Total Cost of Ownership en Cost to Serve in de Nederlandse zorgsector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Total Cost of Ownership en Cost to Serve in de Nederlandse zorgsector"

Transcriptie

1 Total Cost of Ownership en Cost to Serve in de Nederlandse zorgsector Een onderzoek naar kosten in de keten tussen leverancier en zorginstelling Datum : Juni 0 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Vlerick Leuven Gent Management School en Marlyse-Research drs. Mike Lankhorst, dr. Krist l Krols, drs. Frank Kaptein

2 Inhoud. Verantwoording.... Inleiding.... Doelstelling Uitvoering veldwerk en respons... 4 Uitvoering veldwerk... 4 Respons... 4 Representativiteit... 5 Zorginstellingen: Total Cost of Ownership Implementatie van Total Cost of Ownership... 7 Aandeel Total Cost of Ownership-aanpak in totaal aankoopvolume... 7 Betrokkenheid afdelingen... 8 Total Cost of Ownership binnen diverse productgroepen Kostensoorten.... Kostenveroorzakers... 5 Kostenverzoorzakers in aankoopbeslissing... 7 Leveranciers: Cost to Serve.... Stellingen over Cost to Serve.... Het (bij)sturen van klantgedrag Het krijgen en verwerken van een order Kosten van klant-specifieke eisen en wensen Conclusies... Total Cost of Ownership... Cost to Serve... 4

3 . Verantwoording. Inleiding Intrakoop is de grootste inkoopcoöperatie in de gezondheidszorg. Circa 570 zorginstellingen met ruim locaties zijn lid van de coöperatie, waaronder ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Bij de inkoop van middelen en diensten zijn zorginstellingen doorgaans goed op de hoogte van de aankoopprijs. In welke mate zorginstellingen rekening houden met de indirecte kosten die de aanschaf en het gebruik van een product of een dienst met zich meebrengt gedurende de levensduur is daarentegen minder duidelijk. Best practice in inkoop wordt dan ook gekenmerkt door een Total Cost of Ownership (TCO) benadering. Aan de andere kant van de supply chain bevinden zich de leveranciers die leveren aan deze zorginstellingen. Zij besteden doorgaans veel aandacht aan de beheersing van aankoop- en productiekosten. De totale kosten die gepaard gaan met de dienstverlening aan zorginstellingen (Cost to Serve) zijn daarentegen niet altijd even goed bekend. Met een Cost to Serve-benadering worden deze kosten inzichtelijk gemaakt, waardoor niet alleen de winstmarge per product of dienst beter kan worden bepaald, maar ook de marge per klant. In het najaar van 0 heeft de Vlerick Leuven Gent Management School een onderzoek gehouden naar de implementatie van TCO- en Cost to Serve-benaderingen bij respectievelijk zorginstellingen en leveranciers in Belgie. Dit onderzoek is een vervolg op het eerder gehouden Vlaamse onderzoek, maar nu toegespitst op Nederlandse zorginstellingen en leveranciers. Met het onderzoek willen Intrakoop en Vlerick Management School inzicht krijgen in de mate waarin Nederlandse zorginstellingen inkopen het principe van TCO en leveranciers een Cost to Serve-benadering hanteren.

4 . Doelstelling Het nemen van betere aankoopbeslissingen door zorginstellingen en het verkrijgen van betere aanbiedingen van leveranciers op basis van kostentransparantie in de markt van ingekochte middelen en diensten. Dit wordt bereikt door inzicht te hebben in:. de aandacht van zorginstellingen voor diverse kostensoorten en de mate waarin zij kostenveroorzakers meewegen in hun aankoopbeslissing;. de mate waarin leveranciers bekend zijn met de totale kosten van dienstverlening en deze doorberekenen aan hun klanten.. Uitvoering veldwerk en respons Uitvoering veldwerk In het kader van de implementatie van TCO bij zorginstellingen zijn alle 58 algemeen contacpersonen van Intrakoop-leden benaderd middels een online vragenlijst. De initiële uitnodiging is verzonden op dinsdag mei. Een week later is een reminder verzonden naar de zorginstellingen die op dat moment nog niet hadden deelgenomen. Voor het Cost to Serve-gedeelte zijn in eerste instantie alle leverancies, distributeurs en dienstverleners geselecteerd waarmee Intrakoop een overeenkomst heeft. Hieruit zijn vervolgens alle organisaties gekozen met een directe levering aan zorginstellingen. Dit resulteerde in een doelgroep van 6 organisaties: 44 leveranciers, distributeurs en 6 overige dienstverleners. De intitiële uitnodiging naar deze 6 contactpersonen is verzonden op maandag 7 mei. Een week later is een reminder per verzonden. Respons Van de 58 uitgenodigde contactpersonen van zorginstellingen hebben er uiteindelijk 45 deelgenomen aan het onderzoek. Het responspercentage bedraagt daarmee 5% (45 / 58). Onder de deelnemers bevinden zich 9 zorginstellingen die actief zijn in de care-sector en instellingen actief in de cure-sector. Vijf organisaties worden gerekend tot de categorie overige. Deze laatste categorie betreft onder meer een ROC en een zelfstandig gevestigd laboratorium. Van de 6 uitgenodigde leveranciers hebben er uiteindelijk 6 deelgenomen aan het onderzoek. Het responspercentage bedraagt daarmee 4% (6 / 6). Onder de deelnemers bevinden zich 0 4

5 leveranciers, twee distributeurs en vier overige dienstverleners. Daar waar in deze rapportage melding wordt gemaakt van leveranciers wordt de totale groep van leveranciers, dienstverleners en distributeurs bedoeld, tenzij dit explicitiet anders wordt aangegeven. De mogelijkheid bestaat dat zorginstellingen en leveranciers die minder actief zijn met respectievelijk de implementatie van TCO en Cost to Serve minder geneigd zijn geweest om deel te nemen aan het onderzoek. Daar waar in het onderzoek gevraagd wordt naar de mate waarin een TCO- of een Cost to Serve-benadering wordt toegepast, kunnen de antwoorden hierdoor enigszins geflatteerd zijn. De onderzoeksgegevens van alle deelnemende zorginstellingen en leveranciers zijn anoniem verwerkt door onafhankelijk onderzoeksbureau Marlyse-Research. Representativiteit Om de representativiteit van de verkregen onderzoeksgegevens in het kader van de implementatie van TCO bij zorginstellingen te beoordelen, zijn op basis van een aantal parameters (o.a. instellingssoort) deze gegevens vergeleken met de totale doelgroep. Hierbij zijn geen statistisch significante afwijkingen aangetroffen. De onderzoeksresultaten zijn hiermee representatief voor de totale populatie zorginstellingen in Nederland. Door het betrekkelijk kleine aantal deelnemers, alsmede doordat de doelgroep alleen bestaat uit leveranciers, distributeurs en dienstverleners met een Intrakoop raamovereenkomst, is de representativiteit van de resultaten van het onderzoek naar Cost to Serve beperkt voor de totale populatie leveranciers, distributeurs en dienstverleners actief in de zorgsector. De lezer wordt verzocht de resultaten van dit gedeelte als indicatief te beschouwen. 5

6 Zorginstellingen: Total Cost of Ownership Met een TCO-benadering wordt bedoeld dat binnen de organisatie een brede kennis van diverse kostenaspecten aanwezig is: niet alleen de directe kosten die te maken hebben met inkoop van middelen en diensten worden meegewogen in de aankoopbelissing, maar ook bijvoorbeeld de impact die deze inkoop heeft op andere functies en activiteiten in de organisatie, of de kosten die gepaard gaan met de volledige levenscyclus van een product. In dit onderzoek wordt de volgende definitie van Total Cost of Ownership gehanteerd: Total Cost of Owner (TCO): alle directe en indirecte kosten die de aanschaf en het gebruik van een product of dienst gedurende de levensduur met zich meebrengt. 6

7 . Implementatie van Total Cost of Ownership Aandeel Total Cost of Ownership-aanpak in totaal aankoopvolume Een derde (= 4%) van de zorginstellingen hanteert een TCO-aanpak bij ten minste 40% van zijn aankoopvolume. Bij % van de zorginstellingen wordt daarentegen nagenoeg niet ingekocht met een TCO-aanpak. Hieronder bevinden zich ook enkele grotere instellingen. In zijn algemeenheid kan dan ook worden gesteld dat er bij zorginstellingen nog voldoende ruimte is voor meer nadruk op TCO bij de inkoop van middelen en diensten. Figuur Welk percentage van het aankoopvolume ( ) wordt in uw organisatie ingekocht met een Total Cost of Ownership (TCO)-aanpak? 5% 0% % 5% 0% % 9% 5% 0% 5% % 0% 5% 0% 0% -0% 0 tot 40% 40 tot 60% 60 tot 80% 80 tot 00% % aankoopvolume Indien het percentage dat van het aankoopvolume wordt ingekocht met een TCO-benadering wordt uitgesplitst naar care versus cure-sector, blijkt dat ruim de helft (= 5%) van de cure-instellingen bij ten minste 40% van zijn aankoopvolume een TCO-benadering hanteert. Het percentage care-instellingen dat bij miniaal 40% van zijn aankoopvolume een TCO-benadering kiest ligt met 0% aanzienlijk lager. Wat betreft de eerder genoemde % van de zorginstellingen die geen TCO-benadering hanteren, blijkt dat deze alle actief zijn in de care-sector. Onder hen bevindt zich geen enkele cure-instelling. De cure-sector lijkt hiermee de care-sector een grote stap voor te zijn bij de implementatie van TCO. 7

8 Figuur Welk percentage van het aankoopvolume ( ) wordt in uw organisatie ingekocht met een Total Cost of Ownership (TCO)-aanpak? *** Uitsplitsing naar sector *** 5% % % 0% 5% 0% 4% 0% 4% 5% % 4% 4% 4% 0% 5% 0% 7% % 0% 0% -0% 0 tot 40% 40 tot 60% 60 tot 80% 80 tot 00% Care Cure % aankoopvolume Betrokkenheid afdelingen De implementatie van een TCO-benadering is per definitie een proces dat meerdere afdelingen aangaat. In dit onderzoek is de rol onderzocht die een aantal afdelingen spelen bij de implementatie van een TCO-aanpak. De volgende vier rollen worden onderscheiden: a. Neemt initiatief; b. Actief betrokken; c. Geïnformeerd; d. Niet betrokken. Het initiëren van een TCO-benadering blijkt vooral een activiteit van de afdeling Inkoop. In 44% van de zorginstellingen waar TCO geïmplementeerd wordt komt het initiatief van Inkoop en in 47% van de zorginstellingen is afdeling inkoop actief betrokken. Bij één op de tien zorginstellingen komt het initiatief van de gebruikersafdeling. De overige afdelingen spelen bij het initiëren van een TCOaanpak nauwelijks een rol van betekenis. Bij 7% van de zorginstellingen met een TCO-benadering is de afdeling waar het gebruik van de ingekochte middelen en diensten plaatsvindt actief betrokken bij de implementatie van een TCOaanpak. 7% van de zorginstellingen met een TCO-benadering betrekt de afdeling waar het gebruik plaatsvindt helemaal niet bij de implementatie van een TCO. Hierdoor vermindert evenwel de kans op een succesvolle implementatie. De rol van de logistieke afdeling en de afdeling Administratie/Boekhouding beperkt zich met respectievelijk 44% en 4% vooral tot het geïnformeerd worden. 8

9 Figuur In welke mate worden de verschillende afdelingen doorgaans betrokken bij de implementatie van een TCO-aanpak? 0% 0% 0% 0% 40% 50% 60% 70% 80% Logistieke afdeling % % 9% 47% Inkoop 4% 5% 47% 44% Administratie/boekhouding % 6% 8% 46% ICT 5% 8% 6% 4% De afdeling waar het gebruik plaatsvindt 7% % 0% 7% Niet betrokken Geïnformeerd Actief betrokken Neemt initiatief 9

10 Total Cost of Ownership binnen diverse productgroepen Aan de zorginstellingen met een TCO-benadering is een aantal productgroepen voorgelegd met daaropvolgend de vraag in welke mate een TCO-aanpak binnen deze productgroepen wordt toegepast. Het vaakst wordt een TCO-benadering toegepast bij de inkoop van investeringsgoederen: 65% van de zorginstellingen hanteert bij de aankoop van investeringsgoederen een TCO-aanpak, gevolgd door Medische apparatuur (64%) en Wasserij/textielvoorziening (60%). De inkoop van personeelsdiensten verloopt met 6% het minst via een TCO-benadering. Indien de resultaten worden uitgesplitst naar care en cure-instellingen is een aantal grote verschillen waar te nemen. Zo is het opvallend dat het percentage cure-instellingen dat bij de productgroep voeding een TCO-aanpak hanteert met 0% een stuk lager ligt dan bij zorginstellingen in de caresector (50%). Figuur 4 Hieronder volgt een aantal productgroepen. Wilt u voor iedere productgroep aangeven in welke mate een TCO-benadering wordt toegepast? N.B. getoond wordt het percentage zorginstellingen met TCO-benadering care cure totaal Investeringsgoederen 59% 95% 65% Medische apparatuur 55% 85% 64% Wasserij/textielvoorziening 56% 85% 60% Voeding 50% 0% 45% Medicijnen % 48% 44% Implantaten* n.v.t. 4% 4% Medisch disposables 8% 5% 8% Kantoorbenodigdheden 5% % % Personeelsdiensten 6% 5% 6% * Alleen voorgelegd aan zorginstellingen actief in de cure-sector. Vervolgens is onderzocht of er in de verschillende productgroepen meer of juist minder aandacht zouden moeten wordt besteed aan een TCO-benadering. 6% van de zorginstellingen met een TCO-benadering geeft meer aandacht aan TCO te willen besteden bij de aanschaf van investeringsgoederen. De investeringsgoederen zijn hiermee dus niet alleen de productgroep waar een TCO-benadering het vaakst wordt toegepast, maar ook de productgroep waarvan men vindt dat deze nog meer focus zou moeten krijgen. Andere 0

11 productgroepen die volgens de respondenten meer focus zouden moeten krijgen zijn implantaten, medicijnen en personeelsdiensten. Figuur 5 Wilt u voor iedere productgroep aangeven of u vindt dat er voldoende, meer of juist minder aandacht aan TCO zou moeten worden besteed binnen uw organisatie? Hoger Investeringsgoederen Focus Personeelsdiensten Implantaten* Medicijnen Voeding Medische apparatuur Medische disposables Wasserij- en textielvoorziening Lager Kantoorbenodigdheden Lager Mate van TCO-implementatie Hoger * Alleen voorgelegd aan zorginstellingen actief in de cure-sector.

12 . Kostensoorten De totale kosten die worden gemaakt bij de inkoop en het gebruik van middelen en diensten kunnen worden onderverdeeld in de onderstaande tien kostensoorten, waarvan initiële prijs het meest evident is: a. Initiële prijs (bijv. aankoopprijs, kortingen, bonussen); b. Selectie- en bestelkosten (bijv. transactiekosten, kosten leveranciersselectie); c. Leveranciersmanagement (bijv. bezoeken leverancier, ondersteuning, training); d. Contractvoorwaarden (bijv. betalingsvoorwaarden, prijsstabiliteit); e. Kosten m.b.t. kwaliteit (bijv. klachtenbehandeling, uitval); f. Voorraadkosten (bijv. magazijnkosten, behoefte aan veiligheidsvoorraad); g. Logistieke kosten (bijv. transportkosten, leverfrequentie); h. Kosten m.b.t. handling (bijv. kosten (her)verpakking, levering op afdelingsniveau); i. Onderhouds- en servicekosten (bijv. toebehoren en verbruikscomponenten); j. Kosten m.b.t. de levensduur van het product (bijv. garantie, verwachte levensduur). Aan de zorginstellingen met een TCO-benadering is voor iedere kostensoort de vraag voorgelegd of zij vinden dat deze kostensoort in hun organisatie meer of juist minder aandacht zou moeten krijgen bij de inkoop van middelen en diensten. Van de aspecten die volgens de respondenten meer aandacht zouden moeten krijgen, wordt kosten m.b.t. de levensduur van het product het vaakst genoemd. 65% van de zorginstellingen is van mening dat dit aspect meer aandacht zou moeten krijgen. Daaropvolgend zou volgens de respondenten meer aandacht moeten worden besteed aan leveranciersmanagement, onderhouds- en servicekosten, selectie- en bestelkosten en kosten m.b.t. kwaliteit. Voor al deze aspecten geldt dat meer dan de helft van de zorginstellingen vindt dat deze aspecten meer aandacht zouden moeten krijgen. In het inkoopproces krijgt de initiële prijs uiteraard de meeste aandacht. 60% van de zorginstellingen geeft aan voldoende aandacht voor de initiële prijs te hebben. Een kwart van de zorginstellingen (= 6%) vindt dat de initiële prijs toch nog meer aandacht zou mogen krijgen. Toch vindt ook 4% dat de nadruk minder op de aankoopprijs gelegd moet worden.

13 Figuur 6 Wilt u voor ieder van de onderstaande kostensoorten aangeven of u vindt dat er voldoende, meer of juist minder aandacht aan zou moeten worden besteed binnen uw organisatie? 0% 0% 40% 60% 80% 00% Kosten m.b.t. de levensduur van het product 4% % 65% Leveranciersmanagement 7% 7% 56% Onderhouds- en servicekosten 4% 40% 56% Selectie- en bestelkosten % 4% 54% Kosten m.b.t. kwaliteit 4% 4% 54% Logistieke kosten 7% 47% 46% Contractvoorwaarden 4% 5% 4% Voorraadkosten 9% 49% 4% Kosten m.b.t. handling 9% 50% 4% Initiële prijs 4% 60% 6% Minder aandacht Voldoende Meer aandacht

14 In de care en cure-sector wordt tamelijk verschillend gedacht over de kostensoorten die meer aandacht zouden moeten krijgen. Het grootste verschil is zichtbaar bij de kosten van de levensduur van het product: 7% van de zorginstellingen in de cure-sector vindt dat er meer aandacht zou moeten zijn voor deze kostensoort versus 4% van de zorginstellingen in de care-sector. Figuur 7 Wilt u voor ieder van de onderstaande kostensoorten aangeven of u vindt dat er voldoende, meer of juist minder aandacht aan zou moeten worden besteed binnen uw organisatie? Care-sector versus cure-sector, getoond wordt het percentage meer aandacht Kosten m.b.t. de levensduur van het product 4% 7% Onderhouds- en servicekosten 9% 6% Contractvoorwaarden 9% 48% Initiële prijs 0% 9% Selectie- en bestelkosten 5% 67% Kosten m.b.t. kwaliteit 48% 56% Leveranciersmanagement 55% 6% Voorraadkosten 48% 4% Logistieke kosten 4% 45% Kosten m.b.t. handling 4% 4% 0% 0% 0% 0% 40% 50% 60% 70% 80% Cure Care 4

15 . Kostenveroorzakers In de vorige paragraaf is ten aanzien van de inkoop van middelen en diensten een onderscheid gemaakt in een tiental kostensoorten. Een verdere verbijzondering kan worden gemaakt door te kijken naar de onderliggende activiteiten en keuzes die deze kosten veroorzaken: de kostenveroorzakers. Kostenveroorzakers: factoren die van invloed zijn op de totale kosten die veroorzaakt worden door de inkoop en het gebruik van middelen en diensten. In totaal worden in dit onderzoek 48 kostenveroorzakers onderscheiden, variërend van transactiekosten, betalingsvoorwaarden en kosten van spoedbestellingen tot aan leverbetrouwbaarheid en kosten van preventief onderhoud. Aan de zorginstellingen is gevraagd in welke mate deze kostenveroorzakers worden meegewogen in het nemen van de aankoopbeslissing. Het is evident dat hierin de initiële prijs het vaakst wordt meegewogen. Dit buiten beschouwing latend, blijken prijsstabiliteit, kosten van preventief onderhoud en ondersteuning/support het vaakst gespecificeerd te worden meegewogen bij het nemen van een aankoopbeslissing. Figuur 8 Top-0 kostenveroorzakers die wel gespecificeerd worden meegewogen in de aankoopbeslissing Rangorde: Kostenveroorzaker: % zorginstellingen 0. Initiële prijs > 68%. Prijsstabiliteit 7%. Kosten van preventief onderhoud 65%. Ondersteuning/support 6% 4. Kosten van spoedbestelling 6% 5. Leverfrequentie 60% 6. Betalingsvoorwaarden 59% 7. Leveringstermijn 58% 8. Verwachte levensduur 57% 9. Transportkosten 56% 0. Training 55% Indien de meer verborgen kostenveroorzakers worden beschouwd, dan ontstaat een overzicht waarin de kosten van handling (etikettering, verpakking en controle van de levering) het minst worden 5

16 meegenomen in de aankoopbeslissing. Blijkbaar worden de meerkosten van handlingactiviteiten niet zo hoog ingeschat. Ook de kosten verbonden aan het aanhouden van voorraad worden in geringe mate meegewogen. Figuur 9 Top-0 kostenveroorzakers die niet worden meegewogen in de aankoopbeslissing Rangorde: Kostenveroorzaker: % zorginstellingen. Kosten van (her)etikettering 59%. Kosten van (her)verpakking 58%. Kosten m.b.t. het controleren van de levering 5% 4. Schade 5% 5. Magazijnkosten 48% 6. Relatiekosten 4% 7. Contract/call off 4% 8. Verouderingskosten (t.h.t.) 4% 9. Behoefte aan veiligheidsvoorraad 4% 0. Voorraadrotatie 4% Op de volgende pagina s volgt een overzicht van de diverse kostensoorten en hun kostenverzoorzakers en de mate waarin zij worden meegenomen bij het nemen van een een aankoopbeslissing. Hieruit valt af te leiden dat zorginstellingen het minst kennis hebben van kosten met betrekking tot voorraad en handling. 6

17 Kostenverzoorzakers in aankoopbeslissing Figuur 0 Initiële prijs 0% 0% 40% 60% 80% 00% Aankoopprijs 9% 9% Kortingen 79% 8% % Bonussen 68% % 9% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen Figuur Selectie- en bestelkosten 0% 0% 40% 60% 80% 00% Transactiekosten 6% 4% % Contract/call off 8% % 9% Proces voor leveranciersselectie en contractering 5% 4% % Elektronische communicatie 5% 7% 9% Kosten m.b.t. het afwijken van bestelprocedure % 56% % Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen 7

18 Figuur Leveranciersmanagement 0% 0% 40% 60% 80% 00% Ondersteuning/support 6% 0% 8% Training 55% 4% % Aanbod/competenties van de leverancier 5% 9% 8% Samenwerking met de leverancier 45% 45% 9% Beschikbaarheid van samples % 7% % Relatiekosten (reiskosten, bezoeken, etc.) % 7% 4% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen Figuur Contractvoorwaarden 0% 0% 40% 60% 80% 00% Prijsstabiliteit 7% 4% 5% Betalingsvoorwaarden 59% 7% % Kosten voor afwijking contract 4% 8% 0% Tussentijdse contractaanpassingen % 45% 4% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen 8

19 Figuur 4 Kosten m.b.t. kwaliteit 0% 0% 40% 60% 80% 00% Klachtenbehandeling 4% 5% 4% Beleid inzake retours/terugname % 50% 7% Uitval % 4% 6% Inspectiekosten % 4% 7% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen Figuur 5 Voorraadkosten 0% 0% 40% 60% 80% 00% Behoefte aan veiligheidsvoorraad 7% % 4% Consignatie 4% 4% 4% Voorraadrotatie 0% 9% 4% Verouderingskosten (t.h.t.) 8% 40% 4% Magazijnkosten 7% 5% 48% Schade 9% 40% 5% Kosten m.b.t. het controleren van de levering 6% 4% 5% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen 9

20 Figuur 6 Logistieke kosten 0% 0% 40% 60% 80% 00% Kosten van spoedbestellingen 6% 8% % Leverfrequentie 60% 4% 6% Leveringstermijn 58% 4% 8% Transportkosten 56% % % Leverbetrouwbaarheid 48% 4% 9% Kosten Vendor-Managed Inventory (VMI) 9% 44% 7% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen Figuur 7 Kosten m.b.t. handling 0% 0% 40% 60% 80% 00% Levering op afdelingsniveau 5% 5% % Het afwijken van standaard logistieke dragers 0% 4% 7% Kosten van heretikettering 4% 7% 59% Kosten van (her)verpakking % % 58% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen 0

21 Figuur 8 Onderhouds- en servicekosten 0% 0% 40% 60% 80% 00% Kosten van preventief onderhoud 65% % % Reparatiekosten 48% 7% 6% Toebehoren en verbruikscomponenten 44% 45% % Doorlooptijd van reparaties % 4% 7% Nutskosten (elektriciteit, water, etc.) % 4% 5% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen Figuur 9 Kosten m.b.t. de levensduur van het product 0% 0% 0% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Verwachte levensduur 57% % % Garantie 55% 7% 8% Kosten m.b.t. einde levensduur 9% 7% 4% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen

22 Leveranciers: Cost to Serve Veel leveranciers met leveringen in de Nederlandse zorgsector doen dit in een markt met relatief veel aanbieders van soortgelijke middelen en diensten. Deze marktsituatie zorgt er voor dat leveranciers zich vooral in de additionele dienstverlening nog kunnen onderscheiden van andere aanbieders. Echter, door de competitieve markt waarin veel leveranciers zich bevinden kunnen eisen en wensen van klanten gemakkelijk wellicht soms té gemakkelijk geaccepteerd worden om omzet bij zorginstellingen te waarborgen. Een voorbeeld hiervan is dat zorginstellingen, in tegenstelling tot klanten in andere sectoren bijvoorbeeld meer eisen stellen aan levering op afdelingsniveau. Dergelijke vormen van additionele dienstverlening kunnen leiden tot een hogere Cost to Serve en daarmee de winstmarge onder druk zetten. Consequentie hiervan kan zijn dat leveranciers deze kosten aan de gehele markt doorberekenen, hetgeen ertoe kan leiden dat zorginstellingen die geen additionele kosten veroorzaken gemiddeld te veel betalen. In dit onderzoek wordt de volgende definitie van Cost to Serve gehanteerd: Cost to Serve: het totaal van alle directe en indirecte kosten die een organisatie maakt om middelen en diensten te leveren aan haar afnemers. Met het schaarser worden van financiële middelen, is het voor leveranciers belangrijk om optimale kennis te hebben van de winstmarge op zowel de geleverde middelen en diensten, alsook op de marge per individuele zorginstelling. Het is duidelijk dat het hebben van een goede kennis van de Cost to Serve hierin een sleutelrol speelt. Transparantie over de wijze waarop eisen en wensen van zorginstellingen leiden tot meerkosten is in het voordeel van zowel de leveranciers als de zorginstelling. Enerzijds levert het leveranciers een scherper beeld op van de winstmarge per product, dienst of per afnemer, hetgeen de leverancier in staat stelt om betere aanbiedingen te doen. Anderzijds realiseert de zorginstelling zich hierdoor beter welke kosten door zijn eisen en wensen worden gegenereerd.

23 . Stellingen over Cost to Serve Een Cost to Serve-benadering wordt gekenmerkt door het vermogen van een leverancier om de kosten van dienstverlening te kwantificeren en in rekening te brengen aan de zorginstelling. Afgaand op de beantwoording van een eerste reeks stellingen lijken leveranciers in het algemeen goed op de hoogte van hun Cost tot Serve. Een manier om de Cost to Serve beheersbaar te houden voor de totale klantengroep van een leverancier is het bundelen van additionele dienstverlening in gestandaardiseerde paketten. Dit blijkt in de praktijk veel voor te komen: leveranciers (= 9%) doen inspanningen om additionele dienstverlening aan te bieden in standaard dienstenpakketten. De keerzijde hiervan is dat standaardpaketten altijd wel onderdelen bevatten die niet gebruikt worden door individuele klanten, maar wel in de prijs zijn opgenomen. Verder geven slechts 6 leveranciers (= 5%) aan een goed beeld te hebben van de winstgevendheid van individuele klanten. Hoewel dit laatste geen reden is om verkopers ook daadwerkelijk op basis van de winstmarge per klant te vergoeden, zijn er toch zeven leveranciers die dit doen. Figuur 0 Onderstaand volgt een aantal stellingen. Wilt u voor iedere stelling aangeven in welke mate u het hiermee eens, of oneens bent? Onze organisatie doet inspanningen om additionele dienstverlening te bundelen in gestandaardiseerde dienstenpakketten. (n=4) Er is een goed beeld van welke klanten het meest winstgevend zijn voor onze organisatie. (n=4) 6 6 Er is een goed beeld van welke producten of diensten het meest winstgevend zijn voor onze organisatie. (n=6) Onze verkopers zijn goed op de hoogte van de commerciële en/of logistieke kosten, verbonden aan de klantenorders. (n=6) 6 7 Op de verkoopafdeling worden grote orders gevierd, ook aan sterk verlaagde prijzen. (n=4) Onze verkopers worden vergoed op basis van de omzet per klant. (n=5) Onze verkopers worden vergoed op basis van de winstmarge per klant. (n=4) 6 7 (Geheel) oneens Niet oneens, niet eens (Geheel) eens

24 . Het (bij)sturen van klantgedrag Het gedrag en het bestelpatroon van de klant heeft een impact op het kostenplaatje van de leverancier. Zo zullen bijvoorbeeld klanten die bereid zijn de prognoses te delen, of hun orders tijdig plaatsen, minder veiligheidsvoorraad en spoedprocessen eisen en dus minder kosten genereren aan leverancierszijde. In het onderzoek worden de volgende vormen van klantgedrag met impact op de Cost to Serve onderscheiden: Uitwisselen van prognoses Volgen van standaard leveringsprocedures Elektronisch bestellen Bestellen in veelvouden van standaard logistieke eenheden Tijdig betalen Tevens is nagegaan in welke mate leveranciers het klantgedrag bijsturen om te komen tot een kostenverlaging. Deze kostenverlaging kan vervolgens vertaald worden in een hogere winstmarge en/of een competitievere prijszetting. Leveranciers met een goede kennis van de kostenstructuur, kunnen de meerkosten van minder gunstig klantgedrag ook afzonderlijk tot uitdrukking brengen op de factuur of klanten financieel belonen bij het hanteren van bestelgedrag met een lage cost to serve. Klanten worden op die manier gesensibiliseerd tot een efficiënter en dus gewenst klantgedrag. Het is opvallend vast te stellen dat slechts een beperkte beïnvloeding van klantgedrag door leveranciers plaatsvindt. Door dit gebrek aan feedback realiseren zorginstellingen zich vaak niet welke meerkosten hun vraagpatroon genereert. Gevolg is dat zorginstellingen beperkt worden gestimuleerd om bijvoorbeeld orders tijdig te plaatsen of te bestellen in veelvouden van logistieke eenheden. Op vlak van bijsturing van het klantgedrag zijn er voor leveranciers dus nog belangrijke mogelijkheden. Het respecteren van de betalingstermijn wordt het vaakst aangemoedigd door leveranciers. leveranciers (= 4%) geven aan het tijdig betalen financieel te belonen. Niet tijdig betalen heeft een direct effect op de liquiditeit van de onderneming en is volledig kwantificeerbaar. Het laat zich bovendien relatief goed monitoren. 4

25 Figuur In welke mate moedigt uw organisatie de onderstaande vormen van klantgedrag aan? de betalingstermijnen te respecteren (n=6) 4 een contract/call off procedure te volgen (n=) te bestellen in veelvouden van logistieke eenheden (n=)* verkoopvoorspellingen te delen met ons (n=4) de orders voldoende lang op voorhand te plaatsen (n=) de standaard levertermijnen te respecteren (n=4) 6 5 de orders elektronisch te plaatsen (n=4) 4 6 Niet in beperkte mate In grote mate, maar financieel niet beloond In grote mate en financieel beloond * Alleen voorgelegd aan leveranciers en distributeurs, niet aan dienstverleners. 5

26 . Het krijgen en verwerken van een order De kosten die worden gemaakt voor het krijgen en het werken van een order zijn uiteraard doorgaans in grote mate op hoofdlijnen bekend bij leveranciers, maar naar verwachting nog onvoldoende op klantniveau. Marketing- en promotiekosten, kosten van verkoopactiviteiten en bezoeken, alsmede de kosten voor orderontvangst en verwerking zijn ongeveer in gelijke mate bekend, maar worden lang niet altijd doorgerekend naar individuele klanten. De kosten die worden veroorzaakt door het aanbrengen van orderwijzigingen zijn bij de leveranciers minder bekend en worden ook in beperkte mate daadwerkelijk bij individuele zorginstellingen in rekening gebracht. Drie leveranciers (= %) geven aan dat de kosten van orderwijzigingen binnen de eigen organisatie niet bekend zijn. Nog eens zeven leveranciers (= 0%) geven aan deze kosten slechts min of meer te kennen. Figuur In welke mate zijn in uw organisatie de onderstaande kosten van het krijgen en verwerken van een order bekend en/of worden deze doorberekend aan de klant? De kostprijs van marketing- en promotiekosten (n=4) 5 5 verkoopactiviteiten/bezoeken (n=4) 4 4 orderontvangst en -verwerking (n=) 5 aanbrengen van orderwijzigingen (n=) 7 Niet bekend Min of meer bekend In grote mate bekend, maar niet in rekening gebracht In grote mate bekend en wel in rekening gebracht 6

Beheersing van de totale logistieke kost in de healthcare supply chain

Beheersing van de totale logistieke kost in de healthcare supply chain Beheersing van de totale logistieke kost in de healthcare supply chain Krist l Krols 24-05-2012 Uitgangspunten 1. Handelingen/werkwijze van de leverancier beïnvloeden de eigen kostenstructuur. Transparantie

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel

Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel Wat is TCO? Instrument om kosten en kostenstructuren inzichtelijk te maken. Inschatting van alle relevante kosten tijdens het gebruiken van een ICT-dienst,

Nadere informatie

White Paper. Scholten Case. Magento & Microsoft Dynamics NAV intergratie

White Paper. Scholten Case. Magento & Microsoft Dynamics NAV intergratie White Paper Scholten Case Magento & Microsoft Dynamics NAV intergratie Index Introductie Doelstelling Oplossing Voordelen Resultaat Contact 1 2 3 5 7 8 Introductie 1 Introductie Scholten Medische Groep

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek?

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek? Hoofdstuk 1 Voorraad 1.1 Over het algemeen is er een grote voorraad in de apotheek aanwezig met veel verschillende geneesmiddelen in verschillende aantallen per geneesmiddel. Door welke twee factoren wordt

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Wat is inkoop? Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie.

Wat is inkoop? Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie. Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie. Definities inkoop terminologie Definitie inkoop: Inkoop is alles

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Stappenplan Berekenen van Inkoopresultaat

Stappenplan Berekenen van Inkoopresultaat Stappenplan Berekenen van Inkoopresultaat Ir. F. Schotanus Het behalen van inkoopresultaat is een veelgebruikte en duidelijke doelstelling voor inkoopafdelingen. Het berekenen van de hoogte van het inkoopresultaat

Nadere informatie

Hospitaallogistiek. Naar een gezonde logistiek in de zorgsector. Ludo Sys, Project Officer, VIL Steve Sel, Senior Expert, VIL. know.apply.grow.

Hospitaallogistiek. Naar een gezonde logistiek in de zorgsector. Ludo Sys, Project Officer, VIL Steve Sel, Senior Expert, VIL. know.apply.grow. Hospitaallogistiek Naar een gezonde logistiek in de zorgsector know.apply.grow. Ludo Sys, Project Officer, VIL Steve Sel, Senior Expert, VIL 1 Vlaams Instituut voor de Logistiek Kenniscentrum dat Vlaamse

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Voorbeeld Performance Monitor

Voorbeeld Performance Monitor Voorbeeld Performance Monitor pagina 1 De Performance Monitor Leveranciers in de X-branche 2014 is een uitgave van: Van Es Marketing Services Doelenstraat 4 7607 AJ Almelo tel (+31) 0546 45 66 62 fax (+31)

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek

Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek 13-05-2016 1 25-05-2016 1 Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek Sustainable Logistics In Fresh Food 25-05-2016 Roel Post Programma 2 1. Vendor Managed Inventory

Nadere informatie

Onderzoek Meer- /minderwerk 2011

Onderzoek Meer- /minderwerk 2011 Onderzoek Meer- /minderwerk 2011 april-mei 2011 Opdrachtgever: Vereniging Eigen Huis, dhr. Steven Wayenberg, dhr. Angelo Vedder Uitvoerend bureau: Marlyse-Research Contactpersoon: dhr. Mike Lankhorst Projectcode:

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Mobiele applicaties of Enterprise mobility is een hot topic. Zo blijkt uit een onderzoek

Mobiele applicaties of Enterprise mobility is een hot topic. Zo blijkt uit een onderzoek TRENDRAPPORT Mobiele Apps bij woningcorporaties In de eerste helft van 2015 heeft Working Spirit een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van mobiele applicaties bij woningcorporaties. Doel van dit

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Inzicht in prestaties door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie met andere ziekenhuizen.

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 1 De perfect tevreden klant Logistiek = Passie voor de klant Demand versus supply management Kies de markt, kies het assortiment Biedt een goede service van order

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem PBM PBM s Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group 5 maart 2009 De Montil - Affligem PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax. 011/28 83 49 info@prebes.be

Nadere informatie

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur RODI Bromfiets 2013 Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur 2 RODI Bromfiets 2013 Colofon In opdracht van: Uitvoering: BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven Wijtze Terpstra BOVAG Onderzoek Copyright

Nadere informatie

ZO BEPAAL JE VOORRAAD- EN BESTELKOSTEN! Een pragmatische aanpak

ZO BEPAAL JE VOORRAAD- EN BESTELKOSTEN! Een pragmatische aanpak ZO BEPAAL JE VOORRAAD- EN BESTELKOSTEN! Een pragmatische aanpak Ir. Paul Durlinger September 2013 Zo bepaal je voorraad- en bestelkosten! Voorraad- en bestelkosten helpen de onderneming een gefundeerde

Nadere informatie

Digitale dienstverlening van de overheid

Digitale dienstverlening van de overheid G E S P O T Digitale dienstverlening van de overheid Rekenkamers en rekenkamercommissies doen gezamenlijk onderzoek tijdens Spotdag Rekenkamer(commissie)s doen wel vaker gezamenlijk onderzoek. Maar samen

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Assortiment Als farmaceutische en medische groothandel biedt Brocacef Intramuraal een compleet en kwalitatief hoogwaardig assortiment geneesmiddelen,

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Checklist analysefase

Checklist analysefase Totale Checklist analysefase Checklist analysefase I Interne analyse Huidige situatie 1. Omschrijf het huidige inkoop / aanbestedingsbeleid (doelstelling, missie) etc; -inkoopnota 2. Wat is het huidig

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016 Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers Toplines rapport voor SIDN P-3981, D1 september 2016 > Inleiding Amsterdam, september 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

mensen, die het maken PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN

mensen, die het maken PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN Hoe kan ik in deze tijd kosten besparen, zonder mijn bedrijfsvoering te reorganiseren? De bedrijfskundige experts in de zorg, facility, inkoop en logistiek van

Nadere informatie

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management Samenvatting Beginselen van Productie en Logistiek Management Pieter-Jan Smets 5 maart 2015 Inhoudsopgave I Voorraadbeheer 4 1 Inleiding 4 1.1 Globalisering........................................... 4

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering Marjan van der Maat &

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Marcel Spruit Wat is een SLA Een SLA (Service Level Agreement) is een schriftelijke overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van bepaalde diensten. In een SLA staan,

Nadere informatie

Samenvatting resultaten onderzoek: Inrichting zorgondersteunende taken

Samenvatting resultaten onderzoek: Inrichting zorgondersteunende taken Samenvatting resultaten onderzoek: Inrichting zorgondersteunende taken Uitgevoerd door: Gom ZorgSupport ism NarrowMinds B.V. Datum: november/december 2011 Samenvatting resultaten: Inrichting zorgondersteunende

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven M200719 Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven drs. R.M. Braaksma dr. J. Meijaard Zoetermeer, november 2007 Een 'directe buitenlandse

Nadere informatie

Voeding, dranken en aanverwante producten

Voeding, dranken en aanverwante producten 2 e Nota van Inlichtingen Openbare Europese aanbesteding Voeding, dranken en aanverwante producten Ten behoeve van Drenthe College Aanbestedingsnummer: 2013/S 102-174076 juni 2013, Ingenion Alle rechten

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Enschede, 13 juli 2004 WD/04/1774/ebt ir. G. Vernhout drs. W. Dragt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 Ervaringen Inkoopadministratie Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 1 Agenda 14.00 14.15 Introductie 14.15 14.30 Jullie doelstelling voor vanmiddag? 14.30 14.45 Presentatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie

Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie Paragraaf 6.1 1. Administratie in- en uitgaande goederen a. Noem ten minste vier handelingen die bij de binnenkomst van de order worden verricht en motiveer waarom dit

Nadere informatie

UITDAGINGEN IN VOORRAADBEHEER ZIEKENHUISAPOTHEEK PROF. DR. ROBERT BOUTE ENKELE INLEIDENDE VRAGEN. In hoeverre

UITDAGINGEN IN VOORRAADBEHEER ZIEKENHUISAPOTHEEK PROF. DR. ROBERT BOUTE ENKELE INLEIDENDE VRAGEN. In hoeverre UITDAGINGEN IN VOORRAADBEHEER ZIEKENHUISAPOTHEEK PROF. DR. ROBERT BOUTE ENKELE INLEIDENDE VRAGEN In hoeverre Hebt u zicht op uw voorraadniveaus? Hebt u zicht op het aantal retours? Hebt u zicht op de kost

Nadere informatie

Checklist E-procurement

Checklist E-procurement Checklist E-procurement CA 1.20-1 CA 1.20 Checklist E-procurement Wat is e-procurement? E-procurement is letterlijk elektronisch inkopen, oftewel het inkopen van producten en diensten door bedrijven of

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Onderzoek in kader van actualiteitenbijeenkomsten intermediairs

Onderzoek in kader van actualiteitenbijeenkomsten intermediairs Onderzoek in kader van actualiteitenbijeenkomsten intermediairs 1 Inleiding Legal & General wil ten behoeve van verschillende actualiteitenbijeenkomsten voor intermediairs een onderzoek houden over de

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

E-logistiek, nu en de toekomst. Hoe goed doen we het nu?

E-logistiek, nu en de toekomst. Hoe goed doen we het nu? Hoe goed doen we het nu? Fysieke hoofdprocessen: Orderproductie Afleveren Orderproductie Op dit moment wordt er veelal een push principe toegepast. Orderproductie Kenmerkend voor het push principe is dat

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

IMPRESSIE BMT Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie

IMPRESSIE BMT Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie IMPRESSIE BMT 2013 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl IMPRESSIE BENCHMARK MEDISCHE

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek MKB en ZZP. Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017

Rapportage Onderzoek MKB en ZZP. Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017 Rapportage Onderzoek MKB en ZZP Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017 1 Achtergrond DirectResearch heeft in opdracht van Betaalme.nu een onderzoek uitgevoerd onder mensen

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies 26 juni 2013 > Samenvatting 2 > Conclusies 5 1 Samenvatting en conclusies Deze samenvatting en conclusies komen uit het

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Rabo Supplier Finance

Rabo Supplier Finance Rabo Supplier Finance Voor extra liquiditeit in de supply chain Supplier Finance 1 Supplier Finance Een introductie 2 Supplier Finance proces Supplier Finance in vier stappen 3 Supplier Finance voordelen

Nadere informatie

Inkoopprocedures worden in detail uitgewerkt in het inkoophandboek om de uniformiteit zowel intern en als extern te bewerkstelligen.

Inkoopprocedures worden in detail uitgewerkt in het inkoophandboek om de uniformiteit zowel intern en als extern te bewerkstelligen. Hoofdstuk 3 het inkoopmanagement proces Vier primaire taken van de inkoopfunctie: 1. Foutloze en tijdige levering van producten en diensten 2. Reduceren van inkoopuitgaven 3. Verminderen risico s in toeleveringsketen

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Rapportage Pieter Honig & Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau E-mail : info@vdbho.nl Opdrachtgever Drs. Paul Hinssen Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Mosae Forum

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen Over de enquête Deze enquête werd verstuurd naar de milieudiensten van alle Vlaamse Steden en Gemeenten, alsook naar de duurzaamheidsambtenaren

Nadere informatie

ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK. stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN. Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland

ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK. stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN. Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN 21 oktober 2002-5 november 2002 Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland Hoofdstuk 1 Algemeen Duurzaam gedrag Duurzame

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016 Jaarverslagenanalyse 2015 kosten zorgsector september 2016 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Voorbeeld Performance Monitor Leverancier X

Voorbeeld Performance Monitor Leverancier X Voorbeeld Performance Monitor Leverancier X pagina 1 De Performance Monitor Leverancier X is een uitgave van: Van Es Marketing Services Doelenstraat 4 7607 AJ Almelo tel (+31) 0546 45 66 62 fax (+31) 0546

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Benchmark doelmatigheid caresector

Benchmark doelmatigheid caresector Benchmark doelmatigheid caresector Politiek & wetenschap Nog te vaak ontbreekt de doelmatigheidsprikkel in de zorg Om doelmatige zorg te kunnen blijven leveren, moet er een brede maatschappelijke discussie

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

European Logistics Association

European Logistics Association European Logistics Association Certification for Logistics Professionals Module Overview ELA Standards Senior management 1.1. Basic Supply Chain Concepts Basisconcepten logistieke keten (verplicht) 1.1.1.

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay

Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay heliview Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay Benchmark voor de top van de Nederlandse markt Heliview introduceert samen met Ricoh een tool om de efficiency van processen rondom inkomende facturen te

Nadere informatie

EEN LOGISTIEKE OPLOSSING

EEN LOGISTIEKE OPLOSSING HOSPITAL CARE EEN LOGISTIEKE OPLOSSING van Hospital Logistics Via een getalenteerd team willen wij onze klanten in de ziekenhuis- en zorgsector helpen om hun logistieke stromen zo efficiënt en effectief

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie