Het ongebaande pad. Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch. Jaarverslag 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ongebaande pad. Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch. Jaarverslag 2005"

Transcriptie

1 Het ongebaande pad Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch Jaarverslag 2005

2 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Wessanen in het kort Wessanen in het kort Ons bedrijfsprofiel Koninklijke Wessanen nv is een in Nederland gevestigd multinationaal voedingsmiddelen concern dat opereert op de Europese en Noord-Amerikaanse markt. Wij zijn gespecialiseerd in het traceren, ontwikkelen en distribueren van authentieke kwaliteitsvoeding die trouw is aan haar oorsprong. Health-producten, in het bijzonder natuurlijke en biologische voeding, en Premium Taste-producten, waaronder specialiteiten uit de hele wereld. Wij streven ernaar de waarde voor onze aandeelhouders voortdurend te vergroten door maximaal gebruik te maken van onze onderscheidende kwaliteiten op het gebied van category management, sterke merken, distributieservices met toegevoegde waarde en transatlantische afstemming. Onze missie Wessanen wordt het toonaangevende transatlantische bedrijf voor authentieke merkproducten op het gebied van Healthen Premium Taste-voeding. Authenticiteit en het nieuwe Wessanen Wessanen is een gevestigd bedrijf met een lange staat van dienst in de voedingsmiddelensector. In de afgelopen jaren hebben we het concern geherstructureerd en vanaf de basis opnieuw opgebouwd teneinde onze producten langs de meest efficiënte en kosteneffectieve weg, met gebruikmaking van de modernste logistieke en marketingtechnieken, naar onze markten te brengen. Onze focus verschuift nu naar de producten zelf. In Europa en Noord- Amerika beschikken wij over kant-enklare markten voor onze authentieke Health- en Premium Taste-producten. Volgens de voorspellingen zullen deze markten belangrijke groei kennen in de toekomst, want de goed geïnformeerde consument staat op zuiverheid en authenticiteit van de voedingsproducten die hij consumeert. Wij hebben onszelf ten doel gesteld op zoek te gaan naar nieuwe ingrediënten en smaken, die de keus nog groter maken zonder concessies te doen aan de authenticiteit die onze producten onderscheidt. Inhoud Kerncijfers 01 Strategisch verslag 02 Verslag van de Concerndirectie 24 Operationeel en financieel overzicht Noord-Amerikaanse activiteiten 28 North America Branded 30 North America Distribution 31 Europese activiteiten 32 Europe Branded 34 Europe Distribution 35 Europe Private Label 36 Financiering 36 Risicomanagement en interne beheersing 38 Duurzaamheid 4 1 Medewerkers 42 Corporate Governance 44 Verslag van de Raad van Commissarissen 46 Verslag van de Stichting Administratiekantoor 48 Jaarrekening 49 Overige gegevens 92 Accountantsverklaring 93 Dividenduitkering Informatie voor aandeelhouders 95 Financieel overzicht Adressen 98 Verklarende woordenlijst 99 Deze publicatie omvat het verslag van de Concerndirectie, de jaarrekening en overige gegevens van Koninklijke Wessanen nv over het boekjaar 2005, opgesteld in overeenstemming met wettelijke bepalingen in Nederland. De Nederlandse versie is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. In geval van verschil van interpretatie is de originele Engelse versie leidend. Bedrijfsdoelstellingen voor 2006 Groei van onze merk- en distributieactiviteiten Reductie van het werkkapitaal bij verdere verbetering van de serviceniveaus in het gehele concern Verdergaande procesverbetering door ISO en ISO certificering van alle activiteiten

3 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Kerncijfers Kerncijfers in miljoenen euro, tenzij anders vermeld Opbrengsten en winstgevendheid Opbrengsten 1.876, ,1 Opbrengsten vóór bijzondere posten 1.870, ,0 Bedrijfsresultaat vóór bijzondere posten (EBITAE) 71,9 57,5 als % van de opbrengsten 3,8% 2,8% Bijzondere posten (vóór belastingen) 29,9 47,2 Bedrijfsresultaat (EBIT) 42,0 10,3 als % van de opbrengsten 2,2% 0,5% Winst over het boekjaar, toe te rekenen aan aandeelhouders van de moedermaatschappij 25,0 10,5 als % van de opbrengsten 1,3% 0,5% Financiering en investeringen Totaal eigen vermogen ter beschikking aan aandeelhouders van de moedermaatschappij als % van de totale balans 49,3% 48,6% EBITDAE/netto interest ratio 12,2 7,5 Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 52,8 91,7 Investeringen in materiële vaste activa 21,3 28,1 Netto kasuit-/instroom uit aan- en verkoop van deelnemingen na aftrek van de verworven/afgestoten geldmiddelen 1,2 0,3 Medewerkers Aantal medewerkers per 31 december Waarvan buiten Nederland Financiële informatie per aandeel (in euro) Eigen vermogen ter beschikking aan aandeelhouders van de moedermaatschappij 6,87 6,91 Winst over het boekjaar ter beschikking aan aandeelhouders van de moedermaatschappij, vóór bijzondere posten 0,59 0,48 Winst over het boekjaar, ter beschikking aan aandeelhouders van de moedermaatschappij 0,36 0,15 Verwaterde winst 0,35 0,14 Dividend voor het boekjaar 0,65 0,58 Hoogste aandelenkoers 14,38 12,49 Laagste aandelenkoers 9,59 8,80 Aandelenkoers per 31 december 12,81 9,45 Aantal uitstaande aandelen per ultimo boekjaar Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (exclusief eigen aandelen) Eigen aandelen Zie pagina 99 voor een toelichting bij de gebruikte terminologie. Opbrengsten per geografische locatie Noord-Amerika 58,6% 2 Europa 41,4% EBITAE per geografische locatie 2005* 1 Noord-Amerika 20,7% 2 Europa 79,3% Noot: De geconsolideerde jaarrekening 2005 van Wessanen is opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards en de interpretatie daarvan zoals vastgesteld door de International Accounting Standards Board, en in overeenstemming met de in de Europese Unie aanvaardde grondslagen voor financiële verslaggeving ( EU-bekrachtigde IFRS ). Dit is Wessanen s eerste jaarverslag dat volgens IFRSrichtlijnen is opgesteld. Alle cijfers met betrekking tot 2004 zijn herberekend volgens IFRS-richtlijnen. Voor meer informatie over Wessanen s grondslagen voor waardering, resultaatbepaling en consolidatie zie pagina 50 tot Opbrengsten per groep North America Branded 7,1% 2 North America Distribution 51,5% 3 Europe Branded 23,5% 4 Europe Distribution 7,0% 5 Europe Private Label 10,9% EBITAE per groep 2005* 1 North America Branded 15,9% 2 North America Distribution 4,8% 3 Europe Branded 51,9% 4 Europe Distribution 7.4% 5 Europe Private Label 20,0% 5 4 * Exclusief corporate kosten 1 2 3

4 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Strategisch verslag was voor Wessanen een overgangsjaar. Terwijl we voortgingen met verbetering van de efficiency en onze bedrijfsprocessen, zijn we begonnen onze focus op de merken distributieactiviteiten te versterken ter voorbereiding op verdere groei.

5 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Strategisch verslag We hebben het herstructureringsproces krachtig voortgezet, vooral in Noord-Amerika. Maar van betekenis is ook dat wij de focus van onze managementinspanningen hebben verlegd naar onze merken, producten en distributieservices. Deze verschuiving onderstreept dat wij nu actief inzetten op onze groeimogelijkheden. Geachte aandeelhouder, Dit jaar is voor Wessanen een overgangsjaar geweest. Toen we drie jaar geleden de taak op ons namen om van Wessanen weer een sterk concern te maken, hebben we ons aanvankelijk geconcentreerd op kostenreductie. Naast een rationalisatie van het personeelsbestand hebben we een groot aantal initiatieven doorgevoerd ter verbetering van de bedrijfsprocessen. De meeste verbeteringen zijn inmiddels gerealiseerd en functioneren zoals verwacht, met als gevolg dat ons kostenniveau nu lager en onze efficiency groter is. Waardoor we in onze doelmarkten concurrerender kunnen opereren. In de loop van 2005 hebben we de herstructurering van de organisatie voltooid. In Noord-Amerika zijn onze distributieactiviteiten nu geconcentreerd in vier regionale vestigingen, die een coherent en rationeel systeem vormen waarmee wij onze markten kunnen bereiken. Dit heeft ertoe bijgedragen dat wij de gevolgen konden opvangen van de afnemende vraag naar low-carbproducten op de Amerikaanse markt. In Europa werden de Nederlandse activiteiten van Beckers en Boas gecombineerd en zijn verdere reorganisaties uitgevoerd bij Natudis, Dailycer en de Belgische en Duitse merkactiviteiten. We hebben onze systemen en processen concernbreed verbeterd, en verscheidene bedrijfseenheden zagen hun inspanningen bekroond met ISO of certificering. Nu de basis grotendeels is gelegd, hebben we de aandacht van het management gericht op onze merken, producten en services. We hebben marktonderzoek gedaan om erachter te komen hoe de consument onze merken en producten beleeft, en hoe die beleving kan worden verbeterd. Dit onderzoek levert een schat aan informatie op waarmee we de positionering van onze merken kunnen versterken en die ons helpt nieuwe producten te ontwikkelen die aansluiten op de veranderende vraag van consumenten. Zo is in de Verenigde Staten de alcoholvrije mixdrank Daily s geherintroduceerd als premiumproduct met een hoog fruitgehalte en een markante smaak. Op soortgelijke wijze is in Europa het gezonde voedingsmerk Zonnatura geherpositioneerd en in een nieuw jasje gestoken om consumenten aan te spreken die zowel puurheid als een onbetwiste smaak wensen. De positieve reacties uit de markt op deze beide ontwikkelingen wijzen erop dat er een aanzienlijk potentieel voor autonome groei bestaat, en in een later stadium, voor internationale afzet van deze merken. De focus op merken en producten zal in 2006 verder worden versterkt. Na het besluit om onze activiteiten te concentreren op de sectoren Premium Taste en Health, gaan we nu onze aanwezigheid in deze markten versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat daarbij een sleutelrol is weggelegd voor een kwaliteit die de premium- en gezondheidsproducten gemeen hebben: authenticiteit. Premium Taste-consumenten zijn avontuurlijk en kritisch. Zij willen de authentieke smaken en geuren beleven van etnische keukens uit de hele wereld. Consumenten van natuurlijke gezonde voeding zijn evenzeer op zoek naar authenticiteit. Zij willen weten dat wat zij eten en drinken de natuur zo dicht mogelijk benadert. Zuivere bronnen en ingrediënten spelen een beslissende rol in hun koopgedrag. Ons doel is onze producten en merken onderscheidend te maken en te houden door rigoureus trouw te blijven aan authenticiteit. In het kader daarvan zullen we de afkomst en bronnen van onze producten duidelijker over het voetlicht brengen, met verpakkingen en andere marketingelementen die hun kwaliteit, puurheid en oorspronkelijkheid onderstrepen. De meeste van de geschetste ontwikkelingen zullen zich afspelen binnen onze eigen merkenportfolio, maar we zijn ook geïnteresseerd in overnames die onze kernwaarden ondersteunen. In 2005 hebben wij de Italiaanse voedingsproducent Righi overgenomen. Als topmerk is het uitermate trots op zijn Italiaanse afkomst en voldoet het aan onze criteria voor authenticiteit. Righi blijft zijn producten zelf in Italië verkopen, maar het assortiment wordt nu ook in Nederland geïmporteerd en op de markt gebracht als onderdeel van de Beckers World Snacks, wat tot belangrijke omzetgroei heeft geleid. In de toekomst blijven we naar mogelijkheden zoeken om bedrijven over te nemen die aansluiten bij onze kernwaarden. Wanneer we de blik vooruit richten zijn onze doelen helder. Wij zullen een beter evenwicht creëren tussen de distributieen merkactiviteiten van ons concern. Wij zullen onze processen blijven verfijnen en onze distributiesystemen nog efficiënter maken. Wij zullen onze merkactiviteiten blijven uitbouwen door groei van de bestaande merken en introductie van nieuwe merken die voldoen aan onze authenticiteitscriteria. We liggen nu op koers om eind 2007 de doelen te bereiken die wij ons gesteld hebben bij de start van het herstructureringsproces in De afgelopen twee jaar hebben wij het fundament gelegd voor groei. In 2005 hebben we de eerste vruchten van onze strategie mogen plukken en wij verwachten dat die lijn zich zal voortzetten in 2006 en volgende jaren. Ad Veenhof President en CEO Koninklijke Wessanen nv 3

6 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Hoogwaardig en authentiek 4 Vanuit de keukens van de wereld rechtstreeks bij de consument in huis Wessanen brengt de authentieke natuurlijke smaken van de wereldkeuken naar de consumentenmarkten van Europa en Noord-Amerika.

7 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Hoogwaardig en authentiek 5 Een kritische markt Smaken verbreden zich naarmate meer mensen over de wereld reizen voor zaken of ontspanning. In het buitenland willen de reizigers nieuwe gerechten, snacks en ingrediënten ontdekken. Na thuiskomst wordt hun honger naar culinair avontuur verder aangewakkerd door de buitengewoon grote aandacht die de media besteden aan eten en koken. Ook de bevolkingssamenstelling verandert. In veel markten waar wij actief zijn, zijn steeds grotere etnische groepen op zoek naar voedingsmiddelen die de kenmerkende smaak en geur van de keuken in hun land van herkomst exact reproduceren. De consumenten van tegenwoordig zijn niet alleen bereisd maar ook kritisch. Ze weten hoe de authentieke etnische keuken moet smaken en nemen met minder geen genoegen. Het is ons doel om authentieke producten uit de hele wereld te vinden en onze vaardigheden in de leveringsketen in te zetten om die producten thuis te bezorgen bij de Europese en Noord-Amerikaanse consument.

8 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Het streven naar authenticiteit 6 Het doel van Wessanen is het creëren van voedingsproducten en de verspreiding daarvan op consumentenmarkten in Europa en Noord-Amerika. Deze producten en de merken waaronder zij op de markt worden gebracht, spelen daarom een centrale rol in onze propositie. In 2004 hebben wij na grondig consumenten- en marktonderzoek twee groepen voedingsproducten geïdentificeerd die ons de beste groeimogelijkheden zouden bieden. Deze groepen noemden wij Health en Premium Taste. Het streven naar authenticiteit Ons productaanbod kent twee parallelle stromen: Health en Premium Taste voeding. Wat zij gemeen hebben is het uitgangspunt van authenticiteit.

9 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Het streven naar authenticiteit 7 Authenticiteit als gemeenschappelijke factor Het gemeenschappelijke kenmerk van al onze producten is authenticiteit. Dit wordt gemotiveerd door de sterke overtuiging dat onze klanten vóór alles voeding wensen die trouw is aan haar oorsprong, hetzij qua etniciteit, hetzij in de zuiverheid van haar ingrediënten. Wij geloven dat de merken van Wessanen zich kunnen onderscheiden in de markt door vast te houden aan werkelijke authenticiteit niet alleen van de producten zelf, maar ook van de marketing, verpakking en promotie van elk afzonderlijk product. Natuurlijk is gezond Zoals de naam doet vermoeden is het Health-productaanbod gericht op consumenten die bewust voedingsmiddelen kiezen waarvan zij voelen dat ze door hun natuurlijke oorspronkelijkheid gezond voor hen zijn. Voor deze mensen zijn de zuiverheid en de balans van de ingrediënten het belangrijkst, belangrijker dan factoren als uiterlijk en zelfs prijs. Hun koopgedrag wordt gemotiveerd door de vastbeslotenheid om geen voeding te gebruiken met wat zij beschouwen als nodeloze en onnatuurlijke additieven en conserveringsmiddelen. In plaats daarvan willen zij zuivere, oorspronkelijke, authentieke ingrediënten, zoals door de natuur bedoeld. Als een product aan deze criteria voldoet en ook goed smaakt, zijn hun voedingswensen vervuld. Rondkijken in de wereldkeuken Premium Taste-consumenten zijn anders. Het zijn avonturiers. Ze zijn voortdurend op zoek naar nieuwe geuren, nieuwe samenstellingen, nieuwe smaaksensaties. Deze speurtocht brengt hen ertoe de wereld te ontdekken via de mond. Indiaas, Italiaans, Mexicaans, Thais, Chinees, Frans, Indonesisch, Vietnamees elke nieuwe etnische variant betekent een opwindende kans op nieuwe eetervaringen. Maar net als de gebruikers van Health-producten hebben onze Premium Taste-klanten hun eigen criteria. Bovenal willen zij dat de exotische voedingsmiddelen authentiek zijn. Zij zijn niet geïnteresseerd in een versie die is aangelengd, nagemaakt of anderszins in een vorm gegoten die weinig meer dan de naam gemeen heeft met het origineel.

10 Sommigen blijven het liefst bij de kudde. Bij Wessanen geven wij echter de voorkeur aan het ongebaande pad. Omdat we er betere mogelijkheden vinden voor frisse ideeën, voor echte innovatie, voor duidelijke vooruitgang, voor hogere opbrengsten, voor ware authenticiteit.

11 De spelregels veranderen het ongebaande pad kiezen 9

12 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Cultuurverandering tot stand brengen 10 Wessanen heeft zijn reputatie gevestigd als distributeur en fabrikant van voedingsmiddelen in Europa en Noord- Amerika. Met een keur van bekende merken en basisproducten was het bedrijf voornamelijk productgeoriënteerd en richtten de inspanningen van het management zich hoofdzakelijk op efficiencyverbetering in het productieproces en de distributieketen. Nu verandert de focus... Cultuurverandering tot stand brengen Het nieuwe Wessanen heeft een missie en wil zich onderscheiden door authentieke voeding tot de keuze van klanten te maken. Die missie vergt een belangrijke verandering in onze bedrijfscultuur.

13 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Cultuurverandering tot stand brengen Met Operatie Phoenix, van start gegaan tegen het eind van 2003, hebben wij het bedrijf gerevitaliseerd. We hebben onze kosten verlaagd door productiefaciliteiten te consolideren, niet-kernactiviteiten uit te besteden, de efficiency van onze magazijnactiviteiten aan te scherpen en onrendabele leveringsovereenkomsten op te zeggen. Hierdoor konden wij de personeelsbezetting verlagen, met name door een aantal managementlagen te schrappen en de totale omvang van het werknemersbestand terug te dringen. Het resultaat is een gestroomlijnde, efficiënte en concurrerende onderneming. Upstream hebben we gevestigde merken die voortdurend nieuwe ideeën ontwikkelen, downstream een uiterst efficiënte leveringsketen die helemaal is gericht op snelle verplaatsing van voedingsproducten naar onze markten. De volgende fase van onze strategie is nu gereed voor implementatie. In het bedrijfsleven onderscheidt men zich, net als in het gewone leven, door de keuzes die men maakt. We kiezen wat we tot stand willen brengen en we kiezen hoe we onze doelen willen bereiken. Sommigen kiezen ervoor bij de kudde te blijven, haar mentaliteit over te nemen en gedwee hun plaats te aanvaarden. Maar bij Wessanen verkiezen wij onze eigen weg te gaan. We nemen het ongebaande pad. Omdat we er, niet gehinderd door anderen, betere mogelijkheden vinden voor frisse ideeën, voor echte innovatie, voor duidelijke vooruitgang, voor hogere opbrengsten, voor ware authenticiteit. De spelregels veranderen Wij veranderen de spelregels. Terwijl andere ondernemingen de mainstreammarkt volgen, hebben wij ervoor gekozen onze eigen achterban van consumenten te creëren. Hoe? Door in te zien dat onze consumenten willen dat hun voeding authentiek is. Zij willen voeding die echt gezond is, of echt biologisch, of echt etnisch, of echt natuurlijk. Door de merken van Wessanen te associëren met deze kwaliteiten creëren we onze eigen achterban van consumenten. En onze consumenten associëren zich bewust met merken van Wessanen omdat zij weten dat onze naam garant staat voor authenticiteit. Avontuurlijk en alert Onze wens om een andere weg te gaan betekent niet noodzakelijkerwijs een verhoogd risico. Wel vraagt de nieuwe koers om een meer opmerkzame, meer alerte stijl van leiderschap en management. We zijn nieuw gebied aan het veroveren en daarbij schiet een productgestuurde stijl tekort. We moeten een stroom nieuwe producten op gang brengen en zullen zeer goed moeten waarnemen hoe deze in de markt worden ontvangen. We moeten flexibel genoeg zijn om positieve resultaten te ondersteunen waar die zich voordoen. En flexibel genoeg om van koers te veranderen als producten niet in de smaak vallen bij onze consumenten. 11 De mentaliteit van het nieuwe Wessanen is er een van voortdurend zoeken naar nieuwe ideeën voor producten die passen in ons streven naar authenticiteit. Hebben we die ideeën gevonden, dan moeten we al onze productie-, marketing- en promotietalenten inzetten om ze zo snel mogelijk op de markt te brengen. Terwijl ze worden gelanceerd, zal in onze ideeënpijplijn de volgende innovatie alweer worden voorbereid, voortbouwend op de merkbekendheid die door vorige innovaties is gegenereerd.

14 Wij hebben onze weg uitgezet. Die weg zal uitdagend zijn. En omdat hij uitdagend is, hebben wij onderweg mensen nodig die positief reageren op concepten als avontuur en volharding bij tegenslag. De reis zal nieuwe tegenslagen en nieuwe kansen opleveren. Het is onze uitdaging om de eerstgenoemde te boven te komen en de laatstgenoemde te benutten. Wij laten ons niet afschrikken, want we hebben een heldere visie op onze bestemming en het rotsvaste voornemen om die te bereiken.

15 Uitdagend 13

16 Onconventioneel In elke markt dicteren de grootste en machtigste spelers de spelregels. De anderen moeten hen zo goed mogelijk zien te volgen en hun plaats accepteren in het tweede garnituur. Maar zo doen wij dat niet. Wij zetten een onconventionele stap en creëren onze eigen markt door de wensen te vervullen van specifieke groepen consumenten die onze keuze voor authenticiteit en pure producten weten te waarderen.

17 15

18 Op het ongebaande pad is geen plaats voor twijfelaars. Onze mensen moeten gemotiveerd zijn en worden gedreven door de vastbeslotenheid succesvol te zijn. Zij moeten durven uitgaan van hun eigen overtuiging, die hun de wilskracht schenkt om alle tegenslagen op hun weg te boven te komen.

19 Gemotiveerd 17

20 Het echte werk

21 19 Het nieuwe Wessanen is speciaal. We kijken naar nieuwe manieren van werken. We kijken naar nieuwe markten om te betreden. We kijken naar nieuwe producten om te ontwikkelen. We kijken naar invalshoeken die onze merken onderscheiden in de markt. We zijn aanvoerders, geen volgelingen. Winnaars, geen verliezers. We brengen Wessanen naar plaatsen waar het nog nooit is geweest en zullen nieuwe gebieden veroveren waar de merken van Wessanen worden herkend en erkend als waarborgen van authenticiteit.

22 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Snel op de markt 20 De afgelopen twee jaar hebben we Wessanen efficiënter gemaakt. We hebben onze verantwoordelijkheids- en communicatielijnen verkort. We hebben onze processen heringericht. We hebben de kwaliteit van onze marktinformatie verbeterd. Met als gevolg dat het huidige Wessanen gestroomlijnder, gezonder en sneller is, waardoor we effectiever kunnen opereren in een sector waar snelheid doorslaggevend is. Een belangrijke factor in onze toekomstgerichte strategie is de ontwikkeling van een stroom nieuwe, zeer authentieke producten voor de Europese en Noord- Amerikaanse markten voor Premium Taste-/etnische en natuurlijke/gezonde voeding. We zijn ervan overtuigd dat deze heldere focus mee zal helpen om de merken van Wessanen te onderscheiden van hun concurrenten. Snel op de markt Het huidige Wessanen is gestroomlijnder, gezonder en sneller hetgeen concurrentievoordeel oplevert in een sector waar snelheid doorslaggevend is.

23 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Snel op de markt 21 Het voordeel benutten Productinnovatie is een cruciale factor. Maar even belangrijk is een snelle gang van de bron naar de winkel, als we tenminste het voordeel willen benutten dat samenhangt met het feit dat we de eerste op de markt zijn. Onze recente herstructurering heeft het vermogen om dit doel te bereiken aanzienlijk versterkt. Door een compactere managementstructuur zijn we beter in staat snel te bepalen welke nieuwe ideeën kunnen worden omgezet in levensvatbare, winstgevende productlijnen. Tot onze kerncompetenties behoren een gevestigde expertise in het inkopen van ingrediënten, het vermogen om marktwaardige producten te creëren die hun authenticiteit behouden, en een vergaand inzicht in het gebruik van moderne logistieke technieken voor de snelst mogelijke marktdistributie. Snel beslisproces Sommige van deze ideeën voor nieuwe producten zullen buiten Wessanen ontstaan, waar de bedenkers niet over de middelen of de infrastructuur beschikken, die zij nodig hebben om een markt buiten hun lokale netwerk te bedienen. Onze relatieve omvang en flexibiliteit leveren ons echter een belangrijk voordeel op ten opzichte van grotere concurrenten, omdat wij niet alleen een snel beslisproces kunnen bieden, maar ook creatieve verpakkings- en ontwerpmogelijkheden, eersteklas marketingvaardigheden en gestroomlijnde distributie en logistiek. En omdat we belang en waarde hechten aan individuele merken, bieden we overgenomen bedrijven de mogelijkheid om binnen de Wessanen-familie hun eigen identiteit te behouden. Maar het belangrijkste van alles is dat wij beschikken over kant-en-klare, grote afzetmarkten in Europa en Noord- Amerika precies de regio s waar een bewezen en aanhoudende vraag is naar authentieke Premium Taste/etnische en natuurlijke/gezonde voeding.

24 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Voortdurende innovatie 22 Voortdurende innovatie Met voortdurende product- en procesinnovatie willen wij een pionier zijn op de markt voor natuurlijke en etnische voedingsproducten.

25 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Voortdurende innovatie 23 Innovatie is een bepalend kenmerk van het nieuwe Wessanen. Innovatie begint met productinnovatie: zoeken naar nieuwe etnische en natuurlijke gezondheidsproducten waarmee we onze klanten kunnen verrassen en enthousiasmeren. Maar innovatie houdt niet op bij de producten. Innovatie omvat het gehele spectrum van onze activiteiten. We zullen nieuwe processen ontdekken, nieuwe distributiemethoden, nieuwe marketingtechnieken, nieuwe manieren om onze markten te analyseren en te doorgronden. Het proces van verfijning is een continu proces.

26 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Verslag van de Concerndirectie 24 Ad Veenhof Alec Covington Doede Vierstra Niels Onkenhout Verslag van de Concerndirectie Het nieuwe Wessanen is nu volledig operationeel en de ontwikkelingen tot dusverre zijn veelbelovend. Nu zullen we onze voortgang moeten versnellen.

27 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Verslag van de Concerndirectie Ad Veenhof [60], President en Chief Executive Officer Nederlandse nationaliteit. CEO sinds juli Bekleedde voordien onder meer de volgende functies: lid van het Group Management Committee van Royal Philips Electronics en CEO van de Domestic Appliances and Personal Care (DAP) Product Division ( ). Doede Vierstra [47], Chief Financial Officer Nederlandse nationaliteit. CFO sinds januari Bekleedde voordien onder meer de volgende functies: CFO en bestuurslid van Koninklijke Friesland Foods N.V. ( ) en diverse financiële en bestuurlijke functies bij Unilever in Nederland, Thailand, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk ( ). Alec Covington [48], lid Concerndirectie, verantwoordelijk voor de Noord- Amerikaanse activiteiten Amerikaanse nationaliteit. Lid van de Concerndirectie sinds april Bekleedde voordien onder meer de volgende functies: CEO van Americold Logistics, LLC ( ) en Executive VP en President en COO van de Distribution divisie van Supervalu, Inc. ( ). Niels Onkenhout [44], lid Concerndirectie, verantwoordelijk voor de Europese activiteiten Nederlandse nationaliteit. Lid van de Concerndirectie sinds januari Bekleedde voordien de functies van Executive VP van Philips Domestic Appliances and Personal Care (DAP) ( ). Bekleedde ook diverse marketingfuncties bij Procter & Gamble ( ). Nu alle onnodige kosten uit de bedrijfsvoering zijn geëlimineerd, is de kostenbasis van Wessanen thans in belangrijke mate verlaagd, hetgeen zich vertaald in een nieuwe, efficiënte organisatie. In 2005 is de nieuwe organisatiestructuur van het concern volledig geïmplementeerd. In Noord- Amerika is de herstructurering van Tree of Life voltooid, waardoor de Amerikaanse distributieactiviteiten nu zijn geconcentreerd in drie regionale vestigingen. In Europa is de nieuwe Europese bestuursstructuur doorgevoerd in Nederland, waar de Nederlandse activiteiten van Beckers en Boas zijn gecombineerd in het nieuwe bedrijf Wessanen Nederland. Herstructurering van de organisatie vond eveneens plaats bij het Nederlandse Natudis, Dailycer (Frankrijk) en de Belgische en Duitse merkactiviteiten van Wessanen. Excellente processen vormden een ander belangrijk punt op de agenda van het Wessanen-management. Interne processen zijn opnieuw tegen het licht gehouden en management en medewerkers zijn getraind in het gebruik van procesverbeteringstools voor evaluatie en verbetering van bestaande bedrijfspraktijken. Bovendien is aan verscheidene bedrijfsonderdelen een ISO-certificering toegekend. Toen het organisatorisch kader en de bedrijfsprocessen eenmaal waren geïmplementeerd, kon het management zijn aandacht exclusief richten op het scheppen van groeikansen. Aan weerszijden van de Atlantische Oceaan zijn er volop initiatieven ontplooid binnen alle disciplines van ons activiteitenscala. De meest in het oog springende voorbeelden van groeiprojecten zijn de verschillende productintroducties en merkinnovaties in Europa en de Verenigde Staten. Maar er zijn nog veel meer interessante ontwikkelingen. In de Verenigde Staten hebben we de innovatieve marketingservice Smart Assortment sm gelanceerd, die onze klanten persoonlijke service op maat biedt op basis van gedetailleerde gegevensanalyse. Onze succesvolle inspanningen op het gebied van excellente processen, klantgerichtheid en Smart Assortment sm hebben diverse grote retailers ertoe gebracht distributieovereenkomsten met Tree of Life te sluiten of te vernieuwen. 25 In Europa was de overname van de Italiaanse voedingsmiddelenproducent Righi een goed voorbeeld van Wessanens focus op authentieke voedingsproducten in het Premium Taste-segment. De producten van Righi zijn snel geïntegreerd in de Beckers-portfolio en in Nederland op de markt gebracht als eerste stap in een Europees expansieplan. We hebben veel vertrouwen in het groeipotentieel van deze heerlijke kwaliteitssnacks. Bovendien hebben we dankzij de uitgebreide samenwerking met een ander Italiaans bedrijf, Colussi, met onze gezondheidsproducten toegang gekregen tot de Italiaanse markt. Andere voorbeelden van ontwikkelingen bij onze Europese activiteiten in 2005 zijn de introductie van nieuwe productlijnen in Frankrijk (Gayelord Hauser Biorythmes) en Nederland (biologische kindervoeding van Zonnatura) en de inzet van het productconcept SOcrispY van Whole Earth in Nederland, eveneens onder de merknaam Zonnatura. Onze focus op authentieke Premium Tastevoeding gaat hand in hand met onze betrokkenheid bij een duurzaam milieu en onze taken en verantwoordelijkheden in verschillende onderdelen van de voedselleveringsketen. We zijn bezig richtlijnen op te stellen en indicatoren te definiëren om onze resultaten op belangrijke onderdelen van het duurzaamheidsbeleid te kunnen volgen. In de zomer van 2006 zullen wij ons eerste duurzaamheidsverslag op basis van GRI- normen publiceren, waarin ons beleid wordt toegelicht en onze vooruitgang op duurzaamheidsgebied wordt beschreven. Er zijn ook ontwikkelingen op concernniveau geweest. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, in april 2005, is het Administratiekantoor van Wessanen van zijn beschermende karakter ontdaan, waardoor meer transparantie is gecreëerd en de aandeelhouders een grotere stem hebben gekregen. Tijdens dezelfde vergadering zijn twee nieuwe leden van de Raad van Commissarissen benoemd met uitgebreide ervaring op het gebied van merkactiviteiten in het fast-moving consumer goods - segment, waarmee de vernieuwing van de Raad als gevolg van onze strategische herstructuring haar beslag kreeg. Op meer lokaal niveau was sprake van een tamelijk concrete breuk met het verleden. In oktober 2005 zijn de concernactiviteiten verhuisd van Amstelveen naar Utrecht, waar zij kantoorruimte delen met Wessanen Nederland. Het nieuwe kantoorgebouw bevordert openheid en transparantie met zijn hypermoderne voorzieningen in een lichte, ruime omgeving. Al met al kunnen we zeggen dat het nieuwe Wessanen nu volledig operationeel is en dat de ontwikkelingen tot dusverre veelbelovend zijn. Nu zullen we onze voortgang moeten versnellen. We zullen nieuwe wegen naar voedingsbeleving inslaan en onze innovaties sneller achter elkaar op de markt brengen. Zo worden wij de toonaangevende transatlantische aanbieder van authentieke Health- en Premium Taste-merkvoeding. Onze missie is helder en we beschikken over een toegewijd en energiek team om haar waar te maken. Wij zien uit naar een vruchtbaar 2006.

Wessanen concentreert zich op Europese markten voor natuurlijke, biologische voedingsproducten en specialiteiten

Wessanen concentreert zich op Europese markten voor natuurlijke, biologische voedingsproducten en specialiteiten Corporate Communications persbericht Beneluxlaan 9. P.O. Box 2635 3500 GP Utrecht. The Netherlands t +31 (0)30 298 88 31. f +31 (0)30 298 88 16 corporate.communications@wessanen.com www.wessanen.com Utrecht,

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Investeren in groei. Groeistrategie

Investeren in groei. Groeistrategie Groeistrategie Investeren in groei Tijdens het eerste jaar van Operatie Phoenix lag de nadruk op het vinden van maatregelen om kosten te besparen en de efficiency te verbeteren. Eind 2004 hadden we de

Nadere informatie

Persbericht resultaten derde kwartaal 2005 9 november 2005. Wessanen op koers voor verwezenlijking doelstellingen 2005

Persbericht resultaten derde kwartaal 2005 9 november 2005. Wessanen op koers voor verwezenlijking doelstellingen 2005 For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Wessanen realiseert solide verbetering van resultaten over 2004

Wessanen realiseert solide verbetering van resultaten over 2004 Corporate Communications persbericht Prof. E.M. Meijerslaan 2. Postbus 410 1180 AK Amstelveen t +31 20 547 95 28. f +31 (0)20 547 94 45 corporate.communications@wessanen-hq.com www.wessanen.com Amstelveen,

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie PERSMEDEDELING Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie HIGHLIGHTS - Pinguin NV wordt Greenyard Foods NV. Met de naamswijziging onderlijnt de internationale

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika

Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika Gereglementeerde informatie Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 12 oktober 2017 Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika Kernpunten Omzet stijgt

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Wessanen. Jaarverslag 2004

Wessanen. Jaarverslag 2004 Wessanen Jaarverslag 2004 Wessanen in het kort Ons bedrijfsprofiel Koninklijke Wessanen nv is een in Nederland gevestigd multinationaal voedingsmiddelenconcern dat opereert op de Europese en Noord-Amerikaanse

Nadere informatie

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 PERSBERICHT Bussum, 19 mei 2015 Aantal medewerkers ruim verdubbeld Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 Hoofdpunten trading update: Goede bedrijfsmatige ontwikkeling bestaande bedrijven Resultaatverwachting:

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Ontluikend groeiperspectief. Jaarverslag 2006

Ontluikend groeiperspectief. Jaarverslag 2006 Ontluikend groeiperspectief Jaarverslag 2006 Koninklijke Wessanen nv heeft een uitstekende reputatie in de toelevering van voedingsproducten aan haar markten. Deze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen

Nadere informatie

van het land tot op tafel. Authenticiteit onze bron van groei en winstgevendheid

van het land tot op tafel. Authenticiteit onze bron van groei en winstgevendheid van het land tot op tafel. Authenticiteit onze bron van groei en winstgevendheid Jaarverslag 2007 Koninklijke Wessanen nv is een in Nederland gevestigd multinationaal voedingsmiddelenbedrijf. Wij produceren,

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Persbericht 14 november 2017 Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Henkel zet een sterke prestatie neer in het derde kwartaal

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders 20 april 2016 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2015 Per divisie Handel en Assemblage

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Presentatie Halfjaarcijfers 2007

Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Okura Hotel, Amsterdam 20 juli 2007 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO 1 Agenda Samenvatting Ontwikkeling segmenten en landen in 1e

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie Kwaliteit in Wessanen ISO 9001 en 14001 certificatie Inhoud 1. Introductie Wessanen 2. Waarom kwaliteit een speerpunt is 3. De routekaart 4. Het certificatieproces 5. De verbeteringen vasthouden 6. Naar

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

Persbericht. Henkel boekt recordomzet en -winst. 23 februari Sterke resultaten voor het boekjaar 2016

Persbericht. Henkel boekt recordomzet en -winst. 23 februari Sterke resultaten voor het boekjaar 2016 23 februari 2017 Persbericht Sterke resultaten voor het boekjaar 2016 Henkel boekt recordomzet en -winst Omzet: +3,5% naar 18.714 miljoen (organisch: +3,1%) Omzetgroei opkomende markten: organisch +6,8%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45 RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 Augustus 2016, 17u45 innoveren om te beschermen netto omzet 180,26 +7% EBITDA 31,68 +20% netto winst 13,97

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 2 november 2006 P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt vandaag nadere gegevens bekend omtrent de voorgenomen acquisitie van Braywood Holdings Limited ten behoeve van de op

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet Workshop Dun & Bradstreet NEVI INKOOPDAG 2015 BJÖRN VAN RAAK MIKE VAN KESSEL ROSANNA VAN DER WOUDE Agenda Introductie Dun & Bradstreet Welke trends & uitdagingen zien wij in de markt? Interactieve break-out

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003 Jaarcijfers 2002 13 maart, 2003 Agenda Opening en welkom, Terugblik 2002 - Henny Hilgerdenaar Toelichting jaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Jaarresultaten Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart Hoofdkantoor Sabic Europe

Jaarresultaten Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart Hoofdkantoor Sabic Europe Jaarresultaten 2006 Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart 2007 Hoofdkantoor Sabic Europe Recordwinst bij omzet van 1,2 miljard Netto operationele winst stijgt 50% Bedrijfsopbrengsten 23%

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders 7 september 2017

Algemene vergadering van Aandeelhouders 7 september 2017 Algemene vergadering van Aandeelhouders 7 september 2017 Disclaimer Deze presentatie kan op de toekomst gerichte uitspraken bevatten. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, schattingen

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH FUNCTIEPROFIEL STEGEMAN Oktober 2014 CAMPOFRIO FOOD GROUP ALGEMENE INFORMATIE De basis van het moderne en innovatieve bedrijf Stegeman werd in 1858 gelegd door Johannes Stegeman in Deventer. Zijn slagerij

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting halfjaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Powerhouse,

Nadere informatie

Zakendoen in het Verenigd Koninkrijk. Informatie over de voedingsmiddelensector

Zakendoen in het Verenigd Koninkrijk. Informatie over de voedingsmiddelensector Zakendoen in het Verenigd Koninkrijk Informatie over de voedingsmiddelensector Waarom het Verenigd Koninkrijk? Het Verenigd Koninkrijk (VK) is een grote en hoog ontwikkelde markt, waar veel kansen liggen

Nadere informatie

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend Persbericht Utrecht, 11 maart 2016 VIVAT Jaarcijfers 2015 Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend De nettowinst over 2015 bedraagt 109 miljoen (2014: 612 miljoen verlies) Het

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Canon Essential Business Builder Program Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Essential Business Builder Program Introductie Het runnen van een drukkerij is een uitdaging. De activiteiten

Nadere informatie