PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond"

Transcriptie

1 Jaargang nummer 2 PrivaZorg magazine Samenwerken met Bureau NAH Zorg Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond "Huidige schaalvergroting in zorg heeft louter van doen met machtspolitiek" Residence 't Ruterhuus: Niet zomaar een hotel

2 Een sterk partnerschap. Arenthals Grant Thornton en de ondernemer staan voor een persoonlijke relatie. accountants en adviseurs Raoul Wallenbergplein Postbus AH Alphen aan den Rijn Telefoon: Fax: Internet: Tevens gevestigd in: Amsterdam, Boskoop, Gouda, Leiden, Rijswijk, Rotterdam en Woerden. 2 PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

3 Stormachtige tijden vergen veel begrip Dit nummer van ons magazine heeft helaas langer op zich laten wachten dan u van ons gewend bent. Dat heeft hoofdzakelijk te maken met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor een landelijke thuiszorgorganisatie als PrivaZorg is het een hele klus om op tijd de offerte bij de gemeenten in te dienen. Cliënten waarvoor er door de WMO iets gaat veranderen, krijgen zodra dat bekend is via hun steunpunt bericht; sommigen van u hebben dat ook al gehad. Doorbordurend op het eerdere gesprek dat PrivaZorg met de heer Jan Coolen van Zorgverzekeraars Nederland over de WMO mocht hebben, gaat hij nu dieper in op de schaalvergroting in de zorg. Maar naast de WMO zijn er genoeg andere dingen te doen. Zo zijn er nog altijd mensen die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Soms komt dat door een verkeerde diagnosestelling of door onbegrip. Een probleem waar veel mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) helaas nog steeds mee kampen. Door de samenwerking met het bureau NAH Zorg hopen we ook deze mensen voortaan van dienst te kunnen zijn. Een andere oorzaak kan gebrek aan informatie zijn; vaak als gevolg van een taalprobleem of een andere culturele achtergrond. Daarom werken we samen met Hart voor Nederland, waar met het hart op de goede plaats zorg verleend wordt door zorgverleners met een Turkse en Marokkaanse achtergrond. Wanneer we elkaar niet goed begrijpen, dan kan er ook geen goede zorg geleverd worden. Als er één plek is in Nederland waar ze dat begrepen hebben, dan is het wel t Ruterhuus in Diever waar iedere gast niet alleen met zorg, maar juist ook met begrip wordt omringd. Laten we elkaar bij de overgang naar 2007 maar vooral wederzijds begrip toewensen. Rob Verzijl Directeur PrivaZorg Inhoud Samenwerken met Bureau NAH Zorg Hoe vind je de weg in zorgland? Invoering WMO veroorzaakt maatschappelijke onrust "Huidige schaalvergroting in thuiszorg heeft louter van doen met machtspolitiek" Jan Coolen van Zorgverzekeraars Nederland Zorg voor mensen met een andere culturele achtergrond Hart voor Nederland Niet zomaar een hotel Residence 't Ruterhuus Colofon PrivaZorg Magazine 2 december 2006 PrivaZorg Magazine is een uitgave van PrivaZorg en wordt gratis verspreid onder cliënten en werkrelaties. Overname van informatie is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever: PrivaZorg Hoofdredacteur: Bertien Vries - PrivaZorg Eindredacteur: Gerard Kerkvliet - Kerkvliet Journalistiek en Voorlichting Medewerkers: Inge Orlemans, Gerard Kerkvliet, Wiebe de Boer, Metha Leth Redactieraad: Tera Stuut, Bertien Vries en Monique Böhm. Lay-out en druk: Drukkerij De Gans Advertenties Voor plaatsing van advertenties en tarieven kunt u contact opnemen met PrivaZorg. PrivaZorg Hardwareweg BM Amersfoort tel PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 3

4 door Wiebe de Boer Samenwerken met Bureau NAH Zorg Jaarlijks worden ruim honderdduizend mensen geconfronteerd met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (afgekort: NAH). Dit letsel kan het gevolg zijn van een ongeval, beroerte of een ziekte die de hersenen treft. Veel van hen hebben de rest van hun leven extra zorg en aandacht nodig. Omdat het vaak gaat om letstel waarvan je aan de buitenkant niets ziet, gaat er een wereld van onbegrip en leed achter schuil. De oprichter van Bureau NAH Zorg, Wiebe de Boer, is zelf gehandicapt door letsel ten gevolge van een ongeval. Zo op het eerste gezicht werd bij hem de diagnose Whiplash gesteld. Later bleek echter dat er sprake was van een hersenkneuzing. Jarenlang werd hij van het kastje naar de muur gestuurd, zijn klachten werden niet onderkend en de gevolgen waren vreselijk. Nu, vele jaren later, heeft hij samen met anderen Bureau NAH Zorg opgezet. DDe medewerkers van Bureau NAH Zorg ondersteunen mensen met niet aangeboren hersenletsel op allerlei gebieden. Sommigen hebben hulp nodig om bij de juiste specialisten terecht te komen, anderen hebben behoefte aan juridische begeleiding. Ook moeten er indicaties aangevraagd worden, de zorgvraag moet helder in beeld gebracht worden en cliënten kunnen geholpen worden met het beheren van hun PGB en het zoeken naar de juiste hulpverleners. Een andere belangrijke taak van Bureau NAH Zorg is het ontwikkelen van een landelijk netwerk zodat overal in Nederland mensen met niet aangeboren hersenletsel op weg geholpen kunnen worden. In het noorden en midden van het land zijn er al zelfhulpgroepen ontstaan die onder leiding staan van het bureau en gesteund worden door zorgcoaches. Er worden maandelijkse NAH cafés georganiseerd en door middel van symposia probeert NAH Zorg een breder publiek te bereiken. Wat doet Bureau NAH Zorg voor hun cliënten? - Helpen bij het in kaart brengen van de diagnose om de beste behandeling en verdere zorg af te kunnen stemmen. - Het zoeken naar wegen om vanuit de behoefte van de cliënt de zorgvraag gefinancierd te krijgen. Dit is voor de een het aanvragen van een PGB en voor de ander een aanvulling van de verzekeraar (in geval van letselschade bij de verzekeraar van de tegenpartij). - Het begeleiden en ondersteunen van de cliënt bij de verandering in de leefsituatie. Denk aan wonen, werken, studie, beroep, dagactiviteiten en reïntegratie. 4 PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

5 links Wiebe de Boer, voorzitter Stichting Bureau NAH, rechts Peter Dijkstra Hoe kan ik mijn gevoel van eigenwaarde terugkrijgen? Hoe kan ik goed voor mijzelf zorgen? Wie ben ik en wat wil ik? Wie kan mij begeleiden bij het maken van de juiste keuzes? Centraal staat de vraag bij cliënten Wat kan ik nog ondanks mijn hersenletsel? Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Door lotgenotencontacten en uit ideële overwegingen is de stichting Bureau NAH Zorg opgericht. - Het formeren van een steungroep als sociaal netwerk rondom de cliënt, opdat die weer aan de samenleving kan deelnemen. - Het inzetten van een zorgcoach die emotionele ondersteuning biedt tijdens de afwikkeling van letselschade c.q. procedures. - Het verzorgen van geestelijke begeleiding bij traumaverwerking, rehabilitatie en het helpen zoeken naar zingeving. Lotgenotencontact Bureau NAH Zorg besteedt veel aandacht aan lotgenotencontact. Tijdens lotgenotenbijeenkomsten gaat het vaak om de volgende vragen: - Kan ik mijn gezondheid verder verbeteren? - Kan ik mijn juridische en inkomenspositie verbeteren? - Hoe kan ik werken aan maatschappelijk eerherstel, als burger volwaardig meetellen? Zorgvragersbeleid Tijdens de opening heeft de beschermheer van de stichting, de heer Ed Nijpels, in zijn toespraak de missie van NAH Zorg goed verwoord. Hieronder volgt een deel van de tekst die hij toen gesproken heeft. Hoe rust je patiënten nu toe. Hoe zorg je ervoor dat patiënten veel weerbaarder worden, dat ze voor hun eigen belangen opkomen. En hoe zorgen we ervoor dat die consumenten ook terecht komen in de zorg die niet wordt bepaald door het aanbod, maar welke juist wordt bepaald door wat de patiënten zelf nodig hebben. Dus hoe veranderen we die aanbodgerichte zorg, hoe veranderen we die in vraaggerichte zorg. Het gaat om klantvriendelijke gezondheidszorg, een gevarieerd aanbod, inspelen op individuele behoeften en vragen. De patiënten keuzemogelijkheden geven, volledige informatie verstrekken, geen wachtlijsten, dat er sprake is van goede afstemming tussen al die verschillende zorgaanbieders. Actiepunten Weten dat de juridische en praktische kant goed geregeld wordt, is een hele rust. Deze uitgangspunten die leiden tot een aantal actiepunten zijn voor Bureau NAH Zorg nog steeds van groot belang, want zij doen wat zij zeggen. Zoals: - Sterke rechtspositie voor de zorggebruiker. - De informatie die veel toegankelijker en veel betrouwbaarder moet worden, zoals informatie over zorg en zorgverzekering. - Advies moet onafhankelijk, laagdrempelig en betrouwbaar zijn. - De inkoopmacht, de financiële middelen moeten naar de zorggebruikers toe, die moeten zelf inkopen; er moeten meer mogelijkheden komen door uitbreiding van het Persoons Gebonden Budget. PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 5

6 Onderhandelingsmacht dat kan alleen maar met een hele krachtige patiëntenbeweging die zich sterk maakt in de richting van de zorgaanbieders maar ook in de richting van de zorgverzekeraars; omdat alleen maar daarmee die positie van de patiënten kan worden verstevigd. Daarvoor is het ook nodig dat die diverse patiëntengroeperingen éénstemmig opereren d.m.v. één NAH Zorg klankbordgroep en in nauwe samenwerking met de landelijke koepelorganisatie S.H.O.N. (Samenwerkende Hersenletsel Organisaties Nederland). Hermien Holtus, NAH zorgmanager Gespecialiseerde juristen Bureau NAH zorg helpt cliënten met letselschade door doorverwijzing naar gespecialiseerde juristen die de weg kennen. Daarom is er een samenwerking met o.a. de Palsgroep (specialisten in letselschade), Houkes Letselschade en Houkes Bewindvoering die namens cliënten procedures opzetten en helpen bij het beheren van budgetten. Letselschade betekent in veel gevallen ook verlies van werk, wegvallen van inkomsten, dure behandelingen. Kortom allemaal zaken waar de cliënt mee te maken krijgt. Weten dat de juridische en praktische kant goed geregeld wordt, is een hele rust. Samenwerken met PrivaZorg De afgelopen maanden zijn er verschillende contacten geweest tussen Wiebe de Boer van NAH Zorg Hoe kan ik mijn gevoel van eigenwaarde terugkrijgen? en PrivaZorg. Omdat we beide landelijk werken en beide het belang van de cliënt voorop stellen, zijn we voornemens meer samen te werken. Cliënten die zich melden bij PrivaZorg kunnen doorverwezen worden naar Bureau NAH Zorg en cliënten met een zorgvraag kunnen zorg betrekken via de steunpunten van PrivaZorg. Omdat er veel meer gedaan kan worden om het welzijn van NAH cliënten te bevorderen en om adequaat in te kunnen spelen op wensen en behoeften, zullen er arrangementen opgezet gaan worden. Meer informatie Wilt u meer weten over wat Bureau NAH Zorg voor u kan betekenen dan kunt u de website raadplegen of telefonisch contact opnemen met een medewerker van Bureau NAH Zorg. Stichting Bureau NAH Zorg Postbus ZJ Oenkerk telefoon fax Frank de Boer, coördinator cliëntservicebureau 6 PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

7 door Tera Stuut en Bertien Vries Invoering WMO veroorzaakt maatschappelijke onrust Hoe vind je de weg in zorgland? Het is niet de eerste keer dat we in ons magazine aandacht schenken aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en nu is het dan zover. Gemeenten zijn vanaf 2007 jaar verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp. Veel gemeenten zullen de bestaande instellingen voor thuiszorg geen contract aanbieden, maar slechts met een beperkt aantal zorgaanbieders in zee gaan, waaronder ook aanbieders die nog nooit zorg binnen de gemeente hebben geleverd. Dit kan leiden tot onzekerheid bij zowel cliënten als zorgverleners. Het is niet ondenkbaar dat mensen hun vertrouwde hulp moeten gaan missen en voortaan zorg krijgen van een volslagen onbekende organisatie. IIn januari 2006 stemde vrijwel de gehele Tweede Kamer in met de komst van de WMO. Eind juni heeft de Eerste Kamer zich gebogen over de wet en hiermee ingestemd. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2007 niet meer het Zorgkantoor, maar de gemeente waar u woont ervoor moet zorgen dat u de huishoudelijke zorg die u nodig heeft, ook kunt krijgen. Bij dit inkoopbeleid moeten de gemeenten zich houden aan de Europese aanbestedingsregels. In deze nieuwe situatie kunnen instellingen en bedrijven die huishoudelijke zorg willen leveren een offerte indienen bij de gemeente. De gemeente zal dan op basis van een prijs-kwaliteitverhouding een keus maken uit de ingediende offertes. De gemeente bepaalt zelf hoeveel organisaties zij wil contracteren. De ene gemeente zal kiezen voor maximaal drie aanbieders, de andere gemeente vindt keuzevrijheid zo belangrijk dat zij een contract aan wil gaan met iedere zorgaanbieder die voldoet aan de minimumeisen. Ook blijft het mogelijk zelf zorg in te kopen met een PGB (Persoons Gebonden Budget). De Tweede Kamer wil met de invoering van de WMO-wet de versnippering in de zorg tegengaan. Het is de bedoeling dat gemeenten vanuit één loket maatschappelijke zorg bieden, aanpassingen aan het huis regelen en huishoudelijke hulp organiseren. De andere vormen van thuiszorg (persoonlijke verzorging en verpleging en begeleiding), dagbesteding en verblijf blijven binnen de AWBZ. PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 7

8 Eigen Bijdrage En hoe zit het met de eigen bijdrage? Deze wordt nu geregeld via het CAK. Dit gaat voorlopig niet veranderen; een hele geruststelling. Uw thuiszorgorganisatie blijft als vanouds de uren doorgeven aan het CAK en op basis hiervan betaalt u de eigen bijdrage. Wat verandert er voor u? Wij hopen niet al te veel. Maar zeker weten doen we dat niet. Het kan namelijk zo zijn dat uw gemeente kiest voor andere thuiszorgorganisaties dan PrivaZorg. Als dat in uw gemeente het geval is, maar u wilt zelf alles liever bij het oude laten en zorg blijven krijgen van PrivaZorg, dan kan dat opgelost worden met een Persoon Gebonden Budget (PGB). Bij een PGB krijgt u een budget toegewezen en van dat bedrag kunt u zelf zorg inkopen bij wie u maar wilt. Dus als u zorg wilt blijven krijgen van de u vertrouwde handen dan kan dat geregeld worden via een PGB. Een PGB brengt wel een stuk administratie met zich mee. We kunnen ons heel goed voorstellen dat dit voor u misschien te ingewikkeld wordt. Daarom is uw zorgcoördinator van het steunpunt bereid u daarin te ondersteunen en te regelen wat daarvoor nodig is, zodat u er geen omkijken naar hebt en dus voor u alles gewoon blijft zoals het is. Vindt u een PGB geen prettige oplossing, dan kunnen we u helpen bij het overstappen naar een andere organisatie. Een ding is zeker, we zullen u nooit in de steek laten. Zorgloket De meeste gemeenten zullen zorgloketten inrichten waar u als burger terecht kunt met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dit loket zal zowel fysiek, telefonisch als digitaal te bereiken zijn. Dus ook mensen die slecht ter been zijn en voor wie de afstand misschien een bezwaar is, kunnen met hun vragen bij de medewerker van het zorgloket terecht. Wij gaan ervan uit dat u hierover bericht krijgt van de gemeente voordat de wet in werking treedt. Overgangsperiode Sommige gemeenten zijn nog niet zover met de voorbereidingen dat er 1 januari 2007 gestart kan We laten u niet in de steek worden en hebben ervoor gekozen een overgangsregeling in te stellen. Dit betekent dat er gedurende de overgangsperiode niets verandert omdat de zorg geleverd blijft door dezelfde thuiszorgorganisatie. Dit is bijvoorbeeld het geval in: Nijmegen; Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar; Rotterdam; Drechtsteden; Almere; Amsterdam; Apeldoorn; Brummen; Epe; Zutphen; Utrechtse Heuvelrug; Wijk bij Duurstede; Rhenen; gemeente Utrecht; Veenendaal; De Bilt, Zeist en Bunnik. Op de hoogte blijven Sommige gemeenten kiezen voor een overgangsperiode Wij zullen ons uiterste best doen u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. We hopen u in het volgende magazine meer te kunnen vertellen over de invoering van de WMO. De gemeenten zullen overigens een brief schrijven naar hun inwoners om hen te informeren wat zij over de huishoudelijke verzorging besloten hebben. Verdere informatie kunt u ook vinden op de website van uw gemeente en in de plaatselijke dag- en huis-aan-huisbladen zullen ook berichten staan omdat de gemeenten persberichten uitbrengen. Verder zijn er ook zorgkantoren die cliënten via een brief informeren. De zorgkantoren doen dat omdat zij per 1 januari 2007 niet meer verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke verzorging. Wanneer duidelijk is welke afspraken er door uw gemeente gemaakt gaan worden, ontvangt u via uw PrivaZorg-steunpunt daar bericht over. VNG-informatie overgangsrecht Er is al veel geschreven over de WMO. Onderstaande informatie over het overgangsrecht is overgenomen van de website van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In het wetsvoorstel zijn twee overgangsartikelen opgenomen, namelijk artikel 40 (Wvg) en artikel 41 (AWBZ). Deze bepalingen regelen het overgangsrecht voor mensen die op 31 december 2006 rechten op grond van de Wvg genieten of een indicatiebesluit op grond van de AWBZ hebben voor huishoudelijke verzorging. Het overgangsrecht houdt in dat zij nog gedurende de looptijd van het indicatiebesluit, maar ten hoogste één jaar na de inwerkingtreding van de WMO 8 PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

9 hun oude rechten en plichten behouden. Niet meer op grond van de Wvg of AWBZ, maar de WMO neemt deze rechten en plichten over. Burgers hebben het recht op hetzelfde aantal uren zorg, maar dit betekent echter niet dat burgers recht hebben op dezelfde zorgaanbieder. De gemeente zal zelf aanbieders selecteren en contracteren. Het overgangsrecht voor de overgangscliënten blijft dus geldig gedurende de looptijd van het indicatiebesluit, maar ten hoogste één jaar na de inwerkingtreding van de WMO. Als een cliënt eerder dan een aangepaste indicatie nodig heeft, dan dient hij zich te melden bij de gemeente en valt hij na herindicatie automatisch onder de WMO. Als een cliënt in de loop van 2007 voor AWBZ-functies een nieuwe indicatie vraagt, bijvoorbeeld voor persoonlijke verzorging, maar er is geen wijziging in de indicatie voor huishoudelijke zorg gedurende dat jaar, dan blijft de persoon onder het overgangsregime vallen. Het overgangsrecht eindigt dus bij een nieuwe indicatie voor de hulp bij het huishouden. Het overgangsrecht regelt dus zowel de rechten als de plichten van de cliënt. Indien de cliënt geen gebruik wil maken van het overgangsrecht, zal deze persoon een herindicatie moeten aanvragen bij de gemeente, zodat deze persoon een WMO-cliënt wordt. Voor een goede overgang van de huishoudelijke verzorging van het zorgkantoor naar de gemeenten, is in de WMO artikel 40 opgenomen. Daarnaast hebben VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG een overgangsprotocol opgesteld. Onder overgangscliënten wordt verstaan: cliënten met een AWBZ-indicatie voor huishoudelijke verzorging die bij de inwerkingtreding van de WMO nog van toepassing is (conform artikel 41, lid 3 van de WMO). De overgangsrechten en -plichten houden in dat de oude wetgeving nog doorloopt tijdens de looptijd van hun indicatie, maar tot maximaal één jaar na inwerkingtreding van de WMO. Deze oude wetgeving omvat de AWBZ, het Besluit zorgaanspraken AWBZ, de Regeling zorgaanspraken AWBZ, de Regeling subsidie AWBZ, het Zorgindicatiebesluit en het Bijdragebesluit zorg. Per 1 januari 2007 gaat de gehele huishoudelijke verzorging uit de AWBZ over naar de gemeente. Zeeuwse model zou overal toegepast moeten worden Ook de kortdurende huishoudelijke verzorging na ziekenhuisopname valt per 1 januari 2007 onder de WMO. Indien iemand de indicatie verblijf heeft, maar wel zelfstandig woont, dan valt de huishoudelijke verzorging ook onder de WMO. Alle middelen die gemoeid zijn met de huishoudelijke verzorging gaan over naar de gemeenten. Huidige verblijfscliënten die zelfstandig wonen dienen voor geherindiceerd te worden en zullen na herindicatie onder het zorgzwaartepakket van de AWBZ vallen. Per 1 januari 2007 komt voor nieuwe cliënten full-package via de zorgzwaartebekostiging. De huishoudelijke verzorging zal dan wel onder de AWBZ vallen. Het Zeeuwse model Het is ronduit treurig te noemen dat het Zeeuwse model niet door alle andere gemeenten (een enkele uitzondering daargelaten zoals bijvoorbeeld de gemeente Nieuwegein) is overgenomen, want daarmee had veel van de onrust die nu ontstaat, voorkomen kunnen worden. In de provincie Zeeland is het als volgt gegaan: Alle dertien Zeeuwse gemeenten hebben met elkaar samengewerkt (op zich al een prestatie) en vervolgens gezamenlijk ervoor gekozen de prijs en een aantal eisen vast te stellen waar een aanbieder aan moet voldoen. Iedere aanbieder die een offerte heeft ingediend en aan de gestelde eisen en voorwaarden voldoet, kan dan ook in Zeeland WMO-zorg leveren. Dat betekent dus dat oude vertrouwde thuiszorgorganisaties gewoon huishoudelijke verzorging kunnen blijven leveren en dat er mogelijkerwijs nieuwkomers bijkomen. Maar het allerbelangrijkste is wel dat de cliënt op basis van kwaliteit/klantgerichtheid kan kiezen van wie zij/hij zorg wil ontvangen. Het is dan ook omwille van de keuzevrijheid van de cliënten dat PrivaZorg hoopt dat gemeenten die de keuzemogelijkheid nog hebben alsnog voor het Zeeuwse model kiezen. Want dat betekent immers dat WMO inderdaad staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning en niet voor Wet Maatschappelijke Onrust. PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 9

10 Jan Coolen van Zorgverzekeraars Nederland (ZN): Huidige schaalvergroting in thuiszorg heeft louter van doen met machtspolitiek Dit voorjaar sprak PrivaZorg Magazine met drs. Jan Coolen van Zorgverzekeraars Nederland over de WMO. Sindsdien is er, ook in de media, heel wat over de thuiszorg te doen geweest. Niet alleen over de WMO en over fusies, maar ook over het gebrek aan financiële middelen dat in de zomer tot een zorgstop leidde. Al met al reden genoeg om de heer Coolen te benaderen met het verzoek een tweede gesprek met hem te mogen hebben; een verzoek dat hij sympathiek inwilligde. door Gerard Kerkvliet en Inge Orlemans Een aantal grote zorgaanbieders confronteerde hun clienten de afgelopen zomer met een zogeheten zorgstop. Hiermee dwongen zij staatssecretaris Ross extra geld beschikbaar te stellen voor betaalde zorg uit de AWBZ. Voor Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kwam deze zorgstop niet als een verrassing. In totaal was er in 2006 niet meer dan 77 miljoen euro beschikbaar voor groei en nieuwe taken. Met zoveel aanvullende claims voor taken als de groeiende zorg voor 75-plussers, opvang van ouders met een thuiswonend gehandicapt kind, het stijgende beroep op de geestelijke gezondheidszorg en de noodzaak tot kwaliteitsverbetering, wisten we dat het zou vastlopen, aldus dr. Jan Coolen coördinator AWBZ bij Zorgverzekeraars Nederland. De staatssecretaris kwam verrassend snel met extra middelen over de brug (95 miljoen), volgens ZN echter nog altijd onvoldoende. Coolen: Wij zijn blij met dat extra bedrag van een kleine 100 miljoen. Maar de staatssecretaris moet duidelijk aangeven waar haar prioriteiten liggen. Bij de algemene thuiszorg, bij de GGZ?. Ook mag duidelijk zijn dat de explosie van indicaties voor begeleiding waarop VWS nog geen rem heeft gezet onmogelijk allemaal verzilverd kunnen worden. De staatssecretaris meende dat alleen de grote thuiszorgorganisaties vastliepen. Allerminst waar, zo bleek uit een onderzoek van Branchebelang Thuiszorg Nederland en ZN. Ook kleinere thuiszorgorganisaties kampten soms met wachtlijsten. Hoewel met de extra middelen de ergste nood kon worden gelenigd blijft de vraag welke ruimte er is voor 2007 en verder. Volgens Coolen 10 PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

11 krijgt de AWBZ er in 2007 in totaal 550 miljoen bij. Wij willen dat geld overwegend inzetten voor meer volume; méér mensen helpen die langdurige zorg, begeleiding en verpleging nodig hebben. Vanaf 1 januari 2007 gaat het ABWZ-geld voor de huishoudelijke verzorging naar de gemeenten. Dit gebeurt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het budget dat daarvoor beschikbaar is geraamd op 1,2 miljard is volgens ZN toereikend. Het gaat om mensen die daarmee goed geholpen kunnen worden. De gemeenten kunnen hiermee afspraken maken met thuiszorgorganisaties voor huishoudelijke verzorging. Voorlopig blijft de activerende en ondersteunende begeleiding in de AWBZ. We zijn er alert op dat sommige aanbieders een stukje van de huishoudelijke zorg naar de AWBZfunctie begeleiding brengt; via hun invloed op het indicatieproces. Daaraan moet VWS grenzen stellen; de ruimte die de aanbieders kregen voor indicaties onder mandaat moeten we herzien. In 2007 zullen dus de extra middelen gaan naar persoonlijke verzorging/verpleging en begeleiding en zorg voor chronisch zieken thuis. Coolen vindt dat de overgang van de algemene thuiszorg van de AWBZ naar de WMO goed op gang gaat komen. Voorwaarde blijft dat de gemeenten voldoende zorgaanbieders betrekken bij de levering van huishoudelijke zorg; en niet bij één of twee preferente aanbieders uitkomen. Hierdoor kunnen ze waarborgen dat de bestaande keuzevrijheid van de consument behouden blijft. Mensen met een bestaande indicatie voor huishoudelijke verzorging, blijven daar tot 31 december 2007 recht op houden zolang hun indicatie strekt. De gemeente is verplicht die rechten over te nemen. In het najaar van 2006 kunnen thuiszorgorganisaties deelnemen aan de aanbestedingsprocedures bij gemeenten. Hierdoor wordt een monopolie van één exclusieve thuiszorgorganisatie per gemeente voorkomen en blijft het recht op vrijheid van zorgkeuze gehandhaafd. ZN is voorzichtig optimistisch over deze overgang, maar houdt toch een slag om de arm. Als het bij 10% van de clienten niet goed gaat, heb je het wel over mensen voor wie de zorg niet goed is geregeld. Als het niet lukt, krijg je daar veel heibel over, aldus Coolen. VWS is zich hiervan terdege bewust. De grote zorgaanbieders hebben inmiddels zo n stevige positie op de zorgmarkt, dat je je kunt afvragen of er nog wel ruimte is voor kleinere aanbieders? Volgens Jan Coolen is het zaak van de gemeenten en de consumentenorganisaties dat ze de zorgvragers hierover goed informeren. Het is de bekende kritiek, dat er bijvoorbeeld na een ziekenhuisverblijf weinig wordt verwezen naar kleinere aanbieders. Dat klopt wel een beetje, waar de reguliere aanbieders de posities in de transferprocessen naar zorg thuis innemen. Tegelijk kan ik er tegenover zetten dat kleinere thuiszorgorganisaties hun bekendheid en budgetten met sprongen omhoog zien gaan. Soms in bepaalde segmenten van de zorgmarkt, zoals ADL-hulp voor langdurig chronisch zieken of palliatieve verpleging thuis. Er wordt veel geklaagd, maar zulke nieuwe aanbieders maken soms hele forse sprongen omhoog in budget. Het verhaal dat kleinere (nieuwe) aanbieders in het verdomhoekje zitten en geen kansen zouden krijgen, klopt van geen kanten. Anderzijds ziet ZN grootschaligheid wel degelijk als een dreiging. Van de combinatie van grote thuiszorgorganisaties in het noorden en het oosten van Nederland kun je niet meer volhouden dat het een meerwaarde heeft voor de klant, dat die beter kan kiezen en een volwaardiger pakket heeft. Die schaalvergroting heeft louter van doen met machtspolitiek. Voor Coolen roept dit de vraag op of het wellicht beter is om terug te gaan naar een inzichtelijke schaal, door van de mammoets te eisen dat ze per regio duidelijk maken in welke zorgvraag ze willen voorzien; en dus per regio de productie te specificeren. Feitelijk is dat een vorm van splitsing; ongeacht de vraag of een aanbieder ervoor kiest heel groot te zijn. We kunnen dan beter letten op voorwaarden die met kwaliteit van doen hebben. Of de ketensamenwerking met regionale ziekenhuizen duidelijk gestalte krijgt, de afstemming met woonvoorzieningen voor langdurig chronisch zieken, de begeleiding en zorg voor ouderen die geen sociale omgeving hebben, de zorg voor huisvesting. We zullen aan de aanbieders vragen een neus te ontwikkelen voor zulke regionale verschillen. Niet alleen kleinere thuiszorgorganisaties maken zich zorgen over deze ontwikkeling, ook Thuiszorg Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) noemen die enorme grootschaligheid ongewenst. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) beraadt zich er nog over. Daarom moeten wij brutaler zijn in PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 11

12 onze afspraken met grote thuiszorgorganisaties en eisen stellen. We moeten per regio bijvoorbeeld weten hoe de zorgketen is geregeld na een ziekenhuisopname. Wij moeten zelf maar eens de handschoen oppakken. Regionaal beter onderzoeken, hoeveel ouderen en chronisch zieken hebben we in dit gebied. Hoe is de zorgketen ingericht, hoe helder is dit op het niveau van de werkprocessen opgepakt? Hoe is de uitstroom geregeld na een CVA, met revalidatie naar huis of naar een verpleeghuis? Er blijven nu nog te veel mensen te lang in een ziekenhuis liggen. Van de vakmensen uit de zorg moeten we begrijpen welke verbeteringen in die zorgketen nodig zijn. Volgens Coolen is op dit moment geen afzonderlijke Zorgconsumentenwet nodig om dit soort zaken aan te pakken. De nationale patiëntenbeweging dringt aan op vernieuwing en kwaliteitsverbetering. Als wij eind 2007 niet een bepaalde voortgang hebben gemaakt, dan hebben zij terecht reden tot beklag. Wij hebben afgesproken dat in de 32 regio s het plaatje dat nodig is niet alleen vanuit de ivoren torens van de zorgkantoren wordt ontwikkeld, maar samen met de cliëntenorganisaties. Daaruit zal blijken dat in het licht van vergrijzing - meer budget nodig is voor wijkverpleging, maar ook ruimte voor gezondheidsvoorlichting en preventie; daarnaast betere systemen voor oproepbare zorg tijdens avonden en nachten (hulp op afroep in afstemming met de eerstelijnszorg uitwerken). Cliënten hebben wel het recht maar vaak niet de mogelijkheid om dat recht te verzilveren. Coolen: In delen van de zorg is dat ingewikkeld. Als je nu vanwege een CVA of acuut hartfalen naar het ziekenhuis moet en je hebt geen familie meer of een huisarts die voor je lobbiet, dan heb je het zwaar als klant. Dan loop je de kans dat je vermalen wordt door de grootschaligheid van de organisaties die we nu hebben. In dat opzicht steunen wij het pleidooi van de organisaties in de ouderenzorg om het zogenoemde case-management zwaarder aan te zetten. Vaak denkt men aan een aparte functionaris, maar het kan ook heel goed door de wijkverpleging gedaan worden. Voor mensen met zwakke familiebindingen en een ingewikkeld ziektebeeld is het nu wel heel erg zoeken in het zorgsysteem. Vaak hebben we geen goed overzicht van regionale voorzieningen die onmiddellijk beschikbaar zijn als daar behoefte aan is. Mijn wens richting politiek? Ik zou het jammer vinden wanneer het debat zich beperkt tot 100 of 150 miljoen erbij. Natuurlijk: we zitten nog steeds met oplopende indicaties voor begeleiding, verzorging en verpleging. Tegelijk is er veel geld bijgekomen in de afgelopen vijf jaar; de budgetten voor de care-sectoren zijn met 50% toegenomen. Dus wil de politiek terecht weten hoe we dat geld zo goed mogelijk aanwenden. Op dit moment ligt het accent op marktwerking. Dat helpt wel iets. Maar het is niet genoeg en niet zaligmakend. Ook moeten we verplegenden en verzorgenden toch iets meer lokale ruimte geven en de verpleegkundige weer meer onderdeel maken van de eerstelijnszorg, samen met de huisarts en de patiëntenkring. Dat vereist een kentering ook bij de koepels van aanbieders. We zijn erg druk met praten over geld; het accent moet verschuiven naar inhoud. Hoe krijgen we die keten op orde? Hoe kunnen we verpleegkundigen en verzorgenden tijdiger inzetten? Daar zitten allerlei vormen van winst en die pakken we nu onvoldoende. Ik zie wel verbeteringen. Maar die worden nog veel te weinig aan de man gebracht. Neem als voorbeeld de online verbinding tussen en bedlegerigen en een verpleegsterspost. Dat is een praktische vernieuwing. Zulke zaken moeten sneller en breder verspreid worden. Er gebeurt van alles aan vernieuwing, maar te weinig aan het uitdragen ervan. Het lijkt wel of elke thuiszorgorganisatie zelf het wiel aan het uitvinden is. Ik vind dat we iets moeten met die kennis en ervaring van zorgverleners en verpleeghuisartsen. Dat zorgmanagers niet alleen maar bezig hoeven te zijn met het rondbreien van begrotingen, maar zich bezig kunnen houden met invoeren van lonende vernieuwingen. En dat zorgverzekeraars dat via een positieve prikkel kunnen bevorderen. De belangstelling is er wel, maar in de drukte der dingen laten we die aandacht voor vernieuwing te veel vallen. Zorgverzekeraars Nederland Sparrenheuvel JE Zeist Postbus AM Zeist Tel: PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

13 door Tera Stuut Hart voor Nederland: Zorg voor mensen met een andere culturele achtergrond December 2005 schreven we in ons magazine dat de zorgkantoren vanaf 2006 meer aandacht zouden gaan besteden aan thuiszorg voor mensen met een andere culturele achtergrond. En daar waren we toen verheugd over omdat dit beleidsvoornemen prima aansloot op het initiatief dat PrivaZorg medio 2005 had genomen om met BBAA, een bureau voor begeleiding van Antillianen en Arubanen onder leiding van Emely Toering- Marcera, samen te gaan werken. Het is dan ook zeer positief dat wij nu kunnen melden dat PrivaZorg is gaan samenwerken met Hart voor Nederland; een thuiszorgbureau dat speciaal toegerust is om mensen met een islamitische achtergrond zorg te verlenen. Enkele maanden geleden zijn wij in contact gekomen met de thuiszorgorganisatie Hart voor Nederland. Deze thuiszorgorganisatie is eind 2005 opgericht door twee zussen en een broer, Louisa, Hayat en Hassan el Boujjouffi. Beide zussen waren al jaren werkzaam binnen de gezondheidszorg als leidinggevenden bij andere thuiszorgorganisaties. Zij consta- Door taalproblemen blijven mensen van zorg verstoken teerden in hun werk dat er relatief weinig aanvragen voor thuiszorg kwamen uit de groep Nederlanders met een islamitische achtergrond. Dit was voor hen aanleiding om nader onderzoek te doen. Wat bleek? Veel mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond wenden zich niet tot het CIZ om een indicatie voor thuiszorg te krijgen omdat zij denken dat ze hier niet voor in aanmerking komen. En omdat zij bang zijn dat zij de zorg niet kunnen bekostigen. Om cliënten met een islamitische achtergrond beter te kunnen informeren en om de drempel te verlagen, hebben de beide zussen besloten samen met een van de broers El Boujjouffi de thuiszorgorganisatie Hart voor Nederland op te richten. Zij hebben een folder ontwikkeld en via allerlei belangenorganisaties de aandacht gevestigd op hun nieuwe activiteiten. Het opbouwen van een netwerk binnen de verschillende islamitische organisaties en belangengroepen vormt de basis om duidelijk te maken aan cliënten dat zij ook recht hebben op AWBZ zorg en tevens het recht hebben zelf te mogen kiezen. Hart voor Nederland heeft het nu mogelijk gemaakt thuiszorg PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 13

14 Louisa en Hayat el Boujjoufi houden zich vooral bezig met alle taken die te maken hebben met de coördinatie en organisatie van thuiszorg; Hassan houdt zich bezig met de bedrijfseconomische aspecten van de organisatie. Andere familieleden worden ingeschakeld bij hand- en spandiensten. Kortom onze hele familie wil zich inzetten om de grote groep ouder wordende, meest uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap afkomstige Nederlanders gebruik te laten maken van de AWBZ-gefinancierde thuiszorg. Gelukkig hebben we een grote familie en zijn we gewend alles aan te pakken wat nodig is, want het is niet niks om een thuiszorgorganisatie te managen. Maar de blijdschap en de soms dankbare uitingen van onze cliënten sterken ons erin dit werk te blijven doen. We hebben een goede beslissing genomen en zijn erg blij met onze zorgverleners die met liefde en respect zorg verlenen, aldus Hayat. te krijgen voor een groep die zich niet eens bewust was van de mogelijkheden. Islamitisch doelgroep Hart voor Nederland richt zich voornamelijk op de islamitische doelgroep. Hayat: Uiteraard leveren wij iedereen met een zorgvraag hulp, maar de mensen met een islamitische achtergrond begrijpen we heel goed omdat we zelf deze achtergrond hebben. Onze zorgverleners, de meeste zorgverleners zijn van oorsprong afkomstig uit Turkije en Marokko, weten dit en dat geeft direct al een vertrouwd gevoel voor onze clienten. Zeker voor hen die de Nederlandse taal niet geheel beheersen. De familie El Boujjouffi zelf komt oorspronkelijk uit Marokko. Alle kinderen zijn in Nederland naar school gegaan en hebben hier hun studie afgerond. Zij spreken twee talen en begrijpen alles van de culturele verschillen en gewoonten. Succes en zorgen De familie El Boujjouffi dreigde haast ten onder te gaan aan het eigen succes Zoals eerder gezegd is Hart voor Nederland opgericht eind Zij hebben een AWBZ toelating maar konden van het zorgkantoor nog geen budget krijgen. Dit bracht hen in een vervelende positie, want daardoor waren zij afhankelijk van een andere zorgaanbieder en al na enkele maanden bleek, dat zij geen zorgvragen meer konden invullen omdat die thuiszorgorganisatie geen budget meer had. Via het zorgkantoor kreeg Hart voor Nederland te horen dat zij voor het jaar 2006 zelf wat budget zouden krijgen om zorg te leveren, maar meer werd er niet gedaan. Budget toegezegd krijgen is wel heel mooi, maar je hebt er pas wat aan als je daadwerkelijk over voldoende budget kunt beschikken zodat je zonder financiële krapte de zorg die nodig is, kunt leveren. De familie El Boujjouffi dreigde haast ten onder te gaan aan het eigen succes. Samenwerken met PrivaZorg Hayat: Doordat we op een vergadering van de brancheorganisatie Spot in contact kwamen met PrivaZorg en het contact vanaf de start plezierig was, hebben we besloten samen te werken. 14 PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

15 PrivaZorg ziet deze samenwerking als zeer positief omdat op deze manier weer een goede invulling wordt gegeven aan een van de speerpunten van het beleid: zorg verlenen aan mensen met een andere culturele achtergrond. De directie van PrivaZorg is erg blij dat er een zeer gedreven en gemotiveerd steunpunt bijgekomen is en zal haar uiterste best blijven doen, vanuit de gedachte dat iedere Nederlander ongeacht geloof, huidskleur of cultuur de thuiszorg krijgt die nodig is. Hart voor Nederland zal haar eigen naam blijven voeren, maar als PrivaZorg-steunpunt wel gebruik maken van alle faciliteiten die PrivaZorg te bieden heeft. En uiteraard gaan samenwerken met de andere steunpunten van PrivaZorg om de cliënten altijd passende zorg te bieden. Voor Hart voor Nederland scheelt de samenwerking met PrivaZorg een hoop werk; het betekent immers dat zij zich net als de andere PrivaZorg-steunpunten volledig kan richten op het leveren van kwalitatief goede zorg en alleen daaraan heb je zeker al je handen vol. Hart voor Nederland in het centrum van Nederland Sinds de oprichting van Hart voor Nederland loopt het storm. Omdat het bureau gevestigd is in de stad Utrecht hebben ze daar de meeste cliënten, maar ze leveren ook zorg in de rest van de provincie Utrecht als daar vraag naar is. Zo wordt er op dit moment thuiszorg geleverd in Amersfoort, IJsselstein, Nieuwegein, Houten, De Bilt, Zeist, Bunnik, Maarn, Doorn, Driebergen en Hilversum. Hart voor Nederland heeft een brochure ontwikkeld die in twee talen is uitgevoerd, de Arabische en Nederlandse taal. Dus mensen die (nog) geen Nederlands kunnen lezen, kunnen in hun eigen vertrouwde taal lezen waar zij recht op hebben. Dit sluit geheel aan bij de filosofie van PrivaZorg: de cliënt bepaalt zelf wie er bij hem/haar thuis over de vloer komt. Hart voor Nederland is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken onder telefoonnummer: ; het kantoor bevindt zich aan de Detmoldstraat 11, 3523 GA te Utrecht. PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 15

16 DINER Heerlijke maaltijden voor koude kerstdagen! Hertengoulash in rode wijnsaus met stoofpeertjes en aardappel-kwarksterren Varkenshaasje in peperroomsaus met haricots verts en pommes dauphine Pangafilet in een Franse mosterdroomsaus met een gourmetgroentemix en aardappelen met peterselie normale voeding minder verzadigd vet zonder toegevoegd suiker rijk aan vezel Wij wensen u fijne feestdagen en smakelijk eten! 16 PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

17 door Meta Leth Residence t Ruterhuus Niet zomaar een hotel Temidden van de schapen en met uitzicht op de weide ligt Residence t Ruterhuus. Het plaatsje Diever in Drenthe is de thuisbasis van dit mooie hotel. Wat dit hotel zo bijzonder maakt, is het feit dat de eigenaren van deze accommodatie aan mensen die wat extra aandacht, begeleiding, verzorging of verpleging nodig hebben, een vakantie op maat willen bieden. De dagelijkse leiding van het hotel bestaat uit enthousiaste mensen die het een ander gewoon naar de zin willen maken. Een goede, gezonde maaltijd, een prettige ruime kamer en bovenal een rustige sfeer. Alle ruimtes op de begane grond zijn aangepast voor rolstoelgebruikers. Er zijn speciale hoog/laag bed- Voor iedere vraag een passend arrangement den beschikbaar voor de gasten die hiervan gebruik moeten maken en ook de badkamers zijn aangepast voor rolstoelgebruik. Cliënten die een indicatie hebben voor verzorging en verpleging kunnen in t Ruterhuus de thuiszorg ontvangen die zij nodig hebben. Naast individuele gasten zijn ook groepen welkom. Zo zijn er al meerdere groepen cliënten uit verpleeghuizen een weekje te gast geweest in t Ruterhuus. De verpleeghuisbewoners genieten van de rust, de stilte en de mooie natuur. De verzorgenden en begeleiders vanuit het verpleeghuis merken dat een weekje eruit het welzijn van hun bewoners zeer bevordert. Opeens zijn de mensen immers geen PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 17

18 verpleeghuisbewoner meer, maar gewoon vakantiegast. De positieve invloed die dat heeft op het dagelijks functioneren is zeer groot. Men kan er echt weer even tegen. Whiplash Instituut Nederland De afgelopen jaren hebben al vele cliënten arrangementen op maat aangeboden gekregen. Vooral mensen die ten gevolge van een ongeval blijvend letsel hebben opgelopen. Dankzij een samenwerking met het Whiplash Instituut Nederland (kort weg WIN) kunnen deze mensen tijdens hun verblijf in t Ruterhuus samen werken aan leren leven met de beperkingen. Het WIN heeft hiervoor een speciaal programma ontwikkeld. Het hele programma wordt begeleid door een neuroloog en een gespecialiseerde psycholoog. Gedurende vier weken zijn de gasten drie dagen aaneengesloten in t Ruterhuus. Zij kunnen gebruik maken van alle faciliteiten die het programma biedt en tussendoor heerlijk ontspannen op hun kamer of op het terras of genieten van een mooie wandeling of fietstocht. Leren leven met een beperking Voor elke situatie een passend arrangement Residence t Ruterhuus heeft ook in tal van andere situaties veel te bieden. Bijvoorbeeld wanneer u tijdelijk gebruik wilt maken van een een- of tweepersoonskamer omdat u herstellende bent van een ziekenhuisopname of revaliderend na een heupof knieoperatie. U kunt ook voor enkele maanden terecht in t Ruterhuus. Zelfs als u voor langere tijd een prettige kamer zoekt met alle faciliteiten die u het leven kunnen veraangenamen dan zijn er mogelijkheden. Kortom: de leiding van t Ruterhuus probeert voor iedere vraag met een passend aanbod te komen. Wilt u nu na het lezen van dit artikel meer weten over de mogelijkheden van Residence t Ruterhuus dan kunt u van dinsdag tot en met vrijdag tijdens kantooruren contact opnemen met Monique Böhm ( ) van het Centrale Kantoor van PrivaZorg in Amersfoort. Zij zorgt er dan voor dat u alle informatie krijgt die u wenst. 18 PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2

19 DRUKKERIJ DE GANS B.V. Uw drukwerk met ZORG omringd Maanlander MN Amersfoort telefoon mail PrivaZorg Magazine jaargang 3, december 2006, nr. 2 19

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt Priva PrivaZorg Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt PrivaZorg PrivaZorg is een AWBZ-toegelaten landelijke thuiszorginstelling. PrivaZorg heeft een cliëntenraad,* een klachtenprocedure, een privacyreglement

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Thuis blijven wonen met QuaRijn

Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis zoals u gewend bent ZorgThuis van QuaRijn is hulp in uw eigen huis, zoals u het wilt. De een is geholpen met ondersteuning bij douchen en aankleden door ons terwijl

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

De transferverpleegkundige kan u helaas niet helpen bij het aanvragen van huishoudelijke hulp en bij huisvestingsproblemen.

De transferverpleegkundige kan u helaas niet helpen bij het aanvragen van huishoudelijke hulp en bij huisvestingsproblemen. Transfer Zorg na uw ziekenhuisopname Het is mogelijk dat u na uw ziekenhuisopname nog zorg nodig heeft. Deze zorg wordt in het Havenziekenhuis geregeld via de afdeling Transfer. In deze folder leest u

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Heeft u na uw verblijf in het ziekenhuis nog zorg nodig? Dan wordt afdeling nazorg ingeschakeld om dit samen met u voor u te regelen. De afdeling nazorg De afdeling

Nadere informatie

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf H.313196.0713 Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf Inleiding Na uw ziekenhuisverblijf kan het zijn dat u nog verzorging nodig heeft. Als dit zo is bespreekt de arts of verpleegkundige dit

Nadere informatie

Basisarrangement LG1

Basisarrangement LG1 Basisarrangement LG1 Lichamelijk gehandicapt Wonen met enige begeleiding en enige verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 1 (ZZP LG1) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement LG1 Dit

Nadere informatie

Langdurige zorg in een instelling. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg in een instelling. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Deze brochure

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Visie op zorg. en wonen

Visie op zorg. en wonen Wonen met zorg Uw vraag naar zorg Natuurlijk wilt u als u ouder wordt zo lang mogelijk zelfstandig blijven en, eventueel met de nodige ondersteuning, zorg en behandeling, in uw eigen huis blijven wonen.

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Basisarrangement LG2

Basisarrangement LG2 Basisarrangement LG2 Lichamelijk gehandicapt Wonen met begeleiding en enige verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 2 (ZZP LG2) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement LG2 Dit basisarrangement

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10)

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Basisarrangement 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 10 Dit basisarrangement

Nadere informatie

Een hechte groep specialisten met een simpel doel: Bel ons:

Een hechte groep specialisten met een simpel doel: Bel ons: KLEURRIJK IN THUISZORG Een hechte groep specialisten met een simpel doel: Goede, betrouwbare zorg verlenen waarbij zaken als persoonlijke achtergrond, situatie, wensen en behoeften geen drempel vormen.

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis 2016

Langdurige zorg thuis 2016 Langdurige zorg thuis 2016 Inhoud Rol van het zorgkantoor 3 Zorg thuis 4 Hoe kiest u uw zorgaanbieder? 5 Vormen van zorg thuis 6 Uw rechten 7 Wachtlijst en wachtstatus 8 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB.

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. De Bilt, 27 november 2015. Vergrijzing in Nederland 27 november

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Wijkverpleging. Zorg bij u thuis

Wijkverpleging. Zorg bij u thuis Wijkverpleging Zorg bij u thuis 2 Oost west, thuis best Thuis wonen is natuurlijk het aller fijnst. Fijn in uw eigen vertrouwde omgeving. Met vertrouwde mensen om u heen. Carintreggeland Wijkverpleging

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

Thuis blijven wonen met QuaRijn

Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis zoals u gewend bent ZorgThuis van QuaRijn is hulp in uw eigen huis, zoals u het wilt. De een is geholpen met ondersteuning bij douchen en aankleden door ons terwijl

Nadere informatie

zorgaanbieders naar keuze

zorgaanbieders naar keuze 11 zorgaanbieders naar keuze Huishoudelijke hulp in Walcheren 2009 / 2010 In deze folder maakt u kennis met de 11 zorgaanbieders op Walcheren die u hulp in de huishouding kunnen bieden. U hebt hiervoor

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Laurens Antonius IJsselmonde. Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg. meer dan zorg

Laurens Antonius IJsselmonde. Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg. meer dan zorg Laurens Antonius IJsselmonde Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg meer dan zorg Antonius IJsselmonde Antonius IJsselmonde is een centrum voor revalidatie en kortdurende zorg. Hier krijgt u op individuele

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

Signaalrapport Meldpunt Consumentendezorg.nl. Onderwerp: Indicatiestelling en CIZ Periode: oktober 2010 november 2011

Signaalrapport Meldpunt Consumentendezorg.nl. Onderwerp: Indicatiestelling en CIZ Periode: oktober 2010 november 2011 Signaalrapport Meldpunt Consumentendezorg.nl Onderwerp: Indicatiestelling en CIZ Periode: oktober 2010 november 2011 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539 3500 BM Utrecht

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

De transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige Transferpunt De transferverpleegkundige www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl TRA001 / De transferverpleegkundige / 03-06-2014 2 De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Basisarrangement LG7

Basisarrangement LG7 Basisarrangement LG7 Lichamelijk gehandicapt Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 7 (ZZP LG7) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Basisarrangement LG6

Basisarrangement LG6 Basisarrangement LG6 Lichamelijk gehandicapt Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 6 (ZZP LG6) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement

Nadere informatie