PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond"

Transcriptie

1 Jaargang nummer 2 PrivaZorg magazine Samenwerken met Bureau NAH Zorg Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond "Huidige schaalvergroting in zorg heeft louter van doen met machtspolitiek" Residence 't Ruterhuus: Niet zomaar een hotel

2 Een sterk partnerschap. Arenthals Grant Thornton en de ondernemer staan voor een persoonlijke relatie. accountants en adviseurs Raoul Wallenbergplein Postbus AH Alphen aan den Rijn Telefoon: Fax: Internet: Tevens gevestigd in: Amsterdam, Boskoop, Gouda, Leiden, Rijswijk, Rotterdam en Woerden. 2 PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

3 Stormachtige tijden vergen veel begrip Dit nummer van ons magazine heeft helaas langer op zich laten wachten dan u van ons gewend bent. Dat heeft hoofdzakelijk te maken met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor een landelijke thuiszorgorganisatie als PrivaZorg is het een hele klus om op tijd de offerte bij de gemeenten in te dienen. Cliënten waarvoor er door de WMO iets gaat veranderen, krijgen zodra dat bekend is via hun steunpunt bericht; sommigen van u hebben dat ook al gehad. Doorbordurend op het eerdere gesprek dat PrivaZorg met de heer Jan Coolen van Zorgverzekeraars Nederland over de WMO mocht hebben, gaat hij nu dieper in op de schaalvergroting in de zorg. Maar naast de WMO zijn er genoeg andere dingen te doen. Zo zijn er nog altijd mensen die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Soms komt dat door een verkeerde diagnosestelling of door onbegrip. Een probleem waar veel mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) helaas nog steeds mee kampen. Door de samenwerking met het bureau NAH Zorg hopen we ook deze mensen voortaan van dienst te kunnen zijn. Een andere oorzaak kan gebrek aan informatie zijn; vaak als gevolg van een taalprobleem of een andere culturele achtergrond. Daarom werken we samen met Hart voor Nederland, waar met het hart op de goede plaats zorg verleend wordt door zorgverleners met een Turkse en Marokkaanse achtergrond. Wanneer we elkaar niet goed begrijpen, dan kan er ook geen goede zorg geleverd worden. Als er één plek is in Nederland waar ze dat begrepen hebben, dan is het wel t Ruterhuus in Diever waar iedere gast niet alleen met zorg, maar juist ook met begrip wordt omringd. Laten we elkaar bij de overgang naar 2007 maar vooral wederzijds begrip toewensen. Rob Verzijl Directeur PrivaZorg Inhoud Samenwerken met Bureau NAH Zorg Hoe vind je de weg in zorgland? Invoering WMO veroorzaakt maatschappelijke onrust "Huidige schaalvergroting in thuiszorg heeft louter van doen met machtspolitiek" Jan Coolen van Zorgverzekeraars Nederland Zorg voor mensen met een andere culturele achtergrond Hart voor Nederland Niet zomaar een hotel Residence 't Ruterhuus Colofon PrivaZorg Magazine 2 december 2006 PrivaZorg Magazine is een uitgave van PrivaZorg en wordt gratis verspreid onder cliënten en werkrelaties. Overname van informatie is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever: PrivaZorg Hoofdredacteur: Bertien Vries - PrivaZorg Eindredacteur: Gerard Kerkvliet - Kerkvliet Journalistiek en Voorlichting Medewerkers: Inge Orlemans, Gerard Kerkvliet, Wiebe de Boer, Metha Leth Redactieraad: Tera Stuut, Bertien Vries en Monique Böhm. Lay-out en druk: Drukkerij De Gans Advertenties Voor plaatsing van advertenties en tarieven kunt u contact opnemen met PrivaZorg. PrivaZorg Hardwareweg BM Amersfoort tel PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 3

4 door Wiebe de Boer Samenwerken met Bureau NAH Zorg Jaarlijks worden ruim honderdduizend mensen geconfronteerd met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (afgekort: NAH). Dit letsel kan het gevolg zijn van een ongeval, beroerte of een ziekte die de hersenen treft. Veel van hen hebben de rest van hun leven extra zorg en aandacht nodig. Omdat het vaak gaat om letstel waarvan je aan de buitenkant niets ziet, gaat er een wereld van onbegrip en leed achter schuil. De oprichter van Bureau NAH Zorg, Wiebe de Boer, is zelf gehandicapt door letsel ten gevolge van een ongeval. Zo op het eerste gezicht werd bij hem de diagnose Whiplash gesteld. Later bleek echter dat er sprake was van een hersenkneuzing. Jarenlang werd hij van het kastje naar de muur gestuurd, zijn klachten werden niet onderkend en de gevolgen waren vreselijk. Nu, vele jaren later, heeft hij samen met anderen Bureau NAH Zorg opgezet. DDe medewerkers van Bureau NAH Zorg ondersteunen mensen met niet aangeboren hersenletsel op allerlei gebieden. Sommigen hebben hulp nodig om bij de juiste specialisten terecht te komen, anderen hebben behoefte aan juridische begeleiding. Ook moeten er indicaties aangevraagd worden, de zorgvraag moet helder in beeld gebracht worden en cliënten kunnen geholpen worden met het beheren van hun PGB en het zoeken naar de juiste hulpverleners. Een andere belangrijke taak van Bureau NAH Zorg is het ontwikkelen van een landelijk netwerk zodat overal in Nederland mensen met niet aangeboren hersenletsel op weg geholpen kunnen worden. In het noorden en midden van het land zijn er al zelfhulpgroepen ontstaan die onder leiding staan van het bureau en gesteund worden door zorgcoaches. Er worden maandelijkse NAH cafés georganiseerd en door middel van symposia probeert NAH Zorg een breder publiek te bereiken. Wat doet Bureau NAH Zorg voor hun cliënten? - Helpen bij het in kaart brengen van de diagnose om de beste behandeling en verdere zorg af te kunnen stemmen. - Het zoeken naar wegen om vanuit de behoefte van de cliënt de zorgvraag gefinancierd te krijgen. Dit is voor de een het aanvragen van een PGB en voor de ander een aanvulling van de verzekeraar (in geval van letselschade bij de verzekeraar van de tegenpartij). - Het begeleiden en ondersteunen van de cliënt bij de verandering in de leefsituatie. Denk aan wonen, werken, studie, beroep, dagactiviteiten en reïntegratie. 4 PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

5 links Wiebe de Boer, voorzitter Stichting Bureau NAH, rechts Peter Dijkstra Hoe kan ik mijn gevoel van eigenwaarde terugkrijgen? Hoe kan ik goed voor mijzelf zorgen? Wie ben ik en wat wil ik? Wie kan mij begeleiden bij het maken van de juiste keuzes? Centraal staat de vraag bij cliënten Wat kan ik nog ondanks mijn hersenletsel? Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Door lotgenotencontacten en uit ideële overwegingen is de stichting Bureau NAH Zorg opgericht. - Het formeren van een steungroep als sociaal netwerk rondom de cliënt, opdat die weer aan de samenleving kan deelnemen. - Het inzetten van een zorgcoach die emotionele ondersteuning biedt tijdens de afwikkeling van letselschade c.q. procedures. - Het verzorgen van geestelijke begeleiding bij traumaverwerking, rehabilitatie en het helpen zoeken naar zingeving. Lotgenotencontact Bureau NAH Zorg besteedt veel aandacht aan lotgenotencontact. Tijdens lotgenotenbijeenkomsten gaat het vaak om de volgende vragen: - Kan ik mijn gezondheid verder verbeteren? - Kan ik mijn juridische en inkomenspositie verbeteren? - Hoe kan ik werken aan maatschappelijk eerherstel, als burger volwaardig meetellen? Zorgvragersbeleid Tijdens de opening heeft de beschermheer van de stichting, de heer Ed Nijpels, in zijn toespraak de missie van NAH Zorg goed verwoord. Hieronder volgt een deel van de tekst die hij toen gesproken heeft. Hoe rust je patiënten nu toe. Hoe zorg je ervoor dat patiënten veel weerbaarder worden, dat ze voor hun eigen belangen opkomen. En hoe zorgen we ervoor dat die consumenten ook terecht komen in de zorg die niet wordt bepaald door het aanbod, maar welke juist wordt bepaald door wat de patiënten zelf nodig hebben. Dus hoe veranderen we die aanbodgerichte zorg, hoe veranderen we die in vraaggerichte zorg. Het gaat om klantvriendelijke gezondheidszorg, een gevarieerd aanbod, inspelen op individuele behoeften en vragen. De patiënten keuzemogelijkheden geven, volledige informatie verstrekken, geen wachtlijsten, dat er sprake is van goede afstemming tussen al die verschillende zorgaanbieders. Actiepunten Weten dat de juridische en praktische kant goed geregeld wordt, is een hele rust. Deze uitgangspunten die leiden tot een aantal actiepunten zijn voor Bureau NAH Zorg nog steeds van groot belang, want zij doen wat zij zeggen. Zoals: - Sterke rechtspositie voor de zorggebruiker. - De informatie die veel toegankelijker en veel betrouwbaarder moet worden, zoals informatie over zorg en zorgverzekering. - Advies moet onafhankelijk, laagdrempelig en betrouwbaar zijn. - De inkoopmacht, de financiële middelen moeten naar de zorggebruikers toe, die moeten zelf inkopen; er moeten meer mogelijkheden komen door uitbreiding van het Persoons Gebonden Budget. PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 5

6 Onderhandelingsmacht dat kan alleen maar met een hele krachtige patiëntenbeweging die zich sterk maakt in de richting van de zorgaanbieders maar ook in de richting van de zorgverzekeraars; omdat alleen maar daarmee die positie van de patiënten kan worden verstevigd. Daarvoor is het ook nodig dat die diverse patiëntengroeperingen éénstemmig opereren d.m.v. één NAH Zorg klankbordgroep en in nauwe samenwerking met de landelijke koepelorganisatie S.H.O.N. (Samenwerkende Hersenletsel Organisaties Nederland). Hermien Holtus, NAH zorgmanager Gespecialiseerde juristen Bureau NAH zorg helpt cliënten met letselschade door doorverwijzing naar gespecialiseerde juristen die de weg kennen. Daarom is er een samenwerking met o.a. de Palsgroep (specialisten in letselschade), Houkes Letselschade en Houkes Bewindvoering die namens cliënten procedures opzetten en helpen bij het beheren van budgetten. Letselschade betekent in veel gevallen ook verlies van werk, wegvallen van inkomsten, dure behandelingen. Kortom allemaal zaken waar de cliënt mee te maken krijgt. Weten dat de juridische en praktische kant goed geregeld wordt, is een hele rust. Samenwerken met PrivaZorg De afgelopen maanden zijn er verschillende contacten geweest tussen Wiebe de Boer van NAH Zorg Hoe kan ik mijn gevoel van eigenwaarde terugkrijgen? en PrivaZorg. Omdat we beide landelijk werken en beide het belang van de cliënt voorop stellen, zijn we voornemens meer samen te werken. Cliënten die zich melden bij PrivaZorg kunnen doorverwezen worden naar Bureau NAH Zorg en cliënten met een zorgvraag kunnen zorg betrekken via de steunpunten van PrivaZorg. Omdat er veel meer gedaan kan worden om het welzijn van NAH cliënten te bevorderen en om adequaat in te kunnen spelen op wensen en behoeften, zullen er arrangementen opgezet gaan worden. Meer informatie Wilt u meer weten over wat Bureau NAH Zorg voor u kan betekenen dan kunt u de website raadplegen of telefonisch contact opnemen met een medewerker van Bureau NAH Zorg. Stichting Bureau NAH Zorg Postbus ZJ Oenkerk telefoon fax Frank de Boer, coördinator cliëntservicebureau 6 PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

7 door Tera Stuut en Bertien Vries Invoering WMO veroorzaakt maatschappelijke onrust Hoe vind je de weg in zorgland? Het is niet de eerste keer dat we in ons magazine aandacht schenken aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en nu is het dan zover. Gemeenten zijn vanaf 2007 jaar verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp. Veel gemeenten zullen de bestaande instellingen voor thuiszorg geen contract aanbieden, maar slechts met een beperkt aantal zorgaanbieders in zee gaan, waaronder ook aanbieders die nog nooit zorg binnen de gemeente hebben geleverd. Dit kan leiden tot onzekerheid bij zowel cliënten als zorgverleners. Het is niet ondenkbaar dat mensen hun vertrouwde hulp moeten gaan missen en voortaan zorg krijgen van een volslagen onbekende organisatie. IIn januari 2006 stemde vrijwel de gehele Tweede Kamer in met de komst van de WMO. Eind juni heeft de Eerste Kamer zich gebogen over de wet en hiermee ingestemd. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2007 niet meer het Zorgkantoor, maar de gemeente waar u woont ervoor moet zorgen dat u de huishoudelijke zorg die u nodig heeft, ook kunt krijgen. Bij dit inkoopbeleid moeten de gemeenten zich houden aan de Europese aanbestedingsregels. In deze nieuwe situatie kunnen instellingen en bedrijven die huishoudelijke zorg willen leveren een offerte indienen bij de gemeente. De gemeente zal dan op basis van een prijs-kwaliteitverhouding een keus maken uit de ingediende offertes. De gemeente bepaalt zelf hoeveel organisaties zij wil contracteren. De ene gemeente zal kiezen voor maximaal drie aanbieders, de andere gemeente vindt keuzevrijheid zo belangrijk dat zij een contract aan wil gaan met iedere zorgaanbieder die voldoet aan de minimumeisen. Ook blijft het mogelijk zelf zorg in te kopen met een PGB (Persoons Gebonden Budget). De Tweede Kamer wil met de invoering van de WMO-wet de versnippering in de zorg tegengaan. Het is de bedoeling dat gemeenten vanuit één loket maatschappelijke zorg bieden, aanpassingen aan het huis regelen en huishoudelijke hulp organiseren. De andere vormen van thuiszorg (persoonlijke verzorging en verpleging en begeleiding), dagbesteding en verblijf blijven binnen de AWBZ. PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 7

8 Eigen Bijdrage En hoe zit het met de eigen bijdrage? Deze wordt nu geregeld via het CAK. Dit gaat voorlopig niet veranderen; een hele geruststelling. Uw thuiszorgorganisatie blijft als vanouds de uren doorgeven aan het CAK en op basis hiervan betaalt u de eigen bijdrage. Wat verandert er voor u? Wij hopen niet al te veel. Maar zeker weten doen we dat niet. Het kan namelijk zo zijn dat uw gemeente kiest voor andere thuiszorgorganisaties dan PrivaZorg. Als dat in uw gemeente het geval is, maar u wilt zelf alles liever bij het oude laten en zorg blijven krijgen van PrivaZorg, dan kan dat opgelost worden met een Persoon Gebonden Budget (PGB). Bij een PGB krijgt u een budget toegewezen en van dat bedrag kunt u zelf zorg inkopen bij wie u maar wilt. Dus als u zorg wilt blijven krijgen van de u vertrouwde handen dan kan dat geregeld worden via een PGB. Een PGB brengt wel een stuk administratie met zich mee. We kunnen ons heel goed voorstellen dat dit voor u misschien te ingewikkeld wordt. Daarom is uw zorgcoördinator van het steunpunt bereid u daarin te ondersteunen en te regelen wat daarvoor nodig is, zodat u er geen omkijken naar hebt en dus voor u alles gewoon blijft zoals het is. Vindt u een PGB geen prettige oplossing, dan kunnen we u helpen bij het overstappen naar een andere organisatie. Een ding is zeker, we zullen u nooit in de steek laten. Zorgloket De meeste gemeenten zullen zorgloketten inrichten waar u als burger terecht kunt met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dit loket zal zowel fysiek, telefonisch als digitaal te bereiken zijn. Dus ook mensen die slecht ter been zijn en voor wie de afstand misschien een bezwaar is, kunnen met hun vragen bij de medewerker van het zorgloket terecht. Wij gaan ervan uit dat u hierover bericht krijgt van de gemeente voordat de wet in werking treedt. Overgangsperiode Sommige gemeenten zijn nog niet zover met de voorbereidingen dat er 1 januari 2007 gestart kan We laten u niet in de steek worden en hebben ervoor gekozen een overgangsregeling in te stellen. Dit betekent dat er gedurende de overgangsperiode niets verandert omdat de zorg geleverd blijft door dezelfde thuiszorgorganisatie. Dit is bijvoorbeeld het geval in: Nijmegen; Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar; Rotterdam; Drechtsteden; Almere; Amsterdam; Apeldoorn; Brummen; Epe; Zutphen; Utrechtse Heuvelrug; Wijk bij Duurstede; Rhenen; gemeente Utrecht; Veenendaal; De Bilt, Zeist en Bunnik. Op de hoogte blijven Sommige gemeenten kiezen voor een overgangsperiode Wij zullen ons uiterste best doen u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. We hopen u in het volgende magazine meer te kunnen vertellen over de invoering van de WMO. De gemeenten zullen overigens een brief schrijven naar hun inwoners om hen te informeren wat zij over de huishoudelijke verzorging besloten hebben. Verdere informatie kunt u ook vinden op de website van uw gemeente en in de plaatselijke dag- en huis-aan-huisbladen zullen ook berichten staan omdat de gemeenten persberichten uitbrengen. Verder zijn er ook zorgkantoren die cliënten via een brief informeren. De zorgkantoren doen dat omdat zij per 1 januari 2007 niet meer verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke verzorging. Wanneer duidelijk is welke afspraken er door uw gemeente gemaakt gaan worden, ontvangt u via uw PrivaZorg-steunpunt daar bericht over. VNG-informatie overgangsrecht Er is al veel geschreven over de WMO. Onderstaande informatie over het overgangsrecht is overgenomen van de website van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In het wetsvoorstel zijn twee overgangsartikelen opgenomen, namelijk artikel 40 (Wvg) en artikel 41 (AWBZ). Deze bepalingen regelen het overgangsrecht voor mensen die op 31 december 2006 rechten op grond van de Wvg genieten of een indicatiebesluit op grond van de AWBZ hebben voor huishoudelijke verzorging. Het overgangsrecht houdt in dat zij nog gedurende de looptijd van het indicatiebesluit, maar ten hoogste één jaar na de inwerkingtreding van de WMO 8 PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

9 hun oude rechten en plichten behouden. Niet meer op grond van de Wvg of AWBZ, maar de WMO neemt deze rechten en plichten over. Burgers hebben het recht op hetzelfde aantal uren zorg, maar dit betekent echter niet dat burgers recht hebben op dezelfde zorgaanbieder. De gemeente zal zelf aanbieders selecteren en contracteren. Het overgangsrecht voor de overgangscliënten blijft dus geldig gedurende de looptijd van het indicatiebesluit, maar ten hoogste één jaar na de inwerkingtreding van de WMO. Als een cliënt eerder dan een aangepaste indicatie nodig heeft, dan dient hij zich te melden bij de gemeente en valt hij na herindicatie automatisch onder de WMO. Als een cliënt in de loop van 2007 voor AWBZ-functies een nieuwe indicatie vraagt, bijvoorbeeld voor persoonlijke verzorging, maar er is geen wijziging in de indicatie voor huishoudelijke zorg gedurende dat jaar, dan blijft de persoon onder het overgangsregime vallen. Het overgangsrecht eindigt dus bij een nieuwe indicatie voor de hulp bij het huishouden. Het overgangsrecht regelt dus zowel de rechten als de plichten van de cliënt. Indien de cliënt geen gebruik wil maken van het overgangsrecht, zal deze persoon een herindicatie moeten aanvragen bij de gemeente, zodat deze persoon een WMO-cliënt wordt. Voor een goede overgang van de huishoudelijke verzorging van het zorgkantoor naar de gemeenten, is in de WMO artikel 40 opgenomen. Daarnaast hebben VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG een overgangsprotocol opgesteld. Onder overgangscliënten wordt verstaan: cliënten met een AWBZ-indicatie voor huishoudelijke verzorging die bij de inwerkingtreding van de WMO nog van toepassing is (conform artikel 41, lid 3 van de WMO). De overgangsrechten en -plichten houden in dat de oude wetgeving nog doorloopt tijdens de looptijd van hun indicatie, maar tot maximaal één jaar na inwerkingtreding van de WMO. Deze oude wetgeving omvat de AWBZ, het Besluit zorgaanspraken AWBZ, de Regeling zorgaanspraken AWBZ, de Regeling subsidie AWBZ, het Zorgindicatiebesluit en het Bijdragebesluit zorg. Per 1 januari 2007 gaat de gehele huishoudelijke verzorging uit de AWBZ over naar de gemeente. Zeeuwse model zou overal toegepast moeten worden Ook de kortdurende huishoudelijke verzorging na ziekenhuisopname valt per 1 januari 2007 onder de WMO. Indien iemand de indicatie verblijf heeft, maar wel zelfstandig woont, dan valt de huishoudelijke verzorging ook onder de WMO. Alle middelen die gemoeid zijn met de huishoudelijke verzorging gaan over naar de gemeenten. Huidige verblijfscliënten die zelfstandig wonen dienen voor geherindiceerd te worden en zullen na herindicatie onder het zorgzwaartepakket van de AWBZ vallen. Per 1 januari 2007 komt voor nieuwe cliënten full-package via de zorgzwaartebekostiging. De huishoudelijke verzorging zal dan wel onder de AWBZ vallen. Het Zeeuwse model Het is ronduit treurig te noemen dat het Zeeuwse model niet door alle andere gemeenten (een enkele uitzondering daargelaten zoals bijvoorbeeld de gemeente Nieuwegein) is overgenomen, want daarmee had veel van de onrust die nu ontstaat, voorkomen kunnen worden. In de provincie Zeeland is het als volgt gegaan: Alle dertien Zeeuwse gemeenten hebben met elkaar samengewerkt (op zich al een prestatie) en vervolgens gezamenlijk ervoor gekozen de prijs en een aantal eisen vast te stellen waar een aanbieder aan moet voldoen. Iedere aanbieder die een offerte heeft ingediend en aan de gestelde eisen en voorwaarden voldoet, kan dan ook in Zeeland WMO-zorg leveren. Dat betekent dus dat oude vertrouwde thuiszorgorganisaties gewoon huishoudelijke verzorging kunnen blijven leveren en dat er mogelijkerwijs nieuwkomers bijkomen. Maar het allerbelangrijkste is wel dat de cliënt op basis van kwaliteit/klantgerichtheid kan kiezen van wie zij/hij zorg wil ontvangen. Het is dan ook omwille van de keuzevrijheid van de cliënten dat PrivaZorg hoopt dat gemeenten die de keuzemogelijkheid nog hebben alsnog voor het Zeeuwse model kiezen. Want dat betekent immers dat WMO inderdaad staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning en niet voor Wet Maatschappelijke Onrust. PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 9

10 Jan Coolen van Zorgverzekeraars Nederland (ZN): Huidige schaalvergroting in thuiszorg heeft louter van doen met machtspolitiek Dit voorjaar sprak PrivaZorg Magazine met drs. Jan Coolen van Zorgverzekeraars Nederland over de WMO. Sindsdien is er, ook in de media, heel wat over de thuiszorg te doen geweest. Niet alleen over de WMO en over fusies, maar ook over het gebrek aan financiële middelen dat in de zomer tot een zorgstop leidde. Al met al reden genoeg om de heer Coolen te benaderen met het verzoek een tweede gesprek met hem te mogen hebben; een verzoek dat hij sympathiek inwilligde. door Gerard Kerkvliet en Inge Orlemans Een aantal grote zorgaanbieders confronteerde hun clienten de afgelopen zomer met een zogeheten zorgstop. Hiermee dwongen zij staatssecretaris Ross extra geld beschikbaar te stellen voor betaalde zorg uit de AWBZ. Voor Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kwam deze zorgstop niet als een verrassing. In totaal was er in 2006 niet meer dan 77 miljoen euro beschikbaar voor groei en nieuwe taken. Met zoveel aanvullende claims voor taken als de groeiende zorg voor 75-plussers, opvang van ouders met een thuiswonend gehandicapt kind, het stijgende beroep op de geestelijke gezondheidszorg en de noodzaak tot kwaliteitsverbetering, wisten we dat het zou vastlopen, aldus dr. Jan Coolen coördinator AWBZ bij Zorgverzekeraars Nederland. De staatssecretaris kwam verrassend snel met extra middelen over de brug (95 miljoen), volgens ZN echter nog altijd onvoldoende. Coolen: Wij zijn blij met dat extra bedrag van een kleine 100 miljoen. Maar de staatssecretaris moet duidelijk aangeven waar haar prioriteiten liggen. Bij de algemene thuiszorg, bij de GGZ?. Ook mag duidelijk zijn dat de explosie van indicaties voor begeleiding waarop VWS nog geen rem heeft gezet onmogelijk allemaal verzilverd kunnen worden. De staatssecretaris meende dat alleen de grote thuiszorgorganisaties vastliepen. Allerminst waar, zo bleek uit een onderzoek van Branchebelang Thuiszorg Nederland en ZN. Ook kleinere thuiszorgorganisaties kampten soms met wachtlijsten. Hoewel met de extra middelen de ergste nood kon worden gelenigd blijft de vraag welke ruimte er is voor 2007 en verder. Volgens Coolen 10 PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

11 krijgt de AWBZ er in 2007 in totaal 550 miljoen bij. Wij willen dat geld overwegend inzetten voor meer volume; méér mensen helpen die langdurige zorg, begeleiding en verpleging nodig hebben. Vanaf 1 januari 2007 gaat het ABWZ-geld voor de huishoudelijke verzorging naar de gemeenten. Dit gebeurt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het budget dat daarvoor beschikbaar is geraamd op 1,2 miljard is volgens ZN toereikend. Het gaat om mensen die daarmee goed geholpen kunnen worden. De gemeenten kunnen hiermee afspraken maken met thuiszorgorganisaties voor huishoudelijke verzorging. Voorlopig blijft de activerende en ondersteunende begeleiding in de AWBZ. We zijn er alert op dat sommige aanbieders een stukje van de huishoudelijke zorg naar de AWBZfunctie begeleiding brengt; via hun invloed op het indicatieproces. Daaraan moet VWS grenzen stellen; de ruimte die de aanbieders kregen voor indicaties onder mandaat moeten we herzien. In 2007 zullen dus de extra middelen gaan naar persoonlijke verzorging/verpleging en begeleiding en zorg voor chronisch zieken thuis. Coolen vindt dat de overgang van de algemene thuiszorg van de AWBZ naar de WMO goed op gang gaat komen. Voorwaarde blijft dat de gemeenten voldoende zorgaanbieders betrekken bij de levering van huishoudelijke zorg; en niet bij één of twee preferente aanbieders uitkomen. Hierdoor kunnen ze waarborgen dat de bestaande keuzevrijheid van de consument behouden blijft. Mensen met een bestaande indicatie voor huishoudelijke verzorging, blijven daar tot 31 december 2007 recht op houden zolang hun indicatie strekt. De gemeente is verplicht die rechten over te nemen. In het najaar van 2006 kunnen thuiszorgorganisaties deelnemen aan de aanbestedingsprocedures bij gemeenten. Hierdoor wordt een monopolie van één exclusieve thuiszorgorganisatie per gemeente voorkomen en blijft het recht op vrijheid van zorgkeuze gehandhaafd. ZN is voorzichtig optimistisch over deze overgang, maar houdt toch een slag om de arm. Als het bij 10% van de clienten niet goed gaat, heb je het wel over mensen voor wie de zorg niet goed is geregeld. Als het niet lukt, krijg je daar veel heibel over, aldus Coolen. VWS is zich hiervan terdege bewust. De grote zorgaanbieders hebben inmiddels zo n stevige positie op de zorgmarkt, dat je je kunt afvragen of er nog wel ruimte is voor kleinere aanbieders? Volgens Jan Coolen is het zaak van de gemeenten en de consumentenorganisaties dat ze de zorgvragers hierover goed informeren. Het is de bekende kritiek, dat er bijvoorbeeld na een ziekenhuisverblijf weinig wordt verwezen naar kleinere aanbieders. Dat klopt wel een beetje, waar de reguliere aanbieders de posities in de transferprocessen naar zorg thuis innemen. Tegelijk kan ik er tegenover zetten dat kleinere thuiszorgorganisaties hun bekendheid en budgetten met sprongen omhoog zien gaan. Soms in bepaalde segmenten van de zorgmarkt, zoals ADL-hulp voor langdurig chronisch zieken of palliatieve verpleging thuis. Er wordt veel geklaagd, maar zulke nieuwe aanbieders maken soms hele forse sprongen omhoog in budget. Het verhaal dat kleinere (nieuwe) aanbieders in het verdomhoekje zitten en geen kansen zouden krijgen, klopt van geen kanten. Anderzijds ziet ZN grootschaligheid wel degelijk als een dreiging. Van de combinatie van grote thuiszorgorganisaties in het noorden en het oosten van Nederland kun je niet meer volhouden dat het een meerwaarde heeft voor de klant, dat die beter kan kiezen en een volwaardiger pakket heeft. Die schaalvergroting heeft louter van doen met machtspolitiek. Voor Coolen roept dit de vraag op of het wellicht beter is om terug te gaan naar een inzichtelijke schaal, door van de mammoets te eisen dat ze per regio duidelijk maken in welke zorgvraag ze willen voorzien; en dus per regio de productie te specificeren. Feitelijk is dat een vorm van splitsing; ongeacht de vraag of een aanbieder ervoor kiest heel groot te zijn. We kunnen dan beter letten op voorwaarden die met kwaliteit van doen hebben. Of de ketensamenwerking met regionale ziekenhuizen duidelijk gestalte krijgt, de afstemming met woonvoorzieningen voor langdurig chronisch zieken, de begeleiding en zorg voor ouderen die geen sociale omgeving hebben, de zorg voor huisvesting. We zullen aan de aanbieders vragen een neus te ontwikkelen voor zulke regionale verschillen. Niet alleen kleinere thuiszorgorganisaties maken zich zorgen over deze ontwikkeling, ook Thuiszorg Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) noemen die enorme grootschaligheid ongewenst. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) beraadt zich er nog over. Daarom moeten wij brutaler zijn in PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 11

12 onze afspraken met grote thuiszorgorganisaties en eisen stellen. We moeten per regio bijvoorbeeld weten hoe de zorgketen is geregeld na een ziekenhuisopname. Wij moeten zelf maar eens de handschoen oppakken. Regionaal beter onderzoeken, hoeveel ouderen en chronisch zieken hebben we in dit gebied. Hoe is de zorgketen ingericht, hoe helder is dit op het niveau van de werkprocessen opgepakt? Hoe is de uitstroom geregeld na een CVA, met revalidatie naar huis of naar een verpleeghuis? Er blijven nu nog te veel mensen te lang in een ziekenhuis liggen. Van de vakmensen uit de zorg moeten we begrijpen welke verbeteringen in die zorgketen nodig zijn. Volgens Coolen is op dit moment geen afzonderlijke Zorgconsumentenwet nodig om dit soort zaken aan te pakken. De nationale patiëntenbeweging dringt aan op vernieuwing en kwaliteitsverbetering. Als wij eind 2007 niet een bepaalde voortgang hebben gemaakt, dan hebben zij terecht reden tot beklag. Wij hebben afgesproken dat in de 32 regio s het plaatje dat nodig is niet alleen vanuit de ivoren torens van de zorgkantoren wordt ontwikkeld, maar samen met de cliëntenorganisaties. Daaruit zal blijken dat in het licht van vergrijzing - meer budget nodig is voor wijkverpleging, maar ook ruimte voor gezondheidsvoorlichting en preventie; daarnaast betere systemen voor oproepbare zorg tijdens avonden en nachten (hulp op afroep in afstemming met de eerstelijnszorg uitwerken). Cliënten hebben wel het recht maar vaak niet de mogelijkheid om dat recht te verzilveren. Coolen: In delen van de zorg is dat ingewikkeld. Als je nu vanwege een CVA of acuut hartfalen naar het ziekenhuis moet en je hebt geen familie meer of een huisarts die voor je lobbiet, dan heb je het zwaar als klant. Dan loop je de kans dat je vermalen wordt door de grootschaligheid van de organisaties die we nu hebben. In dat opzicht steunen wij het pleidooi van de organisaties in de ouderenzorg om het zogenoemde case-management zwaarder aan te zetten. Vaak denkt men aan een aparte functionaris, maar het kan ook heel goed door de wijkverpleging gedaan worden. Voor mensen met zwakke familiebindingen en een ingewikkeld ziektebeeld is het nu wel heel erg zoeken in het zorgsysteem. Vaak hebben we geen goed overzicht van regionale voorzieningen die onmiddellijk beschikbaar zijn als daar behoefte aan is. Mijn wens richting politiek? Ik zou het jammer vinden wanneer het debat zich beperkt tot 100 of 150 miljoen erbij. Natuurlijk: we zitten nog steeds met oplopende indicaties voor begeleiding, verzorging en verpleging. Tegelijk is er veel geld bijgekomen in de afgelopen vijf jaar; de budgetten voor de care-sectoren zijn met 50% toegenomen. Dus wil de politiek terecht weten hoe we dat geld zo goed mogelijk aanwenden. Op dit moment ligt het accent op marktwerking. Dat helpt wel iets. Maar het is niet genoeg en niet zaligmakend. Ook moeten we verplegenden en verzorgenden toch iets meer lokale ruimte geven en de verpleegkundige weer meer onderdeel maken van de eerstelijnszorg, samen met de huisarts en de patiëntenkring. Dat vereist een kentering ook bij de koepels van aanbieders. We zijn erg druk met praten over geld; het accent moet verschuiven naar inhoud. Hoe krijgen we die keten op orde? Hoe kunnen we verpleegkundigen en verzorgenden tijdiger inzetten? Daar zitten allerlei vormen van winst en die pakken we nu onvoldoende. Ik zie wel verbeteringen. Maar die worden nog veel te weinig aan de man gebracht. Neem als voorbeeld de online verbinding tussen en bedlegerigen en een verpleegsterspost. Dat is een praktische vernieuwing. Zulke zaken moeten sneller en breder verspreid worden. Er gebeurt van alles aan vernieuwing, maar te weinig aan het uitdragen ervan. Het lijkt wel of elke thuiszorgorganisatie zelf het wiel aan het uitvinden is. Ik vind dat we iets moeten met die kennis en ervaring van zorgverleners en verpleeghuisartsen. Dat zorgmanagers niet alleen maar bezig hoeven te zijn met het rondbreien van begrotingen, maar zich bezig kunnen houden met invoeren van lonende vernieuwingen. En dat zorgverzekeraars dat via een positieve prikkel kunnen bevorderen. De belangstelling is er wel, maar in de drukte der dingen laten we die aandacht voor vernieuwing te veel vallen. Zorgverzekeraars Nederland Sparrenheuvel JE Zeist Postbus AM Zeist Tel: PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

13 door Tera Stuut Hart voor Nederland: Zorg voor mensen met een andere culturele achtergrond December 2005 schreven we in ons magazine dat de zorgkantoren vanaf 2006 meer aandacht zouden gaan besteden aan thuiszorg voor mensen met een andere culturele achtergrond. En daar waren we toen verheugd over omdat dit beleidsvoornemen prima aansloot op het initiatief dat PrivaZorg medio 2005 had genomen om met BBAA, een bureau voor begeleiding van Antillianen en Arubanen onder leiding van Emely Toering- Marcera, samen te gaan werken. Het is dan ook zeer positief dat wij nu kunnen melden dat PrivaZorg is gaan samenwerken met Hart voor Nederland; een thuiszorgbureau dat speciaal toegerust is om mensen met een islamitische achtergrond zorg te verlenen. Enkele maanden geleden zijn wij in contact gekomen met de thuiszorgorganisatie Hart voor Nederland. Deze thuiszorgorganisatie is eind 2005 opgericht door twee zussen en een broer, Louisa, Hayat en Hassan el Boujjouffi. Beide zussen waren al jaren werkzaam binnen de gezondheidszorg als leidinggevenden bij andere thuiszorgorganisaties. Zij consta- Door taalproblemen blijven mensen van zorg verstoken teerden in hun werk dat er relatief weinig aanvragen voor thuiszorg kwamen uit de groep Nederlanders met een islamitische achtergrond. Dit was voor hen aanleiding om nader onderzoek te doen. Wat bleek? Veel mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond wenden zich niet tot het CIZ om een indicatie voor thuiszorg te krijgen omdat zij denken dat ze hier niet voor in aanmerking komen. En omdat zij bang zijn dat zij de zorg niet kunnen bekostigen. Om cliënten met een islamitische achtergrond beter te kunnen informeren en om de drempel te verlagen, hebben de beide zussen besloten samen met een van de broers El Boujjouffi de thuiszorgorganisatie Hart voor Nederland op te richten. Zij hebben een folder ontwikkeld en via allerlei belangenorganisaties de aandacht gevestigd op hun nieuwe activiteiten. Het opbouwen van een netwerk binnen de verschillende islamitische organisaties en belangengroepen vormt de basis om duidelijk te maken aan cliënten dat zij ook recht hebben op AWBZ zorg en tevens het recht hebben zelf te mogen kiezen. Hart voor Nederland heeft het nu mogelijk gemaakt thuiszorg PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 13

14 Louisa en Hayat el Boujjoufi houden zich vooral bezig met alle taken die te maken hebben met de coördinatie en organisatie van thuiszorg; Hassan houdt zich bezig met de bedrijfseconomische aspecten van de organisatie. Andere familieleden worden ingeschakeld bij hand- en spandiensten. Kortom onze hele familie wil zich inzetten om de grote groep ouder wordende, meest uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap afkomstige Nederlanders gebruik te laten maken van de AWBZ-gefinancierde thuiszorg. Gelukkig hebben we een grote familie en zijn we gewend alles aan te pakken wat nodig is, want het is niet niks om een thuiszorgorganisatie te managen. Maar de blijdschap en de soms dankbare uitingen van onze cliënten sterken ons erin dit werk te blijven doen. We hebben een goede beslissing genomen en zijn erg blij met onze zorgverleners die met liefde en respect zorg verlenen, aldus Hayat. te krijgen voor een groep die zich niet eens bewust was van de mogelijkheden. Islamitisch doelgroep Hart voor Nederland richt zich voornamelijk op de islamitische doelgroep. Hayat: Uiteraard leveren wij iedereen met een zorgvraag hulp, maar de mensen met een islamitische achtergrond begrijpen we heel goed omdat we zelf deze achtergrond hebben. Onze zorgverleners, de meeste zorgverleners zijn van oorsprong afkomstig uit Turkije en Marokko, weten dit en dat geeft direct al een vertrouwd gevoel voor onze clienten. Zeker voor hen die de Nederlandse taal niet geheel beheersen. De familie El Boujjouffi zelf komt oorspronkelijk uit Marokko. Alle kinderen zijn in Nederland naar school gegaan en hebben hier hun studie afgerond. Zij spreken twee talen en begrijpen alles van de culturele verschillen en gewoonten. Succes en zorgen De familie El Boujjouffi dreigde haast ten onder te gaan aan het eigen succes Zoals eerder gezegd is Hart voor Nederland opgericht eind Zij hebben een AWBZ toelating maar konden van het zorgkantoor nog geen budget krijgen. Dit bracht hen in een vervelende positie, want daardoor waren zij afhankelijk van een andere zorgaanbieder en al na enkele maanden bleek, dat zij geen zorgvragen meer konden invullen omdat die thuiszorgorganisatie geen budget meer had. Via het zorgkantoor kreeg Hart voor Nederland te horen dat zij voor het jaar 2006 zelf wat budget zouden krijgen om zorg te leveren, maar meer werd er niet gedaan. Budget toegezegd krijgen is wel heel mooi, maar je hebt er pas wat aan als je daadwerkelijk over voldoende budget kunt beschikken zodat je zonder financiële krapte de zorg die nodig is, kunt leveren. De familie El Boujjouffi dreigde haast ten onder te gaan aan het eigen succes. Samenwerken met PrivaZorg Hayat: Doordat we op een vergadering van de brancheorganisatie Spot in contact kwamen met PrivaZorg en het contact vanaf de start plezierig was, hebben we besloten samen te werken. 14 PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

15 PrivaZorg ziet deze samenwerking als zeer positief omdat op deze manier weer een goede invulling wordt gegeven aan een van de speerpunten van het beleid: zorg verlenen aan mensen met een andere culturele achtergrond. De directie van PrivaZorg is erg blij dat er een zeer gedreven en gemotiveerd steunpunt bijgekomen is en zal haar uiterste best blijven doen, vanuit de gedachte dat iedere Nederlander ongeacht geloof, huidskleur of cultuur de thuiszorg krijgt die nodig is. Hart voor Nederland zal haar eigen naam blijven voeren, maar als PrivaZorg-steunpunt wel gebruik maken van alle faciliteiten die PrivaZorg te bieden heeft. En uiteraard gaan samenwerken met de andere steunpunten van PrivaZorg om de cliënten altijd passende zorg te bieden. Voor Hart voor Nederland scheelt de samenwerking met PrivaZorg een hoop werk; het betekent immers dat zij zich net als de andere PrivaZorg-steunpunten volledig kan richten op het leveren van kwalitatief goede zorg en alleen daaraan heb je zeker al je handen vol. Hart voor Nederland in het centrum van Nederland Sinds de oprichting van Hart voor Nederland loopt het storm. Omdat het bureau gevestigd is in de stad Utrecht hebben ze daar de meeste cliënten, maar ze leveren ook zorg in de rest van de provincie Utrecht als daar vraag naar is. Zo wordt er op dit moment thuiszorg geleverd in Amersfoort, IJsselstein, Nieuwegein, Houten, De Bilt, Zeist, Bunnik, Maarn, Doorn, Driebergen en Hilversum. Hart voor Nederland heeft een brochure ontwikkeld die in twee talen is uitgevoerd, de Arabische en Nederlandse taal. Dus mensen die (nog) geen Nederlands kunnen lezen, kunnen in hun eigen vertrouwde taal lezen waar zij recht op hebben. Dit sluit geheel aan bij de filosofie van PrivaZorg: de cliënt bepaalt zelf wie er bij hem/haar thuis over de vloer komt. Hart voor Nederland is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken onder telefoonnummer: ; het kantoor bevindt zich aan de Detmoldstraat 11, 3523 GA te Utrecht. PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 15

16 DINER Heerlijke maaltijden voor koude kerstdagen! Hertengoulash in rode wijnsaus met stoofpeertjes en aardappel-kwarksterren Varkenshaasje in peperroomsaus met haricots verts en pommes dauphine Pangafilet in een Franse mosterdroomsaus met een gourmetgroentemix en aardappelen met peterselie normale voeding minder verzadigd vet zonder toegevoegd suiker rijk aan vezel Wij wensen u fijne feestdagen en smakelijk eten! 16 PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

17 door Meta Leth Residence t Ruterhuus Niet zomaar een hotel Temidden van de schapen en met uitzicht op de weide ligt Residence t Ruterhuus. Het plaatsje Diever in Drenthe is de thuisbasis van dit mooie hotel. Wat dit hotel zo bijzonder maakt, is het feit dat de eigenaren van deze accommodatie aan mensen die wat extra aandacht, begeleiding, verzorging of verpleging nodig hebben, een vakantie op maat willen bieden. De dagelijkse leiding van het hotel bestaat uit enthousiaste mensen die het een ander gewoon naar de zin willen maken. Een goede, gezonde maaltijd, een prettige ruime kamer en bovenal een rustige sfeer. Alle ruimtes op de begane grond zijn aangepast voor rolstoelgebruikers. Er zijn speciale hoog/laag bed- Voor iedere vraag een passend arrangement den beschikbaar voor de gasten die hiervan gebruik moeten maken en ook de badkamers zijn aangepast voor rolstoelgebruik. Cliënten die een indicatie hebben voor verzorging en verpleging kunnen in t Ruterhuus de thuiszorg ontvangen die zij nodig hebben. Naast individuele gasten zijn ook groepen welkom. Zo zijn er al meerdere groepen cliënten uit verpleeghuizen een weekje te gast geweest in t Ruterhuus. De verpleeghuisbewoners genieten van de rust, de stilte en de mooie natuur. De verzorgenden en begeleiders vanuit het verpleeghuis merken dat een weekje eruit het welzijn van hun bewoners zeer bevordert. Opeens zijn de mensen immers geen PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 17

18 verpleeghuisbewoner meer, maar gewoon vakantiegast. De positieve invloed die dat heeft op het dagelijks functioneren is zeer groot. Men kan er echt weer even tegen. Whiplash Instituut Nederland De afgelopen jaren hebben al vele cliënten arrangementen op maat aangeboden gekregen. Vooral mensen die ten gevolge van een ongeval blijvend letsel hebben opgelopen. Dankzij een samenwerking met het Whiplash Instituut Nederland (kort weg WIN) kunnen deze mensen tijdens hun verblijf in t Ruterhuus samen werken aan leren leven met de beperkingen. Het WIN heeft hiervoor een speciaal programma ontwikkeld. Het hele programma wordt begeleid door een neuroloog en een gespecialiseerde psycholoog. Gedurende vier weken zijn de gasten drie dagen aaneengesloten in t Ruterhuus. Zij kunnen gebruik maken van alle faciliteiten die het programma biedt en tussendoor heerlijk ontspannen op hun kamer of op het terras of genieten van een mooie wandeling of fietstocht. Leren leven met een beperking Voor elke situatie een passend arrangement Residence t Ruterhuus heeft ook in tal van andere situaties veel te bieden. Bijvoorbeeld wanneer u tijdelijk gebruik wilt maken van een een- of tweepersoonskamer omdat u herstellende bent van een ziekenhuisopname of revaliderend na een heupof knieoperatie. U kunt ook voor enkele maanden terecht in t Ruterhuus. Zelfs als u voor langere tijd een prettige kamer zoekt met alle faciliteiten die u het leven kunnen veraangenamen dan zijn er mogelijkheden. Kortom: de leiding van t Ruterhuus probeert voor iedere vraag met een passend aanbod te komen. Wilt u nu na het lezen van dit artikel meer weten over de mogelijkheden van Residence t Ruterhuus dan kunt u van dinsdag tot en met vrijdag tijdens kantooruren contact opnemen met Monique Böhm ( ) van het Centrale Kantoor van PrivaZorg in Amersfoort. Zij zorgt er dan voor dat u alle informatie krijgt die u wenst. 18 PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

19 DRUKKERIJ DE GANS B.V. Uw drukwerk met ZORG omringd Maanlander MN Amersfoort telefoon mail PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 19

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel -stra Nummer 10 december 2013 zorg nieuws Niet Aangeboren Hersenletsel Geachte lezer, Geachte lezer, 2 Het jaar 2013 is bijna ten einde. U wachten de Kerstdagen en de jaarwisseling. In onze zorgsector

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Welke zorgverzekeraar heeft beste pgb-regeling? Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen wat iemand voor je doet en wanneer!

Welke zorgverzekeraar heeft beste pgb-regeling? Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen wat iemand voor je doet en wanneer! 04 12-2014 extra: Veranderingen in de pgb-zorg 2015, special voor leden van Per Saldo het magazine van per saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Voor ons een ongelooflijk verhaal, in Zweden heel gewoon

Voor ons een ongelooflijk verhaal, in Zweden heel gewoon [ nr 6 december 09 ] Magazine voor mensen met een persoonsgebonden budget Voor ons een ongelooflijk verhaal, in Zweden heel gewoon Inspiratie voor het nieuwe jaar Mijn thuis! Kleine wooninitiatieven redden

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS 1 INHOUD 1. INLEIDING ONDERZOEKS DOSSIER 3 1.1 DESKRESEARCH 3 1.2

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugdzorg Ministerie van Justitie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verder in dit nummer: Wacht- en doorlooptijden jeugdzorg 4 Overzicht wet- en regelgeving per 1 januari 2005 5 Officiële start jeugdzorgbrigade

Nadere informatie

AanZet. Weinig vertrouwen in gemeente

AanZet. Weinig vertrouwen in gemeente Nummer 5 november 2014 AanZet Weinig vertrouwen in gemeente En verder Verkeerde zorgpolis kan vergaande gevolgen hebben Tikje uitdaging om eigen grens te verleggen Marlou van Rhijn prominent in Nike-reclame

Nadere informatie

EM nr. 06 14. Ergotherapie. 7 november 2014 Jaarcongres

EM nr. 06 14. Ergotherapie. 7 november 2014 Jaarcongres EM nr. 06 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - september 2014 7 november 2014 Jaarcongres Ergotherapie WMO-adviseur Maria Mattens: Ik hoor zoveel bijzondere levensverhalen WFOT: Een terugblik op een

Nadere informatie