UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN"

Transcriptie

1 Bladzijde: 1 van 15 UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN Geldig vanaf: 01 september 2008 Auteur: Beoordeeld door: Beoordeeld door: Goedgekeurd door: Functie Project Engineer Supervisor Security Werkgroep Kwaliteit Manager Safety, Quality & Logistics Naam: A. Barendregt S.H. Vrijmoet P. van Woerkom A. Fransen Datum: Paraaf:

2 Bladzijde: 2 van Doel Het kort en krachtig informeren van nieuwe contractors op het KPE-terrein over de huisregels en -afspraken ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu, huisvesting, communicatie, het verrichten van werkzaamheden en de in- en uitvoer van materialen en materieel. 2. Verantwoordelijkheden Een ieder verantwoordelijk voor het door derden laten uitvoeren van werkzaamheden op het KPE terrein zal deze werkinstructie moeten gebruiken. 3. Werkwijze Bijgaand introductiepakket dient minimaal één week voor aanvang van de werkzaamheden in bezit te zijn van de contractor. Een Engelse vertaling van deze procedure is ook te verkrijgen. 4. Referenties - Aanvraagformulier tot verstrekking bedrijfspas (Home > Afdelingen > HR&GS > Security > Formulieren Security > Bedrijfspas 2008 versie 01) - Aanvraagformulier tot verstrekking autopas (Home > Afdelingen > HR&GS > Security > Formulieren Security > Autopas 2008) - Safety Leaflet Bij KPE nemen we de tijd voor veiligheid

3 Bladzijde: 3 van 15 INHOUDSOPGAVE UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN: 1. TOEGANGSVEREISTEN TOT HET KPE-TERREIN WEGWIJS OP HET KPE-TERREIN VEILIGHEID EN MILIEU HUISVESTING VOORBEREIDING, UITVOERING EN NAZORG WERKZAAMHEDEN HANDLING MATERIALEN HANDLING MATERIEEL EN GEREEDSCHAPPEN... 15

4 Bladzijde: 4 van TOEGANGSVEREISTEN TOT HET KPE-TERREIN 1.1 Een leverancier of contractor kan alleen toegang krijgen tot het KPE terrein nadat de afdeling Inkoop een geldig contract of order heeft verstrekt. Opdrachten of contracten worden alleen aan goedgekeurde leveranciers verstrekt. Om door KPE inkoop als goedgekeurd leverancier ( approved supplier ) geregistreerd te worden is het volgende tenminste noodzakelijk: a. Bedrijfsbezoek (optie) b. QA/QC c. Algemene inschrijving KvK d. Recent bewijs (<3 mnd) van afdracht premies Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) e. Recent bewijs (<3 mnd) van afdracht belastingen f. Kopie van VCA-certificaat (VCA* voor bedrijven <35 personen en VCA** voor bedrijven >35 personen, VCU voor uitzendbureaus en VAR voor éénmansbedrijven volgens KPE lijst). Er dient een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering volgens KPE standaard te bestaan. De bescheiden c t/m f dienen tenminste één week voor de aanvang der werkzaamheden door afdeling Inkoop te zijn ontvangen; c t/m e zijn vereist conform de wet Ketenaansprakelijkheid. Om goedgekeurd te worden als leverancier wordt door de afdeling Inkoop o.a. op bovenstaande punten gelet. Het bovenstaande geldt eveneens voor evt. subcontractors in dienst van de contractor. 1.2 Uiterlijk 3 werkdagen voor de aanvang der werkzaamheden dient het aanvraagformulier tot verstrekking van een bedrijfspas (derden) (zie intranet onder Home > Afdelingen > HR&GS > Security > Formulieren Security > Bedrijfspas 2008 versie 01 ) volledig ingevuld aan de KPE-contactpersoon te worden toegestuurd samen met alle op het aanvraagformulier aangegeven documenten welke van toepassing zijn. De KPE contactpersoon draagt zorg voor het beschikbaar stellen van het aanvraagformulier, aan de afdeling Security, VOOR het betreden van het KPE terrein van de betreffende contractor. 1.3 Op de eerste dag van de werkzaamheden zal een bedrijfspas gemaakt worden. Wanneer de gegevens van de contractor firma nog niet zijn verwerkt in het KPE MCS systeem dan zal een contractor dagpas verstrekt worden. 1.4 Contractors hebben via KPR&T GEEN toegang tot het KPE terrein. Voor werkzaamheden op het KPR&T terrein gelden afwijkende regels die op te vragen zijn bij de KPR&T Logistics & Safety advisor of diens vervanger. Voor engineering contractors kunnen afwijkende regels gelden. Ook zij hebben geen toegang tot het KPE terrein via KPR&T, tenzij er toestemming is gegeven door de afdeling Security en door de KPR&T Logistics & Safety advisor. Pas na deze toestemming zal de bedrijfspas geschikt gemaakt worden voor toegang tot KPR&T. 1.5 De contractor dient de eerste dag zijn/haar groene Veiligheidspaspoort met de volgende geldige stempels mee te nemen: a. Certificaat basis veiligheid-vca (of bewijs van recente studie-inschrijving). Voor leidinggevenden bestaat een apart certificaat (VOL-VCA). b. Deltalinqs Poort Video Instructie (PVI) c. Deltalinqs H 2 S instructie Eveneens dient men een geldig en officieel legitimatiebewijs, niet zijnde een rijbewijs, te kunnen tonen.

5 Bladzijde: 5 van De Poort Video Instructie (PVI) met bijbehorende toets kan in principe iedere werkdag worden afgelegd. De toets dient met een voldoende te worden afgerond alvorens werkzaamheden bij KPE te kunnen uitvoeren. 1.7 De H 2 S instructie met bijbehorende toets kan in principe iedere werkdag worden afgelegd. De toets dient met een voldoende te worden afgerond alvorens werkzaamheden bij KPE te kunnen uitvoeren. 1.8 Personen waarbij de lengte van het hoofdhaar, baard of sik een risico met zich meebrengt voor wat betreft het verstrikt raken in (roterende) apparatuur, mogen geen werkzaamheden verrichten op het KPE-terrein, tenzij maatregelen zijn genomen om dit risico weg te nemen. Van personen die, vanwege de aard van hun functie, tijdens hun werkzaamheden actief gebruik maken van adembeschermingsmiddelen, moet de gelaatsbeharing dusdanig zijn dat dit geen belemmering kan vormen voor correcte toepassing van deze middelen. Een dergelijke belemmering treedt op indien zich haar of stoppels bevinden op die plaatsen waar het afdichtingsvlak van een vol- of halfgelaatsmasker aansluit op het gelaat. Het is verboden om een baard en/of snor te dragen voor alle KPE employees die werken in de afdelingen Engineering, Maintenance, Inspectie en Operations. Tevens geldt dit voor alle gedetacheerde contractors die deel uitmaken van de reguliere personeelsbezetting van bovengenoemde afdelingen. 1.9 Indien vervoer op het KPE-terrein gewenst is dient het autopas aanvraagformulier (zie intranet onder Home > Afdelingen > HR&GS > Security > Formulieren Security > Autopas 2008) volledig ingevuld aan de KPE-contactpersoon te worden toegestuurd die ervoor zorgt dat deze ter beoordeling bij de Supervisor Security terechtkomt. De autopas zal, na goedkeuring van de Supervisor Security worden afgegeven. Voor speciaal vervoer en materieel geldt dat deze adhoc toestemming kunnen krijgen van de dienstdoende security medewerker Parkeren is slechts toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen; voertuigen mogen niet met een draaiende motor onbemand worden achtergelaten. De auto s dienen omwille van de veiligheid met de voorkant naar de rijbaan te worden geparkeerd. Voor kort geparkeerde voertuigen buiten de vastgestelde parkeerplaatsen gelden de volgende regels: a) aan de uiterste rechterzijde van de rijbaan b) niet voor in- en uitgangen van fabrieken en gebouwen c) tenminste 5 meter uit de hartlijn, welke haaks getrokken kan worden tot op de rijbaan van hydranten/brandkranen. d) het voertuig moet, zonder tussenkomst van de eigenaar en/of bestuurder, direct te starten en te verplaatsen zijn Bezoekers voor de contractor zullen bij de hoofdpoort moeten worden aangemeld Het is niet toegestaan foto-, video- of filmopnamen te maken of opname apparatuur bij zich te hebben en/of op het terrein aan te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Managing Director. Deze toestemming dient bij het betreden van het terrein aanwezig te zijn of aangetoond te kunnen worden bij de afdeling Security Het bij zich hebben van ingeschakelde draagbare communicatieapparatuur, zoals GSM, is op het gehele KPE terrein verboden m.u.v. (tijdelijke)kantoorgebouwen, de contractor yard en in stilstaande voertuigen.

6 Bladzijde: 6 van WEGWIJS OP HET KPE-TERREIN 2.1 Op de folder, Bij KPE nemen we de tijd voor veiligheid welke bij eerste aankomst wordt uitgereikt staat een plattegrond van het KPE-terrein weergegeven. Deze folder is verkrijgbaar in vier talen. 2.2 In principe is de Construction Coordinator op het KPE terrein algemeen aanspreekpunt voor Contractors. In onderstaande tabel staan de Construction Coordinators, evenals andere contactpersonen/aanspreekpunten vermeld: Functie: Naam: Gebouw Locatie: Tel.nr. Construction Coordinator Projects J. v.d. Ham TP-building Mechanical Construction Coordinator Projects M. De Haan KPR&T 3130A Electrical and Instrumentation Project Engineering Department A. Doves KPR&T Inspection Department E. Jansen NFO Coordinator Loss Prevention A. Harms TP-building Safety Engineer R. Oost TP-building Senior Environmental Coordinator J.M. van der Steen MO Fire Marshal B. Groeneweg NFO Occupational Health Nurse, EH B. van Burik NFO Med Hoofdpoort / KPE Security / EH + 5 shifts Hoofdpoort AED Stores / Magazijn J. Breedveld Stores Planning Department R. v.d. Nol J.H. Dreef C. de Moor M&C Planning Area Leader Maintenance Mechanical H. Venema M&C Area Leader Maintenance Mechanical F. Vervloet M&C Area Leader Maintenance Mechanical R. Kramer M&C Area Leader Maintenance Mechanical C. Vermaat M&C (Rotating) Area Leader Maintenance J. Gaal M&C Instrumentation Area Leader Maintenance T. Brosky M&C Instrumentation Area Leader Maintenance Electrical E t Hart M&C Shift Leader Operations Offsites 5 shifts Oude LCK Shift Leader Operations Lube Oil & 5 shifts CCK-Lube Boiler House Shift Leader Operations Processing 5 shifts CCK Noord Processing Shift Leader Operations Processing 5 shifts CCK Zuid Processing Transport P. v.d. Gijze M&C Planning Waste Coordinator M. Poot MO

7 Bladzijde: 7 van VEILIGHEID EN MILIEU 3.1 Contractors dienen zich te houden aan wet- en regelgeving. Bovendien dienen zij zich op de hoogte te stellen van en te houden aan de KPE-veiligheids- en milieuvoorschriften en afspraken en aan de KPE-vergunningen. Een en ander is, veelal via KPE Intranet, ter inzage bij onder andere de Construction Coordinator, de Safety Engineer, de Coordinator Loss Prevention en de Senior Environmental Coordinator. 3.2 Contractorpersoneel is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid. Indien de werkplek naar oordeel van de contractor niet veilig wordt geacht, behoudt hij/zij altijd het recht om te stoppen met werken. Via de Construction Coordinator, de Coordinator Loss Prevention en/of de Safety Engineer moet dan naar een oplossing worden gezocht. 3.3 Het dragen van veiligheidsbril, brandvertragende werkkleding, veiligheidshelm, veiligheidswerkschoenen, H 2 S pieper en vluchtmasker is verplicht in alle units, inclusief de Offsites. Indien aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn, wordt de Contractor hierop gewezen op de werkvergunning. 3.4 Het veiligheidsbeleid van KPE is erop gericht een veilig en gezond functioneren van alle aanwezige personen en een veilige en optimale functionering van de diverse installaties en fabrieken te waarborgen, zonder schade toe te brengen aan omgeving en milieu. 3.5 Roken op het raffinaderijterrein is verboden, behalve op en in speciaal daarvoor bestemde plaatsen. 3.6 Het bij zich dragen van niet goedgekeurde elektrische apparatuur is op het KPE terrein verboden. 3.7 Het voorhanden c.q. in het bezit hebben en/of nuttigen van alcoholhoudende dranken en/of drugs is verboden. Bij ontdekking dan wel vaststelling hiervan zal de overtreder door de Supervisor Security, van het KPE terrein verwijderd worden. 3.8 Contractorpersoneel heeft de plicht om alle spills, ongevallen en bijna-ongevallen te rapporteren via het aanwezige meldingensysteem. Het zogenaamde incidentenrapport is onder andere beschikbaar via de Coordinator Loss Prevention, Safety Engineer en de Construction Coordinator. 3.9 Contractorpersoneel is verplicht om overeenkomstig de VCA-eisen toolbox -meetings te houden, waarin in groepsverband uiteenlopende veiligheids- en milieu-items worden besproken. De Construction Coordinator dient hierover te worden ingelicht en zal deze indien mogelijk bijwonen Maandelijks organiseert de Section Head E&I de Contractor Safety & Milieu Meeting. Aanwezig zijn de locatieleiders van de huiscontractors, de Section Head Mechanical en een vertegenwoordiger van de afdeling SHE. De Relevante safety- en milieugebeurtenissen en -ontwikkelingen worden besproken Maandelijks inspecteert een KPE-vertegenwoordiging een huiscontractor op de contractor yard. Dit gebeurt volgens de focusrondejaarplanning en aan de hand van een speciale checklist Maandelijks audit de afdeling SHE een huiscontractor. Dit gebeurt volgens een jaarplanning en aan de hand van een checklist.

8 Bladzijde: 8 van Elke tijdens de aanwezigheid op het KPE-terrein en/of tijdens werkzaamheden aan KPEinstallaties opgelopen verwonding dient gemeld en eventueel behandeld te worden bij de KPE medische dienst. Buiten dagdiensturen dient men zich te vervoegen bij de dienstdoende securitymedewerker aan de hoofdpoort De Coordinator Loss Prevention en de Safety Engineer zijn de veiligheidsdeskundigen binnen de KPE organisatie. Via hen kan aanvullende informatie en advies aangaande veilig werken worden verkregen Het algemene interne alarmnummer van KPE is 112. Dit nummer dient alleen ingeval van calamiteiten te worden gebruikt. PKNS Bij KPE zijn twee soorten alarmen, het lokaal alarm en sirene alarm. = Sirene alarm: Bij sirenealarm moet iedereen die niet direct betrokken is bij de incidentenbestrijding of het bedienen van de fabrieken of installaties zijn werkzaamheden stoppen en zijn werkplek verlaten en zich dwars op de windrichting begeven naar één van de verzamelplaatsen. Deze zijn aangegeven met het onderstaande bord, bijvoorbeeld met:== = = = = = = = ====== = == = = = Lokaal alarm: Bij een lokaal alarm moet iedereen die niet direct betrokken is bij de incidentenbestrijding of het bedienen van de fabrieken of installaties de desbetreffende plant verlaten en zich begeven naar de desbetreffende lokale controlekamer. Verzamelplaatsen worden op de plattegronden met onderstaand symbool aangeduid: =================================================== ============================================================= =

9 Bladzijde: 9 van 15 Betekenis alarmen = BRAND - GAS ALARM: (OOK BERICHT VIA RODE TELEFOONS) LOKAAL ALARM UNITS: VEILIG (OOK BERICHT VIA RODE TELEFOONS) Opmerking: Iedere eerste maandag van de maand om uur wordt een proefalarm gegeven. Ook de Rode Telefoons (ECOS) zullen dan getest worden. Indien de maandag op een christelijke feestdag valt vervalt de test voor die maand Bij een brand/gasalarm dienen bestuurders van motorvoertuigen met uitzondering van hulpverleningsvoertuigen, hun voertuig direct aan de uiterste rechterzijde van de rijbaan tot stilstand te brengen, de motor uit te schakelen en de contactsleutel in het contactslot te laten om vervolgens dwars op de windrichting naar de dichtstbijzijnde evacuatieplaats te lopen. Hulpverleningsvoertuigen, ook van externe diensten, rijden via een vooraf opgegeven aanrijdroute naar de plaats van de calamiteit De vereiste blus- en veiligheidsmiddelen die nodig zijn bij uw werkzaamheden dient de contractor zelf te leveren (tenzij anders met KPE overeengekomen). Deze blusmiddelen moeten door de Brandweer en afdeling Veiligheid zijn goedgekeurd. In noodgevallen kunt u met deze afdelingen een regeling treffen over de beschikbaarheid van blus- en veiligheidsmiddelen Gasflessen moeten op een goedgekeurde laswagen zijn geplaatst en wel zodanig dat ze niet kunnen omvallen. Zuurstof- en acetyleenflessen op een laswagen moeten gescheiden zijn door een stalen vuurschild. Om terugslag van de vlam in het reduceertoestel of zelfs in de fles te voorkomen moet tussen reduceer en brander een vlamdover zijn aangebracht. Tevens dient tussen reduceer en brander een slangbreukbeveiliging te zijn aangebracht. De sleutel voor openen en sluiten van een in gebruik zijnde fles moet steeds op de laswagen aanwezig zijn. Gasflessen mogen niet in besloten ruimten gebruikt worden. Wanneer laswerkzaamheden worden onderbroken of beëindigd moeten de flessen worden gesloten en de slangen worden opgerold op de flessenwagen of van de flessen worden afgekoppeld. Gasflessen dienen na werktijd goed zichtbaar buiten de units of ruimten te worden opgesteld KPE is een zogenaamde ISPS compliant terminal. Dat wil zeggen dat de International Ship and Port facility code (Havenbeveiligingswet) van toepassing is. Op het veiligheidsbord, ter hoogte van de hoofdpoort aan de Moezelweg, wordt bekend gemaakt welk ISPS-level (1,2 of 3) van toepassing is. Aan de hand van deze verschillende levels zijn afwijkende beveiligingsmaatregelen van toepassing. Wanneer level 3 ingetreden is, worden in principe alle activiteiten stilgelegd De contractor is verantwoordelijk voor scheiding van afval (bron benadering). Alle verschillende afvalstromen dienen via de Construction Coordinator aan de Waste Coordinator te worden gerapporteerd. Deze draagt zorg voor de afvoer van het KPEterrein of tijdelijke opslag elders op het terrein. Afvalcontainers kunnen via de Construction Coordinator worden besteld.

10 Bladzijde: 10 van KPE beschikt over een spuitplaats voor schoonmaakwerkzaamheden. De contractor kan hier in overleg met de Construction Coordinator gebruik van maken Aanvullende informatie met betrekking tot milieuzaken en afvalbehandeling kan worden verkregen via de Waste Coordinator Contractors dienen zich te conformeren aan de Good Housekeeping gedachte. Dit houdt onder andere in: doorlopend opruimen en schoonmaken van de werkplek en huisvesting, geordend opstellen van materiaal en materieel, juiste werkplekafzettingen, etc. KPE controleert regelmatig en treft maatregelen indien nodig Alleen door KPE goedgekeurde chemicaliën mogen op het terrein worden gebracht en gebruikt worden. Deze kunnen eventueel worden besteld via de KPE Material / Stores afdeling met een goedgekeurde Materials Issue. Opslag en handling van chemicaliën moet voldoen aan de wettelijke eisen Verder is er een Chemiekaartendatabase op intranet terug te vinden (Home > Afdelingen > SHEQ & Engineering > SHEQ > Safety > Chemiekaarten ), waar alle op de raffinaderij gebruikte chemicaliën uitgebreid in worden behandeld m.b.t. risico, EH (Eerste Hulp) en andere eigenschappen. Dit dient voor aanvang van het werk besproken en bekeken te worden met de Coordinator Loss Prevention of de Safety Engineer.

11 Bladzijde: 11 van HUISVESTING 4.1 Op het KPE-terrein is een contractor yard aanwezig. Een aantal huiscontractors zijn hier gevestigd. Daarnaast bestaat er een algemene contractorkeet met sanitaire voorzieningen, eetlokaal en kleedruimte. Iedere contractor kan hiervan in principe gebruik maken. 4.2 Indien de contractor gebruik wil maken van eigen huisvesting, dan dient deze dat ruim voor plaatsing van de accommodatie te melden aan de Construction Coordinator. De accommodatie moet in overeenstemming zijn met de richtlijn tijdelijke accommodaties van Deltalinqs. Voor het plaatsen van de accommodaties zal er bij de autoriteiten door KPE een aanvraag geplaatst moeten worden. Er zijn tenminste 6 werkweken nodig voor deze toestemming is verkregen. Om deze toestemming te verkrijgen binnen de termijn van 6 weken zal de contractor diverse documenten moeten aanleveren en zijn volledige medewerking moeten geven. Bij de Coordinator Loss Prevention/Safety Engineer en/of de Construction Coordinator is een procedure te verkrijgen die het een en ander nog eens nader toelicht. 4.3 Voorzieningen als water, electriciteit en telefoon kunnen (tijdelijk) op het onderkomen aangesloten worden. De aansluit- en verbruikskosten zijn in principe voor rekening van de contractor, tenzij anders overeengekomen. Alvorens de elektriciteit wordt aangesloten en ingeschakeld zal er een geldig keuringscertificaat van de elektrische installatie overlegd moeten worden aan de Area Leader Electrical. 4.4 Tijdelijke opslag van materialen en materieel is mogelijk op een vooraf overeengekomen, afgeschermde locatie. De locatie wordt vooraf bepaald in overleg met de Coordinator Loss Prevention/Safety Engineer en de Construction Coordinator. Faciliteiten ter afscherming van het materiaal/materieel (bijvoorbeeld hekwerk) dienen door de contractor zelf aangeleverd te worden. Er dient voor binnenmelding bij KPE gezorgd te worden (zie hoofdstuk 7 en 8). 4.5 Iedere contractorkeet dient voorzien te zijn van een EH-trommel, blusmiddelen, geldig keuringscertificaat van de elektrische installatie en een Evacuatie plan met hierop aangegeven: vluchtwegen, brandblusmiddelen, locatie eventuele rookmelders en de locatie van EHBO trommels en andere noodvoorzieningen.

12 Bladzijde: 12 van VOORBEREIDING, UITVOERING EN NAZORG WERKZAAMHEDEN 5.1 Minimaal één week voor aanvang der werkzaamheden dient de Contractor aan de KPE Construction Coordinator in organigramvorm een overzicht te overleggen met daarop gegevens betreffende de functionele structuur van de contractor-organisatie. Alle relevante Construction Supervisors dienen hierin opgenomen te zijn. 5.2 Voor het werken op het KPE-terrein is een werkvergunning conform Deltalinqs richtlijnen noodzakelijk. Deze dient bij de Construction Coordinator tenminste een dag voor aanvang der werkzaamheden om uiterlijk 14:00u te worden aangevraagd. De aard van de werkzaamheden en de te gebruiken gereedschappen moeten duidelijk worden gespecificeerd. 5.3 Instructies en procedures betreffende het gebruik van alle typen werkvergunningen staan vermeld in het Safety Manual dat bij de Construction Coordinator ter inzage ligt. 5.4 Er zijn diverse typen werkvergunningen. Een hot permit wordt verstrekt voor bijvoorbeeld las- en/of slijpwerkzaamheden, een cold permit wordt in de andere gevallen verstrekt. 5.5 Voor langdurige samenhangende werkzaamheden op een en dezelfde locatie kan in enkele gevallen een meerdaagse of een weekvergunning worden verstrekt (maximale duur). 5.6 Tijdens de werkzaamheden dient de werkvergunning op de werkplek aanwezig te zijn. Hierop wordt gecontroleerd. 5.7 Aan het eind van iedere werkdag of na beëindiging van de werkzaamheden dient de permit ingeleverd te worden bij afdeling Operations. Is het werk nog niet gereed, dan dient dit te worden aangegeven op de werkvergunning. 5.8 Voor werkzaamheden in het weekend moeten aparte werkvergunningen via de Construction Coordinator worden aangevraagd. 5.9 Graafvergunningen dienen via de Construction Coordinator tijdig te worden aangevraagd in verband met de toestemmingen die hiervoor nodig zijn Wegblokkades dienen via een formulier te worden aangevraagd bij de Senior Shift Supervisor in het poortgebouw. Locatie van de blokkade en vermoedelijke tijdsduur dienen te worden gespecificeerd. Zie ook hoofdstuk 4.14 van het Safety Manual De contractor dient ter voorbereiding van werkzaamheden een plan van aanpak (planning) op te stellen, dat onder andere met de Construction Coordinator, afdeling Operations, de Project Engineer en eventueel andere contractors tijdens een kick-off meeting zal worden doorgesproken. Pas na goedkeuring door de Construction Coordinator kan worden begonnen met de werkzaamheden Een wezenlijk onderdeel van de voorbereiding is het inrichten van de werkplek. Deze moet veilig en overzichtelijk worden ingericht voor de uitvoerenden zelf maar zeker ook voor anderen. Indien nodig zullen op de werkplek voorzieningen worden getroffen als afzettingen, waarschuwingslichten, brandbestrijdingsapparatuur, etc. In overleg met de Construction Coordinator zullen deze voorzieningen worden getroffen. Belangrijk is dat er voldoende vluchtwegen aanwezig zijn ingeval van calamiteiten. Hierop wordt regelmatig gecontroleerd De contractor is verantwoordelijk voor de netheid op de werkplek tijdens de werkzaamheden en draagt ervoor zorg dat de werkplek na iedere werkdag opgeruimd wordt achtergelaten.

13 Bladzijde: 13 van De contractor dient gedurende de werkperiode op regelmatige basis tijdens progress meetings de voortgang van de werkzaamheden te rapporteren aan de Construction Coordinator / Project Engineer/ Maintenance Contactpersoon Mogelijke afwijkingen ten aanzien van het originele tekeningenpakket voor constructie dienen altijd door de Construction Coordinator te worden beoordeeld. Continuering van de werkzaamheden kan alleen plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door de Construction Coordinator Na oplevering van de werkzaamheden dient de Construction Coordinator het resultaat in het veld te beoordelen en goed te keuren. Indien er nog openstaande items zijn, worden deze op een punchlist vermeld. Pas na opvolging van deze punchlist kan de Contractor het werk opleveren Voor onder andere schoonmaakwerkzaamheden en druktesten kan alleen na toestemming van de Construction Coordinator en de Fire Marshal gebruik worden gemaakt van het KPE brandwaternet Voorzieningen als water, electrische voeding en gassen (inert, zuurstof, etc.) kunnen in overleg met de Construction Coordinator door KPE worden aangeleverd op de werkplek Steigers, kranen, transportvoorzieningen e.d. kunnen via de Construction Coordinator op kosten van de Contractor worden aangeleverd (tenzij anders overeengekomen). De Construction Coordinator zal o.m. aanwijzingen geven over de opstelling Steigers mogen uitsluitend worden betreden wanneer deze zijn voorzien van een groen goedkeuringslabel. Modificaties aan steigers mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de reguliere steigerbouwer(s). Na iedere modificatie dient een steiger opnieuw gekeurd te worden.

14 Bladzijde: 14 van HANDLING MATERIALEN 6.1 Bij het invoeren van materiaal dient de contractor hiervan een inventarislijst op te stellen. Deze lijst dient aan KPE Security te worden overlegd. Samen met een in- en uitvoerformulier met firmastempel en handtekening van een KPE geautoriseerde is in- en uitvoer mogelijk. KPE Security en Stores controleren in- en uitgaande goederen. In het initiële gesprek met de vertegenwoordiger van de Contractor wordt bepaald wie van zijn personeel autorisatie heeft voor de afvoer van materiaal welk het eigendom is van de contractor. 6.2 Aan- en afvoer van KPE materiaal dat bijvoorbeeld voor reparatie of schilderwerk tijdelijk het terrein verlaat (en dus ook weer retour komt), geschiedt via een zogenaamd Shipping Advice. Het formulier dient ondertekend te worden door een KPE geautoriseerde. Controle van in- en uitgaande goederen geschiedt via KPE Security onder verantwoordelijkheid van Stores. 6.3 Door KPE zelf te leveren materialen en/of equipment kunnen door de contractor uit het magazijn worden gehaald door middel van een Advice of Arrival. De bon voor dit nonstock materiaal kan via de Construction Coordinator worden verkregen. 6.4 Stock materialen kunnen met een Material Kwestie bon uit het magazijn worden gehaald. Een KPE geautoriseerde dient deze bon te ondertekenen. 6.5 Materiaalcontrole wordt door KPE toegepast om zeker te stellen dat aangekochte materialen en componenten volgens de door KPE gehanteerde standaards en specificaties zijn besteld, gefabriceerd, geïnspecteerd, afgeleverd en opgeslagen. Per project kunnen de door KPE gehanteerde standaards en specificaties variëren tengevolge van de specifieke toepassing, overheidseisen, materiaalsoorten, etc. 6.6 Alle door de contractor toegepaste materialen dienen via de Construction Coordinator geïnspecteerd en goedgekeurd te worden voor aanvang der werkzaamheden. De materialen moeten in overeenstemming met de specificaties in het goedgekeurde constructiepakket worden toegepast. 6.7 Materiaalcontrole behelst de volgende activiteiten: Specificaties / Standards Gedetailleerde kwaliteitseisen waaraan materialen, componenten, constructies, vakmanschap e.d. dienen te voldoen m.b.t. werkzaamheden in opdracht van KPE. Inkoop / Procurement Alle terzake doende technische details dienen vermeld te zijn op de requisitie, zodat alleen materialen / componenten worden aangeschaft welke voldoen aan de genoemde specificaties. Traceability Identificatie van materialen via permanente merken, het overstempelen van merken, heat nummers in materialen, etc. Kortom de traceerbaarheid van de diverse materialen garanderen gedurende het fabricageproces en bij oplevering. Handling Materiaal conservering, verpakking, transport, afleveren en opslag. Materiaaluitgifte Via een z.g. material issue formulier, voorzien van een werkorder nummer en ondertekend door een KPE geautoriseerde.

15 Bladzijde: 15 van HANDLING MATERIEEL EN GEREEDSCHAPPEN 7.1 Bij het invoeren van materieel en/of gereedschappen dient de contractor hiervan een inventarislijst op te stellen. Deze lijst dient aan KPE Security worden overlegd. Samen met een in- en uitvoerformulier met firmastempel en handtekening van een KPE geautoriseerde is in- en uitvoer mogelijk. KPE Security en Stores controleren in- en uitgaande goederen. 7.2 Tijdelijke onderkomens, werkplaatsen, magazijnen e.d. dienen te voldoen aan de eisen gesteld door de Arbodienst en KPE. Deze eisen zijn op verzoek beschikbaar via de Construction Coordinator. 7.3 Elektrische en motorgedreven gereedschappen zoals boor- en slijpmachines, lasdiesels, generatoren, compressoren e.d. moeten voor aanvang der werkzaamheden ter keuring aan KPE worden aangeboden, en na goedkeuring zijn voorzien van een sticker. 7.4 KPE geeft de voorkeur aan roterende spannings-omvormers teneinde een gelijkmatigere belasting van het electriciteitsnet te bewerkstelligen. 7.5 KPE gereedschappen kunnen worden geleend met een Material Issue bon via het magazijn. Deze bon dient door een KPE geautoriseerde ondertekend te worden. 7.6 Kranen, vorkheftrucks e.d. kunnen worden besteld via de Transport Coordinator. 7.7 Verbruiksmaterialen (consumables) als smeermiddelen, laselectroden, gassen als zuurstof en stikstof, kunnen via het magazijn met een Material Issue bon verkregen worden. Deze bon dient door een KPE geautoriseerde ondertekend te worden.

Auteur: Beoordeeld door: Goedgekeurd door: Groupleader Cost Engineering

Auteur: Beoordeeld door: Goedgekeurd door: Groupleader Cost Engineering Bladzijde: 1 van 7 Administratieve gegevens Versienummer : 3.0 Aantal bladzijden : 7 Aantal bijlagen : 2 Geldig vanaf : 15 augustus 2010 Functie: Auteur: Beoordeeld door: Goedgekeurd door: Groupleader

Nadere informatie

REGLEMENT SUBCONTRACTORS

REGLEMENT SUBCONTRACTORS Formulier: 2.60.F2 Versie Datum: 17-12-2015 REGLEMENT SUBCONTRACTORS Algemeen: In dit document is vastgelegd aan welke eisen een ieder dient te voldoen die als subcontractor werkzaamheden verricht of gaat

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende uitzendkrachten Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende uitzendkrachten Inlening via een VCU-

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties Bij ons bedrijf staan de Arbeidsomstandigheden en het Veiligheid regelrecht naast de core business, in samenwerking met externe deskundigheid doen

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende ZZP,ers Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende ZZP,ers De ZZP, ers hebben voor alle risicovolle

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Wooncompagnie. Gedragscode voor de uitvoering van werken. 1. Algemeen kader

Wooncompagnie. Gedragscode voor de uitvoering van werken. 1. Algemeen kader Wooncompagnie Gedragscode voor de uitvoering van werken 1. Algemeen kader 1.1 Toepassingsgebied a. Deze gedragscode is van toepassing op alle werkzaamheden op het gebied van onderhoud waarbij de uit te

Nadere informatie

VE02/RO/0707. stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie

VE02/RO/0707. stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie VE02/RO/0707 GEDRAGSCODE stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie Inhoudsopgave 1 algemeen kader 3 1.1 Toepassingsgebied 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 De voorbereidingsfase 4 2.1 Informatievoorziening

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)?

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)? Procedures afdeling Registratie Voor vragen en kunt u direct contact opnemen met de afdeling registratie van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer tel: 5466782, ext. 6721, 6725, 4803 of 4808. Uiteraard

Nadere informatie

Toegang contractors en haar medewerkers

Toegang contractors en haar medewerkers Toegang contractors en haar medewerkers 1. Algemeen Contractors die opdracht hebben gekregen bij Aluchemie werkzaamheden te verrichten mogen dit, in verband met de "Wet Ketenaansprakelijkheid", slechts

Nadere informatie

Werkvergunning Carbolim

Werkvergunning Carbolim Werkvergunning Werkvergunning Carbolim Algemeen Werkvergunningen worden aangemaakt voor alle werkzaamheden op Carbolim terrein waarbij bijzondere risico s en gevaren bestaan. Normale dagelijkse operationele

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten personeel

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten personeel VGM- Huisregels voor inkoopdiensten personeel Bij ons bedrijf staan de Arbeidsomstandigheden en het Veiligheid regelrecht naast de core business, in samenwerking met externe deskundigheid doen wij ons

Nadere informatie

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Bedrijfsgegevens en Organigram... 4 2.1. Bedrijfsgegevens... 4 2.2 Certificeringen...

Nadere informatie

Algemene Voorschriften Voor Diensten Unilever Nederland Food Factories B.V. Nassaukade 5 Rotterdam

Algemene Voorschriften Voor Diensten Unilever Nederland Food Factories B.V. Nassaukade 5 Rotterdam Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Definities Toepasselijkheid Fabrieksvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Milieuvoorschriften Verzekeringen Akkoordverklaring

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

WELKOM IN CHEMPARK DORMAGEN

WELKOM IN CHEMPARK DORMAGEN WELKOM IN CHEMPARK DORMAGEN Veiligheidsinstructies Lees deze veiligheidsinstructies door, voor u het CHEMPARK binnengaat en neem ze in acht tijdens uw verblijf! Hartelijk dank! 1. VERKEERSREGELS Binnen

Nadere informatie

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV Verkeersreglement E.M. Treur en Zn. BV Versie 1 Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doel/toepassingsgebied 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Maatregelen 4.1 Algemeen 4.2 Toelating tot het besturen van

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

MeerMagazijn. magazijninrichting nieuw & gebruikt. Grootvakstelling - montage instructie. magazijninrichting nieuw & gebruikt

MeerMagazijn. magazijninrichting nieuw & gebruikt. Grootvakstelling - montage instructie. magazijninrichting nieuw & gebruikt pagina 1 van 13 versie: 2016/1 Engelandlaan 6, 2391 PN Hazerswoude - Dorp Tel. 0172-40 40 31 info@meermagazijn.nl www.meermagazijn.nl Inhoud 1 Werkzaamheden... 3 2 Voorbereiding en levering materialen....

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen (B/C)

Aanvraagformulier evenementen (B/C) Aanvraagformulier evenementen (B/C) Gemeente Cranendonck 1. Gegevens van de aanvrager Achternaam en voorletters: man vrouw Burgerservicenummer (BSN): Adres: Postcode: Telefoonnummer: Email: Woonplaats:

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Welkom in Rotterdam. GDF SUEZ Energie Nederland

Welkom in Rotterdam. GDF SUEZ Energie Nederland Welkom in Rotterdam Samen werken aan veiligheid 2 Presentatie + Toets Bij aanmelding wordt uw kennis van deze presentatie getoetst. De geldigheid van de toets is (maximaal) één jaar. 3 Meld u bij de portier

Nadere informatie

HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V

HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V COLOFON Huisregels IFV Versie 04, november 2013 Contactadres voor deze publicatie: IFV Facilitaire

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Uitgifte en inname. Eindhoven Airportpassen

Uitgifte en inname. Eindhoven Airportpassen Uitgifte en inname Eindhoven Airportpassen Eindhoven Airport NV Bureau Toegangszaken Tel.nr.: 040-2919840 Fax.nr.:040-2919833 Uitgifte en inname Eindhoven Airportpassen 2012 1 Soorten Toegangsbewijzen

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE

Nadere informatie

«SUBCO_NAME» T.a.v. «De_heerMevrouw» «OWNER_FIRST_NAME» «OWNER_LAST_NAME» «ADDRESS» «POSTAL_CODE» «CITY» «KIKS»

«SUBCO_NAME» T.a.v. «De_heerMevrouw» «OWNER_FIRST_NAME» «OWNER_LAST_NAME» «ADDRESS» «POSTAL_CODE» «CITY» «KIKS» «SUBCO_NAME» T.a.v. «De_heerMevrouw» «OWNER_FIRST_NAME» «OWNER_LAST_NAME» «ADDRESS» «POSTAL_CODE» «CITY» «KIKS» Pakketservice TNT Post Pakketservice Benelux BV Neptunusstraat 2-20 2132 JB Hoofddorp Nederland

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 INLEIDING: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Uitvoering geven aan de gekozen overlegvorm: 3.4.1 Start werk meeting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat

Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat G E M E E N T E en Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUKIALGEMEEN Artikel 01 - Begripsbepaiing Artikel 02 - Aansprakeiijklneid HOOFDSTUK 1PARKEREN Artikel 03 - Werkwijze

Nadere informatie

Aanvraagformulier melding evenement

Aanvraagformulier melding evenement Aanvraagformulier melding evenement Gemeente Cranendonck 1. Gegevens van de aanvrager Achternaam en voorletters: man vrouw Burgerservicenummer (BSN): Adres: Postcode: Telefoonnummer: Email: Woonplaats:

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK STICHTING SPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK INHOUDSOPGAVE 1. gebruikersovereenkomst 2. gebruikersvoorschriften 3. algemeen 4. aansprakelijkheid 5. sleutelregeling

Nadere informatie

Safety Regulations. Werkvergunningen

Safety Regulations. Werkvergunningen Pagina: 1 van 5 Eigenaar: SSE 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen

Nadere informatie

Huisregels. Previder Datacenters. Versie: DA013v4 2013 11 27 [10:24] 2013 Previder Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 Pagina 1 van 10

Huisregels. Previder Datacenters. Versie: DA013v4 2013 11 27 [10:24] 2013 Previder Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 Pagina 1 van 10 Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 2013 11 27 [10:24] 2013 Previder Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Reikwijdte...

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

Appendix op het CAME voor Annex II. vliegtuigen. van. KNVvL Afdeling Zweefvliegen. Erkenningnummer NL-65

Appendix op het CAME voor Annex II. vliegtuigen. van. KNVvL Afdeling Zweefvliegen. Erkenningnummer NL-65 Appendix op het CAME voor Annex II vliegtuigen van KNVvL Afdeling Zweefvliegen Erkenningnummer NL-65 ALGEMEEN INHOUDSOPGAVE 0.1. BEHEER APPENDIX... 2 0.2. ALGEMEEN... 3 1. ORGANISATIE... 4 1.1. BELEIDSVERKLARING

Nadere informatie

HSE guidelines. Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE

HSE guidelines. Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE HSE guidelines Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

H 2 S ZWAVELWATERSTOF

H 2 S ZWAVELWATERSTOF S HSE guidelines mei 2012 H 2 S ZWAVELWATERSTOF HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Checklist. Certificeringsregeling. Archief- en datavernietiging VPGI. Versie: 1 november 2007

Checklist. Certificeringsregeling. Archief- en datavernietiging VPGI. Versie: 1 november 2007 Checklist Certificeringsregeling Archief- en dataveriging Versie: 1 november 2007 VPGI VPGI Amstelveen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Instructie aanwijzing NEN 3140

Instructie aanwijzing NEN 3140 Instructie aanwijzing NEN 3140 Het risico Zowel bij het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op gevaar

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

www.triples-security.nl

www.triples-security.nl Algemene werkinstructie Triple-S Safety Security Services BV. (BIJLAGE A) Deze algemene werkinstructie is van toepassing voor alle medewerkers en tot nader order geldig. Inhoudsopgave. ONDERWERP PAGINA

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Gemeente Cranendonck 1. Gegevens van de aanvrager Achternaam en voorletters: man vrouw Burgerservicenummer (BSN): Adres: Postcode: Telefoonnummer: Email: Woonplaats: Mobiel:

Nadere informatie

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS Voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht in de gemeente Oss is door de gemeente in samenwerking met de organisaties van desbetreffende optochten een reglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat

Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 01 - Begripsbepaling Artikel 02 - Aansprakelijkheid HOOFDSTUK II PARKEREN VAN DE FIETS Artikel 03

Nadere informatie

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden DataCenter Fryslân DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden Versie 1.4, februari 2010 1 Afkortingen en begrippen... 3 2 Beveiliging DataCenter... 4 2.1 OBSERVATIE VIA VIDEOSYSTEEM...

Nadere informatie

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN score INVENTARISATIE / INSPECTIE in orde niet geheel in orde niet in orde n.v.t. TOELICHTING / EVALUATIE 1. VERANTWOORDELIJKHEID 1. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen.

Nadere informatie

Life-Saving Rules Richtlijnen voor werknemers en personeel op locatie van (sub) contractors 05/04/2011

Life-Saving Rules Richtlijnen voor werknemers en personeel op locatie van (sub) contractors 05/04/2011 Life-Saving Rules Richtlijnen voor werknemers en personeel op locatie van (sub) contractors 05/04/2011 1 Toepassing van dit pakket 1. Voor supervisors op locatie of degenen die werkzaamheden leiden en

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Koppelnet Publieke Sector (voorheen Basiskoppelnetwerk)

Aansluitvoorwaarden Koppelnet Publieke Sector (voorheen Basiskoppelnetwerk) Aansluitvoorwaarden Koppelnet Publieke Sector (voorheen Basiskoppelnetwerk) 2 april 2015, versie 2.1 Artikel 1 begrippen en afkortingen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Te verzenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum t.a.v. de heer J.N. Wijnstok Postbus 2 9363 ZG Marum 1 Algemeen 1.1 De vergunning wordt aangevraagd door

Nadere informatie

HSE guidelines. december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines S december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

33.59P Niet destructief onderzoek d.m.v. straling

33.59P Niet destructief onderzoek d.m.v. straling Documenteigenaar Adviseur SHEQ evisie 09-09-15 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 8 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. Wijziging(en)

Nadere informatie

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen Inhoud Cursus Opbouw organisatie CAMO Bevoegdheden organisatie CAMO Opbouw CAME ARC Inspecties Onderhoudsprogramma s Ondersteuning Website CTZ voor de CAMO. Wanneer van

Nadere informatie

Safety Regulation. Lock Out Tag Out Mechanisch veiligstellen van leidingen, afsluiters en tanks

Safety Regulation. Lock Out Tag Out Mechanisch veiligstellen van leidingen, afsluiters en tanks Page 1 of 7 1. Werkinstructie Lock out- tag out Type werk Persoonlijk/ volledige isolatie Type isolatie Lock out/ Tag out Tanks Tank Ontgassen en schoonmaken (betreden met ademlucht) 3. Double Block and

Nadere informatie

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten Evides Waterbedrijf 2015 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Begripsomschrijvingen 5 Algemene bepaling 6 De gebruiksovereenkomst 6 Bepalingen voor

Nadere informatie

Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering. Samenwerkende Gemeenten

Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering. Samenwerkende Gemeenten Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering Pagina 1 van 5 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze Samenwerkende Gemeenten zijn niet van toepassing op overeenkomsten met ZZP'ers. Artikel 2.

Nadere informatie

OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING

OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING Artikel 1 Onderwerp van overeenkomst Aanbieder verzorgt voor de klant de dienstverlening m.b.t. persoonsalarmering, te weten: 1.1 Het invoeren van relevante gegevens van

Nadere informatie

EHBO Alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk melden, aan de dichtstbijzijnde Plantijn-medewerker, bel het nummer 03/220.55.

EHBO Alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk melden, aan de dichtstbijzijnde Plantijn-medewerker, bel het nummer 03/220.55. EHBO Alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk melden, aan de dichtstbijzijnde Plantijn-medewerker, bel het nummer 03/220.55.60 Oogdouches In het EHBO-lokaal staan oogdouches ter beschikking. Steeds

Nadere informatie

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis Verzendadres Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf 1 De gedoogbeschikking wordt aangevraagd door de volgende persoon / hoofdbewoner

Nadere informatie

Toegangsbeleid WE Hoogovens. De geldigheid van deze afdruk vervalt één maand na ref.nr installaties

Toegangsbeleid WE Hoogovens. De geldigheid van deze afdruk vervalt één maand na ref.nr installaties Managementdocument Pagina 1 van 7 Functie in managementsysteem Locatie actuele versie Beheerder van document Geldigheid document Beheersen veiligheidsaspecten bij betreden van installaties Intranet Chef

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen vergunning

Aanvraagformulier evenementen vergunning Aanvraagformulier evenementen vergunning Gegevens gemeente (niet in te vullen door aanvrager) Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend Indienen bij de afdeling V&H In voud Ruimte voor stempel Aan

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering Specifieke voorwaarden van toepassing op overeenkomsten inzake toegang tot en gebruik van onderhouds- en andere technische voorzieningen, outillage en/of (opstel)terreinen van NedTrain 1) Definities Medegebruiker:

Nadere informatie

OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum

OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Chemicaliën die door de NAM beoordeeld moeten worden 3.2 Gebruik van chemicaliën op NAM locatie 3.2.1 Algemeen 3.2.2

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Vestigingen. Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda

Vestigingen. Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda Versie:17-2-2015 Pagina: 1/32 Vestigingen Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Weert Graafschap Hornelaan 130, 6004 HT

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

REFERENTIES BIJLAGE 1: OPBOUWINSTRUCTIE STAP 1 T/M 8 ZELFBOUW ROLSTEIGERS BIJLAGE 2: CHECKLIST WERKEN MET ZELFBOUW STEIGERS / BORDESTRAP

REFERENTIES BIJLAGE 1: OPBOUWINSTRUCTIE STAP 1 T/M 8 ZELFBOUW ROLSTEIGERS BIJLAGE 2: CHECKLIST WERKEN MET ZELFBOUW STEIGERS / BORDESTRAP Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Voorwaarden 3.2 Werkwijze 4 RAPPORTAGE/UITKOMST 5 REFERENTIES BIJLAGE 1: OPBOUWINSTRUCTIE STAP 1 T/M 8 ZELFBOUW ROLSTEIGERS BIJLAGE

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Toezicht kermisattracties

Toezicht kermisattracties Toezicht kermisattracties Inspectieresultaten van 2016 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsregels door kermisexploitanten. Deze controles zijn

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Functie Nr Vraag Antwoord

Functie Nr Vraag Antwoord Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Vragenlijst RNI 2016 Versie 1.0 1 april 2016 Legenda De vragenlijst is verdeeld in de kolommen: Functie, (vraag)nummer, Vraag en Antwoorden. Er zijn twee soorten vragen:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Leverancier: Specificaties van het apparaat Specificaties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Postbus 7023 3502 KA Utrecht T: 030-288

Nadere informatie

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden besteknummer: Datum: Opgesteld door: Gezien door veiligheidskundige: Afgegeven aan/verzonden naar opdrachtgever: Ontvangen en goedgekeurd door opdrachtgever d.d.

Nadere informatie

Vragenformulier Arbeids- en gezondheidsomstandigheden en milieubescherming EEW Delfzijl BV

Vragenformulier Arbeids- en gezondheidsomstandigheden en milieubescherming EEW Delfzijl BV invullen preventiemedewerker Invullen door EEW inkoop Leverancier: (Naam, EEW leverancier / crediteur Nummer Afkomstig van: EEW Delfzijl BV EEW contactpersoon Inkoop (Naam / telefoonnummer) Contactpersoon

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Annulering... 3 2. Legitimatiebewijs... 3 3. Aanvang Examen... 4 4. Te laat komen... 4 5. Examenduur... 4 6. Regels

Nadere informatie

Logistiek Nederland Afspraken Aannemer - Regio Logistiek versie 1.2

Logistiek Nederland Afspraken Aannemer - Regio Logistiek versie 1.2 Logistiek Nederland Afspraken Aannemer - Regio Logistiek versie 1.2 Tijdig bestellen, afroepen, leveren van materialen op de juiste locatie en het beheersen van retourstromen. Inventarisatie van onderwerpen

Nadere informatie

Bijlage 1: Procedure. Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties. Huishoudelijk reglement Versie 5.

Bijlage 1: Procedure. Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties. Huishoudelijk reglement Versie 5. Bijlage 1: Procedure Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties INLEIDING World Trade Center Amsterdam is voorzien van diverse brandveiligheidinstallaties. Indien

Nadere informatie

Beoordelen Hoog Risico activiteiten. Uitvoeren Taak Risico Analyse

Beoordelen Hoog Risico activiteiten. Uitvoeren Taak Risico Analyse Beoordelen Hoog Risico activiteiten Een eerste bepaling of er sprake kan zijn van verhoogd risico, wordt gedaan door de Discipline Engineer, voor de Prioriteit 2 tot 6 werkorders. De Teamleider Bedrijfsvoering

Nadere informatie