Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening

2 2

3 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Inleidende regels Begrippen Wijze van meten Hoofdstuk 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Bestemmingsregels Groen Recreatie Tuin Tuin - Oeverzone Verkeer Water Wonen - 1 Wonen - 2 Wonen - 3 Wonen - 4 Wonen - 5 Wonen - 6 Wonen - 7 Wonen - 8 Wonen - 9 Wonen - 10 Wonen Hoofdstuk 3 Artikel 20 Artikel 21 Artikel 22 Artikel 23 Artikel 24 Algemene regels Anti-dubbeltelregel Algemene gebruiksregels Algemene afwijkingsregels Algemene wijzigingsregels Algemene procedureregels Hoofdstuk 4 Artikel 25 Artikel 26 Overgangs- en slotregels Overgangsrecht Slotregel

4 4

5 Regels 5

6 6

7 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Inleidende regels Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1.1 plan Het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening' met identificatienummer NL.IMRO.0569.bpNKPzhoekomissie-on01 van de gemeente Nieuwkoop. 1.2 bestemmingsplan De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen). 1.3 bestemmingsplan Zuidhoek de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01 en de daarbij behorende bijlagen 1.4 aanduiding Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 1.5 aanduidingsgrens de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 1.6 bebouwing Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 1.7 bestemmingsgrens de grens van een bestemmingsvlak. 1.8 bestemmingsvlak een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 1.9 bijbehorend bouwwerk Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak bouwen Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk bouwwerk Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bestemd is om ter plaatse te functioneren gebouw Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt halfvrijstaande woning De omschrijving van dit begrip is gewijzigd in: "Een woning die onderdeel uitmaak t van een bouwmassa bestaande uit twee hoofdgebouwen." 7

8 1.14 overige begrippen De overige begripsomschrijvingen van artikel 1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 8

9 Artikel 2 Wijze van meten Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 2.1 de dakhelling Het bepaalde in artikel 2.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijft ongewijzigd van toepassing. 2.2 de goothoogte van een bouwwerk Het bepaalde in artikel 2.2 van het bestemmingsplan Zuidhoek is als volgt aangevuld: "met dien verstande dat in het geval van een lessenaarsdak het hoogste desbetreffende constructiedeel van de laagste goot bepalend is voor het meten van de goothoogte". 2.3 de inhoud van een bouwwerk Het bepaalde in artikel 2.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijft ongewijzigd van toepassing. 2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk Het bepaalde in artikel 2.4 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijft ongewijzigd van toepassing. 2.5 de oppervlakte van een bouwwerk Het bepaalde in artikel 2.5 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijft ongewijzigd van toepassing. 2.6 bebouwingspercentage Het bepaalde in artikel 2.6 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijft ongewijzigd van toepassing. 2.7 ondergeschikte bouwdelen Het bepaalde in artikel 2.7 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijft ongewijzigd van toepassing. 9

10 10

11 Hoofdstuk 2 Artikel 3 Bestemmingsregels Groen 3.1 Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 3.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 3.2 Bouwregels De regels van artikel 3.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 11

12 Artikel 4 Recreatie 4.1 Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 4.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 4.2 Bouwregels De regels van artikel 4.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 4.3 Afwijken van de bouwregels De regels van artikel 4.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 12

13 Artikel 5 Tuin 5.1 Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 5.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 5.2 Bouwregels De regels van artikel 5.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 5.3 Specifieke gebruiksregels De regels van artikel 5.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 13

14 Artikel 6 Tuin - Oeverzone 6.1 Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 6.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 6.2 Bouwregels De regels van artikel 6.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 6.3 Specifieke gebruiksregels De regels van artikel 6.3. van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 14

15 Artikel 7 Verkeer 7.1 Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 7.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 7.2 Bouwregels De regels van artikel 7.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 15

16 Artikel 8 Water 8.1 Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 8.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 8.2 Bouwregels De regels van artikel 8.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 16

17 Artikel 9 Wonen Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 9.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 9.2 Bouwregels De regels van artikel 9.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 9.3 Nadere eisen De regels van artikel 9.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 17

18 Artikel 10 Wonen Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 10.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Bouwregels De regels van artikel 10.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Nadere eisen De regels van artikel 10.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 18

19 Artikel 11 Wonen Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 11.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Bouwregels De regels van artikel 11.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Nadere eisen De regels van artikel 11.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 19

20 Artikel 12 Wonen Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 12.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Bouwregels Het bepaalde in artikel , onder e, is vervangen door: "de bouwhoogte mag niet meer dan 8,0 meter bedragen;" De regels van artikel 12.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing Nadere eisen De regels van artikel 12.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 20

21 Artikel 13 Wonen Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 13.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Bouwregels Het bepaalde in artikel , onder d, is vervallen. De regels van artikel 13.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing Nadere eisen De regels van artikel 13.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 21

22 Artikel 14 Wonen Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 14.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Bouwregels De regels van artikel 14.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Nadere eisen De regels van artikel 14.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 22

23 Artikel 15 Wonen Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 15.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Bouwregels De regels van artikel 15.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Nadere eisen De regels van artikel 15.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 23

24 Artikel 16 Wonen Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 16.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Bouwregels Het bepaalde in artikel , onder d, is vervallen. De regels van artikel 16.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing Nadere eisen De regels van artikel 16.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 24

25 Artikel 17 Wonen Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 17.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Bouwregels Het bepaalde in artikel , onder d, is als volgt aangevuld: "tenzij het hoofdgebouw is voorzien van een plat dak". De regels van artikel 17.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing Nadere eisen De regels van artikel 17.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 25

26 Artikel 18 Wonen Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 18.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Bouwregels Het bepaalde in artikel , onder d, is als volgt aangevuld: "tenzij het hoofdgebouw is voorzien van een plat dak". De regels van artikel 18.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing Nadere eisen De regels van artikel 18.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 26

27 Artikel 19 Wonen Bestemmingsomschrijving De regels van artikel 19.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Bouwregels Het bepaalde in artikel , onder a, is vervangen door: "toegestaan zijn drie aaneengebouwde woningen, twee aaneengebouwde woningen en halfvrijstaande woningen" De regels van artikel 19.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing Nadere eisen De regels van artikel 19.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 27

28 28

29 Hoofdstuk 3 Artikel 20 Algemene regels Anti-dubbeltelregel Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 29

30 Artikel 21 Algemene gebruiksregels 21.1 Strijdig gebruik De regels van artikel 21.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis De regels van artikel 21.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 30

31 Artikel 22 Algemene afwijkingsregels 22.1 Afwijkingsmogelijkheden De regels van artikel 22.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Voorwaarden De regels van artikel 22.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 31

32 Artikel 23 Algemene wijzigingsregels 23.1 Wijzigingsbevoegdheid 1 De regels van artikel 23.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Wijzigingsbevoegdheid 2 De regels van artikel 23.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing Algemene wijzigingsbevoegdheid De regels van artikel 23.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 32

33 Artikel 24 Algemene procedureregels De regels van artikel 24 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing. 33

34 34

35 Hoofdstuk 4 Artikel 25 Overgangs- en slotregels Overgangsrecht 25.1 Overgangsrecht bouwwerken a. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan Overgangsrecht gebruik a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 35

36 Artikel 26 Slotregel Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan "Zuidhoek, 1e herziening'' Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van De voorzitter,. 36 De griffier,

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan '1e herziening Dordtse Kil, locatie Dordtse Kil 3-zuidwest' van de gemeente Dordrecht; 1.2 bestemmingsplan de

Nadere informatie

Regels 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430

Regels 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 Regels 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 1 HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 met identificatienummer

Nadere informatie

Regels 1e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zanddijk

Regels 1e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zanddijk Regels 1e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zanddijk 1 HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan 1e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zanddijk

Nadere informatie

REGELS behorend bij: Wijzigingsplan Buitengebied Lingewaard, Van der Mondeweg 82 Haalderen. Gemeente Lingewaard. 26 mei 2017

REGELS behorend bij: Wijzigingsplan Buitengebied Lingewaard, Van der Mondeweg 82 Haalderen. Gemeente Lingewaard. 26 mei 2017 REGELS behorend bij: Wijzigingsplan Buitengebied Lingewaard, Van der Mondeweg 82 Haalderen Gemeente Lingewaard 26 mei 2017 JEKEL ADVIES BV 1993/260517ont INHOUD PLANREGELS HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage regels

Inhoudsopgave. Bijlage regels Regels 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Relatie bestemmingsplan - partiële herziening 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Aanpassing bestemming "Wonen"

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN"

Regels bestemmingsplan 3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN" - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 3e herziening

Nadere informatie

Uitwerkingsplan Herziening Bedrijventerrein Bodegraven-Oost Ontwerp

Uitwerkingsplan Herziening Bedrijventerrein Bodegraven-Oost Ontwerp Uitwerkingsplan Herziening Bedrijventerrein Bodegraven-Oost Ontwerp Uitwerkingsplan Regels Herziening Bedrijventerrein Bodegraven-Oost Ontwerp Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 7 Artikel

Nadere informatie

N307 Passage Dronten (9071)

N307 Passage Dronten (9071) N307 Passage Dronten (9071) blad 2 van 16 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 7 Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11 Artikel 3 Verkeer 11

Nadere informatie

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom GEMEENTE HILLEGOM REGELS onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom Hillegom, april 2010 INHOUDOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 4 Artikel 1 Begrippen...

Nadere informatie

Bestemmingsplan. N307 Passage Dronten (9071)

Bestemmingsplan. N307 Passage Dronten (9071) Bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) Bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) Revisie Datum 19 juni 2015 Auteur(s) Opdrachtgever datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave 19 juni

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestemmingsplan Bestemmingsplan Luttermolenveld, 4e partiële herziening Vastgesteld

Inhoudsopgave. Bestemmingsplan Bestemmingsplan Luttermolenveld, 4e partiële herziening Vastgesteld Regels Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Groen 6 Artikel 4 Tuin 7 Hoofdstuk 3 Algemene regels 9 Artikel

Nadere informatie

Delden Zuid 2015, wijzigingsplan kade Delden

Delden Zuid 2015, wijzigingsplan kade Delden WIJZIGIN Datum: Fase: Planid: NL.IMRO.1735.DExKadeDelden-VS10 Inhoudsopgave Regels 2 3 Hoofdstuk1 Artikel 1 Artikel 2 Inleidende regels Begrippen Wijze van meten 4 4 6 Hoofdstuk2 Artikel 3 Artikel 4 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan '1e herziening Smitsweg, locaties Noord en Midden' met identificatienummer

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan '3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen

Regels bestemmingsplan '3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen Regels bestemmingsplan '3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan "3e herziening Wielwijk, Crabbehof

Nadere informatie

Bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland, 1e herziening

Bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland, 1e herziening Bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland, 1e herziening 2 bestemmingsplan Bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland, 1e herziening (vastgesteld) bestemmingsplan Bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland, 1e herziening

Nadere informatie

Regels wijzigingsplan Zeedijk 5f

Regels wijzigingsplan Zeedijk 5f Regels wijzigingsplan Zeedijk 5f 1 HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het wijzigingsplan Zeedijk 5f met identificatienummer NL.IMRO.0505.WP173Zeedijk5f-3001 van de gemeente

Nadere informatie

Bestemmingsplan. 1e herziening Velmolen Oost fase 3. Plan ROS Adviesbureau voor ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan. 1e herziening Velmolen Oost fase 3. Plan ROS Adviesbureau voor ruimtelijke plannen Bestemmingsplan 1e herziening Velmolen Oost fase 3 Plan ROS Adviesbureau voor ruimtelijke plannen Torenallee 20 (Strijp-S) 5617 BC Eindhoven www.planros.nl Bestemmingsplan 1e herziening Velmolen Oost fase

Nadere informatie

De Whee e.o., herziening Rubensstraat 2 BESTEMMINGSPLAN. Datum: onherroepelijk NL.IMRO.1735.GOxrubens2-OH10

De Whee e.o., herziening Rubensstraat 2 BESTEMMINGSPLAN. Datum: onherroepelijk NL.IMRO.1735.GOxrubens2-OH10 BESTEMMINGSPLAN Datum: Fase: Planid: onherroepelijk NL.IMRO.1735.GOxrubens2-OH10 De Whee e.o., herziening Rubensstraat 2 De Whee e.o., herziening Rubensstraat 2 Inhoudsopgave Toelichting 2 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7 Regels Inhoud Blz. Hoofdstuk I Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk II Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Verkeer 4 Hoofdstuk III Algemene regels 5 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: R05

Regels. Kenmerk: R05 Regels Kenmerk: 1581-06-R05 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Wonen 4 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk'

Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' 1 HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg

Nadere informatie

Gemeente Wervershoof / Partiële herziening bestemmingsplan Onderdijk- Woningbouwlocatie

Gemeente Wervershoof / Partiële herziening bestemmingsplan Onderdijk- Woningbouwlocatie Gemeente Wervershoof 107509.01 / 16-12-10 Partiële herziening bestemmingsplan Onderdijk- Woningbouwlocatie Dirk Bijvoetweg REGELS INHOUDSOPGAVE blz HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1: Begrippen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum Limmen REGELS Inhoudsopgave Artikel 1. BEGRIPPEN...3 Artikel 2. WIJZE VAN METEN...4 Artikel 3. VERKEER VERKEER EN VERBLIJF...5 Artikel 4. GROEN...5 Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ontwerp gemeente Groningen - bestemmingsplan Gasleiding Groningen-Winschoten 2

Inhoudsopgave. ontwerp gemeente Groningen - bestemmingsplan Gasleiding Groningen-Winschoten 2 Regels Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Leiding - Gas 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 7 Artikel 4

Nadere informatie

Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering

Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Algemene regels 6 Artikel 2 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

wijzigingsplan Buitengebied, Hasjesstraat 1 Hoek

wijzigingsplan Buitengebied, Hasjesstraat 1 Hoek Regels wijzigingsplan Buitengebied, Hasjesstraat 1 Hoek Planstatus: vastgesteld Datum: 2017-01-17 Plan identificatie: Auteur: NL.IMRO.0715.WPBG20-VG01 Adromi Adromi B.V. Pagina 1 van 6 1 Inleidende regels...

Nadere informatie

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen regels behorende bij het bestemmingsplan Gemeente: Wijk bij Duurstede Plan status: vastgesteld Datum: september 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke uitwerking van het bestemmingsplan 'Nieuwe Vesting', dat door de gemeenteraad van Bergen op Zoom is vastgesteld op 21 november

Nadere informatie

Bestemmingsplan N240 - Westerterpweg

Bestemmingsplan N240 - Westerterpweg Bestemmingsplan N240 - Westerterpweg Gemeente Wieringermeer projectnr. 194453.08 revisie 05 27 mei 2010 Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Directie B&U, Unit ACR Postbus 205 2050 AE Overveen datum vrijgave

Nadere informatie

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat 2 bestemmingsplan Groene Scheg- Oldenzaalsestraat (vastgesteld) Inhoudsopgave Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel

Nadere informatie

1 van 4 25 4 2012 13:15

1 van 4 25 4 2012 13:15 1 van 4 25 4 2012 13:15 HOOFDSTUK INLEIDENDE REGELS 1 In deze regels wordt verstaan onder: 1 Begrippen 1 Plan: het bestemmingsplan 'Mijnbouwlocatie Rodewolt' van de gemeente Winsum. 2 Bestemmingsplan:

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

Tweede partiële herziening Bedrijven Zuid Regels

Tweede partiële herziening Bedrijven Zuid Regels 2017/40882 Vastgesteld Bestemmingsplan Tweede partiële herziening Bedrijven Zuid Regels Tweede partiële herziening Bedrijven Zuid Inhoudsopgave Regels Regels Hoofdstuk 1 Artikel 1 Hoofdstuk 2 Artikel

Nadere informatie

PLANREGELS BEHEERSVERORDENING WATERPARK BELTERWIEDE

PLANREGELS BEHEERSVERORDENING WATERPARK BELTERWIEDE PLANREGELS BEHEERSVERORDENING WATERPARK BELTERWIEDE status: vastgesteld datum: 17 oktober 2014 IDN: NL.IMRO.1708.BVOWpBelterwiede-VA01 werknr.: 012-RT-02 gemeente Steenwijkerland 2 OD205 SL stedenbouw

Nadere informatie

Westsingel. Datum 22 juni 2009

Westsingel. Datum 22 juni 2009 Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. Eric Verhagen, gemeente Venray Projectnummer NL.IMRO.0984.BP09005-on01 Projectkenmerk BRO 211x03263 Datum 22 juni 2009 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Nadere informatie

Fortuinlaan Krommenie Regels

Fortuinlaan Krommenie Regels Vastgesteld Wijzigingsplan Fortuinlaan Krommenie Regels Fortuinlaan Krommenie Inhoudsopgave Regels Regels Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Hoofdstuk 2 Artikel 3 Artikel 4 Hoofdstuk 3 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Regels. bestemmingsplan "Waterberging Vlierwaterleiding Dalmsholte" (vastgesteld) 39

Regels. bestemmingsplan Waterberging Vlierwaterleiding Dalmsholte (vastgesteld) 39 Regels 39 40 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan het bestemmingsplan Waterberging Vlierwaterleiding Dalmsholte van de gemeente Ommen; 1.2 bestemmingsplan de geometrisch bepaalde

Nadere informatie

Regels. Bestemmingsplan Windturbines Netterden - Azewijn

Regels. Bestemmingsplan Windturbines Netterden - Azewijn 2 3 Inhoudsopgave 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 7 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Windturbine 9 3 Algemene regels 11 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling 11

Nadere informatie

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels Transformatorstation Vijfhuizen Regels 2 inpassingsplan Transformatorstation Vijfhuizen Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

REGELS. DATUM 3 juli Mees Ruimte & Milieu Postbus AW Zoetermeer

REGELS. DATUM 3 juli Mees Ruimte & Milieu Postbus AW Zoetermeer REGELS PROJECT STATUS PROJECTNUMMER Welgelegen ontwerp NL.IMRO.0579.- DATUM 3 juli 2017 Mees Ruimte & Milieu Postbus 854 2700 AW Zoetermeer info@meesruimteenmilieu.nl www.meesruimteenmilieu.nl IBAN NL94ABNA0587770562

Nadere informatie

pompstation Breehei te Leunen REGELS

pompstation Breehei te Leunen REGELS pompstation Breehei te Leunen REGELS Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Bedrijf 6 Hoofdstuk 3 Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regels 3

Inhoudsopgave. Regels 3 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Agrarisch met waarden 9 Artikel 4 Natuur 11 Artikel 5

Nadere informatie

Bestemmingsplan Herziening Laagraven - Oudwulverbroek Gemeente Houten

Bestemmingsplan Herziening Laagraven - Oudwulverbroek Gemeente Houten Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening van de regels 5 Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 9 Artikel

Nadere informatie

datum: 8 september 2017 NL.IMRO.0531.VolgerlOst2eWPB1-3001

datum: 8 september 2017 NL.IMRO.0531.VolgerlOst2eWPB1-3001 GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST, 2E WIJZIGINGSPLAN GEBIED B1 Regels 8 september 2017 projectnummer: 002-WP-01 status: vastgesteld datum: 8 september 2017 IMRO-IDN:

Nadere informatie

Nieuwe VerbindingGrenscorridorN69-1e herziening

Nieuwe VerbindingGrenscorridorN69-1e herziening Nieuwe VerbindingGrenscorridorN69-1e herziening Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstukl Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels 7 Artikel 2 Schakelbepaling 7 Artikel 3 Aanpassing

Nadere informatie

Regels planstatus vastgesteld referentie BP00003 / pagina 29 van 37

Regels planstatus vastgesteld referentie BP00003 / pagina 29 van 37 Regels pagina 29 van 37 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1.1 plan: het bestemmingsplan Parapluherziening Geluidzone Verheulsweide van de gemeente Doetinchem.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regels 3

Inhoudsopgave. Regels 3 Cultuurhistorie Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Reikwijdte 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Waarde - Cultuurhistorie 6 Hoofdstuk 3 Algemene

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE blz. 1 Artikel 2: Wijze van meten. HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 4 Artikel 3: Bedrijf - Nutsbedrijf. 4 Artikel 4: Bedrijf - Opstijgpunt

INHOUDSOPGAVE blz. 1 Artikel 2: Wijze van meten. HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 4 Artikel 3: Bedrijf - Nutsbedrijf. 4 Artikel 4: Bedrijf - Opstijgpunt INPASSINGSPLAN RANDSTAD 380 KV VERBINDING BE- VERWIJK - ZOETERMEER (BLEISWIJK) REGELS INHOUDSOPGAVE blz HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1: Begrippen 1 Artikel 2: Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2.

Nadere informatie

Ruurlo, Bedrijventerreinen 2011, herziening (Stationsstraat 14)

Ruurlo, Bedrijventerreinen 2011, herziening (Stationsstraat 14) Ruurlo, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2018-1 (Stationsstraat 14) Inhoudsopgave REGELS 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 5 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels Artikel 2 Schakelbepaling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Heerde Dorp, Brede School Heerde West, 1 e herziening Vastgesteld

Inhoudsopgave. Heerde Dorp, Brede School Heerde West, 1 e herziening Vastgesteld Regels Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Maatschappelijk 6 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel

Nadere informatie

BESTEMMINGPSLAN. Geluidszone Nieuw Zevenbergen, Buitengebied Bernheze. Regels. Gemeente Bernheze De Misse BZ Heesch T:

BESTEMMINGPSLAN. Geluidszone Nieuw Zevenbergen, Buitengebied Bernheze. Regels. Gemeente Bernheze De Misse BZ Heesch T: BESTEMMINGPSLAN Geluidszone Nieuw Zevenbergen, Buitengebied Bernheze Regels Gemeente Bernheze De Misse 6 5384 BZ Heesch T: 14 0412 www.bernheze.org Bestemmingsplan Geluidszone Nieuw Zevenbergen, Buitengebied

Nadere informatie

planstatus ontwerp referentie 03511HZSWLMEERPAAL / pagina 2 van 10

planstatus ontwerp referentie 03511HZSWLMEERPAAL / pagina 2 van 10 regels planstatus ontwerp referentie 03511HZSWLMEERPAAL / 171648 pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Van toepassing verklaring 5 Artikel 2 Gewijzigde regels 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN Gemeente Vlissingen april 2016 TOELICHTING Planbeschrijving Op 12 oktober 2015 heeft de gemeente Vlissingen met Lidl Nederland

Nadere informatie

GEMEENTE LINGEWAARD Wijzigingsplan Muntstraat 11 te Huissen

GEMEENTE LINGEWAARD Wijzigingsplan Muntstraat 11 te Huissen GEMEENTE LINGEWAARD Wijzigingsplan Muntstraat 11 te Huissen Regels NL.IMRO.1705.142-VG01/ Vastgesteld Projectnr. 071-215 / 3 november 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

Toelichting 3. Regels 9

Toelichting 3. Regels 9 Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 4 Hoofdstuk 3 Kostenverhaal 5 Hoofdstuk 4 Wijze van bestemmen 6 Hoofdstuk 5 Procedure 8 Regels 9 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L Ortye. Gemeente Stein

Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L Ortye. Gemeente Stein Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L Ortye concept-voorontwerp voorontwerp ontwerp vastgesteld door de raad van Stein d.d. 7 juli 2011 Planregels - pagina 2 - Inhoudsopgave 1 Inleidende

Nadere informatie

bestemmingsplan "Boomkwekerij nabij Akkerweg 9"

bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 bestemmingsplan "Boomkwekerij nabij Akkerweg 9" Inhoudsopgave Regels 3 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Agrarisch - Bomenteelt 7 3

Nadere informatie

uitwerkingsplan Mortiere fase 7

uitwerkingsplan Mortiere fase 7 uitwerkingsplan Mortiere fase 7 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Groen 5 Artikel 3 Tuin 6 Artikel 4 Verkeer 7 Artikel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, geluidzone De Laarberg Planregels

Bestemmingsplan Buitengebied, geluidzone De Laarberg Planregels Bestemmingsplan Buitengebied, geluidzone De Laarberg 2018 Planregels Documenttitel: Bestemmingsplan Buitengebied, geluidzone De Laarberg 2018 Planregels Status: Voorontwerp Datum: 8 juni 2018 Projectnaam:

Nadere informatie

2e partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Buiten

2e partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Buiten Gemeente Uden 2e partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Buiten Toelichting, regels en analoge verbeelding 15 december 2015 Kenmerk 0856-26-T01 Projectnummer 0856-26 Toelichting Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Bedrijf 7 Artikel 4 Leiding 8 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening

Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening Ontwerp NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz02-on01 Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Gemeente Oegstgeest regels

bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Gemeente Oegstgeest regels bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Gemeente Oegstgeest regels Planstatus: Plan identificatie: ontwerp NL.IMRO.0579.BPParkeren-ON01 Datum: 12-01-2018 Contactpersoon Buro SRO: Kenmerk Buro SRO: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening bestemmingsplan Buitengebied Someren 5 Artikel 4 Herziening

Nadere informatie

Bestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje

Bestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje Ontwerp blz. 3 Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Hoofdstuk 2 Artikel 3 Hoofdstuk 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 4C3. GEMEENTE MIDDELBURG onherroepelijk 17 december ruimte voor ideeën

UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 4C3. GEMEENTE MIDDELBURG onherroepelijk 17 december ruimte voor ideeën UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 4C3 GEMEENTE MIDDELBURG onherroepelijk 17 december 2011 ruimte voor ideeën Mortiere fase 4c3 Deze standaard is gebaseerd op de Bro (21 april 2008) en SVBP2008 (10 april 2008).

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2

Inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2 Hoofdstuk 3 Algemene regels 6 Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

1.3 gevel bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak;

1.3 gevel bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak; Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Geluidszone industrie 2 Artikel 3 Anti-dubbeltelregel 3 Artikel 4 Overgangsrecht 4 Artikel 5 Slotregel 5 Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde regels Artikel

Nadere informatie

REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug - 1 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bestemmingsplan Reeuwijk-Dorp, herziening Kaagjesland 10

Bestemmingsplan Reeuwijk-Dorp, herziening Kaagjesland 10 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bestemmingsplan Reeuwijk-Dorp, herziening Kaagjesland 10 Toelichting, regels en analoge verbeelding Maart 2016 Kenmerk 1901-17-T01 Projectnummer 1901-17 Toelichting Inhoudsopgave

Nadere informatie

Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie

Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 2 Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Regels 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening 10 Artikel 4 Maatschappelijk

Nadere informatie

1e partiële herziening Recreatiepark Reeuwijkse Hout

1e partiële herziening Recreatiepark Reeuwijkse Hout 1e partiële herziening Recreatiepark Reeuwijkse Hout Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Inleidende regels Begrippen 4 4 Hoofdstuk 2 Artikel 2 Artikel 3 Bestemmingsregels Werking Recreatie - Verblijfsrecreatie

Nadere informatie

Voormalige vliegbasis Twenthe Zones. Regels

Voormalige vliegbasis Twenthe Zones. Regels Voormalige vliegbasis Twenthe Zones Regels Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Algemene regels 4 Artikel 2 Anti-dubbeltelregel 4 Artikel 3 Algemene aanduidingsregels

Nadere informatie

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: 2010-11-23 Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

Facetbestemmingsplan Supermarkten

Facetbestemmingsplan Supermarkten Facetbestemmingsplan Supermarkten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Van toepassingsverklaring 4 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel 3 Anti-dubbeltelregel 5

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Cultuur en ontspanning 7 Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Meerstad-Midden, partiële herziening 2015 VASTGESTELD

Bestemmingsplan Meerstad-Midden, partiële herziening 2015 VASTGESTELD Bestemmingsplan Meerstad-Midden, partiële herziening 2015 VASTGESTELD Datum: 2 juli 2015 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Artikel 2 4 5 Begrippen Relatie met het bestemmingsplan

Nadere informatie

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Regels, behorende bij het bestemmingsplan "Grooterkamp" van de gemeente Lochem Wissing stedebouw en ruimtelijke

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe - Zones. Status: Vastgesteld

Bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe - Zones. Status: Vastgesteld Bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe - Zones Status: Vastgesteld Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels Regels Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Van toepassingsverklaring 3 Hoofdstuk 2 Algemene regels 4 Artikel 3 Anti-dubbeltelregel 4 Artikel 4 Algemene gebruiksregels

Nadere informatie

REGELS BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HARDENBERG, WINDPARK DE VEENWIEKEN GEMEENTE HARDENBERG

REGELS BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HARDENBERG, WINDPARK DE VEENWIEKEN GEMEENTE HARDENBERG 714068 3 juli 2015 REGELS BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HARDENBERG, WINDPARK DE VEENWIEKEN GEMEENTE HARDENBERG De Wieken B.V. en Raedthuys Windenergie B.V. in opdracht van de provincie Overijssel en gemeente

Nadere informatie

Parapluherziening industrielawaai 't Heen. parapluherziening bestemmingsplan Middelmors en bestemmingsplan Sportpark De Krom

Parapluherziening industrielawaai 't Heen. parapluherziening bestemmingsplan Middelmors en bestemmingsplan Sportpark De Krom Katwijk Parapluherziening industrielawaai 't Heen parapluherziening bestemmingsplan Middelmors en bestemmingsplan Sportpark De Krom identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.05370000.PC_Middel06Rph1-

Nadere informatie

Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg

Regels, behorende bij 1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Opdrachtgever: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beheersverordening Koudekerk aan den Rijn 2018

Beheersverordening Koudekerk aan den Rijn 2018 CVDR Officiële uitgave van Alphen aan den Rijn. Nr. CVDR612094_1 2 augustus 2018 Beheersverordening Koudekerk aan den Rijn 2018 De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gezien het voorstel van het

Nadere informatie

REGELS. van het bestemmingsplan. Spoorwegonderdoorgang Den Dolder. van de GEMEENTE ZEIST

REGELS. van het bestemmingsplan. Spoorwegonderdoorgang Den Dolder. van de GEMEENTE ZEIST REGELS van het bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Den Dolder van de GEMEENTE ZEIST Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Parapluplan plattelandswoningen Venlo

Parapluplan plattelandswoningen Venlo Parapluplan plattelandswoningen Venlo Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 5 Artikel 2 Aanvulling of wijziging bestemmingen geldende

Nadere informatie

1.1. Bestemmingsplan: De geometrische bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende

1.1. Bestemmingsplan: De geometrische bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende Regels 13 1. Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1. Bestemmingsplan: De geometrische bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage. 1.2. Plan Het bestemmingsplan

Nadere informatie

Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C)

Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C) Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Verkeer 6 Artikel

Nadere informatie

Van Spoorbrug tot Sluis Regels

Van Spoorbrug tot Sluis Regels Onherroepelijk Beheersverordening Van Spoorbrug tot Sluis Regels Van Spoorbrug tot Sluis Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk 2 Artikel 4 Hoofdstuk 3 Artikel 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN RUINERWEG, ECHTEN BOS BIJ VAN HARTE

BESTEMMINGSPLAN RUINERWEG, ECHTEN BOS BIJ VAN HARTE BESTEMMINGSPLAN RUINERWEG, ECHTEN BOS BIJ VAN HARTE GEMEENTE DE WOLDEN VASTGESTELD PLAN BESTEMMINGSPLAN RUINERWEG, ECHTEN BOS BIJ VAN HARTE GEMEENTE DE WOLDEN VASTGESTELD PLAN Identificatienummer NL.IMRO.1690.BP00370-0301

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Buitengebied, herziening 1. Gemeente Sliedrecht. Onderdeel Regels

Bestemmingsplan. Buitengebied, herziening 1. Gemeente Sliedrecht. Onderdeel Regels Bestemmingsplan Onderdeel Regels Gemeente Sliedrecht BESTEMMINGSPLAN Gemeente Sliedrecht Inhoud IDN-nummer : Regels : NL.IMRO.0610.bp03buitengebiedh1-3001 Projectnummer : 216011 Profitmanagernr. Opdrachtgever

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte

Rho adviseurs voor leefruimte Regels 42 43 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan het bestemmingsplan Herziening Landelijk Gebied Noord met identificatienummer NL.IMRO.03730000BPG06001herz-C001 van de gemeente Bergen

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan Omzetten woningen

Paraplubestemmingsplan Omzetten woningen Bestemmingsplan Regels Paraplubestemmingsplan Omzetten woningen Gemeente Tiel Datum: 5 juli 2018 Projectnummer: 170534 ID: NL.IMRO.0281.BP00039.on01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

Brantjesstraat bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro. Status: vastgesteld. Gemeente Purmerend Ruimtelijk Domein

Brantjesstraat bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro. Status: vastgesteld. Gemeente Purmerend Ruimtelijk Domein bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Gemeente Purmerend Ruimtelijk Domein ID-code: NL.IMRO.0439.BPBRANTJES2018-va03 Procedure: Vaststelling door raad: 31 mei 2018 Herziene vaststelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Wijze van meten... 5

Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Wijze van meten... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Wijze van meten... 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 6 Artikel 3 Maatschappelijk... 6 Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied...

Nadere informatie

Reparatiebesluit Bestemmingsplan Buitengebied Valkenburg aan de Geul Regels

Reparatiebesluit Bestemmingsplan Buitengebied Valkenburg aan de Geul Regels Reparatiebesluit Bestemmingsplan Buitengebied Valkenburg aan de Geul 2012 Regels Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Regels. 9 vastgesteld bestemmingsplan "Parapluherziening verbod bedrijfswoningen 2009"

Regels. 9 vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening verbod bedrijfswoningen 2009 Regels 9 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan: het bestemmingsplan "Parapluherziening verbod bedrijfswoningen 2009" van de gemeente Doetinchem; 1.2 aanduiding: een geometrisch bepaald

Nadere informatie

1e Partiële herziening Bestemmingsplan Dorp Renswoude

1e Partiële herziening Bestemmingsplan Dorp Renswoude Gemeente Renswoude 1e Partiële herziening Bestemmingsplan Dorp Renswoude Toelichting, regels en verbeelding 29 september 2015 Kenmerk 0339-11-T01 Projectnummer 0339-11 Toelichting Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie