd nemen om te bouwen"

Transcriptie

1 tijd nemen om te bouwen

2

3 JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag

4 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTERS 6 VOORSTELLING VAN DE GROEP 10 CORPORATE GOVERNANCE 25 HET AANDEEL 52 HUMAN RESOURCES 56 DUURZAME ONTWIKKELING 62 RISICOBEHEER 63 FINANCIËLE RESULTATEN 70 ACTIVITEITEN EN RESULTATEN VAN DE METIERS 75 ALGEMENE INFORMATIE 98 2 Dexia / Jaarverslag 2006

5 BEHEERSVERSLAG Dexia / Jaarverslag

6 FINANCIEEL PROFIEL FINANCIEEL PROFIEL GROEP KERNCIJFERS OP GECONSOLIDEERDE BASIS BEHEERSVERSLAG BALANSTOTAAL (in miljarden EUR) /01/ /12/ NETTORESULTAAT GROEPSAANDEEL (in miljoenen EUR) /01/ /12/ Boekhoudnormen van de groep Dexia tot de publicaties op 31 december Door de Europese Unie aangenomen IFRSnormen voor de publicaties vanaf 1 januari RENTABILITEIT OP HET EIGEN VERMOGEN (ROE) (in %) ,7 17,7 18,7 16,2 16,5 19,8 17,2 20,0 23,1 WINST PER AANDEEL (in EUR) ,98 1,15 1,25 1,13 1,24 1,58 1,63 1,87 2,49 EXPLOITATIECOËFFICIËNT (in %) ,9 54,8 59,0 58,9 59,2 55,9 54,4 54,0 49,6 D E F E C A D A B C B BIJDRAGE VAN DE METIERS TOT HET ONDERLIGGEND NETTORESULTAAT GROEPSAANDEEL 2006* A FINANCIËLE DIENSTVERLENING AAN DE PUBLIEKE SECTOR, FINANCIERING VAN PROJECTEN EN CREDIT ENHANCEMENT 51 % B FINANCIËLE DIENSTVERLENING AAN PARTICULIEREN 22 % C THESAURIE EN FINANCIËLE MARKTEN 14 % D FINANCIEEL BEHEER 5 % E INVESTOR SERVICES 4 % F VERZEKERINGEN 4 % AANTAL MEDEWERKERS OP 31 DECEMBER 2006* WAARVAN A BELGIË B FRANKRIJK C LUXEMBURG D TURKIJE E ANDERE LANDEN * Met inbegrip van de medewerkers van de zelfstandige kantorennetten en RBC Dexia Investor Services. * Central assets en niet-operationele elementen niet inbegrepen. 4 Dexia / Jaarverslag 2006

7 FINANCIEEL PROFIEL RESULTATEN Dexia GAAP IFRS zoals aangenomen door EU (1) (in miljoenen EUR) Opbrengsten Kosten (1 694) (2 050) (3 323) (3 037) (3 056) (3 012) (3 057) (3 229) (3 481) Brutobedrijfsresultaat Nettoresultaat groepsaandeel (1) De reconciliatie van Dexia GAAP en IFRS zoals aangenomen door de EU wordt uitgelegd in het Jaarverslag Rekeningen en verslagen 2005 van Dexia. BALANS Dexia GAAP IFRS zoals aangenomen door EU (in miljarden EUR) 31/12/99 31/12/00 31/12/01 31/12/02 31/12/03 31/12/04 01/01/05 (1) 31/12/05 31/12/06 Activa 245,1 257,8 351,4 350,9 349,9 389,2 404,6 508,8 566,7 Leningen en voorschotten aan cliënten 128,5 134,4 156,4 157,8 161,9 166,2 169,5 192,4 226,5 Leningen en effecten 67,0 77,7 125,9 134,7 127,9 144,5 147,3 198,9 223,2 Leningen aan en deposito s van cliënten 46,9 52,4 84,0 85,3 92,3 97,6 87,1 97,7 109,5 Schuldpapier 132,3 134,4 140,9 146,5 134,9 143,9 144,2 175,7 184,7 Kern eigen vermogen (2) 6,9 8,1 10,3 10,9 11,6 12,3 10,5 11,5 14,4 (1) De reconciliatie van Dexia GAAP en IFRS zoals aangenomen door de EU, en de impact van de eerste toepassing van de IFRS-norm wordt uitgelegd in het Jaarverslag Rekeningen en verslagen 2005 van Dexia. (2) Voor de jaren : eigen vermogen + fonds voor algemene bankrisico s. RATIO S Dexia GAAP IFRS zoals aangenomen door EU Winstmarge (1) 25,9 % 28,4 % 27,1 % 26,9 % 29,3 % 34,2 % 33,6 % 35,0 % 40,5 % Exploitatiecoëfficiënt (2) 53,9 % 54,8 % 59,0 % 58,9 % 59,2 % 55,9 % 54,4 % 54,0 % 49,6 % Rentabiliteit op het eigen vermogen (3) 15,7 % 17,7 % 18,7 % 16,2 % 16,5 % 19,8 % 17,2 % 20,0 % 23,1 % Tier 1-ratio (5) 9,0 % 9,3 % 9,3 % 9,3 % 9,9 % 10,7 % 10,0 % 10,3 % 9,8 % Capital adequacy ratio (5) 12,8 % 9,8 % 11,5 % 10,7 % 11,2 % 11,7 % 11,1 % 10,9 % 10,3 % (1) De verhouding tussen het nettoresultaat en de opbrengsten. (2) De verhouding tussen de kosten en de opbrengsten. (3) De verhouding tussen het nettoresultaat groepsaandeel en het gewogen gemiddeld kern eigen vermogen (na aftrek van het geraamde dividendbedrag). (4) Inclusief een resultaat van 236 miljoen EUR op de inbreng van nettoactiva door Dexia aan de joint venture RBC Dexia Investor Services en een resultaat van 280 miljoen EUR door de verkoop van Banque Artesia Nederland. (5) De winst van het boekjaar min het voorgestelde dividend is opgenomen in het eigen vermogen. RISICOKWALITEIT Dexia GAAP IFRS zoals aangenomen door EU Dubieuze schuldvorderingen (in miljoenen EUR) Assets quality ratio (1) 0,53 % 0,68 % 1,20 % 1,23 % 1,05 % 1,04 % 1,04 % 0,78 % 0,61 % Dekkingsratio (2) 79,3 % 65,0 % 66,7 % 68,0 % 72,8 % 73,2 % 73,2 % 69,1 % 69,3 % (4) (4) BEHEERSVERSLAG (1) De verhouding tussen de dubieuze schuldvorderingen en de bruto uitstaande vorderingen. (2) De verhouding tussen de portefeuillevoorzieningen en de dubieuze schuldvorderingen. GEGEVENS PER AANDEEL Dexia GAAP IFRS zoals aangenomen door EU (in EUR) Winst per aandeel (1) 0,98 1,15 1,25 1,13 1,24 1,58 1,63 1,87 2,49 (2) Brutodividend 0,39 0,43 0,48 0,48 0,53 0,62 0,62 0,71 0,81 (2) Nettoactiva (3) 8,54 8,02 8,39 8,79 9,25 9,95 8,87 9,86 11,60 (2) Payoutratio (4) 41,4 % 41,9 % 39,3 % 43,0 % 42,1 % 38,7 % 37,6 % 37,9 % 34,3 % (1) De verhouding tussen het nettoresultaat groepsaandeel en het gewogen gemiddeld aantal aandelen (niet verwaterd in de jaren onder IFRS). (2) Voorgesteld dividend. (3) De verhouding tussen het kern eigen vermogen (na aftrek van het geraamde dividendbedrag) en het aantal aandelen (na aftrek van eigen aandelen) op het einde van de periode. Volgens Dexia GAAP: inclusief fonds voor algemene bankrisico s groepsaandeel. (4) De verhouding tussen het totaalbedrag van de dividenden en het nettoresultaat groepsaandeel. Voor 2006, berekend op basis van het voorgestelde dividend. RATINGS (LANGE TERMIJN) (1) Dexia Dexia Dexia Financial Security Dexia Municipal Bank Crédit Local BIL Assurance Agency Moody s Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Standard & Poor s AA AA AA AAA AAA Fitch AA+ AA+ AA+ AAA AAA (1) Ratings op 24 februari Dexia / Jaarverslag

8 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTERS BOODSCHAP VAN PIERRE RICHARD VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR BEHEERSVERSLAG 2006 was een jaar van contrasten. Enerzijds nam het aantal politieke crisissen en gewapende conflicten in het Midden- Oosten gevaarlijk toe en zijn er meer strijdtonelen dan ooit tevoren. De energieprijzen en -bevoorrading en de opwarming van de aarde zijn zelfs acuter geworden, niet enkel voor beleidsvoerders, maar ook in het dagelijks leven van ieder van ons. De economische onevenwichten zijn verder toegenomen en vragen dringend om globale oplossingen, die vandaag echter nog niet bestaan. Anderzijds noteerde de internationale economie in 2006 een sterke globale groei met meer dan 5 %, wat, samen met de aanzwellende stroom van liquide middelen wereldwijd, tot een sterke activiteit in de financiële sector heeft geleid. De Europese Unie bleef groeien met een respectabel ritme van 2,9 %, en heeft met zijn 500 miljoen inwoners in 27 landen meer invloed op het internationale toneel verworven. Bovendien lijkt de economische machine in Duitsland weer op gang te komen en positieve signalen uit te zenden voor de toekomst. Dexia slaagde erin van de oplevende markten te profiteren, hoewel de risicobereidheid op de markt bleef toenemen. Hierdoor werd de concurrentiedruk steeds groter. Naast de krachtige activiteit op het gebied van de nieuwe productie, deden zich tijdens het tiende levensjaar van Dexia heel wat gebeurtenissen voor die actief door de raad van bestuur werden behandeld, ofwel rechtstreeks, ofwel via zijn gespecialiseerde comités. Een belangrijke beslissing had betrekking op de dubbele verschuiving op de hoogste bestuursniveaus van Dexia, de raad van bestuur en het directiecomité. Vermits ikzelf aangesteld werd tot voorzitter van de raad van bestuur, gaf ik de fakkel door aan Axel Miller, die benoemd werd tot voorzitter van het directiecomité en gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur ging eerst over tot de benoeming van de nieuwe leden van het managementteam en de goedkeuring van de voorgestelde organisatiestructuren. Na de strategische studie die tijdens de eerste maanden van het jaar werd uitgevoerd, gaf de raad vervolgens zijn volledige steun aan het strategisch plan, dat in de herfst aan de markt werd voorgesteld. Op deze basis zal Dexia zijn beide pijlers universeel bankieren en public/project finance verder kunnen uitbouwen, en zal de Groep een stevige activiteitenportefeuille blijven ontwikkelen. De raad onderzocht ook een aantal projecten, waaronder de acquisitie van DenizBank in Turkije, en diverse voorstellen voor het afstoten van activiteiten, waardoor Dexia zich weer op zijn kerntaken zou kunnen concentreren. De raad gaf zijn volledige steun aan deze initiatieven die in de loop van het jaar werden aangekondigd. De raad volgde tevens aandachtig de situatie van Dexia Bank Nederland. Het is verheugend om vast te stellen dat de inspanningen van Dexia om voor dit moeilijke probleem een rechtvaardige en gepaste oplossing voor te stellen, uiteindelijk werden beloond en dat de Duisenberg-Regeling van het Gerechtshof te Amsterdam in januari 2007 bindende kracht kreeg. 6 Dexia / Jaarverslag 2006

9 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTERS BEHEERSVERSLAG Dexia beschouwt corporate governance als een belangrijke aangelegenheid en is de mening toegedaan dat de Groep in dit verband de best practices moet toepassen. Er is een maximale transparantie van bijvoorbeeld de bezoldiging van de leden van het directiecomité en de raad van bestuur, de opdrachten van de gespecialiseerde comités en de agenda van de raad doorheen het jaar. Dit jaar werd de jaarlijkse evaluatie van de raad toevertrouwd aan een externe consultant, om zo nuttige referenties te leveren over de manier waarop corporate governance elders wordt toegepast en mogelijke toekomstperspectieven op te sporen. Op het vlak van duurzame ontwikkeling is de inzet van Dexia in zijn dagelijkse activiteit allerminst afgenomen. Dit geldt zeker op het gebied van de collectieve voorzieningen, waarvoor Dexia projecten financiert die rekening houden met het milieu. Dit is eveneens waar voor duurzaam beleggen Socially Responsible Investment (SRI), een domein waarin Dexia Asset Management uitblinkt. Onlangs werd de Groep op het forum van Davos genomineerd bij de honderd internationale bedrijven met het best in class - duurzaamheidsbeleid, en het behoort tot de tien financiële instellingen wereldwijd die de prijs in ontvangst mochten nemen. bijdrage. Ik wil in het bijzonder hulde brengen aan Francis Mayer, die eind 2006 op het hoogtepunt van zijn briljante carrière na een zware ziekte vroegtijdig overleed. We zijn hem dankbaar voor zijn uitzonderlijke en belangrijke inbreng en we zullen hem missen. Dexia heeft ook dit jaar uitstekend gepresteerd, wat blijkt uit de sterk gestegen volumes in de meeste van onze metiers en uit de stijging van de winst per aandeel (+33,2 %), die 2,49 EUR beloopt, een nieuw record in de geschiedenis van Dexia. Na dit zeer goede jaar, heeft de raad het genoegen een dividend van 0,81 EUR per aandeel voor te stellen, een stijging van 14,1 % tegenover Dit weerspiegelt de prestatie van Dexia in 2006 en bevestigt ons gezamenlijk streven om op lange termijn waarde te blijven genereren dankzij een stevige kapitaalbasis, hoge kredietratings en de kwaliteit van de activiteiten en de teams. Deze uitstekende resultaten waren niet mogelijk geweest zonder de grote vakkundigheid en de inzet van de teams. Als voorzitter van de raad van bestuur dank ik alle bestuurders, het management en de medewerkers van Dexia voor hun Pierre Richard Dexia / Jaarverslag

10 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTERS BOODSCHAP VAN AXEL MILLER VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEDELEGEERD BESTUURDER BEHEERSVERSLAG 2006 was voor Dexia een erg bevredigend jaar met heel wat verwezenlijkingen en een vooruitgang op drie belangrijke fronten. Dankzij de strategische analyse die tijdens de eerste jaarhelft in alle entiteiten plaatsvond, hebben wij een veelbelovend ontwikkelingsplan uitgewerkt, met inbegrip van een gedetailleerd driejarenplan en vooruitzichten op tien jaar. Deze oefening versterkte ons vertrouwen in de mogelijkheid om een zeer gezonde groei te genereren tijdens het eerstvolgende decennium. Het vermogen van Dexia om ambities te plannen over een dergelijke periode, bewijst ons engagement op lange termijn. Het berust niet alleen op de kwaliteit en de motivatie van onze medewerkers, maar ook op een goede zichtbaarheid die voortvloeit uit de aard zelf van onze activiteiten. Dit levert ons een strategisch voordeel op dat zijn waarde jaar na jaar opnieuw bewijst. Elke medewerker is nu mede-eigenaar van dit plan, deelt de ambities ervan en wil samen met Dexia tijdens de eerstvolgende tien jaar vooruitgaan. Dit betekent dat alle talenten binnen de Groep met energie en toewijding ontplooid worden om onze doelstellingen te bereiken. Dexia is meer dan ooit klaar om voort te gaan met zijn ontwikkeling die gestoeld is op zijn twee pijlers: een Europese bankgroep die wereldwijd marktleider is inzake Public/Project Finance. Een andere reden voor onze fierheid en begeestering is het feit dat we erin geslaagd zijn een nieuw organisatiemodel tot stand te brengen dat zijn kracht en efficiëntie al heeft bewezen. Dexia werkt als één enkele onderneming, en dat we vandaag actief zijn in dertig landen met soms verschillende businessmodellen is daarvan het logische gevolg. De gemeenschappelijke waarden zijn voor iedereen duidelijk, en het management begrijpt zeer goed dat er moet worden gewerkt aan het succes van Dexia als één geheel. Onze voornaamste projecten worden gestuurd door de verantwoordelijken van de metiers en van de strategische functies, die ter zake volledig bevoegd zijn. Op dezelfde manier zijn ook de operationele entiteiten duidelijk georganiseerd; zij spitsen zich toe op het uitoefenen van de activiteiten en op het genereren van opbrengsten op hun lokale markten. Elke verantwoordelijke werkt op basis van een jaarlijkse beheersovereenkomst waarin de doelstellingen en de middelen worden vastgelegd, en waarin ook alle nodige elementen opgenomen zijn om de verwezenlijkingen te belonen en de tekortkomingen te sanctioneren. Een laatste reden om fier te zijn, is het feit dat deze diepgaande veranderingen ons er niet van hebben weerhouden onze metiers van dag tot dag uit te bouwen, de scherpe concurrentie efficiënt te bekampen, en waarde en groei te blijven genereren. Ook dit jaar was de activiteit uitstekend. Dexia slaagde erin zijn nieuwe productie, opbrengsten en winst per aandeel op te drijven. De kosten bleven doorgaans goed onder controle, ondanks de vele ontwikkelingen, reorganisaties en verhuizingen in de loop van het jaar, net als de nieuwe sluitingen en/of desinvesteringen. Met name de activiteit Financiële dienstverlening aan de publieke sector en financiering van projecten bleef het zeer goed doen in 2006, waarbij de langetermijnverbintenissen fors toenamen met 14,5 % en het totaal netto-uitstaand door FSA verzekerde 8 Dexia / Jaarverslag 2006

11 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTERS bedrag steeg met 7,1 % in één jaar. Het onderliggende nettoresultaat nam toe met 14,1 %, en met een rentabiliteit op het economisch eigen vermogen van meer dan 22,9 % bleef het metier zeer winstgevend. Ook de Financiële dienstverlening aan particulieren zette dit jaar een zeer goede commerciële prestatie neer, met cliëntentegoeden en kredieten die aangroeiden met respectievelijk 5,3 % en 11,8 %. Voor dit metier steeg het onderliggende nettoresultaat met 13,1 %, als gevolg van een stevige toename van de opbrengsten en een zeer gecontroleerde stijging van de kosten. In de andere metiers waren de resultaten even goed: het onderliggende nettoresultaat steeg met 31,7 % voor Financieel beheer, met 12,1 % voor Verzekeringen, met 51,4 % voor Investor services en met meer dan 11,2 % voor Thesaurie en financiële markten. Al deze goede onderliggende prestaties gingen gepaard met een aantal niet-operationele elementen tijdens het jaar, zodat er uiteindelijk een sterk eindresultaat werd geboekt van miljoen EUR, dat is 34,9 % meer dan de zeer goede prestatie van het jaar daarvoor. Natuurlijk was de voornaamste verandering die zich tijdens het jaar voordeed de acquisitie van DenizBank, dat nu voor 99,8 % in handen is van Dexia. Zoals tijdens het jaar meermaals werd aangegeven, geeft deze acquisitie bijna perfect de strategische visie van Dexia weer. Bovendien vormt ze een opportuniteit waarvan we verwachten dat ze Dexia heel wat zal opleveren op het vlak van de groei en de strategische penetratie in een belangrijke nieuwe markt. Vanaf het vierde kwartaal van 2006 werd DenizBank volledig geconsolideerd in Dexia en het integratieproces is al goed gevorderd. De acquisitie werd gedeeltelijk gefinancierd met de opbrengst van verkooptransacties en met het beschikbaar overtollig kapitaal, en gedeeltelijk via de uitgifte van gewone aandelen en hybride Tier 1-instrumenten. Dat leidde tot een winst per aandeel voor Dexia in 2006 van 2,49 EUR, 33,2 % meer dan in fusies en acquisities tijdens het jaar, met name in Italië. Voor Dexia werd de koers van het aandeel beïnvloed door de bekendmaking van de acquisitie/financiering van DenizBank, die duidelijk tot wijzigingen heeft geleid in de spreiding van de portefeuille over bepaalde types van aandeelhouders. Het management van Dexia is zich bewust van de marktattitudes in dit soort van omstandigheden en kijkt in dit klimaat dan ook naar de prestatie van het aandeel op lange termijn. Met betrekking tot het kapitaalbeheer heeft Dexia in 2006 gedaan wat tijdens de voorgaande jaren verscheidene malen werd aangekondigd: wanneer er overtollig kapitaal voorhanden is, worden er aandelen ingekocht, en wanneer er kapitaal nodig is voor een project, doen wij opnieuw een beroep op de markt. Na drie jaar en het eerste kwartaal van 2006 dat gekenmerkt werd door de inkoop van eigen aandelen, haalde Dexia in september 2006 op de aandelenmarkt kapitaal op tegen goede voorwaarden qua looptijd en kostprijs. We zijn van plan dat programma voort te zetten, hierbij voortdurend rekening houdend met ons beleid van het behoud van onze hoge solvabiliteit en superieure kredietratings. Tot slot gaat mijn hartelijke dank uit naar mijn vrouwelijke en mannelijke collega s, die hard gewerkt hebben en vaak offers brachten in hun persoonlijk en hun gezinsleven om zo bij te dragen tot de resultaten die Dexia in 2006 boekte. Ik ben ervan overtuigd dat 2007 andermaal een jaar van fierheid en begeestering wordt voor ons allemaal. BEHEERSVERSLAG De prestaties van het Dexia-aandeel bleven in 2006 verbeteren, met een stijging van 6,5 % op jaarbasis, zij het minder goed dan de EuroStoxx Banks-index (die een toename liet optekenen van +22,5 %), de CAC 40 (+17,5 %) of de BEL20 (+23,6 %). Deze relatieve underperformance t.o.v. de sectorgenoten vindt ten dele zijn oorsprong in de intensieve activiteit inzake Axel Miller Dexia / Jaarverslag

12 VOORSTELLING VAN DE GROEP VOORSTELLING VAN DE GROEP DEXIA PROFIEL VAN DE GROEP EEN EUROPESE BANK, WERELDLEIDER IN PUBLIC FINANCE BEHEERSVERSLAG Dexia ontstond in 1996 uit de alliantie tussen twee eersterangsactoren op het vlak van de financiering van de lokale openbare besturen in Europa, Crédit local de France en het Gemeentekrediet van België. Beide instellingen werden in 1999 samen met Banque Internationale à Luxembourg (BIL) in één beursgenoteerde vennootschap ondergebracht, nl. Dexia. Het ging om een van de allereerste grensoverschrijdende fusies in de Europese banksector. Vandaag behoort Dexia tot de twintig grootste banken in de eurozone en bouwt het zijn strategie op twee pijlers, Universeel Bankieren in Europa (België, Luxemburg, Slowakije en Turkije) en een wereldwijd leiderschap in Public/Project Finance. Twee pijlers: Universele Bank in Europa en Public/Project Finance wereldwijd Dexia is een toonaangevende retailbank met 5,5 miljoen cliënten in België, Luxemburg, Slowakije en Turkije. Het heeft mettertijd een heel gamma van bankdiensten ontwikkeld voor individuele cliënten, kleine en middelgrote ondernemingen en institutionele cliënten, en is een actieve speler op het gebied van financieel beheer, verzekeringen, investor services en kapitaalmarkten. Sinds de fusie in 1999 en de acquisitie in de USA van Financial Security Assurance (FSA) in 2000, is Dexia de grootste marktspeler op het gebied van de financiering van de lokale besturen. Zijn grote knowhow, zijn langetermijnvisie en de uitstekende solvabiliteit van zijn cliënten bezorgen het een kwalitatief hoogstaand handelsfonds. Dexia ontwikkelt zijn strategie op dit vlak op internationale schaal. METIERS VAN DEXIA Financiële dienstverlening aan de publieke sector, financiering van projecten en credit enhancement PROFIEL VAN DE GROEP 10 STRATEGIE 13 ACTIVITEITEN VAN DE METIERS BUSINESSMODEL 15 ORGANISATIE VAN DE GROEP 18 VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN EN EVOLUTIE VAN DEXIA IN 2006 EN BEGIN Dexia verdient ruimschoots zijn naambekendheid als wereldmarktleider in Financiële dienstverlening aan de publieke sector. Dit metier wordt meer bepaald uitgeoefend door Dexia Crédit Local en zijn bijkantoren, en door dochterondernemingen die in dertig verschillende landen gevestigd zijn. De belangrijkste vestigingen bevinden zich in Frankrijk, België, Italië, Noord-Amerika en Mexico, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Zwitserland, Oostenrijk, Slowakije, Polen, Roemenië, Tsjechië, Australië, Israël, Bulgarije, Hongarije en Japan. De enorme markt, de kwaliteit en solvabiliteit van de kredietnemers alsook de grote en steeds toenemende behoefte aan essentiële openbare infrastructuur, bieden de groep Dexia ruime mogelijkheden om waardevolle transacties af te sluiten en haar activiteit geografisch uit te breiden. Schaal, innovatie, knowhow en een langetermijnvisie zijn de hoofdingrediënten van Dexia s succes in dit metier, dat goed is voor meer dan de helft van zijn winst. De dienst- 10 Dexia / Jaarverslag 2006

13 VOORSTELLING VAN DE GROEP verlening gebeurt in verschillende vormen: bancaire kredieten, obligaties, projectfinanciering en credit enhancement. Daarbij worden ook nog verzekeringen, betalingsdiensten, financieel beheer en andere diensten aan de cliënten aangeboden. Financiële dienstverlening aan particulieren In België is Dexia Bank een van de belangrijkste spelers op het vlak van retailbanking. Het biedt een volledig gamma van bank- en verzekeringsdiensten aan gezinnen en kleine en middelgrote ondernemingen. In Luxemburg bekleedt Dexia BIL een soortgelijke positie onder de retailbanken. Dexia banka Slovensko is een retailbank in Slowakije. In 2006 verwierf Dexia DenizBank, de zesde grootste privébank in Turkije. In de loop der jaren heeft zich een belangrijke privatebankingactiviteit ontwikkeld. Dexia heeft ook verscheidene entiteiten en joint ventures verworven/ontwikkeld in een aantal Europese landen, waaronder België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en Zwitserland. Thesaurie en financiële markten Dexia heeft via zijn belangrijkste activiteiten een sterke aanwezigheid verworven op de kapitaalmarkten, zowel voor de financiering en het beheer van de balans van de Groep als voor de uitwerking van geavanceerde producten en oplossingen voor de cliënten van de diverse metiers. Dit activiteitssegment is niet alleen een essentiële ondersteuning voor de hele Groep, maar ook een belangrijk profitcenter dat aanzienlijke winsten oplevert. Financieel beheer, verzekeringen en investor services Dexia Asset Management heeft in Europa grote faam verworven en verkoopt nu een derde van zijn producten aan instellingen en via derden. Dexia Insurance Services biedt alle levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan die via de retailnetten van de Groep in België, Luxemburg en Frankrijk verkocht worden. Wat Investor services betreft, werd RBC Dexia Investor Services in 2006 als een joint venture met de Royal Bank of Canada opgestart. Het maakt thans deel uit van de tien grootste custodian banks wereldwijd. KNOWHOW, PRESTATIE EN RATING Het succes van Dexia ligt niet alleen in zijn sterke aanwezigheid en distributiecapaciteiten, maar ook in zijn vermogen om efficiënte producten uit te werken en vernieuwende oplossingen te ontwikkelen voor de financiële behoeften van de cliënten. Dexia is erin geslaagd om voor al zijn metiers de beste professionals aan te trekken en in te zetten. Het past de strengste normen toe op het gebied van inschrijvingen, risicocontrole, operationele activiteiten en productprestatie. Dexia heeft een van de hoogste ratings in de bankwereld: zijn drie belangrijkste entiteiten Dexia Crédit Local, Dexia Bank en Dexia BIL hebben een rating AA/Aaa/AA+; twee van zijn Europese dochterondernemingen geven gewaarborgde obligaties met rating AAA uit; en FSA, een van de grootste vier obligatieverzekeraars in de Verenigde Staten, beschikt eveneens over een rating AAA. BEHEERSVERSLAG VEREENVOUDIGDE STRUCTUUR VAN DE GROEP DEXIA Dexia NV Hoofdzetels Brussel en Parijs Financial Security Assurance 99,7 % Dexia Crédit Local 100 % Dexia Banque Internationale à Luxembourg 99,9 % Dexia Bank België 100 % DenizBank 99,8 % Dexia Crediop 70 % Dexia Sabadell Banco Local 60 % Dexia Kommunalbank Deutschland 100 % Dexia Kommunalkredit Bank 74,9 % Dexia Municipal Agency 100 % Dexia Sofaxis 100 % Dexia Asset Management 100 % RBC Dexia Investor Services 50 % Dexia Insurance Belgium 99,6 % De percentages verwijzen naar rechtstreekse en onrechtstreekse participaties. Dexia / Jaarverslag

14 VOORSTELLING VAN DE GROEP GESCHIEDENIS VAN DE GROEP BEHEERSVERSLAG 1860 Oprichting van het Gemeentekrediet van België Oprichting van Crédit local de France Eerste beursnotering van Crédit local de France op de Parijse beurs. Het Gemeentekrediet van België wordt hoofdaandeelhouder van Banque Internationale à Luxembourg (BIL), de oudste bank van Luxemburg (1856) Oprichting van Dexia via de alliantie tussen het Gemeentekrediet van België en Crédit local de France. Beide partners opereren als een groep die opgebouwd is rond twee holdingmaatschappijen: Dexia Belgium, dat noteert op de Brusselse beurs (BEL20-index), en Dexia France met een notering op de Parijse beurs (CAC 40-index) Verwerving van een belang van 40 % in Crediop, Italiaans marktleider op het gebied van financieringen aan de publieke sector April: buy-out van de minderheidsaandeelhouders van de BIL. Juni: Dexia wordt meerderheidsaandeelhouder van Crediop (60 %). Juni: overname in België van Elvia Verzekeringen, dat werd omgedoopt tot Dexia Insurance. November: Dexia wordt aandeelhouder van Otzar Hashilton Hamekomi (Israël). December: oprichting van één enkele holdingmaatschappij, Dexia NV, via een openbaar bod door Dexia Belgium op de aandelen van Dexia France. Dexia noteert in Brussel, Parijs en Luxemburg. Er komt een ééngemaakte managementstructuur voor de hele Groep Dexia verwerft FSA, een vooraanstaande onderneming op het gebied van credit enhancement voor uitgiftes van gemeenteobligaties in de Verenigde Staten, en Bank Labouchere in Nederland Juli: Dexia verwerft in België Artesia Banking Corporation via een kapitaalverhoging voorbehouden aan Arcofin, voorheen bijna de enige aandeelhouder van Artesia BC. Juli: Dexia verwerft Kempen & Co via een openbaar bod tot aankoop. December: verhoging van het belang in Dexia Crediop van 60 % tot 70 % Januari: Dexiam en Cordius Asset Management, een dochtermaatschappij van Artesia BC, smelten samen tot Dexia Asset Management. April: Dexia Bank, Artesia Banking Corporation, BACOB Bank en Artesia Services fuseren tot Dexia Bank Belgium. Mei: verhoging van de participatie in DVV Insurance van 82 % tot 99 % Juli: Dexia verkoopt zijn minderheidsbelang in Landbouwkrediet NV. September: Dexia neemt het aandeel van de minderheidsaandeelhouders in zijn Duitse dochter Dexia HypothekenBank Berlin (nu: Dexia Kommunalbank Deutschland) over, die actief is in de publieke sector November: Dexia verkoopt zijn participatie in Kempen & Co. November: overname van FMS Hoche, een in Frankrijk gevestigde specialist in fondsenadministratie Juni: Dexia en Royal Bank of Canada kondigen aan dat ze de handen in elkaar slaan voor de dienstverlening aan institutionele beleggers via een fiftyfifty joint venture onder de naam RBC Dexia Investor Services (die werkzaam is sinds 1 januari 2006). Juni: DVV Insurance en Dexia Insurance fuseren tot de nieuwe verzekeringsmaatschappij Dexia Insurance Belgium. Oktober: Dexia verkoopt dochtermaatschappij Eural NV. December: Dexia verkrijgt een banklicentie in Canada en Mexico Mei: Dexia neemt een meerderheidsparticipatie (75 %) in DenizBank, de zesde grootste privébank van Turkije. September: Dexia kondigt een succesvolle kapitaalverhoging van 1,2 miljard EUR aan via een versnelde plaatsing (accelerated book build offering), met het oog op de financiering van een deel van de aankoop van DenizBank. Oktober: Dexia opent Dexia Public Finance (Switzerland), een buitenlandse bankvertegenwoordiging (in Zwitserland) die gespecialiseerd is in public finance. November: Dexia verkrijgt een banklicentie in Japan. December: Dexia verkoopt zijn dochteronderneming Banque Artesia Nederland. December: succesvol verplicht openbaar overnamebod op de aandelen van DenizBank. Dexia bezit 99,74 % van de aandelen van DenizBank. 12 Dexia / Jaarverslag 2006

15 VOORSTELLING VAN DE GROEP STRATEGIE Een ontwikkelingsstrategie gericht op de twee pijlers van de Groep: enerzijds Universeel Bankieren in Europa en anderzijds Public/Project Finance op internationaal vlak. VOORTBOUWEN OP TWEE PIJLERS Dexia ontwikkelt sinds 1996 een universele bankactiviteit die sterk verankerd is in België, Luxemburg, Slowakije en Turkije, en combineert dit met een wereldmarktleiderschap op het gebied van Public/Project Finance. Als pionier inzake de grensoverschrijdende Europese consolidatie en trouw aan zijn slagzin tijd nemen om te bouwen, heeft Dexia een strategische analyse uitgevoerd in de eerste helft van 2006 en een ontwikkelingsplan uitgewerkt voor de komende tien jaar. Het plan kreeg de goedkeuring van de raad van bestuur op 5 september 2006 en de krachtlijnen van de strategie werden op 26 september 2006 bekendgemaakt. De toekomst van Dexia zal opgebouwd worden rond de twee pijlers van zijn huidige activiteit: de ontwikkeling van zijn universele bankactiviteiten buiten de traditionele markten, om in Europa uit te groeien tot een eersterangsspeler. Dankzij deze strategische pijler kan Dexia niet alleen inspelen op het enorme groeipotentieel dat eigen is aan deze activiteit, maar ook bepaalde opportuniteiten benutten op het vlak van Public/Project Finance. de verankering en permanente versteviging van zijn wereldwijde marktleiderschap inzake Public/Project Finance, dankzij een verdere geografische uitbreiding, gebaseerd op een innoverend en uiteenlopend productengamma. De Groep wil haar twee belangrijkste groeihefbomen dus nog verder versterken. De uitbouw van beide pijlers geeft de Groep een uitgebalanceerde activiteitenportefeuille, verstrekt een nog grotere toegang tot de financieringsbronnen, maakt een optimale kapitaalbenutting mogelijk, breidt het cliëntenbestand uit en biedt nog betere ontwikkelingsperspectieven. Dexia zal zijn metiers op doeltreffende en evenwichtige manier blijven ontwikkelen, zonder daarbij de basiswaarden inzake risicobeheer en financiële draagkracht en zijn langetermijnvisie uit het oog te verliezen. De kracht van Dexia blijft liggen in de combinatie van een langetermijnverbintenis ten aanzien van de cliënt, zijn financieel profiel, zijn knowhow, zijn reputatie en zijn historische lokale aanwezigheid. RUIME EN VEELBELOVENDE HORIZON Via zijn metiers krijgt Dexia een zeer goed beeld van de marktgroei en de behoeften van de cliënten. De strategische analyse die door Dexia uitgevoerd werd, toont dat het actieterrein van de Groep ontelbare opportuniteiten biedt. Uitbreiding van Universeel Bankieren in Europa De Europese markten zullen op het gebied van de universele bankactiviteiten een sterke groei vertonen onder invloed van de convergentie van de uitrustingsgraad, de bancaire penetratie en het verwezenlijken van schaalvoordelen en synergieën in het kader van de consolidatie van de banksector, die gewenst wordt zowel door de Europese Commissie als door de consument. De demografische evolutie, die de volumes en de aard van de aan de particuliere cliënt verstrekte bankdiensten (zowel in retail als in private banking) sterk zal beïnvloeden, zal een positieve impuls betekenen voor de groei. Dankzij een leiderschapspositie op mature markten België en Luxemburg en een sleutelpositie in Turkije, bevindt Dexia zich in een unieke situatie om voort te bouwen op zijn knowhow en deskundigheid op deze groeiende markt. Voortzetting van de ontwikkeling van Public/ Project Finance De wereldmarkt voor schulden van lokale besturen wordt momenteel op miljard USD geraamd en zou in de komende tien jaar met miljard USD groeien (bij een constante wisselkoers); deze nieuwe volumes komen neer op een omzet die gelijk is aan driemaal de huidige omvang van de verbintenissen van de groep Dexia op dat vlak. In de geïndustrialiseerde regio s zal de demografische evolutie leiden tot grote projecten op het vlak van ziekenhuis-, school-, energie-infrastructuur enz. In de ontwikkelingsregio s zal het veeleer gaan om de bouw of opwaardering van levensnoodzakelijke voorzieningen (water, afvalverwerking, transport, energie ). De volumes zullen almaar groter worden, de financiële oplossingen steeds complexer. Dexia heeft zich hierbij als wereldmarktleider reeds gepositioneerd en zal dankzij zijn omvang en innoveringsvermogen kunnen inspelen op de talrijke opportuniteiten. Dexia heeft overigens een uitstekende kennis van zijn cliënten, in het bijzonder wat hun kredietwaardigdheid en behoeften betreft. In dat opzicht beschikt Dexia op de markt over een ongeziene capaciteit om spaarproducten en langetermijnbeleggingen te ontwikkelen en te verdelen, gebaseerd op onderliggende eersterangsactiva die verband houden met lokale overheden en basisinfrastructuur. Knowhow ten dienste van de groei Op het gebied van Thesaurie en financiële markten staat Dexia in de komende jaren voor de belangrijke opportuniteit om zijn deskundigheid inzake financiële markten te combineren met zijn kennis op het vlak van de Financiële dienstverlening aan de publieke sector. Deze nieuwe mogelijkheden, de uitbouw van de verkoopsteams en van het institutionelecliëntenbestand zullen de Groep in staat stellen haar huidige troeven nog te verbeteren en haar expansie te ondersteunen. De nieuwe groeimogelijkheden in Financieel beheer zullen in hoofdzaak gericht zijn op de nieuwe segmenten voor de institutionele cliënten, een nieuw aanbod inzake pensioenproducten op de markt van particulieren en institutionele cliënten, en op een uitbreiding van de distributie via derden, buiten de eigen distributiekanalen van Dexia om. Inzake Investor services maken de groeiversnelling op de bestaande en recent aangeboorde markten en de uitbreiding van het productengamma, deel uit van de strategie die Dexia zal voeren om deze sector, die in volle expansie is, te versterken. BEHEERSVERSLAG Dexia / Jaarverslag

16 VOORSTELLING VAN DE GROEP BEHEERSVERSLAG STREVEN NAAR EEN STERKE FINANCIËLE PRESTATIE TEGEN 2009 De doelstellingen voor 2009, die vastgelegd werden in het kader van de strategische analyse en die aan de markt werden meegedeeld op 26 september 2006, wijzen op het vertrouwen van de Groep om op een autonome manier bijzonder goede operationele en financiële prestaties te boeken, met name: een beoogde onderliggende exploitatiecoëfficiënt van minder dan 52 % in 2009; een beoogde rentabiliteit op het eigen vermogen ( Core ROE ) van minimum 15 % onderliggend, en 16 % op het globale niveau; een gemiddelde jaargroei, zowel van het onderliggende nettoresultaat groepsaandeel als van de onderliggende winst per aandeel, van 10 %; een beoogde winst per aandeel van 2,47 EUR in 2009 (2,35 EUR onderliggend); een dividend per aandeel dat met minstens 10 % per jaar stijgt. AMBITIES VOOR DE KOMENDE VIJF JAAR De strategische analyse van 2006 had ook betrekking op de concurrentieomgeving in een verdere toekomst, en heeft geleid tot het vastleggen van de ambities voor de Groep op drie vlakken: Geografisch de rol van Dexia als universele bank in Europa aanzienlijk versterken; in Public/Project Finance een veel bredere internationale aanwezigheid verwerven. De historische markten (Frankrijk en België), die vandaag goed zijn voor ongeveer de helft van de resultaten van het metier, zouden nog slechts een derde daarvan uitmaken. Posities voortbouwen op een multikanalen-distributiemodel, gekoppeld aan krachtige productiecentra, met het oog op de uitbreiding en de uitbouw van het handelsfonds in retail en private banking; het wereldleiderschap van Dexia op het vlak van Public Finance bevestigen; zich handhaven in de wereldwijde top tien van de bankinstellingen op het gebied van de financiering van infrastructuurprojecten; in Europa uitgroeien tot een referentiespeler op het vlak van financieel beheer, met een strategische aanwezigheid op internationaal vlak (producten en distributie); zich handhaven in de wereldwijde top tien op het vlak van fondsenadministratie. Financiële soliditeit de financiële rating van de Groep behouden en zo mogelijk verbeteren. VOORUITZICHTEN OP TIEN JAAR De strategische analyse van 2006 had ook betrekking op de vooruitzichten voor een tijdshorizon van tien jaar. Door een zeer goed zicht op de toekomstige markten vertrouwt Dexia erop dat het autonoom een gemiddelde jaarlijkse resultaatsgroei van ongeveer 10 % kan neerzetten en daarbij, onder meer dankzij het verwachte effect van de nieuwe Bazel IInormen, beduidende kapitaaloverschotten kan genereren in verhouding tot zijn eigen behoeften inzake autofinanciering. ONTWIKKELING VAN DEXIA OP TWEE FRONTEN Het ontwikkelingsproject van Dexia zal op twee fronten gevoerd worden. De ontwikkeling zal organisch blijven: op het vlak van Universeel Bankieren, waar Dexia zich zal blijven ontwikkelen op zijn markten door zijn diensten inzake retail en private banking uit te breiden naar zijn particuliere cliënten en door zijn multikanalenaanpak inzake distributie nog efficiënter te laten verlopen, dit via investeringen om zijn bevoorrechte positie op de groeimarkten te benadrukken. op het vlak van Public/Project Finance, waar Dexia zijn verschillende modellen op de meest geschikte manier kan aanwenden in functie van de betrokken markten: vertegenwoordigingskantoren, eigen kantoren, dochterondernemingen of joint ventures met lokale partners. De ontwikkeling zal ook andere vormen kunnen aannemen: op het vlak van Universeel Bankieren, zal Dexia eveneens de opportuniteiten bekijken die zullen toelaten om, op grond van zijn knowhow en huidige posities, zijn Europese ontwikkeling voort te zetten door partnerships aan te gaan of via overnames. op het vlak van Public/Project Finance zullen, hoewel de overnamemogelijkheden schaars zijn, op middellange of lange termijn toch ontwikkelingen plaatsvinden. De openbare of particuliere actoren op deze markt zullen het hoofd moeten bieden aan het banaliseringseffect van de standaardproducten, omdat ze, in tegenstelling tot Dexia, niet de instrumenten konden ontwikkelen om de cliënten specifieke en volledige oplossingen met een grote toegevoegde waarde te bieden. Dat overheidsinstellingen zich terugtrekken uit de financiering van lokale overheden, is een sterke langetermijntendens op internationaal niveau die eveneens grote opportuniteiten biedt. wat de activiteiten op de Kapitaalmarkten betreft, zal Dexia vastberaden steun verlenen aan zijn activiteiten inzake Public/Project Finance en Universele Bank door zijn aanwezigheid te versterken op de kapitaalmarkten, met name op het vlak van de nieuwe productie, gestructureerde verrichtingen en beleggingen. Door zijn institutionele en particuliere cliënten toegang te verlenen tot activaklassen die verband houden met openbare instellingen en langetermijninfrastructuur, zal Dexia zijn unieke positie als gespecialiseerde tussenpersoon inzake financiering van de publieke sector nog versterken. 14 Dexia / Jaarverslag 2006

17 VOORSTELLING VAN DE GROEP voor de activiteiten Financieel beheer, verzekeringen en investor services, zal Dexia de sterke groei van de afgelopen jaren doortrekken en deze activiteiten blijven afstemmen op de marktpositie, de specifieke ontwikkelingen die eigen zijn aan elke sector en hun specifieke beleggingsbehoeften. Al deze projecten zullen geanalyseerd worden met inachtneming van de strikte interne regels die rekening houden met een grondige risicobeoordeling, de return on investment van de projecten en de creatie van strategische waarde voor Dexia, zijn medewerkers, cliënten en aandeelhouders. ACTIVITEITEN VAN DE METIERS BUSINESSMODEL De alliantie tussen Crédit local de France en het Gemeentekrediet van België in 1996 streefde naar de totstandkoming van een Europese universele bank die de ambitie had om wereldleider te worden voor de financiering van de publieke sector. Door een bundeling van de respectieve posities als marktleider op de thuismarkten is Dexia erin geslaagd een strategie van internationale expansie uit te bouwen. Dexia werd na de fusie in 1999 een van de twintig grootste banken in de eurozone (gemeten naar beurskapitalisatie) en is vandaag actief op twee belangrijke markten: in Europa: particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en institutionele cliënten; wereldwijd: de lokale openbare overheden, kredietnemers met een vergelijkbaar profiel (ziekenhuizen, scholen, sociale huisvestingsmaatschappijen en andere instellingen uit de nonprofitsector) en sponsors voor de financiering van projecten voor essentiële infrastructuur. De alliantie overtrof zelfs haar aanvankelijke ambities. Dexia is erin geslaagd zijn activiteiten in diverse richtingen uit te breiden: het productengamma is thans heel ruim en bestrijkt de twee markten waarop Dexia actief is; de cliëntenbasis werd fors uitgebouwd, zowel gemeten naar aantal als naar type cliënten; en ten slotte is de geografische aanwezigheid van de Groep nu veel ruimer, met een aanwezigheid in 33 landen. Dexia is momenteel een van de zeldzame finan ciële instellingen die terzelfder tijd wereldwijd marktleider is in een welbepaalde niche (Financiële dienstverlening aan de publieke sector en financiering van projecten) en een sterke retailmarktspeler is in een aantal Europese landen: België, Luxemburg, Slowakije, en sinds 2006 ook in Turkije. Deze aanwezigheid geeft Dexia een unieke spreiding op het gebied van de portefeuillemix en van de geografische bijdrage tot de opbrengsten. Na tien jaar is Dexia er niet alleen in geslaagd in omvang toe te nemen (het nettoresultaat en de beurskapitalisatie zijn sinds het ontstaan van de Groep verviervoudigd). Het heeft ook een wereldwijde naambekendheid verworven inzake Financiële dienstverlening aan de publieke sector en financiering van projecten, naast een uitgesproken regionale aanwezigheid op het vlak van de Financiële dienstverlening aan particulieren. Bovendien is Dexia een gevestigde naam geworden op de financiële markten. Inzake Financiële dienstverlening aan de publieke sector en financiering van projecten is Dexia vandaag in staat alle soorten transacties op het getouw te zetten en uit te voeren: kredietfaciliteiten op korte en lange termijn, gaande van de klassieke tot de meer geavanceerde producten; diensten inzake schuldbeheer of schuldherschikking; credit enhancement van gemeenteobligaties en geëffectiseerde schuldvorderingen (asset-backed securities); het opzetten en onderschrijven van infrastructuurprojecten. Ter illustratie van deze laatste activiteit: Dexia behoort regelmatig tot de wereldwijde top op het gebied van projectfinanciering. Op internationaal vlak breidde Dexia zijn actieradius fors uit, voornamelijk in de Verenigde Staten na de acquisitie van FSA in 2000, maar ook via diverse stappen die werden gezet in een aantal Europese landen en meer recent nog in Canada, Mexico en Japan. De Groep bouwde haar internationale aanwezigheid op diverse manieren uit, hetzij via bijkantoren, 100 %-dochterondernemingen of joint ventures. Op het vlak van de Financiële dienstverlening aan particulieren is Dexia vandaag een van de drie grootste universele banken in België en Luxemburg, en via DenizBank een van de zes grootste privébanken in Turkije. Dexia bekleedt op alle bovengenoemde markten een belangrijke plaats voor kapitaalinzameling en kredietverstrekking. Op de financiële markten kreeg Dexia door het samengaan van de twee instellingen heel wat meer bekendheid: de Groep behoort tot de grootste privé-emittenten van langetermijnobligaties en tot de vooraanstaande tegenpartijen voor afgeleide renteproducten. Het toenemend gesofisticeerd karakter van het productenaanbod voor het cliënteel heeft gezorgd voor een groot volume aan activiteiten en een opbrengsten genererende basis voor de Groep. Bepaalde gespecialiseerde dochterondernemingen werden aanvankelijk opgericht ter ondersteuning van de commerciële inspanningen van Dexia op zijn twee voornaamste markten en hebben zich succesvol ontwikkeld op het vlak van financieel beheer en verzekeringen. Hun producten leveren mooie prestaties en worden verkocht zowel via de eigen distributienetten van de Groep als meer en meer via de kanalen van derden. Op het gebied van Investor services heeft Dexia een sterke aanwezigheid uitgebouwd in Europa doordat het anderhalf jaar geleden een joint venture tot stand bracht met de Royal Bank of Canada onder de naam RBC Dexia Investor Services. Deze jonge onderneming staat zeer goed aangeschreven op de wereldwijde markt van diensten voor custody en administratief fondsenbeheer. BEHEERSVERSLAG Dexia / Jaarverslag

18 VOORSTELLING VAN DE GROEP BEHEERSVERSLAG Het businessmodel van Dexia vertoont thans veel gelijkenis met dat van zijn Europese concurrenten, met bijdragen afkomstig van de retailnetwerken, het institutioneel cliënteel, de kapitaalmarkten en de gespecialiseerde activiteiten. Net als elke andere bank, brengt Dexia waarde voort dankzij zijn miljoenen cliënten in België, Luxemburg, Slowakije en Turkije, waar het op een mooi marktaandeel kan bogen en geavanceerde producten en diensten verhandelt. Dexia is echter ook een unieke marktspeler in de sector van de financiële dienstverlening, omdat het wereldwijd marktleider is op het vlak van de Financiële dienstverlening aan de publieke sector en de financiering van projecten. Op dit vlak is zijn businessmodel een combinatie van diverse modellen: het kan gaan om een retailbenadering, zoals in België en nu ook in Turkije, waar de volledige reeks van diensten wordt aangeboden aan de openbare besturen en/of sponsors van projectfinanciering; het kan ook gaan om de benadering van een wholesale-investeringsbank, zoals in Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten, waar slechts enkele producten en diensten met een hoge toegevoegde waarde worden aangeboden aan welbepaalde marktsegmenten. Dit vermogen om zijn activiteiten op verschillende manieren uit te oefenen, heeft Dexia een zeer groot concurrentievoordeel opgeleverd bij het ontplooien van zijn internationale strategie. Dexia heeft zich bijvoorbeeld met succes in Spanje en Oostenrijk gevestigd door de oprichting, samen met een retailbank die op de lokale markt actief is, van een sterk gespecialiseerde dochteronderneming voor Public Finance. In andere gevallen is Dexia ingevolge een acquisitie volledig of gedeeltelijk eigenaar geworden van een gespecialiseerde onderneming (bijvoorbeeld Dexia Crediop in Italië; FSA, een vooraanstaande Amerikaanse onderneming voor credit enhancement van gemeenteobligaties; of Dexia Kommunalbank Deutschland (het voormalige Dexia HypothekenBank Berlin), dat beheerder is van schuldinstrumenten van de Duitse lokale openbare besturen). Ten slotte bezit en beheert Dexia direct een volwaardige gemeentebank, Dexia banka Slovensko in Slowakije, met een businessmodel vergelijkbaar met dat van Dexia Bank in België. Niet alleen beschikt Dexia over alle middelen voor het uitbouwen van zijn strategie door toepassing van het juiste businessmodel op de juiste plaats, het kan ook dankzij zijn erkende ervaring op het vlak van publieke financiën in vele landen een vraaggestuurde markt (waar de producten nagenoeg standaardgoederen zijn geworden en waar het binnenhalen van een transactie enkel een prijskwestie is) omvormen in een aanbodgestuurde markt waar de Public Finance-cliënten bereid zijn te onderhandelen over alle bestaande oplossingen voor hun algehele behoeften inzake financiën en risico s. Dexia is georganiseerd in diverse metiers die beheerd worden als profitcenters voor doelstellingen op het vlak van strategie, marketing, budget en reporting. Financiële dienstverlening aan de publieke sector, financiering van projecten en credit enhancement bestrijkt de activiteiten op het vlak van publieke financiën, projectfinanciering, credit enhancement en corporate kredieten. De Financiële dienstverlening aan de publieke sector omvat de financiering van de behoeften van de lokale openbare besturen en van andere instellingen voor openbare dienstverlening in de vorm van rechtstreekse kredieten, ondertekende verbintenissen, liquiditeitswaarborgen of de aankoop van effecten die door de cliënten werden uitgegeven. Dexia biedt zijn cliënten een ruime waaier aan producten aan (met inbegrip van gestructureerde kredieten en schuldbeheer) met het oog op de optimalisatie van het profiel en de efficiëntie van de schuldportefeuille. Zoals hiervoor wordt aangegeven, is Dexia ook een actieve marktspeler inzake Financiering van projecten en wendt het zijn knowhow wereldwijd aan. Het past daarbij een selectieve benadering toe in overeenstemming met het risicobeleid van de Groep: er wordt voorrang gegeven aan basisinfrastructuur (vervoer, milieu enz.) en aan hernieuwbare energiebronnen. Als een van de grootste banken in België verstrekt Dexia ook kredieten aan bedrijven. Via zijn in New York gevestigde dochteronderneming met een rating AAA, Financial Security Assurance (FSA), verzekert Dexia gemeenteobligaties en infrastructuurprojecten, alsook geëffectiseerde schuldvorderingen (asset-backed securities), hoofdzakelijk van bedrijfs-, consumptie- en hypothecaire kredieten. Financiële dienstverlening aan particulieren. De strategische doelstelling van dit metier is de distributie van de eigen producten en diensten alsook van de producten die afkomstig zijn van de andere metiers van de Groep (voornamelijk Dexia Asset Management, Dexia Insurance Services en Thesaurie en financiële markten TFM) onder een cliënteel dat in hoofdzaak bestaat uit particulieren (met inbegrip van het vermogende en het privatebankingcliënteel), vrije beroepen, zelfstandigen, en kleine en middelgrote ondernemingen. Het grootste deel van de activiteit wordt uitgeoefend in België en Luxemburg, en sinds 2006 ook in Turkije, landen waar er een uitgebreid distributienetwerk bestaat. De netwerken zoals ze thans in België bestaan, vloeien voort uit de samenvoeging van het netwerk van Dexia Bank en dat van BACOB/Artesia, dat in 2001 werd overgenomen. De doelstelling voor een vermindering van het aantal kantoren tegen 2005 werd overschreden. Het netwerk telt op dit ogenblik 802 kantoren die door zelfstandige agenten worden geleid, en 217 kantoren die het loontrekkend net vormen en door bedienden worden gerund. De integratie van Artesia Banking Corporation mikte op een aanzienlijke kostensynergie, die ook ruimschoots werd verwezenlijkt. De activiteit vindt ook plaats buiten België en Luxemburg. Daarbij wordt gebruikgemaakt van diverse soorten benaderingen en/of productfocussen. De voornaamste landen zijn: Turkije, waar de Groep een participatie van 99,8 % bezit in DenizBank, de zesde grootste privébank van het land; Frankrijk, waar de Groep een participatie van 20 % in Crédit du Nord bezit, alsook Dexia Epargne Pension, gespecialiseerd in levensverzekeringen; Zwitserland, via Dexia Private Bank Switzerland; Slowakije, via Dexia banka Slovensko, een bank met 52 kantoren die actief is t.a.v. zowel het lokale openbare cliënteel als de particulieren; Spanje, waar Dexia een participatie heeft van 40 % in Popular Banca Privada, een privatebanking joint venture met Banco Popular. 16 Dexia / Jaarverslag 2006

19 VOORSTELLING VAN DE GROEP Thesaurie en financiële markten (TFM) is een segment dat voornamelijk bedoeld is om steun te bieden aan de andere metiers van de Groep, maar dat ook als een apart profit center gerund wordt. TFM zorgt voor kortlopende geldmarktproducten en voor de langetermijnfunding voor de Groep ter ondersteuning van haar balans. De TFM-teams zorgen via permanente vernieuwing eveneens voor een aanbod met een brede waaier van kapitaalmarktproducten (fixed income, gestructureerde producten gebaseerd op rentevoeten en aandelenderivaten, valutahandel, effectisering) ten behoeve van de cliënten van de commerciële metiers (lokale besturen, bedrijven, retail- en privatecliënten, institutionele beleggers, centrale banken, fondsenbeheerders enz.). Verder zorgt TFM ook voor een effectiseringsactiviteit, zowel op de Amerikaanse als op de Europese markt. Ten slotte beheert TFM een obligatieportefeuille (Credit Spread Portfolio), die bijdraagt tot het hoge liquiditeitsniveau van de Groep en het grootste deel van de opbrengsten van dit metier genereert. Financieel beheer. Dexia heeft op een succesvolle manier zijn eigen productiecapaciteit uitgebouwd. Dit betrof op de eerste plaats de gemeenschappelijke beleggingsfondsen, gelet op de toenemende vraag vanuit het net naar dit soort van producten, die steeds geavanceerder worden. Deze knowhow werd daarna via een directe benadering ook ter beschikking gesteld van de institutionele beleggers, de traditionele cliënten van Dexia (bijvoorbeeld de instellingen van de openbare sector) en ook van andere instellingen zoals pensioenfondsen en stichtingen. Dexia Asset Management is thans de onderneming waar de knowhow inzake finan cieel beheer geconcentreerd is. Het is een vooraanstaande Europese marktspeler met vier productiecentra in België, Luxemburg, Frankrijk en Australië, en naast deze landen is het ook actief in Italië, Spanje, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Dexia Asset Management beheert een ruime waaier aan producten, zoals aandelen-, vastrentende, geldmarkt- en gediversifieerde fondsen. De onderneming houdt sterke posities aan in specifieke domeinen zoals het alternatief beleggingsbeheer en het duurzamefondsenbeheer. De producten of mandaten worden verdeeld hetzij via de diverse distributiekanalen (retail- en privatebankingnetwerken, het cliëntenbestand van Public Finance), via netwerken van derden of via het eigen pan- Europese verkoopteam. Meer dan de helft van de business vloeit voort uit institutionele mandaten. Dexia Asset Management wil in zijn productengamma uitstekend blijven presteren (60 % van de producten van Dexia Asset Mana gement behoren tot de eerste twee kwartielen van Standard & Poor s vergelijkende peergroupanalyse voor de voorbije drie jaar) en wil tegelijkertijd een hoge productiviteit behouden (een van de hoogste in Europa), en dat via een strikte controle van de bedrijfskosten. Dexia Asset Management zal gebruik blijven maken van de netwerken van de Groep, de retail- en privatecliënten en de openbare financieringsinstellingen, en het zal zijn activiteit t.a.v. de institutionele cliënten succesvol blijven uitbouwen. De verzekeringsactiviteiten bekleden een belangrijke plaats in de businessportefeuille van Dexia, met een bijdrage van ongeveer 7,3 % aan de totale opbrengsten (zonder de activiteit van FSA en Dexia Sofaxis, waarover gezien hun specifiek karakter afzonderlijk wordt gerapporteerd in het metier Financiële dienstverlening aan de publieke sector en financiering van projecten). De verzekeringsactiviteit is in de hele commerciële organisatie terug te vinden, maar vooral in de Financiële dienstverlening aan particulieren (64 % van de totale geïnde premies), terwijl de overige premies afkomstig zijn van de institutionele cliënten uit het metier Financiële dienstverlening aan de publieke sector en financiering van projecten (16 %) en van derde netwerken die de Dexiaproducten onder hun eigen cliënten verkopen (20 %). Dit laatste deel van de commerciële productie wordt behandeld in het metier Financieel beheer, verzekeringen en investor services. Financieel beheer, verzekeringen en investor services is ook het metier waarin het operationele (administratie, backoffice, IT), financiële en statutaire beheer van de verzekeringsmaatschappij wordt gevoerd. De verzekeringsactiviteit bij Dexia heeft voornamelijk betrekking op levensverzekeringen (89 % van de totale geïnde premies in 2006). Geografisch gezien wordt het grootste deel van de premies in België geïnd (66 %), terwijl de rest vooral afkomstig is uit Frankrijk (hoofdzakelijk onder de naam Dexia Epargne Pension) en Luxemburg (hoofdzakelijk via Dexia Life & Pensions). Investor services. Deze activiteit omvat custody en andere administratieve taken die verband houden met effecten en fondsen. Via RBC Dexia Investor Services, zijn joint venture met de Royal Bank of Canada, biedt Dexia drie soorten diensten aan: custody en aanverwante diensten, centrale administratie (boekhouding van de fondsen, juridische aspecten, periodieke waarderingen enz.), en diensten als transferagent (bijhouden van de registers, beheren van de inschrijvingen en terug betalingen van de deelbewijzen van de fondsen). Dexia is in Europa lange tijd een vooraanstaand marktspeler geweest in deze sector, dankzij zijn positie als marktleider in Luxemburg, de tweede grootste markt in Europa. Dexia heeft in de loop der jaren een erkende knowhow ontwikkeld op het vlak van de centrale administratie en van de functie van transferagent en is thans Europees marktleider voor deze twee activiteiten. Het ontwikkelde zich ook buiten Luxemburg en is nu actief in tal van andere Europese landen. In 2005 ontstond uit de joint venture met de Royal Bank of Canada een van de eerste wereldwijde spelers in dit domein, met meer dan 2 biljoen USD aan fondsen onder custody. BEHEERSVERSLAG Dexia / Jaarverslag

20 VOORSTELLING VAN DE GROEP ORGANISATIE VAN DE GROEP DIRECTIECOMITÉ (1) ORGANISATIESTRUCTUUR BEHEERSVERSLAG RAAD VAN BESTUUR (1) De raad van bestuur van Dexia NV, met Pierre Richard als voorzitter, bepaalt namens de aandeelhouders en op voorstel of na advies van het directiecomité, de strategie en het algemeen beleid van de groep Dexia. De raad controleert en stuurt het beleid van de Groep en staat in voor de follow-up van de risico s. De raad ziet er eveneens op toe dat zijn verplichtingen tegenover de aandeelhouders degelijk uitgevoerd worden, en brengt de aandeelhouders verslag uit over de uitoefening van zijn bevoegdheden. (1) De samenstelling, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, werking en bezoldiging van de raad van bestuur en zijn gespecialiseerde comités, en van het directiecomité staan in detail beschreven in het deel over corporate governance van het jaarverslag van Dexia NV. Begin 2006 voerde Dexia een nieuwe organisatiestructuur in om, tien jaar na de oprichting, de integratie van de Groep te bevorderen met een dubbel doel: de groepsstrategie bepalen voor de komende tien jaar en haar werkmethodes aanpassen om alle medewerkers achter de visie, de waarde en het ontwikkelingsplan van de Groep te scharen. Aangezien deze doelstellingen op het einde van het jaar ruimschoots waren verwezenlijkt en Dexia klaar was voor een volgende fase, werden drie facetten van de organisatiestructuur bijgestuurd: een sterk beslissingscentrum op groepsniveau, dat moet toezien op de eenduidigheid en de snelheid van de besluitvorming zonder onnodige tussenmanagementniveaus; lokale entiteiten die hun verantwoordelijkheid nemen en dicht bij de cliënt staan, actief zijn op het terrein en met een duidelijke opdracht om de groepsstrategie in hun specifieke regio door te voeren; een kader dat Dexia in staat stelt de knowhow in de Groep zo goed mogelijk aan te wenden, waar die zich ook bevindt, zonder dubbel gebruik. Directiecomité van de Groep 1 / Alain Delouis 2 / Bruno Deletré 3 / Hugo Lasat 4 / Claude Piret 5 / Marc Huybrechts 6 / Jacques Guerber 7 / Axel Miller 8 / Xavier de Walque 9 / Dirk Bruneel 10 / Rembert von Lowis Dexia / Jaarverslag 2006

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T 9/2/2005 8 p. Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be ACTIVITEIT VAN DE GROEP DEXIA IN 2002! Sterke toename van de activiteit

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten van Dexia 2T 2008 Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 29 augustus 2008, 7:00 a.m. Highlights De verhoging van de provisies bij FSA had een gevoelige

Nadere informatie

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 Stevige activiteit,

Nadere informatie

Forse toename van de resultaten

Forse toename van de resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 7-11, Quai André Citroën, F-75901 Paris Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 4de kwartaal 2006 Brussel, Parijs

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004

de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004 de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004 2004 Rekeningen en Verslagen 2004 Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten............................................

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit van de groep Dexia in 2003 5 februari 2004! Recordjaar inzake

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Company Profile. ERGO Insurance nv

Company Profile. ERGO Insurance nv Company Profile ERGO Insurance nv Ons voordeel: Munich Re we kunnen beroep doen op de knowhow van de ganse groep. Daar halen we ons voordeel uit wanneer we nieuwe Munich Re verzekeringsoplossingen uit

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed

Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 31 december 2012 7u30 Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed Op 28 december 2012 heeft de Europese Commissie meegedeeld

Nadere informatie

Persbericht - Brussel, 12/02/2002

Persbericht - Brussel, 12/02/2002 Persbericht - Brussel, 12/02/2002 GROEP DEGROOF ZET MET VERTROUWEN HAAR GROEISTRATEGIE VOORT ONDANKS EEN RESULTAAT DAT TE KAMPEN HAD MET EEN TEGENVALLENDE CONJUNCTUUR In het boekjaar 2000-2001 wist groep

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

Sterke onderliggende groei in alle metiers

Sterke onderliggende groei in alle metiers 26/05/2005 17 BLZ. PERSBERICHT Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2007: opnieuw sterke resultaten

Eerste kwartaal 2007: opnieuw sterke resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 1, Passerelle des Reflets, La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 21 pagina

Nadere informatie

0 2009 9 Jaarverslag 2009 Jaarverslag SDXI 0148-2 04-10

0 2009 9 Jaarverslag 2009 Jaarverslag SDXI 0148-2 04-10 9 Jaarverslag 2009 9 Jaarverslag 2009 2 96 220. 251 Profiel van de Groep... 4 Woord van de voorzitters... 8 Voornaamste gebeurtenissen in 2009 en begin 2010... 10 Corporate governance... 15 Informatie

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 23 mei 2006

Nadere informatie

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 2 116 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen in 2010

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

ICP Corporate Finance

ICP Corporate Finance ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseurs Bedrijfsprofiel Januari 2013 Profiel ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouders bij complexe Corporate Finance vraagstukken

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Geen stress voor Argenta-cliënten Argenta versterkt zijn kapitaal tot 1,149 mia euro. Hierdoor verhoogt de bancaire tier 1-ratio van 10,24 % naar 14,38

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Jaarresultaten 2013 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 13 maart 2014 Fier op onze resultaten Vertrouwen in de toekomst Brussel, 13 maart 2014 Kernboodschappen van Belfius 1 2 3

Nadere informatie

Andermaal een kwartaal van stevige groei en nieuwe activiteit

Andermaal een kwartaal van stevige groei en nieuwe activiteit P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 7-11, Quai André Citroën, F-75901 Paris Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 22 p. Parijs en Brussel, 16 november

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Groeps-Directiecomité

Groeps-Directiecomité Europese Private Banking Groeps-Directiecomité Ondersteunende diensten op groepsniveau België Centraal- en Oost- Europa en Rusland Merchantbanking Europese Private Banking Gemeenschappelijke diensten en

Nadere informatie

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet Bart P.M. Joosen 30 januari 2014 Aanbodzijde van de financieringsmarkt 2 Aanbodzijde van de financieringsmarkt Banken Institutionele beleggers Beurs (public

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- rverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- rverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- rverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 rverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarslag 2011 Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Rapporteringsproces. Referentiesysteem voor rapportering. Rapporteringsscope

Rapporteringsproces. Referentiesysteem voor rapportering. Rapporteringsscope Rapporteringsproces Referentiesysteem voor rapportering Om de rapporteringpraktijken voor de indicatoren op het vlak van duurzame ontwikkeling voor de Groep te formaliseren, werd hiervoor in 2006 een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties Modernisering van bedrijfsmodellen is nodig voor meer flexibiliteit en om aan groeidoelstellingen

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Hoe kan het jaar 2013 worden geanalyseerd? In 2013 heeft de Groep, ondanks de situatie van de Europese energiemarkten, goede

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

Verdere herstructurering van de groep Dexia

Verdere herstructurering van de groep Dexia Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 20 oktober 2011 7.30 uur Verdere herstructurering van de groep Dexia De raad van bestuur van Dexia is vandaag bijeengekomen en heeft kennis genomen van de

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België.

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België. Amsterdam, 26 mei 1998 HOGER BOD VAN ABN AMRO OP GENERALE BANK Bod bestaande uit 19 gewone aandelen ABN AMRO en BEF 9.000 in contanten, equivalent aan circa BEF 27.095 per aandeel; totale waarde van het

Nadere informatie

nieuwe coöperatoren op 15 maand. Al 10 jaar dividend van 5% op maatschappelijke aandelen

nieuwe coöperatoren op 15 maand. Al 10 jaar dividend van 5% op maatschappelijke aandelen PERSBERICHT Brussel, 28 februari 2013 GROEP LANDBOUWKREDIET BOEKT IN 2012 EEN RESULTAAT VAN 73,4 MILJOEN EURO 100.000 nieuwe coöperatoren op 15 maand Al 10 jaar dividend van 5% op maatschappelijke aandelen

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen

Nadere informatie

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 PERSBERICHT 19 januari 2015 WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 Wereldwijde verkoop van Renault stijgt opnieuw met 3,2% tot 2,7 miljoen voertuigen Terwijl de wereldwijde automarkt met 3,5% groeide,

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst

Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst Brussel, 13 maart 2014 Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst Mooie commerciële en financiële resultaten met 445 miljoen euro nettoresultaat Uitstekende solvabiliteit onder

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. De jaarlijkse conjunctuurnota van DEXIA noteert een recordgroei van de investeringen met 6,6%

P E R S B E R I C H T. De jaarlijkse conjunctuurnota van DEXIA noteert een recordgroei van de investeringen met 6,6% P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 1, Passerelle des Reflets, Paris-La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296.

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36%

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% B R U S S E L, 2 6 f e b r u a r i 2015 Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% Crelan haalt 200 miljoen euro coöperatief kapitaal op en verwelkomt meer dan 25.000 nieuwe coöperanten

Nadere informatie

Persdossier. 9 januari 2017

Persdossier. 9 januari 2017 Persdossier 9 januari 2017 Inhoudstafel 1. Missie 2. Waarden 3. Groepsstructuur en kerncijfers 4. Historisch overzicht 5. Producten 6. Onze expertise in opkomende landen 2 1. Missie Missie Onze missie

Nadere informatie

Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2016

Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2016 1 Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2016 Dames en heren, Geachte aandeelhouders en vrienden, Ik wil u allen hartelijk welkom

Nadere informatie

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen MiFID Een betere bescherming van uw vermogen Inhoud MiFID, een betere bescherming van beleggers op Europees niveau............... 4 De verplichtingen van BIL tegenover haar cliënten-beleggers... 6 Classificatie

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie